Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi"

Transkriptio

1 Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Hyvinvoinnin edistäminen Elinkeinoelämä Infra, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Osaava työvoima Tuottava ympäristö -Ohjaus ja informointi -Valvonta -Kehittäminen -Yhteistoiminta -Lupahallinto Palvelut julkiset ja yksityiset

3 AVI-alueen valmiustoimikunta, pj LSSAVI KOKONAISTURVALLISUUDEN YHTEISTOIMINTARYHMÄ Pj LSSAVI Suunnitelmien ja toiminnan yhteensovittaminen Sihteeristö Pj LSSAVI Viranomaisyhteistoiminnan mallintaminen; ennakoiva turvallisuussuunnittelu, informaatio-ohjaus ja yhteistoiminta; poliisi, pelastustoimi, puolustusvoimat, sairaanhoitopiirit yms. Kokonaismaanpuolustustyö Aatteellinen Koulutuksellinen Virka-avun anto Maakunnalliset valmiustoimikunnat Kuntien valmiussuunnittelu Yritysten valmiussuunnittelu Alueelliset maanpuolustuskurssit Kuntien/julkishallinnon turvallisuussuunnittelu Yritysten turvallisuussuunnittelu Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen Päihdetyö Väkivallan ja rikosten ehkäisy Väkivaltaisen ekstremismin torjunta Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen ml rakennetun ympäristön suunnittelu Turvallisuustilannekuvan ylläpito Turvallisuusviestintä Turvallisuusosaamisen kehittäminen Yksilön turvallisuustunteesta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Monikulttuurisuus, maahanmuutto, Väkivaltaisen ekstremismin torjunta Yksilön hyvinvointi Kokonaisturvallisuussuunnittelun lähtökohta

4 KOKONAISTURVALLISUUDEN YHTEISTOIMINTARYHMÄ Pj LSSAVI Suunnitelmien ja toiminnan yhteensovittaminen Kokonaismaanpuolustustyö ja valmiussuunnittelu Kokonaismaanpuolustustyö Aatteellinen Koulutuksellinen Virka-avun anto Maakunnalliset valmiustoimikunnat *Alueelliset maanpuolustuskurssit LSSAVI-alueen valmiustoimikunta, pj LSSAVI Valmiussuunnittelun ja varautumisen yhteensovittaminen Sihteeristö Pj LSSAVI Yksilön hyvinvointi Kokonaisturvallisuussuunnittelun lähtökohta Sisäinen turvallisuus Yritysten turvallisuus Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen *Päihdetyö Väkivallan ja rikosten ehkäisy Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen ml rakennetun ympäristön suunnittelu Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Kuntien/julkishallinnon/yritysten valmiussuunnittelu Kuntien/julkishallinnon /yritysten hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusjohtaminen Turvallisuusviestintä Turvallisuusosaamisen ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen Yksilön turvallisuustunteesta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Turvallisuustilannekuvan ylläpito Tilannekuvakeskus/hyvinvoinnin- ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä Viranomaisyhteistoiminnan sekä viranomaisten/ kolmannen sektorin/elinkeinoelämän yhteistyön mallintaminen; ennakoiva turvallisuussuunnittelu, informaatio-ohjaus ja yhteistoiminta; poliisi, pelastustoimi, puolustusvoimat, sairaanhoitopiirit, kolmas sektori yms.

5 Turvallisuusviranomaiset Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmä -Pj ylijohtaja -Kaksi kokousta vuodessa Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän sihteeristö -pj kehitys- ja strategiapäällikkö -kokoontuu 4 kertaa vuodessa Kirkko KUNNAT Kuntalainen Vapaaehtoisjärjestöt Teemaryhmät- LSSAVI koordinoi ja ohjaa/erilliset pj:t Valmiustoimikunnat -kolme maakunnallista valmiustoimikuntaa - perusteilla koko alueen yhteinen valmiustoimikunta, pj ylijohtaja Elinkeinoelämä Kuntayhtymät Toimenpiteet/Pilotit _suunnittelu- ja ohjausryhmät, LSSAVI ohjaa ja tukee LSSAVIn laaja-alaisen kansalaislähtöisen kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan osapuolet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

6 Kokonaisturvallisuustyön seuranta Kansalliset ja alueelliset toimenpiteet sisältävä toimenpidesalkku valmistui lokakuussa enavi/toimintajatehtavat/sivut/kokonaistur vallisuus.aspx Kokonaisturvallisuusstrategian toimenpidesalkkuun on koottu kaikki sekä kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman että alueellisen kokonaisturvallisuusstrategian toimenpiteet. Seuranta vuosittain Päivitetään - voidaan lisätä uusia toimenpiteitä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

7 LSSAVIn rooli hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittäjänä Kehitystyö käynnistyi keväällä 2010, peruspalvelujen arviointityön kehittämisellä (LSSAVI mukana valtakunnallisessa kehittämisryhmässä) Laaja kierros: STM, TEM, VM, Kuntaliitto, MMM, THL, Valvira ym. syksyllä 2010 Valmisteltiin Hyvinvoinnin ja turvallisuuden ohjaus- ja arviointijärjestelmän pilotointia keskuskaupunkien kanssa syksyllä hynttyyt yhteen PSSHP/TERPS 2 Anne Sormusen kanssa- yhteistyö jatkosuunnittelussa Vuonna PATIOn ja sähköisen hyvinvointikertomuksen yhdistäminen sisällöllisesti - kohti hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmää. LSSAVI yhdistämässä tahot: PSSHP ja PSAVI, avit mukaan, Valvira mukaan ym. LSSAVIsta turvallisuusindikaattorit sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyöhön 2012 syksyllä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

8 2020 Infra, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Hyvinvoiva,turvallinen ja elinvoimainen ympäristö Tavoitetila 2020 Valtuustokausittaiset toimenpideohjelmat ja Elinkeinoelämä 2017 Elinvoimainen kunta (tuottava ympäristö) Osaava työvoima Hyvinvoiva, turvallinen ja elinvoimainen ympäristö 2013 Nykytila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Palvelut julkiset ja yksityiset

9 Vertailukelpoinen tarvelähtöinen dynaaminen tieto ja aikasarjatieto PATIO- PAIKKATIETOPOHAJINEN HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sähköinen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus TIEDON SIIRTO SÄHKÖISEN KERTOMUKSEN KAUTTA Kunta, tiedon pääsyöttäjä Muut tiedon syöttäjä tministeriöt, KESKUSVIRASTOT ALUEHALLINTO,KUNTAYHTYMÄ Tieto pankit Kansalai -set Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä

10 Dynaaminen kansalaislähtöinen elinvoimaisen kunnan ( tuottavan ympäristön) hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden tilan toiminnanohjausjärjestelmä Kuntien hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus joka 4.vuosi/ Tieto pankit MINISTERIÖT, KESKUS- VIRASTOT ALUEHALLINTO KUNNAT/ /pääsyöttäjä) SÄHKÖINEN KANSALAISRAATI OMAISTEN HAVAINNOINTI PALVELUTUOTTAJIEN SÄHKÖISTETTY HAVAINNOINTI KANSALAISTEN TURVALLI- SUUSHAVAINNOINTI HYVINVOINTIPALVE- LUJEN VALVOJIEN SÄHKÖISTETTY HAVAINNOINTI SOVITUT määrälliset hyvinvointi- ja turvallisuusindikaattorit:peruspohja sähköinen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus Laadulliset hyvinvointi- ja turvallisuus- Indikaattorit Dynaaminen, sähköinen HYVINVOINTI- JA TURVALLI- SUUSPOR PATIO alusta (paikkatietoulottuvuus) Ajassa kiinni oleva hyvinvointi- ja turvallisuustieto: tilannekuva ministeriöiden,keskusvirastojen, aluehallinnon, kuntien käyttöön Ennusteet, visiointi, vertailut VÄLITTÄMISEN KOODI Kehitystyö: Kuntaliitto (+ Terps) ja PATIO= Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä Historiallinen kehitys, trenditieto 10 c/o LSSAVI

11 Sininen kirja-arvoprosessin Tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja syrjäytymisen kääntyminen laskuun esimerkki Välittämisen koodi Knowhow Get a Life! Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

12 VÄLITTÄMISEN KOODI Viranomainen: Koulu, Nuorisotoimi, Sosiaalitoimi Poliisi ym. huoli Lapsi/ nuori huoli huoli Kolmas sektori välitä Viranomainen Huoli herännyt Lapsen ja nuoren kanssa yhdessä sovittavat tukitoimet ja elämänhallinta Suomalainen innovaatio tietojärjestelmäpohjana Lapsi/ nuori Huolet välitä Syrjäytymisen estäminen Keskustele ja anna tukea Johanna Sorvettula/Marja- Riitta Vest 12

13 Yhteistyössä: Pohjanmaan Expo Oy Botniahalli, Mustasaari/Vaasa Knowhow-messujen yhteydessä vuoden merkittävin hyvinvoinnin- ja turvallisuuden Get a life! konferenssi ja tapahtuma Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

14

15 LOPUKSI.. Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan tavoitteena kansalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Painopiste on ennakoivassa, poikkihallinnollisessa, informaatio-ohjaavassa työssä, jonka avulla pyritään kansalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistumiseen pitkällä tähtäyksellä Kokonaisturvallisuusstrategian myötä ymmärryksemme parani. Haasteet ovat tiedossa ja niihin vastaamme niin kansallisin kuin alueellisin toimenpitein, yhdessä. Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisyksikkö Turvallisuus luo hyvinvointia/hyvinvointi luo turvallisuutta 15

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Hallinnon haasteet. Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio 26.11.2007. Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Hallinnon haasteet. Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio 26.11.2007. Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Aluehallinnon uudistamishankkeen alueseminaari Kuopio Hallinnon haasteet Itä-Suomen lääninhallitus Maaherra Lapin lääni väestö 186 400 Rovaniemi Oulu Oulun lääni väestö 460 890 Länsi-Suomen lääni väestö

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon Väliarviointi 2011 Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti 4.11.2008 Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmälle Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti 22.5.2008

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio)

HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio) HUOVI-ESITTELY VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio) ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä HUOVI on? Hallinnon HUOVI-pilotointi (2013-2014) Eräitä HUOVIn suomia mahdollisuuksia 2 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 2010-2015

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 2010-2015 2015 Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 2010-2015 VUOSIRAPORTTI Turvallisuustyön työ- ja ohjausryhm 20.4.2015 Sisällysluettelo AVAUSSANAT... 3 PÄIHDEHAITTOJEN EHKÄISY...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke. Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2009 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Lappajärvi toimintaympäristönä... 3 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus... 5 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi...

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

strategiasta 2016 2019

strategiasta 2016 2019 Keskustelutilaisuus valtion aluehallinnon strategiasta 2016 2019 Hallituksen linjaukset alustavia arvioita Elli Aaltonen Ylijohtaja 26.5.2015 1 Aluehallintovirastot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot