Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 44"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 18:00-20:15 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Eteläpää ja Matti Käyhty Käsitellyt asiat Sivu 21 Kaitasaaren ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe Kiviniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe Savitaipaleen Kotiseutuyhdistyksen avustushakemus Kauppakirjamalli kunnan rakentamattomien tonttien myyntiin Rakentamisvelvoitteen lisäaikahakemus Margit ja Kalev Kartau Toiminnan laajennus T:mi Taikataikina Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen v Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Retkiluistelutapahtuman avustushakemus vuodelle Pettilän kyläkeskus, maalämpö ja Pettilän kyläkeskus - investointihankkeet 31 Keskuskeittiön ateriahinnat Luonnonsuojelualueen perustaminen tilalle Selkäkangas Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti Kunnanvaltuuston pj. Tossavainen Reijo Kunnanvaltuuston varapj. Kotirinta Kari Kunnanvaltuuston 2. varapj. Iso-Mustajärvi Tapio Esittelijä Myllyharju Virpi pöytäkirjanpitäjä Hirvikallio Antti aluearkkitehti 21, 22, 24 Piiroinen Pirjo sivistystoimenjohtaja esittäytyi kunnanhallituksell e Allekirjoitukset Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Pentti Eteläpää Matti Käyhty Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaitasaaren ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 316/10.02/2013 Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Tilojen Olosa 7:446, Vastaranta 7:447 ja Varjoranta 7:448 maanomistajat ovat toimittaneet kuntaan Kaitasaaren ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyt kaava-asiakirjat. Kaavan tarkoituksena on saneerata noin 1,3 hehtaarin kokoinen osa-alue voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Tonttikohtaisia rakennusoikeuksia nostetaan ympäristönäkökohdat, lähialueen maankäyttö, kunnan viimeaikaiset rantayleiskaavat ja kunnan rakennusjärjestys huomioon ottaen. Yhtä tonttia laajennetaan hieman rannan taustalla ja tontin rajat mukautetaan nykyisiin kiinteistörajoihin. Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi DI Jarmo Mäkelän Karttaako Oy:stä. Ranta-asemakaavan muutos täyttää MRL 74 :n vaatimukset. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen nähtäville panoa MRA 30 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaislausunnot sekä kuullaan muita osallisia. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Lisäksi tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että kaava-muutoksen käynnistäjältä peritään kaavan käsittelystä aiheutuvat kulut. Khall Esityslistan oheismateriaalina on kaavaselostus ja -merkinnät, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Teknisen lautakunnan esitys hyväksytään.

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Khall 21 Valmistelija Antti Hirvikallio, puh , Kaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausunnon Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Kaavoittaja on laatinut vastineet lausuntoihin. Kaavoittaja on saadun palautteen perusteella laatinut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Esityslistan oheismateriaalina ovat kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus, seurantalomake ja kaavoittajan vastineet. Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet valmisteluaineistosta. Kunnanhallitus päättää asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana kuullaan osallisia MRL:n edellyttämällä tavallla., puh , Valmistelijan esitys hyväksytään.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiviniemen ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 317/10.02/2013 Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Tilojen Kallio 4:93, Kiviniemi 4:101 ja Asinara 4:112 maanomistajat ovat toimittaneet kuntaan Kiviniemen ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyt kaava-asiakirjat. Kaavan tarkoituksena ja tavoitteena on turvata alueella toimivan matkailuyrityksen kilpailukykyä tulevaisuudessa saneeraamalla noin 16 hehtaarin kokoinen osa-alue voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Tonttikohtaisia rakennusoikeuksia nostetaan ympäristönäkökohdat, lähialueen maankäyttö, kunnan viimeaikaiset rantayleiskaavat ja kunnan rakennusjärjestys huomioon ottaen. Joitakin tontteja laajennetaan hieman rannan taustalla ja tontin rajat mukautetaan nykyisiin kiinteistörajoihin. Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi DI Jarmo Mäkelän Karttaako Oy:stä. Ranta-asemakaavan muutos täyttää MRL 74 :n vaatimukset. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen nähtäville panoa MRA 30 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaislausunnot sekä kuullaan muita osallisia. Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Lisäksi tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että kaava-muutoksen käynnistäjältä peritään kaavan käsittelystä aiheutuvat kulut. Khall Esityslistan oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus ja -merkinnät, kaavaluonnos osat 1 ja 2. Teknisen lautakunnan esitys hyväksytään.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Khall 22 Valmistelija Antti Hirvikallio, puh , Kaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausunnon Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Kaavoittaja on laatinut vastineet lausuntoihin. Kaavoittaja on saadun palautteen perusteella laatinut päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Esityslistan oheismateriaalina ovat kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus, seurantalomake ja kaavoittajan vastineet. Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet valmisteluaineistosta. Kunnanhallitus päättää asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana kuullaan osallisia MRL:n edellyttämällä tavallla. Valmistelijan esitys hyväksytään.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Savitaipaleen Kotiseutuyhdistyksen avustushakemus 298/ /2013 Khall 23 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen Kotiseutuyhdistys ry hakee kunnalta erillistä avustusta valokaapelin liittymismaksuun. Haettu avustus on euroa. Oheisaineistona varsinainen hakemus. Savitaipaleen kunta ei myönnä erillistä avustusta Savitaipaleen Kotiseutuyhdistykselle valokaapeliliittymän hankkimiseksi Hakamäelle. Käsittely: Käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Jukka Vuorinen teki ehdotuksen, että myönnetään 500 :n avustus. Kirsi Rasila ja Janne Hölsä kannattivat ehdotusta. Puheenjohtajan selonteko keskustelusta hyväksyttiin yksimielisesti, samoin kuin toteamus, että koska oli tehty kannatettu päätösesityksestä poikkeava esitys, asita tulee ratkaista äänestämällä. Hyväksyttynä äänestysmenetelmänä oli nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat päätösesityksen hyväksymistä, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Vuorisen tekemää esitysta, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa" ääntä (Eteläpää, Käyhty ja Vahvanen) ja 3 "ei" ääntä (J. Hölsä, Rasila ja Vuorinen). Päätös Koska käydyssä äänetyksessä äänet menivät tasan, tuli päätökseksi puheenjohtajan kannattama esitys ja Savitaipaleen Kotiseutuyhdistykselle myönnetään 500 :n avustus. Maiju Hölsä poistui asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Kauppakirjamalli kunnan rakentamattomien tonttien myyntiin 435/00/2014 Khall 24 Asia vedettiin pois listalta.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Rakentamisvelvoitteen lisäaikahakemus Margit ja Kalev Kartau 438/10/2014 Khall 25 Valmistelija: rakennustarkastaja Jaakko Nopanen, puh , Valmistelijan ehdotus: Margit ja Kalev Kartau ovat ostaneet päivällä kauppakirjalla 1840 m2:n suuruisen tilan Koivikko RN:o 2:93 Savitaipaleen kunnan Marttilan kylässä, kiinteistötunnus ja joka muodostaa Marttilan asemakaava-alueella korttelissa AO 250 tontin nro 3. Kaupan kohteena on asemakaavan mukainen asuinrakennuksen rakennuspaikka osoitteessa Kasakkamäentie SAVITAIPALE. Kysymyksessä on ns. 100 :n tontti. Eo. kauppakirjan kohdan 8. Rakentamisvelvoite mukaan ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että rakentaminen tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa kaupantekohetkestä ja saattaa valmiiksi kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja. Ostajat pyytävät lähetetyllä sähköpostihakemuksella jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen puoli (½) vuotta eli saakka. Perusteluna on perhesyyt. Kunnanhallitus päättää myöntää Margit ja Kalev Kartaulle lisäaikaa rakennusvelvoitteen täyttämiseen saakka ostamalleen omakotitalotontille nro 3 korttelissa AO 250, joka muodostuu tilasta Koivikko RN:o 2:93 Marttilan kylässä Marttilan asuntoalueella., puh , Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Toiminnan laajennus T:mi Taikataikina 439/14.01/2014 Khall 26 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on investoinut liikuntapaikkoihin kokoisekseen kunnaksi suhteellisen huomattavasti. Myös eri yhteisöt ja yksityiset osakeyhtiöt ovat investoineet laadukkaisiin liikuntamahdollisuuksiin kuntamme alueella. Hyvinvointi- ja liikuntamatkailu on yksi kunnan kehittämisen keihäänkärkiä. Pullonkaulana Savitaipaleella on edullisten ryhmämajoitustilojen puute. Kunta on päättänyt edistää asiaa olemalla mukana kehittämässä edullista ryhmämajoitusta lähellä liikuntapaikkoja. Savitaipaleen entisellä koululla, Kirkonkylän koulu, toimii ravintola- ja majoitustoimintaa hostelli -tyyppisenä toimintana harjoittava yritys T:mi Taikataikina/Päivi Eitomaa. T:mi Taikataikina on halukas vuokraamaan entisen lukion yläkerran laajentaakseen hostelli -toimintaa ylemmän kerroksen neljään luokkaan siten, että niistä muodostetaan pienempiä huoneita, joissa on myös huonekohtaiset saniteettitilat. Muutostöihin yrittäjän tulee hakea tarvittavat rakennusluvat. T:mi Taikataikinan suunnitelmissa on muuttaa kunnan omistukseen jäävät tilat entisen lukion ylemmän kerroksen osalta hostellin laajennukseksi. Muutostöihin yrittäjä on suunnitellut käyttävänsä omaa rahoitusta ja kunnan kyseiseen kohteeseen varaamaa euron investointirahaa. Tällä panostuksella T:mi Taikataikina/Päivi Eitomaa pystyy suunnitelmiensa ja apunaan olevien ammattilaisten sekä ammattimaisen työnjohdon ohjauksessa toteuttamaan entisen lukion yläkerran muutostyöt itsenäisesti ilman kunnan mukana oloa. Yrittäjä vastaa kaikista työmaan vastuista kuten vakuutuksista, veronumeroista yms.. Kunta hoitaa kohteen muutostöissä vain lakisääteisen rakennusvalvonnan ja valvoo vuokrasopimuksen ehtoja. Liitteenä on vuokrasopimusluonnos tilojen vuokraamiseksi laajenevan hostellitoiminnan tiloiksi perusparannuksen valmistuttua. Perusvuokraan lisätään annuiteettiperiaatteella takaisin maksettava kunnan osuus muutostöistä. Savitaipaleen kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen ja kunnan osuuden muutostöistä. Tilat jäävät kunnan omistukseen ja yrittäjä maksaa perusparantamiseen sijoitetun kunnan osuuden 25 vuoden annuiteettitaulukon ja kunnan käyttämän 4 % koron perusteella. Vuokran pääomaosuus on enintään budjetoitu euroa. Mikäli muutostyö ei vaadi koko mainittua summaa käytetään pääomavuokralaskennassa muutostyöhön kulunutta pienempää summaa. Näin saatu summa lisätään kuukausittaiseen perusvuokraan ja siitä myönnetään elinkeinotoiminnan periaatteiden mukaiset alennukset. Päätös pannaan täytäntöön heti.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen v /01.04/2013 Työstmk Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmassa johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelun toimintaohjelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö yhteistyössä linjaorganisaation esimiesten kanssa. Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään myös työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaa työsuojelutoimikunnan esityksestä kunnanhallitus. Lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelmaa on päivitetty työsuojelupäällikön ja maatalouslomittajien työsuojeluvaltuutettujen toimesta. Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen esitellään kokouksessa. Esitys: Khall 27 Työsuojelutoimikunta esittää työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojeluntoimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman v kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Työsuojelun toimintaohjelma, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Hyväksytään työsuojelutoimikunnan esitys. Työsuojelun toimintaohjelma (liite nro 7), lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelma (liite nro 8) ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma (liite nro 9) ovat pöytäkirjan liitteenä.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle /01.04/2013 Työstmk alkaen on työterveyshuollon palvelujen tuottajana Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Työterveyshoitajana Savitaipaleen toimipisteessä on Annukka Koistinen. Työkunto Oy:n ja Savitaipaleen kunnan yhteinen palaveri pidettiin syksyllä ja samassa yhteydessä päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma v Toimintasuunnitelmiin on kirjattu työterveyshuollon sisältö jossa on mm lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, josta on rajattu pois hammashoito ja gynekologiset tutkimukset esim. papanäytteen ottaminen. Röntgentutkimuksista on rajattu pois mammografia. Sopimukseen ei sisälly perussairauksien hoitoon kuuluvien reseptien uusinta eikä pienet kirurgiset toimenpiteet esim. luomien poisto. Esitys: Työsuojelutoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle työterveyshuollon toimintasuunnitelmien hyväksymistä v liitteen mukaisena. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin hyväksyä varhaisen puuttumisen malli liitettäväksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Khall 28 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma v on esityslistan oheismateriaalina. Hyväksytään työsuojelutoimikunnan esitys. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat v (liitteet nro 10-11) ja varhaisen puuttumisen malli (liite nro 12) ovat pöytäkirjan liitteenä.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Retkiluistelutapahtuman avustushakemus vuodelle / /2014 Khall 29 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , STU:n luistelujaosto yhdessä savitaipalelaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa järjestää vuoden 2013 Savitaipaleen retkiluistelutapahtuman Kuolimojärvellä. Radan lähtöpaikka on Olkkolan Hovin edustalta. Perjantaina on koululaistapahtuma klo ja lauantaina koko perheen luistelupäivä klo Retkiluistelutapahtuman kustannusarvio on (liite). Luistelujaosto anoo Savitaipaleen kunnalta avustusta tapahtuman markkinointiin sekä ohjelmapalvelun ja perinteisen 5 km:n sekä 14 km:n Rovastinojan luistelureittien aurauksesta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin Anottavalla summalla hoidetaan mm. luisteluradan auraus-, höyläys- ja mahdollisia jäädytyskustannuksia ennen luistelutapahtumaa sekä myös tapahtuman jälkeen. Luistelujaosto järjestää (miltei) vuosittain Savitaipaleelle retkiluistelutapahtuman sekä huolehtii luisteluradan kunnosta mahdollisimman pitkään myös tapahtuman jälkeen. Savitaipaleen luistelutapahtuma ja Kuolimon retkiluistelurata on yksi Etelä-Karjalan talvinen kärkitapahtuma. Toiminnan edellytyksenä on voimakas talkootyö tapahtuman hyväksi. Aurauskulujen lisäksi tapahtuman ja luisteluradan kustannuksia ovat mm. vakuutukset, ilmoituskulut, ohjelmapalvelun kulut, ensiapupäivystyksen kulut sekä nettisivujen ylläpito. Tapahtuman ja radan ylläpidon aiheuttamat kulut pyritään kattamaan avustuksilla, yrityssponsoreilla ja pääsylipputuloilla. Kunnanhallitus myöntää StU:n luistelujaostolle euron avustuksen käytettäväksi hakemuksen mukaisesti. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu tapahtuman avustamiseen eurolla Tapahtuman osanottajatiedot ja kustannustiedot tulee toimittaa kunnanhallitukselle tiedoksi tapahtuman jälkeen. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen v tapahtuman toteumatiedot.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Pettilän kyläkeskus, maalämpö ja Pettilän kyläkeskus - investointihankkeet 442/10/2014 Khall 30 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Veskansan ry on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen kyläyhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää Pettilän kyläkeskusta sekä huolehtia Kuivasensaaren kylien kehittämisestä ja elävänä pysymisestä. Veskansan ry omistaa kyläkeskuskiinteistön. Kyläyhdistys on aktiivisesti kehittänyt kyläkeskuksen toimintaa ja toteuttanut matkailuun ( Kansainvälinenen lasten leiri Pomo-hanke sekä palvelutoimintaan liittyviä hankkeita ( Tuulta purjeisiin Pomo-hanke ja valtakunnallisen palvelutuotannon osahanke Ei huolta huomisesta, ESR-hanke). Kyläkeskus perustettiin vuosina Pomo-hankkeella ja Ely-keskuksen omatoimisuusavustuksella. Pettilän kyläkeskus-investointihankkeen kohderyhmänä ovat alueen vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Kyläkeskuksen saneerauksen tavoitteena on tukea Pettilän kyläkeskuksen toiminnan uudistamista, mm. palvelutarjonnan monipuolistamista. Kyläkeskuksen lämmitysmuoto vaihdetaan suorasta sähkölämmityksestä maalämmöksi, sähköjärjestelmä uusitaan sekä piha-alueelle rakennetaan puttigriini. Hankkeen tuloksena Kuivasensaaressa kunnoltaan aiempaa paremmin nykyaikaisia rakennusteknisiä vaatimuksia vastaava kyläkeskus, joka mahdollistaa toimintojen kehittämisen. Veskansan ry hakee kunnalta lainaa hankkeen välirahoitukseksi hankkeen toteuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Hankesuunnitelma oheismateriaalina. Haettava laina on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös hankkeelle on annettu Laina maksetaan takaisin hankemaksatuksen toteuduttua. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeiden välirahoituksesta. Päätettyjen ehtojen mukaan kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää savitaipalelaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle lainaa osin tai kokonaan Savitaipaleella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään / hanke. Lainasta ei peritä korkoa, eikä lainalle vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee sitoutua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen maksamasta hankerahasta. Periaatteiden mukaisesti kunnan välirahoitusta myönnetään enintään se määrä, mikä hankkeelle tulee julkista rahoitusta.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus päättää myöntää Veskansan ry:lle euron suuruisen lainan käytettäväksi maalämpö ja Pettilän kyläkeskus - investointihankkeen toteuttamiseen. Lainasta ei peritä korkoa, eikä sille vaadita vakuutta. Laina-aika on enintään 36 kk. Laina tulee maksaa takaisin, kun Veskansan ry on saanut ELY-keskuksen loppumaksatuksen hankkeesta.

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Keskuskeittiön ateriahinnat /02/2014 Khall 31 Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Vuoden 2013 toteutuneiden aterioiden suoritemäärän ja vuoden 2014 talousarvion kustannusten perusteella on laskettu keskuskeittiön ateriahinnat, joita käytetään myytäessä aterioita mm. Eksotelle laitoksiin ja kotipalveluaterioina sekä Morovalle. Laskelma sisältää myös kunnan omille laitoksille toimitetut ateriat sekä henkilökunnan ateriat ja vierasateriat ym. Laskelman perusteena on ruuanvalmistuksesta aiheutuneet todelliset oman toiminnan kustannukset, sisäiset palvelut (laskenta- ja toimistopalvelut), huoneistomenot sekä poistot rakennuksista ja irtaimesta. Vaikka valmistettavat ateriamäärät laskevat (mm. oppilasmäärien väheneminen sekä vuodeosaston paikkojen väh.), henkilökuntaa ei kuitenkaan voida vähentää samassa suhteessa, koska keittiö toimii seitsemänä päivänä viikossa valmistaen kaikki ateriat aamupalasta iltapalaan. Esitys keskuskeittiön ateriahinnoiksi on esityslistan oheismateriaalina. Ateriahinnat tulevat voimaan alkaen ja henkilökunnan ateriat alkaen. Kunannhallitus hyväksyy ateriahinnat esityksen mukaisesti Keskuskeittiön ateriahinnat on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 14.

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Luonnonsuojelualueen perustaminen tilalle Selkäkangas 443/11.05/2014 Khall 32 Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Kaakkois-Suomen ELY-keskus kuulee kuntaa liitteenä olevan Metso -ohjelman mukaisen luonnonsuojelualueen perustamisesta mennessä. Suojelualue tulee 7,6 ha alalle Selkäkangas RN:o 3:64 metsätilalle Kaskeinkylän alueelle. Kunnan ylläpitämä Hullasmäen latu kulkee vähintään sivuten aiottua rahoitusaluetta. Hullasmäen ulkoilureitti on suosittu hiihto- ja patikointireitti. Savitaipaleen kunnalla ei ole huomauttamista aiotun alueen rauhoituksen suhteen mikäli se ei estä ulkoilureitin edelleen ylläpitämistä.

18 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät Khall 33 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: 1 Ely-keskuksen päätös metsähallituksen hakemukseen poiketa luonnonsuojelulain mukaisista rauhoitussäännöksistä 2 Mäntyharjun kunnan kaavoituskatsaus 3 Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokouspöytäkirja 1/ Eksoten hallituksen kokouspöytäkirjat 1-2/2014 Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kylliälä m Viranhaltijapäätökset: Lomituspalvelujohtaja Henkilöstöpäätös Työsopimus Koulutukseen osallistuminen / Maatalouslomittajat Vuosiloma Lomakorvaus Työloma Työloma Korvaus Henkilöstöpäätös Työloma Työloma Työloma Työloma Merkittiin tiedoksi.

19 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 24, 32, 33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: PL 118, HELSINKI Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Unioninkatu 16, HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Kunnanhallitus Aika Paikka 16.02.2015 klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 17/2014 181

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 17/2014 181 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 17/2014 181 Kunnanhallitus Aika Paikka 03.11.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2015 214

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2015 214 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2015 214 Kunnanhallitus Aika Paikka 19.10.2015 klo 17:00-19:20 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2015 134

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2015 134 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2015 134 Kunnanhallitus Aika Paikka 01.06.2015 klo 17:00-18:53 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2014 122

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2014 122 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2014 122 Kunnanhallitus Aika Paikka 28.04.2014 klo 18:00-19:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Kunnanhallitus Aika Paikka 20.04.2015 klo 17:35-19:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 10.11.2014 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen 59 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2015 118

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2015 118 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2015 118 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.05.2015 klo 17:00-19:15 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika Paikka 19.01.2015 klo 15:00-20:40 Burger heaven, Koulutie 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2013 117

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2013 117 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2013 117 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 11.11.2013 klo 18:00-19:05 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2014 84 Kunnanhallitus Aika Paikka 24.03.2014 klo 18:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/2015 145

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Aika Paikka 22.06.2015 klo 17:00-21:55 Olkkolan Hovi Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 10/2013 116

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 10/2013 116 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 10/2013 116 Tekninen lautakunta Aika Paikka 28.11.2013 klo 18:00-19:40 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 54 Tekninen lautakunta Aika Paikka 27.08.2015 klo 18:00-19:05 Kunnanhalituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 13

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Tekninen lautakunta Aika Paikka 26.03.2015 klo 18:00-19:15 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 16

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 16 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 13.03.2014 klo 18:00-19:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2014 95

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2014 95 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2014 95 Sivistyslautakunta Aika Paikka 16.09.2014 klo 18:00-19:20 Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 10 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 13.04.2015 klo 18:00-18:10 Klo 18.10-20.26 välisenä aikana pidettiin valtuustoseminaari. Klo 20.20-20.38 valtuuston kokous Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai kello 17.31-18:58 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot