Perustietoa mökkitontin ostajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustietoa mökkitontin ostajalle"

Transkriptio

1 Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se siksi ole oikeustoimena aivan yhtä mutkaton kuin irtaimen esineen, esimerkiksi polkupyörän tai pesukoneen, osto. Kiinteistökaupan tekeminen ei vaadi kuitenkaan mitään sellaista erityisosaamista, etteikö siitä voisi suoriutua omin avuinkin, turvautuen terveeseen järkeen ja luontaiseen uteliaisuuteen. Tervettä järkeä on esimerkiksi se, että katsoo hiukan, kenen kanssa ylipäätään ryhtyy tonttikauppoihin. Ota selvää, mitä ostat! Mökkitontin kaupassa kaupan kohde voi olla joko valmiiksi lainhuudatettu ja lohkottu itsenäinen tila, jolla on oma nimi ja rekisterinumero, tai se voi olla ns. määräala, eli maastoon ja kartalle merkitty osa myyjän suuremmasta tilakokonaisuudesta. Onnistuneen tonttikaupan perusedellytys on luonnollisesti se, että ostajalla ja myyjällä on täysi yhteisymmärrys kohteesta, josta kauppaa ollaan tekemässä. Vaadi siis aina, että kaupan kohde on selvästi maastoon merkitty ja että kartta, joka tulee kauppakirjan liitteeksi on selvä ja yhtäpitävä maastomerkintöjen kanssa. Varmista rakennusoikeus! Sijainnin ja rajojen ohella toinen keskeinen selvittelyn aihe mökkitonttia ostettaessa on rakennusoikeus. Rannoille tapahtuvan lomarakentamisen ehtoja ja edellytyksiä on viime vuosina kiristetty Suomessakin merkittävästi. Viimeksi näin tapahtui lainsäädäntöteitse vuoden 1997 alkaessa. Tällöin voimaantulleen uuden lainsäädännön mukaan rantarakentamisen tulee perustua pääsääntöisesti vahvistettuun kaavaan. Vaadi siis tontin myyjältä kaavapäätökseen (tai voimassaolevaan rakennuslupaan, tai ns. poikkeuslupaan) perustuvat tiedot siitä, mitä tontille saa rakentaa ja mille etäisyydelle rantaviivasta rakennukset saa sijoittaa. Varmista kulkuyhteydet! Ostitpa mökkitonttisi saaresta tai mantereelta tarkista aina, että kauppakirjasta selviää, mistä sinulla on oikeus tontillesi kulkea, samoin, kuka maksaa mahdolliset tien ja/tai venevalkaman rakentamiskustannukset, sekä milloin tie- ja/tai venevalkamayhteydet tontillesi ovat valmiit. Suupuheiden varaan kulkuyhteyksiä ei ole syytä jättää ja erityisen tärkeää kulkuyhteyksien sopiminen on silloin, jos teiden rakentamista ei ole tonttikauppaa tehtäessä vielä edes aloitettu. Tarkista kiinnitykset! Kaupan kohteen ollessa määräala, on tilanne usein se, että kantatilaa, josta määräalaa ollaan myymässä, rasittaa myyjän velkakiinnitys eli kantatila on myyjän velan panttina. Tällaisessa tilanteessa vaadi myyjältä kauppakirjaan selvä 6

2 kauppaehto, jossa myyjä ilmoittaa myyvänsä määräalan sinulle vapaana kaikista velkarasituksista ja sitoutuu lisäksi kustannuksellaan kuolettamaan sinulle myymäänsä määräalaa koskevat velkakiinnitykset sen jälkeen, kun määräalasi on muodostettu itsenäiseksi tilaksi. Tietoa löytyy, kun sitä osaa kysyä Kaikki edellä esitetyt perustiedot kaupan kohteesta sinun tulisi saada pyytämättä suoraan kohteen myyjältä. Ellet niitä häneltä saa, tai jos haluat tarkistaa myyjän tontista sinulle antamien tietojen paikkaansapitävyyden, voit hankkia tiedot myös itse suoraan ao. viranomaiselta. Tietoja hankkiaksesi tarvitset kohteen tunnistetiedot, joita ovat: kohteen sijaintikunta, kylä, tilan nimi ja rekisterinumero. Tietojen hankinta ei ole myöskään aivan ilmaista, vaan esim. täyden paketin hankkiminen ao. viranomaisilta maksaa n. 90 euroa. Kaupanvahvistaja Julkisen kaupanvahvistajan tehtävänä kiinteistön kaupassa on, kuten edellä jo todettiin, toimia kaupan todistajana. Tämän lisäksi kaupanvahvistaja tarkistaa ostajan ja myyjän henkilöllisyyden ja heidän muodollisen pätevyytensä kaupan osapuolina. Edelleen kaupanvahvistaja tarkistaa, että kauppakirja täyttää uuden maakaaren vaatimukset. Lisäksi kaupanvahvistaja tekee kaupasta ilmoitukset viranomaisille kauppojen kirjausta ja tilastointia varten. Julkisina kaupanvahvistajina voivat toimia mm. henkikirjoittajat, ulosottomiehet, maanmittaustoimiston maanmittausinsinöörit ja - teknikot sekä käräjäoikeuksien erikseen tähän tehtävään määräämät henkilöt. Kaupanvahvistajalle maksetaan hänen palveluksistaan 90 euron suuruusluokkaa oleva lakisääteinen palkkio kultakin vahvistettavalta kaupalta. Kuka palkkion maksaa, sen sopivat kaupan osapuolet keskenään. Kauppakirja ja kaupanvahvistaja Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa. Kiinteistön kauppa on tehtävä aina kirjallisesti ja kaupan osapuolten (myyjän ja ostajan tai heidän asiamiestensä) tulee allekirjoittaa kauppakirja yhtäaikaa saapuvilla ollen julkisen kaupanvahvistajan toimiessa todistajana. Kauppakirja Kiinteistön kauppakirjasta tulee käydä ilmi vähintäinkin seuraavat asiat: Kaupan osapuolet (myyjä ja ostaja) Kaupan kohde (kunta, kylä, tila ja rekisteritunnus) Kauppahinta (tai muu siitä annettava vastike) Omistusoikeuden siirtyminen ostajalle Edellä esitettyjen perustietojen lisäksi kauppakirjaan sisältyy yleensä joukko muitakin kauppaehtoja. Kahta sellaista sivuttiin jo näiden ohjeiden alkupuolella. Muissa kauppaehdoissa voidaan sopia myös esimerkiksi siitä, saako määräala osuutta kantatilan yhteisiin vesialueisiin, kenen kustannuksella määräala muodostetaan itsenäiseksi tilaksi jne. Hyvä menettelytapa on se, että myyjä toimittaa ostajalle nähtäväksi valmiin kauppakirjaluonnoksen karttoineen hyvissä ajoin ennen sovittua kaupantekoajankohtaa. Näin meneteltäessä ostaja pystyy perehtymään kauppakirjaan ja sen kaikkiin yksityiskohtiin perusteellisesti, jolloin itse kaupantekotilaisuudessa molemmilla kaupan osapuolilla on edessään valmiiksi tutut paperit. 7

3 Maanhankintaa koskevat rajoitukset Voimassaolevan lainsäädännön mukaan kunnalla on etuosto-oikeus tulla kiinteistön kaupassa ostajan tilalle ja lunastaa myyty kiinteistö itselleen, jos kaupan kohde on merkittävä kunnan yhdyskuntarakentamisen tai virkistys- ja suojelutarpeiden toteuttamisen kannalta. Mökkitonttien kysymyksessä ollen tällainen lunastus tulee harvemmin kysymykseen, sillä kuntien etuosto-oikeus koskee vain kauppoja, joissa kohteen pinta-ala on yli 5000 m 2 (pääkaupunkiseudulla yli 3000 m 2 ). Edelleen lunastustarvetta vähentää se, että kunnalla on varsin keskeinen rooli alueensa maankäytön suunnittelussa ja jo kaavoituksen yhteydessä kunta yleensä pystyy huolehtimaan siitä, ettei myytäviksi tarkoitettuja mökkitontteja pääse syntymään lunastusta vaativille alueille. Mitä tonttikaupan jälkeen? Ostajan tietopaketti Bonvesta-tontin ostaja ei jää yksin senkään jälkeen, kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupantekijäiskahvit juotu. Noin kuukauden kuluttua kaupan tekemisestä Bonvesta-tontin ostaja saa myyjältä kansion, Miten tästä eteenpäin. Tässä tietopaketissa ostajalle annetaan yksityiskohtaiset ohjeet niistä toimista, joihin hänen tulee tontin uutena omistajana ryhtyä, saadakseen omistuksensa virallisesti rekisteröidyksi. Paketissa on kiinteistönmuodostusta koskevien ohjeiden lisäksi myös vastaukset ostajan ensimmäisiin rakennuslupaa koskeviin kysymyksiin. Paketti sisältää myös kaikki ao. tontin jälkihoidossa myyjältä tarvittavat asiakirjat. 8

4 Kysymyksiä ja vastauksia Bonvesta-tonteista Missä päin Suomea tontteja on? BONVESTA-tontteja voit löytää lähes kaikkialta Järvi-Suomesta. Pohjoisimmat sijaitsevat Kuusamossa, itäisimmät Ilomantsissa ja läntisimmät Pomarkussa. BONVESTA-tontin voit löytää Saimaalta, Pieliseltä tai Keiteleeltä, mutta yhtä hyvin myös pieneltä, kotoiselta metsäjärveltä. Kuka tontteja esittelee ja myy? BONVESTA-tonttien esittelystä ja myynnistä sekä asiakkaiden henkilökohtaisesta palvelusta vastaavat 16 itsenäistä myyntipistettä eri puolilla maata. Kunkin kohteen myyntipisteen yhteystiedot löydät internetistä osoitteesta Pääsekö tonteille autolla? BONVESTA-tontille on rakennettu tai rakennetaan myyjän toimesta ja kustannuksella henkilöautolla-ajokelpoinen tie. Saaritonteilla autotie jatkuu luonnollisesti vain venevalkamaan, josta tontin omistajalle on varattu pysyvä auto- ja venepaikkaoikeus. Miten tontteja pääsee katsomaan? BONVESTA-tonteille löydät helpoimmin tilaamalla kohteesta karttamateriaalin, jonka avulla pystyt tutustumaan kohteeseen silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii. Voit saada materiaalin joko sähköisessä muodossa verkkopalvelun kautta tai vaihtoehtoisesti tilaamalla sen Bonvesta myyntipisteestä postitse kotiisi. Paljonko tontit maksavat? Yksittäisten BONVESTA-tonttien hinnat poikkeavat toisistaan varsin paljon riippuen tontin maantieteellisestä sijainnista, vesistöstä, maastosta, puustosta, ilmansuunnasta jne. Tällä hetkellä kalleimmat myynnissä olevat BONVESTA-tontit maksavat ja halvimmat Tonttien hintataso nousee siirryttäessä pohjoisesta etelään ja pieniltä metsäjärviltä suurille reittivesistöille :n hintatasolla löydät jo runsaasti laadukkaita kohteita Keski-Suomesta. Minkä kokoisia tontit ovat? BONVESTA-tontit ovat kooltaan pääsääntöisesti m 2. Ääritapauksissa koko vaihtelee kuitenkin välillä m 2. Yleensä tontit ovat muodoltaan neliömäisiä tai suorakaiteita ja vain rantaan rajoittuva sivu poikkeaa merkittävämmin suorasta linjasta. Onko tonteilla omaa rantaa? BONVESTA-tontit ovat muutamaa harvaa poikkeusta lukuunottamatta rantaan rajoittuvia, eli ns. omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Rantaviivan pituus tonteilla vaihtelee n. 35 metristä aina metriin saakka. Pääsääntöisesti tonttien rantaviivan pituus on kuitenkin m. Mitä tonteille saa rakentaa? BONVESTA-tontit ovat ensisijaisesti ns. yhden perheen loma-asunnon rakennuspaikkoja. Tonttien rakennusoikeus on lähes aina vahvistettu kaavalla ja kaavamääräykset eri kohteissa poikkeavat hiukan toisistaan. Tavallisimmin tontin koko rakennusoikeus on m 2 ja tontille saa sijoittaa yleensä kolme erillistä rakennusta. Erillisen rantasaunan koko saa olla yleisimmin m 2 ja saunan saa sijoittaa useimmiten m:n etäisyydelle rantaviivasta. Lisätietoja: Bonvesta Puh Fax Internet: 9

5 Kesämökin osto- ja myyntiopas Suomalaiset ovat mökkihullua kansaa. Jokaisella suomalaisella on oma erikoislaatuinen suhteensa kesämökkiin - toisille se on kesänviettopaikka, joillekin vielä toteutumaton unelma. Mökkeilystä kertovat luvut puhuvat omaa kieltään. Vuonna 2002 lähes suomalaista kuului kesämökin omistavaan asuntokuntaan. Vapaa-ajanasuntoja Suomessa on yli Vuonna 2004 Suomessa tehtiin yli 8000 lomakiinteistön kauppaa. Tilastot puhuvat puolestaan. Kesämökillä on oma erityislaatuinen paikkansa suomalaisten sydämissä. Ostettaessa ja myytäessä vapaa-ajanasuntoja ostopäätös perustuu useimmiten tunteeseen - tämä paikka on juuri se oikea meidän perheellemme. Näin sen pitääkin olla. Kesämökin, jolla perhe aikoo viettää yhteistä vapaa-aikaansa, täytyykin tuntua juuri siltä oikealta. Kesämökkiä myytäessä tai ostaessa kuitenkin siirretään usein varsin mittavia summia rahaa, ostaja ja myyjä saattavat joutua sopimaan keskenään erilaisista vakuusjärjestelyistä, on sovittava vaaranvastuun siirtymisestä, panttikirjojen siirrosta, asiakirjojen hankkimisesta jne... Nämä päätökset eivät voi perustua tunteeseen, vaan ne on tehtävä järjellä ja lain vaatimuksia noudattaen. Vapaa-ajanasunnon voi myydä toki omatoimisestikin, mutta silloin maallikon on syytä varautua melkoiseen työhön. Alan ammattilaista käyttämällä säästää aikaa ja vaivaa sekä ennen kaikkea voi olla varma siitä, että kauppa sujuu lain asettamien vaatimusten mukaisesti. Jos haluat myydä itse, hanki tietoa ja varaa aikaa Jos myyt kiinteistöä eli omakotitaloa, vapaaajan asuntoa tai tonttia, sinun on tunnettava maakaaren säännökset. Sinun tulee omata hyvät ja laajat markkinointikanavat. Sinulla on oltava runsaasti aikaa vapaa-ajan asuntosi esittelyille. Hyvästä ihmistuntemuksesta ja aikaisemmasta myyntikokemuksesta on hyötyä. Sinun on tiedettävä, mitä asiakirjoja tarvitaan, mistä ne saa ja hankittava asiakirjat itse. Sinun on tiedettävä, mitkä ovat kaupan olennaiset tiedot; ne on osattava kertoa kiinnostuneille ostajaehdokkaille. Kauppakirja on osattava laatia lain edellyttämällä tavalla ja siinä on huomioitava kaikki ostajan ja myyjän kannalta tärkeät seikat. Sinun on osattava vakuusjärjestelyt, jos kauppahinta maksetaan useammassa erässä. Kiinteistönvälittäjän rooli Kiinteistönvälittäjälle vapaa-ajan asunnon kauppa on tuttua, jokapäiväistä työtä. Siksi kiinteistönvälittäjä osaa väistää karikot, joihin tottumaton saattaa törmätä. Kaiken kaikkiaan lainsäädäntö asettaa kiinteistönvälittäjille selkeät velvoitteet siitä, miten toimeksianto hoidetaan myyjän kannalta mahdollisimman hyvin. Myyntitoimeksiantoa tehtäessä kiinteistönvälittäjä kertoo myyjälle kaikki kaupan kannalta tärkeät tiedot. Tällaisia ovat mm. realistinen hinta-arvio myytävästä kohteesta realistinen käsitys myyntiajasta tieto siitä, meneekö myyjältä kaupasta myyntivoiton veroa. Kiinteistönvälittäjä toimii myyjän puolesta: tilaa tarvittavat asiakirjat järjestää vapaa-ajan asunnon esittelytilaisuudet ja muut markkinointitoimenpiteet ottaa kiinnostuneilta ostajaehdokkailta tarjoukset vastaan ja välittää ne myyjälle. Lopuksi kiinteistönvälittäjä laatii myyjälle ja ostajalle kauppakirjan lain edellyttämällä tavalla sekä 10

6 huolehtii muista kaupan toteutumiseen liittyvistä tehtävistä, elleivät myyjä ja ostaja toisin sovi. Myyntiprosessin aikana saattaa eteen tulla lisäksi monia muitakin asioita. Niiden ratkaisemisessa on kiinteistönvälittäjän kokemuksesta apua. Ensikertaa myymässä? Hinta-arvio. Kun vapaa-ajan asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi, kannattaa pyytää hinta-arvio asuntokaupan asiantuntijalta. Huolellinen hinta-arvio perustuu hyvään asuntomarkkinoiden tuntemukseen, alueella tehtyihin, toteutuneisiin kauppoihin ja paikan päällä tehtyyn arvioon asunnon kunnosta ja sijainnista. Vastuu. Laki määrää myyjän vastuun vapaaajan asuntoa myytäessä. Asunto-osakkeen kauppaa koskevat säännökset löytyvät asuntokauppalaista ja omakotitalon kauppaa koskevat säännökset maakaaresta. Toimeksiantosopimus. Voit toki myydä asuntosi itsekin, mutta muistathan, että tällöin sinun tulee tuntea lain säännökset, omata hyvät markkinointikanavat ja aikaa asuntoesittelyjen järjestämiseen, hankkia kaikki tarpeelliset asiakirjat ja kertoa kiinnostuneille ostajaehdokkaille kaikki kaupan olennaiset tiedot sekä huomioida kauppakirjassa kaikki ostajan ja myyjän kannalta tärkeät asiat. Tehtyäsi toimeksiantosopimuksen Kiinteistömaailman kanssa selviät vaativasta tehtävästä vaivattomasti. Myyntityö. Kun käytät Kiinteistömaailman ammattilaista apunasi, saat vapaa-ajan asunnonmyyntisi tueksi tehokkaan mainonnan, kuvallisen Internet-ilmoituksen, lehti-ilmoittelun, paikalliset ostajatiedostot ja hinta-arvion. Ostajaa etsitään samanaikaisesti mainonnalla ja Kiinteistömaailman asiakastiedostoista. Monen tehokkaan myyntikanavan kautta tavoitamme suuren joukon ostajia. Heidän joukostaan löytyy todennäköisesti myös hän, jolle juuri sinun vapaa-ajan asuntosi on unelmien täyttymys. Tyytyväinen asiakas on valmis maksamaan vapaa-ajan asunnosta parhaan hinnan. Tarjous. Kun olet tehnyt toimeksiantosopimuksen kiinteistönvälittäjän kanssa, saat häneltä kiinnostuneiden ostajien tekemät tarjoukset myytävästä vapaa-ajan asunnosta. Ostajaehdokas ei aina tarjoa pyytämääsi hintaa. Vaikka lopullinen päätös tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä on sinun, kiinteistönvälittäjämme osaa kertoa, mitä tarjouksia arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon. Kaupat. Kun olet hyväksynyt tehdyn tarjouksen, on kaupanteon aika. Varsinainen kaupanteko tapahtuu vapaa-ajan asunnon ostajan lainapankissa, Kiinteistömaailman asuntomyymälässä tai muussa kaikille osapuolille sopivassa paikassa. Läsnä ovat sinun lisäksesi ostaja, kiinteistönvälittäjä, kaupanvahvistaja sekä pankin edustaja. Kiinteistönvälittäjä antaa ohjeet tuolloin tarvittavista papereista. Verotus. Kiinteistönvälittäjä antaa tietoa kaupan osapuolille kauppaan liittyvästä varainsiirto- ja luovutusvoittoverotuksesta. Sanasto Kiinteistöalan lakisanasto selvittää vaikeat termit. Tutustuttuasi siihen tiedät paljon enemmän. Asemakaava Asemakaava sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä kunnan tietyn sisäisen alueen järjestämisestä ja rakentamisesta. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Asunto-osake Osake tai osakesarja, joka oikeuttaa asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyn huoneiston hallintaan. Asunto-osakkeen kaupassa ostajasta tulee ostamiensa osakkeiden omistaja ja yhtiöjärjestyksessä määritellyn huoneiston haltija. Asunto-osakeyhtiö Osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita rakennusta tai rakennuksia, joissa olevien kaikkien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallitsemasta kiinteistöstä. Edunvalvoja Edunvalvoja korvaa sanat holhooja ja uskottu mies. Henkilö, joka hoitaa alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön taloudellisia ja muitakin asioita. Esisopimus Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin lopullisen kaupan. Esisopimuksen avulla osapuolet haluavat varmistaa toistensa sitoutumisen kauppaan sellaisessa tilanteessa, jossa lopullisen ehdollisenkaan kaupan tekeminen ei ole vielä syystä tai toisesta mahdollinen. Asunto-osakekaupan esisopimus on vapaamuotoinen mutta kiinteistön osalta myös esisopimus on laadittava maakaaren muotosäännöksiä noudattaen eli kirjallisesti ja julkisen kaupanvahvistajan myötävaikutuksella. Hallintaoikeus Kauppakirjassa on hyvä sopia, milloin asunnon hallintaoikeus luovutetaan ostajalle. Tällä tarkoitetaan sitä ajankohtaa, jolloin asunto on vapaa ostajan käyttöön. 11

7 Haltijavelkakirja Juokseva velkakirja, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjan haltijalle. Kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja voidaan käyttää vakuutena kiinteistökaupassa vuoden 2006 loppuun saakka. Ne tulee kaupassa siirtää ostajalle lainoittamattomina. Isännöitsijäntodistus Todistus, jonka asunto-osakeyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi pyynnöstä antaa osakkeenomistajalle, panttivelkojalle tai kiinteistönvälittäjälle. Todistuksesta tulee käydä ilmi mm. tietoja yhtiöstä sekä yhtiön taloudellinen tila ja osakkeen osakeluetteloon merkitty omistaja. Kaavaote Kaavaotteesta selviää alueen kaavoitustilanne. Katselmus Katselmuksessa tutustutaan paikan päällä myynnissä olevaan kohteeseen. Esim. kiinteistön kaupassa on hyvä tutustua koko kiinteistön alueeseen, rajoihin ja kaikkiin rakennuksiin. Kaupantekotilaisuus Tilaisuus, jossa myyjä ja ostaja allekirjoittavat kiinteistön tai huoneiston kauppakirjan. Mikäli kauppa tehdään kiinteistönvälittäjän välitystoimeksiantona on myös kiinteistönvälittäjä läsnä kaupantekotilaisuudessa. Kiinteistön kaupassa on lisäksi läsnä myös julkinen kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistaja Kiinteistön kaupan ja kiinteistöä koskeva esisopimus tulee tehdä aina julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa. Kaupanvahvistajina toimivat mm. henkikirjoittajat, julkiset notaarit ja käräjäoikeuden erikseen tähän tehtävään määräämät henkilöt. Kauppahinta Kauppahinta tai muu vastike tulee merkitä selkeästi kauppakirjaan. Maksettava vastike voi olla muutakin kuin rahasuoritus. Kiinnitys Kiinnityksellä tarkoitetaan menettelyä, jolla kiinteistön omistaja hankkii panttikirjoja voidakseen käyttää omistamaansa kiinteistöä esim. pankkilainojen vakuutena. Kiinnitystä haetaan kiinteistön sijaintikunnan käräjäoikeudesta. Kiinnitys voidaan vahvistaa kokonaiseen kiinteistöön, sen määräosaan tai määräalaan. Kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset selviävät rasitustodistuksesta, jonka voi tilata mm. käräjäoikeudesta. Kiinteistö Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on määrätty rajoiltaan. Kiinteistöjä ovat mm. tilat ja tontit. Kiinteistörekisterikartta Kartta, josta selviää alueen rajat. Kiinteistörekisterin ote Ote kiinteistörekisteristä, josta selviää mm. alueen pinta-ala ja rasitteet. Kuntotarkastus Kuntotarkastus on toimenpide, jossa tarkastetaan rakennuksen kunto ja dokumentoidaan se. Käsiraha Tehdessään myytävänä olevasta asunnosta ostotarjouksen ostajat maksavat usein myyjälle käsirahan tekemänsä tarjouksen vakuudeksi. Lainhuuto Ostajan omistusoikeus kiinteistöön kirjataan myöntämällä kaupalle lainhuuto. Lainhuutoa tulee hakea kiinteistön sijaintikunnan käräjäoikeudesta kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Lainhuutotodistus Todistus, josta näkyy kuka on viimeisin lainhuutorekisteriin merkitty kiinteistön omistaja. LKV Lyhenne sanoista laillistettu kiinteistönvälittäjä. Lohkominen Lohkomisella tarkoitetaan sitä viranomaistoimitusta, jossa ostettu määräala erotetaan kiinteistöstä omaksi itsenäiseksi kiinteistöksi. Myyntitoimeksianto Kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävä sopimus kohteen myymisestä. Määräala Määräalan kaupassa myydään tietty rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä (esim m 2 suuruinen määräala). Määräalan rajat ja sijainti tulee yksilöidä huolellisesti kauppakirjassa ja lisäksi sen liitteenä olevassa kartassa. Osakekirja Asunto-osakeyhtiön on annettava jokaisesta osakeryhmästä osakkeenomistajalle osakekirja. Osakekirjan voi pantata esim. pankkiin lainan vakuudeksi. Ostotarjous Ostajaehdokas tekee myyjälle tai kiinteistönvälittäjälle ostotarjouksen myynnissä olevasta kohteesta. Ostotarjous on hyvä tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman hyvin yksilöitynä. Ostotoimeksianto Kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävä sopimus siitä, että kiinteistönvälittäjä etsii sopivaa kohdetta ostajan ostettavaksi. Tällöin kiinteistönvälittäjän toimeksiantajana on ostaja. 12

8 Panttikirja Todistus, jonka käräjäoikeus antaa kiinteistöön vahvistetusta kiinnityksestä. Panttikirja ei ole luonteeltaan velkakirja. Puolison suostumus Jos toinen aviopuolisoista on myymässä omistamaansa asuntoa, hän tarvitsee kauppaan toisen aviopuolison suostumuksen, mikäli kyseessä on asunto, joka on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi aviopuolisoiden yhteisenä kotina. Päämies Alaikäinen henkilö tai muuten vajaavaltainen henkilö, jonka taloudellisia ja muitakin asioita edunvalvoja hoitaa. Aikaisemmin päämiestä kutsuttiin mm. holhouksen alla olevaksi tai holhottavaksi, enää nämä sanat eivät ole käytössä. Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Neuvoja rakennuslupiin liittyvissä asioissa saa kunnan rakennuslupaviranomaisilta. Rakennusoikeus Kunnan rakennuslupaviranomaisilta ja alueen yksityiskohtaisesta kaavasta saa tietoa rakennusoikeuden laadusta, laajuudesta ja rakennusten sijoittamisesta. Rasite Kiinteistöön saattaa kuulua erilaisia oikeuksia (tai velvollisuuksia), esim. oikeus käyttää toisen kiinteistön alueella olevaa ajotietä. Tällöin puhutaan rasitteista. Rasitteet ilmenevät kiinteistörekisterinotteesta. Rasitustodistus Todistus, josta selviää mm. kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset ja mahdolliset vallinnanrajoitukset esim. ulosmittaus- tai konkurssimerkinnät. Selonottovelvollisuus Ostajalla on asuntokaupassa selonottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan tulee tarkastaa huolella kaupan kohde ennen kaupan tekemistä. Ostaja ei voi kaupan jälkeen vedota enää sellaiseen seikkaan, jonka hän on tarkastuksessa havainnut tai joka hänen olisi pitänyt siinä havaita. Vakiokorvaus Asuntokaupassa vakiokorvasuehtoa käytetään käsirahan sijaan asunnon ostotarjousta tehtäessä. Tällöin ostotarjoukseen otetaan ehto, jonka mukaan myyjä tai ostaja joutuu maksamaan toiselle tietyn rahamäärän hyvityksenä (vakiokorvauksena), mikäli vetäytyy hyväksytystä tarjouksesta. Ennen voimaan tullutta asuntokauppalain uudistusta vakiokorvaus-termin sijasta puhuttiin sopimussakosta. Tiedonantovelvollisuus Myyjän tiedonantovelvollisuudella asuntokaupassa tarkoitetaan sitä, että myyjän tulee antaa ostajalle ennen kaupan tekemistä kaikki kaupan kannalta olennainen tieto. Vakuusjärjestely Jos asuntokauppa tehdään siten, että koko kauppahintaa ei makseta kerralla, tulee kauppakirjassa turvata myyjän vielä saamatta oleva kauppahinnan osa sekä ostajan jo maksama kauppahintaerä. Valtakirja Mikäli asunnon myyjä tai ostaja ei itse pääse kaupantekotilaisuuteen, voi hän valtuuttaa jonkun toisen edustamaan itseään antamalla tälle valtakirjan. Valtuutus kiinteistön myyntiin tulee lain mukaan tehdä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies sekä myytävä kiinteistö. Myös muut valtuutustilanteet on hyvä hoitaa saman muotosäännöksen mukaisesti. Velaton hinta Myytävään asunto-osakkeeseen saattaa kohdistua jokin tietty osuus asunto-osakeyhtiön lainoista. Velaton hinta ilmoittaa ostajalle sen yhteishinnan, joka koostuu myyjälle maksettavasta kauppahinnasta sekä huoneiston yhtiölainaosuudesta. Viivästyskorko Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa sovitussa ajassa, on myyjällä oikeus vaatia maksamatta olevalle kauppahinnalle viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrästä säädetään korkolaissa. Yhtiövastike Yhtiövastike voi olla mm. hoitovastiketta, jolla katetaan asunto-osakeyhtiön juoksevia kuluja tai rahoitusvastiketta, jolla maksetaan ko. huoneistoon kohdistuvaa velkaosuutta asunto-osakeyhtiön yhtiölainasta. Yleiskaava Yleiskaava voi olla yleispiirteinen kunnan suunnitelma tai yksityiskohtaisempi rakentamista ja maankäyttöä ohjaava kaava. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunnanvaltuusto Iso prosessi, paljon asioita Kuten edellä olevasta ilmenee, vapaa-ajan asunnon kauppa on varsin iso kokonaisuus ja siksi onkin syytä varmistaa, että asiat hoituvat kaikilta osin lain kirjainta noudattaen, vaivattomasti ja taloudellisesti parhaan tuloksen antaen, riippumatta toimeksiannon kohteesta tai suuruudesta. Lisätietoja: Kiinteistömaailma Oy Puh Internet: 13

9 Sampo Pankki rakentajan kumppanina Kun oman kodin tai mökin rakentamis- tai remontointi-into iskee, kannattaa ensimmäiseksi hankkia selkeä kokonaiskuva omasta taloudellisesta tilanteesta. Se antaa reaiistiset raamit suunnitelmille. Pilvilinnojen unelmointiin on turha käyttää alkaa, ja ikäviltä yllätyksiltä välttyy, kun tietää mahdollisuutensa etukäteen. Oma koti on hyvinvoinnin ja oman talouden kulmakivi. Asumiskustannukset vievät keskimäärin kolmanneksen kotitalouden käytettävissä olevista varoista. Harva tulee ajatelleeksi, että samalla kun maksaa asuntoa, voi myös kerryttää säästöjä yllättävien menojen varalle tai sijoitettavaksi. Koska ison elämänmuutoksen edessä joutuu joka tapauksessa tarkastelemaan taloutensa kokonaisuutta, voi saman tien varautua jo työelämän jälkeiseenkin aikaan ottamalla hyvissä ajoin esimerkiksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Henkilökohtainen Talousarvio Henkilökohtainen Talousarvio on kattava katsaus yksityishenkilön talouden nykytilaan ja mahdollisuuksiin. Asiantuntijan ja erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitellun verkkoohjelman avulla laadittava Henkilökohtainen Talousarvio on saatavissa ainoastaan Sampo Pankista ja sen saa maksutta. Henkilökohtainen Talousarvio laaditaan etukäteen sovitussa tapaamisessa Sammon Tunnilla. Sovittu tapaamisaika varmistaa talouden eri puolien punnitsemisen ja parhaiden ratkaisujen hakemisen häiriöttömästi, rauhallisesti ja monipuolisesti. Useimmissa Sampo Pankin konttoreissa neuvotteluajan voi varata myös illaksi, eikä neuvottelua tarvitse hoitaa kesken kiireisen työpäivän. Sammon Tunnilla talous käydään läpi nykyhetkestä eläkepäiviin saakka, jokapäiväisten raha-asioiden hoidosta lainoihin ja sijoittamiseen. Omaa Talousarviotaan voi tarkastella myös verkkopankissa ja sitä kannattaakin päivittää säännöllisesti. Kun rahoitus on kunnossa, on vielä syytä tarkistaa vakuutukset. Mitä ja milloin vakuutuksia tarvitaan? Vakuutuksen asiantuntijat saat käyttöösi Sammon omistamasta If Vahinkovakuutuksesta. 14

10 Turvallinen ja joustava tapa asunnon rahoittamiseen Sammon asuntolaina on turvallinen ja joustava tapa asunnon hankinnan rahoittamiseen. Laina sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Rahoituksesta puhuttaessa on erittäin tärkeää, että pankin edustajana neuvottelussa on osaava ja kokenut rahoitusalan ammattilainen. Rakentajalle saattaa olla käynnistymässä elämän ainutkertainen hanke. Rahoitusasiantuntija hoitaa rakentamisen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä päivittäin. Hänen tuomansa realismi kustannusarvioon ja kokemuksensa mahdollisista sudenkuopista saattavat myöhemmin osoittautua todella kullanarvoisiksi. Yllätyksiä voi sattua aina, siksi esimerkiksi lainaturvan tarpeellisuus täytyy muistaa tarkistaa. Sammon asuntolainan takaisinmaksuaika voi olla jopa 30 vuotta. Pitkä takaisinmaksuaika tietää pienempiä lainan lyhennyseriä. Jäljelle jäävän summan voi sijoittaa tuottavasti, tai käyttää tavalliseen jokapäiväiseen elämiseen ilman, että rahankulua tarvitsee koko ajan pohtia. Sampo Pankissa on tarjolla myös pitkäaikainen, kiinteäkorkoinen asuntolaina. Luoton vakuutena käytetään yleisimmin omaa asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa. Asuntoa vastaan voi saada lainaa 75 prosenttia hankintamenosta. Osalle lainaa voi saada myös valtiontakauksen. Vakuutena voidaan käyttää myös pankkitalletusta, pörssiosakkeita, sijoitusrahastoosuuksia ja muita arvopapereita. Niiden vakuusarvo määritellään kussakin tapauksessa erikseen. Takausta voidaan käyttää pienen luoton vakuutena tai tarvittaessa suuremman lainan lisävakuutena. Takaisinmaksussa useita vaihtoehtoja Lainan takaisinmaksutapaan vaikuttaa esimerkiksi luotonottajan tulojen säännöllisyys. Useimmille sopii parhaiten lainan maksaminen kuukausittain. Sampo Pankki voi kuitenkin laatia hyvinkin yksilöllisiä maksuohjelmia, joita voidaan myös tarvittaessa muuttaa. Lainan maksutavan muutoksen voi tehdä helposti Sammon verkkopalvelussa, puhelinpalvelussa tai konttorissa. Kaikki vaihtoehdot käydään huolellisesti läpi Sammon asiantuntijan kanssa, jotta löydetään aina juuri se paras mahdollinen ratkaisu asiakkaalle. Tasaerälyhennyksessä (annuiteetti) maksuerä jaetaan korkoon ja lyhennykseen. Koron aleneminen pienentää maksuerää ja koron nousu suurentaa sitä. Laina-aika ei muutu. Lainan maksutavaksi voi valita myös samansuuruisena pysyvän tasaerän (kiinteä tasaerä eli Fix-tasaerä). Korkotason muutokset vaikuttavat vain laina-ajan pituuteen. Tasalyhenteisen lainan Iyhennyserä pysyy samana koko laina-ajan. Maksuerä saadaan Lainapäätös tunnissa Lainahakemus käsitellään ja luottoasiakirjat allekirjoitetaan aina Sampo Pankin konttorissa. Lainahakemuksen voi tehdä jo etukäteen verkkopankissa, mikäli asiakkaalla on Sammon palveluavaimet. Jos lainan hakija ei ole vielä Sampo Pankin asiakas tai hänellä ei ole palveluavaimia, asiat lähtevät rullaamaan ottamalla yhteyttä Sampoon joko käymällä konttorissa tai puhelimitse. Osoitteessa voi jättää myös yhteydenottopyynnön, tehdä ajanvarauksen tai täyttää suoraan lainahakemuksen. Kaikissa tapauksissa Sampo Pankki lupaa lainapäätöksen aina tunnin kuluessa siitä, kun tarpeelliset selvitykset on saatu. Tarvitsetko apua lainan hakemisessa? Soita Sammon puhelinpalveluun ma-pe 9-18 (pvm/mpm). Lainan vakuudet 15

11 lisäämällä korko lyhennyserään. Koron aleneminen ja lainamäärän väheneminen pienentävät maksuerää ja koron nousu suurentaa sitä. Kertalyhenteinen laina maksetaan kokonaan kerralla. Lainaan liittyy usein jatkuva säästösopimus, jolla säästetään rahat lainan maksamiseen. Voidaan sopia, että lyhennykset alkavat esimerkiksi vuoden kuluttua nostosta. Tätä tapaa kannattaa käyttää erityisesti rakentamislainoissa. Lainaan on muutenkin mahdollista saada lyhennysvapaata. Muutaman kuukauden tai jopa vuoden lyhennysvapaa auttaa yllättävien menojen sattuessa. Pankkiin kannattaa aina ottaa yhteyttä ajoissa, jos on tarve muuttaa lainan lyhennysohjelmaa. Lainan korko on maksettava vähintään puolivuosittain myös lyhennysvapaan aikana ja kertalyhenteisessä lainassa. Vaihtuva tai kiinteä korko Vaihtuvakorkoisen lainan korko muodostuu valitusta viitekorosta ja siihen lisättävästä marginaalista. Viitekorkona käytetään yleisimmin euroalueen yhteisiä euriborkorkoja. Asuntolainaan suosittelemme 12 kuukauden euriboria, lainan korko muuttuu silloin 12 kuukauden välein. Marginaali sovitaan luottokohtaisesti ja siihen vaikuttavat muun muassa asiakkaan maksukyky, vakuudet, laina-aika ja lainatarkoitus. Kiinteässä korossa ei ole erikseen viitekorkoa ja marginaalia. Pankki ja asiakas sopivat korkoprosentin, joka on voimassa määräajan. Sammossa kiinteäkorkoisen lainan voi saada jopa 20 vuodeksi. Kiinteäkorkoinen laina on aina nostettava yhdellä kertaa. Kiinteäkorkoinen laina on velallisen kannalta sitovampi kuin vaihtuvakorkoinen. Kiinteäkorkoistakin lainaa voi maksaa etukäteen. Pankilla on kuitenkin oikeus periä korvausta syntyvästä koron menetyksestä, jos uusien vastaavien lainojen korko olisi maksuhetkellä alhaisempi kuin alun perin sovittu korko. Valtio voi tukea asunnon ostoa maksamalla lainalle korkotukea. Korkotuen saantiin vaikuttavat hakijan ja hänen perheensä tulot, varallisuus sekä hankittavan asunnon koko. Mahdollisuus vähentää verotuksessa Verotuksessa voi vähentää asunto- ja opintolainojen sekä tulonhankkimista varten otettujen lainojen korkoja. Korot saa vähentää kokonaan pääomatuloista, joita ovat muun muassa vuokratulot, omaisuuden myynnistä saatava veronalainen voitto sekä osakkeista saatavat osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole tai niitä on korkomenoja vähemmän, korkomenot vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Ajantasaiset prosentti- ja euromäärät selviävät lainaneuvottelussa. Mökkilainan korkoja ei voi vähentää verotuksessa. Asp-ensiasuntoon vuotias ensiasunnon hankkija saa ASPlainaan tavallista edullisemman koron, valtion korkotuen ja tarvittaessa osaan lainasta valtion takauksen. ASP-tiliä voi kartuttaa oman säästötavoitteen mukaisesti. Se on veroton, korollinen säästämistili ja lainan saa, kun sovittu säästötavoite on toteutunut. ASP-lainalla hankitussa kodissa on asuttava itse. Asunnon voi kuitenkin tilapäisesti vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi, jos esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle. ASP-lainalla hankitun asunnon voi myydä vapaasti. Aikaisemmin otettua ASP- 16

12 lainaa voi käyttää uuden asunnon hankintaan, jos sen ostaa puolen vuoden kuluessa edellisen asunnon myyntihetkestä. Lainaturva auttaa odottamattomissa tilanteissa Lainaturva auttaa, kun lainanmaksukyky heikkenee tilapäisen työkyvyttömyyden, työttömyyden, kuoleman tapauksen tai tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan takia. Lainaturvan voi ottaa yksin tai yhdessä toisen velallisen kanssa pariturvana. Lainaturvan korvaukset on tarkoitettu käytettäväksi Sammosta otetun lainan pääoman korkojen ja muiden lainaan mahdollisesti liittyvien kulujen maksamiseen. Jos korvaus on suurempi kuin vakuutusyhtiön ja pankin saatavat, vakuutettu tai edunsaaja saa erotuksen. Rauhallisin mielin rakentamaan ja remontoimaan Rakentaminen, remontoiminen ja sisustaminen ovat elämän tärkeimpiä asioita. Niitä on mukava tehdä siten, että talous on kunnossa ja apua budjettiin saatavilla, jos sitä tarvitaan. Sammosta saat ratkaisun talousasioiden hoitoon. Elämän yllättäviin tilanteisiin on hyvä olla varautunut. Muista siis Sampo Pankin Kohtuullisen Koron Käyttölaina. Kun varmistat käyttörahaa tilillesi ottamalla Kohtuullisen Koron Käyttölainan, tiedät aina, mikä korkosi on, kuinka paljon kuukausittainen kulusi on ja pystyt vielä valitsemaan tarvittaessa kaksi kuukautta vuodessa maksuvapaata, jolloin et lyhennä lainaasi olleenkaan (ei perättäiset kuukaudet). Rahat ovat käytössäsi heti kun luotto on myönnetty. Voit pitää rahat vararahastona, josta ei mene kuluja, jos et nosta luottoa käyttöösi. Voit luonnollisesti käyttää rahat juuri siihen tarkoitukseen kuin itse haluat. Voit hakea Kohtuullisen Koron Käyttölainaa vakuudettomana euron välillä ja vakuudellisena siitä ylöspäin. Kohtuullisen Koron Käyttölainan Kuluttajasuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko vakuudettomalle euron lainalle on 10,35 %. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan kaikki pankin perimät kulut ja palkkiot. Jos palkkio peritään vain kerran, se jaetaan viidelle vuodelle. Vakuudellisen lainan todellinen vuosikorko euron lainalle 10 vuoden laina-ajalla on 5,72 % (30 vuoden laina-ajalle 5,65 %). Todellisessa vuosikorossa on huomioitu 5,29 %:n kokonaiskorko (12 kk:n euribor + 2,5%), 50 euron perustamispalkkio ja 1,5 euron veloituspalvelun palkkio kuukaudessa. Todellinen vuosikorko laskettu per Talonrakentajan Laina Muista myös Sampo Pankin Talonrakentajan Laina, kun haluat hakea kokonaan uutta lainaa joko talon rakentamiseen, mökin tai huvilan rakentamiseen tai peruskorjaukseen. Talonrakentajan laina sisältää vuonna 2006 mm: Asuntolainapäätöksen tunnissa Kilpailevan Asuntolainatarjouksen Talkooväen Tapaturmavakuutuksen Asuntolainapäätös tunnissa Kun käyt asuntolainaneuvottelussa Sampo Pankin konttorissa ja olemme saaneet sinulta asuntolainapäätökseen tarvittavat tiedot, lupaamme asuntolainapäätöksen viimeistään tunnin kuluttua neuvottelun päättymisestä. Kilpaileva Asuntolainatarjous Joskus voi käydä niinkin, että huomaat tarvitsevasi liikkumavaraa taloudessasi. Silloin ratkaisu on Sampo Pankin Kilpaileva Asuntolainatarjous. Sitä kannattaa kysyä muutenkin vain tarkistaaksesi, että nykyinen lainasi on sinulle edullisin. Muista siis aina hakea Kilpaileva Asuntolainatarjous Sammosta. Talkooväen Tapaturmavakuutus Vakuutukset on aina hyvä pitää kunnossa. Sampo Pankin Talonrakentajan Laina sisältääkin oman vakuutuksen, joka vakuuttaa asunnon rakentamiseen ja peruskorjaamiseen osallistuvat talkoolaiset (ei kuitenkaan perheenjäsenet). Lue lisää Talonrakentajan Lainasta (www.tuumastatoimeen.fi) tai soita Lisätietoja: Sampo Pankki Oyj Puh Internet: 17

13 Vakuutukset vahinkojen varalle Rakentamisessakin turvallinen kokonaisuus syntyy parhaiten riskienhallinnan keinoin. Hyvä suunnittelu, laadukkaat materiaalit ja ammattitaitoiset tekijät varmistavat viihtyisän lopputuloksen. Ifin vakuutukset antavat puolestaan turvaa odottamattomien tilanteiden varalle. Ne ovat tärkeä osa huolellisen rakentajan järkevää riskienhallintaa. Kun rakentaja pohtii vakuutusten hankkimista, on hyvä ensin miettiä, millaista turvaa perhe ja uusi koti tarvitsevat. Kannattaa pyytää, että asiantunteva vakuutusmyyjä kokoaa sopivan vakuutuskokonaisuuden. Näin varmistetaan, ettei vakuutukseen jää yllättäviä turva-aukkoja ja ettei makseta turhasta päällekkäisyydestä, neuvoo vakuutuspäällikkö Veli-Pekka Kemppinen If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Työntekijöille tapaturmavakuutus Rakentamisessa sattuu paljon tapaturmia, joista tyypillisimpiä ovat putoamiset. Tapaturmariski kasvaa silloin, kun työntekijät eivät ole varsinaisia rakentamisen ammattilaisia. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen silloin, kun ulkopuolisilla teetetään työsuhteessa yli 12 työpäivää kalenterivuodessa. Kahdentoista päivän raja voi ylittyä yhdestäkin työpäivästä, jos töihin osallistuu enemmän kuin 12 työntekijää. Tapaturmavakuutus korvaa työntekijälle työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat. Lakisääteinen tapaturmavakuutus pitää ottaa ennen töiden aloittamista. Tapaturmavakuutuksen yhteydessä peritään myös työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu. Rakennusalan työntekijät kuuluvat lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien eläkelain, LEL:n piiriin. Myös työntekijöiden eläkemaksut kuuluvat pienrakennuttajan vastuulle. Pienrakentaja itse ja talkooväki Pienrakentaja itse ja samassa taloudessa vakituisesti asuvat lähiomaiset eivät kuulu lakisääteisesti vakuutettaviin. Tämän vuoksi itselle ja perheenjäsenille kannattaa ottaa Ifin Henkilövakuutus. Tapa- 18

14 turmavakuutuksena vakuutusturva on valinnasta riippuen voimassa joko ympäri vuorokauden tai vain vapaa-aikana. Tarjolla on lisäksi laajempi, myös sairaudet kattava vaihtoehto. Perheen henkilö- ja vahinkovakuutusturva kannattaa tarkistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun otetaan lainaa. Usein rakennustyötä tehdään satunnaisilla talkoilla. Vaikka talkooväkeä ei ole pakko vakuuttaa, ovat avuliaat naapurit ja ystävät kuitenkin yhtä alttiita tapaturmille kuin muukin työväki. Siksi on järkevää ottaa talkoovakuutus, joka on voimassa esimerkiksi kesämökin rakentamisen ajan. Talkoovakuutuskaan ei koske rakentajaa itseään eikä hänen perheenjäseniään, mikä korostaa oman henkilökohtaisen vakuutusturvan tarpeellisuutta. Myös vastuuvakuutuksen voimassaolo kannattaa varmistaa. Ifin Kotivakuutuksen ykköstaso myös rakennustyön ajaksi Rakennettava kohde, työkalut ja rakennusmateriaalit muodostavat jo rakennusvaiheessa merkittävän taloudellisen riskin, joka on syytä vakuuttaa. Rakennustyön ajaksi suositellaan laajaa kotivakuutusta täysarvoratkaisuna valmiin rakennuksen tiedoilla. Näin saadaan kattava ja aina ajan tasalla oleva turva, ja voidaan keskittyä itse rakentamiseen. Kotivakuutuksen ykköstasosta korvataan omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet 19

15 äkillisestä ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, myrskyvahingot, vuodon aiheuttamat vesivahingot, sähkölaitevahingot, murrot, varkaudet ja erilaiset särkymiset. Sen sijaan suunnittelu-, asennus- tai työvirheet, pilaantumiset, valmistus- ja aineviat, katoamiset ja tulvavahingot jäävät korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutus kattaa esimerkiksi vahingonkorvausvastuun, joka syntyy kivien räjäyttämisestä tai maansiirtotyöstä rakennustyömaalla. Kotivakuutukseen kannattaa sisällyttää myös oikeusturvavakuutus. Työkalut sisältyvät kodin irtaimistoon Laajan vakuutuspaketin käytännöllisyyden rakentaja havaitsee muun muassa siinä, että 20

16 vakuutus kattaa myös muuton aikana syntyvät vahingot, jos koti-irtaimisto on liitetty vakuutussopimukseen. Rakentajan ei tällöin tarvitse ottaa muuttoa varten erillistä vakuutusta. Lisäksi vakuutus korvaa vuokratut tai lainatut esineet, jos ne ovat tavanomaista koti-irtaimistoa. Rakennustyömaalla käytettävät tavanomaiset työkalut ja koneet sisältyvät myös kodin irtaimistoon ja siten myös vakuutuksen piiriin. Rakennusaikaisissa vahingoissa vähennetään valittu omavastuu kaksinkertaisena, kuitenkin enintään euroa. Suojeluohjeisiin kannattaa tutustua Kotivakuutuksessa rakennukset ja irtaimisto vakuutetaan pääsääntöisesti niiden täydestä arvosta ilman vakuutusmäärää. Vahingot korvataan jälleenhankinta-arvon mukaan kuitenkin niin, että vakuutetun kohteen ikä alentaa korvauksen määrää. Kotivakuutuksen ehdoissa on suojeluohjeita, jotka ovat toimintaohjeita vahinkojen välttämiseksi. Ne antavat vakuutuksenottajalle selvät ohjeet siitä, miten hänen pitää toimia säilyttääkseen oikeutensa täyteen korvaukseen. Turvalaitteet, kuten hyväksytty hälytysjärjestelmä, turvalukko tai palovaroitin poistaa omavastuun vahinkotapauksissa, mikäli tämä laite tai sen toiminta on estänyt vahingon syntymistä tai rajoittanut sen määrää. Turvallisuustekniikan vaatimukset on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kotivakuutus korvaa talon ja tavarat Omakotiasujat vakuuttavat kotivakuutuksella sisutuksen ja irtaimiston lisäksi myös rakennuksen. Pääperiaate on, että vakuutukset voivat korvata vesi- tai kosteusvahingon, jos se on äkillinen ja odottamaton. Vesijohdon rikkoutuminen on usein tällainen odottamaton vahinko, mutta jos kylpyhuoneen kosteuseristys pettää, ja ajan mittaan syntyy kosteusvaurio, vakuutus ei korvaa tällaista hitaasti syntynyttä kosteusvahinkoa. Joskus remontista tulee niin iso, että asunnosta on lähdettävä evakkoon. Evakkoasumisen kustannuksia voi hakea kotivakuutuksesta, jos tällainen mahdollisuus sisältyy valittuun turvatasoon. Muista remontintekijän vastuuvakuutus Lopuksi on syytä todeta, että sen paremmin kotivakuutus kuin taloyhtiön kiinteistövakuutuskaan ei korvaa rakenteellisista puutteista tai rakennusvirheistä johtuvia vahinkoja. Siksi on aina tärkeää tarkistaa, että remontintekijällä on vastuuvakuutus kunnossa siltä varalta, että työssä sattuu vahinko, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Lisätietoja: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Puh Internet: 21

17 Työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Jos palkkaat mökillesi rakennus- tai remonttihommiin työntekijän, sinun on huolehdittava hänen työeläkevakuutuksestaan ja muista työnantajan maksuista. Jos teetätät työn yrittäjällä tai urakoitsijaliikkeellä, nämä huolehtivat työntekijöiden vakuuttamisesta. Kunnossa olevat työeläkevakuutukset varmistavat remonttimiehelle ansaitun eläketurvan. Puutteet työeläkevakuutuksissa puolestaan vähentävät hänen tulevaa työeläkettään. Rakennus-, korjaus- ja remonttityöt kuuluvat LEL-työeläkevakuutettaviin töihin, joita hoitaa ainoana eläkevakuutusyhtiönä Etera. LEL-maksu maksetaan jokaisesta palkkaeurosta LEL-maksun maksamista varten sinun ei tarvitse tehdä erillistä vakuutussopimusta. Riittää, kun ilmoitat tiedot maksetuista palkoista Eteraan joko internetin kautta, puhelimitse, tekstiviestillä tai lomakkeilla. Alarajaa vakuuttamisvelvollisuudelle ei ole, vaan LEL-maksun maksat jokaisesta palkka- eurosta ja kaikista verotettavista korvauksista. Maksun maksat viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. LEL-vakuutus maksetaan, vaikka palkasta ei veroa pidätettäisikään. LEL-maksu on 22,5 % vuonna 2006 Työeläkemaksu koostuu työnantajan ja työntekijän osuudesta. Työnantajana pidätät palkanmaksun yhteydessä myös työntekijän osuuden ja maksat koko työeläkemaksun Eteraan. LEL-työeläkemaksu vuonna 2006 on 22,5 % työntekijän bruttopalkasta. Maksusta alle 53- vuotiaan työntekijän osuus on 4,3 %. Yli 53- vuotiaan työeläkemaksu on 5,4 %. Voimassaolevan LEL-maksuprosentin, työntekijän maksut ja lisätietoa työeläkevakuuttamisesta saat Eteran nettisivuilta osoitteesta kohdasta Palvelut kotitalouksille. Vakuuttamisen hoidat vaivatta Renki-palvelussa Helpointa LEL-vakuutuksen hoitaminen on internetissä Eteran Renki -palvelussa. Sen kautta voit samalla ilmoittaa työnantajan ja työntekijän tiedot ja maksaa LEL-maksun verkkopankin kautta. Linkin Renki-palveluun löydät Eteran nettisivujen (www.etera.fi) lisäksi myös Rakentaja.fi -sivustolta. Renki-palvelu laskee LEL-maksun automaattisesti ja siirtää verkkopankkiin esitäytetyn pankkisiirtolomakkeen. Palvelun käyttöä varten tarvitset tunnukset Nordean, OKOn, Sammon, Aktian, Handelsbankenin, Tapiola Pankin tai Ålandsbankenin verkkopankkipalveluun. Vakuuttaa voit myös puhelimitse Vakuuttamisen voit hoitaa helposti myös soittamalla Eteran asiakaspalveluun p , klo Soittaessasi sinun tarvitsee ilmoittaa seuraavat tiedot: palkansaajan tekemä työ nimesi, henkilötunnuksesi ja osoitteesi palkansaajan sukunimi, etunimi ja henkilötunnus 22

18 Eteran Renki -palvelun kautta on helpointa hoitaa remonttimiehen LEL-maksut kuntoon. Osoite on palkanmaksukuukausi ja palkan määrä. Eteran asiakaspalvelu laskee eläkemaksut ja lähettää sinulle muutaman päivän kuluessa viitesiirrollisen laskun. Palvelunumeroon voit soittaa paikallispuhelun hinnalla. LEL-vakuuttaminen tekstiviestillä Yhden työntekijän työsuhdetietojen ilmoittamiseen kätevä tapa on tekstiviesti. Tekstipohjan voit tilata kirjoittamalla viestiksi: "pohja tilapäinen" ja lähettämällä se numeroon Tekstiviestin lähettäminen maksaa vain teleoperaattorin maksun. Lisätietoja ja ohjeita tekstiviestipalvelusta saat osoitteesta: kohdasta Palvelut kotitalouksille. LEL-vakuuttaminen lomakkeilla Sähköisten ilmoitustapojen lisäksi voit tilata laskun lomakkeilla. Lomakkeita saat posteista. Entä muut työnantajan maksut? Työeläkemaksun lisäksi työnantajalla on myös muita lakisääteisiä velvollisuuksia. Veroennakon pidättämisestä ja sosiaaliturvamaksusta saat lisätietoja verotoimistosta. Lisäksi työntekijöille on hankittava tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä ryhmähenkivakuutus, mikäli työnantajan palve- luksessa on kalenterivuoden aikana työsuhteisia työntekijöitä yhteensä yli 12 päivää. Työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu peritään tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä. Vakuutukset otetaan tapaturmavakuutusyhtiöstä, joka kertoo tarkemmin vakuutuksista ja maksujen suuruudesta. Lisätietoa netistä ja asiakaspalvelusta Ajan tasalla olevaa LEL-ja TaEL-vakuutustietoa löydät Eteran internetsivuilta osoitteessa Työeläkevakuuttamisessa sinua neuvoo myös Eteran asiakaspalvelu. Palkka.fi-palvelu sopii kotitaloudelle Vakuuttamisen voit hoitaa myös pientyönantajille suunnitellussa Palkka.fi-palvelussa osoitteessa Verkkopalvelussa voit laskea ja maksaa työntekijän palkan sekä tehdä tarvittavat työnantajailmoitukset verottajalle ja työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöille. Palkka.fi on verohallituksen sekä työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteinen verkkopalvelu. Lisätietoja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Puh. vaihde Asiakaspalvelu: Puh palvelee arkisin klo 8-17 Fax

19 Ympäristölain velvoittama työmaa-wc Pientalon rakentamisprosessi kestää kaikkiaan runsaasta puolesta vuodesta jopa puoleentoista vuoteen. Rakentaminen edellyttää tietysti omaa, usein perheenjäsenten, talkooväen ja palkattujen urakoitsijoiden satoja työpäiviä. Tämä useimmiten kokopäiväinen työntekijöiden läsnäolo tuo tiettyjä elämänrytmiin kuuluvia tarpeita, joiden hoitamiseen on kaksi vaihtoehtoa; suoraan luontoon tai käyttäen asiallisen työmaa-wc:n suojaa ja tekniikkaa. Voimassa oleva ympäristölaki ottaa asiaan oman kantansa: Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (7 Maaperän pilaamiskielto). Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin oleellisesti huonontua (ote 8 Pohjaveden pilaamiskielto). 26

20 Nykyisin myös työsuojelulaki vaatii, että rakennustyömaat on varustettava työmaavessoilla. Fiksun rakentajan näkökulmia Rakentamisessa joutuu olemaan yhteydessä viranomaisiin ihan riittämiin. Fiksu rakentaja ei ota ympäristölain rikkomisesta lisää ongelmia. Wc:tä tarvitaan jo rakentamisen tiellä olevien puiden kaatopäivänä sekä valutalkoiden, perustustenteon ja rungon pystyttämisen ajan. Eikä wc ole sisärakenteistakaan ihan ensimmäisten asennettavien joukossa. Keskimäärin rakennustyömaalla ollaan mieluummin yli kuin alle puoli vuotta. Ongelma on ratkaistavissa ja vieläpä edullisesti vuokraamalla työmaa-wc rakentamisen ajaksi. Kylkiäisenä tulee koko joukko viihtyvyystekijöitä: Naapurisopu säilyy, kun kukaan ei käy asioilla toisen nurkissa Helpottaa rakennusaikaista elämistä, kun ei tarvitse juosta "pitkin metsiä" Perheen lapsia ei tarvitse kuljettaa huoltoasemalle tai kotiin Naisväen ei tarvitse hävetä puskissa asiointia Ei vaadi juoksevaa vettä tai jäteverkkoa Ei investointia, ei pääomakuluja Asennettavissa nopeasti käyttökuntoon WC-moduuli on joustava ratkaisu, on siirrettävissä esim. työkoneen tieltä kahden miehen voimin (paino vain 70 kg) Ympäristöystävällinen, sopii luontoon Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja. Vuokra-wc säästää myös työmaakustannuksia silloin, kun työstä maksetaan korvausta. Jos tämä korvaus on vaikkapa 25 euroa/h, säästyy aikasäästön myötä rahaa reilut 100 euroa/kk seuraavan laskelman mukaisesti: WC-käyntikertoja päivässä 2 kertaa. Normaaliaika keskimäärin 4 min. Baarissa/lähistöllä käynti 11 min. Työpäiviä kuukaudessa 23 pv. Aikaa säästyy 5,4 h. Rahaa säästyy 134 eur/kk. Lisätietoja: Ykkösvessat Oy Puh Fax

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Ensimmäiseen omaan kotiin

Ensimmäiseen omaan kotiin Ensimmäiseen omaan kotiin Tarja Lehtonen 18.11.2014 Ensimmäiseen omaan kotiin Aihealueet Huomioitavaa ennen asunnon ostoa ASP lyhyesti Asuntolaina Korkovaihtoehdot Vakuudet OmaTakaus Vakuutukset Verotus

Lisätiedot

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

Helsingin OP Pankki Oyj. Vesa Väätänen

Helsingin OP Pankki Oyj. Vesa Väätänen Helsingin OP Pankki Oyj Vesa Väätänen OP-bonuksia keskittämisestä Palkitsemme asiakkaitamme keskittämisestä markkinoiden parhailla keskittämiseduilla. Viime vuonna asiakkaillemme kertyi OP-bonuksia 195

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA Plan-factor Oy y-tunnus 2694423-7 osoite: Myllärintie 14, 62300 Härmä KAUPAN KOHDE Määräala

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2015 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Ensiasunnon osto TTY 2014

Ensiasunnon osto TTY 2014 Ensiasunnon osto TTY 2014 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy Jaakko Simola Myyntineuvottelija 2 Esityksen sisältö 1. Op-Kiinteistökeskus 2. Vuokralle vai omaan 3. Sopiva ensikoti 4. Asuntonäyttö 5. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN KAUPPAKIRJA 1. Sopimusosapuolet Myyjä Ostaja Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki, jota edustaa

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus] 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus] Matti Meikäläinen [hlö-tunnus] Mäkipajanranta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A 1/7 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kuusikkoaho Oy y-t unnus: 0965807-9 osoite: Kuopiontie 97 B, 83630 Kuusjärvi KAUPAN KOHTEET

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Taloyhtiölaina ja AsuntoJousto

Taloyhtiölaina ja AsuntoJousto Taloyhtiölaina ja AsuntoJousto rahoittamisen ratkaisuina Suomen Asunto-osakkeenomistajien ajankohtaiskatsaus 21.11.2011 Mikko Knuutila Johtaja, yritysasiakkaat 1745 Kanta-Helsingin Yrityskonttori Nordea

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset Valtiokonttori OHJE 1 (6) Omistusasuntolainojen valtiontakaukset 1 Omistusasuntolainat Omistusasuntolainojen valtiontakauksia ja takauskorvauksen maksua sääntelee laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Veturin yritysalue / tontti 2308-1) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tunnetko asuntolainariskisi?

Tunnetko asuntolainariskisi? Tunnetko asuntolainariskisi? Studia Monetaria 12.10.2010 Peter Palmroos, tutkija Esityksen sisältö Asuntoluottojen riskit lainanottajalle Vakuuksien hinnan kehitys Maksukyvyn säilyminen Pankkien asuntoluottoriskit

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hoitovastike + erillisveloitukset. Rahoitusvastike. Myyntihinta. Lainaosuus. Velaton hinta. lyhennysvapaan. Osakkeiden numerot lkm

Hoitovastike + erillisveloitukset. Rahoitusvastike. Myyntihinta. Lainaosuus. Velaton hinta. lyhennysvapaan. Osakkeiden numerot lkm MYYNTIHINNASTO 1 (7) asunnot, autopaikat, pienajoneuvopaikat 27.12.2011 Asunto Oy Keravan Akatemia voimassa toistaiseksi Keskikatu 1, 04200 KERAVA Päivitetty 30.11.2012 Krs. Huoneistotyyppi Pinta-ala m

Lisätiedot

OP-Pohjola. Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki

OP-Pohjola. Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki Pankin rahoituspalvelut taloyhtiöille ja yksityishenkilöille 04.11.2014 Jouko Kuningas Päijät-Hämeen Osuuspankki 2 Taloyhtiön valmistautuminen remonttiin Tee korjaussuunnitelma ja noudata sitä Aloita ennakkosäästäminen

Lisätiedot

Korkokatto taloyhtiön lainoille Suojaudu korkoriskiltä asettamalla katto korkomenoille

Korkokatto taloyhtiön lainoille Suojaudu korkoriskiltä asettamalla katto korkomenoille Korkokatto taloyhtiön lainoille Suojaudu korkoriskiltä asettamalla katto korkomenoille Korkoriski asunto-osakeyhtiössä Yleistyneiden remonttien takia taloyhtiöt ovat joutuneet nostamaan merkittäviä lainapääomia

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä Kiinteistön kauppa 1 (4) Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kuusisto, Ville Pekka Tapani Ahmakuja 3 55420 Imatra Kaupan kohde Kauppahinta Rautjärven kunnan Torsansalon

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kaupungin toimivaltainen toimielin, Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki)

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Linnalan yritysalue / tontti 479-1 osa) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä.

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä. NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 1 MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä myyjä. 2 OSTAJA Kiinteistö Oy Kultarannan Portti, y-tunnus 2499838-9 osoite

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki 1 (7) Asianumero MH 1976/2017/06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Suomen valtio, Metsähallitus Ostaja Lappeenrannan kaupunki Tällä kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteistön luovutuksesta

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot