PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISET PROJEKTIT ohjelmakaudella

2 PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää Italia LAG Distretto Rurale BMGS LAG Logudoro Goceano LAG Sarcidano Barbagia di Seulo Itävalta LAG Sauwald Kap Verde Ami Ribeirão Association Kypros LAG Development Agency of Lemesos LAG Development Agency of Paphos Aphrodite Latvia LAG Darïsim paši! Liettua LAG Kauno Rajono Luxemburg LAG Müllerthal Portugali LAG Adirn LAG Adritem Ranska LAG Pays Boulonnais LAG Pays de la Deódatie LAG Pays Ruthenois LAG Pays Sisteronais-Buech Ruotsi LAG Leader MittSkåne LAG Leader Skånes Ess LAG Terra et Mare LAG Växtlist Värmland Saksa FASBA Suomi LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Jokivarsikumppanit LAG Joutsenten reitti LAG Karhuseutu LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka Tanska LAG Bornholm Tsekki LAG Krajina Srdce LAG Podlipansko o.p.s. LAG Říčansko LAG Zálabí Unkari LAG Abaúj Viro LAG Hiidlaste Koostöökogu LAG Mulgimaa Arenduskoda LAG Pärnu Bay Partnership LAG Tartu Rural Development Assn. LAG Võrtsjärve Association ISO-BRITANNIA Englanti LAG Coasts, Wolds, Wetlands & Waterways Irlanti LAG West Cork Development Partnership Pohjois-Irlanti LAG GROW South Antrim Skotlanti LAG Innse Gall Wales LAG Glasu 2

3 ALKUSANAT PALJON ON SOUDETTU JA HUOVATTU Ohjelmakaudella Leader-ryhmä Karhuseudulla oli 11 kansainvälistä Leader-rahoitteista projektia. Teemat näissä projekteissa vaihtelivat nuorisosta käsitöihin, luontoon ja sen hyödyntämiseen, kyliin, kulttuuritapahtumiin ja lähiruokaan. Kansainvälisen hankkeen käynnistäminen ja vetäminen on kuin kirkkoveneellä soutamista. Välillä matkalla on kiviä ja muita esteitä, jotka tulee kiertää tavalla tai toisella. Usein kansainvälisissä hankkeissa nämä karikot liittyvät byrokratiaan sekä maiden omiin kansallisiin sääntöihin, mitkä saattavat poiketa huomattavasti toisistaan. Veneessämme soutajia oli jopa 43:sta eri toimintaryhmästä ja 21:stä eri Euroopan maasta. Projektin toimijoiden kohdatessa kulttuuri ja kieli useimmiten erosivat toisistaan, jolloin airot kolisivat yhteen, mutta hankkeen edetessä yhteinen rytmi ja päämäärä aina löydettiin. Projekteja suunnitellessa veneeseen haluttiin mukaan uusia soutajia, mutta vanhojen hyväksi havaittujen soutajien kanssa on aina ilo tehdä töitä, joten myös nämä ystäviksi tulleet partnerit toivotettiin tervetulleiksi. Retken suunnittelijan eli kvkoordinaattorin haasteellinen tehtävä on ollut löytää oikeat soutajat sekä sovittaa kaikkien soutajien budjetit toisiinsa ja huomioida kansalliset säännöt. Toiset soutajat tarvitsevat todella tarkan retkiohjelman ja toisille riitti väljempi, jolloin jäi tilaa myös yllätyksille. Viime ohjelmakaudella toteutettiin n. 3,5 milj. euron souturetki. En usko, että monessakaan Leader-ryhmässä tai kansainvälisittäin LAG:ssa on päästy kehittämään maaseutua vastaavassa mittakaavassa. Tämä retki toteutettiin mallikkaasti, sillä näistä 11 projektista seitsemän pääsi finaaliin ja neljä palkittiin kansainvälisessä Nordin-Baltic Leader Cooperation kilpailussa omissa kategorioissaan. Nämä projektit olivat: Handicraft, Nature Tourism, Medieval Festivals ja Forest Project. Näin voitokkaasta matkasta haluan perämiehenä kiittää koko miehistöä, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Hienoa työtä! Tällainen retki onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä, yhteisillä päämäärillä ja sydämellä. Useamman kerran olette varmasti kuulleet perämiehen suusta kannustus- ja tahtisanat ROW ROW!. Maaliin päästiin, vaikka välillä huovattiin. Uusi ohjelmakausi ja uusi souturetki alkavat ensi vuonna. Retki ei ole helppo, mutta se on turvallinen vaikka pitkälle mennään. Tervetuloa soutamaan! Perämies eli kv-koordinaattori, SISÄLLYS Clover Power 4H Twinning People 4 Local Food for the Local Development 16 Sailing Training and Maritime Heritage 6 Medieval Festivals 18 Handicraft 8 Rural Youth Arts & Culture 20 Nature Tourism 10 Use of Natural Material for Energy and Construction 22 Village Full of Treasures 12 Sport fishing Tourism 24 Forest Project 14 Karhuseutu 26 3

4 CLOVER POWER! 4H TWINNING PEOPLE Satakunnan 4H-piiri Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tarja Ikonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Mulgimaa Arenduskoda Karhuseudun vuoden projekti vuonna KUVAUS Clover Power! 4H Twinning people -projektin tavoitteena on ollut kehittää kansainvälisyyskasvatustyötä 4H-yhdistyksissä, tarjota nuorille vastavuoroisia oppimiskokemuksia 4H-toiminnasta ja vuorovaikutuksesta vieraan kulttuurin kanssa ja tarjota AV-osion myötä kokemuksellinen mediakastautuminen omaehtoisen elokuvauksen kautta. TOIMENPITEET Paikalliset Tuotettiin internet-sivut ja facebookryhmä Clover Power tiedottamiskanavaksi nuorille. Osalan leirikeskuksessa Kellahdella järjestettiin kaksi kesäleiriä: leirille osallistui yht. 24 nuorta teemana kulttuuri ja leirille yht. 18 nuorta teemana kansainvälisyys. Päätösviikonloppu järjestettiin pikkujoulumerkeissä Tammentilalla Kullaalla, osallistujia oli 19 hlöä. Alipartneri Satakunnan Elävän Kuvan Keskus on järjestänyt työpajoja sekä toiminut apuohjaajana Mulgimaan nuorille järjestetyllä kurssilla, ja Noormarkussa ja Osalan leireillä. Yhteiset Opintomatkat: 1. Suomi , 25 hlöä Virosta, 17 hlöä Suomesta 2. Viro , 23 hlöä Suomesta, teemana elokuvaus osa I 3. Suomi , 19 hlöä Suomesta ja 17 hlöä Virosta, kansainvälisyyskurssi 4. Suomi , 23 hlöä Virosta, 20 hlöä Suomesta, teemana elokuvaus osa II 5. Viro , 26 hlöä Suomesta, teemana perinteiset pelit ja leikit. 4

5 TULOKSET Päästiin kokeilemaan ja kehittämään uusia toimintamalleja, joista parhaat kokemukset ja käytännöt vakiinnutetaan toimintaan ja jalostetaan edelleen mediakasvatustyössä. Clover Power -elokuvia tuotettiin seitsemän kappaletta ja niitä on katsottu Youtubessa yhteensä n kertaa, ensiilloissa on ollut yhteensä 300 katsojaa ja 120 DVD-kopiota on mennyt jakeluun. Eri kuntien alueelta on tavoitettu nuoria ja tuotu heidät yhteen saamaan kokemuksia ja elämyksiä monikulttuurisuudesta ja eri kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Suurin osa nuorista ei ollut ollut aiemmin mukana 4H-toiminnassa. Kokemuksia ja opittuja asioita jokainen nuori voi soveltaa omassa elämässään, harrastuksissa ja opinnoissa. Workshopit antoivat vakuuden siitä, että nuoret osaavat ja haluavat tehdä, kun vain heille annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään. Myös eri tapahtumien osanottajat saivat näköaloja siihen, että nuoret itse voivat olla vastuunkantajia ja aktivoitua toimimaan itsensä ja muiden nuorten hyväksi. Projektilla on tuotettu dokumentti (DVD) hankkeen toteutumisesta, nuorten yhteistyönä tekemä elokuva sekä perinneleikki- ja pelivihkonen. Mukana olleet nuoret ovat saaneet erilaisia oppimis- ja onnistumisenkokemuksia kesäleireillä, kv-kurssilla ja workshopeissa. Olemme myös voineet tarjota virolaisille nuorille tietoa Suomen 4H-toiminnasta, jota he voivat hyödyntää paikallisesti. Tärkeää ja merkityksellistä on ollut, että erilaiset nuoret ovat kohdanneet ja vuorovaikutusta on tapahtunut eri tasoilla ja kohtaamisista on syntynyt ystävyyssuhteita. 5

6 SAILING TRAINING AND MARITIME HERITAGE Perinnelaivayhdistys Ihana Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Suvi Taitonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Hiiumaa LAG Bornholm Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Local resources and environment kategorian finalisti. KUVAUS Kansainvälisen meriperinneyhteistyöprojektin tavoitteena on lisätä tietoa purjelaivalla purjehtimisesta ja siihen liittyvästä perinteestä Itämerellä, nuorten kouluttaminen purjelaivojen kansimiehiksi vanhan esikuvan mukaan ja meriperinteestä kertovan tiedon levittäminen. TOIMENPITEET Paikalliset Talven ja kevään 2012 aikana valmistettiin yhteistyössä GetSome yhtiön kanssa Ihana virtuaalipeli, joka on pelattavissa Laitakarin satamaan sijoitettiin web-kamera kuvaamaan sataman toimintaa sekä laivojen ja veneiden lähtöä ja saapumista. Kaljaasi Ihanalle koulutettiin kansimiehistö nuorista koulutuspurjehduksilla (2010 Hiidenmaalle, 2011 Hiidenmaalle, 2012 Bornholmiin) Yhteiset Yleisölle vapaita koulutustilaisuuksia järjestettiin Ihanan vesillelaskunyhteydessä 2010, Kärdlassa Ihanalla 2011 sekä kesällä 2012 Ihanalla Bornholmin Rönnessä. Kahden uuden perinnelaivan (Hiidenmaa ja Bornholm) rakentaminen on käynnistetty. Opintomatkat: 1. Bornholm Hiidenmaa Ihana-selainpeli kehitettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 6

7 TULOKSET Kevään 2011 aikana valmisteltiin ja toteutettiin IHANAn kansimieskoulutus, jossa oli mukana 40 harjoittelijaa, joista 20 sai Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämän kansimiehen pätevyyskirjan. Ihanan miehistössä on tällä hetkellä noin 50 kansimiestä sekä seitsemän kapteenia. Kaljaasi Ihanan purjehduksilla on ollut kahden kesäkauden aikana noin 8000 matkustajaa ja purjehduksia on tehty yli 300. Ahvenanmaalla on osallistuttu kahtena vuonna perinnepurjelaivojen purjehduskilpailuun, josta ensimmäisenä vuotena tuli kakkossija ja toisena vuotena hopea kirkastui voitoksi. Helsingissä Ihana on niin ikään kahtena vuotena osallistunut purjelaivojen perinteisiin kauden päättäjäisiin, jossa ensimmäisenä vuotena 2011 alus miehistöineen voitti leikkimielisen purjehduskilpailun. Ihana on ollut mukana markkinoimassa Pori Jazzeja Turussa ja osallistunut mm. hyväntekeväisyyteen järjestämällä Unicefpurjehduksia, joiden tuotto on mennyt lyhentämättömänä Unicefille, Loisto- konserttisarjaan Isokarin majakalla ja Merikarvian meripäiville. Toimenpiteillä on kasvatettu suuren yleisön kiinnostusta meriperinteeseen sekä rakennettu yhteistyökumppaneiden toimesta puupurjealus. Yhteisesitettä on suunniteltu käännettäväksi englannin lisäksi myös partnereiden omille kielille. Tulevaisuudessa on tarkoitus pyrkiä järjestämään edelleen yhteisiä koulutuspurjehduksia. 7

8 HANDICRAFT Juustolan käsityöläiset ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Taina Laaksonen Hanna Hakala-Rosu Leena Luoma Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Jögevamaa Koostookoda LAG Darïsim paši! Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Culture kategorian finalisti ja yleisöäänestyksen voittaja. KUVAUS Tämän kansainvälistymisprojektin tavoitteita ovat olleet matkailun kehittäminen ja käsityöperinteen ylläpitäminen kulttuurivaihdon keinoin verkostoimalla matkailuyrittäjiä, luomalla uusia matkailupaketteja, kehittämällä Juustolan markkinointia ja helpottamalla Juustola-matkailua ja avaamalla uusia myyntikanavia. TOIMENPITEET Paikalliset Matkailuyrittäjien verkostoitumista edistettiin osallistamalla heitä tapahtumiin ja opintomatkoihin ja tutustuttamalla heitä Juustolaan. Juustolalle luotiin internet-sivut ja Facebook-profiili Juustolan-käsityöläiset-ry. Järjestettiin käsityöläisten joulumarkkinat Juustolan markkinointia kehitettiin laatimalla lehtimainokset, joita jaettiin Turun suurmessuilla, Tampereen käsityömessuilla, Porin Farmimessuilla ja Porifolkissa. Yhteiset Juustolan kansainväliset käsityöpäivät Opintomatkat: 1. Viro , 21 hlöä Suomesta 2. Suomi , 20 hlöä Virosta ja 3 Latviasta 3. Viro , 20 hlöä Suomesta 4. Latvia , 14 hlöä Suomesta 5. Viro , 20 hlöä Suomesta. Juustolan opastusta on parannettu ja liikuntarajoitteisten kulkeminen on huomioitu avaamalla uusi sisäänkäynti. 8

9 TULOKSET Toimittiin vähintään neljällä eri tasolla: käsityöläiset, kunnat ja kaupungit, Leader-alue ja kansainvälinen taso. Projektissa korostui sukupolvien välinen yhteistyö, kun osallistujia oli eri ikäryhmistä. Yhteistyö- ja ystävyyssuhteita muodostui matkailuyrittäjien sekä matkailuyrittäjien ja asiakasryhmien välillä kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusia matkailupaketteja on luotu ja kokeiltu: mm. taidekävely, käsityökurssimatkat ja työpajapaketit. Juustolan matkailun markkinointi on helpottunut huomattavasti tiedottamisen lisääntymisen myötä verkkosivujen ja Facebook-profiilin sekä useiden lehtijuttujen avulla: esim. Maa- ja kotitalousnaisten KOTI-lehden artikkeli saavutti ihmisiä ympäri Suomen. Kulttuurivaihto ja kansainvälinen verkostoituminen toi uusia ideoita, lähestymistapoja ja näkökulmia käsityöperinteeseen ja käsitöiden toteuttamiseen ja heiltä on opittu kekseliäitä ja uudenlaisia tapoja tapahtumien mainostamiseen, somisteisiin sekä tuotteisiin: esimerkiksi lähiruoan mukaan ottaminen markkinoille käsitöiden rinnalle ja Juustola-malliston suunnittelu ja toteuttaminen. Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen kasvatti kunnioitusta ja arvostusta omia paikallisia taitoja ja perinteitä kohtaan: vanhojen työpajojen esiin tuominen koettiin tärkeäksi. Opittiin myös mahdollisuus tarjota työpajoja erilaisille ryhmille. Juustolan käsityöläisille avattiin myynti- ja jakelukanavia ulkomaille ja samalla satakuntalaisen kudontaosaamisen ja - perinteen vienti kasvoi. 9

10 NATURE TOURISM LAG Karhuseutu Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Jaana Mälkki Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Adirn LAG Aubaúj LAG Coasts, Wolds, Wetlands & Waterways LAG Glasu LAG Innse Gall LAG Pays Boulonnais Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Tourism kategorian voittaja. KUVAUS Ami Ribeirão Assn., EU:n ulkopuolinen partner Nature Tourism on kansainvälinen luontomatkailuprojekti. Sen tavoitteena on ollut edistää luonnon arvoa ja hyödyntämistä matkailun valttina, palvelun tarjoajien verkostoitumista keskenään, maaseutumatkailua elinkeinona ja maaseutumatkailun lähija kansainvälistä markkinointia. TOIMENPITEET Paikalliset Luontoaktiviteetteja koottiin teemoittain ja matkailupaketteja luotiin yhdessä palvelujen tuottajien kanssa ja heitä verkostoitiin järjestämällä seminaareja ja muita tiedotustilaisuuksia Luontomatkailua KARHUSEUDULLA -esite laadittiin, sitä markkinoitiin useissa tapahtumissa ja messuilla Alueen oppilaitosten harjoittelijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä Ryan Airin kohdealueilta (Frankfurt, Lontoo) vieraili median edustajia, jotka markkinoivat luontomatkailua Karhuseudulla omassa maassaan Satakunnan viikkoon on laadittu Läheltä löytyy - juttusarja esitteeseen kootuista yrittäjistä. Yhteiset Internet - sivut linkitettiin partnereiden kanssa Opintomatkat: 1. Englanti , Suomesta 7 hlöä 2. Skotlanti , 5 hlöä Suomesta 3. Ranska , 5 hlöä Suomesta 4. Kap Verde , 2 hlöä Suomesta 5. Portugali , 7 hlöä Suomesta 6. Suomi , seminaarissa yht. 40 hlöä sis. 14 luontoyrittäjää ja partnereita 3 hlöä Englannista, 2 Portugalista, 1 Skotlannista ja 6 Walesista. 10

11 TULOKSET Luonto- ja maaseutumatkailu ovat saaneet paljon julkisuutta esitteen, internet-sivujen, sosiaalisen median, radion ja lehtijuttujen avulla, joita on julkaistu yhteensä 17 kpl. Luonnon arvostus on kasvanut alueellamme ja se on nostettu yhdeksi matkailun kärkituotteista. Avoimiin seminaareihin ja tiedostustilaisuuksiin on osallistunut n. 160 matkailutoimijaa ml. paikallisia palveluntarjoajia sekä matkailu- että ympäristöalan asiantuntijoita. Uusia palvelukokonaisuuksia ja pyöräilyreittejä on tuotteistettu yhdessä matkailuyrittäjien kanssa. Luontomatkailua KARHUSEUDULLA -esitteessä esitellään 64 luontoaktiviteettia kahdeksassa eri kategoriassa. Esite löytyy kaikista paikallisista majoitusliikkeistä ja matkailuinfoista ja sen web-versio linkitettiin usean palvelun tarjoajan ja muun toimijan kanssa, mm. ja Satakuntaliitto loi omat luontomatkailusivut internetiin. Lukuisia matkailuprojekteja on lähtenyt käyntiin tämän projektin aikana ja kannustamana. Opintomatkoilla näkökulmat avartuivat ja oman paikallisen luonnon arvostus kasvoi ja sen antamat mahdollisuudet ymmärrettiin ja otettiin tarkoitukseksi hyödyntää myös omassa toiminnassa. Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on tuottanut matkailuyrityksiin useita opinnäytetöitä. 11

12 VILLAGES FULL OF TREASURES Ulvilan kaupunki Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Rosanna Telaranta Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Kauno rajono LAG Říčansko LAG Krajina Srdce LAG Zálabí LAG Podlipansko o.p.s. Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Local area development kategorian finalisti. Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Karhuseudun palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Villages Full of Treasures on kansainvälinen kehittämisprojekti. Sen tavoitteena on ollut partnerimaiden kulttuurista, perinteistä, kylien tapahtumajärjestelyistä ja markkinoinnista oppiminen, verkostoituminen, koulutuksen tarjoaminen ja ammattitaidon sekä tietoisuuden lisääminen kulttuuriperinnöstä, uusien kulttuuritapahtumien luominen, nuorten osallistaminen yhteisöjen toimintaan ja paikallisten yrittäjien yhteistyön kehittäminen. TOIMENPITEET Paikalliset Toteutettiin yhtenäinen RAUTA -teeman mukainen asustus ja pakkausmateriaali Leineperin kylämatkailutoimijoille Toteutettiin lapsiperheille omatoimimatkailuun sopiva geokätköideaan perustuva aarteenetsintäohjelma Yhteiset Opintomatkat: 1. Tsekki , 8 hlöä Liettuasta, 8 hlöä Suomesta, yhteensä 16 hlöä 2. Liettua, , 9 hlöä Suomesta, 3 hlöä Tsekistä, yhteensä 12 hlöä. Villages Full of Treasures in Leineperi - teemaruukkitapahtumat: 1. METALLIruukki PÄÄSIÄISruukki TULIruukki JOULUruukki

13 TULOKSET Tuotettiin Teemaruukki/ Villages Full of Treasures -toimintaja tapahtumamallit, yhtenäinen asustus ja pakkausmateriaali sekä lapsiperheiden omatoimimatkailumateriaali jäävät kylämatkailuyhteisön pääomaksi tulevaisuutta varten. Alueen yrittäjien yhteistyö tiivistyi ja usko yhdessä tekemiseen kasvoi järjestettyjen tapahtumien myötä, joihin osallistuneet käsityöläiset osallistuivat myös projektin muihin toimenpiteisiin. Seppien maaottelutapahtuma on jatkokehittelyssä. Taontamaaottelussa Leineperin ruukin toimijat ja alueen sepät saivat luotua kontakteja muihin alan toimijoihin ja seppäliittoon. Lehtiartikkeleita ja ilmoituksia on julkaistu yhteensä kahdeksan kappaletta, joiden lisäksi projekti on esitelty Radio Yle-Satakunnassa. Liettualaisten ja tsekkiläisten käsityöläisten tuotteiden uusi myyntikanava Suomessa, Village Full of Treasures - myymälässä Leineperissä. 13

14 NETWORK OF DENSELY-WOODED REGIONS IN EUROPE Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Kati Sammallahti Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka LAG Müllerthal LAG Växtlist Värmland LAG Pays de la Déodatie Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Local resources and environment kategorian finalisti. KUVAUS Euroopan metsäisten alueiden verkostoitumisprojektin avulla on pyritty verkottamaan metsäalan asiantuntijoita, luonto- ja matkailuyrittäjiä ja ekosysteemipalveluiden tuottajia. Tavoitteena on ollut lisätä metsien kestävää käyttöä, tietoisuutta metsätalouden harjoittamisen olosuhteista ja metsänomistajien tietoisuutta metsäomaisuutensa mahdollisuuksista. TOIMENPITEET Paikalliset Loka-marraskuussa 2012 järjestettiin neljä infotilaisuutta, joissa yhteensä 50 osallistujaa Säkylän metsäpäivä , Pyhäpirtti, 24 osallistujaa ja Eurajoen metsäpäivä , Onsanpirtti, 89 osallistujaa Mhy Länsimetsän koulutusristeily Metsäseminaari , Onko Suomi EU:n metsäpolitiikan suunnannäyttäjä vai käskyläinen?, 38 osallistujaa Yhteistyössä Terapeuttiset metsäpolut -projektin kanssa perustettiin hyvinvointipolku Ikaalisten Voimametsään. Yhteiset Yhteistyössä Terapeuttiset metsäpolut -projektin kanssa perustettiin hyvinvointipolkuja partnerimaihin. Opintomatkat: 1. Ruotsi , 47 hlöä 2. Luxemburg , 66 hlöä 3. Suomi , 42 hlöä 4. Ranska , 72 hlöä 5. Ruotsi Luxemburg

15 TULOKSET Metsäaktiviteettien ja -tuotteiden sekä metsien hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostaminen on lisääntynyt ja matkailuinfrastruktuuri on kasvanut partnerialueilla. Saman alan ihmisiä tuotiin yhteen järjestetyissä seminaareissa, mikä synnytti monia kontakteja, joissa on runsaasti potentiaalia tuleville projekteille. Suomea lukuun ottamatta perustetut hyvinvointipolut ovat ensimmäisiä laatuaan lieventämässä psykologista stressiä Euroopassa. Käyttäjät saavat lisäksi arvokasta tietoa alueen metsistä. Opittiin kansainvälisen verkoston kokemuksesta ja tiedosta oman alueensa metsien hyödyntämättä jääneen potentiaalin ja tarjoamien palveluiden mahdollisesta hyödyntämisestä paikallisesti. Järjestettyjen tilaisuuksien osanottajamäärä oli suuri ja projekti herätti paljon kiinnostusta, jota kautta myös LEADER toiminta tuli tutuksi heille, jotka eivät ole aiemmin olleet sen kanssa tekemisissä. Erikulttuurisia näkökulmia saatiin metsänkäyttöön, viljelyyn ja muokkaukseen ja laajempi perspektiivi terveydenhoidon näkökulmiin. Virkistystoiminta ja uudet tulevaisuuden puuvalmisteiset tuotteet tekivät projektista kannattavan. 15

16 LOCAL FOOD FOR LOCAL DEVELOPMENT Satafood Kehittämisyhdistys ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektityöntekijä Emilia Ruokonen Johanna Jahkola Partnerit LAG Joutsenten reitti, leading partner LAG Pyhäjärviseutu LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Karhuseutu LAG Development Agency of Lemesos LAG Development Agency of Paphos Aphrodite LAG Sauwald LAG Terra et Mare LAG West Cork Development Partnership Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Joutsenten reitin palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Local Food for Local Development on kansainvälinen lähiruokaprojekti, jonka avulla on etsitty ja siirretty hyviä lähiruokaan liittyviä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä viiden ruokakulttuuriin panostaneen maan kesken. TOIMENPITEET Paikalliset Alkutuottajia verkostoitiin järjestämällä useita tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia sekä avustamalla heidän omien tapahtumiensa tiedottamisessa ja järjestelyissä Kokemäenjoki-päivien yhteydessä jär jestettiin lähiruokatori Huittisissa Ravintola Wanha WPK:n piha-alueella Yhteistyössä Satakunnan pientuotannon verkkokauppa- ja agentuurimahdollisuuksien kartoitus Tästä läheltä -hankkeen kanssa järjestettiin logistiikka- ja lähiruokatapaaminen Kokemäen vanhalla yhteiskoululla. Yhteiset Opintomatkat: 1. Irlanti , osallistujia 9 hlöä Suomesta, teemana paikallisen ruoan brändäys ja alueellinen yhteismarkkinointi 2. Itävalta , 8 hlöä Suomesta, teemana tuotekehitys keskipisteenä perunat ja hedelmät 3. Kypros , 3 hlöä Suomesta, teemana paikallisen ruoan ja turismin yhdistäminen 4. Ruotsi , 8 hlöä Suomesta, teemana logistinen suunnittelu, ruuan myynti ja markkinointi 5. Suomi , 2 hlöä Irlannista, 10 Itävallasta, 7 Kyprokselta ja 7 Ruotsista. Teemana bioenergia ja luonnollisten raaka-aineiden jalostaminen. 16

17 TULOKSET Projekti esiteltiin ELMA:ssa, joka keräsi yli 8000 kävijää Satakunnan osastolle ja Turun messuilla yli 3000 kuluttajaa nauttivat satakuntalaisista mauista. Kustannustehokkaiden logististen vaihtoehtojen selvityksessä nousi esille tukkutoimintaan perustuva malli ja haastattelujen perusteella kiinnostusta lähiruokatukkuun on. Samalla selvitettiin myös jakelukanavavaihtoehtoja lähiruokatuottajille. Lehti- ja internet-artikkeleita on julkaistu yhteensä 16 kpl. Onnistunut brändäys tuo pienemmille tuottajille mahdollisuuden päästä tuotteineen ruokamarkkinoille. Lähiruoka-brändin kautta tuoda esiin erikoisherkkuja. Hyvä kommunikaatio, ihmisten erityisosaamisen ja ulkopuolisen näkökulman hyödyntäminen, tekemisen into, sitoutuminen, vahva yhdistys ja jäsenien määrä ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistumiselle ja markkinoille pääsemiselle. Markkinoinnissa on otettava huomioon tuotteiden tasalaatuisuus, maku ja alueen maisemalliset arvot, joustava ja vastuullinen asiakaspalvelu, yhteistyö isompien brändien kanssa, internet-sivujen selkeys, tuotteiden saavutettavuus ja pakkausten ja logon yhtenäinen ilme. Tuotekehityksessä tärkeää on vaihtoehtojen ja uusien tuttavuuksien ja makujen tarjoaminen; vanhoihin, paremmin viljelyolosuhteisiin soveltuviin lajikkeisiin luottaminen; asiakkaiden kuunteleminen; laadunvaihteluihin reagoiminen ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen. GIS-teknologian käytön mahdollisuudet paikallisten tuotteiden ja lähiruoan markkinoinnissa elämysten synnyttämiseksi. 17

18 MEDIEVAL FESTIVALS Lions Club Ulvila Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Georges Fernandez Partnerit LAG Pärnu Bay Partnership, leading partner LAG Karhuseutu LAG Darïsim paši! LAG Adirn LAG Adritem LAG Pays Ruthénois Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Culture kategorian voittaja. KUVAUS Medieval festivals on kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on ollut rakentaa ja vahvistaa keskiaikaharrastajien verkostoa, uudistaa keskiaikaisten festivaalien ohjelmaa, tukea alueen turismia, lisätä nuorten kiinnostusta yhteisölliseen toimintaan, kotiseutuunsa ja sen historiaan, edistää keskiaikatietoisuuden levittämistä ja esitellä oman toiminta-alueen keskiaikakulttuuria kansainvälisille markkinoille. TOIMENPITEET Paikalliset Perustettiin Keskiaikainen seura ja Perustettiin -sivut ja jakelumateriaalia päivitettiin ja käännettiin englanniksi. Yhteiset Keskiaikafestivaalien internet -sivut linkitettiin partnereiden kanssa. Järjestettiin Nuorten ritarileiri Opintomatkat: 1. Viro , osallistujia oli 6 hlöä Suomesta 2. Latvia , 5 hlöä Suomesta 3. Portugali, Santa Maria de Feira , 11 hlöä Suomesta 4. Portugali, Tomar , 6 hlöä Suomesta 5. Ranska , 8 hlöä Suomesta. 18

19 TULOKSET Ulvilan Keskiaikaseura ry:n perustaminen, jonka tarkoituksena on koota keskiaikaharrastajat ja käsityöläiset yhteen järjestämällä teemaan liittyviä kursseja ja osallistumalla keskiaikamarkkinoille Suomessa ja ulkomailla. Seuralla on 35 jäsentä ja se toimii koko Satakunnan alueella Ulvilasta käsin. Paras kulttuurin edistämishanke TNC Leader kilpailussa ja palkittu myös Ulvilan kaupungin toimesta kulttuuripalkinnolla. Ulvilan Hansamarkkinoita on saatu kehitettyä kansainväliselle tasolle ja sen myötä tapahtumaan on osallistunut uusia myyjiä, uudenlaista ohjelmaa ja esiintyjiä myös ulkomailta. Vuoden 2013 Hansamarkkinoilla oli yli kävijää ja vuonna 2014 n kävijää vuotiaiden ensimmäistä kertaa järjestetylle ritarileirille voitiin ottaa mukaan yhteensä vain 15 osallistujaa, kun ilmoittautuneita tulijoita olisi ollut ympäri Satakuntaa yhteensä yli 40 ensi vuonna leiri tulee olemaan laajempi. Satakunnan Viikko teki kaksi lehtijuttua hankkeesta: Pärnun keskiaikaisista festivaaleista sekä verkostoitumismatkoista. Lisäksi Satakunnan Kansa ja Ulvilan Seutu tekivät jutut hankkeesta Ulvilan Hansamarkkinoiden yhteydessä. Viiden keskiaikafestivaalin matkoilla käyneet ovat oppineet, nähneet, maistaneet perinteisiä ruokia sekä päässeet vaihtamaan ajatuksia muiden keskiaikateeman ympärillä toimivien toimijoiden kanssa. He ovat saaneet paljon uusia ideoita, joiden pohjalta he ovat kehittäneet Ulvilan Hansamarkkinoita ja esitelleet suomalaista keskiaikaista käsityökulttuuria muille eri maiden markkinoilla. 19

20 RURAL YOUTH ARTS & CULTURE Satakunnan 4H-piiri Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tarja Ikonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka LAG GROW South Antrim LAG Pays Sisteronais-Buech LAG Mulgimaa Arenduskoda KUVAUS Rural Youth Arts & Culture -projekti on jatkoa aiemmalle Clover Power! -projektille. Sen tavoitteena on kehittää nuorten itseilmaisua, tarjota nuorille mahdollisuuden vuorovaikutukseen vieraiden kulttuurien edustajien kanssa, lisätä nuorten kansalaisaktiivisuutta vapaaehtoistoiminnan kautta ja luoda alueelle nuorten kansainvälinen tiimi. TOIMENPITEET Paikalliset järjestettiin hankkeen päättävä kvviikonloppu Tammen tilalla Kullaalla, jonne kutsuttiin opintomatkoilla mukana olleita nuoria ja muita kansainvälisyydestä kiinnostuneita yht. 20 hlöä ja koottiin nuorten kv-tiimi, joka on jatkossa mukana järjestämässä kv-toimintaa Satakunnan (4H-piirin) alueella. Opintomatkalaiset perustivat ryhmät France 2013, Estonia july 2014 ja Ireland august 2014, joiden lisäksi on koko hankkeen yhteinen ryhmä nimellä Rural Youth Arts & Culture Workshop. Opintomatkojen ennakkotapaamiset Satakunnan ympäristökeskuksessa Ranska , Pohjois- Irlanti ja Viro Yhteiset Opintomatkat: 1. Ranska , ohjaajien lisäksi osallistujia oli 10 nuorta Suomesta, 10 Irlannista, 6 Virosta, 15 Ranskasta, teemana elokuvan teko 2. Suomi , 10 hlöä Suomesta, 10 Irlannista, 2 Virosta ja 8 Ranskasta, teemana valokuvaus ja luonto 3. Viro , 10 hlöä Suomesta, 12 Irlannista, 19 Virosta ja 11 Ranskasta, teemana tanssi 4. Irlanti , 13 hlöä Suomesta, 15 Irlannista, 7 Virosta ja 15 Ranskasta, teemana musiikki. 20

21 TULOKSET Nuoret ovat saaneet rohkeutta ja uutta tietoa ja osaamista itseilmaisun kehittämiseen elokuvanteon, valokuvausopastuksen, tanssin ja musiikin kautta. Nuoret ovat voineet tulkita omia näkemyksiään omasta ja vieraasta kulttuureista näiden välineiden avulla. Nuoret ovat päässeet vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa käyttämään englannin lisäksi muita osaamiaan kieliä ja olleet vastuussa omista tavaroistaan, aikatauluista ja ryhmän muista jäsenistä. Nuorten tutustuminen kuhunkin workshop -kohteeseen vaikuttaa positiivisten mielikuvien syntymiseen kyseisestä maasta ja sen ihmisistä. Nuorten välillä syntyi paljon ystävyyssuhteita. Nuorten eteen tuli myös paljon cultural differencies ja oli kasvattavaa ja avartavaa huomata, että eri puolilla ja eri kulttuureissa asioita voidaan tehdä eri tavalla ja jokainen voi omalla toiminnallaan edistää asioiden sujumista. Uudenlaista kansainvälisyyskipinää on syntynyt alueelle ja sen 4H-yhdistyksiin. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saadun palautteen avulla 4Hyhdistykset voivat kehittää kv-toimintaansa. Nuorten kansalaisaktiivisuutta aktivoimalla heitä on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan ja kurssien kautta he ovat päässeet pohtimaan mitä vapaaehtoistoiminta tarjoaa ja millaisena vapaaehtoistoimijana he näkevät itsensä. Nuoret saivat mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyössä erilaisissa aktiviteeteissa. Toteutuksessa käytettiin sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita. 21

22 USE OF NATURAL MATERIAL FOR ENERGY AND CONSTRUCTION Pro Agria Länsi-Suomi Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Jukka Kontulainen Partnerit LAG Pyhäjärviseutu, leading partner LAG Jokivarsikumppanit LAG Karhuseutu FASBA, nonfinancial partner LAG Tartu Rural Development Assn. LAG Võrtsjärve Association Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Pyhäjärviseudun palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Use of natural material for energy and construction on kansainvälinen energia- ja rakentamisprojekti. Sen tavoitteena on ollut edistää ekologista ajattelua, luonnonmateriaaleista rakentamisen oppimista ja luonnonmateriaalien hyötykäyttöä ja rakentamisen oppimista rakentamisessa ja energian käytössä. TOIMENPITEET Paikalliset Selvitettiin oljen korjuutapa, logistiikka- ja varastointiratkaisuja, sisustuskäyttömahdollisuuksia sekä energiakäytön kustannuksia ja rakennettiin olkirakennus. Facebook-profiili perustettiin tiedottamiskanavaksi. Ulvilaan perustettiin Luonnonmukaisen rakentamisen keskus. Info-tilaisuuksia järjestettiin lisäväen aktivoimiseksi. Oljesta rakennettiin mallimaja ja samalla luotiin käsite rakennuspaali. Yhteiset Kartoitettiin olkirakennusosaamista, järjestettiin olkirakentamisopetusta ja opetusvideo olkirakentamisesta on tekeillä. Esitteitä tuotettiin ja käännettiin englanniksi, suomeksi ja viroksi. Opintomatkat ja Natural Material Days: 1. Saksa , teemana rakentaminen 2. Viro , teemana energia ja rakentaminen 3. Suomi , teemana maanviljelijät, materiaalit, olkilämmitys, sadonkorjuu ja varastoiminen. 22

23 TULOKSET Biomeiler tuotu julkisuuteen ja edistetty sitä muun muassa ympäristöministeriössä. Olkirakentamisesta opetuskäyttöön tehty opetusvideo on valmistumassa. Valmiin oljen korjuuketju lämmityskäyttöä varten on selvitetty ja olkilämmityslaskuri on valmistunut. Yksi taloudellisesti kannattava olkilämmityskohde on kannustettu. Kuntien ja paikallisten kiinnostuksen vaikutus tutkimukseen on lisännyt luonnonmateriaalien käytön tuntemusta, käyttöä sekä ekologista ajattelua. Saksalaiselta partnerilta opimme Biomeilerin avulla uuden tavan ottaa lannasta lämpöenergiaa, kaasutuksen sijaan ja saksalaisen tavan valmistaa rakennuselementtejä, joissa voidaan hyödyntää mm. olkea rakennusaineena. Elementit sopivat hyvin nykyiseen talopaketti -myyntimalliin. Virolainen hankekumppanimme sen sijaan esitteli olkieristämistä puurunkoon, joka sopii myös vanhojen rakennusten lisäeristeeksi. Kumpaakin tapaa hyödynnettiin Kullaalle rakennetussa inforakennuksessa. Lisäksi järviruo on hyödyntämistä eri tavoin esiteltiin, tosin suomalainen lainsäädäntö estää tämän kopioinnin. 23

24 SPORT FISHING TOURISM Kokemäen kaupunki Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tiina Hämäläinen Partnerit LAG Distretto Rurale BMGS, leading partner LAG Logudoro Goceano LAG Sarcidano Barbagia di Seulo LAG Karhuseutu LAG Leader MittSkåne LAG Leader Skånes Ess KUVAUS Sport fishing Tourism -projekti on kansainvälinen tiedotus- ja kehittämisprojekti, jonka päätarkoituksena on koota yhteen Karhuseudun jo olemassa olevat kalastusmatkailutoimijat sekä alalle haluavat tahot ja harrastekalastajat. TOIMENPITEET Paikalliset Kartoitettiin kalastusalan toimijoita järjestämällä heille verkostoitumistapaamisia samalla rohkaisten matkailualan yrittäjiä ottamaan kalastusmatkailu osaksi omaa toimintaa. Järjestettiin koulutustilaisuus Minustako kalastusopas? Säkylässä Työstettiin yhteisiä matkailupaketteja mukana olevien toimijoiden kesken tarkoituksena rohkaista toimijoita yhteistyöhön. Yhteiset Tuotettiin ja koottiin yhteinen kalastusmatkailuesite partnereiden kanssa, jossa kerrotaan lyhyesti kolmen toimintaryhmän kalastuksesta. Opintomatkat ja Fishing Days: 1. Suomi , 24 hlöä Sardiniasta ja 11 hlöä Ruotsista 2. Ruotsi , 4 hlöä Suomesta 3. Sardinia , 7 hlöä Suomesta. Internetsivut tehtiin Satakuntaliiton uusien sivujen alle, joiden palvelulistauksesta on uupunut otsikko Kalastus. 24

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11.

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. 1 Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014 Satakunnan matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk)

Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States, 2015-2017 (30 kk) Timo Hämäläinen Project coordinator Valo/Liikunnan aluejärjestöt 1 SCFORH PROJECT PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Sanoista säästöihin! -Kestävien hankintojen vuosiseminaari 22.03.2013 EkoCentria Anu Arolaakso EkoCentria Tuotamme kestäviin hankintoihin liittyviä viestintä-

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot