TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola, Anne Korpinen, Tapio Kulkas, Matti ei läsnä 61 käsittelyn aikana Parviola, Jarno Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Simelius, Maija - poistui klo 18.05/ 66 käsittelyn aikana Lipponen, Varpu Miika Tomin varajäsen Poissa: Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Hallikainen, Olli Soukka Kari Jylhäsalo, Virve Bragge, Birgitta Nyrhinen, Jukka yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 66 käsittelyn aikana yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, ei läsnä 66 käsittelyn aikana kirkkoherra, ei läsnä 66 käsittelyn aikana vt. nuorisotyönjohtaja, ei läsnä 66 käsittelyn aikana vt. viestintäpäällikkö, ei läsnä 66 käsittelyn aikana talouspäällikkö tietohallintopäällikkö, ei läsnä 66 käsittelyn aikana Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja, ei läsnä 67 käsittelyn aikana Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Niemi, Pekka kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 2(25) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella huhtikuun päivänä 2014 Anne Karhola Varpu Lipponen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 3(25) Käsitellyt asiat 55 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 56 Pöytäkirjantarkastajat 4 57 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 58 Ilmoitusasioita 4 59 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Selitys Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille Matti Kulkkaan ja Messukylän seurakuntaneuvoston tekemiin kanteluihin 8 62 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian katastrofiavustuksen kohteen muuttaminen Suurella Sydämellä -toimintakonseptin omistajuuden sekä hoito- ja koordinointivastuun siirtäminen Kirkkopalvelut ry:lle Varausjärjestelmän hankinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle / ITyhteistyöalueelle Keskusrekisterin toimistosihteerin viran täyttäminen Salassa pidettävä asia Eron myöntäminen hallintojohtaja Matti Ilveskoskelle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 22

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 4(25) 55 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Karhola ja Varpu Lipponen. 57 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisella muutoksella, että pykälä Eron myöntäminen hallintojohtaja Matti Ilveskoskelle käsitellään viimeisenä päätöspykälänä. Näin pykälien 66 ja 67 numerointi muuttui. 58 Ilmoitusasioita 1. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 6-11/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 7-11/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 3/ Vt. viestintäpäällikön päätöspöytäkirjat 1-2/ Seurakuntayhtymän luottamushenkilöedustajien ja johtavien viranhaltijoiden toinen seminaari pidetään Urhatun kurssikeskuksessa Nokialla. 6. Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen sekä johtavien viranhaltijoiden seminaari pidetään Talouskatsaus Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 5(25) D:TAL: 384/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Hautainhoitorahaston toimintakertomus (Toimintakertomus 2013, s. 87) ja tilinpäätös vuodelta 2013 on seurakuntayhtymän tasekirjan yhteydessä s Hautainhoitorahaston taloudellinen tulos muodostui ylijäämäiseksi edellisen vuoden tapaan. Tulos osoittaa ,28 euron ylijäämää. Hautainhoitorahaston taloudellinen tilanne on vahvan taseen myötä edelleen hyvä. Rahaston hoitovastuut ovat myös riittävästi katettuna, kun huomioidaan lisäksi ainaishoitosopimusten päättäminen vuonna Ainaishoitojen päättämispäätöksestä on tehty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen varsin monta valitusta, näistä kymmeneen on hallintooikeus ottanut kantaa hylkäämällä valitukset. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että hyväksytään hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta että lähetetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 6(25) D:TAL: 384/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Esittely Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 ja 2 momenteissa todetaan: Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta maaliskuun loppuun mennessä sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n 2 momentti kuuluu: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousarviovuoden 2013 toimintakertomus tilinpäätöksineen on valmistunut. Tilikauden tulos on ,94 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,77 euroa, kun tilikauden tuloksesta siirretään 2 milj. euroa peruskorjausrahastoon. Tulos syntyy toiminnan tuottojen selvästä, yli 1,5 milj. euron ylittymisestä ja verotulojen lähes 1,7 milj. euroa arvioitua suuremmasta kertymästä. Toiminnan kulujen ylityksestä noin euroa on uutta eläkerahastomaksua. Vuosikate muodostuu selvästi positiiviseksi ja riittää hyvin poistojen kattamiseen. Ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi yli-/alijäämätilille omaan pääomaan. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan on nähtävissä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa sekä tarvittaessa talouspalveluissa ennen kokousta. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tasekirja oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 7(25) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että esitetään poistoeroa vähennettäväksi yhteensä ,83 euroa 2. että esitetään siirrettäväksi tilikauden tuloksesta euroa peruskorjausrahastoon 3. että esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä ,77 euroa yli- /alijäämätilille omaan pääomaan 4. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen 5. että vuoden 2013 tilinpäätös lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi ensin yleiskeskustelun toimintakertomuksista ja sitten talousosuudesta. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin jokainen ponsi erikseen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 8(25) D:TAL: 77/051/ Selitys Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille Matti Kulkkaan ja Messukylän seurakuntaneuvoston tekemiin kanteluihin Esittely Liitteet 1-3 Liite 4 Liite 5 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle selityspyynnön koskien Matti Kulkkaan ja Messukylän seurakuntaneuvoston tekemiä kanteluita liittyen Vehmaisten seurakuntatalon myyntitoimiin. Selityspyyntö ja kantelut ovat liitteenä. Selityksenä tuomiokapitulin selityspyyntöön esitetään seuraavaa. Kanteluissa viitataan siihen, että Messukylän seurakuntaneuvostolta ei olisi pyydetty asianmukaista kirkkojärjestyksen mukaista lausuntoa ryhdyttäessä seurakuntatalon myyntitoimiin syksyllä Vehmaisten seurakuntatalosta luopumisesta on Messukylän seurakuntaneuvostolta pyydetty lausuntoa useaan otteeseen. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki vuoden 2009 aikana kiinteistöselvityksen. Siinä pyydettiin kaikkia paikallisseurakuntia asettamaan alueensa toimitilat tärkeysjärjestykseen. Tässä selvityksessä asettui Vehmaisten seurakuntatalo Messukylän seurakuntaneuvoston arviossa tärkeydessä loppupäähän. Kiinteistöselvityksen perusteella laadittiin vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan ohjelma kiinteistöistä, toimitiloista ja huoneistoista luopumiseksi. Vastaava ohjelma on ollut vuosien 2012 ja 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Näistä toiminta- ja taloussuunnitelmista seurakuntaneuvostolla on ollut tilaisuus antaa lausunto joka vuosi. Kiinteistöpalvelut on tämän luopumisohjelman perusteella vuonna 2012 käynnistänyt myös Vehmaisten seurakuntatalon myyntitoimet. Tarjouksia saatiin seurakuntatalosta silloin 4 kappaletta. Parhaan tarjouksen tehneen yhteisön valintaan seurakuntaneuvosto otti kantaa antaessaan lausunnon vuoden 2013 talousarviosta Siinä seurakuntaneuvosto asettui vastustamaan myyntiä kyseiselle yhteisölle. Myyntiä sinänsä ei silloin vastustettu. Vuoden 2013 elokuussa käynnistettiin Vehmaisten seurakuntatalon myynti uudelleen lehti-ilmoituksella Aamulehdessä yhteisen kirkkovaltuuston myyntitavasta tekemän linjauksen mukaisesti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen mukaisesti. Johtokunta päätyi silloin siihen ratkaisuun, että Messukylän seurakuntaneuvoston lausuntoa myynnistä pyydetään sen jälkeen, kun on selvillä tarjoukset ja niiden tekijät. Tähän johtokunta päätyi sen tiedon pohjalta, että Messukylän seurakuntaneuvosto ei ollut aikaisemminkaan vastustanut itse myyntiä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta pyysi kokouksessaan seurakuntaneuvostolta lausuntoa uusista kahdesta tarjouksesta ja niiden tekijöistä. Tähän ei entinen Messukylän seurakuntaneuvosto vastannut vaan teki asiasta nyt käsiteltävänä olevan kantelun.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 9(25) Mitä tulee konsultin valintaan mm. Vehmaisten seurakuntatalon myyntitoimien avuksi syksyllä 2013, voidaan selityksenä todeta seuraavaa. Kiinteistöpalvelut valitsi tarjouskilpailun jälkeen Kukkolan leirikeskuksen myyntiä avustamaan kiinteistöalan konsulttiyhtiön ja siellä nimenomaan tietyn konsulttihenkilön. Konsultti hoiti Kukkolan leirikeskuksen myynnin erinomaisesti. Hän teki myös eri toimeksiannosta osasta seurakuntayhtymän kiinteistöjä kiinteistöarvion hintoineen, myös Vehmaisten seurakuntatalosta. Kun Vehmaisten seurakuntatalon myynti käynnistyi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta, päädyttiin valitsemaan sama konsulttihenkilö myyntiä hoitamaan ilman kilpailutusta, vaikka hän olikin vaihtanut yritystä tässä välissä. Tähän ratkaisuu päädyttiin, koska valinta aikaisemman kilpailutuksen pohjalta olisi ollut ilmiselvä ja lisäksi myyntitoimeksiannon hinnan ei arvioitu nousevan valitun työmäärään perustuvan laskutuksen takia yli hankintalain kilpailutusrajan, euron. Yhteenvetona yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Messukylän seurakuntaneuvostolla on ollut kirkkojärjestyksen mukainen tilaisuus lausunnon antamiseen Vehmaisten seurakuntatalon myyntitoimista. Kiinteistöjen myyntiä avustamaan valitun konsultin valinnassa ei yhteisen kirkkoneuvoston mielestä myöskään ole tehty muuta hankintalain vastaista päätöstä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että annetaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille esittelyn mukainen selitys Matti Kulkkaan ja Messukylän seurakuntaneuvoston kanteluihin. Käsittely Merkittiin, että Matti Kulkas ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) D:TAL: 178/045/ Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian katastrofiavustuksen kohteen muuttaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan avustuksen myöntämistä Somalian kuivuusalueelle seuraavasti: 101 Avustuksen myöntäminen Somalian kuivuusalueelle Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakamisesta vuonna Päätöksen yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto totesi seuraavaa: Yhteisen kirkkovaltuuston talousarviopäätöksen mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston erillispäätöksin jaettavaksi jäävä osuus koko määrärahasta on merkittävästi suurempi kuin vastaava osuus aikaisemmin on ollut. Tätä osuutta ( ) on edelleen perusteltua suunnata vuoden kuluessa ilmeneviin erityisesti nopeaa reagointia edellyttäviin ulkomaisiin kohteisiin tai muihin erityiskohteisiin. Näiden perusteiden lisäksi kirkkoneuvosto voi erillispäätöksiä tehdessään käyttää myös muita perusteita nojautuen edellä yksilöityihin arvioinkriteereihin. Aiempina vuosina yhteisen kirkkoneuvoston erillispäätöksin jaettava osuus on ollut suuruudeltaan noin Kirkon Ulkomaanapu esittää Tampereen seurakunnille osoittamassaan avustuspyynnössä avun kohdentamista Somalian kuivuusalueelle. Liitteenä olevassa avustuspyynnössä on lähemmin eritelty alueen humanitaarista tilannetta, avun tarvetta, edunsaajia, toteutusvastuuta sekä budjettia. (Liite 14) Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista avustuksen Somalian kuivuusalueen uhrien avustamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 6 Kirkon Ulkomaanavun yhteyspäällikkö Katriina Kong on Kirkon Ulkomaanavun puolesta lähestynyt Tampereen seurakuntayhtymää liitteenä olevalla viestillä.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukainen avustus oli, kuten viestissä kuvataan, määritelty lisäavuksi hätäaputyöhön. Kirkon Ulkomaanavun viestissä esitettyjen perusteluiden pohjalta on tarpeen arvioida tehdyn päätöksen sisältöä niin, että avustus muuttuneessa tilanteessa kohdennetaan uudella tavalla edelleen kuitenkin akuutin katastrofiavun kohteeseen. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto muuttaa tekemäänsä päätöstä siten, että tuolloin myönnetty avustus kohdennetaan Somalian kuivuusalueen uhrien avustamisen sijasta Kirkon Ulkomaanavun kautta Keski-Afrikan tasavallassa tehtävään humanitaariseen avustustyöhön. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Kirkon Ulkomaanapu

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) D:TAL: 52/219/ Suurella Sydämellä -toimintakonseptin omistajuuden sekä hoito- ja koordinointivastuun siirtäminen Kirkkopalvelut ry:lle Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto teki tuolloin asiasta periaatepäätöksen, jonka perusteella siirto on mahdollista toteuttaa. Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa diakoniajohtajan ja yhteisen seurakuntatyön johtajan käymään neuvottelut siirtymäsopimuksen yksilöidystä sisällöstä todeten samalla, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöhemmin erikseen siirtymäsopimuksen sisällöstä. Liite 7 Siirtymäsopimuksesta on yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta käyty yksilöityjä keskusteluja Kirkkopalveluiden edustajien kanssa. Tältä pohjalta syntynyt ehdotus sopimustekstiksi on liitteenä. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Johtokunta päätti osaltaan hyväksyä valmistellun sopimuksen. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Suurella Sydämellä -toimintakonseptin omistajuuden sekä hoito- ja koordinointivastuun siirtämisestä Kirkkopalvelut ry:lle 2. että yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkisen ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Kirkkopalvelut ry, diakoniakeskus, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) D:TAL: 93/013/ Varausjärjestelmän hankinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle / ITyhteistyöalueelle Esittely Taustaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä /IT-yhteistyöalue kilpailuttaa varausjärjestelmän. Aihetta on työstetty ensin kohdearkkitehtuuri- ja esiselvitystyöllä syksyllä 2012 ja keväällä 2013 ja sen jälkeen vaatimusmäärittelyn toteuttamisella. Syksyllä 2013 käytiin tekninen vuoropuhelu yhdeksän kiinnostuneen toimittajan kanssa. Em. valmistelun jälkeen tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa Tavoitteena on kilpailuttaa koko IT-yhteistyöalueen varausjärjestelmä kuitenkin niin, että jokaisella seurakunnalla on mahdollisuus päättää liittymisestään sopimukseen. ITyhteistyöalueen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päätösesitystä erikseen sähköpostikokouksessa Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntö koski Tampereen IT-yhteistyöalueen varausjärjestelmää. Sopimuskausi on määritelty toistaiseksi voimassa olevaksi. Tarjouspyynnössä oli mainittu, että hankintaprosessi on tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: A) tarjoajien kelpoisuuden arviointi, B) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja C) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. Tarjouspyynnössä oli esitetty kriteerit em. kohtien arvioimiseksi. Hankintailmoitus ja tarjousten käsittely Hankintailmoitus nro ja tarjouspyyntö julkaistiin hankintojen virallisella ilmoituskanavalla HILMA:ssa ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nettisivuilla myöskin Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. Hankintamenettely oli avoin menettely. Tarjouspyyntö lähetettiin 37 tarjouspyyntöä pyytäneelle yritykselle HILMAssa esitetyn mukaisesti. Hankinnan arvo ylittää EUkynnysarvon. Tarjoukset pyydettiin osoittamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tietohallintoon ja toimittamaan kirjallisesti ja sähköisesti muistitikulla tai DVD:llä suljetussa kirjekuoressa viimeistään maanantaina klo mennessä osoitteella: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Tietohallinto, PL 226, Näsilinnankatu 26, Tampere. Kuoreen tuli laittaa merkintä Varausjärjestelmän kehittäminen.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Toimittajilla oli mahdollisuus esittää tarjousta koskevia lisätietopyyntöjä sähköpostitse viimeistään perjantaihin mennessä. Vastaukset julkaistiin seurakuntayhtymän nettisivuilla perjantaina Saapuneet tarjoukset avattiin Tarjousten avaustilaisuudessa läsnä olivat tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen ja järjestelmäasiantuntija Heli Litva-Rahko, Timo Nieminen Edutechistä ja kehitysjohtaja Erkki Salminen Gofore Oy:stä. Tarjouksensa jättivät seuraavat yritykset: Abako Oy, Hartikaari Oy, Innofactor Software Oy, Kilosoft Group Oy, M&V Software Oy, Mepco Oy, Proactum Oy ja Timmi Software Oy. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjousten avaamisesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Työryhmä Jukka Nyrhinen, Heli Litva-Rahko, Timo Nieminen ja Erkki Salminen suoritti saapuneiden tarjousten tietojen perusteella tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin. Kaikki tarjouksensa jättäneet palveluntarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusehdot. Sen jälkeen työryhmä suoritti tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin (Hankintalaki 46. ) Arvioinnin perusteella Hartikaari Oy:n tarjous joudutaan hylkäämään. Syynä hylkäykseen on se, että tarjous ei täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjous ei sisältänyt pyydettyä alustavaa suunnitelmaa toimitusja käyttöönottoprojektista vaan projektisuunnitelma oli pelkästään runko projektisuunnitelman tekemiseksi. Lisäksi tarjouksen hinnat olivat esitetty tarjouspyynnön vastaisesti arvonlisäverottomina. Edelleen tarjouksessa esitetty projektitiimi ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyjä kokemusvaatimuksia. Liite 8 Vertailu tehtiin hyväksyttyjen tarjousten väillä. Liitteenä on vertailutaulukko, jossa on pisteytetty Abako Oy:n, Innofactor Software Oy:n, Kilosoft Group Oy:n, M&V Software Oy:n, Mepco Oy:n, Proactum Oy:n ja Timmi Software Oy:n tarjoukset tarjouspyynnössä olevien määritysten mukaisesti. Seuraavassa perusteluja pisteytyksille: Projektin hinta (50%): Hinnan vertailupisteet on laskettu taulukkoon tarjouspyynnön laskentakaavojen mukaan. Järjestelmän vastaavuus tilaajan tarpeisiin (25%): Tarjouspyynnön liitteenä oli kolmiosainen vaatimustaulukko, jonka tarjoajat täyttivät annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä oli mainittu, että yksittäisestä vaatimuksesta saattoi saada 1,5-kertaiset pisteet, mikäli tarjoaja perusteli vaatimuksen selvityksin ja se ylitti vaatimuksen vähimmäistason. Pisteet ovat vertailutaulukossa.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Projektisuunnitelma (10%): Tarjouspyynnössä oli vaatimuksena, että tarjoaja liittää tarjoukseen alustavan projektisuunnitelman. Tarjouspyynnössä oli kuvattu, mitkä seikat vaikuttavat projektisuunnitelman pisteytykseen. Projektisuunnitelmat arvioitiin ja ryhmän perustelut projektisuunnitelmien järjestyksestä ovat seuraavassa: Parhaaksi projektisuunnitelmaksi arvioitiin Timmi Software Oy:n projektisuunnitelma. Se oli kattavin ja riskianalyysi oli myös projektiin nähden hyvä. Projektisuunnitelma oli hyvin konkreettinen. Projektin vaiheet ja niiden tuotokset oli kuvattu hyvin. Projektin toteuttamiskelpoisuus arvioitiin hyvin realistiseksi. Projektisuunnitelmassa oli huomioitu hyvin myös jatkokehitys ja ylläpito. Toiseksi arvioitiin M&V Softwaren projektisuunnitelma. Se oli lähes yhtä hyvä, mutta ei kuitenkaan aivan niin kattava kuin parhaaksi arvioitu. Projektisuunnitelman toteuttamiskelpoisuus arvioitiin hiukan heikommaksi kuin parhaassa. Kolmanneksi arvioitiin Innofactor Software Oy:n projektisuunnitelma. Käyttöönottosuunnitelma oli kattava ja hyvä. Projektisuunnitelmasta ei käy yhtä selvästi ilmi tilaajan tarpeisiin tehtävien räätälöintien vaiheistus ja aikataulu kuin parhaaksi arvioidussa. Neljänneksi arvioitiin Abako Oy:n projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa tehtävien vastuunjako ja tulokset olivat kuvattu epäselvemmin kuin parhaaksi arvioidussa. Projektisuunnitelmassa kuvattu inkrementaalinen ja iteratiivinen kehitys eivät olleet niin hyvin kuvattu kuin paremmiksi arvioiduissa projektisuunnitelmissa. Viidenneksi arvioitiin Proactum Oy:n projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma on kattava, mutta luonteeltaan yleisluontoinen. Ratkaisun kuvauksen perusteella järjestelmä vaatii paljon räätälöintiä, mitä ei ole riittävän uskottavasti kuvattu aikatauluarviossa. Projektisuunnitelmasta puuttui räätälöintien konkreettisuus. Kuudenneksi arvioitiin Kilosoft GroupOy:n projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma oli varsin yleisluontoinen ja kevyt. Aikataulu arvioitiin olevan jossain määrin epärealistinen suhteessa ratkaisussa arvioitavaan työmäärään ja räätälöintiin. Projektisuunnitelmassa kuvattua toimittajan ja tilaajan välistä viestintää ei ole kuvattu niin hyvin kuin muissa suunnitelmissa. Seitsemänneksi arvioitiin Mepcon projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma oli sisällöltään suppein ja epätäsmällisin. Myös konkreettisuus räätälöinnissä puuttui tai se oli kuvattu hyvin yleisluontoisesti. Lisäksi projektisuunnitelma sisälsi ristiriitaisuuksia.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Referenssit vastaavista toimituksista: Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoajaa nimeämään kolme referenssiä vastaavista toimituksista. Tarjoajien nimetyille referenssiasiakkaille lähettiin kyselylomake, johon pyydettiin arvio toimituksesta. Pisteet siirrettiin suoraan vertailutaulukkoon. Yritysten referenssitiedot esitellään kokouksessa. Vertailutaulukon pisteet toimittajittain ja osa-alueittain ovat taulukossa. Pisteytyksen perusteella eniten pisteitä saa Timmi Software Oy. Edellä olevan perusteella työryhmä ja IT-yhteistyöalueen johtokunta esittävät yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi, että Timmi Software Oy valitaan Tampereen IT-yhteistyöalueen varausjärjestelmän toimittajaksi. Sopimuksen solmiminen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän Tietohallinto/IT-yhteistyöalueen isäntäseurakuntataloutena tekee valitun palvelun tarjoajan kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä ja allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus syntyy allekirjoitushetkellä. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. IT -hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) perusteella tarjoukset liitteineen ovat sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Siksi tarjous tuli pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen oli kuitenkin tarkoituksenmukaisen tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, liikesalaisuudet oli eriteltävä. Vaihtoehtoisesti tarjouksesta voi antaa kopion, josta liikesalaisuuksia sisältävät osat on peitetty. Hinta ei ole liikesalaisuus. Asianosaisilla on oikeus niin halutessaan saada hankintapäätöksen asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Asianosaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokousta tietohallintopäällikön työhuoneessa ja ennen kokousta sähköisessä muodossa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Tampereen IT-yhteistyöalueen varausjärjestelmän toimittajaksi valitaan Timmi Software Oy 2. että sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi 3. että valtuutetaan hallintojohtaja Matti Ilveskoski ja tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen allekirjoittamaan hankintasopimus. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi 1. ponnen osalta hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ja 3. ponsien osalta päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, kaikki yksiköt, talouspalvelut, Tampereen IT-yhteistyöalueen seurakunnat

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) D:TAL: 80/022/ Keskusrekisterin toimistosihteerin viran täyttäminen Esittely Keskusrekisterissä on täyttämättä kaksi toimistosihteerin virkaa, joille johtoryhmä on antanut täyttöluvan sisäisellä hakumenettelyllä. Virkojen täyttöä käsitteli työryhmä henkilöstöpäällikkö Eija Mukari ja rekisteripäällikkö Gun Toivonen. Työryhmä esittää, että ainoastaan toinen virka täytetään tässä vaiheessa. Toinen virka on tarkoituksenmukaisempaa täyttää vasta myöhemmin keväällä, kun on selvillä miten toimistotöiden kokonaisuus seurakuntayhtymässä organisoidaan ja kun toisiinsa kytkeytyvien toimistotyön virkojen tarkemmat tehtävänkuvat ja sijoittuminen organisaatiossa ovat selvillä. Toimistosihteerin työtehtäviin kuuluvat mm. monipuoliset asiakaspalvelutehtävät, avioliiton esteiden tutkinnat, erilaiset rekisteröintitehtävät, virkatodistukset ja sukuselvitysten laadinta. Pätevyysvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Virka ilmoitettiin sisäisesti haettavaksi intranet Arkissa ja määräaikaan mennessä saapui viisi hakemusta. Kooste hakijoista oli jaettu yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Kaikki hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Haastatteluun kutsuttiin kaksi työryhmän mielestä parhaiten viran vaatimukset täyttävää henkilöä: toimistosihteeri Birgitta Järvinen ja seurakuntatoiminnansihteeri Elina Tarkkala. Heidät haastateltiin Haastattelussa käytiin läpi kysymyslista, jonka avulla tarkennettiin hakijoiden osaamisalueita ja arvioitiin henkilökohtaista soveltuvuutta hoitamaan toimistosihteerin virkaa. Erityisesti arvioitiin hakijoiden motivaatiota ja sitoutumista haettavana olevan tehtävän hoitamiseen sekä aiempaa kokemusta asiakaspalvelu- ja toimistotehtävistä. Henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan molemmat hakijat ovat tehtävään hyvin soveltuvia, mutta Elina Tarkkalan vahvuutena oleva noin 20 vuoden kokemus monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä sekä noin 12 vuoden työkokemus erilaisista toimistotyötehtävistä puoltavat Tarkkalan esittämistä valittavaksi toimistosihteerin virkaan. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, että 1. keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan nimetään Elina Tarkkala alkaen ja virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika 2. tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka 1988,60 /kk.

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valittu henkilö, muut hakijat, henkilöstöpalvelut

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (25) D:TAL: 54/729/ Salassa pidettävä asia Salassapito Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n nojalla tämä päätös esittelyineen ja siihen liitettyine asiakirjoineen ovat salassa pidettäviä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(10) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17.00 17.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(10) Aika 11.10.2017 klo 7.30 12.10.2017 klo 12.00 Paikka Osallistujat Sähköpostikokous Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Harju-Autti, Raisa Holopainen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.2.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(14) Aika 7.2.2012 klo 15:00-16:30 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Kirkkovaltuusto 1/ / sivut 1-8 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Torstai 12.1.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Heiska Virve Salo Miikka Karjalainen Anni Salo Eija Talonen Tuula Härkki Leena Alanen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 Kirkkoneuvosto 4/ / sivut 28-35 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28 KOKOUSAIKA: torstai 18.4.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Aika 9.3.2016 klo 17.30-19.55 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot