TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA."

Transkriptio

1 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE , klo 12:15 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) TIIMARI JATKOI KASVUUN TÄHTÄÄVIÄ INVESTOINTEJA. KOKO VUODEN TULOKSEN ENNUSTETAAN JÄÄVÄN VIIMEVUOTISESTA. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3) ja kolmannella neljänneksellä 18,1 milj. euroa (14,8) Liiketulos oli katsauskaudella -5,3 milj. euroa (-2,3) ja siitä -2,0 milj. euroa (-0,9) kertyi kolmannella neljänneksellä Tulos per osake oli katsauskaudella -0,76 euroa (- 0,40) Henkilöstön määrä katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 (562) Sopimus Ruotsin franchising -liiketoiminta hankinnasta tuli lopulliseksi ja liiketoiminta on yhdistelty osaksi Tiimarin Ruotsin liiketoimintaa alkaen Tiimari on jatkanut laajentumista ja uusiin liikkeisiin on investoitu varsinkin Venäjällä Pietarissa ja Puolassa. Katsauskauden investoinnit olivat 2,9 milj. euroa (0,8) KRISTINA ILLI, TOIMITUSJOHTAJA: Katsauskauden aikana on toimintaa leimannut Gallerixin toimintojen integrointi, Kokkolan tehtaan lopettaminen ja taloushallinnon kotiuttaminen. Kaikki yllämainitut asiat ovat aiheuttaneet katsauskaudelle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, jotka poistuvat neljännellä vuosineljänneksellä. Laajentuminen Venäjälle ja Puolaan sekä Gallerixin laajentaminen Suomeen vaativat panostuksia ja toiminnan käynnistämisen vauhdittamiseksi toimenpiteitä, joiden kustannusvaikutus oli merkittävä katsauskaudella. Ruotsin toiminnan integrointi, Kokkolan tehtaan alasajo, taloushallinnon kotiutus ja vaihto-omaisuuden arvostuskäytäntö lisäsivät katsauskauden kustannuksia yhteensä yli 2 milj. eurolla. Rahoituskustannukset nousivat sekä liiketoimintahankinnoista että korkotason noususta johtuen. Vaikka projekteista aiheutuneet kustannuslisäykset eivät vaikuta enää neljännellä neljänneksellä, on todennäköistä, ettei niiden kumulatiivista, negatiivista tulosvaikutusta pystytä kuluvan tilikauden aikana kompensoimaan. Kustannussäästöt tulevat realisoitumaan kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana. Katsauskauden jälkeen on käynnistetty toiminta Liettuassa Tiimari -konseptilla avaamalla Vilnassa ensimmäinen myymälä. Katsauskauden aikana on kehitetty uusi vähittäiskauppakonsepti, Paperazzi, joka on erikoistunut paperi- ja askartelutuotteisiin. Paperikauppakonsepti on erittäin menestynyt monilla markkinoilla ja uskomme sen menestymiseen Suomessa ja kaikissa Tiimari

2 -konsernin toimintamaissa. Paperazzi -konseptissa hyödynnetään Tiimarin vahvaa vähittäiskauppa-, osto- ja logistiikkaosaamista Ensimmäiset myymälät avataan marraskuussa Turkuun ja Helsinkiin. Heikentyvät suhdanteet otetaan vastaan vahvistetulta pohjalta ja lähiaikoina keskitytään myynnin kasvattamiseen olemassa olevassa ketjussa sekä suuntaamaan laajennusinvestoinnit nopeavaikutteisiin kohteisiin. Kannattavuuden parantamiseen pyritään varmistamalla yrityskauppojen synergiaetujen kotiuttaminen ja edelleen jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi keventämällä kustannusrakennetta. Kassavirtaa pyritään parantamaan edellisten toimenpiteiden lisäksi nostamalla vaihto-omaisuuden kiertonopeutta. Tiimari Oyj Abp:n liiketoiminnan tulos muodostuu edellisvuosien tapaan pääasiallisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. TIIMARI-KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tiimari-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 20% ja oli 51,9 milj. euroa (43,3). Käyttökate oli -2,9 milj. euroa (-0,7) ja liiketulos -5,3 milj. euroa (-2,3). Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,1 milj. euroa (14,8). Käyttökate oli -1,1 milj. euroa (-0,4) ja liiketulos -2,0 milj. euroa (-0,9). Katsauskauden aikana on lopetettu Kokkolan tehtaan toiminta ja panostettu Ruotsin toiminnan integrointiin, näistä aiheutui noin 0,5 milj euron kustannukset alkuvuonna. Ulkoistettuna olleen taloushallinnon veloitukset ja taloushallinnon kotiuttamisen aikainen kustannusten päällekkäisyys lisäsi kustannuksia myös noin 0,5 milj. euroa. Vaihto-omaisuuden arvostuskäytännön päivitys vuonna 2007 aiheutti katsauskaudelle 1,1 milj. euroa suuremmat materiaalikustannukset. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen panostaminen heikensi liiketoiminnan aloitusvaiheessa liiketulosta 0,5 milj. euroa. Liiketuloksen heikkeneminen johtui etenkin laajentumisesta Venäjällä ja syntyi osin vielä myös Puolassa. Gallerix - yritysoston vaikutus liikevaihtoon katsauskauden aikana oli 9,1 milj euroa ja liiketulokseen -0,7 milj. euroa. Liiketulos sisältää hankinnasta aiheutuneita poistoja 0,4 milj. euroa. Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 2,5 milj. euroa (2,0). Rahoituskuluja lisäsi sekä korkotason nousu että viime vuoden lopulla tehdyt liiketoimintahankinnat ja kansainvälisen toiminnan laajennusinvestointien rahoitus. Katsauskauden verot on kirjattu varovaisuusperiaatteen mukaisesti, eikä kertyneistä tappioista ole kirjattu verosaatavaa. Kolmannen neljänneksen verovaikutus oli siksi -0,9 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -7,8 milj. euroa (-4,0) ja kolmannen neljänneksen tulos oli -3,9 milj euroa (-1,2). Tulos per osake oli -0,76 euroa (-0,40). LIIKETOIMINNAT TIIMARI RETAIL Tiimari Retail - segmentin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22% ja oli 51,1 milj. euroa (41,9 ) ja liiketulos -5,5 milj. euroa (-2,0) eli -11% (-5) liikevaihdosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 milj. euroa (14,6) ja liiketulos -2,1 milj. euroa (-0,7).

3 Segmentin katsauskauden liikevaihdosta 38,3 milj. euroa (38,4) syntyi Suomessa ja se vastasi 75 % (92) osuutta segmentin myynnistä. Tästä 38,2 milj. euroa syntyi Tiimari myymälöissä ja 0,2 milj. euroa Gallerixin Suomen myymälöissä. Kotimaan liikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti neljän Tiimarin käytössä olevan kauppakeskuksen remontit. Ulkomainen liikevaihto kasvoi 12,7 milj. euroon (3,4). Kansainvälisten yksiköiden liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti muutoin paitsi Venäjällä, jossa toiminta käynnistyi alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix konseptin liikevaihto oli 9,1 milj. euroa, josta 8,9 milj. euroa kertyi Ruotsissa. Segmentin liiketulos on vertailukautta heikompi. Konsernissa on heinäkuusta 2007 alkaen noudatettu sitä aiemmasta poikkeavaa varaston arvostuskäytäntöä. Arvostuskirjausten vaikutus katsauskaudella oli yhteensä 1,5 milj. euroa (0,4). Tiimari panosti liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen laajentumiseen, tästä aiheutuneet kustannukset heikentävät liiketulosta, kun uusien liikkeiden myynti kehittyy tavoitellulle tasolle asteittain. Ruotsin franchising liiketoiminta hankittiin syyskuussa ja sen liiketoiminta sisältyy lukuihin syyskuun alusta lähtien. Liiketoiminnan hankintahinta 0,9 milj. euroa koostui vastattavaksi otetuista veloista ja kuitatuista saamisista. Hankinnasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen hallinnollisiin ja logistisiin synergioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen Suomen Tiimari-konseptin mukaiseksi. Syyskuun liikevaihto oli 0,2 milj. euroa ja liiketulos -0,1 milj. euroa. Hankinnan erittely on taulukko-osassa. Segmentin investoinnit muuhun käyttöomaisuuteen, kuin liiketoimintahankintoihin olivat 1,9 milj. euroa (0,5) ja koostuivat lähinnä uusien liikkeiden avaamisesta Puolaan ja Venäjälle ja liikkeiden uusimisesta Suomessa. Segmentin molempien konseptien liiketoiminta on erittäin kausiluontoista ja liikevaihdosta merkittävä osa kertyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä ja liiketulos kertyy yleisesti vasta viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon osuus koko tilikauden liikevaihdosta ilman Gallerixin loppuvuoden 2007 vaikutusta oli 60%. Vuoden 2007 lopulla hankitun Gallerix International AB:n toimintojen integrointi Tiimari Retailin toimintojen kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ostotoimintojen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen on saatu päätökseen. Lisäksi säästöjä odotetaan jatkossa kertyvän ostosopimusten yhdistämisistä ja Maritii Oy:n logistiikkatoimintojen hyödyntämisestä. Katsauskauden lopussa Tiimari Retaililla oli 194 omaa myymälää (178). Suomessa suljettiin neljänneksellä yksi myymälä ja avattiin uudet myymälät Porissa, Raumalla ja Kuopiossa. Venäjällä on Pietarissa avattu toinen myymälä ja Puolassa kaksi uutta myymälää. Ruotsissa Gallerix-konseptin kaksi franchise-myymälää on siirtynyt omaan hallintaan. Tiimarin strategiaan kuuluu keskeisesti myymälälukumäärän kasvattaminen sekä konseptien kehittäminen. Gallerix-konseptin hankinta loi uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Katsauskauden aikana Tiimari on kehittänyt uuden paperikauppakonseptin, jonka nimi on Paperazzi ja ensimmäiset liikkeet avataan marraskuussa Turussa ja Helsingissä. Eri konseptien välillä on synergioita ja ne tukevat toisiaan. Tiimari Retail tulee olemaan entistä parempi kumppani kauppakeskuksille ja muille myymälätilan vuokraajille voidessaan tarjota niille kolmen vahvan konseptin vetovoiman. Konseptien yhdistelmä vahvistaa liiketoiminnan kasvuedellytyksiä myös Baltiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

4 Myymälämäärät 09/ /2007 Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Norjassa 1 1 Puolassa 7 3 Venäjällä 2 0 Ruotsissa 8 Omia myymälöitä yhteensä Franchise - kauppiaiden myymälät Suomessa 4 6 Ruotsissa 10 Tiimari-myymälöitä yhteensä Gallerix-myymälät Suomessa 2 Ruotsissa 12 Omia myymälöitä yhteensä 14 Franchise-kauppiaiden myymälät Ruotsissa 79 Gallerix-myymälöitä yhteensä 93 Tiimari Retail - myymälöitä yhteensä Segmentin henkilöstö katsauskauden lopussa oli 671 (521) henkilöä. TIIMORE Tiimore - segmentin liikevaihto katsauskauden aikana oli 0,8 milj. euroa (1,4) ja liiketulos 0,0 milj. euroa (-0,3). Toisen neljänneksen liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (0,2) ja liiketulos -0,2 milj. euroa (-0,3). Tiimore panosti markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen ja organisaation kehittämiseen. Tiimoren strategian mukaisesti tuotevalikoimaa laajennettiin, yhtiön oma valmistus lopetettiin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä Kokkolassa ja kiinteistö myytiin. Kiinteistön kauppahinta oli 1,1 milj. euroa ja myynnistä syntynyt 0,9 milj. euron suuruinen realisointitulos sisältyy

5 liiketulokseen. Toiminnan lopettamiskulut rasittivat tulosta katsauskauden aikana. Ville Linna aloitti Tiimore Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alussa. Segmentillä ei ollut kauden aikana merkittäviä investointeja. Segmentin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 13 (37). TIIMARI-KONSERNIN TASE, RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA Konsernin nettokäyttöpääoma oli 17,0 milj. euroa. Nettokäyttöpääoma vastaavan kauden lopussa edellisvuonna oli 20,2 milj. euroa ja 15,4 milj. euroa tilikauden 2007 lopussa. Ruotsin liiketoiminnan hankinta kasvatti käyttöpääomaa 0,9 milj. eurolla katsauskauden lopussa. Gallerixin osuus tilikauden 2007 lopun nettokäyttöpääomasta oli 1,1 milj euroa ja katsauskauden lopun nettokäyttöpääomasta 1,9 milj. euroa. Sitä ei sisältynyt vertailukauden lukuihin. Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi vuoden vaihteen tasolta 2,0 milj. eurolla ja myyntisaamisten määrä laski 2,1 milj. eurolla. Lyhytaikaiset korottomat velat pienenivät 2,7 milj. euroa vuoden vaihteesta. Suomessa jatkettiin käyttöpääoman tehostamisohjelmaa, jolla tavoitellaan varsinkin vaihto-omaisuuden kiertonopeuden parantamista. Käyttöpääoman vapautumisella on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusasemaan. Pitkäaikaisten varojen määrä oli 63,9 milj. euroa (62,0 vuoden 2007 lopussa). Syyskuun lopussa Tiimari Oyj Abp:n omaa pääoma nostettiin suunnatulla annilla ja merkinnöistä katsauskauden viimeisenä päivänä saadut varat kasvattivat rahavarojen määrää ja omaa pääomaa 3,1 milj. eurolla. Omavaraisuusaste oli 34% (36%) ja nettovelkaantumisaste oli 123% (122%). Vastaavat tunnusluvut vuoden 2007 lopussa olivat 41% ja 79%. Tunnuslukujen heikkenemiseen vaikutti lähinnä liiketoiminnan voimakas kausivaihtelu, joka vaikuttaa sekä käyttöpääoman kokoon että tuloksen kertymiseen. Korollisten velkojen määrä nousi katsauskauden aikana 10,4 milj. euroa ja lainojen nostolla rahoitettiin sekä käyttöpääomaa että toiminnan laajentamista. Liiketoiminnan nettorahavirta oli -9,4 milj. euroa (-7,7). Tulovirrasta suurin osa syntyy tilikauden viimeisellä neljänneksellä. LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tiimarin liiketoiminnan kannalta suurimpia epävarmuustekijöitä ovat yleisessä kulutuskysynnässä ja kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset sekä kysynnän kehitys uusilla markkinoilla. Hyvien liikepaikkojen saanti vaikuttaa merkittävästi sekä myynnin että tuloksen kehitykseen. Myös ostojen hintatason kehitys sekä tuotteiden toimitusketjun luotettavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä. Kysynnässä tapahtuviin muutoksiin Tiimari pyrkii varautumaan kuluttajiensa tuntemuksella, jatkuvalla konseptin kehitystyöllä ja uusilla innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla. Rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen lisäävät yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvää epävarmuutta. Kysynnän heikkeneminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti Tiimarin myynnin kehitykseen ja yhtiön tuleviin kassavirtoihin. Perinteisesti tosin yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen on vaikuttanut keskimääräistä vähemmän Tiimarin vähittäismyynnin määrään. HENKILÖSTÖ

6 Konsernin henkilöstö katsauskauden aikana keskimäärin oli 680 henkilöä (562) ja katsauskauden lopussa 699 henkilöä (559). Näistä 500 oli Suomessa. Henkilöstömäärää kasvattivat liiketoimintahankinnat ja uusien liikkeiden avaukset. OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET Tiimarin osakepääoma oli euroa. Osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottamien äänien määrä oli kappaletta. Hallitus käytti saamiaan osakeantivaltuuksia ja laski liikkeelle uutta osaketta institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille. Suurimmat merkitsijät olivat Atine Group Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Osakkeiden merkintähinta oli 3,10 euroa, koko merkintähinta maksettiin ja se kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi viimeisen neljänneksen aikana. Tiimari Oyj Abp:llä on ollut kaksi optio-ohjelmaa. Vuoden 2005 optio-ohjelma on rauennut, koska sen ehdot eivät täyttyneet. Vuoden 2006 optio-ohjelmalla voidaan merkitä enintään osaketta ja merkintäaika alkaa Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta. Määrä oli sama kuin tilikauden alussa. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,11%. Tilikaudelta 2007 maksettiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelle, yhteensä ,20 euroa. Osingomaksun täsmäytyspäivä oli Osinko maksettiin OSAKEKURSSIT Tiimarin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä small cap - listalla. Tiimarin osakekurssi katsauskauden lopussa oli 3,28 euroa (4, ). Markkina-arvo oli 33,8 milj. euroa (50, ). Osakkeenomistajien lukumäärä katsauskauden lopussa oli ( ). ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman(Varma) omistusosuus kasvaa yli 1/20 liputusrajan Varman merkittyä uutta osaketta yhtiön päätetyssä ja merkityssä suunnatussa osakeannissa. Varman omistus ennen suunnattua antia: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä oli 3,637%. Varman osuus osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen ylittää 1/20: Tiimari Oyj Abp:n osaketta ja osuus osakkeista ja äänistä on 6,167%. Yhtiölle on annettu tiedoksi, että Baltiska Handels A.B.:n omistusosuus pienenee alle liputusrajan yhtiön päätetyn ja merkityn suunnatun osakeannin jälkeen. Baltiska Handels A.B. omistaa Tiimari Oyj Abp:n osaketta. Omistusosuus ja osuus äänistä ennen osakeantia oli 5,002% eli yli 1/20 osaa. Osakeannin jälkeen omistusosuus ja osuus äänistä alittaa 1/20 osaa ja on 4,57%. TIIMARIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Tiimari Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,16 euroa / osake, yhteensä ,20 euroa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Arja Hautanen, Erik Helin, Teppo Kauppila, Kirsti Lindberg-Repo, Juha Mikkonen, Alexander Rosenlew ja Peter Seligson. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Sixten Nymanin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

7 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 9,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat hallituksen saamat osakeantivaltuudet ja on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Peter Seligsonin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Juha Mikkosen ja jäseniksi Teppo Kauppilan ja Peter Seligsonin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Peter Seligsonin ja jäseniksi Alexander Rosenlewin ja Arja Hautasen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Lokakuussa perustettiin Liettuaan tytäryhtiö UAB Tiimari ja ensimmäinen liike avattiin marraskuun alussa pääkaupungissa Vilnassa. Lokakuussa avattiin yksi uusi liike Virossa Tallinnassa ja kaksi uutta liikettä Venäjällä Pietarissa. NÄKYMÄT Tiimari-konsernin liiketoiminta on pääasiallisesti defensiivistä ja perinteisesti liiketoiminta ei ole ollut suhdanneherkkää. Neljännen neljänneksen myynti Suomessa alkoi hyvin ja ylitti lokakuussa 4% edellisen vuoden vastaavan. Ulkomainen toiminta on edellisvuotta laajempaa ja se kasvattaa myös myyntiä edellisvuoteen verrattuna. Gallerixin liikevaihto sisältyi konsernin lukuihin vertailuvuoden kahden viimeisen kuukauden ajan. Konsernissa on panostettu liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä ja kohonneet rahoituskustannukset ovat heikentäneet katsauskauden tulosta. Rahoituskustannukset ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla myös viimeisellä neljänneksellä. Kehitysprojekteista aiheutuu säästöjä viimeisellä neljänneksellä, mutta viimeisen neljänneksen tulosparannuksen ei odoteta kompensoivan alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna syntynyttä tulospoikkeamaa kokonaisuudessaan. Koko vuoden tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän viimevuotisesta. Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari Oyj Abp

8 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Taulukoiden luvut esitetään tuhansina euroina. Tiimari Oyj Abp on ottanut käyttöön IFRS 8 (Operating Segments) alkaen Standardin käyttöönotto vaikuttaa liitetietoihin. Arvioiden käyttö: Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Vaihto-omaisuuden arvon arviointiperusteita on päivitetty Aiemmin vaihto-omaisuus poistettiin kokonaisuudessaan 30 kuukauden varastossaoloajan jälkeen, nyt arvonalennukset on porrastettu seuraavasti: 30 kuukautta 25%, 36 kuukautta 25% ja 42 kuukautta 50%. Jos samaa käytäntöä olisi noudatettu vuoden alusta lähtien olisi katsauskauden vaihto-omaisuuden arvonalennusten määrä 0,7 milj. euroa. Tuotteiden myyntihinta on keskimäärin kattanut sekä alkuperäisen hankintamenon että myyntikustannukset. Tiimarin liiketoiminta on kausiluonteista ja tuloksen kertyminen painottuu viimeiselle neljännekselle. Tämän vuoksi liikearvojen säännönmukainen testaus ajoittuu vuoden loppuun. Liikearvot testataan vuoden akana aiemmin, mikäli liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut jotain, joka muuttaa merkittävästi jonkin kassavirtaa generoivan yksikön kassavirtaodotuksia. Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen : - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction - IFRIC 12 Service Concession Agreements - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Varaston muutos Aineet ja tarvikkeet

9 Työsuhde-etuuksist a aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Voitto / tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / osake, -0,38-0,13-0,76-0,40 0,32 euroa KONSERNITASE TASE VARAT Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä

10 Myytävänä olevat omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma OMA PÄÄOMA VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset korolliset velat Varaukset Ostovelat ja muut velat Verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Sijoitet un vapaan oman Osake pääoman Omat Muunto- Kertynee - t OMA PÄÄOMA pääom rahasto osakke erot voittova Yht. a et rat Muuntoeron

11 muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakeanti Osingonjako Muut erät Sijoitet un vapaan oman Osake- pääoman Omat Muunto- Kertyneet OMA PÄÄOMA pääoma rahasto osakke erot voittovar Yht et at Muuntoeron muutos Kauden tulos Kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Muut erät KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset

12 Rahoitustuotot ja kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos Maksetut korkokulut Saadut korkotuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Liiketoimintahankinnat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksu Maksettu lisäkauppahinta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa

13 Hankittujen liiketoimintojen 26 rahavarat Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin Rahavarat kauden lopussa LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liiketulos Katsauskauden tulos Tulos / osake, EUR -0,76-0,40 0,32 Oma pääoma / osake, EUR 3,23 3,09 3,85 Omavaraisuusaste 33,6 % 36,4 % 40,8 % Gearing 123,0 % 121,6 % 78,5 % (nettovelkaantumisaste) Taseen loppusumma Osakkeita keskimäärin ( kpl) Korolliset nettovelat Laimennetut ja laimentamattomat osakekohtaiset tunnusluvut ovat samoja, koska yhtiöllä ei ole oman pääoman ehtoisia instrumentteja, joista aiheutuisi laimennusvaikutusta. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu edellisessä tilinpäätöksessä noudatettuja laskentasääntöjä. Laskentasäännöt on kerrottu vuoden 2007 toimintakertomuksessa. LIIKETOIMINTAHANKINTOJEN VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN Tiimari osti syyskuussa Ruotsin aiemmin franchising-pohjalla Roponen Detaljisthandel AB:n omistuksessa harjoitetun Tiimari-liiketoiminnan. Hankinta sisältää kahdeksan liikettä Ruotsissa. Roponen Detaljisthandel AB:n liikevaihto vuonna 2007 oli 3,6 milj. euroa ja liiketulos -0,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupan yhteydessä Tiimarin palvelukseen siirtyi 32 henkilöä. Jos liiketoiminta olisi hankittu tilikauden alussa Tiimarin liikevaihto olisi ollut 53,4 milj. euroa ja liiketulos -5,8 milj euroa. Hankintahinnasta ei ole kohdistettu mitään osaa aineettomille omaisuuserille. Kaupasta syntynyt liikearvo kohdistuu Ruotsin liiketoimintojen synergioille ja Tiimari-konseptin kehittämismahdollisuuksiin Ruotsissa. Synergioita odotetaan saatavan sekä hallinnon järjestämisestä, logistiikasta että liikepaikkojen

14 hankinnoista. Alkuperäisten tasearvojen katsotaan vastaavan käypiä arvoja ja siksi alla on esitetty vain käyvät arvot. ALUSTAVA HANKINTAHINTAERITTELY Käteisvastike 0 Hankintaan liittyvät kulut 0 Velkojen kuittaus 369 Hankitun omaisuuden arvo -502 LIIKEARVO 870 HANKITUN OMAISUUDEN ERITTELY: Aineeton käyttöomaisuus 0 Aineellinen käyttöomaisuus 93 Vaihto-omaisuus Saamiset 398 Rahavarat 26 Laskennallinen verovelka 0 Pitkäaikaiset velat 0 Lyhytaikaiset velat YHTEENSÄ -502 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN euroa

15 Tiimari Tiimore Muut toiminnot Sisäiset Konserni LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni POISTOT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN euroa Tiimari Tiimore Muut toiminnot Konserni LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MUKAAN

16 1.000 euroa Suomi Muut maat Konserni VIENTI Vienti Suomesta AINEETTOMAT PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot 6-1 Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA AINEELLISET PITKÄAIKAISET VARAT euroa Kirjanpitoarvo Tilikauden muuntoerot Lisäykset Poistot ja arvonalennukset Vähennykset ja siirrot KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA

17 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Tiimari Oyj Abp:n suunnatussa osakeannissa Atine Group Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 21,7%. Assetman Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 10,4%. Oy Rosaco Ab merkitsi uusia osakkeita kappaletta. Omistusosuus oli ennen merkintää 0,1% ja sen jälkeen 0,3%. Suomen Kauppayhtiöt Oy merkitsi uusia osakkeita kappaletta ja uusi omistusosuus tulee olemaan 1,2%. EHDOLLISET VELAT Lainat, joille on annettu vakuuksia Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut osakeomistukset Muut omat vastuut: Pankkitakausvastuut Muut vastuut Leasingvuokravastuut Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa MUUT VUOKRAVASTUUT Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT (osakemäärät ja omistukset rekisteröidyistä ja kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista. Syyskuun lopussa suunnatun annin merkityt ja maksetut osaketta ja niiden omistukset eivät ole mukana näissä luvuissa) Osakkeita % osakkeista ja äänistä Atine Group Oy ,7 Assetman Oy ,7

18 Baltiska Handels A.B ,0 Cumasa Oy ,0 Keskinäinen Työeläkevakuutus Varma ,6 Keskinäinen Työeläkevakuutus Ilmarinen ,4 Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarek.) ,3 Troll Capital Oy ,9 Edgar Holding AB ,5 Suomen Kauppayhtiöt Oy ,2 Nordea Pankki Suomi Oyj ,2 Sonesson Thomas ,1 Thomas Sonesson Konsult AB ,1 Sijoitusrahasto Tapiola Suomi ,0 SR Arvo Finland Value ,0

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 12.5.2009 klo 8.30

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 12.5.2009 klo 8.30 TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 12.5.2009 klo 8.30 OSAVUOSIKATSAUS Q1 / 2009 Keskeistä katsauskaudelta: - Liikevaihto aleni 12% ja oli 15,6 milj. euroa (17,7), valuuttakurssienheikkeneminen aiheutti laskusta

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

Katsauskauden lopussa Tiimarilla oli 178 omaa myymälää ja 2006 vuoden vastaavana aikana 182 myymälää. 30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9.

Katsauskauden lopussa Tiimarilla oli 178 omaa myymälää ja 2006 vuoden vastaavana aikana 182 myymälää. 30.9.2007 30.9.2006 30.9.2007 30.9. TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 12.11.2007 Tiimari Oyj Abp pörssitiedote 12.11.2007 KATSAUSKAUDEN 1.1. 30.9.2007 JATKUVIEN TOIMINTOJEN PÄÄTAPAHTUMAT: - Liikevaihto 43,3 milj. euroa (2,8

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 12.2.2009 klo 8:40 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (IFRS) - Liikevaihto 3,84 milj. euroa (3,81 milj. euroa) - Liiketulos -0,27 milj. euroa (-0,42

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle.

Moskovaan perustettiin yhtiö valmistelemaan Tiimarin markkina-avausta Venäjälle. Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 20.8.2007 20.8.2007 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 klo 11.00 Tiimarin tulos odotusten mukainen kausiluonteisuudesta johtuen KATSAUSKAUDEN 1.1. 30.6.2007

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,78 miljoonaa euroa (1,78 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.7.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2008 (IFRS) - Liikevaihto 1,78 milj. euroa (1,78 milj. euroa) - Liiketulos -0,35 milj. euroa (-0,29 milj.

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 06.05.2010 klo 08.30

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 06.05.2010 klo 08.30 TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 06.05.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVAIHDON POSITIIVINEN KEHITYS JATKUI Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto kasvoi 5,2% ja oli 16,2 milj. euroa (15,4) Bruttokate

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2007 Honkarakenteen puolen vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,2 miljoonaa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot