OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO"

Transkriptio

1 OPISKELUJEN ESTEETTÖMYYS JA AUTISMIN KIRJO Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä Turun ammattikorkeakoulu AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Aluesihteeri Aslak Rantakokko Oulu Autismi- ja Aspergerliitto ry

2 NEUROPSYKIATRISISSA SAIRAUKSISSA KESKEISTÄ OVAT: (Lähde: Asko Niemelä 2007, soveltaen Aslak Rantakokko) Toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksellisiin vaikeuksiin VOI autismin kirjon henkilöillä liittyä mm. seuraavia: toiminnan aloittamisen vaikeus ryhtymisestymä oman toiminnan monitorointi puutteellista ajan käsittäminen lyhyt työmuisti erilainen käyttöjärjestelmä tarkkaavaisuuden taso vaihtelee huomattavasti (kiinnostuksen kohteet, suorituksiin täytyy keskittyä AINA TÄYSILLÄ!) tunteiden säätely (pettymykset, viha, huolestuneisuus, halut)

3 OHJAUKSELLISIA HAASTEITA (Lähde: Tuula Palomäki-Jägerroos, 2006, soveltaen Aslak Rantakokko) Heikko TYÖMUISTI (lyhytaikainen muisti) Suunnittelukyky puutteellista, samoin ITSEOHJAUTUVUUS ( ryhtymisestymä ; kyky aloittaa, siirtyä seuraavaan vaiheeseen, hahmottaa lopputulos ja saada työ tehdyksi) AJANKULUN HALLITSEMINEN ja ajan määreiden ymmärtäminen usein vaikeaa ÄRSYKEHERKKYYS tavallista; huomio keskittyy helposti johonkin ihan muuhun YLEISTÄMISEN TAITO heikkoa Ja viimeaikaisia tutkimustuloksia mukaellen (Asikainen, M.2005): HIDAS PROSESSOINTI,, joka voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia (boheemi, veltto, vitkastelee, laiska, välinpitämätön, kuriton jne.)

4 HYVIN LYHYESTI KOGNITIIVISISTA HAASTEISTA MIELENMALLIN TEORIA ELÄYTYMISKYKY (puutteellinen kyky ymmärtää toista ihmistä ja hänen mielenliikkeitään) TOIMINNAN OHJAUS (suunnitteleminen, ohjaus, arviointi) KYKY HAHMOTTAA KOKONAISUUKSIA (asioiden palastelu, osatehtävät, kirjoitetut ohjeet) metsän näkeminen puilta on puutteellista, yksityiskohdat kyllä painuvat mieleen, mutta niiden ohi, yli tai läpi näkeminen tuottaa vaikeuksia, omaksutun tiedon soveltaminen laajemmin, asiayhteyksien oivaltaminen on usein hankalaa TOIMINTOJEN AUTOMATISOITUMINEN (hidas oppiminen, vaatii keskittymistä ja jopa satoja toistoja) Nopea lukeminen? Rutiinit ja rituaalit kompensoivat toimintojen automatisoitumisessa ilmeneviä puutteita?

5 Autistinen oireisto haittaa ÄLYLLISEN KAPASITEETIN käyttöä, koska se vaikeuttaa keskittymisen ohjaamista (yksi asia kerrallaan) ja viestintää (viestinnän kapeus)? Kieltä käytetään pääosin loogisten sisältöjen välittämiseen, EI JUURI KOSKAAN ESIMERKIKSI KIELIKUVIIN. (hämmennys, väärinymmärrys) - ei naureta kuollakseen - ei naureta kuollakseen - ei juosta pää kolmantena jalkana -ei laiteta murua rinnan alle - ei oteta härkää sarvista -ei käännetä veistä haavassa -ei ammuta kärpästä tykillä

6 MITÄ TARKOITTAA ESTEETTÖMYYS? JOKAINEN HENKILÖ OMINAISUUKSISTAAN RIIPPUMATTA PYSTYY TOIMIMAAN YMPÄRISTÖSSÄÄN YHDENVERTAISESTI MUIDEN KANSSA (Lähde: Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Pro Gradu tutkimus. Erityispedagogiikan laitos. Jyväskylän Yliopisto) FYYSINEN ESTEETTÖMYYS: - rakennustilat, opetustilat, ulkotilat SOSIAALINEN ESTEETTÖMYYS: - ihmiset, kanssakäyminen, arvostukset, normit PSYYKKINEN ESTEETTÖMYYS: - fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä välittyvä tieto ja kokemukset

7 Esteettömyys autismin kirjon opiskelijan kannalta - mitä tekijöitä käytännössä tulisi ottaa huomioon? opinto-ohjaus; ohjaus; tunnistaminen, kohtaaminen opiskelijapalvelut; terveyspalvelut tentti- ja muu tehtäväohjeistus; täsmällisyys, konkreettisuus opasteet oppilaitoksissa; luokat, auditoriot tuloinfo hyvissä ajoin; ennakoiminen vertaisryhmät; vertaistuki erilaiset oppijat; sopiva tapa oppia/opettaa

8 KÄYTTÄYTYMISEN JA AJATTELUN JÄYKKYYTEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA AUTISMIN KIRJOLLA Jäykätrutiinit Energiaa ja aikaa kuluu usein epäoleelliseen: --> vaikeus tehdä tehtäviä järjestyksessä --> juuttuminen yksityiskohtiin --> perfektionismi muussa kuin annetussa --> kirjaimellisuus ohjeiden ja sääntöjen ymmärtämisessä --> äkilliset muutokset aikatauluissa(ja arjessa) stressaavat

9 SUUNNITTELU- JA ORGANISOINTIKYVYN PUUTTEISTA Laajojenkokonaisuuksien hallinta haasteellista Ajantajun ja -käytön ongelmat tavallisia Opintokokonaisuuksien kokoaminen ja strukturointi mielekkäällä tavalla hankalaa: --> hyvinohjattuhops ja sen tiivis seuranta --> henkilökohtainen, jämäkkä jämäkkä opinto-ohjaus --> tukihenkilö, tutorointi, vertaisryhmät --> työn pilkkominen osatehtäviin --> tarkka aikataulutus, selkeät virstanpylväät

10 KESKITTYMISVAIKEUKSISTA Kiinnostavaan asiaan paneutuminenhyvinintensiivistä, mutta muiden asioiden seuraaminen vaikeaa. --> motivointi, välitön palaute, erityismielenkiinnon kohteen hyödyntäminen Huomio harhailee helposti ja kiinnittyy epäolennaiseen --> enemmän taukoja Kuulonvaraisen(auditiivisen auditiivisen) työmuistin ongelmat Ajanhahmottaminenja hallinta voi olla vaikeaa Unohtelu --> puhelimen kalenterin/muistikirjan hyödyntäminen, PC-ohjelmat

11 AISTITOIMINTOJEN POIKKEAVUUKSISTA Yli- ja aliherkkyydet --> tyypillisesti yliherkkyyttä kuulo- ja tuntoaistin alueella = meluisa ympäristö ja väentungos koetaan hyvin ahdistava ja levottomana = luentojen seuraaminen voi olla vaikeaa vähäisenkin pulinan tai muiden häiriöäänten vuoksi Yleensä visuaalinen hahmottaminen ja oppiminen vahvaa --> kannattaa hyödyntää: luentokalvot, kaaviot, kuvat --> abstraktien ja monimutkaisten käsitteiden oppiminen voi olla hankalaa

12 ESIMERKKEJÄ AISTIYLIHERKKYYKSISTÄ TUNTOyliherkkyys= vaatetus, korut, tekstiilit, fyysinen kontakti yliherkkyys LIIKEAISTIMUKSILLE= kulkuvälineet, huvipuistot NÄKÖyliherkkyys = kontrastit, kirkkaus ja valoherkkyys, ruoka lautasella ei-mössönä KUULOyliherkkyys= = taustaäänet, yleinen hälinä, kova meteli, yllättävät äänet, häiritsevät toistuvat äänet HAJUyliherkkyys= palaneen käryä, raikasteet ja sumutteet, hajusteet jne. ORAALINEN yliherkkyys= ruuan rakenne selkeä, liittyy enemmän tuntoon kuin esim. hajuun tai makuun

13 ARJEN HALLINNAN PULMAKOHTIA Sosiaalisten suhteiden puute, erakoituminen Kaaos kotona; siivous, ruoka, laskut Virastoasiointi ja kaavakkeiden täyttäminen hyvin hankalaa useille Opiskelu ja työskentely samaanaikaanvaikeaa: taloudelliset vaikeudet Stressi lisää hankalia oireita(--> päihdeongelmat, masennus yms.) Erityismielenkiinnonkohdekohde tai rutiinit voivat viedä huomion opinnoista

14 Perner(2003) MILLAISTA TUKEA OPINTOIHIN? (Huom! Yksilöllisyys!) Häiriötön tila, erillinen huone tenteissä Ylimääräistä aikaa vastaamiseen Tietokoneen ja nauhurin käyttö apuvälineenä Vakiopaikka luentosaleissa(eturivi) Pienryhmäopetus Ylimääräinen henkilökohtainentutorointija opinto-ohjaus Ylimääräinen orientaatiotuki

15 Säännölliset tukikeskustelut AS-asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa Vapaaehtoisen mentorin/tukiystävän apu Vertaisryhmät (opiskelijat, yhdistykset, kerhot, keskustelupalstat, verkkolehdet jne.) Oppilaitoksen tarjoama koulutus opiskelutekniikoissa ja vammaistietoisuudessa, esteettömyysohjelmat, -hankkeet ja -toimikunnat Opastus oppilaitoksen ulkopuolisten tukipalvelujen käyttöön

16 SUOSITUKSIA (NAS 2007): Valmistelu rutiinien muutoksiin Auttaminen erityisesti nivelvaiheissa(siirtymät lukiostayliopistoonja yliopistosta työelämään) Erillisen huoneen käyttö tenteissä Ylimääräinen aika vastata Mahdollisuus suorittaa opinnot hitaammassa tahdissa ja/tai saada kauemmin opintotukea Selkeys ja saavutettavuus Kokemusosaajien käyttö tutoreina ja kouluttajina The National Autistic Society

17 Luennot: ASIOITA, JOIHIN VOITANEEN (?) YLIOPISTOISSA VAIKUTTAA Apuvälineet: (Turja, Heli 2007) tietokone, eri ohjelmistot nauhurit, korvatulpat, äänikirjat Tenttijärjestelyt: hiljainen tila lisäaikaa suoritukseen suullisen tentin mahdollisuus ei määrättyä istumajärjestystä tiivistelmä saatavilla ennen luentoa mahdollisuus nauhoittaa luento korvatulpat tms. kuulosuojaimet mahdollisuus kuunnella esim. mp3 soitinta luennon aikana, HILJAISELLA! parikeskustelut pääteemojen jälkeen SELKEÄT Power Point tms. esitykset luentosalissa hyvä akustiikka, valaistus ja tuuletus

18 OMA-APUKEINOJAAPUKEINOJA (Turja, Heli 2007) Ole ajoissa luentosalissa; voit valita itsellesi parhaiten sopivan paikan. Kysy kunnes ymmärrät, suullisesti tai kirjallisesti Perusta opintopiiri tai hyödynnä olemassa olevia Etsi itsellesi luentopari Opettele juuri Sinulle parhaiten sopiva lukutekniikka Anna palautetta luennoista/järjestelyistä opettajille

19 KOKEMUKSIA AUTISMIN KIRJON OPISKELIJOILTA ASPERGER-PIIRTEITÄ PIIRTEITÄ EI EHKÄ OSATA TUNNISTAA TARPEEKSI HYVIN? --> henkilökuntaa pitäisi kouluttaa tunnistamaan ja kohtaamaan AS-opiskelijoita asianmukaisella tavalla

20 AUTISMIN KIRJON HENKILÖN HYVÄ KOHTAAMINEN Hyvä kohtaaminen auttaa onnistumaan arkielämässä ja helpottaa kanssakäymistä Selvitä aluksi, miten AS-henkilö kommunikoi Henkilö itse, omaiset tai muut AS-henkilön tuntevat ovat parhaita asiantuntijoita Kommunikoi selkeästi, käytä konkreettista kieltä, kuvia ja kirjoitettuja ohjeita Noudata kommunikoinnissa selkeää vuorottelua Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen Poista ylimääräiset ärsykkeet(melu, valo, hajut, liika lämpö) Vältä turhaa puhetta, hiljaisuus voi tarkoittaa hidasta prosessointia Älä tulkitse kyseessä kyseessä ei ehkä ole uhma, itsekkyys tai paha tahto Ole suora, selkeä JA MÄÄRÄTIETOINEN, varmista, että asiasi on ymmärretty Ota huomioon myös fyysinen etäisyys

21 KOKEMUKSIA JATKUU... Harva opiskelija on kokenutsaaneensariittävästitukeaja ohjausta, suurin osa ei minkäänlaista. opintojenohjausja ja tuki puutteellista tai sen saatavuudesta ei tiedetä. Keneltä apua? Tarjolla olevista tukitoimista enemmän tietoa. lisää opettajatutorointia, ohjausta HOPS:n laadintaan sekä uraohjausta tuen tarve kirjattava HOPS:iin. HOPS:n etenemistä suunnitellusti seurattava ja valvottava säännöllisesti. ohjausta tarvitaan myös ennen opintojen alkua

22 Tarvetta AS-asioita ymmärtäville eritysohjaajille, kokemukseen perustuvalle tiedolle, vertaistutoroinnille omaa tilannetta turhauttavaa vääntää rautalangasta yhä uudelleen asenteet voivat olla nuivia ja väheksyviä vastauksia vaikea saada, jos ei osaa esittää täsmäkysymyksiä Monet kokevat, että opiskelijatutorit keskittyvät liian vähän opintojen ohjaukseen ja orientaation helpottamiseen ( bileorientaatio ) Tutorit saisivat mieluumminolla jovalmistumassaolevia(tai jopa vasta valmistuneita), kenties itsekin oppimisvaikeuksista kärsineitäopiskelijoita.

23 Opinto-ohjaajilla ohjaajilla ja opettajilla ei ole riittävästi aikaa (tai välittämistä?) antaa henkilökohtaista ohjausta. Suurimmat ongelmat opintojen alussa ja lopussa, mutta välilläkin tarvitaan ohjausta: alussa orientaatio uuteen vaikeaa. Monelle yliopiston struktuurit riittämättömiä. Opintokokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa. Epäonnistumiset johtavat keskeytyksiin. lopussa isoina mörköinä ja mustina aukkoina gradu ja työelämä ( tutun ja turvallisen struktuurin puute?)

24 KONKREETTISIA NEUVOJA kaivataan heti alussa: mitä kursseja kannattaa valita? missä järjestyksessä? Opintoaikataulun suunnittelu. miten karikot voi välttää? miten opiskella tehokkaasti? apua opintojen laajempaan ymmärtämiseen ja yliopistohahmottamiseen opiskelun rakenteiden HUOM! Paljon on sellaista, opiskelijoiden kesken välittyvää hiljaista tietoa, josta usein aika yksinäinen AS-opiskelija ei välttämättä pääse osalliseksi ollenkaan.

25 KONKREETTISIA KONSTEJA kaivataan myös lopussa: Struktuurin ja selkeiden määräaikojen puute häiritsee gradun tekoa; epämääräinen möykky, tehtävä joskus Enemmän, tiiviimpää ja henkilökohtaisempaa ohjausta Professorit turhan harvoin tavoitettavissa Ohjauksen saanti liikaa omasta aktiivisuudesta kiinni Ohjaus paljolti hoputtamista Kaivataan sekä konkreettisia neuvoja tutkimustyöhön että kannustavaa, kiinnostunutta ja hyväksyvää asennetta ja positiivista palautetta pienistäkin onnistumisista ja oikein työskentelystä

26 Ohjausta sivuaineen valintaan. Mistä hyötyä työelämässä? Millaisiin työtehtäviin ja millaisilla opinnoilla? Yliopiston suhde työelämään koetaan ohueksi. (Enemmän kontakteja yrityksiin, työelämään tutustuminen, vierailut, esittelyt, työharjoittelu, gradun tekeminen yritykseen jne.) Tenttimahdollisuudet koettu riittämättömiksi Liikaa päällekkäisiä tenttejä, liian vähän kirjoja joset ole tarkkana, opinnot lykkääntyvät helposti vuodella Läsnäolovelvollisuus hankalaa toivotaan vaihtoehtoisia tapoja suorituksiin Luennoitsijoilta odotetaan selkeyttä ja asiallisuutta, ei niinkään sosiaalista rupattelua niistä näistä

27 Tiedottaminen usein heikohkoa. tietojen hakuun kuluu usein kohtuuttomasti aikaa. tieto liikkuu usein parhaiten käytäväkeskusteluissa, eikä kantaudu omissa oloissaan viihtyvän AS-opiskelijan korviin sama tieto pitäisi löytyä samanlaisena joka paikasta (netti, sähköposti, ilmoitustaulu, suullisesti). Äkilliset aikataulujen ja luentosalien muutokset tai peruutukset stressaavat. Ilmoitukset muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin opiskelijoiden tietoon.

28 Opintojen etenemiseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaisen suhteen opiskelija saa muodostettua professoriin ja tutkimusryhmiin. asenteet karkottavat, vieraannuttavat ja muodostavat usein suoranaisen esteen opintojen etenemiselle empatia, myönteinen asenne ja aito kiinnostus motivoi hyviin saavutuksiin täytyisi uskaltaa kertoa opintoihin liittyvistä vaikeuksista

29 KONKAREIDEN VINKKEJÄ GRADUN TEKOON aihe kiinnostuksen mukaan ja sitä kannattaisi alkaa tehdä heti opintojen alussa, nivoen muut opinnot siihen. Muuten esim. metodiopintojen merkitys voi jäädä arvoitukseksi. työ kannattaa pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin rima alas: aluksi kannattaa suoltaa tolkutonta tekstiä (mutta aiheesta) ja vasta myöhemmin harkita, jäsentää ja editoida kannattaa pakottaa itsensä kirjoittamaan rutiiniluonteisesti vaikka 1000 sanaa päivässä, mieluiten aina samaan aikaan välitönpalaute, kannustusja ulkoinen motivointi ovat tärkeitä. Pelkät paperit tai ajatus tulevasta työpaikasta eivät riitä motivaattoriksi yhdessä kirjoittamisesta ja vertaisvahtimisesta voi olla suurta hyötyä toimivien opintorutiinien ylläpitämisessä

30 Meillä ei ole ehkä ongelmia itse työn tekemisen kanssa, mutta ulottumattomissamme saattavat olla työhaastattelussa tarvittavat sosiaaliset taidot tai kyky pärjätä työyhteisössä ilman vihamielisyyttä tai torjuntaa Clare Sainsbury aspergerisen, peräänantamattoman voiman suuntaaminen johonkin rakentavaan. Liisa Laukkarinen Lähes kaikki arjessa toimiminen edellyttää havaintojen tekemistä. Ihmisen käsitys todellisuudesta muodostuu hänen havaintojensa perusteella. Havainnointi muodostaa keskeisen kentän myös arjen rakentamiselle. Täytyy osata havainnoida umpikujia tai tunnistaa niistä varoittavia sosiaalisia signaaleja. Autismi- ja Aspergerliitto ry Puutteellisesti havainnoiva kulkee pimeässä metsässä. Juhani Vallikari

31 ÄHTEITÄ, VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ AUTISMITIETOON: Aine, Marjo-Riitta Autismin varhainen toteaminen. Luento Autistisen lapsen varhaiskuntoutus. Lapin keskussairaala. Lastenneurologian yksikkö. Attwood, Tony Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Kopijyvä, Jyväskylä. Faherty, Catherine Autismi/Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? Oulun Yliopistopaino, Oulu. Fredriksson, Jan-Mikael Hajamielisiä professorinalkuja. Asperger-opiskelijan näkökulma. Luentomateriaali. Gillberg, Christopher Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Haapea, Miia & Volotinen, Marjukka KASI-projekti. Oulun Diakonissalaitos. Arki haltuun. Itsestä huolehtiminen ja kotielämä. Kalevaprint, Oulu. Helander, Heli ADHD-Autismi/Asperger-Dysfasia. Dysfasia. Luento. Tornio Ikonen, Oiva (toim.) Autismi teoriasta käytäntöön. WSOY Kirjapainoyksikkö, Juva. Ikonen, Oiva Oppimisvalmiudet ja opetus. PS-kustannus, Jyväskylä. Isojärvi, Päivi & Ruokonen, Tommi Työnhakijan työkirja. Työnhakuopas Mielenterveyskuntoutujille. Raahen kirjapaino Kajava, Anu Työhallinnon tuettu työllistäminen. Erilaiset työllistämistuet ja työolosuhteiden järjestelytuki. Esitys tilaisuudessa Pohjoinen alueforum ja tukiviidakko Kerola, Kyllikki & Kujanpää, Sari & Timonen, Tero Autismikuntoutus. WS- Bookwell Oy, Juva. Kielinen, Marko Aspergerin syndrooma. Kouluikäisen Asperger-lapsen kasvun tukeminen. Hakapaino Oy, Helsinki. Kielinen, Marko Aspergerin oireyhtymä. Luento Tiirismaan koululla Kielinen, Marko Autismi luultua yleisempää. Luento Oulun Yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla Oulu.

32 ippola-pääkkönen, Anu. Alustus. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu uulasmaa, Antti Aspergerin oireyhtymä: hoito ja kuntoutus. Luento Levillä aukkarinen, Liisa & Rüfenacht, Marius Yhden asian mies. Asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. 2.painos. Karisto Oy:n Kirjapaino, Hämeenlinna. aaksonen, Elina Esteetön opiskelu yliopistoissa. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6. ämsä, Osmo. Haastattelu. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu erikoski. Tietoa työllistymisestä. Ohjaus- ja sijoittumispalvelut- -yksikön julkaisu anninen, Heikki Tuoreet työllistämistutkimukset osoittavat: Työnantajayhteistyötä tiivistettävä. VATES-info 3/2006. iemelä, Asko. Luento. Neuropsykiatriset vahvuudet ja haasteet työllistymisessä. Oulu ieminen, Sanniina & Rautakallio, Mikko Aspergerin oireyhtymä. Teoksessa Sipilä, Inna-Mari & Mäkelä, Katariina (toim.). Luokkatoveri-ohjelma. ohjelma. Aspergeräppä, Raija 2006, Projektipäällikkö, koulutussihteeri. Autismi- ja Aspergerliitto ry. petushallitus. Autistien työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja lapsen tukeminen koulussa. Hakapaino Oy, Helsinki. ohjaus. Moniste 19/2000. Edita Oy, Helsinki. petushallitus. Valtion erityiskoulut palvelevat. Painotalo Auranen Oy, Forssa alomäki-jägerroos, Tuula Nuorten neuropsykiatriset erityisvaikeudet. Luento Turussa Näe ja Tue! seminaarissa rojekt Empowerment Autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Toimintarajoite Miten se vaikuttaa elämääsi? Keili Oy, Vantaa. ukki-andrews, Heta Työllistymisen ja työssä selviytymisen edistäminen autismista ja Aspergerin syndroomasta kärsivillä ihmisillä. Autismilehti 2/2000. ukki-andrews, Heta Autismin kirjo; opiskelun ja työelämän haasteet. Luento. Kouvola.

33 Pääkkölä, Eija Kohti esteetöntä yliopistoa. Opiskelijoiden kokemuksia Jyväskylän yliopiston opiskeluympäristöstä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos. Saha, Sari 2004, 2005, 2006, Luentoja. Aluesihteeri, Pohjois-Suomi. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Sainsbury, Claire Martian in the Playground. Understanding the schoolchild with Asperger s syndrome. The Book Factory, London. Saloviita, Timo Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Sariola, Leena (toim.) Tuettu työllistyminen. Näkökulmia tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen. Virma Oy, Kerava. Sihvonen, Janne Luento koulutuksessa Asperger-aikuinen työelämässä Pori. Turja, Heli Luentomateriaali. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön KEHRÄ-seminaari. Tampere. Vallikari, Juhani Arjenhallintaopas. Kalevaprint Oy, Oulu. Vanhala, Raija Lapsuusiän autismi. Luento. Virtanen Pirkko (toim.) Mitä on Aspergerin syndrooma? Opas nuorille. Hakapaino Oy, Helsinki.

34 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY Keskustoimisto Kaupintie 16 B Helsinki puh fax autismiliitto.fi Kaakkois-Suomen aluetoimisto Kauppamiehenkatu Kouvola puh Pohjois-Suomen aluetoimisto Isokatu Oulu puh Autismi- ja Aspergerliitto ry

35 Kiitos!

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö TOKKA2 www.lao.fi/tokka2 ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. ADHD:n ilmeneminen: keskittyminen,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Tukinet - Kriisit selviävät netissä s. 14

Tukinet - Kriisit selviävät netissä s. 14 1/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Sosiaalinen pääoma liiton kyselytutkimuksen valossa s. 6 Tukinet - Kriisit selviävät netissä s. 14 1 1/2012 Aistit auki arjessa s. 30 s i s ä l l y s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot