Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS I/2006 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuotteen kasvu nousee 3,7 prosenttiin osin viime vuoden alkupuoliskon matalan vertailutason johdosta. Työllisyyden paraneminen jatkuu kuluvana vuonna. Viime vuoden noin uuden työpaikan lisäksi uusia työpaikkoja syntyy tämän vuoden aikana yli Väestön määrä ja työllisyystilanne Tuusulassa Tuusulan väkiluku nousi huhtikuun loppuun mennessä 116 (v. 2005: 139) hengellä. Syntyneiden enemmyys oli 80 henkilöä (v. 2005: 63) ja nettomuutto 36 henkilöä (v. 2005: 76). Kunnan väkiluku huhtikuun lopussa oli Tuusulan työllisyystilanne parani kuukausittain koko alkuvuoden. Työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 4,4 % (v. 2005: 5,3 %). Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä 792 (v.2005: 949). Avoimien työpaikkojen määrä oli 186 (v. 2005: 165). Kuntalainen ja palvelut Yleishallinto ja kunnanviraston johto Presidentinvaalien kahden vaalikierroksen vaalijärjestelyt sujuivat hyvin. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntajohtajien kuntaliitosesiselvitystyö ja sen tuloksena syntynyt TRIO -malli valmisteltiin tiiviissä aikataulussa ja julkistettiin Selvitystyö priorisoitiin vähemmän kiireellisten töiden edelle. KUUMA -puheenjohtajuuden mukanaan tuomat velvollisuudet työllistivät kunnan johtoa alkuvuodesta. Tästä johtuen vuoden 2006 tavoitteiden saavuttaminen voi joidenkin projektien osalta viivästyä. Kunnanhallitus hyväksyi Kiljavan sairaalayhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Valtuusto hyväksyi Halkivaha II asemaakaava-aluetta koskevat 2-vaiheen maankäyttösopimuksissa noudatettavat periaatteet ja oikeutti kunnanhallituksen asettamaan Halkivaha II asemakaavaehdotuksen nähtäville sekä oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopimukset. Valtuusto päätti hyväksyä Klaavonkallio II:n alustavan valmistumisaikataulun ja arvioidun asuntojakauman, hyväksyä korttelin 8072 hartiapankkirakentamisena sekä myydä. ko korttelin omakotitontit vuonna 2007 myöhemmin vahvistettavin hinnoin. Valtuusto hyväksyi Jokelan osayleiskaavan, Keskustakolmio III:n, Seppäinpuiston asemakaavan muutoksen, Rantatie kortteli 4302 asemakaavan muutoksen ja Ristikiventien eteläpuolen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen ja oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään palvelusopimuksen vuosille Valtuusto myönsi osakepääoman merkintään tarvittavan euron suuruisen määrärahan ja antoi omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n Tuusulan Tekonurmi Oy:lle myöntämälle euron lainalle enintään 12 vuoden laina-ajalle.

2 Konsernipalvelut 2 Uusi kunnansihteeri aloitti ja arkistosihteeri Langaton henkilöturvajärjestelmä (Wlan -tekniikka) suunniteltiin pelastus- ja suojelupalvelut yksikössä. Terveyskeskus otti sen käyttöön. Järjestelmä on ensimmäinen Suomessa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmän uudistusprojekti eteni siten, että sähköisiä lomakkeita otettiin käyttöön eri yksiköissä yhä enemmän. Kiireisimmille asunnontarvitsijoille pystyttiin osoittamaan asunto 1-3 kuukauden kuluessa. Posti- ja telepalvelumaksut pienenivät noin 50 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2005 loppupuolelle ajoittuneiden laitehankintojen johdosta vuositasolla kustannusten aleneminen on noin 30 %. Kuntakehitys Varuskuntayhteistyöryhmä neuvotteli varuskunnan maiden ostosta omistajatahojen kanssa. Maapoliittinen ratkaisu odottaa valtion linjauksia valtion maiden asuntotuotantoon saamisesta. FOCUS -alueen partnerineuvotteluja käytiin ja partnerisopimus allekirjoitettiin Lemminkäinen Oyj:n ja SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa Neuvotteluja maanomistajien kanssa jatkettiin alueiden saamiseksi hankkeen käyttöön. Valmisteltiin omakotitonttien luovutusta: Halkivaha I -asemakaava-alueelta 29 tonttia, Roinilanpellon asemakaava-alueelta 33 tonttia. Tontit ovat haettavana Lisäksi Halkivaha I -alueelta yksi tontti luovutettiin raakamaakaupan yhteydessä. Vuodelle 2007 siirtyvät Halkivaha II -alueelta 20 tontin sekä Stenbackan alueelta 20 tontin luovutukset. 7 työpaikkatonttia myytiin ja useita neuvotteluja on meneillään. Jokelan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa ja Kellokosken osayleiskaava on tekeillä. Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin alkuvuonna 5 kpl, mm. Tieliikelaitoksen ja Devoni OY:n kanssa, ja maankäyttösopimuksia 8 kpl, mm. Ristikiven alueen sopimukset sekä Lemmelöiden sopimus. Kaavoituslautakunta Hyrylässä pantiin vireille Osuuspankin ja Seurakunnan korttelin asemakaavan muutos. Riihikallion koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi eteni hankesuunnitelmaan ja asemakaavan muutos eteni ehdotusvaiheeseen. Riihikallion palvelukeskuksen hankesuunnittelu aloitettiin ja täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaavoitus on alkamassa. Jokelan puutarhakaupunki idea tarkistuu osayleiskaavassa ja sen perusteella laadittavissa. Kaavoituksen yksityiskohtainen työohjelma vuodelle 2006 vahvistettiin helmikuussa. Työohjelma etenee pääosin ennakkoarvioinnin mukaan, vaikka yksittäisten hankkeiden kohdalla aikataulumuutoksia ei voida välttää vaadittavien lisäselvitysten, osapuolten intressiristiriitojen sekä kaavavalitusten johdosta.

3 3 Terveystoimi Kouluterveydenhuollossa paneuduttiin nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseen, alkoholijuomien riskikäytön vähenemiseen ja varhaisen puuttumisen tehostamiseen. Tammikuussa otettiin koekäyttöön Kuopiossa kehitetty nuorten päihdemittari. Kysely tehtiin nimettömänä168:lle oppilaalle, kaikki olivat 8-luokkalaisia. Nuorten päihdemittari osoittautui testatessa käyttökelpoiseksi. Nuorista 60 % oli raittiita. Terveystoimi sai valtion hankerahoituksen Nuorten päihdeohjelman v käynnistämiseen. Sosiaalitoimi on hankkeessa mukana erityissosiaaliohjaajan työpanoksella Sairaanhoidon tulosalueella on pulmia aiheuttanut lääkäripula. Väestövastuulääkärin viroista on neljä avoinna eikä ole saatu hakijoita. Lisäksi useita lääkäreitä on virkavapaalla. Vastaanottotoiminnassa ovat sairaanhoitajat saaneet täydennyskoulutusta väestövastuusairaanhoitajan työhön. Erityistä huomiota on kiinnitetty suurten kansantautien kuten diabeteksen, verenpainetaudin ja metabolisen oireyhtymän seurantaan ja hoitoon. Lääkinnällisenä kuntoutuksena jouduttiin ostamaan lapsille psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta siten että määräraha uhkaa ylittyä. Kuntoutusvoimavaroja sairaalassa lisättiin palkkaamalla fysioterapeutti. Nyt molemmilla osastoilla on käytettävissä yhden fysioterapeutin työpanos. Hammashoidolle valmistui kaksi uutta hoitohuonetta ja toimistohuone entisen neuvolan tiloihin. Yksi hoitohuone valmistuu toukokuun aikana. Henkilökunta sai käyttöönsä uuden, toisen taukohuoneen. Suuhygienistin toimi on ollut täyttämättä hakijapulan vuoksi. Avoin terveyskeskushammaslääkärin toimi täytettiin huhtikuun alussa. Tuusulan psykiatrinen poliklinikka muutti Hyrylässä pääterveysasemalta entiseen Säästöpankin taloon. Käynnissä on hanke Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän psykiatrian avohuollon uudelleen järjestelyistä. Tarkoituksena on keskittää palveluja Järvenpäähän. Toisaalta on tarkoitus lisätä liikkuvia yksiköitä. Sairaankuljetus on hankittu vuoden alusta lähtien HUS:sta, joka kilpailutti toiminnan terveyslautakunnan päättämällä valmiustasolla. Sosiaalitoimi Tuuskodon saneeraus eteni aikataulussa ja ensimmäinen vaihe valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Riihikallion palvelukeskuksen suunnittelu käynnistyi yhteistyökumppanina yksityinen taho. Kehitysvammahuollon asiakasyhteistyötä tehostettiin varaamalla kehitysvammahuollon ohjaajan työpanoksesta 1 päivä kuukaudessa kouluikäisten kehitysvammaneuvolatoimintaan. Tilapäisen perhehoidon perhehoitajien rekrytointi on käynnissä. Kesäkuussa pidetään tiedotustilaisuus tilapäisen perhehoitajan työstä kiinnostuneille. Omaishoitajien lakisääteinen vapaa ja kehitysvammaisten tilapäishoito perhehoitona kunnan huoneistossa käynnistyi Etelä-Tuusulassa. Kunta tarjoaa perhehoitajille kodinomaiset tilat perhehoitoon. Kehitysvammaisten asumispalveluiden jonoa pystyttiin purkamaan uuden asumisyksikön valmistuttua lähikuntaan. Viisi uutta asumispalvelusijoitusta tehtiin toukokuuhun mennessä kehitysvammaisten palveluissa.

4 4 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve on kasvava. Paine asiakkaiden siirtoon erikoissairaanhoidosta asumispalveluyksikköihin kasvoi ennakoitua enemmän. Huhtikuun lopussa asumispalveluiden piirissä oli 36 asiakasta ja neljä oli jonossa. Asiakkaiden piirissä on tapahtunut myös kuntoutumista ja siirtymistä kotiasumiseen. Aspa -asumispalvelusäätiön kotiin tarjoamien asumisen tukipalvelujen piirissä olevia asiakkaita on 10. Sininauhasäätiön päihdekuntoutujien asumispalveluyksikön rakentaminen Etelä-Tuusulaan aloitettiin. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita oli ajalla kuukausittain keskimäärin 155 henkilöä, joista noin kolmasosa on myös toimeentulotuen asiakkaina. Kunta maksoi heidän työmarkkinatukikustannuksiaan noin euroa/kk. Sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteinen lapsi- ja perheasiainkoordinaattori aloitti toimessa Sivistystoimi Koulujen laajennus- ja perusparannustyöt etenevät suunnitelmien mukaan. Koulujen iltapäivätoiminnan järjestämisestä pyydettiin tarjoukset mahdollisilta toiminnan järjestäjiltä. Iltapäiväkerhotoiminta käynnistetään uudelta pohjalta vuoden 2006 aikana. Kalliomaan sairaalakoulu on mukana Opetushallituksen sairaalakoulujen kehittämishankkeessa (SAIREKE). Hankkeen tavoitteena on saada oppilaan paluu sairaalaopetuksesta omaan kouluun tapahtumaan mahdollisimman kitkattomasti. Lasten kulttuuritoimintaan osallistui lähes 3000 henkilöä. Valon Illat tapahtuma sekä Ulkoilmayöelokuvatapahtuma toteutuivat: Tapahtumiin osallistui myös lähes 3000 henkilöä. Halosenniemi ja Taidemuseo Martta Wendelin ovat olleet avoinna päivittäin ja Klaavola arkisin vuoden alusta lähtien. Ensimmäisen vuosikolmanneksen näyttelykävijämäärä on henkilöä, joka vuositasolla arvioituna on noin kävijää (2005 kokonaiskävijämäärä oli henkilöä). Tekninen toimi Rakennusvalvonnassa myönnettiin alkuvuonna huomattavasti enemmän kerros- ja rivitalolupia kuin vuonna Myönnetyissä rakennusluvuissa on yhteensä 248 asuntoa, kun vastaavana aikana viime vuonna oli myönnetty lupia vain 110 asunnolle. Ympäristökeskus keskittyi lakisääteisiin lupa- ja valvontatehtäviinsä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi tuoteturvallisuuden ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat vuodelle 2006 sekä tarkisti ja hyväksyi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän vedenottamoiden valvontatarkkailuohjelman vuosille Ympäristöluparatkaisuja lautakunta teki tammihuhtikuun aikana kolme. Jätehuollossa musta-vaaleapussijärjestelmästä luovuttiin. Hankitaan kokeiluluontoisesti joitakin pahvinkeräysastioita. Toinen ongelmajätteiden keräilykierros korvataan viikoittain kiertävällä keräilyautolla.

5 5 Energian hinta pysyi korkeana, rakennusten kunnossapitoa vähennettiin. Kievarin vesitornin rakentaminen päätettiin siirtää eteenpäin eli toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Keravan liittyminen YTV-lippualueeseen erillissopimuksin purki aiemman yhteistyön Tuusulan ja Keravan välillä mm. lippukysymyksissä ja jatkossa näyttää, että se hankaloittaa myös raja-alueiden joukkoliikenteen hoitoa, koska Keravan puolen liikenne suunnitellaan yksinomaan YTV-liikennealueen sisäisenä. Samoin aikatauluyhteistyö on vaarassa. Kunnan talous KUUMA-yhteistyö Kunnan talous toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden oli 32,1 % (v. 2005: 32,5 %). Toimintatulot ilman tonttien myyntivoittoja jäivät tasaisen kehityksen alapuolelle. Toteutuma talousarvioon nähden oli 31,7 % (v. 2005: 29,9 %). Tästä huolimatta talousarvion ylittyminen toimintatulojen osalta on todennäköistä. Tonttien myynnistä saatavien myyntivoittojen määrä oli alkuvuonna yhtä suuri kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, 2,2 milj.. Koko vuoden ennuste on 6,6 milj.. Toimintakate huhtikuun lopussa oli - 37,8 milj. (v.2005: -37,2 milj. ). Verotuloja kertyi suunnitelman mukaisesti, 39,6 milj. (v.2005: 36,3 milj. ). Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat suunnitelman mukaisina. Vuosikatteen määrä oli 7,6 milj.. Talousarvion mukaisen vuosikatteen toteutuminen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Investointimenojen toteutuminen talousarvioon nähden, 18,8 % (v. 2005: 22,5 %), oli alhainen ajankohtaan nähden. Talousarvion määrärahat näyttävät tällä hetkellä olevan riittävät. Suurten rakennusinvestointien, esimerkiksi Jokelan koulukeskuksen. Tuuskodon ja Kellokosken terveysaseman, töiden eteneminen suunniteltua nopeammin voi aiheuttaa investointien rahoitukseen paineita. Pitkäaikaisen 5 miljoonan euron lainan kilpailutus käynnistettiin toukokuun puolessa välissä. Lainan nostoajankohta on kesä-heinäkuussa. Loppuvuoden rahoitus on tämänhetkisen arvion mukaan riippuvainen investointien toteutumisvauhdista ja käyttötalouden pysymisestä talousarvion mukaisena. Talousarvion mukaan lainaa nostetaan vuoden 2005 aikana kaikkiaan 8,2 milj., jolloin korollisen velan määrä vuoden lopussa on 14,9 milj., joka tarkoittaa noin 417 euroa/asukas. Kunnan johto ja konsernipalvelut Tuusula on KUUMA:n puheenjohtajakunta ja kunnanjohtaja toimii KUUMA - komission puheenjohtajana. KUUMA -yhteistyön kehittämistä jatketaan tehdystä TRIO -selvityksestä ja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntayhteistyön tiivistämissuunnitelmista huolimatta. KUUMA -viestintä työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmässä laadittiin KUUMA -viestintäsuunnitelma, huolehdittiin KUUMA -www -sivujen päivittämisestä, valmisteltiin koulutuksia ja käytiin tutustumassa tiedotusvälineiden toimintaan.

6 6 KUUMA -elinkeinostrategia valmistui. Asia käsitellään KUUMA -parlamentissa Se sisältää seudulliset tavoitteet, työnjaon kuntien ja Kehittämiskeskus Oy Forumin kesken ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. KUUMA -matkailun koordinointi tapahtuu Kehittämiskeskus Oy Forumin toimesta. Projektin puitteissa osallistuttiin mm. Matka messuille. Valmisteilla on seudullisia avauksia. KUUMA:n erillishankkeisiin kuuluvan Oikoradan markkinointiosien puitteissa valmisteltiin ja toteutettiin oikoradan valmistumiseen ja avajaisiin liittyviä toimenpiteitä. KUUMA -kehityskuvatyön toinen vaihe käynnistyi syyskuussa 2005 ja työ eteni suunnitellusti. Kehityskuvan II vaihe sisältää seuraavat tehtävät: 1. Kehitys- ja ympäristökuvan 1. vaiheen syventäminen 2. Tausta- ja tilannetietojen tarkentaminen ja päivittäminen 3. Kehitys- ja ympäristökuvan luonnostarkastelut ja vaikutusarvioinnit 4. Kehitys- ja ympäristökuva luonnos KUUMA- komission ja kuntien käsittelyä sekä julkista vuorovaikutusvaihetta varten 5. Kehitys- ja ympäristökuvan kuulemisvaiheen vuorovaikutus ja huolinta 6. Kehitys- ja ympäristökuvan viimeistelyvaikutusarviointeineen hyväksymiskäsittelyä varten Työseminaari kehitys- ja ympäristökuvaluonnoksesta järjestettiin Toukokuun aikana valmistellaan luonnoksen kuulemisvaihetta. Kehityskuvan II vaiheen luonnosta käsitellään seminaarissa Tavoitteena on lopullisen kehityskuvan valmistuminen vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehityskuvatyötä ohjaa KUUMA -kuntien kaavoittajatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaavapäällikkö Pertti Kyyhkynen ja sihteerinä kaavasuunnittelija Kaija Hapuoja Tuusulasta. Palvelustrategian valmistelu käynnistyy kesäkuussa Strategia laaditaan KUUMA -kuntien omien palvelustrategioiden pohjalta. KUUMA -tukipalveluselvityksen pohjalta jatkettiin KUUMA -kuntien yhteistyön syventämissuunnittelua kolmessa eri työryhmässä. Hankintaryhmässä valmistellaan yhteistä hankintastrategiaa ja johtosääntöä. Yhteisen hankintaorganisaation muodostaminen pohditaan syksyn kuluessa. Talousryhmässä kuvataan yhteisten taloushallinnon prosessin tavoitetilaa ja kilpailutetaan yhteinen taloushallinnon järjestelmä. Tietohallintoryhmässä laaditaan yhteinen tietohallintostrategia ja aloitetaan neuvottelut Keravan ja Tuusulan tietohallintoorganisaatioiden tiiviimmästä yhteistyöstä. Kaikki projektit ovat käynnissä ja kesken. KUUMA -seutukokeilu alkoi v alussa. Hallinnollisiin valmisteluihin osallistuttiin. Hallintojohtaja valmisteli KUUMA -hallintosäännön yhteistyössä yhteistyöjohtajan kanssa. KUUMA -hallintoryhmä käsitteli mm. KUUMA -hallintosääntöä, KUUMA -paralamentin työjärjestystä ja hallintosääntöä käytännössä. KUUMA -henkilöstöstrategian valmistelu aloitettiin ja sitä käsiteltiin KUUMA - henkilöstöryhmässä ja KUUMA -henkilöstön edustajat -ryhmässä ja hyväksyttiin kuntien yhteistyöelimissä. Järvenpää, Kerava ja Tuusula valmistelevat yhteistyössä henkilöstöpalvelukeskusta. Tarkoituksena on tuottaa mm. sijaispalveluja. Kaikki KUUMA -kunnat voivat hankkeen toteuduttua ostaa yksikön tuotteita.

7 7 Terveystoimi ja sosiaalitoimi Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämishanke eteni suunnitellusti. Hankkeessa selvitettiin taustatietoja Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja Keravan osalta. Hankkeessa on tässä vaiheessa mukana kaikki sosiaali- ja terveystoimen toiminnat mukaan lukien ympäristöterveydenhuolto. Palveluja suunniteltiin järjestettäväksi elinkaarimallin mukaan lähi-, seutu- ja keskitettyinä palveluina. Lähetekeskustelu valmistelutyöryhmässä käytiin organisointi vaihtoehdoista. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Hoitotyön kehittämishankkeessa muodostettiin tavoitteiden mukaisesti painonhallinta- ja tupakasta vieroitusryhmiä jokaiseen osallistuvaan kuntaan niin, että asiakkaita voidaan tarvittaessa ohjata myös toisessa kunnassa olevaan ryhmätoimintaan. Vastaavanlaista ryhmätoimintaa debressiopotilaille kehitellään. Yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin mm. masennuksesta, tupakasta vieroituksesta ja ravitsemuksesta. Loppuvuodesta järjestetään ryhmänohjaajakoulutus diabeteshoitajille ja liikuntakoulutus. Hanke päättyy vuoden lopussa. Päivähoidossa tavoitteena oli alkuvuodesta yhtenäistää hoitomaksukäytännöt, mutta valtakunnallinen maksu-uudistus siirtyi ja yhtenäistäminen siirrettiin sen myötä. Henkilöstöresursseista on tehty kartoitus ja kotihoidontuen kuntalisäselvitystä ollaan työstetty yhdessä. Tuusula on mukana muiden kuumakuntien kanssa Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeessa, joka keskittyy pääasiassa tuettuun varhaiskasvatukseen ja johtamisen osaamiseen. KUUMA -kuntien ja Hyvinkään vanhuspalvelujen hanke käynnistyy kesäkuun alussa kun projektityöntekijät aloittavat työnsä. Vammaisten palveluiden seutukunnalliseksi kehittämiseksi perustettu KUUMA -työryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain. Työryhmä laatii suosituksen vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteista. Soveltamissuositukset valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehitysvammaneuvolaprojekti (KVANT) etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke laajeni vuoden alusta seutukunnalliseksi, kun kaksi osahanketta kuntatason ja seutukunnallisen kehitysvammaneuvolatoiminnan mallintamiseksi käynnistyivät. Tuusula hallinnoi hanketta. Projekti päättyy Kuuma-kuntien ja Hyvinkään sosiaalipäivystystoiminnan kehittämishanke on saanut valtionavustuksen euroa vuosille Hankkeeseen haetaan projektipäällikköä alkaen. Tuusula toimii hankkeen vastuukuntana. Sivistystoimi: Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke ja vaativan erityisopetuksen hanke valmistuvat vuoden 2006 aikana. Vaativan erityisopetuksen hanke jatkuu erityisopetuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeena. Kulttuurilautakuntien tai vastaavien jäsenet ovat kokoontuneet kahdesti pohtimaan mahdollisia yhteistyömuotoja. Kevään KuumaaKulttuuria lehti ilmestyy toukokuun puolivälissä. Lehti jaetaan alueen talouksiin. Nuorisopalvelut on mukana Nuorten hyvinvointipalvelut hankkeessa. Hankkeelle on rahoitus vuodelle 2006 ja siihen on palkattu erillinen työntekijä. Hanketta hallinnoi Järvenpään kaupunki.

8 8 Tekninen toimi: KUUMA -kuntien tekniikkatyöryhmässä käsiteltiin mm. tieliikelaitoksen/icecapitalin ehdotus toimintojen yhdistämiseksi lähinnä kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitoyksiköissä. Lisäksi tilapalvelujen osalta Trellum Oy esitteli toiminnanohjausjärjestelmää, jolla tilapalvelujen hallinnointi voitaisiin keskittää tai yhteistyötä lisätä. KUUMA -komissio asetti erillisen ympäristöryhmän, jonka tehtävänä on ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun seutuyhteistyön kehittäminen tavoitteena kaikki tai osan KUUMA -kunnat käsittävä seudullinen ympäristökeskus. KUUMA -ympäristöryhmä selvitti KUUMA -kuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon suoritteita ja resursseja sekä teki henkilöstökyselyn tehtävistä vastaaville kuntien työntekijöille. Selvitystyössä käsiteltiin seudullisen yhteistyön eri hallintoratkaisuja. KUUMA -ympäristöryhmä tekee vuoden 2006 loppuun mennessä KUUMA - komissiolle esityksen seudullisesta ympäristökeskuksesta. Kuuma-tietohuoltoryhmä esitti KUUMA -komissiolle Paikkatietojen jakeluselvitys-hankkeen rahoitusta. Paikkatietojen jakeluselvityksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia KUUMA -kuntien paikkatietojen julkaiseminen yhteishankkeena. Yhteisellä järjestelmällä tavoitellaan kuntarajat ylittävän tiedonjakelun lisäksi osaamisen ja ylläpitotoimien parempaa hyödyntämistä sekä kustannustehokkuutta hankinnoissa. Työtä ohjaa Kuuma-tietohuoltoryhmään kuuluva paikkatiedon teemaryhmä. Hanke toteutetaan Helsingin teknillisen korkeakoulun ohjaamana diplomityönä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007 Esityslista 3/2007 Aika Tiistai 17.4.2007 klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 KUUMA kuntien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2008. Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka. Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2008. Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka. Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä Esityslista 4/2008 Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä Greater Helsinki Vision Kaupungin/kunnanhallitusten yhteiskokous KUUMA-alueen tavoitteista Klo 18.00

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00-20.45 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Seutukunta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle: Äkillisen rakennemuutoksen alueilla toimivien yritysten työnantajamaksuja alennetaan Kainuun mallin mukaisesti.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 255 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015 Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti selvitys Kuntien selvitysvelvollisuus poistettiin kuntarakennelaista Kuntarakennelaista kumottiin kuntauudistuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009. (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi

LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009. (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN P KEHITTÄMINEN OSANA PÄIHDETYP IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009 Tunturi-Lappi (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi Tausta Eduskunta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3856/05.10.01/2014 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Lehtinen, puh. 050 321 6289 Marja-Leena

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot