Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk."

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle mahdollinen optio 1 vuotta virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuslääkäripäivystyksen palveluista. Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Jatkossa tässä tarjouspyynnössä palvelun tuottajalla tarkoitetaan tarjouskilpailun voittanutta yritystä sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Palvelun tilaajalla tarkoitetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää (LPSHP). Ilmoitus- ja hankintamenettely 1. Tarjouksen tausta Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmolituspalvelussa osoitteessa: Tarjouspyyntö on saatavissa sähköisesti myös sairaanhoitopiirin internet-sivuilta osoitteesta: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. 1.1 LPSHP:n päiystysklinikan yhteispäivystys Elokuussa 2007 virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys siirtyi Länsi-Pohjan kunnilta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Länsi-Pohjan shp:n päivystyspoliklinikan tilat saneerattiin ja terveyskeskuspäivystykselle sekä tarkkailulle rakennettiin uudet tilat. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon osastonylilääkärin virka täytettiin toukokuussa Osastonylilääkärin virka muutettiin 2009 alusta päivystysklinikan ylilääkärin viraksi, samalla päivystysklinikasta muodostettiin oma tulosyksikkö.

2 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 2 (11) 1.2 Palveltava väestö LPSHP:n päivystysklinikka palvelee kaikkia Länsi-Pohjan shp:n jäsenkuntia (Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Simo ja Tervola). Päivystysklinikka tuottaa sekä erikoissairaanhoidon sairaalapäivystyspalveluja että terveyskeskuspäivystyspalveluja. Sairaanhoitopiirin kuntien yhteenlaskettu väestömäärä on noin Nykyiset päivystysjärjestelyt ja käyntimäärät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii LPSHP:n päivystysklinikan tiloissa arkisin kello sekä viikonloppuisin, aattopäivinä ja arkipyhinä kello Päivystäviä yleislääkäreitä työskentelee nykyisin iltaisin ja viikonloppuisin kaksi, klo yksi. Arki-iltaisin klo toinen terveyskeskuspäivystäjä on nimetty alueen kuntien terveyskeskusten toimesta väestömäärän mukaisesti jaetuin päivystysvuoroin. Tämä päivystäjä jatkaa työskentelyä tarvittaessa klo , mikäli päivystys on ruuhkautunut. Arki-ilta on tarkoitus lähtien hoitaa yhden lääkärin miehityksellä klo 16-20, tämä tulisi kunnista nimettäväksi väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin. Samalla arkiyön vuoro muuttuu kestoltaan klo Terveyskeskuspäivystyksessä toimii iltaisin ja viikonloppuina päivisin päivystyshoitajavastaanotto. Laajennetun toimenkuvan omaavat koulutetut sairaanhoitajat vastaanottavat ja hoitavat itsenäisesti ennalta määriteltyjä potilasryhmiä (mm. hengitystieinfektiopotilaita, haavat, lievät vammat). Viikonloppuisin ja arkipyhinä on järjestetty ns. ruuhkanpurkuvuoro klo (tällä hetkellä kuntavuoroina). Varsinainen asetuksen mukainen takapäivystys tukeutuu LPSHP:n päivystysorganisaatioon. Ruuhkanpurkuvuoro on tarkoitus 2014 lähtien järjestää arki-iltoihin kuntien toimesta väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin, mutta viikonloppu-, arkipyhä- ja pyhäpäivävuoroihin palveluntuottajan toimesta klo Viikonloppuisin ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä on kutsuttu töihin noin puolessa vuoroista (useimmiten sunnuntaisin), keskimääräinen työskentelyaika päivystyksessä on ollut neljä tuntia. Arkisin klo tiloissa toimii Kemin terveyskeskuksen päiväpäivystys Kemin terveyskeskuksen omana toimintana Länsi-Pohjan shp:n kanssa tekemän erillissopimuksen mukaisesti. Alueen kunnat huolehtivat itse arkisin klo päiväaikaisista terveyskeskuspäivystyspalveluistaan. Vuonna 2012 terveyskeskuspäivystyksessä hoidettiin noin potilasta, lääkärikäyntien osuus näistä oli noin Vuonna 2012 kävijämäärä keskiarvo viikonloppuisin (päivä + ilta) oli 6 potilasta tunnissa, arki-iltaisin 4 potilasta/h, yöaikaisten käyntien keskiarvo 0,7 potilasta tunnissa. Päivystystoiminnan luonteen mukaisesti vuorokausikohtainen käyntimäärien vaihtelu on runsasta.

3 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 3 (11) 2. Tarjouspyyntö Päivystysklinikan tarkkailuyksikössä (5 potilaspaikkaa) hoidetaan terveyskeskus- tai sairaalapäivystyksestä otettuja potilaita 1-2 vrk ajan. Tänä aikana voidaan täydentää taudinmääritystä (konsultaatiot, laboratorio- ja röntgentutkimuksien järjestely ja odotus), aloittaa hoitoja sekä suunnitella ja järjestää tarkoituksenmukaisin jatkohoitopaikka. Tarkkailupaikkojen tarkoituksena on estää erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusvuodeosastojen epätarkoituksenmukainen käyttö. LPSHP:ssä toimii ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon sairaalapäivystys, joka on fyysisesti samoissa tiloissa terveyskeskuspäivystyksen kanssa. Arkipäivisin päivystys on jaettu konservatiivisen ja operatiivisen alan päivystykseen. Päivystyspoliklinikalla on sairaalapäivystyksessä iltaisin ja öisin yksi aktiivipäivystystä tekevä lääkäri (ns. jakamaton etupäivystys). Anestesiapäivystys toimii myös sairaalapäivystyksenä. Sairaalapäivystys on hoidettu pääsääntöisesti sairaalan omalla lääkärityövoimalla. Sairaalapäivystystämme täydentää eri erikoisalojen mukaan jaettu vapaamuotoinen lääkäripäivystys (sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, lastentaudit, radiologia ja psykiatria). Erikoisalakohtaiset konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät ja palvelevat joustavasti myös terveyskeskuspäivystystä. Sairaalapäivystyksen potilaskäynnit v.2012 olivat noin (mukana myös virka-ajan käynnit). Alueen ensihoito on siirtynyt 2013 sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. 2.1 Tarjouspyynnön kohde 2.2 Päivystys Pyydämme tarjoustanne lääkärityövoimasta yleislääketieteen terveyskeskuspäivystykseen: - arkiyöt: klo yksi lääkäri - lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä: klo kaksi lääkäriä, yöaikaan klo yksi lääkäri sekä varallaololääkäri ruuhkanpurkua varten klo Päivystysaika ja virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen tehtävät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päivystysklinikan yleislääketieteen päivystys palvelee arkisin maanantaista perjantaihin klo ja viikonloppuisin lauantaista klo 8.00 maanantaiaamuun klo 8.00 (vastaavasti juhla- ja arkipyhäpäivinä). Päivystysvastaanotto on tarkoitettu virka-ajan jälkeiseksi ensisijaiseksi päivystyspisteeksi, josta osa potilaista ohjautuu tarvittaessa erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelmään hoidonporrastusperiaatteen mukaisesti.

4 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 4 (11) Päivystyksessä noudatetaan viisiportaista ABCDE triage-luokitusta (liite 1), jonka tekee asiaan koulutettu hoitaja. Triage-hoitaja voi tarvittaessa kysyä neuvoa potilasluokitukseen päivystäviltä lääkäreiltä. Päivystävien lääkärien tehtäviin kuuluu tavanomainen terveyskeskuspäivystysvastaanotto, toiminta päivystyshoitajavastaanoton konsultaatiotukena, tarkkailun tk-potilaiden hoito päivystysaikana sekä vastata terveyskeskusten vuodeosastojen ja ensihoidon puhelinkonsultaatioihin. Tuottajan tarjoamien lääkärien edellytetään toimivan hyvässä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja noudattavan palvelun tilaajan antamia toimintaohjeita. Ruuhkanpurkajan kutsumisesta päättää työvuorossa vastuussa oleva triage-hoitaja. Ruuhkanpurkua koskeva kriteeristö on liitteenä. Ruuhkanpurkajan on oltava paikalla päivystyksessä viimeistään tunnin kuluttua kutsumisesta Varalääkärijärjestelmä ja toimitustakuu Palvelun tuottajalla tulee olla varalääkärijärjestelmä siten, että päivystyksessä on aina täysi sopimuksessa sovittu lääkärimiehitys. Vasteaika varalääkäreille on ilmoitettava tarjouksessa. Palvelun tuottajan vastuulla on päivystävien lääkäreiden toiminta. Välitön työnjohto on päivystyksen ylilääkärillä. Tuottajan on sitouduttava päivystävien lääkäreiden toiminnan kehittämiseen. Palvelun tuottajan on annettava täysi toimitustakuu. Mikäli oma tai varajärjestelmä ei pysty toimittamaan lääkäriä, korvaa palvelun tuottaja hälytystyön kokonaisuudessaan ja hallintokuluina 10 %. Toisen kerran jälkeen lisätään sakkomaksu 3000 kerta, ja viiden kerran jälkeen ostaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin sopimusrikkomussakko on ja hallintokulut uudesta kilpailutuksesta Palveluntuottajan lääkärin on viivytyksettä laadittava tarvittavat vastineet muistutuksiin ja valituksiin Päivystäjien pätevyys Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä asetusten mukaisia oikeuksia työskennellä terveyskeskuslääkärinä. Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä hyvää suomen kielen taitoa. Päivystävien lääkärien tulee hallita Pegasos potilastietojärjestelmän käyttö. Päivystävillä lääkäreillä tulee olla hankittuna Terveydenhuollon ammattihenkilön toimikortti potilastietojärjestelmään kirjautumista ja E-reseptin laatimista varten.

5 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 5 (11) Tilat ja laitteet Palvelut tulee tuottaa Länsi-Pohjan shp:n päivystysklinikan tiloissa. Tilat ovat kokonaisuutena ajanmukaiset ja ne on suunniteltu yhteispäivystystoimintaa varten. Päivystyksessä olevat välineet, laitteet, koneet ja kalusteet ovat palvelun tuottajan lääkärien käytettävissä. Välineiden, laitteiden, koneiden ja kalusteiden perushuollosta vastaa LPSHP LPSHP:n järjestämät tukipalvelut Näistä tukipalveluista koituvia kustannuksia ei palvelun tarjoajan tule huomioida omissa kuluissaan. Palvelun tarjoajan tulee sitoutua ko. tukipalveluiden rationaaliseen käyttöön ja budjetoituun kulutukseen, joka määritellään kerran vuodessa ja jota tarkkaillaan yhteisissä seurantapalavereissa. Sopimusneuvotteluissa määritellään tukipalveluiden käytöstä ja palvelun tarjoajan sanktioista, mikäli tukipalvelujen käyttökustannukset ylittävät budjetoidut kustannukset ja palvelun tarjoajan katsotaan epärationaalisella toiminnallaan aiheuttaneen ylitykset. LPSHP:n järjestämiä tukipalveluja ovat: - Välinehuolto esim. haavan suturoinnissa tarvittavien välineiden hankinta, pesu ja sterilointi ja uudelleen pakkaus - Hygienia- ja hoitotarvikehuolto esim. käsienpesutuotteiden ja haavan suturoinnissa tarvittavien lankojen, sidetarpeiden ym. hankinta - Vaatehuolto ja pesulapalvelut työntekijöiden ja potilaiden käyttämien suojavaatteiden hankinta, pesu, silitys ja muu ylläpito mukaan lukien uusiminen - Laitoshuolto ja tilojen siivous - Ravitsemuspalvelut potilaiden ateriointi tarkkailupaikoilla. o Henkilökunnan ateriointi ei sisälly tähän, vaan palvelun tuottaja vastaa oman henkilökuntansa ravitsemuspalveluista - Alueellinen potilastietojärjestelmän (Pegasos) hankinta ja ylläpito potilastietojärjestelmä atk-laitteineen ja laitehuoltoineen on LPSHP:n vastuulla. Palvelun tuottajan lääkäreille luodaan käyttäjätunnukset. Palvelun tuottaja vastaa tietosuojalomakkeiden täyttämisestä ja allekirjoituksista asianmukaisesti. o Palvelun tuottajan tulee vastata päivystävien lääkäriensä Pegasos-koulutuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista (suorat koulutuskustannukset sekä koulutuksessa olevien henkilöiden mahdolliset sijaiskustannukset). Lisäksi palvelun tuottaja vastaa kaikesta kirjaamisesta tietojärjestelmään. - ATK-laitteiden, ohjelmien ja puhelinten hankinta ja ylläpito esim. tietokonekeskusyksiköt, näytöt, printterit, kopiokoneet ym. vastaavat tarvikkeet sekä tarvittavat internet-yhteydet. o Tilaaja vastaa potilaiden hoitoon liittyvistä puhelukustannuksista. Muista puhelukustannuksista vastaa palvelun tuottaja.

6 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 6 (11) - Palvelun tilaaja vastaa päivystyksessä tarvittavasta kirjallisuudesta mm. Pharmaca Fennica, yleislääkärin käsikirjat, ortopedia- ja traumatologia oppaat sekä yhteyksistä Terveysporttiin. - Palvelun tuottaja sitoutuu käyttämään tilaajan valitsemaa päivystyslistojen hallintajärjestelmää Palvelun tilaajan ja tuottajan tuottamat tai vastaamat tukipalvelut Palveluiden tuottaja vastaa henkilökuntansa kaikista jatko- ja täydennyskoulutusmenoista sekä matka- ja osallistumismaksuista. Palvelun tilaaja tarjoaa päivystäville lääkäreille toimintaympäristöön perehdyttämisen ilman erillistä korvausta. Tuottaja vastaa tällöin mahdollisista perehdytettävän lääkärin palkkakustannuksista Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Tilaaja vastaa päivystyksen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kustannuksista. Keskussairaalan röntgenissä on digikuvausjärjestelmä käytössä ja perusterveydenhuollossa röntgenkuvat katsotaan omalta työasemalta Ris-Pacsviitetietojärjestelmän kautta. Tuottajan lääkärien on noudatettava tilaajan antamia määräyksiä terveyskeskuspäivystyksen laboratoriotutkimusvalikoimasta ja laboratoriopalvelujen päivystysaikaisesta käytöstä. Perusterveydenhuollon päivystyksen röntgentutkimukset on rajattu natiiviröntgenkuviin sekä erillisen toimintaohjeen mukaisesti ala-raajalaskimoiden uä- ja pään CT-tutkimuksiin. Röntgentutkimuksia on saatavissa klo asti, yöaikaan vain poikkeustapauksissa erillisen toimintaohjeen mukaan Asiakasmaksut Palvelun tilaaja vastaa asiakasmaksujen keräämisestä. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa LPSHP. Tulot asiakasmaksuista kuuluvat LPSHP:lle Potilasvakuutus ja potilasasiamies Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset potilasvakuutukset. Potilasasiamiehenä toimii LPSHP:n nimeämä potilasasiamies Vahingonkorvausvakuutukset Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset tapaturmavakuutukset ja vahingonkorvausvakuutukset sekä vastuuvakuutukset.

7 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 7 (11) Potilasasiakirjat Tarkastusoikeus LPSHP:ssa on käytössä atk-toimintainen alueellinen Pegasospotilaskertomusjärjestelmä. Palvelujen tuottajan lääkärit kirjaavat potilastiedot tähän järjestelmään. Toiminnan päätyttyä asiakirjat jäävät LPSHP:lle. Toiminnassa edellytetään noudatettavan lakien ja muiden määräysten mukaisia salassapitomääräyksiä sekä LPSHP:n tähän liittyviä ohjeistuksia. Palveluiden tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai päivystystyöskentelyssä havaitaan oleellisia puutteita, on tilaajalla oikeus päivystyksestä vastaavan ylilääkärin pyynnöstä vaatia tuottajaa vaihtamaan työntekijä välittömästi. Puutteilla tarkoitetaan yleisen hoitokäytännön ja suositusten, Suomen lakien ja asetusten tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Puutteeksi voidaan katsoa myös päivystystoimintaan sopimaton työskentelytapa (mm. työskentelytahdin hitaus, yhteistyökyvyttömyys muiden toimijoiden kanssa). Palvelun tilaaja seuraa tuottajan lääkärien hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua. LPSHP huomauttaa tilaajaa sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitsemistaan virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä ja vaatii virheen tai laiminlyönnin korjaamista 14 vrk:n sisällä siitä, kun tieto virheellisestä menettelystä on saatettu tietoon Tarjouksen perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Mikäli sopimuksen voimassaolon aikana asianomaisen alan palvelutuotannon kustannuskehityksissä tai tarvittavien palvelujen laajuudessa tapahtuu olennaisia muutoksia, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksessa sovittujen palkkioiden tarkistuksista Erimielisyyksistä sopiminen Sopimusta laadittaessa päätetään erimielisyyksien ratkaisemisesta Huomioitavia käytäntöjä ja asioita Palvelun tuottaja vastaa toiminnasta LPSHP:lle sopimuksen mukaisesti. LPSHP ohjaa ja antaa määräyksiä päivystyksen toiminnasta. Palvelun tuottajan on perehdyttävä valmius- ja suuronnettomuussuunnitelmiin. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien velvoitteet. Palvelun tuottajan työntekijän on merkittävä käyntitilastointitiedot ja diagnoosinumerot

8 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 8 (11) 3. Tarjous tilaajan ohjeiden mukaisesti asianmukaisen ja oikean kuntalaskutuksen toteuttamiseksi. Edellä olevan määrittelyn pohjalta LPSHP pyytää tarjoustanne terveyskeskuspäivystyksen tuottamisesta. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 3.1 Hinnasto erittelyineen Tuntihinnat tulee tarjota seuraavasti eriteltynä vuotuisen kokonaiskustannuksen laskemista varten: 1) Arki-yöt (ma - pe) terveyskeskuspäivystys klo /h (1 lääkäri) 2) Yöt (la, su, juhla- ja arkipyhät) klo /h (1 lääkäri) 3) Viikonloppujen (la - su), juhla- ja arkipyhien tk-päivystys klo sisältäen ruuhkanpurkuvuoron (1 lääkäri) klo /h (2 lääkäriä) Tarjoukset jätetään ja hintavertailu tehdään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyyden mukaisilla hinnoilla. Mikäli palvelun tuottaja toimittaa pyydettyyn tehtävään lääketieteenkandidaatin tai erikoislääkärin pätevyyden omaavan, käytetään laskutuksessa alla olevia kertoimia tarjottuun tuntihintaan: Pätevyyskertoimet: - lääketieteenkandidaatin pätevyys 0,8 - erikoislääkärin pätevyys 1,2 Kohdissa 3 edellytetään kahta päivystävää lääkäriä sekä ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä samanaikaisesti, siksi yhteenlaskettu tarjoushinta ( /h) on ilmoitettava ko. kohdassa. Kaikki palvelun tuottajan esittämät hinnat tulee olla alv 0 %. Hinnat tulee ilmoittaa euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Tarjottujen hintojen tulee olla sitovia vähintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan alkaen Jos hintoja muutetaan kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden jälkeen, mahdollisten muutosten tulee olla perusteltuja ja niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle kolme (3) kuukautta ennen muutosta. Tuottajalla tulee olla lääninhallituksen toimilupa. 3.2 Tarjouksen laadullinen sisältö - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus o yleisesittely palvelun tuottajasta o yrityksen hallintorakenne ja johtamismalli

9 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 9 (11) o kuvaus varahenkilöjärjestelmästä o palvelun tuottajan mahdolliset sertifioinnit - Tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta o voimassaolevat kunnallisen terveydenhuollon vastaavat palvelusopimukset o tulokset ja kokemukset vastaavista palveluista mahdollisine raportteineen - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit o lääkäreiden ammatillinen pätevyys o lääkärihenkilöstön kuvaus ja henkilöstösuunnitelma o lääkärihenkilöstön valmius palveluiden antamiseen suomen kielellä o lääkäreiden suunniteltu kokemuksen mukainen jakauma (erikoislääkärit, yleislääkärin oikeudet omaavat lääkärit, lääketieteen kandidaatit ) o lääkäreiden koulutussuunnitelma o rekrytointisuunnitelma 3.3 Maksu- ja muut ehdot 3.4 Kelpoisuusehdot Maksuehto vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko ilmoitettava. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT. Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Sopimuskumppanin tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava, minkä arvioimiseksi tulee tarjouksen liitteenä esittää seuraavat todistukset: - Todistus palveluntuottajan voimassa olevasta potilasvakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta - Selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja - Tilinpäätöstiedot tai muu luotettava selvitys yhtiön vakavaraisuudesta suhteessa hankkeen vuosikustannuksiin - Selvitys toiminnan arvonlisäverollisuudesta tai arvonlisäverottomuudesta. - Tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä Y- tunnus. Nämä tiedot on tulostettavissa internet-osoitteesta - Todistukset maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

10 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 10 (11) Lisäksi pyydämme selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset/todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 4. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Palvelun tuottajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien valintakriteereiden ja painoarvojen mukaisesti: Hinta, painoarvo 70 %, max. 70 pistettä Pisteet lasketaan kaavalla halvin vuosihinta / vertailtava vuosihinta x 70 pistettä. Tarjousvertailun vuosihintaa laskettaessa käytetään seuraavia volyymeja: 1) Arkiyöt (ma pe) 254 kpl x 12h/kpl x /h 2) Viikonloppu- ja pyhäyöt 111 kpl x 10h/kpl x /h 3) Viikonloput päivä- ja iltavuorot (La+Su) 98 kpl x 14h/kpl x /h 4) Juhla- ja arkipyhät päivä- ja iltavuorot 13 kpl x 14h/kpl x /h Päivystävien lääkärien pätevyyden mukaisilla kertoimilla korotetut tuntihinnat eivät vaikuta kustannuskriteereihin. - Toiminnan laatutekijät ja henkilöstöjärjestelyt, painoarvo 30 %, max. 30 pistettä Toiminnan laatutekijöiden ja henkilöstöjärjestelyiden painoarvot jakaantuvat seuraavasti: - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus, tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta 15 %, max 15 pistettä - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit 15 %, max. 15 pistettä Tarjous ei saa olla ehdollinen. 5. Tarjouksen julkisuus 6. Lisätiedot Hankintaan liittyvä asiakirjat ovat julkisia, kun hankintapäätös on tehty. Mikäli myyjä katsoo tarjouksen sisältävän liikesalaisuuden piiriin kuuluvia seikkoja, on ne yksilöitävä ja oltava erillisellä liitteellä. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei ole julkisuuslain mukaan liikesalaisuus. Tarjoajan tulee seurata tarjouspyyntösivua fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html

11 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 11 (11) tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostitse osoitteella Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla "Lisätietopyyntö: YHTEISPÄIVYSTYS". Vastaukset ovat luettavissa mennessä verkko-osoitteessa: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html tai Avoimet tarjouspyynnöt. 7. Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla voimassa 5 kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. Tarjous tulee toimittaa kello 14:00 mennessä kahtena kappaleena kirjallisena (kelpoisuusehtoihin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa yhtenä kappaleena) osoitteella: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hankintatoimisto, Kauppakatu 25, Kemi. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus "YHTEISPÄIVYSTYS". Tarjous on tehtävä suomenkielellä. Myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä. Ostaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 8. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Riitta Luosujärvi sairaanhoitopiirin johtaja Liitteet Triage-luokitus Ruuhkanpurkukriteeristö Toimittajaselvitykset

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 20/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 5.11.2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 20/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 5.11.2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 20/2015 1 (5) ANTIBAKTEERISET VÄLIVERHOT Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle hankittavista kertakäyttöisistä

Lisätiedot

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2013 31.01.2015 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 01.02.2015 31.01.2016

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2013 31.01.2015 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 01.02.2015 31.01.2016 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 23/12 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Tervolan kunta

Lisätiedot

TULOSTIMET JA VÄRIKASETIT VUOSILLE 2016 2018 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2019

TULOSTIMET JA VÄRIKASETIT VUOSILLE 2016 2018 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2019 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 22/2015 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Kemin kaupunki

Lisätiedot

ELINTARVIKKEET HANKINTAKAUDELLE 01.01.2012 31.01.2014 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2014 31.01.2015 JA 01.02.2015 31.01.2016

ELINTARVIKKEET HANKINTAKAUDELLE 01.01.2012 31.01.2014 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2014 31.01.2015 JA 01.02.2015 31.01.2016 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 15/11 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Palvelukeskus

Lisätiedot

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 25/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion seudun hankintapalvelut 25.11.2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 25/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion seudun hankintapalvelut 25.11.2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 25/2015 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Tervolan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 14.10.2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 14.10.2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KARDIOLOGISET ULTRAÄÄNILAITTEET Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän medisiinisen tulosalueen sisätautien

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

VILJATUOTTEET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2016 31.01.2018 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2018 31.01.2019 JA 01.02.2019 31.01.2020

VILJATUOTTEET HANKINTAKAUDELLE 01.02.2016 31.01.2018 JA MAHDOLLISET OPTIOT AJALLE 01.02.2018 31.01.2019 JA 01.02.2019 31.01.2020 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 27/2015 1 (5) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Tervolan

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

YKSILÖLLISET TUET JA PALVELUT

YKSILÖLLISET TUET JA PALVELUT LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 38/11 1 (6) YKSILÖLLISET TUET JA PALVELUT Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueellisen apuvälinekeskuksen

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki Perusturvalautakunta Sivu 1/6 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi PL 40 86601 Haapavesi Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 30.4.2015 LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Tarjouspyyntö 1(5) IR-spektrofotometri Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Hankintayksikkö Utinkatu 44-48, PL 43 puh. (05) 744 8000 Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Pertti Lindroos pertti.lindroos@ksao.fi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne:

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne: TARJOUSPYYNTÖ 1/11 PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA Tämä tarjouspyyntö koskee Kirkkonummen perusterveydenhuollon päivystyksen palvelujen tuottamista sopimuskaudelle 1.1.2012-31.12.2013

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE 2008-2009 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Ylöjärven kaupunki 21.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA

TARJOUSPYYNTÖ Ylöjärven kaupunki 21.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA 1 TARJOUSPYYNTÖ Ylöjärven kaupunki 21.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA 1. Yleistä Ylöjärven kaupunki pyytää tarjoustanne perusterveydenhuollon päivystyksen lääkärityövoimasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Sitova tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään 13.04.2012 kello 15.00 mennessä.

Sitova tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään 13.04.2012 kello 15.00 mennessä. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin hoitokalusteista sekä niihin liittyvistä lisävarusteista. Sitova tarjous

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

(5) 2. Hankintamenettely:

(5) 2. Hankintamenettely: 18.11.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA VANHUSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on vanhustenhuollon lääkäripalvelut

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KIRJASTOAUTON HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Lisätiedot

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013.

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. Tarjouspyyntö oppikirjahankinnoista lukuvuodelle 2012 2013 Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. 1. Hankinnan kuvaus Hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta.

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta. KIINTEISTÖVEROJEN TARKASTUS pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta., jäljempänä SAKKY on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYSTOIMINTAAN. Ajalle 1.9.2008 31.8.2010 + optio 1 vuosi. Tarjouspyyntö 7.5.

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYSTOIMINTAAN. Ajalle 1.9.2008 31.8.2010 + optio 1 vuosi. Tarjouspyyntö 7.5. KIRKKONUMMEN KUNTA KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet TARJOUSPYYNTÖ Päivystyksen lääkärityövoima Sivu 1/10 LÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYSTOIMINTAAN Ajalle

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS 1 Tarjouspyyntö G.Wessman PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne ylläpitosiivouksesta. Sopimuskausi ulottuu sopimuksen allekirjoittamisesta (arvio 1.6.2013)

Lisätiedot

Nokian kaupunki Pirkkalan kunta TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA

Nokian kaupunki Pirkkalan kunta TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA 1 Lempäälän kunta TARJOUSPYYNTÖ Nokian kaupunki Pirkkalan kunta 28.9.2017 TARJOUSPYYNTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LÄÄKÄRITYÖVOIMASTA 1. Yleistä Kehyskuntien palveluhankintarenkaaseen kuuluvat

Lisätiedot

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET 2.10.2017 Sivu 1/5 Dnro: 300/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset maalaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi MAALAUSTYÖT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

HUS-Logistiikka liikelaitos. Tarjouspyyntö 25710 Päiväys 18.12.2014

HUS-Logistiikka liikelaitos. Tarjouspyyntö 25710 Päiväys 18.12.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25710 HUS Porvoon sairaalan lääkärityövoiman hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Emilia Kortelainen Suomi puh. +358 504119788 fax emilia.kortelainen@hus.fi Tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS

HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 7/2016 1 (5) HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot