TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA."

Transkriptio

1 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE , klo 12:15 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3) ja kolmannella neljänneksellä 18,1 milj. euroa (14,8) Liiketulos oli katsauskaudella -5,3 milj. euroa (-2,3) ja siitä -2,0 milj. euroa (-0,9) kertyi kolmannella neljänneksellä Tulos per osake oli katsauskaudella -0,76 euroa (- 0,40) Henkilöstön määrä katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 (562) Sopimus Ruotsin franchising -liiketoiminta hankinnasta tuli lopulliseksi ja liiketoiminta on yhdistelty osaksi Tiimarin Ruotsin liiketoimintaa alkaen Tiimari on jatkanut laajentumista ja uusiin liikkeisiin on investoitu varsinkin Venäjällä Pietarissa ja Puolassa. Katsauskauden investoinnit olivat 2,9 milj. euroa (0,8) KRISTINA ILLI, TOIMITUSJOHTAJA: Katsauskauden aikana on toimintaa leimannut Gallerixin toimintojen integrointi, Kokkolan tehtaan lopettaminen ja taloushallinnon kotiuttaminen. Kaikki yllämainitut asiat ovat aiheuttaneet katsauskaudelle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, jotka poistuvat neljännellä vuosineljänneksellä. Laajentuminen Venäjälle ja Puolaan sekä Gallerixin laajentaminen Suomeen vaativat panostuksia ja toiminnan käynnistämisen vauhdittamiseksi toimenpiteitä, joiden kustannusvaikutus oli merkittävä katsauskaudella. Ruotsin toiminnan integrointi, Kokkolan tehtaan alasajo, taloushallinnon kotiutus ja vaihto-omaisuuden arvostuskäytäntö lisäsivät katsauskauden kustannuksia yhteensä yli 2 milj. eurolla. Rahoituskustannukset nousivat sekä liiketoimintahankinnoista että korkotason noususta johtuen. Vaikka projekteista aiheutuneet kustannuslisäykset eivät vaikuta enää neljännellä neljänneksellä, on todennäköistä, ettei niiden kumulatiivista, negatiivista tulosvaikutusta pystytä kuluvan tilikauden aikana kompensoimaan. Kustannussäästöt tulevat realisoitumaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana. Katsauskauden jälkeen on käynnistetty toiminta Liettuassa Tiimari -konseptilla avaamalla Vilnassa ensimmäinen myymälä. Katsauskauden aikana on kehitetty uusi vähittäiskauppakonsepti, Paperazzi, joka on erikoistunut paperi- ja askartelutuotteisiin. Paperikauppakonsepti on erittäin menestynyt monilla markkinoilla ja uskomme sen menestymiseen Suomessa ja kaikissa Tiimari

2 -konsernin toimintamaissa. Paperazzi -konseptissa hyödynnetään Tiimarin vahvaa vähittäiskauppa-, osto- ja logistiikkaosaamista Ensimmäiset myymälät avataan marraskuussa Turkuun ja Helsinkiin. Heikentyvät suhdanteet otetaan vastaan vahvistetulta pohjalta ja lähiaikoina keskitytään myynnin kasvattamiseen olemassa olevassa ketjussa sekä suuntaamaan laajennusinvestoinnit nopeavaikutteisiin kohteisiin. Kannattavuuden parantamiseen pyritään varmistamalla yrityskauppojen synergiaetujen kotiuttaminen ja edelleen jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi keventämällä kustannusrakennetta. Kassavirtaa pyritään parantamaan edellisten toimenpiteiden lisäksi nostamalla vaihto-omaisuuden kiertonopeutta. Tiimari Oyj Abp:n liiketoiminnan tulos muodostuu edellisvuosien tapaan pääasiallisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. TIIMARI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tiimari-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3). Käyttökate oli -2,9 milj. euroa (-0,7) ja liiketulos -5,3 milj. euroa (-2,3). Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,1 milj. euroa (14,8). Käyttökate oli -1,1 milj. euroa (-0,4) ja liiketulos -2,0 milj. euroa (-0,9). Katsauskauden aikana on lopetettu Kokkolan tehtaan toiminta ja panostettu Ruotsin toiminnan integrointiin, näistä aiheutui noin 0,5 milj euron kustannukset alkuvuonna. Ulkoistettuna olleen taloushallinnon veloitukset ja taloushallinnon kotiuttamisen aikainen kustannusten päällekkäisyys lisäsi kustannuksia myös noin 0,5 milj. euroa. Vaihto-omaisuuden arvostuskäytännön päivitys vuonna 2007 aiheutti katsauskaudelle 1,1 milj. euroa suuremmat materiaalikustannukset. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen panostaminen heikensi liiketoiminnan aloitusvaiheessa liiketulosta 0,5 milj. euroa. Liiketuloksen heikkeneminen johtui etenkin laajentumisesta Venäjällä ja syntyi osin vielä myös Puolassa. Gallerix - yritysoston vaikutus liikevaihtoon katsauskauden aikana oli 9,1 milj euroa ja liiketulokseen -0,7 milj. euroa. Liiketulos sisältää hankinnasta aiheutuneita poistoja 0,4 milj. euroa. Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 2,5 milj. euroa (2,0). Rahoituskuluja lisäsi sekä korkotason nousu että viime vuoden lopulla tehdyt liiketoimintahankinnat ja kansainvälisen toiminnan laajennusinvestointien rahoitus. Katsauskauden verot on kirjattu varovaisuusperiaatteen mukaisesti, eikä kertyneistä tappioista ole kirjattu verosaatavaa. Kolmannen neljänneksen verovaikutus oli siksi -0,9 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -7,8 milj. euroa (-4,0) ja kolmannen neljänneksen tulos oli -3,9 milj euroa (-1,2). Tulos per osake oli -0,76 euroa (-0,40). LIIKETOIMINNAT TIIMARI RETAIL Tiimari Retail - segmentin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22% ja oli 51,1 milj. euroa (41,9 ) ja liiketulos -5,5 milj. euroa (-2,0) eli -11% (-5) liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 milj. euroa (14,6) ja liiketulos -2,1 milj. euroa (-0,7).

3 Segmentin katsauskauden liikevaihdosta 38,3 milj. euroa (38,4) syntyi Suomessa ja se vastasi 75 % (92) osuutta segmentin myynnistä. Tästä 38,2 milj. euroa syntyi Tiimari myymälöissä ja 0,2 milj. euroa Gallerixin Suomen myymälöissä. Kotimaan liikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti neljän Tiimarin käytössä olevan kauppakeskuksen remontit. Ulkomainen liikevaihto kasvoi 12,7 milj. euroon (3,4). Kansainvälisten yksiköiden liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti muutoin paitsi Venäjällä, jossa toiminta käynnistyi alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix konseptin liikevaihto oli 9,1 milj. euroa, josta 8,9 milj. euroa kertyi Ruotsissa. Segmentin liiketulos on vertailukautta heikompi. Konsernissa on heinäkuusta 2007 alkaen noudatettu sitä aiemmasta poikkeavaa varaston arvostuskäytäntöä. Arvostuskirjausten vaikutus katsauskaudella oli yhteensä 1,5 milj. euroa (0,4). Tiimari panosti liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen laajentumiseen, tästä aiheutuneet kustannukset heikentävät liiketulosta, kun uusien liikkeiden myynti kehittyy tavoitellulle tasolle asteittain. Ruotsin franchising liiketoiminta hankittiin syyskuussa ja sen liiketoiminta sisältyy lukuihin syyskuun alusta lähtien. Liiketoiminnan hankintahinta 0,9 milj. euroa koostui vastattavaksi otetuista veloista ja kuitatuista saamisista. Hankinnasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen hallinnollisiin ja logistisiin synergioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen Suomen Tiimari-konseptin mukaiseksi. Syyskuun liikevaihto oli 0,2 milj. euroa ja liiketulos -0,1 milj. euroa. Hankinnan erittely on taulukko-osassa. Segmentin investoinnit muuhun käyttöomaisuuteen, kuin liiketoimintahankintoihin olivat 1,9 milj. euroa (0,5) ja koostuivat lähinnä uusien liikkeiden avaamisesta Puolaan ja Venäjälle ja liikkeiden uusimisesta Suomessa. Segmentin molempien konseptien liiketoiminta on erittäin kausiluontoista ja liikevaihdosta merkittävä osa kertyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja liiketulos kertyy yleisesti vasta viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon osuus koko tilikauden liikevaihdosta ilman Gallerixin loppuvuoden 2007 vaikutusta oli 60%. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix International AB:n toimintojen integrointi Tiimari Retailin toimintojen kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ostotoimintojen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on saatu päätökseen. Lisäksi säästöjä odotetaan jatkossa kertyvän ostosopimusten yhdistämisistä ja Maritii Oy:n logistiikkatoimintojen hyödyntämisestä. Katsauskauden lopussa Tiimari Retaililla oli 194 omaa myymälää (178). Suomessa suljettiin neljänneksellä yksi myymälä ja avattiin uudet myymälät Porissa, Raumalla ja Kuopiossa. Venäjällä on Pietarissa avattu toinen myymälä ja Puolassa kaksi uutta myymälää. Ruotsissa Gallerix-konseptin kaksi franchise-myymälää on siirtynyt omaan hallintaan. Tiimarin strategiaan kuuluu keskeisesti myymälälukumäärän kasvattaminen sekä konseptien kehittäminen. Gallerix-konseptin hankinta loi uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Katsauskauden aikana Tiimari on kehittänyt uuden paperikauppakonseptin, jonka nimi on Paperazzi ja ensimmäiset liikkeet avataan marraskuussa Turussa ja Helsingissä. Eri konseptien välillä on synergioita ja ne tukevat toisiaan. Tiimari Retail tulee olemaan entistä parempi kumppani kauppakeskuksille ja muille myymälätilan vuokraajille voidessaan tarjota niille kolmen vahvan konseptin vetovoiman. Konseptien yhdistelmä vahvistaa liiketoiminnan kasvuedellytyksiä myös Baltiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

4 Myymälämäärät 09/ /2007 Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Norjassa 1 1 Puolassa 7 3 Venäjällä 2 0 Ruotsissa 8 Omia myymälöitä yhteensä Franchise - kauppiaiden myymälät Suomessa 4 6 Ruotsissa 10 Tiimari-myymälöitä yhteensä Gallerix-myymälät Suomessa 2 Ruotsissa 12 Omia myymälöitä yhteensä 14 Franchise-kauppiaiden myymälät Ruotsissa 79 Gallerix-myymälöitä yhteensä 93 Tiimari Retail - myymälöitä yhteensä Segmentin henkilöstö katsauskauden lopussa oli 671 (521) henkilöä. TIIMORE Tiimore - segmentin liikevaihto katsauskauden aikana oli 0,8 milj. euroa (1,4) ja liiketulos 0,0 milj. euroa (-0,3). Toisen neljänneksen liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (0,2) ja liiketulos -0,2 milj. euroa (-0,3). Tiimore panosti markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen ja organisaation kehittämiseen. Tiimoren strategian mukaisesti tuotevalikoimaa laajennettiin, yhtiön oma valmistus lopetettiin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Kokkolassa ja kiinteistö myytiin. Kiinteistön kauppahinta oli 1,1 milj. euroa ja myynnistä syntynyt 0,9 milj. euron suuruinen realisointitulos sisältyy

5 liiketulokseen. Toiminnan lopettamiskulut rasittivat tulosta katsauskauden aikana. Ville Linna aloitti Tiimore Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alussa. Segmentillä ei ollut kauden aikana merkittäviä investointeja. Segmentin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 13 (37). TIIMARI-KONSERNIN TASE, RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA Konsernin nettokäyttöpääoma oli 17,0 milj. euroa. Nettokäyttöpääoma vastaavan kauden lopussa edellisvuonna oli 20,2 milj. euroa ja 15,4 milj. euroa tilikauden 2007 lopussa. Ruotsin liiketoiminnan hankinta kasvatti käyttöpääomaa 0,9 milj. eurolla katsauskauden lopussa. Gallerixin osuus tilikauden 2007 lopun nettokäyttöpääomasta oli 1,1 milj euroa ja katsauskauden lopun nettokäyttöpääomasta 1,9 milj. euroa. Sitä ei sisältynyt vertailukauden lukuihin. Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi vuoden vaihteen tasolta 2,0 milj. eurolla ja myyntisaamisten määrä laski 2,1 milj. eurolla. Lyhytaikaiset korottomat velat pienenivät 2,7 milj. euroa vuoden vaihteesta. Suomessa jatkettiin käyttöpääoman tehostamisohjelmaa, jolla tavoitellaan varsinkin vaihto-omaisuuden kiertonopeuden parantamista. Käyttöpääoman vapautumisella on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusasemaan. Pitkäaikaisten varojen määrä oli 63,9 milj. euroa (62,0 vuoden 2007 lopussa). Syyskuun lopussa Tiimari Oyj Abp:n omaa pääoma nostettiin suunnatulla annilla ja merkinnöistä katsauskauden viimeisenä päivänä saadut varat kasvattivat rahavarojen määrää ja omaa pääomaa 3,1 milj. eurolla. Omavaraisuusaste oli 34% (36%) ja nettovelkaantumisaste oli 123% (122%). Vastaavat tunnusluvut vuoden 2007 lopussa olivat 41% ja 79%. Tunnuslukujen heikkenemiseen vaikutti lähinnä liiketoiminnan voimakas kausivaihtelu, joka vaikuttaa sekä käyttöpääoman kokoon että tuloksen kertymiseen. Korollisten velkojen määrä nousi katsauskauden aikana 10,4 milj. euroa ja lainojen nostolla rahoitettiin sekä käyttöpääomaa että toiminnan laajentamista. Liiketoiminnan nettorahavirta oli -9,4 milj. euroa (-7,7). Tulovirrasta suurin osa syntyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä. LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tiimarin liiketoiminnan kannalta suurimpia epävarmuustekijöitä ovat yleisessä kulutuskysynnässä ja kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset sekä kysynnän kehitys uusilla markkinoilla. Hyvien liikepaikkojen saanti vaikuttaa merkittävästi sekä myynnin että tuloksen kehitykseen. Myös ostojen hintatason kehitys sekä tuotteiden toimitusketjun luotettavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä. Kysynnässä tapahtuviin muutoksiin Tiimari pyrkii varautumaan kuluttajiensa tuntemuksella, jatkuvalla konseptin kehitystyöllä ja uusilla innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla. Rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen lisäävät yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvää epävarmuutta. Kysynnän heikkeneminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti Tiimarin myynnin kehitykseen ja yhtiön tuleviin kassavirtoihin. Perinteisesti tosin yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on vaikuttanut keskimääräistä vähemmän Tiimarin vähittäismyynnin määrään. HENKILÖSTÖ

6 Konsernin henkilöstö katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 henkilöä (562) ja katsauskauden lopussa 699 henkilöä (559). Näistä 500 oli Suomessa. Henkilöstömäärää kasvattivat liiketoimintahankinnat ja uusien liikkeiden avaukset. OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET Tiimarin osakepääoma oli euroa. Osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottamien äänien määrä oli kappaletta. Hallitus käytti saamiaan osakeantivaltuuksia ja laski liikkeelle uutta osaketta institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille. Suurimmat merkitsijät olivat Atine Group Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Osakkeiden merkintähinta oli 3,10 euroa, koko merkintähinta maksettiin ja se kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi viimeisen neljänneksen aikana. Tiimari Oyj Abp:llä on ollut kaksi optio-ohjelmaa. Vuoden 2005 optio-ohjelma on rauennut, koska sen ehdot eivät täyttyneet. Vuoden 2006 optio-ohjelmalla voidaan merkitä enintään osaketta ja merkintäaika alkaa Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta. Määrä oli sama kuin tilikauden alussa. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,11%. Tilikaudelta 2007 maksettiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelle, yhteensä ,20 euroa. Osingomaksun täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin OSAKEKURSSIT Tiimarin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä small cap - listalla. Tiimarin osakekurssi katsauskauden lopussa oli 3,28 euroa (4, ). Markkina-arvo oli 33,8 milj. euroa (50, ). Osakkeenomistajien lukumäärä katsauskauden lopussa oli ( ). ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman(Varma) omistusosuus kasvaa yli 1/20 liputusrajan Varman merkittyä uutta osaketta yhtiön päätetyssä ja merkityssä suunnatussa osakeannissa. Varman omistus ennen suunnattua antia: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä oli 3,637%. Varman osuus osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen ylittää 1/20: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä on 6,167%. Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Baltiska Handels A.B.:n omistusosuus pienenee alle liputusrajan yhtiön päätetyn ja merkityn suunnatun osakeannin jälkeen. Baltiska Handels A.B. omistaa Tiimari Oyj Abp:n osaketta. Omistusosuus ja osuus äänistä ennen osakeantia oli 5,002% eli yli 1/20 osaa. Osakeannin jälkeen omistusosuus ja osuus äänistä alittaa 1/20 osaa ja on 4,57%. TIIMARIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Tiimari Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,16 euroa / osake, yhteensä ,20 euroa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Arja Hautanen, Erik Helin, Teppo Kauppila, Kirsti Lindberg-Repo, Juha Mikkonen, Alexander Rosenlew ja Peter Seligson. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Sixten Nymanin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

7 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 9,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat hallituksen saamat osakeantivaltuudet ja on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Peter Seligsonin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Mikkosen ja jäseniksi Teppo Kauppilan ja Peter Seligsonin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Peter Seligsonin ja jäseniksi Alexander Rosenlewin ja Arja Hautasen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Lokakuussa perustettiin Liettuaan tytäryhtiö UAB Tiimari ja ensimmäinen liike avattiin marraskuun alussa pääkaupungissa Vilnassa. Lokakuussa avattiin yksi uusi liike Virossa Tallinnassa ja kaksi uutta liikettä Venäjällä Pietarissa. NÄKYMÄT Tiimari-konsernin liiketoiminta on pääasiallisesti defensiivistä ja perinteisesti liiketoiminta ei ole ollut suhdanneherkkää. Neljännen neljänneksen myynti Suomessa alkoi hyvin ja ylitti lokakuussa 4% edellisen vuoden vastaavan. Ulkomainen toiminta on edellisvuotta laajempaa ja se kasvattaa myös myyntiä edellisvuoteen verrattuna. Gallerixin liikevaihto sisältyi konsernin lukuihin vertailuvuoden kahden viimeisen kuukauden ajan. Konsernissa on panostettu liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä ja kohonneet rahoituskustannukset ovat heikentäneet katsauskauden tulosta. Rahoituskustannukset ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla myös viimeisellä neljänneksellä. Kehitysprojekteista aiheutuu säästöjä viimeisellä neljänneksellä, mutta viimeisen neljänneksen tulosparannuksen ei odoteta kompensoivan alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna syntynyttä tulospoikkeamaa kokonaisuudessaan. Koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän viimevuotisesta. Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari Oyj Abp

8 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Taulukoiden luvut esitetään tuhansina euroina. Tiimari Oyj Abp on ottanut käyttöön IFRS 8 (Operating Segments) alkaen Standardin käyttöönotto vaikuttaa liitetietoihin. Arvioiden käyttö: Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Vaihto-omaisuuden arvon arviointiperusteita on päivitetty Aiemmin vaihto-omaisuus poistettiin kokonaisuudessaan 30 kuukauden varastossaoloajan jälkeen, nyt arvonalennukset on porrastettu seuraavasti: 30 kuukautta 25%, 36 kuukautta 25% ja 42 kuukautta 50%. Jos samaa käytäntöä olisi noudatettu vuoden alusta lähtien olisi katsauskauden vaihto-omaisuuden arvonalennusten määrä 0,7 milj. euroa. Tuotteiden myyntihinta on keskimäärin kattanut sekä alkuperäisen hankintamenon että myyntikustannukset. Tiimarin liiketoiminta on kausiluonteista ja tuloksen kertyminen painottuu viimeiselle neljännekselle. Tämän vuoksi liikearvojen säännönmukainen testaus ajoittuu vuoden loppuun. Liikearvot testataan vuoden akana aiemmin, mikäli liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut jotain, joka muuttaa merkittävästi jonkin kassavirtaa generoivan yksikön kassavirtaodotuksia. Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen : - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction - IFRIC 12 Service Concession Agreements - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Varaston muutos Aineet ja tarvikkeet

9 Työsuhde-etuuksist a aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Voitto / tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / osake, -0,38-0,13-0,76-0,40 0,32 euroa KONSERNITASE TASE VARAT Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä

10 Myytävänä olevat omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma OMA PÄÄOMA VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset korolliset velat Varaukset Ostovelat ja muut velat Verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Sijoitet un vapaan oman Osake pääoman Omat Muunto- Kertynee - t OMA PÄÄOMA pääom rahasto osakke erot voittova Yht. a et rat Muuntoeron

11 muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti Osingonjako Muut erät Sijoitet un vapaan oman Osake- pääoman Omat Muunto- Kertyneet OMA PÄÄOMA pääoma rahasto osakke erot voittovar Yht et at Muuntoeron muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Muut erät KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset

12 Rahoitustuotot ja kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos Maksetut korkokulut Saadut korkotuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Liiketoimintahankinnat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksu Maksettu lisäkauppahinta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa

13 Hankittujen liiketoimintojen 26 rahavarat Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin Rahavarat kauden lopussa LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liiketulos Katsauskauden tulos Tulos / osake, EUR -0,76-0,40 0,32 Oma pääoma / osake, EUR 3,23 3,09 3,85 Omavaraisuusaste 33,6 % 36,4 % 40,8 % Gearing 123,0 % 121,6 % 78,5 % (nettovelkaantumisaste) Taseen loppusumma Osakkeita keskimäärin ( kpl) Korolliset nettovelat Laimennetut ja laimentamattomat osakekohtaiset tunnusluvut ovat samoja, koska yhtiöllä ei ole oman pääoman ehtoisia instrumentteja, joista aiheutuisi laimennusvaikutusta. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu edellisessä tilinpäätöksessä noudatettuja laskentasääntöjä. Laskentasäännöt on kerrottu vuoden 2007 toimintakertomuksessa. LIIKETOIMINTAHANKINTOJEN VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN Tiimari osti syyskuussa Ruotsin aiemmin franchising-pohjalla Roponen Detaljisthandel AB:n omistuksessa harjoitetun Tiimari-liiketoiminnan. Hankinta sisältää kahdeksan liikettä Ruotsissa. Roponen Detaljisthandel AB:n liikevaihto vuonna 2007 oli 3,6 milj. euroa ja liiketulos -0,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupan yhteydessä Tiimarin palvelukseen siirtyi 32 henkilöä. Jos liiketoiminta olisi hankittu tilikauden alussa Tiimarin liikevaihto olisi ollut 53,4 milj. euroa ja liiketulos -5,8 milj euroa. Hankintahinnasta ei ole kohdistettu mitään osaa aineettomille omaisuuserille. Kaupasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen synergioille ja Tiimari-konseptin kehittämismahdollisuuksiin Ruotsissa. Synergioita odotetaan saatavan sekä hallinnon järjestämisestä, logistiikasta että liikepaikkojen

14 hankinnoista. Alkuperäisten tasearvojen katsotaan vastaavan käypiä arvoja ja siksi alla on esitetty vain käyvät arvot. ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY Käteisvastike 0 Hankintaan liittyvät kulut 0 Velkojen kuittaus 369 Hankitun omaisuuden arvo -502 LIIKEARVO 870 HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY: Aineeton käyttöomaisuus 0 Aineellinen käyttöomaisuus 93 Vaihto-omaisuus Saamiset 398 Rahavarat 26 Laskennallinen verovelka 0 Pitkäaikaiset velat 0 Lyhytaikaiset velat YHTEENSÄ -502 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN euroa

15 Tiimari Tiimore Muut toiminnot Sisäiset Konserni LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni POISTOT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MUKAAN

16 1.000 euroa Suomi Muut maat Konserni VIENTI Vienti Suomesta AINEETTOMAT PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot 6-1 Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA AINEELLISET PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA

17 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Tiimari Oyj Abp:n suunnatussa osakeannissa Atine Group Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 21,7%. Assetman Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 10,4%. Oy Rosaco Ab merkitsi uusia osakkeita kappaletta. Omistusosuus oli ennen merkintää 0,1% ja sen jälkeen 0,3%. Suomen Kauppayhtiöt Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 1,2%. EHDOLLISET VELAT Lainat, joille on annettu vakuuksia Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut osakeomistukset Muut omat vastuut: Pankkitakausvastuut Muut vastuut Leasingvuokravastuut Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa MUUT VUOKRAVASTUUT Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT (osakemäärät ja omistukset rekisteröidyistä ja kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista. Syyskuun lopussa suunnatun annin merkityt ja maksetut osaketta ja niiden omistukset eivät ole mukana näissä luvuissa) Osakkeita % osakkeista ja äänistä Atine Group Oy ,7 Assetman Oy ,7

18 Baltiska Handels A.B ,0 Cumasa Oy ,0 Keskinäinen Työeläkevakuutus Varma ,6 Keskinäinen Työeläkevakuutus Ilmarinen ,4 Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarek.) ,3 Troll Capital Oy ,9 Edgar Holding AB ,5 Suomen Kauppayhtiöt Oy ,2 Nordea Pankki Suomi Oyj ,2 Sonesson Thomas ,1 Thomas Sonesson Konsult AB ,1 Sijoitusrahasto Tapiola Suomi ,0 SR Arvo Finland Value ,0

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot