IC-V/-LV Serie. FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IC-V/-LV Serie. FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1"

Transkriptio

1 IC-V/-LV Serie FI Käyttöohjeet Infrapunakamera... L - 1 ICVSERIES-HS-003-FI TRT-BA- TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

2 SISÄLLYSLUETTELO 01. Lue ennen käyttöä...l Piirroskuva kamerasta...l - 04 Näkymä edestä...l - 04 Näkymä takaa/alhaalta...l - 04 Toimintonäppäimet/telakkaliitäntä...L Ensimmäiset vaiheet...l - 05 Akun lataaminen...l - 05 Akun/SD-kortin asettaminen paikalleen...l - 05 Laite...L - 05 Tietojen tarkistaminen....l - 06 Päivämäärän/kellonajan asetus...l - 07 Yksilölliset asetukset...l Perustoiminnot....L - 08 LCD-näytön käyttö....l - 08 Valikon valinta ja asetukset....l - 08 Uudelleenasetus/palautus (Reset)....L Kuvaaminen...L - 09 Manuaalinen tarkennus...l - 09 Lämpö- ja visuaalisten kuvien näyttö....l - 09 DuoVision...L - 09 Vain kuva....l - 10 DuoVision-alueen siirtäminen...l - 10 Kuvan hienosäätö...l - 10 Automaattinen säätö...l - 10 Manuaalinen säätö...l - 11 Kuvan asetukset...l - 10 Mittausalue...L - 11 Pysäytyskuva / kuvan aktivointi....l - 12 Analyysiparametrien asetus....l - 12 Analyysin asetukset...l - 12 Mittauskohdan analyysi...l - 14 Mittauspisteen väriasetukset...l - 14 Isoterminen analyysi...l - 14 Analyysityökalujen poistaminen...l - 15 Kuvan tallentaminen....l - 15 Puheen nauhoitus....l - 15 Laukaisinasetukset....L - 15 Laukaisimen tiedot....l Toisto ja poistaminen....l - 16 Kuvien avaaminen...l - 16 Kuvan haku....l - 16 Kansion haku....l - 16 Puhemerkintöjen toisto....l - 17 Kuvien poistaminen...l Kuvien lukeminen....l - 17 Kuvien lukeminen SD-kortilta....L Yhteyden muodostaminen ja lukeminen.. L - 17 Näyttöön liittäminen....l - 17 Tietokoneeseen liittäminen....l - 17 Ajurien asentaminen....l - 18 USB-liitännän määrittely....l - 18 Kuvan/videon siirtäminen USB:n kautta....l - 19 Vianetsintä ja vikojen korjaaminen....l - 19 Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttö....l Kunnossapito ja huolto....l Vianetsintä ja vikojen korjaaminen...l Emissiokerrointaulukko....L Tekniset tiedot...l - 24 Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää elektronisia järjestelmiä käyttäen missään muodossa ilman kirjallista lupaamme. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan kirjoitustapaa noudattaen. Käytetyt tuotenimet ovat rekisteröityjä, ja niitä tulee tarkastella sellaisina. Oikeus rakenteellisiin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi sekä muodon-/ värinmuutoksiin pidätetään. Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on laadittu vaadittavalla huolellisuudella. Emme vastaa virheistä tai puutteista. TROTEC L - 1 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

3 01. LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Testikuvat Ennen ensimmäisiä kuvia suosittelemme ehdottomasti muutamien testikuvien ottamista sen varmistamiseksi, että kamera toimii moitteettomasti ja että sitä myös käytetään oikein. Haluamme huomauttaa, että Trotec, sen tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit sekä tavarantoimittajat eivät vastaa seurannaisvahingoista, jotka IR-kameran tai sen varusteiden viasta johtuen aiheuttavat sen, että kuva ei tallennu tai se tallentuu muodossa, jota toinen laite ei pysty lukemaan. Varoitamme tekijänoikeuden loukkaamisesta! Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ehdottomasti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja huolehdi siitä, että ne on myös ymmärretty. Huolehdi lisäksi myös siitä, että IR-kameraa käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti aina asianmukaisesti. Seuraavilla sivuilla olevat turvallisuusohjeet on tarkoitettu opastamaan IR-kameran ja sen varusteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön, suojelemaan käyttäjää ja muita loukkaantumisilta tai estämään laitteiden vahingoittuminen. Varoitukset Seuraavassa saat lisätietoa IR-kameran oikeasta käytöstä. - Silmävaurioiden ehkäiseminen Älä milloinkaan suuntaa laseria ihmisten tai eläinten silmiin. Se voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. - Luvaton purkaminen Minkä tahansa osan purkaminen ja/tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty, ellei tässä käsikirjassa ole nimenomaisesti mainittu, että sellaiset toimenpiteet ovat sallittuja. - Kameran käyttö on lopetettava välittömästi savun tai myrkyllisten kaasujen esiintyessä. Laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Katkaise heti virta kamerasta ja ota akku pois tai irrota pistoke. Varmista, että savu- tai muita höyryjä ei enää esiinny. - Kameran käyttö on lopetettava heti putoamisen tai kamerakotelon vahingoittumisen jälkeen. Laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Katkaise heti virta kamerasta ja ota akku pois tai irrota pistoke. - Älä käytä kameran puhdistus- tai huoltotöihin mitään aineita, jotka sisältävät alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita herkästi syttyviä aineita. Sellaisten aineiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon. - Irrota pistoke pistorasiasta säännöllisin välein poistaaksesi pölyn ja lian, jota kerääntyy pistokkeeseen ja pistorasiaan virransyöttökohdan ympärille. Ajan myötä pölyisissä, rasvaisissa ja kosteissa ym päristöissä kertyvä pöly voi imeä itseensä niin paljon kosteutta, että voi syntyä oikosulku ja siitä tulipalo. - Älä kosketa virtajohtoa kosteilla käsillä. Virtajohdon koskettaminen kosteilla käsillä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä milloinkaan irrota pisto ketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta, vedä ainoastaan pistokkeesta. Virtajohdosta vetäminen voi aiheuttaa johtimien tai johdon vaipan vaurioitumiseen, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku. - Virtajohtoa ei saa koskaan lyhentää, muuttaa tai vahingoittaa asettamalla sen päälle raskaita esineitä. Kaikki edellä mainitun kaltainen käsittely voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. - Käytä virransyöttöön vain suositeltuja varusteita. Varusteet, joita ei ole nimenomaisesti sallittu tälle IRkameralle, voivat aiheuttaa ylikuumenemista, vääntymistä, tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja. - Älä koskaan säilytä akkua lämmönlähteen läheisyydessä; älä altista uudelleen ladattavia paristoja kuumuudelle ja pidä ne etäällä avotulesta. Älä upota akkuja veteen. Veteen upottaminen voi vahingoittaa paristoja, ja tästä voi aiheutua tulipalo, sähköisku, räjähdys, vakava uhka terveydelle tai syövyttävien nesteiden karkaaminen. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 2

4 - Älä yritä milloinkaan purkaa tai muuttaa akkua tai paristoja tai syöttää niihin lämpöä. Mahdollisesta räjähdyksestä aiheutuu vaaroja terveydelle. Jos joudut kosketukseen pariston sisällön kanssa, huuhtele kyseinen kohta kehostasi, mukaan lukien suu ja silmät, sekä vaatekappaleet heti voimakkaasti puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. - Vältä kovia iskuja, jotka saattaisivat vahingoittaa paristokoteloa, ja huolehdi siitä, että paristot eivät putoa. Se voi johtaa paristojen vuotamiseen. - Huolehdi metalliesineiden, kuten esimerkiksi avaimenperien, säilyttämisestä niin, että ne eivät kosketa liitäntöjä ja aiheuta mahdollisesti oikosulkua. Se saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista, palovammoja ja muita loukkaantumisia. - Peitä paristoliitännät ennen hävittämistä, jotta ne eivät pääse välittömään kosketukseen muiden esineiden kanssa. Jos paristoliitännät joutuvat kosketukseen muiden jäteastioissa olevien esineiden kanssa, voi olla seurauksena tulipalo tai räjähdys. Heitä paristot aina erityisesti niitä varten järjestettyihin keruuastioihin, mikäli sellaisia on saatavilla. - Käytä vain laitetta varten tarkoitettuja paristoja. ja varusteita. Paristot, joita ei ole nimenomaisesti tarkoitettu tätä laitetta varten, voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai sisällön vuotamista; nämä voivat johtaa tulipaloihin, loukkaantumisiin ja ympäristövahinkoihin. - Irrota lataamisen jälkeen sovitin sekä kamerasta että virtalähteestä sulkeaksesi pois palovaaran ja muut riskit. Pitkäaikainen, keskeytymätön käyttö voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemista tai vääntymistä, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa tulipalon. - Älä käytä latauslaitetta tai sovitinta, jos niissä on vaurioita tai pistoketta ei ole työnnetty paikalleen oikein. Latauslaite voi olla erilainen alueesta riippuen. - Noudata erityistä huolellisuutta kiertäessäsi teleob jektiivia ja lähikuvaobjektiivia (ei sisälly toimitukseen) paikalleen. Löyhästi tai väärin kiinnitetyt objektiivit voivat pudota ja rikkoutua; lasinsirut voivat aiheuttaa loukkaantumisia. - Jos kameraa käytetään pitkän aikaa keskeytyksettä, sen kotelo voi kuumentua. Ota tämä erityisesti huomioon, kun käytät kameraa pitkän aikaa, koska sellaisissa tapauksissa käsissä voi tuntua kuumotusta. Toimintahäiriöiden välttäminen Seuraavassa saat lisätietoa IR-kameran suojaamiseksi vaurioilta. - Vältä IR-kameran ilmaisimen vahingoittumista. - Lauhdevesi > Vältä kameran saattamista suuriin lämpötilanvaihteluihin Jos IR-kamera viedään liian nopeasti lämpimästä viileään ympäristöön tai päinvastoin, siitä voi seurata, että kameran koteloon tai sisäosaan muodostuu pieniä lauhdevesipisaroita. Tällainen lauhdeveden muodostuminen voidaan välttää asettamalla kamera etukäteen sille tarkoitettuun muovilaukkuun ja antamalla kameran sopeutua uuteen ympäristön lämpötilaan ennen sen ottamista pois pakkauksesta. - Jos kameran sisäosaan muodostuu lauhdevettä. Lopeta kameran käyttäminen heti, kun toteat lauhdevettä muodostuneen kameran sisään. Jos kuitenkin jatkat IR-kameran käyttöä, se voi johtaa tahattomasti vahingoittumiseen. Poista SD-kortti ja akku tai irrota kamera sähköverkosta ja odota, kunnes kamerassa oleva kosteus on haihtunut, ennen kuin jatkat sen käyttöä. - Pitkäaikainen varastointi. Mikäli kamera on käyttämättä pitkän ajanjakson, poista akku tai paristot ja säilytä kameraa turvallisessa paikassa. Muuten paristot tyhjenevät pitkäaikaisessa varastoinnissa. L - 3 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

5 02. PIIRROSKUVA KAMERASTA Näkymä edestä LCD-näyttö Valaistus Visuaalinen kamera IR-linssi Laser Näppäinkenttä Tarkennusrengas Varmistusrengas IR-linssi Pariston suojakansi Laukaisin Toimintonäppäimet/telakkaliitäntä Videoulostulo Paristokotelon lukitus Virtaliitäntä Poistonäppäin Virranosoitin Mini-SD-kortti USB-liitäntä Automaattiset asetusnäppäimet Valikko-/ syöttönäppäin Pysäytyskuva-/ tallennusnäppäin Päalle-/ poisnäppäin FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 4

6 03. ENSIMMÄISET VAIHEET Akun lataaminen Ladatessasi akkua ensimmäistä kertaa toimi seuraavasti. Tämä menettelytapa koskee myös kaikkia muita lataustoimenpiteitä, jotka suoritetaan, kun näyttöön syttyy heikkoa paristoa ilmaiseva symboli. 1. Aseta latauslaitteen reuna samalle korkeudelle paristossa olevan viivan kanssa ja aseta paristo paikalleen nuolen suunnassa. 2. Liitä sitten virtajohto latauslaitteeseen ja työnnä toinen pää pistorasiaan. Latausvalo palaa latauksen aikana punaisena ja vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis. HUOMIO: Lataa uutta akkua ensimmäisellä latauskerralla vähintään 5 tuntia, kuitenkin enintään 7 tuntia. Vain siten voidaan taata Liion-kennojen täydellinen aktivointi! Paristo tulee ladata yksinomaan vastaavalla latauslaitteella! Irrota lataamisen jälkeen latauslaitteen pistoke pistorasiasta ja poista akku. Akku on Li-ion-paristo, eikä sen varausta tarvitse sen vuoksi purkaa kokonaan ennen kuin se voidaan ladata uudestaan. Tämä akku voidaan ladata uudelleen milloin tahansa. Koska tällainen uudelleen ladattava paristo voidaan ladata noin 300 kertaa, suosittelemme kuitenkin pariston lataamista vasta varauksen purkauduttua kokonaan pariston eliniän pidentämiseksi. Lataustoimenpiteen kesto riippuu sekä akun tilasta että myös suhteellisesta ilmankosteudesta. Akun/SD-kortin asettaminen paikalleen Aseta akku kameraan seuraavalla tavalla: 1. Varmista, että laite on pois päältä ja avaa paristokotelon kansi nuolen suuntaan. 2. Aseta akku sisään nuolen suunnassa. 3. Sulje kansi. Mikäli kamera on pitkään käyttämättä, poista siitä akku. Sd-kortti on alustettava FAT32-muotoon. Muuten voi käydä niin, että IR-kamera ei tunnista muistia. Laite Pariston tilan symbolit Seuraavat symbolit osoittavat pariston tilan LCDnäytössä. Riittävä varaus Pariston varaustila alhainen Vaihda tai lataa paristo Laitteen kytkeminen päälle ja pois Virranosoitin palaa niin kauan kuin kamera on kytkettynä päälle. 1. Pidä kameraa oikeassa kädessä ja aseta peukalo näppäinkentän yläpuolelle ja etusormi laukaisimen eteen. L - 5 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

7 2. Pidä päälle-/pois-näppä intä (A) painettuna n. 3 sekuntia. Virtanäyttö palaa vihreänä. 3. Hetken kuluttua näyttöön ilmestyy kuva. 4. Sammuta virta laitteesta pitämällä päälle-/pois-näppäintä painettuna 3 sekuntia. Virtanäyttö palaa nyt punaisena. Tietojen tarkistaminen Tarkista LCD-näytöllä olevat tiedot. LCD-näytön näyttöalue on 100 % tähdättävästä kohteesta. Seuraava näkymä on tietonäkymä. Mittausarvo Valikko osoittaa valikon tilan. Nolla Ilmaisee, että ei ole valittu mitään valikkotilaa. Ei ole valittu työkalua Ilmaisee juuri käytettävän työkalun (mittauskohta 1,.2,.3 9). Tiedonk Ilmaisee, että on valittu mittauskohdan automaattisen seurannan (tiedonkeruun) työkalu (auto-tracking). Isot.. Ilmaisee, että on valittu isotermianalyysin työkalu. E tämänhetkinen emissiokerroin SD-kortti on asetettu paikalleen..... Bluetooth-kuulokemikrofoni (valinnainen) on liitetty. Syötä ennen kameran mittaamisen alkua (nolla)tila painamalla Cancel-näppäintä useita kertoja, kunnes näyttöön tulee haluttu ilmoitus (nolla). Väriasteikon yläraja Väriasteikko Väriasteikon alaraja Aika Pariston tila Liikkuva/ pysäytyskuva Tämänhetkinen emissioarvo Tilailmaisin Tietoja tilailmaisimesta Tilailmaisin osoittaa kameran tilan. Kameran tila NULL E=1.00 FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 6

8 Päivämäärän ja kellonajan asetus Päivämäärä ja kellonaika on asetettava, kun kamera otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Paina ensin VALIKKO-/ ENTER-näppäintä ja siirry sitten valikon kohtaan [Asetus] painamalla nuolta s ylös/ alas t valikkovalitsimessa. Paina VALIK- KO-/ENTER-näppäintä 3. Valitse päivämäärä ja kellonaika [Päivämäärä & kellonaika] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimesta ja paina sen jälkeen VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 4. Päivämäärän ja kellonajan asetus Valitse uusi kenttä painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle / oikealle valikkovalitsimessa. 5. Kun olet muuttanut asetukset, sulje valikkoikkuna painamalla valikko-/syöttö-näppäintä tai poistuvalikosta muutosta tallentamatta painamalla C- näppäintä. Yksilölliset asetukset Tässä valikon kohdassa voit tehdä muita asetuksia valikossa. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Siirry valikon kohtaan [Asetus] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Paikallinen] painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa ja paina sitten VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 4. Paikalliset asetukset. Valitse uusi kenttä painamalla nuolta s ylös / alas t valikkovalitsimessa. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle / oikealle valikkovalitsimessa. 5. Kun olet muuttanut asetukset, sulje valikkoikkuna painamalla Valikko-/syöttö-painiketta tai poistu valikosta muutosta tallentamatta painamalla C- painiketta. Tietoja paikallisista asetuksista Kieli... Valitsee valikossa ja ilmoituksissa käytettävän kielen. Lämpötilayksikkö... Määrittää lämpötila-asteikon lämpötilan yksikön ( C / F). Etäisyyden yksiköt...määrittää etäisyyden yksiköt (metriä/jalkaa). Videoulostulo...Määrittää formaatin (PAL/NTSC). L - 7 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

9 04. PERUSTOIMINNOT LCD-näytön käyttö Seuraavissa vaiheissa kuvataan, kuinka voit käyttää LCD-näyttöä kuvien ottamiseen, lämpökuvien arviointiin tai henkilökohtaisten asetusten tekemiseen. 1. Avaa näyttö nuolen suunnassa. 2. Tähtää kameralla kohteeseen. Katso, että kohde on LCD-näytön keskellä, vielä tarkempien mittaustulosten saamiseksi. Näyttö sammuu automaattisesti, kun se käännetään kiinni. Valikon valinta ja asetukset Asetukset voidaan tehdä VALIKKO-näppäimellä. 1. Paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä (1). 2. Valitse toiminto painamalla nuolinäppäimiä vasemmalle/oikealle, ylös tai alas (2) monitoimivalitsimessa. 3. Vahvista painamalla uudelleen VALIKKO-/ENTERnäppäintä (1). Esimerkki 1. Paina ensin enter-näppäintä. 2. Valitse seuraavaksi monitoimivalitsimella jokin valikkotoiminto. Tiedostovalikko Analyysivalikko Manuaalinen säätö Asetusvalikko 3. Vahvista valintasi painamalla uudelleen enter-näppäintä. Kuvatut valikon kohdat voivat olla erilaisia tapauskohtaisesti kulloisistakin asetuksista riippuen! FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 8

10 Uudelleenasetus/palautus (Reset) Yksittäiset valikon kohdat ja näppäintoiminnot voidaan palauttaa alkuperäisiin asetuksiin. 1. Kytke IR-kamera pois päältä. 2. Paina C-näppäintä ja pidä se painettuna. Paina sitten päälle-/pois-näppäintä ja pidä kumpaakin painettuina muutaman sekunnin ajan, kunnes kamera on kytkeytynyt päälle. Kun näyttöön tulee init Parameters, voit irrottaa C-näppäimestä. Tallennettuja tiedostoja ei poisteta, kun palautat valikon ja näppäintoiminnot alkuperäisarvoon. 05. KUVAAMINEN Manuaalinen tarkennus 1. Varmista, että IR-kamera on nollatilassa. 2. Tähtää IR-kameralla kohteeseen. 3. Terävöitä kohde kiertämällä tarkennusrengasta. 4. Kierrä tarkennusrengasta, kunnes näkyvissä on terävä kuva kohteesta. Lämpö- ja visuaalisten kuvien näyttö IR-kamera ottaa näkyviä kuvia sisäänrakennetulla digikameralla. Näkyviä kuvia voidaan käyttää viitteinä lämpökuville. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry IR/CCD- valikkoon painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohta an [IR/näkyvä] painamalla monitoimivalitsimen näppäintä vasemmalle / oikealle ja aseta näyttötila painamalla vasemmalle/oikealle. IR näkyy vain IR-kuva Vision näkyy vain näkyvä kuva DuoVision näkyy sekä IR- että näkyvä kuva DuoVision DuoVision-näyttötilalla sulautat lämpökuvat näkyviin kuviin. IR Tässä tilassa voit käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. Kuva esitetään kuitenkin pseudoväreissä. L - 9 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

11 Vision Tässä tilassa voit nähdä kuvan oikeissa väreissä. Et voi kuitenkaan käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. DuoVision Tässä tilassa kuva näkyy oikeissa väreissä ja voit käyttää analyysityökaluja kohteen analysoimiseksi. Jos infrapunakuva on siirtynyt sivulle, paina C-näppäintä ja sitten nuolinäppäimiä lämpökuvan sovittamiseksi tavalliseen kuvaan. DuoVision-alueen siirtäminen Siirtäminen ylös (C + UP s) Siirtäminen alas (C + DOWN t) Siirtäminen vasemmalle (C + LEFT ) Siirtäminen oikealle (C + RIGHT ) HUOMIO: Älä milloinkaan muuta hakemiston nimeä muuksi kuin edellä mainituksi! Muuten kamera ei ehkä tunnista muistikorttia! Kuvan hienosäätö Voit säätää tallennetun kuvan kirkkautta (Level) ja kontrastia (Span) sekä manuaalisesti että automaattisesti. Automaattinen säätö IR-kamera muuttaa kirkkautta ja/tai kontrastia automaattisesti, kun painat A-näppäintä. Manuaalinen säätö Voit säätää kuvan tasoa (kirkkaus) ja väliä (kontrasti) manuaalisesti vierittämällä valikosta tai käyttämällä monitoimivalitsimeen merkittyjä nuolia. Muuta väliä painamalla nuolta s ylös/alas t ja tasoa painamalla nuolta vasemmalle/oikealle. (Toiminto vain NOLLA-tilassa) 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Paina näppäintä s ylös / alas t monitoimivalitsimessa, kunnes pääset valikon kohtaan [Manuaalinen säätö]. 3. Tason ja välin säätö Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. Aseta uudet arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle valitsimessa. 4. Tallenna muutokset tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje valikkoikkuna asetusta tallentamatta painamalla C-näppäintä. Kuvan asetukset Paletti Määrittää lämpökuvan epäaidot värit. Kamerassa on valittavana 6 väripalettia: rauta, rauta käänteisenä, sateenkaari, höyhen, harmaa ja harmaa käänteisenä. 1. Paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [rauta] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t. Valitse haluamasi väri painamalla näppäintä vasemmalle/oikealle. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 10

12 Muut asetukset 1. Paina valikko-/enternäppäintä ja vaihda kohtaan Asetukset (System Setup). Vahvista syöttötieto. 2. Siirry valikon kohtaan [Kameran asetukset] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t ja paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 3. Tee kuvan asetukset. Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Aseta uudet arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 4. Tallenna muutokset tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje valikkoikkuna asetusta tallentamatta painamalla C-näppäintä. Lisätietoja kuvan asetuksista: Auto adjust Määrittää A-näppäimen toiminnon. Valittavina on kolme vaihtoehtoa: taso ja väli, taso, väli. - Taso ja väli Kamera säätää kuvan tason (kirkkaus) ja välin (kontrasti) automaattisesti optimaaliseksi. - Taso Kamera säätää kuvan tason (kirkkauden) automaat tisesti. - Väli Kamer säätää kuvan välin (kontrastin) automaattisesti. Continuous adj Määrittää, sovitetaanko kirkkaus ja kontrasti näytöllä automaattisesti jatkuvasti kameralla työskentelyn aikana. - Taso ja väli: Kirkkaus ja kontrasti säädetään automaattisesti. - Taso ja väli: Kirkkaus ja kontrasti säädetään automaattisesti. - Ei mitään: Kirkkautta ja kontrastia ei säädetä automaattisesti. Mittausalueh Kirkkautta voidaan vähentää sisäänrakennetulla suodattimella tai asentamalla lisäsuodatinlinssi. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Man. säätö] painamalla monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Aseta mittausalueen leveys. Siirry mittausalueen leveyteen painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Aseta mittausalueen leveys painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoi mivalitsimessa. 4. Mittausalueen valinta käyttämällä valinnaisia objektiiveja Aseta lämpötila-alue käytettävälle objektiiville mittausaluekentän valinnan jälkeen painamalla samanaikaisesti näppäimiä s ylös / alas t. Type Null A B C D E IC-V Lens 20 12,8 38 3,8 6,4 9 IC-L/LV Lens L - 11 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

13 5. Sulje ikkuna tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Yli C:n lämpötila-alueella kameran linssin eteen on asennettava vastaava korkealämpötilasuodatin! Mikäli sellaista suodatinlinssiä ei ole käytettävissä tai se ei mahd. sovi käytettävään objektiiviin, on ehdottomasti vältettävä yli C:n korkealämpötilamittauksia, koska ne rikkovat ilmaisimen! Pysäytyskuva / kuvan aktivointi Lämpökuva voidaan aktivoida tai jäädyttää painamalla valitsimen S-näppäintä. 1. Varmista, että kamera on nollatilassa. 2. Saat pysäytyskuvan painamalla S- näppäintä. 3. Painettaessa S- näppäintä uudestaan kuva palaa takaisin aktiivitilaan. Analyysiparametrien asetus 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 3. Analyysiparametrien asetus Siirry kenttään Kohteen asetukset [Object para.] painamalla nuolta s ylös / alas t valitsimessa. Aseta arvot mitattavalle kohteelle painamalla näppäi miä s ylös/alas t tai vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 4. Tallenna muutos tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTERnäppäintä tai sulje ikkuna arvoja tallentamatta painamalla C-näppäintä. Tietoja analyysiparametreistä Emiss Erilaisilla kohteilla on erilaisia emissiokertoimia. Käytä oikeita emissiokertoimia erilaisten kohteiden mittaamiseen. Etäisyys Kohteet voivat olla eri etäisyydellä IR-kamerasta. Aseta kyseessä oleva etäisyys mittauskohteeseen. Ympäristön lämpötila Ympäristön lämpötilan tai Trefl. syöttö, eli mittaukseen vaikuttavan, lähellä olevien ja säteilevien/heijastavien, mitattavaan pintaan suoraan vaikuttavien kohteiden pintalämpötilan mittaus. Suht. ilmankosteus Suhteellisen ilmankosteuden syöttö. Kohteen vert. VRTKOHDE1 voidaan asettaa mittauspisteeksi tai -alueeksi. VRTKOH- DE2 voidaan asettaa viitelämpötilaksi, mittauspisteeksi tai -alueeksi. Kohtien 1 ja 2 välillä mitattu ero näkyy LCDnäytön oikeassa alanurkassa. Esim. VRTKOHDE1 on KOHTA1 (35,4 C) ja VRTKOHDE2 on VIITELÄMP (30 C), silloin näiden arvojen välinen ero on 5,4 C. Viitelämp Vertailu pisteeseen, alueeseen tai profiiliin. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 12

14 Analyysin asetukset 1. Paina VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t valitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikkoon [Analyysin asetus] painamalla nuolta s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 4. Analyysiparametrien asetus. Siirry uuteen kenttään painamalla näppäintä s ylös/ alas t. Aseta arvot painamalla nuolta vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa. 5. Tallenna muutos tämän toimenpiteen jälkeen painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä tai sulje ikkuna arvoja tallentamatta painamalla C-näppäintä. Lisätietoja analyysiasetuksista: Hälytys Lämpötilanhälytyksen kytkeminen päälle tai pois. Päälle kytketyssä tilassa pisteen 5 mittausarvo näkyy punaisena eli hälytystilassa, jos on etukäteen valittu asetus (Tiedonkeruu pisteestä) Maksimi ja mittauspisteen lämpötila on yhtä suuri tai suurempi kuin syötetty hälytyslämpötila. Jos mittauspiste Spot 5 on kuitenkin asetettu mittauspisteen tiedonkeruussa Minimiksi, ja lämpötila on yhtä suuri tai alempi kuin aikaisemmin määritetty hälytyslämpötila, myös silloin lämpötila-arvo näkyy hälytystilassa. Hälytyslämp Asettaa hälytyksen lämpötilarajat. Lämpöt. korjaaminen Korjaa kameran mittausarvon sen varmistamiseksi, että mittaustarkkuus on olemassa myös erityisissä olosuhteissa. Huomio: kalibrointikäyrän nollapiste siirtyy! Kyllästysväri Aktivoituna kuva-alue, jolla on korkein lämpötila, värjäytyy vihreäksi. Isotermileveys Määrittää isotermivälien leveyden. Leveys voidaan asettaa 0,1 C:sta suurimman lämpötilanmittausalueen leveyden ylärajalle saakka näillä ehdoilla. Isotermiväri Määrittää isotermivälien värin. Valittavina ovat läpinäkyvä, vihreä, valkoinen ja musta. Isotermityyppi Isotermihälytys Hälytyskynnysarvo on asetettavissa alueella , ja se kuvaa suhteellisuutta (%) LCD:n pinta-alan 1/100 ja 100/100 välillä. Esim.: Isotermivaihteluväli on C:ssa ja isotermihälytys on 100. Tässä tapauksessa hälytys kuuluu vasta, kun 100 % LCD-näytössä näkyvästä pinta-alasta on C:n lämpötila-alueella, ja vastaavasti koko LCD-pinta-ala on värjätty isotermisesti. Jos hälytyskynnysarvo asetetaan esim. 40:een, hälytys kuuluu jo, kun 40 % LCD:n pinta-alasta on värjätty isotermisesti. Isotermityyppi Dual Above Dual Below Above Below Interval Näyttää kaikki isotermi-intervallin sisällä asennetut lämpötilat yhdessä värissä sekä lisäksi kaikki alueet, jotka ovat lämpimämpiä kuin ylin intervalliraja, toisessa värissä. Näyttää kaikki isotermi-intervallin sisällä asennetut lämpötilat yhdessä värissä sekä lisäksi kaikki alueet, jotka ovat kylmempiä kuin alin intervalliraja, toisessa värissä. Näyttää isotermi-intervallin ja kaikki alueet, jotka ovat lämpimämpiä kuin ylin intervalliraja, samassa värissä. Näyttää isotermi-intervallin ja kaikki alueet, jotka ovat kylmempiä kuin alin intervalliraja, samassa värissä. Näyttää vain annetun isotermi-intervallin yhdessä värissä. Loput kuvasta näkyy vastaavissa IR-pseudoväreissä. L - 13 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

15 Mittauskohdan analyysi Tämä aihealue selittää, kuinka analyysityökalut asetetaan lämpökuvaan. 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Aseta mittauspiste. Valitse mittauspiste painamalla nuolta s ylös / t alas monitoimivalitsimessa ja paina VA- LIKKO-/ENTERnäppäintä. Näyttöön ilmestyy ristikko. Piste 5 seuraa automaattisesti ylintä ja alinta pistettä näytössä. 4. Analyysiparametrien asetus. Aloita ensimmäisestä vaiheesta mittauskohdan analyysin asettamiseksi tai valitsemiseksi. Liikuta aktivoitua pistettä painamalla näppäintä s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa. Senhetkisen pisteen lämpötila-arvo asettuu itse. 5. Mittauspisteen poistaminen Aloita vaiheesta 1 ja valitse poistettava mittauspiste. Poista mittauspiste painamalla C. mitattu lämpötila Mittauspisteen havaitseminen Aseta piste 5 niin, että se seuraa ylintä/alinta pistettä näytössä. - Maksimi Aseta piste 5 niin, että se seuraa kuuminta pistettä näytössä. - Minimi Aseta piste 5 niin, että se seuraa kylmintä pistettä näytössä. Mittauspisteen väriasetukset 1. Paina valikko-/syöttönäppäintä ja siirry kohtaan Analyysi[Analysis]. Vahvista valintasi. 2. Paina monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t päästäksesi valikkokohtaan Analyysin asetus [Analysis Setup] ja paina VALIKKO-/ENTER-painiketta. 3. Valitse alakohta Mittauspisteen väri [SpotTemp Color], jossa voit säätää väriä painikkeilla vasemmalle/ oikealle. Käytettävissä on kahdeksan eri väriä: valkoinen, musta, sininen, punainen, lila, vihreä, mariini, keltainen. Isoterminen analyysi 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Isotermit] painamalla nuolta s ylös / alas t ja paina sitten valikko-/enter-näppäintä. Valitun isotermivälin sisällä olevat alueet esitetään erivärisinä. 4. Isotermivälin asetus. Aloita vaiheesta 1 valitaksesi isotermianalyysin. Siirrä isotermiväliä s ylös / alas t painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalit simesta. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 14

16 Painamalla näppäimiä vasemmalle/oikealle voit pienentää tai suurentaa isotermiväliä muutta malla alempaa isotermiarvoa (IL). Kirjainyhdistelmät IL ja IH näkyvät kuvassa al haalla oikealla. IH on isotermivälin yläraja ja IL on alaraja. Analyysityökalujen poistaminen Tämä kappale sisältää lyhyen kuvauksen siitä, kuinka voidaan poistaa analyysityökalut, jotka olet sijoittanut aikaisemmin näytölle. 1. Paina ensin VALIKKO- /ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Analyysi] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 3. Valitse työkalu, jonka haluat poistaa. 4. Poista se painamalla C-näppäintä tai poista kaikki analyysityökalut painamalla VALIK- KO/ENTER. Kuvan tallentaminen Näppäintä S painamalla voit tallentaa jäädytetyn pysäytyskuvan jälkikäteen valikkoon. Voit myös tallentaa kuvan, ilman sen jäädyttämistä etukäteen, pitämällä monitoimivalitsimen näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kun kamera on nollatilassa. 1. Paina ensin VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolta vasemmalle/ oikealle monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Tallenna] painamalla nuolta s ylös / alas t mo-nitoimivalitsimessa ja tallenna kuva painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Näyttötila näyttää tal-lennustilan. 4. Tiedoston nimi näkyy näytössä. Puheen nauhoitus (valinnainen) Voit lisätä jokaiseen kuvaan 30 sekuntia puhetta. 1. Asenna Bluetooth-mikrofonikuuloke (lisävaruste). 2. Ota pysäytyskuva ja paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös/alas t monitoimivalitsimessa. 4. Siirry valikon kohtaan [Puhe NAUH] painamalla nuolia s ylös/ alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. LCD-näyttöön tulee ilmoitus [Ääni NAUH]. 5. Puhu mikrofonikuulokkeen mikrofoniin. Lopeta nauhoitus painamalla C-näppäintä. 6. Tallenna kuva. Muistitila ei vähene, jos kuviin lisätään puhetta. Laukaisinasetukset Laukaisin voidaan asettaa niin, että se voi suorittaa erilaisia toimintoja, kuten esim. tallentaa kuvan ja kytkeä päälle laserin ja valaistuksen. L - 15 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

17 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä ja siirry sen jälkeen valikon kohtaan Valaistus [Lighter on] painamalla nuolta s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. Laukaisimen vakioasetukseen on määritelty niin, että vahvistuksen yhteydessä valaistus aktivoituu. 2. Valitse haluamasi toiminto painamalla nuolia monitoimivalitsimessa. vasemmalle / oikealle Laukaisimen tiedot Tallennus: Tallentaa kuvan. Laser päälle: Laser voidaan aktivoida laukaisimesta. Valaistus päälle: Valaistus voidaan aktivoida laukaisimesta. 06. TOISTO JA POISTAMINEN Kuvien avaaminen Voit katsoa ja analysoida tallennettuja kuvia LCD-näytöllä. 1. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 3. Siirry valikon kohtaan [Avaa] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ ENTER-näppäintä. 4. Valitse kuva ja avaa kuva painamalla VA- LIKKO-/ENTERnäppäintä (katso Kuvan haku). Avattuasi kuvan voit analysoida sitä tai lisätä siihen omaa puhetta. Kuvan haku 1. Kun olet valinnut valikon kohdasta [Tiedosto] toiminnolla [Avaa] tai [Poista], näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy seuraava ilmoitus: <DIR> GZSAT001 Avaa SAT00001.SA 2. Jos kuva, joka on tarkoitus avata tai poistaa, ei ole kyseisessä tiedostossa, paina nuolta s ylös tai vasemmalle/oikealle monitoimivalitsimessa, kunnes näkyviin tulee seuraava ilmoitus... <DIR> Syötä tai Poista 3. Aktivoi kuva painamalla C-näppäintä ja sen jälkeen S-näppäintä. Kansion haku 1. Paina VALIKKO-/ENTER-näppäintä. 2. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolia s ylös/alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä. 3. Siirry valikon kohtaan [Tiedoston aset./file Setup] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina VALIKKO-/ENT- ER-näppäintä. Tiedostonimi Kuvanimi 4. Siirry valikon kohtaan [Hakemiston nimi] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja valitse kansio painamalla nuolia vasemmalle / oikealle. Voit painaa näppäimiä A, C ja S yhdessä asettaaksesi kansion nimeksi SAT FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 16

18 Puhemerkintöjen toisto 1. Asenna Bluetooth-kuulokemikrofoni (valinnainen) ja avaa kuva. 2. Paina VALIKKO-/ENTERnäppäintä ja siirry kohtaan [Tiedosto] painamalla nuolta s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. Vahvista. 3. Siirry valikon kohtaan [Puhenauh. kuunt.] painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa ja paina Valikko-/ENTERnäppäintä. - Näyttöön tai etsimeen tulee ilmoitus [Nauhoituksen kuunt.]. 4. Puheen nauhoitus voidaan poistaa painamalla C- näppäintä. Kuvien poistaminen Huomaa, että poistettuja kuvia ei voi palauttaa takaisin. Toimi sen vuoksi erityisen huolellisesti. 1. Siirry valikon kohtaan [Tiedosto] painamalla VALIKKO-/ENTER-näppäintä ja painamalla nuolia s ylös / alas t monitoimivalitsimessa. 2. Siirry valikon kohtaan [Poista] painamalla nuolta s ylös / alas t ja paina sen jälkeen VALIKKO-/EN- TER-näppäintä. 3. Valitse kuva ja poista kuva painamalla VA- LIKKO-/ENTER-näppäintä. 4. Poistu ohjelmasta painamalla C-näppäintä. 7. KUVIEN LUKEMINEN Kuvien lukeminen SD-kortilta Kuvat voidaan lukea suoraan SD-kortilta mukana toimitetun kortinlukulaitteen avulla. 1. Avaa suojakansi kädensijan puolelta ja paina SD-korttia kevyesti. SD-kortti ponnahtaa auto-maattisesti ulos. 2. IR-kuvat voidaan lukea suoraan SD-kortilta kortinlukulaitteen avulla. Älä milloinkaan muuta hakemistonimeä toiseen, vapaasti keksittyyn. Tästä voi olla seurauksena, että kamera ei enää tunnista muistikorttia eikä käynnisty sen vuoksi kunnolla. 08. YHTEYdEN MUOdOSTAMINEN JA LUKEMINEN Näyttöön liittäminen Voit käyttää mukana toimitettua videojohtoa kuvien katseluun ja analysointiin videoyhteensopivassa monitorissa. 1. Kytke IR-kamera pois päältä. 2. Liitä johto kameran videoulostuloon. 3. Liitä johdon toinen pää näytön videosisääntuloliittimeen. L - 17 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

19 4. Kytke näyttö ja IRkamera päälle. 5. Vaihda kameran Setupvalikossa videoformaatti PAL:ista NTSC:hen tai päinvastoin. Liittäminen tietokoneeseen (vain tosiaikamalleissa) Aseta ohjelmisto-cd tietokoneesi CD-asemaan. Asennus käynnistyy automaattisesti. Liitä nyt kameran mukana toimitettu sovitin vapaaseen USB-porttiin. USB-ohjelmisto ei aukea ilman sovitinta. Valitse valikon kohdasta näytä => IRkameramalli sen kameran tyyppi, jonka haluat liittää tietokoneeseen. Tietokonetta tai kameraa ei tarvitse sammuttaa liittämisen ajaksi. Ota tarvittaessa yhteyttä tietokoneesi järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoa tietokoneesi USB-portin tarkasta sijainnista. Vanhemman IC-kameramallin (RealTime-ominaisuus) kohdalla tietokoneeseen liitettäessä on noudatettava seuraavaa järjestystä, sillä muuten tietokone ei tunnista sitä. Liitä USB-johdon toinen pää tietokoneeseesi Käynnistä kamera ja odota, että muutaman sekunnin kuluttua LCD-näyttöön ilmestyy pystysuoria väripalkkeja. Liitä nyt USB-johdon toinen pää kameran USBliittimeen, kun väripalkit ovat vielä näkyvissä. Jos kamera tunnistettiin, sinua kehotetaan automaattisesti asentamaan ajurit. Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla. Ajurien asentaminen (vain tosiaikaohjelmisto/valinnainen) Huomaa, että käyttöjärjestelmästä riippuen sinun on ehkä kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojana voidaksesi asentaa ohjelman. 1. Jos kyseisen kameramallin liittäminen tietokoneeseen onnistui, niin hetken kuluttua näyttöön tulee seuraava ilmoitus. 2. Valitse [Ei nyt], napsauta [Seuraava >]. 3. Valitse [Asenna luettelosta tai määrätystä sijainnista] [Edistynyt] ja napsauta [Seuraava>]. 4. Valitse [Sisällytä tämä sijainti hakuun:] ja napsauta [selaa]. Etsi ajurin hakemisto ja napsauta [Ok] palataksesi edelliseen ikkunaan. Napsauta sitten [Seuraava >]. 5. Jätä huomiotta näyttöön tuleva virhe-/varoitusilmoitus ja napsauta [Jatka tästä huolimatta]. 6. Lopeta ajurien asennus napsauttamalla [Lopeta]. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 18

20 Kuvan/videon siirtäminen USB:n kautta Siirrä täysin radiometrisiä infrapunavideoita USB-johdon kautta tietokoneeseen (mahdollinen vain kameroilla, joissa on USB-liitäntä ja liitäntä USB-RealTimeohjelmistoon!) seuraavasti: 1. Käynnistä tietokone. 2. Liitä tietokone kameraan USB-johdolla. 3. Käyttöjärjestelmä tunnistaa kameran massamuisti-laitteena, kun kaikki ajurit on asennettu asianmu-kaisesti. 4. Voit katsoa lämpövideotallennusta, analysoida sitä tosiaikai-sesti ja tallentaa ohjelmistolla CD:lle. Vianetsintä ja vikojen korjaaminen Lue ehdottomasti seuraavat kohdat, jos IR-kameraa tietokoneeseen yhdistettäessä ilmenee ongelmia valinnaisesti saatavilla olevan tosiaikaohjelmiston käytöstä. Tarkista ensin seuraavat kohdat: 1. Täyttääkö tietokoneesi seuraavat vaatimukset? Varmista, että tietokonejärjestelmässäsi on sisäänrakennettu USB2-Portti ja että siihen on jo asennettu Windows XP. Tietokonejärjestelmät, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, eivät tue USB-liitäntää. 2. Onko kamera yhdistetty tietokoneeseen oikein? Saat lisätietoa oikeasta liittämisestä kohdasta Liittäminen tietokoneeseen. 3. Onko akkua ladattu riittävästi? Kameraa on parasta käyttää verkkovirralla, kun se on yhdistetty tietokoneeseen (verkkolaite valinnainen). 4. Jos USB-ajuria ei ole asennettu oikein, saattaa olla, että Windows ei tunnista ajuria. Ota yhteyttä emolevysi valmistajaan uusimman ajurin saamiseksi. 5. Saattaa olla, että USB2.0 tosiaikasiirto ei toimi oikein joidenkin emolevyjen tai piirisarjojen kanssa. Liitä siinä tapauksessa kamera toiseen tietokoneeseen, joka on varustettu luettelossa mainitulla piirisarjalla. USB-liitännän määrittely 1. Paina valikko-/syöttönäppäintä ja siirry kohtaan-jär jestelmäasetukset [System Setup]. Vahvista valintasi. 2. Paina monitoimivalitsimen nuolta s ylös/alas t päästäksesi valikkokohtaan Kameran asetukset [Camera Setup] ja paina VALIKKO-/ENTER-painiketta. 3. Siirry alakohtaan USB-tyyppi [USB-Type], jossa voit painikkeilla vasemmalle/oikealle määrittää kameran USB-liitännän asetukset. Valittavissa on kaksi erilaista asetusta. USB-Real-Time: Tätä asetusta käytetään, kun kameraa halutaan käyttää yhdessä valinnaisen USB-RealTime-ohjel miston kanssa. Liittämällä kamera suoraan USB-liitännällä tietokoneeseen voidaan katsoa täysin radiometrisiä infrapunavideoita reaaliaikaisesti (Real- Time) tai siirtää ne tietokoneelle myöhempää analysointia varten. USB Remove Disc: Tätä asetusta käytetään, kun halutaan katsoa suoraan tietokoneeseen USB-liitännällä liitettyyn kameraan tallennettuja kuvia. Tässä tilassa kamera tunnistetaan siirrettävänä tietovälineenä. Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttö Kamerassa on Bluetooth-moduuli. Voit käyttää valinnaisesti saatavissa olevaa Bluetooth-kuulokemikrofonia puhemerkintöjen nauhoittamiseksi. Asenna Bluetooth-kuulokemikrofoni ennen ensimmäistä käyttökertaa noudattamalla seuraavia vaiheita. 1. Sammuta kamera ja Bluetooth-kuulokemikrofoni. 2. Kytke ensin Bluetooth-kuulokemikrofoni päälle. Pidä päälle-/pois-näppäintä (A) painettuna n. 5 sekuntia. Virranosoitin (A) alkaa vilkkua punaisena/sinisenä. Noin 2 minuutin kuluttua kuulokemikrofonin parimuoto on aktivoitunut. Vilkkumisrytmi hidastuu, ja LED vilkkuu enää sinisenä. L - 19 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

21 3. Kun kuulokemikrofoni on parimuodossa, kuitenkin vielä, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni vilkkuu punaisena/sinisenä, kytke kamera päälle. Kameran virranosoitin vilkkuu samanaikaisesti vihreänä ja sinisenä. Kamera valmistautuu Bluetooth-kuulokemikrofonin tunnistamiseen. 4. Kun kuulokemikrofoni on parimuodossa, paina lyhyesti Bluetooth-kuulokemikrofonin päälle-/poisnäppäintä, jotta kamera tunnistaa kuulokemikrofonin. Kameran LED:in vilkkumisrytmi muuttuu ja vaihtuu lyhyiksi, sekunnin vilkkumisväleiksi. Paina nyt vielä kerran lyhyesti Bluetooth-kuulokemikrofonin päälle-/pois-näppäintä, ja kameran näyttöön tulee Bluetooth-symboli. Kameran LED palaa nyt yhtäjaksoisesti vihreänä ja sinisenä! Bluetooth-muoto on aktivoitu. Jos tunnistaminen onnistui, kuulokemikrofonin virranosoitin vilkkuu sinisenä. 5. Toimenpiteen päätyttyä kamera on tunnistanut kuulokemikrofonin. Kytke sen jälkeen ensin kuulokemikrofoni päälle, kunnes virranosoitin alkaa vilkkua sinisenä. Kytke sitten kamera päälle. Kun kamera on käynnistetty, aktivoi Bluetoothmuoto jälleen toistamalla kohta Kuulokemikrofonin käyttäminen antaa mahdollisuuden nauhoittaa tai kuunnella puhemerkintöjä. Bluetooth-kuulokemikrofonin tunnistamisen jälkeen 1. Bluetooth-kuulokemikrofonin kytkeminen pois päältä: Pidä päälle-/pois-näppäintä painettuna niin kauan, kunnes punainen LED syttyy. 2. Bluetooth-kuulokemikrofonin kytkeminen päälle: Pidä päälle-/pois-näppäintä painettuna niin kauan, kunnes sininen LED syttyy. Latausta varten liitä kuulokemikrofoni yksinkertaisesti mukana toimitetulla USB-johdolla tietokoneeseesi. Varusteet - Valinnaiset objektiivit - Verkkolaite pitkäaikaista virransyöttöä varten - Kuljetuslaukku 09. HOITO JA HUOLTO Kamerarunko, linssi ja LCD-näyttö puhdistetaan seuraavasti: Kamerarunko Pyyhi runko puhtaalla, pehmeällä liinalla tai silmälaseille tarkoitetuilla puhdistuslapuilla. Linssi Käytä ensin sivellintä poistaaksesi pölyn ja lian linssistä ja käytä sen jälkeen pehmeää liinaa varovasti. Älä koskaan käytä synteettisiä / vahvoja puhdistusaineita kamerarunkoon tai linssiin. LCD-näyttö Käytä ensin sivellintä poistaaksesi pölyn ja lian näytöstä ja käytä sen jälkeen pehmeää liinaa varovasti, mikäli näytöllä on vielä likaa. Älä paina näyttöä kovaa, äläkä hankaa. Tämä saattaa vaurioittaa näyttöä. Älä koskaan käytä liuottimia, synteettisiä puhdistusaineita tai vettä kameran puhdistukseen. Nämä aineet vahingoittavat kameraa. FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 20

22 10. VIANETSINTÄ JA VIKOJEN KORJAAMINEN Onelma Syy Ratkaisu Kamera ei ole päällä. Kytke kamera päälle. Liian vähän virtaa. Lataa akku täyteen. Kamera ei toimi. Kamera ei nauhoita. Akku kuluu nopeasti tyhjäksi. Akku ei lataudu. Huono kontakti kameran ja pariston välillä. Kameran ohjelmisto on kaatunut. Muisti on täynnä. Muistia ei ole alustettu oikein. Akun kapasiteetti on rajoittunut, koska se on ollut käyttämättä vuoden tai pidemmän ajan. Akun elinikä ylittynyt. Huono kontakti pariston liittimien ja latauslaitteen välillä. Akun elinikä ylittynyt. Pyyhi koskettimet puhtaalla, kuivalla liinalla. Suorita laitteen PALAUTUS (RESET). Tallenna kuvat tietokoneelle ja poista ne sitten SD-kortilta. Alusta muisti FAT32-formaattiin. Vaihda akku uuteen. Vaihda akku. Puhdista liitännät puhtaalla kankaalla ja liitä johto latauslaitteeseen. Katso, että pistoke on kunnolla rasiassa. Vaihda akku. L - 21 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

23 11. EMISSIOKERROINTAULUKKO Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Alumiini Kiillotettu alumiini 100 0,09 Tavallinen alumiinifolio 100 0,09 Elektrolyyttinen, kromattu alumiinioksidi 25 ~ 600 0,55 Mieto alumiinioksidi 25 ~ 600 0,10 ~ 0,20 Vahva alumiinioksidi 25 ~ 600 0,30 ~ 0,40 Kupari Kuparioksidi 800 ~ ,16 ~ 0,13 Rauta Kiillotettu valurauta 200 0,21 Työstetty valurauta 20 0,44 Kiillotettu, lämpökäsitelty rauta 40 ~ 250 0,28 Kiillotettu teräsharkko 770 ~ ,52 ~ 0,56 Hitsattu raakateräs 945 ~ ,52 ~ 0,61 Pinnat rautaoksidia 20 0,69 Kokonaan ruostunut pinta 22 0,66 Valssattu rautalevy 100 0,74 Hapetettu teräs 198 ~ 600 0,64 ~ 0,78 Valurauta (hapetettu 600 C:ssa) 198 ~ 600 0,79 Teräs (hapetettu 600 C:ssa) 125 ~ 520 0,78 ~ 0,82 Elektrolyyttinen rautaoksidi 500 ~ ,85 ~ 0,89 Rautalevy 925 ~ ,87 ~ 0,95 Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Rautalevy Kuparipeili 100 0,05 Vahva kuparioksidi 25 0,078 Juokseva kupari 1080 ~ ,16 ~ 0,13 Messinki Messinkipeili 28 0,03 Messinkioksidi 200 ~ 600 0,61 ~ 0,59 Kromi Kiillotettu kromi 40 ~ ,08 ~ 0,36 Kulta Kultapeili 230 ~ 630 0,02 Valurauta, raskas rautaoksidi 25 0,80 Lämpökäsitelty rauta, rautaoksidi 40 ~ 250 0,95 Sulapinta 22 0,94 Sula valurauta 1300 ~ ,29 Sula rakennusteräs 1600 ~ ,28 Valanneteräs 1500 ~ ,42 ~ 0,53 Puhdas rautamalmi 1515 ~ ,42 ~ 0,45 Hopea Kiillotettu hopea 100 0,05 Nikkeli Nikkelikromi (kuumuudenkestävä) 50 ~ ,65 ~ 0,79 Nikkelikromi, seos 50 ~ ,64 ~ 0,76 Nikkelikromi, seosteinen (kuumuudenkestävä) 50 ~ 500 0,95 ~ 0,98 Nikkelihopea, seos 100 0,14 FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 22

24 11. EMISSIOKERROINTAULUKKO Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Lyijy Puhdas lyijy (ei hapetettu) 125 ~ 225 0,06 ~ 0,08 Jaloteräs , (8Cr, 18Ni) 215 ~ 490 0,44 ~ 0, (25Cr, 20Ni) 215 ~ 520 0,90 ~ 0,97 Tina Valmis tinalevy 100 0,07 Voimakkaasti hapetettu 0 ~ 200 0,60 Sinkki Hapetettu 400 C:ssa 400 0,01 Galvanoitu, kiiltävä rautalevy 28 0,23 Tuhka, sinkkioksidi 25 0,28 Magnesium Magnesiumoksidi 275 ~ 825 0,55 ~ 0,20 Elohopea Hg 0 ~ 100 0,09 ~ 0,12 Nikkeli Kiillotettu, galvanoitu 25 0,05 Galvanoitu 20 0,01 Nikkelilanka 185 ~ ,09 ~ 0,19 Epämetallimateriaali Tiili ,75 Palotiili ,75 Grafiitti (lamppunoki) 96 ~ 225 0,95 Posliiniemali (valkoinen) 18 0,90 Asfaltti 0 ~ 200 0,85 Lasi (pinta) 23 0,94 Materiaali Lämpötila ( C) Emissiokerroin (suunrinp. tiedot) Vesiohenteinen maali 20 0,90 Tammi 20 0,90 Hiilipala 0,85 Eristekappale 0,91 ~ 0,94 Pelti 0,88 ~ 0,90 Lasiputki 0,90 Letkutyyppi 0,87 Posliiniemali, valmisteet 0,90 Posliiniemali, mallit 0,83 ~ 0,95 Kiinteät materiaalit 0,80 ~ 0,93 Keramiikka (maljakko) 0,90 Kalvo 0,90 ~ 0,93 Kuumuudenkestävä lasi 200 ~ 540 0,85 ~ 0,95 Epämetallimateriaalit Kiille 0,94 ~ 0,95 Flume mica -kiille 0,90 ~ 0,93 Lasi 0,91 ~ 0,92 Puolijohde 0,80 ~ 0,90 Transistori (muovi, pinnoitettu) 0,30 ~ 0,40 Transistori (metallidiodi) 0,89 ~ 0,90 Pulssilähetys 0,91 ~ 0,92 Tasainen liitukerros 0,88 ~ 0,93 Ylin silmukka 0,91 ~ 0,92 Sähkömateriaalit Epoksilasilevy 0,86 Epoksihydroksibentseenilevy 0,80 Kullattu kuparilevy 0,30 Juotettu, pinnoitettu kupari 0,35 Sinkkipinnoitettu lyijylanka 0,28 Messinkilanka 0,87 ~ 0,88 Block talcum -pääte 0,87 L - 23 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

25 12. Tekniset tiedot Tekniset tiedot V-sarja LV-sarja Tuotenumero IC 080 V: IC 0120 V: Mittaaminen Lämpötila-alue -20 C C -20 C C Kuvateho radiometrinen Kuvateho visuaalinen Kuvallinen esitys Mittaustoiminnot Tarkkuus Ilmaisintyyppi ±2 C, ±2% mittausarvosta -20 C C -20 C C Fokusoiva tasorakenne (Focal Plane Array, FPA), jäähdyttämätön mikrolobometri Ilmaisimen erotuskyky 160 x 120 pikseliä 384 x 288 pikseliä Spektrialue 8 14 µm 7,5 14 µm Näkökenttä (FOV) 20 C ~ 15 C 24 C ~ 21 C Geometrinen erotuskyky 2,2 mrad 1,1 mrad Terminen herkkyys 0,08 C 30 C :ssa 0,05 C 30 C:ssa Kuvantoistotaajuus 50/60 Hz Tarkennus käsin Pienin tarkennusetäisyys 0,10 m digitaalinen valokuvakamera Väriesitys 680 x 480 pikseliä, integroitu salama Videostandardi PAL/NTSC Kuvanäyttö 2,5 LCD, pseudovärit, 6 väripalettia Kuvanäytön valinnat infrapunakuva, reaalikuva, 4 DuoVision-vaihtoehtoa infrapuna- ja reaalikuvan yhdistämiseksi Mittauskohta Jopa 5 liikkuvaa lämpötilan mittauskohtaa (4x manuaalinen ja 1x automaattinen) Isotermi Kyllä (ylä- ja alaraja-arvon välillä) Emissiivisyys Käyttäjän asetettavissa välillä 0,01 1,0 Mittakorjaus Automaattinen käyttäjän ympäristön lämpötilasta, etäisyydestä, suht. kosteudesta määrittämien tietojen perusteella Tallennusväline Vaihdettava minisd-muistikortti Tiedostomuoto radiometrinen 14-bittinen radiometrinen IR-muoto FI Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie L - 24

26 Tekniset tiedot V-sarja LV-sarja Tietojen tallennus Tiedostomuoto visuaalinen Puheen tallennus CCD Laser Jokaiseen infrapunakuvaan voidaan tallentaa kommentteja (vaaditaan valinnainen Bluetooth-yhteys ja valinnainen Bluetooth-kuulokemikrofoni) Virransyöttö Ympäristöolosuhteet Fysikaaliset ominaisuudet Liitännät Tyyppi Luokka 2 Luokitus Akkutyyppi Akun kesto Spektrialue vakio, Li-Ion; uudelleen ladattava, vaihdettava Fokusoiva tasorakenne (Focal Plane Array, FPA), jäähdyttämätön mikrolobometri 2,5 h 8-11 V DC Virransäästötila käyttäjän määrittämä Käyttölämpötila -15 C C Säilytyslämpötila -40 C C Ilmankosteus 10 % 95 % suht.kost. (ei kondensoiva) Kotelointiluokka +IP 54 IEC 529 Iskunkesto 25G IEC Tärinänsieto 2G IEC Videostandardi PAL/NTSC Mitat 230 x 80 x 195 mm Paino 500 g 650 g Jalustakiinnitys ¼ 20 PC USB 2.0 Video Composite Video L - 25 Käyttöohje - Infrapunakamera IC-V/-LV Serie FI

EC-Serie. FI Käyttöohje Infrapunakamera... L - 1

EC-Serie. FI Käyttöohje Infrapunakamera... L - 1 EC-Serie FI Käyttöohje Infrapunakamera... L - 1 ECSERIES-HS-002-FI TRT-BA- TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de E-Mail: info@trotec.de

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

T10xx-sarjan pikaopas (2016)

T10xx-sarjan pikaopas (2016) Kameran etupuolen toiminnot Kuva oikealta 1.Etsimen diopterikorjauksen säätönuppi. 2.Käsihihna. 3.Digitaalisen zoomauksen painike. 4.Tallennuspainike (painapohjaan). Huom! Lämpökameran voi määrittää tarkentamaan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139 Käyttöohje Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi Valmistaja: LVI Low

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

testo 606-2 Käyttöohje

testo 606-2 Käyttöohje testo 606-2 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-2 Pikaohje testo 606-2 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Metal ActionCam Käyttöohje

Metal ActionCam Käyttöohje Metal ActionCam Käyttöohje Tärkeimpiä ominaisuuksia Taskuun mahtuva digivideokamera muistikorttitallennuksella. Täysi tuki AVI-videoformaatille. Toimii myös web-kamerana. Korkeatasoinen kuvanlaatu, myös

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880

Kommunikaattori. K ä yttöohje. Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Echo M inirc Kommunikaattori K ä yttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 5 A 4 Puh. (09) 580 3880 Kiitos sinulle, kun valitsit Echo MiniRC kommunikaattorin apuvälineeksesi. Ennen kuin otat

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

testo 830-T4 Käyttöohje

testo 830-T4 Käyttöohje testo 830-T4 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot