Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta"

Transkriptio

1 1/14 HANKEKUVAUS Liite Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) Stenbäckinkatu HUS

2 2/14 Sisällysluettelo 1 Yleistä HUS:sta ja HUS-Servisistä 3 2 Hankinnan kohde Tekstinkäsittely HUS:ssa 5 3 Hankintamenettely 6 4 Hankinnasta tehdyt ilmoitukset 6 5 Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumisen peruste 6 6 Sopimuskausi 6 7 Ehdottomat vaatimukset hankittavalle palvelulle Palvelun valmius Paikkariippumattomuus Toiminnanohjaus Raportointi ja tilastointi 7 8 Ehdokasta koskevat vaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset 9 9 Sopimusehdot Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Osallistumishakemusten ja tarjousten vertailu Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Julkisuus Alihankinta Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Osallistumishakemusten voimassaoloaika Tiedottaminen ja yhteyshenkilö Osallistumishakemusten jättäminen 14

3 3/14 1

4 4/14 Yleistä HUS:sta ja HUS-Servisistä HUS palvelee potilaita järjestämällä erikoissairaanhoitoa jäsenkuntien asukkaille ja monissa vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuonna 2000 ja sen palveluksessa on yli ammattilaista. HUS-kuntayhtymällä on toimintaa 20 sairaalassa. Tarkempaa tietoa yksiköistämme löytyy internetistä HUS-Servis on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos tuottaa asiakkailleen asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluita. Asiakirjapalvelujen eräs ydinprosessi on tuottaa tekstinkäsittelypalveluita. Tekstinkäsittelypalveluja tuotetaan lähinnä HUS-alueen kliinisille yksiköille ja liikelaitoksille, ja jatkossa mahdollisesti myös ulkoisille asiakkaille. HUS-Servis liikelaitoksessa työskentelee yhteensä noin 900 henkilöä, joista 300 tekstinkäsittelyn parissa. Liikevaihto on noin 50 M. 2

5 5/14 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on HUS-laajuinen digitaalinen saneluratkaisu, jonka avulla lääkäreiden ja tekstinkäsittelyn välistä saneluprosessia sekä valmiin sanelun käsittelyä hoitoyksikössä tehostetaan. Tekstinkäsittely toimii HUS-alueella 24/7-periaatteen mukaisesti tällä hetkellä ja myös jatkossa. Tavoitteena on: sujuvoittaa ja kehittää lääkäreiden ja tekstinkäsittelyn välistä saneluprosessia ja tehdä siitä mahdollisimman käyttäjäystävällistä, nopeuttaa koko tuotantoprosessia, mahdollistaa paikkariippumattomuus sanelijalle ja kirjoittajalle jakaa tekstinkäsittelijöiden tehtäviä ja työmäärää tasaisesti, tehostaa sanelun kirjoittamista ja keskittää kirjoitusprosessia (aluksi keskittämällä yösanelut), ohjata työkulkua järjestelmällisesti, korvata perinteinen kasettisanelu digitaalisella saneluratkaisulla, ja valmistautua siirtymään puheentunnistukseen, hallita kustannuksia, tilastoida ja raportoida sekä seurata ja kehittää toimintaa ja käyttää tietoja laskutuksen pohjana. HUS-Servis hankkii digitaalisen saneluratkaisun kokonaispalveluna. Kokonaispalvelulla tarkoitetaan prosessia, joka kattaa digitaalisen sanelun, sen välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen sanelijalta tekstinkäsittelijälle ja edelleen takaisin sanelijalle tai sanelijan yksikköön. Kokonaispalvelun lopputuote on edellä mainittu prosessi, jossa korostetaan käyttäjäystävällisyyttä, HUS:n laajuisen 20 sairaalaa käsittävän organisaation ja käyttäjä- (yhteensä noin 3200 henkilöä) sekä sanelumäärien hallintaa (n. 1,6 miljoonaa sanelua/vuosi). Prosessin toiminnanohjauksessa korostetaan erityisesti sanelun siirtymistä tekstinkäsittelijöille ja kirjoitetun sanelun siirtymistä takaisin hoitoyksikköön. Palvelun ehdottomat vaatimukset on kuvattu kohdassa 7 ja ne ovat: palvelun käyttöönoton valmius paikkariippumattomuus toiminnanohjaus raportointi ja tilastointi HUS:n tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa digitaalisesta tekstinkäsittelystä puheentunnistukseen. Ehdokkailta odotetaan osaamista ja näkemystä siirtymisen vaiheistuksesta, elinkaaren hallinnasta sekä vaikutuksista kustannuksiin ja prosessiin. Palvelun hinnoittelussa tulee huomioida kaikki palveluun tarvittavat välineet, materiaalit ja tietoliikenneyhteydet. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain. Palvelun käyttö- ja käyttäjämäärät vaihtelevat. Palvelun hinnoittelun periaatteena on, että palvelusta maksetaan käytön perusteella. Hinnoittelun periaatteita käydään läpi neuvottelumenettelyn aikana ja palvelun olennaiset osakokonaisuudet eritellään lopullisen tarjouspyynnön hintaliitteeseen.

6 6/14 1 Tekstinkäsittely HUS:ssa Tekstinkäsittelypalveluilla tarkoitetaan lakisääteisten potilasasiakirjojen suomen- ja ruotsinkielistä kirjoituspalvelua. Tällä hetkellä HUS:ssa tekstinkäsittely tapahtuu niin sanotulla kasettisanelu-periaatteella. Lääkäri sanelee potilaan hoitojaksoon tai muuhun liittyvän sanelun nauhakasetille, jonka jälkeen osastonsihteeri tai lähetti toimittaa sanelun ja potilaan sairauskertomuskansion tekstinkäsittelijälle. Hän kirjoittaa sanelun osaksi potilaan sähköistä sairauskertomusta MD-Mirandaa. Teksti kirjoitetaan määrätyille erikoisalakohtaisille näkemyksille ja tulostetaan lukuisille eri lomakkeille osaksi paperista sairauskertomusta. MD-Mirandan lisäksi tekstinkäsittelijät kirjoittavat potilastietoja myös muihin sähköisiin järjestelmiin (esim. röntgen- ja laboratoriolausunnot). Saneluiden kirjoitustyön tekevät tekstinkäsittelijät työskentelevät useassa kymmenessä erillisessä kirjoituspisteessä eri sairaalakiinteistöissä. Tekstinkäsittelypalvelut on hinnoiteltuja tällä hetkellä sanelun keston, kiireellisyyden ja ajankohdan (ilta, yö, lauantai, pyhä) mukaan. Arvioidut käyttäjävolyymit Sanelijoita, jotka ovat pääsääntöisesti lääkäreitä, on 2500 henkilöä. Saneluita kirjoittaa tällä hetkellä noin 600 henkeä, joista HUS-Servisissä työskenteleviä päätoimisia tekstinkäsittelijöitä on noin 300 ja hoitoyksiköissä työskenteleviä osastonsihteereitä noin 300. Lisäksi noin 1000 osastosihteeriä osallistuu tekstinkäsittelyprosessiin lähinnä tulostamalla, arkistoimalla ja lähettämällä eteenpäin valmiita saneluja. Saneluita HUS:ssa on vuodessa noin kappaletta. Saneluita tehdään kaikissa HUS-sairaaloissa. Käyttäjä- ja saneluvolyymit eriteltynä: Käyttäjävolyymit: 2500 sanelijaa, jotka ovat pääsääntöisesti lääkäreitä 300 tekstinkäsittelijää HUS-Servisissa, jotka kirjoittavat sanelun 300 osastosihteeriä, jotka muun työn ohessa kirjoittavat saneluja ja tulostavat 1000 osastosihteeriä, jotka seuraavat tekstinkäsittelyprosessia ja tulostavat valmiita saneluita Saneluvolyymit: sanelua / arki vrk / viikonloppu sanelua / kk yhteensä Kuormitus Tällä hetkellä saneluita arvioidaan olevan jatkuvasti jonossa odottamassa kirjoitusta noin kpl.

7 7/14 3 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään EU-kynnysarvot ylittävää kilpailullista neuvottelumenettelyä, johon pyydetään osallistumishakemuksia. Hankinnan monimutkaisuuden ja muun muassa siihen liittyvän toiminnanohjauksen haasteellisuuden vuoksi HUS pyrkii kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla saamaan toimittajilta ratkaisuvaihtoehtoja HUS:n tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen prosessin ja kokonaispalvelun toteuttamiseksi. Neuvotteluissa kartoitetaan se tai ne ratkaisuvaihtoehdot, joilla hankinta voidaan toteuttaa ja joista voidaan pyytää lopulliset tarjoukset. 4 Hankinnasta tehdyt ilmoitukset Hankinnasta on julkaistu ilmoitus osoitteessa: EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. 5 Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumisen peruste Menettelyyn valitaan 3 5 osallistumishakemuksen lähettäneistä ehdokkaista, jotka täyttävät tämän hankekuvauksen kohdassa 7 palvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset ja 8 asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen tämän hankekuvauksen kohdassa 11 ilmoitettuja valintakriteereitä käyttäen. Tämän perusteella 3 5 ehdokasta valitaan neuvotteluihin, jotka käydään vaiheittain. Hylätyille ehdokkaille ilmoitetaan hylkäämisestä Hankintaan hyväksyttyjen tarjoajien kanssa pyritään aloittamaan suomenkielellä käytävät neuvottelut viikolla 35 / Neuvottelumenettelyn kulku on kuvattu tämän hankekuvauksen kohdassa 10. HUS ei sitoudu tässä esitettyyn aikatauluun. 6 Sopimuskausi Hankittavat palvelut on suunniteltu otettaviksi käyttöön vuoden 2009 loppuvuoden aikana. Sopimuskauden pituus on 4 vuotta: Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden kahteen yhden vuoden (1 v + 1v) optioon, joista neuvottelut aloitetaan ennen kolmannen sopimusvuoden päättymistä. 7 Ehdottomat vaatimukset hankittavalle palvelulle HUS hakee saneluratkaisun kokonaispalvelua, joka on käyttöönotettavissa 2 4 kk sisällä. Tässä osallistumishakemuspyynnössä ei huomioida sellaisia tuotteita, joista ehdokkaalla ei ole kokemusta tai jotka vaativat tuotekehittelyä tai testaamista. Ehdottomiin vaatimuksiin kuuluvat: palvelun käyttöönoton valmius paikkariippumattomuus toiminnanohjaus

8 8/14 raportointi ja tilastointi 1 Palvelun valmius Saneluratkaisun kokonaispalvelun tulee olla käyttöönotettavissa 2 4 kk sisällä, tilaajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Palvelun ei tule vaatia merkittävää tuotekehittelyä tai testaamista. Ehdokkaalla on kokemusta palvelusta. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitut kriteerit? Kyllä / Ei. 2 Paikkariippumattomuus 3 Toiminnanohjaus Sanelun laatiminen ja purkaminen on voitava tehdä paikkariippumattomasti. Sanelijan ei tarvitse avata potilastietojärjestelmää ja sanelu siirtyy sanelun kirjoittajalle. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitun periaatteen? Kyllä / Ei. Suuret sanelija-, sanelu- ja sanelupurkajamäärät vaativat tarjottavalta palvelulta sujuvaa toiminnanohjausta: Esimerkiksi sanelut jakautuvat haluttuihin pisteisiin niin, että kiireelliset sanelut voidaan ohjata purkajille ja edelleen takaisin lähettävään yksikköön. Tavoitetilassa toiminnanohjaukselta vaaditaan, että tarjottava ratkaisu pystyy toteuttamaan seuraavat toiminnot: Saneltujen äänitiedostojen joustava siirtyminen ja kohdentaminen tekstinkäsittelijälle erilaisten kriteerien mukaan (esimerkiksi erikoisala ja kiireellisyys, kuten päivystys) yhteen keskitettyyn sanelupisteeseen tietyt osaamiset omaaville tekstinkäsittelijöille. kuvauksessa tulee huomioidaan suuret volyymit ja kuormitus (ks. kohta 2.1) Sanelujen kirjoittaminen sairauskertomukseen (MD-Miranda) ja kirjoitetun tekstin edelleen palauttaminen joustavasti tai automaattisesti sanelun laatijalle hyväksyttäväksi ja/tai osastosihteerille jatkokäsittelyyn (esim. tulostettavaksi ja arkistoitavaksi) Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitun periaatteen? Kyllä / Ei. 4 Raportointi ja tilastointi Tarjotun järjestelmän tulee mahdollistaa raportointi ja tilastot toiminnan mittaamiseen ja pohjaksi laskutukseen. Tavoitetilassa raportoinnilta vaaditaan mm: että siitä ilmenee

9 9/14 kirjoitettujen saneluiden määrä sanelun kesto ja merkkimäärä kiireellisyys sanelun ajankohta (arki, ilta, yö, lauantai, pyhä) kirjoittamiseen käytetty aika Edellä luetellut seuraavien kriteerien mukaan: asiakkaittain tekstinkäsittelijöittäin Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainittuja tietoja raportoinnin ja laskutuksen tueksi? Kyllä / Ei. 8 Ehdokasta koskevat vaatimukset 1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ehdokkaan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset. Ehdokkaan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys Ehdokas, jonka osallistumishakemus ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan pois kilpailusta. Vaatimus 1 Ehdokas on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 2. Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Vaatimus 2 Ehdokkaalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen ja ehdokkaan liikevaihdon on oltava viimeisen kahden tilivuoden ajalta vähintään /vuosi ja luottoluokitus. Asiakastiedon rating arvosanalla on oltava hyvä. Tätä ominaisuutta arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

10 10/14 Hankintayksikkö voi tarkistaa ehdokkaan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Ehdokasta koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. 2. Pankin tai muun laitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta. Mikäli ehdokas ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, ehdokkaalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 3 Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. kaupparekisterinote sekä selvitykset pyydetyistä rekisterimerkinnöistä 2. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos ehdokas ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla ehdokkaan itsensä laatima. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia osallistumishakemusten jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi sopimuksessa ehdokas voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 3 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vaatimus 4 Ehdokkaalla tulee olla Suomessa toiminnan käyttöönoton, ylläpidon ja jatkuvuuden kannalta riittävä ja asiantunteva henkilöstö. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: Selvitys toteutuksesta ja valmiudesta. 2 Ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset Ehdokkaan on täytettävä seuraavat palvelun toiminnallisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa alla mainitut selvitys. Ehdokas, jonka osallistumishakemus ei sisällä pyydettyjä selvityksiä tai joka

11 11/14 syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan pois kilpailusta. Mikäli selvitykseen annettu vastaus on liikesalaisuus, pyydämme merkitsemään selkeästi, mikä kohta vastauksesta on liikesalaisuus. Vaatimus 5. Ehdokkaan tulee esittää selvitys toteuttamistaan vastaavanlaisista palvelujen toimittamisista viimeisten 2 vuoden ajalta sekä perusteluineen vähintään yksi referenssi. Tämän selvityksen tulee vastata HUS:iin palveluna hankittavaa digitaalista saneluratkaisua, sisältäen toteutuksen ja käyttöönoton periaatteet, palvelun kuvauksen ja arkkitehtuurin sekä mahdollisesti toteutetun integraation käytössä olevaan sairauskertomusjärjestelmään. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Referenssien todentamiseksi ehdokkaan on mainittava referensseinä eriteltyinä asiakasorganisaatio ja organisaation yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen sekä pääasialliset asiakkaat. Lisäksi tulee mainita referenssikohteen koko toteutetussa organisaatiossa seuraavasti: a. sanelijoiden määrä, 0,5 1 p. (vertailuluku 2500) b. saneluiden määrä vrk / kk / vuosi, 0,5 1 p. (vertailuluvut: 6000 / / ) c. tekstinkäsittelijöiden määrä, 0,5 1 p. (vertailuluku 600) 2. Kuvaus digitaalisesta saneluratkaisusta, joka sisältää a. toteutuksen ja käyttöönoton periaatteet b. palvelun kuvauksen c. arkkitehtuurin yleiskuvan d. mahdollisen integraation sairauskertomusjärjestelmään Selvitys voi olla ehdokkaan itsensä laatima. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, vaatimus 5 pisteytetään ja ehdokkaat vertaillaan seuraavien kriteereiden mukaan: KOHTA 1 referenssien määrä: 2 referenssiä tai enemmän: + 1 pistettä. KOHTA 1 referenssikohteen koko: lähimpänä HUS:n volyymia + 1 pistettä, toiseksi lähimpänä + 0,5 pistettä. Referenssikohteen koon laskennassa kohdat a c tarvittaessa pisteytetään (kukin +0,5 1) vertailueron saamiseksi. Vertailuluku esitetty kohdissa 1 a c. Maksimipistemäärä referessikohteen koosta on 3 p. KOHTA 2: Kuvaus digitaalisesta saneluratkaisusta sisältää toteutetun integraation sairauskertomusjärjestelmään: +1 pistettä

12 12/14

13 13/14 Vaatimus 6 HUS:n tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa jollain aikavälillä vaiheistetusti digitaalisesta tekstinkäsittelystä puheentunnistukseen. HUS pyytää kuvaamaan ehdokkaan näkemykset digitaalisen tiedon välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen kehityskaaresta ja valmiudet hallita tulevaisuuden haasteita nopeallakin aikavälillä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Ehdokkaan näkemys digitaalisen tiedon välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen kehityskaaresta. Kehityskaaren hallinta, tekninen ratkaisu ja nykyiset valmiudet 1 p. 2. Ehdokkaan valmiudet siirtyä 2 5 vuoden sisällä vaiheistetusti digitaalisesta saneluratkaisupalvelusta puheentunnistukseen. Taloudellinen vaikutus ja kustannusten hallinta 1 p. Prosessien hallinta ja tuottavuuden parantaminen 1 p. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, vaatimus 6 pisteytetään ja ehdokkaat vertaillaan edellä mainittujen selvitysten perusteella, maksimi 3 p. 9 Sopimusehdot Ehdokkaan on hyväksyttävä liitteenä olevat sopimusluonnoksen keskeisimmät vähimmäisehdot ja HUS:n yleiset tavara- ja palveluhankintojen hankinta- ja sopimusehdot, joita sovelletaan palvelun toimitukseen. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Hyväksyykö ehdokas liitteenä olevat sopimusehdot sekä HUS:n yleiset hankintaehdot sellaisenaan? Kyllä / Ei. 10 Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Kullakin ehdokkaalla on mahdollisuus jättää osallistumishakemuksensa annettuun päivämäärään mennessä. Suomen kielellä käytävät neuvottelut käydään hankekuvauksen kohdan 11 perusteella valittujen tarjoajien kanssa vaiheittain. Ensivaiheessa arvioidaan hankintailmoituksen liitteenä oleva sopimus digitaalisen saneluratkaisun palvelunhankinnasta ja niiden keskeisimmistä vähimmäisehdoista. Kun hankinnan määrittely on siinä vaiheessa, että sopimukseen voidaan tehdä tarkennukset koskien toimitusaikaa, asennuksia ja käyttöönottoa (sopimuksen kohta 4.), koulutusta ja käyttöohjeita (sopimuksen kohta 6.), sekä palvelua koskevat laatuvaatimuksia (sopimuksen kohta 12.), tarkennetaan ne sopimukseen

14 14/14 Neuvottelujen kuluessa neuvottelut voidaan lopettaa sellaisen tarjoajan kanssa, joka ei kykene toimittamaan palvelulle sopimusehtojen mukaisesti vaadittuja ominaisuuksia. Neuvottelujen päättymisestä ilmoitetaan tarjoajille. Lopullinen tarjous tullaan pyytämään kaikilta niiltä tarjoajilta, jotka ovat neuvottelujen päättymisen jälkeen mukana tarjouskilpailussa. Neuvottelut äänitetään. Neuvottelut pyritään käymään elo syyskuun aikana vuonna Neuvotteluun valituille ilmoitetaan heinäkuun alkupuolella valinnasta ja neuvottelumenettelyn kulusta ja vaiheistuksesta elo syyskuussa sekä esityslista ensimmäiseen kokoukseen. Elokuussa käytävät kokoukset aloitetaan viikolla 35, ja käydään parittomina viikkoina kunnes Tilaaja on saanut halutun palvelun määriteltyä lopullista tarjouspyyntöä varten. HUS ei sitoudu ehdotettuun aikatauluun. 11 Osallistumishakemusten ja tarjousten vertailu Hankekuvauksen kohtien 7 palvelun ehdottomat vaatimukset ja 8 soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttäneistä ehdokkaista valitaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen osallistumishakemusten perusteella 3 5 soveltuvinta ehdokasta. Mikäli ehdokkaita on enintään 3 ja kaikki täyttävät ehdot, ei vertailua tehdä. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, asetetaan ehdokkaat paremmuusjärjestykseen hankekuvauksen kohdan 8.2 vaatimusten 5-6 mukaan pisteyttämällä. Arviointikriteerit ja pisteet on kuvattu kussakin vaatimuksen kohdassa. Kaikille osallistumishakemuksen jättäneille tiedotetaan heille lähettävällä muistiolla varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumisesta. Hankintaprosessin toisessa vaiheessa käytävässä tarjouskilpailussa on tarjousten vertailussa hankittavan palvelukokonaisuuden valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet, joiden mukaan HUS tulee arvioimaan lopullisen tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden ovat painoarvojen vaihteluväleineen: 1. Hankinnan kustannukset % 2. Vertailtavat ominaisuudet, jotka jaetaan toiminnallisiin ja teknisiin ominaisuuksiin sekä lisäominaisuuksiin % 3. Toimitus, ylläpito ja koulutus % Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. 12 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 13

15 15/14 Julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla ja ehdokkaalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista hankintapäätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemuksesta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. HUS harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 14 Alihankinta Alihankinta sallitaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan / alihankkijoiden osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoiden osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. Alihankkijoiden tulee täyttää kohdassa 8 asetetut vaatimukset. Alihankkijoista tulee jo osallistumishakemuksen yhteydessä toimittaa kohdan 8 mukaiset selvitykset. 15 Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta / tarjouksesta. 16 Osallistumishakemusten voimassaoloaika Osallistumishakemusten tulee olla voimassa vähintään 9 kuukautta osallistumishakemuksen päivämäärästä laskettuna. 17 Tiedottaminen ja yhteyshenkilö Lisätietoja antavat: Leif Holmlund, palvelupäällikkö HUS-Servis puh tekstinkäsittelyyn liittyvät asiat Into Laine, tietojärjestelmäpäällikkö HUS-Tietotekniikka puh tekniset asiat Tuula Gottleben, hankintalakimies HUS-Logistiikka puh hankintamenettelyyn liittyvät kysymykset Jari Simonen, asiakaspalvelupäällikkö HUS-Servis puh hankinnan koordinointi Sähköpostit ovat muotoa

16 16/14 Osallistumishakemukseen liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostilla klo 8.00 mennessä osoitteeseen Sähköpostin otsikkoon tulee merkitä Digisanelu lisäkysymykset. Vastaukset sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin julkaistaan -sivulla klo mennessä. 18 Osallistumishakemusten jättäminen Ehdokkaan kelpoisuuden osoittavat osallistumishakemukset tulee toimittaa suomenkielisinä kahtena (2) kappaleena tulostettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena cd:llä tai muistitikulla Word-tiedostona suljetussa kirjekuoressa viimeistään kello alla olevaan osoitteeseen. Mikäli kirjallisen ja cd:nä/muistitikulla toimitetun aineiston välillä on ristiriita, pidetään kirjallista hakemusta ensisijaisena. Käyntiosoite: HUS-Logistiikka Stenbäckinkatu 9 (rakennus 6), ylin kerros Helsinki Postiosoite: HUS-Logistiikka PL HUS Kuoreen on ehdottomasti laitettava merkintä: Digitaalinen saneluratkaisu, osallistumishakemus. Martti Hirvensalo hankintapäällikkö Hillevi Flytström ostaja

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY -JÄRJESTELMÄHANKINTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin kohteen kuvauksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A)

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) 1 (9) Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JA KAAVAKE 1. Osallistumishakemus tulee tehdä tämän ohjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H054-15, HEL 2015-002671 KORJAUSILMOITUS: Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Raili Alanko PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN JA SÄÄTIÖIDEN VUODEN 2013 JA OP- TIOINA VUOSIEN 2014, 2015 JA 2016 TILINTARKASTUSPALVELUT

HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN JA SÄÄTIÖIDEN VUODEN 2013 JA OP- TIOINA VUOSIEN 2014, 2015 JA 2016 TILINTARKASTUSPALVELUT 4.10.2012 1 HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN JA SÄÄTIÖIDEN VUODEN 2013 JA OP- TIOINA VUOSIEN 2014, 2015 JA 2016 TILINTARKASTUSPALVELUT 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Yleistä Helsingin kaupungin tarkastusvirasto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. VIRTAIN KAUPUNKI PL 85 34800 VIRRAT TARJOUSPYYNTÖ VIRTAIN KAUPUNGIN JA RUOVEDEN KUNNAN TIETOVERKON PALVELUISTA 1. HANKINTARENGAS JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Tietohallinto Virtaintie

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ H091-15 / HEL 2015-006012 Helsingin työväenopiston opinto-ohjelmien painatus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 931031759 fax noora.fils@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot