Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke Toimintakertomus 2012 Anne Paananen vapaaehtoistyön - koordinaattori

2 2 Sisällysluettelo 1. Saatteeksi 2. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 3. Vapaaehtoistyön hanke Karkkilassa 3.1. Taustaa 3.2. Tavoitteet 3.3. Hankerahoitus 3.4. Vapaaehtoistyön koordinaattori 4. Hankekauden toimintakertomus Tilastot 4.2. Työryhmät Liikunta Kulttuuri ja taide Hoiva, virkistys ja mielen hyvinvointi Asuminen ja ympäristö 4.3. Tapahtumat Harrastemessut Luennot Teematorit 4.4. Yhteistyötapaamiset 5. Hankkeen toimintasuunnitelma vuodelle Liikuntatyöryhmä 5.2. Kulttuuri ja taidetyöryhmä 5.3. Hoiva, virkistys ja mielenhyvinvointi työryhmä 5.4. Koulutukset Ystäväkoulutus Tukihenkilökoulutus 5.5. Tiedottaminen 5.6. Tapahtumat ja luennot Vapaaehtoisfoorumi Harrastemessut 6. Yhteenveto

3 3 1. Saatteeksi Puolet suomalaisista on kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta. Aktiivinen ihminen voi hyvin ja luo toiminnallaan hyvinvointia lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Osallisuus lisää kuulumisen tunnetta sekä antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja vaikuttamiseen. Monimuotoinen kansalaistoiminta tarjoaa runsaasti sekä aktiivista paikallista toimintaa että näyttäviä valtakunnallisia tapahtumia. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät verkostoissa: toimijoiden, kulttuurien ja sektoreiden kohdatessa. (Kansalaisareena) Vapaaehtoistyön kehittäminen on aloitettu Karkkilassa hankkeena lähtien vapaaehtoistyön koordinaattorin vetämänä. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda pysyviä toimintamalleja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiselle. Lisäksi tavoitteena on saada vapaaehtoisten tekemää arvokasta työtä näkyväksi ja halutuksi toiminnaksi. Ensimmäinen toimintavuosi on takana ja kokemukset ovat olleet positiivisia niin koordinaattorin kuin toimijoiden näkökulmasta. Aktiiviset työryhmät ovat kokoontuneet ja sieltä tulleet tarpeet ja ideat on kirjattu muistiin, joten seuraavana toimintakautena tulisi keskittyä ideoiden toteuttamiseen. Siihen tarvitaan paljon tahtotilaa niin kaupungin kuin kolmannen sektorin puolelta. Kuluva vuosi on näyttänyt sen, että yhteistyöllä saamme oikeasti näkyvää ja hyödyllistä aikaan. Karkkilassa Anne Paananen

4 4 2. Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoistoimintaa ohjaavat ja määrittelevät tietyt aikojen saatossa muodostuneet yhteiset ja yleisesti hyväksytyt tunnuspiirteet ja ohjenuorat. Niitä voidaan kutsua toiminnan periaatteiksi. Periaatteet linjaavat sitä, millaista toiminnan tulisi parhaimmillaan olla tai mihin toiminnassa tulisi pyrkiä. Niiden avulla voi myös tiivistää sen, mikä vapaaehtoistyössä on erityistä. (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 1996) Vapaaehtoisuus Jokainen tulee mukaan toimintaan vapaaehtoisesti, omasta halustaan. Jokainen saa valita itselleen parhaiten sopivan toimintamuodon sekä päättää kuinka paljon aikaa toimintaan käyttää. Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on henkilön oma tahto ja halu tehdä ja olla mukana toiminnassa. Myös toiminnan aikana vapaaehtoinen voi valita tehtävänsä niin, että se tuottaa hänelle iloa ja hyvää mieltä. Jokaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta tehtävästä, jos se on hänen mielestään liian vaativaa tai muuten hänelle sopimaton. Tasa-arvoisuus Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina, joskin erilaisina. Jokaista mukana olevaa arvostetaan ja heidät hyväksytään omana itsenään. Jokaisen tietoja ja taitoja tarvitaan ja käytetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastavuoroisuus Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vastavuoroista toimintaa. Jokainen toimintaan osallistuva tuo vuorovaikutukseen oman panoksensa. Näistä osasista muodostuu toiminnan kokonaisuus, joka on usein enemmän kuin osastensa summa. Tästä ihmisten välisestä toiminnasta jokainen osallistuva saa jotakin myös itselleen. Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville. Palkattomuus Vapaaehtoisen tulee saada jokapäiväinen leipänsä jostakin muualta kuin vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoiselle voidaan korvata aiheutuneita kuluja, mutta hän on toiminnassa mukana muun kuin rahallisen korvauksen takia. Vapaaehtoisen palkka on toiminnasta saatu hyvä mieli, tunne siitä että on tarpeellinen ja saa tehdä jotain mielekästä. Ei-ammattimaisuus Vapaaehtoistoiminnassa riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Vapaaehtoisella voi toki olla tehtävään liittyvää koulutusta ja ammatillisuutta, mutta vapaaehtoinen ei koskaan korvaa vastaavan alan ammattityöntekijää. Vapaaehtoista voidaan valmentaa tehtäviinsä toimintaa perehdyttävän koulutuksen avulla ja toiminnan aikana erilaisen ohjauksen ja lisäkoulutuksen avulla. Vapaaehtoisille annettu koulutus ei tee vapaaehtoisesta ammattiauttajaa, vaan antaa eväitä toimia menestyksellisesti maallikkoauttajan roolissa. Jokainen vapaaehtoinen tuo toimintaan uuden, turvallisen ihmissuhteen ja sen mukana omat taitonsa, elämänkokemuksensa ja persoonallisuutensa.

5 5 3. Vapaaehtoistyön hanke Karkkilassa 3.1. Taustaa Kaupungin uuden strategian yksi strateginen päämäärä liittyy aktiivisiin kaupunkilaisiin, millä viitataan mm. kolmannen sektorin eli tässä tapauksessa vapaaehtoistoiminnan ja kaupungin yhteistoiminnan laajentamiseen. Vapaaehtoistyön foorumi pidettiin la klo Karkkilasalissa. Paikalla oli noin 60 yhdistysten tai vastaavien edustajia, alustajia ja kaupungin viranhaltijoita. Tarkoituksena on 1. vaiheessa käynnistää yhdistysten ja kaupungin välille vuoropuhelu kaupunkilaisten palvelutarjonnan lisäämisestä ja parantamisesta. 2. vaiheessa edettäisiin konkreettisiin yhteistyökeskusteluihin ja sopimusneuvotteluihin. Työtä konkreettisiin yhteistyömuotoihin pääsemiseksi päätettiin jatkaa toimialakohtaisesti. Yhdistykset saivat foorumin jälkeen tehdä yhteistyöesityksiä, joita lähdettiin työstämään työryhmien kokoontumisissa. Foorumissa nousi esille, että vapaaehtoistyön koordinaattorin työhön voisi saada Ykkösakselin hankerahoitusta Tavoitteet Hanke toteutetaan asumisen ja viihtyvyyden parantamiseksi, kaupunkilaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja kaupunkilaisten sosiaalisen toiminnan aktivoimiseksi. Tavoitteena on tuottaa lisähyötyä ja laatua kaupungin peruspalveluihin. Hanke on käynnistynyt asukkaiden palautteiden perusteella. Miten pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin kasvavaan ja monipuolistuvaan palvelukysyntään ja nostamaan sen laatua olemassa olevilla resursseilla? Vapaaehtoistyöllä on keskeinen tehtävä syrjäytymisen ennaltaehkäisevässä, mutta myös korjaavassa toiminnassa. Hanke on laitettu liikkeelle kaupungin viranhaltijoiden toimesta, mutta toteutus ideoinnista alkaen tehdään kaikkien osapuolten yhteistyössä. Vapaaehtoistyön jatkotyöstäminen on jaettu aihekohtaisiin ryhmiin. Tavoitteena on: luoda toimivat rakenteet, joiden kautta vapaaehtoistyössä avuntarvitsijat ja vapaaehtoistyötä tekevät löytävät toisensa (tiedotus, viestintä, toimintaympäristö) kehittää uusia vapaaehtoistyön muotoja aktivoida kansalaisia ja tuottaa heille lisää henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia parantaa elinympäristön viihtyvyyttä poistaa vapaaehtoistyön esteitä tukea vapaaehtoistyön tekijöitä ja yhdistyksiä toiminnassaan kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen Vapaaehtoistyön kehittymisen mittarina toimii raportointi ja lähtötilanteessa luodut idealistat, joiden toteutuminen kuvaa hankkeen toteutumista. Toteutumista seurataan myös toimijoille tehtävillä kyselyillä sekä yhteistapaamisissa kerätyillä palautteilla. Palautteita kerätään toimijoilta ensimmäisen toimintakauden päätteeksi joulukuussa 2012 ja niistä tehdään kooste, jonka perusteella voidaan kehittää tulevia toimintakausia. Hankkeessa luodaan pysyviä rakenteita, joilla vapaaehtoistyö toteutuu tehokkaammin. Tiedottamisen ja kommunikaatiojärjestelmien kehittämisellä ja toimintatapojen sekä yhteisten pelisääntöjen luomisella pyritään toimivaan kokonaisuuteen, jossa kaupunkilaisten aktiivinen vuorovaikutus toteutuu ja mahdollistaa toimivan

6 6 vapaaehtoistyön. Kaupunki on päätoimijana, mutta pyrkimys on virittää vapaaehtoistyön yhdistyksiä ottamaan vetovastuuta Hankerahoitus Hankerahoitus haettiin Ykkösakseli ry:n kautta. Ykkösakseli ry on paikallinen Leaderryhmä, joka rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Hankehakemusta oli valmistelemassa sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto. Päätettiin hakea rahoitus vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaamiseen. Hakemus perustuu rahoituksen jakautumiseen siten, että Ykkösakselin kustannukset olisivat 70 %, kunnan 20 % ja yksityistä rahoitusta 10 %. Kokonaissumma on euroa ja hankeaika Tavoite oli saada haettua ja valittua koordinaattori vielä ennen joulukuun 2011 loppua. Päätös Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä ,00. Rahoitus jakautuu rahoituslähteittäin seuraavasti: julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta on 90 % eli enintään ,00 euroa, josta EY-rahoituksen osuus on 45% eli enintään 55039,50 euroa. Kuntarahoituksen osuus on 20 % eli enintään 24462,00 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta on 10 % eli enintään 13590,00 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus mm. koostuu tapahtumien ja tutustumiskäyntien osallistumismaksuista 3.4. Vapaaehtoistyön koordinaattori Vapaaehtoistyön koordinaattoriksi valittiin alkaen Anne Paananen. Vapaaehtoistyön koordinaattorin työnkuvaan kuuluvat mm. työryhmien organisointi, yhteyshenkilönä oleminen kaupungin ja järjestöjen välillä, yhteistyötapaamiset ja toiminnan kehittäminen yhdessä järjestöjen kanssa, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Vapaaehtoistyön koordinaattorilla on myös vastuu hankkeen raportoinnista sekä osin talouden seurannasta.

7 7 4. Hankekauden toimintakertomus 2012 Toimintakertomukseen on kuvattu lyhyesti ensimmäisen vuoden tapahtumat, toiminnot, kehittämistarpeet ja yhteistyötapaamiset. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on kerätty kaikilta tahoilta ideoita, tarpeita ja kehittämisenkohteita, joita tullaan työstämään käytännön tasolle seuraavalla toimintakaudella mahdollisimman kattavasti Yhteistyötapaamiset Taulukkoon on kuvattu yhteistyötapaamiset lukumäärinä vuoden 2012 aikana. Tapaamiset ovat työryhmien, paikallisten järjestöjen, ulkopaikkakuntien järjestöjen, muiden kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä tapaamisia. Tapahtuma tai tapaaminen Toimija Liikuntatyöryhmä Liikuntajärjestöt 10 Kulttuuri ja taide työryhmä Kulttuurijärjestöt 4 Hoiva, virkistys ja mielen Sosiaali- ja terveysalan hyvinvointi työryhmä järjestöt 6 KJS, KaU, Klan kamppailuurheilun tuki ry, Klan Yhteistyötapaamiset - liikunta Ratsastajat 9 Yhteistyötapaamiset - sosiaali- ja terveysalan järjestöt Mielekkäät, SPR, Klan Eläkeläiset, Klan Eläkkeensaajat, Eläkeliitto, Vanhusneuvosto Yhteistyötapaaminen kulttuuri ja taidejärjestöt Tanssiopisto Vinha, Lyyti ry 2 Yhteistyötapaaminen - Muut järjestöt Tuorilan VPK 4 Nyhkälän palvelutalon Vertaisohjaajat kuntosalin vapaaehtoiset 5 ohjaajat Yhteistyötapaaminen - Kotihoito, Aila Ollila Karviainen Pirjo Mäkinen 7 Yhteistyötapaaminen Ykkösakseli 4 Muut kunnat Pusulan vapaaehtoistyö, Apuomena Lohja 3 12

8 Työryhmät Vapaaehtoisfoorumissa perustetut työryhmät kokoontuivat tasaisesti vuoden aikana ja työryhmiltä tulleet ideat, tarpeet ja toiveet on kuvattu alla eritellyssä tekstissä Liikunta Liikuntatyöryhmään on osallistunut Karkkilan liikuntajärjestöjen edustajia. Kokoontumisia kevään aikana oli viisi ja osallistujia tapaamisissa on ollut yhteensä 51. Liikuntatyöryhmässä on kerätty ideoita ja tarpeita seuraavasti: - aloitteet - kolmas sektori mukaan liikuntapaikkasuunnitteluun - työntekijän saaminen liikuntajärjestöjen käyttöön - kolmas sektori mukaan kaupungin peruspalveluiden tuottamiseen ostopalveluna - yhteistyön kehittäminen järjestöjen välillä - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Kulttuuri ja taide Kulttuuri ja taide-työryhmään on osallistunut karkkilalaisia kulttuurijärjestöjen toimijoita. Tapaamisia kevään aikana oli kolme ja osallistujia tapaamisissa oli yhteensä 23. Kulttuuri ja taide-työryhmässä on kerätty ideoita ja tarpeita seuraavasti: - kulttuurituotanto kolmannen sektorin tuottamana - kulttuuriluotsit - kulttuurikeskus - jalkautuminen päiväkoteihin ja kouluihin - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Hoiva, virkistys ja mielen hyvinvointi Hoiva, virkistys ja mielen hyvinvointi -työryhmään ovat osallistuneet karkkilalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä Karviaisen edustajat. Tapaamisia on kevään aikana ollut kolme ja osallistujia on ollut yhteensä 38. Hoiva, virkistys ja mielen hyvinvointi-työryhmässä on kerätty ideoita ja tarpeita seuraavasti: - kokoontumispaikka järjestöille - tukipalvelukoulutus - vapaaehtoisten nettipohjainen kohtaamispaikka - keikkavapaaehtoisten mukaan saaminen - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Asuminen ja ympäristö Asumisen ja ympäristön työryhmä kokoontui Satu Sarinin johdolla kaksi kertaa ja paikalla oli vain yksi järjestön edustaja. Työryhmä ei ole kokoontunut syksyllä 2012.

9 Tapahtumat ja luennot Hankesuunnitelmaan kirjattiin erilaisia tapahtumia ja luentoja tukemaan vapaaehtoistyötä. Hankkeen järjestämät tapahtumat ja luennot on kerrottu tarkemmin alla. Lisäksi vapaaehtoistyön hanke on ollut mukana muissa kaupungin järjestämissä tapahtumissa mm. Rautapäivillä Harrastemessut Ensimmäiset Karkkilan Harrastemessut järjestettiin kaupungintalon ala-aulassa ja piha-alueella. Messujen tavoitteena oli saada järjestöjen toimintaa tunnetuksi ja luoda toiminnallinen tapahtuma kaupunkilaisille. Mukaan ilmoittautui 29 järjestöä sekä kolme yrittäjää ja Karkkilan kaupunki. Messualueelle oli sisäänpääsymaksu 2 ja näyttelyvieraita kävi päivän aikana 727 henkilöä. Lisäksi kun lasketaan kaikki näytteilleasettajat sekä esiintyjät, messupäivän aikana alueella oli yli tuhat karkkilalaista harrastuksista kiinnostunutta. Messut juonsi Jani Sievinen. Päivän aikana näyttelyvieraat pääsivät tutustumaan toiminnallisilla messuosastoilla paikallisiin järjestöihin sekä liittymään arvokkaaseen vapaaehtoistyöhön. Suosituimpia kohteita olivat Karkkilan ampujien ja Han Moo Don osasto sekä poniratsastus. Lisäksi päivän aikana nähtiin paljon monipuolisia ja taidokkaita esityksiä. Positiivisen palautteen perusteella Harrastemessut tullaan järjestämään myös vuonna 2013 ja hankkeen päättymisen jälkeen harkitaan sopiva aikaväli messujen järjestämiselle Luennot Liikkumisen merkitys lapsuudessa ja nuoruudessa luento järjestettiin Karkkilasalissa yhteistyössä Työväenopiston kanssa. Luennoitsijana oli LitM Tapio Korjus, Humu. Paikalla oli 25 kuulijaa ja luento oli tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistava museo uusi tapoja tehdä museotyötä luento järjestettiin Karkkilasalissa yhteistyössä Työväenopiston kanssa. Luennoitsijana oli Kiasman toiminnanjohtaja Pirkko Siitari. Paikalla oli 12 kuulijaa ja luento oli tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille Teematorit Karkkilan iltatorin kehittäminen alkoi elinkeinotoimen taholta talvella 2012 ja vapaaehtoistyö otettiin mukaan yhteistyöhön. Iltatorin ohjelmien tuottamiseen haastettiin kolmas sektori mukaan, kun kesän jokaiselle iltatorille oli laadittu teema. Teemoina olivat mm. antiikkitori, tanssitori, rokkitori, liikuntatori. Järjestöjen tuottamaa ohjelmaa saatiin usealle teematori-illalle ja mukana olivat Puutarhayhdistys, maaseutunaiset, Karkkilan eläkkeensaajat, Karkkilan Eläkeläiset, Karkkilan soittokunta, Tanssiopisto Vinha, Työväen näyttämö, Karkkilan Pojat, Karkkilan Viihdekuoro, MLL, Karkkilan työväen naislaulajat ja mieskuoro. Teematorit saivat positiivista palautetta kaupunkilaisilta ja ensi kesänä 2013 samalla idealla jatketaan ilta-torin kehittämistä.

10 10 5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma on tehty työryhmiltä tulleiden ideoiden ja kehittämistarpeiden pohjalta. Toimintasuunnitelmaan on koottu lyhyesti eri työryhmien toimintaehdotukset sekä ensi vuodelle suunnitellut koulutukset, tiedottaminen ja tapahtumat Liikuntatyöryhmä - aloitteet - kolmas sektori mukaan liikuntapaikkasuunnitteluun - työntekijän saaminen liikuntajärjestöjen käyttöön - kolmas sektori mukaan kaupungin peruspalveluiden tuottamiseen ostopalveluna - yhteistyön kehittäminen järjestöjen välillä - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Esille tulleet ideat ja toimintaehdotukset 1. Tiedottaminen 2. Liikuntajärjestöjen Kattojärjestö Liikunta ry 3. Ostopalvelu sopimukset 4. Yhteistyö kaupungin kanssa Nettipohjainen varausjärjestelmä Nettisivusto vapaaehtoistyölle Harrastustoiminnan tiedotuskanava Henkilöresurssit Liikuntapaikat Ohjaustoiminta Liikuntapaikat Ohjaustoiminta Leirit Muu toiminta Aloitteet Liikuntapaikkasuunnitelma Työryhmä

11 Kulttuuri ja taidetyöryhmä Kulttuuri ja taidetyöryhmässä on kerätty ideoita ja tarpeita seuraavasti: - kulttuurituotanto kolmannen sektorin tuottamana - kulttuuriluotsit - kulttuurikeskus - jalkautuminen päiväkoteihin ja kouluihin - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Esille tulleet ideat ja toimintaehdotukset 1. Kulttuurituotanto 2. Tiedottaminen 3. Kulttuurikeskuspalvelut saman katon alla 4. Vapaaehtoistoiminta Tapahtumien järjestäminen Koordinointi Nettisivusto vapaaehtoistyölle Järjestötoimijoiden julkaisu Kulttuurijärjestöt Taiteen harjoittajat Työväenopisto Kulttuuritoimi Kulttuuriluotsit Jalkautuminen päiväkoteihin ja kouluihin

12 Hoiva, virkistys ja mielen hyvinvointityöryhmä - kokoontumispaikka järjestöille - tukipalvelukoulutus - vapaaehtoisten nettipohjainen kohtaamispaikka - keikkavapaaehtoisten mukaan saaminen - tiedottaminen, nettisivusto vapaaehtoistyölle - järjestötoimijoiden julkaisu Esille tulleet ideat ja toimintaehdotukset 1. Järjestöjen kohtaamispaikka 2. Koulutus, tukitoiminta 3. Nettipohjainen tiedottaminen 4. Keikkaaputoiminta Seniorikahvila Perhekahvila Kokouskäyttö Tapahtumat Ystäväkoulutus Tukihenkilökoulutus Muu koulutus Varauskäytäntö Vapaaehtoistyön tiedottaminen Koulutusten tiedottaminen Palvelutalo Kotihoito Terveysaseman vuodeosasto

13 Koulutukset Seuraavia koulutuksia ollaan toteuttamassa vuonna Ystäväkoulutus Ystäväkoulutus toteutetaan yhteistyössä Työväenopiston ja SPR:n kanssa Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisessa ystävätoiminnassa ja innostaa ihmisiä tulemaan mukaan ystävätoimintaan Yhdistystoiminnan kurssi Yhdistystoiminnan kurssi järjestetään yhteistyössä Työväenopiston kanssa Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille perustiedot yhdistyslaista ja hallitustyöskentelystä sekä työkaluja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen Tukihenkilökoulutus Tukihenkilökoulutuksen suunnitteluun on perustettu työryhmä, johon kuuluvat sosiaaliohjaaja Janne Kortelainen, diakoni Mervi Laamanen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen osastonhoitaja Vilja Vainio, etsivä nuoriso-ohjaaja Minna Mikkola, vapaa-aikasihteeri Merja Korkiakoski sekä vapaaehtoistyön koordinaattori Anne Paananen. Tukihenkilökoulutuksen runko tehdään keväällä 2013 ja tavoitteena on koulutuksen aloittaminen syksyllä Koulutuksen keskeinen tavoite on tarjota vapaaehtoiselle ns. peruskoulutus vapaaehtoistyöstä ja sen jälkeen tarjota syventävää koulutusta vapaaehtoisen oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviä koulutuksia olisi mm. Ystäväkoulutus, keikka-apukoulutus, nuorten tukihenkilökoulutus ja muu ohjaava koulutus Tiedottaminen Tiedottamien on koettu usein puutteelliseksi ja sen parantaminen onkin yksi tavoite seuraavalle toimintakaudelle. Yksi tiedottamisen väline voisi olla oma vapaaehtoistyön kotisivusto, mistä löytyisi keskitetysti tietoa vapaaehtoistyön järjestäjistä, harrastetoimijoiden tarjoajista, koulutuksista. Sieltä löytyisi tietoa myös niille, jotka ovat harkinneet ryhtymistä vapaehtoiseksi Tapahtumat ja luennot Vapaaehtoisfoorumi Vapaaehtoisfoorumi järjestetään la Karkkilasalissa klo Foorumiin kutsutaan kaikki järjestötoimijat ja muut vapaaehtoistyössä mukana olevat kehittämään Karkkilan vapaaehtoistyötä. Päivän aikana kuulemme alustuksia ja esimerkkejä vapaaehtoistyön toimintavoista muilla paikkakunnilla ja mukaan on kutsuttu mm. liikunnan, kulttuuri ja hoiva-alan vapaaehtoistyön toimijoita Harrastemessut Toiset Karkkilan Harrastemessut järjestetään alustavasti la Tavoitteena on taas saada mukaan runsaasti karkkilalaisia harrastetoimijoita esittelemään toimintaansa.

14 14 Paikkana on kaupungintalo ja piha-alue. Edellisten messujen palautteiden perusteella messupäivää muutetaan mm. parantamalla ruokapalvelujen tarjontaa sekä lyhentämällä messupäivää. Työryhmä aloittaa messujen työstämisen tammikuussa Yhteenveto Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset ovat olleet positiivisia vapaaehtoistyön koordinaattorin näkökulmasta. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa on tuottanut paljon uusia ideoita toimintatapojen kehittämiseen ja luomiseen. Nähtävissä on halua ja tarvetta kehittää Karkkilan vapaaehtoistyötä, mutta siihen tarvitaan saumatonta yhteistyötä kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa. Yhteisten päämäärien saavuttamiseksi tulee luoda selkeät toimintatavat ja pelisäännöt kaikkien toimijoiden edun mukaiseksi. Vapaaehtoinen ei voi koskaan korvata ammattilaista, mutta on tarpeellinen lisäapu palveluiden parantamiseksi. Kohta joka toinen on vapaaehtoinen. Tähän tarpeeseen on vastattava ja siksi tulee tarjota Karkkilassa mahdollisimman houkuttelevaa toimintaa arvokkaassa vapaaehtoistyössä. Seuraavan kauden toimintasuunnitelma on otettava käyttöön ja sen toteuttamiseen tarvitaan kaupungin eri toimialojen tahtotilaa. Vapaaehtoistyön koordinaattori kokoaa ensi vuoden alusta ohjausryhmää eri toimialojen edustajista. Vapaaehtoistyön toimijoilta tulevat ajatukset viedään ohjausryhmälle tietoon ja sitä kautta toimintatavat saadaan käytäntöön tarpeen mukaisesti. Tuleva toimintakausi näyttää sen, mitä yhteistyöllä voimme saavuttaa ja mihin asti tahtotilaa riittää. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka jatkuvat myös hankekauden jälkeenkin. Toivon kaikille hankkeessa mukana oleville ja muille yhteistyökumppaneille innovatiivista toimintakautta Karkkilassa Anne Paananen vapaaehtoistyön koordinaattori

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 21.3.2013. Vapaa-aikatoimi Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto

Luottamushenkilöiden perehdytys 21.3.2013. Vapaa-aikatoimi Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Luottamushenkilöiden perehdytys 21.3.2013 Vapaa-aikatoimi Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto Vapaa-aikalautakunta 1.Nuoriso- ja Liikuntatoimi ( Merja Korkiakoski) 2.Kirjastotoimi (Antti Karhos) 3.Työväenopisto

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - sirkka saaristo 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosiaalialan ohjaaja, vanhusten hoitaja, seksuaalineuvoja, työyhteisöneuvoja, senioripysäkkiohjaaja, ystäväkurssien

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anita Kokkonen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Seuratoiminnan aluekehittäjä, järjestötoiminta 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anne Laimio 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosionomi AMK. työnohjaaja, kouluttaja vapaaehtoistoiminta vertaistoiminta tukihenkilötoiminnan koulutukset kuoleman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi Vapaaehtoistoiminnan Doinita Negruti kurssi Kurssin sisältö Osa 1: Vapaaehtoistoiminta Suomessa (6 h) Yhteiskunnan sektorit Kansalaistoiminnan historiaa Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus, periaatteet, oikeudet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä Molemmat avaavat ovia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi KOULU JA SEURA Yhteisen kuvan ja tekemisen vahvistaminen Koulussa opitaan ja innostutaan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen

Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen Espoon Vapaaehtoisverkoston näkökulmasta Tiina Nurmenniemi Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Santra-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamalli vuodesta 2010 alkaen 1 TOIMINTAMALLI ULKOILUYSTÄVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI Sisällysluettelo ALKUSANAT...

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Vapaaehtoisen. opas. www.hel.fi/vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisen. opas. www.hel.fi/vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoisen opas www.hel.fi/vapaaehtoistoiminta Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen. Tommy Tabermann Oppaan tekstisisällön on tuottanut Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto Härkätien 4H:n hanketyöntekijä Ville Kyllönen Pöytyän kunta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Oikeudet ja vastuut 24.2.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki/Yhdistysverkosto Vanhus- ja vapaaehtoistyön johtaja Pirjo Heikkilä/Setlementti Louhela MITÄ KUULUU?

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa

Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Vapaaehtoistoiminta Metsähallituksen luontopalveluiden strategioissa Kehitysjohtaja Arto Ahokumpu Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus seminaari Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 1 Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

Järjestöbarometri 2013

Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri Julkaistu vuosittain vuodesta 2006, Järjestöbarometri 2013 järjestyksessään kahdeksas Barometri kertoo vuosittain ajankohtaiset tiedot sosiaalija terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Kulttuurikeskus Haku 30.3.-12.6.2015 Kulttuuriorganisaatio Rahoitus 2016-2018

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot