TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Toljamo Outi Vahtola Pirjo Öhman Björn Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra, poistui :n 299 aikana kirkkoherra kirkkoherra talousjohtaja, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Suominen Ari jäsen Lahti Marika jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Heino Paula tiedotuspäällikkö 276 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen. 277 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 278 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 279 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 280 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Nurmio ja Merja Ainasoja. 281 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä Tuomiokapituli on N:o 121 päättänyt, merkitä tiedoksi Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston antaman selvityksen; päättänyt saaneensa riittävän selvityksen niistä toimenpiteistä, jotka Piikkiön seurakunnassa on toteutettu tai joihin on ryhdytty piispantarkastuspöytäkirjassa olevien huomioiden johdosta; liittää Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston antaman selvityksen sekä tämän päätöksen esittelyineen piispantarkastusasiakirjoihin Tuomiokapituli on N:o 132 päättänyt, merkitä tiedoksi Rovasti Pirjo Vahtolan irtisanoutumisilmoituksen Kaarinan seurakunnan kirkkoherranvirasta lukien ja to-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto deta hänen palvelussuhteensa Kaarinan seurakuntaan päättyvän lukien omasta pyynnöstään eläkkeelle siirtymisen vuoksi; peruuttaa rovasti Vahtolalle vuorotteluvapaata varten ajalle myönnetyn virkavapauden Tuomiokapituli on N:o 135 päättänyt, merkitä tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tekemät päätökset ja todeta, että tuomiokapitulin asettamat kriteerit hankekoordinaattorien mukana olemiselle kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa täyttyvät riittävässä laajuudessaan. Tuomiokapituli on N:o 142 päättänyt vahvistaa Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 25 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 143 päättänyt vahvistaa Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 32 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 144 päättänyt vahvistaa Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston :n 59 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 145 päättänyt vahvistaa Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston :n 27 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 146 päättänyt vahvistaa Turun tuomiokirkkoseuran seurakuntaneuvoston :n 59 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 147 päättänyt vahvistaa Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 39 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 148 päättänyt vahvistaa Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston :n 77 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. Tuomiokapituli on N:o 149 päättänyt vahvistaa Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston :n 46 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö. 2. Porvoon tuomiokapitulin päätös Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirjeet nro 14/2014 Hallintolain muutos koskien asian käsittelyajan määrittelemistä ja hallintokantelua nro 15/2014 Kirkon kielistrategia puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu nro 16/2014 Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys 4. Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös tuomiorovasti Heimo Rinteen virkavapaus , ja Tuomiorovasti Rinteen viransijaiseksi määrätään kappalainen Sari Lehti. 5. Pöytäkirja kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot ajalta Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 282 SEPPO KOLKAN OIKAISUVAATIMUKSET KOSKIEN KOLMEA KIINTEISTÖTOIMISTON VAHTIMESTARIN TOIMEN TÄYTTÖÄ Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan kiinteistötoimiston esityksen julistaa avoimeksi kolmen kiinteistön vahtimestarin työsuhteet ja valtuutti kiinteistöjohtajan hoitamaan työsuhteiden täytöt johtosääntönsä perusteella Kirkkoneuvoston päätös kuuluu seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää julistaa esityksen mukaiset työsuhteet ja viran avoimiksi esitetyin vaativuusryhmin ja peruspalkoin. Samalla kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan hoitamaan Henrikinkirkon suntion viran täyttöprosessin siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan täyttämään muut kolme vahtimestarin työsuhdetta oman johtosääntönsä mukaisesti. Ilmoitus kiinteistöjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistötoimisto ilmoitti avoimista työsuhteista Turun Sanomissa sekä sähköisessä rekrytointipalvelussa välisenä aikana. Työsuhteet olivat Pallivahan seurakuntakeskuksen, Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin työsuhteet. Hakuilmoitukset kuuluvat seuraavasti: Liite Määräaikaan mennessä Pallivahan vahtimestarin työsuhteeseen tuli 35 hakemusta, Hirvensalon 27 ja Ruotsalaisen seurakunnan 8 hakemusta. Hakemusten perusteella kiinteistötoimiston työryhmä Seppo Kosola, Antti Lehtikankare, Minna Männikkö (Hirvensalon vahtimestarin valinta) ja Antti Helle (Pallivahan vahtimestarin valinta) katsoivat, että Hirvensalon seurakuntakeskuksen vahtimestariksi sopivin on Kaija Havusela ja Pallivahan seurakuntakeskuksen vahtimestariksi sopivin Jaana Salo. Päätöksistä tehtiin asianmukainen päätöspöytäkirja, joka lähetettiin hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin hakijoista rekrytointiryhmä Seppo Kosola, Minna Männikkö ja Björn Öhman kutsui haastatteluun kaksi henkilöä. Muille hakijoille ilmoitettiin, että heitä ei ole kutsuttu haastatteluun. Haastattelujen perusteella työryhmä katsoi sopivimmaksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin työsuhteeseen Outi Heimon. Päätöksestä tehtiin asianmukainen päätöspöytäkirja, joka lähetettiin hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimusajan sisällä tehtiin jokaisesta kolmesta oikaisuvaatimus Seppo Kolkan toimesta. Oikaisuvaatimukset kuuluvat seuraavasti: Liite Oikaisuvaatimuksissaan Seppo Kolkka kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. Pallivahan seurakuntakeskuksen vahtimestarin toimi

6 Yhteinen kirkkoneuvosto vahtimestarin toimen hakemuksen ristiriitaiset tiedot - toimen hakemuksessa ei vaadittu varausohjelman käytön osaamista - miten valittu henkilö voi olla tietoinen varausohjelman käytöstä - miksi Hirvensalon vahtimestarin toimeen valitulta vaadittiin lääkärintodistus, mutta Pallivahaan ei - haettiinko tehtäviin naishenkilöä - hän ei ollut saanut tiedoksiantoa Henrikinkirkon suntion virasta eikä Ruotsalaisen seurakunnan vahtimestarin toimesta - Pallivahan seurakuntakeskuksen vahtimestarin toimen tiedoksiannossa on kirjoitusvirheitä 2. Hirvensalon seurakuntakeskuksen vahtimestarin toimi - vahtimestarin toimen hakemuksen ristiriitaiset tiedot - toimen hakemuksessa ei vaadittu varausohjelman käytön osaamista - miten valittu henkilö voi olla tietoinen varausohjelman käytöstä - miksi Hirvensalon vahtimestarin toimeen valitulta vaadittiin lääkärintodistus, mutta Pallivahaan ei - haettiinko tehtäviin naishenkilöä - Hirvensalon seurakuntakeskuksen vahtimestarin toimen tiedoksiannossa on kirjoitusvirheitä 3. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin toimi - vahtimestarin toimen hakemuksen ristiriitaiset tiedot - toimen hakemuksessa ei vaadittu varausohjelman käytön osaamista - miten valittu henkilö voi olla tietoinen varausohjelman käytöstä - haettiinko tehtäviin naishenkilöä - vaikuttaa siltä, että valinnan on tehnyt sama henkilö kaikissa toimen valinnoissa. Kiinteistötoimiston vastaukset oikaisuvaatimuksiin kuuluvat seuraavasti: 1. Pallivahan seurakuntakeskuksen vahtimestarin työsuhde - työsuhteen hakuilmoituksessa ei ollut ristiriitaisia tietoja - hakuilmoituksessa todettiin kelpoisuusvaatimuksen kohdalla, että käytössä on sähköinen varausjärjestelmä, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät - valittu henkilö on toiminut vahtimestarin sijaisena ja näyttänyt omaksuneensa varausohjelman käytön - tehtävään ei haettu miestä tai naista vaan mahdollisimman sopivaa vahtimestaria - terveydentilaa koskevan lausunnon osalta kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjaan ei ole kirjattu, että se edellytetään työsuhteeseen valittavalta. Tämän työsuhteen osalta on menetelty kirkkolain 6 luvun 16 :n mukaan. - Henrikinkirkon suntion viran valinta oli kirkkoneuvostossa vasta , joten siitä ei voitu antaa vielä kesäkuussa tietoa. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin valinta tapahtui , jonka jälkeen hakijat saivat tiedon välittömästi - tiedoksiannossa oli yksi kirjoitusvirhe: -osoitteesta oli jäänyt pois yksi w-kirjain, mutta tällä ei ole mitään vaikutusta päätöspöytäkirjaan. Hakuilmoituksessa osoite oli oikea.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Hirvensalon seurakuntakeskuksen vahtimestarin työsuhde - työsuhteen hakuilmoituksessa ei ollut ristiriitaisia tietoja - hakuilmoituksessa todettiin kelpoisuusvaatimuksen kohdalla, että käytössä on sähköinen varausjärjestelmä, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät - valittu henkilö on toiminut seurakuntayhtymässä suntion oppisopimussuhteessa ja näyttänyt oppineensa ja omaksuneensa varausohjelman käytön oppisopimussuhteen aikana - tehtävään ei haettu miestä tai naista, vaan mahdollisimman sopivaa vahtimestaria - tiedoksiannossa oli yksi kirjoitusvirhe: -osoitteesta oli jäänyt pois yksi w-kirjain, mutta tällä ei ole mitään vaikutusta päätöspöytäkirjaan. Hakuilmoituksessa osoite oli oikea. 3. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin työsuhde - toimen hakuilmoituksessa ei ollut ristiriitaisia tietoja - hakuilmoituksessa todettiin kelpoisuusvaatimuksen kohdalla, että käytössä on sähköinen varausjärjestelmä, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät - tehtävään ei haettu miestä tai naista vaan mahdollisimman sopivaa vahtimestaria - valittu henkilö on toiminut vahtimestarin sijaisena ja näyttänyt omaksuneensa varausohjelman käytön - päätöksistä on kirkkoneuvoston päätöksen mukaan ja johtosääntönsä perusteella vastannut kiinteistöjohtaja, joka on laatinut valinnoista myös päätöspöytäkirjan. Kuten oikaisuvaatimuksista ja kiinteistötoimiston niistä antamista vastauksista käy ilmi, on kaikki päätökset tehty asianmukaisesti ja tehtäviin on valittu sopivimmat henkilöt, jotka täyttävät hakuilmoituksen kelpoisuusehdot ja joilla kaikilla on suntion ammattitutkinto ja kokemusta toimimisesta ko. tehtävässä. Siten kirkkoneuvoston tulee hylätä oikaisuvaatimukset. Kirkkoneuvosto päättää hylätä Seppo Kolkan tekemät oikaisuvaatimukset koskien Pallivahan seurakuntakeskuksen, Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalon vahtimestarin työsuhteita esittelystä ilmenevin perustein. Ilmoitus Seppo Kolkka ja kiinteistötoimisto. Saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. hyväksyttiin. 283 TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN NUORISOKUORON KILPAILUMATKA HOI ANIIN VIETNAMIIN

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisokuoro (TCYC) suunnittelee kilpailumatkaa Vietnamiin Matkaa on valmisteltu useamman vuoden ajan ja se on ollut mukana kuoron toimintasuunnitelmassa. Turun tuomiokirkon nuorisokuoro ja Käsikelloyhdistys ry on valmistautunut ottamaan vastuun kaikista kuorolaisista aiheutuvista kuluista säästämällä usean vuoden ajan päämäärää varten. Kuoron taiteellinen johtaja, kanttori Anu Åberg on lähettämässään anomuksessa pyytänyt, että seurakunta voisi maksaa viranhaltijoiden eli hänen ja urkuri Markku Hietaharjun matka- ja osallistumiskulut. Halvin lentohinta on 756 euroa ja yöpyminen neljältä yöltä 199 euroa eli yhteensä 995 euroa/ henkilö. Kuoro on viime vuosina osallistunut kansainväliseen kilpailutoimintaan Venetsiassa 2012 ja Riikassa Molemmissa on tullut erinomainen menestys. Lisäksi kuoro on osallistunut kilpailutoimintaan kotimaassa Tampereella 2010 ja Turussa Kuoro on kehittynyt korkealle tasolle systemaattisen työskentelyn kautta. matka Vietnamiin on osa tätä kehitysprosessia. Siksi seurakunnan tulisi vaikeasta taloustilanteesta huolimatta pyrkiä tukemaan kuoron toimintaa siten, että kilpailumatka voisi toteutua. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt omasta puolestaan kanttori Anu Åbergille ja urkuri Markku Hietaharjulle oikeuden osallistua Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisokuoron kilpailumatkalle Vietnamiin Virkamatkan kustannukset 1990 euroa maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta. Virkamatkasta ei makseta päivärahoja. Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Anu Åbergille ja urkuri Markku Hietaharjulle oikeuden osallistua Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisokuoron kilpailumatkalle Vietnamiin Virkamatkan kustannukset 1990 euroa maksetaan Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta. Virkamatkasta ei makseta päivärahoja. Ilmoitus Anu Åbergille, Markku Hietaharjulle, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. hyväksyttiin. 284 DIAKONIAKESKUKSEN YHTEISKUNTAVASTUUN TIIMIN TYÖALAVASTAAVAN SIJAI- SEN NIMEÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt yhteiskunnallisentyön pappi Petri Laitiselle virkavapaata ajalle Petri Laitinen toimii

9 Yhteinen kirkkoneuvosto myös diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimin työalavastavana ja hänelle tulisi valita tähän tehtävään sijainen. Diakoniakeskuksessa työalavastaavana toimii joku tiimin jäsenistä. Nykyisistä tiimin jäsenistä maahanmuuttajatyön diakoniatyötekijä Taina Viljasella on pitkä kokemus diakoniatyöstä sekä yhteiskuntavastuun tiimin työskentelystä. Taina Viljanen on käytettävissä yhteiskuntavastuun tiimin vs. työalavastaavan tehtävään. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että kirkkoneuvosto nimeää Taina Viljasen toimimaan Petri Laitisen virkavapaan sijaisena yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla Palkkaus vaativuusryhmän 502/20 mukaan. Kirkkoneuvosto päättää nimetä Taina Viljasen toimimaan Petri Laitisen virkavapaan sijaisena yhteiskuntavastuun tiimin työalavastaavan tehtävässä ajalla Palkkaus vaativuusryhmän 502/20 mukaan. Ilmoitus diakoniajohtajalle, Taina Viljaselle ja palkkatoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. hyväksyttiin. 285 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN MIKA KUUSISTON LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTY- MINEN Mika Kuusisto on seurakuntavaaleissa 2010 valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Mika Kuusisto on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Mika Kuusiston luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Käsittely Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. hyväksyttiin. 286 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN OLLI JÄÄSAAREN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTY- MINEN Olli Jääsaari on seurakuntavaaleissa 2010 valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Olli Jääsaari on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Olli Jääsaaren luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. hyväksyttiin. 287 LÄHETYSSIHTEERI LAURI LEHTISEN ANOMUS MATKASTA PITÄMÄÄN LÄHETYSSEMI- NAARIA PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNTAAN Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherra, pastori Mihail Ivanov ja pastori Aleksei Uimonen ovat kutsuneet päivätyllä kirjeellä lähetyssihteeri Lauri Lehtistä pitämään lähetysseminaaria Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Lähetyssihteerin matka- ja ylläpitokustannukset maksaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ystävyysseurakuntatoimikunta. Maarian seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja myöntänyt omalta osaltaan lähetyssihteeri Lauri Lehtiselle oikeuden toimia lähetysseminaarin kouluttajina Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Ystävyysseurakuntatoimikunta maksaa Lauri Lehtisen matka- ja ylläpitokustannukset.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto myöntää lähetyssihteeri Lauri Lehtiselle oikeuden toimia lähetysseminaarin kouluttajina Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Ystävyysseurakuntatoimikunta maksaa Lauri Lehtisen matka- ja ylläpitokustannukset. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ystävyysseurakuntatoimikunnalle, Lauri Lehtiselle ja taloustoimistoon. hyväksyttiin. 288 KEITTÄJÄN SIJAINEN LILLI ELOLUODON MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN PURKU Kasvatusasiain johtokunta on 90/ käsitellyt keittäjän sijainen Lilli Eloluodon määräaikaisen työsuhteen purkua seuraavasti: Keittäjä Lilli Eloluoto on palkattu keittäjä Anna Päivärinnan sijaiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen siten, että määräaikaisuus päättyy Retriittikeskus Tammilehdon henkilöjärjestelyjen vuoksi hän siirtyy kasvatusasiainkeskuksen palveluksesta kiinteistötoimiston palvelukseen Tammilehdon keittäjäksi alkaen. Siirron mahdollistamiseksi Eloluoto on päiväämässään kirjeessä anonut eroa määräaikaisesta työsuhteestaan. Kasvatusasiainkeskus suostuu määräaikaisen työsuhteen purkuun. Samalla todetaan, että työsuhdetta purettaessa ei Eloluodon kanssa ole sovittu mahdollisista uusista työtehtävistä kasvatusasiainkeskuksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää että keittäjä Lilli Eloluodon määräaikainen, saakka jatkuvaksi sovittu työsuhde, keskeytetään hänen omasta pyynnöstään alkaen, toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Samalla todetaan, että työsuhdetta purettaessa ei Eloluodon kanssa ole sovittu mahdollisista uusista työtehtävistä kasvatusasiainkeskuksessa. Ilmoitus Lilli Eloluoto, kasvatusasiain johtokunta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 289 KEITTÄJÄN SIJAISEN NIMEÄMINEN KEITTÄJÄ LILLI ELOLUODON KESKEYTYNEEN MÄÄRÄAIKAISEN SIJAISUUDEN PÄÄTTYMISEEN ASTI

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Keittäjän sijainen Lilli Eloluodon siirryttyä kasvatusasiain keskuksesta kiinteistötoimiston palvelukseen, Tammilehdon retriittikeskuksen emännäksi, tulee häneltä keskeytynyt keittäjän sijaisuus täyttää asti. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 91/ seuraavasti: Keittäjän sijaisen määräaikaisessa, saakka sovitussa, työsuhteessa olleelle keittäjä Lilli Eloluodolle on myönnetty ero toimesta alkaen. Eloluoto on toiminut keittäjä Anna Päivärinnan sijaisena. Hänen tilalleen, asti, esitetään keittäjä Minna Grönroosia, jonka nykyinen määräaikainen työsuhde Sinapin leirikeskuksessa päättyy Päätökseen sisältyy työpaikan muuttuminen siten, että hänen ensisijainen työpaikkansa tulee olemaan Kunstenniemen leirikeskus. Grönroosin palkka määräytyy hänelle nyt Sinapin keittäjänä maksettavan palkan, 401/67 mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää että leirikeskusten keittäjä Anna Päivärinnan sijaiseksi ajalle palkataan keittäjä Minna Grönroos. Grönroosin ensisijaiseksi työpaikaksi ko. jaksolle määrätään Kunstenniemen leirikeskus. Grönroosin palkka määräytyy hänelle nyt Sinapin keittäjänä maksettavan palkan, 401/67 mukaan. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 290 VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖSSÄ KESÄN 2014 AIKANA TEHDYT HENKILÖSTÖJÄR- JESTELYT JA LASTENOHJAAJIEN LUKUMÄÄRÄN MÄÄRITTELY LUKUVUODEN AJAKSI Varhaiskasvatuksen yksikön vuosikalenteri muistuttaa koulutyön aikataulutusta. Lukuvuoden kerhotarjonta ja sen edellyttämä henkilöstömitoitus suunnitellaan edeltävänä keväänä ja valtaosa lukuvuoden ilmoittautumisista tapahtuu niin ikään kevään aikana. Hyvän käsityksen työnsuunnittelun haastavuudesta antavat oheiset liitteet, joissa on kuvattu toiminnan laajuus työpisteittäin ja lastenohjaajien yksityiskohtaiset työtehtävät. Mikäli lastenohjaajien määrä toimintavuoden aikana vähenee, merkitsee se sitä, että toimintaa ei voida tuottaa seurakuntalaisille luvatussa laajuudessa. Liite Henkilökunnan osalta kouluvuoden kaltainen aikataulutus tarkoittaa sitä, että kesän aikana henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, työntekijöiden etsiessä seurakuntatyötä paremmin palkattuja tehtäviä, lähinnä kuntapuolen työ-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto markkinoilta. Kesän aikana, henkilökunnan vilkkaimman vaihtuvuuden aikana yhtymän hallinto on tauolla, eikä henkilökunnan rekrytointia voida tehdä kirkkoneuvoston edellyttämällä tavalla kirkkoneuvoston täyttöluvalla, vaan muihin tehtäviin siirtyneiden tilalle on palkattava korvaavat työntekijät virkamiespäätöksillä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli kesän 2014 aikana virkamiespäätöksin tehtyjä rekrytointeja 79/ : Lapsityön johtaja toteutti kesäkuukausina 2014 seuraavat rekrytoinnit määräaikaisiin työsuhteisiin ja kasvatustoimen johtaja teki seuraavat työsopimukset: 1) Lastenohjaaja Katja Virtanen (peruste: valitun Eeva-Kaisa Tammelin tilalle) ajalla ) Lastenohjaaja Riina Kyynäräisen (peruste: valitun Katarina Karpelin-Rautava tilalle) ajalla ) Lastenohjaaja Anni Tuominen (peruste: irtisanoutuneen lastenohjaaja Marianne Aallon työtehtävän hoitaminen) ajalla ) Lastenohjaaja Maria Reunamo (peruste: Katariinanseurakunnan ostama lastenohjaajan työpanos perhetyöhön 20h viikossa, Maarian seurakunnan ostama lastenohjaajan työpanos perhetyöhön 7h viikossa ja lastenohjaajien jälkeen anomat työajan lyhennykset 19h 30min) ajalla Kesän rekrytointiprosessin perusteella käsitteli kasvatusasiain johtokunta 80/ mahdollisuutta luoda järjestelmä, jossa lastenohjaajien palkkasumma talousarviossa vakioitaisiin ennakolta edessä olevalle lukuvuodelle ja kasvatusasiain keskukselle delegoitaisiin oikeus hoitaa rekrytoinnit tuon palkkasumman sisällä. Jos palkkasumma olisi esimerkiksi 46 lastenohjaajan mukainen, olisi kasvatusasiain keskuksella mahdollisuus palkata summan sisällä tarvittavat työntekijät vakituisiin, määräaikaisiin tai kutsutaan tarvittaessa työsuhteisiin. Samalla kirkkoneuvostolle tarjoutuisi mahdollisuus ennakolta päättää varhaiskasvatuksen resurssimäärä; mikäli on tarvetta supistaa voi palkkasumman määritellä pienemmäksi, mikäli taas on varaa lisätä resursseja, voi palkkasummaa nostaa. Järjestelmä takaisi palvelujen tuottamisen suunnitellussa laajuudessa ja antaisi henkilöstön nopeisiin muutostilanteisiin riittävästi joustoa. Koska tällaista vakiointia ei tähän mennessä ole ollut olemassa, on työntekijäresurssin kehittymiseen ollut johtamassa muut, usein satunnaiset, syyt, kuten eläköityminen, toisiin tehtäviin siirtyminen tai yhtymän edellyttämät talouden säästötoimenpiteet. Tämän seurauksena vakinaisten lastenohjaajien määrä on laskenut lukuvuoden työsuhteesta alkavan lukuvuoden työsuhteeseen. Tarkemmin asiaa on selvitetty liitteenä olevassa lapsityön johtaja Mirkka Torpan laatimassa selvityksessä. Koska varhaiskasvatuksen toimintavuosi on syksystä kevääseen, tulisi vakiointi tehdä budjettivuoden yli siten, että vuoden 2015 vakio ulottuisi kevääseen 2016, vuoden 2016 vakio kevääseen 2017 ja niin edelleen.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen yksikössä kesän 2014 aikana tehdyt henkilöstöjärjestelyt ja päättää käsitellä esityksen lastenohjaajien määrän lukuvuosivakioinnista vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 291 AVOINNA OLEVAN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Lastenohjaaja Marianne Aalto on eronnut yhtymän palveluksesta alkaen. Hänen työpanoksensa on laskettu mukaan lukuvuoden toimintoja järjestettäessä. Aallon sijaiseksi on ajalle palkattu lastenohjaaja Anni Tuominen. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 75/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työsuhde voidaan täyttää. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kasvatusasiain johtokunta voi täyttää vakituisesti lastenohjaaja Marianne Aallon eron vuoksi vapautuneen lastenohjaajan työsuhteen. Ilmoitus: Mirkka Torppa, kasvatusasiain johtokunta Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 292 AVOINNA OLEVAN LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRAN TÄYTTÄMINEN Lapsityönohjaaja Minna Lempiäinen irtisanoutui virastaan alkaen. Kasvatustoimen johtaja on palkannut hänen sijaisekseen ajalle (6 kk) nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 83/ Liite Nyt auki tullut virka on kasvatusasiainkeskuksen varhaiskasvatuksen yksikön kannalta välttämätön ja keskuksen näkemyksen mukaan virka tulee ju-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto listaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää vakinaisesti Päivi Sillanpään viransijaisuuden päätyttyä, alkaen. Kasvatusasiainkeskuksessa varhaiskasvatuksen kenttätyöstä vastaa lapsityön johtajan lisäksi kolme lapsityönohjaajaa. Muihin suuriin yhtymiin verrattuna määrä on varsin vähäinen; mm. Tampereella lapsityönohjaajia on seitsemän. Lapsityön johtaja Mirkka Torppa on laatinut selvityksen lapsityönohjaajien tehtävistä ja tehtävänjaosta. Liite Avoimeksi tulleen viran tehtäviin on tehtävänjaossa kuulunut: Alaisia: 21 Vastuualueet: Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta. Iltapäivätoiminnan paikallinen palveluntuottajayhteistyö. Esiopetus- ja kouluyhteistyö. Varhaisnuorisoyhteistyö. Lastensuojelun asiantuntijuus. Lapsivaikutusten arviointi. Varhaisnuorisotyön yhteistyö. Lasten ryhmämuotoinen kesätoiminta. Toteutusvastuut omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa (esim. hartaudet, toiminnan toteutus, tilaisuudet). Yhtymän isojen yhteisten tapahtumien järjestelyvastuu itsenäisesti (3-6 vuodessa). Toteutus- ja järjestelyvastuu erilaisissa yhtymän muiden työalojen/paikallisseurakuntien tilaisuuksissa. Kumppanuudet ja verkostotyö paikallisseurakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa omalla vastuualueella. Hallinto: Iltapäivätoiminnan ja lasten kesäryhmien ilmoittautumiset ja ryhmien ylläpito. Asiakaspalvelu. Vastuualueiden järjestelyt, mainostus, tiedotus, verkkotyö, yhteistyö, verkostoyhteistyö ja muut velvoitteet. Koulutusvastuut. Talouden toimenpiteet omalla työalueella. Ympäristövastuu. Kasvatusasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virka julistettaisiin haettavaksi Kotimaassa ja Turun Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRKA Tarkemmat tiedot: Sekä seuraavalla oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi sivuilla julkaistavalla ilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa on haettavana

16 Yhteinen kirkkoneuvosto LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRKA Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen sijoitetussa varhaiskasvatuksen tiimissä lähimpinä työtovereinaan lapsityön johtaja ja kaksi muuta lapsityönohjaajaa sekä kentällä noin 50 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajat vastaavat heille työnjaossa osoitetun sektorin tehtävistä. Kaikkiin lapsityönohjaajan tehtäviin sisältyy henkilöstöjohtamista sekä lastenohjaajien ammatillista tukemista, kuten kristillistä kasvatusta sekä pedagogisten ja ihmissuhdetaitojen opettamista yhä moni-ilmeisemmäksi muuttuvalla varhaiskasvatuksen sektorilla. Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon lapsityönohjaajan tutkinto tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemus lapsityöstä sekä motivaatio pätevöityä virkaan työn ohessa opiskellen. Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu ev. lut. kirkon jäsen. Hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen työn vastaanottamista. Piispainkokouksen päätöksen mukaan ( /95) pätevyysvaatimuksena lapsityönohjaajan virkaan on jokin seuraavista tutkinnoista: Hyväksyttäviä tutkintoja ovat: - kirkon nuorisotyön ohjaajan tai diakonian (diakoni ja diakonissa) virkaan kelpoistava ammattikorkeakoulututkinto, - kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), - kasvatustieteen maisteri (luokanopettajan virkaan kelpoinen), - sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), - teologian kandidaatti, - teologian maisteri sekä, - kirkon nuorisotyönohjaajan, lastentarhanopettajan ja sosiaalikasvattajan opistotasoiset tutkinnot. Tarkempia tietoja antaa lapsityön johtaja Mirkka Torppa , Haastattelut suoritetaan kasvatusasiain keskuksessa, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku, torstaina kello Viran vastaanotto on mahdollinen alkaen. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärin selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Turussa KIRKKONEUVOSTO Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että avoinna oleva lapsityönohjaajan 502/80 virka voidaan julistaa haettavaksi esittelyn mukaisesti. Ilmoitus Mirkka Torppa ja kasvatusasiain johtokunta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 293 MÄÄRÄAIKAISESSA TYÖSUHTEESSA OLEVAN KIRJANPITÄJÄ ANNE LÅNGSTRÖM LAINION TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ SOPIMINEN Taloustoimistossa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä kirjanpitäjä Anne Långström-Lainio on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen. Pyydän hyväksymään irtisanoutumiseni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän määräaikaisesta kirjanpitäjän tehtävästä, saatuani vakituisen viran Vihdin seurakunnan taloussihteerinä. Työskentelen mielelläni asti ja sen jälkeen pitäisin loput 15 vuosilomapäivää jolloin työsuhteeni päättyisi Anne Långström-Lainion määräaikainen työsuhde päättyy sopimuksen mukaan Määräaikainen työsuhde on molempia osapuolia velvoittava ja se voidaan päättää ennen määräajan loppua joko purkamalla tai sopimalla. Neuvottelu yhteisesti hyväksyttävän työsuhteen loppumisajan suhteen on kesken, minkä vuoksi kirkkoneuvoston tulee antaa talousjohtajalle valtuudet sopia työsuhteen loppumisajasta työntekijän kanssa ottaen huomioon taloustoimiston työtilanne. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi määräaikaisen työsuhteen irtisanomispyynnön ja antaa talousjohtajalle valtuudet sopia työsuhteen loppumisajasta työntekijän kanssa ottaen huomioon taloustoimiston työtilanne. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus talousjohtajalle, Anne Långström-Lainiolle ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Seurakuntayhtymän hallintovirastoon kuuluu taloustoimisto, jonka johdossa oli talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti syksyllä 2010 tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseen asti. Taloustoimiston organisaatioon kuului myös talouspäällikön virka, jota hoiti Irma Hokka. Käytännössä talouspäällikölle kuului budjetoinnin ja tilinpäätöksen valmistelu kokonaisuudessaan sekä vastuu kirjanpidon käytännön toteuttamisesta. Kirkkovaltuuston päätöksellä talous- ja suunnittelujohtajan virka muutettiin talousjohtajan viraksi ja talouspäällikön virka lakkautettiin. Hokka hoiti talous- ja suunnittelujohtajan virkaa Kaistin eläkkeelle siirtymisestä lähtien ja kirkkovaltuusto nimitti hänet talousjohtajan virkaan. Lisäksi taloustoimistossa on ollut taloussuunnittelupäällikön virka, joka on ollut täyttämättä lähtien. Talousjohtajan viran pätevyysvaatimuksena on ekonomin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä taloudellisten ja riittäväksi katsottava hallinnollisten asioiden tuntemus. Talousjohtajan tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän talouden hoidosta taloussuunnittelusta ja taloushallinnon yleisestä kehittämisestä. Talousjohtajan tehtävänä on: 1. vastata budjetoinnista, kirjanpidosta, taloushallinnon laskutuksesta ja kustannuslaskennasta, palkanlaskennasta, kassatoiminnasta sekä taloustoimiston antamasta palvelutoiminnasta sekä johtaa niiden käytännön toteuttamista 2. sijoitustoiminnan käytännön valvonta 3. olla saapuvilla kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sekä kutsuttaessa muiden toimielinten kokouksissa 4. esitellä kirkkoneuvostossa taloustoimeen kuuluvat asiat 5. antaa kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien puheenjohtajille, kirkkoherroille sekä muille johtaville viranhaltijoille näiden pyytämät toimialaansa kuuluvat tiedot, selvitykset ja lausunnot, 6. vastaanottaa seurakuntayhtymän edustajana haasteita ja tiedoksiantoja ja esitellä ne viipymättä kirkkoneuvoston puheenjohtajalle 7. hoitaa muut tehtävät, jotka kirkkoneuvosto tai hallintojohtaja hänelle antavat Piikkiön seurakunnan liittyessä seurakuntayhtymään kirkkovaltuusto perusti taloussuunnittelupäällikön viran, johon Piikkiön seurakunnan talouspäällikkö Päivi Järvinen siirtyi. Viran pätevyysvaatimuksiksi vahvistettiin ekonomin (ylempi kauppatieteellinen korkeakoulututkinto) tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus kirjanpidossa. Päivi Järvisen työsuhde Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään on päättynyt

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston päätöksellä Ramse Consulting Oy:n kanssa tehtiin sopimus taloustoimiston tehtävien uudelleenorganisoinnin kehitysprojektin toteuttamisesta. Projektin tavoitteena oli kartoittaa ja analysoida nykyiset toimintatavat ja kehityskohteet eri näkökulmista sekä määrittää ja kuvata ne muutokset ja kehitystoimenpiteet, jotka viedään käytäntöön ennen Kipaan siirtymistä. Projekti vietiin läpi tammi-maaliskuussa 2012 aloitus- ja päätöskokouksina sekä henkilöstötyöpajoina, joiden pohjalta tehtiin taloustoimistossa useita jokapäiväisen työskentelyn parantamiseen tähtääviä uudistuksia. Loppuraportissaan Ramse Consulting Oy suositteli seuraaviin organisaation osaamisalueisiin panostamista: Controller-toiminto, joka sisältää sisäisen laskennan (taloussuunnittelu ja seuranta, ennusteet, laskelmat) sekä tilinpäätöksen kokoamisen Talousasiantuntijuus, joka sisältää kirjanpidon ja maksuliikenteen tarkastukset, selvittelyt ja hyväksynnät Laskutusasiantuntijuus Henkilöstöasiantuntijuus, joka sisältää palkanlaskennan, palkkioiden, matka- ja kululaskujen tarkastukset ja hyväksynnät sekä henkilöstö- ja työsuhderaportoinnin Ennen talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön viran lakkauttamista talouspäällikön tehtäviin sisältyi toimiminen talous- ja suunnittelujohtajan sijaisena käytännön asioissa mutta nykyisessä organisaatiossa ei ole määritelty, kuka tekee talousjohtajan poissa ollessa käytännön päätöksiä ja ratkaisuja. Taloustoimistossa määräaikaisena kirjanpitäjänä työskentelevä Anne Långström-Lainio on irtisanoutunut tehtävästään saatuaan vakinaisen viran toisesta seurakunnasta. Hänen tehtäviinsä ovat sisältyneet taloussuunnittelu ja seuranta, tilinpäätöksen kokoaminen, tilastot, raportoinnit sekä konserniin kuuluvien talousyksikköjen erityistehtävien hoitaminen (mm. sijoitusten kirjanpito, testamentti- ja lahjoitusrahaston toimeenpanotehtävät, antolainausasiat). Lisäksi hänen toimenkuvaansa on kuulunut talousjohtajan avustaminen ja tarvittaessa sijaistaminen käytännön rutiinien hoidossa talousjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Långström-Lainion irtisanoutumisen johdosta taloustoimistossa on syntymässä hankala tilanne osaamisen tason säilyttämisen näkökulmasta. Taloustoimistossa tuleekin välittömästi käynnistää rekrytointiprosessi taloussuunnittelupäällikön viran osalta. Tulevaisuuden näkökulmasta on huomioitava, että talousjohtaja saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä kahden vuoden sisällä ja taloustoimistossa on aloitettava Kipaan siirtymisen valmisteluprosessi vuoden 2015 aikana. Tämä siirtymävaihe tulee muiden Kipaan jo siirtyneiden seurakuntayhtymien kokemusten perusteella työllistämään normaalihenkilövahvuuden lisäksi ainakin yhden asiantuntijan yli vuodeksi. Talousosaston tulevaisuuden toimintaan liittyy osaltaan suunnitelmat yhteisen palvelutiskin perustamisesta keskusrekisterin kanssa. Nämä suunnitel-

20 Yhteinen kirkkoneuvosto mat eivät liity nyt ajankohtaiseksi tulleeseen korkeasti koulutetun talousasiantuntijan rekrytoimistarpeeseen, joka konkretisoitui välittömäksi tarpeeksi Långström-Lainion irtisanouduttua. Taloustoimiston osaamisalueiden organisoinnissa controller-toiminto sijoittuu luontevasti tällä hetkellä avoinna olevan taloussuunnittelupäällikön virkaan, jossa toimenkuvaan kuuluvat seurakuntayhtymän konsernitasoinen kirjanpidon, budjetoinnin, laskentatoimen ja kustannuslaskennan hallinta. Toimenkuvan pääasialliseen sisältöön kuuluisivat seuraavat tehtävät: talousarvion laadinta, tilinpäätöksen kokoaminen, tilastot, sijoitussalkut, antolainat ja testamenttien hallinnointi. Toimenkuvaan kuuluisi myös talousjohtajan sijaistamista. Taloussuunnittelupäällikön virka sijoitettiin perustettaessa palkkaryhmään 601. Talouspäällikön viran palkkaryhmä oli 603. Auki julistettavan taloussuunnittelupäällikön tehtävät ovat laajemmat kuin vuonna 2009 perustetussa virassa, koska niihin on lisätty myös talouspäällikölle aikaisemmin kuuluvia tehtäviä, joten palkkaryhmäksi tulee vahvistaa 602. Taloussuunnittelupäällikön pätevyysvaatimuksena on ekonomin (ylempi kauppatieteellinen korkeakoulututkinto) tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus kirjanpidossa. Taloussuunnittelupäällikön viran hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu 10 seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäsenmäärä on noin ja työntekijöitä on noin 500. Seurakuntayhtymän tase on 215 milj euroa ja vuotuinen liikevaihto 40 milj euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustoimistossa on haettavana TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA Viran kelpoisuusehto on ekonomin / kauppatieteiden maisterin (ylempi kauppatieteellinen korkeakoulututkinto) tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä laskentatoimen osaaminen. Valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Viran sisällössä korostuvat sekä budjetointiin että konsernitasoiseen tilinpäätökseen liittyvät monipuoliset tehtävät. Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan ja on 3.094,32 euroa. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot