SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 76

2 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET ULKOLAITEVAATIMUKSET 76 Muutoshistoria Versio Päiväys Kuvaus Muutoksia RATO päivitystyön ja vaatimuksista tehtyjen kommenttien perusteella JKV-ohjauslinjamuutoksen, pysäytyslaitteen ja yhdistelmäopastimen lisääminen vaatimuksiin Muutoksia kohdassa koskien kaksipuolista ja yksipuolista risteysvaihdetta Indeksien ja viittausten korjauksia tekstiin Lopullinen versio Version 1.4 muutoskohdat: - Poistettu kohdat, joiden juokseva numero on: , Muutettu kohdat, joiden juokseva numero on:189, 253, 300, 302, 311, 312, 313, 314, 321, 414, Lisätty kohdat, joiden juokseva numero on: Liikennevirasto Sivu 2 / 76

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAITEEN VAPAANAOLON VALVONTALAITTEET Yleistä Raidevirtapiirit Raidevirtapiirin toiminnallisia vaatimuksia Raidevirtapiirien rajat Akselinlaskentalaitteet VAIHTEET Keskitetyt vaihteet Vaihdetyypit Yksinkertainen vaihde (YV) Pitkä erikoisvaihde Raideristeys Keskitetty raiteensulku ja pysäytyslaite Keskitetyn raiteensulun ja siihen liittyvän keskitetyn vaihteen välinen riippuvuus Laitteet keskitetyn vaihteen paikallista kääntämistä varten Asettimella käännettävät vaihteet, pysäytyslaitteet ja raiteensulut Muut vaihteen erikoislaitteet Vaihteenlämmityslaitteet Muut erikoislaitteet raiteessa OPASTIMET Yleistä Liikennevirasto Sivu 3 / 76

4 3.2 Pääopastimet Opasteet Opastimen Aja opasteeseen asettaminen Opastimen opaste varatun raiteen kulkutiessä Opastimen palautuminen Seis opasteeksi Opastimen asettaminen Seis opasteeksi Opastimen asettaminen uudelleen Aja opasteeksi Lampun ja LED yksikön valvonta Esiopastimet Opasteet Esiopastin pääopastimen mastossa Lamppujen valvonta Raideopastin Opasteet Asettaminen näyttämään Seis opastetta Asettaminen uudelleen näyttämään Aja varovasti opastetta Asettaminen näyttämään Ei opasteita opastetta Lampun tai LED yksikön valvonta Yhdistelmäopastin Junakulkutien aloittava opastin Ennakkotiedon antava opastin Vaihtokulkutien aloittava opastin Paikallislupa alueeseen liittyväopastin ja sivusuojana toimiva opastin LED yksikön valvonta Opastimien lamppuvirtapiirien tekniset vaatimukset (myös LED yksiköt) Opastimien lamppujen tekniset arvot LED opastimet Luokitukset Ympäristövaatimukset Fyysiset ominaisuudet Optiset ominaisuudet Linssin mekaaniset ominaisuudet Liikennevirasto Sivu 4 / 76

5 3.8.6 Luotettavuus Sähköinen liityntä Ylijännitesuoja Ylivirtasuoja LED valoyksikön suuntaus Asennus ja kunnossapito JUNIEN KULUNVALVONTA (JKV) Kulunvalvonnan avulla välitettävät opasteet Kulunvalvonnan liittäminen asetinlaitteeseen Koodainliityntä Keskitetty JKV ohjaus SUOJASTUS Yleistä Linjavaihteen laitteet Linjavaihteen toiminta ja riippuvuudet Linjavaihdetta suojaava opastin OHJAUS JA VALVONTALAITTEET Graafinen käyttöliittymä Kauko ohjaus Komennot Ohjatut elementit Kriittisen komennot Toimintojen ja vikojen ilmaisut Liikennevirasto Sivu 5 / 76

6 6.5 Esto ja huomautustekstit Periaatteet LIITYNTÄ TOISIIN ASETINLAITTEISIIN AJOJOHTOON LIITTYVÄT LAITTEET VAROITUSLAITOS Asetinlaitteelta tuleva varoitustieto Laitoksesta aiheutuvat riippuvuudet ja ilmaisut asetinlaitteeseen Laitoksen toiminnan projektointi asetinlaitteeseen Varoituslaitokselta tulevat ohjaukset ja ilmaisut Varoituslaitoksen korvauskytkin Huoltotien turvalaitos Avattavan sillan turvalaitos LIITE OPASTINJÄRJESTELMÄT Pää, esi ja raideopastimet Yhdistelmäopastimet ESIMERKKEJÄ ESIOPASTIMEN TOIMINNASTA LIIKENNEPAIKALLA PÄÄOPASTIMEN MASTOSSA ESIMERKKEJÄ ESIOPASTIMEN TOIMINNASTA SUOJASTUKSESSA Liikennevirasto Sivu 6 / 76

7 4 ESIMERKKEJÄ YHDISTELMÄOPASTIMEN TOIMINNASTA OPASTIMIEN TOIMINTA VIKATAPAUKSISSA Pää, esi ja raideopastimet Yhdistelmäopastimet OHJAUSLINJAT JA FIKTIIVISET OPASTEET OHJAUSLINJOJEN VIKATILANTEIDEN HALLINTA Liikennevirasto Sivu 7 / 76

8 Tunniste FIR-OR001-COM FIR-OR002-COM FIR-OR003-DK FIR-OR004-REQ FIR-OR005-REQ FIR-OR006-REQ FIR-OR007-REQ FIR-OR008-DK FIR-OR009-REQ FIR-OR010-REQ FIR-OR011-DK FIR-OR012-COM FIR-OR013-REQ FIR-OR014-REQ FIR-OR015-REQ FIR-OR016-REQ FIR-OR017-REQ FIR-OR018-REQ FIR-OR019-REQ FIR-OR020-REQ FIR-OR021-REQ FIR-OR022-REQ Vaatimukset 1 Raiteen vapaanaolon valvontalaitteet 1.1 Yleistä Raiteita tai tiettyjä raiteen osia, jotka kuuluvat junan kulkureittiin ja joiden kautta varmistetaan kulkuteitä, valvotaan erityisillä laitteilla. Näiden raiteiden osalta valvotaan seuraavat tilat: - Raide vapaa/raide varattu. - Raide lukittu kulkutielle/ei lukittu. - Raide ei suljettu liikenteeltä/raide suljettu liikenteeltä. Raiteen vapaana tai varattuna olo valvotaan ensi sijassa akselinlaskentalaitteiden tai raidevirtapiirien avulla. Osa näihin kuuluvista laitteista sijaitsee raiteessa, osa laitetilassa tai kaapissa raiteen vieressä. Raiteen vapaanaolon ilmaisulaitteet voivat sijaita joko kaapeissa tai laitetilassa. Raiteet tai tietyt raideosuudet täytyy olla sähköisesti lukittavissa kulkutien varmistamisen yhteydessä. Tämä lukitus on sähköinen toiminta, joka liittyy asetinlaitteen kulkutien ehtoihin ja toteutetaan asetinlaitteella. Raidevirtapiirien ja akselinlaskijoiden lisäksi, kiskokoskettimia, induktiosilmukoita ja junan nopeuden mittaamiseen perustuvia tekniikoita voidaan käyttää junaliikkeiden havaitsemiseen. Näitä käytetään pääasiassa tasoristeysten varoituslaitoksissa lisäinformaation saamiseksi ja hälytyksen käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi. 1.2 Raidevirtapiirit Raidevirtapiireinä on käytettävä tasavirta-, vaihtovirta- tai koodattuja äänitaajuusraidevirtapiirejä. Raidevirtapiirit on oltava joko päästä tai keskeltä syötettyjä ja yksi- tai kaksikiskoisesti eristettyjä. Raidevirtapiirien on laitteiden toiminnan ja mitoituksen puolesta oltava siten suunniteltuja, että ne suomalaisissa käyttöolosuhteissa täyttävät turvalaitteiden toiminnalle asetettavat varmuusvaatimukset. Raidevirtapiirien mitoituksen lähtöarvot: Raidevirtapiirien on toimittava seuraavassa toimintaypäristössä: - Vuotovastus 1,5 Ω/km. - Ajojohtojännite 25 kv / 50 Hz. - Paluuvirta raiteessa max 650 A (kaksiraiteisella radalla). - Imumuuntajaväli max 2,6 km. - Paluujohtimen kiskoon-liitäntäpisteiden väli max 2,6 km. - Pylväsmaadoitus suoraan toiseen kiskoon (pylvään maadoitusvastus min 10 Ω). Liikennevirasto Sivu 8 / 76

9 Tunniste FIR-OR023-REQ FIR-OR024-REQ FIR-OR025-REQ Vaatimukset - Yksiraiteisella radalla voidaan käyttää myös maadoitusten keräilyjohdinta pylväsmaadoituksen järjestämisessä. - Siltojen yms. maadoitus suoritetaan kaksikiskoisesti eristetyllä osuudella maadoituskuristimien avulla. Niitä täytyy olla mahdollisuus sijoittaa 1 kpl/raidekilometri. - Raidevirtapiirien virransyöttö tapahtuu asetinlaitteen virransyöttölaitteista. Näihin voidaan kytkeä myös suojastuksen raidevirtapiirien syöttö naapuriasetinlaitteelle tai johonkin välisuojastuspisteeseen saakka. FIR-OR026-COM FIR-OR027-REQ Raidevirtapiirin toiminnallisia vaatimuksia Laitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset, ellei voida osoittaa muilla keinoin saavutetun vastaava turvallisuus: FIR-OR028-REQ - Raidevirtapiirin on oltava säädettävissä siten, että releen päästäessä on kiskojen välinen jännite vähintään 1,0 V. FIR-OR029-REQ - Raidevirtapiiri tulkitaan vapaaksi vasta, kun raiderele on ollut 2 sekuntia vetäneenä. Releen päästö puolestaan vaikuttaa toimintoihin välittömästi. FIR-OR030-REQ - Raidevirtapiirin (releen) toiminta on tarkistettava asetinlaitteen ja suojastuksen kytkennöissä siten, että jos raiderele jää päästämättä kokonaan junan kulkureitillä (tai jos se vetää liian aikaisin), laitteisto havaitsee vian ja tämä ilmenee epänormaalina toimintana (kulkutie jää purkautumatta, suojastuksen perusasento häiriintyy) ja vaatii käyttäjältä erikoistoimenpiteitä. FIR-OR031-REQ - Peräkkäisten raidevirtapiirien toimintajärjestykseen perustuvat toiminnot on toteutettava siten, ettei toiminta häiriinny lyhyellä nopealla junallakaan tai kun toinen raidevirtapiireistä on lyhyt FIR-OR032-REQ - Raidevirtapiirien syöttöverkon jännitekatkon jälkeinen raidereleiden satunnainen vetojärjestys ei saa aiheuttaa vaarallisia toimintoja (esim. kulkutien ennenaikainen purkautuminen). FIR-OR033-REQ - Raidevirtapiirien toimielinten (raidereleen) hitaus (aikaviive) ei nopeidenkaan junien yhteydessä saa aiheuttaa minkäänlaista häiriötä, jossa opastin näyttäisi sallivampaa opastetta. FIR-OR034-REQ - Oikosulku missä tahansa kahden eri raidevirtapiirin välisessä eristyksessä aiheuttaa aina joko molempien tai ainakin toisen raidereleen päästämisen. FIR-OR035-REQ - Raidereleen väliasento tulkitaan epämääräiseksi tilanteeksi, joka vastaa osuuden varattuna oloa. Kulkutien purkutoiminnat eivät saa käynnistyä tai toteutua. FIR-OR036-COM Raidevirtapiirien rajat FIR-OR037-COM Raidevirtapiirien rajana toimii yleensä eristetty kiskojatko. Eräissä raidevirtapiireissä (mm. äänitaajuusraidevirtapiirit) voidaan käyttää myös syöttötaajuudelle viritettyjä toiminta-alueenrajaajia. FIR-OR038-REQ FIR-OR040-REQ Näiden suhteen on saatava tilaajan hyväksyminen mm. toiminta-alueen rajaajien tarkkuuden suhteen. Useissa tapauksissa on vaihteen kääntymisen ehtoja muutettava siten, että vaihteen normaalin kääntymisen ehdoksi on vaihteen oman raideosuuden lisäksi konfiguroitu myös viereinen raideosuus, jotta riittävä matka kielenkärkien edessä tulee valvotuksi. Liikennevirasto Sivu 9 / 76

10 Tunniste FIR-OR041-REQ FIR-OR042-COM FIR-OR043-DK FIR-OR044-REQ FIR-OR045-REQ FIR-OR046-REQ FIR-OR047-COM FIR-OR048-COM FIR-OR049-DK FIR-OR050-DK FIR-OR051-DK FIR-OR052-REQ FIR-OR053-COM FIR-OR054-REQ FIR-OR055-REQ Vaatimukset Samoin on kulkutien ehdoissa ulotettava vapaanaolon valvonta viereisiin raideosuuksiin, jotta kulkureitin vapaanaolon valvonta ulottuu risteävien raiteiden rajamerkkeihin saakka ja aukean tilan ulottuman (ATU) vaatimukset tulevat valvotuiksi. 1.3 Akselinlaskentalaitteet Raideosuuden vapaanaolon toteamista varten voidaan käyttää raidevirtapiirin asemesta akselinlaskentalaitteita. Akselinlaskentajärjestelmässä on tietyn raideosuuden molemmissa päissä laitteet, joiden avulla lasketaan raideosuudelle menneet ja sieltä poistuneet akselilukumäärät. Näiden vertailulla voidaan raideosuus todeta varatuksi tai vapaaksi. Akselinlaskentajärjestelmän on laitteidensa ja toimintansa puolesta täytettävä turvalaitetekniset varmuusvaatimukset. Akselinlaskentalaitteita käytettäessä voidaan linjasuojastuksen ja akselinlaskennan toiminnat yhdistää. Tällöin raiteen vapaanaolon valvonta sisältyy linjasuojastusjärjestelmään. Akselinlaskentalaitteet soveltuvat raideosuuden vapaanaolon valvontaan silloinkin, kun kiskojen eristämistä ei voida suorittaa. Tällaisia tapauksia ovat eräät sillat ja raiteet vaunuvaakojen osalta. 2 Vaihteet 2.1 Keskitetyt vaihteet Vaihteita käytetään liikkuvan kaluston siirtymiseen raiteelta toiselle sekä kulkutien sivusuojan aikaansaamiseen. Asetinlaitteen yhteydessä olevat keskitetyt vaihteet on varustettu vaihteenkääntölaitteella. Vaihteenkääntölaitteita on yleensä yksi kutakin vaihdetta kohti, mutta erikoisvaihteissa kääntölaitteita on useita, jopa 7 kpl. Käytössä on sekä sähkömoottorilla toimivia että sähköhydraulisia vaihteen kääntölaitteita. Yleisesti vaihteenkääntölaitteen moottorina käytetään kolmivaiheista oikosulkumoottoria 380V/50Hz. P = 0,4 kw, kääntymisaika 2-3 s. Erikoistapauksissa (esim. laskumäkiasetinlaitteet) moottorin teho on suurempi ja vaadittu kääntymisaika 0,7-1,0 s. Vaihteenkääntölaitteeseen voidaan kytkeä käsikampi, jolla vaihde käännetään esim. kääntölaitteen tai virransyötön rikkouduttua. Käsikammen käytön yhteydessä ohjaus- ja valvontavirtapiirit pakkokatkaistaan. Vaihteenkääntölaitteen vaatimukset on spesifioitu erikseen. Vaihteenkääntämiseen ja asennon valvontaan käytetään yleensä nelilankakytkentää. Koska junaturvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että vaihde junaliikkeiden aikana on ja pysyy oikeassa pääteasemassaan, asetetaan vaihteenkääntökytkennälle vastaavat erikoisvaatimukset. FIR-OR056-REQ Vaihteenkääntökytkennän on sekä moottorin tehonsyötön että asennonvalvonnan osalta toimittava luotettavasti Suomessa käytössä olevilla asetus-etäisyyksillä (asetinlaite-vaihde) ja Suomessa käytettyjen kaapeleiden ominaisarvoilla. Liikennevirasto Sivu 10 / 76

11 Tunniste FIR-OR057-DK FIR-OR058-REQ FIR-OR059-COM FIR-OR060-COM FIR-OR061-DIAG Vaatimukset Vaihteenkääntölaitteet aiheuttavat käynnistyshetkellä virtasysäyksen. Kulkutietä varmistettaessa voi käynnistyä samanaikaisesti useita kääntölaitteita. Yhteisen virtasysäyksen pienentämiseksi porrastetaan kulkutiehen kuuluvien ja liittyvien kääntölaitteiden käynnistys tapahtuvaksi yhdessä tai kahdessa ketjussa siten, että käynnistyshetkien välillä on ms:n ero. 2.2 Vaihdetyypit Yksinkertainen vaihde (YV) FIR-OR062-REQ Yksinkertainen vaihde ja sen asennon osoitusmerkinnät. Vaihteen oikeaan haaraan johtava vaihteen asento on aina + (plus) ja vasempaan haaraan johtava vaihteen asento on aina (miinus). Kaksipuolinen risteysvaihde on projektoitava kahtena yksinkertaisena vaihteena asetinlaitteen logikassa. Liikennevirasto Sivu 11 / 76

12 Tunniste FIR-OR063-DIAG Vaatimukset Kaksipuolinen risteysvaihde Ratakilometrit a d a A A C d C FIR-OR064-REQ Kaksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot Kääntölaite C Kääntölaite A Kaksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + b d b c + a c FIR-OR065-REQ Yksipuolista risteysvaihdetta (FIR-OR066-DIAG ja taulukot FIR-OR067-REQ ja FIR-OR068-REQ) on käsiteltävä turvalaitoksessa kuten kaksipuolista risteysvaihdetta, joka ei mahdollista toista vaihteen poikkeavan raiteen kautta kulkevista kulkureiteistä. Liikennevirasto Sivu 12 / 76

13 Tunniste FIR-OR066-DIAG Vaatimukset Yksipuolinen risteysvaihde FIR-OR067-REQ Yksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot, kun vaihde ei mahdollista kulkureittiä a-c. Kääntölaite C Kääntölaite A Yksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + b d b c FIR-OR068-REQ Yksipuolisen risteysvaihteen kääntölaitteiden asennot, kun vaihde ei mahdollista kulkureittiä b-d. Kääntölaite C Kääntölaite A Yksipuolisen risteysvaihteen kulkureitti + + a d + a c b c FIR-OR069-COM FIR-OR070-REQ Pitkä erikoisvaihde Pitkät erikoisvaihteet tulee varustaa kahdella tai useammalla kääntölaitteella, (Kuva FIR-OR071-DIAG) riippuen vaihteen rakenteesta. Liikennevirasto Sivu 13 / 76

14 Tunniste FIR-OR071-DIAG Vaatimukset Tyypilliset pitkät erikoisvaihteet ja niiden varusteet: a 1:14 ja 1:11,1 b 5000/3000-1:28 c 1:15,5 ja 1:18 d 5000/2500-1:26 FIR-OR072-REQ FIR-OR073-REQ FIR-OR074-REQ FIR-OR075-REQ FIR-OR076-REQ FIR-OR077-REQ Pitkä vaihde voidaan varustaa myös yhdellä tai useammalla valvontakoskettimella ja niiden valvonta on voitava liittää vaihteen asennon valvontakytkentään. Kiinteällä risteyskappaleella varustetussa pitkässä vaihteessa on vähintään kaksi kääntölaitetta ja liikkuvalla risteyskappaleella varustetussa vähintään kolme kääntölaitetta. Pitkässä erikoisvaihteessa käytetyt kääntölaitteet ovat ei-aukiajettavaa tyyppiä. Pitkän erikoisvaihteen kääntölaitteiden ohjauskytkentä on sovitettava siten, että ne ovat kääntölaitteiden käynnistysketjussa peräkkäisinä, jotta käynnistyshetkien ero olisi mahdollisimman pieni (enintään 200 ms). Kuvassa FIR-OR071-DIAG esimerkeissä b ja f, kääntölaitteiden käynnistymisjärjestys on 5 ja 6 ensin yhtä aikaa keskenään samanaikaisesti, ja sekä sitten 1, 2, 3 ja 4. Liikkuvan risteyskappaleen käännön ei välttämättä tarvitse olla samanaikainen kielien käännön kanssa. Pitkän erikoisvaihteen ohjauskytkennän on oltava sellainen, että kun ensimmäinen kääntölaite on käynnistynyt, kääntyminen jatkuu kaikkien muiden osalta loppuun, vaikka vaihteen raideosuus tulisi varatuksi käynnistymisten välillä. FIR-OR078-REQ Laitoksen virransyöttölaitteet on mitoitettava kaikkien mahdollisesti samanaikaisesti kääntymässä oleviksi kääntölaitteiden tehontarvetta, käynnistyspiikit huomioiden, vastaavaksi, myös varavoimakäytössä. Liikennevirasto Sivu 14 / 76

15 FIR-OR079-COM FIR-OR080-DIAG Raideristeys Raideristeys FIR-OR081-DK Raideristeyksessä on kaksi kulkumahdollisuutta, 1-2 ja 3-4. Raideristeyksessä ei ole liikkuvia osia. FIR-OR082-REQ Raideristeys voidaan myös lukita liikenteeltä erillisellä komennolla. Komennot kohdistetaan risteyksen numeron perusteella. FIR-OR083-REQ Raideristeyksen vapaanaolo on valvottava. FIR-OR084-REQ Eräissä vikatilanteissa on varatun risteyksen fiktiivinen asentotila häiriön jälkeen palautettava erillisellä komennolla. Tämä vaatii oman ohjauskomennon, vaikka risteyksessä ei ole liikkuvia osia. FIR-OR085-COM Keskitetty raiteensulku ja pysäytyslaite FIR-OR086-DIAG Pla V Keskitetty raiteensulku Pysäytyslaite Liikennevirasto Sivu 15 / 76

16 FIR-OR087-DK Raiteensulun tarkoituksena on pysäyttää tai suistaa raiteelta kalusto, joka yrittää kulkea raiteensulun ohi. Raiteensulkua käytetään lähinnä kuormausraiteilla muodostamaan sivusuoja kulkutieraiteen liikenteelle. Keskitetyn raiteensulun tilalla voidaan käyttää keskitettyä pysäytyslaitetta, jota koskee raiteensulusta esitetyt vaatimukset. FIR-OR088-REQ Keskitetty raiteensulku on ohjattu ja valvottu kuten vaihde ja sen yhteydessä käytetään samanlaista kääntölaitetta. FIR-OR089-REQ Kääntölaitteella varustetun keskitetyn raiteensulun toiminnan on vastattava kääntölaitteella varustetun vaihteen toimintaa, mutta poikkeuksena raiteensulun raideosuuden vapaanaolon valvonta, jonka täytyy olla toiminnassa vain käännettäessä raiteensulkua kiskoille. FIR-OR090-COM FIR-OR091-REQ FIR-OR092-DIAG Keskitetyn raiteensulun ja siihen liittyvän keskitetyn vaihteen välinen riippuvuus Tietyissä, erikseen määritellyissä tapauksissa kytketään vaihde ja raiteensulku keskenään riippuvaisiksi. FIR-OR093-REQ FIR-OR094-REQ FIR-OR095-REQ FIR-OR096-REQ FIR-OR097-REQ FIR-OR098-COM FIR-OR099-REQ FIR-OR100-REQ Keskitetty raiteensulku ja vaihde Perusasennossa raiteensulku (Sp 322 kuva FIR-OR092-DIAG) sulkee kuormausraiteen (151) liikenteeltä ja vaihde (V321) on käännettynä liikenteelle kulkutieraiteella (150). Raiteensulku ja vaihde kääntyvät raiteensulun kääntökomennolla. Kun annetaan komento kääntää vaihde (V321) johtamaan raiteensululla suojatulle raiteelle (151), raiteensulku (Sp 322) täytyy ensin olla poistettu kiskolta ja vaihde (V 321) ei ala kääntymään ennen kuin raiteensulku on valvotusti pääteasennossa "Pois raiteelta". Käännettäessä vaihde (V 321) takaisin kulkutieraiteen (150) liikenteelle, saavat vaihde ja raiteensulku kääntökomennon samanaikaisesti. Kulkutien mukainen automaattinen vaihteenkääntö ohjaa vaihteen ja raiteensulun yhdistettyä kääntymistä. Mikäli laitteet ovat joutuneet esim. jännitekatkon seurauksena ristiriitaisiin asentoihin, ilmaistaan yksittäinen kääntämisen tarve näytöllä ja laitteet voidaan kääntää perusasentoihin yksittäisillä kääntökomennoilla. 2.3 Laitteet keskitetyn vaihteen paikallista kääntämistä varten Keskitettyjä vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja on yleensä voitava kääntää myös paikallisesti (vaihtotyöt, huoltotyöt). Paikallista kääntämistä varten on saatava lupa asetinlaitteelta. Kun lupa on saatu, täytyy vaihteen olla käännettävissä paikalliskääntöpainikkeella. Painikkeet paikallista kääntämistä varten on sijoitettava enintään 75 m vaihteesta (kojekaapin seinällä tai erillisessä pylväässä). Liikennevirasto Sivu 16 / 76

17 FIR-OR101-REQ Paikalliskääntöpainikkeet sijoitetaan siten, että käyttäjä näkee vaihteen ja sen tunnuksen siitä kohdasta, josta hän käyttää painikkeita. FIR-OR102-REQ Vaihteen paikallisohjauskotelo on sijoitettava siten, että vaihteen paikallisohjauskotelon edessä kytkimien puolella on vähintään 1000 mm esteetöntä tilaa, kun otataan huomioon radan vieressä oleva aukean tilan ulottuma. FIR-OR103-REQ Paikalliskääntöpainikkeet on sijoitettava metalliseen vaihteenpaikallisohjauskoteloon. FIR-OR104-REQ Paikalliskääntöpainikkeista on pystyttävä helposti tunnistamaan, mitä vaihdetta ne koskevat. (Merkintä, geografinen sijoittelu). FIR-OR105-REQ Jokaisessa vaihteessa, jotka kuuluvat ainakin yhteen paikallisluparyhmään on paikalliskääntöpainikekotelossa oltava paikalliskääntöpainike ja merkkivalo. FIR-OR106-REQ Paikallisluvan palautuspainike ja merkkivalo on oltava jokaisessa vaihteen paikallisohjauskotelossa olevaa vaihteen paikallislupaaryhmää kohden. FIR-OR107-REQ Paikalliskääntölmailsimet ilmaisevat seuraavasti: FIR-OR108-REQ - Ei lupaa, ei valoa. FIR-OR109-REQ - Lupa annettu, vaihde on erikseen lukittu, ei valoa. FIR-OR110-REQ - Lupa annettu, vaihde pääteasennossa, kiinteä valkoinen valo. FIR-OR111-REQ - lupa annettu, vaihde ei ole pääteasennossa, vilkkuva valkoinen valo. FIR-OR112-REQ Paikallislupailmaisimet ilmaisevat seuraavasti: FIR-OR113-REQ - Ei lupaa, ei valoa. FIR-OR114-REQ - Lupa annettu, valvontaehdot eivät ole enää voimassa, vilkkuva valkoinen valo. FIR-OR115-REQ - Lupa annettu, kiinteä valkoinen valo. FIR-OR116-REQ Vilkkuvan valon taajuus on oltava välillä 2-10 Hz (FIR-OR111 ja FIR-OR114). FIR-OR117-REQ Kääntöpainikkeita voidaan sijoittaa useampia samaan koteloon, kun vaihteet sijaitsevat vierekkäin. Vaihteen pääteasennon ilmaisun on oltava vaihdekohtainen. FIR-OR118-REQ Vaihteiden paikallisluvat ryhmitellään vaihteiden sijainnin mukaan luparyhmiksi. FIR-OR119-REQ Paikalliskääntöpainikkeiden rakenteen on oltava sellainen, tai mekaanisesti siten suojattu, ettei ulos sijoitetun painikkeen suhteen ole jäätymisvaaraa, jonka seurauksena painike jäisi alaspainettuun asentoon aiheuttaen tarkoittamattoman vaihteenkäännön lupaa annettaessa. FIR-OR120-REQ Jos painike jää alaspainettuun asentoon, siitä on annettava häiriöilmaisu. FIR-OR121-REQ Paikalliskääntöpainikkeella annettu vaihteen kääntö komento ei saa jäädä muistiin eikä sitä saa toistaa automaattisesti, jos vaihdetta ei ole onnistuttu kääntämään komentoa annettaessa. FIR-OR122-REQ Paikalliskääntöpainikkeen valvontapiirin ja siinä käytettyjen komponenttien on oltava turvalaiteteknisten varmuusvaatimusten mukaisia. Toiminnan on oltava luotettava määritellyillä etäisyyksillä ja kaapelityypeillä. FIR-OR123-REQ Paikalliskääntöpainikkeiden perustila on valvottava siten, että jos jokin ko. luparyhmän painike on yhtäjaksoisesti poissa perustilastaan yli tietyn ajan (5 s), paikallisluvan anto estetään. Luvan ollessa jo annettuna estetään kaikkien ko. luparyhmään kuuluvien vaihteiden paikallinen kääntäminen. Liikennevirasto Sivu 17 / 76

18 FIR-OR124-REQ FIR-OR125-COM Tilapäisen painikevian poistuessa itsestään palautuu kääntömahdollisuus automaattisesti, muuten vikatilanteessa paikallislupa on palautettava asetinlaitteen hätävaraisella komennolla. Vikatilanne ilmaistaan asetinlaitteen käyttöliittymässä. 2.4 Asettimella käännettävät vaihteet, pysäytyslaitteet ja raiteensulut FIR-OR126-DK Ratapihalla on myös vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja, joiden kääntäminen suoritetaan aina paikallisesti vaihteen yhteydessä olevalla asettimella. FIR-OR127-REQ Tietyissä tapauksissa näitä elementtejä valvotaan kulkutie-ehdoissa. Tällaisten laitteiden riippuvuudet ja lukitukset on järjestetty avainsalpalaitteen, varmistuslukon ja avaimien avulla. FIR-OR128-REQ Asetin lukitaan vaihteen, pysäytyslaitteen tai raiteensulun kääntämisen jälkeen perusasentoon varmistuslukolla ja vain tällöin voidaan asentoa vastaava yksilöity avain poistaa lukosta. FIR-OR129-REQ Avainsalpalaite hyväksyy vain tämän yksilöidyn avaimen. Kun avainsalpalaite lukitaan, avainta ei voida irrottaa laitteesta ja valvottava vaihde tai raiteensulku on valvottuna ja lukittuna. FIR-OR130-REQ Kun vaihdetta tai raiteensulkua käytetään, vapautetaan avain salpalaitteesta erillisellä asetinlaitteen komennolla tai paikallisluvalla. FIR-OR131-REQ Avainsalpalaite sijoitetaan vaihteen läheisyyteen kytkinkaapin seinälle tai erilliseen mastoon. FIR-OR132-REQ Avainsalpalaitteessa on oltava ilmaisin, joka osoittaa, milloin avain on siitä irrotettavissa. FIR-OR133-REQ Avainsalpalaitteen on oltava säänkestävä ulosasennettava tai se on suojattava erillisellä kotelolla. Ilmaisin on oltava nähtävissä koteloa avaamatta. FIR-OR134-REQ Avainsalpalaitteesta irrotettu avain viedään lukitun laitteen varmistuslukkoon, joka voidaan avata ja laite näin vapauttaa lukituksesta. FIR-OR135-REQ Varmistuslukot ja niiden avaimet ovat suomalaista omaa mallia. Avainsalpalaitteen sovittaminen varmistuslukon avaimiin sopivaksi on erikseen neuvoteltava tilaajan kanssa. FIR-OR136-REQ Laitteiden käyttö vikatilanteissa on tehtävä mahdolliseksi joko hätävaraisen erikoiskomennon avulla tai vara-avainta käyttäen. Vara-avaimet sinetöidään. FIR-OR137-REQ Avainsalpalaitteiden valvonta- ja ohjauspiirien ja kytkentöjen on oltava toteutettu turvalaiteteknisiä varmuusvaatimuksia vastaavin laittein ja menetelmin. FIR-OR138-COM 2.5 Muut vaihteen erikoislaitteet FIR-OR139-DK Vaihteissa käytetään joissain tapauksissa erillisiä kielenasennon valvontakoskettimia. Niiden valvonta voidaan liittää keskitetyissä vaihteissa kääntölaitteen ohjauspiiriin tai paikallisesti käännettävissä vaihteissa varmistuslukolla toteutetun valvonnan varmistukseksi. FIR-OR140-REQ Vaihteen kääntökytkennässä ja avainsalpalaitteen valvonnassa on oltava mahdollisuus näiden koskettimien valvonnan kytkemiseksi osaksi päävalvontapiiriä. FIR-OR141-COM 2.6 Vaihteenlämmityslaitteet Liikennevirasto Sivu 18 / 76

19 FIR-OR142-COM Lisätietoja vaihteenlämmitysjärjestelmistä Liikenneviraston dokumentissa B17 (Vaihteenlämmityksen tekniset määreet) FIR-OR143-COM Liikennevirastolta saa lisätietoja vaihteenlämmitystyypeistä. FIR-OR144-DK Asetinlaitteeseen kuuluvat keskitetyt vaihteet ja keskitetyt pysäytyslaitteet tulee varustaa lämmityslaittein. Näillä pyritään varmistamaan vaihteiden ja pysäytyslaitteiden häiriötön toiminta talviolosuhteissa. FIR-OR145-DK Lämmityslaitteisiin kuuluvat vaihteiden tukikiskoihin tai eräissä tapauksissa myös kieliin kiinnitetyt lämmitysvastukset. FIR-OR146-REQ Jokaista vaihteenlämmitysryhmää on voitava ohjata erikseen manuaalisesti (maksimi lämmitysaika 2 tuntia) ja automaattisesti termostaatin avulla. FIR-OR147-DK Käytetty teho on yleensä 6-8 kw normaalivaihteen kieliparia kohti. Kaksipuolisen risteysvaihteen teho vaihtelee välillä kw. Pitkän erikoisvaihteen lämmitysteho on samaa luokkaa. Lämmityslaitteiden teho syötetään yleensä ratapihalle sijoitetuista muuntajista. FIR-OR148-REQ Ratapihan vaihteet ja pysäytyslaitteet jaetaan lämmitysryhmiin, joihin kuuluu yleensä 1-10 vaihdetta ja/tai pysäytyslaitetta. Kullakin ryhmällä on yhteinen ohjaus ja ilmaisut. FIR-OR149-REQ Lämmitysteho kytketään kolmessa eri tehoportaassa: 1/2-teho, 3/4-teho ja 1/1-teho. Ohjausta varten tarvitaan siis 4 erillistä komentoa. FIR-OR150-DK Ilmaisun on näytettävä, mikä tehoporras on kytkettynä. Ilmaisun on myös osoitettava ohjausjärjestelmässä olevat viat. FIR-OR151-DK Ratapihan jakokeskukseen tulevat ohjauskontaktorit hankkii ja asentaa tilaaja itse. FIR-OR152-DK Ohjauskontaktoreita on kaksi. Toinen kontaktori kytkee 1/2-tehon, toinen 3/4-tehon ja molempien kontaktoreiden ollessa vetäneenä on 1/1-teho kytkettynä. FIR-OR153-REQ Kontaktorit toimivat 24 V:n, 48 V:n tai 60 V:n tasajännitteellä riippuen asetinlaitteesta. Kontaktoreiden ohjausta varten on asetinlaitteeseen sisällyttävä potentiaalivapaat relekoskettimet (60 V DC, 2 A). FIR-OR154-REQ Ratapihalla olevassa ryhmän jokaisessa ohjauskontaktorissa on käytettävänä potentiaalivapaa sulkukosketin ohjauskontaktorin asennon ilmaisua varten. FIR-OR155-REQ Molempien ohjauskontaktoreiden rinnankytketyillä koskettimilla saadaan tieto siitä, että ainakin toinen kontaktoreista on vetäneenä. Tämä tieto käytetään asetinlaitteella lämmityslaitteiden tilailmaisussa. FIR-OR156-REQ Mikäli jokin tehoporras on kytkettynä eikä kontaktoreiden yhteistä vetoilmaisua saada, ilmaistaan vaihteenlämmityslaitteiden olevan vialla. FIR-OR157-COM 2.7 Muut erikoislaitteet raiteessa FIR-OR158-DK FIR-OR159-REQ Vaihteiden ja raiteensulkujen lisäksi saattaa erikoistapauksissa asetinlaitteen alueella olla laitteita, joiden valvonta ja/tai ohjaus liitetään asetinlaitteen toimintaan. Tällaisia laitteita ovat muun muassa: - avattavat sillat - vaunuvaa at - raiteen sulkevat portit - laskumäkijarrut Näiden laitteiden liittäminen asetinlaitteeseen sekä niiden vaatimukset selostetaan laitekohtaisesti silloin, kun laitteita on asetinlaitteen alueella. Liikennevirasto Sivu 19 / 76

20 FIR-OR160-COM FIR-OR161-COM FIR-OR162-DK FIR-OR163-DK FIR-OR164-COM FIR-OR165-REQ FIR-OR166-COM FIR-OR167-COM FIR-OR168-COM FIR-OR169-DK FIR-OR170-DK FIR-OR171-DK 3 Opastimet 3.1 Yleistä Asetinlaitteen ja suojastuksen yhteydessä osoitetaan turvattu kulkutie tai sallittu junaliike kuljettajalle opastimien näyttämien opasteiden avulla. Junaliikenteelle käytettäviä opastimia ovat: - pääopastin - esiopastin - suojastusopastin - raideopastin (junakulkutien päätekohtamerkillä varustettu ja Seis opastetta näyttävä) - yhdistelmäopastin - lukitusopastin Vaihtoliikennettä palveleva opastin on: - raideopastin - yhdistelmäopastin - tasoristeysopastin Opastimien näyttämät opasteet on selostettu ja esitetty liitteessä. Opastinyksikön on oltava kaksoishehkulankalamppu tai LED-yksikkö. 3.2 Pääopastimet Opastimien opastekuvioiden ja värien selostuksessa on käytetty seuraavia opasteita: - Punainen kiinteä valo - Keltainen kiinteä valo - Vihreä kiinteä valo Opasteet Pääopastimen opasteet ovat seuraavat: - Seis (perustila) - Aja - Aja 35 Opasteiden merkitykset: Seis: - Opastinta ei saa ohittaa. FIR-OR172-DK Aja 35: - Opastimen saa ohittaa, mutta kulkutiellä on poikkeavalle raiteelle asetettu vaihde tai vaihteita ja niissä junan suurin sallittu nopeus on rajoitettu. Nopeus riippuu vaihteen mallista ja nopeustieto annetaan vaihteen nopeustietona JKVjärjestelmään tai jos tietoa ei ole saatavilla JKV-järjestelmältä on nopeusrajoitus 35km/h. Liikennevirasto Sivu 20 / 76

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot