TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi

2 SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ 1.1 KUUMA-yhteistyön tarkoitus ja organisointi 1.2 KUUMA-kuntien kuvaus 1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1 Talouden kehitysnäkymät 2.2 Metropolipolitiikan painopisteet KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMinta 3.1 KUUMA-yhteistyön koordinointi ja kehittäminen 3.2 Metropolipolitiikka ja edunvalvonta 3.3 KUUMA-omistajapolitiikka 3.4 Maankäyttöön ja asumiseen liittyvä edunvalvonta 3.5 KUUMA-liikenneyhteistyö ja edunvalvonta 3.6 Strategisen ilmasto-ohjelman toteuttaminen KUUMA-SEUDUN HANKETOIMINTA 4.1 Kasvusopimuksen toteuttaminen 4.2 Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen 4.3 Helsingin seudun maankäytön suunnitelma MASU 4.4 Asuntopoliittinen ohjelma 4.5 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 4.6 Paikallinen kehittäminen ja lähidemokratia 4.7 Paikkatietopurkki MAL-aiesopimuksen seurantajärjestelmänä 4.8 Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla LIIKELAITOKSEN talous 26 Visuaalinen suunnittelu & taitto: ELIDO 2

3 Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvitys on täydessä vauhdissa. Jouluun mennessä valmistuu väliraportti ja kesään 2014 mennessä loppuraportti. Syksy 2014 käytetään poliittiseen keskusteluun siten, että päätökset on tehty vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan ovat käynnistyneet vapaaehtoisesti myös ns. EKKV-selvitys eli Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys sekä Sipoon, Pornaisten ja viiden Itä-Uudenmaan kunnan yhdistymisselvitys. Vähemmän vapaaehtoiselta pohjalta käynnistyy valtion taholta metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys, jossa selvitetään Tuusulan, Keravan, Sipoon, Kirkkonummen sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistymistä. Vihti todennäköisesti sisällytetään siihen myös. Lisäksi on valmisteilla metropolilaki ja sote-laki. Kaikki selvitykset ovat valmiit vuoden 2014 syksyllä. Niiden jälkeen tehtävät johtopäätökset ja päätökset riippuvat kaikki toinen toisistaan. Todella mielenkiintoinen uusi vuosi on siis alkamassa. Samalla kun KUUMA-kuntien aikaa menee lukuisiin selvityksiin, ovat talousnäkymät lähivuosille heikot. Esimerkiksi teknologiateollisuuden yritykset työllistävät Uudellamaalla joka kolmannen työikäisen. Yritysten liikevaihdosta on kuitenkin kadonnut lähes kolmannes ja työpaikoistakin 12 % vuoteen 2008 verrattuna. Pelkällä pelialan ja luovien alojen uusilla työpaikoilla ei kateta suurimman työllistäjän kohtaamia vaikeuksia. Myös perinteisten alojen pk-yritysten uudistumista on tuettava sekä valtion että kuntien taholta ja ennen kaikkea yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Toivottavaa on, että kuntaselvitysten ohella julkinen sektori ei siis unohda yksityistä sektoria. Todella toivottavaa on, että julkisen sektorin selvitykset johtavat myös lopputuloksiin. Muutoin on suurena vaarana, että lopputulokseksi jää vain uupuneita ja turhautuneita johtavia päättäjiä ja viranhaltijoita, joiden kyky kehittää, uudistaa, lobata ja tehdä yhteistyötä on hetken aikaa hyvin vähissä. Itse annan oman osaamiseni Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvityksen johtamiseen seuraavien 10 kuukauden ajaksi. Sijaisekseni tulee Elina Laavi, jolla on erinomainen valtionhallinnon kokemus sekä KUUMA-kuntienkin tuntemusta valtuuston jäsenenä peräti 11 vuoden ajalta. Toivon hänelle menestystä vaativassa tehtävässä. Lisäksi toivon, että jokainen meistä pitää huolen omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, jotta KUUMA-kunnissa jaksetaan selvittelyjen jälkeen hyvillä mielin myös toteuttaa. Mielenkiintoista vuotta 2014! Johanna Viita yhteistyöjohtaja, KUUMA-seutu Kuva: Ruusukuva Oy 3

4 1 KUUMA-YHTEISTYÖ 1.1 KUUMA-yhteistyön tarkoitus ja organisointi Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti ovat joulukuussa 2012 sopineet kuntalain (365/1995) 76 :ssä tarkoitetulla kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella yhteisistä edunvalvontapalveluista. Yhteinen edunvalvonta järjestetään KUUMAseutu -liikelaitoksen muodossa osana Keravan kaupungin organisaatiota. KUUMA-seutu -liikelaitoksen tarkoituksena on jäsenkuntiensa sijaintialueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen osana metropolialuetta, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liikelaitos käynnistää, organisoi ja järjestää maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen, ympäristöasioihin, elinkeinoyhteistyöhön sekä palveluyhteistyöhön liittyvää kuntayhteistyötä sekä hankkeita, tapahtumia, tutkimuksia ja selvityksiä. Liikelaitos valvoo jäsentensä etua yhteisöissä, toimielimissä, työryhmissä tai vastaavissa, joihin liikelaitos tai sen jäsenet kuuluvat sekä tekee aloitteita viranomaisille, yhteisöille, toimielimille ja erilaisille työryhmille. Liikelaitos välittää tietoa toiminnastaan päätöksentekijöille sekä järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa. Liikelaitoksen toimintaa johtaa, kehittää ja valvoo KUUMA-johtokunta. Siihen nimitetään asemavaltuutuksen perusteella kustakin kunnasta valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Lisäksi johtokuntaan voidaan valita enintään neljä lisäjäsentä. Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhden vuoden jaksoissa kunkin kunnan valtuuston puheenjohtaja. Vuoden 2014 puheenjohtaja edustaa Kirkkonummea. Varapuheenjohtajuuden jakavat Mäntsälä ja Pornainen yhdessä. Organisaatiomuotoa muutettiin vuoden 2013 alusta alkaen, koska aiempi KUUMA-yhteistyö perustui seutukokeilulakiin ja sen voimassaolo päättyi KUUMA-seudun toimintaan organisaatiomuodon muutoksella ei ollut vaikutusta. 1.2 KUUMA-kuntien kuvaus 1 Väkiluvun kasvu hidastunut Koko KUUMA-alueen väkiluku kasvoi vuonna 2012 lähes asukkaalla 0,8 prosenttia. Kasvu jäi selvästi kymmenen viime vuoden keskimääräisestä vuosikasvusta 1,3 prosenttia 2. KUUMA-alueen suhteellinen kasvu alitti vuonna 2012 pääkaupunkiseudun suhteellisen kasvun 1,5 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tilanne on ollut päinvastainen, eli väkiluvun kasvu on ollut nopeampaa KUUMA-alueella kuin pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2012 väkiluku kasvoi kaikissa muissa KUUMA-kunnissa paitsi Keravalla. Absoluuttisesti väkiluvun kasvu oli suurinta Järvenpäässä. Suhteellisestikin se oli suurinta Järvenpäässä Mäntsälän ohella; vuosikasvu oli 1,7 prosenttia. 1 Erityisasiantuntija Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto (sivut 4 6). 2 Vuonna 2009 osa Sipoon kunnan alueesta liitettiin Helsinkiin. Sipoon ja koko KUUMA-alueen väkilukutiedot on korjattu laskemissa niin, että eri vuodet ovat keskenään vertailukelpoiset. 4

5 Kunta Väkiluku Muutos vuonna 2012 Vuosimuutos Abs. % , % Hyvinkää ,1 0,6 Järvenpää ,7 0,8 Kerava ,2 1,2 Kirkkonummi ,0 2,0 Mäntsälä ,7 1,8 Nurmijärvi ,9 1,6 Pornainen ,3 1,7 Sipoo ,1 1,4 Tuusula ,7 1,3 Vihti ,3 1,5 KUUMA-kunnat ,8 1,3 Taulukko 1. Väkiluku ja sen muutos Kaikissa KUUMA-kunnissa luonnollinen väestönkasvu oli positiivista eli syntyvyys oli kuolleisuutta suurempaa. Keravan kokonaisväkiluvun lasku johtui muuttotappiosta muihin Suomen kuntiin. KUUMA-alueen kotimainen nettomuuttoliike oli vuonna 2012 edellisten vuosien kaltainen. Nettomuutto KUUMA-alueelle oli suurta Espoosta ja erityisesti Vantaalta. Helsingistä se oli vähäistä. KUU- MA-alueelta väestö muutti nettomääräisesti erityisesti Uudenmaan ulkopuolelle. Kerava Kirkkonummi Hyvinkää Vihti Järvenpää Sipoo Nurmijärvi Tuusula Mäntsälä Pornainen KUUMA-kunnat Koko maa Kuvio 1. Ulkomaiden kansalaisten väestöosuus (%) vuoden 2012 lopussa 5

6 Muutto ulkomailta KUUMA-kuntiin on ollut trendinomaisessa kasvussa koko 2000-luvun. Vuonna 2000 KUUMA-alueen ulkomainen nettomuutto oli 55 ihmistä ja viime vuonna 783 ihmistä. Vuonna 2012 vain Sipoo menetti väestöään ulkomaille. Kaikki muut KUUMA-kunnat saivat lisää väestöä ulkomailta. Ulkomaalaisen väestön osuus alittaa KUUMA-alueella koko maan tason (kuvio 1). Vain Keravalla ja Kirkkonummella asuu suhteellisesti enemmän ulkomaiden kansalaisia kuin koko maassa keskimäärin. Suomen ulkomaalainen väestö keskittyy vahvasti pääkaupunkiseudun kolmeen suureen kaupunkiin, joissa ulkomaiden kansalaisten väestöosuus on kahdeksan prosentin tuntumassa eli noin viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin KUUMA-alueella. Vieraskielistä väestöä on jonkin verran enemmän kuin ulkomaiden kansalaisia, koska osa Suomeen muuttaneista ulkomaalaistaustaisista on saanut Suomen kansalaisuuden. Vieraskielisiä ihmisiä KUU- MA-alueella asuu nyt noin eli 3,4 prosenttia väestöstä. Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisessä vieraskielisen väestön ennusteessa ennakoidaan, että KUU- MA-alueen vieraskielisten osuus 2,5-kertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Alueella asuisi tuolloin lähes vieraskielistä väestöosuuden ollessa 7,0 prosenttia. Nuorten vuotiaiden osuus pienempi kuin Helsingin seudulla keskimäärin Kaikissa kymmenessä KUUMA-kunnassa vuotiaiden naisten ja miesten osuudet koko väestöstä ovat selvästi pienempiä kuin koko Helsingin seudun vastaavat osuudet. Toisaalta Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä 0 19-vuotiaita tyttöjä ja poikia on suhteessa selvästi enemmän kuin koko seudulla keskimäärin. Työikäisen ja vanhusväestön osalta yhtä selviä poikkeamia seudullisiin arvoihin ei ole nähtävissä, joskin Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Keravalla vuotiaita naisia ja miehiä on hieman enemmän kuin koko Helsingin seudulla keskimäärin. Kehyskuntien ja Helsingin seudun ikä- ja sukupuolirakenne Kuvio 2. Väestön ikä- ja sukupuolirakenne KUUMA-kunnissa Lähde: Tilastokeskus 3 Lähde: -sivusto (http://www.hel2.fi/helsinginseutu/hs_tunnusluvut/01_vaesto_2013.pdf) 6

7 Työpaikat yleensä omassa kunnassa tai pääkaupunkiseudulla KUUMA-kuntalaiset käyvät töissä pääosin kotikunnassaan tai pääkaupunkiseudulla. Suurin osa hyvinkääläisistä käy töissä Hyvinkäällä. Kirkkonummelaiset käyvät suhteellisesti ja myös absoluuttisesti eniten töissä pääkaupunkiseudulla. KUUMA-kuntien väestön työpaikoista vain viisi prosenttia on KUUMA-alueen tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kunta Kotikunta Muu KUUMA-kunta Pk-seutu Muu Uusimaa Muu Suomi Työlliset asukkaat Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti KUUMAkunnat Taulukko 2. Työpaikat työpaikkakuntien mukaan (%) vuoden 2011 lopussa 1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat KUUMA-kuntien yhteistyösopimus ja KUUMA-seutu liikelaitoksen johtosääntö KUUMA-johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään yhteistyön sisältö ja rahoitus. Johtokunnan päätökseen talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisestä ei Keravan kaupungilla ole muutosoikeutta. Keravan kaupunginvaltuusto asettaa ja hyväksyy KUUMA-seutu liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johtokunnan esityksestä. Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma lähetetään vuosittain muihin KUUMA-kuntiin tiedoksi. Taloudenhoitoon liittyvissä asioissa noudatetaan kuntalain 10 a -luvun määräysten ohella Keravan kaupungin hallintosääntöä ja KUUMA-seutu liikelaitoksen johtosääntöä. Valtuustokauden arviointi KUUMA-seutu yhteistyötä on arvioitu valtuustokausittain vuosina ja vuosina Viimeisimmän arvioinnin toteutti Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään yksikkö. Arvioijan mielestä KUUMAn toimintakenttä ja sen tavoitteet ovat valtavat varsinkin suhteutettuna koordinointiin ja tiedottamiseen varattuihin resursseihin. KUUMA-yhteistyön ytimeen 7

8 on nostettu varsin yleisiä kansallisen tason poliittisiin ratkaisuihin liittyviä asioita. Lisäksi KUUMAn tehtäviä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen, elinkeinoasiat ja edunvalvonta, palveluyhteistyö, omistajapolitiikka sekä lisäksi KUUMAn sisäinen koordinointi ja Helsingin seudun yhteistyö. Kun toimintaa peilattiin edelliseen arviointiin, on vuosina onnistuttu hyvin vahvassa edunvalvonnassa, MAL-kokonaisuuden kehittämisessä sekä projektiosaamiseen panostamisessa. Haasteita arvioija katsoi edelleen olevan tavoitteiden priorisoinnissa, yksityiskohtaisten tavoitteiden määrittelyssä, niiden toteutumisen seurannassa sekä kuntien sitoutumisessa tavoitteisiin. Lisäksi viestintää kuntalaisille tulee arvioijan mielestä selkeyttää. Arviointia reflektoi myös Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. Hän kannustaa KUUMA-kuntia paneutumaan yhteisen edunvalvonnan lisäksi alueen sisäisten vahvuuksien ja erityispiirteiden tunnistamiseen paikallisten intressien ymmärtämiseksi. Vaattovaara perustelee suositustaan sillä, että moninaisuus on kaupunkiseudun olennainen erityispiirre ja ainutlaatuinen vahvuus. Optimaalisen kaupunkirakenteen hahmottaminen on koko Helsingin seudulla vasta aluillaan. Kaupunkiseutujen kehityksen ohjaamiselle ja yhteistyölle on nähtävissä vahvoja perusteita. Samalla on syytä muistaa, että moninaisuus on keskeinen osa Helsingin seudun tarjontaa ja houkuttelevuutta, jota yhdenmukaistamisen sijaan ja ongelmallisuuksista huolimatta tulisi vaalia. Kuntien yhdistymisselvitykset ja KUUMA-yhteistyö Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa Jouluun mennessä valmistuu väliraportti ja kesään 2014 mennessä loppuraportti. Syksy 2014 käytetään poliittiseen keskusteluun siten, että päätökset on tehty vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan ovat käynnistyneet vapaaehtoisesti myös ns. EKKV-selvitys eli Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys sekä Sipoon, Pornaisten ja viiden Itä-Uudenmaan kunnan yhdistymisselvitys. Keski-Uudenmaan selvitysalue km asukasta Mäntsälä EKKV-selvitysalue km asukasta Hyvinkää Vantaa 241 km asukasta Vihti Nurmijärvi Järvenpää Tuusula Kerava Sipoo Pornainen Helsinki 209 km asukasta Espoo Kauniainen Vantaa Helsinki Kirkkonummi Kuvio 3. Kuntien yhdistymisselvityksiä Helsingin seudulla km 8

9 Koska Helsinki ja Vantaa eivät ole mukana missään selvityksessä, käynnistää valtio myös metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen. Siinä selvitetään Tuusulan, Keravan, Sipoon, Kirkkonummen sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistymistä. Vihti todennäköisesti sisällytetään siihen selvitykseen. Kuntien kannalta tärkeä on myös valmisteilla oleva sote-laki eli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva laki. Siinä ratkaistaan, mikä organisaatio vastaa palvelujen järjestämisestä, rahoittamisesta ja tuottamisesta. Asiaa valmistelevan työryhmän loppuraportin on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Lain tulisi astua voimaan kesällä 2014, jotta puolestaan kunnat voisivat päättää yhdistymisistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi valtio valmistelee metropolilakia. Uuden lain mukaan metropolialueen yhteisiä asioita, kuten maankäyttöä, asumista ja liikennettä, valmistellaan metropolihallinnossa. Päätökset tekee vaaleilla valittava metropolivaltuusto. Lakia valmistelevan työryhmän väliraportti valmistuu ja lakiesityksen tulee olla valmis syyskuussa Kaikki selvitykset ovat valmiit tai lähes valmiit vuoden 2014 syyskuussa. Niiden jälkeen tehtävät johtopäätökset ja päätökset riippuvat toinen toisistaan. KUUMA-kunnat osallistuvat yhdistymisselvityksiin erilaisissa kokoonpanoissa ja kukin selvitys hoitaa omaa edunvalvontaansa ja yhteydenpitoa valtioon nähden. Kukin selvitysalue ottaa selvityksessään kantaa metropolihallintoon sekä sote-palveluihin. KUUMA-yhteistyön avulla koordinoidaan kaikkia selvityksiä sekä toteutetaan yhdessä kaikkien kymmenen kunnan yhteistä edunvalvontaa. Kuntien yhdistymisselvitysten ajan KUUMA-työryhmiä ovat vuonna 2014 kaavoittajat asuntoryhmä liikenneryhmä ympäristöryhmä kilpailukyky-ryhmä sivi-ryhmä sote-neuvottelukunta tietohuoltoryhmä ja hallintoryhmä. Työryhmien tehtävät liittyvät edunvalvontaan sekä erilaisiin hankkeisiin. Työryhmien puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti vuoden 2014 puheenjohtajakunnan eli Kirkkonummen edustaja. Varapuheenjohtajuuden jakavat Mäntsälä ja Pornainen yhdessä. 9

10 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1 Talouden kehitysnäkymät 4 Yhteensä 15 eri taloustutkimuslaitosta, pankkia ja muuta tahoa julkaisevat ennusteitaan Suomen taloudesta. Kaikki ennustavat, että Suomen talouskasvu piristyy vuonna Tutkimuslaitokset ennustavat keskimäärin noin 1,5 prosentin BKT:n kasvua ennustehaarukan ollessa 0,7 2,3 prosenttia. Ennustettu kasvu on vaatimatonta erityisesti, kun se suhteutetaan heikkoon lähtötilanteeseen. Suomen BKT tulee supistumaan lievästi kahtena peräkkäisenä vuonna, 2012 ja Yleensä työllisyyden kehitys seuraa viiveillä BKT:n kehitystä. Siten on pelättävissä, että työttömyys pahenee vielä alkuvuonna 2014 ja vasta vuoden toisella puoliskolla työttömyys alkaisi hitaasti pienentyä. Osa taloudellista tutkimuslaitoksista ennustaa, että keskimäärin työttömyysaste vuonna 2014 on vähän alhaisempi kuin vuonna Osa on päinvastaista mieltä; työttömyysaste on vähän korkeampi 2014 kuin Edellä kuvatut ennusteet ja tiedossa oleva työmarkkinaratkaisu tarkoittavat, että kuntien keskeinen veropohja eli asukkaiden tulot kehittyvät heikosti vuonna Suomen eri alueet ovat taloudellisesti hyvin riippuvaisia toisistaan. Kun alueellisia talousennusteita ei ole, hyvä lähtöoletus on, että KUUMAalueen talous kehittyy kuten koko Suomen talous. Työttömyys kasvussa Työttömiä KUUMA-alueella oli viimeisten tietojen eli syyskuun 2013 mukaan. Työttömien määrä kasvoi vuodessa henkilöllä 5. Työttömyys oli kaikkialla Suomessa kasvussa. KUUMA-alueella ja koko Uudellamaalla työttömien määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin syyskuusta 2012 syyskuuhun Kunta Syyskuu 2013 Syyskuu 2012 Muutos %-yksikköä Hyvinkää 9,3 7,7 1,6 Järvenpää 7,9 6,1 1,8 Kerava 8,1 6,1 2,0 Kirkkonummi 7,5 5,7 1,8 Mäntsälä 5,3 4,6 0,7 Nurmijärvi 5,1 4,0 1,1 Pornainen 5,8 4,4 1,4 Sipoo 5,2 4,0 1,2 Tuusula 5,9 4,7 1,2 Vihti 7,9 6,3 1,6 KUUMA-kunnat 7,1 5,6 1,5 Taulukko 3. Työttömyysaste 4 Erityisasiantuntija Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto (sivut 10 11). 5 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, Tilastokeskuksen lukujen mukaan työttömyys on alhaisempi. Tilastokeskuksen lukuja ei ole saatavissa kunnittain. Syyskuun 2012 ja 2013 luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset, koska tilastointiperusteet ovat muuttuneet. Todellinen työttömyyden kasvu on vähän pienempää. 10

11 Pornainen Kerava Tuusula Mäntsälä Nurmijärvi KUUMA-kunnat Hyvinkää Kirkkonummi Vihti Sipoo Järvenpää Uusimaa Koko maa 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kuvio 4. Työpaikkojen keskimääräinen vuosimuutos (%) Työpaikat Kunta, alue vuonna 2011 Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseutu Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti KUUMA-kunnat Helsingin seutu Uusimaa Koko maa Taulukko 4. Alueella työssäkäyvät (työpaikat) KUUMA-alueen alhaisin työttömyysaste syykuussa 2013 oli Nurmijärvellä ja korkein Hyvinkäällä Hyvinkää oli ainut KUUMA-kunta, jossa työttömyysaste oli korkeampi kuin Uudellamaalla keskimäärin eli 8,7 prosenttia. Työpaikkojen määrän kehitys maltillista Vuoden 2011 lopussa KUUMA-kunnissa oli työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi vuodessa ja 2,3 prosenttia. Työpaikkojen määrän nopea kasvu saattoi olla osittain vielä toipumista vuoden 2009 taantumasta, sillä kymmenvuotiskaudella työpaikkojen keskimääräinen vuosikasvu on ollut alempi eli 1,3 prosenttia. On erittäin epätodennäköistä, että työpaikkojen määrä kasvaisi vuonna 2014 yhtä nopeasti kuin vuonna Jo kymmenvuotiskauden keskimääräinen vuosikasvu eli 1,3 prosenttia olisi todella hyvä tulos. Se tarkoittaisi noin työpaikan lisäystä. Syy maltilliseen ennusteeseen löytyy siitä, että Suomen BKT tulee laskemaan kahtena peräkkäisenä vuotena eli 2012 ja Vaikka taloudelliset tutkimuslaitokset ennustavat talouden kääntyvän hitaaseen kasvuun, työllisyys seuraa yleensä viiveellä tuotannon muutosta. 11

12 Työpaikkojen kasvu KUUMA-kunnissa on ollut pääkaupunkiseutua nopeampaa. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan keskimääräinen työpaikkojen kasvu vuosina oli 0,7 prosenttia eli sama kuin koko Uudelllamaalla keskimäärin. Kaikista Helsingin seudun työpaikoista KUUMA-kuntien osuus on kuitenkin vain 14 % (taulukko 4). 2.2 Metropolipolitiikan painopisteet Hallitusohjelman mukaisesti metropolipolitiikka kohdistuu Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Sen sisällöllisiä painopisteitä ovat 1. hallinnon rakenteiden kehittäminen 2. maankäyttö, asuminen ja liikenne 3. kansainvälinen kilpailukyky 4. maahanmuuttokysymykset sekä 5. sosiaalinen eheys. Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö ovat eri osapuolten välisen kumppanuuden varmistamiseksi perustaneet metropolipolitiikan neuvottelukunnan. Sen puheenjohtaja on asunto- ja viestintäministeri ja varapuheenjohtaja hallinto- ja kuntaministeri. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valtion eri sektoreiden, alueen kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä alueen päättäjien ja asukkaiden kumppanuutta. Hallinnon rakenteiden kehittäminen Hallinnon rakenteiden kehittämiseksi eduskunta on hyväksynyt kuntarakennelain, joka on astunut voimaan Käytännössä kaikille Suomen kunnille tulee kuntarakennelain myötä velvollisuus selvittää yhdistymistä. Yhdistymispäätösten tulee olla tehdyt kuusi kuukautta sen jälkeen, kun uusi sote-laki on tullut hyväksytyksi eli todennäköisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi valtiovarainministeriö on lokakuussa 2013 käynnistänyt metropolilain valmistelun sekä valtion erityisen kuntajakoselvityksen. Metropolihallinnon päättävä elin on vaaleilla valittu valtuusto. Metropolihallinto hoitaa muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä metropolialueen kilpailukykyyn liittyviä tehtäviä. Metropolilain valmistelussa tulee ottaa huomioon alueen kuntarakenteen kehitys. Lakityöryhmän toimikausi päättyy Työryhmän tulee antaa maaliskuussa väliraportti ainakin metropolin hallintomallia, tehtäviä ja rahoitusta koskevista alustavista ehdotuksistaan. Hallinnon rakenteisiin liittyy myös oleellisesti valmisteilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, joka sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote-palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Lakia valmistelevan työryhmän ehdotuksen tulee olla valmis vuoden 2013 loppuun mennessä. Metropolialueen sote-palveluiden järjestämistä on pohdittu erillisessä jaostossa. KUUMA-kuntien yhdistymisselvitykset ja niiden vaikutus KUUMA-seudun toimintaan on kuvattu luvussa

13 Maankäyttö, asuminen ja liikenne Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-aiesopimus vuosille on allekirjoitettu kesäkuussa Aiesopimuksen tavoitteena on tukea kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimuksessa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Helsingin seudulla keskeistä on asuntotuotanto. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu asunnon rakentaminen vuosittain. Aiesopimus sisältää kuntakohtaiset kiintiöt, joihin kunnat sitoutuvat. Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 prosenttia. KUUMA-kunnissa ARA-tuotannosta voi olla puolet asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin. Tämä työ on KUUMA-kunnissa käynnissä (ks. luku 4.4 Asuntopoliittinen ohjelma). Aiesopimuksessa Helsingin seudun kunnat sitoutuvat laatimaan yhteisen maankäyttösuunnitelman (ks. luku 4.3 Helsingin seudun maankäytön suunnitelma MASU), jossa sovitetaan yhteen alueja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen. Samalla valtio sitoutuu tukemaan liikennejärjestelmien toimivuutta (ks. luku 3.5 KUUMA-liikenneyhteistyö ja edunvalvonta) ja maankäytön kehittämiseen liittyviä hankkeita alueella. Kansainvälinen kilpailukyky Helsingin seudun kuntien ja valtion on määrä vuoden 2013 loppuun mennessä allekirjoittaa yhteinen kasvusopimus. Sen tavoitteena on metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen. Osana kasvusopimusta edistetään seudun matkailullista vetovoimaa, parannetaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman työllistymismahdollisuuksia, vahvistetaan teollisuuden pk-yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä, kytketään luovien alojen osaamista yritystoiminnan kehittämiseen ja vahvistetaan alueen yrityspalveluekosysteemiä. Kasvusopimus ohjaa ja suuntaa osaltaan valtion kehittämisrahoitusta vuoden 2014 alusta alkaen. KUUMA-kuntien tavoitteet liittyvät pääosin teollisuuden pk-yritysten uudistumiseen ja kansainvälistymiseen (ks. luku 4.1 Kasvusopimuksen toteuttaminen). Sosiaalinen eheys Sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelmaa valmistellaan yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun kuntien kanssa. Sen tavoitteiksi ollaan asettamassa 1. nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ilmiöihin tarttumista 2. asumisen ja asuinalueiden eriarvoistumiseen puuttumista sekä 3. maahanmuuttoon liittyviä esityksiä. Maahanmuuttokysymykset erillisenä metropolipolitiikan painopisteenä eivät koske KUUMA-kuntia, mutta osana sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelmaa toimenpiteisiin on mahdollista saada tukea. 13

14 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA KUUMA-seutu -liikelaitoksen toiminta voidaan jakaa perustoimintaan ja hanketoimintaan. Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. KUUMA-seudun perustoimintaan on talousarviossa varattu yhteensä euroa, joka kattaa kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarin järjestämisen sekä muun muassa hallinnon ja viestinnän kustannukset. 3.1 KUUMA-yhteistyön koordinointi ja kehittäminen Tavoitteena on KUUMA-yhteistyökokonaisuuden hallinta ja johtaminen sekä valtuustokauden tavoitteiden asettaminen. KUUMA-seutu -liikelaitosta johtaa liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksen johtajan tehtävänä on muun muassa: 1. johtaa liikelaitoksen toimistoa 2. vastata yhteistyön koordinoinnista ja toteutuksen ohjauksesta, suunnitelmien ja resursoinnin valmistelusta sekä seurannan ja arvioinnin käytännöistä 3. huolehtia työryhmien toimivuudesta ja tukemisesta 4. vastata talousarvion ja -suunnitelman sekä tilinpäätöksen valmistelusta sekä yhteistyötä koskevien selvitysten laatimisesta tarvittaville viranomaisille 5. tehdä selvityksiä ja aloitteita seutuyhteistyön kehittämiseksi 6. huolehtia johtokunnan päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. Valtuustokauden KUUMA-yhteistyön arviointi huomioidaan alkaneen uuden valtuustokauden toiminnan suunnittelussa. Järjestetään KUUMA-johtokunnan ja -komission kokoukset ja seminaarit. Tuetaan KUUMA-asioiden käsittelyä kuntien toimielimissä samanaikaisesti ja samoin materiaalein. Työryhmien työskentely mahdollistetaan hakemalla toimintaan ulkopuolista rahoitusta ja huolehtimalla tarvittavasta projektihallinnoinnista ja työryhmien projektiosaamisesta. Mahdollistetaan seudullisten hankkeiden ja samalla hankkeisiin sitoutuvien resurssien koordinointi käsittelemällä kaikki seudulliset rahoitushakemukset komissiossa ennen rahoituksen hakemista. Käsitellään ja sitoudutaan seuraavan vuoden hankkeisiin edellisen vuoden syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Henkilöstöä koskevissa palveluyhteistyöhankkeissa asia käsitellään henkilöstöryhmässä ennen KUUMA-johtokunnan päätöksentekoa. KUUMA-yhteistyöstä tiedotetaan asukkaille kuntien omissa lehdissä ns. KUUMA-juttujen muodossa sekä sidosryhmille sähköisen uutiskirjeen muodossa. KUUMA-kuntien yhdistymisselvitysten tiedottamisesta vastaavat selvitysprojektien vetäjät myös KUUMA-uutiskirjettä hyödyntäen. Ylläpidetään ja kehitetään yhteyksiä tärkeimpiin rahoittajiin ja sidosryhmiin kuten elinkeinoelämään ja alueen koulutuksen järjestäjiin, Uudenmaan liittoon, HSL- ja HSY-kuntayhtymiin, ELY-keskukseen, alueen osaamiskeskuksiin sekä eri ministeriöihin. Päävastuullisena toimijana on yhteistyöjohtaja 14

15 3.2 Metropolipolitiikka ja edunvalvonta Tavoitteena on, että KUUMA-seutu menestyy metropolialueella pääkaupunkiseudun rinnalla. Tämä tarkoittaa, että KUUMA-kunnille tärkeät asiat sisältyvät metropolialueen yhteisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin ja niille ohjautuu sitä kautta valtion rahoitusta. Yhteisiä ajankohtaisia asioita Helsingin seudulla ovat tällä hetkellä muun muassa hallitusohjelman mukaisen kuntauudistuksen ja metropolipolitiikan toteuttaminen mukaan lukien Helsingin seudun maankäytön suunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman eli HLJ2015:n valmistelu. Yhteisen edunvalvonnan edellytyksenä on, että kulloinkin käsittelyssä olevasta asiasta on etukäteen muodostettu yhteinen mielipide. Valmistelutyötä ja KUUMA-kuntien painotuksia on kuvattu luvuissa erikseen. Valmistelutyöstä vastaavat pääsääntöisesti eri KUUMA-työryhmät. Yhteistyöjohtajan ja KUUMA-liikennesuunnittelijan tehtävinä on osallistua metropolipolitiikkaan, Helsingin seutuun ja koko Uuteenmaahan liittyvien eri sihteeristöjen ja työryhmien työhön, välittää tietoa KUUMA-työryhmistä valtiolle ja pääkaupunkiseudulle sekä päinvastoin välittää tietoa KUUMAtyöryhmiin päin. Yhteistyöjohtaja vastaa asioiden valmistelusta komissiolle ja KUUMA-johtokunnalle sekä tarvittaessa edelleen KUUMA-kuntiin. Metropolipoliitikan lisäksi tärkeitä yhteistyö- ja vaikuttamiskanavia ovat mm. johtavista luottamushenkilöistä muodostuva Helsingin seudun yhteistyökokous, Helsingin seudun kuntajohtajien valmistelukunta sekä MAL-neuvottelukunta. Koko maakunnan tasolla Uudenmaan liitto organisoi mm. kuntajohtajakokouksia ja sen valmistelusihteeristön kokouksia. KUUMA-seutu tekee yhteistyötä myös Länsi- ja Itä-Uudenmaan kuntaryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneiden ja selvitysten määrän kasvaessa uhkana on liiallinen organisoituminen. Samat henkilöt osallistuvat saman asian tiimoilta useisiin työryhmiin ja päätöksentekoareenoihin. Periaatteena on, että uusien esille nousevien asioiden työstämiseen käytetään olemassa olevia työryhmiä ja toimielimiä. Päävastuullisena toimijana ja edunvalvonnan organisoijana on yhteistyöjohtaja. Päätökset edunvalvonnan osalta tekevät KUUMA-komissio ja KUUMA-johtokunta sekä tarvittaessa KUUMA-kunnat. 3.3 KUUMA-omistajapolitiikka Tavoitteena on yhteisöjen toiminnan kehittäminen ja tukeminen siten, että KUUMA-kuntien eli omistajien yhteiset tavoitteet toteutuvat. Tämä tarkoittaa, että 1. metropolilain valmistelun yhteydessä Uudenmaan liiton, HSL:n ja HSYn tehtävät arvioidaan KUUMA-kuntien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 2. sote-uudistuksessa HUS-kokonaisuus säilyy siten, että kuntien yhdistymisselvitysten tuloksena mahdollisesti syntyvät uudet kaupungit ovat sote-alueita 3. Laurean toimipisteverkon kehittämisessä Keravan ja Lohjan uudet kampukset kattavat Hyvinkään toimistopisteen ohella KUUMA-kuntien asukkaiden ja yritysten osaamisen kehittämisen tarpeet sekä aluekehittämisen tarpeet. 15

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

Uudistuva ja verkostomainen

Uudistuva ja verkostomainen Uudistuva ja verkostomainen Keski- Uudenmaan kaupunki Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen päivitetty loppuraportti Sisällys Alkusanat 4 1. Tiivistelmä 6 1.1 Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot