Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS I/2006 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuotteen kasvu nousee 3,7 prosenttiin osin viime vuoden alkupuoliskon matalan vertailutason johdosta. Työllisyyden paraneminen jatkuu kuluvana vuonna. Viime vuoden noin uuden työpaikan lisäksi uusia työpaikkoja syntyy tämän vuoden aikana yli Väestön määrä ja työllisyystilanne Tuusulassa Tuusulan väkiluku nousi huhtikuun loppuun mennessä 116 (v. 2005: 139) hengellä. Syntyneiden enemmyys oli 80 henkilöä (v. 2005: 63) ja nettomuutto 36 henkilöä (v. 2005: 76). Kunnan väkiluku huhtikuun lopussa oli Tuusulan työllisyystilanne parani kuukausittain koko alkuvuoden. Työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 4,4 % (v. 2005: 5,3 %). Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä 792 (v.2005: 949). Avoimien työpaikkojen määrä oli 186 (v. 2005: 165). Kuntalainen ja palvelut Yleishallinto ja kunnanviraston johto Presidentinvaalien kahden vaalikierroksen vaalijärjestelyt sujuivat hyvin. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntajohtajien kuntaliitosesiselvitystyö ja sen tuloksena syntynyt TRIO -malli valmisteltiin tiiviissä aikataulussa ja julkistettiin Selvitystyö priorisoitiin vähemmän kiireellisten töiden edelle. KUUMA -puheenjohtajuuden mukanaan tuomat velvollisuudet työllistivät kunnan johtoa alkuvuodesta. Tästä johtuen vuoden 2006 tavoitteiden saavuttaminen voi joidenkin projektien osalta viivästyä. Kunnanhallitus hyväksyi Kiljavan sairaalayhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Valtuusto hyväksyi Halkivaha II asemaakaava-aluetta koskevat 2-vaiheen maankäyttösopimuksissa noudatettavat periaatteet ja oikeutti kunnanhallituksen asettamaan Halkivaha II asemakaavaehdotuksen nähtäville sekä oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopimukset. Valtuusto päätti hyväksyä Klaavonkallio II:n alustavan valmistumisaikataulun ja arvioidun asuntojakauman, hyväksyä korttelin 8072 hartiapankkirakentamisena sekä myydä. ko korttelin omakotitontit vuonna 2007 myöhemmin vahvistettavin hinnoin. Valtuusto hyväksyi Jokelan osayleiskaavan, Keskustakolmio III:n, Seppäinpuiston asemakaavan muutoksen, Rantatie kortteli 4302 asemakaavan muutoksen ja Ristikiventien eteläpuolen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja kunnan välisen palvelusopimusluonnoksen ja oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään palvelusopimuksen vuosille Valtuusto myönsi osakepääoman merkintään tarvittavan euron suuruisen määrärahan ja antoi omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n Tuusulan Tekonurmi Oy:lle myöntämälle euron lainalle enintään 12 vuoden laina-ajalle.

2 Konsernipalvelut 2 Uusi kunnansihteeri aloitti ja arkistosihteeri Langaton henkilöturvajärjestelmä (Wlan -tekniikka) suunniteltiin pelastus- ja suojelupalvelut yksikössä. Terveyskeskus otti sen käyttöön. Järjestelmä on ensimmäinen Suomessa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmän uudistusprojekti eteni siten, että sähköisiä lomakkeita otettiin käyttöön eri yksiköissä yhä enemmän. Kiireisimmille asunnontarvitsijoille pystyttiin osoittamaan asunto 1-3 kuukauden kuluessa. Posti- ja telepalvelumaksut pienenivät noin 50 %:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2005 loppupuolelle ajoittuneiden laitehankintojen johdosta vuositasolla kustannusten aleneminen on noin 30 %. Kuntakehitys Varuskuntayhteistyöryhmä neuvotteli varuskunnan maiden ostosta omistajatahojen kanssa. Maapoliittinen ratkaisu odottaa valtion linjauksia valtion maiden asuntotuotantoon saamisesta. FOCUS -alueen partnerineuvotteluja käytiin ja partnerisopimus allekirjoitettiin Lemminkäinen Oyj:n ja SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa Neuvotteluja maanomistajien kanssa jatkettiin alueiden saamiseksi hankkeen käyttöön. Valmisteltiin omakotitonttien luovutusta: Halkivaha I -asemakaava-alueelta 29 tonttia, Roinilanpellon asemakaava-alueelta 33 tonttia. Tontit ovat haettavana Lisäksi Halkivaha I -alueelta yksi tontti luovutettiin raakamaakaupan yhteydessä. Vuodelle 2007 siirtyvät Halkivaha II -alueelta 20 tontin sekä Stenbackan alueelta 20 tontin luovutukset. 7 työpaikkatonttia myytiin ja useita neuvotteluja on meneillään. Jokelan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa ja Kellokosken osayleiskaava on tekeillä. Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin alkuvuonna 5 kpl, mm. Tieliikelaitoksen ja Devoni OY:n kanssa, ja maankäyttösopimuksia 8 kpl, mm. Ristikiven alueen sopimukset sekä Lemmelöiden sopimus. Kaavoituslautakunta Hyrylässä pantiin vireille Osuuspankin ja Seurakunnan korttelin asemakaavan muutos. Riihikallion koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi eteni hankesuunnitelmaan ja asemakaavan muutos eteni ehdotusvaiheeseen. Riihikallion palvelukeskuksen hankesuunnittelu aloitettiin ja täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaavoitus on alkamassa. Jokelan puutarhakaupunki idea tarkistuu osayleiskaavassa ja sen perusteella laadittavissa. Kaavoituksen yksityiskohtainen työohjelma vuodelle 2006 vahvistettiin helmikuussa. Työohjelma etenee pääosin ennakkoarvioinnin mukaan, vaikka yksittäisten hankkeiden kohdalla aikataulumuutoksia ei voida välttää vaadittavien lisäselvitysten, osapuolten intressiristiriitojen sekä kaavavalitusten johdosta.

3 3 Terveystoimi Kouluterveydenhuollossa paneuduttiin nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseen, alkoholijuomien riskikäytön vähenemiseen ja varhaisen puuttumisen tehostamiseen. Tammikuussa otettiin koekäyttöön Kuopiossa kehitetty nuorten päihdemittari. Kysely tehtiin nimettömänä168:lle oppilaalle, kaikki olivat 8-luokkalaisia. Nuorten päihdemittari osoittautui testatessa käyttökelpoiseksi. Nuorista 60 % oli raittiita. Terveystoimi sai valtion hankerahoituksen Nuorten päihdeohjelman v käynnistämiseen. Sosiaalitoimi on hankkeessa mukana erityissosiaaliohjaajan työpanoksella Sairaanhoidon tulosalueella on pulmia aiheuttanut lääkäripula. Väestövastuulääkärin viroista on neljä avoinna eikä ole saatu hakijoita. Lisäksi useita lääkäreitä on virkavapaalla. Vastaanottotoiminnassa ovat sairaanhoitajat saaneet täydennyskoulutusta väestövastuusairaanhoitajan työhön. Erityistä huomiota on kiinnitetty suurten kansantautien kuten diabeteksen, verenpainetaudin ja metabolisen oireyhtymän seurantaan ja hoitoon. Lääkinnällisenä kuntoutuksena jouduttiin ostamaan lapsille psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta siten että määräraha uhkaa ylittyä. Kuntoutusvoimavaroja sairaalassa lisättiin palkkaamalla fysioterapeutti. Nyt molemmilla osastoilla on käytettävissä yhden fysioterapeutin työpanos. Hammashoidolle valmistui kaksi uutta hoitohuonetta ja toimistohuone entisen neuvolan tiloihin. Yksi hoitohuone valmistuu toukokuun aikana. Henkilökunta sai käyttöönsä uuden, toisen taukohuoneen. Suuhygienistin toimi on ollut täyttämättä hakijapulan vuoksi. Avoin terveyskeskushammaslääkärin toimi täytettiin huhtikuun alussa. Tuusulan psykiatrinen poliklinikka muutti Hyrylässä pääterveysasemalta entiseen Säästöpankin taloon. Käynnissä on hanke Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän psykiatrian avohuollon uudelleen järjestelyistä. Tarkoituksena on keskittää palveluja Järvenpäähän. Toisaalta on tarkoitus lisätä liikkuvia yksiköitä. Sairaankuljetus on hankittu vuoden alusta lähtien HUS:sta, joka kilpailutti toiminnan terveyslautakunnan päättämällä valmiustasolla. Sosiaalitoimi Tuuskodon saneeraus eteni aikataulussa ja ensimmäinen vaihe valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Riihikallion palvelukeskuksen suunnittelu käynnistyi yhteistyökumppanina yksityinen taho. Kehitysvammahuollon asiakasyhteistyötä tehostettiin varaamalla kehitysvammahuollon ohjaajan työpanoksesta 1 päivä kuukaudessa kouluikäisten kehitysvammaneuvolatoimintaan. Tilapäisen perhehoidon perhehoitajien rekrytointi on käynnissä. Kesäkuussa pidetään tiedotustilaisuus tilapäisen perhehoitajan työstä kiinnostuneille. Omaishoitajien lakisääteinen vapaa ja kehitysvammaisten tilapäishoito perhehoitona kunnan huoneistossa käynnistyi Etelä-Tuusulassa. Kunta tarjoaa perhehoitajille kodinomaiset tilat perhehoitoon. Kehitysvammaisten asumispalveluiden jonoa pystyttiin purkamaan uuden asumisyksikön valmistuttua lähikuntaan. Viisi uutta asumispalvelusijoitusta tehtiin toukokuuhun mennessä kehitysvammaisten palveluissa.

4 4 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve on kasvava. Paine asiakkaiden siirtoon erikoissairaanhoidosta asumispalveluyksikköihin kasvoi ennakoitua enemmän. Huhtikuun lopussa asumispalveluiden piirissä oli 36 asiakasta ja neljä oli jonossa. Asiakkaiden piirissä on tapahtunut myös kuntoutumista ja siirtymistä kotiasumiseen. Aspa -asumispalvelusäätiön kotiin tarjoamien asumisen tukipalvelujen piirissä olevia asiakkaita on 10. Sininauhasäätiön päihdekuntoutujien asumispalveluyksikön rakentaminen Etelä-Tuusulaan aloitettiin. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita oli ajalla kuukausittain keskimäärin 155 henkilöä, joista noin kolmasosa on myös toimeentulotuen asiakkaina. Kunta maksoi heidän työmarkkinatukikustannuksiaan noin euroa/kk. Sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteinen lapsi- ja perheasiainkoordinaattori aloitti toimessa Sivistystoimi Koulujen laajennus- ja perusparannustyöt etenevät suunnitelmien mukaan. Koulujen iltapäivätoiminnan järjestämisestä pyydettiin tarjoukset mahdollisilta toiminnan järjestäjiltä. Iltapäiväkerhotoiminta käynnistetään uudelta pohjalta vuoden 2006 aikana. Kalliomaan sairaalakoulu on mukana Opetushallituksen sairaalakoulujen kehittämishankkeessa (SAIREKE). Hankkeen tavoitteena on saada oppilaan paluu sairaalaopetuksesta omaan kouluun tapahtumaan mahdollisimman kitkattomasti. Lasten kulttuuritoimintaan osallistui lähes 3000 henkilöä. Valon Illat tapahtuma sekä Ulkoilmayöelokuvatapahtuma toteutuivat: Tapahtumiin osallistui myös lähes 3000 henkilöä. Halosenniemi ja Taidemuseo Martta Wendelin ovat olleet avoinna päivittäin ja Klaavola arkisin vuoden alusta lähtien. Ensimmäisen vuosikolmanneksen näyttelykävijämäärä on henkilöä, joka vuositasolla arvioituna on noin kävijää (2005 kokonaiskävijämäärä oli henkilöä). Tekninen toimi Rakennusvalvonnassa myönnettiin alkuvuonna huomattavasti enemmän kerros- ja rivitalolupia kuin vuonna Myönnetyissä rakennusluvuissa on yhteensä 248 asuntoa, kun vastaavana aikana viime vuonna oli myönnetty lupia vain 110 asunnolle. Ympäristökeskus keskittyi lakisääteisiin lupa- ja valvontatehtäviinsä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi tuoteturvallisuuden ja elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat vuodelle 2006 sekä tarkisti ja hyväksyi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän vedenottamoiden valvontatarkkailuohjelman vuosille Ympäristöluparatkaisuja lautakunta teki tammihuhtikuun aikana kolme. Jätehuollossa musta-vaaleapussijärjestelmästä luovuttiin. Hankitaan kokeiluluontoisesti joitakin pahvinkeräysastioita. Toinen ongelmajätteiden keräilykierros korvataan viikoittain kiertävällä keräilyautolla.

5 5 Energian hinta pysyi korkeana, rakennusten kunnossapitoa vähennettiin. Kievarin vesitornin rakentaminen päätettiin siirtää eteenpäin eli toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Keravan liittyminen YTV-lippualueeseen erillissopimuksin purki aiemman yhteistyön Tuusulan ja Keravan välillä mm. lippukysymyksissä ja jatkossa näyttää, että se hankaloittaa myös raja-alueiden joukkoliikenteen hoitoa, koska Keravan puolen liikenne suunnitellaan yksinomaan YTV-liikennealueen sisäisenä. Samoin aikatauluyhteistyö on vaarassa. Kunnan talous KUUMA-yhteistyö Kunnan talous toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden oli 32,1 % (v. 2005: 32,5 %). Toimintatulot ilman tonttien myyntivoittoja jäivät tasaisen kehityksen alapuolelle. Toteutuma talousarvioon nähden oli 31,7 % (v. 2005: 29,9 %). Tästä huolimatta talousarvion ylittyminen toimintatulojen osalta on todennäköistä. Tonttien myynnistä saatavien myyntivoittojen määrä oli alkuvuonna yhtä suuri kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, 2,2 milj.. Koko vuoden ennuste on 6,6 milj.. Toimintakate huhtikuun lopussa oli - 37,8 milj. (v.2005: -37,2 milj. ). Verotuloja kertyi suunnitelman mukaisesti, 39,6 milj. (v.2005: 36,3 milj. ). Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat suunnitelman mukaisina. Vuosikatteen määrä oli 7,6 milj.. Talousarvion mukaisen vuosikatteen toteutuminen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Investointimenojen toteutuminen talousarvioon nähden, 18,8 % (v. 2005: 22,5 %), oli alhainen ajankohtaan nähden. Talousarvion määrärahat näyttävät tällä hetkellä olevan riittävät. Suurten rakennusinvestointien, esimerkiksi Jokelan koulukeskuksen. Tuuskodon ja Kellokosken terveysaseman, töiden eteneminen suunniteltua nopeammin voi aiheuttaa investointien rahoitukseen paineita. Pitkäaikaisen 5 miljoonan euron lainan kilpailutus käynnistettiin toukokuun puolessa välissä. Lainan nostoajankohta on kesä-heinäkuussa. Loppuvuoden rahoitus on tämänhetkisen arvion mukaan riippuvainen investointien toteutumisvauhdista ja käyttötalouden pysymisestä talousarvion mukaisena. Talousarvion mukaan lainaa nostetaan vuoden 2005 aikana kaikkiaan 8,2 milj., jolloin korollisen velan määrä vuoden lopussa on 14,9 milj., joka tarkoittaa noin 417 euroa/asukas. Kunnan johto ja konsernipalvelut Tuusula on KUUMA:n puheenjohtajakunta ja kunnanjohtaja toimii KUUMA - komission puheenjohtajana. KUUMA -yhteistyön kehittämistä jatketaan tehdystä TRIO -selvityksestä ja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntayhteistyön tiivistämissuunnitelmista huolimatta. KUUMA -viestintä työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmässä laadittiin KUUMA -viestintäsuunnitelma, huolehdittiin KUUMA -www -sivujen päivittämisestä, valmisteltiin koulutuksia ja käytiin tutustumassa tiedotusvälineiden toimintaan.

6 6 KUUMA -elinkeinostrategia valmistui. Asia käsitellään KUUMA -parlamentissa Se sisältää seudulliset tavoitteet, työnjaon kuntien ja Kehittämiskeskus Oy Forumin kesken ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. KUUMA -matkailun koordinointi tapahtuu Kehittämiskeskus Oy Forumin toimesta. Projektin puitteissa osallistuttiin mm. Matka messuille. Valmisteilla on seudullisia avauksia. KUUMA:n erillishankkeisiin kuuluvan Oikoradan markkinointiosien puitteissa valmisteltiin ja toteutettiin oikoradan valmistumiseen ja avajaisiin liittyviä toimenpiteitä. KUUMA -kehityskuvatyön toinen vaihe käynnistyi syyskuussa 2005 ja työ eteni suunnitellusti. Kehityskuvan II vaihe sisältää seuraavat tehtävät: 1. Kehitys- ja ympäristökuvan 1. vaiheen syventäminen 2. Tausta- ja tilannetietojen tarkentaminen ja päivittäminen 3. Kehitys- ja ympäristökuvan luonnostarkastelut ja vaikutusarvioinnit 4. Kehitys- ja ympäristökuva luonnos KUUMA- komission ja kuntien käsittelyä sekä julkista vuorovaikutusvaihetta varten 5. Kehitys- ja ympäristökuvan kuulemisvaiheen vuorovaikutus ja huolinta 6. Kehitys- ja ympäristökuvan viimeistelyvaikutusarviointeineen hyväksymiskäsittelyä varten Työseminaari kehitys- ja ympäristökuvaluonnoksesta järjestettiin Toukokuun aikana valmistellaan luonnoksen kuulemisvaihetta. Kehityskuvan II vaiheen luonnosta käsitellään seminaarissa Tavoitteena on lopullisen kehityskuvan valmistuminen vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehityskuvatyötä ohjaa KUUMA -kuntien kaavoittajatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaavapäällikkö Pertti Kyyhkynen ja sihteerinä kaavasuunnittelija Kaija Hapuoja Tuusulasta. Palvelustrategian valmistelu käynnistyy kesäkuussa Strategia laaditaan KUUMA -kuntien omien palvelustrategioiden pohjalta. KUUMA -tukipalveluselvityksen pohjalta jatkettiin KUUMA -kuntien yhteistyön syventämissuunnittelua kolmessa eri työryhmässä. Hankintaryhmässä valmistellaan yhteistä hankintastrategiaa ja johtosääntöä. Yhteisen hankintaorganisaation muodostaminen pohditaan syksyn kuluessa. Talousryhmässä kuvataan yhteisten taloushallinnon prosessin tavoitetilaa ja kilpailutetaan yhteinen taloushallinnon järjestelmä. Tietohallintoryhmässä laaditaan yhteinen tietohallintostrategia ja aloitetaan neuvottelut Keravan ja Tuusulan tietohallintoorganisaatioiden tiiviimmästä yhteistyöstä. Kaikki projektit ovat käynnissä ja kesken. KUUMA -seutukokeilu alkoi v alussa. Hallinnollisiin valmisteluihin osallistuttiin. Hallintojohtaja valmisteli KUUMA -hallintosäännön yhteistyössä yhteistyöjohtajan kanssa. KUUMA -hallintoryhmä käsitteli mm. KUUMA -hallintosääntöä, KUUMA -paralamentin työjärjestystä ja hallintosääntöä käytännössä. KUUMA -henkilöstöstrategian valmistelu aloitettiin ja sitä käsiteltiin KUUMA - henkilöstöryhmässä ja KUUMA -henkilöstön edustajat -ryhmässä ja hyväksyttiin kuntien yhteistyöelimissä. Järvenpää, Kerava ja Tuusula valmistelevat yhteistyössä henkilöstöpalvelukeskusta. Tarkoituksena on tuottaa mm. sijaispalveluja. Kaikki KUUMA -kunnat voivat hankkeen toteuduttua ostaa yksikön tuotteita.

7 7 Terveystoimi ja sosiaalitoimi Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämishanke eteni suunnitellusti. Hankkeessa selvitettiin taustatietoja Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja Keravan osalta. Hankkeessa on tässä vaiheessa mukana kaikki sosiaali- ja terveystoimen toiminnat mukaan lukien ympäristöterveydenhuolto. Palveluja suunniteltiin järjestettäväksi elinkaarimallin mukaan lähi-, seutu- ja keskitettyinä palveluina. Lähetekeskustelu valmistelutyöryhmässä käytiin organisointi vaihtoehdoista. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Hoitotyön kehittämishankkeessa muodostettiin tavoitteiden mukaisesti painonhallinta- ja tupakasta vieroitusryhmiä jokaiseen osallistuvaan kuntaan niin, että asiakkaita voidaan tarvittaessa ohjata myös toisessa kunnassa olevaan ryhmätoimintaan. Vastaavanlaista ryhmätoimintaa debressiopotilaille kehitellään. Yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin mm. masennuksesta, tupakasta vieroituksesta ja ravitsemuksesta. Loppuvuodesta järjestetään ryhmänohjaajakoulutus diabeteshoitajille ja liikuntakoulutus. Hanke päättyy vuoden lopussa. Päivähoidossa tavoitteena oli alkuvuodesta yhtenäistää hoitomaksukäytännöt, mutta valtakunnallinen maksu-uudistus siirtyi ja yhtenäistäminen siirrettiin sen myötä. Henkilöstöresursseista on tehty kartoitus ja kotihoidontuen kuntalisäselvitystä ollaan työstetty yhdessä. Tuusula on mukana muiden kuumakuntien kanssa Avaimia päivähoidon arkeen -hankkeessa, joka keskittyy pääasiassa tuettuun varhaiskasvatukseen ja johtamisen osaamiseen. KUUMA -kuntien ja Hyvinkään vanhuspalvelujen hanke käynnistyy kesäkuun alussa kun projektityöntekijät aloittavat työnsä. Vammaisten palveluiden seutukunnalliseksi kehittämiseksi perustettu KUUMA -työryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain. Työryhmä laatii suosituksen vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteista. Soveltamissuositukset valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. Kehitysvammaneuvolaprojekti (KVANT) etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke laajeni vuoden alusta seutukunnalliseksi, kun kaksi osahanketta kuntatason ja seutukunnallisen kehitysvammaneuvolatoiminnan mallintamiseksi käynnistyivät. Tuusula hallinnoi hanketta. Projekti päättyy Kuuma-kuntien ja Hyvinkään sosiaalipäivystystoiminnan kehittämishanke on saanut valtionavustuksen euroa vuosille Hankkeeseen haetaan projektipäällikköä alkaen. Tuusula toimii hankkeen vastuukuntana. Sivistystoimi: Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke ja vaativan erityisopetuksen hanke valmistuvat vuoden 2006 aikana. Vaativan erityisopetuksen hanke jatkuu erityisopetuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeena. Kulttuurilautakuntien tai vastaavien jäsenet ovat kokoontuneet kahdesti pohtimaan mahdollisia yhteistyömuotoja. Kevään KuumaaKulttuuria lehti ilmestyy toukokuun puolivälissä. Lehti jaetaan alueen talouksiin. Nuorisopalvelut on mukana Nuorten hyvinvointipalvelut hankkeessa. Hankkeelle on rahoitus vuodelle 2006 ja siihen on palkattu erillinen työntekijä. Hanketta hallinnoi Järvenpään kaupunki.

8 8 Tekninen toimi: KUUMA -kuntien tekniikkatyöryhmässä käsiteltiin mm. tieliikelaitoksen/icecapitalin ehdotus toimintojen yhdistämiseksi lähinnä kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitoyksiköissä. Lisäksi tilapalvelujen osalta Trellum Oy esitteli toiminnanohjausjärjestelmää, jolla tilapalvelujen hallinnointi voitaisiin keskittää tai yhteistyötä lisätä. KUUMA -komissio asetti erillisen ympäristöryhmän, jonka tehtävänä on ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun seutuyhteistyön kehittäminen tavoitteena kaikki tai osan KUUMA -kunnat käsittävä seudullinen ympäristökeskus. KUUMA -ympäristöryhmä selvitti KUUMA -kuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon suoritteita ja resursseja sekä teki henkilöstökyselyn tehtävistä vastaaville kuntien työntekijöille. Selvitystyössä käsiteltiin seudullisen yhteistyön eri hallintoratkaisuja. KUUMA -ympäristöryhmä tekee vuoden 2006 loppuun mennessä KUUMA - komissiolle esityksen seudullisesta ympäristökeskuksesta. Kuuma-tietohuoltoryhmä esitti KUUMA -komissiolle Paikkatietojen jakeluselvitys-hankkeen rahoitusta. Paikkatietojen jakeluselvityksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia KUUMA -kuntien paikkatietojen julkaiseminen yhteishankkeena. Yhteisellä järjestelmällä tavoitellaan kuntarajat ylittävän tiedonjakelun lisäksi osaamisen ja ylläpitotoimien parempaa hyödyntämistä sekä kustannustehokkuutta hankinnoissa. Työtä ohjaa Kuuma-tietohuoltoryhmään kuuluva paikkatiedon teemaryhmä. Hanke toteutetaan Helsingin teknillisen korkeakoulun ohjaamana diplomityönä.

Julkisen talouden rahoitusasema on vahvistumassa ja valtiontalous säilyy ylijäämäisenä.

Julkisen talouden rahoitusasema on vahvistumassa ja valtiontalous säilyy ylijäämäisenä. 1 OSAVUOSIKATSAUS II/2006 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan talouden toimeliaisuus vahvistui ja laajeni tuntuvasti vuoden 2006 alkupuoliskolla, jolloin BKT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007 Esityslista 3/2007 Aika Tiistai 17.4.2007 klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 KUUMA kuntien

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo Sote-ohjausryhmä Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 Aika Tiistai 1.12.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, Ryhmähuone 331 Aleksanterinkatu 20, 3. krs. 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2008. Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka. Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2008. Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka. Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä Esityslista 4/2008 Aika Tiistai 12.8.2008 klo 17.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, Heikintie 4, Mäntsälä Greater Helsinki Vision Kaupungin/kunnanhallitusten yhteiskokous KUUMA-alueen tavoitteista Klo 18.00

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 30.3.2017 klo 15:00 Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS: Kaupungin palvelut ovat kunnossa Forssan kaupungin palvelut ovat tutkitusti hyvässä kunnossa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Julkaisuvapaa: 2.4.2015 Tornion yleiset kehityspiirteet ja toimintojen kehittäminen Tornion kaupungin väkiluku oli 31.12.2014 yhteensä 22 356 henkilöä (-15 henkilöä). Väestön vähenemiseen vaikutti ennen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot