PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISET PROJEKTIT ohjelmakaudella

2 PARTNERIT 21 maata 43 toimintaryhmää Italia LAG Distretto Rurale BMGS LAG Logudoro Goceano LAG Sarcidano Barbagia di Seulo Itävalta LAG Sauwald Kap Verde Ami Ribeirão Association Kypros LAG Development Agency of Lemesos LAG Development Agency of Paphos Aphrodite Latvia LAG Darïsim paši! Liettua LAG Kauno Rajono Luxemburg LAG Müllerthal Portugali LAG Adirn LAG Adritem Ranska LAG Pays Boulonnais LAG Pays de la Deódatie LAG Pays Ruthenois LAG Pays Sisteronais-Buech Ruotsi LAG Leader MittSkåne LAG Leader Skånes Ess LAG Terra et Mare LAG Växtlist Värmland Saksa FASBA Suomi LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Jokivarsikumppanit LAG Joutsenten reitti LAG Karhuseutu LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka Tanska LAG Bornholm Tsekki LAG Krajina Srdce LAG Podlipansko o.p.s. LAG Říčansko LAG Zálabí Unkari LAG Abaúj Viro LAG Hiidlaste Koostöökogu LAG Mulgimaa Arenduskoda LAG Pärnu Bay Partnership LAG Tartu Rural Development Assn. LAG Võrtsjärve Association ISO-BRITANNIA Englanti LAG Coasts, Wolds, Wetlands & Waterways Irlanti LAG West Cork Development Partnership Pohjois-Irlanti LAG GROW South Antrim Skotlanti LAG Innse Gall Wales LAG Glasu 2

3 ALKUSANAT PALJON ON SOUDETTU JA HUOVATTU Ohjelmakaudella Leader-ryhmä Karhuseudulla oli 11 kansainvälistä Leader-rahoitteista projektia. Teemat näissä projekteissa vaihtelivat nuorisosta käsitöihin, luontoon ja sen hyödyntämiseen, kyliin, kulttuuritapahtumiin ja lähiruokaan. Kansainvälisen hankkeen käynnistäminen ja vetäminen on kuin kirkkoveneellä soutamista. Välillä matkalla on kiviä ja muita esteitä, jotka tulee kiertää tavalla tai toisella. Usein kansainvälisissä hankkeissa nämä karikot liittyvät byrokratiaan sekä maiden omiin kansallisiin sääntöihin, mitkä saattavat poiketa huomattavasti toisistaan. Veneessämme soutajia oli jopa 43:sta eri toimintaryhmästä ja 21:stä eri Euroopan maasta. Projektin toimijoiden kohdatessa kulttuuri ja kieli useimmiten erosivat toisistaan, jolloin airot kolisivat yhteen, mutta hankkeen edetessä yhteinen rytmi ja päämäärä aina löydettiin. Projekteja suunnitellessa veneeseen haluttiin mukaan uusia soutajia, mutta vanhojen hyväksi havaittujen soutajien kanssa on aina ilo tehdä töitä, joten myös nämä ystäviksi tulleet partnerit toivotettiin tervetulleiksi. Retken suunnittelijan eli kvkoordinaattorin haasteellinen tehtävä on ollut löytää oikeat soutajat sekä sovittaa kaikkien soutajien budjetit toisiinsa ja huomioida kansalliset säännöt. Toiset soutajat tarvitsevat todella tarkan retkiohjelman ja toisille riitti väljempi, jolloin jäi tilaa myös yllätyksille. Viime ohjelmakaudella toteutettiin n. 3,5 milj. euron souturetki. En usko, että monessakaan Leader-ryhmässä tai kansainvälisittäin LAG:ssa on päästy kehittämään maaseutua vastaavassa mittakaavassa. Tämä retki toteutettiin mallikkaasti, sillä näistä 11 projektista seitsemän pääsi finaaliin ja neljä palkittiin kansainvälisessä Nordin-Baltic Leader Cooperation kilpailussa omissa kategorioissaan. Nämä projektit olivat: Handicraft, Nature Tourism, Medieval Festivals ja Forest Project. Näin voitokkaasta matkasta haluan perämiehenä kiittää koko miehistöä, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Hienoa työtä! Tällainen retki onnistuu vain hyvällä yhteistyöllä, yhteisillä päämäärillä ja sydämellä. Useamman kerran olette varmasti kuulleet perämiehen suusta kannustus- ja tahtisanat ROW ROW!. Maaliin päästiin, vaikka välillä huovattiin. Uusi ohjelmakausi ja uusi souturetki alkavat ensi vuonna. Retki ei ole helppo, mutta se on turvallinen vaikka pitkälle mennään. Tervetuloa soutamaan! Perämies eli kv-koordinaattori, SISÄLLYS Clover Power 4H Twinning People 4 Local Food for the Local Development 16 Sailing Training and Maritime Heritage 6 Medieval Festivals 18 Handicraft 8 Rural Youth Arts & Culture 20 Nature Tourism 10 Use of Natural Material for Energy and Construction 22 Village Full of Treasures 12 Sport fishing Tourism 24 Forest Project 14 Karhuseutu 26 3

4 CLOVER POWER! 4H TWINNING PEOPLE Satakunnan 4H-piiri Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tarja Ikonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Mulgimaa Arenduskoda Karhuseudun vuoden projekti vuonna KUVAUS Clover Power! 4H Twinning people -projektin tavoitteena on ollut kehittää kansainvälisyyskasvatustyötä 4H-yhdistyksissä, tarjota nuorille vastavuoroisia oppimiskokemuksia 4H-toiminnasta ja vuorovaikutuksesta vieraan kulttuurin kanssa ja tarjota AV-osion myötä kokemuksellinen mediakastautuminen omaehtoisen elokuvauksen kautta. TOIMENPITEET Paikalliset Tuotettiin internet-sivut ja facebookryhmä Clover Power tiedottamiskanavaksi nuorille. Osalan leirikeskuksessa Kellahdella järjestettiin kaksi kesäleiriä: leirille osallistui yht. 24 nuorta teemana kulttuuri ja leirille yht. 18 nuorta teemana kansainvälisyys. Päätösviikonloppu järjestettiin pikkujoulumerkeissä Tammentilalla Kullaalla, osallistujia oli 19 hlöä. Alipartneri Satakunnan Elävän Kuvan Keskus on järjestänyt työpajoja sekä toiminut apuohjaajana Mulgimaan nuorille järjestetyllä kurssilla, ja Noormarkussa ja Osalan leireillä. Yhteiset Opintomatkat: 1. Suomi , 25 hlöä Virosta, 17 hlöä Suomesta 2. Viro , 23 hlöä Suomesta, teemana elokuvaus osa I 3. Suomi , 19 hlöä Suomesta ja 17 hlöä Virosta, kansainvälisyyskurssi 4. Suomi , 23 hlöä Virosta, 20 hlöä Suomesta, teemana elokuvaus osa II 5. Viro , 26 hlöä Suomesta, teemana perinteiset pelit ja leikit. 4

5 TULOKSET Päästiin kokeilemaan ja kehittämään uusia toimintamalleja, joista parhaat kokemukset ja käytännöt vakiinnutetaan toimintaan ja jalostetaan edelleen mediakasvatustyössä. Clover Power -elokuvia tuotettiin seitsemän kappaletta ja niitä on katsottu Youtubessa yhteensä n kertaa, ensiilloissa on ollut yhteensä 300 katsojaa ja 120 DVD-kopiota on mennyt jakeluun. Eri kuntien alueelta on tavoitettu nuoria ja tuotu heidät yhteen saamaan kokemuksia ja elämyksiä monikulttuurisuudesta ja eri kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Suurin osa nuorista ei ollut ollut aiemmin mukana 4H-toiminnassa. Kokemuksia ja opittuja asioita jokainen nuori voi soveltaa omassa elämässään, harrastuksissa ja opinnoissa. Workshopit antoivat vakuuden siitä, että nuoret osaavat ja haluavat tehdä, kun vain heille annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään. Myös eri tapahtumien osanottajat saivat näköaloja siihen, että nuoret itse voivat olla vastuunkantajia ja aktivoitua toimimaan itsensä ja muiden nuorten hyväksi. Projektilla on tuotettu dokumentti (DVD) hankkeen toteutumisesta, nuorten yhteistyönä tekemä elokuva sekä perinneleikki- ja pelivihkonen. Mukana olleet nuoret ovat saaneet erilaisia oppimis- ja onnistumisenkokemuksia kesäleireillä, kv-kurssilla ja workshopeissa. Olemme myös voineet tarjota virolaisille nuorille tietoa Suomen 4H-toiminnasta, jota he voivat hyödyntää paikallisesti. Tärkeää ja merkityksellistä on ollut, että erilaiset nuoret ovat kohdanneet ja vuorovaikutusta on tapahtunut eri tasoilla ja kohtaamisista on syntynyt ystävyyssuhteita. 5

6 SAILING TRAINING AND MARITIME HERITAGE Perinnelaivayhdistys Ihana Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Suvi Taitonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Hiiumaa LAG Bornholm Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Local resources and environment kategorian finalisti. KUVAUS Kansainvälisen meriperinneyhteistyöprojektin tavoitteena on lisätä tietoa purjelaivalla purjehtimisesta ja siihen liittyvästä perinteestä Itämerellä, nuorten kouluttaminen purjelaivojen kansimiehiksi vanhan esikuvan mukaan ja meriperinteestä kertovan tiedon levittäminen. TOIMENPITEET Paikalliset Talven ja kevään 2012 aikana valmistettiin yhteistyössä GetSome yhtiön kanssa Ihana virtuaalipeli, joka on pelattavissa Laitakarin satamaan sijoitettiin web-kamera kuvaamaan sataman toimintaa sekä laivojen ja veneiden lähtöä ja saapumista. Kaljaasi Ihanalle koulutettiin kansimiehistö nuorista koulutuspurjehduksilla (2010 Hiidenmaalle, 2011 Hiidenmaalle, 2012 Bornholmiin) Yhteiset Yleisölle vapaita koulutustilaisuuksia järjestettiin Ihanan vesillelaskunyhteydessä 2010, Kärdlassa Ihanalla 2011 sekä kesällä 2012 Ihanalla Bornholmin Rönnessä. Kahden uuden perinnelaivan (Hiidenmaa ja Bornholm) rakentaminen on käynnistetty. Opintomatkat: 1. Bornholm Hiidenmaa Ihana-selainpeli kehitettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 6

7 TULOKSET Kevään 2011 aikana valmisteltiin ja toteutettiin IHANAn kansimieskoulutus, jossa oli mukana 40 harjoittelijaa, joista 20 sai Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämän kansimiehen pätevyyskirjan. Ihanan miehistössä on tällä hetkellä noin 50 kansimiestä sekä seitsemän kapteenia. Kaljaasi Ihanan purjehduksilla on ollut kahden kesäkauden aikana noin 8000 matkustajaa ja purjehduksia on tehty yli 300. Ahvenanmaalla on osallistuttu kahtena vuonna perinnepurjelaivojen purjehduskilpailuun, josta ensimmäisenä vuotena tuli kakkossija ja toisena vuotena hopea kirkastui voitoksi. Helsingissä Ihana on niin ikään kahtena vuotena osallistunut purjelaivojen perinteisiin kauden päättäjäisiin, jossa ensimmäisenä vuotena 2011 alus miehistöineen voitti leikkimielisen purjehduskilpailun. Ihana on ollut mukana markkinoimassa Pori Jazzeja Turussa ja osallistunut mm. hyväntekeväisyyteen järjestämällä Unicefpurjehduksia, joiden tuotto on mennyt lyhentämättömänä Unicefille, Loisto- konserttisarjaan Isokarin majakalla ja Merikarvian meripäiville. Toimenpiteillä on kasvatettu suuren yleisön kiinnostusta meriperinteeseen sekä rakennettu yhteistyökumppaneiden toimesta puupurjealus. Yhteisesitettä on suunniteltu käännettäväksi englannin lisäksi myös partnereiden omille kielille. Tulevaisuudessa on tarkoitus pyrkiä järjestämään edelleen yhteisiä koulutuspurjehduksia. 7

8 HANDICRAFT Juustolan käsityöläiset ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Taina Laaksonen Hanna Hakala-Rosu Leena Luoma Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Jögevamaa Koostookoda LAG Darïsim paši! Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Culture kategorian finalisti ja yleisöäänestyksen voittaja. KUVAUS Tämän kansainvälistymisprojektin tavoitteita ovat olleet matkailun kehittäminen ja käsityöperinteen ylläpitäminen kulttuurivaihdon keinoin verkostoimalla matkailuyrittäjiä, luomalla uusia matkailupaketteja, kehittämällä Juustolan markkinointia ja helpottamalla Juustola-matkailua ja avaamalla uusia myyntikanavia. TOIMENPITEET Paikalliset Matkailuyrittäjien verkostoitumista edistettiin osallistamalla heitä tapahtumiin ja opintomatkoihin ja tutustuttamalla heitä Juustolaan. Juustolalle luotiin internet-sivut ja Facebook-profiili Juustolan-käsityöläiset-ry. Järjestettiin käsityöläisten joulumarkkinat Juustolan markkinointia kehitettiin laatimalla lehtimainokset, joita jaettiin Turun suurmessuilla, Tampereen käsityömessuilla, Porin Farmimessuilla ja Porifolkissa. Yhteiset Juustolan kansainväliset käsityöpäivät Opintomatkat: 1. Viro , 21 hlöä Suomesta 2. Suomi , 20 hlöä Virosta ja 3 Latviasta 3. Viro , 20 hlöä Suomesta 4. Latvia , 14 hlöä Suomesta 5. Viro , 20 hlöä Suomesta. Juustolan opastusta on parannettu ja liikuntarajoitteisten kulkeminen on huomioitu avaamalla uusi sisäänkäynti. 8

9 TULOKSET Toimittiin vähintään neljällä eri tasolla: käsityöläiset, kunnat ja kaupungit, Leader-alue ja kansainvälinen taso. Projektissa korostui sukupolvien välinen yhteistyö, kun osallistujia oli eri ikäryhmistä. Yhteistyö- ja ystävyyssuhteita muodostui matkailuyrittäjien sekä matkailuyrittäjien ja asiakasryhmien välillä kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusia matkailupaketteja on luotu ja kokeiltu: mm. taidekävely, käsityökurssimatkat ja työpajapaketit. Juustolan matkailun markkinointi on helpottunut huomattavasti tiedottamisen lisääntymisen myötä verkkosivujen ja Facebook-profiilin sekä useiden lehtijuttujen avulla: esim. Maa- ja kotitalousnaisten KOTI-lehden artikkeli saavutti ihmisiä ympäri Suomen. Kulttuurivaihto ja kansainvälinen verkostoituminen toi uusia ideoita, lähestymistapoja ja näkökulmia käsityöperinteeseen ja käsitöiden toteuttamiseen ja heiltä on opittu kekseliäitä ja uudenlaisia tapoja tapahtumien mainostamiseen, somisteisiin sekä tuotteisiin: esimerkiksi lähiruoan mukaan ottaminen markkinoille käsitöiden rinnalle ja Juustola-malliston suunnittelu ja toteuttaminen. Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen kasvatti kunnioitusta ja arvostusta omia paikallisia taitoja ja perinteitä kohtaan: vanhojen työpajojen esiin tuominen koettiin tärkeäksi. Opittiin myös mahdollisuus tarjota työpajoja erilaisille ryhmille. Juustolan käsityöläisille avattiin myynti- ja jakelukanavia ulkomaille ja samalla satakuntalaisen kudontaosaamisen ja - perinteen vienti kasvoi. 9

10 NATURE TOURISM LAG Karhuseutu Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Jaana Mälkki Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Adirn LAG Aubaúj LAG Coasts, Wolds, Wetlands & Waterways LAG Glasu LAG Innse Gall LAG Pays Boulonnais Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Tourism kategorian voittaja. KUVAUS Ami Ribeirão Assn., EU:n ulkopuolinen partner Nature Tourism on kansainvälinen luontomatkailuprojekti. Sen tavoitteena on ollut edistää luonnon arvoa ja hyödyntämistä matkailun valttina, palvelun tarjoajien verkostoitumista keskenään, maaseutumatkailua elinkeinona ja maaseutumatkailun lähija kansainvälistä markkinointia. TOIMENPITEET Paikalliset Luontoaktiviteetteja koottiin teemoittain ja matkailupaketteja luotiin yhdessä palvelujen tuottajien kanssa ja heitä verkostoitiin järjestämällä seminaareja ja muita tiedotustilaisuuksia Luontomatkailua KARHUSEUDULLA -esite laadittiin, sitä markkinoitiin useissa tapahtumissa ja messuilla Alueen oppilaitosten harjoittelijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä Ryan Airin kohdealueilta (Frankfurt, Lontoo) vieraili median edustajia, jotka markkinoivat luontomatkailua Karhuseudulla omassa maassaan Satakunnan viikkoon on laadittu Läheltä löytyy - juttusarja esitteeseen kootuista yrittäjistä. Yhteiset Internet - sivut linkitettiin partnereiden kanssa Opintomatkat: 1. Englanti , Suomesta 7 hlöä 2. Skotlanti , 5 hlöä Suomesta 3. Ranska , 5 hlöä Suomesta 4. Kap Verde , 2 hlöä Suomesta 5. Portugali , 7 hlöä Suomesta 6. Suomi , seminaarissa yht. 40 hlöä sis. 14 luontoyrittäjää ja partnereita 3 hlöä Englannista, 2 Portugalista, 1 Skotlannista ja 6 Walesista. 10

11 TULOKSET Luonto- ja maaseutumatkailu ovat saaneet paljon julkisuutta esitteen, internet-sivujen, sosiaalisen median, radion ja lehtijuttujen avulla, joita on julkaistu yhteensä 17 kpl. Luonnon arvostus on kasvanut alueellamme ja se on nostettu yhdeksi matkailun kärkituotteista. Avoimiin seminaareihin ja tiedostustilaisuuksiin on osallistunut n. 160 matkailutoimijaa ml. paikallisia palveluntarjoajia sekä matkailu- että ympäristöalan asiantuntijoita. Uusia palvelukokonaisuuksia ja pyöräilyreittejä on tuotteistettu yhdessä matkailuyrittäjien kanssa. Luontomatkailua KARHUSEUDULLA -esitteessä esitellään 64 luontoaktiviteettia kahdeksassa eri kategoriassa. Esite löytyy kaikista paikallisista majoitusliikkeistä ja matkailuinfoista ja sen web-versio linkitettiin usean palvelun tarjoajan ja muun toimijan kanssa, mm. ja Satakuntaliitto loi omat luontomatkailusivut internetiin. Lukuisia matkailuprojekteja on lähtenyt käyntiin tämän projektin aikana ja kannustamana. Opintomatkoilla näkökulmat avartuivat ja oman paikallisen luonnon arvostus kasvoi ja sen antamat mahdollisuudet ymmärrettiin ja otettiin tarkoitukseksi hyödyntää myös omassa toiminnassa. Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on tuottanut matkailuyrityksiin useita opinnäytetöitä. 11

12 VILLAGES FULL OF TREASURES Ulvilan kaupunki Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Rosanna Telaranta Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Kauno rajono LAG Říčansko LAG Krajina Srdce LAG Zálabí LAG Podlipansko o.p.s. Kansainvälisen Nordic-Baltic LEADER Cooperation kilpailun Local area development kategorian finalisti. Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Karhuseudun palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Villages Full of Treasures on kansainvälinen kehittämisprojekti. Sen tavoitteena on ollut partnerimaiden kulttuurista, perinteistä, kylien tapahtumajärjestelyistä ja markkinoinnista oppiminen, verkostoituminen, koulutuksen tarjoaminen ja ammattitaidon sekä tietoisuuden lisääminen kulttuuriperinnöstä, uusien kulttuuritapahtumien luominen, nuorten osallistaminen yhteisöjen toimintaan ja paikallisten yrittäjien yhteistyön kehittäminen. TOIMENPITEET Paikalliset Toteutettiin yhtenäinen RAUTA -teeman mukainen asustus ja pakkausmateriaali Leineperin kylämatkailutoimijoille Toteutettiin lapsiperheille omatoimimatkailuun sopiva geokätköideaan perustuva aarteenetsintäohjelma Yhteiset Opintomatkat: 1. Tsekki , 8 hlöä Liettuasta, 8 hlöä Suomesta, yhteensä 16 hlöä 2. Liettua, , 9 hlöä Suomesta, 3 hlöä Tsekistä, yhteensä 12 hlöä. Villages Full of Treasures in Leineperi - teemaruukkitapahtumat: 1. METALLIruukki PÄÄSIÄISruukki TULIruukki JOULUruukki

13 TULOKSET Tuotettiin Teemaruukki/ Villages Full of Treasures -toimintaja tapahtumamallit, yhtenäinen asustus ja pakkausmateriaali sekä lapsiperheiden omatoimimatkailumateriaali jäävät kylämatkailuyhteisön pääomaksi tulevaisuutta varten. Alueen yrittäjien yhteistyö tiivistyi ja usko yhdessä tekemiseen kasvoi järjestettyjen tapahtumien myötä, joihin osallistuneet käsityöläiset osallistuivat myös projektin muihin toimenpiteisiin. Seppien maaottelutapahtuma on jatkokehittelyssä. Taontamaaottelussa Leineperin ruukin toimijat ja alueen sepät saivat luotua kontakteja muihin alan toimijoihin ja seppäliittoon. Lehtiartikkeleita ja ilmoituksia on julkaistu yhteensä kahdeksan kappaletta, joiden lisäksi projekti on esitelty Radio Yle-Satakunnassa. Liettualaisten ja tsekkiläisten käsityöläisten tuotteiden uusi myyntikanava Suomessa, Village Full of Treasures - myymälässä Leineperissä. 13

14 NETWORK OF DENSELY-WOODED REGIONS IN EUROPE Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Kati Sammallahti Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka LAG Müllerthal LAG Växtlist Värmland LAG Pays de la Déodatie Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Local resources and environment kategorian finalisti. KUVAUS Euroopan metsäisten alueiden verkostoitumisprojektin avulla on pyritty verkottamaan metsäalan asiantuntijoita, luonto- ja matkailuyrittäjiä ja ekosysteemipalveluiden tuottajia. Tavoitteena on ollut lisätä metsien kestävää käyttöä, tietoisuutta metsätalouden harjoittamisen olosuhteista ja metsänomistajien tietoisuutta metsäomaisuutensa mahdollisuuksista. TOIMENPITEET Paikalliset Loka-marraskuussa 2012 järjestettiin neljä infotilaisuutta, joissa yhteensä 50 osallistujaa Säkylän metsäpäivä , Pyhäpirtti, 24 osallistujaa ja Eurajoen metsäpäivä , Onsanpirtti, 89 osallistujaa Mhy Länsimetsän koulutusristeily Metsäseminaari , Onko Suomi EU:n metsäpolitiikan suunnannäyttäjä vai käskyläinen?, 38 osallistujaa Yhteistyössä Terapeuttiset metsäpolut -projektin kanssa perustettiin hyvinvointipolku Ikaalisten Voimametsään. Yhteiset Yhteistyössä Terapeuttiset metsäpolut -projektin kanssa perustettiin hyvinvointipolkuja partnerimaihin. Opintomatkat: 1. Ruotsi , 47 hlöä 2. Luxemburg , 66 hlöä 3. Suomi , 42 hlöä 4. Ranska , 72 hlöä 5. Ruotsi Luxemburg

15 TULOKSET Metsäaktiviteettien ja -tuotteiden sekä metsien hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostaminen on lisääntynyt ja matkailuinfrastruktuuri on kasvanut partnerialueilla. Saman alan ihmisiä tuotiin yhteen järjestetyissä seminaareissa, mikä synnytti monia kontakteja, joissa on runsaasti potentiaalia tuleville projekteille. Suomea lukuun ottamatta perustetut hyvinvointipolut ovat ensimmäisiä laatuaan lieventämässä psykologista stressiä Euroopassa. Käyttäjät saavat lisäksi arvokasta tietoa alueen metsistä. Opittiin kansainvälisen verkoston kokemuksesta ja tiedosta oman alueensa metsien hyödyntämättä jääneen potentiaalin ja tarjoamien palveluiden mahdollisesta hyödyntämisestä paikallisesti. Järjestettyjen tilaisuuksien osanottajamäärä oli suuri ja projekti herätti paljon kiinnostusta, jota kautta myös LEADER toiminta tuli tutuksi heille, jotka eivät ole aiemmin olleet sen kanssa tekemisissä. Erikulttuurisia näkökulmia saatiin metsänkäyttöön, viljelyyn ja muokkaukseen ja laajempi perspektiivi terveydenhoidon näkökulmiin. Virkistystoiminta ja uudet tulevaisuuden puuvalmisteiset tuotteet tekivät projektista kannattavan. 15

16 LOCAL FOOD FOR LOCAL DEVELOPMENT Satafood Kehittämisyhdistys ry Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektityöntekijä Emilia Ruokonen Johanna Jahkola Partnerit LAG Joutsenten reitti, leading partner LAG Pyhäjärviseutu LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Karhuseutu LAG Development Agency of Lemesos LAG Development Agency of Paphos Aphrodite LAG Sauwald LAG Terra et Mare LAG West Cork Development Partnership Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Joutsenten reitin palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Local Food for Local Development on kansainvälinen lähiruokaprojekti, jonka avulla on etsitty ja siirretty hyviä lähiruokaan liittyviä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä viiden ruokakulttuuriin panostaneen maan kesken. TOIMENPITEET Paikalliset Alkutuottajia verkostoitiin järjestämällä useita tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia sekä avustamalla heidän omien tapahtumiensa tiedottamisessa ja järjestelyissä Kokemäenjoki-päivien yhteydessä jär jestettiin lähiruokatori Huittisissa Ravintola Wanha WPK:n piha-alueella Yhteistyössä Satakunnan pientuotannon verkkokauppa- ja agentuurimahdollisuuksien kartoitus Tästä läheltä -hankkeen kanssa järjestettiin logistiikka- ja lähiruokatapaaminen Kokemäen vanhalla yhteiskoululla. Yhteiset Opintomatkat: 1. Irlanti , osallistujia 9 hlöä Suomesta, teemana paikallisen ruoan brändäys ja alueellinen yhteismarkkinointi 2. Itävalta , 8 hlöä Suomesta, teemana tuotekehitys keskipisteenä perunat ja hedelmät 3. Kypros , 3 hlöä Suomesta, teemana paikallisen ruoan ja turismin yhdistäminen 4. Ruotsi , 8 hlöä Suomesta, teemana logistinen suunnittelu, ruuan myynti ja markkinointi 5. Suomi , 2 hlöä Irlannista, 10 Itävallasta, 7 Kyprokselta ja 7 Ruotsista. Teemana bioenergia ja luonnollisten raaka-aineiden jalostaminen. 16

17 TULOKSET Projekti esiteltiin ELMA:ssa, joka keräsi yli 8000 kävijää Satakunnan osastolle ja Turun messuilla yli 3000 kuluttajaa nauttivat satakuntalaisista mauista. Kustannustehokkaiden logististen vaihtoehtojen selvityksessä nousi esille tukkutoimintaan perustuva malli ja haastattelujen perusteella kiinnostusta lähiruokatukkuun on. Samalla selvitettiin myös jakelukanavavaihtoehtoja lähiruokatuottajille. Lehti- ja internet-artikkeleita on julkaistu yhteensä 16 kpl. Onnistunut brändäys tuo pienemmille tuottajille mahdollisuuden päästä tuotteineen ruokamarkkinoille. Lähiruoka-brändin kautta tuoda esiin erikoisherkkuja. Hyvä kommunikaatio, ihmisten erityisosaamisen ja ulkopuolisen näkökulman hyödyntäminen, tekemisen into, sitoutuminen, vahva yhdistys ja jäsenien määrä ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistumiselle ja markkinoille pääsemiselle. Markkinoinnissa on otettava huomioon tuotteiden tasalaatuisuus, maku ja alueen maisemalliset arvot, joustava ja vastuullinen asiakaspalvelu, yhteistyö isompien brändien kanssa, internet-sivujen selkeys, tuotteiden saavutettavuus ja pakkausten ja logon yhtenäinen ilme. Tuotekehityksessä tärkeää on vaihtoehtojen ja uusien tuttavuuksien ja makujen tarjoaminen; vanhoihin, paremmin viljelyolosuhteisiin soveltuviin lajikkeisiin luottaminen; asiakkaiden kuunteleminen; laadunvaihteluihin reagoiminen ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen. GIS-teknologian käytön mahdollisuudet paikallisten tuotteiden ja lähiruoan markkinoinnissa elämysten synnyttämiseksi. 17

18 MEDIEVAL FESTIVALS Lions Club Ulvila Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Georges Fernandez Partnerit LAG Pärnu Bay Partnership, leading partner LAG Karhuseutu LAG Darïsim paši! LAG Adirn LAG Adritem LAG Pays Ruthénois Kansainvälisen Nordic-Baltic Leader Cooperation kilpailun Culture kategorian voittaja. KUVAUS Medieval festivals on kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on ollut rakentaa ja vahvistaa keskiaikaharrastajien verkostoa, uudistaa keskiaikaisten festivaalien ohjelmaa, tukea alueen turismia, lisätä nuorten kiinnostusta yhteisölliseen toimintaan, kotiseutuunsa ja sen historiaan, edistää keskiaikatietoisuuden levittämistä ja esitellä oman toiminta-alueen keskiaikakulttuuria kansainvälisille markkinoille. TOIMENPITEET Paikalliset Perustettiin Keskiaikainen seura ja Perustettiin -sivut ja jakelumateriaalia päivitettiin ja käännettiin englanniksi. Yhteiset Keskiaikafestivaalien internet -sivut linkitettiin partnereiden kanssa. Järjestettiin Nuorten ritarileiri Opintomatkat: 1. Viro , osallistujia oli 6 hlöä Suomesta 2. Latvia , 5 hlöä Suomesta 3. Portugali, Santa Maria de Feira , 11 hlöä Suomesta 4. Portugali, Tomar , 6 hlöä Suomesta 5. Ranska , 8 hlöä Suomesta. 18

19 TULOKSET Ulvilan Keskiaikaseura ry:n perustaminen, jonka tarkoituksena on koota keskiaikaharrastajat ja käsityöläiset yhteen järjestämällä teemaan liittyviä kursseja ja osallistumalla keskiaikamarkkinoille Suomessa ja ulkomailla. Seuralla on 35 jäsentä ja se toimii koko Satakunnan alueella Ulvilasta käsin. Paras kulttuurin edistämishanke TNC Leader kilpailussa ja palkittu myös Ulvilan kaupungin toimesta kulttuuripalkinnolla. Ulvilan Hansamarkkinoita on saatu kehitettyä kansainväliselle tasolle ja sen myötä tapahtumaan on osallistunut uusia myyjiä, uudenlaista ohjelmaa ja esiintyjiä myös ulkomailta. Vuoden 2013 Hansamarkkinoilla oli yli kävijää ja vuonna 2014 n kävijää vuotiaiden ensimmäistä kertaa järjestetylle ritarileirille voitiin ottaa mukaan yhteensä vain 15 osallistujaa, kun ilmoittautuneita tulijoita olisi ollut ympäri Satakuntaa yhteensä yli 40 ensi vuonna leiri tulee olemaan laajempi. Satakunnan Viikko teki kaksi lehtijuttua hankkeesta: Pärnun keskiaikaisista festivaaleista sekä verkostoitumismatkoista. Lisäksi Satakunnan Kansa ja Ulvilan Seutu tekivät jutut hankkeesta Ulvilan Hansamarkkinoiden yhteydessä. Viiden keskiaikafestivaalin matkoilla käyneet ovat oppineet, nähneet, maistaneet perinteisiä ruokia sekä päässeet vaihtamaan ajatuksia muiden keskiaikateeman ympärillä toimivien toimijoiden kanssa. He ovat saaneet paljon uusia ideoita, joiden pohjalta he ovat kehittäneet Ulvilan Hansamarkkinoita ja esitelleet suomalaista keskiaikaista käsityökulttuuria muille eri maiden markkinoilla. 19

20 RURAL YOUTH ARTS & CULTURE Satakunnan 4H-piiri Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tarja Ikonen Partnerit LAG Karhuseutu, leading partner LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG Pyhäjärviseutu LAG Ravakka LAG GROW South Antrim LAG Pays Sisteronais-Buech LAG Mulgimaa Arenduskoda KUVAUS Rural Youth Arts & Culture -projekti on jatkoa aiemmalle Clover Power! -projektille. Sen tavoitteena on kehittää nuorten itseilmaisua, tarjota nuorille mahdollisuuden vuorovaikutukseen vieraiden kulttuurien edustajien kanssa, lisätä nuorten kansalaisaktiivisuutta vapaaehtoistoiminnan kautta ja luoda alueelle nuorten kansainvälinen tiimi. TOIMENPITEET Paikalliset järjestettiin hankkeen päättävä kvviikonloppu Tammen tilalla Kullaalla, jonne kutsuttiin opintomatkoilla mukana olleita nuoria ja muita kansainvälisyydestä kiinnostuneita yht. 20 hlöä ja koottiin nuorten kv-tiimi, joka on jatkossa mukana järjestämässä kv-toimintaa Satakunnan (4H-piirin) alueella. Opintomatkalaiset perustivat ryhmät France 2013, Estonia july 2014 ja Ireland august 2014, joiden lisäksi on koko hankkeen yhteinen ryhmä nimellä Rural Youth Arts & Culture Workshop. Opintomatkojen ennakkotapaamiset Satakunnan ympäristökeskuksessa Ranska , Pohjois- Irlanti ja Viro Yhteiset Opintomatkat: 1. Ranska , ohjaajien lisäksi osallistujia oli 10 nuorta Suomesta, 10 Irlannista, 6 Virosta, 15 Ranskasta, teemana elokuvan teko 2. Suomi , 10 hlöä Suomesta, 10 Irlannista, 2 Virosta ja 8 Ranskasta, teemana valokuvaus ja luonto 3. Viro , 10 hlöä Suomesta, 12 Irlannista, 19 Virosta ja 11 Ranskasta, teemana tanssi 4. Irlanti , 13 hlöä Suomesta, 15 Irlannista, 7 Virosta ja 15 Ranskasta, teemana musiikki. 20

21 TULOKSET Nuoret ovat saaneet rohkeutta ja uutta tietoa ja osaamista itseilmaisun kehittämiseen elokuvanteon, valokuvausopastuksen, tanssin ja musiikin kautta. Nuoret ovat voineet tulkita omia näkemyksiään omasta ja vieraasta kulttuureista näiden välineiden avulla. Nuoret ovat päässeet vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa käyttämään englannin lisäksi muita osaamiaan kieliä ja olleet vastuussa omista tavaroistaan, aikatauluista ja ryhmän muista jäsenistä. Nuorten tutustuminen kuhunkin workshop -kohteeseen vaikuttaa positiivisten mielikuvien syntymiseen kyseisestä maasta ja sen ihmisistä. Nuorten välillä syntyi paljon ystävyyssuhteita. Nuorten eteen tuli myös paljon cultural differencies ja oli kasvattavaa ja avartavaa huomata, että eri puolilla ja eri kulttuureissa asioita voidaan tehdä eri tavalla ja jokainen voi omalla toiminnallaan edistää asioiden sujumista. Uudenlaista kansainvälisyyskipinää on syntynyt alueelle ja sen 4H-yhdistyksiin. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saadun palautteen avulla 4Hyhdistykset voivat kehittää kv-toimintaansa. Nuorten kansalaisaktiivisuutta aktivoimalla heitä on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan ja kurssien kautta he ovat päässeet pohtimaan mitä vapaaehtoistoiminta tarjoaa ja millaisena vapaaehtoistoimijana he näkevät itsensä. Nuoret saivat mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyössä erilaisissa aktiviteeteissa. Toteutuksessa käytettiin sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita. 21

22 USE OF NATURAL MATERIAL FOR ENERGY AND CONSTRUCTION Pro Agria Länsi-Suomi Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Jukka Kontulainen Partnerit LAG Pyhäjärviseutu, leading partner LAG Jokivarsikumppanit LAG Karhuseutu FASBA, nonfinancial partner LAG Tartu Rural Development Assn. LAG Võrtsjärve Association Satakunnan maaseutugaalassa 2014 Pyhäjärviseudun palkitsema paras kansainvälinen projekti ohjelmakaudella KUVAUS Use of natural material for energy and construction on kansainvälinen energia- ja rakentamisprojekti. Sen tavoitteena on ollut edistää ekologista ajattelua, luonnonmateriaaleista rakentamisen oppimista ja luonnonmateriaalien hyötykäyttöä ja rakentamisen oppimista rakentamisessa ja energian käytössä. TOIMENPITEET Paikalliset Selvitettiin oljen korjuutapa, logistiikka- ja varastointiratkaisuja, sisustuskäyttömahdollisuuksia sekä energiakäytön kustannuksia ja rakennettiin olkirakennus. Facebook-profiili perustettiin tiedottamiskanavaksi. Ulvilaan perustettiin Luonnonmukaisen rakentamisen keskus. Info-tilaisuuksia järjestettiin lisäväen aktivoimiseksi. Oljesta rakennettiin mallimaja ja samalla luotiin käsite rakennuspaali. Yhteiset Kartoitettiin olkirakennusosaamista, järjestettiin olkirakentamisopetusta ja opetusvideo olkirakentamisesta on tekeillä. Esitteitä tuotettiin ja käännettiin englanniksi, suomeksi ja viroksi. Opintomatkat ja Natural Material Days: 1. Saksa , teemana rakentaminen 2. Viro , teemana energia ja rakentaminen 3. Suomi , teemana maanviljelijät, materiaalit, olkilämmitys, sadonkorjuu ja varastoiminen. 22

23 TULOKSET Biomeiler tuotu julkisuuteen ja edistetty sitä muun muassa ympäristöministeriössä. Olkirakentamisesta opetuskäyttöön tehty opetusvideo on valmistumassa. Valmiin oljen korjuuketju lämmityskäyttöä varten on selvitetty ja olkilämmityslaskuri on valmistunut. Yksi taloudellisesti kannattava olkilämmityskohde on kannustettu. Kuntien ja paikallisten kiinnostuksen vaikutus tutkimukseen on lisännyt luonnonmateriaalien käytön tuntemusta, käyttöä sekä ekologista ajattelua. Saksalaiselta partnerilta opimme Biomeilerin avulla uuden tavan ottaa lannasta lämpöenergiaa, kaasutuksen sijaan ja saksalaisen tavan valmistaa rakennuselementtejä, joissa voidaan hyödyntää mm. olkea rakennusaineena. Elementit sopivat hyvin nykyiseen talopaketti -myyntimalliin. Virolainen hankekumppanimme sen sijaan esitteli olkieristämistä puurunkoon, joka sopii myös vanhojen rakennusten lisäeristeeksi. Kumpaakin tapaa hyödynnettiin Kullaalle rakennetussa inforakennuksessa. Lisäksi järviruo on hyödyntämistä eri tavoin esiteltiin, tosin suomalainen lainsäädäntö estää tämän kopioinnin. 23

24 SPORT FISHING TOURISM Kokemäen kaupunki Toteutusaika Koko budjetti Suomen budjetti Projektipäällikkö Tiina Hämäläinen Partnerit LAG Distretto Rurale BMGS, leading partner LAG Logudoro Goceano LAG Sarcidano Barbagia di Seulo LAG Karhuseutu LAG Leader MittSkåne LAG Leader Skånes Ess KUVAUS Sport fishing Tourism -projekti on kansainvälinen tiedotus- ja kehittämisprojekti, jonka päätarkoituksena on koota yhteen Karhuseudun jo olemassa olevat kalastusmatkailutoimijat sekä alalle haluavat tahot ja harrastekalastajat. TOIMENPITEET Paikalliset Kartoitettiin kalastusalan toimijoita järjestämällä heille verkostoitumistapaamisia samalla rohkaisten matkailualan yrittäjiä ottamaan kalastusmatkailu osaksi omaa toimintaa. Järjestettiin koulutustilaisuus Minustako kalastusopas? Säkylässä Työstettiin yhteisiä matkailupaketteja mukana olevien toimijoiden kesken tarkoituksena rohkaista toimijoita yhteistyöhön. Yhteiset Tuotettiin ja koottiin yhteinen kalastusmatkailuesite partnereiden kanssa, jossa kerrotaan lyhyesti kolmen toimintaryhmän kalastuksesta. Opintomatkat ja Fishing Days: 1. Suomi , 24 hlöä Sardiniasta ja 11 hlöä Ruotsista 2. Ruotsi , 4 hlöä Suomesta 3. Sardinia , 7 hlöä Suomesta. Internetsivut tehtiin Satakuntaliiton uusien sivujen alle, joiden palvelulistauksesta on uupunut otsikko Kalastus. 24

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

KEHITTYVÄ MAASEUTU. Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. bioenergiaan s.8. ja perinteiden elvytystä s.

KEHITTYVÄ MAASEUTU. Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. bioenergiaan s.8. ja perinteiden elvytystä s. KEHITTYVÄ MAASEUTU Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maaseutuverkoston liitelehti lokakuu 2014 Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4 Vahvaa uskoa bioenergiaan s.8 Kulttuurin ja perinteiden elvytystä s.9

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys 1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE 2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

EUROOPPALAISIA KYLÄMATKAILUMALLEJA KILPAILIJA-ANALYYSI CASET: ITALIA, ITÄVALTA JA IRLANTI

EUROOPPALAISIA KYLÄMATKAILUMALLEJA KILPAILIJA-ANALYYSI CASET: ITALIA, ITÄVALTA JA IRLANTI EUROOPPALAISIA KYLÄMATKAILUMALLEJA KILPAILIJA-ANALYYSI CASET: ITALIA, ITÄVALTA JA IRLANTI Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen selvitys 1. JOHDANTO 1.1 Selvitystyön tausta 1.2 Kylämatkailun määritelmästä

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012- Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI 1 MÖRKÖMAA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2013-1. Hankkeen toteuttaja Lions Club Karstula 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Mörkömaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla maaseutu& Kevät 2009 Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla Ohjelmapalveluja ulkomaisille matkailijoille 2 Maaseutu & Matkailu

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/3560-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA

Lisätiedot