Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk."

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle mahdollinen optio 1 vuotta virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuslääkäripäivystyksen palveluista. Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Jatkossa tässä tarjouspyynnössä palvelun tuottajalla tarkoitetaan tarjouskilpailun voittanutta yritystä sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Palvelun tilaajalla tarkoitetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää (LPSHP). Ilmoitus- ja hankintamenettely 1. Tarjouksen tausta Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmolituspalvelussa osoitteessa: Tarjouspyyntö on saatavissa sähköisesti myös sairaanhoitopiirin internet-sivuilta osoitteesta: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. 1.1 LPSHP:n päiystysklinikan yhteispäivystys Elokuussa 2007 virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys siirtyi Länsi-Pohjan kunnilta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Länsi-Pohjan shp:n päivystyspoliklinikan tilat saneerattiin ja terveyskeskuspäivystykselle sekä tarkkailulle rakennettiin uudet tilat. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon osastonylilääkärin virka täytettiin toukokuussa Osastonylilääkärin virka muutettiin 2009 alusta päivystysklinikan ylilääkärin viraksi, samalla päivystysklinikasta muodostettiin oma tulosyksikkö.

2 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 2 (11) 1.2 Palveltava väestö LPSHP:n päivystysklinikka palvelee kaikkia Länsi-Pohjan shp:n jäsenkuntia (Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Simo ja Tervola). Päivystysklinikka tuottaa sekä erikoissairaanhoidon sairaalapäivystyspalveluja että terveyskeskuspäivystyspalveluja. Sairaanhoitopiirin kuntien yhteenlaskettu väestömäärä on noin Nykyiset päivystysjärjestelyt ja käyntimäärät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii LPSHP:n päivystysklinikan tiloissa arkisin kello sekä viikonloppuisin, aattopäivinä ja arkipyhinä kello Päivystäviä yleislääkäreitä työskentelee nykyisin iltaisin ja viikonloppuisin kaksi, klo yksi. Arki-iltaisin klo toinen terveyskeskuspäivystäjä on nimetty alueen kuntien terveyskeskusten toimesta väestömäärän mukaisesti jaetuin päivystysvuoroin. Tämä päivystäjä jatkaa työskentelyä tarvittaessa klo , mikäli päivystys on ruuhkautunut. Arki-ilta on tarkoitus lähtien hoitaa yhden lääkärin miehityksellä klo 16-20, tämä tulisi kunnista nimettäväksi väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin. Samalla arkiyön vuoro muuttuu kestoltaan klo Terveyskeskuspäivystyksessä toimii iltaisin ja viikonloppuina päivisin päivystyshoitajavastaanotto. Laajennetun toimenkuvan omaavat koulutetut sairaanhoitajat vastaanottavat ja hoitavat itsenäisesti ennalta määriteltyjä potilasryhmiä (mm. hengitystieinfektiopotilaita, haavat, lievät vammat). Viikonloppuisin ja arkipyhinä on järjestetty ns. ruuhkanpurkuvuoro klo (tällä hetkellä kuntavuoroina). Varsinainen asetuksen mukainen takapäivystys tukeutuu LPSHP:n päivystysorganisaatioon. Ruuhkanpurkuvuoro on tarkoitus 2014 lähtien järjestää arki-iltoihin kuntien toimesta väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin, mutta viikonloppu-, arkipyhä- ja pyhäpäivävuoroihin palveluntuottajan toimesta klo Viikonloppuisin ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä on kutsuttu töihin noin puolessa vuoroista (useimmiten sunnuntaisin), keskimääräinen työskentelyaika päivystyksessä on ollut neljä tuntia. Arkisin klo tiloissa toimii Kemin terveyskeskuksen päiväpäivystys Kemin terveyskeskuksen omana toimintana Länsi-Pohjan shp:n kanssa tekemän erillissopimuksen mukaisesti. Alueen kunnat huolehtivat itse arkisin klo päiväaikaisista terveyskeskuspäivystyspalveluistaan. Vuonna 2012 terveyskeskuspäivystyksessä hoidettiin noin potilasta, lääkärikäyntien osuus näistä oli noin Vuonna 2012 kävijämäärä keskiarvo viikonloppuisin (päivä + ilta) oli 6 potilasta tunnissa, arki-iltaisin 4 potilasta/h, yöaikaisten käyntien keskiarvo 0,7 potilasta tunnissa. Päivystystoiminnan luonteen mukaisesti vuorokausikohtainen käyntimäärien vaihtelu on runsasta.

3 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 3 (11) 2. Tarjouspyyntö Päivystysklinikan tarkkailuyksikössä (5 potilaspaikkaa) hoidetaan terveyskeskus- tai sairaalapäivystyksestä otettuja potilaita 1-2 vrk ajan. Tänä aikana voidaan täydentää taudinmääritystä (konsultaatiot, laboratorio- ja röntgentutkimuksien järjestely ja odotus), aloittaa hoitoja sekä suunnitella ja järjestää tarkoituksenmukaisin jatkohoitopaikka. Tarkkailupaikkojen tarkoituksena on estää erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusvuodeosastojen epätarkoituksenmukainen käyttö. LPSHP:ssä toimii ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon sairaalapäivystys, joka on fyysisesti samoissa tiloissa terveyskeskuspäivystyksen kanssa. Arkipäivisin päivystys on jaettu konservatiivisen ja operatiivisen alan päivystykseen. Päivystyspoliklinikalla on sairaalapäivystyksessä iltaisin ja öisin yksi aktiivipäivystystä tekevä lääkäri (ns. jakamaton etupäivystys). Anestesiapäivystys toimii myös sairaalapäivystyksenä. Sairaalapäivystys on hoidettu pääsääntöisesti sairaalan omalla lääkärityövoimalla. Sairaalapäivystystämme täydentää eri erikoisalojen mukaan jaettu vapaamuotoinen lääkäripäivystys (sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, lastentaudit, radiologia ja psykiatria). Erikoisalakohtaiset konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät ja palvelevat joustavasti myös terveyskeskuspäivystystä. Sairaalapäivystyksen potilaskäynnit v.2012 olivat noin (mukana myös virka-ajan käynnit). Alueen ensihoito on siirtynyt 2013 sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. 2.1 Tarjouspyynnön kohde 2.2 Päivystys Pyydämme tarjoustanne lääkärityövoimasta yleislääketieteen terveyskeskuspäivystykseen: - arkiyöt: klo yksi lääkäri - lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä: klo kaksi lääkäriä, yöaikaan klo yksi lääkäri sekä varallaololääkäri ruuhkanpurkua varten klo Päivystysaika ja virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen tehtävät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päivystysklinikan yleislääketieteen päivystys palvelee arkisin maanantaista perjantaihin klo ja viikonloppuisin lauantaista klo 8.00 maanantaiaamuun klo 8.00 (vastaavasti juhla- ja arkipyhäpäivinä). Päivystysvastaanotto on tarkoitettu virka-ajan jälkeiseksi ensisijaiseksi päivystyspisteeksi, josta osa potilaista ohjautuu tarvittaessa erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelmään hoidonporrastusperiaatteen mukaisesti.

4 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 4 (11) Päivystyksessä noudatetaan viisiportaista ABCDE triage-luokitusta (liite 1), jonka tekee asiaan koulutettu hoitaja. Triage-hoitaja voi tarvittaessa kysyä neuvoa potilasluokitukseen päivystäviltä lääkäreiltä. Päivystävien lääkärien tehtäviin kuuluu tavanomainen terveyskeskuspäivystysvastaanotto, toiminta päivystyshoitajavastaanoton konsultaatiotukena, tarkkailun tk-potilaiden hoito päivystysaikana sekä vastata terveyskeskusten vuodeosastojen ja ensihoidon puhelinkonsultaatioihin. Tuottajan tarjoamien lääkärien edellytetään toimivan hyvässä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja noudattavan palvelun tilaajan antamia toimintaohjeita. Ruuhkanpurkajan kutsumisesta päättää työvuorossa vastuussa oleva triage-hoitaja. Ruuhkanpurkua koskeva kriteeristö on liitteenä. Ruuhkanpurkajan on oltava paikalla päivystyksessä viimeistään tunnin kuluttua kutsumisesta Varalääkärijärjestelmä ja toimitustakuu Palvelun tuottajalla tulee olla varalääkärijärjestelmä siten, että päivystyksessä on aina täysi sopimuksessa sovittu lääkärimiehitys. Vasteaika varalääkäreille on ilmoitettava tarjouksessa. Palvelun tuottajan vastuulla on päivystävien lääkäreiden toiminta. Välitön työnjohto on päivystyksen ylilääkärillä. Tuottajan on sitouduttava päivystävien lääkäreiden toiminnan kehittämiseen. Palvelun tuottajan on annettava täysi toimitustakuu. Mikäli oma tai varajärjestelmä ei pysty toimittamaan lääkäriä, korvaa palvelun tuottaja hälytystyön kokonaisuudessaan ja hallintokuluina 10 %. Toisen kerran jälkeen lisätään sakkomaksu 3000 kerta, ja viiden kerran jälkeen ostaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin sopimusrikkomussakko on ja hallintokulut uudesta kilpailutuksesta Palveluntuottajan lääkärin on viivytyksettä laadittava tarvittavat vastineet muistutuksiin ja valituksiin Päivystäjien pätevyys Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä asetusten mukaisia oikeuksia työskennellä terveyskeskuslääkärinä. Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä hyvää suomen kielen taitoa. Päivystävien lääkärien tulee hallita Pegasos potilastietojärjestelmän käyttö. Päivystävillä lääkäreillä tulee olla hankittuna Terveydenhuollon ammattihenkilön toimikortti potilastietojärjestelmään kirjautumista ja E-reseptin laatimista varten.

5 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 5 (11) Tilat ja laitteet Palvelut tulee tuottaa Länsi-Pohjan shp:n päivystysklinikan tiloissa. Tilat ovat kokonaisuutena ajanmukaiset ja ne on suunniteltu yhteispäivystystoimintaa varten. Päivystyksessä olevat välineet, laitteet, koneet ja kalusteet ovat palvelun tuottajan lääkärien käytettävissä. Välineiden, laitteiden, koneiden ja kalusteiden perushuollosta vastaa LPSHP LPSHP:n järjestämät tukipalvelut Näistä tukipalveluista koituvia kustannuksia ei palvelun tarjoajan tule huomioida omissa kuluissaan. Palvelun tarjoajan tulee sitoutua ko. tukipalveluiden rationaaliseen käyttöön ja budjetoituun kulutukseen, joka määritellään kerran vuodessa ja jota tarkkaillaan yhteisissä seurantapalavereissa. Sopimusneuvotteluissa määritellään tukipalveluiden käytöstä ja palvelun tarjoajan sanktioista, mikäli tukipalvelujen käyttökustannukset ylittävät budjetoidut kustannukset ja palvelun tarjoajan katsotaan epärationaalisella toiminnallaan aiheuttaneen ylitykset. LPSHP:n järjestämiä tukipalveluja ovat: - Välinehuolto esim. haavan suturoinnissa tarvittavien välineiden hankinta, pesu ja sterilointi ja uudelleen pakkaus - Hygienia- ja hoitotarvikehuolto esim. käsienpesutuotteiden ja haavan suturoinnissa tarvittavien lankojen, sidetarpeiden ym. hankinta - Vaatehuolto ja pesulapalvelut työntekijöiden ja potilaiden käyttämien suojavaatteiden hankinta, pesu, silitys ja muu ylläpito mukaan lukien uusiminen - Laitoshuolto ja tilojen siivous - Ravitsemuspalvelut potilaiden ateriointi tarkkailupaikoilla. o Henkilökunnan ateriointi ei sisälly tähän, vaan palvelun tuottaja vastaa oman henkilökuntansa ravitsemuspalveluista - Alueellinen potilastietojärjestelmän (Pegasos) hankinta ja ylläpito potilastietojärjestelmä atk-laitteineen ja laitehuoltoineen on LPSHP:n vastuulla. Palvelun tuottajan lääkäreille luodaan käyttäjätunnukset. Palvelun tuottaja vastaa tietosuojalomakkeiden täyttämisestä ja allekirjoituksista asianmukaisesti. o Palvelun tuottajan tulee vastata päivystävien lääkäriensä Pegasos-koulutuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista (suorat koulutuskustannukset sekä koulutuksessa olevien henkilöiden mahdolliset sijaiskustannukset). Lisäksi palvelun tuottaja vastaa kaikesta kirjaamisesta tietojärjestelmään. - ATK-laitteiden, ohjelmien ja puhelinten hankinta ja ylläpito esim. tietokonekeskusyksiköt, näytöt, printterit, kopiokoneet ym. vastaavat tarvikkeet sekä tarvittavat internet-yhteydet. o Tilaaja vastaa potilaiden hoitoon liittyvistä puhelukustannuksista. Muista puhelukustannuksista vastaa palvelun tuottaja.

6 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 6 (11) - Palvelun tilaaja vastaa päivystyksessä tarvittavasta kirjallisuudesta mm. Pharmaca Fennica, yleislääkärin käsikirjat, ortopedia- ja traumatologia oppaat sekä yhteyksistä Terveysporttiin. - Palvelun tuottaja sitoutuu käyttämään tilaajan valitsemaa päivystyslistojen hallintajärjestelmää Palvelun tilaajan ja tuottajan tuottamat tai vastaamat tukipalvelut Palveluiden tuottaja vastaa henkilökuntansa kaikista jatko- ja täydennyskoulutusmenoista sekä matka- ja osallistumismaksuista. Palvelun tilaaja tarjoaa päivystäville lääkäreille toimintaympäristöön perehdyttämisen ilman erillistä korvausta. Tuottaja vastaa tällöin mahdollisista perehdytettävän lääkärin palkkakustannuksista Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Tilaaja vastaa päivystyksen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kustannuksista. Keskussairaalan röntgenissä on digikuvausjärjestelmä käytössä ja perusterveydenhuollossa röntgenkuvat katsotaan omalta työasemalta Ris-Pacsviitetietojärjestelmän kautta. Tuottajan lääkärien on noudatettava tilaajan antamia määräyksiä terveyskeskuspäivystyksen laboratoriotutkimusvalikoimasta ja laboratoriopalvelujen päivystysaikaisesta käytöstä. Perusterveydenhuollon päivystyksen röntgentutkimukset on rajattu natiiviröntgenkuviin sekä erillisen toimintaohjeen mukaisesti ala-raajalaskimoiden uä- ja pään CT-tutkimuksiin. Röntgentutkimuksia on saatavissa klo asti, yöaikaan vain poikkeustapauksissa erillisen toimintaohjeen mukaan Asiakasmaksut Palvelun tilaaja vastaa asiakasmaksujen keräämisestä. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa LPSHP. Tulot asiakasmaksuista kuuluvat LPSHP:lle Potilasvakuutus ja potilasasiamies Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset potilasvakuutukset. Potilasasiamiehenä toimii LPSHP:n nimeämä potilasasiamies Vahingonkorvausvakuutukset Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset tapaturmavakuutukset ja vahingonkorvausvakuutukset sekä vastuuvakuutukset.

7 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 7 (11) Potilasasiakirjat Tarkastusoikeus LPSHP:ssa on käytössä atk-toimintainen alueellinen Pegasospotilaskertomusjärjestelmä. Palvelujen tuottajan lääkärit kirjaavat potilastiedot tähän järjestelmään. Toiminnan päätyttyä asiakirjat jäävät LPSHP:lle. Toiminnassa edellytetään noudatettavan lakien ja muiden määräysten mukaisia salassapitomääräyksiä sekä LPSHP:n tähän liittyviä ohjeistuksia. Palveluiden tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai päivystystyöskentelyssä havaitaan oleellisia puutteita, on tilaajalla oikeus päivystyksestä vastaavan ylilääkärin pyynnöstä vaatia tuottajaa vaihtamaan työntekijä välittömästi. Puutteilla tarkoitetaan yleisen hoitokäytännön ja suositusten, Suomen lakien ja asetusten tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Puutteeksi voidaan katsoa myös päivystystoimintaan sopimaton työskentelytapa (mm. työskentelytahdin hitaus, yhteistyökyvyttömyys muiden toimijoiden kanssa). Palvelun tilaaja seuraa tuottajan lääkärien hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua. LPSHP huomauttaa tilaajaa sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitsemistaan virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä ja vaatii virheen tai laiminlyönnin korjaamista 14 vrk:n sisällä siitä, kun tieto virheellisestä menettelystä on saatettu tietoon Tarjouksen perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Mikäli sopimuksen voimassaolon aikana asianomaisen alan palvelutuotannon kustannuskehityksissä tai tarvittavien palvelujen laajuudessa tapahtuu olennaisia muutoksia, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksessa sovittujen palkkioiden tarkistuksista Erimielisyyksistä sopiminen Sopimusta laadittaessa päätetään erimielisyyksien ratkaisemisesta Huomioitavia käytäntöjä ja asioita Palvelun tuottaja vastaa toiminnasta LPSHP:lle sopimuksen mukaisesti. LPSHP ohjaa ja antaa määräyksiä päivystyksen toiminnasta. Palvelun tuottajan on perehdyttävä valmius- ja suuronnettomuussuunnitelmiin. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien velvoitteet. Palvelun tuottajan työntekijän on merkittävä käyntitilastointitiedot ja diagnoosinumerot

8 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 8 (11) 3. Tarjous tilaajan ohjeiden mukaisesti asianmukaisen ja oikean kuntalaskutuksen toteuttamiseksi. Edellä olevan määrittelyn pohjalta LPSHP pyytää tarjoustanne terveyskeskuspäivystyksen tuottamisesta. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 3.1 Hinnasto erittelyineen Tuntihinnat tulee tarjota seuraavasti eriteltynä vuotuisen kokonaiskustannuksen laskemista varten: 1) Arki-yöt (ma - pe) terveyskeskuspäivystys klo /h (1 lääkäri) 2) Yöt (la, su, juhla- ja arkipyhät) klo /h (1 lääkäri) 3) Viikonloppujen (la - su), juhla- ja arkipyhien tk-päivystys klo sisältäen ruuhkanpurkuvuoron (1 lääkäri) klo /h (2 lääkäriä) Tarjoukset jätetään ja hintavertailu tehdään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyyden mukaisilla hinnoilla. Mikäli palvelun tuottaja toimittaa pyydettyyn tehtävään lääketieteenkandidaatin tai erikoislääkärin pätevyyden omaavan, käytetään laskutuksessa alla olevia kertoimia tarjottuun tuntihintaan: Pätevyyskertoimet: - lääketieteenkandidaatin pätevyys 0,8 - erikoislääkärin pätevyys 1,2 Kohdissa 3 edellytetään kahta päivystävää lääkäriä sekä ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä samanaikaisesti, siksi yhteenlaskettu tarjoushinta ( /h) on ilmoitettava ko. kohdassa. Kaikki palvelun tuottajan esittämät hinnat tulee olla alv 0 %. Hinnat tulee ilmoittaa euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Tarjottujen hintojen tulee olla sitovia vähintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan alkaen Jos hintoja muutetaan kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden jälkeen, mahdollisten muutosten tulee olla perusteltuja ja niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle kolme (3) kuukautta ennen muutosta. Tuottajalla tulee olla lääninhallituksen toimilupa. 3.2 Tarjouksen laadullinen sisältö - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus o yleisesittely palvelun tuottajasta o yrityksen hallintorakenne ja johtamismalli

9 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 9 (11) o kuvaus varahenkilöjärjestelmästä o palvelun tuottajan mahdolliset sertifioinnit - Tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta o voimassaolevat kunnallisen terveydenhuollon vastaavat palvelusopimukset o tulokset ja kokemukset vastaavista palveluista mahdollisine raportteineen - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit o lääkäreiden ammatillinen pätevyys o lääkärihenkilöstön kuvaus ja henkilöstösuunnitelma o lääkärihenkilöstön valmius palveluiden antamiseen suomen kielellä o lääkäreiden suunniteltu kokemuksen mukainen jakauma (erikoislääkärit, yleislääkärin oikeudet omaavat lääkärit, lääketieteen kandidaatit ) o lääkäreiden koulutussuunnitelma o rekrytointisuunnitelma 3.3 Maksu- ja muut ehdot 3.4 Kelpoisuusehdot Maksuehto vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko ilmoitettava. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT. Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Sopimuskumppanin tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava, minkä arvioimiseksi tulee tarjouksen liitteenä esittää seuraavat todistukset: - Todistus palveluntuottajan voimassa olevasta potilasvakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta - Selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja - Tilinpäätöstiedot tai muu luotettava selvitys yhtiön vakavaraisuudesta suhteessa hankkeen vuosikustannuksiin - Selvitys toiminnan arvonlisäverollisuudesta tai arvonlisäverottomuudesta. - Tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä Y- tunnus. Nämä tiedot on tulostettavissa internet-osoitteesta - Todistukset maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

10 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 10 (11) Lisäksi pyydämme selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset/todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 4. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Palvelun tuottajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien valintakriteereiden ja painoarvojen mukaisesti: Hinta, painoarvo 70 %, max. 70 pistettä Pisteet lasketaan kaavalla halvin vuosihinta / vertailtava vuosihinta x 70 pistettä. Tarjousvertailun vuosihintaa laskettaessa käytetään seuraavia volyymeja: 1) Arkiyöt (ma pe) 254 kpl x 12h/kpl x /h 2) Viikonloppu- ja pyhäyöt 111 kpl x 10h/kpl x /h 3) Viikonloput päivä- ja iltavuorot (La+Su) 98 kpl x 14h/kpl x /h 4) Juhla- ja arkipyhät päivä- ja iltavuorot 13 kpl x 14h/kpl x /h Päivystävien lääkärien pätevyyden mukaisilla kertoimilla korotetut tuntihinnat eivät vaikuta kustannuskriteereihin. - Toiminnan laatutekijät ja henkilöstöjärjestelyt, painoarvo 30 %, max. 30 pistettä Toiminnan laatutekijöiden ja henkilöstöjärjestelyiden painoarvot jakaantuvat seuraavasti: - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus, tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta 15 %, max 15 pistettä - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit 15 %, max. 15 pistettä Tarjous ei saa olla ehdollinen. 5. Tarjouksen julkisuus 6. Lisätiedot Hankintaan liittyvä asiakirjat ovat julkisia, kun hankintapäätös on tehty. Mikäli myyjä katsoo tarjouksen sisältävän liikesalaisuuden piiriin kuuluvia seikkoja, on ne yksilöitävä ja oltava erillisellä liitteellä. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei ole julkisuuslain mukaan liikesalaisuus. Tarjoajan tulee seurata tarjouspyyntösivua fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html

11 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 11 (11) tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostitse osoitteella Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla "Lisätietopyyntö: YHTEISPÄIVYSTYS". Vastaukset ovat luettavissa mennessä verkko-osoitteessa: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html tai Avoimet tarjouspyynnöt. 7. Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla voimassa 5 kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. Tarjous tulee toimittaa kello 14:00 mennessä kahtena kappaleena kirjallisena (kelpoisuusehtoihin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa yhtenä kappaleena) osoitteella: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hankintatoimisto, Kauppakatu 25, Kemi. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus "YHTEISPÄIVYSTYS". Tarjous on tehtävä suomenkielellä. Myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä. Ostaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 8. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Riitta Luosujärvi sairaanhoitopiirin johtaja Liitteet Triage-luokitus Ruuhkanpurkukriteeristö Toimittajaselvitykset

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot