OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO"

Transkriptio

1 OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä Turun ammattikorkeakoulu AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Aluesihteeri Aslak Rantakokko Oulu Autismi- ja Aspergerliitto ry

2 NEUROPSYKIATRISISSA SAIRAUKSISSA KESKEISTÄ OVAT: (Lähde: Asko Niemelä 2007, soveltaen Aslak Rantakokko) Toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksellisiin vaikeuksiin VOI autismin kirjon henkilöillä liittyä mm. seuraavia: toiminnan aloittamisen vaikeus ryhtymisestymä oman toiminnan monitorointi puutteellista ajan käsittäminen lyhyt työmuisti erilainen käyttöjärjestelmä tarkkaavaisuuden taso vaihtelee huomattavasti (kiinnostuksen kohteet, suorituksiin täytyy keskittyä AINA TÄYSILLÄ!) tunteiden säätely (pettymykset, viha, huolestuneisuus, halut)

3 OHJAUKSELLISIA HAASTEITA (Lähde: Tuula Palomäki-Jägerroos, 2006, soveltaen Aslak Rantakokko) Heikko TYÖMUISTI (lyhytaikainen muisti) Suunnittelukyky puutteellista, samoin ITSEOHJAUTUVUUS ( ryhtymisestymä ; kyky aloittaa, siirtyä seuraavaan vaiheeseen, hahmottaa lopputulos ja saada työ tehdyksi) AJANKULUN HALLITSEMINEN ja ajan määreiden ymmärtäminen usein vaikeaa ÄRSYKEHERKKYYS tavallista; huomio keskittyy helposti johonkin ihan muuhun YLEISTÄMISEN TAITO heikkoa Ja viimeaikaisia tutkimustuloksia mukaellen (Asikainen, M.2005): HIDAS PROSESSOINTI,, joka voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia (boheemi, veltto, vitkastelee, laiska, välinpitämätön, kuriton jne.)

4 HYVIN LYHYESTI KOGNITIIVISISTA HAASTEISTA MIELENMALLIN TEORIA ELÄYTYMISKYKY (puutteellinen kyky ymmärtää toista ihmistä ja hänen mielenliikkeitään) TOIMINNAN OHJAUS (suunnitteleminen, ohjaus, arviointi) KYKY HAHMOTTAA KOKONAISUUKSIA (asioiden palastelu, osatehtävät, kirjoitetut ohjeet) metsän näkeminen puilta on puutteellista, yksityiskohdat kyllä painuvat mieleen, mutta niiden ohi, yli tai läpi näkeminen tuottaa vaikeuksia, omaksutun tiedon soveltaminen laajemmin, asiayhteyksien oivaltaminen on usein hankalaa TOIMINTOJEN AUTOMATISOITUMINEN (hidas oppiminen, vaatii keskittymistä ja jopa satoja toistoja) Nopea lukeminen? Rutiinit ja rituaalit kompensoivat toimintojen automatisoitumisessa ilmeneviä puutteita?

5 Autistinen oireisto haittaa ÄLYLLISEN KAPASITEETIN käyttöä, koska se vaikeuttaa keskittymisen ohjaamista (yksi asia kerrallaan) ja viestintää (viestinnän kapeus)? Kieltä käytetään pääosin loogisten sisältöjen välittämiseen, EI JUURI KOSKAAN ESIMERKIKSI KIELIKUVIIN. (hämmennys, väärinymmärrys) - ei naureta kuollakseen - ei naureta kuollakseen - ei juosta pää kolmantena jalkana -ei laiteta murua rinnan alle - ei oteta härkää sarvista -ei käännetä veistä haavassa -ei ammuta kärpästä tykillä

6 MITÄ TARKOITTAA ESTEETTÖMYYS? JOKAINEN HENKILÖ OMINAISUUKSISTAAN RIIPPUMATTA PYSTYY TOIMIMAAN YMPÄRISTÖSSÄÄN YHDENVERTAISESTI MUIDEN KANSSA (Lähde: Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Pro Gradu tutkimus. Erityispedagogiikan laitos. Jyväskylän Yliopisto) FYYSINEN ESTEETTÖMYYS: - rakennustilat, opetustilat, ulkotilat SOSIAALINEN ESTEETTÖMYYS: - ihmiset, kanssakäyminen, arvostukset, normit PSYYKKINEN ESTEETTÖMYYS: - fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä välittyvä tieto ja kokemukset

7 Esteettömyys autismin kirjon opiskelijan kannalta - mitä tekijöitä käytännössä tulisi ottaa huomioon? opinto-ohjaus; ohjaus; tunnistaminen, kohtaaminen opiskelijapalvelut; terveyspalvelut tentti- ja muu tehtäväohjeistus; täsmällisyys, konkreettisuus opasteet oppilaitoksissa; luokat, auditoriot tuloinfo hyvissä ajoin; ennakoiminen vertaisryhmät; vertaistuki erilaiset oppijat; sopiva tapa oppia/opettaa

8 KÄYTTÄYTYMISEN JA AJATTELUN JÄYKKYYTEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA AUTISMIN KIRJOLLA Jäykätrutiinit Energiaa ja aikaa kuluu usein epäoleelliseen: --> vaikeus tehdä tehtäviä järjestyksessä --> juuttuminen yksityiskohtiin --> perfektionismi muussa kuin annetussa --> kirjaimellisuus ohjeiden ja sääntöjen ymmärtämisessä --> äkilliset muutokset aikatauluissa(ja arjessa) stressaavat

9 SUUNNITTELU- JA ORGANISOINTIKYVYN PUUTTEISTA Laajojenkokonaisuuksien hallinta haasteellista Ajantajun ja -käytön ongelmat tavallisia Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja strukturointi mielekkäällä tavalla hankalaa: --> hyvinohjattuhops ja sen tiivis seuranta --> henkilökohtainen, jämäkkä jämäkkä opinto-ohjaus --> tukihenkilö, tutorointi, vertaisryhmät --> työn pilkkominen osatehtäviin --> tarkka aikataulutus, selkeät virstanpylväät

10 KESKITTYMISVAIKEUKSISTA Kiinnostavaan asiaan paneutuminenhyvinintensiivistä, mutta muiden asioiden seuraaminen vaikeaa. --> motivointi, välitön palaute, erityismielenkiinnon kohteen hyödyntäminen Huomio harhailee helposti ja kiinnittyy epäolennaiseen --> enemmän taukoja Kuulonvaraisen(auditiivisen auditiivisen) työmuistin ongelmat Ajanhahmottaminenja hallinta voi olla vaikeaa Unohtelu --> puhelimen kalenterin/muistikirjan hyödyntäminen, PC-ohjelmat

11 AISTITOIMINTOJEN POIKKEAVUUKSISTA Yli- ja aliherkkyydet --> tyypillisesti yliherkkyyttä kuulo- ja tuntoaistin alueella = meluisa ympäristö ja väentungos koetaan hyvin ahdistava ja levottomana = luentojen seuraaminen voi olla vaikeaa vähäisenkin pulinan tai muiden häiriöäänten vuoksi Yleensä visuaalinen hahmottaminen ja oppiminen vahvaa --> kannattaa hyödyntää: luentokalvot, kaaviot, kuvat --> abstraktien ja monimutkaisten käsitteiden oppiminen voi olla hankalaa

12 ESIMERKKEJÄ AISTIYLIHERKKYYKSISTÄ TUNTOyliherkkyys= vaatetus, korut, tekstiilit, fyysinen kontakti yliherkkyys LIIKEAISTIMUKSILLE= kulkuvälineet, huvipuistot NÄKÖyliherkkyys = kontrastit, kirkkaus ja valoherkkyys, ruoka lautasella ei-mössönä KUULOyliherkkyys= = taustaäänet, yleinen hälinä, kova meteli, yllättävät äänet, häiritsevät toistuvat äänet HAJUyliherkkyys= palaneen käryä, raikasteet ja sumutteet, hajusteet jne. ORAALINEN yliherkkyys= ruuan rakenne selkeä, liittyy enemmän tuntoon kuin esim. hajuun tai makuun

13 ARJEN HALLINNAN PULMAKOHTIA Sosiaalisten suhteiden puute, erakoituminen Kaaos kotona; siivous, ruoka, laskut Virastoasiointi ja kaavakkeiden täyttäminen hyvin hankalaa useille Opiskelu ja työskentely samaanaikaanvaikeaa: taloudelliset vaikeudet Stressi lisää hankalia oireita(--> päihdeongelmat, masennus yms.) Erityismielenkiinnonkohdekohde tai rutiinit voivat viedä huomion opinnoista

14 Perner(2003) MILLAISTA TUKEA OPINTOIHIN? (Huom! Yksilöllisyys!) Häiriötön tila, erillinen huone tenteissä Ylimääräistä aikaa vastaamiseen Tietokoneen ja nauhurin käyttö apuvälineenä Vakiopaikka luentosaleissa(eturivi) Pienryhmäopetus Ylimääräinen henkilökohtainentutorointija opinto-ohjaus Ylimääräinen orientaatiotuki

15 Säännölliset tukikeskustelut AS-asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa Vapaaehtoisen mentorin/tukiystävän apu Vertaisryhmät (opiskelijat, yhdistykset, kerhot, keskustelupalstat, verkkolehdet jne.) Oppilaitoksen tarjoama koulutus opiskelutekniikoissa ja vammaistietoisuudessa, esteettömyysohjelmat, -hankkeet ja -toimikunnat Opastus oppilaitoksen ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöön

16 SUOSITUKSIA (NAS 2007): Valmistelu rutiinien muutoksiin Auttaminen erityisesti nivelvaiheissa(siirtymät lukiostayliopistoonja yliopistosta työelämään) Erillisen huoneen käyttö tenteissä Ylimääräinen aika vastata Mahdollisuus suorittaa opinnot hitaammassa tahdissa ja/tai saada kauemmin opintotukea Selkeys ja saavutettavuus Kokemusosaajien käyttö tutoreina ja kouluttajina The National Autistic Society

17 Luennot: ASIOITA, JOIHIN VOITANEEN (?) YLIOPISTOISSA VAIKUTTAA Apuvälineet: (Turja, Heli 2007) tietokone, eri ohjelmistot nauhurit, korvatulpat, äänikirjat Tenttijärjestelyt: hiljainen tila lisäaikaa suoritukseen suullisen tentin mahdollisuus ei määrättyä istumajärjestystä tiivistelmä saatavilla ennen luentoa mahdollisuus nauhoittaa luento korvatulpat tms. kuulosuojaimet mahdollisuus kuunnella esim. mp3 soitinta luennon aikana, HILJAISELLA! parikeskustelut pääteemojen jälkeen SELKEÄT Power Point tms. esitykset luentosalissa hyvä akustiikka, valaistus ja tuuletus

18 OMA-APUKEINOJAAPUKEINOJA (Turja, Heli 2007) Ole ajoissa luentosalissa; voit valita itsellesi parhaiten sopivan paikan. Kysy kunnes ymmärrät, suullisesti tai kirjallisesti Perusta opintopiiri tai hyödynnä olemassa olevia Etsi itsellesi luentopari Opettele juuri Sinulle parhaiten sopiva lukutekniikka Anna palautetta luennoista/järjestelyistä opettajille

19 KOKEMUKSIA AUTISMIN KIRJON OPISKELIJOILTA ASPERGER-PIIRTEITÄ PIIRTEITÄ EI EHKÄ OSATA TUNNISTAA TARPEEKSI HYVIN? --> henkilökuntaa pitäisi kouluttaa tunnistamaan ja kohtaamaan AS-opiskelijoita asianmukaisella tavalla

20 AUTISMIN KIRJON HENKILÖN HYVÄ KOHTAAMINEN Hyvä kohtaaminen auttaa onnistumaan arkielämässä ja helpottaa kanssakäymistä Selvitä aluksi, miten AS-henkilö kommunikoi Henkilö itse, omaiset tai muut AS-henkilön tuntevat ovat parhaita asiantuntijoita Kommunikoi selkeästi, käytä konkreettista kieltä, kuvia ja kirjoitettuja ohjeita Noudata kommunikoinnissa selkeää vuorottelua Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen Poista ylimääräiset ärsykkeet(melu, valo, hajut, liika lämpö) Vältä turhaa puhetta, hiljaisuus voi tarkoittaa hidasta prosessointia Älä tulkitse kyseessä kyseessä ei ehkä ole uhma, itsekkyys tai paha tahto Ole suora, selkeä JA MÄÄRÄTIETOINEN, varmista, että asiasi on ymmärretty Ota huomioon myös fyysinen etäisyys

21 KOKEMUKSIA JATKUU... Harva opiskelija on kokenutsaaneensariittävästitukeaja ohjausta, suurin osa ei minkäänlaista. opintojenohjausja ja tuki puutteellista tai sen saatavuudesta ei tiedetä. Keneltä apua? Tarjolla olevista tukitoimista enemmän tietoa. lisää opettajatutorointia, ohjausta HOPS:n laadintaan sekä uraohjausta tuen tarve kirjattava HOPS:iin. HOPS:n etenemistä suunnitellusti seurattava ja valvottava säännöllisesti. ohjausta tarvitaan myös ennen opintojen alkua

22 Tarvetta AS-asioita ymmärtäville eritysohjaajille, kokemukseen perustuvalle tiedolle, vertaistutoroinnille omaa tilannetta turhauttavaa vääntää rautalangasta yhä uudelleen asenteet voivat olla nuivia ja väheksyviä vastauksia vaikea saada, jos ei osaa esittää täsmäkysymyksiä Monet kokevat, että opiskelijatutorit keskittyvät liian vähän opintojen ohjaukseen ja orientaation helpottamiseen ( bileorientaatio ) Tutorit saisivat mieluumminolla jovalmistumassaolevia(tai jopa vasta valmistuneita), kenties itsekin oppimisvaikeuksista kärsineitäopiskelijoita.

23 Opinto-ohjaajilla ohjaajilla ja opettajilla ei ole riittävästi aikaa (tai välittämistä?) antaa henkilökohtaista ohjausta. Suurimmat ongelmat opintojen alussa ja lopussa, mutta välilläkin tarvitaan ohjausta: alussa orientaatio uuteen vaikeaa. Monelle yliopiston struktuurit riittämättömiä. Opintokokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa. Epäonnistumiset johtavat keskeytyksiin. lopussa isoina mörköinä ja mustina aukkoina gradu ja työelämä ( tutun ja turvallisen struktuurin puute?)

24 KONKREETTISIA NEUVOJA kaivataan heti alussa: mitä kursseja kannattaa valita? missä järjestyksessä? Opintoaikataulun suunnittelu. miten karikot voi välttää? miten opiskella tehokkaasti? apua opintojen laajempaan ymmärtämiseen ja yliopistohahmottamiseen opiskelun rakenteiden HUOM! Paljon on sellaista, opiskelijoiden kesken välittyvää hiljaista tietoa, josta usein aika yksinäinen AS-opiskelija ei välttämättä pääse osalliseksi ollenkaan.

25 KONKREETTISIA KONSTEJA kaivataan myös lopussa: Struktuurin ja selkeiden määräaikojen puute häiritsee gradun tekoa; epämääräinen möykky, tehtävä joskus Enemmän, tiiviimpää ja henkilökohtaisempaa ohjausta Professorit turhan harvoin tavoitettavissa Ohjauksen saanti liikaa omasta aktiivisuudesta kiinni Ohjaus paljolti hoputtamista Kaivataan sekä konkreettisia neuvoja tutkimustyöhön että kannustavaa, kiinnostunutta ja hyväksyvää asennetta ja positiivista palautetta pienistäkin onnistumisista ja oikein työskentelystä

26 Ohjausta sivuaineen valintaan. Mistä hyötyä työelämässä? Millaisiin työtehtäviin ja millaisilla opinnoilla? Yliopiston suhde työelämään koetaan ohueksi. (Enemmän kontakteja yrityksiin, työelämään tutustuminen, vierailut, esittelyt, työharjoittelu, gradun tekeminen yritykseen jne.) Tenttimahdollisuudet koettu riittämättömiksi Liikaa päällekkäisiä tenttejä, liian vähän kirjoja joset ole tarkkana, opinnot lykkääntyvät helposti vuodella Läsnäolovelvollisuus hankalaa toivotaan vaihtoehtoisia tapoja suorituksiin Luennoitsijoilta odotetaan selkeyttä ja asiallisuutta, ei niinkään sosiaalista rupattelua niistä näistä

27 Tiedottaminen usein heikohkoa. tietojen hakuun kuluu usein kohtuuttomasti aikaa. tieto liikkuu usein parhaiten käytäväkeskusteluissa, eikä kantaudu omissa oloissaan viihtyvän AS-opiskelijan korviin sama tieto pitäisi löytyä samanlaisena joka paikasta (netti, sähköposti, ilmoitustaulu, suullisesti). Äkilliset aikataulujen ja luentosalien muutokset tai peruutukset stressaavat. Ilmoitukset muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin opiskelijoiden tietoon.

28 Opintojen etenemiseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaisen suhteen opiskelija saa muodostettua professoriin ja tutkimusryhmiin. asenteet karkottavat, vieraannuttavat ja muodostavat usein suoranaisen esteen opintojen etenemiselle empatia, myönteinen asenne ja aito kiinnostus motivoi hyviin saavutuksiin täytyisi uskaltaa kertoa opintoihin liittyvistä vaikeuksista

29 KONKAREIDEN VINKKEJÄ GRADUN TEKOON aihe kiinnostuksen mukaan ja sitä kannattaisi alkaa tehdä heti opintojen alussa, nivoen muut opinnot siihen. Muuten esim. metodiopintojen merkitys voi jäädä arvoitukseksi. työ kannattaa pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin rima alas: aluksi kannattaa suoltaa tolkutonta tekstiä (mutta aiheesta) ja vasta myöhemmin harkita, jäsentää ja editoida kannattaa pakottaa itsensä kirjoittamaan rutiiniluonteisesti vaikka 1000 sanaa päivässä, mieluiten aina samaan aikaan välitönpalaute, kannustusja ulkoinen motivointi ovat tärkeitä. Pelkät paperit tai ajatus tulevasta työpaikasta eivät riitä motivaattoriksi yhdessä kirjoittamisesta ja vertaisvahtimisesta voi olla suurta hyötyä toimivien opintorutiinien ylläpitämisessä

30 Meillä ei ole ehkä ongelmia itse työn tekemisen kanssa, mutta ulottumattomissamme saattavat olla työhaastattelussa tarvittavat sosiaaliset taidot tai kyky pärjätä työyhteisössä ilman vihamielisyyttä tai torjuntaa Clare Sainsbury aspergerisen, peräänantamattoman voiman suuntaaminen johonkin rakentavaan. Liisa Laukkarinen Lähes kaikki arjessa toimiminen edellyttää havaintojen tekemistä. Ihmisen käsitys todellisuudesta muodostuu hänen havaintojensa perusteella. Havainnointi muodostaa keskeisen kentän myös arjen rakentamiselle. Täytyy osata havainnoida umpikujia tai tunnistaa niistä varoittavia sosiaalisia signaaleja. Autismi- ja Aspergerliitto ry Puutteellisesti havainnoiva kulkee pimeässä metsässä. Juhani Vallikari

31 ÄHTEITÄ, VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ AUTISMITIETOON: Aine, Marjo-Riitta Autismin varhainen toteaminen. Luento Autistisen lapsen varhaiskuntoutus. Lapin keskussairaala. Lastenneurologian yksikkö. Attwood, Tony Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Kopijyvä, Jyväskylä. Faherty, Catherine Autismi/Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? Oulun Yliopistopaino, Oulu. Fredriksson, Jan-Mikael Hajamielisiä professorinalkuja. Asperger-opiskelijan näkökulma. Luentomateriaali. Gillberg, Christopher Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Haapea, Miia & Volotinen, Marjukka KASI-projekti. Oulun Diakonissalaitos. Arki haltuun. Itsestä huolehtiminen ja kotielämä. Kalevaprint, Oulu. Helander, Heli ADHD-Autismi/Asperger-Dysfasia. Dysfasia. Luento. Tornio Ikonen, Oiva (toim.) Autismi teoriasta käytäntöön. WSOY Kirjapainoyksikkö, Juva. Ikonen, Oiva Oppimisvalmiudet ja opetus. PS-kustannus, Jyväskylä. Isojärvi, Päivi & Ruokonen, Tommi Työnhakijan työkirja. Työnhakuopas Mielenterveyskuntoutujille. Raahen kirjapaino Kajava, Anu Työhallinnon tuettu työllistäminen. Erilaiset työllistämistuet ja työolosuhteiden järjestelytuki. Esitys tilaisuudessa Pohjoinen alueforum ja tukiviidakko Kerola, Kyllikki & Kujanpää, Sari & Timonen, Tero Autismikuntoutus. WS- Bookwell Oy, Juva. Kielinen, Marko Aspergerin syndrooma. Kouluikäisen Asperger-lapsen kasvun tukeminen. Hakapaino Oy, Helsinki. Kielinen, Marko Aspergerin oireyhtymä. Luento Tiirismaan koululla Kielinen, Marko Autismi luultua yleisempää. Luento Oulun Yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla Oulu.

32 ippola-pääkkönen, Anu. Alustus. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu uulasmaa, Antti Aspergerin oireyhtymä: hoito ja kuntoutus. Luento Levillä aukkarinen, Liisa & Rüfenacht, Marius Yhden asian mies. Asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. 2.painos. Karisto Oy:n Kirjapaino, Hämeenlinna. aaksonen, Elina Esteetön opiskelu yliopistoissa. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6. ämsä, Osmo. Haastattelu. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu erikoski. Tietoa työllistymisestä. Ohjaus- ja sijoittumispalvelut- -yksikön julkaisu anninen, Heikki Tuoreet työllistämistutkimukset osoittavat: Työnantajayhteistyötä tiivistettävä. VATES-info 3/2006. iemelä, Asko. Luento. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu ieminen, Sanniina & Rautakallio, Mikko Aspergerin oireyhtymä. Teoksessa Sipilä, Inna-Mari & Mäkelä, Katariina (toim.). Luokkatoveri-ohjelma. ohjelma. Aspergeräppä, Raija 2006, Projektipäällikkö, koulutussihteeri. Autismi- ja Aspergerliitto ry. petushallitus. Autistien työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja lapsen tukeminen koulussa. Hakapaino Oy, Helsinki. ohjaus. Moniste 19/2000. Edita Oy, Helsinki. petushallitus. Valtion erityiskoulut palvelevat. Painotalo Auranen Oy, Forssa alomäki-jägerroos, Tuula Nuorten neuropsykiatriset erityisvaikeudet. Luento Turussa Näe ja Tue! seminaarissa rojekt Empowerment Autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Toimintarajoite Miten se vaikuttaa elämääsi? Keili Oy, Vantaa. ukki-andrews, Heta Työllistymisen ja työssä selviytymisen edistäminen autismista ja Aspergerin syndroomasta kärsivillä ihmisillä. Autismilehti 2/2000. ukki-andrews, Heta Autismin kirjo; opiskelun ja työelämän haasteet. Luento. Kouvola.

33 Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos. Saha, Sari 2004, 2005, 2006, Luentoja. Aluesihteeri, Pohjois-Suomi. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Sainsbury, Claire Martian in the Playground. Understanding the schoolchild with Asperger s syndrome. The Book Factory, London. Saloviita, Timo Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Sariola, Leena (toim.) Tuettu työllistyminen. Näkökulmia tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen. Virma Oy, Kerava. Sihvonen, Janne Luento koulutuksessa Asperger-aikuinen työelämässä Pori. Turja, Heli Luentomateriaali. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön KEHRÄ-seminaari. Tampere. Vallikari, Juhani Arjenhallintaopas. Kalevaprint Oy, Oulu. Vanhala, Raija Lapsuusiän autismi. Luento. Virtanen Pirkko (toim.) Mitä on Aspergerin syndrooma? Opas nuorille. Hakapaino Oy, Helsinki.

34 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Keskustoimisto Kaupintie 16 B Helsinki puh fax autismiliitto.fi Kaakkois-Suomen aluetoimisto Kauppamiehenkatu Kouvola puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Autismi- ja Aspergerliitto ry

35 Kiitos!

Välillä vähän Eemeli. Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille

Välillä vähän Eemeli. Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille Välillä vähän Eemeli Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille Välillä vähän Eemeli Olet ehkä jo tavannut hänet tai tulet jonakin päivänä tapaamaan hänet. Hän on kahden kesken aikuisen

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA 10.3.2015 HELSINGIN MESSUKESKUS MERI-JOHANNA FABRITIUS PSYKIATRINEN SH, PSYKOTERAPEUTTI YET, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA Henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia,

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Pirjo Laatikainen Neuropsykiatrinen valmentaja Aspergerin oireyhtymä Neurobiologinen keskushermoston

Lisätiedot

Hitaasti mutta, varmasti?

Hitaasti mutta, varmasti? Hitaasti mutta, varmasti? Saavutettavuuden edistyminen 2000 luvulla Selvityksen luovutustilaisuus 02.02.2012 OPM Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö, OTUS Erilaisten oppijoiden liitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren. Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitto ry

Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren. Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitto ry Joka sadas meistä on autismin kirjollaaspergernuoren sosiaaliset valmiudet Elina Havukainen edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilas koulussa

Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjo Autismin kirjo (ASD = Autistic Spectrum Disorder) tarkoittaa autismia ja autismin kaltaisia oireyhtymiä. Autismin kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston

Lisätiedot

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella

Lukivaikeus. ttömällä kouluopetuksella LUKIVAIKEUS Lukivaikeus Lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvät erityisvaikeudet, jotka ovat ristiriidassa oppijan muuhun lahjakkuustasoon ja oppimiskykyyn eli lukivaikeus ei selity - alhaisella älykkyydellä

Lisätiedot

... 2... 3... 4... 6 Monesti opiskelija löytää oppimisen pulmat itsestään, mutta seuraavan askelen ottaminen yksin voi olla hyvin hankalaa. Ilman ohjausta ja monipuolisten oppimistapojen esittelyä opiskelijan

Lisätiedot

Mitä diagnoosin jälkeen?

Mitä diagnoosin jälkeen? Mitä diagnoosin jälkeen? Yksilöllisyyden huomioiminen Struktuurin merkitys alussa tärkeää toimintaa ohjattaessa Rutiinien esiintyminen ja hyödyntäminen Konkreettinen kielenkäyttö ja tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op Kun opiskelut tökkii? Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) 5.9.2016 15-17 / 15.9.2016 15-17 Mikko Inkinen, opintopsykologi, Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Opiskelijapalvelut Luentojen sisällöt

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003).

Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan. Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). ERILAISET OPPIJAT Haastavat nuoret haastavat meidät toimimaan Jokainen edistysaskel on monta kertaa suurempi, kuin miltä se aluksi näyttää (Kauppila 2003). Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Hämeenlinna 21.9.2011 Leila Pirskanen - Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko Kello 12.15 Päivän ohjelma Tervetuloa! 13.30-14.00 Kahvitauko Tilaisuuden avaus Hanna Laakso, Autismi- ja Aspergerliitto ry Arjessa alkuun ensitiedosta järjestölähtöiseen tukeen Elina Vienonen, Autismi-

Lisätiedot

Asperger ja autismin kirjo. Koulutuksen sisältöä. Autismin kirjo. Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskus 1

Asperger ja autismin kirjo. Koulutuksen sisältöä. Autismin kirjo. Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskus 1 Asperger ja autismin kirjo Haapavesi 12.3.2012 Riikka Pesonen konsultoiva ohjaaja Tervaväylän oppimis- ja ohjauskeskus riikka.pesonen@tervavayla.fi p.040-5252 891 Koulutuksen sisältöä Mitä tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Opiskelutaidot Tiina Kerola

Opiskelutaidot Tiina Kerola Opiskelutaidot 29.10.2015 Tiina Kerola Opiskelutaidot osana opiskelukykyä Omat voimavarat Persoonallisuus Identiteetti Elämänhallinta Elämäntilanne ja olosuhteet Sosiaaliset suhteet Fyysinen ja psyykkinen

Lisätiedot

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opintopsykologitoiminta ja opiskeluprosessin tukeminen Opiskelijatuutorikoulutus Opintopsykologi Jane Paakkolanvaara (slaidit: opintopsykologit Sara Miihkinen

Lisätiedot

Miten opettaja voi tukea?

Miten opettaja voi tukea? Miten opettaja voi tukea? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet JEDU 12.12.2013 JAMK/AOKK Maija Hirvonen 2013 Tuen tarpeiden kartoittaminen HAASTATTELUT, KYSELYT, SEURANTA hakeutumisvaihe, orientaatiojakso TIEDON-

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN

OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN 5.6.2014 13-16 Kouluttaja YTT, Sirpa Mertala RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖSSÄ N. klo 13.00-14.30 Työotteen taidot ja menetelmät

Lisätiedot

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ:

1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: PALOTARUS SUURLEIRI 2010 / PADASJOKI MINILUENNOT /Taru Laurén / 5.-9.7.2010 1. DIAGNOSOIDUT OPPIMISEN VAIKEUDET PALOKUNTA- NUORELLA AD/HD = TARKKAAVAISUUS- JA YLIVILKKAUSHÄIRIÖ: A = ATTENTION = HUOMIO

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS 1 2 3 Muistiystävällinen ympäristö Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko

2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko 2013-2015 Työntekijän Valtone-vihko Kädessäsi oleva vihko on osa Valtone valmennusta ja toimintaa nepsy-aikuisille projektin tiedonjakamiseen kuuluvaa työtä. Valtone hanke on toiminut vuosina 2013 2015.

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Kielen ja kulttuuritaustan vaikutus työpaikan viestintätilanteissa Aluksi selvitä Mitä taustatietoja

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Työpaja 1: Neurokognitiiviset erityispiirteet työelämässä vahvuuksia vai haasteita?

Työpaja 1: Neurokognitiiviset erityispiirteet työelämässä vahvuuksia vai haasteita? Työpaja 1: Neurokognitiiviset erityispiirteet työelämässä vahvuuksia vai haasteita? Työllistymisen mahdollisuudet seminaari HAMK:ssa 30.8.2017 Mari Huhtiniemi psykologi (PsM), opettaja, neuropsykiatrinen

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Psykologitiimi Päämäärä Oy

Psykologitiimi Päämäärä Oy Psykologitiimi Päämäärä Oy Perustettu 1994 Turussa Päätoimiala soveltuvuustutkimukset ja opiskelijavalintojen tutkimukset Valintakoeyhteistyötä 14 toisen asteen oppilaitoksen ja 5 ammattikorkeakoulun kanssa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Omaishoitajan voimavarat. Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö

Omaishoitajan voimavarat. Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö Omaishoitajan voimavarat Alustus Vantaalla 3.4.2014 Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö 1 Omaishoitajan karikot * Byrokratia * Velvoittava sitoutuminen * Avun vastaanottamisen vaikeus * Ammattilaisten

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu Opetusharjoittelu 2 OKLA3029 (6 op) Osaaminen ja asiantuntijuus 2 1 Aikatauluja A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-14 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 24.10.2017 klo

Lisätiedot

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Onnistu opiskelussa Ajankäyttö sujumaan! 22.9.2016 Opintopsykologi Minna Nevala Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Miten opiskelu Aallossa eroaa aiemmista opinnoistasi? Mitä taitoja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Oppilaitoksesta oppisopimukseen

Oppilaitoksesta oppisopimukseen Oppilaitoksesta oppisopimukseen opiskelijoiden näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta Katarina Ojala katarina.ojala@gmail.com Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Tutkimuksen toteutus Laadullinen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Asiantuntijuuden siirtäminen mobiiliviestityöskentelyyn

Asiantuntijuuden siirtäminen mobiiliviestityöskentelyyn Asiantuntijuuden siirtäminen mobiiliviestityöskentelyyn Ota Digisti asiantuntijapäivät 1.-2.11.2017 Keskiviikko: Hyvinvointia mobiilisti Eija Sevón ja Jaana Mäkelä 14.11.2017 Mitä on toimijuus? Aloitteellisuus

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Kaveritaidot -toiminta

Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot -toiminta Kaveritaidot ovat sosiaalisten taitojen harjoittelemista ja kehittämistä. Kaveritaito -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin

ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin ADHD-oireisten lasten tukeminen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmin Forssan seudun Green Care klusterihankkeen II työpaja Anun Arkissa 17.5.2016 Satu Valkas, koulupsykologi / FSHKY ADHD Aktiivisuuden

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Vaikeuksien kasautumisen ja vakavampien käytösongelmien ennaltaehkäisy myönteisen

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on?

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on? Sisällys Esipuhe...11 Osa 1 Mitä ADHD on? Kokemuspuheenvuorot ADHD-oireisten lasten äiti kertoo...17 ADHD-oireinen nuori kertoo...25 ADHD-oireinen aikuinen kertoo...29 Irma Moilanen 1 ADHD... 35 Oireet...35

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Muistikylä projekti

Muistikylä projekti Muistikylä projekti 2016-2018 Projektiesittely 42 -seminaari, 26.4. 2017 Maija Haapakoski Salon Muistiyhdistys ry Muistikylä-projekti 2016-2018 Yhä useampi muistisairas elää kotona, taloyhtiössään ja lähiympäristössään

Lisätiedot

Työllistymisen mahdollisuudet seminaari / Päivi Kohta

Työllistymisen mahdollisuudet seminaari / Päivi Kohta Työllistymisen mahdollisuudet seminaari 30.8.2017/ Päivi Kohta Valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys Toiminnan tarkoituksena opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen sekä

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Somaattisen sairauden poissulkeminen

Somaattisen sairauden poissulkeminen Psykoosit Psykoosit Yleisnimitys: todellisuudentaju selvästi vääristynyt ongelma, jossa ihmisellä on heikentynyt kyky erottaa aistien kautta tulevat ärsykkeet omista mielikuvista vaikeus erottaa, mikä

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Työelämävalmiuksien itsearviointi

Työelämävalmiuksien itsearviointi Työelämävalmiuksien itsearviointi Päivämäärä: / / Uudelleen arvioidaan: / / Nimi: Osoite: Missä alkuarvio tehdään: Syntymäaika: Puhelinnumero: Työhönvalmentaja/ ohjaaja: Palvelu alkoi: Palvelun suunniteltu

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut Tiina Pilbacka-Rönkä tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Koulun kiinnittymisen lisääminen 1. Kohtaaminen, kesyttäminen

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Tiedonhankinnan opetusta etäopiskelijoille

Tiedonhankinnan opetusta etäopiskelijoille Tiedonhankinnan opetusta etäopiskelijoille Paula Kangasniemi Tekstiä tekstiä Informaatikko Lapin yliopisto tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä Sisältö LaYn tiedonhankinnan

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU

Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU Joensuun Seudun Erilaiset oppijat ry/ OppiApu- hanke Koulukatu 24 B II krs 80100 JOENSUU Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n OppiApu-hankkeesta: Pirjo Mononen & Anne-Maria Saaristo I Oppimisvaikeuden

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot