TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA."

Transkriptio

1 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE , klo 12:15 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3) ja kolmannella neljänneksellä 18,1 milj. euroa (14,8) Liiketulos oli katsauskaudella -5,3 milj. euroa (-2,3) ja siitä -2,0 milj. euroa (-0,9) kertyi kolmannella neljänneksellä Tulos per osake oli katsauskaudella -0,76 euroa (- 0,40) Henkilöstön määrä katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 (562) Sopimus Ruotsin franchising -liiketoiminta hankinnasta tuli lopulliseksi ja liiketoiminta on yhdistelty osaksi Tiimarin Ruotsin liiketoimintaa alkaen Tiimari on jatkanut laajentumista ja uusiin liikkeisiin on investoitu varsinkin Venäjällä Pietarissa ja Puolassa. Katsauskauden investoinnit olivat 2,9 milj. euroa (0,8) KRISTINA ILLI, TOIMITUSJOHTAJA: Katsauskauden aikana on toimintaa leimannut Gallerixin toimintojen integrointi, Kokkolan tehtaan lopettaminen ja taloushallinnon kotiuttaminen. Kaikki yllämainitut asiat ovat aiheuttaneet katsauskaudelle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, jotka poistuvat neljännellä vuosineljänneksellä. Laajentuminen Venäjälle ja Puolaan sekä Gallerixin laajentaminen Suomeen vaativat panostuksia ja toiminnan käynnistämisen vauhdittamiseksi toimenpiteitä, joiden kustannusvaikutus oli merkittävä katsauskaudella. Ruotsin toiminnan integrointi, Kokkolan tehtaan alasajo, taloushallinnon kotiutus ja vaihto-omaisuuden arvostuskäytäntö lisäsivät katsauskauden kustannuksia yhteensä yli 2 milj. eurolla. Rahoituskustannukset nousivat sekä liiketoimintahankinnoista että korkotason noususta johtuen. Vaikka projekteista aiheutuneet kustannuslisäykset eivät vaikuta enää neljännellä neljänneksellä, on todennäköistä, ettei niiden kumulatiivista, negatiivista tulosvaikutusta pystytä kuluvan tilikauden aikana kompensoimaan. Kustannussäästöt tulevat realisoitumaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana. Katsauskauden jälkeen on käynnistetty toiminta Liettuassa Tiimari -konseptilla avaamalla Vilnassa ensimmäinen myymälä. Katsauskauden aikana on kehitetty uusi vähittäiskauppakonsepti, Paperazzi, joka on erikoistunut paperi- ja askartelutuotteisiin. Paperikauppakonsepti on erittäin menestynyt monilla markkinoilla ja uskomme sen menestymiseen Suomessa ja kaikissa Tiimari

2 -konsernin toimintamaissa. Paperazzi -konseptissa hyödynnetään Tiimarin vahvaa vähittäiskauppa-, osto- ja logistiikkaosaamista Ensimmäiset myymälät avataan marraskuussa Turkuun ja Helsinkiin. Heikentyvät suhdanteet otetaan vastaan vahvistetulta pohjalta ja lähiaikoina keskitytään myynnin kasvattamiseen olemassa olevassa ketjussa sekä suuntaamaan laajennusinvestoinnit nopeavaikutteisiin kohteisiin. Kannattavuuden parantamiseen pyritään varmistamalla yrityskauppojen synergiaetujen kotiuttaminen ja edelleen jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi keventämällä kustannusrakennetta. Kassavirtaa pyritään parantamaan edellisten toimenpiteiden lisäksi nostamalla vaihto-omaisuuden kiertonopeutta. Tiimari Oyj Abp:n liiketoiminnan tulos muodostuu edellisvuosien tapaan pääasiallisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. TIIMARI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tiimari-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3). Käyttökate oli -2,9 milj. euroa (-0,7) ja liiketulos -5,3 milj. euroa (-2,3). Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,1 milj. euroa (14,8). Käyttökate oli -1,1 milj. euroa (-0,4) ja liiketulos -2,0 milj. euroa (-0,9). Katsauskauden aikana on lopetettu Kokkolan tehtaan toiminta ja panostettu Ruotsin toiminnan integrointiin, näistä aiheutui noin 0,5 milj euron kustannukset alkuvuonna. Ulkoistettuna olleen taloushallinnon veloitukset ja taloushallinnon kotiuttamisen aikainen kustannusten päällekkäisyys lisäsi kustannuksia myös noin 0,5 milj. euroa. Vaihto-omaisuuden arvostuskäytännön päivitys vuonna 2007 aiheutti katsauskaudelle 1,1 milj. euroa suuremmat materiaalikustannukset. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen panostaminen heikensi liiketoiminnan aloitusvaiheessa liiketulosta 0,5 milj. euroa. Liiketuloksen heikkeneminen johtui etenkin laajentumisesta Venäjällä ja syntyi osin vielä myös Puolassa. Gallerix - yritysoston vaikutus liikevaihtoon katsauskauden aikana oli 9,1 milj euroa ja liiketulokseen -0,7 milj. euroa. Liiketulos sisältää hankinnasta aiheutuneita poistoja 0,4 milj. euroa. Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 2,5 milj. euroa (2,0). Rahoituskuluja lisäsi sekä korkotason nousu että viime vuoden lopulla tehdyt liiketoimintahankinnat ja kansainvälisen toiminnan laajennusinvestointien rahoitus. Katsauskauden verot on kirjattu varovaisuusperiaatteen mukaisesti, eikä kertyneistä tappioista ole kirjattu verosaatavaa. Kolmannen neljänneksen verovaikutus oli siksi -0,9 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -7,8 milj. euroa (-4,0) ja kolmannen neljänneksen tulos oli -3,9 milj euroa (-1,2). Tulos per osake oli -0,76 euroa (-0,40). LIIKETOIMINNAT TIIMARI RETAIL Tiimari Retail - segmentin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22% ja oli 51,1 milj. euroa (41,9 ) ja liiketulos -5,5 milj. euroa (-2,0) eli -11% (-5) liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 milj. euroa (14,6) ja liiketulos -2,1 milj. euroa (-0,7).

3 Segmentin katsauskauden liikevaihdosta 38,3 milj. euroa (38,4) syntyi Suomessa ja se vastasi 75 % (92) osuutta segmentin myynnistä. Tästä 38,2 milj. euroa syntyi Tiimari myymälöissä ja 0,2 milj. euroa Gallerixin Suomen myymälöissä. Kotimaan liikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti neljän Tiimarin käytössä olevan kauppakeskuksen remontit. Ulkomainen liikevaihto kasvoi 12,7 milj. euroon (3,4). Kansainvälisten yksiköiden liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti muutoin paitsi Venäjällä, jossa toiminta käynnistyi alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix konseptin liikevaihto oli 9,1 milj. euroa, josta 8,9 milj. euroa kertyi Ruotsissa. Segmentin liiketulos on vertailukautta heikompi. Konsernissa on heinäkuusta 2007 alkaen noudatettu sitä aiemmasta poikkeavaa varaston arvostuskäytäntöä. Arvostuskirjausten vaikutus katsauskaudella oli yhteensä 1,5 milj. euroa (0,4). Tiimari panosti liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen laajentumiseen, tästä aiheutuneet kustannukset heikentävät liiketulosta, kun uusien liikkeiden myynti kehittyy tavoitellulle tasolle asteittain. Ruotsin franchising liiketoiminta hankittiin syyskuussa ja sen liiketoiminta sisältyy lukuihin syyskuun alusta lähtien. Liiketoiminnan hankintahinta 0,9 milj. euroa koostui vastattavaksi otetuista veloista ja kuitatuista saamisista. Hankinnasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen hallinnollisiin ja logistisiin synergioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen Suomen Tiimari-konseptin mukaiseksi. Syyskuun liikevaihto oli 0,2 milj. euroa ja liiketulos -0,1 milj. euroa. Hankinnan erittely on taulukko-osassa. Segmentin investoinnit muuhun käyttöomaisuuteen, kuin liiketoimintahankintoihin olivat 1,9 milj. euroa (0,5) ja koostuivat lähinnä uusien liikkeiden avaamisesta Puolaan ja Venäjälle ja liikkeiden uusimisesta Suomessa. Segmentin molempien konseptien liiketoiminta on erittäin kausiluontoista ja liikevaihdosta merkittävä osa kertyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja liiketulos kertyy yleisesti vasta viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon osuus koko tilikauden liikevaihdosta ilman Gallerixin loppuvuoden 2007 vaikutusta oli 60%. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix International AB:n toimintojen integrointi Tiimari Retailin toimintojen kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ostotoimintojen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on saatu päätökseen. Lisäksi säästöjä odotetaan jatkossa kertyvän ostosopimusten yhdistämisistä ja Maritii Oy:n logistiikkatoimintojen hyödyntämisestä. Katsauskauden lopussa Tiimari Retaililla oli 194 omaa myymälää (178). Suomessa suljettiin neljänneksellä yksi myymälä ja avattiin uudet myymälät Porissa, Raumalla ja Kuopiossa. Venäjällä on Pietarissa avattu toinen myymälä ja Puolassa kaksi uutta myymälää. Ruotsissa Gallerix-konseptin kaksi franchise-myymälää on siirtynyt omaan hallintaan. Tiimarin strategiaan kuuluu keskeisesti myymälälukumäärän kasvattaminen sekä konseptien kehittäminen. Gallerix-konseptin hankinta loi uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Katsauskauden aikana Tiimari on kehittänyt uuden paperikauppakonseptin, jonka nimi on Paperazzi ja ensimmäiset liikkeet avataan marraskuussa Turussa ja Helsingissä. Eri konseptien välillä on synergioita ja ne tukevat toisiaan. Tiimari Retail tulee olemaan entistä parempi kumppani kauppakeskuksille ja muille myymälätilan vuokraajille voidessaan tarjota niille kolmen vahvan konseptin vetovoiman. Konseptien yhdistelmä vahvistaa liiketoiminnan kasvuedellytyksiä myös Baltiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

4 Myymälämäärät 09/ /2007 Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Norjassa 1 1 Puolassa 7 3 Venäjällä 2 0 Ruotsissa 8 Omia myymälöitä yhteensä Franchise - kauppiaiden myymälät Suomessa 4 6 Ruotsissa 10 Tiimari-myymälöitä yhteensä Gallerix-myymälät Suomessa 2 Ruotsissa 12 Omia myymälöitä yhteensä 14 Franchise-kauppiaiden myymälät Ruotsissa 79 Gallerix-myymälöitä yhteensä 93 Tiimari Retail - myymälöitä yhteensä Segmentin henkilöstö katsauskauden lopussa oli 671 (521) henkilöä. TIIMORE Tiimore - segmentin liikevaihto katsauskauden aikana oli 0,8 milj. euroa (1,4) ja liiketulos 0,0 milj. euroa (-0,3). Toisen neljänneksen liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (0,2) ja liiketulos -0,2 milj. euroa (-0,3). Tiimore panosti markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen ja organisaation kehittämiseen. Tiimoren strategian mukaisesti tuotevalikoimaa laajennettiin, yhtiön oma valmistus lopetettiin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Kokkolassa ja kiinteistö myytiin. Kiinteistön kauppahinta oli 1,1 milj. euroa ja myynnistä syntynyt 0,9 milj. euron suuruinen realisointitulos sisältyy

5 liiketulokseen. Toiminnan lopettamiskulut rasittivat tulosta katsauskauden aikana. Ville Linna aloitti Tiimore Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alussa. Segmentillä ei ollut kauden aikana merkittäviä investointeja. Segmentin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 13 (37). TIIMARI-KONSERNIN TASE, RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA Konsernin nettokäyttöpääoma oli 17,0 milj. euroa. Nettokäyttöpääoma vastaavan kauden lopussa edellisvuonna oli 20,2 milj. euroa ja 15,4 milj. euroa tilikauden 2007 lopussa. Ruotsin liiketoiminnan hankinta kasvatti käyttöpääomaa 0,9 milj. eurolla katsauskauden lopussa. Gallerixin osuus tilikauden 2007 lopun nettokäyttöpääomasta oli 1,1 milj euroa ja katsauskauden lopun nettokäyttöpääomasta 1,9 milj. euroa. Sitä ei sisältynyt vertailukauden lukuihin. Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi vuoden vaihteen tasolta 2,0 milj. eurolla ja myyntisaamisten määrä laski 2,1 milj. eurolla. Lyhytaikaiset korottomat velat pienenivät 2,7 milj. euroa vuoden vaihteesta. Suomessa jatkettiin käyttöpääoman tehostamisohjelmaa, jolla tavoitellaan varsinkin vaihto-omaisuuden kiertonopeuden parantamista. Käyttöpääoman vapautumisella on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusasemaan. Pitkäaikaisten varojen määrä oli 63,9 milj. euroa (62,0 vuoden 2007 lopussa). Syyskuun lopussa Tiimari Oyj Abp:n omaa pääoma nostettiin suunnatulla annilla ja merkinnöistä katsauskauden viimeisenä päivänä saadut varat kasvattivat rahavarojen määrää ja omaa pääomaa 3,1 milj. eurolla. Omavaraisuusaste oli 34% (36%) ja nettovelkaantumisaste oli 123% (122%). Vastaavat tunnusluvut vuoden 2007 lopussa olivat 41% ja 79%. Tunnuslukujen heikkenemiseen vaikutti lähinnä liiketoiminnan voimakas kausivaihtelu, joka vaikuttaa sekä käyttöpääoman kokoon että tuloksen kertymiseen. Korollisten velkojen määrä nousi katsauskauden aikana 10,4 milj. euroa ja lainojen nostolla rahoitettiin sekä käyttöpääomaa että toiminnan laajentamista. Liiketoiminnan nettorahavirta oli -9,4 milj. euroa (-7,7). Tulovirrasta suurin osa syntyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä. LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tiimarin liiketoiminnan kannalta suurimpia epävarmuustekijöitä ovat yleisessä kulutuskysynnässä ja kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset sekä kysynnän kehitys uusilla markkinoilla. Hyvien liikepaikkojen saanti vaikuttaa merkittävästi sekä myynnin että tuloksen kehitykseen. Myös ostojen hintatason kehitys sekä tuotteiden toimitusketjun luotettavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä. Kysynnässä tapahtuviin muutoksiin Tiimari pyrkii varautumaan kuluttajiensa tuntemuksella, jatkuvalla konseptin kehitystyöllä ja uusilla innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla. Rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen lisäävät yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvää epävarmuutta. Kysynnän heikkeneminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti Tiimarin myynnin kehitykseen ja yhtiön tuleviin kassavirtoihin. Perinteisesti tosin yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on vaikuttanut keskimääräistä vähemmän Tiimarin vähittäismyynnin määrään. HENKILÖSTÖ

6 Konsernin henkilöstö katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 henkilöä (562) ja katsauskauden lopussa 699 henkilöä (559). Näistä 500 oli Suomessa. Henkilöstömäärää kasvattivat liiketoimintahankinnat ja uusien liikkeiden avaukset. OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET Tiimarin osakepääoma oli euroa. Osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottamien äänien määrä oli kappaletta. Hallitus käytti saamiaan osakeantivaltuuksia ja laski liikkeelle uutta osaketta institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille. Suurimmat merkitsijät olivat Atine Group Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Osakkeiden merkintähinta oli 3,10 euroa, koko merkintähinta maksettiin ja se kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi viimeisen neljänneksen aikana. Tiimari Oyj Abp:llä on ollut kaksi optio-ohjelmaa. Vuoden 2005 optio-ohjelma on rauennut, koska sen ehdot eivät täyttyneet. Vuoden 2006 optio-ohjelmalla voidaan merkitä enintään osaketta ja merkintäaika alkaa Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta. Määrä oli sama kuin tilikauden alussa. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,11%. Tilikaudelta 2007 maksettiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelle, yhteensä ,20 euroa. Osingomaksun täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin OSAKEKURSSIT Tiimarin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä small cap - listalla. Tiimarin osakekurssi katsauskauden lopussa oli 3,28 euroa (4, ). Markkina-arvo oli 33,8 milj. euroa (50, ). Osakkeenomistajien lukumäärä katsauskauden lopussa oli ( ). ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman(Varma) omistusosuus kasvaa yli 1/20 liputusrajan Varman merkittyä uutta osaketta yhtiön päätetyssä ja merkityssä suunnatussa osakeannissa. Varman omistus ennen suunnattua antia: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä oli 3,637%. Varman osuus osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen ylittää 1/20: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä on 6,167%. Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Baltiska Handels A.B.:n omistusosuus pienenee alle liputusrajan yhtiön päätetyn ja merkityn suunnatun osakeannin jälkeen. Baltiska Handels A.B. omistaa Tiimari Oyj Abp:n osaketta. Omistusosuus ja osuus äänistä ennen osakeantia oli 5,002% eli yli 1/20 osaa. Osakeannin jälkeen omistusosuus ja osuus äänistä alittaa 1/20 osaa ja on 4,57%. TIIMARIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Tiimari Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,16 euroa / osake, yhteensä ,20 euroa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Arja Hautanen, Erik Helin, Teppo Kauppila, Kirsti Lindberg-Repo, Juha Mikkonen, Alexander Rosenlew ja Peter Seligson. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Sixten Nymanin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

7 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 9,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat hallituksen saamat osakeantivaltuudet ja on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Peter Seligsonin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Mikkosen ja jäseniksi Teppo Kauppilan ja Peter Seligsonin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Peter Seligsonin ja jäseniksi Alexander Rosenlewin ja Arja Hautasen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Lokakuussa perustettiin Liettuaan tytäryhtiö UAB Tiimari ja ensimmäinen liike avattiin marraskuun alussa pääkaupungissa Vilnassa. Lokakuussa avattiin yksi uusi liike Virossa Tallinnassa ja kaksi uutta liikettä Venäjällä Pietarissa. NÄKYMÄT Tiimari-konsernin liiketoiminta on pääasiallisesti defensiivistä ja perinteisesti liiketoiminta ei ole ollut suhdanneherkkää. Neljännen neljänneksen myynti Suomessa alkoi hyvin ja ylitti lokakuussa 4% edellisen vuoden vastaavan. Ulkomainen toiminta on edellisvuotta laajempaa ja se kasvattaa myös myyntiä edellisvuoteen verrattuna. Gallerixin liikevaihto sisältyi konsernin lukuihin vertailuvuoden kahden viimeisen kuukauden ajan. Konsernissa on panostettu liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä ja kohonneet rahoituskustannukset ovat heikentäneet katsauskauden tulosta. Rahoituskustannukset ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla myös viimeisellä neljänneksellä. Kehitysprojekteista aiheutuu säästöjä viimeisellä neljänneksellä, mutta viimeisen neljänneksen tulosparannuksen ei odoteta kompensoivan alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna syntynyttä tulospoikkeamaa kokonaisuudessaan. Koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän viimevuotisesta. Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari Oyj Abp

8 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Taulukoiden luvut esitetään tuhansina euroina. Tiimari Oyj Abp on ottanut käyttöön IFRS 8 (Operating Segments) alkaen Standardin käyttöönotto vaikuttaa liitetietoihin. Arvioiden käyttö: Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Vaihto-omaisuuden arvon arviointiperusteita on päivitetty Aiemmin vaihto-omaisuus poistettiin kokonaisuudessaan 30 kuukauden varastossaoloajan jälkeen, nyt arvonalennukset on porrastettu seuraavasti: 30 kuukautta 25%, 36 kuukautta 25% ja 42 kuukautta 50%. Jos samaa käytäntöä olisi noudatettu vuoden alusta lähtien olisi katsauskauden vaihto-omaisuuden arvonalennusten määrä 0,7 milj. euroa. Tuotteiden myyntihinta on keskimäärin kattanut sekä alkuperäisen hankintamenon että myyntikustannukset. Tiimarin liiketoiminta on kausiluonteista ja tuloksen kertyminen painottuu viimeiselle neljännekselle. Tämän vuoksi liikearvojen säännönmukainen testaus ajoittuu vuoden loppuun. Liikearvot testataan vuoden akana aiemmin, mikäli liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut jotain, joka muuttaa merkittävästi jonkin kassavirtaa generoivan yksikön kassavirtaodotuksia. Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen : - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction - IFRIC 12 Service Concession Agreements - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Varaston muutos Aineet ja tarvikkeet

9 Työsuhde-etuuksist a aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Voitto / tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / osake, -0,38-0,13-0,76-0,40 0,32 euroa KONSERNITASE TASE VARAT Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä

10 Myytävänä olevat omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma OMA PÄÄOMA VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset korolliset velat Varaukset Ostovelat ja muut velat Verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Sijoitet un vapaan oman Osake pääoman Omat Muunto- Kertynee - t OMA PÄÄOMA pääom rahasto osakke erot voittova Yht. a et rat Muuntoeron

11 muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti Osingonjako Muut erät Sijoitet un vapaan oman Osake- pääoman Omat Muunto- Kertyneet OMA PÄÄOMA pääoma rahasto osakke erot voittovar Yht et at Muuntoeron muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Muut erät KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset

12 Rahoitustuotot ja kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos Maksetut korkokulut Saadut korkotuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Liiketoimintahankinnat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksu Maksettu lisäkauppahinta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa

13 Hankittujen liiketoimintojen 26 rahavarat Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin Rahavarat kauden lopussa LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liiketulos Katsauskauden tulos Tulos / osake, EUR -0,76-0,40 0,32 Oma pääoma / osake, EUR 3,23 3,09 3,85 Omavaraisuusaste 33,6 % 36,4 % 40,8 % Gearing 123,0 % 121,6 % 78,5 % (nettovelkaantumisaste) Taseen loppusumma Osakkeita keskimäärin ( kpl) Korolliset nettovelat Laimennetut ja laimentamattomat osakekohtaiset tunnusluvut ovat samoja, koska yhtiöllä ei ole oman pääoman ehtoisia instrumentteja, joista aiheutuisi laimennusvaikutusta. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu edellisessä tilinpäätöksessä noudatettuja laskentasääntöjä. Laskentasäännöt on kerrottu vuoden 2007 toimintakertomuksessa. LIIKETOIMINTAHANKINTOJEN VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN Tiimari osti syyskuussa Ruotsin aiemmin franchising-pohjalla Roponen Detaljisthandel AB:n omistuksessa harjoitetun Tiimari-liiketoiminnan. Hankinta sisältää kahdeksan liikettä Ruotsissa. Roponen Detaljisthandel AB:n liikevaihto vuonna 2007 oli 3,6 milj. euroa ja liiketulos -0,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupan yhteydessä Tiimarin palvelukseen siirtyi 32 henkilöä. Jos liiketoiminta olisi hankittu tilikauden alussa Tiimarin liikevaihto olisi ollut 53,4 milj. euroa ja liiketulos -5,8 milj euroa. Hankintahinnasta ei ole kohdistettu mitään osaa aineettomille omaisuuserille. Kaupasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen synergioille ja Tiimari-konseptin kehittämismahdollisuuksiin Ruotsissa. Synergioita odotetaan saatavan sekä hallinnon järjestämisestä, logistiikasta että liikepaikkojen

14 hankinnoista. Alkuperäisten tasearvojen katsotaan vastaavan käypiä arvoja ja siksi alla on esitetty vain käyvät arvot. ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY Käteisvastike 0 Hankintaan liittyvät kulut 0 Velkojen kuittaus 369 Hankitun omaisuuden arvo -502 LIIKEARVO 870 HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY: Aineeton käyttöomaisuus 0 Aineellinen käyttöomaisuus 93 Vaihto-omaisuus Saamiset 398 Rahavarat 26 Laskennallinen verovelka 0 Pitkäaikaiset velat 0 Lyhytaikaiset velat YHTEENSÄ -502 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN euroa

15 Tiimari Tiimore Muut toiminnot Sisäiset Konserni LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni POISTOT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MUKAAN

16 1.000 euroa Suomi Muut maat Konserni VIENTI Vienti Suomesta AINEETTOMAT PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot 6-1 Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA AINEELLISET PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA

17 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Tiimari Oyj Abp:n suunnatussa osakeannissa Atine Group Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 21,7%. Assetman Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 10,4%. Oy Rosaco Ab merkitsi uusia osakkeita kappaletta. Omistusosuus oli ennen merkintää 0,1% ja sen jälkeen 0,3%. Suomen Kauppayhtiöt Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 1,2%. EHDOLLISET VELAT Lainat, joille on annettu vakuuksia Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut osakeomistukset Muut omat vastuut: Pankkitakausvastuut Muut vastuut Leasingvuokravastuut Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa MUUT VUOKRAVASTUUT Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT (osakemäärät ja omistukset rekisteröidyistä ja kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista. Syyskuun lopussa suunnatun annin merkityt ja maksetut osaketta ja niiden omistukset eivät ole mukana näissä luvuissa) Osakkeita % osakkeista ja äänistä Atine Group Oy ,7 Assetman Oy ,7

18 Baltiska Handels A.B ,0 Cumasa Oy ,0 Keskinäinen Työeläkevakuutus Varma ,6 Keskinäinen Työeläkevakuutus Ilmarinen ,4 Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarek.) ,3 Troll Capital Oy ,9 Edgar Holding AB ,5 Suomen Kauppayhtiöt Oy ,2 Nordea Pankki Suomi Oyj ,2 Sonesson Thomas ,1 Thomas Sonesson Konsult AB ,1 Sijoitusrahasto Tapiola Suomi ,0 SR Arvo Finland Value ,0

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle.

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle. Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 20.8.2007 20.8.2007 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 klo 11.00 Tiimarin tulos odotusten mukainen kausiluonteisuudesta johtuen KATSAUSKAUDEN 1.1. 30.6.2007

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

Katsauskauden lopussa Tiimarilla oli 178 omaa myymälää ja 2006 vuoden vastaavana aikana 182 myymälää. 30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.

Katsauskauden lopussa Tiimarilla oli 178 omaa myymälää ja 2006 vuoden vastaavana aikana 182 myymälää. 30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9. TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 12.11.2007 Tiimari Oyj Abp pörssitiedote 12.11.2007 KATSAUSKAUDEN 1.1. 30.9.2007 JATKUVIEN TOIMINTOJEN PÄÄTAPAHTUMAT: - Liikevaihto 43,3 milj. euroa (2,8

Lisätiedot

Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA

Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 7.3.2011 LIIKEVAIHDON LASKU LEIKKASI LÄPIVIETYJEN TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN KANNATTAVUUSVAIKUTUSTA VUOSI 2010 LYHYESTI - Liikevaihto laski 6% ja oli 75,8 milj. euroa (80,6)

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 28.2.2013 klo 15.00 TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA NELJÄS

Lisätiedot

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KAHDEKSAAN KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KAHDEKSAAN KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI Tiimari Oyj Abp Osavuosikatsaus 8.11.2012 klo 9.00 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KAHDEKSAAN KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2010 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2010 Sivu Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös; IFRS Konsernin

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS

TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 1.1.-31.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimitusjohtajan terveiset 3 2. Tiimari sijoituskohteena 4-15 3. Tilinpäätös 16-66 3.1 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Pörssitiedote 8.8.2007 klo 9.30

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Pörssitiedote 8.8.2007 klo 9.30 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Pörssitiedote 8.8.2007 klo 9.30 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 7,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa 1.4.-30.6.2006)

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2007 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 3,75 miljoonaa euroa 31.3.2007 (0,0 milj.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tampere, 2013-09-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.9.2013 klo 10.00. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012-31.7.

Tampere, 2013-09-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.9.2013 klo 10.00. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012-31.7. Tampere, 2013-09-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.9.2013 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012-31.7.2013 (9 kk) -- Liikevaihto 17,28 milj.euroa(21,91 milj. euroa), laskua

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta OSAVUOSIKATSAUS Q1 TAMMI-MAALISKUU 2015 1 (27) Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta

Lisätiedot

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj, Osavuosikatsaus 29.4.2011, korjattu klo 16.20

Oral Hammaslääkärit Oyj, Osavuosikatsaus 29.4.2011, korjattu klo 16.20 Oral Hammaslääkärit Oyj, Osavuosikatsaus 29.4.2011, korjattu klo 16.20 LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 - Liikevaihto 11,6 (9,5) milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.9.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.9.2009 Julkaistu: 2009-11-06 08:00:00 CET Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.9.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45 1 (22) Tilinpäätöstiedote 12.2.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. Q4: Vahva päätös haasteelliseen vuoteen Loka-joulukuu : Liikevaihto 25,4 (24,8) milj. euroa kasvu 2,5, paikallisvaluutoissa

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2013

Osavuosikatsaus Q1 2013 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 7.5.2013 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tammi-maaliskuussa 2013 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

ORALIN VAHVA KASVU JATKUI JA LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

ORALIN VAHVA KASVU JATKUI JA LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 7.8.2008 klo 9.30 ORALIN VAHVA KASVU JATKUI JA LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 - Liikevaihto 13,2 (7,7) miljoonaa euroa, kasvua 72,3 % - Liiketulos 0,4 (-0,2) miljoonaa

Lisätiedot

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2013 klo 12.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk Liikevaihto 34,4

Lisätiedot