Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen"

Transkriptio

1 Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Pekka Rapeli Neuropsykologi. HUS, päihdepsykiatrian pkl. PÄLY

2 Päihdeongelman ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys näyttäytyy monella eri tavalla: esimerkki 1 Mikä on ennuste, jos juominen saadaan loppumaan? Jos kognitiivinen toimintakyky on pysyvästi romahtanut, niin miten tarkemmin ottaen ja mistä syystä?

3 Päihdeongelman ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys näyttäytyy monella eri tavalla: esimerkki 2 Kognitiivinen toimintakyky näyttää säilyneen hämmästyttävän hyvin. Mihin toimintakyvyn säilyminen perustuu vai onko kyseessä osin harhakuva? Mikä on ennuste, jos juomista ei saada loppumaan?

4 Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Sisältö Tiivistelmä Mistä on kyse kognitiivisessa toimintakyvyssä? Kuka päihdeongelmainen? Mistä kognitiossa on kyse? Päihdeongelmaisen kognitiivisen suoriutumisen kulku: edeltävät, ongelman aikaiset ja ongelmaa seuraavat puutokset Yhteenveto

5 Tiivistelmä Kognitiivinen suoriutuminen on olennainen osa päihdeongelmaisenkin toimintakykyä, vaikka ei aina riittävä selitys hyvin tai huonosti säilyneelle toimintakyvylle Kognitiivisen suoriutumisen ja toimintakyvyn yhteys korostuu sekä työuran alku- että loppupäässä. Kognitiivisen suoriutumisen ja toimintakyvyn suhdetta tarkasteltaessa on syytä erottaa väestö-, kliinisten potilaiden sekä yksilötason näkökulmat

6 Mistä kognitiivisessa toimintakyvyssä on kyse? Kognitiiviset prosessit ja kognitiot Ajurit ja impulssit Välittävät tekijät (fyysinen ja sosiaalinen ympäristö kulttuuri, yms konteksti, i,.) Toimintakyky ja päätöksenteko Muunnos lähteestä: Hofmann, Friese & Wiers; 2008)

7 Oletus: varhain aloitettu päihteiden käyttö lisää impulsiivista käyttäytymistä ja vastaavasti heikentää kognitiivista suoriutumista ainakin toiminnanohjauksen ja työmuistin hallinnan osalta Tarkemmin debry SC & Tiffany ST. Tobacco-induced neurotoxicity of adolescent cognitive development (TINACD): A proposed model for the development of impulsivity in nicotine dependence: Nic & Tob Res 2008; 10: Crews F, He, H& Hodge, C. Adolescent cortical development: A critical period for development of addiction. Pharmacol Biochem Behav 2007; 86:

8 Mistä kognitiossa on kyse: kognitiivisten haasteiden monimuotoisuus Kognitiivinen suoriutuminen: Kapasiteetti optimaalis-normaaleissa strukturoiduissa tilanteissa (Yleistekijä, muisti, nopeus ja toiminnanohjaus) Kognitiivinen toiminnanohjaus hälyisissä tilanteissa: Tarkkaavuueden ja energian kohdentaminen. Tasaisuus/jaksavuus (pysyminen työtilassa tarkkaavuus, häiriöalttius) Pitkäkestoinen Suuntautuneisuus (kiinnostuksen ja toiminnan kohteet) Sosiaalinen kognitio ja kognitiot toimintaa suuntaavina uskomuksina

9 Kuka on päihdeongelmainen? yleisväestön joukossa tietty osa piileviä päihdeongelmia hoitoa hakevat päihdeongelmaiset erityishoitopaikkojen potilaat yms. valikoituneet otokset päihdeongelmaisia; yleensä 2 dg potilaita

10 Yleisväestö: Alkoholin yhteys kognition puutoksiin: J- käyrä 40 + iässä alkoholin suurkulutus vähentää Alzheimerin taudin ja vaskulaarisen dementian riskiä, mutta lisää alkoholidementian riskiä. Väestötasolla siksi paradoksaalisia tuloksia alkoholi & dementiariskistä. Picard 2011, Brust Corrao et al. Alcohol and Coronary Heart Disease. Addiction 95: , 2000

11 Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Yleisväestön kognition taso & päihdeongelmat ennen vakavia ongelmia Yleisväestössä ne, joilla on päihdeongelma v:n iässä havaitaan yleisiä kognition puutoksia jo tuolloin Vaikutuksen koko kohtalainen 0.67, ( ) (Weiser ym. Acta Psychiatr Scand 2004) Huom! tupakointi ilman vakavaa psykiatristaä häiriöitä 18 v. iässä liittyy yleisen kognition puutoksiin. Mitä runsaampi tupakointi sitä selkeämpi puutos Vaikutuksen koko ( ) (Weiser ym. Addiction 2009) Yleisväestössä runsas tupakointi saattaa haitallisempaa kognitiolle kuin alkoholin runsas käyttö

12 Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Vaikea käytöshäiriö & kognition puutokset Närhi ym. Scand J Psycholol (n = v. käytöshäiriö, jonka vuoksi laitoshoito vs. 48 verrokkia) Oppimisvaikeuksia (luki, ma) 57 % käytöshäiriönuorista (verrokit tieto puuttuu) 31 % selviä kielellisiä puutoksia (VIQ < 85) (vs. 2 % verrokeilla**) (50 % heistä käytöshäiriö + päihdehäiriö) 49 % lieviä tai suhteellisiä kielellisiä puutoksia (VIQ < PIQ 15) ( vs. 23 %) 7 % laaja alaisia kognitiivisia puutoksia (vs. 0 % ns) (60 % heistä päihdehäiriö; otos pieni) 9 % vain toiminnanohjauksen puutoksia 9 % vs. 4 % ns. (43 % heistä päihdehäiriö; otos pieni) 53 % ei kognitiivisia puutoksia (vs. 81 % **) Huom! Kaikista tutkituista, joilla käytöshäiriö myös päihdehäiriö 41 %:lla. (kognitiivinen profiilli ei tilastoillisessa yhteydessä päihdehäiriön yleisyyteen, otoskoot pieniä)

13 Päihdehäiriön aikaiset kognitiivisen suoriutumisen puutokset: yleisväestön päihdeongelmissa runsas tupakointi voi olla haitallisempaa kuin runsas juominen Yleisväestö: (Kalmijn 2002) Keski-ikäisillä naisille ajankohtainen tupakointi oli negatiivisesti yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen Kohtuullinen alkoholinkäyttö oli positiivisesti yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen.

14 Kliinisillä päihdepotilaillakin tupakointi on yhteydessä kognition puutoksiin. (Friend, 2005 ADDICTIVE BEHAVIORS 30, )

15 Päihdeongelmaa seuraavat kognitiiviset puutokset: lyhytaikaisen raittiuden aikana (1-2 kk) Aine Tarkkaavuus /työmuisti Psyko- Toiminnanmotoriikka Kielelliset toiminnot Visuospatiaali set toiminnot Säilömuisti ohjaus Alkoholi 1 *** * /** 0/ * ** /*** ** ** Sekakäyttö * /** O /* 0 / * * / ** * /** * / ** Amfetamiini tai metamfetamii ni * * * * */ ** * / ** Bentsodiatsepiinit ** *** * *** ** / *** ** 1) Ekstaasi 0 / * O 0 O 0 / * 0/ * Kannabis 0 O 0 O * 0 Kokaiini *** * * / ** ** / *** * / ** 0 / * LSD 0 O 0 O 0 0 Kliiniset kontrolloidut potilasaineistot vieroituksen jälkeen & tavanomainen nps tutkimus (Tarkemmin kirjoissa muistisairaudet, kliininen neuropsykiatria kirja, Duodecim)

16 Sekakäyttöön painottuvaa päihdeongelmaa seuraavat kognitiivisen suuoriutumisen muutokset Hanson ym. J Child & Adolesc Subst Abuse 2011 seurasivat kognitiivisia toimintoja 10 vuoden ajan ryhmässä päihdehoitoon hakeutuneita nuoria (n = 37) runsas kumulatiivinen alkoholin tai huumeiden käyttö visuospatialinen suoriutuminen alkoholin runsas käyttö kielellinen muisti piristeiden runsas käyttö visuaalinen muisti viime aikainen runsas päihteiden käyttö toiminnanohjaus

17 Tutkimustiedon perusteella muodostettu oletusmalli kognitiivisen suoriutumisen kohentumisesta pitkäkestoisen alkoholista raitistumisesta aikana 100 % Poikkeus: Spatiaalinen Suoriutuminen,? Fein ym. 2006) Yhdysvaikutus juomisen jatkumiseen toipumisen aikana; Muuronen ym. 1989? %:lla hoitoon hakeutuvista alkoholisteilla alussa kognitiivisia puutoksia (Bates ym,. 2002). Alle viikon raittius eniten puutoksia, Salin 1994 Puutosten heikkoa palautumista ennakoivia tekijöitä: Aivovammat (Parry-Jones ym. 2006) Runsas kerta/putkijuominen, heikko ravinto, tiamiinin puute Maksan heikko kunto (Fals-Stewart, 2003) Kohonnut verenpaine (Braggio & Pishkin, 1992) Muu komorbiditeetti, heikosti palautuva aivoatrofia (Bartels, 2007) Runsas tupakointi (Durazzio, 2007) Erittäin runsaat vieroitusyritykset (Loeber, 2010) kk

18 Pahiten syrjäytyneillä asunnottomilla sekä päihteiden ongelmakäyttö & mielenterveysongelmat & puutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä yleisiä ja monella myös pysyviä Erkkilä & Stenius-Ayoade (2009) tutkivat 158 pääkaupunki seudun asunnottomien vastaanottokotien asiakasta 82 % Päihdehäiiriö 89 % Mikä tahansa mielenterveyden häiriö 31 % Kaksoisdiagnoosi Muistivaikeuksia seulottiin 35 potilaan otoksella - 54 % MMSE < 24 eli vahvasti poikkeava - (17 %) löytyi potilasrekisteristä maininta aivovammasta tai aivoverenvuodosta. Yli puolella asunnottomien henkinen toimintakyky on (GAF & SOFAS arvion perusteella), alentunut tavalla joka edellyttäisi tukea arjen asioiden, kuten kodin-, talouden- ja hygienianhoidossa. Toisaalta: vaikeimmin päihdeongelmaisilla ajankohtaisten ja pysyän kognitiivisen toimintakyvyn puutosten erottaminen on haasteellista ilman todistettua riittävän pitkää raittiutta Ringen et al Kaksoisdiagnoosipotilalla kannabiksen käyttö oli yhteydessä heikkoon kognitiiviseen suoriutumisen, jos potilaalla oli skitsofrenia, mutta hyvään suoriutumiseen, jos kaksisuuntainen mielialahäiriö

19 Miten alkoholistit kompensoivat alkoholismin neuraalisia pitkäaikaisvaikutuksia? Alkoholistien ja terveiden väliset hemodynaamiset erot kognitiivisissa tehtävissä (kirjassa Kliininen neuropsykiatria) alkoholisteilla vähemmän aktivaatiota alkoholisteilla enemmän aktivaatiota

20 Lievätkin kognitiiviset ongelmat korostuvat, kun tehtävä on uusi ja joustavuutta vaativa Goldberg: E. The executive brain

21 Suositus nps-tutkimuksen tekemiseksi, kun otetaan kantaa päihderiippuvaisen työkykyyn Todettaessa ajankohtainen alkoholiriippuvuus tulee neuropsykologista työ ja toimintakykyarviota varten tehtävää tutkimusta edeltää riittävän pitkä, vähintään 2 kuukauden pituinen, todistetusti raitis jakso. Alkoholivieroitus tai vaihtoehtoisesti huume- ja lääkevieroitus on syytä varmentaa laboratoriokokein tai vaihtoehtoisesti sekä vaikeimman päihde riippuvuuden ollessa kyseessä myös laitoshoitojakson avulla. (Telakivi, Rapeli, Kaarne, Hillbom, SLL 2010)

22 Yhteenveto: päihdeongelmiin liittyvien kognitiivisten ongelmien kulku Vakavia päihdeongelmia voivat ennakoida lievät tai kohtalaiset yleisen kognition puutokset ja oppimisvaikeudet. Kielelliset vaikeudet voivat olla esillä korostuneesti. Oppimisen ja kognitiivisen suoriutumisen puutteet peittyvät usein käytösongelmien alle. Tupakointi merkittävä primaareja kognitiivisia puutoksia selittävä tekijä, joka ilmeisesti altistaa myös päihdehäiriön kehittymistä. Mahdollisesti myös kasautuvia puutoksia selittävä tekijä. Päihteiden käytöstä seuraa usein visuospatiaalisen toiminnan, yleisiä muistin (työmuisti, kielellinen ja visuaalinen) tai toiminnanohjauksen puutoksia Raitistumisen jälkeen muistin ja toiminnanohjauksen ongelmat useimmiten korjaantuvat huomattavasti (työmuisti? ) ja visuospatiaaliset ongelmat lievittyvät. Lievittyminen sillä edellytyksellä, että yleinen terveys on säilynyt kohtalaisena eikä vakavaa aivovammaa ole kehittynyt neurotoksisuuden tai muiden syiden vuoksi.

23 Viesti Keskeistä päihteiden väärinkäytössä on ongelman tunnistaminen sekä hallinnan ja haittojen (subj + obj) kehityskulku Ajankohtaisen päihteiden väärinkäytön lyhytkestoinen korjaantumisennuste on vaatimaton. Sen sijaan pitkäkestoinen ennuste on varsin hyvä. Kognitiivinen toimintakyky on monimuotoinen ilmiö, jolla on monentasoisia yhteyksiä päihteiden väärinkäyttöön. Osin edeltävä tekijä, osin seuraus. Subjektiivisen ja objektiivisen kognitiivisen toimintakyvyn välinen yhteys on heikko, vaikka tvan kokemukset pitää ottaa vakavasti. Ennuste toimintakyvyn palautumista päihteiden väärinkäytön loputtua on hyvä muutaman vuoden viipeellä, ellei muu psyykkinen tai somaattinen sairastavuus ole kroonista. Menetettyjen mahdollisuuksien palautuminen ja vahinkojen kompensointi on silti joskus ylivoimaista.

24 Yhteenveto: Päihdeongelmaisen kognitiivisen toimintakyvyn arviointi... on tärkeä kokonaisuus, jonka osia voidaan arvioida luotettavasti. Kognitiivisen toimintakyvyn vahvuuksien ja puutosten merkityksen selvittäminen edellyttää yksilöllisen kehitysvaiheiden ja kontekstin ( arki, opiskelu, työ) selvittämistä Kognitiivisen toimintakyvyn tulkinnassa muutosten ennustamisessa on tärkeä tuntea päihteiden käytön ja kognitiivisen toimintakyvyn väliset yhteydet ja niihin vaikuttavat tekijät: a) yleisväestössä b) kliinisten potilaiden joukossa ja c) yksilöllisen vaihtelun tasolla.

25 Tiivistelmä Kognitiivinen suoriutuminen on olennainen osa kokonaisuutta, josta muodostuu psyykkinen työja toimintakyky Neuropsykologinen tutkimus on poikkileikkaus, jonka tulkinnassa tarvitaan runsaasti tietoa päihteiden lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista keskushermostovaikutuksista sekä kaksoishäiriöstä Kaksoishäiriöt ovat kliinisessä käytännössä yleisiä.

26 Sisällys päihdeongelma päihdeongelmien ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys: esimerkkejä ja tilastoa Kognition kirjo Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Päihdeongelmaa seuraavat kognitiiviset puutokset Kognitiivisten puutosten kuntoutuminen raitistumisen jälkeen. Käytännöllisiä näkökohtia Yhteenveto

27 Kognitiivisen toimintakyvyn haasteet: 1) Kapasiteetti (Yleistekijä, muisti, nopeus ja toiminnanohjaus) 2) Tasaisuus/jaksavuus (pysyminen työtilassa tarkkaavuus, häiriöalttius) 3) Suuntautuneisuus (kiinnostuksen ja toiminnan kohteet)

28 Esimerkki toiminnanohjauksen jäsentämisestä: ADDaikuisilla voi esiintyä yksi tai useampia seuraavista toiminnanohjauksen ongelmista toistuvasti (Brown, 2005) 1) Aloittaminen: puutteet toiminnan organisoinnissa, priorisoinnissa ja vireystilan kohottamisessa 2) Fokusointi: vaikeus ylläpitää keskittymistä ja tarkkaavuutta tehtävän aikana 3) Ponnettomuus/effortti: vaikeus vireyden, tarmokkuuden, prosessointinopeuden ja motivaation ylläpitämisessä pidemmän aikaa; 4) Emootiot: frustraation sietokyky ja tunteiden säätellyn vaikeus (ongelma jota DSM IV:n mukaisessa oireistossa ei mainita); ja 5) Muisti/työmuisti: (puutteet kyvyssä pitää tärkeät asiat tehtävän ajan mielessä (on-line) tehdessään sekä mieleen palauttamisessa. 6) Aktiviteetin monitorointi ja itsen kontrollointi: Tehtävien kokonaisuuksien tarkkailu ja osatehtävien oikea-aikaisuuden huomiointi (keskustelut, kaupassa käynti, auton ajaminen yms.) Piirteet vs. kategoria? Merkitys työkyvylle korostuu ei-rutiinitehtävissä (Goldberg + Oma kl neuropsykiatria kirjassa)

29 Päihdeongelma ja toimintakyky Lievät päihdeongelmat ovat yleisiä myös työelämässä olevilla henkilöillä. Vaikeisiin päihdeongelmiin liittyy usein syrjäytymistä -> syrjäytyneiden päihdeongelmat ovat usein vaikeita? Vaikeat päihdehäiriöt etenevät tyypillisesti impulsiivisesta käytöstä kompulsiiviseen ja niihin liittyy useiden päihteiden sekakäyttöä. On harvoin henkilön ainoa ongelma. Päihdeongelmaan liittyy usein sekä sitä edeltäviä että seuraavia muita psyykkisiä häiriöitä Runsaan käytön kielteiset seuraukset johtavat usein pyrkimykseen vähentää käyttöä tai lopettaa käyttö kokonaan. Huomattava osa ongelmakäyttäjistä onnistuu tässä, vaikka riski retkahtaa heikosti hallittuun käyttöön säilyy koholla useita vuosia. Toistuvasti hoitoon hakeutuvat ovat muita vaikeimpia tapauksia ja mielenterveyshäiriön ja päihdehäiriön yhteisesiintyvyys on heillä yleistä.

30 Tärkeä kokonaisuus...toisinaan on hyvä pohtia Kuinka paljon päihteiden käytön jatkumiseen haitoista huolimatta liittyy lähtökohtaisia puutoksia kognitiivisessa toimintakyvyssä? Missä määrin varhain alkanut tai erittäin raju päihteidenkäyttö on aiheuttanut pitkäkestoisia puutoksia kognitiivisessa toimintakyvyssä? Millainen on kognitiivisen kuntoutumisen ennuste?

31 Kognitiivinen toimintakyky ja kognition monta merkitystä Sosiaalinen kognitio Ja mielen teoria Kognitiivinen suoriutuminen Suorituskyky neutraaleissa tilanteissa Toiminnanohjaus Kognitiivinen kontrolli Impulssikontrolli Päätöksentekotilanteissa (mene vs. älä Kognitio käyttäytymistä Ohjaavina uskomuksina Tulkintaohjeina Esim. pystyvyysuskomukset Käyttäytymistä ohjaavat automaatiot A B -C

32 Päihdepotilaiden tutkimisen ABC Päihdepotilaiden psykiatristen häiriöiden arvioinnissa on olennaista hahmottaa päihdehäiriön ja muiden häiriöiden välinen ajallinen suhde samanaikaisuus vs. peräkkäisyys & muutosten suhde toisiinsa Sama koskee myös päihdepotilaiden kognitiivisten häiriöiden arviointia.

33 Kognition kirjo Sosiaalinen kognitio Ja mielen teoria Kognitiivinen suoriutuminen Suorituskyky neutraaleissa tilanteissa Kognitiivinen kontrolli Impulssikontrolli Päätöksentekotilanteissa (mene vs. älä mene, kylmät vs. kuumat tilanteet (-+) Kognitio käyttäytymistä Ohjaavina uskomuksina Tulkintaohjeina Esim. pystyvyysuskomukset Käyttäytymistä ohjaavat automaatiot A B -C

34 Strukturoitu neuropsykologin tutkimus tavoittaa vain kaikista merkittävimmät ongelmat mahdollisesti olennaisilta kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueilta Älykkyyden älykäs ja tehokas käyttö Tarkkaavuus osin, Työmuisti osin Muisti osin (prospektiivinen muisti) Toiminnanohjaus osin Energisyys, vireystilan ylläpito Lievät oppimisvaikeudet Älykkyyden viisas käyttö Valintojen tekeminen Katveeseen jää paljolti myös Sosiaalinen kognitio Metakognitio ja itsereflektio

35 Alko vs. tupakka yleisväestössä, naiset

36 Käytännön potilasnäkökulma: Kuinka paljon oppimisvaikeuksien tunnistuslista toisi lisätietoa? 22 kysymystä oppimisesta, joihin on helppo vastata. Rasti = kyllä; ei = tyhjä Vältätkö lukemista Yksi kynnysarvo (yli 50 % kyllä vastauksia) Tulkinta tehtävä muihin ajankohtaisiin ja elinaikaisiin tietoihin vertaamalla.

37 Millaisia oppimisvaikeuksia päihdepotilaat tunnistavat (n = 10) Onko lukemisesi hidasta? **** Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? **** Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? ****** Vältätkö lukemista? *** Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? *** Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? ** Onko päässä laskeminen ilman apuvälineitä sinusta vaikeaa? ***** Onko sinun hankala seurata puhetta esimerkiksi isossa ryhmässä? ** Onko sinun vaikea lausua pitkiä sanoja? Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin? ** Jos teet jotakin ja sinut keskeytetään, unohdatko mitä olit tekemässä? **** Sekoitatko usein päivämäärät ja kellonajat niin, että tulet väärään aikaan tapaamisiin? ** Onko sinusta vaikea muistaa sujuvasti kuukausien järjestys? * Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin? ***** Menevätkö puhelinnumeron numerot helposti väärin kun valitset niitä? Sattuuko sinulle usein huolimattomuusvirheitä? *** Onko lomakkeiden täyttö sinusta hankalaa? **** Onko sinun vaikea muistaa ihmisten nimiä, vaikka yrität painaa niitä mieleen? *** Oliko kertotaulun oppiminen koulussa vaikeaa? ***** Sekoitatko usein oikean ja vasemman? ** Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? *** Onko kartan lukeminen tai uudessa paikassa perille löytäminen sinulle vaikeaa? ***

38 Havaintoja päihdepotilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamisesta Valikoimaton otos päihdepotilaita ( n = 10) Kysymyksenasettelut vaihtelevia. - > 80 % kysymys neuropsykologille laajempi kuin puhtaasti kognitiivinen toimintakyky. Koulupohja 80 % pk (heistä 20 % laitoksessa loppuun), 10 % pk kesken 10 % yo. Ammatillinen koulutus 20 % loppuun asti, 20 % ammatillinen kurssi vankilassa, 60 % am koulutus puuttuu tai keskeytynyt. Maininta väh. lievästä aivovammasta 20 % Maininta päihdehäiriöitä edeltäneistä sopeutumisvaikeuksista tai käytöshäiriöstä koulussa 60 % Oppimisvaikeuksia mainittu aiemmin HUS papereissa 10 % Oppimisvaikeudet tai muut Nps puutokset lievää vaikea-asteisempia 70 % (30 % lieviä tai ei puutoksia) Tulkinta: Käytöksen ja persoonallisuuden häiriöt helposti peittävät oppimisen ja kognitiivisen suoriutumisen häiriöt Raportoi oppimisvaikeuksia 20 % kyselyssä (ka. 7.3 /22) 40 % kysely tai haastattelu

39 Käytännöllisiä näkökohtia Ennen neuropsykologin tutkimusta 1: Ajankohtaista päihteiden käyttöä voidaan selvittää laboratoriotestein seerumin glutamyylitransferaasi (GT,) puoliintumisaika = 26 vrk seerumin niukkahiilihydraattinen transferriini, (CDT tai DST), puoliintumisaika =15 vrk. Näiden yhdistelmä, gamma-cdt l[gamma-cdt = 0.8 x ln(ggt) x ln(cdt)]. Huumeseulonta = virtsanäyte Analyysi tavallisimpien huumeiden ja päihdekäyttöön soveltuvien lääkeaineiden käytöstä. Virtsanäytteen ottoon vaaditaan tutkittavan suostumus. (Telakivi, Rapeli, Kaarne, Hillbom, SLL 2010) Punasolujen keskitilavuuden (MCV) puoliintumisaika = (120 vrk) alkoholinkäytön mittariksi MCV on liian epäspesifinen.

40 Ennen neuropsykologin tutkimusta 2: Vieroitusvaiheen aikana esiintyy runsaasti psyykkisiä häiriöitä, jotka tulee selvittää/huomioida Akuutti vieroitusvaihe Akuutit vieroitusoireet usein fyysisiä luonteeltaan voidaan seurata hyvin ja mallintaa esim. eläinmalleilla Alkoholin vieroitusoireet alkavat h runsaan juomisen jälkeen riippuen juomiskauden kestosta ja veren alkoholipitoisuudesta. Huippu 2-3 vrk juomisen loputtua -> delirium tremens - ja kouristusriski - > vaativat sairaalahoitoa. Harhoja voi esiintyä. Pitkittynyt vieroitusvaihe Unihäiriöt tavallisia -> % alkoholisteista. Kesto viikoista useisiin kuukausiin (Brower 2003). Kohonnut verenpaine usein jatkuu -> 3 viikon kuluttua vielä 20 %:lla koholla oleva vp. (Ceccanti, 2006) Masennus- ahdistuneisuus, stressijärjestelmän yliaktiivisuus ja kohonnut riski aggressiivisuuteen voi jatkua viikkoja tai kuukausia.

41 Ketkä ovat alttiita addiktiolle? Heillä on vaikeuksia tasapainon saavuttamisessa tai säilyttämisessä Ovat muita impulsiivisempia. Eivät sitoudu yhtä vahvasti kuin muut yhteisön normeihin Tavallista suurempi taipumus masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Muita heikompi itsetunto. Voivat olla muita herkempiä päihteen tai addiktoivan toiminnan palkitsevalle vaikutukselle. Voivat olla vähemmän herkkiä kokemaan päihteen tai addiktoivan toiminnan kielteisiä vaikutuksia. Voivat olla muita herkempiä päihteiden pysyville vaikutuksille aivoissa. Pekka Rapeli 2010 West (2006) Theory of Addiction: Oxford: Blackwells 41

42 Kaksoishäiriö ja kogniitivisen toimintakyvyn kehitys (vrt Ringen)

43 Mikä on toiminnanohjauksen merkitys? Oletus: hyvä toiminnanohjaus antaa mahdollisuuden säilyttää työkyky suhteellisen hyvin, vaikka muita lieviä kognition ongelmia (erit. muisti) esiintyisikin. Vastaavasti hyvä yleinen taso ja muisti eivät takaa hyvää työkykyä, jos toiminnanohjauksessa on suuria puutoksia. Toiminnanohjaukset häiriöt voivat sekä edeltää, että seurata päihdeongelmaa. Toiminnanohjauksen lievien puutosten merkitys voi rajoittua pääasiassa vapaisiin ei-ohjattuihin tai ei-rutiinintehtäviin (Delisle & Braun, 2011)

44 Työelämän kehitys ja kognitiiviset vaatimukset Yleistä älykkyyttä on tarvittu aina ja tarvitaan jatkossakin((elämä on kompleksistä ja vauhti vaan kiihtyy... Gottfredson 1997). Luku- kirjoitus ja laskutaito antoi merkittävän kilpailuedun teollistumisen alussa. Merkitys on edelleen huomattava, mutta osin muuntunut tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallinnaksi tai medialukutaidoksi. Hyvä muisti antoi kilpailuedun koulutusvaatimusten kasvaessa. Merkitys edelleen huomattava, mutta osin muuntunut tietojen tietoteknisten laitteisiin tallentamisen ja hakemisen oppimiseksi. Toiminnanohjauksen ja työmuistin merkitys on kasvanut tietoyhteiskunnan vaatiessa tiedon hallintaa ja strategisia valintoja enemmän samalla kun osa semanttisesta muistikuormituksesta voidaan siirtää tietotekniikalla hallittavaksi. Sosiaalisen kognition ja viisaan sosiaalisen verkostoitumisen merkitys on kasvanut palveluyhteiskuntaan ja asiantuntijoiden tiimeissä työskentelyn myötä.

45 Neurokognitiivisten häiriöiden kuntoutumisesta alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen on runsaasti näyttöä Pitkäaikaista kognitiivista kuntoutumista on tutkittu 2-7 vuoteen asti Jos raittius pitää, ei aivovammoja (hc tai yleistä), vähän tai ei tupakointia (Bartch 2007, Durazzio 2007) kuntoutuminen voi olla hyvää kaikilta osin! Osittainen poikkeus: spatiaalinen suoriutuminen? Fein ym. 2006, Eikielellinen suoriutuminen (PIQ) Harris 2008

Neuropsykologin tutkimus ja päihteet

Neuropsykologin tutkimus ja päihteet Neuropsykologin tutkimus ja päihteet 11.10.2011 Suomen koulu, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys Pekka Rapeli Neuropsykologi, HUS päihdepsykiatrian pkl Sisältö Päihdeongelman kulku: neuropsykologinen

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu

Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu Toiminnanohjaus } Toiminnanohjaus on varsin laaja käsite. Sen otaksutaan muodostuvan korkeimpien psyykkisten toimintojen yhteistoiminnasta.

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen:

Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen: Mielenterveys- ja päihdepotilaiden syrjäytyminen: toivo ja tosiasiat Kuntoutusakatemia 12.12.2013 Pekka Rapeli, neuropsykologi HUS päihdepsykiatrian pkl Toivo I: Hyvä elämä, yhteisöllisyys ja osallistuminen

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015 Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja käytännön sudenkuopat Raija Kerätär 17.11.2015 www.oorninki.fi Alkoholiriippuvuuden esiintyvyys Alkoholiriippuvuus ja haitallinen käyttö 5,4% Suomessa

Lisätiedot

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6.

Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6. Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6.2015 1 Verkkopalvelut/-auttaminen Perusteluja/taustaa Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja

Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja Toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaverkosto: Työikäisten toimintakykyarvion menettelytapasuositukset ja mittarit Ari Kaukiainen Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä / TOIMIA Ylilääkäri,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä

ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä ADHD:n Käypä hoito suositus Matkalla aikuisuuteen nuorten ADHD:n erityispiirteitä 12.10.2017 Maria Sumia Lastentautien ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Tays EVA-yksikkö Pirkkalan terveyskeskus Nuoruuden

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

Muisti ja päihteet. Silja Runsten, psyk el 11/13

Muisti ja päihteet. Silja Runsten, psyk el 11/13 Muisti ja päihteet Silja Runsten, psyk el 11/13 päihdehäiriöt muisti ja ikääntyminen päihteet, kognitio ja muisti alkoholin käyttöön liittyvä muistisairaus Päihteiden käyttö Päihteet = alkoholi ja/tai

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt työelämän ja ammatillisen kuntoutuksen haasteina Ammatillisen kuntoutuksen päivät 17.-18.9. 2014 Verve, Oulu Liisa Paavola Neuropsykologian erikoispsykologi, FT Pitäisi

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan. työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa

Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan. työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa Neuropsykologin rooli nuoren aikuisen ADHD- ja AS-asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa Liisa Paavola, neuropsykologian erikoispsykologi, FT NeuralOy Kehitykselliset neuropsykiatriset

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Olli Kampman,, LT, apulaisopettaja TaY,, lääl ääketieteen laitos EPSHP psykiatrian toiminta-alue alue Kaksoisdiagnoosi (dual diagnosis,, DD) Vakava

Lisätiedot

Työssä muistaminen -kysymyssarja

Työssä muistaminen -kysymyssarja Työssä muistaminen -kysymyssarja Kysymyssarja sopii apuvälineeksi muistinsa ja keskittymisensä toiminnasta huolestuneen potilaan tarkempaan haastatteluun. Kysely antaa potilaalle tilaisuuden kuvata tarkentaen

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

Masennustalkoot II-tutkimus

Masennustalkoot II-tutkimus PODE Pohjalaiset masennustalkoot Masennustalkoot II-tutkimus Tutkimuslomakkeet Tutkimuksen eteneminen 08.11.2012 Mikä on Masennustalkoot II? Depression hoidon kehittämishanke psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Psykologin ja neuropsykologinrooli mielenterveyden. häiriöstä kärsivän asiakkaan työ- ja toimintakyvyn

Psykologin ja neuropsykologinrooli mielenterveyden. häiriöstä kärsivän asiakkaan työ- ja toimintakyvyn Psykologin ja neuropsykologinrooli mielenterveyden häiriöstä kärsivän asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja työhön kuntoutumisessa Rovaniemi 2.11.2015 Liisa Paavola FT, neuropsykologian erikoispsykologi

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Lähteenä: 65-vuotiaiden aikuisneuvolan tutkimustiedot & Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla 16.6.2011 geriatrian ylilääkäri

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Jaana Körkkö, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja Satu Tuulasvirta, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja SISÄLTÖ: Aikuisten oppimisvaikeudet (johdanto

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla 12.11.2008 Psykiatrian el, VET-terapeutti terapeutti, psykoterapiakouluttaja TEIJO LAINE Tth el, kognitiivisen psykoterapian koulutus SINIKKA HAAKANA HOIDON

Lisätiedot

Kerronpa tuoreen esimerkin

Kerronpa tuoreen esimerkin Mielenterveyskuntoutuja työnantajan kannalta työmielihanke Inkeri Mikkola Kerronpa tuoreen esimerkin 1 TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMA kustannuspaineet yhteistyökyky pysyvyys työyhteisön asenteet TYÖNANTAJAN TOIVE

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

Laitoksessa vai kotona?

Laitoksessa vai kotona? Laitoksessa vai kotona? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö, dosentti (gerontologia) RAI seminaari: Itsemäärääminen, osallisuus ja pakon käyttö 27.09.2012, Messukeskus, Helsinki Agenda Johdattelua Palvelutarpeen

Lisätiedot

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori Ikäihmisten palvelut / PALO / TA4 3.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyvystä Kuntoutumisesta

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu 24.10.2016 Aikataulu ja sisältö Ma 24.10 klo 12:30-15:45 (4h) Päihdeongelma, ongelman tunnistaminen, puuttuminen Ke 26.10 klo 12:30-15:45

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Vaikeuksien kasautumisen ja vakavampien käytösongelmien ennaltaehkäisy myönteisen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

ilkka.helamo@a-klinikka.fi Päihde- ja mielenterveyshäiriö yhdessä oletus vai poikkeus? Yleistäkin? Määritelmiä

ilkka.helamo@a-klinikka.fi Päihde- ja mielenterveyshäiriö yhdessä oletus vai poikkeus? Yleistäkin? Määritelmiä Päihde- ja mielenterveyshäiriö yhdessä oletus vai poikkeus?, päihdesh. VSSHP P723 kouluttaja, suunnittelija / MieliHuuko Huukopäivät 9.12.2010 Helsinki ilkka.helamo@sci.fi www.tyks.fi Mikä ihmeen monihäiriö

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Työmuisti ja sen merkitys

Työmuisti ja sen merkitys Kielellisen ja visuaalis-spatiaalisen työmuistin spesifi varhainen harjoittaminen Kaisa Kanerva, HY Minna Kyttälä, TY Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Työmuisti ja sen merkitys LYHYTKESTOINEN MUISTI: VARASTOINTI

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi

Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Itsetuhoisuuden vakavuuden arviointi Jyrki Tuulari 8.2.2012 psykologi Välittäjä 2013/Pohjanmaa-hanke Itsemurhayritys Itsemurhayritykseen päätyy jossakin elämänvaiheessa ainakin 3-5 % väestöstä Riski on

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Alkoholiohjelma ja mini-interventio

Alkoholiohjelma ja mini-interventio Alkoholiohjelma ja mini-interventio PUHU JA PUUTU Mini-interventio alkoholin riskikäytön ennaltaehkäisyssä Oulu 21.10.2011 24.10.2011 1 Alkoholiohjelman tavoitteet Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET Vaasa opisto 21.2.2008 Päihteet ja päihderiippuvuus Tavallisimmat syyt hoitoon hakeutumiselle päivystyksenomaisesti: yliannos vieroitusoireet

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Lääkkeet, päihteet ja muisti. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkosto 3.4.

Lääkkeet, päihteet ja muisti. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkosto 3.4. Lääkkeet, päihteet ja muisti Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkosto 3.4.2014 Alkoholinkäyttö on lisääntynyt eläkeläisväestön parissa Viikoittain

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 OSKU -projektissa kehitetään uusia ja jo olemassa olevia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja ammattilaisten

Lisätiedot

Aivojen hyvinvointi työssä

Aivojen hyvinvointi työssä Aivojen hyvinvointi työssä Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija Työterveyslaitos, Helsinki 14.3.2011 Salon muistiyhdistys Aivojen kuormittuminen - kaikille tuttu ongelma Työ ja terveys 2009 tutkimus (TTL)

Lisätiedot

Päihteiden käyttö muu haitallinen käyttäytyminen terveys sosiaalinen tilanne voimavarat hoito

Päihteiden käyttö muu haitallinen käyttäytyminen terveys sosiaalinen tilanne voimavarat hoito TILANNEARVIO - Millainen tilanteesi on nyt? Päihteiden käyttö muu haitallinen käyttäytyminen terveys sosiaalinen tilanne voimavarat hoito Tilannearvio auttaa sinua oman tilanteesi tarkastelussa ja arvioinnissa

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10.

Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10. Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10.2007 Pohjanmaa-hanke hanke Pohjanmaa-hanke kuuluu laajojen, kansanterveydellisesti

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS OPPIMISEN TUKENA 10.3.2015 HELSINGIN MESSUKESKUS MERI-JOHANNA FABRITIUS PSYKIATRINEN SH, PSYKOTERAPEUTTI YET, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA Henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia,

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

Mitä kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan? Miksi mielenterveyspotilaat käyttk muita useammin päihteitp

Mitä kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan? Miksi mielenterveyspotilaat käyttk muita useammin päihteitp Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito tänäät ään Kaksoisdiagnoosi: Epidemiologiaa ja merkitys hoidon kannalta PEKKA HEINÄLÄ Päihdelääketieteen yhdistyksen vuosikokousseminaari 9.-10.2006 Aulanko Mitä kaksoisdiagnoosilla

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot