86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 19:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 76 Pöytäkirjantarkastus 5 77 Korttelin 830 asemakaavan muutos 6 78 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 9 79 Puutarhakylän ranta-asemakaava Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna Kiinteistöveroprosentit vuonna Majalan koulun lakkauttaminen Takauksen myöntäminen Koskelan Setlementti ry:lle Koiviston vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen 30 muuttaminen 86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon 32 henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkasta- minen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä 87 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoskelaiset 35 edistämään terveyttään painonpudotuskampanjalla kaupungin tukemana 88 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Lääkityksen 38 kokonaisvaltainen arviointi Äänekosken kotisairaanhoidon asiakkaille 89 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekosken 41 urheilukentän kunnostamisesta 90 Äänekosken Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Äänekosken Sosialidemokraattien 43 valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoski 100 vuotta - lisää kulttuurityöntekijöitä 91 Uuden varajäsenen valitseminen vapaa-aikalautakuntaan Kari Saarenpään 45 tilalle 92 Vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien, Kristillisdemokraattien ja 46 Kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloite Lapsiperheiden palvelut kuntoon ja pian 93 Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite 47 Nuorisotoimen perustoimintojen turvaamiseksi 94 Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmien 48 valtuustoaloite Maksuttomat palautuskuoret toi- meentulotukiasiakkaille 95 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysely "Miten Äänekoski aikoo vastata lakimuutokseen, jossa pikkulapsiperheille on järjestettävä kotipalveluita. Löytyykö työvoimaa nykyisissä resursseissa?" 49

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kumpu Risto 19:00-20:10 puheenjohtaja Alatalo Tuire 19:00-20:10 jäsen Holopainen Simo 19:00-20:10 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 19:00-20:10 jäsen poissa 84 Hänninen Seppo 19:00-20:10 jäsen Kainu Keijo 19:00-20:10 jäsen Kiiskinen Kari 19:00-20:10 jäsen Kylmälä Armi 19:00-20:10 jäsen Laitila Jukka 19:00-20:10 jäsen Lehtinen Erkki 19:00-20:10 jäsen Leppänen Pekka 19:00-20:10 jäsen Lindell Leila 19:00-20:10 jäsen Lindeman Leif 19:00-20:10 jäsen Lunttila Tommi 19:00-20:10 jäsen Luukkainen Pirjo 19:00-20:10 jäsen Lång Kyllikki 19:00-20:10 3. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 19:00-20:10 2. varapuheenjohtaja Niskanen Kalle 19:00-20:10 jäsen poissa 82 Nurmi Eila 19:00-20:10 jäsen poissa 83 Nyholm Rolf 19:00-20:10 jäsen Närhi Merja 19:00-20:10 jäsen Piilonen Pentti 19:00-20:10 jäsen Pulli Timo 19:00-20:10 jäsen Pönkänen Erkki 19:00-20:10 jäsen Ruotsalainen Seppo 19:00-20:10 jäsen Salmelin Simo 19:00-20:10 1. varapuheenjohtaja Sohlman Jouni 19:00-20:10 jäsen Soininen Piia 19:00-20:10 jäsen Tani Jaana 19:00-20:10 jäsen Tikander Suvi 19:00-20:10 jäsen poissa 84 Tiusanen Matti 19:00-20:10 jäsen Tuhkanen Marko 19:00-20:10 jäsen Tuikka Kimmo 19:00-20:10 jäsen Tuikka Minna 19:00-20:10 jäsen Tuominen Marke 19:00-20:10 jäsen Uusitalo Pirjo 19:00-20:10 jäsen Vainikainen Antti 19:00-20:10 jäsen Vainio Hannele 19:00-20:10 jäsen Vertainen Olli 19:00-20:10 jäsen Kaukometsä Jarkko 19:00-20:10 varajäsen Lakanen Liisa 19:00-20:10 varajäsen Pasanen Kauko 19:00-20:10 varajäsen Toffer Kalervo 19:00-20:10 varajäsen POISSA Flinkman Heikki jäsen Heimonen Tapio jäsen Penttinen Hannu jäsen Pohjonen Erja jäsen Javanainen Hannu kaupunginjohtaja Latvala Jarmo tekninen johtaja MUU Härtsiä Ville 19:00-20:10 sivistysjohtaja Kolehmainen Raija 19:00-20:10 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 19:00-20:10 henkilöstöpäällikkö Lemettinen Pertti 19:00-20:10 hallintojohtaja Orenius Heli 19:00-20:10 apulaiskaupunginjohtaja Salonen Jouko 19:00-20:10 rahoitusjohtaja Konttimäki Petri 19:00-20:10 tonttipäällikkö

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Erkki Pönkänen Seppo Ruotsalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 75 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 39 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 76 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 19. päivänä marraskuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 22. päivänä marras kuu ta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Pönkänen ja Seppo Ruotsalainen.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Korttelin 830 asemakaavan muutos 58/101001/2010 KHALL Rahastajantien päässä sijaitsee kaupungin omistama liike- ja teollisuusrakentamiseen asemakaavassa osoitettu alue, jolla ny kyi sin toimii au toliike määräaikaisella vuokrasopimuksella. Alueen ase makaavan muutoksen käynnistämisestä on kaupunginhallitus päät tänyt kaavoituskatsauksen 2009 hyväksymisen yh tey des sä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Asemakaavan muutoksessa alue on muutettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-5), jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kau pan myymälätiloja. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan piiriin kuuluvat mm. moottoriajoneuvojen kauppa, huonekalukauppa, rautakauppa ja maatalouskauppa. Korttelin pinta-alaa on kaavamuu toksessa kasvatettu noin kahteen hehtaariin ja tehokkuuslukua e=0,5:een (nykyinen asemakaava e=0,3) suurimman sallitun kerrosluvun (II) säilyessä ennallaan. Korttelin ja Kuhnamon rannan välinen täyttöalue on kaavoitettu Kuhnamonpuistoksi ja Laajaniemenpuistoksi (VP), joiden kautta on tarkoi tus joh taa Pii lo lan nie men suun nasta Vaasantielle kulkeva ke vyen lii ken teen väy lä. Eli aankujan koh dalle on puistoon suunniteltu uusi ui ma ranta. KL-5 - alueen ulkovarasto- ja huoltopiha-alueet tulee aidata korkeatasoisesti suunnitellulla ja toteutetulla noin 1,8 metrin korkuisella katoksella, varastolla tai aidalla. VP-alueen rakentaminen edellyttää tarkemman puistosuunnitelman laatimista. Kaavamuutoksen yhteydessä esitetään kumottavaksi osa Ää ne kosken taa ja man vanhinta asemakaavaa: kumottava Kuhna mon ve sialuetta kä sittävä ase ma kaa va on vuodelta (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaavasta on saatu ympäristölautakunnan lausunto, jossa ei ole kaavan sisältöön liittyvää huomauttamista. Teknisen lautakunnan lausunto esitellään kokouksessa. Lisäksi kaavasta jätettiin yksi mielipide, jossa alueella toimiva yrittäjä ilmoittaa halukkuudestaan toimia alueella myös määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Oheismateriaalina toimitetaan kaavakartta ja -selostus sekä kaavasta jätetty mielipide. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen nähtävänäolo. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. KHALL Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä Muistutuksia ei ole kaupungille toimitettu. Kesän aikana on laadittu tarkempi suunnitelma Kuhnamon täyttöalueella sijaitsevan Kuhnamonpuiston-Laajaniemenpuiston alueen rakentamista varten. Tavoitteena on ranta-alueen kunnostaminen ylijäämämassojen avulla, joilla muotoillaan loivia kumpareita. Maisema pyritään säilyttämään avoimena rantaniittynä, jonka kautta kulkee Kierälahden ja Piilolanniemen välissä kivituhkapintainen käytäväverkosto. Uutena toimintona nykyisen rautakaupan eteläpuolelle esitetään koirapuiston sijoittamista. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa on rantapuistoon osoitet tu ohjeellisena Eliaankujan päähän sijoittuva uimaranta ja osa polkuverkostosta. Laadittuun suunnitelmaan perustuen on tarkoituksenmukaista lisätä ehdotukseen ohjeellisena koirapuiston paikka, pysäköimispaikka ja p-alueelle Rahastajantieltä johtava ajoyhteys. Lisäksi korttelin KL-5 -kohteen käyttötarkoitusmerkintää on syytä

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: täsmentää muotoon "liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja". Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville tarkistusten johdosta ei ole tarpeellista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty korttelin 830 asemakaavan muutosehdotus ja asemakaavan osittainen ku moaminen hyväksytään. KVALT 77 Liite nro 1 Korttelin 830 asemakaavan muutos

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/101001/2008 KHALL Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla. Ratakadun asemakaavan muutos on osa Suolahden asemakaavan ajantasalle saattamista, jonka yhteydessä tarkistetaan kaavamerkinnät ja -määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi, arvioidaan toteutumatta jääneiden aluevarausten tarkoituksenmukaisuus sekä yhdenmukaistetaan asemakaavan ja maanomistusten rajoja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkittävimmät luonnoksessa esitetyt käyttötarkoituksen muutokset ovat seuraavat: - kortteli 32 / Opintien ja Asemakadun kulmaus (AK-merkinnän muutos AL-6:ksi, rakentamattomalle kerrostalotontille sallittai siin myös liike- ja toi misto ra ken ta mis ta sekä ympäristöhäiriötä ai heutta matonta pal ve lu- tai tuo tanto toi min taa) - kortteli 38 / Ratakadun ja Asemaraitin kulmaus (Y-merkinnän muutos AL-6:ksi, tavoite sama kuin edellä) - kortteli 107 / Mikonkadun länsipuoli (AL- ja AO-merkintöjen muu tos K-6:ksi tavoitteena sallia alueelle liike- ja toimistorakentamista sekä ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamatonta palvelu- tai tuotantotoimintaa, kahdesta Ratakadun rakentamattomasta AO-tontista muodos tettaisiin uusi K-6 tontti) - kortteli 39 / Mikonkadun-Ratakadun-Äänekoskentien rajaama alue (AL- ja LH-merkinnät AL-6- ja K-7-alueiksi tavoitteena laajentaa tonttien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan pal velu- tai tuotantotoimintaan) Kaavamuutoksen vireilläolosta on kuulutettu Kaavoitus katsaukses ta 2007 tiedottamisen yh teydessä (Sisä-Suomen lehti sekä kaupungin ilmoitustau lu ja kotisivut). Oheismateriaalina toimitetaan asemakaavan muutosluonnos, voimassa oleva asemakaava sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja val mis teluaineiston perusteella suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ym pä ris tö lautakunnalta sekä Keski-Suomen ympäristökeskuksel-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto ta, Kes ki-suomen tiepiiriltä, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen pe lastuslaitokselta. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Lausuntojen perusteella ehdotukseen on laadittu Opintien varren kortteleihin kaa va mää räys (AO-14), joka koskee raken ta mi sen soveltu mis ta ar vok kaa seen ra ken nettuun ympäristöön. Äänekoskentiehen, Mikonkatuun ja Ratakatuun rajautuviin liike- ja toi misto rakennusten kort te lei hin 39 ja 107 on li sätty tont tien rajaa mis velvoite katuja vas taan (lau ta-ai ta ja istu tus alue), joiden li säksi ehdo tuksessa on ympä ristön laatua ylei sesti oh jaavat yleismääräyk set. Kiertoliittymään rajautuvalla korttelin 32 rakentamattomalla tontilla ei sallittaisi jatkossa liikennesijainnista johtuen asumista (kaavamerkintä K-6, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), mutta esimerkiksi ym pä ris tö häi riöi tä ai heut ta ma ton tuo tan to toiminta toimintaan liittyvine myyn titi loi neen katso taan paikkaan soveltuvaksi. Asumiskäyttö poistuisi jatkossa myös Mikonkadun varren tonteilta. Ratakadun ka tu alue on le ven net ty 12 met rin levyiseksi. Lisäksi korttelin 39 huoltoaseman tonttia on laajennettu nykyisen todellisen käytön mukaiseksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KHALL Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Lautakuntien, ELY-keskuksen ja museon lisäksi lausunto on saatu rautatiehen liittyen Liikennevirastolta. Lausuntojen lisäksi on nähtävilläoloajan jälkeen saatu yksi muistutus. Ympäristölautakunta esittää kiertoliittymän vieressä sijaitsevan uuden K-6 -tontin muuttamista puistoksi. Mikäli alue osoitetaan rakentamiseen, ei sillä tulisi sallia tuotannollista toimintaa ja ulkovarastointia. Kaavoittajan vastine: Hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kohteen käyt tö tar koi tuk sen säi lyt tä mi nen tonttina on tarkoituksenmukaista Suolahden keskustan kehittämistä ajatellen. Käyt tö tar koitus voidaan kuiten kin osoit taa väl jä nä: kau punki pystyy ton tin luovuttajana keskeisesti vai kutta maan ton tilla tu levai suudessa har joitettavaan toimintaan. Ääne kos kentien ja Ase maka dun vastai sille rajoille on syytä lisätä vastaa va aitaus- ja is tu tusvel voite kuin Mikon kadun kortteleissa. Keski-Suomen ELY-keskus edellyttää kaavaselostukseen perusteluja tontin käyttötarkoituksen muutokselle sekä radan ja maantien melu- ja tä ri nä vaikutusten arviointia. Itäosan VL-alueelle tulee merkitä liito-oravien esiintymisalue ja maaperän tietojärjestelmään sisältyvä Ratakatu 9:ssä sijaitseva kohde tulee osoittaa kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Kaavoittajan vastine: Täydennetään kaavaselostusta esitetyiltä osin ja lisätään kaupungin omistamalle VL-alueelle liito-oravamerkinnät. Lisätään Ratakatu 9:n tontille tarvittavat merkinnät. Keski-Suomen museo esittää Opintien omakotitaloalueen AO-14 - merkintää täsmennettäväksi muotoon: "Erillispientalojen korttelialue, jolla on erityisiä jälleenrakennuskauden rakentamistapaan liittyviä rakennushistoriallisia arvoja. Merkittävissä julkisivujen muutos- tai korjaushankkeissa Keski-Suomen museolta tulee pyytää lausunto ennen rakennusluvan hyväksymistä." Kaavoittajan vastine: Muutos voidaan tehdä. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikennevirasto esittää ylei ses ti huo mi oon otet ta vak si kaa voi tuk ses sa rautatieliikenteestä ai heutu van tä ri nän sekä valtio neu vos ton pää tök sen me lu ta son ohje ar voista. Kaa voitta jan vastine: Otetaan huomioon kaavaselostuksessa. Nähtävilläoloajan jälkeen saapuneessa muistutuksessa esitetään, että Ratakatu 9 tonttia voitaisiin käyttää voimassa olevan asemakaavan mukaisesti myös asuintarkoituksiin. Kaavoittajan vastine: Osoitetaan tontilla sijaitseva paritalo asuinrakennuksen rakennusalana.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteel la ei ole tarpeen asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. KVALT 78 Liite nro 2 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti)

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Puutarhakylän ranta-asemakaava 16/101006/2010 KHALL Hietaman kylässä sijaitsevan Martin Kievarin ja Puutarhakylän alueelle on laadittu maanomistajien toimesta luonnos ranta-asemakaavaksi. Runsaan 5 hehtaarin kaava-alue käsittää seuraavat kiinteistöt: - Jaakkola ja Paavola , om. Martin Safarit Oy - Suojoen Kievari , om. Lomakouhero Oy - Puutarhakylä , om. Kiin teis tö Oy Ää ne kos ken Puutarhakylä - Terttula , om. Tommi ja Marika Raatikainen Puutarhakylän rakentaminen sai alkunsa alueellisella poikkeusluvalla 1990-luvun alussa. Sittemmin alueelle on myönnetty useita poikkeamisia hyväksytyssä Äänekosken rantayleiskaavassa nyt kaavoituksen kohteena olevan alueen kaavamerkintä on RM (mat kai lu toi min to jen alue). Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Äänekosken kau pun ki on il moit tanut kaa van vi reil le tu los ta Kaa voi tus katsaus 2009:stä tie dotta misen yhteydessä joulu kuussa Kaavaluonnoksessa alue on esitetty jaettavaksi kolmeksi rakennuspaikaksi, joilla on eri käyttötarkoitus: - Martin Kievarin alue on kaavoitettu matkailua palveleville raken nuksille (RM). Päärakennuksen itä- ja kaakkoispuolella on laaja alue matkailuun liittyvää uudisrakentamista varten. Valtatien 13 varrella on lisäksi varaus pienehköä myymälää (50 k-m2) ja enintään 30 met riä korkeaa mainostornia varten. Kesäteatterin ala puo lella on varaus kol mel le pie neh köl le lo ma ra ken nuk sel le. Suo jel ta vaksi on merkitty van ha päära ken nus Kes ki-suo men mu seon kans sa käydyn neuvot telun mukai sesti. - Puutarhakylän pääkäyttötarkoitukseksi on luonnoksessa esitetty loma-asuminen (RA). RA-alueella sijaitsee 19 loma-asuntojen rakennusluvilla toteutettua yksikköä, joilla päärakennusten kerrosala on k-m2. Rakennusten yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee 15 k-m2:n talousrakennus. Kaavaluonnoksessa esitetään, että 60 k-m2:n loma-asunnot (8 kpl) olisi mahdollista muuttaa oma kotitaloiksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtatien 13 ja rakennusten väliselle alueelle kaava edellyttää meluaidan tai -esteen rakenta mista, mikäli päivä melutaso piha-alueilla ylittää 55 db. Lisäksi kaavassa on määräyksiä puilla ja pensailla istutettavista alueen osista ja puurivien muodostamisesta. - Keskellä aluetta sijaitseva omakotitalo on kaavoitettu AO-rakennus paikaksi, jolle saa sijoittaa ympäristön rakennusten mittakaavan mu kaisesti kolme uutta pienehköä lo ma ra ken nus ta. Ehdotusvaiheessa kaavaan on tarkoitus lisätä mm. ra kentamistapaa koskevia kaavamääräyk siä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perus teella suo ri te taan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta Hietaman kyläyhdistyksen, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja Ääneseudun Energia Oy:n se kä Keski-Suomen ELY-kes kuk sen ja Kes ki-suo men mu seon lau sun not. Merkittiin, että Simo Salmelin, Leila Lindell, Tommi Lunttila ja Erkki Pönkänen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaa valuonnosta on esitelty Hietaman koululla järjestetyn Hietaman osayleis kaavaehdotuksen infotilaisuudessa Nähtävillä oloaikana on saatu kolme lausuntoa ja neljä kirjallista mie lipidettä, joihin liittyvä kaa voittajan vastine on oheismateriaalina. Lausuntojen perusteella kaavaa on täydennetty mm. melumittausten ja -määräysten sekä vesihuoltokysymysten osalta. Erillispien ta loiksi mah dollisesti muutettavien loma-asuntojen seinä- ym. raken teille liikenne melua vastaan on asetettu määräys ääneneristävyydestä. Vastaava määräys koskee kesäteatterin ja puutarhakylän väliin suunniteltua majoitusra kennusten ryhmää, joka muodostaa muu rimai sen ai heen joen ran taan sijoittuvaa puutarhakylää vastaan.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Muutos-, korjaus- ja uudisrakentaminen alueella tulee sovittaa tyyliltään ja mittakaavaltaan alueen kulttuurihistorialliseen rakennusperintee seen, olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Valtatielle näkyvistä ra kennuslupahakemuksista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätty kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Pyydetään ehdotuksesta ympäristölau takunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen museon lausunnot. KHALL Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä Pyydettyjen lausuntojen lisäksi ehdotuksesta on saatu yksi muistutus ja hakijan (Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylä) lausunto, jonka mukaan kaavaehdotuksessa ei ole huomauttamista. Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa. Nähtävillä olleeseen ehdotukseen on syytä lisätä määräys liittymisvelvoitteesta yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon ympäristölautakunnan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntojen mukaisesti: kaikkia tiiviisti rakennetulla alueella sijaitsevia rakennuksia ei ole verkostoon liitetty. Sen sijaan ELY-keskuksen lausunnossa esille tuodun pi ha-alu een mahdollisen melun ohjearvojen määrittämistä ei pidetä tarpeelli sena, kun paikallinen viranomainen pitää meluasioitakin kohtuulli sessa määrin selvitettyinä. Teuvo Liimatainen ja neljä allekirjoittajaa esittävät seuraavaa: - kaavasta poistettava Martin Kievarin loma-asunnot, Raatikaisten AO-asunnot ja Hokkasen saunan muuttaminen AO-asunnoksi - puutarhakylän aluetta käsiteltävä tasapuolisesti ja kaikille rakennetuille tonteille myönnettävä AO-oikeus Kaavalla pyritään luomaan edellytykset toteuttaa suoraan ranta-asemakaavaan perustuvilla rakennusluvilla kaksi pääasiaa: kehittää aluetta matkailukohteena ja mahdollistaa osassa nykyisiä loma-asuntoja käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi. Ilman detalji-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: kaavaa rakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset alueella edellyttäisivät suunnittelutarvepäätöksiä tai poikkeamismenettelyä. Koska ran ta-ase ma kaava on tar koi tet tu pää asial li ses ti lo ma-asu tuksen jär jes tämistä varten, voi daan kaa vas sa osoit taa ym pärivuotiseen oma koti raken tamiseen alle puo let koh teen ny kyi sistä loma-asun noista. Martin Kie va rin ja Raa ti kais ten lisärakentaminen on ehdotuksessa osoitettu loma-asumista ja matkailukäyttöä varten, jota voi daan pe rus tella alu een mat kailu toi min to jen ke hittä mi sellä. Hokka sen sau na vastaa kooltaan ja ulko asul taan sen vierei siä ra kennuk sia, joille on ehdotuk sessa osoi tettu ym päri vuoti sesti asu tun erillis pienta lon käyt tötarkoi tus. Kaavoit taja ei esitä eh dotuk seen muutosta Lii matai sen ym. muistu tuksen perus teella. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Puutarhakylän ranta-asemakaavaehdotus hyväksytään. KVALT 79 Liite nro 3 Puutarhakylän ranta-asemakaava

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna 2011 KHALL Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuosille on määrätty 19,75. Vuonna 2007 veroprosentti oli19,00 eli sama kuin yhdistyneiden kuntien vuosien 2006 veroprosentit. Maan kaikkien kuntien veroasteiden painotettu keskiarvo vuonna 2010 on 18,98 (18,59) prosenttia ja aritmeettinen keskiarvo 19,60 (19,25) prosenttia. Korkein veroprosentti on 21,00 ja matalin 16,25. Vuodelle 2010 yhteensä 181 kuntaa (53 %) korotti kunnallista tuloveroprosenttiaan. Aritmeettinen keskiarvo on kohonnut kymmenessä vuodessa yli 1,5 prosenttiyksiköllä. Suomen Kuntaliiton laskelmien mukaan kunnallisverotusta on kevennetty vähennysoikeuksia (ansiotulo- ja tulonhankkimisvähennys) laajentamalla siten, että todellinen veroaste on kuitenkin pysynyt ennallaan, keskimäärin 14,5 prosentissa. Vähennysten suhteellinen merkitys on suurin alemmissa tuloluokissa, mutta ne ulottuvat myös ylempiin tuloluokkiin. Kunnallisverotukseen on täten luotu progressiivisuutta. Veronmaksajan todellinen veroaste on vähennysoikeudet huomioiden huomattavasti nimellistä veroprosenttia pienempi. Äänekoskelaisten keskimääräinen veroaste on 15,4 eli 4,35 %-yksikköä nimellistä veroprosenttia pienempi. Ennakkotietojen mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotto vuonna 2009 aleni edellisen vuoteen 1,7 prosentilla. Koko maassa aleneminen oli 0,4 prosenttia, mikä sisältää hieman veroprosenttien muutosten vaikutusta. Äänekosken yhteisövero-osuudet kasvoivat 33,2 prosentilla edellisestä vuodesta. Koko maan kasvu oli 15,1 prosenttia. Kuntien yhteisövero-osuuden kasvu kymmenellä prosenttiyksiköllä väliaikaisesti vuosiksi kasvatti osuuksia 45 prosentilla. Maksetut yhteisöverot alenivat kokonaisuudessaan selvästi. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2010 on talousarviossa arvioitu 52,0 miljoonaa euroa, mikä ylitettäneen noin 0,75 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 valmisteilla olevaan talousarvioon on kuntaveroksi alustavasti arvioitu 53,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 yhden veroprosentin lisätuotto Äänekoskella on noin 2,75 milj. euroa. Kaupungin kertymään yhteisöveron tuotosta vuonna 2011 vaikuttaa oleellisesti mm. koko kansantalouden kehitys ja siten yhteisöveron

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto yleinen tuottotaso sekä Äänekoskella toimivien yritysten verokertymä vuosina Yhteisöveron tuotoksi on vuoden 2010 talousarviossa arvioitu 4,0 miljoonaa euroa, mikä ylitettäneen muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa on yhteisöveron kokonaiskertymän arvioitu hieman kasvavan, samoin kuin Äänekosken osuuden kuntaosuuden tuotosta. Tuotto voi tällöin nousta noin 4,5 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaja-alaisen talouden vakauttamisohjelman vuoteen Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla käyttökulut pienenevät. Talouden vakauttamisohjelmassa ei ole ennakoitu veroasteen korottamisia ja lähtökohtana on ollut veroasteen vakaana ja kilpailukykyisenä pitäminen. Aiempien vuosien alijäämät ovat vuoden 2009 tilinpäätöksessä 3,7 milj. euroa kasvaen ilman vakauttamisohjelman muutoksia vuoden 2013 loppuun 12 miljoonaan euroon. Vakauttamisohjelman mukaiset vuosien vuositulokset ovat 0,8-1,4 miljoonaa euroa alijäämäiset ja vuosi 2013 jo ylijäämäinen, jolloin alijäämää vuoden 2013 lopussa olisi 6,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 talousarvio toteutuu ennakkoarviota paremmin: verotuottojen loppuvuoden positiivisen kehityksen sekä luovutusvoittojen kertymisestä johtuen tilikauden tulos on lähimain tasapainossa. Vuoden 2011 talousarvion valmistelu on vielä oleellisilta osilta kesken. Valmistelun perusteella voidaan jo kuitenkin todeta, että taloustilanteen pysyttäminen edes vakauttamisohjelman mukaisessa kehityksessä on erittäin haastavaa. Taloussuunnitelmavuosien investointiohjelmat ovat muodostumassa huomattavasti suuremmiksi kuin vakauttamisohjelmassa ennakoitiin. Investointien nettomäärä ylittää vuosittaiset poistot keskimäärin viidellä miljoonalla eurolla. Vuosipoistojen määrä on kasvamassa nykyiseltä noin 4,6 miljoonan euron tasolta lähes miljoonalla eurolla. Vuosikatetavoite on täten lähivuosina nousemassa huomattavasti enemmän kuin miten vakauttamisohjelmassa nähtiin realistiseksi tasapainottaa taloutta mm. verokertymän kehityksen ja käyttömenojen rajoittamisen toimin. Kunnallisen tuloveroprosentin korottamista joudutaan harkitsemaan vuoden 2012 talousarviota valmisteltaessa. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2009 verotus on valmistumassa. Lähes lopullisten yhteisöverotuksen kuntakohtaisten tietojen mukaan Äänekoskella toimivilta yrityksiltä on kertynyt yhteisöveroja huomattavasti aiempaa vähemmän. Äänekosken osuus pieneni 0,25 prosentista 0,17 prosenttiin. Äänekosken osuus vuoden 2011 aikana kertyvän yhteisöveron kuntaosuudesta on 2,12 prosenttia. Jos yhteisöveron kuntaosuuden tuotto on 1,8 miljardia, on veron tuotto 4,1 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelussa vuoden 2011 yhteisöveron tuottoarviota joudutaan alentamaan lähes yhdellä miljoonalla eurolla. Tulevien vuosien tuottoarvioita joudutaan alentamaan vielä enemmän. Kuntaveron tuottoarviota voidaan talousarviokäsittelyssä hieman nostaa. Kokonaisuudessaan verokertymä vuonna 2011 ja lähivuosina on jäämässä aiemmin arvioitua pienemmäksi ja talouden vakauttaminen ilman veroasteen nostamista on muodostumassa ylivoimaiseksi. Toimialakohtaisissa vuoden 2011 talousarvion tasapainottamisneuvotteluissa on menoja lautakuntien esityksistä voitu karsia / tuloja lisätä vain muutamia satoja tuhansia. Toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisissä esityksissä. Kuntaveron puolen veroprosentin korotuksen tuotto on 1,4 miljoonaa euroa. Korotuksen jälkeen vuoden 2011 talousarvion vuosikate olisi noin 4 miljoonaa euroa. Vuosipoistot ovat noin 4,7 miljoonaa euroa. Kuntaveron ¾ veroprosenttiyksikön korotuksen tuotto on 2,1 miljoonaa euroa. Korotuksen jälkeen vuoden 2011 talousarvion vuosikate olisi lähimain vuosipois tojen suuruinen eli 4,7 miljoonaa euroa. Oheismateriaalina jaetaan vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 määrätään 20,50.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KVALT 80 Oheismateriaali Vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosentit vuonna 2011 KHALL Kiinteistöveroa on Suomessa kannettu vuodesta 1993 lähtien. Vero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön ka lenterivuoden alussa. Metsä- ja maatalousmaa on verosta vapaa. Vero määräytyy kunnan päätösten mukaisesti veroprosentti-välyksissä, joita on lainmuutoksella tarkistettu vuoteen 2010 seuraavasti: - yleinen veroprosentti vähintään 0,60 (aiemmin 0,50) ja enintään 1,35 (1,00). Myös maapohjan vero määräytyy yleisen veroprosentin mukaan. - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,32 (0,22) ja enintään 0,75 (0,50). - muiden asuinrakennusten veroprosentti on enintään 0,60 prosenttiyksikköä enemmän kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, yleisen veroprosentin vaihteluvälin puitteissa. - voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on enintään 2,85 (2,50) ja vähintään 0,50. Vesi- ja tuulivoimalaitoksen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Poiketen kiinteistöveroprosentin alarajasta, valtuusto voi päättää erillisestä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentista. Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä em. alemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Veroprosentti voi tällöin olla myös 0,00. Alhaisempaa prosenttia sovelletaan yhteisöjen kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Äänekoskella em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2099 lähtien määrätty olemaan 0,00. Ko. yhteisöjen yhteenlaskettu vuosittainen kiinteistövero olisi noin euroa. Laki mahdollistaa, että valtuusto voi määrätä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Rakennuspaikan rakennusoikeudesta on yli puolen oltava kaavoitettu asuntotarkoitukseen. Verohallinto on antanut oh-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto jeet, joiden mukaan edellytykset korkeamman veroprosentin käytölle todetaan. Korkeamman veroprosentin käyttöä voidaan perustella tarkoituksella saada rakentamattomat tontit hyötykäyttöön, kun kunnallistekniikka on valmiiksi rakennettu. Äänekoskella rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti ei ole ollut käytössä..... Kiinteistöveroa kertyy Äänekoskella vuonna 2010 noin 3,4 miljoonaa euroa. Uusien rakennusten ja tonttien tuoma lisäys verokantaan korvaa lähimain rakennusten ikäalennusten kertymisestä johtuvan verotusarvojen laskun. Verotusarvot ovat noin 70 prosenttia ns. käyvistä arvoista. Kaupungin soveltamat veroprosentit ovat maan keskitasoa tai sitä hieman korkeammat. Kiinteistöveron tuotto on asukasmäärään suhteutettuna keskimääräistä pienempi. Vuoteen 2010 Äänekosken yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,90:sta 1,00:een, mikä lisäsi verotuloja eurolla. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korotettiin 0,95:sta 1,05:een, mikä lisäsi verotuottoja eurolla. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korotettiin 0,35:sta 0,45:een, mikä lisäsi verotuloja noin eurolla. Kunnista 3/4 korotti ainakin jotain kiinteistöveroprosenttiaan vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaja-alaisen talouden vakauttamisohjelman vuoteen Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla käyttökulut pienenevät ja käyttötuotot kasvavat. Ohjelma ei sisällä kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksyminen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kaupunginvaltuusto edellytti vuoden 2010 kiinteistöveroprosenteista päättäessään, että tekninen toimiala selvittää vuoden 2011 kiinteis-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: töveroprosenttien määräämiseen mennessä rakentamattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin mahdollisen käyttöönoton merkityksen. Selvittelytyö verottajan kanssa on yksityiskohdissaan vielä kesken, mutta korotetun veroasteen käyttöönotolla ei tulisi olemaan juurikaan taloudellista merkitystä. Oheismateriaalina jaetaan vertailua siitä, miten Äänekosken kiinteistöveroprosentit suhtautuvat maakunnan vastaaviin. Äänekosken kiinteistöveroprosentit ovat mm. maa kun nan ve ro prosentteihin nähden tasolla, jolta niiden korottamista tulisi välttää. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosenteiksi Äänekoskella vuodelle 2011 määrätään: - yleinen 1,00 (nykyinen 1,00) - vakituisten asuinrakennusten 0,45 (nykyinen 0,45) - muiden asuinrakennusten 1,05 (nykyinen 1,05) - voimalaitosrakennusten 2,85 (nykyinen 2,85). Tuloverolain tarkoittamien yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kuitenkin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Hyväksytään että rakentamattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin mahdollisesta käyttöönotosta päätetään vuoden 2012 veroprosenttien määräämisen yhteydessä. KVALT 81 Oheismateriaali Vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Majalan koulun lakkauttaminen 101/000004/2008 KHALL Käsitellessään toimia kaupungin talouden tasapainotta miseksi opetuslautakunta esitti mm. että Majalan koulun tiloissa ei jatketa koulutoimintaa alkaen. Oppilaat siirretään Asemakadun koululle, rehtorit suunnittelevat uusien opetusryhmien muodostamisen ja hoitavat tarvittavan tiedottamisen huoltajille. Majalan koulu lakkautetaan lukien. Majalan koulun toiminnan päättyminen syyslukukaudesta 2009 lukien sisältyi kaupunginvaltuuston hyväksymiin talouden vakauttamistoimiin. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin kannanotto, että Majalan koulua ei lakkauteta alkaen, vaan koulun kevyemmän remontin kustannusarvio lasketaan ja selvitetään rahoituskanavat/avustusten saaminen remonttikustannuksiin. Majalan koulun sisäilmanlaatu myös tutkitaan talvella (tammi-helmikuun 2010). Asemakadun koulun käyttöä Majalan ja Asemakadun koulun oppilaiden yhteiskäytössä seurataan tilojen ja toimivuuden osalta. Myös joustavan alkuopetuksen kehittäminen mahdollistetaan Suolahden taajamassa (esikoululaisten sijoittuminen). Majalan koulun mahdollista korjausta/lakkauttamista käsitellään kaupunginvaltuustossa keväällä 2011 lisäselvitysten ja kahden vuoden jatkoajan jälkeen. Suolahden taajaman oppilaiden sijoittuminen Asemakadun koululle on toteutunut muutokselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ilman ennakoimattomia ongelmia. Tulevien vuosien oppilasmäärien alenemiset tulevat vielä helpottamaan sijoittumista. Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy teki keväällä 2009 koh teesta kun toja sisäil mastoselvityksen. Kivi kou lun osal ta laadittiin pe rus kor jauksen ta voitehinta-arvio, joka osoitti pe rus kor jauksen kor jausas teeksi 76 % ja kustannuksiksi n. 1,9 miljoonaa euroa. Si säil man laa dun lisätutki muksilla ei saada enää sellaista uutta infor maatiota, jolla olisi vaiku tusta tarvittavien korjaustöiden laajuuteen. Majalan koulun kunnosta saatu lisäselvitys ei täten puolla rakennusten kunnostamista koulukäyttöön. Kunnostamisen kustannukset muo dostuisivat kohtuuttoman korkeiksi, eikä lopputuloksen laadusta olisi kuitenkaan takeita. Kaupungilla ei ole Majalan koulun tiloille käyttöä omassa toiminnassaan. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talouden vakauttamisohjelmassa asettanut tekniselle toimelle tavoitteet mm. tyhjien ja vajaa käyt-

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: töisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten alentamiseksi sekä luo vutusvoittojen aikaan saamiseksi. Majalan koulun ylläpitokustannuk set vuonna 2010 ovat noin euroa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan todennut, että kaupungilla ei ole koulukäyttö- eikä muuta tarvetta Majalan entisille koulutiloille ja on esittänyt mm. Majalan entisten koulutilojen saattamista julkiseen myyntiin. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että Majalan, Mämmen ja Kalaniemen entiset koulutilat saatetaan julkiseen myyntiin. Kaupunginhallitus päättää kohteiden myynneistä saatujen tarjousten ja niiden perusteella käytyjen neuvottelujen pohjalta. Em. selvitysten ja valmistelun perusteella voidaan todeta, että Majalan koulua ei palauteta koulukäyttöön ja että Majalan koulu voidaan virallisesti lakkauttaa lukien. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Majalan koulu lakkautetaan lukien. KVALT 82 Kalle Niskanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Koskelan Setlementti ry:lle KHALL Koskelan Setlementti ry toimii Äänekoskella omista massaan kiinteistössä osoitteessa Rautatienkatu 25, Äänekoski, harjoittaen mm. kansalaisopistotoimintaa, nuorisotyötä, lasten aamu- ja iltapäi väkerhotoimintaa sekä erilaisia kulttuuri- ja liikunta harrasteita. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Yhdistyksen toiminta liittyy kiinteästi kaupungin toimintoihin. Kaupunki ostaa yhdistykseltä vuosittain palveluita kansalaisopistotoimintaan eurolla sekä lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan eurolla. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita tuetaan vuosit tain päätettävillä summilla. Yhdistys on valmistellut omistamansa rakennuksen peruskorjaamista, mikä työ alkaisi tammikuussa 2011 ja valmistuisi joulukuussa Hankkeen kustannusarvio on 2,8 miljoonaa euroa (23 % alv). Opetusministeriö on myöntänyt hankkeelle alustavan avustuksen, jonka määrä tulee olemaan euroa. Loppuosan peruskorjauksen tarvittavista varoista, enintään euroa yhdistys hoitaa pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhdistys kilpailuttaa lainoituksen hankkimisen. Lainan takaisinmaksuajaksi on määritelty 30 vuotta. Yhdistyksen hallitus pyytää saada em. lainalle kaupungin omavelkaista takausta, mikä vaikuttaisi lainamarginaalin kautta edullisesti korkotasoon. Kaupungin luottamushenkilö- ja virkamieskunta on laajasti osallistunut yhdistyksen hallintoon ja peruskorjaus on nähty välttämättömäksi. Yhdistys on kuitenkin kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija ja takaussumman suuruudesta johtuen on takaukselle perusteltua vaatia vastavakuus kiinnityksenä yhdistyksen omistamaan peruskorjattavaan kiinteistöön. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Koskelan Setlementti ry:lle enintään euron suuruiselle pankkilainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset muut velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Takaukselle vaaditaan vastavakuutena kiinnitys yhdistyksen omistamaan peruskorjattavaan kiinteistöön. Takauksesta peritään kahden promillen suuruinen takausmaksu. Hannu Javanainen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 83 Eila Nurmi ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Koiviston vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus KHALL Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkko ulottuu laajalti Äänekosken ja Lau kaan alueelle ja verkosto laajenee yhä. Laukaan alueella hanke etenee itsenäisesti omien vetäjien toimesta ja tilinpidollisesti omalla kustannuspaikalla. Osuuskunnan verkostossa on Äänekoskella noin 284 liittymää, joista 38 on uusia kiinteistöjä. Verkoston pituus on 180 km ja pumppaamoja on 300 kappaletta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekosken alueella osuuskunnan verkostoa laajennetaan Vahvaniemen alueelle ja uusia liittyjiä tulee noin 47 kiinteistöä. Alueesta muodostuu kirjanpidollinen oma kustannuspaikka. Koiviston vesihuolto-osuuskunta on valmistellut ottavansa hankkeeseen Keski-Suomen Osuuspankilta euron suuruisen luo ton. Lainan luottoaika on 15 vuotta. Laina korko on sidottu 12 kuu kauden euribor korkoon. Osuuskunta maksaa samassa yhteydessä vanhoja luottoja pois. Osuuskunnan hallitus pyytää Äänekosken kaupungilta em. lainoitukseen kaupungin omavelkaista takausta, ilman vastavakuuksia. Kaupungin aiemmat takausvastuut osuuskunnalle ovat yhteensä noin euroa. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa lainoitukseen takaukset ilman vastavakuuksia. Kaupunki on edellyttänyt, että avustusta ja/tai takausta saaneet osuuskunnat valitsevat yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Takauksista vesiosuuskunnille on peritty 0,2 prosentin takausmaksu. (valmistelija Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Koiviston vesihuolto-osuuskunnalle Keski-Suomen Osuuspankilta otettavalle euron suuruiselle lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti. Takauksesta ei vaadita vastavakuutta. Takauksesta peritään 0,2 prosentin takausmaksu.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee edelleen yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. KVALT 84 Suvi Tikander ja Laura-Liisa Hyytiäinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 127/000501/2007 KHALL Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Äänekosken kaupunginhallituksen tekemän aloitteen pohjalta yhtymän perussopimuksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi peruspääoman koron maksamisen. Kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne käsittelisivät perussopimuksen muuttamisen vuoden 2010 loppuun mennessä ja päättäisivät, pidetäänkö perussopimus ennallaan vai muutetaanko se esitetyn mukaisesti. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutosesityksen mukaan peruspääomaa käsittelevästä pykälästä poistetaan maininta että peruspääomalle ei suoriteta korkoa ja lisätään maininta, että kuntayhtymä voi suorittaa jäsenkuntien peruspääomalle valtuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä määräämän koron. Mahdollinen korko maksetaan jäsenkunnille talousarviovuonna mennessä. Äänekosken kaupunki on ottanut kantaa peruspääoman koron maksamiseen talouden vakauttamisohjelman 2009 yhteydessä ja tuolloin on todettu, että kuntayhtymän talous huomioiden koron maksaminen olisi mahdollista. Yhtymä on kompakti ja tehokkaasti hoidettu kokonaisuus, pystyen tuottamaan koulutuspalvelut keskimäärin pienemmillä yksikköhinnoilla ja valtion rahoituksen turvin. Jäsenkunnat eivät tällöin osallistu suoraan oppilaitoksen rahoitukseen, vaan osallistuminen tulee valtionosuusjärjestelmän kuntien rahoitusosuuden kautta. Äänekosken kaupunginhallitus on uudistanut esityksensä koron maksamismahdollisuudesta syyskuussa 2010 antaessaan lausunnon yhtymän taloussuunnitelmasta vuosille Tällöin kaupunginhallitus on esittänyt, että korko voisi olla neljä prosenttia ja että koronmaksu tulisi huomioida yhtymän vuoden 2011 talousarviossa. Korko olisi tällöin runsaat euroa. Kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan yhtymällä on taseessaan ylijäämää tilivuodelta ja aiemmilta vuosilta yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

pal velu- tai tuotantotoimintaan)

pal velu- tai tuotantotoimintaan) Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/P10.10.01/2008 KH 04.02.2008 43 Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS Kaupunginhallitus 1.12.2014 liite nro 2 (1/8) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 5 (1/8) Äänekosken opettajien ammattiyhdistys ry. KANNANOTTO 12.11.2014 Äänekosken kaupunki kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 03.05.2010 kello 9:00-12:07 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet

Suunnittelualue koostuu kahdesta osa-alueesta, joiden suunnittelutavoitteet Kaupunginhallitus 233 17.06.2013 Kaupunginhallitus 169 26.05.2014 Kaupunginhallitus 304 06.10.2014 Kaupunginhallitus 8 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 6 26.01.2015 Havusalmen ranta-asemakaavan muutos 488/10.02.03/2013

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot