Tapahtumien Pori 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumien Pori 2025"

Transkriptio

1 Tapahtumien Pori 2025 Visio Porista tapahtumakaupunkina Työryhmän raportti Luovutettu KH Jere Kuusinen / SK

2 Sisällysluettelo Miksi visio tapahtumien Porista on laadittu? Tiivistelmä 1. Nykytilanne 1.1. Tapahtumapaikat 1.2. Tapahtumakulttuuri 2. Visio Tunnettu ja kilpailukykyinen 2.2. Ympärivuotinen 2.3. Tapahtumateollinen 3. Visio Tapahtumapaikat 3.2. Tuotteistaminen 3.3. Osaaminen ja verkostot 4. Vuodet Keskeiset paikat Organisaatio ja verkostot 4.3. Markkinointi 4.4. Strategiat ja ohjelmat 4.5. Ruohonjuuresta valtuustoon 4.6. Vastikkeelliset avustukset 4.7. Tilapäisyydestä voimavara 5. Jatkotoimenpiteitä

3 Miksi visio tapahtumien Porista on laadittu? Tapahtumateollisuus on maailman kasvavimpia toimialoja. Tapahtumien määrä Porissa on kasvanut vuosi vuodelta, viimeisimpänä RMJ. Porissa on määrätietoisesti lähdetty kehittämään luotojen aluetta erilaisten tapahtumien areenana. Hyvän kehityksen tueksi on päätetty laatia visio Porista tapahtumakaupunkina vuonna Tässä raportissa esitellään tavoitetila vuodelle 2025 sekä kuvataan polkua, kuinka visio saavutetaan. Välitavoitteena tarkastellaan vuotta 2013 ja lisäksi raportissa nostetaan esiin välittömiä toimenpiteitä vuosille 2009 ja Tapahtumien Pori nähdään keskeisenä mahdollisuutena kehittää matkailua ja positiivista imagoa sekä tukea väestökehitystä Porin alueella. Maria Lähteenmäki / SK

4 Tiivistelmä Porissa on tapahtumatuotannon historiaa, osaamista ja mahdollisuuksia. Porin pitää olla riittävän vetovoimainen, jotta yrittäjät, sijoittajat ja matkailijat suuntautuvat kaupunkiin. Kaupungin tehtävänä on aktiivisesti luoda ja tarjota puitteita (rakennettu ympäristö, markkinointi ja myynti, alan osaaminen, koulutus jne.) tapahtumille sekä löytää oikeat ihmiset ja yrittäjät vastuutehtäviin. Kaupunki on siis ensisijaisesti tapahtumien mahdollistaja. Porin kilpailuedut liittyvät erityisesti massatapahtumiin palvelujen keskellä kävelyetäisyydellä kaupungin keskustasta.

5 1. Nykytilanne Mitä resursseja meillä on? Minkä varaan voimme rakentaa?

6 1. Nykytilanne 1.1. Tapahtumapaikat Tapahtumapaikkoja on Porissa lukuisia, pelkästään keskustan lähialueella on kymmeniä aktiivisia ja potentiaalisia tapahtumien järjestämiseen soveltuvia paikkoja. ULKOTILAT Kaupunki on rakentanut mittavan infrastruktuurin palvelemaan yhä kasvavia tapahtumia. Puistot ja aukiot on vuokrattavissa keskitetysti Puistotoimelta ja vapaa-aikavirastolta. Ulkotapahtumien tapauskohtaiset palvelutarpeet ovat ratkaistavissa siirrettävillä rakenteilla. Martti Larikka / SK

7 1. Nykytilanne 1.1. Tapahtumapaikat SISÄTILAT Kaupungin omistuksessa on kolmen kilometrin säteellä keskustasta lähes 20 kokoontumistilaa, joihin voidaan sijoittaa kooltaan ja palveluvaatimuksiltaan hyvin erilaisia tapahtumia. Sisätilojen vuokraus tapahtuu tällä hetkellä eri toimialojen toimesta, mutta se tullaan keskittämään, jolloin mm. markkinointi ja asiakaskontaktit helpottuvat.

8

9 1. Nykytilanne 1.2. Tapahtumakulttuuri Porilaiset ovat tottuneet suuriinkin tapahtumiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin, mikä näkyy vapaaehtoistyön saatavuutena ja valitusten vähäisenä määränä. Kaupunkiorganisaatio työntekijätasolta päättäjiin ovat tottuneet asioimaan tapahtumajärjestäjien kanssa. Porilaiset ovat myös innovatiivisesti ja onnistuneesti hyödyntäneet olosuhteita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Monet tapahtumat ovat syntyneet paikallisvoimin. Mika Vuorio / SK

10 2. Visio 2025 Minkälainen tapahtumakaupunki Pori on vuonna 2025? PROMENADE-CITY Eetu SITES, SPACES Eteläranta Kirjuri PORI NATIONAL URBAN PARK

11 2. Visio Tunnettu ja kilpailukykyinen Pori on Suomen merkittävimpiä ja tunnetuimpia festivaalikaupunkeja (Top 3). Pori on Suomen merkittävimpiä ja tunnetuimpia kokousja konferenssikaupunkeja kansallisten kokousten ja konferenssien sarjassa (Top 3). Pori on merkittävin ja tunnetuin ammattilaismessukaupunki, pääpaikkoina Isomäen alue, Eteläranta ja Kirjurinluoto.

12 2. Visio Tunnettu ja kilpailukykyinen Pori on Suomen kilpailukykyisimpiä alueita urheilun suurtapahtumille. Referenssejä on lukuisia kuten Kalevan kisat, formulavenekilpailut, junioriturnaukset jne. Pori tunnetaan monipuolisena ja laadukkaana perhematkailun, elämäntapamatkailun ja ekologisen luontomatkailun kohteena. Kirjurinluodon alue on varustelultaan kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tarjoaa puitteet Suomen suurimpiin ulkoilmatapahtumiin.

13 2. Visio Tunnettu ja kilpailukykyinen Kirjurinluotoon on toteutettu 1980-luvun alussa suunniteltu musiikkitalo (vuoden 2009 asemakaavan mukaisesti).

14 2. Visio Ympärivuotinen Porin tilojen ja hotellien käyttöaste on tasoittunut kaikille vuodenajoille. Hotellikapasiteetti on kasvanut 2500 vuodepaikkaan ja niiden rinnalle ovat kehittyneet joustavat täydentävät majoituspalvelut. Mika Vuorio / SK

15 2. Visio Tapahtumateollinen Porin kaupunki on kiinteä osa tapahtumateollisuutta tarjoamalla puitteet, järjestämällä paikkojen vuokraustoimintaa sekä antamalla neuvontaa ja ohjausta. Poriin on hyvät yhteydet maailmalta autolla, lentokoneella, junalla ja jopa suurilla risteilyaluksilla. Yhteydet on hyvin organisoitu osaksi tapahtumia. Tapahtumat ja majoitukset ovat järjestettävissä kävelyetäisyydellä keskustasta. Heikki Westergård / SK

16 3. Visio 2013 Mitä meidän tulee saavuttaa seuraavan viiden vuoden aikana, jotta suuri visio 2025 toteutuu?

17 3. Visio Tapahtumapaikat Etelärannan alueen käyttö on priorisoitu panimo-, ravintola-, kulttuuri-, viihde- ja tapahtumatoimintaan. Alueen tapahtumateollinen toiminta on mahdollistettu neuvottelujen kautta. Toimintaympäristöön kuuluvat kulttuurilaitokset, kuten museot, teatterit, hotelli Otava, Annankadun kortteli sekä yritykset, kuten ravitsemusja majoitus-, muut palveluyritykset sekä tuotannolliset yritykset. Majoituskapasiteetin lisääminen on vireillä. Luovien toimialojen keskittymä kasvaa vaiheittain.

18 3. Visio Tuotteistaminen Tapahtumapaikat ja miljööt ovat tuotteistettuja siten, että tapahtumajärjestäjät saavat luotettavaa tietoa paikkojen palvelutasosta ja väliaikaisten ratkaisujen kustannuksista. Tapahtumapaikkojen tiedot ja varauspalvelut toimivat julkisesti ja verkkopohjaisesti. Tapahtumapaikat ovat kaupungin tuotteita, joiden toimitus on luotettavaa ja laadukasta sekä palvelu asiantuntevaa ja joustavaa. Tomi Glad / SK

19 3. Visio Osaaminen ja verkostot SAMK:n tapahtumateollisuuden koulutusohjelma on kansallisesti halutuimpia. Porissa olevan kulttuurialan koulutuksen tapahtumateollista osaamista hyödynnetään systemaattisesti (ideakilpailut, harjoittelijat, opinnäytetyöt jne.) Paikallisten ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien verkostoihin on luotu suhteet ja yhteistyötavat. Porilainen tapahtumateollinen osaaminen on kansallisesti tunnustettua, esimerkillistä ja kysyttyä, brändi jo itsessään.

20 4. Vuodet Mitkä ovat tarpeelliset vuosien toimenpiteet, jotta edellä kuvatut visiot 2013 ja 2025 toteutuvat?

21 4. Vuodet Keskeiset paikat KIRJURINLUOTO Areenan katsomoalueen kunnallistekniikan viimeistely ja vierasvenesataman toteuttaminen. Leirintä- ja pysäköintialueen kunnallistekniikan viimeistely. Kesäteatterin alueen tekninen viimeistely. Kirjurinluodon alueen palvelujen yhteiskäyttö (Areena, Kesäteatteri, Pelle Hermannin puisto jne.). Kirjurinluodon Kesäravintola löytää profiilinsa osana alueen kehittämisen kokonaisuutta. K.E. Klint / Satakunnan Museo

22 4. Vuodet Leirintä-/pysäköintialue Leirintäalue Areena Kirjurinluoto

23 4. Vuodet Keskeiset paikat ETELÄRANTA Etelärannan alue ehostetaan ja maisemoidaan: pinnoitukset, istutukset, valaistus, kalusteet ja rantarakenteet sekä tilapäiset rakenteet. Kaupunkisuunnittelun keinoin parannetaan Etelärannan käyttöä tilapäisiin ja ympärivuotisiin tapahtumiin ja toimintaan mm. kiinteillä silloilla Kirjurinluodon kautta Puuvillanrantaan.

24 4. Vuodet Organisaatio ja verkostot Lupia ja ohjeita varten tieto järjestetään keskitetysti yhdelle luukulle. Tapahtumajärjestäjille laaditaan ohjekirja (opas). RMJ:n yhteydessä hyväksi havaittu, kaikki viranomaiset kokoava Viranomaisten foorumi organisoidaan pysyväksi. Visiointityöryhmä organisoidaan pysyväksi tapahtumatyöryhmäksi.

25 4. Vuodet Organisaatio ja verkostot Porissa on kulttuurituottajia, jotka vastaavat kaupunkisidonnaisista tapahtumista, vastuu Porin kulttuuriasiainkeskuksella ja Maisalla. Kaupungin tuottamien tapahtumien, kuten Pori Folk, uudelleen organisointi aikana. Nuoriso otetaan tiiviimmin mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, kuten alueparlamentit ja nuorisovaltuusto, joiden roolia terävöitetään myös tapahtumatarjonnan ja infrastruktuurin suunnittelussa.

26 4. Vuodet Markkinointi Markkinointi ja viestintä suunnitellaan, järjestetään ja johdetaan keskitetysti, käyttäen apuna ostopalveluja (Maisa). Markkinointiviestinnässä hyödynnetään jo olemassa olevaa sisältöä sekä tiedossa olevia ja hyväksi havaittuja viestintäkanavia (Maisa ja Posek).

27 4. Vuodet Strategiat ja ohjelmat Tapahtumateollisuus on keskeinen aihe maankäytön suunnittelussa, rakennetun ympäristön kehittämishankkeissa ja valmisteilla olevassa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa. Rahoitusmahdollisuuksista laaditaan toimenpideohjelma Maisan johdolla yhteistyössä TEKESin kanssa. Ensimmäisinä hanketoimenpiteinä tapahtumapaikkojen varausjärjestelmä, perusparannukset ja riittävän näkyvyyden aikaansaaminen. Matkailun osaamiskeskusohjelman hyödyntäminen, matkailustrategian laatiminen (Maisa ja Prizztech)

28 4. Vuodet Ruohonjuuresta valtuustoon Poliittinen tahto on yksi avaintekijöistä; ilman sitä yksikään tavoite ei onnistu. Osoitetaan, että kaupunkilaisista välitetään järjestämällä toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Kaupungin ja yhteistyökumppaneiden järjestämä vuosittainen ilmainen tapahtuma porilaisille vakiinnutetaan, esimerkiksi Pori Piknik Konsertti jazzsunnuntaille.

29 4. Vuodet Vastikkeelliset avustukset Kulttuurilautakunta, kaupunginhallitus tai jokin muu toimielin myöntäessään avustuksen kulttuuritoimijalle (bändi, kuoro, yhdistys tms.) sopii ilmaisesityksestä, näyttelystä tai vastaavasta tapahtumasta kaupungin tarjoamissa tiloissa. Järjestely tarkoittaa enimmillään noin sadan esityksen tarjoamista yleisölle ilman pääsymaksua ja toimii hyvänä resurssina esimerkiksi Taiteiden yö tapahtumalle. Jenni Gästgivar / SK

30 4. Vuodet Tilapäisyydestä voimavara Täydentävät majoituspaikat, kuten kotimajoitus ja ns. liikkuva lomakylä, ja tilapäiset tapahtumapaikat, kuten suurteltat toreilla ja kaduilla, tuotteistetaan ja markkinoidaan keskitetysti.

31 5. Jatkotoimenpiteitä Suuret tapahtumajärjestäjät sitoutuvat kirjallisesti tapahtumien ja olosuhteiden kehittämiseen omien resurssiensa puitteissa. Porin kaupunki vastaavasti sitoutuu sille kuuluviin kehittämistoimenpiteisiin voimassa olevien yhteistyösopimusten mukaisesti. Tapahtumatyöryhmä koordinoi edellä mainittujen panostusten priorisointia ja toteutumista sekä jatkaa visiointia ja suunnittelua niin pitkällä kuin lyhyellä aikajänteellä.

32 Työryhmä ( ) Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen asetti työryhmän visioimaan Porin tulevaisuutta tapahtumien kaupunkina. Työryhmä luovutti visioraporttinsa Työryhmän kokoonpano: Jäsenet: Asiantuntijajäsenet: Jyrki Kangas, taiteellinen johtaja, Pori Jazz Jukka Kotiniemi, teknisen palvelukeskuksen johtaja, Porin kaupunki Tomi Lähteenmäki, suunnittelupäällikkö, Porin kaupunki Mikko Nurminen, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunki Kristian Vainio, toimitusjohtaja, Maisa (pj.) Juha Harttunen, kehitysjohtaja, Satakunnan Kansa Jari Iisakkala, toimialajohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu Risto Kupari, kulttuurisuunnittelija, juhlavastaava, Porin kaupunki

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Kasvusopimukset ja INKA mistä on kysymys?

Kasvusopimukset ja INKA mistä on kysymys? Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2013 Kasvusopimukset ja INKA mistä on kysymys? Event Arena Porin Kirjurinluotoon Angry Birds-ravintola ja seikkailupuisto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Naantalin matkailustrategia 2007 2015

Naantalin matkailustrategia 2007 2015 Naantalin matkailustrategia 2007 2015 NAANTALIN MATKAILUSTRATEGIAN KESKEISIÄ PAINOPISTEITÄ OVAT VANHAN KAUPUNGIN TUNNELMAN SÄILYMINEN, NYKYISTEN VAHVUUKSIEN JA KILPAILUKYVYN VAHVISTAMINEN MUUTTUVASSA MATKAILUKENTÄSSÄ

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Loppuraportti 28.9.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Porin seudun seudullinen työpaja Tulokset Villilän Kartano, Villiläntie 1, Nakkila 29.5.2012 klo 16.30-20.00 Konsultit: Kimmo

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA HAMINAN KULTTUURIOHJELMA 2014-2017 1. JOHDANNOKSI Haminan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2013, että Haminalle ryhdytään laatimaan kulttuuriohjelmaa. Ohjelman tarpeellisuutta

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Matkailun koulutusohjelma 2009 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Nuotio, Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI 22.8.

Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI 22.8. Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI 22.8.2013 Kangasalla on vuonna 2018 Pirkanmaan tyytyväisimmät kulttuurinharrastajat

Lisätiedot