Ilmastointilaite RDAB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastointilaite RDAB"

Transkriptio

1 Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511

2 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely... 4 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien huolto ja puhdistus... 5 Suodattimen vaihtaminen... 6 Asentaminen (asennus- ja huoltohenkilöstön kannalta) Mitat ja paino, kytkentäkaavio... 7 Kanavat, eristäminen... 8 Asennusvaihtoehdot... 9 Sijoittaminen, kanavien liitännät Säätäminen, käyttöönotto (asentajien kannalta) Toiminnot Sulatus Virtauksen säätö Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätämine Muuta Varaosat Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, hermostollinen tai henkinen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa. Laitteen turvallinen käyttö edellyttää ohjeistuksen tuntemista. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse leikkimään laitteen kanssa. Huomio. Tässä oppaassa kuvatusta asentamisesta, säätämisestä ja käyttöönottamisestavastaa valtuutettu henkilökunta. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

3 Käyttö ja huolto - toiminnot Käyttömukavuus Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja mahdollista lisälämmitystä ja pitää näin tuloilman lämpötilan haluttuna. Käyttäjä yhdessä huoltoteknikon kanssa valitsee sekä manuaalisesti asettaa tuloilman lämpötilan asetusarvon sekä puhaltimien normaalivirtauksen. Tuloilman tehdasasetus on +18 C ja molempien puhaltimien normaalivirtaus (KOTONA-virtaus) on säädetty puhallinkäyrän 5 mukaisesti ilman sähkölämmittimen käyttöä. Lämmönvaihtimen sulatus Erittäin kylminä ajanjaksoina, jolloin lämmönvaihtimen lämpötila voi laskea alle jäätymislämpötilan, sisäinen ohjausyksikkö huolehtii sulattamisesta automaattisesti. Esilämmityspatteri käynnistyy tällöin hetkeksi sulattaen syntyneen huurteen. Kun ulkoilman lämpötila laskee erittäin alas (n. 20 C), tuloilmapuhaltimen toiminta hidastuu lyhyiksi jaksoiksi, mikä helpottaa sulattamista. Laitteen pääosat Asetusarvon säätäminen: Katso huoltohenkilökunnan ohjeet kohdasta Asetusarvon ja puhaltimien nopeuden säätäminen sivulta Energian säästäminen Energiatehokkaiden puhaltimien ja ilmavirtauksen asianmukaisen säätömahdollisuuden ansiosta voidaan säästää energiaa. Säädä puhaltimien teho tämän oppaan asennusta koskevan kohdan ohjeiden mukaan. Puhaltimien ilmavirtauksen mittauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö, jolla on asianmukaiset mittausvälineet Ylikuumenemissuoja Sähkölämmittimissä on sekä automaattiset että manuaaliset ylikuumenemistermostaatit. Automaattitermostaatti katkaisee sähkövirran, kun ympäristön ilman lämpötila saavuttaa 40 C lämpötilan ja käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti. Manuaalinen termostaatti katkaisee virran 60 C lämpötilassa ja se on palautettava painamalla sähkölämmittimen näppäintä. Puhaltimien moottoreiden käämityksissä on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee sähkönsyötön. Laite voi käynnistyä uudelleen, kun sähkönsyöttö katkaistaan ja kytketään uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä huoltoteknikkoon. Lisälämmitys Lämmönvaihdin ottaa talteen riittävästi lämpöenergiaa siten, että tuloilman lämpötila voidaan pitää hyväksyttävänä suurimman osan vuotta. Lisälämmitys otetaan käyttöön, kun tuloilman lämpötila laskee alle halutun eikä talteen otettava lämpö riitä. Erittäin kylmissä käyttöolosuhteissa on mahdollisuus asentaa järjestelmään myös jälkilämpöpatteri. Kyseinen patteri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Jos ilmaston lämpötila laskee harvoin alle 10 C:een, ei kyseistä lisälämmitystä tarvita Poistoilmasuodatin 2. Lämmönvaihdin 3. Kotelo 4. Tuloilmapuhallin 5. Poistoilmapuhallin 6. Lauhdeveden poisto 7. Sulatusanturi kylmä nurkka Sähköjärjestelmän tiedot 8. Manuaalinen 9. Esilämmitin 10. Tuloilmasuodatin 11. Jälkilämmitin 12. Tuloilma-anturi 13. Mittauslähtö 14. Ohjausyksikkö 5 6 Jännite: 230V, yksivaihe 50 Hz / 400 V, kolmivaihe 50 Hz Koodi Puhalt.moottorit 1) Esilämmitin Jälkilämmitin Maks.teho Teho Virta Teho Virta Teho Virta kw A kw A 2) kw A 2) kw RDAB-01 0,26 1,14 2 9,1 2 9,1 4,26 RDAB-02 0,50 2,34 2 9,1 2 9,1 4,50 1) Tarkoittaa kahta puhallinmoottoria 2) Jännite 230 V, yksivaihe, 50 Hz Esilämmitin sisältyy kaikkiin kokoonpanoihin. Jälkilämmitin on valinnainen. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

4 Ohjauspaneeli, käsittely! Katkaise virta ohjauspaneelin RDKZ-41 asentamisen ja purkamisen yhteydessä. Paneelin nuolinäppäintä painamalla laitteen toimintatil ja haluttu puhaltimien nopeus voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta (POIS KOTOA, KOTONA, TEHOSTETTU). RDAB:ssa on kahden tehopuhaltimen ja sähköpattereiden toimintaa ohjaava sisäinen ohjausyksikkö. Puhaltimien nopeus valitaan ulkoisella ohjauspaneelilla RDKZ-41 (lisävaruste), joka asennetaan sopivaan paikkaan joko seinälle tai upotetaan seinärasiaan. POIS KOTOA -tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan POIS KOTOA - vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että POIS KOTOA -merkkivalo palaa (katso kuva 2). Asetus pitää rakennuksen perusilmastoinnin yllä tilanteessa, jossa kukaan ei ole kotona. KOTONA-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan KOTONA-vaihtoehto painamalla nuolinäppäintä siten, että KOTONA-tilan merkkivalo palaa (katso kuva 2). Järjestelmä pitää yllä normaali-ilmanvaihtoa siten, että ilmanvirtaus pidetään asetusarvoa vastaavana. Kuva 1. Ohjauspaneeli RDKZ-41 ja liitäntäkaapeli. Käyttäjä voi valita seuraavat käyttötilat: POIS KOTOA käytetään energian säästämiseksi tilanteissa, joissa ollaan pitkiä aikoja pois kotoa KOTONA käytetään normaali-ilmastoinnin yhteydessä TEHOSTETTU käytetään tavallista suuremman ilmastointitarpeen yhteydessä (palautuu automaattisesti 120 minuutin kuluttua). TEHOSTETTU-tila Laitteen toimintatilaksi vaihdetaan TEHOSTETTU painamalla nuolinäppäintä siten, että vastaava merkkivalo palaa (katso kuva 2). Tämä tehostaa ilmankiertoa normaalitilaan nähden. Tehostettu toimintatila kestää 120 minuuttia, minkä jälkeen laite siirtyy KOTONA-tilaan. Tehostettua toimintatilaa voidaan lyhentää painamalla nuolinäppäintä ja valita KOTONA- tai POIS KOTOA -tila. POIS KOTOA KOTONA Nuolinäppäin (toimintatilan vaihtamiseen) TEHOSTETTU Kuva 2. Ohjauspaneelin (RDKZ-41) käyttötilat. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistaminen Yleistä Puhaltimilla, suodattimilla ja lämmönvaihtimella on tärkeä merkitys laitteen toiminnan ja taloudellisuuden kannalta. Näin ollen ne on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Yleinen tarkastus on syytä suorittaa 6 kuukauden välein. Turvallisuussyistä laitteen huollon yhteydessä on syytä aina katkaista virta. Kuva 6. Lämmönvaihdin suihkutetaan vedellä Kuva 3. Katkaise virta laitteesta aina ennen mm. lämmönvaihtimen ja puhaltimien puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta. Puhaltimien puhdistaminen Huomaa, että puhaltimia ei saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä, vaan ainoastaan pölynimurilla tai harjalla. x2 a a Kuva 4. Laitteen luukku avataan löysäämällä vastaavat ruuvit. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa avaamalla molemmat saranaruuvit, katso a-merkinnät. Kuva 7. Puhaltimet irrotetaan vetämällä ne ulos laitteesta. Sähköliitäntä irrotetaan Lämmönvaihtimen puhdistaminen Katso, että lämmönvaihtimen lamellipinta on pölytön. Puhdista imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä rasvaa irrottavalla aineella (esim. tavallinen tiskiaine) ja huuhtele lämpimällä vedellä. Huomio. Vaihdinta ei saa upottaa nesteeseen. Konetiskiainetta tai lipeää ei saa käyttää. Älä koske ilmakanaviin terävillä esineillä. Kuva 8. Puhallinpyörä irrotetaan puhaltimen kotelosta irrottamalla kotelon kyljessä olevat ruuvit. Kuva 9. Puhallinpyörän kotelo ja puhaltimen siivekkeet puhdistetaan harjaamalla. Kuva 5. Vedä lämmönvaihdin ulos laitteesta. Uudelleen kokoamisen yhteydessä tarkista, että tiivisteet tulevat oikein Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 Suodattimen vaihtaminen Tulo- ja poistoilmasuodattimet vaihdetaan tavallisesti kuuden kuukauden välein. Likaisissa olosuhteissa suodattimet voidaan joutua vaihtamaan tätä useammin. Laitteessa on ajastin, joka muistuttaa suodattimien vaihtamisesta ja tarkastuksen suorittamisesta 6 kk välein. Kun laitteen ohjauspaneelin varoitusvalo vilkkuu tauotta, katso kuva 10, käyttäjä avaa laitteen etuluukun ja puhdistaa tai vaihtaa suodattimet. 1. Kytke laite irti sähkövirrasta, katso kuva 11. Avaa laitteen luukku avaamalla kaksi etupuolen ruuvia, katso kuva 12. Tarvittaessa voidaan koko luukku irrottaa irroittamalla kaksi saranaruuvia, katso a-merkinnät. x2 Hälytyslamppu a a Kuva 12. Laitteen luukun avaaminen. 3. Vedä suodattimet ulos, katso kuva 13. Poisto ilmasuodatin Tulo ilmasuodatin Suodatinhälytyksen kuittaaminen Pidä näppäin alhaalla 8 sekuntia. Hälytyslamppu sammuu ja uusi 6 kuukauden jakso alkaa. Kuva 10. Suodattimien vaihtamisen varoitusvalo ohjauspaneelissa. Suodattamien vaihtaminen tapahtuu seuraavasti. Kuva 13. Suodattimien sijainti laitteessa. 4. Asenna uudet suodattimet. 5. Sulje laitteen luukku. 6. Työnnä pistoke rasiaan. 7. Palauta suodatinhälytys, katso kuva 10. Kuva 11. Vedä pistoke irti seinästä. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

7 Asentaminen - mitat ja paino, kytkentäkaavio Mitat ja paino Oikealle Poistoilma Tuloilma Ulkoilma Poistoilma ulos Poistoilma Tuloilma Ø200 Ø Paino: 55 kg 145 Ø200 Ø Ulkoilma Poistoilma ulos 406 Poistonippa 1/2 ulkokierre Ohjausyksikön kytkentäkaavio Syöttö / supply Jalustan Plintnummer numero / Plint position / asento / Plint position Matning / Supply PE N L1in L2in L3in RJ12 +5V Sign L1 ut/out PE N L1in L2in L3in Tilluftsfläkt / Supply fan RJ12 +5V Sign L1 ut/out Tuloilmapuhallin / Supply fan Frånluftsfläkt / Exhaust fan Poistoilmapuhallin / Exhaust fan Förvärmare / Preheater Esilämmitin / Preheater Eftervärmare / Reheater Jälkilämmitin / Reheater Uteluftsgivare / Out sensor 4 Tilluftsgivare / Suppl. sensor Ulkoilma-anturi / Out sensor Display Tuloilma-anturi / Suppl. sensor Matning / Supply 1x230 V , 15, 23, Näyttö / Display Matning / Supply 3x400 V , Syöttö / Supply 1x230 V 1) ,15,23,26 Syöttö / Supply 3x400 V 1) , ) Toimitettaessa kaikkien laitteiden kytkentä on ~ 1x230 V. Laitteen varustuksen ja virrankulutuksen mukaan valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa tämän ~ 3x400 V -kytkennäksi kaavion mukaisesti. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

8 Kanavien liitännät, kanavien eristäminen Huomio. Asennuksen yhteydessä on ehdottomasti noudatettava laitteen asentamista ja kanavien eristystä koskevia ohjeita. Muussa tapauksessa kondenssivesi ja kosteus voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Kanavien liitännät Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Kanavien eristäminen RDAB-laitteen asianmukaisen ja toimivan asennuksen kannalta on erittäin tärkeää, että järjestelmän ilmastointikanavien asentaminen sekä eristettyjen ja kosteussuljettujen ulkoseinien, vesikaton ja välipohjien läpiviennit tehdään ammattitaitoisesti. Muussa tapauksessa kondenssivesi saattaa kerääntyä ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Vanhan laitteen vaihtamisen yhteydessä on puutteellisten kanavien ja kanavaeristysten laatu varmistettava samanaikaisesti. Lämmittämättömien tilojen läpi kulkevat tuloilmakanavat (A) ja poistoilmakanavat (B) eli lämminilmakanavat on eristettävä. Eristys asennetaan ulkoisesti ja sen ulkopinnan on oltava tuulenpitävä. Rakennuksen kosteussulun sisäpuolella kulkevat kylmäilmakanavat ulkoilmakanavat (C) ja poistoilmakanavat ulos (D) on eristettävä ja niiden pinnan on oltava kosteudenpitävä. Koska RDAB ottaa lämmön tarkasti talteen, on ulos johdettava poistoilma erittäin kylmää ja näin lämpöeristettävä. Rinnakkain kulkevilla kanavilla on lisäksi oltava yhteinen kosteussulku. Katso eri kanavien merkinnät seuraavan sivun kuvasta 14. Lämpimien tilojen kanavat (rakennuksen sisällä) Kanavassa ilman lämpötila on yli +10 C Ei eristystä Tuloilmakanavat (A) Poistoilmakanavat (B) Kylmien tilojen kanavat Ilman lämpötila kanavassa on alle +10 C Tuloilmakanava (A) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava (B Poistoilmakanava ulos (D) Ulkoilmakanava (C) Poistoilmakanava ulos (D) Tuloilmakanava (A) Poistoilmakanava Paloeristys verkkomatto 30 mm Vintin kanavat, palkiston eristyksessä ja sen yläpuolella Kosteussulku Kanavat irtovillassa Kattotuoli Kosteussulku Levy sidotaan kiinni kanavaan. Väh.paksuus 10 cm Kosteussulku Eri kanavien eristys- ja kosteussulkusuositusten yhteenveto Kanavatyyppi Poistoilma (keittiöpuh.) Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Poistoilma (ei keittiöpuh.) Välipohjassa ja vintillä Kuivausrummusta Ulkoilma Keittiössä Välipohjassa ja vintillä Tuloilma Poistoilma Sopiva materiaali ja sijoittaminen Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Letku Pelti Pelti/ Pelti/ Letku vaihdettavissa/ Pelti, tarkastettavissa Pelti Lämpimän tilan kanava Eristys Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Paloeristys E15, verkkomatto 30 mm Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 30 mm/ Mineraalivilla 25 mm kosk. RDKZ-45 Mineraalivilla 60 mm Kosteussulku Ei Kylmä tilan kanava Eristys Paloeristys E15, verkkomatto 50 mm/ Mineraalivilla 30 mm Mineraalivilla 100 mm Ennen rakennuksen kosteussulkua: Mineraalivilla 60 mm, Pelti Ei vaatimuksia Väh. 80 mm mineraalivilla tai vastaava. Kosteussulku Vain ennen Kattotuolitalon kosteussulku Ei Vain ennen talon kosteussulku Ei Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

9 Asennusvaihtoehdot Mikäli laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, se säilytetään suojattuna ja katettuna pakkauksessaan. On suositeltavaa, että laitetta on nostamassa kaksi henkilöä. Samoin suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. B D Asennusvaihtoehdot Laite sijoitetaan ilmastointipiirustuksessa ilmoitettuun paikkaan ilmoitetulla tavalla. Mikäli erityistä ilmastointipiirustusta ei ole, voidaan laite asentaa jollakin oheisista vakiotavoista. Laite on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen sisään, esim. vintille, ullakolle tai omaan huoneeseen. 1. Poistoilmakanava ulos 2. T-putki 3. Peiteläppä 4. Tuloilmakanava 5. Lämmöntalteenottolaite RDAB 6. Mineraalivillalevy, paksuus väh. 50 mm 7. Tyhjennysputki, yhde R ½ 8. Muhvi 9. Taive 10. Kattoläpivienti ja poistoilmakupu 11. Alusta (kallistusta varten) 12. Tuloilmalaite (katon sisäpuhallus) 13. Äänenvaimennin 14. Tuloilmakanava 15. Poistoilmakanava 16. Ulkoilmakanava Esimerkki 1 Laitteen sijoittaminen 1½ -kerroksiseen rakennukseen Kuva 14. Kanavien määritelmät! A Laite asennetaan kanaviinsa ennen jännitteen kytkemistä. Esimerkki 2 Laitteen sijoittaminen taloon, jossa on kuiva sisustamaton vintti. C A = Tuloilma B = Poistoilma C = Ulkoilma D = Poistoilma ulos 13 > > 20 mm Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

10 Sijoittaminen, kanavien liitännät Sijoittaminen Laite pitää sijoittaa vähintään 50 mm paksun, tukevalla alustalla olevan mineraalivillalevyn päälle. kallistaa vähintään 20 mm siten, että kondenssivesi juoksee pois asianmukaisesti. sijoittaa siten, että kotelon ulkopinnan ja syttyvän rakennuksen osan väliin jää 20 mm. Vapaaksi jätettävä tarkastustila Jotta laitteen sisällä olevat osat, lähinnä suodattimet ja lämmönvaihdin, voidaan nostaa helposti ulos tarkastamista ja huoltoa varten, on laitteen ympärillä oltava vapaata tilaa 490 mm (koko luukku voidaan myös ruuvata irti, jolloin vähimmäistila on 380 mm). Kanavien liitännät Tuloilmakanavaan asennetaan laitteen poiston ja ensimmäisen haarautuman väliin äänenvaimennin BDER. Tähän liitetään vähintään 300 mm:n pituinen putki BDEK. Laite asennetaan siten, että luukku on aina sivulla. Kanavaliitäntä on 200 mm kaikille ilmaliitännöille, mutta RDAB-01-liitäntöjen mitoitus voidaan muuttaa 160 mm:ksi. Laitteen poistoilma voidaan liittää ainoastaan tarkoitukseen varattuun ilmastointikanavaan. Poistoilmaa ei saa liittää savu- tai pakokaasukanavaan. Poistoilmalla tapahtuvaa ilmastointia käytettäessä kohteissa, joissa käytetään savua tai pakokaasukanavaa (esim. avotakka tai kamina), on tyydyttävä tuloilman virtaus järjestettävä. Keittiöpuhaltimen kanava johdetaan asianmukaisten määräysten mukaisesti. Tyhjennysyhde Laitteessa on tyhjennysyhde (1/2 ulkokierteellä varustettu nippa), johon voidaan liittää ø 15/13 mm:n putki tai sisähalkaisijaltaan 1/2 letku. Veden korkeuden nestelukossa on oltava noin 100 mm. Jos pinta on tätä korkeampi, on vaara, että laitteen kondenssivesi ei pääse juoksemaan ulos, minkä seurauksena on vesivahinkoja. Poistoputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja se johdetaan kallistuksella lattiakaivoon. Lämmittämättömissä tiloissa poistoputki eristetään 60 mm:n mineraalivillakerroksella tai vastaavalla. Huomio, että laite on sijoitettava ilman virtaussuunta huomioiden. Ulkoilma, sisään Tuloilma Poistoilma ulos Poistoilma, sisään 20 mm Kondenssiveden poisto Mineraalivillamatto, paksuus 50 mm Tukeva alusta, esim. kuitulevy, paksuus 20 mm Laite on kallistettava vähintään 20 mm kondenssiveden poiston suuntaan. R 1/2" Huomio, Eristettävä Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

11 Säätäminen, käyttöönotto Toiminnot Vain normaalinopeus eli KOTONA-tila säädetään siten, että halutut ilmastointiarvot saavutetaan. Enimmäisnopeus (käyrä 9) on kiinteä ja sitä käytetään tehostettulla nopeudella. Vähimmäisnopeus (käyrä 1) on niin ikään kiinteä ja sitä käytetään perusilmastointiin (POIS KOTOA-tila). Puhaltimien nopeus valitaan ohjauspaneelista, RDKZ-41, joka asennetaan seinälle sopivaan paikkaan. Käyttäjän valittavissa olevat ilmastointitilat ovat POIS KOTOA, KOTONA ja TEHOSTETTU. TEHOSTETTU ilmastointi palautuu KOTONA-tilaksi 120 minuutin kuluttua. Ohjausyksikkö säätelee puhaltimia ja sähköpattereita siten, että haluttu tuloilman lämpötila saavutetaan. Lämmittimissä ja puhaltimissa on sisäiset ylikuumenemissuojaukset. Ohjausyksikkö säätää myös sulatusta automaattisesti ja ilmoittaa, kun ilmansuodattimet on aika vaihtaa. Mahdollisen sähkökatkoksen jälkeen puhaltimet käyvät maksiminopeudella 8 sekuntia, minkä jälkeen ne siirtyvät alkuperäisen asetuksen mukaiseen nopeuteen. Sulatus, esi- ja jälkilämmitin Esi- ja jälkilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-2-d Laitteessa on osittain sähköinen esilämmitin sulatusta varten ja osittain jälkilämmitin (sähköinen), joka säätää tuloilman lämpötilan asetusarvon mukaiseksi. Tuloilman asetusarvo voidaan säätää ohjauspaneelista välillä C. Erittäin kylminä jaksoina saattaa kuitenkin käydä niin, että jälkilämmittimen teho ei riitä halutun asetusarvon saavuttamiseen. Sulatus, jossa on esisäädetty jälkilämmitys ja 1-vaiheliitäntä (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 1) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, jälkilämmitin sammuu ja esilämmitin käynnistyy samalla, kun tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Sulatus ilman esisäädettyä jälkilämmitystä ja 3-vaiheliitäntää (katso hallintaohjelman parametri 4 ja arvo 2) Jos lämmönvaihtimen kylmän nurkkauksen lämpötila laskee alle 3,5 C:een, esilämmitin käynnistyy ja tuloilmapuhaltimen teho laskee minimiarvoonsa, kunnes lämpötila nousee yli 4,5 C:een. Jälkilämmitin jatkaa lämmöntarpeen säätämistä. Laitteen sekä esi- että jälkilämmittimessä on kaksi sisäistä ylikuumenemissuojaa. Esi- ja jälkilämmittimellä varustetun RDAB-laitteen yhteydessä on suositeltavaa käyttää 3-vaiheliitäntää. Vain esilämmittimellä varustettu RDAB-aa-b-0-d Laitteessa on sähköinen esilämmitin sulatusta varten. Tuloilma lämmitetään poistoilmasta lämmönvaihtimella talteen otetulla lämmöllä. Kylminä kausina, jolloin tuloilman lämpötila laskee, voidaan tuloilman lämpötila pitää esilämmittimellä 11 C:een vähimmäislämpötilassa. Jos tuloilman lämpötila erittäin alhaisen ulkolämpötilan tai lämmönvaihtimen huurtumisen seurauksena laskee alle 8 C:een, tuloilmapuhaltimen teho laskee poistoilmapuhaltimen jatkaessa normaalinopeudella. Lämmönvaihtimen sulattaminen tapahtuu samassa tilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

12 Virtauksen säätö Virtauksen säätö Puhaltimien nopeuksia säädetään KOTONA-tilassa ohjauspaneelilla RDKZ 41, kuva 16 katso sivu 8. Kullakin puhaltimella on 9 esivalittua käyrää, joista joka toinen näkyy kaaviossa. Käyrät kuvaavat virtausta yleisesti. Poistoilmavirtausten tarkat arvot saadaan mittaamalla lämmönvaihtimen paine-ero, Dpm (Pa), ja katsomalla vastaava arvo painehäviökaaviosta. Laitteessa yläpinnassa on 4 mittauspistettä, katso kuva 15. Laitteet toimitetaan siten, että virtauskäyrä on 5 ja tuloilman lämpötilan 18 C RDAB-01 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h Tuloilma oikealle PP + TP PP TP 62 L wa, db p extern, Pa 100 Tuloilma vasemmalle Kuva 15. Lämmönvaihtimen painehäviön mittauspisteet q, l/s Lämmönvaihtimen painehäviökaavio Painehäviö VVX q virtaus l/s RDAB-02 Tulo- ja poistoilmapuhallin q, m 3 /h L wa, db p extern, Pa q, l/s Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

13 Tuloilman lämpötilan ja virtausnopeuden säätäminen Ohjauspaneelin toiminto Tuloilman lämpötilan ja puhaltimien nopeuden asetusarvoja säädetään ohjauspaneelilla RDKZ 41. KOTONA- ja TEHOSTETTU-merkit ilmoittavat kulloisetkin asetusarvot vilkkumalla tietyn kertamäärän näyttö- ja ohjelmointitilassa. Hälytyskello (diodi) Hälytyskello ilmoittaa näyttötilassa näyttävän parametrin vilkkumalla. Ilmoittaa 10-luvun (10-90) Ilmoittaa 1-luvun (1-9) (*) nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. (#) laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Asetukset tallennetaan tai normaalitila palautetaan painamalla nuolinäppäintä (NUOLI). POIS KOTOA KOTONA 120 min TEHOSTETTU Nostaa parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Nuolinäppäin (PALAUTA TALLENNA) Laskee parametrin arvoa tai ohjelmoitua arvoa. Kuva 16. Lämpötilan ja puhallinnopeuksien asetusarvojen antaminen. Näyttötilaan siirtyminen - valitse parametri Asetusarvoa säädetään siirtymällä ensin näyttötilaan ja valitsemalla haluttu parametri. 1. Pidä *- ja #-näppäimiä alhaalla samanaikaisesti >3 sekunnin ajan. 2. Hälytyskello alkaa vilkkua näyttötilaan siirtymisen merkkinä. Laske taukojen välisten vilkahdusten lukumäärä. Luku ilmoittaa kulloisenkin parametrin, katso taulukko 1. Parametri/ vilkahdusten lukumäärä 1 Asetusarvo tuloilma, C 2 Käyrä tuloilmapuhallin Toiminto Asetusarvot Alkuperäis asetus Alkuperäis C 18 C Käyrä Yhteiskäyttö/ sähköpatte 1 = Ilman, 2 = Kanssa Taulukko 1. Esim. jos hälytyskello vilkkuu 3 kertaa, tämä tarkoittaa, että parametri 3 on valittuna. Parametrin 3 alkuperäisasetus on 5. Asetusta voidaan säätää välillä 19. Huomio. Jos sähköpatterin yhteiskäytön (parametri 4) arvoksi annetaan 2 = Kanssa, on laitteen ensin 3-vaihekytketty, katso sivut Valitse tarkistettava tai säädettävä parametri pitämällä (*) tai (#) alhaalla, kunnes hälytyskello alkaa vilkkua haluttua parametria vastaavan kertamäärän. Palaa normaalitilaan painamalla nuolinäppäintä. Säädä arvoja siirtymällä ohjelmointitilaan (kohdat 47). 1 Ohjelmointitilaan siirtyminen arvojen säätäminen 4. Kun parametri on näyttötilassa valittu, pidä *- ja #-näppäimet samanaikaisesti painettuina >3 sekuntia. Ohjelmointitilan merkiksi hälytyskello palaa vilkkumatta. 5. Laske, montako kertaa KOTONA- ja TEHOSTETTUmerkit vilkkuvat. Huomaa,. että KOTONA-merkki ilmoittaa 10-luvun ja TEHOSTETTU-merkki 1-luvun. Esimerkki: Jos valittuna on parametri 1 ja KOTONAmerkki vilkkuu 1 kerran ja TEHOSTETTU-merkki vilkkuu 8 kertaa, parametrin arvo on 18ºC. 6. Muuta arvoa valitsemalla * (nostaa arvoa) tai # (laskee arvoa) halutun määrän kertoja. Taulukko 1 näyttää mahdolliset asetusarvot. 7. Kun haluttu arvo on annettu, tallenna se ja siirry takaisin ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOLTA. Palauta alkuperäisasetus pitämällä * ja # samanaikaisesti alhaalla yli 15 sekuntia joko näyttö- tai ohjelmointitilassa. Alkuperäisasetuksen palauttaminen ilmoitetaan siten, että kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti. Palaa ohjauspaneelin normaalitilaan painamalla NUOL- TA näyttö- tai ohjelmointitilassa. Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

14 Varaosat ,2 Jos liitäntäkaapeli vahingoittuu, on turvallisuudesta huolehdittava hankkimalla valmistajalta, valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai vastaavalta uusi. Kohta Kuvaus Nimike Kuuluu laitteeseen Lukumäärä 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 130 W RDAB-01-b-c-d 1 1 RDAB Puhallin, täydellinen, 250 W RDAB-02-b-c-d 1 2 JBDA Kondensaattori, 3 µf RDAB-01-b-c-d 1 2 RDAA Kondensaattori, 6 µf RDAB-02-b-c-d 1 3 RDAB Vaihdinpaketti RDAB-aa-b-c-d 1 4 RDAB Sähkölämmitin, 2000 W RDAB-aa-b-c-d 1 5 RDKG Ohjausyksikkö, täydellinen RDAB-aa-b-c-d 1 6 RDAZ-09 Suodatinsarja RDAB-aa-b-c-d 2+2 Fläkt Woods FI Oikeudet muutoksiin pidätetään.

15

16 Fläkt Woods AB, Jönköping FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 t f w

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE TEKNIIKK Väli 5.09.6F 30.9.999 VLLOX MLLIT: VLLOX DIGIT SE VLLOX DIGIT SE VKL VKL KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX DIGIT SE on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L .09.6F..008 Tyyppi B 500 SE VALLOX Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero B 500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

ILTO 260. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet MEPTEK OY. ILTO 260 rivitalossa

ILTO 260. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet MEPTEK OY. ILTO 260 rivitalossa ILTO 260 Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet ILTO 260 rivitalossa MEPTEK OY Meptek Oy, Konemestarinkatu 8, 20780 Kaarina. Puh (02) 2105 111, Fax. (02) 2105 150 ILTO 260 SUUNNITTELUOHJE ILTO 260 lämmöntalteenottolaite

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot