Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk."

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle mahdollinen optio 1 vuotta virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuslääkäripäivystyksen palveluista. Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. Jatkossa tässä tarjouspyynnössä palvelun tuottajalla tarkoitetaan tarjouskilpailun voittanutta yritystä sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Palvelun tilaajalla tarkoitetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää (LPSHP). Ilmoitus- ja hankintamenettely 1. Tarjouksen tausta Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmolituspalvelussa osoitteessa: Tarjouspyyntö on saatavissa sähköisesti myös sairaanhoitopiirin internet-sivuilta osoitteesta: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. 1.1 LPSHP:n päiystysklinikan yhteispäivystys Elokuussa 2007 virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys siirtyi Länsi-Pohjan kunnilta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Länsi-Pohjan shp:n päivystyspoliklinikan tilat saneerattiin ja terveyskeskuspäivystykselle sekä tarkkailulle rakennettiin uudet tilat. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon osastonylilääkärin virka täytettiin toukokuussa Osastonylilääkärin virka muutettiin 2009 alusta päivystysklinikan ylilääkärin viraksi, samalla päivystysklinikasta muodostettiin oma tulosyksikkö.

2 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 2 (11) 1.2 Palveltava väestö LPSHP:n päivystysklinikka palvelee kaikkia Länsi-Pohjan shp:n jäsenkuntia (Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Simo ja Tervola). Päivystysklinikka tuottaa sekä erikoissairaanhoidon sairaalapäivystyspalveluja että terveyskeskuspäivystyspalveluja. Sairaanhoitopiirin kuntien yhteenlaskettu väestömäärä on noin Nykyiset päivystysjärjestelyt ja käyntimäärät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii LPSHP:n päivystysklinikan tiloissa arkisin kello sekä viikonloppuisin, aattopäivinä ja arkipyhinä kello Päivystäviä yleislääkäreitä työskentelee nykyisin iltaisin ja viikonloppuisin kaksi, klo yksi. Arki-iltaisin klo toinen terveyskeskuspäivystäjä on nimetty alueen kuntien terveyskeskusten toimesta väestömäärän mukaisesti jaetuin päivystysvuoroin. Tämä päivystäjä jatkaa työskentelyä tarvittaessa klo , mikäli päivystys on ruuhkautunut. Arki-ilta on tarkoitus lähtien hoitaa yhden lääkärin miehityksellä klo 16-20, tämä tulisi kunnista nimettäväksi väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin. Samalla arkiyön vuoro muuttuu kestoltaan klo Terveyskeskuspäivystyksessä toimii iltaisin ja viikonloppuina päivisin päivystyshoitajavastaanotto. Laajennetun toimenkuvan omaavat koulutetut sairaanhoitajat vastaanottavat ja hoitavat itsenäisesti ennalta määriteltyjä potilasryhmiä (mm. hengitystieinfektiopotilaita, haavat, lievät vammat). Viikonloppuisin ja arkipyhinä on järjestetty ns. ruuhkanpurkuvuoro klo (tällä hetkellä kuntavuoroina). Varsinainen asetuksen mukainen takapäivystys tukeutuu LPSHP:n päivystysorganisaatioon. Ruuhkanpurkuvuoro on tarkoitus 2014 lähtien järjestää arki-iltoihin kuntien toimesta väestömäärän mukaisin päivystysvuoroin, mutta viikonloppu-, arkipyhä- ja pyhäpäivävuoroihin palveluntuottajan toimesta klo Viikonloppuisin ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä on kutsuttu töihin noin puolessa vuoroista (useimmiten sunnuntaisin), keskimääräinen työskentelyaika päivystyksessä on ollut neljä tuntia. Arkisin klo tiloissa toimii Kemin terveyskeskuksen päiväpäivystys Kemin terveyskeskuksen omana toimintana Länsi-Pohjan shp:n kanssa tekemän erillissopimuksen mukaisesti. Alueen kunnat huolehtivat itse arkisin klo päiväaikaisista terveyskeskuspäivystyspalveluistaan. Vuonna 2012 terveyskeskuspäivystyksessä hoidettiin noin potilasta, lääkärikäyntien osuus näistä oli noin Vuonna 2012 kävijämäärä keskiarvo viikonloppuisin (päivä + ilta) oli 6 potilasta tunnissa, arki-iltaisin 4 potilasta/h, yöaikaisten käyntien keskiarvo 0,7 potilasta tunnissa. Päivystystoiminnan luonteen mukaisesti vuorokausikohtainen käyntimäärien vaihtelu on runsasta.

3 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 3 (11) 2. Tarjouspyyntö Päivystysklinikan tarkkailuyksikössä (5 potilaspaikkaa) hoidetaan terveyskeskus- tai sairaalapäivystyksestä otettuja potilaita 1-2 vrk ajan. Tänä aikana voidaan täydentää taudinmääritystä (konsultaatiot, laboratorio- ja röntgentutkimuksien järjestely ja odotus), aloittaa hoitoja sekä suunnitella ja järjestää tarkoituksenmukaisin jatkohoitopaikka. Tarkkailupaikkojen tarkoituksena on estää erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusvuodeosastojen epätarkoituksenmukainen käyttö. LPSHP:ssä toimii ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon sairaalapäivystys, joka on fyysisesti samoissa tiloissa terveyskeskuspäivystyksen kanssa. Arkipäivisin päivystys on jaettu konservatiivisen ja operatiivisen alan päivystykseen. Päivystyspoliklinikalla on sairaalapäivystyksessä iltaisin ja öisin yksi aktiivipäivystystä tekevä lääkäri (ns. jakamaton etupäivystys). Anestesiapäivystys toimii myös sairaalapäivystyksenä. Sairaalapäivystys on hoidettu pääsääntöisesti sairaalan omalla lääkärityövoimalla. Sairaalapäivystystämme täydentää eri erikoisalojen mukaan jaettu vapaamuotoinen lääkäripäivystys (sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, lastentaudit, radiologia ja psykiatria). Erikoisalakohtaiset konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät ja palvelevat joustavasti myös terveyskeskuspäivystystä. Sairaalapäivystyksen potilaskäynnit v.2012 olivat noin (mukana myös virka-ajan käynnit). Alueen ensihoito on siirtynyt 2013 sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. 2.1 Tarjouspyynnön kohde 2.2 Päivystys Pyydämme tarjoustanne lääkärityövoimasta yleislääketieteen terveyskeskuspäivystykseen: - arkiyöt: klo yksi lääkäri - lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä: klo kaksi lääkäriä, yöaikaan klo yksi lääkäri sekä varallaololääkäri ruuhkanpurkua varten klo Päivystysaika ja virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen tehtävät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päivystysklinikan yleislääketieteen päivystys palvelee arkisin maanantaista perjantaihin klo ja viikonloppuisin lauantaista klo 8.00 maanantaiaamuun klo 8.00 (vastaavasti juhla- ja arkipyhäpäivinä). Päivystysvastaanotto on tarkoitettu virka-ajan jälkeiseksi ensisijaiseksi päivystyspisteeksi, josta osa potilaista ohjautuu tarvittaessa erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelmään hoidonporrastusperiaatteen mukaisesti.

4 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 4 (11) Päivystyksessä noudatetaan viisiportaista ABCDE triage-luokitusta (liite 1), jonka tekee asiaan koulutettu hoitaja. Triage-hoitaja voi tarvittaessa kysyä neuvoa potilasluokitukseen päivystäviltä lääkäreiltä. Päivystävien lääkärien tehtäviin kuuluu tavanomainen terveyskeskuspäivystysvastaanotto, toiminta päivystyshoitajavastaanoton konsultaatiotukena, tarkkailun tk-potilaiden hoito päivystysaikana sekä vastata terveyskeskusten vuodeosastojen ja ensihoidon puhelinkonsultaatioihin. Tuottajan tarjoamien lääkärien edellytetään toimivan hyvässä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja noudattavan palvelun tilaajan antamia toimintaohjeita. Ruuhkanpurkajan kutsumisesta päättää työvuorossa vastuussa oleva triage-hoitaja. Ruuhkanpurkua koskeva kriteeristö on liitteenä. Ruuhkanpurkajan on oltava paikalla päivystyksessä viimeistään tunnin kuluttua kutsumisesta Varalääkärijärjestelmä ja toimitustakuu Palvelun tuottajalla tulee olla varalääkärijärjestelmä siten, että päivystyksessä on aina täysi sopimuksessa sovittu lääkärimiehitys. Vasteaika varalääkäreille on ilmoitettava tarjouksessa. Palvelun tuottajan vastuulla on päivystävien lääkäreiden toiminta. Välitön työnjohto on päivystyksen ylilääkärillä. Tuottajan on sitouduttava päivystävien lääkäreiden toiminnan kehittämiseen. Palvelun tuottajan on annettava täysi toimitustakuu. Mikäli oma tai varajärjestelmä ei pysty toimittamaan lääkäriä, korvaa palvelun tuottaja hälytystyön kokonaisuudessaan ja hallintokuluina 10 %. Toisen kerran jälkeen lisätään sakkomaksu 3000 kerta, ja viiden kerran jälkeen ostaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin sopimusrikkomussakko on ja hallintokulut uudesta kilpailutuksesta Palveluntuottajan lääkärin on viivytyksettä laadittava tarvittavat vastineet muistutuksiin ja valituksiin Päivystäjien pätevyys Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä asetusten mukaisia oikeuksia työskennellä terveyskeskuslääkärinä. Edellytämme päivystäviltä lääkäreiltä hyvää suomen kielen taitoa. Päivystävien lääkärien tulee hallita Pegasos potilastietojärjestelmän käyttö. Päivystävillä lääkäreillä tulee olla hankittuna Terveydenhuollon ammattihenkilön toimikortti potilastietojärjestelmään kirjautumista ja E-reseptin laatimista varten.

5 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 5 (11) Tilat ja laitteet Palvelut tulee tuottaa Länsi-Pohjan shp:n päivystysklinikan tiloissa. Tilat ovat kokonaisuutena ajanmukaiset ja ne on suunniteltu yhteispäivystystoimintaa varten. Päivystyksessä olevat välineet, laitteet, koneet ja kalusteet ovat palvelun tuottajan lääkärien käytettävissä. Välineiden, laitteiden, koneiden ja kalusteiden perushuollosta vastaa LPSHP LPSHP:n järjestämät tukipalvelut Näistä tukipalveluista koituvia kustannuksia ei palvelun tarjoajan tule huomioida omissa kuluissaan. Palvelun tarjoajan tulee sitoutua ko. tukipalveluiden rationaaliseen käyttöön ja budjetoituun kulutukseen, joka määritellään kerran vuodessa ja jota tarkkaillaan yhteisissä seurantapalavereissa. Sopimusneuvotteluissa määritellään tukipalveluiden käytöstä ja palvelun tarjoajan sanktioista, mikäli tukipalvelujen käyttökustannukset ylittävät budjetoidut kustannukset ja palvelun tarjoajan katsotaan epärationaalisella toiminnallaan aiheuttaneen ylitykset. LPSHP:n järjestämiä tukipalveluja ovat: - Välinehuolto esim. haavan suturoinnissa tarvittavien välineiden hankinta, pesu ja sterilointi ja uudelleen pakkaus - Hygienia- ja hoitotarvikehuolto esim. käsienpesutuotteiden ja haavan suturoinnissa tarvittavien lankojen, sidetarpeiden ym. hankinta - Vaatehuolto ja pesulapalvelut työntekijöiden ja potilaiden käyttämien suojavaatteiden hankinta, pesu, silitys ja muu ylläpito mukaan lukien uusiminen - Laitoshuolto ja tilojen siivous - Ravitsemuspalvelut potilaiden ateriointi tarkkailupaikoilla. o Henkilökunnan ateriointi ei sisälly tähän, vaan palvelun tuottaja vastaa oman henkilökuntansa ravitsemuspalveluista - Alueellinen potilastietojärjestelmän (Pegasos) hankinta ja ylläpito potilastietojärjestelmä atk-laitteineen ja laitehuoltoineen on LPSHP:n vastuulla. Palvelun tuottajan lääkäreille luodaan käyttäjätunnukset. Palvelun tuottaja vastaa tietosuojalomakkeiden täyttämisestä ja allekirjoituksista asianmukaisesti. o Palvelun tuottajan tulee vastata päivystävien lääkäriensä Pegasos-koulutuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista (suorat koulutuskustannukset sekä koulutuksessa olevien henkilöiden mahdolliset sijaiskustannukset). Lisäksi palvelun tuottaja vastaa kaikesta kirjaamisesta tietojärjestelmään. - ATK-laitteiden, ohjelmien ja puhelinten hankinta ja ylläpito esim. tietokonekeskusyksiköt, näytöt, printterit, kopiokoneet ym. vastaavat tarvikkeet sekä tarvittavat internet-yhteydet. o Tilaaja vastaa potilaiden hoitoon liittyvistä puhelukustannuksista. Muista puhelukustannuksista vastaa palvelun tuottaja.

6 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 6 (11) - Palvelun tilaaja vastaa päivystyksessä tarvittavasta kirjallisuudesta mm. Pharmaca Fennica, yleislääkärin käsikirjat, ortopedia- ja traumatologia oppaat sekä yhteyksistä Terveysporttiin. - Palvelun tuottaja sitoutuu käyttämään tilaajan valitsemaa päivystyslistojen hallintajärjestelmää Palvelun tilaajan ja tuottajan tuottamat tai vastaamat tukipalvelut Palveluiden tuottaja vastaa henkilökuntansa kaikista jatko- ja täydennyskoulutusmenoista sekä matka- ja osallistumismaksuista. Palvelun tilaaja tarjoaa päivystäville lääkäreille toimintaympäristöön perehdyttämisen ilman erillistä korvausta. Tuottaja vastaa tällöin mahdollisista perehdytettävän lääkärin palkkakustannuksista Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Tilaaja vastaa päivystyksen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kustannuksista. Keskussairaalan röntgenissä on digikuvausjärjestelmä käytössä ja perusterveydenhuollossa röntgenkuvat katsotaan omalta työasemalta Ris-Pacsviitetietojärjestelmän kautta. Tuottajan lääkärien on noudatettava tilaajan antamia määräyksiä terveyskeskuspäivystyksen laboratoriotutkimusvalikoimasta ja laboratoriopalvelujen päivystysaikaisesta käytöstä. Perusterveydenhuollon päivystyksen röntgentutkimukset on rajattu natiiviröntgenkuviin sekä erillisen toimintaohjeen mukaisesti ala-raajalaskimoiden uä- ja pään CT-tutkimuksiin. Röntgentutkimuksia on saatavissa klo asti, yöaikaan vain poikkeustapauksissa erillisen toimintaohjeen mukaan Asiakasmaksut Palvelun tilaaja vastaa asiakasmaksujen keräämisestä. Asiakasmaksujen perinnästä ja luottotappioista vastaa LPSHP. Tulot asiakasmaksuista kuuluvat LPSHP:lle Potilasvakuutus ja potilasasiamies Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset potilasvakuutukset. Potilasasiamiehenä toimii LPSHP:n nimeämä potilasasiamies Vahingonkorvausvakuutukset Palvelun tuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset tapaturmavakuutukset ja vahingonkorvausvakuutukset sekä vastuuvakuutukset.

7 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 7 (11) Potilasasiakirjat Tarkastusoikeus LPSHP:ssa on käytössä atk-toimintainen alueellinen Pegasospotilaskertomusjärjestelmä. Palvelujen tuottajan lääkärit kirjaavat potilastiedot tähän järjestelmään. Toiminnan päätyttyä asiakirjat jäävät LPSHP:lle. Toiminnassa edellytetään noudatettavan lakien ja muiden määräysten mukaisia salassapitomääräyksiä sekä LPSHP:n tähän liittyviä ohjeistuksia. Palveluiden tuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai päivystystyöskentelyssä havaitaan oleellisia puutteita, on tilaajalla oikeus päivystyksestä vastaavan ylilääkärin pyynnöstä vaatia tuottajaa vaihtamaan työntekijä välittömästi. Puutteilla tarkoitetaan yleisen hoitokäytännön ja suositusten, Suomen lakien ja asetusten tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Puutteeksi voidaan katsoa myös päivystystoimintaan sopimaton työskentelytapa (mm. työskentelytahdin hitaus, yhteistyökyvyttömyys muiden toimijoiden kanssa). Palvelun tilaaja seuraa tuottajan lääkärien hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua. LPSHP huomauttaa tilaajaa sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitsemistaan virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä ja vaatii virheen tai laiminlyönnin korjaamista 14 vrk:n sisällä siitä, kun tieto virheellisestä menettelystä on saatettu tietoon Tarjouksen perusteella syntyvän sopimuksen tarkistaminen Mikäli sopimuksen voimassaolon aikana asianomaisen alan palvelutuotannon kustannuskehityksissä tai tarvittavien palvelujen laajuudessa tapahtuu olennaisia muutoksia, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksessa sovittujen palkkioiden tarkistuksista Erimielisyyksistä sopiminen Sopimusta laadittaessa päätetään erimielisyyksien ratkaisemisesta Huomioitavia käytäntöjä ja asioita Palvelun tuottaja vastaa toiminnasta LPSHP:lle sopimuksen mukaisesti. LPSHP ohjaa ja antaa määräyksiä päivystyksen toiminnasta. Palvelun tuottajan on perehdyttävä valmius- ja suuronnettomuussuunnitelmiin. Toiminnan ja henkilökunnan pätevyyden tulee täyttää lakien velvoitteet. Palvelun tuottajan työntekijän on merkittävä käyntitilastointitiedot ja diagnoosinumerot

8 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 8 (11) 3. Tarjous tilaajan ohjeiden mukaisesti asianmukaisen ja oikean kuntalaskutuksen toteuttamiseksi. Edellä olevan määrittelyn pohjalta LPSHP pyytää tarjoustanne terveyskeskuspäivystyksen tuottamisesta. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 3.1 Hinnasto erittelyineen Tuntihinnat tulee tarjota seuraavasti eriteltynä vuotuisen kokonaiskustannuksen laskemista varten: 1) Arki-yöt (ma - pe) terveyskeskuspäivystys klo /h (1 lääkäri) 2) Yöt (la, su, juhla- ja arkipyhät) klo /h (1 lääkäri) 3) Viikonloppujen (la - su), juhla- ja arkipyhien tk-päivystys klo sisältäen ruuhkanpurkuvuoron (1 lääkäri) klo /h (2 lääkäriä) Tarjoukset jätetään ja hintavertailu tehdään yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyyden mukaisilla hinnoilla. Mikäli palvelun tuottaja toimittaa pyydettyyn tehtävään lääketieteenkandidaatin tai erikoislääkärin pätevyyden omaavan, käytetään laskutuksessa alla olevia kertoimia tarjottuun tuntihintaan: Pätevyyskertoimet: - lääketieteenkandidaatin pätevyys 0,8 - erikoislääkärin pätevyys 1,2 Kohdissa 3 edellytetään kahta päivystävää lääkäriä sekä ruuhkanpurkuvuoron lääkäriä samanaikaisesti, siksi yhteenlaskettu tarjoushinta ( /h) on ilmoitettava ko. kohdassa. Kaikki palvelun tuottajan esittämät hinnat tulee olla alv 0 %. Hinnat tulee ilmoittaa euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Tarjottujen hintojen tulee olla sitovia vähintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan alkaen Jos hintoja muutetaan kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden jälkeen, mahdollisten muutosten tulee olla perusteltuja ja niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle kolme (3) kuukautta ennen muutosta. Tuottajalla tulee olla lääninhallituksen toimilupa. 3.2 Tarjouksen laadullinen sisältö - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus o yleisesittely palvelun tuottajasta o yrityksen hallintorakenne ja johtamismalli

9 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 9 (11) o kuvaus varahenkilöjärjestelmästä o palvelun tuottajan mahdolliset sertifioinnit - Tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta o voimassaolevat kunnallisen terveydenhuollon vastaavat palvelusopimukset o tulokset ja kokemukset vastaavista palveluista mahdollisine raportteineen - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit o lääkäreiden ammatillinen pätevyys o lääkärihenkilöstön kuvaus ja henkilöstösuunnitelma o lääkärihenkilöstön valmius palveluiden antamiseen suomen kielellä o lääkäreiden suunniteltu kokemuksen mukainen jakauma (erikoislääkärit, yleislääkärin oikeudet omaavat lääkärit, lääketieteen kandidaatit ) o lääkäreiden koulutussuunnitelma o rekrytointisuunnitelma 3.3 Maksu- ja muut ehdot 3.4 Kelpoisuusehdot Maksuehto vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko ilmoitettava. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT. Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Sopimuskumppanin tulee olla hyvämaineinen, yhteistyökykyinen ja luotettava, minkä arvioimiseksi tulee tarjouksen liitteenä esittää seuraavat todistukset: - Todistus palveluntuottajan voimassa olevasta potilasvakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta - Selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai säätiöllä on nykyisellä toiminnallaan osoittaa edellytyksiä saada yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja - Tilinpäätöstiedot tai muu luotettava selvitys yhtiön vakavaraisuudesta suhteessa hankkeen vuosikustannuksiin - Selvitys toiminnan arvonlisäverollisuudesta tai arvonlisäverottomuudesta. - Tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä Y- tunnus. Nämä tiedot on tulostettavissa internet-osoitteesta - Todistukset maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

10 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 10 (11) Lisäksi pyydämme selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset/todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 4. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Palvelun tuottajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien valintakriteereiden ja painoarvojen mukaisesti: Hinta, painoarvo 70 %, max. 70 pistettä Pisteet lasketaan kaavalla halvin vuosihinta / vertailtava vuosihinta x 70 pistettä. Tarjousvertailun vuosihintaa laskettaessa käytetään seuraavia volyymeja: 1) Arkiyöt (ma pe) 254 kpl x 12h/kpl x /h 2) Viikonloppu- ja pyhäyöt 111 kpl x 10h/kpl x /h 3) Viikonloput päivä- ja iltavuorot (La+Su) 98 kpl x 14h/kpl x /h 4) Juhla- ja arkipyhät päivä- ja iltavuorot 13 kpl x 14h/kpl x /h Päivystävien lääkärien pätevyyden mukaisilla kertoimilla korotetut tuntihinnat eivät vaikuta kustannuskriteereihin. - Toiminnan laatutekijät ja henkilöstöjärjestelyt, painoarvo 30 %, max. 30 pistettä Toiminnan laatutekijöiden ja henkilöstöjärjestelyiden painoarvot jakaantuvat seuraavasti: - Yrityksen yleinen valmius palvelun tuottajana ja toimintavarmuus, tulokset vastaavien palvelujen tuottamisen osalta 15 %, max 15 pistettä - Henkilöstösuunnitelma/päivystävät lääkärit 15 %, max. 15 pistettä Tarjous ei saa olla ehdollinen. 5. Tarjouksen julkisuus 6. Lisätiedot Hankintaan liittyvä asiakirjat ovat julkisia, kun hankintapäätös on tehty. Mikäli myyjä katsoo tarjouksen sisältävän liikesalaisuuden piiriin kuuluvia seikkoja, on ne yksilöitävä ja oltava erillisellä liitteellä. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei ole julkisuuslain mukaan liikesalaisuus. Tarjoajan tulee seurata tarjouspyyntösivua fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html

11 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 11 (11) tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä viimeistään sähköpostitse osoitteella Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla "Lisätietopyyntö: YHTEISPÄIVYSTYS". Vastaukset ovat luettavissa mennessä verkko-osoitteessa: fi/hankintapalvelut/avoimet-tarjouspyynnot.html tai Avoimet tarjouspyynnöt. 7. Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla voimassa 5 kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. Tarjous tulee toimittaa kello 14:00 mennessä kahtena kappaleena kirjallisena (kelpoisuusehtoihin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa yhtenä kappaleena) osoitteella: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hankintatoimisto, Kauppakatu 25, Kemi. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus "YHTEISPÄIVYSTYS". Tarjous on tehtävä suomenkielellä. Myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä. Ostaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 8. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Riitta Luosujärvi sairaanhoitopiirin johtaja Liitteet Triage-luokitus Ruuhkanpurkukriteeristö Toimittajaselvitykset

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa:

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa: LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 1/2016 1 (5) ANESTESIARESPIRAATTORI/TYÖASEMA Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän leikkaus- ja anestesiaosastolle

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

(5) 2. Hankintamenettely:

(5) 2. Hankintamenettely: 18.11.2016 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA VANHUSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on vanhustenhuollon lääkäripalvelut

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS

HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 7/2016 1 (5) HAMMASKUVAUSLAITTEISTO, JOSSA KARTIOKEILA-, ORTOPANTOMO- JA LATERAALIKALLOKUVAUSMAHDOLLISUUS Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava tietopuolinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

HYDROKOPTERIN HANKINTA

HYDROKOPTERIN HANKINTA 1 HYDROKOPTERIN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3 kpl) hydrokopterista trailereineen. Hankintamenettely Osatarjous Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) AMMATTIKORKEAKOULU OY Lakiasiainpalveluiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) AMMATTIKORKEAKOULU OY Lakiasiainpalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Metropolia on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun eritystarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu. Sen neljä koulutusalaa ovat

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osioon:

Hankinta on jaettu neljään osioon: TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pesulapalveluiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta pesulapalveluista. Palvelun suurimpia käyttäjiä ovat kiinteistöpalvelut ulkotyövaatteiden osalta; varikko, joka pesettää

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Kumpaakin palvelua ostetaan vuosittain noin 120.

Kumpaakin palvelua ostetaan vuosittain noin 120. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Hautauspalvelujen ja vainajien siirtokuljetusten hankinta Hankinnan kohde Espoon kaupunki pyytää tarjousta sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalveluista sekä

Lisätiedot

Potilassiirtokuljetukset taksilla

Potilassiirtokuljetukset taksilla 1/10 TP 15/2016 Potilassiirtokuljetukset taksilla 1. : Hankintatoimisto Suomi puh. +358 401491143 fax hankintapalvelut@lpshp.fi : : : ja Ylitornion kunnat). Asukasluku on alueella noin 63 500 psykiatrinen

Lisätiedot

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa.

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) RASKAIDEN AJONEUVOJEN ALUSTOJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta pelastuslaitoksen käyttöön tulevista sammutusautojen, säiliöautojen ja tikasautojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. Tarkastuspalveluiden ostaja, hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain (410/2015) 122 :n mukaisesta hallinnon ja talouden

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella.

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella. 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen kahden langattoman detektorin Natiivikuvauslaite. Natiivikuvauslaite tulee kaupungin noin 33 000 asukkaan kuvaamistarpeisiin sekä tarvittavaan

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Hallinto- ja tukipalvelut / a-mr TARJOUSPYYNTÖ. JHTT -yhteisöt TARJOUSPYYNTÖ KAAVIN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Hallinto- ja tukipalvelut / a-mr TARJOUSPYYNTÖ. JHTT -yhteisöt TARJOUSPYYNTÖ KAAVIN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Hallinto- ja tukipalvelut / a-mr 8.12..2016 TARJOUSPYYNTÖ JHTT -yhteisöt TARJOUSPYYNTÖ KAAVIN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot