ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ klo 9-20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 17.-23.10. ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 28.10. klo 9-20"

Transkriptio

1 KALLANSILTA Siilinjärven Kokoomus ry:n julkaisu 2/2012 ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Ennakkoäänestyspaikat Siilinjärvellä: 1) Kunnantalo, Kasurilantie klo 9:00-18: klo 10:00-16: klo 9:00-20:00 2) Vuorelan koulu, Rinnepolku klo 10:00-18: klo 10:00-14: klo 10:00-18:00 ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ klo 9-20 Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin. Lisätietoa: SIILINJÄRVEN TORIKAHVIT: Lauantaina ravintola Vintissä klo 9-12, ja Siilinjärven torilla klo 9-12

2 Kunnallisvaalit 2012 Suomi-uudistus on jokamiehen oikeus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät kunnallisvaalit vuosikymmeniin. Vaaleissa ratkaistaan, mitä suomalaiselle hyvinvointimallille tapahtuu. Suomea koettelee jatkossa uudenlaiset haasteet, joihin on etsittävä ratkaisuja. Edessämme on talouden rakennemuutos ja väestön ikääntymisen asettamat haasteet. Kunnallisvaaleissa Kokoomus puhuu Suomi-uudistuksesta. Sen lähtökohtana on halu pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Suomi tarvitsee uudistusta, jotta meillä olisi parempi tulevaisuus. Ikääntyminen muovaa Suomea tulevina vuosina rajulla kädellä. Nyt Suomessa on 53 yhteiskunnan huolenpitoa tarvitsevaa sataa työssä käyvää suomalaista kohti. Viidentoista vuoden päästä heitä on 75 sataa työikäistä kohden. Tämä tarkoittaa sitä, me tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän terveys- ja vanhuspalveluja. Samaan aikaan kuitenkin työtä tekevien määrä laskee ja kassaan kertyy vähemmän varoja. Tätä yhtälöä ei ratkaista työntämällä päätä pensaaseen tai nykymenoa jatkamalla. Suomalaiset ansaitsevat sen, että palveluista pidetään huolta. Emme myöskään saa kuormittaa työssäkäyviä uupumiseen asti. Me kaikki ansaitsemme hyvän tulevaisuuden. Jarrun sijaan meidän on pidettävä pää kylmänä ja painettava kaasua. Tässä tilanteessa peruutuspeilin särkemisestä ei seuraa seitsemän vuoden epäonni päinvastoin. Peruuttamalla kun ei pääse eteenpäin. Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Uudistus onnistuu, kunhan uskallusta riittää. Me tarvitsemme laadukkaita peruspalveluja. Siksi julkinen sektori huutaa perusteellista remonttia. Vaaleissa valitaan kunnanvaltuutetut, jotka kohtaavat poikkeuksellisen suuria haasteita. Nyt tarvitaan rohkeutta ja pitkäjänteisiä päätöksiä. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi on tehtävä uudistuksia monilla eri alueilla. Se edellyttää aiempaa joustavampaa perhepolitiikkaa, sivistystä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa sekä yrittäjyyteen ja opiskeluun kannustamista. Hyvän työn on kannatettava aina. Tänä syksynä kokoomus tapaa äänestäjiä uudella tavalla. Kokoomus on palvelupuolue, ja tekee tästä syystä kotikäyntejä. Kierrämme ovilla kysymässä suomalaisilta, miten he haluaisivat uudistaa omaa kotiseutuansa ja Suomea. Kotikäynnit ovat erinomainen tapa keskustella ja mikä tärkeintä myös kuunnella. Osaamme olla myös hiljaa silloin kuulee paremmin. Taru Tujunen Puoluesihteeri Kansallinen Kokoomus rp 2 KALLANSILTA 2012

3 Nyt uudistamme hyvinvointia Siilinjärvellä Siilinjärvi tunnetaan hyvänä ja turvallisena asuinpaikkana. Kunnan palvelut toimivat, ovat laadukkaita ja lähellä. Siilinjärvellä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä työtä, yrittää ja harrastaa. Asuminen on väljää ja liikenne pelaa. Siilinjärvelle on helppo tulla ja täällä on helppo olla. Meille Siilinjärven kokoomuslaisille on halu säilyttää se hyvä, mitä meillä on ja siirtää se entistä parempana tuleville siilinjärveläisille sukupolville. Hyvinvointi ei kuitenkaan säily ja pysy itsestään. Sen eteen on tehtävä töitä. Vanhasta on säilytettävä se, mikä on hyvää ja hylättävä se, mikä ei enää toimi. Hyvinvointia on jatkuvasti uudistettava. Nyt kunnallisvaalien 2012 alla olemme haasteellisemmassa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten. Kunnan talous osoittaa merkkejä huomattavasta kiristymisestä. Velkaantumisaste alkaa rajoittaa lisävelan ottoa ja kunnallisveroprosentti on jo yksi Pohjois-Savon korkeimmista. Väestörakenteen muutoksen mukanaan tuoma palvelutarpeen lisäys on vasta alullaan. Alkavalla vaalikaudella kunnanvaltuutetuilta vaaditaan rohkeutta ja halua ryhtyä toimeen ja tehdä harkittuja, pitkäjänteisiä päätöksiä. Päätöksenteon pitää entistä vankemmin perustua tietoon ja tosiasioihin, ei ennakkoluuloihin eikä intohimoihin. Ennen kaikkea on kyettävä luomaan ilmapiiri, jossa nykyisillä resursseilla saadaan aikaiseksi entistä enemmän valmista tulosta. Työtä tekemällä suomalainen yhteiskunta on tottunut selviytymään ja selviytyy nytkin. Palveluita karsimalla, lainaa ottamalla ja veroja korottamalla ei hyvinvointi lisäänny. Kunnan on tuotettava asukkailleen heidän tarvitsemansa palvelut. Suuri osa kunnan palveluista pitää tuottaa lähipalveluina. Tärkeää on myös palveluiden hyvä laatu. Kuntalaisten päätösvaltaa ja valinnan mahdollisuutta palveluidensa suhteen on vahvistettava. Parhaiten se toteutuu ottamalla palveluseteli laajasti käyttöön. Siilinjärven Kokoomukselle on tunnusomaista avoin keskustelevuus ja rakentava kriittisyys. Emme peittele näkökantojamme, mutta olemme valmiita kuuntelemaan myös muiden mielipiteitä ja ehdotuksia. Meille on tärkeää, että kuntalaiset tietävät heitä koskevista asioista jo niitä valmisteltaessa ja voivat aidosti ottaa kantaa ja vaikuttaa asioihin. Vaikutusten ennakkoarviointi ja eri vaihtoehtojen monipuolisen tarkastelu ovat osa nykyaikaista päätöksentekoa. Hyvä päätöksenteko muodostuu kauas katsovista strategisista linjauksista ja konkreettisista käytännön toimenpiteistä. Meidän tulevaisuudenkuvassamme Siilinjärvi ja Etelä- Siilinjärven alue näkyvät vireinä, elinvoimaisina ja viihtyisinä asuin- ja työpaikkakeskittyminä, joissa julkisia ja yksityisiä palveluita on tarjolla kaikille ikäryhmille. Konkreettisilla kehittämisehdotuksillamme pyrimme parempiin palveluihin kustannuksia lisäämättä tai jopa säästäen. Esimerkkejä ovat mm. lasten kotihoidontuen kuntalisä, vanhuspalveluiden palveluseteli ja ostopalveluja korvaavan, avohuollon tukena toimivan lastensuojelun kunnallisen laitosyksikön perustaminen. Nyt käsillä oleva 4. Kallansilta-lehti esittelee Siilinjärven kokoomuslaisia Suomi-uudistajia kuvin ja tekstein. Toivon, että otat selvää, millaista väkeä olemme ja annat kunnallisvaaleissa tukesi aktiiviselle ja avoimelle uudistuspolitiikallemme. Kari Ojala Siilinjärven Kokoomus pj. KALLANSILTA

4 Jokainen elää täällä hetken; toiset työtä tehden, toiset työtä etsien - joku työstä haaveillen, moni työn uuvuttamana. Carpe diem tartu hetkeen, nauti elämästä jopa työelämästä TYÖ ELÄMÄ TYÖELÄMÄ onko sitä? mitä se on? Työelämässä on monta toimijatahoa ja sidosryhmää, jotka ovat kiinnostuneita työhyvinvoinnista, mutta mitkä ovat näiden eri toimijoiden intressit ja tehtävät työhyvinvointikysymyksissä? Toimintaympäristön muutosten ennakointi on aiempaa vaikeampaa ja muutosvauhti jatkuu nopeana sekä useita samanaikaisia muutoksia on käynnissä. Työelämän avainkysymyksiä ovat: Hallitun muutoksen mahdollisuudet sekä jaksaminen ja osaaminen muutoksissa? Kehityksen vaiheet: Totuus työelämästä: 1. valtava innostus * dynaaminen = kaoottinen 2. jumalaton hämminki * nuorekas ilmapiiri = pomolla on poninhäntä 3. hemmetinmoinen sekaannus * nopeasti kasvava yritys = korvia myöten veloissa 4. syyttömien rankaisu * kiinteä tiimityö = lauma sulkeutuneita tyyppejä 5. syyllisten palkitseminen * mielenkiintoinen tehtävä = muut ei suostu tekemään sitä * haastava tehtävä = mahdoton * vastuullinen tehtävä = saat kaikki syyt niskoillesi * meillä on jatkuva tarve = kukaan ei pysy talossa * panostamme tutkimukseen = mitään valmista ei ole saatu * ja kehitykseen = aikaan vieläkään Muutoksia organisaatiossa: * yksilö (työntekijä, esimies) -> oman työn ja tehtävien tarkastelu * yksiköiden sisällä -> uusien osaamistarpeiden tunnistaminen * yksiköiden välillä -> yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen ja työstäminen * organisaatioiden välillä -> yhteistyön ja yhteisten hankkeiden tunnistaminen ja kehittäminen => kuntien / organisaatioiden yhdistyminen Kun eri sukupolvet ovat muutoksessa, eroja ilmenee mm. koulutustaustassa, työelämään tulon ajankohdassa (aikakaudessa) sekä työtä ja muuta elämää koskevissa arvoissa. Sukupolvi Y näyttäytyy työelämässä: - ovat hyvin koulutettuja ja pyrkivät heti huipulle - syyt yrittäjyydelle ovat raha, valta ja vapaus - hallitsevat nettimaailman ja osaavat siirtyä nettiyhteisöstä toiseen etsimään tietoa ja apua - omaavat globaalin, virtuaalisen maailmankuvan, mutta ei välttämättä sosiaalisia taitoja, mikä voi olla haaste - haluavat hauskaa, haastavaa ja merkityksellistä työtä sekä vihreät ja ympäristöarvot ovat heille tärkeitä - he voivat hakeutua myös osa-aikaisiksi yrittäjiksi / työntekijöiksi missä työ ei ole koko elämä Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa ja työskentely-ympäristössä sekä sellaisen työpaikkakulttuurin rakentamista, jossa jokainen työntekijä voi kokea olevansa arvokas. Mitä tarkoitusta varten olemme ja teemme työtämme? Mikä motivoi? Optimistilla on helpompaa kuin pessimistillä -> asioilla on tapana järjestyä. Ihminen on työyhteisön tärkein voimavara, jossa ihmisarvo, ihmisyys ja hyvän tekeminen on kaiken perusta. Jokaisella on eettinen vastuu, joka syntyy omasta halusta, sitoutumisesta, luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen vastuu määrittää työyhteisön eettisyyttä ja kestävää kehitystä (vastuu heikommista, vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista sekä vastuu toiminnan kehittämisestä ). On tutkittu, että yritykset, työpaikat ja organisaatiot, joilla on mahdollisuus kehittää tuotteitaan ja palvelujaan, tukea henkilöstönsä hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, kouluttaa henkilöstöään sekä parantaa työoloja ja hyödyntää uutta teknologiaa, selviävät paremmin muutoksista ja lamasta. Työn merkitys ihmiselle on parhaimmillaan keskeinen hyvinvoinnin ja innostuksen lähde, pahimmillaan se kuluttaa loppuun voimavarat ja terveyden. Terveys on arvo! Työhyvinvointi on edellytys sille, että henkilö voi jatkaa työtään; että hän on kyllin terve työskentelemään; fyysinen ja henkinen työkyky sekä motivaatio ovat tallella. Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi. Lisäksi he tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi. Merja Oksman, Tarkastuslautakunnan pj. 4 KALLANSILTA 2012

5 Kokoomus tuonut uudet tuulet politiikkaan Siilinjärvellä! Kokoomuksessa olemme kokeneet, että luottamushenkilöt voivat todella vaikuttaa, ei tarvitse tyytyä kumileimasimen osaan. Olemme rohkeasti asiaperustein tuoneet omat vaihtoehtomme päätöksentekoon. Viimevaalien jälkeen meille naureskeltiin, kun ensin vanhavalta oli rohmunnut puheenjohtajuudet, vaikka olimme toiseksi suurin ryhmä. Nyt meitä kuunnellaan, jopa kehutaan muiden ryhmien taholta. Populistisesti huutamalla ei asioita hoideta eikä kunnioitusta saada. Luottamushenkilöiden tehtävänä on antaa sparraava vaihtoehto, silloin kun se on tarpeen, virkakoneiston operatiivisen valmistelun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Monissa asioissa olemme onnistuneet, mutta demokratiassa on joskus pakko taipua huonojen päätösten ja toimintatapojen taakse. Ylikunnalliset rakenteet tekevät monesti luottamushenkilöiden aseman vaikuttajina aivan mahdottomaksi. Tästä esimerkkinä Siiliset, Akuliinan kilpailuttamisessa epäonnistuminen, toisena esimerkkinä hammashuollon työaika ja tulospalkkaus järjestelyt. Vaatimuksenamme on ollut, jos on tehty virheitä tai virhearviointeja päätöksenteossa, pitää olla nöyryyttä palata asiaan uudestaan. Kunnallisessa päätöksenteossa asiat eivät voi olla arvovaltakysymyksiä. Meidän kantaaottavien näkemysten mukaisesti viedään eteenpäin uutta sote-organisaatiota, joskin paljon on vielä kesken. Kunnan aktiivinen ammattitaitoinen maanhankinta toimii, ilman pakkolunastuksia, kaavoitus on saatu myös vauhtiin, joskin molemmissa asioissa 10 vuoden laiminlyönnit aiheuttavat suuren taloudellisen paineen velkaantuvassa kuntataloudessa. Kunnanhallituksessa n. kuukausi sitten vakuutettiin, ettei Siilinjärvellä ole tilatarpeita Tarinan suhteen. Kolme päivää myöhemmin saimme selville, että psykiatrian osastot ovat kenties siirtymässä Kuopioon. Tässä vaiheessa informoimme kuntaa, miksi asia ei kiinnosta Siilinjärveä. No nyt näyttää kiinnostavan, onhan kyseessä työpaikkaa. Siilinjärven Kokoomus on ainut todellinen kuntalaisia kuuleva vaihtoehto paremmalle kunnallispolitiikalle Siilinjärvellä. Tomi Toivanen Siilinjärven Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja KALLANSILTA

6 SUOMEN UUDISTAJIA Siilinjärvi Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Suomi tarvitsee uudistusta, jotta meillä olisi hyvinvointi-yhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja uudistus onnistuu, kunhan uskallusta riittää. Peruuttamalla kun ei pääse eteenpäin Toimitusjohtaja Sijoitusneuvoja Myyntijohtaja, LKV Aluepäällikkö Palveluesimies Agrologi, maanviljelijä Aluepäällikkö Henkilöstö- ja markkinointijohtaja Yrittäjä, eläkeläinen Toimitusjohtaja Yrittäjä FM, Senior ICT Architect Myyntipäällikkö, KTK Sairaanhoitaja, seksuaali- ja psykoteraoeutti Orhan Albayrak Markku Anttilainen Paavo Eskelinen Heikki Hakkarainen Tuukka Heiskanen Opiskelija 6 Jarkko Jetsonen Arja Jolkin Carita Jäntti Jarkko Kaitokari Janne Kasurinen Niina Katainen Riitta Kerkola Kari Kolehmainen Matti Koskivirta Liisa Laitinen KALLANSILTA 2012

7 Yliperämies Myyntineuvottelija Kartoittaja Työnjohtaja Metsänhoitaja, yrittäjä Isännöitsijä Yrittäjä Apulaismeteorologi, eläkeläinen Maaseutuyrittäjä, yo-merkonomi KM, luokanopettaja Toimitusjohtaja Ylikonstaapeli, eläkeläinen Ylilääkäri Yrittäjä Opettaja, sairaanhoitaja Samuli Leppä Jouko Mustonen Esko Nenonen Anne Niemelä Kari Ojala 135 Lassipekka Parviainen Jarkko Pitkänen Anneli Puurunen Hannu Rasi Tuomo Snellman Sami Syri Veli-Pekka Tiilikainen Tomi Toivanen Pertti Tuhkanen Mika Ålander SUOMEN UUDISTAJA Merja Oksman Päiväkodinjohtaja KALLANSILTA

8 Tulevalla valtuustokaudella haluamme vaikuttaa erityisesti seuraaviin asioihin: Lähipalvelut: Peruspalvelut tuotetaan lähipalveluina ja erityistason palvelut siten, että ne ovat hyvin saavutettavissa. Perus- ja erityistason sujuvaa yhteistyötä tehostetaan. Kuntakeskusten elinvoimaisuus: Maankäyttö ja kaavoitus tukevat Siilinjärven keskustan ja Etelä- Siilinjärven elinvoimaisuutta ja edistävät paikallista palvelutarjontaa. Terve kuntatalous: Kunnan nopea velkaantuminen loppuu. Yritystoiminnan mahdollisuuksien edistäminen: Elinkeinopoliittisten näkökulmien huomiointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Luottamushenkilöiden ja paikallisten yrittäjien säännöllisestä yhteydenpidosta huolehditaan. Koulutuspolitiikka tukee yritysten sijoittumismahdollisuuksia paikkakunnalle. Kuntarakenneselvitys: Tehdään puolueeton selvitys Siilinjärven ja sen naapureiden kesken kuntien tehtävien hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Byrokratiatalkoot: Uudistetaan kunnassa tehtävää työtä siirtämällä työpanosta hallinnollisesta työstä suorittavaan työhön. Kehitetään kokouksia, neuvotteluja ja muuta välillistä työtä ja vähennetään niihin käytettyä aikaa. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yksilö- ja työyksikkötasolla. Kilpailukykyinen kuntatyönantaja: Tuetaan työntekijöiden aloitteellisuutta ja oman työn kehittämistä, kehitetään esimiestyötä ja huolehditaan kilpailukykyisestä palkkauksesta. Monipuoliset lasten päivähoitomahdollisuudet: Perheille taataan mahdollisuus valita päivähoidon palveluvalikoimasta sopiva hoitomuoto: päiväkoti, perhepäivähoito, avoin päiväkoti, kotihoito, jota tuetaan kotihoidontuen kuntalisällä. Käytetään myös päivähoidon palveluseteliä. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen: Koululais- ja opiskelijaterveydenhuolto toimii. Perheiden on mahdollista saada kotiapua kriisitilanteissa. Asenneilmapiiri tukee vanhemmuutta. Etsivä nuorisotyö: Panostetaan etsivään nuorisotyöhön yhdessä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Kunnallinen lastensuojelun laitosyksikkö: Perustetaan kunnallinen lastensuojelun laitosyksikkö akuuttien kriisien selvittelyyn ja vaihtoehdoksi ostopalveluna toteutetuille sijoituksille laitoksiin ja perhehoitokoteihin. Mielenterveystyön avopalvelut turvataan: Peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon psykiatrian avohoidon yhteistyö ja työnjako selkiinnytetään ja toiminta jatkuu lähipalveluna Siilinjärvellä. Palveluseteli vanhuspalveluihin: Parannetaan vanhusten oikeutta hoiva- ja hoitopalveluidensa valintaan ja turvataan mahdollisuus tuttuun pitkäkestoiseen hoito- ja hoivasuhteeseen ottamalla laajasti käyttöön palveluseteli vanhuspalveluissa. Vanhusten perhehoito ja omaishoidon tuki: Kehitetään vanhusten perhehoitoa muiden vanhusten asumispalveluiden rinnalla. Maksetaan omaishoidon tukea kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille ilman jonotusta. Harrastemahdollisuudet: Kunnalla on riittävästi toimitiloja yhdistysten ja kansalaisten käyttöön. Vanhusten ja erityisryhmien tarpeet otetaan huomioon. Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan järjestämällä tarvittaessa konsultaatioapua yhdistysten hallinnointiin. Hankinnat: Kehitetään hankintaosaamista ja tehdään hankinnat siten, että paikalliset pienet ja keskisuuret palveluntuottajat voivat osallistua tarjouskilpailuun tasaveroisesti suurten toimijoiden kanssa. Toimitilastrategia: Laaditaan kattava kunnan toimitilastrategia, joka ottaa huomioon palvelutarpeen jatkuvan muutoksen Päätöksenteko: Vahvistetaan kuntalaisia edustavien luottamushenkilöiden päätöksentekoa kehittämällä valmistelu- ja esittelytyötä laaja-alaiseen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin ja kehittämällä seuranta- ja palautejärjestelmiä. Ympäristön hyvinvointi: Kaavoitus, maankäyttö, rakentaminen, asuminen ja joukkoliikenne suunnitellaan ja toteutetaan kestävää kehitystä tukevaksi. maksaja: Siilinjärven Kokoomus ry

Kuva: Martti Lamberg. Lokakuu 2012

Kuva: Martti Lamberg. Lokakuu 2012 Kuva: Martti Lamberg Lokakuu 2012 2 Suomi-uudistus okakuun kunnallisvaalit ovat Ltärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi hyvinvointiyhteiskuntamme leikkaamisen

Lisätiedot

Tarvitsemme Suomi-uudistuksen

Tarvitsemme Suomi-uudistuksen KUNTA- VAALIT 2 2012 Tarvitsemme Suomi-uudistuksen Tarvitsemme Suomiuudistuksen pitääksemme lupauksemme hyvinvointiyhteiskunnasta Hyvinvointiyhteiskunta on lupaus huolenpidosta, lupaus palveluista. Lupausta

Lisätiedot

Kokoomuksen Kanava. Tähtää hyvään tulokseen kuntavaaleissa! Ennakkoäänestyspaikat. Lempäälässä 17. 23.10.12

Kokoomuksen Kanava. Tähtää hyvään tulokseen kuntavaaleissa! Ennakkoäänestyspaikat. Lempäälässä 17. 23.10.12 Kokoomuksen Kanava Lempäälän porvarillinen mielipidejulkaisu lokakuu 2012 Lehden kustantaja: Kokoomuksen Lempäälän Kunnallisjärjestö ry Tähtää hyvään tulokseen kuntavaaleissa! Ennakkoäänestyspaikat Lempäälässä

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

LOKAKUU 2012 KOULUKESKUSTELU PYÖRII

LOKAKUU 2012 KOULUKESKUSTELU PYÖRII HOPEALOHI 1 HOPEALOHI LOKAKUU 2012 KOULUKESKUSTELU PYÖRII 2 HOPEALOHI Tulevaisuus tehdään Hyvä äänestäjä, käsissäsi on ensimmäinen uuden ulkoasun saanut koko uuden Kalajoen Hopealohi-lehti. Lehti itse

Lisätiedot

Keravalta. Paljon puhuttu kuntauudistus koskee

Keravalta. Paljon puhuttu kuntauudistus koskee SUOMEN UUDISTAJIA Keravalta Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi hyvinvointiyhteiskuntamme leikkaamisen

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut.

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut. Ruoveden Kokoomus ry:n julkaisu lokakuu 2012 IK Itella Posti Oy Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi

Lisätiedot

Keskustan Isonkyrön vaalilehti 2008 ÄÄNESTÄ KOTIASI

Keskustan Isonkyrön vaalilehti 2008 ÄÄNESTÄ KOTIASI Keskustan Isonkyrön vaalilehti 2008 ÄÄNESTÄ KOTIASI ÄÄNESTÄ KOTIASI Keskustalle kunnallisvaalit ovat kotivaalit. Koti on tärkein paikka lapsille, perheille ja vanhuksille eli meille kaikille. Kodissa luodaan

Lisätiedot

yhteinen kotimme SOMERO Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 28.10.2012. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 17. 23.10. Muista äänestää!

yhteinen kotimme SOMERO Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 28.10.2012. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 17. 23.10. Muista äänestää! SOMERO yhteinen kotimme Someron SDP:n vaalilehti 2012 Kuva Antti Kotti Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 28.10.2012. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 17. 23.10. Muista äänestää! 1 2 Pääkirjoitus Mediakortti

Lisätiedot

SUOMEN UUDISTAJIA. www.tuusulankokoomus.fi. Tuusulan Kokoomus ry Vaalilehti. Tuusulasta

SUOMEN UUDISTAJIA. www.tuusulankokoomus.fi. Tuusulan Kokoomus ry Vaalilehti. Tuusulasta SUOMEN UUDISTAJIA Tuusulasta Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Suomi kaipaa uudistusta, jotta meillä olisi hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja uudistus onnistuu, kunhan uskallusta riittää.

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

KOULUTUS TYÖELÄMÄ TURVALLISUUS TERVEYDENHUOLTO LUONTO JA YMPÄRISTÖ VAIN MENNEISYYTTÄ EI VOI MUUTTAA.

KOULUTUS TYÖELÄMÄ TURVALLISUUS TERVEYDENHUOLTO LUONTO JA YMPÄRISTÖ VAIN MENNEISYYTTÄ EI VOI MUUTTAA. KOULUTUS TYÖELÄMÄ TURVALLISUUS TERVEYDENHUOLTO LUONTO JA YMPÄRISTÖ VAIN MENNEISYYTTÄ EI VOI MUUTTAA. KOKOOMUKSEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2011 3 Mikä on Matkaopas Paremminvointivaltioon? VALTION TEHTÄVÄ

Lisätiedot

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012 Kuntavaalit 2012 Välittämistä ei voi ulkoistaa Keskiviikkona 17.10 klo 9.30 torilla LIHAKEITTOTARJOILU 500:lle ensimmäiselle. Ehdokkaat esittelyssä. Korva-kahvila myös avoinna. Tervetuloa! Tässä lehdessä

Lisätiedot

Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia

Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia Vihreät De Gröna Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia Vihreät linjat hyvinvointivaltion perustasta 2000-luvulla Hyväksytty valtuuskunnassa 28.3.2015 - STILISOIMATON VERSIO Sisällysluettelo 1. Johdanto...1

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

85. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2012

85. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2012 PTK 85/2012 vp 85. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2012 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito... 3 Välikysymys VK 6/2012 vp Mietintöjen

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Matkaopas Paremminvointivaltioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti huhtikuu 1/2011 PAREMPI TYÖELÄMÄ, PIDEMMÄT TYÖURAT

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Matkaopas Paremminvointivaltioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti huhtikuu 1/2011 PAREMPI TYÖELÄMÄ, PIDEMMÄT TYÖURAT TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti huhtikuu 1/2011 Matkaopas Paremminvointivaltioon sivu 5 Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä sivu 8 Vanhusasiamiehet valmiina palvelukseen sivu

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja haluaa antaa virikkeitä

Valtuutetun käsikirja haluaa antaa virikkeitä KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Valtuutetun käsikirja Toimittanut Antti Mykkänen Valtuutetun käsikirja haluaa antaa virikkeitä haastavalle valtuustokaudelle 2009 2012. Valtuutetuilla on edessään kaksi

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Reilu Kurikka 1 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta

Lisätiedot

Tavoitteenamme on toimivat palvelut elämän eri vaiheissa

Tavoitteenamme on toimivat palvelut elämän eri vaiheissa Tavoitteenamme on toimivat palvelut elämän eri vaiheissa Johdanto Kehittäjä Toimivat palvelut ovat tavoitteemme Riihimäen Kokoomus on vastuuntuntoinen kaupungin ja seutukunnan kehittäjä. Kokoomuksen tavoitteena

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Puolueiden kuntavaaliohjelmissa piirretään kaunis kuva, mutta. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Aikapolitiikasta voimavaroja

Puolueiden kuntavaaliohjelmissa piirretään kaunis kuva, mutta. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Aikapolitiikasta voimavaroja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 9 2008 Aikapolitiikasta voimavaroja Kunnat ja palveluntarvitsijat nokikkain? Sosiaalihuollon johtaminen tutkimusten aiheina Edunvalvontavaltuutuksella voi varautua

Lisätiedot

Kansan Ääni. SDP Jyväskylä 6-105 DEMOKRATIA. s. 2 LAADUKKAAT PALVELUT. s. 4 TALOUS JA TYÖLLISYYS. s.10 AKTIIVINEN JA ARVOKAS ELÄMÄ. s.

Kansan Ääni. SDP Jyväskylä 6-105 DEMOKRATIA. s. 2 LAADUKKAAT PALVELUT. s. 4 TALOUS JA TYÖLLISYYS. s.10 AKTIIVINEN JA ARVOKAS ELÄMÄ. s. Kansan Ääni Jyväskylän Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön vaalilehti DEMOKRATIA LAADUKKAAT PALVELUT s. 2 s. 4 TALOUS JA TYÖLLISYYS AKTIIVINEN JA ARVOKAS ELÄMÄ s.10 s.12 SDP Jyväskylä 6-105 DEMOKRATIA

Lisätiedot