Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS I/2006 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuotteen kasvu nousee 3,7 prosenttiin osin viime vuoden alkupuoliskon matalan vertailutason johdosta. Työllisyyden paraneminen jatkuu kuluvana vuonna. Viime vuoden noin uuden työpaikan lisäksi uusia työpaikkoja syntyy tämän vuoden aikana yli Väestön määrä ja työllisyystilanne Tuusulassa Tuusulan väkiluku nousi huhtikuun loppuun mennessä 116 (v. 2005: 139) hengellä. Syntyneiden enemmyys oli 80 henkilöä (v. 2005: 63) ja nettomuutto 36 henkilöä (v. 2005: 76). Kunnan väkiluku huhtikuun lopussa oli Tuusulan työllisyystilanne parani kuukausittain koko alkuvuoden. Työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 4,4 % (v. 2005: 5,3 %). Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä 792 (v.2005: 949). Avoimien työpaikkojen määrä oli 186 (v. 2005: 165). Kuntalainen ja palvelut Yleishallinto ja kunnanviraston johto Presidentinvaalien kahden vaalikierroksen vaalijärjestelyt sujuivat hyvin. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntajohtajien kuntaliitosesiselvitystyö ja sen tuloksena syntynyt TRIO -malli valmisteltiin tiiviissä aikataulussa ja julkistettiin Selvitystyö priorisoitiin vähemmän kiireellisten töiden edelle. KUUMA -puheenjohtajuuden mukanaan tuomat velvollisuudet työllistivät kunnan johtoa alkuvuodesta. Tästä johtuen vuoden 2006 tavoitteiden saavuttaminen voi joidenkin projektien osalta viivästyä. Kunnanhallitus hyväksyi Kiljavan sairaalayhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Valtuusto hyväksyi Halkivaha II asemaakaava-aluetta koskevat 2-vaiheen maankäyttösopimuksissa noudatettavat periaatteet ja oikeutti kunnanhallituksen asettamaan Halkivaha II asemakaavaehdotuksen nähtäville sekä oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopimukset. Valtuusto päätti hyväksyä Klaavonkallio II:n alustavan valmistumisaikataulun ja arvioidun asuntojakauman, hyväksyä korttelin 8072 hartiapankkirakentamisena sekä myydä. ko korttelin omakotitontit vuonna 2007 myöhemmin vahvistettavin hinnoin. Valtuusto hyväksyi Jokelan osayleiskaavan, Keskustakolmio III:n, Seppäinpuiston asemakaavan muutoksen, Rantatie kortteli 4302 asemakaavan muutoksen ja Ristikiventien eteläpuolen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen ja oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään palvelusopimuksen vuosille Valtuusto myönsi osakepääoman merkintään tarvittavan euron suuruisen määrärahan ja antoi omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n Tuusulan Tekonurmi Oy:lle myöntämälle euron lainalle enintään 12 vuoden laina-ajalle.

2 Konsernipalvelut 2 Uusi kunnansihteeri aloitti ja arkistosihteeri Langaton henkilöturvajärjestelmä (Wlan -tekniikka) suunniteltiin pelastus- ja suojelupalvelut yksikössä. Terveyskeskus otti sen käyttöön. Järjestelmä on ensimmäinen Suomessa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmän uudistusprojekti eteni siten, että sähköisiä lomakkeita otettiin käyttöön eri yksiköissä yhä enemmän. Kiireisimmille asunnontarvitsijoille pystyttiin osoittamaan asunto 1-3 kuukauden kuluessa. Posti- ja telepalvelumaksut pienenivät noin 50 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2005 loppupuolelle ajoittuneiden laitehankintojen johdosta vuositasolla kustannusten aleneminen on noin 30 %. Kuntakehitys Varuskuntayhteistyöryhmä neuvotteli varuskunnan maiden ostosta omistajatahojen kanssa. Maapoliittinen ratkaisu odottaa valtion linjauksia valtion maiden asuntotuotantoon saamisesta. FOCUS -alueen partnerineuvotteluja käytiin ja partnerisopimus allekirjoitettiin Lemminkäinen Oyj:n ja SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa Neuvotteluja maanomistajien kanssa jatkettiin alueiden saamiseksi hankkeen käyttöön. Valmisteltiin omakotitonttien luovutusta: Halkivaha I -asemakaava-alueelta 29 tonttia, Roinilanpellon asemakaava-alueelta 33 tonttia. Tontit ovat haettavana Lisäksi Halkivaha I -alueelta yksi tontti luovutettiin raakamaakaupan yhteydessä. Vuodelle 2007 siirtyvät Halkivaha II -alueelta 20 tontin sekä Stenbackan alueelta 20 tontin luovutukset. 7 työpaikkatonttia myytiin ja useita neuvotteluja on meneillään. Jokelan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa ja Kellokosken osayleiskaava on tekeillä. Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin alkuvuonna 5 kpl, mm. Tieliikelaitoksen ja Devoni OY:n kanssa, ja maankäyttösopimuksia 8 kpl, mm. Ristikiven alueen sopimukset sekä Lemmelöiden sopimus. Kaavoituslautakunta Hyrylässä pantiin vireille Osuuspankin ja Seurakunnan korttelin asemakaavan muutos. Riihikallion koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi eteni hankesuunnitelmaan ja asemakaavan muutos eteni ehdotusvaiheeseen. Riihikallion palvelukeskuksen hankesuunnittelu aloitettiin ja täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaavoitus on alkamassa. Jokelan puutarhakaupunki idea tarkistuu osayleiskaavassa ja sen perusteella laadittavissa. Kaavoituksen yksityiskohtainen työohjelma vuodelle 2006 vahvistettiin helmikuussa. Työohjelma etenee pääosin ennakkoarvioinnin mukaan, vaikka yksittäisten hankkeiden kohdalla aikataulumuutoksia ei voida välttää vaadittavien lisäselvitysten, osapuolten intressiristiriitojen sekä kaavavalitusten johdosta.

3 3 Terveystoimi Kouluterveydenhuollossa paneuduttiin nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseen, alkoholijuomien riskikäytön vähenemiseen ja varhaisen puuttumisen tehostamiseen. Tammikuussa otettiin koekäyttöön Kuopiossa kehitetty nuorten päihdemittari. Kysely tehtiin nimettömänä168:lle oppilaalle, kaikki olivat 8-luokkalaisia. Nuorten päihdemittari osoittautui testatessa käyttökelpoiseksi. Nuorista 60 % oli raittiita. Terveystoimi sai valtion hankerahoituksen Nuorten päihdeohjelman v käynnistämiseen. Sosiaalitoimi on hankkeessa mukana erityissosiaaliohjaajan työpanoksella Sairaanhoidon tulosalueella on pulmia aiheuttanut lääkäripula. Väestövastuulääkärin viroista on neljä avoinna eikä ole saatu hakijoita. Lisäksi useita lääkäreitä on virkavapaalla. Vastaanottotoiminnassa ovat sairaanhoitajat saaneet täydennyskoulutusta väestövastuusairaanhoitajan työhön. Erityistä huomiota on kiinnitetty suurten kansantautien kuten diabeteksen, verenpainetaudin ja metabolisen oireyhtymän seurantaan ja hoitoon. Lääkinnällisenä kuntoutuksena jouduttiin ostamaan lapsille psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta siten että määräraha uhkaa ylittyä. Kuntoutusvoimavaroja sairaalassa lisättiin palkkaamalla fysioterapeutti. Nyt molemmilla osastoilla on käytettävissä yhden fysioterapeutin työpanos. Hammashoidolle valmistui kaksi uutta hoitohuonetta ja toimistohuone entisen neuvolan tiloihin. Yksi hoitohuone valmistuu toukokuun aikana. Henkilökunta sai käyttöönsä uuden, toisen taukohuoneen. Suuhygienistin toimi on ollut täyttämättä hakijapulan vuoksi. Avoin terveyskeskushammaslääkärin toimi täytettiin huhtikuun alussa. Tuusulan psykiatrinen poliklinikka muutti Hyrylässä pääterveysasemalta entiseen Säästöpankin taloon. Käynnissä on hanke Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän psykiatrian avohuollon uudelleen järjestelyistä. Tarkoituksena on keskittää palveluja Järvenpäähän. Toisaalta on tarkoitus lisätä liikkuvia yksiköitä. Sairaankuljetus on hankittu vuoden alusta lähtien HUS:sta, joka kilpailutti toiminnan terveyslautakunnan päättämällä valmiustasolla. Sosiaalitoimi Tuuskodon saneeraus eteni aikataulussa ja ensimmäinen vaihe valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Riihikallion palvelukeskuksen suunnittelu käynnistyi yhteistyökumppanina yksityinen taho. Kehitysvammahuollon asiakasyhteistyötä tehostettiin varaamalla kehitysvammahuollon ohjaajan työpanoksesta 1 päivä kuukaudessa kouluikäisten kehitysvammaneuvolatoimintaan. Tilapäisen perhehoidon perhehoitajien rekrytointi on käynnissä. Kesäkuussa pidetään tiedotustilaisuus tilapäisen perhehoitajan työstä kiinnostuneille. Omaishoitajien lakisääteinen vapaa ja kehitysvammaisten tilapäishoito perhehoitona kunnan huoneistossa käynnistyi Etelä-Tuusulassa. Kunta tarjoaa perhehoitajille kodinomaiset tilat perhehoitoon. Kehitysvammaisten asumispalveluiden jonoa pystyttiin purkamaan uuden asumisyksikön valmistuttua lähikuntaan. Viisi uutta asumispalvelusijoitusta tehtiin toukokuuhun mennessä kehitysvammaisten palveluissa.

4 4 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve on kasvava. Paine asiakkaiden siirtoon erikoissairaanhoidosta asumispalveluyksikköihin kasvoi ennakoitua enemmän. Huhtikuun lopussa asumispalveluiden piirissä oli 36 asiakasta ja neljä oli jonossa. Asiakkaiden piirissä on tapahtunut myös kuntoutumista ja siirtymistä kotiasumiseen. Aspa -asumispalvelusäätiön kotiin tarjoamien asumisen tukipalvelujen piirissä olevia asiakkaita on 10. Sininauhasäätiön päihdekuntoutujien asumispalveluyksikön rakentaminen Etelä-Tuusulaan aloitettiin. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita oli ajalla kuukausittain keskimäärin 155 henkilöä, joista noin kolmasosa on myös toimeentulotuen asiakkaina. Kunta maksoi heidän työmarkkinatukikustannuksiaan noin euroa/kk. Sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteinen lapsi- ja perheasiainkoordinaattori aloitti toimessa Sivistystoimi Koulujen laajennus- ja perusparannustyöt etenevät suunnitelmien mukaan. Koulujen iltapäivätoiminnan järjestämisestä pyydettiin tarjoukset mahdollisilta toiminnan järjestäjiltä. Iltapäiväkerhotoiminta käynnistetään uudelta pohjalta vuoden 2006 aikana. Kalliomaan sairaalakoulu on mukana Opetushallituksen sairaalakoulujen kehittämishankkeessa (SAIREKE). Hankkeen tavoitteena on saada oppilaan paluu sairaalaopetuksesta omaan kouluun tapahtumaan mahdollisimman kitkattomasti. Lasten kulttuuritoimintaan osallistui lähes 3000 henkilöä. Valon Illat tapahtuma sekä Ulkoilmayöelokuvatapahtuma toteutuivat: Tapahtumiin osallistui myös lähes 3000 henkilöä. Halosenniemi ja Taidemuseo Martta Wendelin ovat olleet avoinna päivittäin ja Klaavola arkisin vuoden alusta lähtien. Ensimmäisen vuosikolmanneksen näyttelykävijämäärä on henkilöä, joka vuositasolla arvioituna on noin kävijää (2005 kokonaiskävijämäärä oli henkilöä). Tekninen toimi Rakennusvalvonnassa myönnettiin alkuvuonna huomattavasti enemmän kerros- ja rivitalolupia kuin vuonna Myönnetyissä rakennusluvuissa on yhteensä 248 asuntoa, kun vastaavana aikana viime vuonna oli myönnetty lupia vain 110 asunnolle. Ympäristökeskus keskittyi lakisääteisiin lupa- ja valvontatehtäviinsä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi tuoteturvallisuuden ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat vuodelle 2006 sekä tarkisti ja hyväksyi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän vedenottamoiden valvontatarkkailuohjelman vuosille Ympäristöluparatkaisuja lautakunta teki tammihuhtikuun aikana kolme. Jätehuollossa musta-vaaleapussijärjestelmästä luovuttiin. Hankitaan kokeiluluontoisesti joitakin pahvinkeräysastioita. Toinen ongelmajätteiden keräilykierros korvataan viikoittain kiertävällä keräilyautolla.

5 5 Energian hinta pysyi korkeana, rakennusten kunnossapitoa vähennettiin. Kievarin vesitornin rakentaminen päätettiin siirtää eteenpäin eli toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Keravan liittyminen YTV-lippualueeseen erillissopimuksin purki aiemman yhteistyön Tuusulan ja Keravan välillä mm. lippukysymyksissä ja jatkossa näyttää, että se hankaloittaa myös raja-alueiden joukkoliikenteen hoitoa, koska Keravan puolen liikenne suunnitellaan yksinomaan YTV-liikennealueen sisäisenä. Samoin aikatauluyhteistyö on vaarassa. Kunnan talous KUUMA-yhteistyö Kunnan talous toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden oli 32,1 % (v. 2005: 32,5 %). Toimintatulot ilman tonttien myyntivoittoja jäivät tasaisen kehityksen alapuolelle. Toteutuma talousarvioon nähden oli 31,7 % (v. 2005: 29,9 %). Tästä huolimatta talousarvion ylittyminen toimintatulojen osalta on todennäköistä. Tonttien myynnistä saatavien myyntivoittojen määrä oli alkuvuonna yhtä suuri kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, 2,2 milj.. Koko vuoden ennuste on 6,6 milj.. Toimintakate huhtikuun lopussa oli - 37,8 milj. (v.2005: -37,2 milj. ). Verotuloja kertyi suunnitelman mukaisesti, 39,6 milj. (v.2005: 36,3 milj. ). Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat suunnitelman mukaisina. Vuosikatteen määrä oli 7,6 milj.. Talousarvion mukaisen vuosikatteen toteutuminen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Investointimenojen toteutuminen talousarvioon nähden, 18,8 % (v. 2005: 22,5 %), oli alhainen ajankohtaan nähden. Talousarvion määrärahat näyttävät tällä hetkellä olevan riittävät. Suurten rakennusinvestointien, esimerkiksi Jokelan koulukeskuksen. Tuuskodon ja Kellokosken terveysaseman, töiden eteneminen suunniteltua nopeammin voi aiheuttaa investointien rahoitukseen paineita. Pitkäaikaisen 5 miljoonan euron lainan kilpailutus käynnistettiin toukokuun puolessa välissä. Lainan nostoajankohta on kesä-heinäkuussa. Loppuvuoden rahoitus on tämänhetkisen arvion mukaan riippuvainen investointien toteutumisvauhdista ja käyttötalouden pysymisestä talousarvion mukaisena. Talousarvion mukaan lainaa nostetaan vuoden 2005 aikana kaikkiaan 8,2 milj., jolloin korollisen velan määrä vuoden lopussa on 14,9 milj., joka tarkoittaa noin 417 euroa/asukas. Kunnan johto ja konsernipalvelut Tuusula on KUUMA:n puheenjohtajakunta ja kunnanjohtaja toimii KUUMA - komission puheenjohtajana. KUUMA -yhteistyön kehittämistä jatketaan tehdystä TRIO -selvityksestä ja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntayhteistyön tiivistämissuunnitelmista huolimatta. KUUMA -viestintä työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmässä laadittiin KUUMA -viestintäsuunnitelma, huolehdittiin KUUMA -www -sivujen päivittämisestä, valmisteltiin koulutuksia ja käytiin tutustumassa tiedotusvälineiden toimintaan.

6 6 KUUMA -elinkeinostrategia valmistui. Asia käsitellään KUUMA -parlamentissa Se sisältää seudulliset tavoitteet, työnjaon kuntien ja Kehittämiskeskus Oy Forumin kesken ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. KUUMA -matkailun koordinointi tapahtuu Kehittämiskeskus Oy Forumin toimesta. Projektin puitteissa osallistuttiin mm. Matka messuille. Valmisteilla on seudullisia avauksia. KUUMA:n erillishankkeisiin kuuluvan Oikoradan markkinointiosien puitteissa valmisteltiin ja toteutettiin oikoradan valmistumiseen ja avajaisiin liittyviä toimenpiteitä. KUUMA -kehityskuvatyön toinen vaihe käynnistyi syyskuussa 2005 ja työ eteni suunnitellusti. Kehityskuvan II vaihe sisältää seuraavat tehtävät: 1. Kehitys- ja ympäristökuvan 1. vaiheen syventäminen 2. Tausta- ja tilannetietojen tarkentaminen ja päivittäminen 3. Kehitys- ja ympäristökuvan luonnostarkastelut ja vaikutusarvioinnit 4. Kehitys- ja ympäristökuva luonnos KUUMA- komission ja kuntien käsittelyä sekä julkista vuorovaikutusvaihetta varten 5. Kehitys- ja ympäristökuvan kuulemisvaiheen vuorovaikutus ja huolinta 6. Kehitys- ja ympäristökuvan viimeistelyvaikutusarviointeineen hyväksymiskäsittelyä varten Työseminaari kehitys- ja ympäristökuvaluonnoksesta järjestettiin Toukokuun aikana valmistellaan luonnoksen kuulemisvaihetta. Kehityskuvan II vaiheen luonnosta käsitellään seminaarissa Tavoitteena on lopullisen kehityskuvan valmistuminen vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehityskuvatyötä ohjaa KUUMA -kuntien kaavoittajatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaavapäällikkö Pertti Kyyhkynen ja sihteerinä kaavasuunnittelija Kaija Hapuoja Tuusulasta. Palvelustrategian valmistelu käynnistyy kesäkuussa Strategia laaditaan KUUMA -kuntien omien palvelustrategioiden pohjalta. KUUMA -tukipalveluselvityksen pohjalta jatkettiin KUUMA -kuntien yhteistyön syventämissuunnittelua kolmessa eri työryhmässä. Hankintaryhmässä valmistellaan yhteistä hankintastrategiaa ja johtosääntöä. Yhteisen hankintaorganisaation muodostaminen pohditaan syksyn kuluessa. Talousryhmässä kuvataan yhteisten taloushallinnon prosessin tavoitetilaa ja kilpailutetaan yhteinen taloushallinnon järjestelmä. Tietohallintoryhmässä laaditaan yhteinen tietohallintostrategia ja aloitetaan neuvottelut Keravan ja Tuusulan tietohallintoorganisaatioiden tiiviimmästä yhteistyöstä. Kaikki projektit ovat käynnissä ja kesken. KUUMA -seutukokeilu alkoi v alussa. Hallinnollisiin valmisteluihin osallistuttiin. Hallintojohtaja valmisteli KUUMA -hallintosäännön yhteistyössä yhteistyöjohtajan kanssa. KUUMA -hallintoryhmä käsitteli mm. KUUMA -hallintosääntöä, KUUMA -paralamentin työjärjestystä ja hallintosääntöä käytännössä. KUUMA -henkilöstöstrategian valmistelu aloitettiin ja sitä käsiteltiin KUUMA - henkilöstöryhmässä ja KUUMA -henkilöstön edustajat -ryhmässä ja hyväksyttiin kuntien yhteistyöelimissä. Järvenpää, Kerava ja Tuusula valmistelevat yhteistyössä henkilöstöpalvelukeskusta. Tarkoituksena on tuottaa mm. sijaispalveluja. Kaikki KUUMA -kunnat voivat hankkeen toteuduttua ostaa yksikön tuotteita.

7 7 Terveystoimi ja sosiaalitoimi Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämishanke eteni suunnitellusti. Hankkeessa selvitettiin taustatietoja Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja Keravan osalta. Hankkeessa on tässä vaiheessa mukana kaikki sosiaali- ja terveystoimen toiminnat mukaan lukien ympäristöterveydenhuolto. Palveluja suunniteltiin järjestettäväksi elinkaarimallin mukaan lähi-, seutu- ja keskitettyinä palveluina. Lähetekeskustelu valmistelutyöryhmässä käytiin organisointi vaihtoehdoista. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Hoitotyön kehittämishankkeessa muodostettiin tavoitteiden mukaisesti painonhallinta- ja tupakasta vieroitusryhmiä jokaiseen osallistuvaan kuntaan niin, että asiakkaita voidaan tarvittaessa ohjata myös toisessa kunnassa olevaan ryhmätoimintaan. Vastaavanlaista ryhmätoimintaa debressiopotilaille kehitellään. Yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin mm. masennuksesta, tupakasta vieroituksesta ja ravitsemuksesta. Loppuvuodesta järjestetään ryhmänohjaajakoulutus diabeteshoitajille ja liikuntakoulutus. Hanke päättyy vuoden lopussa. Päivähoidossa tavoitteena oli alkuvuodesta yhtenäistää hoitomaksukäytännöt, mutta valtakunnallinen maksu-uudistus siirtyi ja yhtenäistäminen siirrettiin sen myötä. Henkilöstöresursseista on tehty kartoitus ja kotihoidontuen kuntalisäselvitystä ollaan työstetty yhdessä. Tuusula on mukana muiden kuumakuntien kanssa Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeessa, joka keskittyy pääasiassa tuettuun varhaiskasvatukseen ja johtamisen osaamiseen. KUUMA -kuntien ja Hyvinkään vanhuspalvelujen hanke käynnistyy kesäkuun alussa kun projektityöntekijät aloittavat työnsä. Vammaisten palveluiden seutukunnalliseksi kehittämiseksi perustettu KUUMA -työryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain. Työryhmä laatii suosituksen vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteista. Soveltamissuositukset valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehitysvammaneuvolaprojekti (KVANT) etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke laajeni vuoden alusta seutukunnalliseksi, kun kaksi osahanketta kuntatason ja seutukunnallisen kehitysvammaneuvolatoiminnan mallintamiseksi käynnistyivät. Tuusula hallinnoi hanketta. Projekti päättyy Kuuma-kuntien ja Hyvinkään sosiaalipäivystystoiminnan kehittämishanke on saanut valtionavustuksen euroa vuosille Hankkeeseen haetaan projektipäällikköä alkaen. Tuusula toimii hankkeen vastuukuntana. Sivistystoimi: Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke ja vaativan erityisopetuksen hanke valmistuvat vuoden 2006 aikana. Vaativan erityisopetuksen hanke jatkuu erityisopetuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeena. Kulttuurilautakuntien tai vastaavien jäsenet ovat kokoontuneet kahdesti pohtimaan mahdollisia yhteistyömuotoja. Kevään KuumaaKulttuuria lehti ilmestyy toukokuun puolivälissä. Lehti jaetaan alueen talouksiin. Nuorisopalvelut on mukana Nuorten hyvinvointipalvelut hankkeessa. Hankkeelle on rahoitus vuodelle 2006 ja siihen on palkattu erillinen työntekijä. Hanketta hallinnoi Järvenpään kaupunki.

8 8 Tekninen toimi: KUUMA -kuntien tekniikkatyöryhmässä käsiteltiin mm. tieliikelaitoksen/icecapitalin ehdotus toimintojen yhdistämiseksi lähinnä kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitoyksiköissä. Lisäksi tilapalvelujen osalta Trellum Oy esitteli toiminnanohjausjärjestelmää, jolla tilapalvelujen hallinnointi voitaisiin keskittää tai yhteistyötä lisätä. KUUMA -komissio asetti erillisen ympäristöryhmän, jonka tehtävänä on ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun seutuyhteistyön kehittäminen tavoitteena kaikki tai osan KUUMA -kunnat käsittävä seudullinen ympäristökeskus. KUUMA -ympäristöryhmä selvitti KUUMA -kuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon suoritteita ja resursseja sekä teki henkilöstökyselyn tehtävistä vastaaville kuntien työntekijöille. Selvitystyössä käsiteltiin seudullisen yhteistyön eri hallintoratkaisuja. KUUMA -ympäristöryhmä tekee vuoden 2006 loppuun mennessä KUUMA - komissiolle esityksen seudullisesta ympäristökeskuksesta. Kuuma-tietohuoltoryhmä esitti KUUMA -komissiolle Paikkatietojen jakeluselvitys-hankkeen rahoitusta. Paikkatietojen jakeluselvityksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia KUUMA -kuntien paikkatietojen julkaiseminen yhteishankkeena. Yhteisellä järjestelmällä tavoitellaan kuntarajat ylittävän tiedonjakelun lisäksi osaamisen ja ylläpitotoimien parempaa hyödyntämistä sekä kustannustehokkuutta hankinnoissa. Työtä ohjaa Kuuma-tietohuoltoryhmään kuuluva paikkatiedon teemaryhmä. Hanke toteutetaan Helsingin teknillisen korkeakoulun ohjaamana diplomityönä.

Osavuosikatsaus 2/2008 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2008 Tammi-elokuu 1 Osavuosikatsaus 2/2008 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Hallinto- ja tukipalvelut Hyrylän varuskunta-alueen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu, joka käynnistyi tammikuussa 2008. Arkkitehtikilpailua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu

valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu Tuusulan kouluissa aloitettiin syyslukukausi 10.8.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Tuusula

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu valtuusto 11.6.2012 Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu Sähköinen resepti eli eresepti otettiin käyttöön porrasteisesti Tuusulan terveysasemilla huhtikuun aikana. Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS tilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2007 2 695 13 110 505 162 2008

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Taloustilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu. Valtuusto 11.10.2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu. Valtuusto 11.10.2010 Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu Valtuusto 11.10.2010 Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Hallinto- ja tukipalvelut Tulokehitys noudatti elokuun loppuun mennessä talousarviota varsin

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 26.08.2015 klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48

4. Rahoitusasema ja sen muutokset 46 4.1 Tase 46 4.2 Taseen tunnusluvut 48 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 2 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2010

Osavuosikatsaus 1/2010 Osavuosikatsaus 1/2010 6.5.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vetovoimaisen metropolin kilpailukykyinen Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU YHTEISTYÖJOHTAJAN KATSAUS: KUUMAN RAUHALLISESTI

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2005

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2005 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2005 Kaupunginhallitus 27.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen kunta. Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen kunta. Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014 MUHOKSEN KUNTA Muhoksen kunta Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014 Kunnanhallitus käsittely 9.6.2014 / 243, valtuusto käsittely 16.6.2014 Kunnanjohtajan katsaus 1 2 2. TOIMINTAKAUDEN TULOS 1.1-30.4.2014 Tässä

Lisätiedot

Myyrmäessä alle kouluikäisten määrän kasvu näyttää muodostuvan hieman ennustettua suuremmaksi

Myyrmäessä alle kouluikäisten määrän kasvu näyttää muodostuvan hieman ennustettua suuremmaksi 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kotimaan muuttovoitto kasvoi alkuvuodesta, maahanmuutto väheni hieman Pääkaupunkiseudun väestön määrä on kasvanut vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kutakuinkin saman verran

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014 Iin kunnan väliraportti 31.7.2014 Julkaistu 25.9.2014 2 Iin kunnan väliraportointi 31.7.2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2014 talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013. Yhtymähallitus 21.5.2013 63

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013. Yhtymähallitus 21.5.2013 63 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013 Yhtymähallitus 21.5.2013 63 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 31.3.2013... 2 Karviaisen tavoitteiden toteutumisesta alkuvuonna

Lisätiedot