IC-V/-LV Serie. FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IC-V/-LV Serie. FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1"

Transkriptio

1 IC-V/-LV Serie FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1 ICVSERIES-HS-003-FI TRT-BA- TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

2 SISÄLLYSLUETTELO 01. Lue ennen käyttöä...l Piirroskuva kamerasta...l - 04 Näkymä edestä...l - 04 Näkymä takaa/alhaalta...l - 04 Toimintonäppäimet/telakkaliitäntä...L Ensimmäiset vaiheet...l - 05 Akun lataaminen...l - 05 Akun/SD-kortin asettaminen paikalleen...l - 05 Laite...L - 05 Tietojen tarkistaminen....l - 06 Päivämäärän/kellonajan asetus...l - 07 Yksilölliset asetukset...l Perustoiminnot....L - 08 LCD-näytön käyttö....l - 08 Valikon valinta ja asetukset....l - 08 Uudelleenasetus/palautus (Reset)....L Kuvaaminen...L - 09 Manuaalinen tarkennus...l - 09 Lämpö- ja visuaalisten kuvien näyttö....l - 09 DuoVision...L - 09 Vain kuva....l - 10 DuoVision-alueen siirtäminen...l - 10 Kuvan hienosäätö...l - 10 Automaattinen säätö...l - 10 Manuaalinen säätö...l - 11 Kuvan asetukset...l - 10 Mittausalue...L - 11 Pysäytyskuva / kuvan aktivointi....l - 12 Analyysiparametrien asetus....l - 12 Analyysin asetukset...l - 12 Mittauskohdan analyysi...l - 14 Mittauspisteen väriasetukset...l - 14 Isoterminen analyysi...l - 14 Analyysityökalujen poistaminen...l - 15 Kuvan tallentaminen....l - 15 Puheen nauhoitus....l - 15 Laukaisinasetukset....L - 15 Laukaisimen tiedot....l Toisto ja poistaminen....l - 16 Kuvien avaaminen...l - 16 Kuvan haku....l - 16 Kansion haku....l - 16 Puhemerkintöjen toisto....l - 17 Kuvien poistaminen...l Kuvien lukeminen....l - 17 Kuvien lukeminen SD-kortilta....L Yhteyden muodostaminen ja lukeminen.. L - 17 Näyttöön liittäminen....l - 17 Tietokoneeseen liittäminen....l - 17 Ajurien asentaminen....l - 18 USB-liitännän määrittely....l - 18 Kuvan/videon siirtäminen USB:n kautta....l - 19 Vianetsintä ja vikojen korjaaminen....l - 19 Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttö....l Kunnossapito ja huolto....l Vianetsintä ja vikojen korjaaminen...l Emissiokerrointaulukko....L Tekniset tiedot...l - 24 Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää elektronisia järjestelmiä käyttäen missään muodossa ilman kirjallista lupaamme. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan kirjoitustapaa noudattaen. Käytetyt tuotenimet ovat rekisteröityjä, ja niitä tulee tarkastella sellaisina. Oikeus rakenteellisiin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi sekä muodon-/ värinmuutoksiin pidätetään. Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on laadittu vaadittavalla huolellisuudella. Emme vastaa virheistä tai puutteista. TROTEC L - 1 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

3 01. LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Testikuvat Ennen ensimmäisiä kuvia suosittelemme ehdottomasti muutamien testikuvien ottamista sen varmistamiseksi, että kamera toimii moitteettomasti ja että sitä myös käytetään oikein. Haluamme huomauttaa, että Trotec, sen tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit sekä tavarantoimittajat eivät vastaa seurannaisvahingoista, jotka IR-kameran tai sen varusteiden viasta johtuen aiheuttavat sen, että kuva ei tallennu tai se tallentuu muodossa, jota toinen laite ei pysty lukemaan. Varoitamme tekijänoikeuden loukkaamisesta! Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ehdottomasti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja huolehdi siitä, että ne on myös ymmärretty. Huolehdi lisäksi myös siitä, että IR-kameraa käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti aina asianmukaisesti. Seuraavilla sivuilla olevat turvallisuusohjeet on tarkoitettu opastamaan IR-kameran ja sen varusteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön, suojelemaan käyttäjää ja muita loukkaantumisilta tai estämään laitteiden vahingoittuminen. Varoitukset Seuraavassa saat lisätietoa IR-kameran oikeasta käytöstä. - Silmävaurioiden ehkäiseminen Älä milloinkaan suuntaa laseria ihmisten tai eläinten silmiin. Se voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. - Luvaton purkaminen Minkä tahansa osan purkaminen ja/tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty, ellei tässä käsikirjassa ole nimenomaisesti mainittu, että sellaiset toimenpiteet ovat sallittuja. - Kameran käyttö on lopetettava välittömästi savun tai myrkyllisten kaasujen esiintyessä. Laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Katkaise heti virta kamerasta ja ota akku pois tai irrota pistoke. Varmista, että savu- tai muita höyryjä ei enää esiinny. - Kameran käyttö on lopetettava heti putoamisen tai kamerakotelon vahingoittumisen jälkeen. Laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Katkaise heti virta kamerasta ja ota akku pois tai irrota pistoke. - Älä käytä kameran puhdistus- tai huoltotöihin mitään aineita, jotka sisältävät alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita herkästi syttyviä aineita. Sellaisten aineiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon. - Irrota pistoke pistorasiasta säännöllisin välein poistaaksesi pölyn ja lian, jota kerääntyy pistokkeeseen ja pistorasiaan virransyöttökohdan ympärille. Ajan myötä pölyisissä, rasvaisissa ja kosteissa ym päristöissä kertyvä pöly voi imeä itseensä niin paljon kosteutta, että voi syntyä oikosulku ja siitä tulipalo. - Älä kosketa virtajohtoa kosteilla käsillä. Virtajohdon koskettaminen kosteilla käsillä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä milloinkaan irrota pisto ketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta, vedä ainoastaan pistokkeesta. Virtajohdosta vetäminen voi aiheuttaa johtimien tai johdon vaipan vaurioitumiseen, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku. - Virtajohtoa ei saa koskaan lyhentää, muuttaa tai vahingoittaa asettamalla sen päälle raskaita esineitä. Kaikki edellä mainitun kaltainen käsittely voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. - Käytä virransyöttöön vain suositeltuja varusteita. Varusteet, joita ei ole nimenomaisesti sallittu tälle IRkameralle, voivat aiheuttaa ylikuumenemista, vääntymistä, tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja. - Älä koskaan säilytä akkua lämmönlähteen läheisyydessä; älä altista uudelleen ladattavia paristoja kuumuudelle ja pidä ne etäällä avotulesta. Älä upota akkuja veteen. Veteen upottaminen voi vahingoittaa paristoja, ja tästä voi aiheutua tulipalo, sähköisku, räjähdys, vakava uhka terveydelle tai syövyttävien nesteiden karkaaminen. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 2

4 - Älä yritä milloinkaan purkaa tai muuttaa akkua tai paristoja tai syöttää niihin lämpöä. Mahdollisesta räjähdyksestä aiheutuu vaaroja terveydelle. Jos joudut kosketukseen pariston sisällön kanssa, huuhtele kyseinen kohta kehostasi, mukaan lukien suu ja silmät, sekä vaatekappaleet heti voimakkaasti puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. - Vältä kovia iskuja, jotka saattaisivat vahingoittaa paristokoteloa, ja huolehdi siitä, että paristot eivät putoa. Se voi johtaa paristojen vuotamiseen. - Huolehdi metalliesineiden, kuten esimerkiksi avaimenperien, säilyttämisestä niin, että ne eivät kosketa liitäntöjä ja aiheuta mahdollisesti oikosulkua. Se saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista, palovammoja ja muita loukkaantumisia. - Peitä paristoliitännät ennen hävittämistä, jotta ne eivät pääse välittömään kosketukseen muiden esineiden kanssa. Jos paristoliitännät joutuvat kosketukseen muiden jäteastioissa olevien esineiden kanssa, voi olla seurauksena tulipalo tai räjähdys. Heitä paristot aina erityisesti niitä varten järjestettyihin keruuastioihin, mikäli sellaisia on saatavilla. - Käytä vain laitetta varten tarkoitettuja paristoja. ja varusteita. Paristot, joita ei ole nimenomaisesti tarkoitettu tätä laitetta varten, voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai sisällön vuotamista; nämä voivat johtaa tulipaloihin, loukkaantumisiin ja ympäristövahinkoihin. - Irrota lataamisen jälkeen sovitin sekä kamerasta että virtalähteestä sulkeaksesi pois palovaaran ja muut riskit. Pitkäaikainen, keskeytymätön käyttö voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemista tai vääntymistä, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa tulipalon. - Älä käytä latauslaitetta tai sovitinta, jos niissä on vaurioita tai pistoketta ei ole työnnetty paikalleen oikein. Latauslaite voi olla erilainen alueesta riippuen. - Noudata erityistä huolellisuutta kiertäessäsi teleob jektiivia ja lähikuvaobjektiivia (ei sisälly toimitukseen) paikalleen. Löyhästi tai väärin kiinnitetyt objektiivit voivat pudota ja rikkoutua; lasinsirut voivat aiheuttaa loukkaantumisia. - Jos kameraa käytetään pitkän aikaa keskeytyksettä, sen kotelo voi kuumentua. Ota tämä erityisesti huomioon, kun käytät kameraa pitkän aikaa, koska sellaisissa tapauksissa käsissä voi tuntua kuumotusta. Toimintahäiriöiden välttäminen Seuraavassa saat lisätietoa IR-kameran suojaamiseksi vaurioilta. - Vältä IR-kameran ilmaisimen vahingoittumista. - Lauhdevesi > Vältä kameran saattamista suuriin lämpötilanvaihteluihin Jos IR-kamera viedään liian nopeasti lämpimästä viileään ympäristöön tai päinvastoin, siitä voi seurata, että kameran koteloon tai sisäosaan muodostuu pieniä lauhdevesipisaroita. Tällainen lauhdeveden muodostuminen voidaan välttää asettamalla kamera etukäteen sille tarkoitettuun muovilaukkuun ja antamalla kameran sopeutua uuteen ympäristön lämpötilaan ennen sen ottamista pois pakkauksesta. - Jos kameran sisäosaan muodostuu lauhdevettä. Lopeta kameran käyttäminen heti, kun toteat lauhdevettä muodostuneen kameran sisään. Jos kuitenkin jatkat IR-kameran käyttöä, se voi johtaa tahattomasti vahingoittumiseen. Poista SD-kortti ja akku tai irrota kamera sähköverkosta ja odota, kunnes kamerassa oleva kosteus on haihtunut, ennen kuin jatkat sen käyttöä. - Pitkäaikainen varastointi. Mikäli kamera on käyttämättä pitkän ajanjakson, poista akku tai paristot ja säilytä kameraa turvallisessa paikassa. Muuten paristot tyhjenevät pitkäaikaisessa varastoinnissa. L - 3 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

5 02. PIIRROSKUVA KAMERASTA Näkymä edestä LCD-näyttö Valaistus Visuaalinen kamera IR-linssi Laser Näppäinkenttä Tarkennusrengas Varmistusrengas IR-linssi Pariston suojakansi Laukaisin Toimintonäppäimet/telakkaliitäntä Videoulostulo Paristokotelon lukitus Virtaliitäntä Poistonäppäin Virranosoitin Mini-SD-kortti USB-liitäntä Automaattiset asetusnäppäimet Valikko-/ syöttönäppäin Pysäytyskuva-/ tallennusnäppäin Päalle-/ poisnäppäin FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 4

6 03. ENSIMMÄISET VAIHEET Akun lataaminen Ladatessasi akkua ensimmäistä kertaa toimi seuraavasti. Tämä menettelytapa koskee myös kaikkia muita lataustoimenpiteitä, jotka suoritetaan, kun näyttöön syttyy heikkoa paristoa ilmaiseva symboli. 1. Aseta latauslaitteen reuna samalle korkeudelle paristossa olevan viivan kanssa ja aseta paristo paikalleen nuolen suunnassa. 2. Liitä sitten virtajohto latauslaitteeseen ja työnnä toinen pää pistorasiaan. Latausvalo palaa latauksen aikana punaisena ja vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis. HUOMIO: Lataa uutta akkua ensimmäisellä latauskerralla vähintään 5 tuntia, kuitenkin enintään 7 tuntia. Vain siten voidaan taata Liion-kennojen täydellinen aktivointi! Paristo tulee ladata yksinomaan vastaavalla latauslaitteella! Irrota lataamisen jälkeen latauslaitteen pistoke pistorasiasta ja poista akku. Akku on Li-ion-paristo, eikä sen varausta tarvitse sen vuoksi purkaa kokonaan ennen kuin se voidaan ladata uudestaan. Tämä akku voidaan ladata uudelleen milloin tahansa. Koska tällainen uudelleen ladattava paristo voidaan ladata noin 300 kertaa, suosittelemme kuitenkin pariston lataamista vasta varauksen purkauduttua kokonaan pariston eliniän pidentämiseksi. Lataustoimenpiteen kesto riippuu sekä akun tilasta että myös suhteellisesta ilmankosteudesta. Akun/SD-kortin asettaminen paikalleen Aseta akku kameraan seuraavalla tavalla: 1. Varmista, että laite on pois päältä ja avaa paristokotelon kansi nuolen suuntaan. 2. Aseta akku sisään nuolen suunnassa. 3. Sulje kansi. Mikäli kamera on pitkään käyttämättä, poista siitä akku. Sd-kortti on alustettava FAT32-muotoon. Muuten voi käydä niin, että IR-kamera ei tunnista muistia. Laite Pariston tilan symbolit Seuraavat symbolit osoittavat pariston tilan LCDnäytössä. Riittävä varaus Pariston varaustila alhainen Vaihda tai lataa paristo Laitteen kytkeminen päälle ja pois Virranosoitin palaa niin kauan kuin kamera on kytkettynä päälle. 1. Pidä kameraa oikeassa kädessä ja aseta peukalo näppäinkentän yläpuolelle ja etusormi laukaisimen eteen. L - 5 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

7 2. Pidä päälle-/pois-näppä intä (A) painettuna n. 3 sekuntia. Virtanäyttö palaa vihreänä. 3. Hetken kuluttua näyttöön ilmestyy kuva. 4. Sammuta virta laitteesta pitämällä päälle-/pois-näppäintä painettuna 3 sekuntia. Virtanäyttö palaa nyt punaisena. Tietojen tarkistaminen Tarkista LCD-näytöllä olevat tiedot. LCD-näytön näyttöalue on 100 % tähdättävästä kohteesta. Seuraava näkymä on tietonäkymä. Mittausarvo Valikko osoittaa valikon tilan. Nolla Ilmaisee, että ei ole valittu mitään valikkotilaa. Ei ole valittu työkalua Ilmaisee juuri käytettävän työkalun (mittauskohta 1,.2,.3 9). Tiedonk Ilmaisee, että on valittu mittauskohdan automaattisen seurannan (tiedonkeruun) työkalu (auto-tracking). Isot.. Ilmaisee, että on valittu isotermianalyysin työkalu. E tämänhetkinen emissiokerroin SD-kortti on asetettu paikalleen..... Bluetooth-kuulokemikrofoni (valinnainen) on liitetty. Syötä ennen kameran mittaamisen alkua (nolla)tila painamalla Cancel-näppäintä useita kertoja, kunnes näyttöön tulee haluttu ilmoitus (nolla). Väriasteikon yläraja Väriasteikko Väriasteikon alaraja Aika Pariston tila Liikkuva/ pysäytyskuva Tämänhetkinen emissioarvo Tilailmaisin Tietoja tilailmaisimesta Tilailmaisin osoittaa kameran tilan. Kameran tila NULL E=1.00 FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 6

8 Päivämäärän ja kellonajan asetus Päivämäärä ja kellonaika on asetettava, kun kamera otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Paina ensin VALIKKO-/ ENTER-näppäintä ja siirry sitten valikon kohtaan [Asetus] painamalla nuolta s ylös/ alas t valikkovalitsimessa. Paina VALIK- KO-/ENTER-näppäintä 3. Valitse päivämäärä ja kellonaika [Päivämäärä & kellonaika] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimesta ja paina sen jälkeen VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 4. Päivämäärän ja kellonajan asetus Valitse uusi kenttä painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle / oikealle valikkovalitsimessa. 5. Kun olet muuttanut asetukset, sulje valikkoikkuna painamalla valikko-/syöttö-näppäintä tai poistuvalikosta muutosta tallentamatta painamalla C- näppäintä. Yksilölliset asetukset Tässä valikon kohdassa voit tehdä muita asetuksia valikossa. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Siirry valikon kohtaan [Asetus] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Paikallinen] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa ja paina sitten VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 4. Paikalliset asetukset. Valitse uusi kenttä painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle / oikealle valikkovalitsimessa. 5. Kun olet muuttanut asetukset, sulje valikkoikkuna painamalla Valikko-/syöttö-painiketta tai poistu valikosta muutosta tallentamatta painamalla C- painiketta. Tietoja paikallisista asetuksista Kieli... Valitsee valikossa ja ilmoituksissa käytettävän kielen. Lämpötilayksikkö... Määrittää lämpötila-asteikon lämpötilan yksikön ( C / F). Etäisyyden yksiköt...määrittää etäisyyden yksiköt (metriä/jalkaa). Videoulostulo...Määrittää formaatin (PAL/NTSC). L - 7 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

9 04. PERUSTOIMINNOT LCD-näytön käyttö Seuraavissa vaiheissa kuvataan, kuinka voit käyttää LCD-näyttöä kuvien ottamiseen, lämpökuvien arviointiin tai henkilökohtaisten asetusten tekemiseen. 1. Avaa näyttö nuolen suunnassa. 2. Tähtää kameralla kohteeseen. Katso, että kohde on LCD-näytön keskellä, vielä tarkempien mittaustulosten saamiseksi. Näyttö sammuu automaattisesti, kun se käännetään kiinni. Valikon valinta ja asetukset Asetukset voidaan tehdä VALIKKO-näppäimellä. 1. Paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä (1). 2. Valitse toiminto painamalla nuolinäppäimiä vasemmalle/oikealle, ylös tai alas (2) monitoimivalitsimessa. 3. Vahvista painamalla uudelleen VALIKKO-/ENTERnäppäintä (1). Esimerkki 1. Paina ensin enter-näppäintä. 2. Valitse seuraavaksi monitoimivalitsimella jokin valikkotoiminto. Tiedostovalikko Analyysivalikko Manuaalinen säätö Asetusvalikko 3. Vahvista valintasi painamalla uudelleen enter-näppäintä. Kuvatut valikon kohdat voivat olla erilaisia tapauskohtaisesti kulloisistakin asetuksista riippuen! FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 8

10 Uudelleenasetus/palautus (Reset) Yksittäiset valikon kohdat ja näppäintoiminnot voidaan palauttaa alkuperäisiin asetuksiin. 1. Kytke IR-kamera pois päältä. 2. Paina C-näppäintä ja pidä se painettuna. Paina sitten päälle-/pois-näppäintä ja pidä kumpaakin painettuina muutaman sekunnin ajan, kunnes kamera on kytkeytynyt päälle. Kun näyttöön tulee init Parameters, voit irrottaa C-näppäimestä. Tallennettuja tiedostoja ei poisteta, kun palautat valikon ja näppäintoiminnot alkuperäisarvoon. 05. KUVAAMINEN Manuaalinen tarkennus 1. Varmista, että IR-kamera on nollatilassa. 2. Tähtää IR-kameralla kohteeseen. 3. Terävöitä kohde kiertämällä tarkennusrengasta. 4. Kierrä tarkennusrengasta, kunnes näkyvissä on terävä kuva kohteesta. Lämpö- ja visuaalisten kuvien näyttö IR-kamera ottaa näkyviä kuvia sisäänrakennetulla digikameralla. Näkyviä kuvia voidaan käyttää viitteinä lämpökuville. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry IR/CCD- valikkoon painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohta an [IR/näkyvä] painamalla monitoimivalitsimen näppäintä vasemmalle / oikealle ja aseta näyttötila painamalla vasemmalle/oikealle. IR näkyy vain IR-kuva Vision näkyy vain näkyvä kuva DuoVision näkyy sekä IR- että näkyvä kuva DuoVision DuoVision-näyttötilalla sulautat lämpökuvat näkyviin kuviin. IR Tässä tilassa voit käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. Kuva esitetään kuitenkin pseudoväreissä. L - 9 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

11 Vision Tässä tilassa voit nähdä kuvan oikeissa väreissä. Et voi kuitenkaan käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. DuoVision Tässä tilassa kuva näkyy oikeissa väreissä ja voit käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. Jos infrapunakuva on siirtynyt sivulle, paina C-näppäintä ja sitten nuolinäppäimiä lämpökuvan sovittamiseksi tavalliseen kuvaan. DuoVision-alueen siirtäminen Siirtäminen ylös (C + UP s) Siirtäminen alas (C + DOWN t) Siirtäminen vasemmalle (C + LEFT ) Siirtäminen oikealle (C + RIGHT ) HUOMIO: Älä milloinkaan muuta hakemiston nimeä muuksi kuin edellä mainituksi! Muuten kamera ei ehkä tunnista muistikorttia! Kuvan hienosäätö Voit säätää tallennetun kuvan kirkkautta (Level) ja kontrastia (Span) sekä manuaalisesti että automaattisesti. Automaattinen säätö IR-kamera muuttaa kirkkautta ja/tai kontrastia automaattisesti, kun painat A-näppäintä. Manuaalinen säätö Voit säätää kuvan tasoa (kirkkaus) ja väliä (kontrasti) manuaalisesti vierittämällä valikosta tai käyttämällä monitoimivalitsimeen merkittyjä nuolia. Muuta väliä painamalla nuolta s ylös/alas t ja tasoa painamalla nuolta vasemmalle/oikealle. (Toiminto vain NOLLA-tilassa) 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Paina näppäintä s ylös / alas t monitoimivalitsimessa, kunnes pääset valikon kohtaan [Manuaalinen säätö]. 3. Tason ja välin säätö Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. Aseta uudet arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle valitsimessa. 4. Tallenna muutokset tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje valikkoikkuna asetusta tallentamatta painamalla C-näppäintä. Kuvan asetukset Paletti Määrittää lämpökuvan epäaidot värit. Kamerassa on valittavana 6 väripalettia: rauta, rauta käänteisenä, sateenkaari, höyhen, harmaa ja harmaa käänteisenä. 1. Paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [rauta] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t. Valitse haluamasi väri painamalla näppäintä vasemmalle/oikealle. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 10

12 Muut asetukset 1. Paina valikko-/enternäppäintä ja vaihda kohtaan Asetukset (System Setup). Vahvista syöttötieto. 2. Siirry valikon kohtaan [Kameran asetukset] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t ja paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 3. Tee kuvan asetukset. Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Aseta uudet arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 4. Tallenna muutokset tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje valikkoikkuna asetusta tallentamatta painamalla C-näppäintä. Lisätietoja kuvan asetuksista: Auto adjust Määrittää A-näppäimen toiminnon. Valittavina on kolme vaihtoehtoa: taso ja väli, taso, väli. - Taso ja väli Kamera säätää kuvan tason (kirkkaus) ja välin (kontrasti) automaattisesti optimaaliseksi. - Taso Kamera säätää kuvan tason (kirkkauden) automaat tisesti. - Väli Kamer säätää kuvan välin (kontrastin) automaattisesti. Continuous adj Määrittää, sovitetaanko kirkkaus ja kontrasti näytöllä automaattisesti jatkuvasti kameralla työskentelyn aikana. - Taso ja väli: Kirkkaus ja kontrasti säädetään automaattisesti. - Taso ja väli: Kirkkaus ja kontrasti säädetään automaattisesti. - Ei mitään: Kirkkautta ja kontrastia ei säädetä automaattisesti. Mittausalueh Kirkkautta voidaan vähentää sisäänrakennetulla suodattimella tai asentamalla lisäsuodatinlinssi. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Man. säätö] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Aseta mittausalueen leveys. Siirry mittausalueen leveyteen painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Aseta mittausalueen leveys painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoi mivalitsimessa. 4. Mittausalueen valinta käyttämällä valinnaisia objektiiveja Aseta lämpötila-alue käytettävälle objektiiville mittausaluekentän valinnan jälkeen painamalla samanaikaisesti näppäimiä s ylös / alas t. Type Null A B C D E IC-V Lens 20 12,8 38 3,8 6,4 9 IC-L/LV Lens L - 11 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

13 5. Sulje ikkuna tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Yli C:n lämpötila-alueella kameran linssin eteen on asennettava vastaava korkealämpötilasuodatin! Mikäli sellaista suodatinlinssiä ei ole käytettävissä tai se ei mahd. sovi käytettävään objektiiviin, on ehdottomasti vältettävä yli C:n korkealämpötilamittauksia, koska ne rikkovat ilmaisimen! Pysäytyskuva / kuvan aktivointi Lämpökuva voidaan aktivoida tai jäädyttää painamalla valitsimen S-näppäintä. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Saat pysäytyskuvan painamalla S- näppäintä. 3. Painettaessa S- näppäintä uudestaan kuva palaa takaisin aktiivitilaan. Analyysiparametrien asetus 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 3. Analyysiparametrien asetus Siirry kenttään Kohteen asetukset [Object para.] painamalla nuolta s ylös / alas t valitsimessa. Aseta arvot mitattavalle kohteelle painamalla näppäi miä s ylös/alas t tai vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 4. Tallenna muutos tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTERnäppäintä tai sulje ikkuna arvoja tallentamatta painamalla C-näppäintä. Tietoja analyysiparametreistä Emiss Erilaisilla kohteilla on erilaisia emissiokertoimia. Käytä oikeita emissiokertoimia erilaisten kohteiden mittaamiseen. Etäisyys Kohteet voivat olla eri etäisyydellä IR-kamerasta. Aseta kyseessä oleva etäisyys mittauskohteeseen. Ympäristön lämpötila Ympäristön lämpötilan tai Trefl. syöttö, eli mittaukseen vaikuttavan, lähellä olevien ja säteilevien/heijastavien, mitattavaan pintaan suoraan vaikuttavien kohteiden pintalämpötilan mittaus. Suht. ilmankosteus Suhteellisen ilmankosteuden syöttö. Kohteen vert. VRTKOHDE1 voidaan asettaa mittauspisteeksi tai -alueeksi. VRTKOH- DE2 voidaan asettaa viitelämpötilaksi, mittauspisteeksi tai -alueeksi. Kohtien 1 ja 2 välillä mitattu ero näkyy LCDnäytön oikeassa alanurkassa. Esim. VRTKOHDE1 on KOHTA1 (35,4 C) ja VRTKOHDE2 on VIITELÄMP (30 C), silloin näiden arvojen välinen ero on 5,4 C. Viitelämp Vertailu pisteeseen, alueeseen tai profiiliin. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 12

14 Analyysin asetukset 1. Paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t valitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikkoon [Analyysin asetus] painamalla nuolta s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 4. Analyysiparametrien asetus. Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös/ alas t. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 5. Tallenna muutos tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje ikkuna arvoja tallentamatta painamalla C-näppäintä. Lisätietoja analyysiasetuksista: Hälytys Lämpötilanhälytyksen kytkeminen päälle tai pois. Päälle kytketyssä tilassa pisteen 5 mittausarvo näkyy punaisena eli hälytystilassa, jos on etukäteen valittu asetus (Tiedonkeruu pisteestä) Maksimi ja mittauspisteen lämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin syötetty hälytyslämpötila. Jos mittauspiste Spot 5 on kuitenkin asetettu mittauspisteen tiedonkeruussa Minimiksi, ja lämpötila on yhtä suuri tai alempi kuin aikaisemmin määritetty hälytyslämpötila, myös silloin lämpötila-arvo näkyy hälytystilassa. Hälytyslämp Asettaa hälytyksen lämpötilarajat. Lämpöt. korjaaminen Korjaa kameran mittausarvon sen varmistamiseksi, että mittaustarkkuus on olemassa myös erityisissä olosuhteissa. Huomio: kalibrointikäyrän nollapiste siirtyy! Kyllästysväri Aktivoituna kuva-alue, jolla on korkein lämpötila, värjäytyy vihreäksi. Isotermileveys Määrittää isotermivälien leveyden. Leveys voidaan asettaa 0,1 C:sta suurimman lämpötilanmittausalueen leveyden ylärajalle saakka näillä ehdoilla. Isotermiväri Määrittää isotermivälien värin. Valittavina ovat läpinäkyvä, vihreä, valkoinen ja musta. Isotermityyppi Isotermihälytys Hälytyskynnysarvo on asetettavissa alueella , ja se kuvaa suhteellisuutta (%) LCD:n pinta-alan 1/100 ja 100/100 välillä. Esim.: Isotermivaihteluväli on C:ssa ja isotermihälytys on 100. Tässä tapauksessa hälytys kuuluu vasta, kun 100 % LCD-näytössä näkyvästä pinta-alasta on C:n lämpötila-alueella, ja vastaavasti koko LCD-pinta-ala on värjätty isotermisesti. Jos hälytyskynnysarvo asetetaan esim. 40:een, hälytys kuuluu jo, kun 40 % LCD:n pinta-alasta on värjätty isotermisesti. Isotermityyppi Dual Above Dual Below Above Below Interval Näyttää kaikki isotermi-intervallin sisällä asennetut lämpötilat yhdessä värissä sekä lisäksi kaikki alueet, jotka ovat lämpimämpiä kuin ylin intervalliraja, toisessa värissä. Näyttää kaikki isotermi-intervallin sisällä asennetut lämpötilat yhdessä värissä sekä lisäksi kaikki alueet, jotka ovat kylmempiä kuin alin intervalliraja, toisessa värissä. Näyttää isotermi-intervallin ja kaikki alueet, jotka ovat lämpimämpiä kuin ylin intervalliraja, samassa värissä. Näyttää isotermi-intervallin ja kaikki alueet, jotka ovat kylmempiä kuin alin intervalliraja, samassa värissä. Näyttää vain annetun isotermi-intervallin yhdessä värissä. Loput kuvasta näkyy vastaavissa IR-pseudoväreissä. L - 13 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

15 Mittauskohdan analyysi Tämä aihealue selittää, kuinka analyysityökalut asetetaan lämpökuvaan. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Aseta mittauspiste. Valitse mittauspiste painamalla nuolta s ylös / t alas monitoimivalitsimessa ja paina VA- LIKKO-/ENTERnäppäintä. Näyttöön ilmestyy ristikko. Piste 5 seuraa automaattisesti ylintä ja alinta pistettä näytössä. 4. Analyysiparametrien asetus. Aloita ensimmäisestä vaiheesta mittauskohdan analyysin asettamiseksi tai valitsemiseksi. Liikuta aktivoitua pistettä painamalla näppäintä s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa. Senhetkisen pisteen lämpötila-arvo asettuu itse. 5. Mittauspisteen poistaminen Aloita vaiheesta 1 ja valitse poistettava mittauspiste. Poista mittauspiste painamalla C. mitattu lämpötila Mittauspisteen havaitseminen Aseta piste 5 niin, että se seuraa ylintä/alinta pistettä näytössä. - Maksimi Aseta piste 5 niin, että se seuraa kuuminta pistettä näytössä. - Minimi Aseta piste 5 niin, että se seuraa kylmintä pistettä näytössä. Mittauspisteen väriasetukset 1. Paina valikko-/syöttönäppäintä ja siirry kohtaan Analyysi[Analysis]. Vahvista valintasi. 2. Paina monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t päästäksesi valikkokohtaan Analyysin asetus [Analysis Setup] ja paina VALIKKO-/ENTER-painiketta. 3. Valitse alakohta Mittauspisteen väri [SpotTemp Color], jossa voit säätää väriä painikkeilla vasemmalle/ oikealle. Käytettävissä on kahdeksan eri väriä: valkoinen, musta, sininen, punainen, lila, vihreä, mariini, keltainen. Isoterminen analyysi 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Isotermit] painamalla nuolta s ylös / alas t ja paina sitten valikko-/enter-näppäintä. Valitun isotermivälin sisällä olevat alueet esitetään erivärisinä. 4. Isotermivälin asetus. Aloita vaiheesta 1 valitaksesi isotermianalyysin. Siirrä isotermiväliä s ylös / alas t painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalit simesta. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 14

16 Painamalla näppäimiä vasemmalle/oikealle voit pienentää tai suurentaa isotermiväliä muutta malla alempaa isotermiarvoa (IL). Kirjainyhdistelmät IL ja IH näkyvät kuvassa al haalla oikealla. IH on isotermivälin yläraja ja IL on alaraja. Analyysityökalujen poistaminen Tämä kappale sisältää lyhyen kuvauksen siitä, kuinka voidaan poistaa analyysityökalut, jotka olet sijoittanut aikaisemmin näytölle. 1. Paina ensin VALIKKO- /ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Valitse työkalu, jonka haluat poistaa. 4. Poista se painamalla C-näppäintä tai poista kaikki analyysityökalut painamalla VALIK- KO/ENTER. Kuvan tallentaminen Näppäintä S painamalla voit tallentaa jäädytetyn pysäytyskuvan jälkikäteen valikkoon. Voit myös tallentaa kuvan, ilman sen jäädyttämistä etukäteen, pitämällä monitoimivalitsimen näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kun kamera on nollatilassa. 1. Paina ensin VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolta vasemmalle/ oikealle monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Tallenna] painamalla nuolta s ylös / alas t mo-nitoimivalitsimessa ja tallenna kuva painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Näyttötila näyttää tal-lennustilan. 4. Tiedoston nimi näkyy näytössä. Puheen nauhoitus (valinnainen) Voit lisätä jokaiseen kuvaan 30 sekuntia puhetta. 1. Asenna Bluetooth-mikrofonikuuloke (lisävaruste). 2. Ota pysäytyskuva ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 4. Siirry valikon kohtaan [Puhe NAUH] painamalla nuolia s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. LCD-näyttöön tulee ilmoitus [Ääni NAUH]. 5. Puhu mikrofonikuulokkeen mikrofoniin. Lopeta nauhoitus painamalla C-näppäintä. 6. Tallenna kuva. Muistitila ei vähene, jos kuviin lisätään puhetta. Laukaisinasetukset Laukaisin voidaan asettaa niin, että se voi suorittaa erilaisia toimintoja, kuten esim. tallentaa kuvan ja kytkeä päälle laserin ja valaistuksen. L - 15 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

17 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä ja siirry sen jälkeen valikon kohtaan Valaistus [Lighter on] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Laukaisimen vakioasetukseen on määritelty niin, että vahvistuksen yhteydessä valaistus aktivoituu. 2. Valitse haluamasi toiminto painamalla nuolia monitoimivalitsimessa. vasemmalle / oikealle Laukaisimen tiedot Tallennus: Tallentaa kuvan. Laser päälle: Laser voidaan aktivoida laukaisimesta. Valaistus päälle: Valaistus voidaan aktivoida laukaisimesta. 06. TOISTO JA POISTAMINEN Kuvien avaaminen Voit katsoa ja analysoida tallennettuja kuvia LCD-näytöllä. 1. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Avaa] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 4. Valitse kuva ja avaa kuva painamalla VA- LIKKO-/ENTERnäppäintä (katso Kuvan haku). Avattuasi kuvan voit analysoida sitä tai lisätä siihen omaa puhetta. Kuvan haku 1. Kun olet valinnut valikon kohdasta [Tiedosto] toiminnolla [Avaa] tai [Poista], näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy seuraava ilmoitus: <DIR> GZSAT001 Avaa SAT00001.SA 2. Jos kuva, joka on tarkoitus avata tai poistaa, ei ole kyseisessä tiedostossa, paina nuolta s ylös tai vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa, kunnes näkyviin tulee seuraava ilmoitus... <DIR> Syötä tai Poista 3. Aktivoi kuva painamalla C-näppäintä ja sen jälkeen S-näppäintä. Kansion haku 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Tiedoston aset./file Setup] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä. Tiedostonimi Kuvanimi 4. Siirry valikon kohtaan [Hakemiston nimi] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja valitse kansio painamalla nuolia vasemmalle / oikealle. Voit painaa näppäimiä A, C ja S yhdessä asettaaksesi kansion nimeksi SAT FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 16

18 Puhemerkintöjen toisto 1. Asenna Bluetooth-kuulokemikrofoni (valinnainen) ja avaa kuva. 2. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä ja siirry kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Vahvista. 3. Siirry valikon kohtaan [Puhenauh. kuunt.] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina Valikko-/ENTERnäppäintä. - Näyttöön tai etsimeen tulee ilmoitus [Nauhoituksen kuunt.]. 4. Puheen nauhoitus voidaan poistaa painamalla C- näppäintä. Kuvien poistaminen Huomaa, että poistettuja kuvia ei voi palauttaa takaisin. Toimi sen vuoksi erityisen huolellisesti. 1. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä ja painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 2. Siirry valikon kohtaan [Poista] painamalla nuolta s ylös / alas t ja paina sen jälkeen VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 3. Valitse kuva ja poista kuva painamalla VA- LIKKO-/ENTER-näppäintä. 4. Poistu ohjelmasta painamalla C-näppäintä. 7. KUVIEN LUKEMINEN Kuvien lukeminen SD-kortilta Kuvat voidaan lukea suoraan SD-kortilta mukana toimitetun kortinlukulaitteen avulla. 1. Avaa suojakansi kädensijan puolelta ja paina SD-korttia kevyesti. SD-kortti ponnahtaa auto-maattisesti ulos. 2. IR-kuvat voidaan lukea suoraan SD-kortilta kortinlukulaitteen avulla. Älä milloinkaan muuta hakemistonimeä toiseen, vapaasti keksittyyn. Tästä voi olla seurauksena, että kamera ei enää tunnista muistikorttia eikä käynnisty sen vuoksi kunnolla. 08. YHTEYdEN MUOdOSTAMINEN JA LUKEMINEN Näyttöön liittäminen Voit käyttää mukana toimitettua videojohtoa kuvien katseluun ja analysointiin videoyhteensopivassa monitorissa. 1. Kytke IR-kamera pois päältä. 2. Liitä johto kameran videoulostuloon. 3. Liitä johdon toinen pää näytön videosisääntuloliittimeen. L - 17 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

19 4. Kytke näyttö ja IRkamera päälle. 5. Vaihda kameran Setupvalikossa videoformaatti PAL:ista NTSC:hen tai päinvastoin. Liittäminen tietokoneeseen (vain tosiaikamalleissa) Aseta ohjelmisto-cd tietokoneesi CD-asemaan. Asennus käynnistyy automaattisesti. Liitä nyt kameran mukana toimitettu sovitin vapaaseen USB-porttiin. USB-ohjelmisto ei aukea ilman sovitinta. Valitse valikon kohdasta näytä => IRkameramalli sen kameran tyyppi, jonka haluat liittää tietokoneeseen. Tietokonetta tai kameraa ei tarvitse sammuttaa liittämisen ajaksi. Ota tarvittaessa yhteyttä tietokoneesi järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoa tietokoneesi USB-portin tarkasta sijainnista. Vanhemman IC-kameramallin (RealTime-ominaisuus) kohdalla tietokoneeseen liitettäessä on noudatettava seuraavaa järjestystä, sillä muuten tietokone ei tunnista sitä. Liitä USB-johdon toinen pää tietokoneeseesi Käynnistä kamera ja odota, että muutaman sekunnin kuluttua LCD-näyttöön ilmestyy pystysuoria väripalkkeja. Liitä nyt USB-johdon toinen pää kameran USBliittimeen, kun väripalkit ovat vielä näkyvissä. Jos kamera tunnistettiin, sinua kehotetaan automaattisesti asentamaan ajurit. Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla. Ajurien asentaminen (vain tosiaikaohjelmisto/valinnainen) Huomaa, että käyttöjärjestelmästä riippuen sinun on ehkä kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojana voidaksesi asentaa ohjelman. 1. Jos kyseisen kameramallin liittäminen tietokoneeseen onnistui, niin hetken kuluttua näyttöön tulee seuraava ilmoitus. 2. Valitse [Ei nyt], napsauta [Seuraava >]. 3. Valitse [Asenna luettelosta tai määrätystä sijainnista] [Edistynyt] ja napsauta [Seuraava>]. 4. Valitse [Sisällytä tämä sijainti hakuun:] ja napsauta [selaa]. Etsi ajurin hakemisto ja napsauta [Ok] palataksesi edelliseen ikkunaan. Napsauta sitten [Seuraava >]. 5. Jätä huomiotta näyttöön tuleva virhe-/varoitusilmoitus ja napsauta [Jatka tästä huolimatta]. 6. Lopeta ajurien asennus napsauttamalla [Lopeta]. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 18

20 Kuvan/videon siirtäminen USB:n kautta Siirrä täysin radiometrisiä infrapunavideoita USB-johdon kautta tietokoneeseen (mahdollinen vain kameroilla, joissa on USB-liitäntä ja liitäntä USB-RealTimeohjelmistoon!) seuraavasti: 1. Käynnistä tietokone. 2. Liitä tietokone kameraan USB-johdolla. 3. Käyttöjärjestelmä tunnistaa kameran massamuisti-laitteena, kun kaikki ajurit on asennettu asianmu-kaisesti. 4. Voit katsoa lämpövideotallennusta, analysoida sitä tosiaikai-sesti ja tallentaa ohjelmistolla CD:lle. Vianetsintä ja vikojen korjaaminen Lue ehdottomasti seuraavat kohdat, jos IR-kameraa tietokoneeseen yhdistettäessä ilmenee ongelmia valinnaisesti saatavilla olevan tosiaikaohjelmiston käytöstä. Tarkista ensin seuraavat kohdat: 1. Täyttääkö tietokoneesi seuraavat vaatimukset? Varmista, että tietokonejärjestelmässäsi on sisäänrakennettu USB2-Portti ja että siihen on jo asennettu Windows XP. Tietokonejärjestelmät, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, eivät tue USB-liitäntää. 2. Onko kamera yhdistetty tietokoneeseen oikein? Saat lisätietoa oikeasta liittämisestä kohdasta Liittäminen tietokoneeseen. 3. Onko akkua ladattu riittävästi? Kameraa on parasta käyttää verkkovirralla, kun se on yhdistetty tietokoneeseen (verkkolaite valinnainen). 4. Jos USB-ajuria ei ole asennettu oikein, saattaa olla, että Windows ei tunnista ajuria. Ota yhteyttä emolevysi valmistajaan uusimman ajurin saamiseksi. 5. Saattaa olla, että USB2.0 tosiaikasiirto ei toimi oikein joidenkin emolevyjen tai piirisarjojen kanssa. Liitä siinä tapauksessa kamera toiseen tietokoneeseen, joka on varustettu luettelossa mainitulla piirisarjalla. USB-liitännän määrittely 1. Paina valikko-/syöttönäppäintä ja siirry kohtaan-jär jestelmäasetukset [System Setup]. Vahvista valintasi. 2. Paina monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t päästäksesi valikkokohtaan Kameran asetukset [Camera Setup] ja paina VALIKKO-/ENTER-painiketta. 3. Siirry alakohtaan USB-tyyppi [USB-Type], jossa voit painikkeilla vasemmalle/oikealle määrittää kameran USB-liitännän asetukset. Valittavissa on kaksi erilaista asetusta. USB-Real-Time: Tätä asetusta käytetään, kun kameraa halutaan käyttää yhdessä valinnaisen USB-RealTime-ohjel miston kanssa. Liittämällä kamera suoraan USB-liitännällä tietokoneeseen voidaan katsoa täysin radiometrisiä infrapunavideoita reaaliaikaisesti (Real- Time) tai siirtää ne tietokoneelle myöhempää analysointia varten. USB Remove Disc: Tätä asetusta käytetään, kun halutaan katsoa suoraan tietokoneeseen USB-liitännällä liitettyyn kameraan tallennettuja kuvia. Tässä tilassa kamera tunnistetaan siirrettävänä tietovälineenä. Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttö Kamerassa on Bluetooth-moduuli. Voit käyttää valinnaisesti saatavissa olevaa Bluetooth-kuulokemikrofonia puhemerkintöjen nauhoittamiseksi. Asenna Bluetooth-kuulokemikrofoni ennen ensimmäistä käyttökertaa noudattamalla seuraavia vaiheita. 1. Sammuta kamera ja Bluetooth-kuulokemikrofoni. 2. Kytke ensin Bluetooth-kuulokemikrofoni päälle. Pidä päälle-/pois-näppäintä (A) painettuna n. 5 sekuntia. Virranosoitin (A) alkaa vilkkua punaisena/sinisenä. Noin 2 minuutin kuluttua kuulokemikrofonin parimuoto on aktivoitunut. Vilkkumisrytmi hidastuu, ja LED vilkkuu enää sinisenä. L - 19 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

21 3. Kun kuulokemikrofoni on parimuodossa, kuitenkin vielä, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni vilkkuu punaisena/sinisenä, kytke kamera päälle. Kameran virranosoitin vilkkuu samanaikaisesti vihreänä ja sinisenä. Kamera valmistautuu Bluetooth-kuulokemikrofonin tunnistamiseen. 4. Kun kuulokemikrofoni on parimuodossa, paina lyhyesti Bluetooth-kuulokemikrofonin päälle-/poisnäppäintä, jotta kamera tunnistaa kuulokemikrofonin. Kameran LED:in vilkkumisrytmi muuttuu ja vaihtuu lyhyiksi, sekunnin vilkkumisväleiksi. Paina nyt vielä kerran lyhyesti Bluetooth-kuulokemikrofonin päälle-/pois-näppäintä, ja kameran näyttöön tulee Bluetooth-symboli. Kameran LED palaa nyt yhtäjaksoisesti vihreänä ja sinisenä! Bluetooth-muoto on aktivoitu. Jos tunnistaminen onnistui, kuulokemikrofonin virranosoitin vilkkuu sinisenä. 5. Toimenpiteen päätyttyä kamera on tunnistanut kuulokemikrofonin. Kytke sen jälkeen ensin kuulokemikrofoni päälle, kunnes virranosoitin alkaa vilkkua sinisenä. Kytke sitten kamera päälle. Kun kamera on käynnistetty, aktivoi Bluetoothmuoto jälleen toistamalla kohta Kuulokemikrofonin käyttäminen antaa mahdollisuuden nauhoittaa tai kuunnella puhemerkintöjä. Bluetooth-kuulokemikrofonin tunnistamisen jälkeen 1. Bluetooth-kuulokemikrofonin kytkeminen pois päältä: Pidä päälle-/pois-näppäintä painettuna niin kauan, kunnes punainen LED syttyy. 2. Bluetooth-kuulokemikrofonin kytkeminen päälle: Pidä päälle-/pois-näppäintä painettuna niin kauan, kunnes sininen LED syttyy. Latausta varten liitä kuulokemikrofoni yksinkertaisesti mukana toimitetulla USB-johdolla tietokoneeseesi. Varusteet - Valinnaiset objektiivit - Verkkolaite pitkäaikaista virransyöttöä varten - Kuljetuslaukku 09. HOITO JA HUOLTO Kamerarunko, linssi ja LCD-näyttö puhdistetaan seuraavasti: Kamerarunko Pyyhi runko puhtaalla, pehmeällä liinalla tai silmälaseille tarkoitetuilla puhdistuslapuilla. Linssi Käytä ensin sivellintä poistaaksesi pölyn ja lian linssistä ja käytä sen jälkeen pehmeää liinaa varovasti. Älä koskaan käytä synteettisiä / vahvoja puhdistusaineita kamerarunkoon tai linssiin. LCD-näyttö Käytä ensin sivellintä poistaaksesi pölyn ja lian näytöstä ja käytä sen jälkeen pehmeää liinaa varovasti, mikäli näytöllä on vielä likaa. Älä paina näyttöä kovaa, äläkä hankaa. Tämä saattaa vaurioittaa näyttöä. Älä koskaan käytä liuottimia, synteettisiä puhdistusaineita tai vettä kameran puhdistukseen. Nämä aineet vahingoittavat kameraa. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 20

22 10. VIANETSINTÄ JA VIKOJEN KORJAAMINEN Onelma Syy Ratkaisu Kamera ei ole päällä. Kytke kamera päälle. Liian vähän virtaa. Lataa akku täyteen. Kamera ei toimi. Kamera ei nauhoita. Akku kuluu nopeasti tyhjäksi. Akku ei lataudu. Huono kontakti kameran ja pariston välillä. Kameran ohjelmisto on kaatunut. Muisti on täynnä. Muistia ei ole alustettu oikein. Akun kapasiteetti on rajoittunut, koska se on ollut käyttämättä vuoden tai pidemmän ajan. Akun elinikä ylittynyt. Huono kontakti pariston liittimien ja latauslaitteen välillä. Akun elinikä ylittynyt. Pyyhi koskettimet puhtaalla, kuivalla liinalla. Suorita laitteen PALAUTUS (RESET). Tallenna kuvat tietokoneelle ja poista ne sitten SD-kortilta. Alusta muisti FAT32-formaattiin. Vaihda akku uuteen. Vaihda akku. Puhdista liitännät puhtaalla kankaalla ja liitä johto latauslaitteeseen. Katso, että pistoke on kunnolla rasiassa. Vaihda akku. L - 21 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

23 11. EMISSIOKERROINTAULUKKO Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Alumiini Kiillotettu alumiini 100 0,09 Tavallinen alumiinifolio 100 0,09 Elektrolyyttinen, kromattu alumiinioksidi 25 ~ 600 0,55 Mieto alumiinioksidi 25 ~ 600 0,10 ~ 0,20 Vahva alumiinioksidi 25 ~ 600 0,30 ~ 0,40 Kupari Kuparioksidi 800 ~ ,16 ~ 0,13 Rauta Kiillotettu valurauta 200 0,21 Työstetty valurauta 20 0,44 Kiillotettu, lämpökäsitelty rauta 40 ~ 250 0,28 Kiillotettu teräsharkko 770 ~ ,52 ~ 0,56 Hitsattu raakateräs 945 ~ ,52 ~ 0,61 Pinnat rautaoksidia 20 0,69 Kokonaan ruostunut pinta 22 0,66 Valssattu rautalevy 100 0,74 Hapetettu teräs 198 ~ 600 0,64 ~ 0,78 Valurauta (hapetettu 600 C:ssa) 198 ~ 600 0,79 Teräs (hapetettu 600 C:ssa) 125 ~ 520 0,78 ~ 0,82 Elektrolyyttinen rautaoksidi 500 ~ ,85 ~ 0,89 Rautalevy 925 ~ ,87 ~ 0,95 Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Rautalevy Kuparipeili 100 0,05 Vahva kuparioksidi 25 0,078 Juokseva kupari 1080 ~ ,16 ~ 0,13 Messinki Messinkipeili 28 0,03 Messinkioksidi 200 ~ 600 0,61 ~ 0,59 Kromi Kiillotettu kromi 40 ~ ,08 ~ 0,36 Kulta Kultapeili 230 ~ 630 0,02 Valurauta, raskas rautaoksidi 25 0,80 Lämpökäsitelty rauta, rautaoksidi 40 ~ 250 0,95 Sulapinta 22 0,94 Sula valurauta 1300 ~ ,29 Sula rakennusteräs 1600 ~ ,28 Valanneteräs 1500 ~ ,42 ~ 0,53 Puhdas rautamalmi 1515 ~ ,42 ~ 0,45 Hopea Kiillotettu hopea 100 0,05 Nikkeli Nikkelikromi (kuumuudenkestävä) 50 ~ ,65 ~ 0,79 Nikkelikromi, seos 50 ~ ,64 ~ 0,76 Nikkelikromi, seosteinen (kuumuudenkestävä) 50 ~ 500 0,95 ~ 0,98 Nikkelihopea, seos 100 0,14 FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 22

24 11. EMISSIOKERROINTAULUKKO Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Lyijy Puhdas lyijy (ei hapetettu) 125 ~ 225 0,06 ~ 0,08 Jaloteräs , (8Cr, 18Ni) 215 ~ 490 0,44 ~ 0, (25Cr, 20Ni) 215 ~ 520 0,90 ~ 0,97 Tina Valmis tinalevy 100 0,07 Voimakkaasti hapetettu 0 ~ 200 0,60 Sinkki Hapetettu 400 C:ssa 400 0,01 Galvanoitu, kiiltävä rautalevy 28 0,23 Tuhka, sinkkioksidi 25 0,28 Magnesium Magnesiumoksidi 275 ~ 825 0,55 ~ 0,20 Elohopea Hg 0 ~ 100 0,09 ~ 0,12 Nikkeli Kiillotettu, galvanoitu 25 0,05 Galvanoitu 20 0,01 Nikkelilanka 185 ~ ,09 ~ 0,19 Epämetallimateriaali Tiili ,75 Palotiili ,75 Grafiitti (lamppunoki) 96 ~ 225 0,95 Posliiniemali (valkoinen) 18 0,90 Asfaltti 0 ~ 200 0,85 Lasi (pinta) 23 0,94 Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Vesiohenteinen maali 20 0,90 Tammi 20 0,90 Hiilipala 0,85 Eristekappale 0,91 ~ 0,94 Pelti 0,88 ~ 0,90 Lasiputki 0,90 Letkutyyppi 0,87 Posliiniemali, valmisteet 0,90 Posliiniemali, mallit 0,83 ~ 0,95 Kiinteät materiaalit 0,80 ~ 0,93 Keramiikka (maljakko) 0,90 Kalvo 0,90 ~ 0,93 Kuumuudenkestävä lasi 200 ~ 540 0,85 ~ 0,95 Epämetallimateriaalit Kiille 0,94 ~ 0,95 Flume mica -kiille 0,90 ~ 0,93 Lasi 0,91 ~ 0,92 Puolijohde 0,80 ~ 0,90 Transistori (muovi, pinnoitettu) 0,30 ~ 0,40 Transistori (metallidiodi) 0,89 ~ 0,90 Pulssilähetys 0,91 ~ 0,92 Tasainen liitukerros 0,88 ~ 0,93 Ylin silmukka 0,91 ~ 0,92 Sähkömateriaalit Epoksilasilevy 0,86 Epoksihydroksibentseenilevy 0,80 Kullattu kuparilevy 0,30 Juotettu, pinnoitettu kupari 0,35 Sinkkipinnoitettu lyijylanka 0,28 Messinkilanka 0,87 ~ 0,88 Block talcum -pääte 0,87 L - 23 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

25 12. Tekniset tiedot Tekniset tiedot V-sarja LV-sarja Tuotenumero IC 080 V: IC 0120 V: Mittaaminen Lämpötila-alue -20 C C -20 C C Kuvateho radiometrinen Kuvateho visuaalinen Kuvallinen esitys Mittaustoiminnot Tarkkuus Ilmaisintyyppi ±2 C, ±2% mittausarvosta -20 C C -20 C C Fokusoiva tasorakenne (Focal Plane Array, FPA), jäähdyttämätön mikrolobometri Ilmaisimen erotuskyky 160 x 120 pikseliä 384 x 288 pikseliä Spektrialue 8 14 µm 7,5 14 µm Näkökenttä (FOV) 20 C ~ 15 C 24 C ~ 21 C Geometrinen erotuskyky 2,2 mrad 1,1 mrad Terminen herkkyys 0,08 C 30 C :ssa 0,05 C 30 C:ssa Kuvantoistotaajuus 50/60 Hz Tarkennus käsin Pienin tarkennusetäisyys 0,10 m digitaalinen valokuvakamera Väriesitys 680 x 480 pikseliä, integroitu salama Videostandardi PAL/NTSC Kuvanäyttö 2,5 LCD, pseudovärit, 6 väripalettia Kuvanäytön valinnat infrapunakuva, reaalikuva, 4 DuoVision-vaihtoehtoa infrapuna- ja reaalikuvan yhdistämiseksi Mittauskohta Jopa 5 liikkuvaa lämpötilan mittauskohtaa (4x manuaalinen ja 1x automaattinen) Isotermi Kyllä (ylä- ja alaraja-arvon välillä) Emissiivisyys Käyttäjän asetettavissa välillä 0,01 1,0 Mittakorjaus Automaattinen käyttäjän ympäristön lämpötilasta, etäisyydestä, suht. kosteudesta määrittämien tietojen perusteella Tallennusväline Vaihdettava minisd-muistikortti Tiedostomuoto radiometrinen 14-bittinen radiometrinen IR-muoto FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 24

26 Tekniset tiedot V-sarja LV-sarja Tietojen tallennus Tiedostomuoto visuaalinen Puheen tallennus CCD Laser Jokaiseen infrapunakuvaan voidaan tallentaa kommentteja (vaaditaan valinnainen Bluetooth-yhteys ja valinnainen Bluetooth-kuulokemikrofoni) Virransyöttö Ympäristöolosuhteet Fysikaaliset ominaisuudet Liitännät Tyyppi Luokka 2 Luokitus Akkutyyppi Akun kesto Spektrialue vakio, Li-Ion; uudelleen ladattava, vaihdettava Fokusoiva tasorakenne (Focal Plane Array, FPA), jäähdyttämätön mikrolobometri 2,5 h 8-11 V DC Virransäästötila käyttäjän määrittämä Käyttölämpötila -15 C C Säilytyslämpötila -40 C C Ilmankosteus 10 % 95 % suht.kost. (ei kondensoiva) Kotelointiluokka +IP 54 IEC 529 Iskunkesto 25G IEC Tärinänsieto 2G IEC Videostandardi PAL/NTSC Mitat 230 x 80 x 195 mm Paino 500 g 650 g Jalustakiinnitys ¼ 20 PC USB 2.0 Video Composite Video L - 25 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas hyvin, niin voit käyttää sitä tarvittaessa. SUOMI

Lisätiedot

PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 12:54 PM

PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 12:54 PM PENTAX Q_FIN.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 12:54 PM Onnittelut tämän PENTAX Q -digitaalikameran hankkimisesta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. PowerShot A3100 IS -kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. PowerShot A3100 IS -kameran kuva Kameran käyttöopas PowerShot A300 IS -kameran kuva Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan avulla opit käyttämään kameraa oikein. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas (Perustoiminnot) DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas (Perustoiminnot) DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x. BL04650-F01 FI DIGITAL CAMERA X100T Käyttäjän opas (Perustoiminnot) Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.com/x100t/ Ennen aloittamista Aloitusvaiheet Perustiedot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT SX210 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382234

Käyttöoppaasi. CANON POWERSHOT SX210 IS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2382234 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas (Perustoiminnot) DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Käyttäjän opas (Perustoiminnot) DIGITAL CAMERA. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x. BL04819-100 FI DIGITAL CAMERA X30 Käyttäjän opas (Perustoiminnot) Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tuotteen verkkosivu: http://fujifilm-x.com/x30/ Ennen aloittamista Aloitusvaiheet Perustiedot

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas

SUOMI. Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit kameran. Kamera NB-5L-akku

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

TP10 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP10-TC-001-FI

TP10 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP10-TC-001-FI TP10 FI KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP10-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 01 Tekniset tiedot... 03 Turvallisuus... 04 Kuljetus ja säilytys... 05 Käyttö...

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta BL01071-L00 FI DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3-digikameran ja sen mukana toimitettavien

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-5 GPS -digikameran hankinnasta. Tässä

Lisätiedot

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:56 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot

i uom S Käyttöohje 1

i uom S Käyttöohje 1 Suomi Käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, kopioimalla, äänittämällä tai

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM

e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM e_kb442.book Page 0 Monday, February 18, 2008 10:05 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX u -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot