TASEKIRJA Kv LIITE 7 Kh LIITE 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012. Kv 28.5.2013 24 LIITE 7 Kh 11.4.2013 56 LIITE 18"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 Kv LIITE 7 Kh LIITE 18

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleistietoa Luottamuselin- ja toimialaorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys Kuntien talouden kehitys Oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa KUNNAN HENKILÖSTÖ Ypäjän kunnan henkilöstö ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoiset) TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

3 1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus Kunnanhallitus Johtamispalvelut Hallintopalvelut Maaseutulautakunta Maaseututoimi Lomituspalvelut Perusturvalautakunta Varhaiskasvatus Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Muu sosiaalitoimi Terveydenhuolto Sivistyslautakunta Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Muut koulutuspalvelut Kirjasto Kulttuuritoimi Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Rakennuslautakunta Lupa- ja valvontapalvelut Tekninen lautakunta Yleiset alueet

4 Rakennukset Vesihuoltolaitos Palo- ja pelastuspalvelut Muut tekniset palvelut Kuntakonserni Ulkoiset kulut ja tuotot Sisäiset kulut ja tuotot Sisäiset ja ulkoiset kulut ja tuotot Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Investointiosan toteutumisvertailu Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

5 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot (ulkoiset) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Pakollisten varausten muutos Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot /-tappiot Rahoitustuotot Satunnaiset erät TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien sijoitukset Oleelliset kuntayhtymäosuuksien muutokset Saamiset Rahoitusarvopaperit Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainamäärän kehitys Siirtovelat KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Oman pääoman muutokset Omistukset muissa yhtiöissä VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstökulut Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstömenot

6 3.7.4 Henkilöstön tila Poissaolot Investoinnit henkilöstöön Työterveyshuolto Koulutus Tyky-toiminta Palkkojen tarkistukset vuonna SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT KÄYTÖSSÄ OLEVAT TOSITELAJIT SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSMERKINTÄ

7 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Suomalainen 150 vuoden ikään ehtinyt kunnallinen itsehallinto käy läpi näinä aikoina voimakkainta muutosta kuin kertaakaan aikaisemmin historiansa aikana. Muutos ja myllerrys niin kuntarakenteissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla on jäsentämättömässä ja suuressa epävarmuuden olotilassa. Maan hallituksen pyrkimys kohti vahvempia peruskuntia (suuria keskuskaupunkeja) on kaikessa viestinnässä selviö. Pitkään jatkunut muutosprosessi tuo mukanaan myös suurta epävarmuutta kunnan arkipäivän toimintoihin ja vaikuttaa henkilöstöä kuormittavasti. Normaali kunnan kehittämistyö on vaikeutunut ja on ainakin jonkinlaisessa pysähdyksen tilassa. Arkipäivän asioista on kuitenkin selvitty. Muutoksia on pystytty itsekin tekemään oma-aloitteisuuden pohjalta ja konkreettisia toteutuksia on aikaansaatu mm. kunnallistekniikan ja kaavoituksen eteenpäin viemisessä. Kunnassa toimii lisäksi seuroja, yhdistyksiä ja eri järjestöjä aktiivisella otteella. Nämä ovatkin tärkeitä yhteistyötahoja muutostilanteessa. Kunnan omassa toimintaympäristössä on myös oma- ja yhteisaloitteisesti tapahtunut muutosta toimintavuoden 2012 aikana. Taloushallinnon yhteisohjelmien käyttöönotossa on tapahtunut lisääntyvää yhteistyötä naapurusten kesken. Niin ikään kuntien elinkeinostrategiassa haetaan laajentuvaa yhteistyötä. Yhteistyöllä edetään myös yli maakuntarajan, mm. rakennustarkastuksesta on sovittu tarvittavan palvelun hankintaa Loimaan kaupungilta. Loimaalla toimii myös kuuden kunnan yli maakuntarajat ylittävä maaseututoimen yhteistyö. Lomatointa Forssan seudulla hallinnoidaan edelleenkin Ypäjältä, mukana Forssan seudun kuntien lisäksi varsinaissuomalainen Someron kaupunki. Kunnan hallinnon sääntöjä on jouduttu rukkaamaan valtuustoa myöten muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Näin on tapahtunut monen hallintokunnan osalla. Nuoriso- ja liikuntatoimi siirtyi vuodenvaihteessa kunnanhallituksen alaisuudesta sivistystoimeen. Varhaiskasvatuksen siirto odottanee suurta sote-ratkaisua, vielä se kuuluu perusturvan alaisuuteen, mutta tulevina aikoina sekin siirtynee sivistystoimeen. Hallintokuntien johtosääntöjä on uusittu. Henkilöstön siirtoa on tapahtunut joko eläköitymisten ja/tai siirtojen myötä uusiin tehtäviin tai toisiin kuntiin. Lukuisat kokoustapahtumat ja laaja-alaiset lausuntojen valmistelut eritoten seudullisina ovat paljon aikaa vieviä ja ovat keskeisiä vaiheita nykypäivän kiireen keskellä. Vaalivuonna 2012 Ypäjän kunta solmi kansainvälisen yhteistyösopimuksen unkarilaisen Babolnan kaupungin kanssa. Yhteistyön arvellaan tuovan sellaisia yhteyksiä, jotka edesauttavat kulttuurillista, taloudellista, yhteiskunnallista ja urheilun yhteistyön kehittämistä, hoitamista ja motivoimista Unkarin ja Suomen välillä. Kuntataloudessa menot pitää saada entistä paremmin sopeutettua käytössä oleviin tuloihin. Tulopuoli pääsääntöisesti on helpommin arvioitavissa, menoissa tapahtuu herkästi ylityksiä. Monia yllättäviä ja äkkiarvaamattomiakin tilanteita syntyy helposti ja niillä on heti vaikutuksensa talouden tasapainoon. Tärkeä tunnusluku eli vuosikate (tulojen ja menojen erotus) oli toimintavuonna toki positiivinen, mutta sillä saadaan poistot vain vajaalta puolilta osin katetuksi. Näin ollen kertynyt kuntatalouden alijäämä joudutaan kirjanpidollisesti kattamaan taseessa olevasta ylijäämästä. Talouden tasapainottamisohjelma on edelleenkin käytössä, tointen ja virkojen täyttö käydään läpi tapauskohtaisesti ja talkoovapaita suositaan. Tasaista menojen kasvua ilmenee lähes joka sektorilla, sijaisten palkkaus on eritoten suurennuslasin alla ja kaikesta näköpiirissä olevasta yritetään selviytyä. Henkilöstövaihdosten yhteydessä tehtävänkuvissa joudutaan tekemään muutoksia. 7

8 Kunnan toiminnoista todettakoon Kurjenmäen itäosan asemakaavan kunnallisteknisten ratkaisujen toteutuminen, Palikkalan osayleiskaavan laadintatyö pääsi hyvään vauhtiin, mutta Ypäjänkylän osayleiskaavan jatkokehittely lykkääntyi seuraavaan vuoteen. Ypäjällä maaliskuussa 2013 Vesa Ketola kunnanjohtaja Kunnan hallinto Yleistietoa Ypäjä on pinta-alaltaan 182 km 2 :n maaseutumainen alue Lounais-Hämeessä, Kanta- Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien rajalla. Seudullista yhteistyötä tehdään tiiviisti mm aluekehittämisessä Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Tammelan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös yli maakuntarajan, erityisesti Loimaan kaupungin kanssa. Kunta on huolehtinut kuntalaisten peruspalveluista itse lukuun ottamatta terveydenhuoltoa, jota hallinnoi ja järjestää Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja toisen asteen koulutusta, jota ollaan mukana järjestämässä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä sekä Hevosopisto Oy:ssä. 8

9 Asukasluku Asukasluvun kehitys Ypäjän kunnan asukasluku laski vuoden 2012 aikana 1,6 %:lla, 41 henkilöllä. Laskusta puolet johtui syntyneiden vähemmyydestä ja puolet negatiivisesta nettomuutosta Luottamuselin- ja toimialaorganisaatio Ypäjän kunnan keskeinen luottamuselin- ja toimialaorganisaatio on esitetty seuraavassa kaaviossa. Valtuusto Hallitus Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Vapaa-aikalautakunta 9

10 Maaseutulautakunta ja vapaa-aikalautakunta lakkautettiin KUNNANVALTUUSTO Vuosien kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja Matti Alanko kesk Jouni Paloposki kesk 1.varapuheenjohtaja Isto Kärkäinen kesk Pauli Perho kok 2. varapuheenjohtaja Jari Hepomaa kok Risto Rantanen kesk Eija Kara kesk Jari Rämö kesk Juhani Kaunela kesk Markku Saastamoinen kok Markku Leppälahti kesk Tapio Salo vas Keijo Leppänen kesk Veijo Simola vas Juha Lundström vihr Simo Suonpää sdp Matti Mikkola kesk Pasi Uusitalo kesk Iris Ojala kok Tuija Vaittinen kesk Pirjo-Riitta Palonen sdp Katja Mäkinen vas Kunnanvaltuuston sihteerinä toimi vs.hallintojohtaja Anne Järvinen ja hallintojohtaja Erkki Virolainen. TARKASTUSLAUTAKUNTA Vuosien tarkastuslautakunta: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Tuija Vaittinen Matti Mikkola Riitta Pyykkö Tommi Siren Tapio Salo Pasi Kaunisto

11 KUNNANHALLITUS Vuosien kunnanhallitus: Puheenjohtaja: Markku Leppälahti 1. varapuheenjohtaja: Eija Kara 2. varapuheenjohtaja: Markku Saastamoinen Tiina Mäkeläinen Jari Rämö Veijo Simola Hilkka Vanne Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja Vesa Ketola. Sihteerinä toimi vs.hallintojohtaja Anne Järvinen ja hallintojohtaja Erkki Virolainen SIVISTYSLAUTAKUNTA Vuosien sivistyslautakunta: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Juhani Kaunela Tero Airaksinen Maarit Rantanen Mervi Ilvesmäki Outi Heikkilä Pirjo-Riitta Palonen Jukka Aaltonen Sivistyslautakunnan esittelijänä toimi rehtori Heikki Vainio ja kirjaston asioiden osalta vs.kirjastonjohtaja Satu Leppälahti. Pöytäkirjanpitäjänä toimi koulutoimensihteeri Auli Hossi. PERUSTURVALAUTAKUNTA Vuosien perusturvalautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kirsti Piminäinen Jouni Paloposki Markku Mäkeläinen Marja-Terttu Lindberg Pauli Perho 11

12 Iris Ojala Leila Varjorinne Perusturvalautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi sosiaalijohtaja Eila Puolamäki. RAKENNUSLAUTAKUNTA Vuosien rakennuslautakunta: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Heikki Levomäki Riina Levander Merja Mäkeläinen Hannu Lehtinen Jukka Hyrsylä Anne Karppelin-Nummela Timo Laine Rakennuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi rakennustarkastaja Jukka Laaksonen saakka ja tekninen johtaja Jouko Käkönen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Vuosien tekninen lautakunta: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Matti Hossi Risto Rantanen Piia Toivola Pirkko Lipponen Jari Hepomaa Katja Mäkinen Simo Suonpää Teknisen lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi tekninen johtaja Jouko Käkönen. MAASEUTULAUTAKUNTA Vuosien maaseutulautakunta: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pasi Uusitalo Päivi Laine Marjatta Tasala Juha Kärkäinen Miikka Hollo Terhi Sorvola-Löfstedt 12

13 Elina Lähde Hannu Markkula Maaseutulautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi Jokioisten maaseutuasiamies Eeva Sirkkilä. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuosien keskusvaalilautakunta: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jussi Rastas Outi Heikkilä Risto Leppäkoski Pertti Kavén Terttu Salo Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimi Hanna Sulantola. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vuosien vapaa-aikalautakunta: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Keijo Leppänen Hannu Paija Titta Salmi Anu Poso Sampsa Jaakkola Outi Perho Päivi Suonpää Sari Markkula Jenni Mäntynen Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi vs hallintojohtaja Anne Järvinen ja hallintojohtaja Erkki Virolainen. 13

14 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talousnäkymät ovat tällä hetkellä hieman myönteisemmät kuin vuoden 2011 lopussa. Vuodelle 2012 ennustettiin 0,8 prosentin kasvua ja se on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa. Ennusteen mukaan maailmankauppa ja -talous kasvavat kohtuullista vauhtia, joskin hitaammin kuin vuonna 2011, mutta Suomen viennin kasvu ei pysy vauhdissa mukana eli markkinaosuuden pienentyminen jatkuu. Suomen tärkeiden kauppakumppaneiden, kuten Saksan ja Ruotsin, talouskehitys osoittaa myös hiipumisen merkkejä. Euroalue on vaarassa ajautua taantumaan. Osittain viennin heikkojen näkymien vuoksi yksityiset investoinnit eivät kasva kuluvana vuonna. Työttömyysaste kohoaa keskimäärin 8 prosenttiin. Työttömyyden nousun taustalla ovat työvoiman suhteellisen vaimeana pysyvä kysyntä sekä tuotannossa tapahtuvat rakennemuutokset. Tänä vuonna inflaatio pysyy edelleen Suomessa euroalueen keskimääräistä inflaatiota korkeampana, mutta hintojen muutos on kuitenkin maltillisempaa kuin parina edellisenä vuotena. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 2,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2013 taloudellisen aktiviteetin ennustetaan piristyvän ja BKT:n kasvuksi muodostuu 1,5 prosenttia. Kasvu on edelleen pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Viennin oletetaan elpyvän hieman alle kolmen prosentin kasvuun vetäen yksityiset investoinnit nousuun. Tuonti pysyy kuitenkin vientiä korkeammalla tasolla ja kauppatase siten edelleen alijäämäisenä. Työmarkkinoilla ei suurta muutosta ole odotettavissa. Työttömyysaste laskee vuodesta 2012 hiukan ja sen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,9 prosenttia. Inflaatio hidastuu vain vähän, koska talousnäkymät kohenevat ja välillistä verotusta kiristetään edelleen. Vuonna 2014 talouskasvu kiihtyy 2,1 prosenttiin mutta jää kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa alhaisemmaksi. Vaihtotaseen ennustetaan tasapainottuvan ja työttömyys kääntyy maltilliseen laskuun. Julkisyhteisöjen rahoitusasema koheni viime vuonna mutta oli edelleen 0,8 prosenttia alijäämäinen kokonaistuotantoon suhteutettuna. Erityisesti valtiontalouden alijäämä pieneni mutta säilyi yli 3 prosentissa kokonaistuotantoon suhteutettuna. Ohjelmassaan hallitus asetti tavoitteekseen tasapainottaa valtiontalous ja kääntää valtion velka suhteessa kokonaistuotantoon selkeään laskuun vuoteen 2015 mennessä. Ennustettu talouskasvu ei riitä kääntämään valtiontaloutta selvästi vahvistuvalle uralle. Hallituksen toimet kohentavat valtion rahoitusasemaa, mutta valtiontalous säilyy alijäämäisenä kehyskaudella. Valtionvelan kasvu kuitenkin pysähtyy suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntien talous pysyy alijäämäisenä kehyskaudella. Työeläkelaitosten ylijäämä pienenee, kun eläkemenot kasvavat. Kauden lopulla työeläkelaitosten ylijäämä on noin 2½ prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Muiden sosiaaliturvarahastojen talous pysyy lähellä tasapainoa. Koko julkisen talouden ylijäämä on kehyskauden lopulla 0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Hallituksen kehysriihessä päättämien toimien ansiosta julkisen talouden kestävyysvaje supistuu aiemmista arvioista mutta on yhä 3,5 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta. Työttömyys lisääntyi Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2012 lopussa työnhakijaa, mikä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli joulukuussa henkilökohtaisesti lomautettuja eli enemmän kuin samana ajankohtana edellisvuonna. 14

15 Julkinen talous pysyy alijäämäisenä Syvin taantuma ja sen lievittämiseksi toteutetut talouden toimeliaisuutta elvyttävät toimenpiteen heikensivät Suomen julkisen talouden tilaa voimakkaasti. Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, kunnista ja sosiaaliturvarahastoista, joihin kuuluvat myös lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat työeläkerahastot. Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Yleinen talouskehitys on todennäköisesti lähivuosina vaimeaa sekä kansainvälisessä taloudessa että Suomessa. Suomessa kasvu jää kuluvana vuonna 0,5 prosenttiin ja työllisyystilanne heikkenee. Vuonna 2013 ansioiden nousu hidastuu 2,4 %:iin ja inflaatio 2,2 %:iin. Arvonlisäveron kaikkien kantojen yhden prosenttiyksikön nosto kiihdyttää inflaatiota kuluvana vuonna noin 0,6 prosenttiyksikköä Julkisyhteisöt velkaantuivat nopeasti taantuman aikana. Valtionvelka kasvoi erityisen nopeasti, kun sen rahoitusasema heikkeni voimakkaasti. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu. Lähde: Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus Kuntien talouden kehitys Tilinpäätösten mukaan vuosikate riitti viime vuonna kattamaan kunnissa 118 prosenttia ja kuntayhtymissä 100 prosenttia poistoista. Investointien omahankintamenoista vuosikate kattoi kunnissa vain 62 prosenttia ja kuntayhtymissä 66 prosenttia. Vuosikate riitti poistoihin 188 kunnassa. Jos vuosikate jää poistoja pienemmäksi, kunnan on otettava velkaa, myytävä omaisuuttaan tai vähennettävä toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Investointien omahankintamenot voitiin kattaa vuosikatteella 85 kunnassa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja valtionosuudet 5,3 prosenttia. Tämä 663 miljoonan euron verorahoituksen lisäys ei kuitenkaan riittänyt kattamaan toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy vuosikatteiden laskuna. Kuntien vuosikatteet laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 prosenttia. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuonna 2011 vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Vuoden 2012 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Poistoista ja arvonalentumisista vuosikate kattoi kunnissa ainoastaan 69,6 prosenttia ja investoinneista 33,6 prosenttia. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntayhtymien lainkanta kasvoi 9,6 prosenttia ja oli yhteensä 2,7 miljardia euroa vuoden

16 lopussa. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa euroa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli euroa. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntayhtymien investointimenot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 851 miljoonaa vuonna Selvitys perustuu Manner-Suomen 320 kunnalta ja 154 kuntayhtymältä tammikuussa 2013 kerättyihin tilinpäätösarvioihin. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista. Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto Tilastokeskus Oman alueen taloudellinen kehitys Uuden maakuntaohjelman mukaan Hämeen suuria tulevaisuuden haasteita ovat talouden vakauttaminen, menestyminen kansainvälistyvässä kilpailussa ja väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset työmarkkinoilla ja julkisen sektorin palveluissa. Hämeen menestystekijöinä nähdään kyky uusiutua, osaavan työvoiman tarjonta elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä laadukkaat ja kilpailukykyiset asuinja elinympäristöt. Väestön määrän hallittuun kasvuun on tärkeätä varautua riittävällä ja korkeatasoisella, omistuspohjaltaan monipuolisella asunto- ja tonttitarjonnalla. Maailmanlaajuinen talouskriisi koskettaa myös Hämeen maakuntaa ja pakottaa hakemaan ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Maakunnasta häviää työpaikkoja ja kokonaisia toimialoja, jotka on korvattava uusilla. Maakunnan kehitys tulee riippumaan paljolti siitä, kuinka kilpailukykyinen maakunta on. Väestönkehityksen suhteen ratkaisevaa on, kuinka viihtyisänä, turvallisena ja palveluiltaan toimivana maakunta koetaan. Forssan seudulla rakennemuutoksen toimenpiteenä seudun elinkeinostrategia muokattiin laajalla toimijajoukolla vastaamaan uusia haasteita. Kehitettävät toimialat ovat: Energia ja ympäristö, Hyvinvointi, Vihreä logistiikka ja Teknologia. Forssan seutu tulee määrätietoisesti panostamaan luovaan talouteen, osaamiseen ja yhteistyöhön niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin sekä hakemaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita, niin yritysmaailmasta kuin julkiselta sektorilta. Forssan seudun yrityksien tulevaisuuden usko on ollut kaikissa viimeaikaisissa mittauksissa positiivisempi kuin alueilla keskimäärin. Lähde: Hämeen liitto 16

17 Väestö Hämeessä Väkiluku Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu Forssan seutu Kanta-Häme Lähde: Tilastokeskus Työttömyysaste Hämeessä Työttömyysaste (%) Hämeenlinnan seutu 9,5 8,7 7,3 6,7 9,4 9,7 8,5 Riihimäen seutu 9,1 7,5 7,1 9,0 9,2 8,3 9,3 Forssan seutu 9,4 8,7 9,2 12,6 12,2 11,2 12,4 Kanta-Häme 9,0 7,7 7,3 10,0 10,1 9,0 10,0 Koko maa 9,5 8,2 7,6 9,8 10,0 9,4 9,7 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 17

18 1.1.6 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanvaltuusto teki syksyllä 2012 päätöksen maaseutu- ja vapaa-aikalautakuntien lakkauttamisesta vuoden 2013 alusta lukien. Maaseutu- ja lomatoimen asiat siirtyivät kunnanhallituksen tehtäväalueeseen ja liikunta- ja nuorisotoimen asiat liitettiin sivistyslautakunnan tehtäväksi. Kirjastonjohtajan irtisanoutumisen yhteydessä syntyi ajatus kirjastonjohtajan palvelujen ostamisesta naapurikunnalta ja asiasta neuvoteltiin loppuvuonna Vuonna 2012 solmittiin Loimaan kaupungin kanssa sopimus rakennustarkastajan palvelujen ostosta. Vuonna 2012 aloitettiin myös varautuminen palkanlaskennan yhdistämiseen Jokioisten kunnan kanssa vuoden 2013 alusta. Ypäjän kunnan vuosikate vuosina (euroa/asukas): 18

19 1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ Ypäjän kunnan henkilöstö Ypäjän kunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 217 henkilöä, joista toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa oli 180 henkilöä ja määräaikaisessa suhteessa (sijaiset, tilapäiset) 34 henkilöä. Työllistettyjä oli 3. Päävastuualueet Hallintotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat seuraavat henkilöt: Kunnanjohtaja Vesa Ketola Hallintojohtaja Erkki Virolainen vs.hallintojohtaja Anne Järvinen Sosiaalijohtaja Eila Puolamäki Tekninen johtaja Jouko Käkönen Koulutoimen sihteeri Auli Hossi Vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto Rakennustarkastaja Jukka Laaksonen Päivähoidon johtaja Marketta Heikkilä Kirjaston johtaja Satu Leppälahti Lomituspalvelupäällikkö Karita Järvelä 19

20 1.3 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKI- JÖISTÄ SEKÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEI- KOISTA Riskiarviointia ei vuonna 2012 suoritettu systemaattisesti. Jatkossa on tarkoitus organisoida riskiarviointi hallintokunnittain ja koota siitä kunnanhallituksen oma arvio. Suurena epävarmuustekijänä ja palvelujen turvaamisen riskinä nousi edelleen esiin asukasluvun lasku. Tilastokeskuksen (2010) väestöennuste tosin lupaa väestömääräämme hienoista kasvua vuoden 2015 jälkeen vuoteen 2040 ulottuvalla ennustekaudella, mutta tuosta ennusteesta ollaan noin 60 henkeä jäljessä. Asukasluvun alenema uhkaa ensinnäkin palvelujen järjestämismahdollisuutta yksikkökustannusten nousun kautta. Alle 15-vuotiaiden määrän tuntuva vähenemä kohdistaa paineita erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin. Toisaalta asukasluvun lasku heikentää veropohjaa; vuotiaiden määrä väheni myös, mikä tuntuu jatkossa verotulojen alenemana. Koko väkiluvun lasku heijastuu suoraan tulopohjaan valtionosuuksien kautta. Kunnan jälkeen suurin paikkakunnan työnantaja on Hevosopisto Oy. Siksi on oleellista seurata ja mahdollisuuksien mukaan edesauttaa oppilaitoksen oppilaspaikkojen säilymistä ja mahdollisuutta niiden lisäämiseen. Nuorten ikäluokkien pieneneminen valtakunnallisesti tuo paineita toisen asteen oppilaspaikkojen vähentämiseen. Hevosalan menestyminen ja sen tarpeiden esillä pitäminen ovat tärkeitä Ypäjälle jo reilun sadan Hevosopiston työpaikan vuoksi. Kunnan henkilöstön saatavuus on toistaiseksi ollut hyvää tasoa. Vuonna 2012 kaksi palvelussuhdetta perusturvan alueella jouduttiin täyttämään tilapäisesti muodollisen kelpoisuuden täyttävien hakijoiden puuttuessa. Tulevien vuosien kiihtyvä eläköityminen niin meillä kuin muualla nostaa kuitenkin esiin uhan pätevän tai ylipäätään tehtävistä selviytyvän henkilöstön riittämisestä. Pienessä organisaatiossamme yksittäisenkin osaavan avainhenkilön puuttuminen luo tuntuvia aukkoja palveluihimme. Koko väestöön ja paikkakuntaan kohdistuvia ulkoisia riskitekijöitä on kartoitettu valmiussuunnittelun piirissä. Toimintayksiköt ovat valmistelleet omia suunnitelmiaan kuviteltavissa olevien uhkien varalta, ja koko kunnan valmiussuunnittelua edistämään käynnistyi Kanta- Hämeen kuntien yhteinen hanke, jossa pelastuslaitos auttaa kuntia yhden lisähenkilön työpanoksella. Kunnan palvelujen mahdollisimman häiriötön tarjoaminen poikkeusoloissakin on yhteinen tavoite. Työtä on tarpeen tiivistää ja koota suunnitelmia yhteen. Tärkeänä elämisen ehtona puhdas vesi ja sen saatavuuden turvaaminen nousee koko väestöä ajatellen keskeiseksi riskiksi. Kunnan vesijohtoverkosto kattaa lähes kaikki taloudet, ja siihen otetaan vettä kolmesta eri vedenottamosta. Puhdasta vettä ei kuitenkaan varastoida, eivätkä vedenottamot pysty kovin pitkään täysipainoisesti korvaamaan jonkin niistä puuttumista. Tämä seikka on teknisen lautakunnan tiedossa. 20

21 1.4 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Ypäjän kunnan sisäinen valvonta toimii osana johtamis- ja ohjaamisjärjestelmää. Sen perusteet on määritelty lainsäädännön lisäksi Hallintosäännössä ja muissa johtosäännöissä; valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö hallintotoimen johtosääntö sivistystoimen johtosääntö sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö teknisen toimen johtosääntö taloussääntö tarkastussääntö luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hallintosääntö määrittelee seuraavat johtamisen ja ohjaamisen menettelyt: Kunnan toimintaa ohjaavat säännöt Luottamushenkilöorganisaatio ja kokousmenettely Henkilöstöorganisaatio ja yhteistoiminta Toimivalta henkilöstöasioissa Muut määräykset Toiminnan johtaminen, ohjaaminen ja myös sen valvonta tapahtuu toisaalta määritellyn luottamushenkilöorganisaation ja toisaalta henkilöstöorganisaation kautta. Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja toimikunnat kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus on nimennyt erikseen edustajansa lautakuntiin voidakseen seurata niiden työskentelyä tehokkaasti. Henkilöstöorganisaation kunnan päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto-osasto sosiaaliosasto sivistysosasto tekninen osasto Osastoa johtaa osaston päällikkö. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista on muodostettu osastojaon puitteissa vastuualueita, jotka ovat samat kuin talousarvion tehtävät. Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt muodostavat kunnan johtoryhmän Vuosittaista ja päivittäistä toimintaa ohjataan talousarviolla ja muilla päätöksillä. Talousarvion yhteydessä kirjataan päätökseksi myös kunnan pidemmän tähtäyksen linjaukset, visio ja strategiset määrittelyt. Sisäisen valvonnankin toteuttamiseksi tarpeellisia ohjeita kunnanhallitus antaa organisaatiolle talousarvion käyttösuunnitelmaohjeissa ja toimielimet hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, jotka vuonna 2012 vietiin myös kunnanvaltuuston tietoon. Omalta osaltaan sisäisen valvonnan tarkoitusta palvelevat henkilöstön palaverikäytännöt, joiden avulla tietoa kulkee suuntaan ja toiseen. Yhteinen sähköinen tietoarkisto (korvaa toistaiseksi intranetin) tarjoaa mahdollisuuden läpinäkyvyyteen organisaation sisällä ja toiminnan seurantaan. 21

22 Päätösten otto-oikeus ja sen käyttämisen harkinta tuovat toimielimille ja esimiehille mahdollisuuden oikaista ajoissa näkemiään epäkohtia. Toimielimet seuraavat viranhaltijapäätöksiä hyvin, ja kunnanjohtajalla on myös mahdollisuus nähdä päätökset ajantasaisesti yhteisessä tietoarkistossa. Toimenkuvauksilla ja niiden vuosittaisella tarkastelulla huolehditaan tehtävien jakamisesta henkilöstölle, ja kehityskeskustelukäytäntö (esimies ja alainen kerran vuodessa vähintään) tuo kunnan tavoiteasettelun ja toteutuksen seurannan henkilötasolle saakka. Konsernivalvonta Kuntakonsernia koskevan sisäisen valvonnan järjestämisestä voidaan todeta, että Ypäjän kunnassa on hyväksytty kunnan konserniohjeet ja ne ovat päivityksen tarpeessa. Kuntakonsernin valvontavastuu on kunnanhallituksella. 22

23 1.5 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkoiset) TULOSLASKELMA (1.000 euroa) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 11 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennnys Tilikauden ylijäämä / alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 33,2 % 33,8 % Vuosikate/ Poistot, % 43,0 % 31,7 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentakaavat: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/ Poistot Vuosikate euroa/asukas = Vuosikate/ Asukasmäärällä 23

24 1.6 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma (1.000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 3 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 1 4 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,3 % 50,7 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,4 % 28,6 % Lainanhoitokate 0,5 1,9 Kassan riittävyys, pv 9 25 Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentakaavat Investointien tulorahoitus = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolis. + Lainanlyh.) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 24

25 1.7 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA (1.000 euroa) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 6 9 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

26 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 7 0 Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0 0 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 68,9 % 66,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 21,8 % 26,1 % Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus /asukas = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)- (Vieras pääoma -Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat+liittymismaksut) 26

27 1.8 KOKONAISTULOT JA MENOT Kunnan kokonaistulot ja menot (1000 ) ulkoiset Tulot % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,2 Verotulot ,9 Valtionosuudet ,3 Korkotuotot 9 0,0 Muut rahoitustuotot 239 1,3 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -2 0,0 Investoinnit Rahoitusos. investointimenoihin 51 0,3 Pys.vastaavien hyödykk. luovutustulot 2 0,0 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 3 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 200 1,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Menot % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,1 Korkokulut 29 0,1 Muut rahoituskulut 24 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investointimenot 534 2,7 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 574 2,9 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 27

28 1.9 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Ypäjän kuntakonserniin kuuluivat seuraavat yhteisöt: Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt Omistusosuus Kuntayhtymät: L-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky, Forssa 4,41 % Forssan Seudun Terveydenhuollon ky, Forssa 4,09 % Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky, Hämeenlinna 0,46 % Hämeen liitto, Hämeenlinna 1,41 % Eteva kuntayhtymä, Mäntsälä 0,10 % Hämeen päihdehuollon ky, Lammi 0,79 % Tytäryhteisöt: Ypäjän Lämpö Oy, Ypäjä 100 % Asunto Oy Tolminrivi, Ypäjä 100 % Asunto Oy Kurjenlento, Ypäjä 100 % Kiint Oy Ypäjän opiskelija-asunnot, Ypäjä 53,34 % Liitetietoihin merkittävät yhteisöt Osakkuusyhteisöt: Asunto Oy Soininmäki, Ypäjä 28 % Asunto Oy Sepänpirtti, Ypäjä 24 % Asunto Oy Kartanonmäki, Ypäjä 20 % Ypäjän Hevossairaala Oy, Ypäjä 28 % Konsernin toiminnan ohjaus Ypäjän kunnanvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet. Niiden mukaisesti kunnanhallitus (konsernijohto) on nimennyt edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja antanut heille tarvittaessa suullisia evästyksiä käsiteltäviin asioihin. Konserniohjeiden mukaisesti Taloudellisesti tai toiminnallisesti merkittävien konserniyhteisöjen toimielinten jäseniksi tulee pyrkiä valitsemaan kunnan strategiat ja toiminnan hyvin tuntevia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. 28

29 1.9.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kuntakonsernia koskevia muutoksia ei vuonna 2012 tapahtunut Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Systemaattista arviota konsernivalvonnasta ei ole vuonna 2012 tehty. Tytäryhteisöiltä on pyydetty ja saatu tilinpäätöstiedot, mutta konserniohjeen edellyttämiä puolivuotisraportteja ei ole pyydetty. Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asuntojen ja Ypäjän Lämpö Oy:n hallitusten puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja, ja hallituksissa ovat toimineet keskeiset luottamushenkilöt. Asunto Oy Kurjenlennon ja Asunto Oy Tolminrivin hallitusten puheenjohtajana on toiminut teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja on ollut kummankin hallituksen jäsenenä. Kuntayhtymien toimintaa kunnanhallituksella on ollut mahdollisuus seurata esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Osakkuusyhteisöissä kuntaa edustavat konsernijohdon nimeämät viranhaltijat. 29

30 1.9.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,04 Toimintakulut , ,26 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 185,55 Toimintakate , ,22 Verotulot , ,85 Valtionosuudet , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 925, ,87 Muut rahoitustuotot , ,18 Korkokulut , ,97 Muut rahoituskulut , ,06 Vuosikate , ,11 Poistot ja avonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 Arvonalentumiset ,43 0,00 Satunnaiset erät 4 569, ,71 Tilikauden tulos , ,88 Tilinpäätössiirrot , ,85 Vähemmistöosuudet 2, ,10 Tilikauden ylijäämä / alijäämä , ,83 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 44,1 % 44,5 % Vuosikate/ Poistot, % 54,1 % 46,8 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentakaavat: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/ Poistot Vuosikate euroa/asukas = Vuosikate/ Asukasmäärällä 30

31 1.9.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma (1.000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 5 6 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset *) 6 70 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 2 4 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 68,5 % 54,6 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,3 % 54,8 % Lainanhoitokate 0,6 4,1 Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentakaavat Investointien tulorahoitus = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolis. + Lainanlyh.) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) *) Oman pääoman muutoksen laskennassa huomioitu v vähemmistöosuuden korjaus 31

32 1.9.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,82 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,52 Rakennukset , ,42 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,57 Koneet ja kalusto , ,48 Muut aineelliset hyödykkeet , ,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,03 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,81 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,19 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset 715,88 696,23 Sijoitukset yhteensä , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,87 Vaihto-omaisuus , ,94 Saamiset Pitkäaikaset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,92 Saamiset yhteenä , ,92 Rahoitusarvopaperit , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,65 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91 32

33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,66 Arvonkorotusrahasto , ,64 Muut omat rahastot , ,42 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,98 Tilikauden yli- / alijäämä , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,87 VÄHEMMISTÖOSUUDET 55, ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero , ,88 Vapaaehtoiset varaukset , ,03 VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,91 PAKOLLISET VARAUKSET , ,62 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,40 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikanen korollinen vieras pääoma , ,32 Pitkäaikanen koroton vieras pääoma , ,93 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,73 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90 Konsernin omavaraisuusaste (%) 54,2 53,3 Suhteellinen velkaantuneisuuus (%) 33,5 37,6 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Konsernin omavaraisuus (%): = 100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset )/ (koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma -Saadut ennakot)/käyttötulot Rahoitusvarallisuus /asukas: = ((Saamiset+Rahoitusarvopaperit+Rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma- Saadut ennakot))/ Asukasmäärä Konsernin lainakanta : = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Konsernin lainat /asukas. = Konsernin lainakanta / asukasmäärä Konsernin lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt lainasaamiset 1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAI- NOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,16 euroa kirjataan taseen yli- /alijäämän tilille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei tarvita, sillä tilikausien ylijäämä on vuoden 2012 alijäämän liittämisen jälkeen ,73 euroa. 33

34 1.11 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Keskusvaalilautakunta Vaalit Päämäärä 2015: Kaikki vaalit hoidetaan asiantuntevasti, sujuvasti ja laillisesti presidentinvaali, tammi / helmikuu, kunnallisvaalit, lokakuu 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit, kesäkuu 2015 eduskuntavaalit, maaliskuu Toteuma: Vaalit sujuivat ongelmitta, uusi presidentti ja uudet kunnan luottamushenkilöt on valittu Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus Vuoden 2012 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja huolehtii tilintarkastuksesta. Toteuma: Tarkastuslautakunta valmisteli kokouksessaan arviointikertomuksensa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumasta vuonna Samassa kokouksessa tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen vuoden 2011 tileistä ja antoi selostuksen tilintarkastuksen sisällöstä Kunnanhallitus Johtamispalvelut Päämäärä 2015: Ypäjän kunnan palvelurakenne on asukaslähtöisesti kunnassa määritelty, kunnan talous on kestävällä pohjalla, veroprosentit keskitasoiset, palvelut ja päätökset tuotetaan ammattitaitoisesti ja motivoituneesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja se voi hyvin. 34

35 Vuoden 2012 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Kunta on korottanut tuloveroprosenttinsa ja muut veroluonteiset maksut vuodelle keskitasoa enemmän. Tuloveroprosentti on nyt 20,25 (korotus 0,75). Kuntatalouden kestävällä pohjalla säilymiseen vaikuttaa paljon se, miten talouden tasapainottamisohjelman keinot saadaan käyttöönotettua. Niin ikään olennaista on valtionosuusjärjestelmän uudistus. Siitä odotetaan valtioneuvostossa juuri nyt uusia päätöksiä. Kuntareformi, joka nyt on yhtäjaksoisesti kestänyt vuoden ajan, on vienyt paljon aikaa ja antanut ajattelun aihetta. Suuri sote-ratkaisu tulee olemaan merkittävä. Alueiden ja maankäytön suunnittelussa Ypäjänkylän oyk on vaiheessaan, mutta merkittävää on ns. Palikkalan osayleiskaavatyön aloittaminen, josta kuten myös kaavoittajasta, on tehty päätökset. Asukasluvun kehityksestä pidetään huolta käytettävissä olevin keinoin. Asukasluku on ollut jo pidempään laskeva, ensi vaiheessa tärkein on saada väkiluvun lasku tyrehtymään. Koko seutualueella on väkimäärä vähentynyt ja työttömyys on pysynyt korkeana. Koko Forssan seutu tarvitsee elinkeinoelämän piristysruiskeen. Toteuma: Kunta on lähtenyt toteuttamaan ns. nollalinjaa, täytettävät tehtävät, työsuhteet jne. käsitellään tapauskohtaisesti tiukkaa linjaa ja kriittistä harkintaa noudattaen. Kuntareformi hankaloittaa muuta kehittämistyötä johtuen vallitsevasta epävarmuudesta. Rakennelaki kuten myös sote-ratkaisu ovat avoinna ja kuntavaalien kynnyksellä asioista vaietaan. Kuntalain kokonaisuudistusta yritetään saada valmiiksi 2015 alkuun mennessä, mutta kiirettä tulee pitämään; kuntalain osauudistukset lienevät todennäköisemmät mainittuna ajankohtana. Kunnan henkilöstö, ei toki yksin Ypäjällä vaan yleisemminkin, työskentelee kovassa paineessa ja tällä on ymmärrettävästi vaikutuksensa työssäjaksamiseen ja viihtymiseen. Maankäytön suunnittelussa on edistytty, Palikkalan osayleiskaava vireilletulosta on kuulutettu ja viranomaisneuvottelu edessä. Ypäjänkylän osayleiskaavan käsittely jatkuu myöhemmin syksyllä. Maankäytön suunnittelun keinoin pyritään vaikuttamaan pitkällä tähtäyksellä uusien työpaikkojen luomiseen ja sitä kautta väestönkasvun edistämiseen ja väestökadon pysähdyttämiseen Hallintopalvelut Päämäärä 2015: Kunnanviraston palvelupisteestä on saatavissa suuri osa kunnan asiakaspalveluista sekä valtion eri virastojen palveluja, palvelut annetaan välittömästi asiakasta turhaan juoksuttamatta. Sähköisillä välineillä kunnan palvelut ja tiedonvälitys ovat mahdollisimman hyvin asukkaan saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Tarkan talouden henki on sisällytetty kaikkeen toimintaan, ja laskentatoimen asiantunteva palvelu edistää kustannustietoisuutta ja auttaa suunnittelua. 35

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA Kh LIITE 18

TASEKIRJA Kh LIITE 18 TASEKIRJA 2012 Kh 11.4.2013 56 LIITE 18 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kunnan hallinto... 8 1.1.2.1 Yleistietoa... 8 1.1.2.2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kv 15.6.2010 6 LIITE 6 TASEKIRJA 2009. Kunnanvaltuusto 15.6.2010 6

Kv 15.6.2010 6 LIITE 6 TASEKIRJA 2009. Kunnanvaltuusto 15.6.2010 6 Kv 15.6.2010 6 LIITE 6 TASEKIRJA 2009 Kunnanvaltuusto 15.6.2010 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 7 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 7 1.1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA 2015 KH 29.3.2016 44 LIITE 14

TASEKIRJA 2015 KH 29.3.2016 44 LIITE 14 TASEKIRJA 2015 KH 29.3.2016 44 LIITE 14 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 Kunnan hallinto... 8 Yleistietoa... 8 Yleinen taloudellinen kehitys... 13 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 KH 14.4.2015 LIITE 20

TASEKIRJA 2014 KH 14.4.2015 LIITE 20 TASEKIRJA 2014 KH 14.4.2015 LIITE 20 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 1.1.2 Kunnan hallinto... 8 1.1.2.1 Yleistietoa... 8 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys...

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot