Ilmastointilaite RDAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastointilaite RDAB"

Transkriptio

1 Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511

2 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely... 4 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien huolto ja puhdistus... 5 Suodattimen vaihtaminen... 6 Asentaminen (asennus- ja huoltohenkilöstön kannalta) Mitat ja paino, kytkentäkaavio... 7 Kanavat, eristäminen... 8 Asennusvaihtoehdot... 9 Sijoittaminen, kanavien liitännät Säätäminen, käyttöönotto (asentajien kannalta) Toiminnot Sulatus Virtauksen säätö Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätämine Muuta Varaosat Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, hermostollinen tai henkinen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa. Laitteen turvallinen käyttö edellyttää ohjeistuksen tuntemista. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse leikkimään laitteen kanssa. Huomio. Tässä oppaassa kuvatusta asentamisesta, säätämisestä ja käyttöönottamisestavastaa valtuutettu henkilökunta. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

3 Käyttö ja huolto - toiminnot Käyttömukavuus Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja mahdollista lisälämmitystä ja pitää näin tuloilman lämpötilan haluttuna. Käyttäjä yhdessä huoltoteknikon kanssa valitsee sekä manuaalisesti asettaa tuloilman lämpötilan asetusarvon sekä puhaltimien normaalivirtauksen. Tuloilman tehdasasetus on +18 C ja molempien puhaltimien normaalivirtaus (KOTONA-virtaus) on säädetty puhallinkäyrän 5 mukaisesti ilman sähkölämmittimen käyttöä. Lämmönvaihtimen sulatus Erittäin kylminä ajanjaksoina, jolloin lämmönvaihtimen lämpötila voi laskea alle jäätymislämpötilan, sisäinen ohjausyksikkö huolehtii sulattamisesta automaattisesti. Esilämmityspatteri käynnistyy tällöin hetkeksi sulattaen syntyneen huurteen. Kun ulkoilman lämpötila laskee erittäin alas (n. 20 C), tuloilmapuhaltimen toiminta hidastuu lyhyiksi jaksoiksi, mikä helpottaa sulattamista. Laitteen pääosat Asetusarvon säätäminen: Katso huoltohenkilökunnan ohjeet kohdasta Asetusarvon ja puhaltimien nopeuden säätäminen sivulta Energian säästäminen Energiatehokkaiden puhaltimien ja ilmavirtauksen asianmukaisen säätömahdollisuuden ansiosta voidaan säästää energiaa. Säädä puhaltimien teho tämän oppaan asennusta koskevan kohdan ohjeiden mukaan. Puhaltimien ilmavirtauksen mittauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö, jolla on asianmukaiset mittausvälineet Ylikuumenemissuoja Sähkölämmittimissä on sekä automaattiset että manuaaliset ylikuumenemistermostaatit. Automaattitermostaatti katkaisee sähkövirran, kun ympäristön ilman lämpötila saavuttaa 40 C lämpötilan ja käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti. Manuaalinen termostaatti katkaisee virran 60 C lämpötilassa ja se on palautettava painamalla sähkölämmittimen näppäintä. Puhaltimien moottoreiden käämityksissä on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee sähkönsyötön. Laite voi käynnistyä uudelleen, kun sähkönsyöttö katkaistaan ja kytketään uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoteknikkoon. Lisälämmitys Lämmönvaihdin ottaa talteen riittävästi lämpöenergiaa siten, että tuloilman lämpötila voidaan pitää hyväksyttävänä suurimman osan vuotta. Lisälämmitys otetaan käyttöön, kun tuloilman lämpötila laskee alle halutun eikä talteen otettava lämpö riitä. Erittäin kylmissä käyttöolosuhteissa on mahdollisuus asentaa järjestelmään myös jälkilämpöpatteri. Kyseinen patteri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Jos ilmaston lämpötila laskee harvoin alle 10 C:een, ei kyseistä lisälämmitystä tarvita Poistoilmasuodatin 2. Lämmönvaihdin 3. Kotelo 4. Tuloilmapuhallin 5. Poistoilmapuhallin 6. Lauhdeveden poisto 7. Sulatusanturi kylmä nurkka Sähköjärjestelmän tiedot 8. Manuaalinen 9. Esilämmitin 10. Tuloilmasuodatin 11. Jälkilämmitin 12. Tuloilma-anturi 13. Mittauslähtö 14. Ohjausyksikkö 5 6 Jännite: 230V, yksivaihe 50 Hz / 400 V, kolmivaihe 50 Hz Koodi Puhalt.moottorit 1) Esilämmitin Jälkilämmitin Maks.teho Teho Virta Teho Virta Teho Virta kw A kw A 2) kw A 2) kw RDAB-01 0,26 1,14 2 9,1 2 9,1 4,26 RDAB-02 0,50 2,34 2 9,1 2 9,1 4,50 1) Tarkoittaa kahta puhallinmoottoria 2) Jännite 230 V, yksivaihe, 50 Hz Esilämmitin sisältyy kaikkiin kokoonpanoihin. Jälkilämmitin on valinnainen. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 Ohjauspaneeli, käsittely! Katkaise virta ohjauspaneelin RDKZ-41 asentamisen ja purkamisen yhteydessä. Paneelin nuolinäppäintä painamalla laitteen toimintatil ja haluttu puhaltimien nopeus voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta (POIS KOTOA, KOTONA, TEHOSTETTU). RDAB:ssa on kahden tehopuhaltimen ja sähköpattereiden toimintaa ohjaava sisäinen ohjausyksikkö. Puhaltimien nopeus valitaan ulkoisella ohjauspaneelilla RDKZ-41 (lisävaruste), joka asennetaan sopivaan paikkaan joko seinälle tai upotetaan seinärasiaan. POIS KOTOA -tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan POIS KOTOA - vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että POIS KOTOA -merkkivalo palaa (katso kuva 2). Asetus pitää rakennuksen perusilmastoinnin yllä tilanteessa, jossa kukaan ei ole kotona. KOTONA-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan KOTONA-vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että KOTONA-tilan merkkivalo palaa (katso kuva 2). Järjestelmä pitää yllä normaali-ilmanvaihtoa siten, että ilmanvirtaus pidetään asetusarvoa vastaavana. Kuva 1. Ohjauspaneeli RDKZ-41 ja liitäntäkaapeli. Käyttäjä voi valita seuraavat käyttötilat: POIS KOTOA käytetään energian säästämiseksi tilanteissa, joissa ollaan pitkiä aikoja pois kotoa KOTONA käytetään normaali-ilmastoinnin yhteydessä TEHOSTETTU käytetään tavallista suuremman ilmastointitarpeen yhteydessä (palautuu automaattisesti 120 minuutin kuluttua). TEHOSTETTU-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan TEHOSTETTU painamalla nuolinäppäintä siten, että vastaava merkkivalo palaa (katso kuva 2). Tämä tehostaa ilmankiertoa normaalitilaan nähden. Tehostettu toimintatila kestää 120 minuuttia, minkä jälkeen laite siirtyy KOTONA-tilaan. Tehostettua toimintatilaa voidaan lyhentää painamalla nuolinäppäintä ja valita KOTONA- tai POIS KOTOA -tila. POIS KOTOA KOTONA Nuolinäppäin (toimintatilan vaihtamiseen) TEHOSTETTU Kuva 2. Ohjauspaneelin (RDKZ-41) käyttötilat. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistaminen Yleistä Puhaltimilla, suodattimilla ja lämmönvaihtimella on tärkeä merkitys laitteen toiminnan ja taloudellisuuden kannalta. Näin ollen ne on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Yleinen tarkastus on syytä suorittaa 6 kuukauden välein. Turvallisuussyistä laitteen huollon yhteydessä on syytä aina katkaista virta. Kuva 6. Lämmönvaihdin suihkutetaan vedellä Kuva 3. Katkaise virta laitteesta aina ennen mm. lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta. Puhaltimien puhdistaminen Huomaa, että puhaltimia ei saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä, vaan ainoastaan pölynimurilla tai harjalla. x2 a a Kuva 4. Laitteen luukku avataan löysäämällä vastaavat ruuvit. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa avaamalla molemmat saranaruuvit, katso a-merkinnät. Kuva 7. Puhaltimet irrotetaan vetämällä ne ulos laitteesta. Sähköliitäntä irrotetaan Lämmönvaihtimen puhdistaminen Katso, että lämmönvaihtimen lamellipinta on pölytön. Puhdista imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä rasvaa irrottavalla aineella (esim. tavallinen tiskiaine) ja huuhtele lämpimällä vedellä. Huomio. Vaihdinta ei saa upottaa nesteeseen. Konetiskiainetta tai lipeää ei saa käyttää. Älä koske ilmakanaviin terävillä esineillä. Kuva 8. Puhallinpyörä irrotetaan puhaltimen kotelosta irrottamalla kotelon kyljessä olevat ruuvit. Kuva 9. Puhallinpyörän kotelo ja puhaltimen siivekkeet puhdistetaan harjaamalla. Kuva 5. Vedä lämmönvaihdin ulos laitteesta. Uudelleen kokoamisen yhteydessä tarkista, että tiivisteet tulevat oikein Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 Suodattimen vaihtaminen Tulo- ja poistoilmasuodattimet vaihdetaan tavallisesti kuuden kuukauden välein. Likaisissa olosuhteissa suodattimet voidaan joutua vaihtamaan tätä useammin. Laitteessa on ajastin, joka muistuttaa suodattimien vaihtamisesta ja tarkastuksen suorittamisesta 6 kk välein. Kun laitteen ohjauspaneelin varoitusvalo vilkkuu tauotta, katso kuva 10, käyttäjä avaa laitteen etuluukun ja puhdistaa tai vaihtaa suodattimet. 1. Kytke laite irti sähkövirrasta, katso kuva 11. Avaa laitteen luukku avaamalla kaksi etupuolen ruuvia, katso kuva 12. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa irroittamalla kaksi saranaruuvia, katso a-merkinnät. x2 Hälytyslamppu a a Kuva 12. Laitteen luukun avaaminen. 3. Vedä suodattimet ulos, katso kuva 13. Poisto ilmasuodatin Tulo ilmasuodatin Suodatinhälytyksen kuittaaminen Pidä näppäin alhaalla 8 sekuntia. Hälytyslamppu sammuu ja uusi 6 kuukauden jakso alkaa. Kuva 10. Suodattimien vaihtamisen varoitusvalo ohjauspaneelissa. Suodattamien vaihtaminen tapahtuu seuraavasti. Kuva 13. Suodattimien sijainti laitteessa. 4. Asenna uudet suodattimet. 5. Sulje laitteen luukku. 6. Työnnä pistoke rasiaan. 7. Palauta suodatinhälytys, katso kuva 10. Kuva 11. Vedä pistoke irti seinästä. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

7 Asentaminen - mitat ja paino, kytkentäkaavio Mitat ja paino Oikealle Poistoilma Tuloilma Ulkoilma Poistoilma ulos Poistoilma Tuloilma Ø200 Ø Paino: 55 kg 145 Ø200 Ø Ulkoilma Poistoilma ulos 406 Poistonippa 1/2 ulkokierre Ohjausyksikön kytkentäkaavio Syöttö / supply Jalustan Plintnummer numero / Plint position / asento / Plint position Matning / Supply PE N L1in L2in L3in RJ12 +5V Sign L1 ut/out PE N L1in L2in L3in Tilluftsfläkt / Supply fan RJ12 +5V Sign L1 ut/out Tuloilmapuhallin / Supply fan Frånluftsfläkt / Exhaust fan Poistoilmapuhallin / Exhaust fan Förvärmare / Preheater Esilämmitin / Preheater Eftervärmare / Reheater Jälkilämmitin / Reheater Uteluftsgivare / Out sensor 4 Tilluftsgivare / Suppl. sensor Ulkoilma-anturi / Out sensor Display Tuloilma-anturi / Suppl. sensor Matning / Supply 1x230 V , 15, 23, Näyttö / Display Matning / Supply 3x400 V , Syöttö / Supply 1x230 V 1) ,15,23,26 Syöttö / Supply 3x400 V 1) , ) Toimitettaessa kaikkien laitteiden kytkentä on ~ 1x230 V. Laitteen varustuksen ja virrankulutuksen mukaan valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa tämän ~ 3x400 V -kytkennäksi kaavion mukaisesti. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

8 Kanavien liitännät, kanavien eristäminen Huomio. Asennuksen yhteydessä on ehdottomasti noudatettava laitteen asentamista ja kanavien eristystä koskevia ohjeita. Muussa tapauksessa kondenssivesi ja kosteus voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Kanavien liitännät Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Kanavien eristäminen RDAB-laitteen asianmukaisen ja toimivan asennuksen kannalta on erittäin tärkeää, että järjestelmän ilmastointikanavien asentaminen sekä eristettyjen ja kosteussuljettujen ulkoseinien, vesikaton ja välipohjien läpiviennit tehdään ammattitaitoisesti. Muussa tapauksessa kondenssivesi saattaa kerääntyä ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Vanhan laitteen vaihtamisen yhteydessä on puutteellisten kanavien ja kanavaeristysten laatu varmistettava samanaikaisesti. Lämmittämättömien tilojen läpi kulkevat tuloilmakanavat (A) ja poistoilmakanavat (B) eli lämminilmakanavat on eristettävä. Eristys asennetaan ulkoisesti ja sen ulkopinnan on oltava tuulenpitävä. Rakennuksen kosteussulun sisäpuolella kulkevat kylmäilmakanavat ulkoilmakanavat (C) ja poistoilmakanavat ulos (D) on eristettävä ja niiden pinnan on oltava kosteudenpitävä. Koska RDAB ottaa lämmön tarkasti talteen, on ulos johdettava poistoilma erittäin kylmää ja näin lämpöeristettävä. Rinnakkain kulkevilla kanavilla on lisäksi oltava yhteinen kosteussulku. Katso eri kanavien merkinnät seuraavan sivun kuvasta 14. Lämpimien tilojen kanavat (rakennuksen sisällä) Kanavassa ilman lämpötila on yli +10 C Ei eristystä Tuloilmakanavat (A) Poistoilmakanavat (B) Kylmien tilojen kanavat Ilman lämpötila kanavassa on alle +10 C Tuloilmakanava (A) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava (B Poistoilmakanava ulos (D) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava ulos (D) Tuloilmakanava (A) Poistoilmakanava Paloeristys verkkomatto 30 mm Vintin kanavat, palkiston eristyksessä ja sen yläpuolella Kosteussulku Kanavat irtovillassa Kattotuoli Kosteussulku Levy sidotaan kiinni kanavaan. Väh.paksuus 10 cm Kosteussulku Eri kanavien eristys- ja kosteussulkusuositusten yhteenveto Kanavatyyppi Poistoilma (keittiöpuh.) Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Poistoilma (ei keittiöpuh.) Välipohjassa ja vintillä Kuivausrummusta Ulkoilma Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Tuloilma Poistoilma Sopiva materiaali ja sijoittaminen Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Letku Pelti Pelti/ Pelti/ Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Lämpimän tilan kanava Eristys Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Paloeristys E15, verkkomatto 30 mm Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 30 mm/ Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 60 mm Kosteussulku Ei Kylmä tilan kanava Eristys Paloeristys E15, verkkomatto 50 mm/ Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 100 mm Ennen rakennuksen kosteussulkua: Mineraalivilla 60 mm, Pelti Ei vaatimuksia Väh. 80 mm mineraalivilla tai vastaava. Kosteussulku Vain ennen Kattotuolitalon kosteussulku Ei Vain ennen talon kosteussulku Ei Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

9 Asennusvaihtoehdot Mikäli laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, se säilytetään suojattuna ja katettuna pakkauksessaan. On suositeltavaa, että laitetta on nostamassa kaksi henkilöä. Samoin suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. B D Asennusvaihtoehdot Laite sijoitetaan ilmastointipiirustuksessa ilmoitettuun paikkaan ilmoitetulla tavalla. Mikäli erityistä ilmastointipiirustusta ei ole, voidaan laite asentaa jollakin oheisista vakiotavoista. Laite on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen sisään, esim. vintille, ullakolle tai omaan huoneeseen. 1. Poistoilmakanava ulos 2. T-putki 3. Peiteläppä 4. Tuloilmakanava 5. Lämmöntalteenottolaite RDAB 6. Mineraalivillalevy, paksuus väh. 50 mm 7. Tyhjennysputki, yhde R ½ 8. Muhvi 9. Taive 10. Kattoläpivienti ja poistoilmakupu 11. Alusta (kallistusta varten) 12. Tuloilmalaite (katon sisäpuhallus) 13. Äänenvaimennin 14. Tuloilmakanava 15. Poistoilmakanava 16. Ulkoilmakanava Esimerkki 1 Laitteen sijoittaminen 1½ -kerroksiseen rakennukseen Kuva 14. Kanavien määritelmät! A Laite asennetaan kanaviinsa ennen jännitteen kytkemistä. Esimerkki 2 Laitteen sijoittaminen taloon, jossa on kuiva sisustamaton vintti. C A = Tuloilma B = Poistoilma C = Ulkoilma D = Poistoilma ulos 13 > > 20 mm Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

10 Sijoittaminen, kanavien liitännät Sijoittaminen Laite pitää sijoittaa vähintään 50 mm paksun, tukevalla alustalla olevan mineraalivillalevyn päälle. kallistaa vähintään 20 mm siten, että kondenssivesi juoksee pois asianmukaisesti. sijoittaa siten, että kotelon ulkopinnan ja syttyvän rakennuksen osan väliin jää 20 mm. Vapaaksi jätettävä tarkastustila Jotta laitteen sisällä olevat osat, lähinnä suodattimet ja lämmönvaihdin, voidaan nostaa helposti ulos tarkastamista ja huoltoa varten, on laitteen ympärillä oltava vapaata tilaa 490 mm (koko luukku voidaan myös ruuvata irti, jolloin vähimmäistila on 380 mm). Kanavien liitännät Tuloilmakanavaan asennetaan laitteen poiston ja ensimmäisen haarautuman väliin äänenvaimennin BDER. Tähän liitetään vähintään 300 mm:n pituinen putki BDEK. Laite asennetaan siten, että luukku on aina sivulla. Kanavaliitäntä on 200 mm kaikille ilmaliitännöille, mutta RDAB-01-liitäntöjen mitoitus voidaan muuttaa 160 mm:ksi. Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Tyhjennysyhde Laitteessa on tyhjennysyhde (1/2 ulkokierteellä varustettu nippa), johon voidaan liittää ø 15/13 mm:n putki tai sisähalkaisijaltaan 1/2 letku. Veden korkeuden nestelukossa on oltava noin 100 mm. Jos pinta on tätä korkeampi, on vaara, että laitteen kondenssivesi ei pääse juoksemaan ulos, minkä seurauksena on vesivahinkoja. Poistoputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja se johdetaan kallistuksella lattiakaivoon. Lämmittämättömissä tiloissa poistoputki eristetään 60 mm:n mineraalivillakerroksella tai vastaavalla. Huomio, että laite on sijoitettava ilman virtaussuunta huomioiden. Ulkoilma, sisään Tuloilma Poistoilma ulos Poistoilma, sisään 20 mm Kondenssiveden poisto Mineraalivillamatto, paksuus 50 mm Tukeva alusta, esim. kuitulevy, paksuus 20 mm Laite on kallistettava vähintään 20 mm kondenssiveden poiston suuntaan. R 1/2" Huomio, Eristettävä Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

11 Säätäminen, käyttöönotto Toiminnot Vain normaalinopeus eli KOTONA-tila säädetään siten, että halutut ilmastointiarvot saavutetaan. Enimmäisnopeus (käyrä 9) on kiinteä ja sitä käytetään tehostettulla nopeudella. Vähimmäisnopeus (käyrä 1) on niin ikään kiinteä ja sitä käytetään perusilmastointiin (POIS KOTOA-tila). Puhaltimien nopeus valitaan ohjauspaneelista, RDKZ-41, joka asennetaan seinälle sopivaan paikkaan. Käyttäjän valittavissa olevat ilmastointitilat ovat POIS KOTOA, KOTONA ja TEHOSTETTU. TEHOSTETTU ilmastointi palautuu KOTONA-tilaksi 120 minuutin kuluttua. Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja sähköpattereita siten, että haluttu tuloilman lämpötila saavutetaan. Lämmittimissä ja puhaltimissa on sisäiset ylikuumenemissuojaukset. Ohjausyksikkö säätää myös sulatusta automaattisesti ja ilmoittaa, kun ilmansuodattimet on aika vaihtaa. Mahdollisen sähkökatkoksen jälkeen puhaltimet käyvät maksiminopeudella 8 sekuntia, minkä jälkeen ne siirtyvät alkuperäisen asetuksen mukaiseen nopeuteen. Sulatus, esi- ja jälkilämmitin Esi- ja jälkilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-2-d Laitteessa on osittain sähköinen esilämmitin sulatusta varten ja osittain jälkilämmitin (sähköinen), joka säätää tuloilman lämpötilan asetusarvon mukaiseksi. Tuloilman asetusarvo voidaan säätää ohjauspaneelista välillä C. Erittäin kylminä jaksoina saattaa kuitenkin käydä niin, että jälkilämmittimen teho ei riitä halutun asetusarvon saavuttamiseen. Sulatus, jossa on esisäädetty jälkilämmitys ja 1-vaiheliitäntä (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 1) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, jälkilämmitin sammuu ja esilämmitin käynnistyy samalla, kun tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Sulatus ilman esisäädettyä jälkilämmitystä ja 3-vaiheliitäntää (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 2) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, esilämmitin käynnistyy ja tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Jälkilämmitin jatkaa lämmöntarpeen säätämistä. Laitteen sekä esi- että jälkilämmittimessä on kaksi sisäistä ylikuumenemissuojaa. Esi- ja jälkilämmittimellä varustetun RDAB-laitteen yhteydessä on suositeltavaa käyttää 3-vaiheliitäntää. Vain esilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-0-d Laitteessa on sähköinen esilämmitin sulatusta varten. Tuloilma lämmitetään poistoilmasta lämmönvaihtimella talteen otetulla lämmöllä. Kylminä kausina, jolloin tuloilman lämpötila laskee, voidaan tuloilman lämpötila pitää esilämmittimellä 11 C:een vähimmäislämpötilassa. Jos tuloilman lämpötila erittäin alhaisen ulkolämpötilan tai lämmönvaihtimen huurtumisen seurauksena laskee alle 8 C:een, tuloilmapuhaltimen teho laskee poistoilmapuhaltimen jatkaessa normaalinopeudella. Lämmönvaihtimen sulattaminen tapahtuu samassa tilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12 Virtauksen säätö Virtauksen säätö Puhaltimien nopeuksia säädetään KOTONA-tilassa ohjauspaneelilla RDKZ 41, kuva 16 katso sivu 8. Kullakin puhaltimella on 9 esivalittua käyrää, joista joka toinen näkyy kaaviossa. Käyrät kuvaavat virtausta yleisesti. Poistoilmavirtausten tarkat arvot saadaan mittaamalla lämmönvaihtimen paine-ero, Dpm (Pa), ja katsomalla vastaava arvo painehäviökaaviosta. Laitteessa yläpinnassa on 4 mittauspistettä, katso kuva 15. Laitteet toimitetaan siten, että virtauskäyrä on 5 ja tuloilman lämpötilan 18 C RDAB-01 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h Tuloilma oikealle PP + TP PP TP 62 L wa, db p extern, Pa 100 Tuloilma vasemmalle Kuva 15. Lämmönvaihtimen painehäviön mittauspisteet q, l/s Lämmönvaihtimen painehäviökaavio Painehäviö VVX q virtaus l/s RDAB-02 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h L wa, db p extern, Pa q, l/s Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

13 Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätäminen Ohjauspaneelin toiminto Tuloilman lämpötilan ja puhaltimien nopeuden asetusarvoja säädetään ohjauspaneelilla RDKZ 41. KOTONA- ja TEHOSTETTU-merkit ilmoittavat kulloisetkin asetusarvot vilkkumalla tietyn kertamäärän näyttö- ja ohjelmointitilassa. Hälytyskello (diodi) Hälytyskello ilmoittaa näyttötilassa näyttävän parametrin vilkkumalla. Ilmoittaa 10-luvun (10-90) Ilmoittaa 1-luvun (1-9) (*) nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. (#) laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Asetukset tallennetaan tai normaalitila palautetaan painamalla nuolinäppäintä (NUOLI). POIS KOTOA KOTONA 120 min TEHOSTETTU Nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Nuolinäppäin (PALAUTA TALLENNA) Laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Kuva 16. Lämpötilan ja puhallinnopeuksien asetusarvojen antaminen. Näyttötilaan siirtyminen - valitse parametri Asetusarvoa säädetään siirtymällä ensin näyttötilaan ja valitsemalla haluttu parametri. 1. Pidä *- ja #-näppäimiä alhaalla samanaikaisesti >3 sekunnin ajan. 2. Hälytyskello alkaa vilkkua näyttötilaan siirtymisen merkkinä. Laske taukojen välisten vilkahdusten lukumäärä. Luku ilmoittaa kulloisenkin parametrin, katso taulukko 1. Parametri/ vilkahdusten lukumäärä 1 Asetusarvo tuloilma, C 2 Käyrä tuloilmapuhallin Toiminto Asetusarvot Alkuperäis asetus Alkuperäis C 18 C Käyrä Yhteiskäyttö/ sähköpatte 1 = Ilman, 2 = Kanssa Taulukko 1. Esim. jos hälytyskello vilkkuu 3 kertaa, tämä tarkoittaa, että parametri 3 on valittuna. Parametrin 3 alkuperäisasetus on 5. Asetusta voidaan säätää välillä 19. Huomio. Jos sähköpatterin yhteiskäytön (parametri 4) arvoksi annetaan 2 = Kanssa, on laitteen ensin 3-vaihekytketty, katso sivut Valitse tarkistettava tai säädettävä parametri pitämällä (*) tai (#) alhaalla, kunnes hälytyskello alkaa vilkkua haluttua parametria vastaavan kertamäärän. Palaa normaalitilaan painamalla nuolinäppäintä. Säädä arvoja siirtymällä ohjelmointitilaan (kohdat 47). 1 Ohjelmointitilaan siirtyminen arvojen säätäminen 4. Kun parametri on näyttötilassa valittu, pidä *- ja #-näppäimet samanaikaisesti painettuina >3 sekuntia. Ohjelmointitilan merkiksi hälytyskello palaa vilkkumatta. 5. Laske, montako kertaa KOTONA- ja TEHOSTETTUmerkit vilkkuvat. Huomaa,. että KOTONA-merkki ilmoittaa 10-luvun ja TEHOSTETTU-merkki 1-luvun. Esimerkki: Jos valittuna on parametri 1 ja KOTONAmerkki vilkkuu 1 kerran ja TEHOSTETTU-merkki vilkkuu 8 kertaa, parametrin arvo on 18ºC. 6. Muuta arvoa valitsemalla * (nostaa arvoa) tai # (laskee arvoa) halutun määrän kertoja. Taulukko 1 näyttää mahdolliset asetusarvot. 7. Kun haluttu arvo on annettu, tallenna se ja siirry takaisin ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOLTA. Palauta alkuperäisasetus pitämällä * ja # samanaikaisesti alhaalla yli 15 sekuntia joko näyttö- tai ohjelmointitilassa. Alkuperäisasetuksen palauttaminen ilmoitetaan siten, että kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti. Palaa ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOL- TA näyttö- tai ohjelmointitilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

14 Varaosat ,2 Jos liitäntäkaapeli vahingoittuu, on turvallisuudesta huolehdittava hankkimalla valmistajalta, valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai vastaavalta uusi. Kohta Kuvaus Nimike Kuuluu laitteeseen Lukumäärä 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 130 W RDAB-01-b-c-d 1 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 250 W RDAB-02-b-c-d 1 2 JBDA Kondensaattori, 3 µf RDAB-01-b-c-d 1 2 RDAA Kondensaattori, 6 µf RDAB-02-b-c-d 1 3 RDAB Vaihdinpaketti RDAB-aa-b-c-d 1 4 RDAB Sähkölämmitin, 2000 W RDAB-aa-b-c-d 1 5 RDKG Ohjausyksikkö, täydellinen RDAB-aa-b-c-d 1 6 RDAZ-09 Suodatinsarja RDAB-aa-b-c-d 2+2 Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

15

16 Fläkt Woods AB, Jönköping FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 t f w

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 297 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ asennus GOLDiin

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ asennus GOLDiin FI.ELQZ5042.050101 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ-2-504-2 asennus GOLDiin 1. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. CO2-mittaukselle

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet pyörivällä talteenottoosalla Ihanteellinen ilmanvaihto puhdasta ja terveellistä ilmaa koko vuoden Energiansäästö tehokkain hyötysuhde vuositasolla asuntoihin ja pieniin

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion Enervent Pinion on erittäin hiljainen ja pienikokoinen laite, joka soveltuu parhaiten kerrostaloasuntoihin

Lisätiedot

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin

HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin HHV Integroidulla äänenvaimentimella varustettu yksiosainen ilmavirtasäädin Version: 11.06.2012 Soveltuu käytettäväksi joko tulo- tai poistoilmalaitteena. Integroidulla äänenvaimentimella varustettu pienikokoinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli Käyttöohjeet Liesituuletin Cilindro IS saarekemalli Ennen asennusta lue ohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaisuutta varten. Tuuletin on muotoiltu toimimaan ilmanpoistojärjestelmässä (ilmastointikanavan

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFC Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa, sopii sijoitettavaksi keskelle huonetilaa. Virtauskuvion ollessa 360 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje. Vent

Asennus- ja hoito-ohje. Vent Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus 5 Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje Hoito-ohje Turvallisuusmääräykset Yleiset hoito-ohjeet Varoitus! Mahdolliset avoimet liitännät varustettava suojaverkolla ennen laitteen käyttöönottoa. Ilmanvaihtokonetta ei saa myöskään ottaa käyttöön,

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin Halton TSB Suorakaidekattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Laite asennetaan uppoasennuksena kattoon. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Suihkusuutinhajotin. TRS - Suihkusuutinhajotin. Halton TRS

Suihkusuutinhajotin. TRS - Suihkusuutinhajotin. Halton TRS Halton TRS Suihkusuutinhajotin Halton Kapeaksi tai kartiomaiseksi säädettävä tuloilmasuihku soveltuu kylmän, lämpimän tai isotermisen ilman puhaltamiseen. Ilmasuihku johdetaan seinästä tai katosta erityisesti

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL55 Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

SWANTM. Lineaarinen kattoon asennettava tuloilmalaite

SWANTM. Lineaarinen kattoon asennettava tuloilmalaite TM Lineaarinen kattoon asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Moduulipituus 1 0 mm Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppikehys Valkoiseksi maalatut tai alumiininväriset

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HDF - Poistoilmasäleikkö. Halton HDF. Poistoilmasäleikkö

HDF - Poistoilmasäleikkö. Halton HDF. Poistoilmasäleikkö Halton HDF Poistoilmasäleikkö Suuri vapaa aukko. Integroitu EU3-luokan suodatin. Vaakasuorien säleiden muotoilu peittää näkyvyyden säleikön läpi. Koot sopivat 600 x 600 mm:n moduulirakenteiseen alakattoon.

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot