MONENLAISET OPPIJAT KOULUTUSPÄIV IVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONENLAISET OPPIJAT KOULUTUSPÄIV IVÄ 24.9.2009"

Transkriptio

1 MONENLAISET OPPIJAT KOULUTUSPÄIV IVÄ Fil. tri Marko Kielinen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Lastenpsykiatrian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala sähköposti:

2 Keskittymätt ttömyyden taustalla kielen kehityksen ongelmia (Hoks( Hoks!! ei aina kuulu puheessa tai arjessa ilman tarkempia tutkimuksia, Loukusa, 2008) ADHD, Tourette, asitiyliherkkyydet,, allergiat, Aspergerin oireyhtymä ja autistiset piirteet Seuraavaksi: Millä keinoilla henkilöä voidaan auttaa keskittymää ään? Loogisuus Visuaalisuus Säännöllinen kirjallinen seuranta ja kädestä pitäen en ohjaus esim. HOPS ja kevyt kontrolli

3 Toiminnanohjaus arjessa Mitä toiminnanohjauksella tarkoitetaan? Aivojen otsa- ja ohimolohkot ovat ikää ään kuin toiminnan johtajia, kapellimestari joka ohjaa aivojen muissa osissa sijaitsevia kielellisiä- ja muistitoimintoja. NämäN etuosan keskukset käsittelevk sittelevät t sitä tietoa mistä tulemme, mihin haluamme mennä ja miten ohjaamme itseämme kohti tavoitetta. Toiminnanohjauksen puutteellisuutta pidetää ään n mm. Aspergerin oireyhtymän ja tarkkaavaisuushäiri iriön n (AD/HD) keskeisenä piirteenä

4 Kehityksellinen lähtl htökohta Bruce Pennington: : The development of psychopathology (2002)

5 Kaksisuuntainen syy-seuraus seuraus malli (Pennington( Pennington) Geeni variaatiot ja ympärist ristön n riskitekijät Etiologia Aivojen kehitys Neuropsykologia Käyttäytyminen - Ihmiselle muodostuu yksilöllinen tapa hahmottaa maailmaa elinkaaren aikana - Ympäristö ja geneettinen perimä vaikuttaa aivojen kehittymiseen -Vuorovaikutus muovaa aivoja ja aivot soputuvat kulloiseenkin vuorovaikutuskenttään - Aivot muovautuvat selkeästi yli 20-vuotiaaksi asti - 15-vuotiaana toiminnanohjauksen taidot ovat sangen puutteelliset ja toisen ihmisen asemaan asettuminen on vielä tulollaan - Aikuisen ja kasvattajan tehtävä pysäyttää miettimään asioita toisen näkökulmasta - Itsesäätelyn kehittyminen on hyvän kehityksen tunnusmerkki

6 Aivotutkimuksen virstanpylväit itä hermosoluverkon perusrakenteen selvittäminen luvun alussa solukalvon dynamiikan ymmärt rtäminen, synaptisen signaalivälityksen lityksen periaatteiden selvitys välittäjäaineiden löytäminen ja niiden vaikutusmekanismien ymmärt rtäminen aivojen eri osien toiminnallisen jaon ja keskinäisten isten yhteyksien selvittäminen minen. 80-luvun suurimpia saavutuksia ovat olleet joidenkin aivosairauksien perinnöllisyyden osoittaminen, uusien välittäjäaineiden (mm. serotoniini, dopamiini ja noradrenaliini) löytyminen l ja niiden toiminnan selvittäminen sekä kasvutekijöiden iden merkityksen ymmärt rtäminen. 90-luvulla on nähty n erittäin in nopeaa kehitystä mm. ihmisaivojen kuvausmenetelmien alalla (Nää äätänen Sams).

7 Toiminnanohjaus Kyky toteuttaa tavoitteellista toimintaa tilanteen vaatimusten mukaisesti. Läheisiä termejä: : metakognitio, käyttäytymisen ytymisen sääs äätely, itsesää äätely. Vaiheet: Ennakointi, suunnittelu, joustava toteutus sekä toiminnan arviointi suhteessa tavoitteeseen ja suunnitelmaan. Tarkkaavaisuus ja työmuisti osana toiminnanohjausta.

8 Toiminnanohjauksen vaiheet Tavoitteiden asettaminen tavoitteilla keskeinen merkitys ihmisen toiminnassa. Eivät t aina tietoisia. Kuntoutuksen kannalta keskeistä pohtia onko käsitys k tavoitteesta sama. Toimintasuunnitelma Koostuu osavaiheista ja osatavoitteista. Pilkkominen hyvinkin pieniin osiin voi joskus olla tarpeellista. Tukee toiminnan alkuun saamista. Tapahtumien järjestyksen ymmärt rtäminen tärket rkeää. Suoritus Tärkeää että pysytää ään n suunnitelmassa. Epämää ääräinen tavoite tai huonosti jäsennelty j toimintasuunnitelma saattaa johtaa toiminnan mielekkyyden katoamiseen.

9 Toiminnanohjauksen vaiheet Hyvä toiminnan ohjaus sisält ltää myös s joustavan toiminnan toteutuksen. Toimintaa on kyettävä muuttamaan ympärist ristön n asettamien vaatimusten tai esteiden mukaan. Ajan keston ja suhteellisuuden käsittk sittäminen. Arviointi Arvioidaan toimintasuunnitelma ja sen toteutus ja tehtävän n onnistuminen. Motivointi tärket rkeää Mitä jo tiedetää ään n osataan. Miksi tätät tehdää ään.

10 Toiminnan ohjaus Impulssien ehkäisy Sisäistynyt istynyt puhe Työmuisti Ennakkosuunnittelu ja tavoitteiden asettaminen Ajantaju Tarkkaavaisuuden suuntaaminen Motivaatio, tunne-ja vireystilojen sääs äätely (Barkley 1997)

11 Toiminnan sääs äätely niin kielellisen, motorisen kuin emotionaalisen käyttäytymisen ytymisen osalta. (Brown)

12 Toiminnanohjauskortit (nuoret ja aikuiset)

13 Tarkkaavaisuuden ongelma Tarkkaavaisuus häirih iriö eli ADHD Lyhyt määm ääritelmä Kehityksellinen poikkeavuus tarkkaavuudessa ja/tai aktiivisuudessa- impulsiivisuudessa, mikä on ollut todettavissa ennen seitsemän n vuoden ikää ää.

14 Impulssien ehkäisy Toiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeä kyetä suodattamaan häiritsevh iritsevät tekijät t mielestä. Impulssien ja levottoman liikkumisen hillitseminen ADHD vaikuttaa niin että henkilö ei kykene hillitsemää ään n toimintaansa ja ajatuksiaan riittävän n kauan ehtiäkseen toteuttaa muita toiminnan ohjauksen kannalta tärkeitt rkeitä asioita (vrt. Taikuri Luttinen)

15 Työmuistin toiminnan ongelmia Häiriöalttius Ei voimakkaassa aktivaatiotilassa olevaa skeemaa Perseveraatio,, juuttuvuus Toimintaa kontrolloi yksittäinen inen skeema Asperger oireyhtymäss ssä tavallista

16 AS-ihmisen heikkouksia Hitaasti kehittyvä empaattisuus ja sosiaalinen selviytyminen Vaikeuksia tunnistaa ilmeitä oppimisvaikeuksia (lu( lu-ki-la) sarjamuisti kielellisten käsitteiden k ymmärt rtämien Motoriikan vaikeudet, hienomotoriikka havaitsemisen häirih iriöt ajankulun käsittk sittäminen valikoiva kiinnostuneisuus

17 Vahvuudet Hyvä yleislahjakkuus valokuvamuisti sanavarasto eritysosaaminen kärsivällisyys tiedemiespsyyke impulsiivisuus Pelle Peloton energisyys työnarkomania pedanttisuus, tunnollisuus: matemaattistekniset suoritukset, tieteelliset tutkimustehtävät (Tuula Kulomäki)

18 Neuropsykologinen tutkimus Oppimisvaikeuksien selvittely Uuden asian oppimistapa Vahvuuksien ja heikkouksien kartoitus lisää itsetuntemusta Tietoa läheisille l Koulutukseen ja työel elämään n liittyvät järjestelyt Millaisella ohjauksella ja tuella selviää ää? Motivoivat tekijät Kompensaatiokeinot

19 Kiitos!

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS)

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) Kouluttajan opas 2007 KOULOPAS 2007 Kouluttajan opas 2007 (KOULOPAS 2007) 1 KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) 2007 2 Pääesikunta/Koulutusosasto Käsikirjoitus: Pekka Halonen, Antti-Tuomas Pulkka, Hannu Kärkkäinen

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot