Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu Tänään teemoina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina"

Transkriptio

1 Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa FYYRArinki sulkeutuu Piia Virtanen KM, erityisopettaja BOVALLIUS ERITYISEN Piia Virtanen OSAAVAA OPETUSTA JA OHJAUSTA 1 of 15 Tänään teemoina Miksi on olennaista tunnistaa erityisvaikeuksia? Erityisvaikeudet tässä kontekstissa Miten voin työntekijänä tukea ja auttaa? 1

2 MIKSI? Erityisvaikeudet vaikuttavat ihmisen elämänpolkuun: oppimiseen ja toimintaan esimerkiksi työssä tunnistaminen ja ymmärtäminen on olennaista, jos halutaan ohjata kohti työllistymistä. Jos ajatuksena on muokata ympäristöä ja/tai omaa ohjaustyyliä, pitää tietää, mikä on hyödyksi tieto erityisvaikeuksista siis tarpeen. Mitkä erityisvaikeudet? Oppimisvaikeudet Tarkkaavaisuuden vaikeudet Aspergerin oireyhtymä Tilannetekijät, mielenterveyden vaikeudet Kaikki sellainen, mikä vaikuttaa ohjaustilanteeseen? 2

3 Toiminnanohjaus (eksekutiiviset toiminnot) Kyky toteuttaa tavoitteellista toimintaa Huomata olennainen Ennakoida Suunnitella ja jäsentää Toteuttaa Arvioida Annetussa ajassa ja muut resurssit huomioiden Toiminnanohjauksen tueksi 1. Tavoite - Renkaat on vaihdettu tänään iltaan mennessä. 2. Suunnitelma - Aloitan ruuan jälkeen. - Haen renkaat ulkovarastosta ja otan ne takapenkille. - Tarkistan, että tunkki ja se väännin ovat takaluukussa. - Ajan työpaikan halliin. 3. Suoritustavan valinta 4. Toiminnan käynnistäminen, ylläpitäminen ja muuttaminen tarvittaessa - Aloitan vaihtamisen heti halliin päästyäni. - Jatkan renkaiden vaihtamista kunnes ne on kaikki vaihdettu. 5. Tulosten arviointi ja toiminnan uudelleen suuntaaminen tarvittaessa - Tarkistan, että renkaiden pultit on kiristetty kunnolla. - Menen huoltoasemalle tarkistamaan ilmanpaineet. - Lisään ilmaa tarvittaessa. 3

4 Toiminnanohjauksen vaikeuksiin liittyvät: Itsesäätely, vireystila, estoprosessit Työmuistin toiminta toimiva työmuisti pitää tiedon aktiivisena siten kuin se tehtävän suorittamisen kannalta on olennaista Sisäisen puheen puuttuminen tai heikkous Tarkkaavaisuuden osataitojen ongelmat Itsesäätelytaidot vs. kognitiivinen kehitys Itsesäätelytaidon kehittymisen kannalta on olennaista, että lapsella/nuorella on välineitä ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa Kielen kehitys Vuorovaikutus 4

5 Hallitsin tilanteen Sain kehuja. Uskon, että pystyn jatkossakin! Haluan yrittää uudestaan! Toistuvat hallinnan ja vaikuttamisen kokemukset lisäävät ihmisen uskoa vaikutusmahdollisuuksiinsa ja hänen haluaan yhä enenevässä määrin vaikuttaa x ympäristöönsä. = Itsesäätelyn kehitystä eteenpäin vievä voima x x Tiina Annevirtaa mukaillen 5

6 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeudet Oppimisen ongelmat muun problematiikan osana Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun suoriutuminen on monella osa-alueella heikkoa. Tällöin yleinen lahjakkuustaso on matala. Erityinen oppimisvaikeus = rajallisella alueella kognitiivisissa ja akateemisissa taidoissa näkyvä heikkous Tarkkarajaisia tai päällekkäisiä Elämäntilanteen haasteet oppimisvaikeuksien korostajina (ikä, stressi, mielenterveys) 6

7 Oppimisvaikeudet aikuisilla Aikuisten oppimisvaikeudet tunnustettu yhteiskunnallisten muutosten, mm. syrjinnänvastaisen lainsäädännön vahvistumisen myötä Oppimisvaikeuden voi todeta psykologi, opettaja, puheterapeutti tai muu riittävän koulutuksen asiaan saanut ammattilainen diagnoosin asettaa kuitenkin lääkäri Lääkärin diagnoosia tarvitaan useimmiten etuuksien ja erityisjärjestelyjen saamiseksi (huom! Lukiossa nyt muutoksia!) Oppimisvaikeuksien diagnosointia on syytetty sosiaalisten seikkojen sivuuttamisesta Medikalisaation myötä lääketieteelliset rajat laajenevat Aikuisten kohdalla erityispiirteenä itsemääräämisoikeus esim. suhteessa siihen, haluaako tutkimuksiin Mitä aikuiset itse ajattelivat: (Kuntoutussäätiön tutkimus 2008) Yllättyivät siitä, että Suomea pidetään edelläkävijämaana lukirasismia Kaipasivat syrjinnän vastaista lainsäädäntöä Kiittivät asian saamaa julkisuutta vaikutti myös omaan testeihin lähtemiseen osalla Toivottiin nimettyä työntekijää Työterveyshuolto työssäkäyvälle olennainen 7

8 Erityiset oppimisen vaikeudet Kehitykselliset oppimisvaikeudet Rajallisella alueella kognitiivisissa ja akateemisissa taidoissa näkyvä heikkous Ei johdu oppimistilaisuuksien puutteesta, psykiatrisista ongelmista tai kehitysvammaisuudesta Taitotaso huomattavan heikko suhteessa älykkyyteen Liitännäishäiriöitä, seurannaisvaikutuksia Oppimisvaikeudet tarkkaavuushäiriö oppimisvaikeudet Erityiset ja kehitykselliset oppimisvaikeudet erotetaan diagnostisesti tarkkaavuushäiriöstä 1. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 2. Kielelliset erityisvaikeudet 3. Matemaattiset oppimisvaikeudet 4. Tarkkaavaisuuden vaikeudet 5. Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet 6. Motoriset vaikeudet Erityisiin oppimisen vaikeuksiin liittyvät myös: - Muisti, erityisesti työmuisti - Toiminnanohjaus - Motivaatio 8

9 Lukivaikeus ICD-10: lukemisen erityisvaikeus, kirjoittamisen erityisvaikeus dysleksia Poissulkumääritelmä Määritelmästä riippuen esiintyvyys 3-10% Perinnöllisyyden vaikutus Selitysmalleja mm. toimintojen automatisoitumisen vaikeus, nopean nimeämisen vaikeus, fonologinen häiriö Lukivaikeuden ilmeneminen: Lukemisen ja/tai kirjoittamisen hitaus ja virhealttius Vaikeuksia samankaltaisten äänteiden ja kirjainten erottamisessa, kirjainpuutoksia tai korvaamista toisella, kaksoiskonsonantit ja vokaalit vaikeita Rivit hyppivät Välttämiskäyttäytyminen - asioita saattaa jäädä hoitamatta, esim. lomakkeet Usein yhteyttä tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeuksiin, esim. aikataulut 9

10 Kielellinen erityisvaikeus SLI (Specific Language Impairment) Aiemmin dysfasia Lukivaikeutta laaja-alaisempi kielellinen erityisvaikeus joka ilmenee kielen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen alueella Kielellinen oppiminen ja toimintakyky eivät kehity iän mukaisesti Ei korjaannu iän myötä, mutta muuttaa muotoaan Kielellisen erityisvaikeuden ilmeneminen esim. Puheen ja äänteiden tuottamisen epäselvyyttä Liiallinen yleisten sanojen käyttö, toi! Sanan löytämisen vaikeutta Lyhyitä ilmaisuja ja erikoisia lauserakenteita tai sanojen taivutuksia Puheen puutteen tai epäselvyyden kompensoiminen ilmein, elein ja äänin Kyvyttömyyttä ymmärtää kielen rakenteita (vastakohdat, vertailut, kysymykset) Sosiaaliset vaikeudet! 10

11 ADHD - AKTIIVISUUDEN JA TARKKAAVUUDEN HÄIRIÖ ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder Neuropsykiatrinen oireyhtymä Keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus Alkanut lapsuudessa, oireet pysyviä mutta muuttuvia Oirekuvan taustalla perinnölliset tekijät ja erityisesti aivojen hermosolujen välittäjäaine dopamiinin säätely Tukitoimet olennaisia Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä. Tuki siirtymävaiheissa on olennaista. Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja lisätä psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. (Käypä hoito) 11

12 Esiintyvyys Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan esiintyvyys lapsilla ja nuorilla 5,29 % (Polanzyk ym. 2007) Yhdysvalloissa käytettävä DSM-luokitus antaa isompia lukuja kuin Suomessa käytettävä ICD- 10. Pojilla yleisempi kuin tytöillä Iän karttuessa esiintyvyys vähenee. (HUOM! Kriteerit eivät täyty.) Aikuisen ADHD:n oireita Impulsiivisuus, ärtyisyys Lyhytjaksoinen mielialan vaihtelu, herkkä innostuminen Vireystilan tavanomaista voimakkaampi vaihtelu Viivästynyt univaihe (vaikeus rauhoittua nukkumaan) Lyhytjänteisyys 12

13 ADD Tarkkaamattomuus pääasiallisena oireena, yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ei lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Toiminnan suunnittelu, aloittaminen ja tehtävän loppuun tekeminen ovat hankalia. Tunnistetaan myöhemmin ( eivät haittaa ), kun vaatimukset nopeudesta ja vaikeammasta ajattelusta tulevat ajankohtaisiksi (esim. alakoulu-yläkoulunivelvaiheessa. Kiirehtiminen hankalaa, hitaus leimaa toimintaa vaikeuksia kaverisuhteissa. Palkinnot motivoivat heikosti. Ulkopuolisten usein vaikea uskoa lapsen/nuoren vaikeuksiin, sillä toiminta voi näyttää rauhalliselta ja ystävälliseltä. ADD:n ydinoireet tiivistettynä (toim. huom. ja kärjistettynä ) Ei keskity. Ei kuule. Ei muista. Ei suunnittele. Ei tee. Sami Leppämäki 13

14 Aspergerin oireyhtymä Vaikuttaa siltä, että menestyminen tieteessä ja taiteessa edellyttää hivenen autismia, koska tarvitaan kykyä unohtaa tavanomaiset arkipäivän asiat ja kykyä keskittyä johonkin omaperäiseen ja ennenkuulumattomaan ja kykyä suunnata koko huomio tähän yhteen ainoaan asiaan. (Hans Asperger 1949) Bovallius-ammattiopisto 27 Mitä Aspergerin oireyhtymä on? Neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö Aistien välittämä tieto ja tuon tiedon tulkinta eriasteisesti poikkeavaa Vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, haastavaa asettua toisen henkilön asemaan, erityisiä mielenkiinnon kohteita, poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin Bovallius-ammattiopisto 28 14

15 1. Aspergerin oireyhtymä (AS), F84.5 DSM V tautiluokituksen uudistus vuonna 2013 Keskeistä: autismin kirjon diagnostisten kriteereiden yhdistäminen = autismin kirjon häiriöihin luetaan autismi, Aspergerin oireyhtymä ja epätyypillinen autismi ICD-10 > ICD-11 (ei tiedetä vielä milloin) Periytyvät (geneettiset) tekijät mahdollisia Pojilla enemmän ( 4 X) Vrt. tytöt Esiintyvyys AS 3 / 1000 (Mattila) Bovallius-ammattiopisto 29 Haasteita mm: Vaikeus kommunikoinnin ja tunteiden hallinnassa Vaikeus saada ystäviä Siirtymät/valintatilanteet vaikeita Vaikeus keskittyä joissakin tilanteissa Erikoiset oppimistaidot (mm. visuaalisuus) Tunteista kertominen vaikeaa Tapa havainnoida ja kommunikoida erikoinen Vaikeus tulkita ei-kielellistä viestintää -> tulkintavirheitä Outoa käyttäytymistä Avun tarvetta arjen toiminnoissa Bovallius-ammattiopisto 30 15

16 Erikoinen? Älykäs? Kömpelö? Monotoninen? Sairaus? Vamma? Riehuja Ihminen, jota voidaan tukea yksilöllisesti suunnitellun ohjauksen avulla Bovallius-ammattiopisto 31 Kuinka keskustella asiasta Ota puheeksi. Kuuntele enemmän kuin puhu. Älä lyö leimaa: olet auktoriteetti. Käyttäkää seuloja ja oirekyselyjä tarvittaessa ja vain keskustelun ja ohjauksen välineenä. nistus/tunnistuslista 16

17 Miten kartoitan tai ohjaan tutkimuksiin Kartoittava haastattelu Tunnistuslista keskustelun ja palveluohjauksen tueksi Tarvittaessa omalta terveyskeskuslääkäriltä lähete neuropsykologiseen tai erikoislääkärin tutkimukseen Materiaalit: HERO, Turun kristillisen opiston Luki-Tuki-keskus, Niilo Mäki Instituutti Selkokeskus Oppilaitosten materiaalit Kuntoutus- ja opetushenkilöstön tutkimukset: Niilo Mäki Instituutin (NMI) lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille NMI:n lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukeminen Haluatko SINÄ, että ohjattava onnistuu? 17

18 Miten työntekijä voi huomioida erityisvaikeudet käytännössä Kysymällä asiakkaalta! Onko aikuisella asiakkaalla itsellään halua ko. asiaa harjoitella/kehittää? Hankkimalla oleellisen tiedon asiakkaallaan todetusta erityisvaikeudesta tärkeää olla tietoinen päällekkäisesiintyvyydestä Toteuttamalla verkostossa sovittuja yhteisiä periaatteita Keskustelemalla oppimisesta strategioiden harjoittaminen Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukeminen (2) Erityisesti yksilöohjauksessa: Paikka, aika Mitä tarvitset? Mitä et tarvitse? Tärkein asia sopivimpaan kohtaan Pitääkö muistaa? Miten? 18

19 Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukeminen (3) Erityisesti ryhmän ohjauksessa: Istumapaikka, ikkunat Tilanteen aloitus, mitä näkyviin Luontevat luvat nousta ylös Vastuutehtävät Spontaanit tilanteet auttaa ryhmän ohjaajaa Nimen käyttäminen ei-nolossa esimerkissä Konkreettinen palastelu Voiko ryhmän idean toteuttaa? Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukeminen (4) Mitä apua voi tarvita? Kuka sitä voi antaa? Listat Post it laput Kännykkämuistutukset Muistisäännöt Mene viereen (kosketus?) Välitön palaute, aika käydä läpi 19

20 Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukeminen (5) Käsiteltävän asian linkittäminen kiinnostaviin aiheisiin (jos mahdollista) Strategioiden opettelu sen aiheen parissa, jota ollaan työstämässä Kysymysten sokraattinen kierrättäminen Kysy! 20

21 Oma tyylini Kenen asioista on kyse? Täytänkö kaiken tilan puheellani? Olenko liian innoissani? Murahtelenko ohjeita ylimielisesti? Tarkoitanko mitä sanon, kun sanon, ettei tyhmiä kysymyksiä ole? Teenkö puolesta vai ohjaanko liikkumaan? Erityisvaikeudet huomioiva ohjaustapa Kysy Hyödynnä Ehdota Ohjaa monipuolisesti Kokoa ja kertaa 21

22 Lähteitä ja kirjallisuutta: Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus, Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010 (löytyy pdf:nä) Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä (Aro ym. toim.) Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma (Lyytinen ym. toim.) Erilaisen oppijan käsikirja, Erilaisten oppijoiden liitto ry Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja vanhempien yhteistyötä. (NMI:n Kummi 4) Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen (Tony Attwood) ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. (Dufva & Koivunen toim.) 22

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi,

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö TOKKA2 www.lao.fi/tokka2 ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. ADHD:n ilmeneminen: keskittyminen,

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot