EMEA Team Up Success Trip matka Säännöt ja ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMEA Team Up Success Trip matka 2016. Säännöt ja ehdot"

Transkriptio

1 Sääntöjen ja ehtojen hyväksyminen EMEA Team Up Success Trip matka 2016 Säännöt ja ehdot Yrittäessäsi pätevöityä vuoden 2016 EMEA Team Up Success matkalle ( Success matka ) Sinun on hyväksyttävä nämä Säännöt ja ehdot kokonaisuudessaan ja ehdoitta. Järjestäjä EMEA Success matkan pätevöitymisprosesseineen järjestää NSE Products Inc. (jäljempänä Nu Skin ). Pätevöitymisajanjakso Vuoden 2016 EMEA Succes matkan pätevöitymisajanjakso alkaa ja päättyy ( Pätevöitymisajanjakso ). Osallistumisehdot Kaikkien jossain valtuutetussa Nu Skin EMEA maassa laillisesti asuvien Ruby Executivien ja siitä ylöspäin ( Executive tai Sinä eri taivutusmuotoineen tai "Osallistuja ) on mahdollista pätevöityä EMEA Succes matkalle. Muiden markkina alueiden Executivet eivät voi osallistua. Executivet, jotka eivät noudata ja täytä näitä Sääntöjä ja ehtoja ja/tai Jakelijasopimusta Pätevöitymisajanjakson aikana, suljetaan pois pätevöitymisprosessista. Pätevöitymisehdot Voit pätevöityä EMEA Success matkalle täyttämällä kaikki alla selostetut ehdot jonkin vaihtoehtokohdan mukaisesti: 1. Saavuta STAR nimike STAR on Executive, joka saavuttaa Ruby nimiketason ja hänelle maksetaan sen mukaisesti, ja hän säilyttää asemansa vähintään neljä (4) kuukautta Pätevöitymisajanjakson aikana, mukaan lukien joulukuu, edellyttäen, että hänelle ei koskaan aiemmin ole maksettu Ruby nimiketason (tai siitä ylöspäin) mukaisesti neljän (4) tai sitä useamman kuukauden ajan minään aiempana vuotena. Niiden neljän (4) kuukauden aikana, jolloin Sinulle maksetaan uuden tasonimikkeen mukaisesti, olet oikeutettu ehdollisiin Executiveihin (Provisional Executives eli PExecs ), niin kauan kuin heidän nimikkeensä on Gold tai siitä ylöspäin ja heidän alapuolellaan on jakelija joka saa palkkiot Executive tason mukaan. 1

2 2. Nouse ylemmälle nimiketasolle ja luo uusi STAR (kuten yllä on määritelty) ensimmäiselle tasollesi (G1). a. Nouse Lähtötasoasi 1 ylemmälle tasolle: Ruby Executivesta Emerald Executiveksi tai Emerald Executivesta Diamond Executiveksi tai Diamond Executivesta Blue Diamond Executiveksi 2 b. Saavutettuasi uuden nimiketason Sinun tulee ansaita myyntipalkkiosi uuden nimikkeesi mukaisesti vähintään neljän (4) kuukauden ajan Pätevöitymisajanjakson aikana. c. Uuden STAR Executivesi tulee ansaita Ruby tason mukaisesti neljän (4) kuukauden ajan Pätevöitymisajaksolla, mukaan lukien joulukuu Uuden STAR Executiven on asuttava laillisesti jossain Nu Skin EMEA:n markkina alueen maassa. d. Niiden neljän (4) kuukauden aikana, jolloin Sinulle maksetaan uuden nimikkeen mukaisesti, olet oikeutettu ehdollisiin PExec jakelijoihin, niin kauan kuin heidän nimikkeensä on Gold tai siitä ylöspäin ja heidän alapuolellaan on jakelija, jolle maksetaan Executive tason mukaisesti. e. Sinun on ansaittava myyntipalkkiosi vähintään Ruby tason mukaisesti joulukuussa Nouse ylemmälle nimiketasolle ja luo uusi STAR (kuten yllä on määritelty) ensimmäiselle tasollesi (G1), taikka Sinulla tulee olla G1 G6 tasoillasi kuusi (6) sellaista alalinjan EMEA Succes matkalle pätevöityjää, jotka ovat rasitteettomia eli yhdellekään heidän alalinjoistaan ei makseta Blue Diamond Executive tason mukaisesti. a. Nouse Lähtötasoasi 1 ylemmälle tasolle: Blue Diamond Executivesta uudeksi Team Elite Executiveksi 3 tai ollessasi Team Elite Executive pätevöidy uudelleen Team Elite Executiveksi 4. 1 Lähtötaso määritetään sen perusteella, mikä on ollut korkein nimiketasosi neljän (4) kuukauden aikana yhden kalenterivuoden sisällä siitä alkaen, kun Sinusta on tullut Nu Skin jakelija. Näiden neljän (4) kuukauden aikana, jolloin Sinulle on maksettu lähtötasosi nimikkeen mukaisesti, Sinulla on oikeus PExec jakelijoihin, kunhan heidän tasonimikkeensä on vähintään Gold (tai siitä ylöspäin). 2 Uutena Blue Diamond jakelijana Sinun on saatava Blue Diamond palkkiosi kahtena (2) perättäisenä kuukautena minä tahansa kahtena (2) kuukautena kalenterivuoden sisällä 3 Koskien uusia Team Elite jakelijoita: 2016 Team Elite matkaa varten Sinun on täytettävä Team Elite nimiketason vaatimukset ja Sinulla on oltava viisitoista (15) Executivea ensimmäisellä tasollasi 6 kuukautena 12:sta pätevöitymisajanjakson aikana. Näiden kuuden (6) pätevöitymiskuukauden aikana Sinulla on oikeus PExecjakelijoihin, kunhan heidän tasonimikkeensä on vähintään Gold. 4 Koskien uudelleen pätevöityviä Team Elite jakelijoita: Sinun on täytettävä Team Elite nimiketason vaatimukset ja Sinulla on oltava viisitoista (15) Executivea ensimmäisellä tasollasi 6 kuukautena 12:sta kalenterivuoden aikana. Näiden kuuden (6) pätevöitymiskuukauden aikana Sinulla on oikeus PExec jakelijoihin, kunhan heidän tasonimikkeensä on vähintään Gold. 2

3 b. Uuden STAR Executivesi tulee ansaita Ruby tason mukaisesti neljän (4) kuukauden ajan Pätevöitymisajanjaksolla, mukaan lukien joulukuu Uuden STAR Executiven on asuttava laillisesti jossain Nu Skin EMEA:n markkina alueen maassa. c. Täyttyykö ehto kuudesta (6) alalinjan pätevöityjästä ratkeaa sen jälkeen, kun lopulliset pätevöityjät ovat selvillä joulukuussa Päästäksesi mille tahansa nimiketasoista Sinun on täytettävä kaikki Myyntipalkkiojärjestelmässä mainitut vaatimukset mukaan lukien ehto jälleenmyynnistä. Rekrytoinnista ei koskaan makseta bonuksia. Bonuksia ja myyntipalkkioita saa vain, kun myy niihin oikeuttavia tuotteita. Ilmoitus EMEA Success matkaan oikeutetuista EMEA Success matkaa varten asetettu tarkistuslautakunta käy läpi kaikki ne Executivet, jotka ovat täyttäneet Pätevöitymisehdot. Ne jakelijatilien haltijat, jotka ovat pätevöityneet EMEA Success matkalle, saavat tästä ilmoituksen sähköpostitse, ja heitä pyydetään vahvistamaan osallistumisensa Success matkalle ( Matkaan oikeutetut ). Mikäli Matkaan oikeutettuja on enemmän kuin EMEA Success matkalle on vapaita paikkoja, etusijalla ovat ne Matkaan oikeutetut, jotka ovat ensimmäisinä täyttäneet Pätevöitymisehdot. EMEA Success matkan myöhempään ajankohtaan siirtäminen EMEA Success matkaan oikeutettu voi siirtää osallistumisensa yhdellä (1) jaksolla 5, eli seuraavan matkan toteutumisajankohtaan, seuraavissa tapauksissa: Matkaan oikeutetun (tai ensisijaisen edustajan) lähisukulaisen kuolema; Matkaan oikeutetun (tai ensisijaisen edustajan) lähisukulaisen äkillinen vakava sairastuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Niiden Executivien osallistuminen EMEA Success matkalle, jotka pätevöityivät Pätevöitymisajanjakson aikana mutta jotka eivät päässeet matkaan paikkapulan vuoksi, siirtyy automaattisesti seuraavalle jaksolle. EMEA Success matka Palkkio EMEA Success matkaan sisältyy liput kahdelle (2) henkilölle per jakelijayksikkö. Matkaan kuuluu: Lennot EMEA Success matkan määränpäähän ja majoittuminen siellä; kuljetus lentokentältä ja kentälle matkakohteessa; ruuat ja juomat matkaohjelman mukaisesti; 5 Matkoja järjestetään noin kahdentoista (12) kuukauden välein. 3

4 erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit matkakohteessa sekä Bisnestapaaminen/ tapaamiset. EMEA Success matkalle osallistuminen on rajoitettu korkeintaan kahteen (2) osallistujaan per jakelijayksikkö (rajoitettu koskemaan joko kumppanuussopimuksen perusteella pätevöityneitä jakelijajäseniä tai Matkaan oikeutetun lähisukulaista, joka ei ole Jakelija tai Etuasiakas). Matkaan oikeutetun on itse maksettava kaikki ylimääräiset liput lähisukulaisilleen tai lapsenvahdeille. Tämä ratkeaa sen perusteella, onko paikkoja saatavilla. Nu Skin / matkatoimisto vaatii voimassa olevan luottokortin ylimääräisten vieraiden, kuten lasten, matkalippujen maksamista varten. Rekisteröitymismaksu riippuu kohteesta, ja sen suuruus ilmoitetaan ennen matkalle ilmoittautumista. Lentolipun hinta ei sisälly näihin rekisteröitymismaksuihin. Lennot järjestetään sellaiselta merkittävältä lentokentältä, joka on lähinnä Matkaan oikeutetun pätevöitymisajankohtana voimassa olevaa osoitetta. Jos Matkaan oikeutetun vieraan on lennettävä joltain toiselta lentokentältä, Nu Skin hyvittää lennon hinnasta Matkaan oikeutetun lipun hinnan verran. Esimerkiksi: Matkaan oikeutettu lentää Pariisista, ja lento maksaa 200. Vieras lentää Moskovasta, ja lento maksaa 500. Nu Skin hyvittää vieraan lentolipusta 200. Seuraavat kulut eivät sisälly EMEA Success matkaan: Kaikki vapaa ajan aktiviteetit taikka valinnainen lisätoiminta ja retket, puhelut, pesulamaksut tai muut hotellin laskuttamat satunnaiskulut. Sellaisten tilaisuuksien matkakulut, joihin haluat osallistua mutta jotka eivät kuulu sovittuun matkaohjelmaan. Emme ole vastuussa kuljetusten järjestämisestä tai Jakelijoiden kuljettamisesta ohjelmaan kuulumattomiin tilaisuuksiin. Kuljetukset hotelliin ja hotellilta, mikäli saapumis ja/tai lähtöajat poikkeavat matkaohjelmassa mainituista. Kaikki muut kulut, joita ei ole tässä erikseen mainittu. Matkavakuutus. Matkaan oikeutettujen ja heidän vieraansa/vieraidensa vastuulla on hankkia vaadittavat matkustusasiakirjat, mukaan lukien passi ja viisumi, yksi (1) kuukausi ennen lähtöä, samoin kuin kaikki vaadittavat tai suositellut rokotukset. Nu Skin ei varaa lentolippuja, ennen kuin asianomaiset viisumit on myönnetty. Kaikki näihin asiakirjoihin tai rokotuksiin liittyvät kustannukset ovat yksinomaisesti Matkaan oikeutetun vastuulla. Ne EMEA Success matkaan oikeutetut, jotka eivät pysty osallistumaan sille, eivät saa Nu Skinilta raha tai muuta korvausta. Jakelijan tai rekisteröidyn vieraan/vieraiden virallisen vahvistuksen jälkeen tekemä peruutus saattaa aiheuttaa kuluja Matkaan oikeutetun jakelijayksikölle. Oikeus EMEA Success matkaan ei ole siirtokelpoinen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Matkaan oikeutetut eivät saa käyttää palkintoja ansiomahdollisuusväittäminä kertoessaan liiketoimintamahdollisuudesta. 4

5 Hylkääminen Nu Skin varaa itselleen oikeuden pidättäytyä kaikkien palkkioiden lopullisesta myöntämisestä, kunnes näiden Sääntöjen ja ehtojen, Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen sekä Myyntipalkkiojärjestelmän noudattaminen on todennettu. Matkaan oikeutettujen on aina oltava Nu Skinin kannalta hyvämaineisia ja luotettavia. Nu Skin pidättää itselleen oikeuden hylätä ja/tai sulkea pois EMEA Success matkalta kenet tahansa henkilön tai jakelijayksikön, jos tämä on rikkonut näitä Sääntöjä ja ehtoja taikka vääristellyt tai manipuloinut Myyntipalkkiojärjestelmää Toimintaperiaatteet ja menettelytavat asiakirjan vastaisesti. Edellä sanotusta huolimatta sellaisten Executivien osallistuminen saatetaan evätä, joiden organisaatiossa on kohtuuttoman paljon palautuksia. Nu Skin pidättää itselleen oikeuden määritellä sen, mikä katsotaan kohtuuttomaksi määräksi palautuksia. Mikäli matkan jälkeisinä kahtenatoista (12) kuukautena tehdään kohtuuttomasti palautuksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa tasonimikkeeseen ja matkalle pätevöitymiseen, Matkaan oikeutettu suostuu korvaamaan Nu Skinille sen harkinnan mukaiset EMEA Success matkan matkakustannukset ja muut mahdolliset palkkiot. Mikäli jokin Jakelijasopimuksen loukkaus tulee ilmi sen jälkeen, kun EMEA Success matka on jo ohi, Nu Skin pidättää itselleen oikeuden vähentää matkan kustannukset tulevista, hylätylle Executivelle maksettavista provisiomaksuista ottamatta huomioon muita Jakelijasopimuksessa mainittuja toimenpiteitä. Vastuu Osanottajat vapauttavat Nu Skinin, sen osakkuusyhtiöt, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat kaikesta vastuusta, mikäli EMEA Success matkalle pätevöitymisestä tai itse matkasta aiheutuisi minkäänlaista vahinkoa, menetystä tai haittaa. Nu Skin tekee kaikki lippu, palveluseteli ja kuponkihankinnat samoin kuin kaikki matka, kuljetus tai majoitusjärjestelyt ainoastaan Matkaan oikeutettujen ja heidän vieraidensa edustajana, ja sillä nimenomaisella ehdolla, että Nu Skin ei ole vastuussa mistään suorista, välillisistä tai tahattomista vahingoista, loukkaantumisista, menetyksistä, onnettomuuksista, viiveistä tai minkäänlaisista odottamattomista tapahtumista, jotka voivat johtua mistä tahansa teosta tai tekemättä jättämisestä (mukaan lukien jonkun sellaisen kolmannen osapuolen huolimattomuus tai sopimusrikkomus, joka toimii EMEA Success matkan alihankkijana tai palveluntuottajana). Edellä mainittua rajoittamatta Nu Skin ei vastaa mistään sellaisesta menetyksestä tai kulusta, joka aiheutuu viivästymisistä tai muutoksista aikataulussa, majoituksessa tai ylivarauksista, kolmansien osapuolien laiminlyönnistä, sairaudesta, säästä, lakoista, terroriteoista, ylivoimaisista esteistä (force majeure), sodasta, karanteenista, rikollisesta toiminnasta tai mistä tahansa syystä, johon se ei voi vaikuttaa. Mainonta 5

6 Matkaan oikeutetut hyväksyvät ja suostuvat siihen, että Nu Skin tai mikä tahansa sen osakkuusyhtiö voi käyttää heidän nimeään, osoitettaan, (valo)kuvaansa, videota ja/tai palkintoon liittyvää tietoa markkinointitarkoituksiin ilman lisäkorvausta tai muuta vastiketta. Riidanratkaisu Näihin Sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan USA:n Utahin osavaltion lakeja, ja Osallistujat suostuvat täten minkä tahansa näihin Sääntöihin ja ehtoihin liittyvän riitatapauksen ratkaisun tapahtuvan yksinomaisesti Toimintaperiaatteet ja menettelytavat asiakirjassa esitetyn välitys ja sovintomenettelykäytännön mukaisesti. Kaikki välitys ja sovittelumenettelyt tapahtuvat yksinomaisesti Utahissa sijaitsevassa tuomioistuimessa. Kukin osallistuja luopuu ehdottomasti kaikista vastaväitteistä tuomioistuimen ja käsittelypaikan sekä riidanratkaisun suhteen. Muuta Nu Skin pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa näitä Sääntöjä ja ehtoja, EMEA Successmatka mukaan lukien. Nu Skin pidättää itselleen oikeuden tulkita yksipuolisesti näitä Sääntöjä ja ehtoja, mukaan lukien Pätevöitymisehtoja, ja kaikki päätökset ovat lopullisia. Palkkion arvo saatetaan tulkita Matkaan oikeutetun verotettavaksi tuloksi, ja Matkaan oikeutettu on yksin vastuussa mahdollisista veroseuraamuksista. Nu Skin kehottaa Matkaan oikeutettua kääntymään veroneuvojansa puoleen tässä kysymyksessä. Mikäli jonkin oikeusistuimen mukaan jokin näiden Sääntöjen ja ehtojen kohta on laiton, pätemätön tai mahdoton toteuttaa, se ei vaikuta muihin tässä oleviin lausekkeisiin, vaan ne pysyvät sitovina. EMEA Success matkalle pätevöityminen ja osallistuminen mitätöidään siellä, missä laki ja muut sovellettavat säädökset sen kieltävät. Nu Skin pidättää itselleen oikeuden vaihtaa palkkiot arvoltaan vastaaviin tai suurempiin. Kaikki ne isolla alkukirjaimella kirjoitetut nimet ja termit, joita ei ole tässä tekstissä määritelty, ovat siinä merkityksessä, jotka niille on annettu Toimintaperiaatteet ja menettelytavat asiakirjassa. Yrittäessäsi pätevöityä EMEA Success matkalle Sinun on syytä muistaa, että liiketoimintasi samoin kuin Nu Skinin ensisijainen tavoite on myydä korkealaatuisia tuotteita asiakkaille. Osana tätä prosessia voit rekrytoida muita jakelijoita liiketoimintaan rakentaaksesi myyntiorganisaatiotasi sekä kouluttaa heidät jälleenmyyjiksi. Muiden jakelijoiden rekrytoiminen ei kuitenkaan ole päätavoitteesi, vaan pikemminkin erottamaton osa perustyötäsi, joka on tuotteiden myyminen vähittäisasiakkaille ja tuotemyynnin kasvattaminen alalinjaorganisaatiosi välityksellä. 6

MYYNNIN PALKKIOJÄRJESTELMÄ- ESITE

MYYNNIN PALKKIOJÄRJESTELMÄ- ESITE MYYNNIN PALKKIOJÄRJESTELMÄ- ESITE Nu Skin osoittaa TODELLISEN ERON. Tekemällä yhteistyötä kanssasi jatkamme kohti tavoitettamme erottua todellisena johtajana palkkiojärjestelmällämme. Visiomme on täysin

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten.

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten. Yleiset varausehdot Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta...1 1.1 Selitykset...1 1.2 Tulkinta...5 2. Kutsu ja hakemus...6 2.1 Kutsu...6 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo...7

Lisätiedot

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat)

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Yleisten valmismatkasääntöjen lisäksi sovellamme näitä erityisehotoja. Apolloflex viittaa Apollomatkojen (Kuoni Nordic

Lisätiedot

Lisälomien ehdot. Pyydämme huomioimaan, että nämä ehdot koskevat vain lomamajoituksen vuokrausta, eivät vaihtoja tai RCI-jäsenyyttänne.

Lisälomien ehdot. Pyydämme huomioimaan, että nämä ehdot koskevat vain lomamajoituksen vuokrausta, eivät vaihtoja tai RCI-jäsenyyttänne. Lisälomien ehdot Nämä varausehdot yhdessä sivustomme evästeiden ja tietosuojamenettelyjen sekä kaiken sen kirjallisen informaation kanssa, jonka olemme saattaneet tietoonne, ennen kuin vahvistimme varauksenne,

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi)

Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi) Freescale Technology Forum Design Challenge -kilpailu (Euroopan kilpailu) Viralliset säännöt (Suomi) Tämä kilpailu on mitätön, mikäli se on lainsäädännön nojalla kielletty tai se kuuluu lakisääteisen verotuksen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt.

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. PINS -ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 29.4.2014) Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. Määritelmät 1.1 Coalition Rewards Coalition Rewards

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Palkkiojärjestelmä Johdanto

Palkkiojärjestelmä Johdanto SM Palkkiojärjestelmä Johdanto Ota huomioon, etteivät jälleenmyyjäasemasi ja tilauksesi ole voimassa, ennen kuin Mannatech Swiss International GmbH ( Mannatech ) on hyväksynyt tämän jälleenmyyjähakemuksen

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

1.2 Jäsenkortti on kortin myöntäjän omaisuutta (SAS tai luottokorttiyhtiö).

1.2 Jäsenkortti on kortin myöntäjän omaisuutta (SAS tai luottokorttiyhtiö). EuroBonus-jäsenehdot, helmikuu 2012 1. Jäsenyys ja jäsenkortti 1.1 Kaikki yksityishenkilöt voivat liittyä EuroBonus-jäseniksi. Jokaisella jäsenellä voi olla vain yksi jäsentili. Alle 18-vuotiailla lapsilla

Lisätiedot