86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 19:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 76 Pöytäkirjantarkastus 5 77 Korttelin 830 asemakaavan muutos 6 78 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 9 79 Puutarhakylän ranta-asemakaava Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna Kiinteistöveroprosentit vuonna Majalan koulun lakkauttaminen Takauksen myöntäminen Koskelan Setlementti ry:lle Koiviston vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen 30 muuttaminen 86 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon 32 henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkasta- minen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä 87 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoskelaiset 35 edistämään terveyttään painonpudotuskampanjalla kaupungin tukemana 88 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Lääkityksen 38 kokonaisvaltainen arviointi Äänekosken kotisairaanhoidon asiakkaille 89 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekosken 41 urheilukentän kunnostamisesta 90 Äänekosken Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Äänekosken Sosialidemokraattien 43 valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoski 100 vuotta - lisää kulttuurityöntekijöitä 91 Uuden varajäsenen valitseminen vapaa-aikalautakuntaan Kari Saarenpään 45 tilalle 92 Vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien, Kristillisdemokraattien ja 46 Kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloite Lapsiperheiden palvelut kuntoon ja pian 93 Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite 47 Nuorisotoimen perustoimintojen turvaamiseksi 94 Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmien 48 valtuustoaloite Maksuttomat palautuskuoret toi- meentulotukiasiakkaille 95 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysely "Miten Äänekoski aikoo vastata lakimuutokseen, jossa pikkulapsiperheille on järjestettävä kotipalveluita. Löytyykö työvoimaa nykyisissä resursseissa?" 49

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kumpu Risto 19:00-20:10 puheenjohtaja Alatalo Tuire 19:00-20:10 jäsen Holopainen Simo 19:00-20:10 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 19:00-20:10 jäsen poissa 84 Hänninen Seppo 19:00-20:10 jäsen Kainu Keijo 19:00-20:10 jäsen Kiiskinen Kari 19:00-20:10 jäsen Kylmälä Armi 19:00-20:10 jäsen Laitila Jukka 19:00-20:10 jäsen Lehtinen Erkki 19:00-20:10 jäsen Leppänen Pekka 19:00-20:10 jäsen Lindell Leila 19:00-20:10 jäsen Lindeman Leif 19:00-20:10 jäsen Lunttila Tommi 19:00-20:10 jäsen Luukkainen Pirjo 19:00-20:10 jäsen Lång Kyllikki 19:00-20:10 3. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 19:00-20:10 2. varapuheenjohtaja Niskanen Kalle 19:00-20:10 jäsen poissa 82 Nurmi Eila 19:00-20:10 jäsen poissa 83 Nyholm Rolf 19:00-20:10 jäsen Närhi Merja 19:00-20:10 jäsen Piilonen Pentti 19:00-20:10 jäsen Pulli Timo 19:00-20:10 jäsen Pönkänen Erkki 19:00-20:10 jäsen Ruotsalainen Seppo 19:00-20:10 jäsen Salmelin Simo 19:00-20:10 1. varapuheenjohtaja Sohlman Jouni 19:00-20:10 jäsen Soininen Piia 19:00-20:10 jäsen Tani Jaana 19:00-20:10 jäsen Tikander Suvi 19:00-20:10 jäsen poissa 84 Tiusanen Matti 19:00-20:10 jäsen Tuhkanen Marko 19:00-20:10 jäsen Tuikka Kimmo 19:00-20:10 jäsen Tuikka Minna 19:00-20:10 jäsen Tuominen Marke 19:00-20:10 jäsen Uusitalo Pirjo 19:00-20:10 jäsen Vainikainen Antti 19:00-20:10 jäsen Vainio Hannele 19:00-20:10 jäsen Vertainen Olli 19:00-20:10 jäsen Kaukometsä Jarkko 19:00-20:10 varajäsen Lakanen Liisa 19:00-20:10 varajäsen Pasanen Kauko 19:00-20:10 varajäsen Toffer Kalervo 19:00-20:10 varajäsen POISSA Flinkman Heikki jäsen Heimonen Tapio jäsen Penttinen Hannu jäsen Pohjonen Erja jäsen Javanainen Hannu kaupunginjohtaja Latvala Jarmo tekninen johtaja MUU Härtsiä Ville 19:00-20:10 sivistysjohtaja Kolehmainen Raija 19:00-20:10 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 19:00-20:10 henkilöstöpäällikkö Lemettinen Pertti 19:00-20:10 hallintojohtaja Orenius Heli 19:00-20:10 apulaiskaupunginjohtaja Salonen Jouko 19:00-20:10 rahoitusjohtaja Konttimäki Petri 19:00-20:10 tonttipäällikkö

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Erkki Pönkänen Seppo Ruotsalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 75 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 39 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 76 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 19. päivänä marraskuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 22. päivänä marras kuu ta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Pönkänen ja Seppo Ruotsalainen.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Korttelin 830 asemakaavan muutos 58/101001/2010 KHALL Rahastajantien päässä sijaitsee kaupungin omistama liike- ja teollisuusrakentamiseen asemakaavassa osoitettu alue, jolla ny kyi sin toimii au toliike määräaikaisella vuokrasopimuksella. Alueen ase makaavan muutoksen käynnistämisestä on kaupunginhallitus päät tänyt kaavoituskatsauksen 2009 hyväksymisen yh tey des sä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Asemakaavan muutoksessa alue on muutettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-5), jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kau pan myymälätiloja. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan piiriin kuuluvat mm. moottoriajoneuvojen kauppa, huonekalukauppa, rautakauppa ja maatalouskauppa. Korttelin pinta-alaa on kaavamuu toksessa kasvatettu noin kahteen hehtaariin ja tehokkuuslukua e=0,5:een (nykyinen asemakaava e=0,3) suurimman sallitun kerrosluvun (II) säilyessä ennallaan. Korttelin ja Kuhnamon rannan välinen täyttöalue on kaavoitettu Kuhnamonpuistoksi ja Laajaniemenpuistoksi (VP), joiden kautta on tarkoi tus joh taa Pii lo lan nie men suun nasta Vaasantielle kulkeva ke vyen lii ken teen väy lä. Eli aankujan koh dalle on puistoon suunniteltu uusi ui ma ranta. KL-5 - alueen ulkovarasto- ja huoltopiha-alueet tulee aidata korkeatasoisesti suunnitellulla ja toteutetulla noin 1,8 metrin korkuisella katoksella, varastolla tai aidalla. VP-alueen rakentaminen edellyttää tarkemman puistosuunnitelman laatimista. Kaavamuutoksen yhteydessä esitetään kumottavaksi osa Ää ne kosken taa ja man vanhinta asemakaavaa: kumottava Kuhna mon ve sialuetta kä sittävä ase ma kaa va on vuodelta (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaavasta on saatu ympäristölautakunnan lausunto, jossa ei ole kaavan sisältöön liittyvää huomauttamista. Teknisen lautakunnan lausunto esitellään kokouksessa. Lisäksi kaavasta jätettiin yksi mielipide, jossa alueella toimiva yrittäjä ilmoittaa halukkuudestaan toimia alueella myös määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Oheismateriaalina toimitetaan kaavakartta ja -selostus sekä kaavasta jätetty mielipide. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen nähtävänäolo. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. KHALL Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä Muistutuksia ei ole kaupungille toimitettu. Kesän aikana on laadittu tarkempi suunnitelma Kuhnamon täyttöalueella sijaitsevan Kuhnamonpuiston-Laajaniemenpuiston alueen rakentamista varten. Tavoitteena on ranta-alueen kunnostaminen ylijäämämassojen avulla, joilla muotoillaan loivia kumpareita. Maisema pyritään säilyttämään avoimena rantaniittynä, jonka kautta kulkee Kierälahden ja Piilolanniemen välissä kivituhkapintainen käytäväverkosto. Uutena toimintona nykyisen rautakaupan eteläpuolelle esitetään koirapuiston sijoittamista. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa on rantapuistoon osoitet tu ohjeellisena Eliaankujan päähän sijoittuva uimaranta ja osa polkuverkostosta. Laadittuun suunnitelmaan perustuen on tarkoituksenmukaista lisätä ehdotukseen ohjeellisena koirapuiston paikka, pysäköimispaikka ja p-alueelle Rahastajantieltä johtava ajoyhteys. Lisäksi korttelin KL-5 -kohteen käyttötarkoitusmerkintää on syytä

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: täsmentää muotoon "liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja". Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville tarkistusten johdosta ei ole tarpeellista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty korttelin 830 asemakaavan muutosehdotus ja asemakaavan osittainen ku moaminen hyväksytään. KVALT 77 Liite nro 1 Korttelin 830 asemakaavan muutos

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/101001/2008 KHALL Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla. Ratakadun asemakaavan muutos on osa Suolahden asemakaavan ajantasalle saattamista, jonka yhteydessä tarkistetaan kaavamerkinnät ja -määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi, arvioidaan toteutumatta jääneiden aluevarausten tarkoituksenmukaisuus sekä yhdenmukaistetaan asemakaavan ja maanomistusten rajoja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkittävimmät luonnoksessa esitetyt käyttötarkoituksen muutokset ovat seuraavat: - kortteli 32 / Opintien ja Asemakadun kulmaus (AK-merkinnän muutos AL-6:ksi, rakentamattomalle kerrostalotontille sallittai siin myös liike- ja toi misto ra ken ta mis ta sekä ympäristöhäiriötä ai heutta matonta pal ve lu- tai tuo tanto toi min taa) - kortteli 38 / Ratakadun ja Asemaraitin kulmaus (Y-merkinnän muutos AL-6:ksi, tavoite sama kuin edellä) - kortteli 107 / Mikonkadun länsipuoli (AL- ja AO-merkintöjen muu tos K-6:ksi tavoitteena sallia alueelle liike- ja toimistorakentamista sekä ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamatonta palvelu- tai tuotantotoimintaa, kahdesta Ratakadun rakentamattomasta AO-tontista muodos tettaisiin uusi K-6 tontti) - kortteli 39 / Mikonkadun-Ratakadun-Äänekoskentien rajaama alue (AL- ja LH-merkinnät AL-6- ja K-7-alueiksi tavoitteena laajentaa tonttien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan pal velu- tai tuotantotoimintaan) Kaavamuutoksen vireilläolosta on kuulutettu Kaavoitus katsaukses ta 2007 tiedottamisen yh teydessä (Sisä-Suomen lehti sekä kaupungin ilmoitustau lu ja kotisivut). Oheismateriaalina toimitetaan asemakaavan muutosluonnos, voimassa oleva asemakaava sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja val mis teluaineiston perusteella suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ym pä ris tö lautakunnalta sekä Keski-Suomen ympäristökeskuksel-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto ta, Kes ki-suomen tiepiiriltä, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen pe lastuslaitokselta. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Lausuntojen perusteella ehdotukseen on laadittu Opintien varren kortteleihin kaa va mää räys (AO-14), joka koskee raken ta mi sen soveltu mis ta ar vok kaa seen ra ken nettuun ympäristöön. Äänekoskentiehen, Mikonkatuun ja Ratakatuun rajautuviin liike- ja toi misto rakennusten kort te lei hin 39 ja 107 on li sätty tont tien rajaa mis velvoite katuja vas taan (lau ta-ai ta ja istu tus alue), joiden li säksi ehdo tuksessa on ympä ristön laatua ylei sesti oh jaavat yleismääräyk set. Kiertoliittymään rajautuvalla korttelin 32 rakentamattomalla tontilla ei sallittaisi jatkossa liikennesijainnista johtuen asumista (kaavamerkintä K-6, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), mutta esimerkiksi ym pä ris tö häi riöi tä ai heut ta ma ton tuo tan to toiminta toimintaan liittyvine myyn titi loi neen katso taan paikkaan soveltuvaksi. Asumiskäyttö poistuisi jatkossa myös Mikonkadun varren tonteilta. Ratakadun ka tu alue on le ven net ty 12 met rin levyiseksi. Lisäksi korttelin 39 huoltoaseman tonttia on laajennettu nykyisen todellisen käytön mukaiseksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KHALL Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Lautakuntien, ELY-keskuksen ja museon lisäksi lausunto on saatu rautatiehen liittyen Liikennevirastolta. Lausuntojen lisäksi on nähtävilläoloajan jälkeen saatu yksi muistutus. Ympäristölautakunta esittää kiertoliittymän vieressä sijaitsevan uuden K-6 -tontin muuttamista puistoksi. Mikäli alue osoitetaan rakentamiseen, ei sillä tulisi sallia tuotannollista toimintaa ja ulkovarastointia. Kaavoittajan vastine: Hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kohteen käyt tö tar koi tuk sen säi lyt tä mi nen tonttina on tarkoituksenmukaista Suolahden keskustan kehittämistä ajatellen. Käyt tö tar koitus voidaan kuiten kin osoit taa väl jä nä: kau punki pystyy ton tin luovuttajana keskeisesti vai kutta maan ton tilla tu levai suudessa har joitettavaan toimintaan. Ääne kos kentien ja Ase maka dun vastai sille rajoille on syytä lisätä vastaa va aitaus- ja is tu tusvel voite kuin Mikon kadun kortteleissa. Keski-Suomen ELY-keskus edellyttää kaavaselostukseen perusteluja tontin käyttötarkoituksen muutokselle sekä radan ja maantien melu- ja tä ri nä vaikutusten arviointia. Itäosan VL-alueelle tulee merkitä liito-oravien esiintymisalue ja maaperän tietojärjestelmään sisältyvä Ratakatu 9:ssä sijaitseva kohde tulee osoittaa kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Kaavoittajan vastine: Täydennetään kaavaselostusta esitetyiltä osin ja lisätään kaupungin omistamalle VL-alueelle liito-oravamerkinnät. Lisätään Ratakatu 9:n tontille tarvittavat merkinnät. Keski-Suomen museo esittää Opintien omakotitaloalueen AO-14 - merkintää täsmennettäväksi muotoon: "Erillispientalojen korttelialue, jolla on erityisiä jälleenrakennuskauden rakentamistapaan liittyviä rakennushistoriallisia arvoja. Merkittävissä julkisivujen muutos- tai korjaushankkeissa Keski-Suomen museolta tulee pyytää lausunto ennen rakennusluvan hyväksymistä." Kaavoittajan vastine: Muutos voidaan tehdä. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikennevirasto esittää ylei ses ti huo mi oon otet ta vak si kaa voi tuk ses sa rautatieliikenteestä ai heutu van tä ri nän sekä valtio neu vos ton pää tök sen me lu ta son ohje ar voista. Kaa voitta jan vastine: Otetaan huomioon kaavaselostuksessa. Nähtävilläoloajan jälkeen saapuneessa muistutuksessa esitetään, että Ratakatu 9 tonttia voitaisiin käyttää voimassa olevan asemakaavan mukaisesti myös asuintarkoituksiin. Kaavoittajan vastine: Osoitetaan tontilla sijaitseva paritalo asuinrakennuksen rakennusalana.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteel la ei ole tarpeen asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. KVALT 78 Liite nro 2 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti)

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Puutarhakylän ranta-asemakaava 16/101006/2010 KHALL Hietaman kylässä sijaitsevan Martin Kievarin ja Puutarhakylän alueelle on laadittu maanomistajien toimesta luonnos ranta-asemakaavaksi. Runsaan 5 hehtaarin kaava-alue käsittää seuraavat kiinteistöt: - Jaakkola ja Paavola , om. Martin Safarit Oy - Suojoen Kievari , om. Lomakouhero Oy - Puutarhakylä , om. Kiin teis tö Oy Ää ne kos ken Puutarhakylä - Terttula , om. Tommi ja Marika Raatikainen Puutarhakylän rakentaminen sai alkunsa alueellisella poikkeusluvalla 1990-luvun alussa. Sittemmin alueelle on myönnetty useita poikkeamisia hyväksytyssä Äänekosken rantayleiskaavassa nyt kaavoituksen kohteena olevan alueen kaavamerkintä on RM (mat kai lu toi min to jen alue). Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Äänekosken kau pun ki on il moit tanut kaa van vi reil le tu los ta Kaa voi tus katsaus 2009:stä tie dotta misen yhteydessä joulu kuussa Kaavaluonnoksessa alue on esitetty jaettavaksi kolmeksi rakennuspaikaksi, joilla on eri käyttötarkoitus: - Martin Kievarin alue on kaavoitettu matkailua palveleville raken nuksille (RM). Päärakennuksen itä- ja kaakkoispuolella on laaja alue matkailuun liittyvää uudisrakentamista varten. Valtatien 13 varrella on lisäksi varaus pienehköä myymälää (50 k-m2) ja enintään 30 met riä korkeaa mainostornia varten. Kesäteatterin ala puo lella on varaus kol mel le pie neh köl le lo ma ra ken nuk sel le. Suo jel ta vaksi on merkitty van ha päära ken nus Kes ki-suo men mu seon kans sa käydyn neuvot telun mukai sesti. - Puutarhakylän pääkäyttötarkoitukseksi on luonnoksessa esitetty loma-asuminen (RA). RA-alueella sijaitsee 19 loma-asuntojen rakennusluvilla toteutettua yksikköä, joilla päärakennusten kerrosala on k-m2. Rakennusten yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee 15 k-m2:n talousrakennus. Kaavaluonnoksessa esitetään, että 60 k-m2:n loma-asunnot (8 kpl) olisi mahdollista muuttaa oma kotitaloiksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtatien 13 ja rakennusten väliselle alueelle kaava edellyttää meluaidan tai -esteen rakenta mista, mikäli päivä melutaso piha-alueilla ylittää 55 db. Lisäksi kaavassa on määräyksiä puilla ja pensailla istutettavista alueen osista ja puurivien muodostamisesta. - Keskellä aluetta sijaitseva omakotitalo on kaavoitettu AO-rakennus paikaksi, jolle saa sijoittaa ympäristön rakennusten mittakaavan mu kaisesti kolme uutta pienehköä lo ma ra ken nus ta. Ehdotusvaiheessa kaavaan on tarkoitus lisätä mm. ra kentamistapaa koskevia kaavamääräyk siä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perus teella suo ri te taan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta Hietaman kyläyhdistyksen, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja Ääneseudun Energia Oy:n se kä Keski-Suomen ELY-kes kuk sen ja Kes ki-suo men mu seon lau sun not. Merkittiin, että Simo Salmelin, Leila Lindell, Tommi Lunttila ja Erkki Pönkänen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Kaa valuonnosta on esitelty Hietaman koululla järjestetyn Hietaman osayleis kaavaehdotuksen infotilaisuudessa Nähtävillä oloaikana on saatu kolme lausuntoa ja neljä kirjallista mie lipidettä, joihin liittyvä kaa voittajan vastine on oheismateriaalina. Lausuntojen perusteella kaavaa on täydennetty mm. melumittausten ja -määräysten sekä vesihuoltokysymysten osalta. Erillispien ta loiksi mah dollisesti muutettavien loma-asuntojen seinä- ym. raken teille liikenne melua vastaan on asetettu määräys ääneneristävyydestä. Vastaava määräys koskee kesäteatterin ja puutarhakylän väliin suunniteltua majoitusra kennusten ryhmää, joka muodostaa muu rimai sen ai heen joen ran taan sijoittuvaa puutarhakylää vastaan.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Muutos-, korjaus- ja uudisrakentaminen alueella tulee sovittaa tyyliltään ja mittakaavaltaan alueen kulttuurihistorialliseen rakennusperintee seen, olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Valtatielle näkyvistä ra kennuslupahakemuksista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätty kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Pyydetään ehdotuksesta ympäristölau takunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen museon lausunnot. KHALL Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä Pyydettyjen lausuntojen lisäksi ehdotuksesta on saatu yksi muistutus ja hakijan (Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylä) lausunto, jonka mukaan kaavaehdotuksessa ei ole huomauttamista. Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa. Nähtävillä olleeseen ehdotukseen on syytä lisätä määräys liittymisvelvoitteesta yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon ympäristölautakunnan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntojen mukaisesti: kaikkia tiiviisti rakennetulla alueella sijaitsevia rakennuksia ei ole verkostoon liitetty. Sen sijaan ELY-keskuksen lausunnossa esille tuodun pi ha-alu een mahdollisen melun ohjearvojen määrittämistä ei pidetä tarpeelli sena, kun paikallinen viranomainen pitää meluasioitakin kohtuulli sessa määrin selvitettyinä. Teuvo Liimatainen ja neljä allekirjoittajaa esittävät seuraavaa: - kaavasta poistettava Martin Kievarin loma-asunnot, Raatikaisten AO-asunnot ja Hokkasen saunan muuttaminen AO-asunnoksi - puutarhakylän aluetta käsiteltävä tasapuolisesti ja kaikille rakennetuille tonteille myönnettävä AO-oikeus Kaavalla pyritään luomaan edellytykset toteuttaa suoraan ranta-asemakaavaan perustuvilla rakennusluvilla kaksi pääasiaa: kehittää aluetta matkailukohteena ja mahdollistaa osassa nykyisiä loma-asuntoja käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi. Ilman detalji-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: kaavaa rakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset alueella edellyttäisivät suunnittelutarvepäätöksiä tai poikkeamismenettelyä. Koska ran ta-ase ma kaava on tar koi tet tu pää asial li ses ti lo ma-asu tuksen jär jes tämistä varten, voi daan kaa vas sa osoit taa ym pärivuotiseen oma koti raken tamiseen alle puo let koh teen ny kyi sistä loma-asun noista. Martin Kie va rin ja Raa ti kais ten lisärakentaminen on ehdotuksessa osoitettu loma-asumista ja matkailukäyttöä varten, jota voi daan pe rus tella alu een mat kailu toi min to jen ke hittä mi sellä. Hokka sen sau na vastaa kooltaan ja ulko asul taan sen vierei siä ra kennuk sia, joille on ehdotuk sessa osoi tettu ym päri vuoti sesti asu tun erillis pienta lon käyt tötarkoi tus. Kaavoit taja ei esitä eh dotuk seen muutosta Lii matai sen ym. muistu tuksen perus teella. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty Puutarhakylän ranta-asemakaavaehdotus hyväksytään. KVALT 79 Liite nro 3 Puutarhakylän ranta-asemakaava

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kunnallinen tuloveroprosentti vuonna 2011 KHALL Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuosille on määrätty 19,75. Vuonna 2007 veroprosentti oli19,00 eli sama kuin yhdistyneiden kuntien vuosien 2006 veroprosentit. Maan kaikkien kuntien veroasteiden painotettu keskiarvo vuonna 2010 on 18,98 (18,59) prosenttia ja aritmeettinen keskiarvo 19,60 (19,25) prosenttia. Korkein veroprosentti on 21,00 ja matalin 16,25. Vuodelle 2010 yhteensä 181 kuntaa (53 %) korotti kunnallista tuloveroprosenttiaan. Aritmeettinen keskiarvo on kohonnut kymmenessä vuodessa yli 1,5 prosenttiyksiköllä. Suomen Kuntaliiton laskelmien mukaan kunnallisverotusta on kevennetty vähennysoikeuksia (ansiotulo- ja tulonhankkimisvähennys) laajentamalla siten, että todellinen veroaste on kuitenkin pysynyt ennallaan, keskimäärin 14,5 prosentissa. Vähennysten suhteellinen merkitys on suurin alemmissa tuloluokissa, mutta ne ulottuvat myös ylempiin tuloluokkiin. Kunnallisverotukseen on täten luotu progressiivisuutta. Veronmaksajan todellinen veroaste on vähennysoikeudet huomioiden huomattavasti nimellistä veroprosenttia pienempi. Äänekoskelaisten keskimääräinen veroaste on 15,4 eli 4,35 %-yksikköä nimellistä veroprosenttia pienempi. Ennakkotietojen mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotto vuonna 2009 aleni edellisen vuoteen 1,7 prosentilla. Koko maassa aleneminen oli 0,4 prosenttia, mikä sisältää hieman veroprosenttien muutosten vaikutusta. Äänekosken yhteisövero-osuudet kasvoivat 33,2 prosentilla edellisestä vuodesta. Koko maan kasvu oli 15,1 prosenttia. Kuntien yhteisövero-osuuden kasvu kymmenellä prosenttiyksiköllä väliaikaisesti vuosiksi kasvatti osuuksia 45 prosentilla. Maksetut yhteisöverot alenivat kokonaisuudessaan selvästi. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2010 on talousarviossa arvioitu 52,0 miljoonaa euroa, mikä ylitettäneen noin 0,75 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 valmisteilla olevaan talousarvioon on kuntaveroksi alustavasti arvioitu 53,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 yhden veroprosentin lisätuotto Äänekoskella on noin 2,75 milj. euroa. Kaupungin kertymään yhteisöveron tuotosta vuonna 2011 vaikuttaa oleellisesti mm. koko kansantalouden kehitys ja siten yhteisöveron

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto yleinen tuottotaso sekä Äänekoskella toimivien yritysten verokertymä vuosina Yhteisöveron tuotoksi on vuoden 2010 talousarviossa arvioitu 4,0 miljoonaa euroa, mikä ylitettäneen muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa on yhteisöveron kokonaiskertymän arvioitu hieman kasvavan, samoin kuin Äänekosken osuuden kuntaosuuden tuotosta. Tuotto voi tällöin nousta noin 4,5 miljoonaan euroon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaja-alaisen talouden vakauttamisohjelman vuoteen Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla käyttökulut pienenevät. Talouden vakauttamisohjelmassa ei ole ennakoitu veroasteen korottamisia ja lähtökohtana on ollut veroasteen vakaana ja kilpailukykyisenä pitäminen. Aiempien vuosien alijäämät ovat vuoden 2009 tilinpäätöksessä 3,7 milj. euroa kasvaen ilman vakauttamisohjelman muutoksia vuoden 2013 loppuun 12 miljoonaan euroon. Vakauttamisohjelman mukaiset vuosien vuositulokset ovat 0,8-1,4 miljoonaa euroa alijäämäiset ja vuosi 2013 jo ylijäämäinen, jolloin alijäämää vuoden 2013 lopussa olisi 6,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 talousarvio toteutuu ennakkoarviota paremmin: verotuottojen loppuvuoden positiivisen kehityksen sekä luovutusvoittojen kertymisestä johtuen tilikauden tulos on lähimain tasapainossa. Vuoden 2011 talousarvion valmistelu on vielä oleellisilta osilta kesken. Valmistelun perusteella voidaan jo kuitenkin todeta, että taloustilanteen pysyttäminen edes vakauttamisohjelman mukaisessa kehityksessä on erittäin haastavaa. Taloussuunnitelmavuosien investointiohjelmat ovat muodostumassa huomattavasti suuremmiksi kuin vakauttamisohjelmassa ennakoitiin. Investointien nettomäärä ylittää vuosittaiset poistot keskimäärin viidellä miljoonalla eurolla. Vuosipoistojen määrä on kasvamassa nykyiseltä noin 4,6 miljoonan euron tasolta lähes miljoonalla eurolla. Vuosikatetavoite on täten lähivuosina nousemassa huomattavasti enemmän kuin miten vakauttamisohjelmassa nähtiin realistiseksi tasapainottaa taloutta mm. verokertymän kehityksen ja käyttömenojen rajoittamisen toimin. Kunnallisen tuloveroprosentin korottamista joudutaan harkitsemaan vuoden 2012 talousarviota valmisteltaessa. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2009 verotus on valmistumassa. Lähes lopullisten yhteisöverotuksen kuntakohtaisten tietojen mukaan Äänekoskella toimivilta yrityksiltä on kertynyt yhteisöveroja huomattavasti aiempaa vähemmän. Äänekosken osuus pieneni 0,25 prosentista 0,17 prosenttiin. Äänekosken osuus vuoden 2011 aikana kertyvän yhteisöveron kuntaosuudesta on 2,12 prosenttia. Jos yhteisöveron kuntaosuuden tuotto on 1,8 miljardia, on veron tuotto 4,1 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelussa vuoden 2011 yhteisöveron tuottoarviota joudutaan alentamaan lähes yhdellä miljoonalla eurolla. Tulevien vuosien tuottoarvioita joudutaan alentamaan vielä enemmän. Kuntaveron tuottoarviota voidaan talousarviokäsittelyssä hieman nostaa. Kokonaisuudessaan verokertymä vuonna 2011 ja lähivuosina on jäämässä aiemmin arvioitua pienemmäksi ja talouden vakauttaminen ilman veroasteen nostamista on muodostumassa ylivoimaiseksi. Toimialakohtaisissa vuoden 2011 talousarvion tasapainottamisneuvotteluissa on menoja lautakuntien esityksistä voitu karsia / tuloja lisätä vain muutamia satoja tuhansia. Toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisissä esityksissä. Kuntaveron puolen veroprosentin korotuksen tuotto on 1,4 miljoonaa euroa. Korotuksen jälkeen vuoden 2011 talousarvion vuosikate olisi noin 4 miljoonaa euroa. Vuosipoistot ovat noin 4,7 miljoonaa euroa. Kuntaveron ¾ veroprosenttiyksikön korotuksen tuotto on 2,1 miljoonaa euroa. Korotuksen jälkeen vuoden 2011 talousarvion vuosikate olisi lähimain vuosipois tojen suuruinen eli 4,7 miljoonaa euroa. Oheismateriaalina jaetaan vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 määrätään 20,50.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto KVALT 80 Oheismateriaali Vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosentit vuonna 2011 KHALL Kiinteistöveroa on Suomessa kannettu vuodesta 1993 lähtien. Vero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön ka lenterivuoden alussa. Metsä- ja maatalousmaa on verosta vapaa. Vero määräytyy kunnan päätösten mukaisesti veroprosentti-välyksissä, joita on lainmuutoksella tarkistettu vuoteen 2010 seuraavasti: - yleinen veroprosentti vähintään 0,60 (aiemmin 0,50) ja enintään 1,35 (1,00). Myös maapohjan vero määräytyy yleisen veroprosentin mukaan. - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,32 (0,22) ja enintään 0,75 (0,50). - muiden asuinrakennusten veroprosentti on enintään 0,60 prosenttiyksikköä enemmän kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, yleisen veroprosentin vaihteluvälin puitteissa. - voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on enintään 2,85 (2,50) ja vähintään 0,50. Vesi- ja tuulivoimalaitoksen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Poiketen kiinteistöveroprosentin alarajasta, valtuusto voi päättää erillisestä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentista. Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä em. alemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Veroprosentti voi tällöin olla myös 0,00. Alhaisempaa prosenttia sovelletaan yhteisöjen kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Äänekoskella em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2099 lähtien määrätty olemaan 0,00. Ko. yhteisöjen yhteenlaskettu vuosittainen kiinteistövero olisi noin euroa. Laki mahdollistaa, että valtuusto voi määrätä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Rakennuspaikan rakennusoikeudesta on yli puolen oltava kaavoitettu asuntotarkoitukseen. Verohallinto on antanut oh-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto jeet, joiden mukaan edellytykset korkeamman veroprosentin käytölle todetaan. Korkeamman veroprosentin käyttöä voidaan perustella tarkoituksella saada rakentamattomat tontit hyötykäyttöön, kun kunnallistekniikka on valmiiksi rakennettu. Äänekoskella rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti ei ole ollut käytössä..... Kiinteistöveroa kertyy Äänekoskella vuonna 2010 noin 3,4 miljoonaa euroa. Uusien rakennusten ja tonttien tuoma lisäys verokantaan korvaa lähimain rakennusten ikäalennusten kertymisestä johtuvan verotusarvojen laskun. Verotusarvot ovat noin 70 prosenttia ns. käyvistä arvoista. Kaupungin soveltamat veroprosentit ovat maan keskitasoa tai sitä hieman korkeammat. Kiinteistöveron tuotto on asukasmäärään suhteutettuna keskimääräistä pienempi. Vuoteen 2010 Äänekosken yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,90:sta 1,00:een, mikä lisäsi verotuloja eurolla. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korotettiin 0,95:sta 1,05:een, mikä lisäsi verotuottoja eurolla. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korotettiin 0,35:sta 0,45:een, mikä lisäsi verotuloja noin eurolla. Kunnista 3/4 korotti ainakin jotain kiinteistöveroprosenttiaan vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaja-alaisen talouden vakauttamisohjelman vuoteen Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla käyttökulut pienenevät ja käyttötuotot kasvavat. Ohjelma ei sisällä kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksyminen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kaupunginvaltuusto edellytti vuoden 2010 kiinteistöveroprosenteista päättäessään, että tekninen toimiala selvittää vuoden 2011 kiinteis-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: töveroprosenttien määräämiseen mennessä rakentamattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin mahdollisen käyttöönoton merkityksen. Selvittelytyö verottajan kanssa on yksityiskohdissaan vielä kesken, mutta korotetun veroasteen käyttöönotolla ei tulisi olemaan juurikaan taloudellista merkitystä. Oheismateriaalina jaetaan vertailua siitä, miten Äänekosken kiinteistöveroprosentit suhtautuvat maakunnan vastaaviin. Äänekosken kiinteistöveroprosentit ovat mm. maa kun nan ve ro prosentteihin nähden tasolla, jolta niiden korottamista tulisi välttää. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosenteiksi Äänekoskella vuodelle 2011 määrätään: - yleinen 1,00 (nykyinen 1,00) - vakituisten asuinrakennusten 0,45 (nykyinen 0,45) - muiden asuinrakennusten 1,05 (nykyinen 1,05) - voimalaitosrakennusten 2,85 (nykyinen 2,85). Tuloverolain tarkoittamien yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kuitenkin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Hyväksytään että rakentamattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin mahdollisesta käyttöönotosta päätetään vuoden 2012 veroprosenttien määräämisen yhteydessä. KVALT 81 Oheismateriaali Vertailua Äänekosken ja muiden kuntien veroasteista

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Majalan koulun lakkauttaminen 101/000004/2008 KHALL Käsitellessään toimia kaupungin talouden tasapainotta miseksi opetuslautakunta esitti mm. että Majalan koulun tiloissa ei jatketa koulutoimintaa alkaen. Oppilaat siirretään Asemakadun koululle, rehtorit suunnittelevat uusien opetusryhmien muodostamisen ja hoitavat tarvittavan tiedottamisen huoltajille. Majalan koulu lakkautetaan lukien. Majalan koulun toiminnan päättyminen syyslukukaudesta 2009 lukien sisältyi kaupunginvaltuuston hyväksymiin talouden vakauttamistoimiin. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin kannanotto, että Majalan koulua ei lakkauteta alkaen, vaan koulun kevyemmän remontin kustannusarvio lasketaan ja selvitetään rahoituskanavat/avustusten saaminen remonttikustannuksiin. Majalan koulun sisäilmanlaatu myös tutkitaan talvella (tammi-helmikuun 2010). Asemakadun koulun käyttöä Majalan ja Asemakadun koulun oppilaiden yhteiskäytössä seurataan tilojen ja toimivuuden osalta. Myös joustavan alkuopetuksen kehittäminen mahdollistetaan Suolahden taajamassa (esikoululaisten sijoittuminen). Majalan koulun mahdollista korjausta/lakkauttamista käsitellään kaupunginvaltuustossa keväällä 2011 lisäselvitysten ja kahden vuoden jatkoajan jälkeen. Suolahden taajaman oppilaiden sijoittuminen Asemakadun koululle on toteutunut muutokselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ilman ennakoimattomia ongelmia. Tulevien vuosien oppilasmäärien alenemiset tulevat vielä helpottamaan sijoittumista. Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy teki keväällä 2009 koh teesta kun toja sisäil mastoselvityksen. Kivi kou lun osal ta laadittiin pe rus kor jauksen ta voitehinta-arvio, joka osoitti pe rus kor jauksen kor jausas teeksi 76 % ja kustannuksiksi n. 1,9 miljoonaa euroa. Si säil man laa dun lisätutki muksilla ei saada enää sellaista uutta infor maatiota, jolla olisi vaiku tusta tarvittavien korjaustöiden laajuuteen. Majalan koulun kunnosta saatu lisäselvitys ei täten puolla rakennusten kunnostamista koulukäyttöön. Kunnostamisen kustannukset muo dostuisivat kohtuuttoman korkeiksi, eikä lopputuloksen laadusta olisi kuitenkaan takeita. Kaupungilla ei ole Majalan koulun tiloille käyttöä omassa toiminnassaan. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talouden vakauttamisohjelmassa asettanut tekniselle toimelle tavoitteet mm. tyhjien ja vajaa käyt-

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: töisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten alentamiseksi sekä luo vutusvoittojen aikaan saamiseksi. Majalan koulun ylläpitokustannuk set vuonna 2010 ovat noin euroa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan todennut, että kaupungilla ei ole koulukäyttö- eikä muuta tarvetta Majalan entisille koulutiloille ja on esittänyt mm. Majalan entisten koulutilojen saattamista julkiseen myyntiin. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että Majalan, Mämmen ja Kalaniemen entiset koulutilat saatetaan julkiseen myyntiin. Kaupunginhallitus päättää kohteiden myynneistä saatujen tarjousten ja niiden perusteella käytyjen neuvottelujen pohjalta. Em. selvitysten ja valmistelun perusteella voidaan todeta, että Majalan koulua ei palauteta koulukäyttöön ja että Majalan koulu voidaan virallisesti lakkauttaa lukien. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Majalan koulu lakkautetaan lukien. KVALT 82 Kalle Niskanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen Koskelan Setlementti ry:lle KHALL Koskelan Setlementti ry toimii Äänekoskella omista massaan kiinteistössä osoitteessa Rautatienkatu 25, Äänekoski, harjoittaen mm. kansalaisopistotoimintaa, nuorisotyötä, lasten aamu- ja iltapäi väkerhotoimintaa sekä erilaisia kulttuuri- ja liikunta harrasteita. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Yhdistyksen toiminta liittyy kiinteästi kaupungin toimintoihin. Kaupunki ostaa yhdistykseltä vuosittain palveluita kansalaisopistotoimintaan eurolla sekä lasten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan eurolla. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita tuetaan vuosit tain päätettävillä summilla. Yhdistys on valmistellut omistamansa rakennuksen peruskorjaamista, mikä työ alkaisi tammikuussa 2011 ja valmistuisi joulukuussa Hankkeen kustannusarvio on 2,8 miljoonaa euroa (23 % alv). Opetusministeriö on myöntänyt hankkeelle alustavan avustuksen, jonka määrä tulee olemaan euroa. Loppuosan peruskorjauksen tarvittavista varoista, enintään euroa yhdistys hoitaa pitkäaikaisella pankkilainalla. Yhdistys kilpailuttaa lainoituksen hankkimisen. Lainan takaisinmaksuajaksi on määritelty 30 vuotta. Yhdistyksen hallitus pyytää saada em. lainalle kaupungin omavelkaista takausta, mikä vaikuttaisi lainamarginaalin kautta edullisesti korkotasoon. Kaupungin luottamushenkilö- ja virkamieskunta on laajasti osallistunut yhdistyksen hallintoon ja peruskorjaus on nähty välttämättömäksi. Yhdistys on kuitenkin kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija ja takaussumman suuruudesta johtuen on takaukselle perusteltua vaatia vastavakuus kiinnityksenä yhdistyksen omistamaan peruskorjattavaan kiinteistöön. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Koskelan Setlementti ry:lle enintään euron suuruiselle pankkilainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset muut velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Takaukselle vaaditaan vastavakuutena kiinnitys yhdistyksen omistamaan peruskorjattavaan kiinteistöön. Takauksesta peritään kahden promillen suuruinen takausmaksu. Hannu Javanainen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 83 Eila Nurmi ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Koiviston vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus KHALL Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkko ulottuu laajalti Äänekosken ja Lau kaan alueelle ja verkosto laajenee yhä. Laukaan alueella hanke etenee itsenäisesti omien vetäjien toimesta ja tilinpidollisesti omalla kustannuspaikalla. Osuuskunnan verkostossa on Äänekoskella noin 284 liittymää, joista 38 on uusia kiinteistöjä. Verkoston pituus on 180 km ja pumppaamoja on 300 kappaletta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekosken alueella osuuskunnan verkostoa laajennetaan Vahvaniemen alueelle ja uusia liittyjiä tulee noin 47 kiinteistöä. Alueesta muodostuu kirjanpidollinen oma kustannuspaikka. Koiviston vesihuolto-osuuskunta on valmistellut ottavansa hankkeeseen Keski-Suomen Osuuspankilta euron suuruisen luo ton. Lainan luottoaika on 15 vuotta. Laina korko on sidottu 12 kuu kauden euribor korkoon. Osuuskunta maksaa samassa yhteydessä vanhoja luottoja pois. Osuuskunnan hallitus pyytää Äänekosken kaupungilta em. lainoitukseen kaupungin omavelkaista takausta, ilman vastavakuuksia. Kaupungin aiemmat takausvastuut osuuskunnalle ovat yhteensä noin euroa. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa lainoitukseen takaukset ilman vastavakuuksia. Kaupunki on edellyttänyt, että avustusta ja/tai takausta saaneet osuuskunnat valitsevat yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Takauksista vesiosuuskunnille on peritty 0,2 prosentin takausmaksu. (valmistelija Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Koiviston vesihuolto-osuuskunnalle Keski-Suomen Osuuspankilta otettavalle euron suuruiselle lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti. Takauksesta ei vaadita vastavakuutta. Takauksesta peritään 0,2 prosentin takausmaksu.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee edelleen yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. KVALT 84 Suvi Tikander ja Laura-Liisa Hyytiäinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 127/000501/2007 KHALL Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Äänekosken kaupunginhallituksen tekemän aloitteen pohjalta yhtymän perussopimuksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi peruspääoman koron maksamisen. Kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne käsittelisivät perussopimuksen muuttamisen vuoden 2010 loppuun mennessä ja päättäisivät, pidetäänkö perussopimus ennallaan vai muutetaanko se esitetyn mukaisesti. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutosesityksen mukaan peruspääomaa käsittelevästä pykälästä poistetaan maininta että peruspääomalle ei suoriteta korkoa ja lisätään maininta, että kuntayhtymä voi suorittaa jäsenkuntien peruspääomalle valtuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä määräämän koron. Mahdollinen korko maksetaan jäsenkunnille talousarviovuonna mennessä. Äänekosken kaupunki on ottanut kantaa peruspääoman koron maksamiseen talouden vakauttamisohjelman 2009 yhteydessä ja tuolloin on todettu, että kuntayhtymän talous huomioiden koron maksaminen olisi mahdollista. Yhtymä on kompakti ja tehokkaasti hoidettu kokonaisuus, pystyen tuottamaan koulutuspalvelut keskimäärin pienemmillä yksikköhinnoilla ja valtion rahoituksen turvin. Jäsenkunnat eivät tällöin osallistu suoraan oppilaitoksen rahoitukseen, vaan osallistuminen tulee valtionosuusjärjestelmän kuntien rahoitusosuuden kautta. Äänekosken kaupunginhallitus on uudistanut esityksensä koron maksamismahdollisuudesta syyskuussa 2010 antaessaan lausunnon yhtymän taloussuunnitelmasta vuosille Tällöin kaupunginhallitus on esittänyt, että korko voisi olla neljä prosenttia ja että koronmaksu tulisi huomioida yhtymän vuoden 2011 talousarviossa. Korko olisi tällöin runsaat euroa. Kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan yhtymällä on taseessaan ylijäämää tilivuodelta ja aiemmilta vuosilta yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle 2011-12 12 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle 2011-12 12 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 17.01.2011 kello 12:00-15:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 16 liittyvästä selvitysalueesta 94 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan

Otsikko Sivu. 16 liittyvästä selvitysalueesta 94 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 25.11.2013 kello 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 16.08.2010 kello 12:00-13:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 227 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 kello 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2012 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.12.2012 kello 14:00-17:45. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2012 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.12.2012 kello 14:00-17:45. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2012 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 kello 14:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 362 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 kello 15:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 264 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 muutos 294 Rannankyläntien asemakaava 23 295 Äänemäen laskettelurinteen huoltorakennuksen rakentamisen

Otsikko Sivu. 14 muutos 294 Rannankyläntien asemakaava 23 295 Äänemäen laskettelurinteen huoltorakennuksen rakentamisen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 kello 15:00-19:05 PAIKKA Suolahden Wanha asema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 290 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 16 (992-461-3-356) 216 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen

Otsikko Sivu. 16 (992-461-3-356) 216 Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.06.2014 kello 15:00-18:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 208 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 21.09.2010 kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen

Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.06.2013 kello 18:00-19:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 17.08.2010 kello 17:00-18:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 01.03.2010 kello 12:00-16:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken

Otsikko Sivu. 272 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 12.08.2013 kello 18:00-20:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot