SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (10) PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 14. päivänä syyskuuta 2009 kello Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Pekka Pietiäinen Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja (poistui klo 11:10) Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen (poistui klo 09:30) Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Pirjo Nuottimäki, Keskipiste matkailukartalle -hankkeen projektipäällikkö (läsnä 61. :n, 62. :n ja 68. :n käsittelyn ajan klo 9:00 9:50) Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri

2 2 (10) 61. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 62. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että kokouksen aluksi kuultiin Pirjo Nuottimäen alustus matkailuyhdistyksen perustamistilanteesta Keskipiste matkailukartalle -hankkeeseen liittyen. 63. Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 64. KOKO -ohjelman tilannekatsaus TEM pisteytti KOKO -hakemukset kesän aikana skaalalla Kauttaaltaan hakemusten pistekeskiarvo oli 68,5. Nivala-Haapajärven ja Haapaveden- Siikalatvan seudun NHS-KOKO -hakemus sai arvioinnissa 71,50 pistettä. TEM:n mukaan heikkoja kohtia jätetyissä hakemuksissa olivat yleisimmin alueelliset vaikuttavuustavoitteet sekä seurantajärjestelmä. Alle 40 pistettä KOKO -hakemuksista saaneet alueet joutuvat täydentämään hakemuksiaan mennessä. Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kohdalla arviointi ylittää 40 pisteen alarajan. Olemme kuitenkin erikseen pyytäneet palautetta (liite 1) mahdollista ohjelman täydentämistä varten. TEM:n mukaan alueiden ensimmäisessä vaiheessa tai täydennyksen jälkeen saama pisteytys ei vaikuta tuleviin päätöksiin, esim. alueelliseen rahoitukseen. Hakemuksen mahdollisessa täydentämisessä keskeisintä on perehtyä jo toimitettuihin pisteytyksen perusteluihin. Liitteessä 2 on esitetty yksityiskohtaisesti, mitkä ovat olleet hakemuksen heikoimmat kohdat, mihin siinä tulisi kiinnittää huomiota ja miten hakemuksen täydentäminen vaikuttaa pisteisiin.

3 3 (10) Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seudun ohjelmaehdotus sijoittui TEM:in pisteytyksessä suurin piirtein keskivaiheille verrattaessa kaikkiin hakemuksiin. Merkittäviä puutteita hakemuksessa ei TEM:n arvioinnin mukaan ole. Merkitään saatu palaute tiedoksi. Keskustellaan mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hakemusta ei täydennetä, vaan saatu palaute huomioidaan ohjelman toteutuksessa. 65. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Seutukuntahallituksessa on tarkoituksena keskustella alueen kannalta tärkeistä asioista, jotka ovat maakunnan kannalta strategisesti tärkeitä kysymyksiä, jotka vaativat lisärahoitusta, lainsäädännön muutosta tai rahoituksen kohdennusmuutosta. Asioiden tulisi olla sellaisia, jotka Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulisi ottaa kansallisen tason neuvotteluissa huomioon ja tuoda esille. Liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille Keskustellaan seudun kannalta keskeisistä hankkeista liitteenä olevan TOTSU -luonnoksen pohjalta ja viedään niitä eteenpäin Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan halutaan seuraavia lisäyksiä ja täsmennyksiä: Luonnoksen kohta I Johdanto; lisäykset/täsmennykset listaan kokonaisuuksista sivulla 2 1. Liikenneolojen kehittäminen Suomenselkätien kehittäminen (perustelut: ns. Suomenselän kunnat ajavat tärkeän tieyhteyden kehittämistä ja ovat sen osalta aktiivisia erityisesti Reisjärven kuntaan ja Haapajärven kaupunkiin, joiden läpi tieyhteys kulkee) 2. Oulun yliopiston ja maakunnassa toimivien ammattikorkeakoulujen vahvistaminen (perustelut: maakunnan eteläosassa Keski-Pohjanmaan amk tuottaa merkittävän osan alueen kilpailukyvyn kanalta tärkeästä amk

4 4 (10) koulutuksesta Haapajärvellä ja Ylivieskassa. Oppilaitosyksiköt kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton edunvalvonnan piiriin etenkin Keski- Pohjanmaan suuntauduttua pohjoiseen aluehallinnon uudistuksessa.) Luonnoksen kohta Toteutus Nivala-Haapajärven seudulla Sivulle 22 Seutukuntastrategian toimintalinjojen kuvausten jälkeen: Nivala-Haapajärven seutu on nopean rakennemuutoksen erityisalue talouden nopean kriisiytymisen vuoksi. Alueella mm. Incap Furniture Oy:n Kärsämäen tehtaan ja Nivalan Hituran kaivoksen tuotannot ovat päättyneet äkillisesti vuonna Nopean rakennemuutoksen hallitsemiseksi alueen kunnat ja yritykset toteuttavat vuosina 2010 a 2011 yhteensä n. 28 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankepaketin, jonka työllisyysvaikutukset ovat noin 300 työpaikkaa. Tarkka hankelista sisältyy valtioneuvoston rakennemuutos -asian valmistelumateriaaliin. Hankepaketin tärkeitä kohteita ovat mm. Hituran kaivoksen uudelleenkäynnistämisen ja kehittämisinvestointien käynnistys- ja investointituet 5 milj. euroa v Incap Furnituren tuotantotilojen muutosinvestoinnit 1,4 milj. euroa v Transpark 24 huoltopalvelukeskuksen rakentaminen Pyhäjärven Vaskikellon alueelle 2,7 milj euroa v Seudun yritysten investointi- ja kehittämishankkeet yhteensä n. 11 milj. euroa vuosina 2010 ja Seudun kuntien energia- ja infrastruktuuri-investoinnit sekä teollisuusalueiden parantamishankkeet n. 9 milj. euroa vuosina 2010 ja Vuosina 2010 ja 2011 Nivala-Haapajärven seudulla aluekehityksen strategista yhteistyötä lisätään etenkin kuntien ja niiden kehittämisyhtiöiden, toisen asteen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston kesken. Yhteistyön muodot rakentuvat yhdistämällä kuntien yritys- ja elinkeinopalvelut sekä oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopiston palvelutuotanto alueen kehittämisympäristöissä. Kehittämisympäristöt toimivat oppimis-, osaamis-, hautomo- ja elinkeinoympäristöinä alueen vahvuuksien vahvistamiseksi. Aluekehityksen erityisteemat ovat: metalliteollisuus, erityisesti lasertutkimus ohutlevyjen leikkaus- liitos ja pinnoitusteknologioissa (kehittämisympäristönä ELME-Studio Nivalassa)

5 5 (10) energian tuotantoteknologia metsän ja maatalouden biomassoista (kehittämisympäristönä BIO-Studio Haapajärvellä) hirsirakenteet, valmistalot ja muu puusepänteollisuus (kehittämisympäristönä BWPolis Haapavedellä) maanalaisfysiikka (kehittämisympäristönä Maanalaisfysiikan tutkimusympäristö Pyhäjärvellä) Metalliteollisuuden alueellisena kehittämisympäristönä toimii ELME-Studio Nivalasta, jossa erityisesti laser -tekniikkaan ja ohutlevytuotantoon liittyviä kehittämis- ja yrityspalveluja toteuttavat Oulun Eteläisen Instituutti (Oulun yliopiston alueellinen yksikkö), Nivalan Teollisuuskylä Oy, NIHAK Elinkeinopalvelut ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Tämän ohjelmaosuuden rahoitusosuus on vuodessa. Rahoitus kanavoituu kehittämisympäristön palvelujen kehittämiseen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n kautta. Energian tuotantoteknologiaan liittyvänä alueellisena kehittämisympäristönä toimii BIO-Studio Haapajärveltä. Studion muodostavat Haapajärven ammattiinstituutti, Haapajärven Kehitys Oy, Nihak Elinkeinopalvelut, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ja Oulun Eteläisen Instituutti. Studion yhteistyökumppaneita ovat mm. maatalouden tutkimuskeskus, VTT ja Jyväskylän yliopisto. Tämän Bio-Studion ohjelmaosuuden rahoitusosuus on vuodessa. Se kanavoituu kehittämisympäristön tutkimustoiminnan kehittämiseen Oulun Eteläisen Instituutin kautta. Hirsirakenteiden, valmistaloteollisuuden ja muun puusepänteollisuuden alueellisena kehittämisympäristönä toimii BWPolis Haapavedeltä. Kehittämisympäristön muodostavat Haapaveden Teknologiakylä Oy, Siika- Pyhäjokialueen ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymät, Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulun Centria tutkimus ja kehitys sekä Nihak Elinkeinopalvelut. Tämän ohjelmaosuuden NHS-KOKO rahoitusosuus on noin vuodessa. Se kanavoituu kehittämisympäristön kehittämiseen Haapaveden Teknologiakylä Oy:n kautta.

6 6 (10) Maanalaisfysiikan tutkimusympäristön kehittämiseen ja sen kansainvälisen verkoston hallintaan Pyhäjärven maanalaisfysiikan tutkimuskeskukselle osoitetaan euroa vuodessa. Rahoitus kanavoidaan Oulun Eteläisen Instituutin kautta. Horisontaalinen ohjelman teema on seudun aluekehitys- ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen. Sen toteuttamisesta vastaavat Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys yhdessä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän kanssa. Tämän ohjelmaosuuden vuosibudjetti on ja se käytetään ohjelmakokonaisuuden edistämiseen aluestrategian linjausten mukaisesti.

7 7 (10) 66. Seutukunnan jäsenmaksu 2010 Kuntien ja seutukunnan vuoden 2010 budjettien valmistelua varten tulee määritellä 2010 jäsenmaksu. Vuonna 2003 jäsenmaksu oli 13,00, vuonna 2004 ja ,50 sekä vuonna 2006, 2007 ja ,50. Vuonna 2009 jäsenmaksu on ollut 14,00, minkä arvioidaan riittävän seudun velvoitteisiin myös vuonna Budjetin laadintaa varten arvio seutukunnan asukasluvusta ( ) vuodelle 2010 on asukasta, jolloin jäsenmaksukertymä olisi yhteensä Jäsenmaksun lisäksi parhaillaan kuntien käsittelyssä olevan aluekehitys- ja elinkeinopalveluihin liittyvän yhteistyösopimuksen perusteella seutuyhdistys laskuttaa vuodesta 2010 lukien myös kuntien yhteisten yrityspalvelujen kustannuksia vastaavan summan. Yrityspalvelujen kuntakohtaisten kulujen arvioidaan organisaatioiden yhdistyttyä säilyvän vuoden 2009 tasolla ilman aikaisemmin perittyä 5 euron asukaskohtaista markkinointimaksua. Esitetään seutukuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 jäsenmaksuksi 14,00 /asukas. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2009 palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista kunnittain 2010 ja Nihakin talousarvio 2009: Nivala Haapajärvi Pyhäjärvi Reisjärvi Kärsämäki yhteensä * * lisäksi 2009 on peritty Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 8 (10) 67. Seutukunnan talousarvio vuodelle 2010 Seutukunnan talousarvio laaditaan 14,00 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot ovat ( asukasta) euroa (vuonna 2009 yhteensä ). Talousarvion käyttösuunnitelma on toimintalinjoittain seuraava: VARAINKÄYTTÖ TOIMINTALINJOITTAIN: Elinkeinojen kehittäminen Maaseudun kehittäminen Osaamisen tason nostaminen Kuntapalvelujen kehittäminen Alueen vetovoimaisuuden lisääminen Seutukuntahallinto ja valmistelu Yrityspalvelujen järjestäminen YHTEENSÄ VARAINHANKINTA Asukasluku Jäsenmaksu 14,00 14,00 YHTEENSÄ YRITYSPALVELUJEN MYYNTI MUU PALVELUMYYNTI YHTEENSÄ RAHOITUSJÄÄMÄ 0 0 Esitetään vuoden 2009 jäsenmaksuksi 14,00 /asukas, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutukuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 68. Matkailuyhdistyksen perustamisselvitys Sk-hall Keskipiste matkailukartalle -projektin esittely Projektipäällikkö Pirjo Nuottimäki antaa seutukuntahallitukselle lyhyen katsauksen Keskipiste matkailukartalle -projektista. Seuraavassa on perustietoa projektista sekä hahmotelma matkailuvisioksi: "Projektissa luodaan Keskipisteelle yhteinen matkailun toimintamalli sekä nettiportaali ja varausjärjestelmä matkailun tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Hanke toteutetaan alueen matkailu- ja palveluyritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

9 9 (10) Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailualan tuotteet ja palvelut, minkä perusteella suunnitellaan tuotelinjat ja teemat. Luodaan matkailuyhdistyksen toimintaperiaatteet, säännöt ja osallistumismaksujärjestelmät sekä aktivoidaan yrityksiä liittymään yhdistykseen. Hankkeen tuloksena alueen matkailutarjonta tulee tunnetummaksi ja alue houkuttelevammaksi matkailukohteeksi. Markkinointiyhteistyö kehittyy ja saa uuden organisaatiomallin hankkeen aikana. Matkailun toimijat ovat valmiudessa siirtyä varausjärjestelmään ja matkailuyhdistykseen. Alue houkuttaa uusia matkailuyrittäjiä ja investoijia. Hanke edesauttaa syrjäseutuja kehittymään toimivaan yhteistyöhön kasvavien matkailukeskusten kanssa." Keskeneräinen Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntien matkailun tulevaisuusvisio, jota sopii käsitellä vapaasti eri tilanteissa ja antaa palautetta: "Keskipisteen alueen yrittäjät ja toimijat tarjoavat: - ohikulkijoille houkuttelevat, pysähdyttävät, kattavat ja omintakeiset/erilaiset, rakennetut palvelukonseptit huollon, levon, virkistäytymisen ja uusien virikkeiden muodossa - vapaa-ajan matkakohteen, jossa on teemapohjaisia, alueen omista vahvuuksista aiheensa ammentavia ja toiminnallisia tapahtumia sekä tuote- ja palvelukokonaisuuksia yksittäisille ihmisille ja pienryhmille; erityisesti lapsille ja nuorille. Alueen tarjonta sopii sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita omien taitojensa ja itsensä kehittämisestä. - yhdessä eri elinkeinoalojen kanssa tuotteistetut suoluonnon mahdollistamat hyvinvointi- ja elämyspalvelut Yrittäjät ja toimijat tekevät organisoidusti pitkäntähtäimen yhteistyötä keskenään. Kansainvälitymiseen tähtäävissä projekteissa ja incomingtoiminnassa kumppanit haetaan valtakunnan tasolta ja ulkomailta. Keskipisteen alue profiloituu ja jää mieleen vahvasta visuaalisesta ilmeestään." Kuullaan matkailuprojektin tilannekatsaus ja linjataan keskustelun kautta kuntien osallistumista perustettavan matkailuyhdistyksen toimintaan. Kuultiin matkailuprojektin tilannekatsaus. Todettiin, että projektia voidaan jatkaa suunnitellulla tavalla. Pirjo Nuottimäki esittelee seutukuntahallitukselle matkailuyhdistyksen perustamistilannetta. Kuullaan projektipäällikkö Pirjo Nuottimäen esitys

10 10 (10) matkailuyhdistyksen perustamiseen liittyen. Keskustellaan ja päätetään jatkotoimenpiteistä esityksen pohjalta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys liittyy jäseneksi perusteilla olevaan Keskipistealueen matkailuyhdistykseen. Liittymismaksu on suuruudeltaan Lisäksi seutukunta maksaa kuntien puolesta vuotuisen jäsenmaksun 0,50 /asukas vuoden 2013 loppuun saakka. Vuosittainen rahoitus vahvistetaan vuosittain budjetin käsittelyn yhteydessä matkailuyhdistyksen raportoinnin pohjalta. 69. Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien pääsystä äkillisen rakennemuutoksen alueiksi ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. 70. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 21.5.2010 klo 9.00 11.10 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI 2 (11) OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE 1.Hankkeen tausta ja lähtökohdat Kesällä 2001 alkanut Oulu South Travel Centre hanke (OSTC) oli itsenäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot