Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään. 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät"

Transkriptio

1 Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät

2 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt Silve Serenius-Sirve yksikönjohtaja, psykologi Adhd-keskus

3 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

4 Diagnoosina ADHD Kliininen diagnoosi, F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö Ydinoireet: tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus, impulsiivisuus Dg oirepohjainen & kuvaileva; havaittavuus & tulkinta Poissulku

5 ADHD: n ydinoireet TARKKAAMATTOMUUS Huolimattomuusvirheitä Keskittymisvaikeuksia Ei näytä kuuntelevan Ohjeiden noudattamisen & tehtävien suorittamisen vaikeutta Tehtävien & toimintojen järjestämisessä vaikeuksia Välttelee psyykkistä ponnistelua vaativia tehtäviä Kadottaa tehtävissä tarvittavia tavaroita Häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä Unohtelee asioita päivittäisissä toiminnoissa YLIVILKKAUS Levotonta liikehdintää Poistuu paikaltaan usein tilanteissa, joissa edellytetään paikallaan oloa Juoksee tai kiipeilee usein tilanteissa, joissa se ei kuulu asiaan (nuorilla ja aikuisilla: levottomuuden tunne) Usein vaikeutta tehdä & harrastaa rauhallisesti ja hiljaa itsekseen Jatkuvasti liian aktiivinen sosiaaliseen ympäristöön ja tilanteeseen nähden Usein puhuu ylettömästi IMPULSIIVISUUS Vastaa kesken kysymyksen Usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan Keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva

6 Neuropsykiatriset häiriöt Ydinoireet ja oirekuva Yksilölliset painotukset ja kehittyminen iän myötä Liitännäisoireet ja seurannaisoireet Haitta-asteen arviointi arjessa; oireiden sijoittuminen jatkumolle ja tilannekohtainen arviointi

7 Esimerkkejä ADHD :n liitännäishäiriöistä Psyykkiset ongelmat Puheen ja kielen kehityksen häiriöt Aistitiedon käsittelyn ongelmat Erityiset oppimisvaikeudet Hieno- ja karkeamotoriikan vaikeuksia Tic oireet (TS) Unihäiriöt

8 Nuorten ADHD Miten tulee esille? Tekemisten suunnittelun, aloittamisen ja valmiiksi saattamisen vaikeutta; etenkin tylsien/ ikävien asioiden lykkäämistä Hajamielisyyttä ja unohtelua Huolimattomuutta ja tavaroiden kadottelua Puutteellinen ajantaju ja myöhästelyä Tavarat sekaisin ja huone/ koti sotkuinen Omiin ajatuksiin vaipumista Häiriintymistä pienistäkin ulkopuolisista tekijöistä

9 Nuorten ADHD Miten tulee esille? Vaikeuksia uusiin tilanteisiin sopeutumisessa Rauhatonta oloa; pakottavaa tarvetta olla liikkeessä ja/tai puhua runsaasti Oman vuoron odottamisen vaikeutta, toisten keskeyttämistä ja muiden seurueisiin tuppautumista Matala turhautumiskynnys, lyhytpinnaisuutta ja äkillisiä kiukunpuuskia Huoletonta rahankäyttöä ja heräteostoksia Tapaturma-alttiutta

10 Nuorten ADHD Miten tulee esille? Keskimääräistä enemmän Ristiriitoihin ajautumista ja ihmissuhteiden katkeilua Opintojen keskeytymistä ja alisuoriutumista Työpaikkojen ja asuinpaikkakuntien vaihdoksia (aikuisiällä) Ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta Vaikeutta löytää omaa paikkaa elämässä

11 Haasteena arjen sujuminen Riski kielteisen vuorovaikutuksen kehään on suuri Geneettinen alttius & ympäristötekijät Henkilön kyvyt & muiden odotukset

12 Diagnoosini on toimintarajoite ainoastaan silloin, kun ympäristö asettaa minulle vaatimuksia, joita en pysty täyttämään. Paula Tilli kirjassaan Toisin Minun Asperger-elämäni

13 Kokonaisuus ratkaisee

14 Hermoverkkojen häiriintynyt toiminta & Perinnölliset ja psykososiaaliset alttiustekijät Ns. väliintulevat tekijät: Tunne-elämään ja persoonallisuuden kehitykseen liittyvät tekijät Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus Oppimisympäristöön liittyvät tekijät

15 Neuropsykiatriset häiriöt Aivovamma/ toiminnallinen häiriö kognitiiviset puutteet heikentävät kykyä selviytyä stressitilanteista psykiatristen oireiden riski lisääntyy

16 Haastava käytös Ongelmia itsesäätelyssä

17 Apua, mun reppu on jäänyt jonnekin! Kovia ääniä, kirkumista

18 Itsesäätely = omien toimintojen sovittaminen tavoitteiden ja ympäristön vaatimusten mukaiseksi TUNTEET + KÄYTTÄYTYMINEN + KOGNITIO

19 Epämukavuusalue Itsesäätelyn vaje stressi Epämiellyttävistä tunnekokemuksista toipuminen epäonnistuu emotionaaliset vaikeudet Kuormittumisen määrä, kesto ja tilanteen tulkinta

20 Stressiä lisääviä tekijöitä Unen puute ja väsymys Kipu Melu Ympäristön viriketulva Epäselvät ja monimutkaiset odotukset/ ohjeet Nopeasti vaihtuvat tilanteet Liian korkeat vaatimukset Muuttuvat elämäntilanteet Ihmissuhdeongelmat Teini-ikä Vaikeus tulla ymmärretyksi Tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet Toiminnanohjauksen ongelmat Muistivaikeudet Kielelliset vaikeudet Motoriikan vaikeudet Aistipoikkeavuudet Aistien yli- ja aliherkkyydet Arkea hankaloittavat ja rajoittavat pakko-oireet Somaattinen tai psyykkinen pitkäaikaissairaus

21 Stressi Mikä sinua stressaa? Mistä tunnistat stressitason nousun (varoitusmerkit)? Mikä vähentää stressiä ja helpottaa oloasi? Miten pystyt ennaltaehkäisemään stressitason (liiallista) nousua? TUNNISTUS & KEINOT ENNALTA- EHKÄISY STRESSIN- HALLINTA ELÄMÄN HALLINTA

22 Suhtautuminen AJATTELU Mieti vielä! TUNNE TOIMINTA

23 Motivoitunut & yhteistyö- haluinen Sopeutuvainen & joustava Osaava Myönteinen käytös

24 Toimintakyky OSAAKO? TILANNE- TEKIJÄT KIINNOS- TAAKO? VIREYSTILA

25 ADHD: n taustalla Puutteet tarkkaavuuden säätelyssä Motorinen yliaktiviteetti Puutteet työmuistissa Erityiset puutteet reaktioiden inhibitiossa Puutteet etuotsalohkon toiminnoissa Vaurioituneet motivaatiojärjestelmät

26 ADHD Mistä on kyse? Vireystilan ylläpitämisen ja ponnistelun säätelyn vaikeus? Toiminnanohjauksen & inhibition vaikeus? Poikkeava reagointi palautteeseen (vaaditaan välitön palaute)? HUOM. Muiden mielestä pienet ja helpot asiat voivat viedä paljon energiaa, kun on vireystason säätelyn vaikeutta

27 Tarkkaavuuden säätely Jatkumo: + -

28 Vireystason & toiminnan säätely

29 Häiriöitä säätelyssä Toiminta katkeaa tai ei etene, kun jokainen jo toistuvasti havaittu asia pitää tarkistaa Kilpailevat ärsykkeet & impulssikontrolli Kohtuuttomia reaktioita ärsykkeisiin, joita muut eivät huomaa Sanattomat vs. sanalliset viestit Ärsykehakuisuus; mikään ei riitä

30 Tarkkaavuus & toiminnanohjaus Tarkkaavuus Toiminnanohjaus Kykyä itse ohjata havaitsemistaan tilanteen tai tehtävän kannalta olennaisiin ympäristön piirteisiin ja kykyä valita soveltuvat toimintatavat Kykyä työskennellä mielekkäällä tavalla tehtävä- tai oppimistilanteissa ja kykyä käyttäytyä tilanteiden vaatimusten mukaisesti

31 Tarkkaavuuden osatoiminnot KOHDISTAMINEN JA VALIKOIVUUS PONNISTELU YLLÄPITÄMINEN KOHTEEN JA TOIMINNON JOUSTAVA VAIHTAMINEN MOTIVAATIO & EMOOTIOT JAKAMINEN IMPULSSIEN KONTROLLOINTI

32 Toiminnanohjaus SUUNNITTELU ARVIOINTI ALOITTAMINEN & SUJUVA ETENEMINEN

33 Työmuisti Toimintatehokkuudessa yksilöllisiä eroja Kyky ohjata tarkkaavuutta tehtävän kannalta oleellisella tavalla mitä kannattaa muistaa (painaa/ palauttaa mieleen) mihin ei kannata käyttää energiaa Suunnitelmallinen toiminta

34 Arki, tarkkaavuuden säätely ja toiminnanohjaus 34

35 Välittäjäainejärjestelmä Vireystilan valvejärjestelmä Kemialliset viestinviejät dopamiini noradrenaliini serotoniini Tärkeät yhteydet Mielihyvän säätelyjärjestelmä

36 ADHD Säätelyn häiriönä Vireystason säätely Häiriö dopaminergisessä palkitsemisjärjestelmässä Häiriöitä motivaation, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen hillitsemisen alueilla Hoitamattomana riski päihderiippuvuuteen ja toiminnallisiin addiktioihin kohonnut

37 Motivaation ja käyttäytymisen säätely Mitä nuorempi lapsi ja/ tai mitä puutteellisemmat toiminnan ohjauksen taidot, sitä välittömämpi palautteen tulee olla Lapsen etuotsalohkossa impulssien estäminen vaatii paljon enemmän hermosolujen kytkentöjen aktivoitumista kuin aikuisilla

38 Arjen haasteet Mitkä asiat tuottavat vaikeutta? Miten ne vaikuttavat kotiaskareiden hoitoon/ ihmissuhteisiin/ työntekoon tai opiskeluun? Mitkä asiat pahentavat näitä vaikeuksia? Mitkä asiat helpottavat arkeasi ja vaikeuksien/ oireiden kanssa toimeen tulemista? Mitkä oireet/ vaikeudet voit hyväksyä osaksi elämääsi? Mitkä asiat haluat muuttaa elämässäsi?

39 Arjessa eteenpäin Tukikeinot suunniteltava aina yksilöllisten vahvuuksien ja haasteiden mukaan Pienetkin muutokset voivat merkitsevästi vaikuttaa kokonaistilanteeseen Aloitettava konkreettisista, käytännön asioista

40 Adhd-oireita voimistavia tekijöitä suuri ryhmä meluisa ympäristö runsaasti yksityiskohtia paljon liikettä YMPÄRISTÖ- TEKIJÖITÄ monimutkaiset ja moniosaiset ohjeet yleisesti annettu ohje pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely tylsäksi ja vaikeaksi koettu tekeminen, huono motivaatio VIREYSTILAAN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ TEKEMISEEN & OHJEISIIN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ univaje nälkä jännitys TILANTEESEEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ useat yhtäaikaista huomiota vaativat asiat odotus paikallaan pysymisestä vapaamuotoinen tilanne epäselvät toimintaodotukset

41 ADHD:n ymmärtäminen (Barkley 2010) Hetkessä eläminen; tulevat tapahtumat ja tiedot menneistä eivät yhdisty nykyhetkeen Ongelmana suoriutuminen, ei niinkään yksittäiset taidot Ongelmana milloin & missä, ei niinkään miten ja mitä

42 Arjessa eteenpäin Tarkkaavuuden & kommunikaation tukeminen Puhu selkeästi, käytä tuttuja sanoja Yksi asia kerrallaan ja anna aikaa reagoida Selkeät, ositetut ja yksiselitteiset ohjeet Havainnollista puhetta esineillä, kuvilla ja teksteillä Selkeytä ympäristöä ja vähennä häiriötekijöitä Ennakoi käsiteltävää asiaa, virittele aiheeseen Auta olennaisen asian löytämistä Käytä ohjaavia kysymyksiä apuna

43 Arjessa eteenpäin Aloittaminen ja loppuun vieminen Selkeästi rajatut tavoitteet ja välitavoitteet (osiin pilkkominen) Nopeasti saatava palkinto motivoitumisen houkuttimeksi Yksi asia kerrallaan Poista häiriötekijöitä ympäriltä Seuraa eteneekö suunnitelman & tavoitteen mukaan Aseta aikarajoja ja pidä taukoja (juuttumisen, ylikeskittymisen ja epäolennaisiin yksityiskohtiin uppoutumisen ehkäisemiseksi)

44 Arjessa eteenpäin Sosiaaliset tilanteet Tietoa, miten tietyissä tilanteissa pitää käyttäytyä; mitä minulta odotetaan Harjoitellaan tiettyjen tilanteiden tunnistamista ja oman käyttäytymisen soveltamista Opetellaan keinoja impulssien hallitsemiseksi Harjoitellaan konkreettisissa tilanteissa Ennakoidaan muutoksia ja mietitään valmiiksi keinoja yllättäviin tilanteisiin

45 bvif.fi facebook.com/bvif.fi

46 Kiitos!

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ 5 1 5 Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ Tämä kyselylomake pyrkii kartoittamaan yksityiskohtaisesti lapsesi kykyjä ja käyttäytymistä. Lapset ovat erilaisia, joten heidän

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona?

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona? MITÄ ON ADD? ADHD (Attention Deficit, Hyperactivy Disorder) tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, jonka keskeiset oireet ovat yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat.

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Auli Laakso-Santavirta Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Lastenpsykiatrian el Lasten psykoterapian ja lasten psykoterapian kouluttajan erityispätevyys,

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään

TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kehitysvammahuolto 2 TAIVAL -projekti Askel mielekkääseen omaan elämään Tekijät Kirjoittajat: Leena Hintsanen, Anna

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot