KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 19. Toimintakertomus ja tilinpäätös Tilintarkastus tilivuosille Testamenttiosakkeen myynti Vaitiolositoumus Sisäilmatutkimukset Ystävyysseurakunta Paiden kirje Yhteisvastuu Kansallinen veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Hopealyhdyn myynnin jakautuminen vuonna Muut asiat Rovastikunnallinen keskustelutilaisuus 9.3./Jaakko Alamommon palaute Vastuuryhmät/Inkeri Lammassaaren palaute Jumalanpalveluksen radiointi/sisko Korrensalon kysymys Kirjepyhäkoulu/Anne Rahikaisen aloite Sankarihautojen muistomerkit/raimo Holopaisen aloite Kokousaikoja... 12

2 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 19. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Esityslistan liitteenä tasekirja ja muut tilinpäätösasiakirjat Esitys taljo: Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset vuoden 2014 tasekirjasta. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2014 tasekirjan ja muut tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoittaa Tasekirjan 2014 sekä luovuttaa ne tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Merkitään, että Tasekirjaan 2014 liittyvät erilliset muut tilinpäätösasiakirjat jäävät ainoastaan kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn. Kirkkoneuvosto kuulu kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset vuoden 2014 tasekirjasta. Merkittiin, että kirkkoneuvostolle jaettiin talousjohtajan laatimat vertailutiedot seurakunnan taloudesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2014 tasekirjan ja muut tilinpäätösasiakirjat sekä päätti luovuttaa ne tilintarkistajille tilintarkastusta varten. Merkittiin, että Tasekirjaan 2014 liittyvät erilliset muut tilinpäätösasiakirjat jäävät ainoastaan kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn. Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajan tehtäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen valmistella kuluvan vuoden talousennuste siltä pohjalta, että tulokehitys jatkuu alkuvuoden kaltaisena.

3 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 20. Tilintarkastus tilivuosille KJ 15 7: Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTTtilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTTyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. BDO Audiator Oy on jo kesällä 2014 lähestynyt talousjohtajaa kirjeellä, jossa todetaan, että hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille voidaan hankkia pienhankintana. Kesällä saapuneessa kirjeessä tilintarkastuspäivien ja -tuntien hintojen luvataan pysyvän samoina vuoden 2015 osalta kuin vuoden 2014 tilintarkastuksessa. Maaliskuun 3. päivänä päivätyssä tarjouksessa tilintarkastuksesta tilivuosille esitetään, että vastuunalaisena tilintarkastaja jatkaa JHTT, HTM Simo Paakkola. Koska Simo Paakkola on toiminut Kemin seurakunnan vastuunalaisena tilintarkastaja jo vuosina ja hänellä on laaja kokemus seurakuntasektorista, on perusteltua hankkia tilintarkastus BDO Audiator Oy:ssä tilikausille vastuunalaisena tilintarkastajana Simo Paakkola. Tällöin saataisiin hyöty myös siitä että vastuunalainen tilintarkastaja tuntee jo nyt hyvin Kemin seurakunnan hallinnon ja taloushallinnon käytännöt. Tarjouksen mukainen hinta on vuonna 2015 vastuunalaisen tilintarkastajan osalta 665 euroa tarkastuspäivältä ja avustavan tarkastajan osalta 499 euroa tarkastuspäivältä (alv 0%). Hinnat sisältävät matka- ym. kustannukset. Hintoja tarkistetaan vuosittain 3,5 % alkaen Tarkastuspäiviä per tilikausi on arviolta viisi. Tarjous kokonaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastuspalveluiden hankkimisen kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaiset tilintarkastuspalvelut tilikausille pienhankintana BDO Audiator Oy:ltä.

4 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 21. Testamenttiosakkeen myynti Kirkkoneuvostossa päätetty As Oy Möylynkarin osakkeiden, nrot , kauppa on tehty Kauppahintana Kemin seurakunnan diakoniatyö saa euroa käytettäväksi testamentin mukaisesti vanhustyöhön Kemin seurakunnassa. Asuntoosakkeiden arvo taseessa on euroa. Kirjanpitoarvot poistetaan taseesta vastakirjauksena lahjoitusvaroihin ja -pääomaan. Osuuspankkien Kiinteistökeskuksen palkkio kaupasta on euroa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee osakekaupan tiedoksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että OP kiinteistökeskuksen välityspalkkio, euroa, maksetaan Sinikka Hjerppen testamenttivaroista.

5 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 22. Vaitiolositoumus Yhteistyötoimikunta Useissa Suomen ev.lut hiippakunnissa ja seurakunnissa ovat työntekijät allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen (liite). Esimerkkiä seuraten Kemin seurakunnan työntekijöiden tulisi myös allekirjoittaa vaitiolositoumus. Esitys: Yhteistyötoimikunta esittää Kemin seurakunnan kirkkoneuvostolle päätettäväksi, että kaikki nykyiset seurakunnan työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Uudet työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen työsuhteen alkaessa. Samalla esitetään kirkkoneuvoston päätettäväksi, että myös seurakunnan vapaaehtoiset työntekijät allekirjoittaisivat vaitiolositoumuksen. Kirkkoneuvosto Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää, että kaikki Kemin seurakunnan nykyiset työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Uudet työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumukset työsuhteen alkaessa. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että myös seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen.

6 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 23. Sisäilmatutkimukset Yhteistyötoimikunta Kemin seurakunnan seurakuntakeskuksen alasali 1, kirkkoneuvoston kokoushuoneen ja päiväkerhohuoneen sekä Paattionlehdon hautausmaan huoltorakennuksen sisäilman laadusta on henkilöstöllä ollut epätietoisuutta ja myös huolestuneisuutta. Kyseisistä huoneista on otettu sisäilmanäytteet ja ne on analysoitu Ositum Oy:n laboratoriossa. Kaikkien huonetilojen näytteet ovat olleet normaalit eikä sisäilmassa ole todettu olevan mitään terveydelle vaarallista. Sisäilma-asiaan liittyen seurakuntakeskuksen ilmastointikanavat on puhdistettu ja huonekohtaiset ilmamäärät säädetty kesällä ja syksyllä 2014, leirikeskuksen osalta samat toimenpiteet on tehty lähes valmiiksi helmikuussa 2015 ja Paattionlehdon hautausmaan huoltorakennuksen ilmastointiin ne tehdään kevään 2015 aikana. Samalla huoltorakennuksen ilmastointi laitteet korjataan ajanmukaiseen kuntoon. Esitys: Merkitään tiedoksi Ositum Oy:n sisäilmamittausten tulokset ja tiedotetaan niistä Kemin seurakunnan henkilöstölle. Samalla tiedotetaan myös toimenpiteistä eri kiinteistöissä. Sisäilmamittauksen tulokset ja toimenpiteet eri kiinteistöissä viedään tiedoksi myös Kemin seurakunnan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee sisäilmatutkimukset tiedoksi.

7 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 25. Ystävyysseurakunta Paiden kirje Esitys khra: Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Paiden kirkkoherran virkaanasettamiseen osallistuu kirkkoherra sekä mahdollisesti toinen seurakunnan edustaja. Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Paiden kirkkoherran virkaanasettamiseen osallistuu kirkkoherra Markku Korpela.

8 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 26. Yhteisvastuu 2015 Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Suurella Sydämellä - vapaaehtoistoiminnan Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2015 kotimaiseksi erityiskohteeksi. Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin eri syistä ahdingossa olevien lähimmäisten auttamiseksi. Verkosto kokoaa yhteen eri paikkakunnilla tehtävää vapaaehtoistyötä ja sen kautta voi myös pyytää itselleen apua. Suurella Sydämellä -verkosto toimii tällä hetkellä noin 30 paikkakunnalla. Yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä -verkoston toimintaa laajennetaan valtakunnalliseksi. Keräysvaroin kehitetään myös uusia välineitä ja kansalaistoiminnan menetelmiä avuntarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan yhteen saattamiseen sekä tehostetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta. Hankkeen toteutusta koordinoi Kirkkopalvelut ry. Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2015 on Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % Kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen. (yhteisvastuu.fi) Kemin seurakunnan Yhteisvastuu-työryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää kirkkoneuvostolle oman seurakunnan osuuden keräyskohteeksi kauppojen ylijäämäruokajakelun vapaaehtoiset. Toiminta on Kemissä SPR:n, MLL:n, helluntaiseurakunnan ja Kemin seurakunnan yhteinen hanke, jossa on paljon vapaaehtoisia. Keräysvaroilla tuetaan vapaaehtoisten virkistystoimintaa. Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy 2015 Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan keräyskohteeksi kauppojen ylijäämäruokajakelun vapaaehtoiset Yhteisvastuu-työryhmän esityksen mukaisesti.

9 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 27. Kansallinen veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Veteraanipäivänä ma on klo 12 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku sankarihaudoilla sotien muistomerkille. Kaatuneitten muistopäivänä su klo 9.15 lasketaan seppele Peurasaaressa vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkille sekä klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen seppeleet sotien muistomerkille ja vapaussodan muistomerkille. Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat seppeleen laskuihin. Veteraanipäivänä sankarihaudoilla puheen pitää Jaakko Alamommo ja seppeleenlaskussa seurakunnan edustajana on Marjatta Prykäri. Kaatuneitten muistopäivänä seppeleenlaskussa on Eine Kemppainen.

10 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 29. Hopealyhdyn myynnin jakautuminen vuonna 2014 Hopealyhty tarjoaa lounasruokailun pääasiassa varttuneille Kemiläisille lähes jokaisena arkipäivänä edulliseen hintaan. Samalla Hopealyhty tarjoaa työpaikkaruokailumahdollisuuden Kemin seurakunnan työntekijöille verottajan hyväksymän hinnan mukaisesti. Lisäksi Hopealyhdyn keittiö järjestää seurakunnan kokousten ja tilaisuuksien tarjoilut. Näistä palveluista tehtäväalueet maksava sisäisen laskutuksen mukaisen hinnan, joka on ulkopuolisilta perittävän maksun veroton hinta. Kesälomalla Hopealyhty on heinäkuun ajan. Ulkopuoliset maksutuotot vuonna 2014 olivat ,59 euroa (alv 0%) ja sisäiset tarjoilutuotot ,50 euroa (alv 0%). Yhteensä maksutuotot olivat ,09 euroa. Ulkopuolisten tuottojen osuus 79 %. Hopealyhty on arvonlisäverovelvollinen ulkopuolisille myymistään ateriapalveluista. Arvonlisäverovähennyksen Hopealyhty voi tehdä ostoistaan ja palvelujen hankinnasta ulkopuolisten tuottojen suhteessa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää, että Hopealyhdyn ostoissa ja palvelujen hankinnassa arvonlisäverovähennykseen oikeuttavana osuutena käytetään alkaen ulkopuolisten myyntien osuusprosenttia 79 %.

11 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 30. Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen käyttö vuonna 2014 Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen käyttötilasto vuodeta 2014 osoittaa, se on ollut ahkerassa käytössä ympäri vuoden. Alla olevassa taulukossa käyttö kuukausittain. Alkoi Loppui KK Tehtäväalue Tilaisuus Henkilömäärä Päivät Sisäiset Käyttöpvt Yöpymiset yht. 1 Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Summa Kaikki yhteensä Ulkoiset 127 Sisäiset 81 Kurssi- ja leirikeskus on sekä seurakunnan omassa että ulkopuolisessa varauskäytössä. Omassa käytössä kurssi- ja leirikeskus tarjoaa leirien pitopaikan ateriapalveluineen seurakunnan eri tehtäväalueille, tilat ja ruokailupalvelut seurakunnan kokouksiin jne. Kesäisin miesten ja naisten saunaillat viikoittaiset saunaillat järjestetään kurssi- ja leirikeskuksen rantasaunalla. Ulkopuolisille varaajille kurssi- ja leirikeskus tarjoaa ateria-, majoitus- ja muita tilapalveluja kokousten järjestämiseen ja vapaa-ajan viettämiseen. Seuraavassa taulukossa sisäisen ja ulkoisen käytön jakautuminen. Alkoi Loppui KK Tehtäväalue Tilaisuus Henkilömäärä Päivät Sisäiset Käyttöpvt Yöpymiset yht. s Summa u Summa Kaikki yhteensä Ulkoiset 127 Sisäiset 81 Leirikeskuksen kokonaiskävijämäärä oli henkilöä, joista ulkopuolisia oli Ulkopuolisten kävijöiden määrä oli 54,6 %. Majoitusvuorokausia kertyi yhteensä 3.949, joista ulkopuolisten osuus oli 31 %. Ulkoisten varausten (127 kpl) osuus kaikista varauksista (208 kpl) on 61 %. Kurssi- ja leirikeskus on arvonlisäverovelvollinen yksikkö ulkopuolisille myymistään ateria- ja majoituspalveluista. Arvonlisäverovähennyksen kurssi- ja leirikeskus voi tehdä sisäisten ja ulkopuolisten varausten suhteessa (61 %). Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee kurssi- ja leirikeskuksen käyttötilaston vuodelta 2014 tiedoksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että palvelujen ja ostojen arvolisäverovähennykseen oikeuttavana osuutena käytetään 61 %:n osuutta varausten määrästä alkaen.

12 KEMIN SEURAKUNTA 5/ (12) 31. Muut asiat 1. Rovastikunnallinen keskustelutilaisuus 9.3./Jaakko Alamommon palaute Jaakko Alamommo toi palautetta rovastikunnan järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa kuultiin kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitaloa. 2. Vastuuryhmät/Inkeri Lammassaaren palaute Inkeri Lammassaari ilmaisi huolensa, että vastuuryhmiä ei ole kutsuttu koolle. 3. Jumalanpalveluksen radiointi/sisko Korrensalon kysymys Sisko Korrensalo totesi, että jumalanpalvelus ei kuulunut Radio Dein kautta. Kirkkoherra totesi, että radioinnissa on ollut teknisiä ongelmia, jotka on korjattu 4. Kirjepyhäkoulu/Anne Rahikaisen aloite Anne Rahikainen on jättänyt kirkkoneuvoston sihteerille aloitteen Aloite kirjepyhäkoulusta Pyhäkoulun tarkoitus on tukea kotien kristillistä kasvatusta. Itsekin pyhäkoulua yli kymmenen vuotta pitäneenä havahduin huomaamaan, miten pyhäkoulutoiminta on vuosien saatossa hiipunut ja lähes kokonaan loppunut. Toki ajat ja lapsetkin ovat muuttuneet. Luin Pohjolan Sanomista ( ) kirjepyhäkoulusta. Kyseinen artikkeli on liitteenä aloitteessani. Ehdottaisinkin, että pohtisimme Kemin seurakunnassa mahdollisuutta vastaavanlaisen kirjepyhäkoulun järjestämiseksi. Kemissä Anne Rahikainen Annettiin aloite kasvatuksen vastuuryhmän valmisteltavaksi. 5. Sankarihautojen muistomerkit/raimo Holopaisen aloite Raimo Holopainen teki suullisen aloitteen, että kirkkopuiston sankarihautojen muistomerkkien tekstit kullataan. Talousjohtaja totesi, että kirkkopuiston hautamuistomerkkejä ei saa kullata museoviraston päätöksen mukaan. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti muistomerkit on pesty. Aloite ei anna aihetta enempään. 6. Kokousaikoja Kirkkoneuvosto ja Kirkkovaltuusto 20.5.

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 sivu 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 33. Kemin seurakunnan taloudellinen tilanne... 6 34. Sähkön hankintasopimus...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kokousaika kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2.

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. sivu 1. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus... 2 2. Maalämpötarjous Paattionlehdon kappelista... 3 3. Sinikka

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015

KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015 sivu 10. Kynttilöiden muovikuorten jatkokäyttö/marja-leena Laitisen aloite... 2 11. Martti Lutherin uskonpuhdistuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot