SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 76

2 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET ULKOLAITEVAATIMUKSET 76 Muutoshistoria Versio Päiväys Kuvaus Muutoksia RATO päivitystyön ja vaatimuksista tehtyjen kommenttien perusteella JKV-ohjauslinjamuutoksen, pysäytyslaitteen ja yhdistelmäopastimen lisääminen vaatimuksiin Muutoksia kohdassa koskien kaksipuolista ja yksipuolista risteysvaihdetta Indeksien ja viittausten korjauksia tekstiin Lopullinen versio Version 1.4 muutoskohdat: - Poistettu kohdat, joiden juokseva numero on: , Muutettu kohdat, joiden juokseva numero on:189, 253, 300, 302, 311, 312, 313, 314, 321, 414, Lisätty kohdat, joiden juokseva numero on: Liikennevirasto Sivu 2 / 76

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAITEEN VAPAANAOLON VALVONTALAITTEET Yleistä Raidevirtapiirit Raidevirtapiirin toiminnallisia vaatimuksia Raidevirtapiirien rajat Akselinlaskentalaitteet VAIHTEET Keskitetyt vaihteet Vaihdetyypit Yksinkertainen vaihde (YV) Pitkä erikoisvaihde Raideristeys Keskitetty raiteensulku ja pysäytyslaite Keskitetyn raiteensulun ja siihen liittyvän keskitetyn vaihteen välinen riippuvuus Laitteet keskitetyn vaihteen paikallista kääntämistä varten Asettimella käännettävät vaihteet, pysäytyslaitteet ja raiteensulut Muut vaihteen erikoislaitteet Vaihteenlämmityslaitteet Muut erikoislaitteet raiteessa OPASTIMET Yleistä Liikennevirasto Sivu 3 / 76

4 3.2 Pääopastimet Opasteet Opastimen Aja opasteeseen asettaminen Opastimen opaste varatun raiteen kulkutiessä Opastimen palautuminen Seis opasteeksi Opastimen asettaminen Seis opasteeksi Opastimen asettaminen uudelleen Aja opasteeksi Lampun ja LED yksikön valvonta Esiopastimet Opasteet Esiopastin pääopastimen mastossa Lamppujen valvonta Raideopastin Opasteet Asettaminen näyttämään Seis opastetta Asettaminen uudelleen näyttämään Aja varovasti opastetta Asettaminen näyttämään Ei opasteita opastetta Lampun tai LED yksikön valvonta Yhdistelmäopastin Junakulkutien aloittava opastin Ennakkotiedon antava opastin Vaihtokulkutien aloittava opastin Paikallislupa alueeseen liittyväopastin ja sivusuojana toimiva opastin LED yksikön valvonta Opastimien lamppuvirtapiirien tekniset vaatimukset (myös LED yksiköt) Opastimien lamppujen tekniset arvot LED opastimet Luokitukset Ympäristövaatimukset Fyysiset ominaisuudet Optiset ominaisuudet Linssin mekaaniset ominaisuudet Liikennevirasto Sivu 4 / 76

5 3.8.6 Luotettavuus Sähköinen liityntä Ylijännitesuoja Ylivirtasuoja LED valoyksikön suuntaus Asennus ja kunnossapito JUNIEN KULUNVALVONTA (JKV) Kulunvalvonnan avulla välitettävät opasteet Kulunvalvonnan liittäminen asetinlaitteeseen Koodainliityntä Keskitetty JKV ohjaus SUOJASTUS Yleistä Linjavaihteen laitteet Linjavaihteen toiminta ja riippuvuudet Linjavaihdetta suojaava opastin OHJAUS JA VALVONTALAITTEET Graafinen käyttöliittymä Kauko ohjaus Komennot Ohjatut elementit Kriittisen komennot Toimintojen ja vikojen ilmaisut Liikennevirasto Sivu 5 / 76

6 6.5 Esto ja huomautustekstit Periaatteet LIITYNTÄ TOISIIN ASETINLAITTEISIIN AJOJOHTOON LIITTYVÄT LAITTEET VAROITUSLAITOS Asetinlaitteelta tuleva varoitustieto Laitoksesta aiheutuvat riippuvuudet ja ilmaisut asetinlaitteeseen Laitoksen toiminnan projektointi asetinlaitteeseen Varoituslaitokselta tulevat ohjaukset ja ilmaisut Varoituslaitoksen korvauskytkin Huoltotien turvalaitos Avattavan sillan turvalaitos LIITE OPASTINJÄRJESTELMÄT Pää, esi ja raideopastimet Yhdistelmäopastimet ESIMERKKEJÄ ESIOPASTIMEN TOIMINNASTA LIIKENNEPAIKALLA PÄÄOPASTIMEN MASTOSSA ESIMERKKEJÄ ESIOPASTIMEN TOIMINNASTA SUOJASTUKSESSA Liikennevirasto Sivu 6 / 76

7 4 ESIMERKKEJÄ YHDISTELMÄOPASTIMEN TOIMINNASTA OPASTIMIEN TOIMINTA VIKATAPAUKSISSA Pää, esi ja raideopastimet Yhdistelmäopastimet OHJAUSLINJAT JA FIKTIIVISET OPASTEET OHJAUSLINJOJEN VIKATILANTEIDEN HALLINTA Liikennevirasto Sivu 7 / 76

8 Tunniste FIR-OR001-COM FIR-OR002-COM FIR-OR003-DK FIR-OR004-REQ FIR-OR005-REQ FIR-OR006-REQ FIR-OR007-REQ FIR-OR008-DK FIR-OR009-REQ FIR-OR010-REQ FIR-OR011-DK FIR-OR012-COM FIR-OR013-REQ FIR-OR014-REQ FIR-OR015-REQ FIR-OR016-REQ FIR-OR017-REQ FIR-OR018-REQ FIR-OR019-REQ FIR-OR020-REQ FIR-OR021-REQ FIR-OR022-REQ Vaatimukset 1 Raiteen vapaanaolon valvontalaitteet 1.1 Yleistä Raiteita tai tiettyjä raiteen osia, jotka kuuluvat junan kulkureittiin ja joiden kautta varmistetaan kulkuteitä, valvotaan erityisillä laitteilla. Näiden raiteiden osalta valvotaan seuraavat tilat: - Raide vapaa/raide varattu. - Raide lukittu kulkutielle/ei lukittu. - Raide ei suljettu liikenteeltä/raide suljettu liikenteeltä. Raiteen vapaana tai varattuna olo valvotaan ensi sijassa akselinlaskentalaitteiden tai raidevirtapiirien avulla. Osa näihin kuuluvista laitteista sijaitsee raiteessa, osa laitetilassa tai kaapissa raiteen vieressä. Raiteen vapaanaolon ilmaisulaitteet voivat sijaita joko kaapeissa tai laitetilassa. Raiteet tai tietyt raideosuudet täytyy olla sähköisesti lukittavissa kulkutien varmistamisen yhteydessä. Tämä lukitus on sähköinen toiminta, joka liittyy asetinlaitteen kulkutien ehtoihin ja toteutetaan asetinlaitteella. Raidevirtapiirien ja akselinlaskijoiden lisäksi, kiskokoskettimia, induktiosilmukoita ja junan nopeuden mittaamiseen perustuvia tekniikoita voidaan käyttää junaliikkeiden havaitsemiseen. Näitä käytetään pääasiassa tasoristeysten varoituslaitoksissa lisäinformaation saamiseksi ja hälytyksen käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi. 1.2 Raidevirtapiirit Raidevirtapiireinä on käytettävä tasavirta-, vaihtovirta- tai koodattuja äänitaajuusraidevirtapiirejä. Raidevirtapiirit on oltava joko päästä tai keskeltä syötettyjä ja yksi- tai kaksikiskoisesti eristettyjä. Raidevirtapiirien on laitteiden toiminnan ja mitoituksen puolesta oltava siten suunniteltuja, että ne suomalaisissa käyttöolosuhteissa täyttävät turvalaitteiden toiminnalle asetettavat varmuusvaatimukset. Raidevirtapiirien mitoituksen lähtöarvot: Raidevirtapiirien on toimittava seuraavassa toimintaypäristössä: - Vuotovastus 1,5 Ω/km. - Ajojohtojännite 25 kv / 50 Hz. - Paluuvirta raiteessa max 650 A (kaksiraiteisella radalla). - Imumuuntajaväli max 2,6 km. - Paluujohtimen kiskoon-liitäntäpisteiden väli max 2,6 km. - Pylväsmaadoitus suoraan toiseen kiskoon (pylvään maadoitusvastus min 10 Ω). Liikennevirasto Sivu 8 / 76

9 Tunniste FIR-OR023-REQ FIR-OR024-REQ FIR-OR025-REQ Vaatimukset - Yksiraiteisella radalla voidaan käyttää myös maadoitusten keräilyjohdinta pylväsmaadoituksen järjestämisessä. - Siltojen yms. maadoitus suoritetaan kaksikiskoisesti eristetyllä osuudella maadoituskuristimien avulla. Niitä täytyy olla mahdollisuus sijoittaa 1 kpl/raidekilometri. - Raidevirtapiirien virransyöttö tapahtuu asetinlaitteen virransyöttölaitteista. Näihin voidaan kytkeä myös suojastuksen raidevirtapiirien syöttö naapuriasetinlaitteelle tai johonkin välisuojastuspisteeseen saakka. FIR-OR026-COM FIR-OR027-REQ Raidevirtapiirin toiminnallisia vaatimuksia Laitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset, ellei voida osoittaa muilla keinoin saavutetun vastaava turvallisuus: FIR-OR028-REQ - Raidevirtapiirin on oltava säädettävissä siten, että releen päästäessä on kiskojen välinen jännite vähintään 1,0 V. FIR-OR029-REQ - Raidevirtapiiri tulkitaan vapaaksi vasta, kun raiderele on ollut 2 sekuntia vetäneenä. Releen päästö puolestaan vaikuttaa toimintoihin välittömästi. FIR-OR030-REQ - Raidevirtapiirin (releen) toiminta on tarkistettava asetinlaitteen ja suojastuksen kytkennöissä siten, että jos raiderele jää päästämättä kokonaan junan kulkureitillä (tai jos se vetää liian aikaisin), laitteisto havaitsee vian ja tämä ilmenee epänormaalina toimintana (kulkutie jää purkautumatta, suojastuksen perusasento häiriintyy) ja vaatii käyttäjältä erikoistoimenpiteitä. FIR-OR031-REQ - Peräkkäisten raidevirtapiirien toimintajärjestykseen perustuvat toiminnot on toteutettava siten, ettei toiminta häiriinny lyhyellä nopealla junallakaan tai kun toinen raidevirtapiireistä on lyhyt FIR-OR032-REQ - Raidevirtapiirien syöttöverkon jännitekatkon jälkeinen raidereleiden satunnainen vetojärjestys ei saa aiheuttaa vaarallisia toimintoja (esim. kulkutien ennenaikainen purkautuminen). FIR-OR033-REQ - Raidevirtapiirien toimielinten (raidereleen) hitaus (aikaviive) ei nopeidenkaan junien yhteydessä saa aiheuttaa minkäänlaista häiriötä, jossa opastin näyttäisi sallivampaa opastetta. FIR-OR034-REQ - Oikosulku missä tahansa kahden eri raidevirtapiirin välisessä eristyksessä aiheuttaa aina joko molempien tai ainakin toisen raidereleen päästämisen. FIR-OR035-REQ - Raidereleen väliasento tulkitaan epämääräiseksi tilanteeksi, joka vastaa osuuden varattuna oloa. Kulkutien purkutoiminnat eivät saa käynnistyä tai toteutua. FIR-OR036-COM Raidevirtapiirien rajat FIR-OR037-COM Raidevirtapiirien rajana toimii yleensä eristetty kiskojatko. Eräissä raidevirtapiireissä (mm. äänitaajuusraidevirtapiirit) voidaan käyttää myös syöttötaajuudelle viritettyjä toiminta-alueenrajaajia. FIR-OR038-REQ FIR-OR040-REQ Näiden suhteen on saatava tilaajan hyväksyminen mm. toiminta-alueen rajaajien tarkkuuden suhteen. Useissa tapauksissa on vaihteen kääntymisen ehtoja muutettava siten, että vaihteen normaalin kääntymisen ehdoksi on vaihteen oman raideosuuden lisäksi konfiguroitu myös viereinen raideosuus, jotta riittävä matka kielenkärkien edessä tulee valvotuksi. Liikennevirasto Sivu 9 / 76

10 Tunniste FIR-OR041-REQ FIR-OR042-COM FIR-OR043-DK FIR-OR044-REQ FIR-OR045-REQ FIR-OR046-REQ FIR-OR047-COM FIR-OR048-COM FIR-OR049-DK FIR-OR050-DK FIR-OR051-DK FIR-OR052-REQ FIR-OR053-COM FIR-OR054-REQ FIR-OR055-REQ Vaatimukset Samoin on kulkutien ehdoissa ulotettava vapaanaolon valvonta viereisiin raideosuuksiin, jotta kulkureitin vapaanaolon valvonta ulottuu risteävien raiteiden rajamerkkeihin saakka ja aukean tilan ulottuman (ATU) vaatimukset tulevat valvotuiksi. 1.3 Akselinlaskentalaitteet Raideosuuden vapaanaolon toteamista varten voidaan käyttää raidevirtapiirin asemesta akselinlaskentalaitteita. Akselinlaskentajärjestelmässä on tietyn raideosuuden molemmissa päissä laitteet, joiden avulla lasketaan raideosuudelle menneet ja sieltä poistuneet akselilukumäärät. Näiden vertailulla voidaan raideosuus todeta varatuksi tai vapaaksi. Akselinlaskentajärjestelmän on laitteidensa ja toimintansa puolesta täytettävä turvalaitetekniset varmuusvaatimukset. Akselinlaskentalaitteita käytettäessä voidaan linjasuojastuksen ja akselinlaskennan toiminnat yhdistää. Tällöin raiteen vapaanaolon valvonta sisältyy linjasuojastusjärjestelmään. Akselinlaskentalaitteet soveltuvat raideosuuden vapaanaolon valvontaan silloinkin, kun kiskojen eristämistä ei voida suorittaa. Tällaisia tapauksia ovat eräät sillat ja raiteet vaunuvaakojen osalta. 2 Vaihteet 2.1 Keskitetyt vaihteet Vaihteita käytetään liikkuvan kaluston siirtymiseen raiteelta toiselle sekä kulkutien sivusuojan aikaansaamiseen. Asetinlaitteen yhteydessä olevat keskitetyt vaihteet on varustettu vaihteenkääntölaitteella. Vaihteenkääntölaitteita on yleensä yksi kutakin vaihdetta kohti, mutta erikoisvaihteissa kääntölaitteita on useita, jopa 7 kpl. Käytössä on sekä sähkömoottorilla toimivia että sähköhydraulisia vaihteen kääntölaitteita. Yleisesti vaihteenkääntölaitteen moottorina käytetään kolmivaiheista oikosulkumoottoria 380V/50Hz. P = 0,4 kw, kääntymisaika 2-3 s. Erikoistapauksissa (esim. laskumäkiasetinlaitteet) moottorin teho on suurempi ja vaadittu kääntymisaika 0,7-1,0 s. Vaihteenkääntölaitteeseen voidaan kytkeä käsikampi, jolla vaihde käännetään esim. kääntölaitteen tai virransyötön rikkouduttua. Käsikammen käytön yhteydessä ohjaus- ja valvontavirtapiirit pakkokatkaistaan. Vaihteenkääntölaitteen vaatimukset on spesifioitu erikseen. Vaihteenkääntämiseen ja asennon valvontaan käytetään yleensä nelilankakytkentää. Koska junaturvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että vaihde junaliikkeiden aikana on ja pysyy oikeassa pääteasemassaan, asetetaan vaihteenkääntökytkennälle vastaavat erikoisvaatimukset. FIR-OR056-REQ Vaihteenkääntökytkennän on sekä moottorin tehonsyötön että asennonvalvonnan osalta toimittava luotettavasti Suomessa käytössä olevilla asetus-etäisyyksillä (asetinlaite-vaihde) ja Suomessa käytettyjen kaapeleiden ominaisarvoilla. Liikennevirasto Sivu 10 / 76

11 Tunniste FIR-OR057-DK FIR-OR058-REQ FIR-OR059-COM FIR-OR060-COM FIR-OR061-DIAG Vaatimukset Vaihteenkääntölaitteet aiheuttavat käynnistyshetkellä virtasysäyksen. Kulkutietä varmistettaessa voi käynnistyä samanaikaisesti useita kääntölaitteita. Yhteisen virtasysäyksen pienentämiseksi porrastetaan kulkutiehen kuuluvien ja liittyvien kääntölaitteiden käynnistys tapahtuvaksi yhdessä tai kahdessa ketjussa siten, että käynnistyshetkien välillä on ms:n ero. 2.2 Vaihdetyypit Yksinkertainen vaihde (YV) FIR-OR062-REQ Yksinkertainen vaihde ja sen asennon osoitusmerkinnät. Vaihteen oikeaan haaraan johtava vaihteen asento on aina + (plus) ja vasempaan haaraan johtava vaihteen asento on aina (miinus). Kaksipuolinen risteysvaihde on projektoitava kahtena yksinkertaisena vaihteena asetinlaitteen logikassa. Liikennevirasto Sivu 11 / 76

12 Tunniste FIR-OR063-DIAG Vaatimukset Kaksipuolinen risteysvaihde Ratakilometrit a d a A A C d C FIR-OR064-REQ Kaksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot Kääntölaite C Kääntölaite A Kaksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + b d b c + a c FIR-OR065-REQ Yksipuolista risteysvaihdetta (FIR-OR066-DIAG ja taulukot FIR-OR067-REQ ja FIR-OR068-REQ) on käsiteltävä turvalaitoksessa kuten kaksipuolista risteysvaihdetta, joka ei mahdollista toista vaihteen poikkeavan raiteen kautta kulkevista kulkureiteistä. Liikennevirasto Sivu 12 / 76

13 Tunniste FIR-OR066-DIAG Vaatimukset Yksipuolinen risteysvaihde FIR-OR067-REQ Yksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot, kun vaihde ei mahdollista kulkureittiä a-c. Kääntölaite C Kääntölaite A Yksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + b d b c FIR-OR068-REQ Yksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot, kun vaihde ei mahdollista kulkureittiä b-d. Kääntölaite C Kääntölaite A Yksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + a c b c FIR-OR069-COM FIR-OR070-REQ Pitkä erikoisvaihde Pitkät erikoisvaihteet tulee varustaa kahdella tai useammalla kääntölaitteella, (Kuva FIR-OR071-DIAG) riippuen vaihteen rakenteesta. Liikennevirasto Sivu 13 / 76

14 Tunniste FIR-OR071-DIAG Vaatimukset Tyypilliset pitkät erikoisvaihteet ja niiden varusteet: a 1:14 ja 1:11,1 b 5000/3000-1:28 c 1:15,5 ja 1:18 d 5000/2500-1:26 FIR-OR072-REQ FIR-OR073-REQ FIR-OR074-REQ FIR-OR075-REQ FIR-OR076-REQ FIR-OR077-REQ Pitkä vaihde voidaan varustaa myös yhdellä tai useammalla valvontakoskettimella ja niiden valvonta on voitava liittää vaihteen asennon valvontakytkentään. Kiinteällä risteyskappaleella varustetussa pitkässä vaihteessa on vähintään kaksi kääntölaitetta ja liikkuvalla risteyskappaleella varustetussa vähintään kolme kääntölaitetta. Pitkässä erikoisvaihteessa käytetyt kääntölaitteet ovat ei-aukiajettavaa tyyppiä. Pitkän erikoisvaihteen kääntölaitteiden ohjauskytkentä on sovitettava siten, että ne ovat kääntölaitteiden käynnistysketjussa peräkkäisinä, jotta käynnistyshetkien ero olisi mahdollisimman pieni (enintään 200 ms). Kuvassa FIR-OR071-DIAG esimerkeissä b ja f, kääntölaitteiden käynnistymisjärjestys on 5 ja 6 ensin yhtä aikaa keskenään samanaikaisesti, ja sekä sitten 1, 2, 3 ja 4. Liikkuvan risteyskappaleen käännön ei välttämättä tarvitse olla samanaikainen kielien käännön kanssa. Pitkän erikoisvaihteen ohjauskytkennän on oltava sellainen, että kun ensimmäinen kääntölaite on käynnistynyt, kääntyminen jatkuu kaikkien muiden osalta loppuun, vaikka vaihteen raideosuus tulisi varatuksi käynnistymisten välillä. FIR-OR078-REQ Laitoksen virransyöttölaitteet on mitoitettava kaikkien mahdollisesti samanaikaisesti kääntymässä oleviksi kääntölaitteiden tehontarvetta, käynnistyspiikit huomioiden, vastaavaksi, myös varavoimakäytössä. Liikennevirasto Sivu 14 / 76

15 FIR-OR079-COM FIR-OR080-DIAG Raideristeys Raideristeys FIR-OR081-DK Raideristeyksessä on kaksi kulkumahdollisuutta, 1-2 ja 3-4. Raideristeyksessä ei ole liikkuvia osia. FIR-OR082-REQ Raideristeys voidaan myös lukita liikenteeltä erillisellä komennolla. Komennot kohdistetaan risteyksen numeron perusteella. FIR-OR083-REQ Raideristeyksen vapaanaolo on valvottava. FIR-OR084-REQ Eräissä vikatilanteissa on varatun risteyksen fiktiivinen asentotila häiriön jälkeen palautettava erillisellä komennolla. Tämä vaatii oman ohjauskomennon, vaikka risteyksessä ei ole liikkuvia osia. FIR-OR085-COM Keskitetty raiteensulku ja pysäytyslaite FIR-OR086-DIAG Pla V Keskitetty raiteensulku Pysäytyslaite Liikennevirasto Sivu 15 / 76

16 FIR-OR087-DK Raiteensulun tarkoituksena on pysäyttää tai suistaa raiteelta kalusto, joka yrittää kulkea raiteensulun ohi. Raiteensulkua käytetään lähinnä kuormausraiteilla muodostamaan sivusuoja kulkutieraiteen liikenteelle. Keskitetyn raiteensulun tilalla voidaan käyttää keskitettyä pysäytyslaitetta, jota koskee raiteensulusta esitetyt vaatimukset. FIR-OR088-REQ Keskitetty raiteensulku on ohjattu ja valvottu kuten vaihde ja sen yhteydessä käytetään samanlaista kääntölaitetta. FIR-OR089-REQ Kääntölaitteella varustetun keskitetyn raiteensulun toiminnan on vastattava kääntölaitteella varustetun vaihteen toimintaa, mutta poikkeuksena raiteensulun raideosuuden vapaanaolon valvonta, jonka täytyy olla toiminnassa vain käännettäessä raiteensulkua kiskoille. FIR-OR090-COM FIR-OR091-REQ FIR-OR092-DIAG Keskitetyn raiteensulun ja siihen liittyvän keskitetyn vaihteen välinen riippuvuus Tietyissä, erikseen määritellyissä tapauksissa kytketään vaihde ja raiteensulku keskenään riippuvaisiksi. FIR-OR093-REQ FIR-OR094-REQ FIR-OR095-REQ FIR-OR096-REQ FIR-OR097-REQ FIR-OR098-COM FIR-OR099-REQ FIR-OR100-REQ Keskitetty raiteensulku ja vaihde Perusasennossa raiteensulku (Sp 322 kuva FIR-OR092-DIAG) sulkee kuormausraiteen (151) liikenteeltä ja vaihde (V321) on käännettynä liikenteelle kulkutieraiteella (150). Raiteensulku ja vaihde kääntyvät raiteensulun kääntökomennolla. Kun annetaan komento kääntää vaihde (V321) johtamaan raiteensululla suojatulle raiteelle (151), raiteensulku (Sp 322) täytyy ensin olla poistettu kiskolta ja vaihde (V 321) ei ala kääntymään ennen kuin raiteensulku on valvotusti pääteasennossa "Pois raiteelta". Käännettäessä vaihde (V 321) takaisin kulkutieraiteen (150) liikenteelle, saavat vaihde ja raiteensulku kääntökomennon samanaikaisesti. Kulkutien mukainen automaattinen vaihteenkääntö ohjaa vaihteen ja raiteensulun yhdistettyä kääntymistä. Mikäli laitteet ovat joutuneet esim. jännitekatkon seurauksena ristiriitaisiin asentoihin, ilmaistaan yksittäinen kääntämisen tarve näytöllä ja laitteet voidaan kääntää perusasentoihin yksittäisillä kääntökomennoilla. 2.3 Laitteet keskitetyn vaihteen paikallista kääntämistä varten Keskitettyjä vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja on yleensä voitava kääntää myös paikallisesti (vaihtotyöt, huoltotyöt). Paikallista kääntämistä varten on saatava lupa asetinlaitteelta. Kun lupa on saatu, täytyy vaihteen olla käännettävissä paikalliskääntöpainikkeella. Painikkeet paikallista kääntämistä varten on sijoitettava enintään 75 m vaihteesta (kojekaapin seinällä tai erillisessä pylväässä). Liikennevirasto Sivu 16 / 76

17 FIR-OR101-REQ Paikalliskääntöpainikkeet sijoitetaan siten, että käyttäjä näkee vaihteen ja sen tunnuksen siitä kohdasta, josta hän käyttää painikkeita. FIR-OR102-REQ Vaihteen paikallisohjauskotelo on sijoitettava siten, että vaihteen paikallisohjauskotelon edessä kytkimien puolella on vähintään 1000 mm esteetöntä tilaa, kun otataan huomioon radan vieressä oleva aukean tilan ulottuma. FIR-OR103-REQ Paikalliskääntöpainikkeet on sijoitettava metalliseen vaihteenpaikallisohjauskoteloon. FIR-OR104-REQ Paikalliskääntöpainikkeista on pystyttävä helposti tunnistamaan, mitä vaihdetta ne koskevat. (Merkintä, geografinen sijoittelu). FIR-OR105-REQ Jokaisessa vaihteessa, jotka kuuluvat ainakin yhteen paikallisluparyhmään on paikalliskääntöpainikekotelossa oltava paikalliskääntöpainike ja merkkivalo. FIR-OR106-REQ Paikallisluvan palautuspainike ja merkkivalo on oltava jokaisessa vaihteen paikallisohjauskotelossa olevaa vaihteen paikallislupaaryhmää kohden. FIR-OR107-REQ Paikalliskääntölmailsimet ilmaisevat seuraavasti: FIR-OR108-REQ - Ei lupaa, ei valoa. FIR-OR109-REQ - Lupa annettu, vaihde on erikseen lukittu, ei valoa. FIR-OR110-REQ - Lupa annettu, vaihde pääteasennossa, kiinteä valkoinen valo. FIR-OR111-REQ - lupa annettu, vaihde ei ole pääteasennossa, vilkkuva valkoinen valo. FIR-OR112-REQ Paikallislupailmaisimet ilmaisevat seuraavasti: FIR-OR113-REQ - Ei lupaa, ei valoa. FIR-OR114-REQ - Lupa annettu, valvontaehdot eivät ole enää voimassa, vilkkuva valkoinen valo. FIR-OR115-REQ - Lupa annettu, kiinteä valkoinen valo. FIR-OR116-REQ Vilkkuvan valon taajuus on oltava välillä 2-10 Hz (FIR-OR111 ja FIR-OR114). FIR-OR117-REQ Kääntöpainikkeita voidaan sijoittaa useampia samaan koteloon, kun vaihteet sijaitsevat vierekkäin. Vaihteen pääteasennon ilmaisun on oltava vaihdekohtainen. FIR-OR118-REQ Vaihteiden paikallisluvat ryhmitellään vaihteiden sijainnin mukaan luparyhmiksi. FIR-OR119-REQ Paikalliskääntöpainikkeiden rakenteen on oltava sellainen, tai mekaanisesti siten suojattu, ettei ulos sijoitetun painikkeen suhteen ole jäätymisvaaraa, jonka seurauksena painike jäisi alaspainettuun asentoon aiheuttaen tarkoittamattoman vaihteenkäännön lupaa annettaessa. FIR-OR120-REQ Jos painike jää alaspainettuun asentoon, siitä on annettava häiriöilmaisu. FIR-OR121-REQ Paikalliskääntöpainikkeella annettu vaihteen kääntö komento ei saa jäädä muistiin eikä sitä saa toistaa automaattisesti, jos vaihdetta ei ole onnistuttu kääntämään komentoa annettaessa. FIR-OR122-REQ Paikalliskääntöpainikkeen valvontapiirin ja siinä käytettyjen komponenttien on oltava turvalaiteteknisten varmuusvaatimusten mukaisia. Toiminnan on oltava luotettava määritellyillä etäisyyksillä ja kaapelityypeillä. FIR-OR123-REQ Paikalliskääntöpainikkeiden perustila on valvottava siten, että jos jokin ko. luparyhmän painike on yhtäjaksoisesti poissa perustilastaan yli tietyn ajan (5 s), paikallisluvan anto estetään. Luvan ollessa jo annettuna estetään kaikkien ko. luparyhmään kuuluvien vaihteiden paikallinen kääntäminen. Liikennevirasto Sivu 17 / 76

18 FIR-OR124-REQ FIR-OR125-COM Tilapäisen painikevian poistuessa itsestään palautuu kääntömahdollisuus automaattisesti, muuten vikatilanteessa paikallislupa on palautettava asetinlaitteen hätävaraisella komennolla. Vikatilanne ilmaistaan asetinlaitteen käyttöliittymässä. 2.4 Asettimella käännettävät vaihteet, pysäytyslaitteet ja raiteensulut FIR-OR126-DK Ratapihalla on myös vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja, joiden kääntäminen suoritetaan aina paikallisesti vaihteen yhteydessä olevalla asettimella. FIR-OR127-REQ Tietyissä tapauksissa näitä elementtejä valvotaan kulkutie-ehdoissa. Tällaisten laitteiden riippuvuudet ja lukitukset on järjestetty avainsalpalaitteen, varmistuslukon ja avaimien avulla. FIR-OR128-REQ Asetin lukitaan vaihteen, pysäytyslaitteen tai raiteensulun kääntämisen jälkeen perusasentoon varmistuslukolla ja vain tällöin voidaan asentoa vastaava yksilöity avain poistaa lukosta. FIR-OR129-REQ Avainsalpalaite hyväksyy vain tämän yksilöidyn avaimen. Kun avainsalpalaite lukitaan, avainta ei voida irrottaa laitteesta ja valvottava vaihde tai raiteensulku on valvottuna ja lukittuna. FIR-OR130-REQ Kun vaihdetta tai raiteensulkua käytetään, vapautetaan avain salpalaitteesta erillisellä asetinlaitteen komennolla tai paikallisluvalla. FIR-OR131-REQ Avainsalpalaite sijoitetaan vaihteen läheisyyteen kytkinkaapin seinälle tai erilliseen mastoon. FIR-OR132-REQ Avainsalpalaitteessa on oltava ilmaisin, joka osoittaa, milloin avain on siitä irrotettavissa. FIR-OR133-REQ Avainsalpalaitteen on oltava säänkestävä ulosasennettava tai se on suojattava erillisellä kotelolla. Ilmaisin on oltava nähtävissä koteloa avaamatta. FIR-OR134-REQ Avainsalpalaitteesta irrotettu avain viedään lukitun laitteen varmistuslukkoon, joka voidaan avata ja laite näin vapauttaa lukituksesta. FIR-OR135-REQ Varmistuslukot ja niiden avaimet ovat suomalaista omaa mallia. Avainsalpalaitteen sovittaminen varmistuslukon avaimiin sopivaksi on erikseen neuvoteltava tilaajan kanssa. FIR-OR136-REQ Laitteiden käyttö vikatilanteissa on tehtävä mahdolliseksi joko hätävaraisen erikoiskomennon avulla tai vara-avainta käyttäen. Vara-avaimet sinetöidään. FIR-OR137-REQ Avainsalpalaitteiden valvonta- ja ohjauspiirien ja kytkentöjen on oltava toteutettu turvalaiteteknisiä varmuusvaatimuksia vastaavin laittein ja menetelmin. FIR-OR138-COM 2.5 Muut vaihteen erikoislaitteet FIR-OR139-DK Vaihteissa käytetään joissain tapauksissa erillisiä kielenasennon valvontakoskettimia. Niiden valvonta voidaan liittää keskitetyissä vaihteissa kääntölaitteen ohjauspiiriin tai paikallisesti käännettävissä vaihteissa varmistuslukolla toteutetun valvonnan varmistukseksi. FIR-OR140-REQ Vaihteen kääntökytkennässä ja avainsalpalaitteen valvonnassa on oltava mahdollisuus näiden koskettimien valvonnan kytkemiseksi osaksi päävalvontapiiriä. FIR-OR141-COM 2.6 Vaihteenlämmityslaitteet Liikennevirasto Sivu 18 / 76

19 FIR-OR142-COM Lisätietoja vaihteenlämmitysjärjestelmistä Liikenneviraston dokumentissa B17 (Vaihteenlämmityksen tekniset määreet) FIR-OR143-COM Liikennevirastolta saa lisätietoja vaihteenlämmitystyypeistä. FIR-OR144-DK Asetinlaitteeseen kuuluvat keskitetyt vaihteet ja keskitetyt pysäytyslaitteet tulee varustaa lämmityslaittein. Näillä pyritään varmistamaan vaihteiden ja pysäytyslaitteiden häiriötön toiminta talviolosuhteissa. FIR-OR145-DK Lämmityslaitteisiin kuuluvat vaihteiden tukikiskoihin tai eräissä tapauksissa myös kieliin kiinnitetyt lämmitysvastukset. FIR-OR146-REQ Jokaista vaihteenlämmitysryhmää on voitava ohjata erikseen manuaalisesti (maksimi lämmitysaika 2 tuntia) ja automaattisesti termostaatin avulla. FIR-OR147-DK Käytetty teho on yleensä 6-8 kw normaalivaihteen kieliparia kohti. Kaksipuolisen risteysvaihteen teho vaihtelee välillä kw. Pitkän erikoisvaihteen lämmitysteho on samaa luokkaa. Lämmityslaitteiden teho syötetään yleensä ratapihalle sijoitetuista muuntajista. FIR-OR148-REQ Ratapihan vaihteet ja pysäytyslaitteet jaetaan lämmitysryhmiin, joihin kuuluu yleensä 1-10 vaihdetta ja/tai pysäytyslaitetta. Kullakin ryhmällä on yhteinen ohjaus ja ilmaisut. FIR-OR149-REQ Lämmitysteho kytketään kolmessa eri tehoportaassa: 1/2-teho, 3/4-teho ja 1/1-teho. Ohjausta varten tarvitaan siis 4 erillistä komentoa. FIR-OR150-DK Ilmaisun on näytettävä, mikä tehoporras on kytkettynä. Ilmaisun on myös osoitettava ohjausjärjestelmässä olevat viat. FIR-OR151-DK Ratapihan jakokeskukseen tulevat ohjauskontaktorit hankkii ja asentaa tilaaja itse. FIR-OR152-DK Ohjauskontaktoreita on kaksi. Toinen kontaktori kytkee 1/2-tehon, toinen 3/4-tehon ja molempien kontaktoreiden ollessa vetäneenä on 1/1-teho kytkettynä. FIR-OR153-REQ Kontaktorit toimivat 24 V:n, 48 V:n tai 60 V:n tasajännitteellä riippuen asetinlaitteesta. Kontaktoreiden ohjausta varten on asetinlaitteeseen sisällyttävä potentiaalivapaat relekoskettimet (60 V DC, 2 A). FIR-OR154-REQ Ratapihalla olevassa ryhmän jokaisessa ohjauskontaktorissa on käytettävänä potentiaalivapaa sulkukosketin ohjauskontaktorin asennon ilmaisua varten. FIR-OR155-REQ Molempien ohjauskontaktoreiden rinnankytketyillä koskettimilla saadaan tieto siitä, että ainakin toinen kontaktoreista on vetäneenä. Tämä tieto käytetään asetinlaitteella lämmityslaitteiden tilailmaisussa. FIR-OR156-REQ Mikäli jokin tehoporras on kytkettynä eikä kontaktoreiden yhteistä vetoilmaisua saada, ilmaistaan vaihteenlämmityslaitteiden olevan vialla. FIR-OR157-COM 2.7 Muut erikoislaitteet raiteessa FIR-OR158-DK FIR-OR159-REQ Vaihteiden ja raiteensulkujen lisäksi saattaa erikoistapauksissa asetinlaitteen alueella olla laitteita, joiden valvonta ja/tai ohjaus liitetään asetinlaitteen toimintaan. Tällaisia laitteita ovat muun muassa: - avattavat sillat - vaunuvaa at - raiteen sulkevat portit - laskumäkijarrut Näiden laitteiden liittäminen asetinlaitteeseen sekä niiden vaatimukset selostetaan laitekohtaisesti silloin, kun laitteita on asetinlaitteen alueella. Liikennevirasto Sivu 19 / 76

20 FIR-OR160-COM FIR-OR161-COM FIR-OR162-DK FIR-OR163-DK FIR-OR164-COM FIR-OR165-REQ FIR-OR166-COM FIR-OR167-COM FIR-OR168-COM FIR-OR169-DK FIR-OR170-DK FIR-OR171-DK 3 Opastimet 3.1 Yleistä Asetinlaitteen ja suojastuksen yhteydessä osoitetaan turvattu kulkutie tai sallittu junaliike kuljettajalle opastimien näyttämien opasteiden avulla. Junaliikenteelle käytettäviä opastimia ovat: - pääopastin - esiopastin - suojastusopastin - raideopastin (junakulkutien päätekohtamerkillä varustettu ja Seis opastetta näyttävä) - yhdistelmäopastin - lukitusopastin Vaihtoliikennettä palveleva opastin on: - raideopastin - yhdistelmäopastin - tasoristeysopastin Opastimien näyttämät opasteet on selostettu ja esitetty liitteessä. Opastinyksikön on oltava kaksoishehkulankalamppu tai LED-yksikkö. 3.2 Pääopastimet Opastimien opastekuvioiden ja värien selostuksessa on käytetty seuraavia opasteita: - Punainen kiinteä valo - Keltainen kiinteä valo - Vihreä kiinteä valo Opasteet Pääopastimen opasteet ovat seuraavat: - Seis (perustila) - Aja - Aja 35 Opasteiden merkitykset: Seis: - Opastinta ei saa ohittaa. FIR-OR172-DK Aja 35: - Opastimen saa ohittaa, mutta kulkutiellä on poikkeavalle raiteelle asetettu vaihde tai vaihteita ja niissä junan suurin sallittu nopeus on rajoitettu. Nopeus riippuu vaihteen mallista ja nopeustieto annetaan vaihteen nopeustietona JKVjärjestelmään tai jos tietoa ei ole saatavilla JKV-järjestelmältä on nopeusrajoitus 35km/h. Liikennevirasto Sivu 20 / 76

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 67 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 28.2.2011 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET 67 Muutoshistoria

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely

Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely 4 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely Liikenneviraston oppaita 4/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Jari Viitanen

Lisätiedot

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 1 RATO 6 Sisältö SISÄLTÖ 6 TURVALAITTEET... 7 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 21 6.2.1 Yleistä... 21 6.2.1.1

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET v1.3 14.5.2012. Sivu 1 / 78

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET v1.3 14.5.2012. Sivu 1 / 78 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET v1.3 14.5.2012 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 78 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 14.5.2012 SUOMEN

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä 1 (48) Antopäivä:..2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohdat 4, 7 ja 10 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU

Lisätiedot

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 9 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 9/2012 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä ll Määräys 1 (53) Antopäivä: 29.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU (32012D0088;

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 1 RATO 10 Sisältö SISÄLTÖ 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 5 10.1.1 Symbolit... 15 10.1.2 Lyhenteet... 16 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET... 19 10.2.1 Yleistä...

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

RF lyhytliikenäppäimet

RF lyhytliikenäppäimet RF 19 lyhytliikenäppäimet Yleiset tiedot Sovellusohjeita: RF 19 näppäimet tarjoavat suuren paininpinnan. Kun matalaprofiilisten näppäinten suunnittelussa käytetäännäppäinjaotusta >= 23 mm, näppäinten väleihin

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 3 SÄHKÖRATAMÄÄRÄYKSIÄ... 4 3.1 Jännitteiset rakenteet... 4 3.2 Työskentelyalue... 4 3.3 Sähköturvallisuuden

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 Maahantuoja Suomen Allaslaite Oy Tourukatu 24 40100 JYVÄSKYLÄ Tel 020 720 9292, Fax 020 720 9293 sal@suomenallaslaite.fi www.suomenallaslaite.fi 2 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tutkintaselostus C 3/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta R2013-E2 Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Vaaratilanne Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon

Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon VR Track Oy Suunnittelu Janne Peltonen Suomen Automaatioseuran turvallisuusjaosto (ASAF) Teemapäivä ja vuosikokous

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot