Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Soininen Mali Tiihonen Hannu Arnell Kalevi Hokkanen Marita Hujanen Seppo Hämäläinen Ari Konttinen Panu Korhonen Seija Väisänen Seija Tiainen Markku puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Kangasniemi jäsen, Suomenniemi jäsen, Mikkeli jäsen, Mäntyharju jäsen, Ristiina jäsen, Pertunmaa jäsen, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi varajäsen, Mikkeli Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo Muukkonen Matti Ruhanen Seppo Siekkinen Virpi Teittinen Jussi Toivonen Pekka Torniainen Juha Hartonen Ari Kauppi Marja Marttinen Helvi Olkkonen Kirsi Puukko Kalevi Salminen Risto Seppälä Arto Puntanen Anne Nupponen Matti Syväoja Pirjo kaupunginjohtaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Suomenniemi kunnanjohtaja, Hirvensalmi kunnanjohtaja, Ristiina kunnanjohtaja, Mäntyharju kunnanjohtaja, Kangasniemi kunnanjohtaja, Pertunmaa kh:n puheenjohtaja, Mäntyharju kh:n puheenjohtaja, Suomenniemi kh:n puheenjohtaja, Kangasniemi kh:n puheenjohtaja, Ristiina kh:n puheenjohtaja, Hirvensalmi kh:n puheenjohtaja, Pertunmaa kh:n puheenjohtaja, Mikkeli kh:n edustaja, Mikkeli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin edustaja projektipäällikkö, Mikkeli, pöytäkirjanpitäjä

2 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 2 Käsiteltävät asiat 1 / 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 15 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 16 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 4 / 17 Liite 1 Mikkelin seudun vanhuspalveluiden käsikirja 5 / 18 Liite 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet / 19 Seudullisen hyvinvointikertomuksen hyvinvointi-indikaattorien valinta 7 / 20 terveyslautakunnan vuosikello 8 / 21 terveystoimen kotisivut 9 / 22 terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen 10 / 23 terveyslautakunnan yksilöjaoston sihteeristä päättäminen 11 / 24 terveyslautakunnan yksilöjaoston esittelijän sijaisuus hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa

3 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 1 Sivu 3 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveystoimen johtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 2 Sivu 4 15 Pöytäkirjantarkastajat Sosiaali- ja terveystoimen johtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Arnell ja Marita Hokkanen.

5 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu / 459 / 2012 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta Valmistelija: vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen, puh , ja tietohallintopäällikkö Tommi Ryhänen, puh , Työvaliokunnassa hyväksyttiin hankittavaksi seudullinen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Työvaliokunta päätti, että kaikki yhteistoiminta-alueen kunnat lähtevät mukaan kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän määrittelytyöhön ja hankintaprosessiin. Määrittelytyö on valmis ja seuraava vaihe on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailuttaminen. Mikkelin palvelutuotantoalueen lisäksi mukana on Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa sekä Juva, Rantasalmi ja Joroinen. Mitä useampi kunta on mukana, niin volyymin kasvaessa voidaan saavuttaa hankinnan kustannuksissa hyötyjä. Kotihoidon mobiiliratkaisulla tarkoitetaan kotihoidon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön tulevaa toiminnanohjausjärjestelmää, kenttätyöntekijöiden mukana kulkevaa mobiililaitetta sekä järjestelmään liittyvää tuki- ja ylläpitojärjestelmää. Tavoitteena on hankkia laajennettavissa ja edelleen kehitettävissä oleva kokonaisjärjestelmä, sen tuki- ja ylläpito palvelut sekä lisätyön jatkokehitys. Kotihoito on painopistealue kaikissa kunnissa ja resurssia tarvitaan välittömään asiakastyöhön lisää. Kotihoidon teknologiaratkaisuilla tavoitellaan yleisesti tuottavuutta, työtapojen yhtenäistämistä, vaikuttavuutta sekä työntekijöiden, ja asiakkaiden tasavertaisuutta. Tutkimusten ja kunnissa tehtyjen työaikaseurannan mukaan asiakkaan luona vietetty aika jää keskimäärin noin 40 % kokonaistyöajasta. Mikäli tämä aika voidaan teknisillä välineillä nostaa 60 %, on kyseessä jo lähes 50 % toiminnan tehostuminen. Palveluajan lisääntyminen (ajansäästö min/hoitaja/päivä) voidaan tällöin siirtää joko suoraan asiakaskäynnin pidentämiseen, asiakasmäärän kasvattamiseen tai resurssien säästymiseen. Keskitetyn toiminnanohjauksen avulla kirjaaminen ja työn suunnitteluun käytettävä aika vähenee. Järjestelmä mahdollista lisäksi joustavan ja keskitetyn käyntien suunnittelun, reittisuunnittelun optimoinnin, jatkuvan seurannan ja palautteen, tarvittavan kirjaamisen asiakkaan luona sekä käyntiaikojen seurannan ja mahdollisen sähköisen ovenavauksen. Tämä mahdollistaa ajankäytön painopisteen siirtymisen välillisistä tehtävistä välittömään asiakastyöhön. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa

6 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 6 asiakkaiden aikaperusteisen laskutuksen kotihoidossa. Hankinnan vaiheet ja aikataulu: Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa ja hankkia seudullisena yhteishankintana huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Kuntien Tiera Oy kilpailuttaa toiminnanohjausjärjestelmän tehtyä määrittelyjä hyödyntäen. Kilpailutuksesta ei tule Mikkelille erillisiä kustannuksia. Palvelua ja sen valtakunnallista kehittymistä tukemaan Kuntien Tiera Oy perustaa Mikkeliin mobiilin kotihoidon osaamiskeskuksen. Käyttöönottovaiheessa Mikkelin kotihoito toimii hankkeessa pilottina ja tavoitteena on, että koko Mikkelin PTY:n alueen kotihoitoyksiköt (Mikkeli, Hirvensalmi, Ristiina ja Suomenniemi) ovat siirtyneet toiminnanohjaukseen vuoden 2012 aikana. Loput kunnat siirtyvät mobiiliin kotihoidon toiminnanohjaukseen vuoden 2013 alusta lähtien. Hankintaprosessin aikataulu:. Toiminnallinen määrittelytyö on valmis. (Ritva Turunen/ Proxion Care Oy.) 1. Tarjousasiakirjojen laatiminen helmikuun loppuun mennessä 2. Kilpailutus 3. Lisätietojen ja kysymysten vastaaminen 4. Tarjousasiakirjojen pisteytys, analysointi ja yhteenveto päätöksenteon pohjaksi Hankintaprosessin kohdista 1-4 vastaa ESTH / Kuntien Tiera Oy. Tiera hankkii palvelun ja tekee kaikki tarvittavat sopimukset toimittajien kanssa. Mikkeli PTY ja muut kunnat tekevät sopimuksen palvelusta ja toteutusprojektista Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Kustannukset: Kustannukset muodostuvat rajapinnoista (MD-Titania ja Effica) ja hankinnasta (mobiililaitteet, ohjelmasovellus ja tuki- ja ylläpito). Palvelun ylläpito on vuosittain noin 15 % kokonaishinnasta. Hankkeen kokonaisinvestointi kustannukset esitetään kokouksessa. Oheismateriaalissa kuvataan kotihoidon toiminnanohjauksen järjestelmä, tavoiteltavat hyödyt ja kustannukset sekä kuvaus hankinnan kohteesta. Kokouksessa esitellään asiaa tarkemmin (Kuntien Tiera Oy:n Jouni Tapiovaaran materiaali ja Ritva Turusen Proxion Care Oy:n materiaali määrittelytyöstä). Sosiaali- ja terveysjohtaja: Mikkelin Seudun sosiaali -ja päättää, että voidaan aloittaa Kuntien Tiera Oy:n kanssa mobiilin kotihoidon toiminnanohjauksen projekti ja hankinnan kilpailutus tehdään kuntien Tiera Oy:n toimesta valtakunnallisena ratkaisuna.

7 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 7 Tiedoksi Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan tuotantolautakunnat Kuntien Tiera Oy; Jouni Tapiovaara, toimialapäällikkö Juvan kotihoidon esimies

8 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu / 459 / 2012 Mikkelin seudun vanhuspalveluiden käsikirja Valmistelija: vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen, puh , Seudullinen vanhusten palvelujen työryhmä ja alatyöryhmät ovat työstäneet vuoden 2011 aikana yhteistä toimintakäsikirjaa. Työ aloitettiin tarkastelemalla olemassa olevia käytäntöjä, koottiin kuntien toimintamallit ja maksut sekä taksat. Seudullisesti yhteistyössä arvioitiin olemassa olevat käytännöt ja kehitettiin näistä seudulliset ratkaisut. Työvaliokunta hyväksyi vanhusten palveluiden seudullisen toimintakäsikirjan Toimintakäsikirjan tarkoituksena on ohjata yhteistä toimintaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, toimia työntekijöiden työvälineenä ja asiakkaille tiedotusvälineenä. Käsikirjassa on kuvattu seudullisen vanhustenpalveluiden pääsyn kriteerit, asiakasmaksut ja etuudet sekä keskeiset toimintaprosessit. Lisäksi toimintakäsikirjassa on kuvattu vanhusten palvelujen johtamisen menetelmiä sekä laatu- ja omavalvontajärjestelmää. Toimintakäsikirjaa päivitetään säännöllisesti ja tuodaan tiedoksi palvelujen käyttäjille ja yhteistyötahoille. Vanhusten palveluiden toimintakäsikirja Liite 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja: hyväksyy seudullisen vanhusten palveluiden toimintakäsikirjan ohjaamaan seudullista toimintaa. Tiedoksi Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelutuotantoyksiköiden tuotantolautakunnat.

9 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu / 412 / 2012 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 2012 Valmistelija: psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen, puh: , Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa 1982/710 ja sosiaalihuoltoasetuksessa 1983/607. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Asiakaskunta muodostuu pääsääntöisesti vähävaraisista ikäihmisistä ja kehitysvammaisista henkilöistä. Psykososiaalisten palveluiden seudullinen valmistelutyöryhmä on tehnyt ehdotuksen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten myöntämisperusteiksi vuodelle on käsitelty myös seudullisen sosiaali- ja terveystoimen työvaliokunnassa sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten myöntämisperusteiksi on liitteenä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään ensisijaisesti kotona asumista tukemaan enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella kotoa asiointikohteeseen ja asiointikohteesta kotiin. Perusteina ovat asumisen sijainti, asiakkaan toimintakyky ja asiakkaan bruttotulot sekä varallisuus. Kuljetustukea myönnettäessä tuen tarvetta arvioidaan lääkärinlausunnon perusteella. Yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 980 /kk ja talletusten 3000 sekä avo- tai aviopuolisoiden bruttotulojen ylittäessä 1540 /kk ja talletusten 6000, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Kuljetuspalvelussa peritään yhdensuuntaiselta matkalta vastaavan linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Kuljetustuki ei koske tehostetussa palveluasumisessa asuvia. Kuljetuspalvelupäätökset ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa enintään kalenterivuoden loppuun. Esitetyt tulo- ja varallisuusrajat ovat tällä hetkellä käytössä Hirvensalmen kunnassa. Muiden kuntien kohdalla sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten saamisen ehdot tiukentuvat nykyisestä. Näin pyritään turvaamaan se, että tuki ohjautuu kaikkein vähävaraisimmille.

10 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 10 Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 2012 Liite 2 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja hyväksyy ehdotetut sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet liitteen mukaisina. Tiedoksi Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelutuotantoyksiköiden tuotantolautakunnat

11 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu / 449 / 2012 Seudullisen hyvinvointikertomuksen hyvinvointi-indikaattorien valinta Valmistelijat: Kanerva 2 KASTE koordinaattori Eeva Häkkinen, puh , ja projektipäällikkö Pirjo Syväoja, puh , Taustaa: Valtuustokausittainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma pohjautuu väestön hyvinvointikertomukseen (asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2011). Etelä-savon sairaanhoitopiirin laajuisen järjestämissuunnitelman laadintatyö valtuustokaudelle on aloitettu aloitusseminaarilla Seminaarissa päätettiin, että sairaanhoitopiiri yhdessä terveystoimen kanssa laatii kunnille esityksen järjestämissuunnitelman laadinnan etenemiseksi. Ensimmäinen askel tässä työssä on hyvinvointi-indikaattoreista päättäminen. Mikä hyvinvointikertomus on? Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Se kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon ja hallintokuntien näkemykset suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Miksi hyvinvointikertomus tehdään? Terveydenhuoltolaissa todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Järjestämissuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomusten tietoja. Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustan Valmistelijat esittävät, että hyvinvointikertomukseen valittaisiin seuraavat valtakunnallisesti yhdessä sovitut indikaattorit: Väestö- ja perherakenne / yleiset Huoltosuhde, demografinen Lapsiperheet, % perheistä Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta Nettomuutto / 1000 asukasta Väestö

12 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 12 Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä Lapset ja lapsiperheet Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet 3-5 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / vuotiasta Terveydentila keskinkertainen tai huono, % 8.- ja 9. luokan oppilaista Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista Nuoret Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / vuotiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Työikäiset Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin vuotiaat potilaat / 1000 vastaavanikäistä Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä Psykiatrian avohoitokäynnit / 1000 asukasta Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista

13 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 13 Työttömät, % työvoimasta Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta Ikäihmiset Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1000 vastaavanikäistä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä Lisäksi esitetään, että seuraavat lisäindikaattorit valitaan. Jo laadittujen selvitysten perusteella nämä indikaattorit ovat erityisen tärkeitä Mikkelin seudulla. Myös nämä kuuluvat sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoripakettiin. Muun muassa Pieksämäki on valitsemassa useita alla olevia indikaattoreita omaan hyvinvointikertomukseensa. 1. Koulutustasomittain (väestö- ja perherakenne) 2. Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, 8. ja 9. luokan oppilaista (lapset ja lapsiperheet) 3. Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (nuoret) 4. Ylipaino % 8. ja 9. luokan oppilaista (lapset ja lapsiperheet) 5. Tupakoi päivittäin ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista (nuoret) 6. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettujen 40 vuotta täyttäneiden % vastaavanikäisestä väestöstä (työikäiset) 7. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettujen 40 vuotta täyttäneiden % vastaavanikäisestä väestöstä (työikäiset) 8. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (työikäiset) 9. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta (työikäiset) 10. Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (työikäiset Sosiaali- ja terveysjohtaja: Seudullisen hyvinvointikertomuksen kuntaindikaattoreiksi valitaan yllä esitetyt indikaattorit.

14 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 14 Tiedoksi Kanerva 2 KASTEkoordinaattori Eeva Häkkinen Projektipäällikkö Pirjo Syväoja Terveyden edistämisen yhdyshenkilö Marit Salo

15 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 7 Sivu / 013 / 2012 terveyslautakunnan vuosikello Valmistelija sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, , Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyi vuoden alussa ja tämän vuoden aikana lautakunta rakentaa yhteistä tapaa toimia. Sosiaali- ja terveysjohtaja on aikatauluttanut ja vastuuttanut käynnistämisvuoden tehtäviä. Oheismateriaalina jaetaan vuosikellohahmotelma keskustelun pohjaksi. Vuosikelloon on merkitty lautakunnan kokousten lisäksi myös suunnitellut seminaarit ja kehittämisvalmennukset. Vuosikelloon on kirjattu tiedossa olevat käsiteltävät asiat. Näiden lisäksi käsittelyyn tulee vuoden aikana joukko muitakin asioita. Lautakunnan käsittelemä vuosikello toimii työn suunnittelun apuvälineenä järjestäjähallinnolle. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta käy keskustelun vuosikellon sisällöstä ja tekee siihen tarvittavat täsmennykset. Vuosikello lähetetään tiedoksi kaikille tahoille, jotka on mainittu asioiden valmistelijoina

16 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 8 Sivu / 010 / 2012 terveystoimen kotisivut terveystoimen kotisivuja on valmisteltu ja sivut avautuvat osoitteessa Sivut eivät vielä ole valmiita vaan sisältöä täydennetään jatkuvasti. Kehittämispäällikkö Riitta Manninen esittelee sivuja kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

17 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 9 Sivu terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja nimeää jaoston puheenjohtajaksi Mali Soinisen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Tiihosen.

18 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 10 Sivu terveyslautakunnan yksilöjaoston sihteeristä päättäminen Sosiaali- ja terveysjohtaja: päättää, että jaoston sihteeriksi nimetään kehittämispäällikkö Riitta Manninen.

19 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 11 Sivu terveyslautakunnan yksilöjaoston esittelijän sijaisuus hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa Sosiaali- ja terveysjohtaja: päättää, että sosiaali- ja terveysjohtajan estyneenä tai esteellisenä ollessa hänen esiteltäväkseen kuuluvien asioiden esittelijänä toimii hänen sijaisekseen nimetty viranhaltija.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus 10.02.2015 Kokoustiedot Aika 10.02.2015 Tiistai klo 8.00-8.19 Paikka Hotelli Aulanko, Hämeenlinna Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija,

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005 Kuusjoen hyvinvointikertomus 23 25 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Terveys 215-ohjelman tavoitteet ja Kuusjoen kunnan hyvinvointitavoitteet 25 3. Hyvinvoinnin ilmeneminen 3.1 Väestökuvaus 3.2 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Tuotantolautakunta LIITTEET 18.3.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 Liitteet Sivu 1/109 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot