Ilmastointilaite RDAB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastointilaite RDAB"

Transkriptio

1 Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511

2 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely... 4 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien huolto ja puhdistus... 5 Suodattimen vaihtaminen... 6 Asentaminen (asennus- ja huoltohenkilöstön kannalta) Mitat ja paino, kytkentäkaavio... 7 Kanavat, eristäminen... 8 Asennusvaihtoehdot... 9 Sijoittaminen, kanavien liitännät Säätäminen, käyttöönotto (asentajien kannalta) Toiminnot Sulatus Virtauksen säätö Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätämine Muuta Varaosat Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, hermostollinen tai henkinen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa. Laitteen turvallinen käyttö edellyttää ohjeistuksen tuntemista. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse leikkimään laitteen kanssa. Huomio. Tässä oppaassa kuvatusta asentamisesta, säätämisestä ja käyttöönottamisestavastaa valtuutettu henkilökunta. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

3 Käyttö ja huolto - toiminnot Käyttömukavuus Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja mahdollista lisälämmitystä ja pitää näin tuloilman lämpötilan haluttuna. Käyttäjä yhdessä huoltoteknikon kanssa valitsee sekä manuaalisesti asettaa tuloilman lämpötilan asetusarvon sekä puhaltimien normaalivirtauksen. Tuloilman tehdasasetus on +18 C ja molempien puhaltimien normaalivirtaus (KOTONA-virtaus) on säädetty puhallinkäyrän 5 mukaisesti ilman sähkölämmittimen käyttöä. Lämmönvaihtimen sulatus Erittäin kylminä ajanjaksoina, jolloin lämmönvaihtimen lämpötila voi laskea alle jäätymislämpötilan, sisäinen ohjausyksikkö huolehtii sulattamisesta automaattisesti. Esilämmityspatteri käynnistyy tällöin hetkeksi sulattaen syntyneen huurteen. Kun ulkoilman lämpötila laskee erittäin alas (n. 20 C), tuloilmapuhaltimen toiminta hidastuu lyhyiksi jaksoiksi, mikä helpottaa sulattamista. Laitteen pääosat Asetusarvon säätäminen: Katso huoltohenkilökunnan ohjeet kohdasta Asetusarvon ja puhaltimien nopeuden säätäminen sivulta Energian säästäminen Energiatehokkaiden puhaltimien ja ilmavirtauksen asianmukaisen säätömahdollisuuden ansiosta voidaan säästää energiaa. Säädä puhaltimien teho tämän oppaan asennusta koskevan kohdan ohjeiden mukaan. Puhaltimien ilmavirtauksen mittauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö, jolla on asianmukaiset mittausvälineet Ylikuumenemissuoja Sähkölämmittimissä on sekä automaattiset että manuaaliset ylikuumenemistermostaatit. Automaattitermostaatti katkaisee sähkövirran, kun ympäristön ilman lämpötila saavuttaa 40 C lämpötilan ja käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti. Manuaalinen termostaatti katkaisee virran 60 C lämpötilassa ja se on palautettava painamalla sähkölämmittimen näppäintä. Puhaltimien moottoreiden käämityksissä on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee sähkönsyötön. Laite voi käynnistyä uudelleen, kun sähkönsyöttö katkaistaan ja kytketään uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoteknikkoon. Lisälämmitys Lämmönvaihdin ottaa talteen riittävästi lämpöenergiaa siten, että tuloilman lämpötila voidaan pitää hyväksyttävänä suurimman osan vuotta. Lisälämmitys otetaan käyttöön, kun tuloilman lämpötila laskee alle halutun eikä talteen otettava lämpö riitä. Erittäin kylmissä käyttöolosuhteissa on mahdollisuus asentaa järjestelmään myös jälkilämpöpatteri. Kyseinen patteri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Jos ilmaston lämpötila laskee harvoin alle 10 C:een, ei kyseistä lisälämmitystä tarvita Poistoilmasuodatin 2. Lämmönvaihdin 3. Kotelo 4. Tuloilmapuhallin 5. Poistoilmapuhallin 6. Lauhdeveden poisto 7. Sulatusanturi kylmä nurkka Sähköjärjestelmän tiedot 8. Manuaalinen 9. Esilämmitin 10. Tuloilmasuodatin 11. Jälkilämmitin 12. Tuloilma-anturi 13. Mittauslähtö 14. Ohjausyksikkö 5 6 Jännite: 230V, yksivaihe 50 Hz / 400 V, kolmivaihe 50 Hz Koodi Puhalt.moottorit 1) Esilämmitin Jälkilämmitin Maks.teho Teho Virta Teho Virta Teho Virta kw A kw A 2) kw A 2) kw RDAB-01 0,26 1,14 2 9,1 2 9,1 4,26 RDAB-02 0,50 2,34 2 9,1 2 9,1 4,50 1) Tarkoittaa kahta puhallinmoottoria 2) Jännite 230 V, yksivaihe, 50 Hz Esilämmitin sisältyy kaikkiin kokoonpanoihin. Jälkilämmitin on valinnainen. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 Ohjauspaneeli, käsittely! Katkaise virta ohjauspaneelin RDKZ-41 asentamisen ja purkamisen yhteydessä. Paneelin nuolinäppäintä painamalla laitteen toimintatil ja haluttu puhaltimien nopeus voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta (POIS KOTOA, KOTONA, TEHOSTETTU). RDAB:ssa on kahden tehopuhaltimen ja sähköpattereiden toimintaa ohjaava sisäinen ohjausyksikkö. Puhaltimien nopeus valitaan ulkoisella ohjauspaneelilla RDKZ-41 (lisävaruste), joka asennetaan sopivaan paikkaan joko seinälle tai upotetaan seinärasiaan. POIS KOTOA -tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan POIS KOTOA - vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että POIS KOTOA -merkkivalo palaa (katso kuva 2). Asetus pitää rakennuksen perusilmastoinnin yllä tilanteessa, jossa kukaan ei ole kotona. KOTONA-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan KOTONA-vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että KOTONA-tilan merkkivalo palaa (katso kuva 2). Järjestelmä pitää yllä normaali-ilmanvaihtoa siten, että ilmanvirtaus pidetään asetusarvoa vastaavana. Kuva 1. Ohjauspaneeli RDKZ-41 ja liitäntäkaapeli. Käyttäjä voi valita seuraavat käyttötilat: POIS KOTOA käytetään energian säästämiseksi tilanteissa, joissa ollaan pitkiä aikoja pois kotoa KOTONA käytetään normaali-ilmastoinnin yhteydessä TEHOSTETTU käytetään tavallista suuremman ilmastointitarpeen yhteydessä (palautuu automaattisesti 120 minuutin kuluttua). TEHOSTETTU-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan TEHOSTETTU painamalla nuolinäppäintä siten, että vastaava merkkivalo palaa (katso kuva 2). Tämä tehostaa ilmankiertoa normaalitilaan nähden. Tehostettu toimintatila kestää 120 minuuttia, minkä jälkeen laite siirtyy KOTONA-tilaan. Tehostettua toimintatilaa voidaan lyhentää painamalla nuolinäppäintä ja valita KOTONA- tai POIS KOTOA -tila. POIS KOTOA KOTONA Nuolinäppäin (toimintatilan vaihtamiseen) TEHOSTETTU Kuva 2. Ohjauspaneelin (RDKZ-41) käyttötilat. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistaminen Yleistä Puhaltimilla, suodattimilla ja lämmönvaihtimella on tärkeä merkitys laitteen toiminnan ja taloudellisuuden kannalta. Näin ollen ne on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Yleinen tarkastus on syytä suorittaa 6 kuukauden välein. Turvallisuussyistä laitteen huollon yhteydessä on syytä aina katkaista virta. Kuva 6. Lämmönvaihdin suihkutetaan vedellä Kuva 3. Katkaise virta laitteesta aina ennen mm. lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta. Puhaltimien puhdistaminen Huomaa, että puhaltimia ei saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä, vaan ainoastaan pölynimurilla tai harjalla. x2 a a Kuva 4. Laitteen luukku avataan löysäämällä vastaavat ruuvit. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa avaamalla molemmat saranaruuvit, katso a-merkinnät. Kuva 7. Puhaltimet irrotetaan vetämällä ne ulos laitteesta. Sähköliitäntä irrotetaan Lämmönvaihtimen puhdistaminen Katso, että lämmönvaihtimen lamellipinta on pölytön. Puhdista imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä rasvaa irrottavalla aineella (esim. tavallinen tiskiaine) ja huuhtele lämpimällä vedellä. Huomio. Vaihdinta ei saa upottaa nesteeseen. Konetiskiainetta tai lipeää ei saa käyttää. Älä koske ilmakanaviin terävillä esineillä. Kuva 8. Puhallinpyörä irrotetaan puhaltimen kotelosta irrottamalla kotelon kyljessä olevat ruuvit. Kuva 9. Puhallinpyörän kotelo ja puhaltimen siivekkeet puhdistetaan harjaamalla. Kuva 5. Vedä lämmönvaihdin ulos laitteesta. Uudelleen kokoamisen yhteydessä tarkista, että tiivisteet tulevat oikein Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 Suodattimen vaihtaminen Tulo- ja poistoilmasuodattimet vaihdetaan tavallisesti kuuden kuukauden välein. Likaisissa olosuhteissa suodattimet voidaan joutua vaihtamaan tätä useammin. Laitteessa on ajastin, joka muistuttaa suodattimien vaihtamisesta ja tarkastuksen suorittamisesta 6 kk välein. Kun laitteen ohjauspaneelin varoitusvalo vilkkuu tauotta, katso kuva 10, käyttäjä avaa laitteen etuluukun ja puhdistaa tai vaihtaa suodattimet. 1. Kytke laite irti sähkövirrasta, katso kuva 11. Avaa laitteen luukku avaamalla kaksi etupuolen ruuvia, katso kuva 12. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa irroittamalla kaksi saranaruuvia, katso a-merkinnät. x2 Hälytyslamppu a a Kuva 12. Laitteen luukun avaaminen. 3. Vedä suodattimet ulos, katso kuva 13. Poisto ilmasuodatin Tulo ilmasuodatin Suodatinhälytyksen kuittaaminen Pidä näppäin alhaalla 8 sekuntia. Hälytyslamppu sammuu ja uusi 6 kuukauden jakso alkaa. Kuva 10. Suodattimien vaihtamisen varoitusvalo ohjauspaneelissa. Suodattamien vaihtaminen tapahtuu seuraavasti. Kuva 13. Suodattimien sijainti laitteessa. 4. Asenna uudet suodattimet. 5. Sulje laitteen luukku. 6. Työnnä pistoke rasiaan. 7. Palauta suodatinhälytys, katso kuva 10. Kuva 11. Vedä pistoke irti seinästä. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

7 Asentaminen - mitat ja paino, kytkentäkaavio Mitat ja paino Oikealle Poistoilma Tuloilma Ulkoilma Poistoilma ulos Poistoilma Tuloilma Ø200 Ø Paino: 55 kg 145 Ø200 Ø Ulkoilma Poistoilma ulos 406 Poistonippa 1/2 ulkokierre Ohjausyksikön kytkentäkaavio Syöttö / supply Jalustan Plintnummer numero / Plint position / asento / Plint position Matning / Supply PE N L1in L2in L3in RJ12 +5V Sign L1 ut/out PE N L1in L2in L3in Tilluftsfläkt / Supply fan RJ12 +5V Sign L1 ut/out Tuloilmapuhallin / Supply fan Frånluftsfläkt / Exhaust fan Poistoilmapuhallin / Exhaust fan Förvärmare / Preheater Esilämmitin / Preheater Eftervärmare / Reheater Jälkilämmitin / Reheater Uteluftsgivare / Out sensor 4 Tilluftsgivare / Suppl. sensor Ulkoilma-anturi / Out sensor Display Tuloilma-anturi / Suppl. sensor Matning / Supply 1x230 V , 15, 23, Näyttö / Display Matning / Supply 3x400 V , Syöttö / Supply 1x230 V 1) ,15,23,26 Syöttö / Supply 3x400 V 1) , ) Toimitettaessa kaikkien laitteiden kytkentä on ~ 1x230 V. Laitteen varustuksen ja virrankulutuksen mukaan valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa tämän ~ 3x400 V -kytkennäksi kaavion mukaisesti. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

8 Kanavien liitännät, kanavien eristäminen Huomio. Asennuksen yhteydessä on ehdottomasti noudatettava laitteen asentamista ja kanavien eristystä koskevia ohjeita. Muussa tapauksessa kondenssivesi ja kosteus voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Kanavien liitännät Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Kanavien eristäminen RDAB-laitteen asianmukaisen ja toimivan asennuksen kannalta on erittäin tärkeää, että järjestelmän ilmastointikanavien asentaminen sekä eristettyjen ja kosteussuljettujen ulkoseinien, vesikaton ja välipohjien läpiviennit tehdään ammattitaitoisesti. Muussa tapauksessa kondenssivesi saattaa kerääntyä ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Vanhan laitteen vaihtamisen yhteydessä on puutteellisten kanavien ja kanavaeristysten laatu varmistettava samanaikaisesti. Lämmittämättömien tilojen läpi kulkevat tuloilmakanavat (A) ja poistoilmakanavat (B) eli lämminilmakanavat on eristettävä. Eristys asennetaan ulkoisesti ja sen ulkopinnan on oltava tuulenpitävä. Rakennuksen kosteussulun sisäpuolella kulkevat kylmäilmakanavat ulkoilmakanavat (C) ja poistoilmakanavat ulos (D) on eristettävä ja niiden pinnan on oltava kosteudenpitävä. Koska RDAB ottaa lämmön tarkasti talteen, on ulos johdettava poistoilma erittäin kylmää ja näin lämpöeristettävä. Rinnakkain kulkevilla kanavilla on lisäksi oltava yhteinen kosteussulku. Katso eri kanavien merkinnät seuraavan sivun kuvasta 14. Lämpimien tilojen kanavat (rakennuksen sisällä) Kanavassa ilman lämpötila on yli +10 C Ei eristystä Tuloilmakanavat (A) Poistoilmakanavat (B) Kylmien tilojen kanavat Ilman lämpötila kanavassa on alle +10 C Tuloilmakanava (A) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava (B Poistoilmakanava ulos (D) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava ulos (D) Tuloilmakanava (A) Poistoilmakanava Paloeristys verkkomatto 30 mm Vintin kanavat, palkiston eristyksessä ja sen yläpuolella Kosteussulku Kanavat irtovillassa Kattotuoli Kosteussulku Levy sidotaan kiinni kanavaan. Väh.paksuus 10 cm Kosteussulku Eri kanavien eristys- ja kosteussulkusuositusten yhteenveto Kanavatyyppi Poistoilma (keittiöpuh.) Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Poistoilma (ei keittiöpuh.) Välipohjassa ja vintillä Kuivausrummusta Ulkoilma Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Tuloilma Poistoilma Sopiva materiaali ja sijoittaminen Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Letku Pelti Pelti/ Pelti/ Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Lämpimän tilan kanava Eristys Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Paloeristys E15, verkkomatto 30 mm Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 30 mm/ Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 60 mm Kosteussulku Ei Kylmä tilan kanava Eristys Paloeristys E15, verkkomatto 50 mm/ Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 100 mm Ennen rakennuksen kosteussulkua: Mineraalivilla 60 mm, Pelti Ei vaatimuksia Väh. 80 mm mineraalivilla tai vastaava. Kosteussulku Vain ennen Kattotuolitalon kosteussulku Ei Vain ennen talon kosteussulku Ei Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

9 Asennusvaihtoehdot Mikäli laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, se säilytetään suojattuna ja katettuna pakkauksessaan. On suositeltavaa, että laitetta on nostamassa kaksi henkilöä. Samoin suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. B D Asennusvaihtoehdot Laite sijoitetaan ilmastointipiirustuksessa ilmoitettuun paikkaan ilmoitetulla tavalla. Mikäli erityistä ilmastointipiirustusta ei ole, voidaan laite asentaa jollakin oheisista vakiotavoista. Laite on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen sisään, esim. vintille, ullakolle tai omaan huoneeseen. 1. Poistoilmakanava ulos 2. T-putki 3. Peiteläppä 4. Tuloilmakanava 5. Lämmöntalteenottolaite RDAB 6. Mineraalivillalevy, paksuus väh. 50 mm 7. Tyhjennysputki, yhde R ½ 8. Muhvi 9. Taive 10. Kattoläpivienti ja poistoilmakupu 11. Alusta (kallistusta varten) 12. Tuloilmalaite (katon sisäpuhallus) 13. Äänenvaimennin 14. Tuloilmakanava 15. Poistoilmakanava 16. Ulkoilmakanava Esimerkki 1 Laitteen sijoittaminen 1½ -kerroksiseen rakennukseen Kuva 14. Kanavien määritelmät! A Laite asennetaan kanaviinsa ennen jännitteen kytkemistä. Esimerkki 2 Laitteen sijoittaminen taloon, jossa on kuiva sisustamaton vintti. C A = Tuloilma B = Poistoilma C = Ulkoilma D = Poistoilma ulos 13 > > 20 mm Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

10 Sijoittaminen, kanavien liitännät Sijoittaminen Laite pitää sijoittaa vähintään 50 mm paksun, tukevalla alustalla olevan mineraalivillalevyn päälle. kallistaa vähintään 20 mm siten, että kondenssivesi juoksee pois asianmukaisesti. sijoittaa siten, että kotelon ulkopinnan ja syttyvän rakennuksen osan väliin jää 20 mm. Vapaaksi jätettävä tarkastustila Jotta laitteen sisällä olevat osat, lähinnä suodattimet ja lämmönvaihdin, voidaan nostaa helposti ulos tarkastamista ja huoltoa varten, on laitteen ympärillä oltava vapaata tilaa 490 mm (koko luukku voidaan myös ruuvata irti, jolloin vähimmäistila on 380 mm). Kanavien liitännät Tuloilmakanavaan asennetaan laitteen poiston ja ensimmäisen haarautuman väliin äänenvaimennin BDER. Tähän liitetään vähintään 300 mm:n pituinen putki BDEK. Laite asennetaan siten, että luukku on aina sivulla. Kanavaliitäntä on 200 mm kaikille ilmaliitännöille, mutta RDAB-01-liitäntöjen mitoitus voidaan muuttaa 160 mm:ksi. Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Tyhjennysyhde Laitteessa on tyhjennysyhde (1/2 ulkokierteellä varustettu nippa), johon voidaan liittää ø 15/13 mm:n putki tai sisähalkaisijaltaan 1/2 letku. Veden korkeuden nestelukossa on oltava noin 100 mm. Jos pinta on tätä korkeampi, on vaara, että laitteen kondenssivesi ei pääse juoksemaan ulos, minkä seurauksena on vesivahinkoja. Poistoputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja se johdetaan kallistuksella lattiakaivoon. Lämmittämättömissä tiloissa poistoputki eristetään 60 mm:n mineraalivillakerroksella tai vastaavalla. Huomio, että laite on sijoitettava ilman virtaussuunta huomioiden. Ulkoilma, sisään Tuloilma Poistoilma ulos Poistoilma, sisään 20 mm Kondenssiveden poisto Mineraalivillamatto, paksuus 50 mm Tukeva alusta, esim. kuitulevy, paksuus 20 mm Laite on kallistettava vähintään 20 mm kondenssiveden poiston suuntaan. R 1/2" Huomio, Eristettävä Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

11 Säätäminen, käyttöönotto Toiminnot Vain normaalinopeus eli KOTONA-tila säädetään siten, että halutut ilmastointiarvot saavutetaan. Enimmäisnopeus (käyrä 9) on kiinteä ja sitä käytetään tehostettulla nopeudella. Vähimmäisnopeus (käyrä 1) on niin ikään kiinteä ja sitä käytetään perusilmastointiin (POIS KOTOA-tila). Puhaltimien nopeus valitaan ohjauspaneelista, RDKZ-41, joka asennetaan seinälle sopivaan paikkaan. Käyttäjän valittavissa olevat ilmastointitilat ovat POIS KOTOA, KOTONA ja TEHOSTETTU. TEHOSTETTU ilmastointi palautuu KOTONA-tilaksi 120 minuutin kuluttua. Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja sähköpattereita siten, että haluttu tuloilman lämpötila saavutetaan. Lämmittimissä ja puhaltimissa on sisäiset ylikuumenemissuojaukset. Ohjausyksikkö säätää myös sulatusta automaattisesti ja ilmoittaa, kun ilmansuodattimet on aika vaihtaa. Mahdollisen sähkökatkoksen jälkeen puhaltimet käyvät maksiminopeudella 8 sekuntia, minkä jälkeen ne siirtyvät alkuperäisen asetuksen mukaiseen nopeuteen. Sulatus, esi- ja jälkilämmitin Esi- ja jälkilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-2-d Laitteessa on osittain sähköinen esilämmitin sulatusta varten ja osittain jälkilämmitin (sähköinen), joka säätää tuloilman lämpötilan asetusarvon mukaiseksi. Tuloilman asetusarvo voidaan säätää ohjauspaneelista välillä C. Erittäin kylminä jaksoina saattaa kuitenkin käydä niin, että jälkilämmittimen teho ei riitä halutun asetusarvon saavuttamiseen. Sulatus, jossa on esisäädetty jälkilämmitys ja 1-vaiheliitäntä (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 1) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, jälkilämmitin sammuu ja esilämmitin käynnistyy samalla, kun tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Sulatus ilman esisäädettyä jälkilämmitystä ja 3-vaiheliitäntää (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 2) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, esilämmitin käynnistyy ja tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Jälkilämmitin jatkaa lämmöntarpeen säätämistä. Laitteen sekä esi- että jälkilämmittimessä on kaksi sisäistä ylikuumenemissuojaa. Esi- ja jälkilämmittimellä varustetun RDAB-laitteen yhteydessä on suositeltavaa käyttää 3-vaiheliitäntää. Vain esilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-0-d Laitteessa on sähköinen esilämmitin sulatusta varten. Tuloilma lämmitetään poistoilmasta lämmönvaihtimella talteen otetulla lämmöllä. Kylminä kausina, jolloin tuloilman lämpötila laskee, voidaan tuloilman lämpötila pitää esilämmittimellä 11 C:een vähimmäislämpötilassa. Jos tuloilman lämpötila erittäin alhaisen ulkolämpötilan tai lämmönvaihtimen huurtumisen seurauksena laskee alle 8 C:een, tuloilmapuhaltimen teho laskee poistoilmapuhaltimen jatkaessa normaalinopeudella. Lämmönvaihtimen sulattaminen tapahtuu samassa tilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12 Virtauksen säätö Virtauksen säätö Puhaltimien nopeuksia säädetään KOTONA-tilassa ohjauspaneelilla RDKZ 41, kuva 16 katso sivu 8. Kullakin puhaltimella on 9 esivalittua käyrää, joista joka toinen näkyy kaaviossa. Käyrät kuvaavat virtausta yleisesti. Poistoilmavirtausten tarkat arvot saadaan mittaamalla lämmönvaihtimen paine-ero, Dpm (Pa), ja katsomalla vastaava arvo painehäviökaaviosta. Laitteessa yläpinnassa on 4 mittauspistettä, katso kuva 15. Laitteet toimitetaan siten, että virtauskäyrä on 5 ja tuloilman lämpötilan 18 C RDAB-01 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h Tuloilma oikealle PP + TP PP TP 62 L wa, db p extern, Pa 100 Tuloilma vasemmalle Kuva 15. Lämmönvaihtimen painehäviön mittauspisteet q, l/s Lämmönvaihtimen painehäviökaavio Painehäviö VVX q virtaus l/s RDAB-02 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h L wa, db p extern, Pa q, l/s Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

13 Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätäminen Ohjauspaneelin toiminto Tuloilman lämpötilan ja puhaltimien nopeuden asetusarvoja säädetään ohjauspaneelilla RDKZ 41. KOTONA- ja TEHOSTETTU-merkit ilmoittavat kulloisetkin asetusarvot vilkkumalla tietyn kertamäärän näyttö- ja ohjelmointitilassa. Hälytyskello (diodi) Hälytyskello ilmoittaa näyttötilassa näyttävän parametrin vilkkumalla. Ilmoittaa 10-luvun (10-90) Ilmoittaa 1-luvun (1-9) (*) nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. (#) laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Asetukset tallennetaan tai normaalitila palautetaan painamalla nuolinäppäintä (NUOLI). POIS KOTOA KOTONA 120 min TEHOSTETTU Nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Nuolinäppäin (PALAUTA TALLENNA) Laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Kuva 16. Lämpötilan ja puhallinnopeuksien asetusarvojen antaminen. Näyttötilaan siirtyminen - valitse parametri Asetusarvoa säädetään siirtymällä ensin näyttötilaan ja valitsemalla haluttu parametri. 1. Pidä *- ja #-näppäimiä alhaalla samanaikaisesti >3 sekunnin ajan. 2. Hälytyskello alkaa vilkkua näyttötilaan siirtymisen merkkinä. Laske taukojen välisten vilkahdusten lukumäärä. Luku ilmoittaa kulloisenkin parametrin, katso taulukko 1. Parametri/ vilkahdusten lukumäärä 1 Asetusarvo tuloilma, C 2 Käyrä tuloilmapuhallin Toiminto Asetusarvot Alkuperäis asetus Alkuperäis C 18 C Käyrä Yhteiskäyttö/ sähköpatte 1 = Ilman, 2 = Kanssa Taulukko 1. Esim. jos hälytyskello vilkkuu 3 kertaa, tämä tarkoittaa, että parametri 3 on valittuna. Parametrin 3 alkuperäisasetus on 5. Asetusta voidaan säätää välillä 19. Huomio. Jos sähköpatterin yhteiskäytön (parametri 4) arvoksi annetaan 2 = Kanssa, on laitteen ensin 3-vaihekytketty, katso sivut Valitse tarkistettava tai säädettävä parametri pitämällä (*) tai (#) alhaalla, kunnes hälytyskello alkaa vilkkua haluttua parametria vastaavan kertamäärän. Palaa normaalitilaan painamalla nuolinäppäintä. Säädä arvoja siirtymällä ohjelmointitilaan (kohdat 47). 1 Ohjelmointitilaan siirtyminen arvojen säätäminen 4. Kun parametri on näyttötilassa valittu, pidä *- ja #-näppäimet samanaikaisesti painettuina >3 sekuntia. Ohjelmointitilan merkiksi hälytyskello palaa vilkkumatta. 5. Laske, montako kertaa KOTONA- ja TEHOSTETTUmerkit vilkkuvat. Huomaa,. että KOTONA-merkki ilmoittaa 10-luvun ja TEHOSTETTU-merkki 1-luvun. Esimerkki: Jos valittuna on parametri 1 ja KOTONAmerkki vilkkuu 1 kerran ja TEHOSTETTU-merkki vilkkuu 8 kertaa, parametrin arvo on 18ºC. 6. Muuta arvoa valitsemalla * (nostaa arvoa) tai # (laskee arvoa) halutun määrän kertoja. Taulukko 1 näyttää mahdolliset asetusarvot. 7. Kun haluttu arvo on annettu, tallenna se ja siirry takaisin ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOLTA. Palauta alkuperäisasetus pitämällä * ja # samanaikaisesti alhaalla yli 15 sekuntia joko näyttö- tai ohjelmointitilassa. Alkuperäisasetuksen palauttaminen ilmoitetaan siten, että kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti. Palaa ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOL- TA näyttö- tai ohjelmointitilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

14 Varaosat ,2 Jos liitäntäkaapeli vahingoittuu, on turvallisuudesta huolehdittava hankkimalla valmistajalta, valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai vastaavalta uusi. Kohta Kuvaus Nimike Kuuluu laitteeseen Lukumäärä 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 130 W RDAB-01-b-c-d 1 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 250 W RDAB-02-b-c-d 1 2 JBDA Kondensaattori, 3 µf RDAB-01-b-c-d 1 2 RDAA Kondensaattori, 6 µf RDAB-02-b-c-d 1 3 RDAB Vaihdinpaketti RDAB-aa-b-c-d 1 4 RDAB Sähkölämmitin, 2000 W RDAB-aa-b-c-d 1 5 RDKG Ohjausyksikkö, täydellinen RDAB-aa-b-c-d 1 6 RDAZ-09 Suodatinsarja RDAB-aa-b-c-d 2+2 Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

15

16 Fläkt Woods AB, Jönköping FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 t f w

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 297 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion Enervent Pinion on erittäin hiljainen ja pienikokoinen laite, joka soveltuu parhaiten kerrostaloasuntoihin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje Hoito-ohje Turvallisuusmääräykset Yleiset hoito-ohjeet Varoitus! Mahdolliset avoimet liitännät varustettava suojaverkolla ennen laitteen käyttöönottoa. Ilmanvaihtokonetta ei saa myöskään ottaa käyttöön,

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin

THB - Rei'itetty kattohajotin. Halton THB. Rei itetty kattohajotin Halton THB Rei itetty kattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennus kanavaan joko suoraan tai liitäntälaatikon avulla. Avattava etulevy helpottaa hajottimen ja kanavan puhdistusta.

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla

Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton Jaz JDA - neliömäinen hajottaja sivuraolla Halton JDA Sivuraolla varustettu, muodoltaan neliömäinen kattohajottaja Saatavilla tulo- ja poistoilmalle Asennus joko suoraan kanavistoon tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin

SLN - Lineaarinen rakohajotin. Halton SLN. Lineaarinen rakohajotin Halton SLN Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

ILOX 129 OPTIMA - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX 129 OPTIMA - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle.

Lisätiedot

Suutin Polyasetaali POM Värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7040 ja musta

Suutin Polyasetaali POM Värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9010, harmaa RAL 7040 ja musta Halton TLD Seinätuloilmalaite Vaakasuuntainen ilmasuihku. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat tehokkaan ilmasuihkujen ohjauksen. Laite asennetaan seinään lähelle kattoa. Laitteessa on

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

ILOX 129 - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX 129 - ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 129 kone asennetaan joko seinään seinäasennustelineen varaan tai tukevan hyllyn päälle.

Lisätiedot

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko Piennopeuslaite asennuslattiaan Lyhyesti Vahva alumiinirakenne Kestää suuriakin alilämpötiloja Erittäin suuri induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena säätöpellillä ja likaesteellä varustettu liitäntälaatikko

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot