OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO"

Transkriptio

1 OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä Turun ammattikorkeakoulu AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Aluesihteeri Aslak Rantakokko Oulu Autismi- ja Aspergerliitto ry

2 NEUROPSYKIATRISISSA SAIRAUKSISSA KESKEISTÄ OVAT: (Lähde: Asko Niemelä 2007, soveltaen Aslak Rantakokko) Toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksellisiin vaikeuksiin VOI autismin kirjon henkilöillä liittyä mm. seuraavia: toiminnan aloittamisen vaikeus ryhtymisestymä oman toiminnan monitorointi puutteellista ajan käsittäminen lyhyt työmuisti erilainen käyttöjärjestelmä tarkkaavaisuuden taso vaihtelee huomattavasti (kiinnostuksen kohteet, suorituksiin täytyy keskittyä AINA TÄYSILLÄ!) tunteiden säätely (pettymykset, viha, huolestuneisuus, halut)

3 OHJAUKSELLISIA HAASTEITA (Lähde: Tuula Palomäki-Jägerroos, 2006, soveltaen Aslak Rantakokko) Heikko TYÖMUISTI (lyhytaikainen muisti) Suunnittelukyky puutteellista, samoin ITSEOHJAUTUVUUS ( ryhtymisestymä ; kyky aloittaa, siirtyä seuraavaan vaiheeseen, hahmottaa lopputulos ja saada työ tehdyksi) AJANKULUN HALLITSEMINEN ja ajan määreiden ymmärtäminen usein vaikeaa ÄRSYKEHERKKYYS tavallista; huomio keskittyy helposti johonkin ihan muuhun YLEISTÄMISEN TAITO heikkoa Ja viimeaikaisia tutkimustuloksia mukaellen (Asikainen, M.2005): HIDAS PROSESSOINTI,, joka voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia (boheemi, veltto, vitkastelee, laiska, välinpitämätön, kuriton jne.)

4 HYVIN LYHYESTI KOGNITIIVISISTA HAASTEISTA MIELENMALLIN TEORIA ELÄYTYMISKYKY (puutteellinen kyky ymmärtää toista ihmistä ja hänen mielenliikkeitään) TOIMINNAN OHJAUS (suunnitteleminen, ohjaus, arviointi) KYKY HAHMOTTAA KOKONAISUUKSIA (asioiden palastelu, osatehtävät, kirjoitetut ohjeet) metsän näkeminen puilta on puutteellista, yksityiskohdat kyllä painuvat mieleen, mutta niiden ohi, yli tai läpi näkeminen tuottaa vaikeuksia, omaksutun tiedon soveltaminen laajemmin, asiayhteyksien oivaltaminen on usein hankalaa TOIMINTOJEN AUTOMATISOITUMINEN (hidas oppiminen, vaatii keskittymistä ja jopa satoja toistoja) Nopea lukeminen? Rutiinit ja rituaalit kompensoivat toimintojen automatisoitumisessa ilmeneviä puutteita?

5 Autistinen oireisto haittaa ÄLYLLISEN KAPASITEETIN käyttöä, koska se vaikeuttaa keskittymisen ohjaamista (yksi asia kerrallaan) ja viestintää (viestinnän kapeus)? Kieltä käytetään pääosin loogisten sisältöjen välittämiseen, EI JUURI KOSKAAN ESIMERKIKSI KIELIKUVIIN. (hämmennys, väärinymmärrys) - ei naureta kuollakseen - ei naureta kuollakseen - ei juosta pää kolmantena jalkana -ei laiteta murua rinnan alle - ei oteta härkää sarvista -ei käännetä veistä haavassa -ei ammuta kärpästä tykillä

6 MITÄ TARKOITTAA ESTEETTÖMYYS? JOKAINEN HENKILÖ OMINAISUUKSISTAAN RIIPPUMATTA PYSTYY TOIMIMAAN YMPÄRISTÖSSÄÄN YHDENVERTAISESTI MUIDEN KANSSA (Lähde: Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Pro Gradu tutkimus. Erityispedagogiikan laitos. Jyväskylän Yliopisto) FYYSINEN ESTEETTÖMYYS: - rakennustilat, opetustilat, ulkotilat SOSIAALINEN ESTEETTÖMYYS: - ihmiset, kanssakäyminen, arvostukset, normit PSYYKKINEN ESTEETTÖMYYS: - fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä välittyvä tieto ja kokemukset

7 Esteettömyys autismin kirjon opiskelijan kannalta - mitä tekijöitä käytännössä tulisi ottaa huomioon? opinto-ohjaus; ohjaus; tunnistaminen, kohtaaminen opiskelijapalvelut; terveyspalvelut tentti- ja muu tehtäväohjeistus; täsmällisyys, konkreettisuus opasteet oppilaitoksissa; luokat, auditoriot tuloinfo hyvissä ajoin; ennakoiminen vertaisryhmät; vertaistuki erilaiset oppijat; sopiva tapa oppia/opettaa

8 KÄYTTÄYTYMISEN JA AJATTELUN JÄYKKYYTEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA AUTISMIN KIRJOLLA Jäykätrutiinit Energiaa ja aikaa kuluu usein epäoleelliseen: --> vaikeus tehdä tehtäviä järjestyksessä --> juuttuminen yksityiskohtiin --> perfektionismi muussa kuin annetussa --> kirjaimellisuus ohjeiden ja sääntöjen ymmärtämisessä --> äkilliset muutokset aikatauluissa(ja arjessa) stressaavat

9 SUUNNITTELU- JA ORGANISOINTIKYVYN PUUTTEISTA Laajojenkokonaisuuksien hallinta haasteellista Ajantajun ja -käytön ongelmat tavallisia Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja strukturointi mielekkäällä tavalla hankalaa: --> hyvinohjattuhops ja sen tiivis seuranta --> henkilökohtainen, jämäkkä jämäkkä opinto-ohjaus --> tukihenkilö, tutorointi, vertaisryhmät --> työn pilkkominen osatehtäviin --> tarkka aikataulutus, selkeät virstanpylväät

10 KESKITTYMISVAIKEUKSISTA Kiinnostavaan asiaan paneutuminenhyvinintensiivistä, mutta muiden asioiden seuraaminen vaikeaa. --> motivointi, välitön palaute, erityismielenkiinnon kohteen hyödyntäminen Huomio harhailee helposti ja kiinnittyy epäolennaiseen --> enemmän taukoja Kuulonvaraisen(auditiivisen auditiivisen) työmuistin ongelmat Ajanhahmottaminenja hallinta voi olla vaikeaa Unohtelu --> puhelimen kalenterin/muistikirjan hyödyntäminen, PC-ohjelmat

11 AISTITOIMINTOJEN POIKKEAVUUKSISTA Yli- ja aliherkkyydet --> tyypillisesti yliherkkyyttä kuulo- ja tuntoaistin alueella = meluisa ympäristö ja väentungos koetaan hyvin ahdistava ja levottomana = luentojen seuraaminen voi olla vaikeaa vähäisenkin pulinan tai muiden häiriöäänten vuoksi Yleensä visuaalinen hahmottaminen ja oppiminen vahvaa --> kannattaa hyödyntää: luentokalvot, kaaviot, kuvat --> abstraktien ja monimutkaisten käsitteiden oppiminen voi olla hankalaa

12 ESIMERKKEJÄ AISTIYLIHERKKYYKSISTÄ TUNTOyliherkkyys= vaatetus, korut, tekstiilit, fyysinen kontakti yliherkkyys LIIKEAISTIMUKSILLE= kulkuvälineet, huvipuistot NÄKÖyliherkkyys = kontrastit, kirkkaus ja valoherkkyys, ruoka lautasella ei-mössönä KUULOyliherkkyys= = taustaäänet, yleinen hälinä, kova meteli, yllättävät äänet, häiritsevät toistuvat äänet HAJUyliherkkyys= palaneen käryä, raikasteet ja sumutteet, hajusteet jne. ORAALINEN yliherkkyys= ruuan rakenne selkeä, liittyy enemmän tuntoon kuin esim. hajuun tai makuun

13 ARJEN HALLINNAN PULMAKOHTIA Sosiaalisten suhteiden puute, erakoituminen Kaaos kotona; siivous, ruoka, laskut Virastoasiointi ja kaavakkeiden täyttäminen hyvin hankalaa useille Opiskelu ja työskentely samaanaikaanvaikeaa: taloudelliset vaikeudet Stressi lisää hankalia oireita(--> päihdeongelmat, masennus yms.) Erityismielenkiinnonkohdekohde tai rutiinit voivat viedä huomion opinnoista

14 Perner(2003) MILLAISTA TUKEA OPINTOIHIN? (Huom! Yksilöllisyys!) Häiriötön tila, erillinen huone tenteissä Ylimääräistä aikaa vastaamiseen Tietokoneen ja nauhurin käyttö apuvälineenä Vakiopaikka luentosaleissa(eturivi) Pienryhmäopetus Ylimääräinen henkilökohtainentutorointija opinto-ohjaus Ylimääräinen orientaatiotuki

15 Säännölliset tukikeskustelut AS-asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa Vapaaehtoisen mentorin/tukiystävän apu Vertaisryhmät (opiskelijat, yhdistykset, kerhot, keskustelupalstat, verkkolehdet jne.) Oppilaitoksen tarjoama koulutus opiskelutekniikoissa ja vammaistietoisuudessa, esteettömyysohjelmat, -hankkeet ja -toimikunnat Opastus oppilaitoksen ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöön

16 SUOSITUKSIA (NAS 2007): Valmistelu rutiinien muutoksiin Auttaminen erityisesti nivelvaiheissa(siirtymät lukiostayliopistoonja yliopistosta työelämään) Erillisen huoneen käyttö tenteissä Ylimääräinen aika vastata Mahdollisuus suorittaa opinnot hitaammassa tahdissa ja/tai saada kauemmin opintotukea Selkeys ja saavutettavuus Kokemusosaajien käyttö tutoreina ja kouluttajina The National Autistic Society

17 Luennot: ASIOITA, JOIHIN VOITANEEN (?) YLIOPISTOISSA VAIKUTTAA Apuvälineet: (Turja, Heli 2007) tietokone, eri ohjelmistot nauhurit, korvatulpat, äänikirjat Tenttijärjestelyt: hiljainen tila lisäaikaa suoritukseen suullisen tentin mahdollisuus ei määrättyä istumajärjestystä tiivistelmä saatavilla ennen luentoa mahdollisuus nauhoittaa luento korvatulpat tms. kuulosuojaimet mahdollisuus kuunnella esim. mp3 soitinta luennon aikana, HILJAISELLA! parikeskustelut pääteemojen jälkeen SELKEÄT Power Point tms. esitykset luentosalissa hyvä akustiikka, valaistus ja tuuletus

18 OMA-APUKEINOJAAPUKEINOJA (Turja, Heli 2007) Ole ajoissa luentosalissa; voit valita itsellesi parhaiten sopivan paikan. Kysy kunnes ymmärrät, suullisesti tai kirjallisesti Perusta opintopiiri tai hyödynnä olemassa olevia Etsi itsellesi luentopari Opettele juuri Sinulle parhaiten sopiva lukutekniikka Anna palautetta luennoista/järjestelyistä opettajille

19 KOKEMUKSIA AUTISMIN KIRJON OPISKELIJOILTA ASPERGER-PIIRTEITÄ PIIRTEITÄ EI EHKÄ OSATA TUNNISTAA TARPEEKSI HYVIN? --> henkilökuntaa pitäisi kouluttaa tunnistamaan ja kohtaamaan AS-opiskelijoita asianmukaisella tavalla

20 AUTISMIN KIRJON HENKILÖN HYVÄ KOHTAAMINEN Hyvä kohtaaminen auttaa onnistumaan arkielämässä ja helpottaa kanssakäymistä Selvitä aluksi, miten AS-henkilö kommunikoi Henkilö itse, omaiset tai muut AS-henkilön tuntevat ovat parhaita asiantuntijoita Kommunikoi selkeästi, käytä konkreettista kieltä, kuvia ja kirjoitettuja ohjeita Noudata kommunikoinnissa selkeää vuorottelua Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen Poista ylimääräiset ärsykkeet(melu, valo, hajut, liika lämpö) Vältä turhaa puhetta, hiljaisuus voi tarkoittaa hidasta prosessointia Älä tulkitse kyseessä kyseessä ei ehkä ole uhma, itsekkyys tai paha tahto Ole suora, selkeä JA MÄÄRÄTIETOINEN, varmista, että asiasi on ymmärretty Ota huomioon myös fyysinen etäisyys

21 KOKEMUKSIA JATKUU... Harva opiskelija on kokenutsaaneensariittävästitukeaja ohjausta, suurin osa ei minkäänlaista. opintojenohjausja ja tuki puutteellista tai sen saatavuudesta ei tiedetä. Keneltä apua? Tarjolla olevista tukitoimista enemmän tietoa. lisää opettajatutorointia, ohjausta HOPS:n laadintaan sekä uraohjausta tuen tarve kirjattava HOPS:iin. HOPS:n etenemistä suunnitellusti seurattava ja valvottava säännöllisesti. ohjausta tarvitaan myös ennen opintojen alkua

22 Tarvetta AS-asioita ymmärtäville eritysohjaajille, kokemukseen perustuvalle tiedolle, vertaistutoroinnille omaa tilannetta turhauttavaa vääntää rautalangasta yhä uudelleen asenteet voivat olla nuivia ja väheksyviä vastauksia vaikea saada, jos ei osaa esittää täsmäkysymyksiä Monet kokevat, että opiskelijatutorit keskittyvät liian vähän opintojen ohjaukseen ja orientaation helpottamiseen ( bileorientaatio ) Tutorit saisivat mieluumminolla jovalmistumassaolevia(tai jopa vasta valmistuneita), kenties itsekin oppimisvaikeuksista kärsineitäopiskelijoita.

23 Opinto-ohjaajilla ohjaajilla ja opettajilla ei ole riittävästi aikaa (tai välittämistä?) antaa henkilökohtaista ohjausta. Suurimmat ongelmat opintojen alussa ja lopussa, mutta välilläkin tarvitaan ohjausta: alussa orientaatio uuteen vaikeaa. Monelle yliopiston struktuurit riittämättömiä. Opintokokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa. Epäonnistumiset johtavat keskeytyksiin. lopussa isoina mörköinä ja mustina aukkoina gradu ja työelämä ( tutun ja turvallisen struktuurin puute?)

24 KONKREETTISIA NEUVOJA kaivataan heti alussa: mitä kursseja kannattaa valita? missä järjestyksessä? Opintoaikataulun suunnittelu. miten karikot voi välttää? miten opiskella tehokkaasti? apua opintojen laajempaan ymmärtämiseen ja yliopistohahmottamiseen opiskelun rakenteiden HUOM! Paljon on sellaista, opiskelijoiden kesken välittyvää hiljaista tietoa, josta usein aika yksinäinen AS-opiskelija ei välttämättä pääse osalliseksi ollenkaan.

25 KONKREETTISIA KONSTEJA kaivataan myös lopussa: Struktuurin ja selkeiden määräaikojen puute häiritsee gradun tekoa; epämääräinen möykky, tehtävä joskus Enemmän, tiiviimpää ja henkilökohtaisempaa ohjausta Professorit turhan harvoin tavoitettavissa Ohjauksen saanti liikaa omasta aktiivisuudesta kiinni Ohjaus paljolti hoputtamista Kaivataan sekä konkreettisia neuvoja tutkimustyöhön että kannustavaa, kiinnostunutta ja hyväksyvää asennetta ja positiivista palautetta pienistäkin onnistumisista ja oikein työskentelystä

26 Ohjausta sivuaineen valintaan. Mistä hyötyä työelämässä? Millaisiin työtehtäviin ja millaisilla opinnoilla? Yliopiston suhde työelämään koetaan ohueksi. (Enemmän kontakteja yrityksiin, työelämään tutustuminen, vierailut, esittelyt, työharjoittelu, gradun tekeminen yritykseen jne.) Tenttimahdollisuudet koettu riittämättömiksi Liikaa päällekkäisiä tenttejä, liian vähän kirjoja joset ole tarkkana, opinnot lykkääntyvät helposti vuodella Läsnäolovelvollisuus hankalaa toivotaan vaihtoehtoisia tapoja suorituksiin Luennoitsijoilta odotetaan selkeyttä ja asiallisuutta, ei niinkään sosiaalista rupattelua niistä näistä

27 Tiedottaminen usein heikohkoa. tietojen hakuun kuluu usein kohtuuttomasti aikaa. tieto liikkuu usein parhaiten käytäväkeskusteluissa, eikä kantaudu omissa oloissaan viihtyvän AS-opiskelijan korviin sama tieto pitäisi löytyä samanlaisena joka paikasta (netti, sähköposti, ilmoitustaulu, suullisesti). Äkilliset aikataulujen ja luentosalien muutokset tai peruutukset stressaavat. Ilmoitukset muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin opiskelijoiden tietoon.

28 Opintojen etenemiseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaisen suhteen opiskelija saa muodostettua professoriin ja tutkimusryhmiin. asenteet karkottavat, vieraannuttavat ja muodostavat usein suoranaisen esteen opintojen etenemiselle empatia, myönteinen asenne ja aito kiinnostus motivoi hyviin saavutuksiin täytyisi uskaltaa kertoa opintoihin liittyvistä vaikeuksista

29 KONKAREIDEN VINKKEJÄ GRADUN TEKOON aihe kiinnostuksen mukaan ja sitä kannattaisi alkaa tehdä heti opintojen alussa, nivoen muut opinnot siihen. Muuten esim. metodiopintojen merkitys voi jäädä arvoitukseksi. työ kannattaa pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin rima alas: aluksi kannattaa suoltaa tolkutonta tekstiä (mutta aiheesta) ja vasta myöhemmin harkita, jäsentää ja editoida kannattaa pakottaa itsensä kirjoittamaan rutiiniluonteisesti vaikka 1000 sanaa päivässä, mieluiten aina samaan aikaan välitönpalaute, kannustusja ulkoinen motivointi ovat tärkeitä. Pelkät paperit tai ajatus tulevasta työpaikasta eivät riitä motivaattoriksi yhdessä kirjoittamisesta ja vertaisvahtimisesta voi olla suurta hyötyä toimivien opintorutiinien ylläpitämisessä

30 Meillä ei ole ehkä ongelmia itse työn tekemisen kanssa, mutta ulottumattomissamme saattavat olla työhaastattelussa tarvittavat sosiaaliset taidot tai kyky pärjätä työyhteisössä ilman vihamielisyyttä tai torjuntaa Clare Sainsbury aspergerisen, peräänantamattoman voiman suuntaaminen johonkin rakentavaan. Liisa Laukkarinen Lähes kaikki arjessa toimiminen edellyttää havaintojen tekemistä. Ihmisen käsitys todellisuudesta muodostuu hänen havaintojensa perusteella. Havainnointi muodostaa keskeisen kentän myös arjen rakentamiselle. Täytyy osata havainnoida umpikujia tai tunnistaa niistä varoittavia sosiaalisia signaaleja. Autismi- ja Aspergerliitto ry Puutteellisesti havainnoiva kulkee pimeässä metsässä. Juhani Vallikari

31 ÄHTEITÄ, VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ AUTISMITIETOON: Aine, Marjo-Riitta Autismin varhainen toteaminen. Luento Autistisen lapsen varhaiskuntoutus. Lapin keskussairaala. Lastenneurologian yksikkö. Attwood, Tony Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Kopijyvä, Jyväskylä. Faherty, Catherine Autismi/Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? Oulun Yliopistopaino, Oulu. Fredriksson, Jan-Mikael Hajamielisiä professorinalkuja. Asperger-opiskelijan näkökulma. Luentomateriaali. Gillberg, Christopher Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Haapea, Miia & Volotinen, Marjukka KASI-projekti. Oulun Diakonissalaitos. Arki haltuun. Itsestä huolehtiminen ja kotielämä. Kalevaprint, Oulu. Helander, Heli ADHD-Autismi/Asperger-Dysfasia. Dysfasia. Luento. Tornio Ikonen, Oiva (toim.) Autismi teoriasta käytäntöön. WSOY Kirjapainoyksikkö, Juva. Ikonen, Oiva Oppimisvalmiudet ja opetus. PS-kustannus, Jyväskylä. Isojärvi, Päivi & Ruokonen, Tommi Työnhakijan työkirja. Työnhakuopas Mielenterveyskuntoutujille. Raahen kirjapaino Kajava, Anu Työhallinnon tuettu työllistäminen. Erilaiset työllistämistuet ja työolosuhteiden järjestelytuki. Esitys tilaisuudessa Pohjoinen alueforum ja tukiviidakko Kerola, Kyllikki & Kujanpää, Sari & Timonen, Tero Autismikuntoutus. WS- Bookwell Oy, Juva. Kielinen, Marko Aspergerin syndrooma. Kouluikäisen Asperger-lapsen kasvun tukeminen. Hakapaino Oy, Helsinki. Kielinen, Marko Aspergerin oireyhtymä. Luento Tiirismaan koululla Kielinen, Marko Autismi luultua yleisempää. Luento Oulun Yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla Oulu.

32 ippola-pääkkönen, Anu. Alustus. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu uulasmaa, Antti Aspergerin oireyhtymä: hoito ja kuntoutus. Luento Levillä aukkarinen, Liisa & Rüfenacht, Marius Yhden asian mies. Asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. 2.painos. Karisto Oy:n Kirjapaino, Hämeenlinna. aaksonen, Elina Esteetön opiskelu yliopistoissa. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6. ämsä, Osmo. Haastattelu. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu erikoski. Tietoa työllistymisestä. Ohjaus- ja sijoittumispalvelut- -yksikön julkaisu anninen, Heikki Tuoreet työllistämistutkimukset osoittavat: Työnantajayhteistyötä tiivistettävä. VATES-info 3/2006. iemelä, Asko. Luento. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu ieminen, Sanniina & Rautakallio, Mikko Aspergerin oireyhtymä. Teoksessa Sipilä, Inna-Mari & Mäkelä, Katariina (toim.). Luokkatoveri-ohjelma. ohjelma. Aspergeräppä, Raija 2006, Projektipäällikkö, koulutussihteeri. Autismi- ja Aspergerliitto ry. petushallitus. Autistien työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja lapsen tukeminen koulussa. Hakapaino Oy, Helsinki. ohjaus. Moniste 19/2000. Edita Oy, Helsinki. petushallitus. Valtion erityiskoulut palvelevat. Painotalo Auranen Oy, Forssa alomäki-jägerroos, Tuula Nuorten neuropsykiatriset erityisvaikeudet. Luento Turussa Näe ja Tue! seminaarissa rojekt Empowerment Autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Toimintarajoite Miten se vaikuttaa elämääsi? Keili Oy, Vantaa. ukki-andrews, Heta Työllistymisen ja työssä selviytymisen edistäminen autismista ja Aspergerin syndroomasta kärsivillä ihmisillä. Autismilehti 2/2000. ukki-andrews, Heta Autismin kirjo; opiskelun ja työelämän haasteet. Luento. Kouvola.

33 Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos. Saha, Sari 2004, 2005, 2006, Luentoja. Aluesihteeri, Pohjois-Suomi. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Sainsbury, Claire Martian in the Playground. Understanding the schoolchild with Asperger s syndrome. The Book Factory, London. Saloviita, Timo Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Sariola, Leena (toim.) Tuettu työllistyminen. Näkökulmia tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen. Virma Oy, Kerava. Sihvonen, Janne Luento koulutuksessa Asperger-aikuinen työelämässä Pori. Turja, Heli Luentomateriaali. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön KEHRÄ-seminaari. Tampere. Vallikari, Juhani Arjenhallintaopas. Kalevaprint Oy, Oulu. Vanhala, Raija Lapsuusiän autismi. Luento. Virtanen Pirkko (toim.) Mitä on Aspergerin syndrooma? Opas nuorille. Hakapaino Oy, Helsinki.

34 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Keskustoimisto Kaupintie 16 B Helsinki puh fax autismiliitto.fi Kaakkois-Suomen aluetoimisto Kauppamiehenkatu Kouvola puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Autismi- ja Aspergerliitto ry

35 Kiitos!

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren. Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitto ry

Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren. Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitto ry Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren sosiaaliset valmiudet Elina Havukainen edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Lisätiedot

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003).

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). ERILAISET OPPIJAT Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op Kun opiskelut tökkii? Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) 5.9.2016 15-17 / 15.9.2016 15-17 Mikko Inkinen, opintopsykologi, Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Opiskelijapalvelut Luentojen sisällöt

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ:

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: PALOTARUS SUURLEIRI 2010 / PADASJOKI MINILUENNOT /Taru Laurén / 5.-9.7.2010 1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: A = ATTENTION = HUOMIO

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin

ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin Forssan seudun Green Care klusterihankkeen II työpaja Anun Arkissa 17.5.2016 Satu Valkas, koulupsykologi / FSHKY ADHD Aktiivisuuden

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kaveritaidot -toiminta

Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot ovat sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja kehittämistä. Kaveritaito -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Onnistu opiskelussa Ajankäyttö sujumaan! 22.9.2016 Opintopsykologi Minna Nevala Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Miten opiskelu Aallossa eroaa aiemmista opinnoistasi? Mitä taitoja

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko 2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko Kädessäsi oleva vihko on osa Valtone valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille projektin tiedonjakamiseen kuuluvaa työtä. Valtone hanke on toiminut vuosina 2013 2015.

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut Tiina Pilbacka-Rönkä tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Koulun kiinnittymisen lisääminen 1. Kohtaaminen, kesyttäminen

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko

Eurooppalainen dysleksiaviikko Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Etänä seurattava ohjelma Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta Kuva: Aila Kinnunen 1 Valtakunnallisesti etänä: Seuraa

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä.

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä. ALISUORIUTUMINEN Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv hemmän, kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää ihmistä. Alisuoriutuminen on kyseessä,, kun siitä tulee tapa - voimavarat

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi , Petra Erikson

Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi , Petra Erikson Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 3.8.2011, Petra Erikson Olen vantaalainen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Sisällys. Suomenkielisen käännöksen alkulause... 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25

Sisällys. Suomenkielisen käännöksen alkulause... 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25 Sisällys Suomenkielisen käännöksen alkulause........................ 11 Esipuhe...13 Johdanto...19 Kuinka kirjaa käytetään?...25 OSA I Sensorisen integraation eli aistitiedon käsittelyn häiriön tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Ohjauksen haasteet - perusopetuksen oppilaan ohjaustarpeet. KT Jukka Lerkkanen Jyväskylä

Ohjauksen haasteet - perusopetuksen oppilaan ohjaustarpeet. KT Jukka Lerkkanen Jyväskylä Ohjauksen haasteet - perusopetuksen oppilaan ohjaustarpeet KT Jukka Lerkkanen 15.5.2009 Jyväskylä Sisältö Esittely Tutkimustulokset perusopetuksen oppilaan ohjaustarpeista Kehittämisehdotukset Aineisto

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt

Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Tornio vaativan erityisen tuen koulutus Kolme pientä porrasta: kielellisten taitojen tuki esi- ja perusopetuksessa motivoivat oppimisympäristöt Ohjaava opettaja Sanna Alila Kielelliset erityisvaikeudet

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa

Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa Ohjaus ja tuki koulutukseen hakeutumisvaiheessa Hämeenlinna 19.4. Aikuiskoulutukseen ohjaus- ja palvelupiste Pieksämäki, Mikkeli, Savonlinna hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) koulutukseen ohjausta

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Erityisohjauksen palvelut

Erityisohjauksen palvelut Lapin ammattiopiston aikuisopinnot Erityisohjauksen palvelut Oppimishaaste ei ole ammattiin valmistumisen este. Väylä -hankkeen erityistuen ja -ohjauksen palvelut on kehitetty varmistamaan ammattiopinnoissa

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Seinäjoki 7.12. 2016 Työryhmän esittäytyminen Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Lisätiedot