Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34 Läsnä Appelroth Ulla puheenjohtaja Helenius Riikka Itkonen Risto Kylliäinen Kylli Lindqvist Asko Mertanen Terttu Suomalainen Mikko Tiainen Jari Leinikka Anja vara Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Savander Riitta johtoryhmän Sillanpää Reijo johtoryhmän Käsiteltävät asiat Allekirjoitus Hämeenlinna Appelroth Ulla puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Hämeenlinna Pasma Marko sihteeri Suomalainen Mikko Tiainen Jari Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Diakoniakeskus, Birger Jaarlin k. 3 Pöytäkirjan jakelu: Kirkkoherra Timo Kalaja Hallintokappalainen Jukka Alarotu Talousjohtaja Kai Kauppinen Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen Tiedottaja Riitta-Sisko Keinonen Toimistosihteeri Kirsi Lehtinen

2 34 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Reijo Sillanpään pitämän alkuhartauden jälkeen. 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista on toimitettava ille viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla ja esityslista liitteineen postitettu Johtosäännön mukaan johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet istä. Puheenjohtaja piti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Kokouksen työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin yksi uusi asiakohta (44 ) ja yksi uusi asiakasasia (47 ) ja muutettiin niiden jälkeisten asiakohtien numerointia muutoksia vastaavaksi. 37 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Suomalainen ja Jari Tiainen. 38 Ilmoitusasiat 1. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on nimennyt Marko Pasman edustajaksi työryhmään, joka pohtii Etevan Pohjoisen alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön papin viran tulevaisuutta 2. Tampereen piispa Matti Repo on kutsunut hiippakuntansa diakonian virkaan vihityt työntekijät synodaalikokoukseen Vastaavaa kutsua synodaalikokoukseen ei ole aiemmin ollut. 3. Hämeenlinnan kirkon sunnuntain klo 10 messussa on mukana kirkkoväärtit ja osa sunnuntaista on nimetty johtokunnille. Diakoniatyön johtokunnan vastuulla on lokakuu ja johtokunnan et voivat varata kirkkoväärtivuoroja kesän ja alkusyksyn aikana. Lista on diakoniakeskuksessa. Diakoniatyön johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

3 39 Viranhaltijapäätökset Johtava diakoniatyöntekijä pitää tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloa. Diakoniatyön johtosäännön 15 :n mukaan johtoryhmän pöytäkirjat päätöksineen saatetaan johtokunnalle tiedoksi. Diakoniatyön johtoryhmän muistio 4/2015 sekä johtavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset 5 7 /2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Diakoniatyön johtokunta 1. hyväksyy viranhaltijapäätökset ja 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin 40 Diakoniatyön talousseuranta ajalta Diakoniatyön talousseuranta ajalta on liitteenä. Talousseuranta merkitään tiedoksi.

4 41 Johtavan viranhaltijan sijaistaminen Ennen vuotta 2014 diakoniatyön johtokunta hyväksyi johtavalle viranhaltijalle sijaiset yli viikon kestäville poissaoloille, lähinnä vuosiloma-ajaksi. Sijaista tarvitaan mm. laskujen hyväksyjäksi ja erityisesti avustuskriteereiden mukaisten avustuspäätösten tekemiseen. Jotta sijaisella on juridinen oikeus päätöksentekoon, tulee siitä olla hallinnollinen päätös. Diakonian työalalla otettiin käyttöön vuonna 2013 viranhaltijapäätökset, joista johtava viranhaltija pitää päätösluetteloa ja joka tulee tiedoksi ja hyväksyttäväksi johtokunnalle. Viranhaltijapäätös on johtokuntakäsittelyä nopeampi tapa nimetä johtavan viranhaltijan sijainen. Päätöksestä tehdään säilytettävä dokumentti ja päätökseen on johtokunnalla otto-oikeus. Viranhaltijapäätös voidaan saattaa nopeasti tiedoksi taloustoimistoon ja seurakunnan hallintoon. Diakoniatyön johtokunta hyväksyi kokouksessaan (2/2014, 32 ), että johtava viranhaltija voi määrätä viranhaltijapäätöksellä itselleen sijaisen vähintään viikon kestävän virkavapauden tai muun poissaolon ajaksi ja sijainen hyväksyy laskut, tekee johtokunnan hyväksymien kriteereiden mukaisia avustuspäätöksiä ja hyväksyy diakoniakeskuksen henkilöstön enintään kolmen päivän sairauslomat. Koska kyseisen asian päätösvallan siirtoa ei ole johtosäännössä, on perusteltua, että uusi johtokunta päättää vastaavasta käytännöstä toimikaudelleen. Diakoniatyön johtokunta päättää, että 1. johtava viranhaltija voi määrätä viranhaltijapäätöksellä itselleen sijaisen vähintään viikon kestävän virkavapauden tai muun poissaolon ajaksi ja 2. sijainen hyväksyy laskut, tekee johtokunnan hyväksymien kriteereiden mukaisia avustuspäätöksiä ja hyväksyy diakoniakeskuksen henkilöstön enintään kolmen päivän sairauslomat.

5 42 Diakonian viran täyttäminen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan , 138, eron diakoni Reija Aholalle alkaen. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto hyväksyi kokouksessaan diakoniatyön johtokunnan esityksen diakonian viran täytöstä. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto valitsi Anna-Kaisa Häppölän virkavaalin valmistelutyöryhmään ja valtuutti samalla diakoniatyön johtokunnan laatimaan viran tehtävänkuvan sekä valitsemaan työalansa et vaalin valmistelutyöryhmään. Hallintokappalainen kuuluu työryhmään virkatehtäviensä puolesta. Kokouksessaan , 13, diakoniatyön johtokunta valitsi työalansa eksi virkavaalin valmistelutyöryhmään Jari Tiaisen, varalle Ulla Appelrothin, sekä työalan edustajina johtoryhmän et Marko Pasman ja Reijo Sillanpään. Lisäksi diakoniatyön johtokunta esitti seurakuntaneuvostolle, että viran tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa vastaanottotyö diakoniakeskuksessa sekä vammaistyö, jossa pääpaino on kehitysvammaistyöllä. Lisäksi virkaan kuuluu yhteistä seurakuntatyötä, kuten jumalanpalvelustehtäviä ja rippikoulutyötä. Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä. Kokouksessaan , 40, seurakuntaneuvosto hyväksyi viran tehtävänkuvan ja hakuilmoituksen sekä julisti viran haettavaksi klo 14 mennessä. Hakemuksia saapui 18, joista 17 tuli määräaikaan mennessä. Hakijayhteenveto on esityslistan liitteenä. Vaalin valmistelutyöryhmä totesi, että kolme hakijaa ei täyttänyt hakuehtoja. Työryhmä päätti kutsua pidettävään haastatteluun sairaanhoitaja (AMK) diakonissa Henna Helmisen, sairaanhoitaja diakonissa Päivi Järvisen, sosionomi (AMK) diakoni Jenni Kaarenojan, sairaanhoitaja (AMK) diakonissa Kukka-Maaria Rydenfeltin ja sairaanhoitaja (AMK) diakonissa Satu Vanhatalon. Haastattelut pidettiin Hakupapereiden ja haastattelujen perusteella vaalin valmistelutyöryhmä päätti lähettää kokouksessaan soveltuvuusarviointiin Henna Helmisen, Jenni Kaarenojan ja Satu Vanhatalon. Työryhmä sai PD Personnel Development Oy:n tekemän soveltuvuusarvioinnin tulokset Tässä yhteydessä valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää hakupapereiden, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella diakoniatyön johtokunnalle Henna Helmisen valintaa diakonian virkaan. Diakoniatyön johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, että avoinna olevaan diakonian virkaan valitaan valmistelutyöryhmän esityksen mukaisesti sairaanhoitaja (AMK) diakonissa Henna Helminen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

6 43 Henkilöstöasia. Tietosuojattu pykälä. JulkL 24:1,23

7 44 Yhteistyösopimus matalan kynnyksen talousneuvonnasta Diakoniatyön matalan kynnyksen talousneuvonta on järjestetty ostopalveluna vuodesta 2012 alkaen ja talousneuvojan palvelut on ostettu vuosien aikana eri toimijoilta. Vuonna 2014 yhteistyökumppanina oli Kotilähiö ry, jonka palkkaamana talousneuvojana oli Kauko Niinimaa. Vuodelle 2015 ei löytynyt tahoa, joka olisi jatkanut talousneuvonnan järjestämistä diakoniatyön kanssa ja Niinimaa jatkoi asiakastyötä vapaaehtoistyöntekijänä. Matalan kynnyksen talousneuvontaa on ostettu diakoniatyöhön kaksi työpäivää viikossa eli kahdeksan työpäivää kuukaudessa ja tästä on maksettu euroa kuukaudessa. Työnantaja on vastannut työntekijän palkka- ja sivukuluista sekä muista kustannuksista. Talousarviossa on varattu tähän toimintaan vuosittain euroa. Vuodelle 2015 matalan kynnyksen talousneuvontaan on varattu euroa. Kevään aikana on käyty neuvotteluita Sirpa Aholan kanssa, joka on yksityinen lapsi- ja perhetyön palveluntarjoaja etupäässä uusimaalaisille kunnille. Yritys järjestää lastensuojeluun liittyvien tehtävien lisäksi psykoterapia- ja kriisikeskustelupalveluita. Aholan yritys on selvittänyt mahdollisuutta palkata talousneuvoja ja on nyt valmis aloittamaan yhteistyön diakoniatyön kanssa aiempien sopimusten mukaisesti. Diakoniatyön johtokunta päättää, että mikäli toiminimi Sirpa Ahola palkkaa Kauko Niinimaan talousneuvojaksi, 1. diakoniatyön johtoryhmä voi neuvotella toiminimi Sirpa Aholan kanssa sopimuksen talousneuvonnan palveluiden ostamisesta vahvistetun talousarvion puitteissa ja 2. johtoryhmän puheenjohtaja voi allekirjoittaa sopimuksen ja 3. allekirjoitettu sopimus tuodaan tiedoksi johtokunnalle. 45 Asiakasasia. Tietosuojattu pykälä. JulkL 24:1,23

8 46 Asiakasasia. Tietosuojattu pykälä. JulkL 24:1,23 47 Asiakasasia. Tietosuojattu pykälä. JulkL 24:1,23 48 Seuraava kokous Ehdotus syksyn kokousajoista toimitetaan johtokunnan ille, kun seurakuntaneuvosto on vahvistanut oman kokousaikataulunsa. 49 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3 5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 50 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 25.3.2015 Nro 3. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1. Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 25.3.2015 Nro 3. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1. Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 kello 18.00 19.15 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna Läsnä Muut osallistujat Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 26.2.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna

Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.3.2015 kello 18.00 20.32 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) SISÄLLYSLUETTELO 3/2015 Asialista: 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 48 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot