Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta"

Transkriptio

1 1/14 HANKEKUVAUS Liite Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) Stenbäckinkatu HUS

2 2/14 Sisällysluettelo 1 Yleistä HUS:sta ja HUS-Servisistä 3 2 Hankinnan kohde Tekstinkäsittely HUS:ssa 5 3 Hankintamenettely 6 4 Hankinnasta tehdyt ilmoitukset 6 5 Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumisen peruste 6 6 Sopimuskausi 6 7 Ehdottomat vaatimukset hankittavalle palvelulle Palvelun valmius Paikkariippumattomuus Toiminnanohjaus Raportointi ja tilastointi 7 8 Ehdokasta koskevat vaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset 9 9 Sopimusehdot Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Osallistumishakemusten ja tarjousten vertailu Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Julkisuus Alihankinta Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Osallistumishakemusten voimassaoloaika Tiedottaminen ja yhteyshenkilö Osallistumishakemusten jättäminen 14

3 3/14 1

4 4/14 Yleistä HUS:sta ja HUS-Servisistä HUS palvelee potilaita järjestämällä erikoissairaanhoitoa jäsenkuntien asukkaille ja monissa vaativissa sairauksissa myös koko maan väestölle. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuonna 2000 ja sen palveluksessa on yli ammattilaista. HUS-kuntayhtymällä on toimintaa 20 sairaalassa. Tarkempaa tietoa yksiköistämme löytyy internetistä HUS-Servis on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos tuottaa asiakkailleen asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluita. Asiakirjapalvelujen eräs ydinprosessi on tuottaa tekstinkäsittelypalveluita. Tekstinkäsittelypalveluja tuotetaan lähinnä HUS-alueen kliinisille yksiköille ja liikelaitoksille, ja jatkossa mahdollisesti myös ulkoisille asiakkaille. HUS-Servis liikelaitoksessa työskentelee yhteensä noin 900 henkilöä, joista 300 tekstinkäsittelyn parissa. Liikevaihto on noin 50 M. 2

5 5/14 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on HUS-laajuinen digitaalinen saneluratkaisu, jonka avulla lääkäreiden ja tekstinkäsittelyn välistä saneluprosessia sekä valmiin sanelun käsittelyä hoitoyksikössä tehostetaan. Tekstinkäsittely toimii HUS-alueella 24/7-periaatteen mukaisesti tällä hetkellä ja myös jatkossa. Tavoitteena on: sujuvoittaa ja kehittää lääkäreiden ja tekstinkäsittelyn välistä saneluprosessia ja tehdä siitä mahdollisimman käyttäjäystävällistä, nopeuttaa koko tuotantoprosessia, mahdollistaa paikkariippumattomuus sanelijalle ja kirjoittajalle jakaa tekstinkäsittelijöiden tehtäviä ja työmäärää tasaisesti, tehostaa sanelun kirjoittamista ja keskittää kirjoitusprosessia (aluksi keskittämällä yösanelut), ohjata työkulkua järjestelmällisesti, korvata perinteinen kasettisanelu digitaalisella saneluratkaisulla, ja valmistautua siirtymään puheentunnistukseen, hallita kustannuksia, tilastoida ja raportoida sekä seurata ja kehittää toimintaa ja käyttää tietoja laskutuksen pohjana. HUS-Servis hankkii digitaalisen saneluratkaisun kokonaispalveluna. Kokonaispalvelulla tarkoitetaan prosessia, joka kattaa digitaalisen sanelun, sen välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen sanelijalta tekstinkäsittelijälle ja edelleen takaisin sanelijalle tai sanelijan yksikköön. Kokonaispalvelun lopputuote on edellä mainittu prosessi, jossa korostetaan käyttäjäystävällisyyttä, HUS:n laajuisen 20 sairaalaa käsittävän organisaation ja käyttäjä- (yhteensä noin 3200 henkilöä) sekä sanelumäärien hallintaa (n. 1,6 miljoonaa sanelua/vuosi). Prosessin toiminnanohjauksessa korostetaan erityisesti sanelun siirtymistä tekstinkäsittelijöille ja kirjoitetun sanelun siirtymistä takaisin hoitoyksikköön. Palvelun ehdottomat vaatimukset on kuvattu kohdassa 7 ja ne ovat: palvelun käyttöönoton valmius paikkariippumattomuus toiminnanohjaus raportointi ja tilastointi HUS:n tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa digitaalisesta tekstinkäsittelystä puheentunnistukseen. Ehdokkailta odotetaan osaamista ja näkemystä siirtymisen vaiheistuksesta, elinkaaren hallinnasta sekä vaikutuksista kustannuksiin ja prosessiin. Palvelun hinnoittelussa tulee huomioida kaikki palveluun tarvittavat välineet, materiaalit ja tietoliikenneyhteydet. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain. Palvelun käyttö- ja käyttäjämäärät vaihtelevat. Palvelun hinnoittelun periaatteena on, että palvelusta maksetaan käytön perusteella. Hinnoittelun periaatteita käydään läpi neuvottelumenettelyn aikana ja palvelun olennaiset osakokonaisuudet eritellään lopullisen tarjouspyynnön hintaliitteeseen.

6 6/14 1 Tekstinkäsittely HUS:ssa Tekstinkäsittelypalveluilla tarkoitetaan lakisääteisten potilasasiakirjojen suomen- ja ruotsinkielistä kirjoituspalvelua. Tällä hetkellä HUS:ssa tekstinkäsittely tapahtuu niin sanotulla kasettisanelu-periaatteella. Lääkäri sanelee potilaan hoitojaksoon tai muuhun liittyvän sanelun nauhakasetille, jonka jälkeen osastonsihteeri tai lähetti toimittaa sanelun ja potilaan sairauskertomuskansion tekstinkäsittelijälle. Hän kirjoittaa sanelun osaksi potilaan sähköistä sairauskertomusta MD-Mirandaa. Teksti kirjoitetaan määrätyille erikoisalakohtaisille näkemyksille ja tulostetaan lukuisille eri lomakkeille osaksi paperista sairauskertomusta. MD-Mirandan lisäksi tekstinkäsittelijät kirjoittavat potilastietoja myös muihin sähköisiin järjestelmiin (esim. röntgen- ja laboratoriolausunnot). Saneluiden kirjoitustyön tekevät tekstinkäsittelijät työskentelevät useassa kymmenessä erillisessä kirjoituspisteessä eri sairaalakiinteistöissä. Tekstinkäsittelypalvelut on hinnoiteltuja tällä hetkellä sanelun keston, kiireellisyyden ja ajankohdan (ilta, yö, lauantai, pyhä) mukaan. Arvioidut käyttäjävolyymit Sanelijoita, jotka ovat pääsääntöisesti lääkäreitä, on 2500 henkilöä. Saneluita kirjoittaa tällä hetkellä noin 600 henkeä, joista HUS-Servisissä työskenteleviä päätoimisia tekstinkäsittelijöitä on noin 300 ja hoitoyksiköissä työskenteleviä osastonsihteereitä noin 300. Lisäksi noin 1000 osastosihteeriä osallistuu tekstinkäsittelyprosessiin lähinnä tulostamalla, arkistoimalla ja lähettämällä eteenpäin valmiita saneluja. Saneluita HUS:ssa on vuodessa noin kappaletta. Saneluita tehdään kaikissa HUS-sairaaloissa. Käyttäjä- ja saneluvolyymit eriteltynä: Käyttäjävolyymit: 2500 sanelijaa, jotka ovat pääsääntöisesti lääkäreitä 300 tekstinkäsittelijää HUS-Servisissa, jotka kirjoittavat sanelun 300 osastosihteeriä, jotka muun työn ohessa kirjoittavat saneluja ja tulostavat 1000 osastosihteeriä, jotka seuraavat tekstinkäsittelyprosessia ja tulostavat valmiita saneluita Saneluvolyymit: sanelua / arki vrk / viikonloppu sanelua / kk yhteensä Kuormitus Tällä hetkellä saneluita arvioidaan olevan jatkuvasti jonossa odottamassa kirjoitusta noin kpl.

7 7/14 3 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään EU-kynnysarvot ylittävää kilpailullista neuvottelumenettelyä, johon pyydetään osallistumishakemuksia. Hankinnan monimutkaisuuden ja muun muassa siihen liittyvän toiminnanohjauksen haasteellisuuden vuoksi HUS pyrkii kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla saamaan toimittajilta ratkaisuvaihtoehtoja HUS:n tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen prosessin ja kokonaispalvelun toteuttamiseksi. Neuvotteluissa kartoitetaan se tai ne ratkaisuvaihtoehdot, joilla hankinta voidaan toteuttaa ja joista voidaan pyytää lopulliset tarjoukset. 4 Hankinnasta tehdyt ilmoitukset Hankinnasta on julkaistu ilmoitus osoitteessa: EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. 5 Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumisen peruste Menettelyyn valitaan 3 5 osallistumishakemuksen lähettäneistä ehdokkaista, jotka täyttävät tämän hankekuvauksen kohdassa 7 palvelulle asetettavat ehdottomat vaatimukset ja 8 asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen tämän hankekuvauksen kohdassa 11 ilmoitettuja valintakriteereitä käyttäen. Tämän perusteella 3 5 ehdokasta valitaan neuvotteluihin, jotka käydään vaiheittain. Hylätyille ehdokkaille ilmoitetaan hylkäämisestä Hankintaan hyväksyttyjen tarjoajien kanssa pyritään aloittamaan suomenkielellä käytävät neuvottelut viikolla 35 / Neuvottelumenettelyn kulku on kuvattu tämän hankekuvauksen kohdassa 10. HUS ei sitoudu tässä esitettyyn aikatauluun. 6 Sopimuskausi Hankittavat palvelut on suunniteltu otettaviksi käyttöön vuoden 2009 loppuvuoden aikana. Sopimuskauden pituus on 4 vuotta: Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden kahteen yhden vuoden (1 v + 1v) optioon, joista neuvottelut aloitetaan ennen kolmannen sopimusvuoden päättymistä. 7 Ehdottomat vaatimukset hankittavalle palvelulle HUS hakee saneluratkaisun kokonaispalvelua, joka on käyttöönotettavissa 2 4 kk sisällä. Tässä osallistumishakemuspyynnössä ei huomioida sellaisia tuotteita, joista ehdokkaalla ei ole kokemusta tai jotka vaativat tuotekehittelyä tai testaamista. Ehdottomiin vaatimuksiin kuuluvat: palvelun käyttöönoton valmius paikkariippumattomuus toiminnanohjaus

8 8/14 raportointi ja tilastointi 1 Palvelun valmius Saneluratkaisun kokonaispalvelun tulee olla käyttöönotettavissa 2 4 kk sisällä, tilaajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Palvelun ei tule vaatia merkittävää tuotekehittelyä tai testaamista. Ehdokkaalla on kokemusta palvelusta. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitut kriteerit? Kyllä / Ei. 2 Paikkariippumattomuus 3 Toiminnanohjaus Sanelun laatiminen ja purkaminen on voitava tehdä paikkariippumattomasti. Sanelijan ei tarvitse avata potilastietojärjestelmää ja sanelu siirtyy sanelun kirjoittajalle. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitun periaatteen? Kyllä / Ei. Suuret sanelija-, sanelu- ja sanelupurkajamäärät vaativat tarjottavalta palvelulta sujuvaa toiminnanohjausta: Esimerkiksi sanelut jakautuvat haluttuihin pisteisiin niin, että kiireelliset sanelut voidaan ohjata purkajille ja edelleen takaisin lähettävään yksikköön. Tavoitetilassa toiminnanohjaukselta vaaditaan, että tarjottava ratkaisu pystyy toteuttamaan seuraavat toiminnot: Saneltujen äänitiedostojen joustava siirtyminen ja kohdentaminen tekstinkäsittelijälle erilaisten kriteerien mukaan (esimerkiksi erikoisala ja kiireellisyys, kuten päivystys) yhteen keskitettyyn sanelupisteeseen tietyt osaamiset omaaville tekstinkäsittelijöille. kuvauksessa tulee huomioidaan suuret volyymit ja kuormitus (ks. kohta 2.1) Sanelujen kirjoittaminen sairauskertomukseen (MD-Miranda) ja kirjoitetun tekstin edelleen palauttaminen joustavasti tai automaattisesti sanelun laatijalle hyväksyttäväksi ja/tai osastosihteerille jatkokäsittelyyn (esim. tulostettavaksi ja arkistoitavaksi) Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainitun periaatteen? Kyllä / Ei. 4 Raportointi ja tilastointi Tarjotun järjestelmän tulee mahdollistaa raportointi ja tilastot toiminnan mittaamiseen ja pohjaksi laskutukseen. Tavoitetilassa raportoinnilta vaaditaan mm: että siitä ilmenee

9 9/14 kirjoitettujen saneluiden määrä sanelun kesto ja merkkimäärä kiireellisyys sanelun ajankohta (arki, ilta, yö, lauantai, pyhä) kirjoittamiseen käytetty aika Edellä luetellut seuraavien kriteerien mukaan: asiakkaittain tekstinkäsittelijöittäin Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Ehdokkaan tarjoama palvelu sisältää edellä mainittuja tietoja raportoinnin ja laskutuksen tueksi? Kyllä / Ei. 8 Ehdokasta koskevat vaatimukset 1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Ehdokkaan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset. Ehdokkaan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys Ehdokas, jonka osallistumishakemus ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan pois kilpailusta. Vaatimus 1 Ehdokas on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 2. Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Vaatimus 2 Ehdokkaalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen ja ehdokkaan liikevaihdon on oltava viimeisen kahden tilivuoden ajalta vähintään /vuosi ja luottoluokitus. Asiakastiedon rating arvosanalla on oltava hyvä. Tätä ominaisuutta arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

10 10/14 Hankintayksikkö voi tarkistaa ehdokkaan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Ehdokasta koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. 2. Pankin tai muun laitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta. Mikäli ehdokas ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, ehdokkaalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 3 Ehdokas on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. kaupparekisterinote sekä selvitykset pyydetyistä rekisterimerkinnöistä 2. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos ehdokas ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla ehdokkaan itsensä laatima. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia osallistumishakemusten jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi sopimuksessa ehdokas voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 3 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vaatimus 4 Ehdokkaalla tulee olla Suomessa toiminnan käyttöönoton, ylläpidon ja jatkuvuuden kannalta riittävä ja asiantunteva henkilöstö. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: Selvitys toteutuksesta ja valmiudesta. 2 Ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset Ehdokkaan on täytettävä seuraavat palvelun toiminnallisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa alla mainitut selvitys. Ehdokas, jonka osallistumishakemus ei sisällä pyydettyjä selvityksiä tai joka

11 11/14 syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan pois kilpailusta. Mikäli selvitykseen annettu vastaus on liikesalaisuus, pyydämme merkitsemään selkeästi, mikä kohta vastauksesta on liikesalaisuus. Vaatimus 5. Ehdokkaan tulee esittää selvitys toteuttamistaan vastaavanlaisista palvelujen toimittamisista viimeisten 2 vuoden ajalta sekä perusteluineen vähintään yksi referenssi. Tämän selvityksen tulee vastata HUS:iin palveluna hankittavaa digitaalista saneluratkaisua, sisältäen toteutuksen ja käyttöönoton periaatteet, palvelun kuvauksen ja arkkitehtuurin sekä mahdollisesti toteutetun integraation käytössä olevaan sairauskertomusjärjestelmään. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Referenssien todentamiseksi ehdokkaan on mainittava referensseinä eriteltyinä asiakasorganisaatio ja organisaation yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen sekä pääasialliset asiakkaat. Lisäksi tulee mainita referenssikohteen koko toteutetussa organisaatiossa seuraavasti: a. sanelijoiden määrä, 0,5 1 p. (vertailuluku 2500) b. saneluiden määrä vrk / kk / vuosi, 0,5 1 p. (vertailuluvut: 6000 / / ) c. tekstinkäsittelijöiden määrä, 0,5 1 p. (vertailuluku 600) 2. Kuvaus digitaalisesta saneluratkaisusta, joka sisältää a. toteutuksen ja käyttöönoton periaatteet b. palvelun kuvauksen c. arkkitehtuurin yleiskuvan d. mahdollisen integraation sairauskertomusjärjestelmään Selvitys voi olla ehdokkaan itsensä laatima. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, vaatimus 5 pisteytetään ja ehdokkaat vertaillaan seuraavien kriteereiden mukaan: KOHTA 1 referenssien määrä: 2 referenssiä tai enemmän: + 1 pistettä. KOHTA 1 referenssikohteen koko: lähimpänä HUS:n volyymia + 1 pistettä, toiseksi lähimpänä + 0,5 pistettä. Referenssikohteen koon laskennassa kohdat a c tarvittaessa pisteytetään (kukin +0,5 1) vertailueron saamiseksi. Vertailuluku esitetty kohdissa 1 a c. Maksimipistemäärä referessikohteen koosta on 3 p. KOHTA 2: Kuvaus digitaalisesta saneluratkaisusta sisältää toteutetun integraation sairauskertomusjärjestelmään: +1 pistettä

12 12/14

13 13/14 Vaatimus 6 HUS:n tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa jollain aikavälillä vaiheistetusti digitaalisesta tekstinkäsittelystä puheentunnistukseen. HUS pyytää kuvaamaan ehdokkaan näkemykset digitaalisen tiedon välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen kehityskaaresta ja valmiudet hallita tulevaisuuden haasteita nopeallakin aikavälillä. Toimitettavat selvitykset osallistumishakemuksensa liitteenä: 1. Ehdokkaan näkemys digitaalisen tiedon välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen kehityskaaresta. Kehityskaaren hallinta, tekninen ratkaisu ja nykyiset valmiudet 1 p. 2. Ehdokkaan valmiudet siirtyä 2 5 vuoden sisällä vaiheistetusti digitaalisesta saneluratkaisupalvelusta puheentunnistukseen. Taloudellinen vaikutus ja kustannusten hallinta 1 p. Prosessien hallinta ja tuottavuuden parantaminen 1 p. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, vaatimus 6 pisteytetään ja ehdokkaat vertaillaan edellä mainittujen selvitysten perusteella, maksimi 3 p. 9 Sopimusehdot Ehdokkaan on hyväksyttävä liitteenä olevat sopimusluonnoksen keskeisimmät vähimmäisehdot ja HUS:n yleiset tavara- ja palveluhankintojen hankinta- ja sopimusehdot, joita sovelletaan palvelun toimitukseen. Toimitettava selvitys osallistumishakemuksensa liitteenä. Hyväksyykö ehdokas liitteenä olevat sopimusehdot sekä HUS:n yleiset hankintaehdot sellaisenaan? Kyllä / Ei. 10 Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku Kullakin ehdokkaalla on mahdollisuus jättää osallistumishakemuksensa annettuun päivämäärään mennessä. Suomen kielellä käytävät neuvottelut käydään hankekuvauksen kohdan 11 perusteella valittujen tarjoajien kanssa vaiheittain. Ensivaiheessa arvioidaan hankintailmoituksen liitteenä oleva sopimus digitaalisen saneluratkaisun palvelunhankinnasta ja niiden keskeisimmistä vähimmäisehdoista. Kun hankinnan määrittely on siinä vaiheessa, että sopimukseen voidaan tehdä tarkennukset koskien toimitusaikaa, asennuksia ja käyttöönottoa (sopimuksen kohta 4.), koulutusta ja käyttöohjeita (sopimuksen kohta 6.), sekä palvelua koskevat laatuvaatimuksia (sopimuksen kohta 12.), tarkennetaan ne sopimukseen

14 14/14 Neuvottelujen kuluessa neuvottelut voidaan lopettaa sellaisen tarjoajan kanssa, joka ei kykene toimittamaan palvelulle sopimusehtojen mukaisesti vaadittuja ominaisuuksia. Neuvottelujen päättymisestä ilmoitetaan tarjoajille. Lopullinen tarjous tullaan pyytämään kaikilta niiltä tarjoajilta, jotka ovat neuvottelujen päättymisen jälkeen mukana tarjouskilpailussa. Neuvottelut äänitetään. Neuvottelut pyritään käymään elo syyskuun aikana vuonna Neuvotteluun valituille ilmoitetaan heinäkuun alkupuolella valinnasta ja neuvottelumenettelyn kulusta ja vaiheistuksesta elo syyskuussa sekä esityslista ensimmäiseen kokoukseen. Elokuussa käytävät kokoukset aloitetaan viikolla 35, ja käydään parittomina viikkoina kunnes Tilaaja on saanut halutun palvelun määriteltyä lopullista tarjouspyyntöä varten. HUS ei sitoudu ehdotettuun aikatauluun. 11 Osallistumishakemusten ja tarjousten vertailu Hankekuvauksen kohtien 7 palvelun ehdottomat vaatimukset ja 8 soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttäneistä ehdokkaista valitaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen osallistumishakemusten perusteella 3 5 soveltuvinta ehdokasta. Mikäli ehdokkaita on enintään 3 ja kaikki täyttävät ehdot, ei vertailua tehdä. Mikäli ehdokkaita on 4 tai enemmän, asetetaan ehdokkaat paremmuusjärjestykseen hankekuvauksen kohdan 8.2 vaatimusten 5-6 mukaan pisteyttämällä. Arviointikriteerit ja pisteet on kuvattu kussakin vaatimuksen kohdassa. Kaikille osallistumishakemuksen jättäneille tiedotetaan heille lähettävällä muistiolla varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumisesta. Hankintaprosessin toisessa vaiheessa käytävässä tarjouskilpailussa on tarjousten vertailussa hankittavan palvelukokonaisuuden valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet, joiden mukaan HUS tulee arvioimaan lopullisen tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden ovat painoarvojen vaihteluväleineen: 1. Hankinnan kustannukset % 2. Vertailtavat ominaisuudet, jotka jaetaan toiminnallisiin ja teknisiin ominaisuuksiin sekä lisäominaisuuksiin % 3. Toimitus, ylläpito ja koulutus % Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. 12 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 13

15 15/14 Julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla ja ehdokkaalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista hankintapäätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemuksesta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. HUS harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 14 Alihankinta Alihankinta sallitaan. Tarjoaja vastaa alihankkijan / alihankkijoiden osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoiden osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. Alihankkijoiden tulee täyttää kohdassa 8 asetetut vaatimukset. Alihankkijoista tulee jo osallistumishakemuksen yhteydessä toimittaa kohdan 8 mukaiset selvitykset. 15 Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta / tarjouksesta. 16 Osallistumishakemusten voimassaoloaika Osallistumishakemusten tulee olla voimassa vähintään 9 kuukautta osallistumishakemuksen päivämäärästä laskettuna. 17 Tiedottaminen ja yhteyshenkilö Lisätietoja antavat: Leif Holmlund, palvelupäällikkö HUS-Servis puh tekstinkäsittelyyn liittyvät asiat Into Laine, tietojärjestelmäpäällikkö HUS-Tietotekniikka puh tekniset asiat Tuula Gottleben, hankintalakimies HUS-Logistiikka puh hankintamenettelyyn liittyvät kysymykset Jari Simonen, asiakaspalvelupäällikkö HUS-Servis puh hankinnan koordinointi Sähköpostit ovat muotoa

16 16/14 Osallistumishakemukseen liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostilla klo 8.00 mennessä osoitteeseen Sähköpostin otsikkoon tulee merkitä Digisanelu lisäkysymykset. Vastaukset sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin julkaistaan -sivulla klo mennessä. 18 Osallistumishakemusten jättäminen Ehdokkaan kelpoisuuden osoittavat osallistumishakemukset tulee toimittaa suomenkielisinä kahtena (2) kappaleena tulostettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena cd:llä tai muistitikulla Word-tiedostona suljetussa kirjekuoressa viimeistään kello alla olevaan osoitteeseen. Mikäli kirjallisen ja cd:nä/muistitikulla toimitetun aineiston välillä on ristiriita, pidetään kirjallista hakemusta ensisijaisena. Käyntiosoite: HUS-Logistiikka Stenbäckinkatu 9 (rakennus 6), ylin kerros Helsinki Postiosoite: HUS-Logistiikka PL HUS Kuoreen on ehdottomasti laitettava merkintä: Digitaalinen saneluratkaisu, osallistumishakemus. Martti Hirvensalo hankintapäällikkö Hillevi Flytström ostaja

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014 05.11.2014 1(11) TARJOUSKILPAILU 1. Hankinnan kohde Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut/ Siisti Espoo järjestää tarjouskilpailun töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä 2 korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Konsernihallinto/kirjaamo Osoite PL 20 02401 Kirkkonummi Käyntiosoite: Vanha Sairaalantie 5 Hankinnan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. VIRTAIN KAUPUNKI PL 85 34800 VIRRAT TARJOUSPYYNTÖ VIRTAIN KAUPUNGIN JA RUOVEDEN KUNNAN TIETOVERKON PALVELUISTA 1. HANKINTARENGAS JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Tietohallinto Virtaintie

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Tarjouspyyntö H (9) HEL Brax/ml Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Tarjouspyyntö H (9) HEL Brax/ml Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Tarjouspyyntö H021-11-1 1 (9) TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Määritelty kohteen palvelunkuvauksessa (liite 1). Sopimuskumppaniksi valitaan

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ H091-15 / HEL 2015-006012 Helsingin työväenopiston opinto-ohjelmien painatus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 931031759 fax noora.fils@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. PERINTÄPALVELUIDEN HANKINTA Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos (jäljempänä myös Taloushallintopalvelu tai hankintayksikkö) järjestää tarjouskilpailun perintäpalveluista. Pyydämme tarjoustanne

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ H063-15HEL2015-007348 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturikampaamopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT LAITILAN TERVEYSKESKUKSESSA 1. Hankinnan kohde Laitilan kaupunki järjestää tarjouskilpailun hammaslääkärityövoiman vuokraamiseksi terveyskeskushammaslääkärin työhön.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Osallistumiskutsu 1 (13) Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Hankinnan kohde... 2 3 Alihankinta... 3 4 Hankintamenettely... 3 5 Ehdokkaalle asetetut vähimmäisvaatimukset...

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PAINOTYÖT SEKÄ PAINOTUOTTEIDEN VARASTOINTI- JA LOGISTIIKKAPALVELUT VUOSILLE SEKÄ OPTIO VUOSILLE 2017 ja 2018

HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PAINOTYÖT SEKÄ PAINOTUOTTEIDEN VARASTOINTI- JA LOGISTIIKKAPALVELUT VUOSILLE SEKÄ OPTIO VUOSILLE 2017 ja 2018 TARJOUSPYYNTÖ 1(9) HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN PAINOTYÖT SEKÄ PAINOTUOTTEIDEN VARASTOINTI- JA LOGISTIIKKAPALVELUT VUOSILLE 2015-2016 SEKÄ OPTIO VUOSILLE 2017 ja 2018 1) Hankinnan kohteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella.

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella. 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen kahden langattoman detektorin Natiivikuvauslaite. Natiivikuvauslaite tulee kaupungin noin 33 000 asukkaan kuvaamistarpeisiin sekä tarvittavaan

Lisätiedot

Osallistumiskutsu 1 (10)

Osallistumiskutsu 1 (10) Osallistumiskutsu 1 (10) Käyttäjä- ja käyttövaltuushallintajärjestelmä Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kohteen käyttötarkoitus... 2 1.2 Kohteen kuvaus ja ominaisuudet... 3 1.3 Alihankkijoiden käyttö...

Lisätiedot