Vuosikatsaus perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus 2013. perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013 perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA

2 Yritysostojen ja yhdistymisien vuosi Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 Oras Investin vuosi Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 Missio Megatrendit Oras Investin strategia Visio Arvot Oras & Hansa Portfolioyhtiöt Oras Group Uponor Tikkurila Kemira Pitkän aikavälin tavoitteet Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Hallitus Henkilöstö Hallintoperiaatteet Graafinen suunnittelu ja taitto Kreab Gavin Anderson Valokuvat Mika Malo Kuvien taideteokset Erkki Paasikivi, teoksesta Metalli ja vesi (1988), teoksen valokuvat Pentti M. Valmunen A.R.P.S Helsinki 2014 Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi.

3 Oras Invest lyhyesti Oras Invest lyhyesti Perheyritys Oras Investillä on lähes 70 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Nykyiset teolliset omistukset ovat Oras Groupissa, Uponorissa, Tikkurilassa ja Kemirassa. Vuoden 2013 lopussa Oras Investin nettovarallisuus oli 776 miljoonaa euroa. Oras Investin omistukset Oras Group 100 % Vuodesta 1945 Uponor 23 % Vuodesta 1999 Tikkurila 18 % Vuodesta 2010 Kemira 18 % Vuodesta 2007 Kooste avainluvuista 2013 LIIKEVAIHTO 3,9 miljardia TYÖNTEKIJÖITÄ keskimäärin TOIMIMME 40 maassa Vuosikatsaus

4 Oras Investin vuosi 2013 Vuosi 2013 pähkinänkuoressa 100 % perheomisteinen hanayhtiö Oras Group kaksinkertaisti kokonsa ostamalla Hansan. Oras Investin omistusten arvo (nettovarallisuus) nousi 20 % 776 miljoonaan euroon, velat suhteessa markkina-arvoon olivat 16 %. Yritystemme yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa, ja ne työllistävät yhteensä henkilöä 40 maassa. 2

5 Luomme vaurautta yhteiskunnalle Omistuksiemme yhteenlasketut osuudet vuonna 2013 Tulot asiakkailta milj. euroa milj. euroa RAAKA-AINEIDEN, TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJAT TYÖNTEKIJÄT 581 milj. euroa 147 milj. euroa YHTEISKUNTA 44 milj. euroa PANKIT Osingot 148 milj. euroa osakkeenomistajalle Oras Investin avainluvut Tilikauden tulos 27,4 milj. euroa 28,1 milj. euroa Oma pääoma 485,0 milj. euroa 459,1 milj. euroa Koko pääoma 635,6 milj. euroa 639,8 milj. euroa Oma pääoma/koko pääoma 76 % 72 % Gearing 30 % 37 % Nettovarallisuus (NAV)* 776 milj. euroa 617 milj. euroa Omistajan kokonaistuotto (TSR) 26 % 49 % Velkojen suhde markkina-arvoisiin sijoituksiin 16 % 22 % *NAV= Uponorin, Tikkurilan ja Kemiran markkina-arvo (Oras Group + Hansa proforma) EBITDA 8 nettovelat Vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan tervehdys Yritysostojen ja yhdistymisien vuosi Vuonna 2013 markkinat pysyivät epävakaina ja suhdannevaihtelut olivat merkittäviä jopa kuukausitasolla. Kesäkuukausien aikana markkinat lähtivät nousuun, mutta joulun lähestyessä oli aika palata todellisuuteen. Kuten edellisenäkin vuonna, neljäs vuosineljännes oli pettymys. Tulevaisuuden suunnittelua haittasi olematon näkyvyys sekä markkinoiden heikko tai olematon ennakoitavuus. Markkinat eivät juuri tarjonneet virikkeitä, joten yrityksissämme tarvittiin käytännön lähestymistapaa. Vuosien tehostaminen alkoi vihdoin tuottaa tuloksia kasvun muodossa. Omistamiemme yritysten portfolio on kehittynyt ja löytänyt optimaalisen tasapainon kahden päätoimialamme (vesi ja rakentaminen) välillä, vaikka perheyrityksemme juuret ovatkin hana-alalla. Oras Groupilla oli mielenkiintoinen vuosi, kun sen koko kaksinkertaistui Hansan ostamisen myötä. Putkisto- ja sisäilmastoratkaisujen tarjoaja Uponor kasvoi fuusion myötä, kun sen yhteisyritys KWH Pipen kanssa aloitti toimintansa heinäkuussa. Kansainvälisen vesikemikaaliyritys Kemiran vuoteen mahtui sekä strategisia yritysostoja että divestointeja. Maaliyritys Tikkurilalle viime vuosi oli melko lailla tavanomainen liiketoiminnan kannalta. Vakaat tulokset Perheyrityksemme lähestyy 70 vuoden ikää, joten on syytä tarkastella, mitä olemme saaneet aikaan teollisena omistajana. Valmistelemme parhaillaan yrityksemme ensi vuonna julkaistavaa historiikkia. Tavoitteenamme on aina ollut rakentaa yrityksiä, joilla on vahva tase, vakaa ja positiivinen kassavirta ja joiden kannattavuus on kestävää. Fokuksen siirtäminen kasvuun onnistuu vasta sitten, kun kasvulle on luotu vakaa perusta. Viime vuosi oli osoitus siitä, että yrityksemme pystyvät kasvamaan vakaasti vaarantamatta kannattavuuttaan. Johtoryhmiemme viime vuosien ponnistelut organisaatioidemme tehostamiseksi tuottavat vihdoin tuloksia. Viime aikoina yrityksemme ovat selkeästi siirtyneet investointimoodiin. Yleisesti ottaen kaikki yrityksemme pärjäsivät vuoden 2013 epävarmasta taloustilanteesta huolimatta melko hyvin. Kilpailu markkinaosuuksista kuitenkin kovenee markkinoilla, jotka edelleen kärsivät heikosta tai nollakasvusta. Euroopan rakennusmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko ja kuluttajien varovaisuus vaikuttaa kysyntään. Positiivisena seikkana voidaan mainita se, että Yhdysvaltojen markkinoiden kehitys edisti kasvua; Uponor ja Kemira hyötyivät Yhdysvaltojen vilkkaista markkinoista vuonna Oras Group uudistui viime vuonna Hansan ostamisen myötä. Avainlukuihin sisältyvät Hansan neljännen vuosineljänneksen tulokset. Konsernin liikevaihto kohosi 156,7 miljoonaan euroon, kun edellisenä vuonna liikevaihto oli 131,1 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali laski 5,6 prosenttiin (13,1 %) Hansan hankintaan liittyvien kertaluonteisten kustannusten ja poistojen vuoksi. Gearing nousi 53,4 prosenttiin (15,2 %) yritysostolainojen vuoksi. Olemme ryhtyneet koordinoituihin ja päättäväisiin toimiin uuden Oras Groupin täydellisen integraation saavuttamiseksi. Tavoitteena on luoda yksi yhtenäinen yritys, johon kuuluu kaksi vahvaa ja tunnistettavaa brändiä: Oras ja Hansa. Oras Groupista on hyvää vauhtia tulossa merkittävä eurooppalainen toimija saniteettikalustealalla. Uponorilla oli kiireinen vuosi infrastruktuuriliiketoiminnan fuusion vuoksi. Liikevaihto kasvoi 906,0 (811,5) miljoonaan euroon (sisältäen KWH Pipen H2:n taloudelliset tulokset). Uponorin liikevoittomarginaali oli 5,5 % (7,1 %) ja gearingprosentti laski 33,7 prosenttiin (45,4 %). Uusi yritys, Uponor Infra, luotiin yhteisyrityksenä, jonka omistus jakautuu Uponorin (55,3 %) ja KWH Groupin (44,7 %) kesken. Kemiran liikevaihto oli miljoona euroa (2 241) vuonna Liikevoittomarginaali nousi 7,4 prosenttiin (6,9 %), mikä johtui suurista myyntivolyymeistä sekä Fit for Growth -ohjelmaan liittyvistä kiinteiden kustannusten säästöistä. Liikevaihdon laskusta huolimatta Kemira raportoi orgaanisen kasvun parantumisesta. Kemiran gearing-prosentti on tasaisessa laskussa 4

7 Viime aikoina yrityksemme ovat selkeästi siirtyneet investointimoodiin. Toimitusjohtaja Jari Paasikivi ja vuoden lopussa se oli 40,6 % (42,2 %). Wolfgang Büchele ilmoitti jättävänsä tehtävänsä toimitusjohtajana huhtikuun 2014 lopussa. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että jatkuvuus on turvattu, sillä Wolfgang on sitoutunut jatkamaan Kemiran kehittämistä hallituksen jäsenenä. Kemiran hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Jari Rosendalin, 48, joka aloittaa työnsä toukokuun alussa. Tikkurila saavutti hyvän tuloksen edellisen vuoden ennätystuloksen jälkeen. Liikevaihdon laskusta huolimatta yritys onnistui säilyttämään hyvän kannattavuuden. Tikkurilan liikevaihto oli 653,0 miljoonaa euroa (670,4) ja liikevoittomarginaali 11,1 % (11,0 %). Voimakkaan kassavirran ansiosta gearing-prosentti lähes puolittui päätyen 23,4 prosenttiin (40,6 %). Oras Invest saavutti hyvän tuloksen vuonna Tilikauden voitto oli 27,4 (28,1) miljoonaa euroa. Nettovarallisuutemme kasvoi 20 % ja oli vuoden lopussa 776 miljoonaa euroa (617) ja kokonaistuotto osakkeenomistajille oli 26 % (49 %). Osinkovirtamme vuodelle 2013 on noin 32 (32) miljoonaa euroa eli odotustemme mukainen. Olemme vahvistaneet tasettamme entisestään strategiamme mukaisesti. Oras Investin omavaraisuusaste nousi 76 prosenttiin (72 %) ja gearing-prosentti laski 30 prosenttiin (37 %). Liiketoimintamallimme jatkuva kehittäminen Uskomme kysynnän pysyvän heikkona useimmilla päämarkkinoillamme vuonna Lisäksi Venäjän ja Ukrainan väliset poliittiset jännitteet aiheuttavat levottomuutta markkinoilla. Liikevaihdon kasvu on silti kaikkien yritystemme ykköstavoite. Kypsillä markkinoilla liikevaihdon kasvu on mahdollista ainoastaan markkinaosuutta kasvattamalla. Teollisena omistajana yksi tärkeimmistä tehtävistämme on huolehtia siitä, että yritystemme henkilöstöllä on tarvittava osaaminen kovenevassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Yrityksistämme löytyvää osaamista ja ammattitaitoa on jatkuvasti kehitettävä. Kasvumahdollisuuksia luovat ihmiset, jotka haluavat saavuttaa samat tavoitteet. Tällaisten tavoitteiden tulisi koostua sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille tarjottavista paremmista tuotteista ja arvolupauksista. Strategiset yritysostot, teknologian innovaatiot, maailmanluokan tuotekehitys ja uusiin tuotantoteknologioihin sijoittaminen ovat menestyksen tekijöitä. Jatkamme sinnikästä työtämme yritystemme terveen ja kestävän kasvun tukemiseksi. Haluan kiittää lämpimästi menestyksekkäästä vuodesta 2013 kaikkia yritystemme työnte kijää ympäri maailmaa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä heidän tuestaan ja ennakointikyvystään sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Maaliskuussa 2014 Jari Paasikivi Vuosikatsaus

8 Oras Investin tarina Meidän tarinamme teollisen omistajan synty Edelläkävijäyritys Perheyrityksemme aloitti toimintansa Raumalla vuonna 1945, kun Erkki ja Irja Paasikivi sekä Irjan isä Kosti Oras perustivat pienen pajan Kostin kellariin heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Yritys nimettiin alkuvaiheessa rahoittajana toimineen Kosti Oraksen mukaan luvulle tultaessa sarjatuotanto oli jo hyvässä vauhdissa. Erkki oli onnistunut hankkimaan ylijäämäkranaattien kuoria Ammus Oy:ltä, ja niistä valmistettiin lämpöpatterien putkenliittimiä. Näin alkoi työ metallin ja veden yhdistelmän parissa, josta yritys edelleen tunnetaan ja 1970-lukujen välinen aika ei ollut kasvun aikaa vain Orakselle, vaan myös koko Suomelle, kun se nousi jaloilleen sodan jälkeen luvun loppupuolella Oras oli jo tunnettu vipuhanojen valmistaja. Arvostettuna työnantajana pidetty Oras oli tuonut kotiseudulleen uutta teollisuutta ja osoittanut todellista yrittäjähenkeä. Ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistymistä oli otettu viennin muodossa ja ennen kaikkea tuomalla Suomeen tietotaitoa ja osaamista. Erkki Paasikivi rakensi itse Oraksen ensimmäisen valimon saksalaisen yhteistyökumppaninsa avulla. Kasvua, kansainvälistymistä ja yrityskauppoja 1980-luvulla Oras laajeni ja kasvoi Pohjoismaiden markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan suurimmista hanavalmistajista. Omistajat kehittivät yhdessä johdon kanssa yritykselle selkeän liikeidean. Innovatiiviset tuotteet, liikevaihdon tasainen kasvu ja laajeneminen uusille markkinoille takasivat kannattavuuden ja tarjosivat vakaan pohjan strategisille yritysostoille. Ensin Oras osti saksalaisen hanavalmistajan, sen jälkeen suurimman kotimaisen kilpailijansa ja kolmanneksi norjalaisen kilpailijan. Vuonna 1995 Oras julkisti kunnianhimoisen kasvustrategian nimeltä Visio Yrityksen tavoitteena oli valloittaa Euroopan markkinat ja kolminkertaistaa liikevaihto. Tähän pyrittiin tuotekehityspuolella, kun Oras toi ensimmäisenä eurooppalaisena valmistajana markkinoille elektronisen hanan. Yrityksen nimi ja tavaramerkki olivat kehittyneet tunnetuksi ja arvostetuksi brändiksi, joka yhdistettiin kestävyyteen, innovatiivisuuteen ja laadukkaaseen muotoiluun. Yritys teki jälleen yritysoston, tällä kertaa Puolassa. Vision toteuttaminen osoittautui kuitenkin liian haastavaksi, ja omistajat alkoivat tarkastella toimialaa laajemmin. Samaan aikaan hiljattain perustettu energiajätti Fortum Oyj etsi uutta omistajaa muoviputkiliiketoiminnalleen. Teollinen omistaja Vuonna 1999 Oraksesta tuli Uponorin suurin omistaja. Näin alkoi teollisen omistajuuden aikakausi. Pekka Paasikivestä tuli Uponorin hallituksen puheenjohtaja. Hän toi yritykseen liikeideakeskeisen ajattelutavan ja yhden brändin strategian. Uuden omistajan lähestymistapa oli aktiivinen ja huomattavan sitoutunut. Uponorin osakkeet ostettiin hyvään aikaan ja osakkeen hinta nousi tasaisesti. Vakaasti kasvanut osinkovirta saavutti huippunsa vuonna Samaan aikaan Oraksen omistajat päättivät organisoida nämä kaksi teollisuusyritystä yhden emoyhtiön alaisuuteen. 6

9 Lähes 70 vuotta teollista kokemusta Substanssiarvo Oras Oy:n aika Perheyritys L I I K E Yritysostot Johtoryhmä Yrittäjä Oras Investin aika Perheyritys & teollinen omistaja Kemira Uponor Tikkurila Uusi Oras Group I D E A T Sukupolvi 1 Sukupolvi 2 Sukupolvi Oras Invest perustettiin hallinnoimaan perheen omistuksia. Sillä oli alusta alkaen selvä strategia. Tavoitteena oli olla pörssiyhtiöiden suurin omistaja ja yksityisomistuksessa olevien yhtiöiden enemmistöomistaja pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti. Samaan aikaan kolmas omistajasukupolvi alkoi osallistua yrityksen toimintaan hallituksen jäseninä. Vuoteen 2007 mennessä Oras Investistä oli tullut kaikkien tuntema toimija LVI- ja rakennustarvikealalla. Omistajat olivat valmiita laajentamaan uudelle toimialalle. Perusteellisten selvitysten jälkeen Kemira osoittautui kiinnostavaksi sijoituskohteeksi. Kemiran toiminta globaaleilla vesikemianmarkkinoilla ja sen tytäryhtiö Tikkurila olivat ratkaisevia tekijöitä. Suomen valtio, joka oli tuohon aikaan Kemiran pääomistaja, oli valmis luopumaan riittävän suuresta osakemäärästä, jotta Oras Investistä voisi tulla yhtiön suurin omistaja. Oras Invest näki Kemirassa konsolidaation mahdollisuuden ja osti valtion tarjoamat osakkeet. Vesialalla toimivan Kemiran liikevaihdosta neljännes tuli rakennusteollisuudesta, joten yhtiö nähtiin sopivan strategisesti hyvin Oras Investin Nykyään teollisiin omistuksiin. Pian sen jälkeen, kun yhtiöstä tuli Kemiran suurin omistaja, Oras Invest lisäsi alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti salkkuunsa neljännen elementin, kun Tikkurila erotettiin Kemirasta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Vuonna 2013 perustettiin uusi Oras Group, kun Oras osti Hansan. Yritysoston myötä yhtiön koko kaksin kertaistui sekä liikevaihdon että henkilöstö määrän osalta. Nykyään Oras lnvest jatkaa työtään Oras Groupin, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana. Kaikki lähes 70-vuotisen historiamme aikana ottamamme askeleet ovat lisänneet ymmärrystämme ja osaamistamme ja samalla mahdollistaneet uusien haasteiden kohtaamisen. Olemme pystyneet säilyttämään pitkän aikavälin näkemyksen ja kasvamaan tasaisesti merkittäväksi yhteiskunnalliseksi arvontuottajaksi. Oras lnvest on pysynyt koko historiansa ajan sataprosenttisesti perheyrityksenä. Oras Invest jatkaa työtään sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana. Vuosikatsaus

10 Oras Investin missio Oras Invest on perheyhtiö ja teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa päämääränä luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua. 8

11 Megatrendit Megatrendeissä on mahdollisuus Teolliset investoinnit vaikuttavat pitkään. Sitoutuneen omistajan on talouden lyhyiden ja sumeiden näkymienkin vallitessa kyettävä hahmottamaan kuvaa siitä, mihin maailma on menossa. Megatrendien tunnistaminen on tärkeätä. Pitkän aikavälin isot suuntaviivat vaikuttavat teollisuuksiimme ja avaavat niille mahdollisuuksia, joihin pitää osata tarttua. Ne ovat pitkän ajan arvonluonnin kehys. Oras Investin nykyiset omistukset ovat yhtiöissä, jotka tarjoavat rakentamisen ja vedenkäsittelyn ratkaisuja. Oras, Uponor, Kemira ja Tikkurila kykenevät kaikki tarjoamaan kestäviä tuotteita ja ratkaisuja muuttuvan maailman tarpeisiin. Ympäristömääräykset kiristyvät, puhdas vesi vähenee, maailman väkiluku kasvaa ja kehittyneiden maiden väestö ikääntyy, kaupungistuminen kiihtyy ja nopeasti kehittyvät maat rakentavat infrastruktuurejaan. Näiden pitkän aikavälin trendien vaatimusten muuntaminen yritystemme tulevaisuuden mahdollisuuksiksi ja niiden sovittaminen myös lähiajan tavoitteisiin ovat aktiivisen omistustyömme johtoteemoja. Vuosikatsaus

12 Strategia Aktiivisen omistajan strategia Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa. Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa. Perheyritystaustamme on vaikuttanut vahvasti luonteeseemme ja tavoitteisiimme pitkäjänteisesti sitoutuneena ja yrityksiään määrätietoisesti kehittävänä teollisena omistajana. Yritystemme jatkuva arvonlisäys yli talouden vaihtelujen ja tarvittaessa rohkeatkin liikkeet sekä varautuminen haastaviin vaiheisiin ohjaavat strategiaamme. Aktiivinen teollinen omistaminen merkitsee meille sitä, että tuemme omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen strategiaa. Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua yritystemme muiden omistajien sekä lähimpien sidosryhmiemme kanssa. Käytämme ansaitsemiamme osinkoja joko taseemme vahvistamiseen tai lisäsijoituksiin sekä nykyisiin että uusiin yhtiöihin. Pyrimme arvon kasvattamiseen, mikä edellyttää aktiivista hallitustyöskentelyä sekä rakentavaa yhteistyötä yritysten johdon kanssa. On välttämätöntä ja kaikkien 10

13 Liiketoiminnan perusolettamat KESTÄVÄ KASVU KANNATTAVUUS LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN PERUSTA osakkeenomistajien ja sidosryhmien etu, että hallitukset kykenevät luomaan kirkkaan kuvan yrityksen olosuhteista, liikeideasta, strategioista, johdosta ja sen toimenpiteistä sekä riskeistä. Pörssiyhtiöissä tavoitteemme on suurimman omistajan asema, listaamattomissa yrityksissä enemmistöomistus. Noudatamme hyvää hallintotapaa. Yhtiöiden omistajina päätämme ja vaikutamme yhtiökokouksissa, hallituksissa ja toimikunnissa. Osaltamme huolehdimme siitä, että yhtiöiden pääomarakenne pysyy terveenä ja antaa niille voimaa kehittymiseen, uudistumiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen. Luodaksemme jatkuvuutta aktiiviseen teolliseen omistamiseemme tarkkailemme signaaleja teollisuuksiemme näkymistä ja talouden sekä rahoitusmarkkinoiden vaihteluista. Arvioimme yritysten kehitysmahdollisuuksia ja arvonluontikykyä sekä niiden johdon osaamista. Pörssiyhtiöissä tavoitteenamme on suurimman omistajan asema, muissa enemmistöomistus. Vuosikatsaus

14 Oras Investin visio Tavoitteenamme on olla halutuin omistaja teollisille yrityksille. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä tähtäimellä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja. 12

15 Arvot Pitkällä tiellä kestävin arvoin Hyvä omistajuus on Oras Investin sisäistämä arvo ja elämäntapa. Se vaatii rehellistä, avointa ja vastuullista otetta, työn kunnioitusta ja reilua peliä. Aktiivisena teollisena omistajana katsomme yli talouden vaihtelujen. Oras Investin jatkuvan, pitkän tähtäimen arvonluonnin perustana ovat elinvoima, sitoutuminen ja kestävyys. Huolehdimme siitä, että omistamamme yritykset uudistuvat, ja osoitamme hyvin konkreettisesti sitoutumisemme niiden pitkän tähtäimen kehittämiseen. Haluamme tukea osaamisellamme ja kokemuksellamme omistamiemme yritysten kestävää arvonluontia. Kannamme osaltamme vastuun siitä, että yrityksillämme on hyvä omistusrakenne, hyvä hallitus ja hyvä toimitusjohtaja. Näillä edellytyksillä varmistetaan yritystoiminnan terve pohja ja jatkuva parantaminen. Yritys voi täyttää yhteiskuntavastuunsa vain, jos se toimii vakaalla alustalla, kannattavasti ja arvoa luoden. Oras Investin arvot OMISTAJUUS on itseisarvo ja elämäntapa. Omistajuus edellyttää rehellisyyttä, avoimuutta, vastuuntuntoa, työn ja yrittämisen kunnioittamista sekä reilua peliä. ELINVOIMAISUUS KESTÄVYYS SITOUTUMINEN Vuosikatsaus

16 Oras & Hansa Oras ilmoitti syyskuussa 2013 yrityskaupasta, jolla Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen liitettiin Oras Groupiin. Lokakuun 1. päivänä uudesta Oras Groupista tuli Euroopan suurin talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvien tuotteiden toimittaja. Yhtiöllä on keskeinen asema useiden Euroopan maiden markkinoilla. 14

17 Oras & Hansa: yksi yhtiö, kaksi brändiä, täydellinen integraatio! Oras ilmoitti jo vuonna 2009 hakevansa kasvua yritysostojen kautta. Piti vain löytää oikea ostokohde. Hansaa mietittiin yhtenä vaihtoehtona jo vuonna 2010, jolloin yhtiön omistajat laittoivat sen myyntiin. Oras päätti kuitenkin olla tekemättä tarjousta Hansa Groupista, johon tuolloin kuului myös sveitsiläinen hanavalmistaja KWC. Yhdistelmä oli yksinkertaisesti liian suuri. Hansa Group myytiin pääomasijoitusyritys IK Investment Partnersille. Kolme vuotta myöhemmin IK ilmoitti haluavansa luopua Hansasta ja KWC:stä erikseen. Oraksen mielestä tilaisuus oli liian hyvä ohitettavaksi. Molempien osapuolten intressit kohtasivat, ja Hansa Metallwerke AG löysi oman paikkansa osana uutta Oras Groupia. Yrityskaupassa yhdistyivät kaksi toisiaan täydentävää yhtiötä, jotka sopivat strategisesti hyvin yhteen. Oraksen ja Hansan historiat kietoutuvat toisiinsa, ja jälkeenpäin ajatellen voidaan sanoa, että nämä kaksi oli tarkoitettu toisilleen. Molemmat yhtiöt tulivat jo ennen voimien yhdistämistä tunnetuiksi laadukkaiden tuotteiden valmistajina, arvostettujen brändien omistajina ja kilpailukykyisinä toimijoina pitämällä yllä vahvoja markkina-asemia toisiaan täydentävillä markkinoilla. Oras nousi johtavaan asemaan Pohjoismaissa, ja Hansa puolestaan oli alan johtava brändi Manner-Euroopassa. Uusi Oras Group kaksin kertaisti yhtiön koon. Oraksen ja Hansan integrointi aloitettiin välittömästi yrityskaupan solmimisen jälkeen. Lopullinen tavoite on yksi yhtiö, jolla on kaksi vahvaa brändiä. Tätä kohti on kuljettu päättäväisesti lokakuusta 2013 lähtien. Integrointi aloitettiin Uusi Oras Group kaksinkertaisti yhtiön koon. tutkimalla, analysoimalla ja pyrkimällä ymmärtämään erikseen sekä Oraksen että Hansan nykytilaa. Analyysi toi esiin toiminta tapoja ja mahdollisia synergiaetuja sekä tulevaisuuden kehittämiskohteita. Yli 50 hanavalmistuksen ammattilaista työskenteli väsymättä selvittääkseen kummankin yhtiön parhaat käytännöt. Tämän tutkimuksen perusteella toimintatiimit ehdottivat integrointia koskevia toimintasuunnitelmia. Integrointisuunnitelman ensimmäiset 100 päivää osoittivat yrityskaupan alkuperäiset perusteet oikeiksi: kaupalla yhdistettiin kaksi brändiä, jotka pystyvät yhdessä saavuttamaan myyntiin, toimintoihin ja tuotevalikoimiin liittyvät markkinaasemat ja synergiaedut, joita kumpikaan ei olisi pystynyt saavuttamaan yksin. Oras Group on nyt konserni, jonka vuosittainen liikevaihto on neljännesmiljardi euroa. Sillä on toimintaa 20 maassa, ja se työllistää lähes henkilöä. Uusi yhtiökokonaisuus pystyy saavuttamaan selviä synergiaetuja jakelukanavien laajennuksen, toisiaan täydentävien tuotevalikoimien hyödyntämisen sekä toiminnan suurtuotannon etujen myötä. Muutosten toteutusnopeus vaihtelee toiminnoittain, ja tärkein yhteensovitus tapahtuu yrityskulttuurissa. Jotta Oras Group menestyisi, johdon on luotsattava yhtiötä yhtenäisesti ja johdonmukaisesti, ja koko henkilöstön on työskenneltävä yhteisten arvojen mukaisesti yhteisiä päämääriä kohti. Oras Groupin kaksi arvokkainta kilpailuvalttia ovat kiistattomasti kuuman punainen Oras ja viileän sininen Hansa. Punainen ja sininen ovat kautta hanojen historian olleet veden lämpötilaa kuvaavat värit! Vuosikatsaus

18 Portfolioyhtiöt Oras Group Pohjoismaiden markkinajohtajasta eurooppalaisten hanavalmistajien ykkösketjuun Oras Investin omistus 100 % Vuodesta 1945 Oras Group on johtava eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja Pohjolassa ja johtavien yritysten joukossa Manner-Euroopassa. Syyskuun 30. päivänä 2013 Oras osti saksalaisen hanavalmistajan Hansa Metallwerke AG:n tytäryhtiöineen, ja yhdessä yritykset muodostavat uuden Oras Groupin. Yrityskaupan myötä Oras Groupista tuli toimialan todellinen pelintekijä Euroopassa, ja sillä on strateginen asema ja tarvittava mittakaavaetu useilla Euroopan markkinoilla. Katsaus vuoteen 2013 Oras Groupin liikevaihto oli 156,7 miljoonaa euroa (131,1) sekä liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa, joka oli 5,6 % liikevaihdosta (17,2 miljoonaa euroa ja 13,1 %). Kokonaismarkkinoiden laskusta huolimatta Oras Group saavutti kasvua elektronisissa hanoissa sekä älyhanoissa. Koska yritys kasvatti strategisesti tärkeimpien tuoteryhmien myyntiä, yrityksen strateginen asema vahvistui. Kehitys oli positiivista erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. 16

19 Vuosi 2013 tulee jäämään merkittäväksi virstanpylvääksi yrityksen historiaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Oras panosti voimakkaasti tuotekehitykseen ja toi markkinoille ensimmäisen aallon uutta vesikalustestandardia edustavaa tuotteistoa, Oras Optima -tuoteperheen. Tässä tuoteperheessä yhdistyvät älykkäät, käyttäjäystävälliset, vettä ja energiaa säästävät ratkaisut, jotka perustuvat Oras Groupin erityisosaamisiin. Ensimmäiset markkinoilta saadut palautteet ovat erittäin positiivisia. Toiseksi, yritys kaksinkertaisti kokonsa ostamalla saksalaisen hanavalmistajan Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen. Hansa siirtyi Oraksen omistukseen Yhdessä yritykset muodostavat uuden Oras Groupin. Liikevaihto 156,7 milj. euroa Viimeisen vuosineljänneksen aikana viitisenkymmentä esimiestä osallistui konsernin integraatiosuunnitelmaa laatineiden työryhmien työskentelyyn. Kolmen kuukauden ajan molempien yritysten toimintatapoja analysoitiin ja parhaita käytäntöjä tunnistettiin. Tulevaisuuden näkymät Konsernin päämarkkinoilla ei ole odotettavissa kasvua. Vähäisiä positiivisia merkkejä talouden hitaasta elpymisestä on näkyvissä, mutta vaikutus vesikalustemarkkinoihin tulee pitkähköllä viiveellä. Markkinat ovat pitkittyneen talouskriisin aikana pirstaloituneet yhä voimakkaammin, ja uusia jakeluteitä, tuotemerkkejä ja toimintatapoja on ilmaantunut Euroopan markkinoille. Oraksen ja Hansan yhdistymisen myötä Oras Group harppaa Pohjolan markkinajohtajuuden lisäksi merkittäväksi eurooppalaiseksi hanavalmistajaksi ja selkeästi vahvistaa asemaansa Manner-Euroopassa. Konsernin molempia brändejä Orasta ja Hansaa vahvistetaan entisestään huolellisesti laadituilla ja toteutetuilla markkinakohtaisilla strategioilla. faktat&luvut Oras Groupin liikevaihdon kehitys milj. euroa Oras Group lyhyesti Liikevaihto: 156,7 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 16,3 milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa: Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Pekka Kuusniemi 10 Oras Group (pro forma 2013) Liikevaihto: 252,7 milj. euroa Liikevoitto: 22,1 milj. euroa Vuosikatsaus

20 Portfolioyhtiöt Uponor kansainvälinen talotekniikan, LVI-ratkaisujen ja yhdyskuntatekniikan toimittaja Uponor on yksi johtavista rakennusten sisäilmastoja käyttövesijärjestelmien sekä yhdyskuntateknisten putkijärjestelmien toimittajista. Yhtiön tuotteita myydään noin sadassa maassa. Uponorin liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Talotekniikka Eurooppa, Talotekniikka Pohjois-Amerikka ja Uponor Infra. Oras Investin omistus 23 % Vuodesta 1999 Katsaus vuoteen 2013 Katsauskauden tapahtumista merkittävin oli Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyrityksen, Uponor Infra Oy:n perustaminen Yhteisyritykseen yhdistettiin molempien yhtiöiden yhdyskuntatekniset liiketoiminnat. Uponorin omistus tytäryhtiöstä on 55,3 % ja KWH-yhtymän 44,7 %. Vuoden merkittävimpiin investointeihin kuului Yhdysvaltain Minnesotassa sijaitsevan Apple Valleyn tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattaminen noin 15 prosentilla. Myös uuden, saumattoman alumiinisen komposiittiputken valmistukseen sekä muihin uusiin teknologioihin tehtiin merkittäviä investointeja Talotekniikka Eurooppa -segmentissä. Euroopan rakennusmarkkinoiden kehitys jatkui epävarmana vuonna 2013, vaikuttaen sekä talotekniikan että yhdyskuntatekniikan kysyntään. Pohjois-Amerikan liiketoimintaympäristö kehittyi vahvasti, mikä piristi alueen uudisrakennusmarkkinoita. 18

21 Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen kasvu oli 1,5 %. Euroopan haastava taloustilanne näkyi Talotekniikka Euroopan liikevaihdon epätyydyttävänä kehityksenä. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä todettu lupaava kehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja paikallisen tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa vielä vahvisti tätä vaikutusta. Talotekniikka Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana koko vuoden, ja ennätyksiä rikottiin niin myynnin kuin tuotannonkin puolella. Uponor Infran liikevaihto kasvoi yhteisyrityksen muodostamisen myötä. Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta olivat: Saksa 15,9 %, USA 15,8 %, Suomi 13,8 %, Ruotsi 9,5 % ja Kanada 6,1 %. Konsernin liikevoitto oli 50,2 milj. euroa, laskua 13,0 % edellisvuodesta. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 7,1 prosentista 5,5 prosenttiin. Liikevoiton laskuun edellisvuodesta vaikuttivat ennen kaikkea Uponor Infran integraatio- ja perustamiskustannukset sekä Ranskan tuotehyväksynnän menettäminen. Liikevaihto 906,0 milj. euroa Lähiajan näkymät Vuoden 2014 aikana tilanteen Uponorin päämarkkina-alueilla uskotaan kehittyvän eri suuntiin: Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskehityksen odotetaan jatkuvan vahvana, mikä lupaa kohtuullista kasvua myös rakennusmarkkinoilla. Euroopassa markkinatilanteen sen sijaan uskotaan jatkuvan tasaisena eikä rakennus- ja käyttövesiratkaisujen kysynnän odoteta kasvavan. Kehitys on jatkossakin epävakaata ja tilapäisten heilahdusten vaara on olemassa. Maailmantalouden megatrendien vanavedessä Uponor jatkaa lisäarvoa tuottavien, kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen markkinointia. Viime vuosina tarjontaa on uudistettu voimakkaasti. Odotuksena on, että uusien tuotteiden ja ratkaisujen myötä myynti kasvaa ja kannattavuus paranee. Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki uusien tilaisuuksien varalta. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla. Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta Suurimmat osakkeenomistajat Oras Invest Oy 22,6 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,1 % Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 4,0 % Sijoitusrahasto Nordea Nordenfonden 1,7 % Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1,3 % Sigrid Juséliuksen Säätiö 1,1 % Muut 62,3 % faktat&luvut 62,3 % 22,6 % 7,1 % 4,0 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % Uponor lyhyesti Liikevaihto: 906,0 milj. euroa Liikevoitto: 50,2 milj. euroa Henkilökunta keskimäärin: Toimitusjohtaja: Jyri Luomakoski Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Oras Invest Oy:n omistus Uponorissa Vuodesta 1999 Osuus osakepääomasta: 22,6 % Osuus äänimäärästä: 22,6 % Omistuksen markkina-arvo: 235,7 milj. euroa Vuosikatsaus

22 Portfolioyhtiöt Tikkurila on tarjonnut kestävää kauneutta vuodesta 1862 Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2010 Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman maaleja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen sekä kuluttajille että ammattilaisille. Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa maaleja, lakkoja ja efektituotteita sisätiloihin, puu-, kiviaines- ja metallipintojen maaleja ulkotiloihin sekä erilaisia maalaamiseen liittyviä palveluja. Tikkurilan brändit kuuluvat tunnetuimpiin maalituotemerkkeihin myyntialueillaan. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, ja ne muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila panostaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja. Tikkurilalla on tuotantoa kahdeksassa maassa. Eniten tuotantokapasiteettia on Venäjällä, joka on Tikkurilan suurin yksittäinen markkina. Vuoden 2013 kehitys Kysyntä jatkui melko vaisuna vuoden aikana, mikä näkyi vertailukautta pienempinä myyntivolyymeina kaikilla Tikkurilan päämarkkinoilla. Myynnin lasku johtui epävarmasta taloustilanteesta, rakentamisen vähenemisestä, asuntokaupan 20

23 hidastumisesta ja kuluttajien varovaisesta rahankäytöstä. Keskeisten markkinoiden talouskasvu jäi varsin alhaiseksi, arviolta alle prosenttiin. Lisäksi heikentyneet valuutat laskivat euromääräistä liikevaihtoa. Myyntimixin suotuisalla kehityksellä ja tietyillä markkinoilla tehdyillä hinnankorotuksilla oli puolestaan suotuisa vaikutus liikevaihtoon, jonka kokonaiskehitys jäi viime vuonna hieman vertailukautta alhaisemmalle tasolle. Operatiivinen kannattavuus säilyi vuonna 2013 vertailukauden erinomaisella tasolla. Kannattavuutta tukivat etenkin viime vuosina tehdyt rakennemuutokset, toiminnan tehostaminen ja vertailukautta alhaisempi kustannustaso. Markkinointikustannukset olivat hieman vertailukautta korkeammat ja vastasivat 14 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoprosentti oli 11 prosenttia konsernitasolla, ja se parani selvästi kaikissa Liikevaihto 653,0 milj. euroa raportointisegmenteissä lukuun ottamatta Venäjä-vetoista SBU Eastia, missä liikevaihdon lasku, korkeampi kustannustaso ja valuuttojen heikkeneminen rasittivat tulosta. Tulevaisuuden näkymät Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän melko vähäiseksi. Tikkurilan keskeisten markkinoiden eli Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin kaksi prosenttia vuonna Näihin arvioihin perustuen Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana. Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla. Oras Invest Oy 18,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9,1 % Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 5,6 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3,6 % Muut 63,6 % faktat&luvut Suurimpien osakkeenomistajien jakautuminen Tikkurilassa ,6 % Tikkurila lyhyesti Liikevaihto: 653,0 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 72,6 milj. euroa Henkilöstö keskimäärin: Puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Erkki Järvinen 18,1 % 9,1 % 5,6 % 3,6 % Oras Invest Oy:n omistus Tikkurilassa Vuodesta 2010 Osuus osakepääomasta: 18,1 % Osuus äänimäärästä: 18,1 % Omistuksen markkina-arvo: 158,6 milj. euroa Vuosikatsaus

24 Portfolioyhtiöt Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Kemira on kansainvälinen kemian alan yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi. Olemme vahvimmillamme paperi- ja massateollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, kaivostoiminnassa ja vedenkäsittelyssä. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Henkilöstön määrä oli Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2007 Katsaus vuoteen 2013 Kemira saattoi loppuun merkittäviä muutoksia matkalla kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi. Huhtikuussa Kemira terävöitti strategiaansa neljän avainalueen osalta: liiketoiminta, kasvu, maantieteellinen fokus ja innovaatio. Kemiran ainutlaatuisena strategiana on tarjota asiakkaailleen kemikaaleja teollisen veden laadun ja määrän hallintaan. Kemira myi useita ei ydinliiketoimintaan kuuluvia liiketoimintoja; osakkeensa Sachtlebenin yhteisyrityksestä, ChemSolutions-segmenttiin kuuluvan muurahaishappoliiketoiminnan ja Brasilian saostuskemikaaliliiketoiminnan. Toisaalta 3F yrityskauppa vahvisti asemiamme markkinoilla veden laadun ja määrän hallinnassa. Vuoden loppua kohden Kemira vankisti tuotantoverkostoaan tehdasinvestoinneilla Nanjingissa, Kiinassa sekä Dormagenissa, Saksassa. Nämä investoinnit vahvistavat Kemiran asemaa Kiinan paperimarkkinoilla ja tukevat Kemiran asemaa johtavana yrityksenä kunnallisessa ja teollisessa vedenkäsittelyssä Euroopan markkinoilla. 22

25 Vuonna 2012 Kemira asetti 60 miljoonan säästötavoitteen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman avulla vuoteen 2014 mennessä. Ohjelma etenee suunnitellusti ja ohjelman mukainen säästötavoite lähes saavutettiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät toimenpiteet tehostivat toimintaamme merkittävästi ja vahvistivat tasettamme vuonna Kemira jatkoi myös LEAN-toimintamallin implementoimista, jonka kautta yritys pystyy tehostamaan liiketoimintaasa sekä parantamaan kilpailukykyään selkeytyneiden prosessien ja alentuneiden kustannusten kautta. Lisäksi Kemira optimoi tuotantoverkostoa sulkemalla tai myymällä 18 tehdasta ja 2 tuotantolaitosta vuoden aikana. Kemiran liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 % Papersegmentin korkeampien myyntimäärien ansiosta. Oil & Miningsegmentin liikevaihto paikallisissa valuutoissa oli edellisen vuoden tasolla, kun Pohjois-Amerikan kasvaneet myyntimäärät kompensoivat kaivosteollisuudessa käytettävien vedenkäsittelykemikaalien heikkona jatkunutta markkinatilannetta. Municipal & Industrial-segmentin liikevaihtoon vaikutti osittan uuden liiketoimintamallin käynnistäminen, jonka odotetaan parantavan segmentin kannattavuutta. Kemiran liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja kavoi 6 % korkeampien myyntimäärien Liikevaihto 2 229,1 milj. euroa ja Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kiinteiden kustannussäästöjen ansiosta. Kemiran sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi merkittävästi 11,9 %:iin (10,0 %) vuoden aikana. Lisäksi Kemiran operatiivisen toiminnan rahavirta oli yli 200 miljoona euroa ja nettovelka pieneni 15 %:lla 456 miljoonaan euroon (532). Näkymät Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden sekä kassavirran parantamiseen. Lisäksi yhtiö jatkaa investointeja varmistaakseen liiketoiminnan kasvun veden laadun ja määrän hallinnassa. Kemira odottaa vuoden 2014 liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien olevan jonkin verran korkeampi vuoteen 2013 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan korkeampi vuoteen 2013 verrattuna. KEMIRAN NÄKYMÄ MÄÄRITELMÄ Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % 5 % tai 0 % -5 % Korkeampi/alhaisempi 5 % 15 % tai -5 % -15 % Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 % faktat&luvut Suurimpien osakkeenomistajien jakautuminen Kemirassa ,4 % Oras Invest Oy 18,2 % Solidium Oy 16,7 % Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 6,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,5 % Kemira Oyj 2,1 % Muut 54,4 % 18,2 % 6,1 % 2,5 % 2,1 % 16,7 % Kemira lyhyesti Liikevaihto: 2 229,1 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 164,2 milj. euroa Henkilöstöä keskimäärin: Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Viinanen Toimitusjohtaja: Wolfgang Büchele Oras Invest Oy:n omistus Kemirassa Vuodesta 2007 Osuus osakepääomasta: 18,2 % Osuus äänimäärästä: 18,2 % Omistuksen markkina-arvo: 343,9 milj. euroa Vuosikatsaus

26 Nettovarallisuuden kasvu ja osinkotuotot luovat omistuksen kokonaisarvon. Oras Invest tähtää omistajien kokonaistuottoon, joka on enemmän kuin pääomakustannukset suhdannekierron aikana. Pitkän aikavälin tavoitteet 24

27 Tilinpäätöstiivistelmä Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Hallitus Henkilöstö Hallintoperiaatteet Vuosikatsaus

28 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma fas Oras Invest Oy (EUR) Liikevaihto , ,00 Henkilöstökulut , ,56 Poistot , ,34 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,82 Satunnaiset erät +/ , ,00 Voitto ennen veroja , ,82 Tilinpäätössiirrot 1 888, ,20 Tuloverot , ,13 Tilikauden voitto , ,49 26

29 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tase fas Oras Invest Oy (EUR) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,76 Aineelliset hyödykkeet , ,24 Osuudet konserniyrityksissä , ,51 Muut sijoitukset , , , ,95 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset , ,93 Lyhytaikaiset saamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,68 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , , , ,62 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 888,20 Vieras pääoma Pitkäaikainen , ,32 Lyhytaikainen , , , ,86 Vastattavaa yhteensä , ,68 Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi Vuosikatsaus

30 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön rahavirtalaskelma fas Oras Invest Oy (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys( )/vähennys (+) 8 1 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys ( )/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 3 16 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta

31 Tilinpäätöstiivistelmä Oras Invest Oy (1000 euroa) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3 Investointien rahavirta 0 3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Saatu konserniavustus Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) /vähennys ( ) 6 96 Rahavarat tilikauden alusssa Rahavarat tilikauden lopussa Vuosikatsaus

32 Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi s. 1944, insinööri Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy, vuodesta 2004 hallituksen jäsen, Liikesivistysrahasto, vuodesta 2003 hallituksen puheenjohtaja, Kemira, Eerik Paasikivi s. 1983, kauppatieteiden yo., Turun kauppakorkeakoulu Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, Erkki Paasikiven säätiö, vuodesta 2008, varapuheenjohtaja vuodesta 2010 hallituksen puheenjohtaja, Wate Oy, vuodesta 2007 Risto Paasikivi s. 1976, BA International Business (RBS London) Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2012 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, Erkki Paasikiviven säätiö, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, NextStone, vuodesta Vesa Puttonen s. 1966, KTT Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Suomen Jääkiekkoliitto, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Taaleritehdas, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Suomi-Yhtiö, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Pörssisäätiö, vuodesta 2011 hallituksen jäsen, Rocla, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2006 Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp s. 1948, Saksan kansalainen, University of Freiburg/ Germany, M.Sc. (Econ.), Ph.D. Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, E. Merek KG, Darmstadt/ Saksa, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2012 hallintoneuvoston jäsen, M.A.X. Automation AG, Duesseldorf/Saksa asti hallituksen puheenjohtaja, Travel Asset Group, Lontoo, vuodesta 2007 hallintoneuvoston puheenjohtaja, Fortas AG, Roesrath/ Saksa, vuodesta 2000

33 Henkilöstö Kaj Paasikivi s. 1968, B.Sc. (Business Administration, Woodbury University), MBA (Helsingin kauppakorkeakoulu) Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, Oras Oy, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2010 hallituksen puheenjohtaja, NextStone, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2006 Toimitusjohtaja Jari Paasikivi s. 1954, KTM Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Kemira, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, vuodessa 2014 hallituksen puheenjohtaja, Oras Oy, vuodesta 2013 hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuus, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto, vuodesta 2013 hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila, vuodesta 2010 COO Annika Paasikivi s. 1975, BA International Business (EBS London), M.Sc. Global Politics (University of Southampton) Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, Uponor, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2012 hallituksen jäsen, Finow, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, Christoph Vitzthum s. 1969, M.Sc. (Econ), MBA (Massachusetts Institute of Technology) Toimitusjohtaja, Fazer Oy, vuodesta 2013 Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, NCC, vuodesta 2010 Talousjohtaja Tuula Ylhäinen s. 1955, KTM Johdon assistentti Susanne Cronstedt s. 1965, QBA Vuosikatsaus

34 Hallintoperiaatteet Oras Invest Oy on Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Se noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, joka pohjautuu Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Oras Invest Oy on Oras Invest -konsernin emoyhtiö. Siinä ominaisuudessa se vastaa konsernin toiminnan kehittämisestä ja hoitaa konsernin taloudellisen raportoinnin sekä antaa tukea konserniyhtiöille talous-, laki- ja hallintoasioissa. Konserni muodostuu useista itsenäisistä alakonserneista ja erillisistä yhtiöistä. Alakonsernien ja yksittäisten yhtiöiden toimintaa koskevat päätökset tehdään näiden yhtiöiden päättävissä elimissä. Oras Invest toteuttaa omistajuuttaan tytärja osakkuusyhtiöissä hallituksensa näiden päättäviin elimiin vuosittain valitsemien edustajien kautta. Yhtiökokous Oras Investin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista: yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tilinpäätöksen vahvistamisesta osingonjaosta hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta. Vitzthum valittiin hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja suunnittelee ja johtaa yhtiön toimintaa sekä vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Palkat ja palkkiot Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuodeksi kerrallaan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista sekä vahvistaa muun johdon palkat, kannustimet ja edut. Valvontajärjestelmät Oras Investin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, pää vastuullisina tilintarkastajina KHT Minna Toivonen ja KHT Heikki Ilkka. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön johdolle ja hallitukselle. Hallitus Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata yhtiön toimintoja tavalla, joka pitkällä aikavälillä varmistaa voiton tuottamisen osakkeenomistajille ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa heidät valitaan, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Huhtikuussa 2013 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä: Pekka Paasikiven, Eerik Paasikiven, Kaj Paasikiven, Vesa Puttosen ja Frank Stangenberg-Haverkampin. Christoph 32

35

36 ORAS INVEST OY Fabianinkatu 14 A, 4. krs Helsinki Puhelin Johdon assistentti Susanne Cronstedt Puhelin

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

for Sisältö Oras Invest lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Kestävää arvon luontia 4 Valmiina palvelemaan megatrendejä 5

for Sisältö Oras Invest lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Kestävää arvon luontia 4 Valmiina palvelemaan megatrendejä 5 Vuosikertomus 2011 for Sisältö Oras Invest lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Kestävää arvon luontia 4 Valmiina palvelemaan megatrendejä 5 Omistusyritykset Oras 6 Uponor 7 Tikkurila 8 Kemira 9 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014 Tilinpäätös 2013 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2014

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2014 Kemira Oyj Tilinpäätös 2014 Kemira Oyj PL 330 (Porkkalankatu 3) Puh. +358 10 8611 Y-tunnus 0109823-0 00101 Helsinki, Suomi Faksi +358 108621 119 Kotipaikka Helsinki www.kemira.com KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tikkurila lyhyesti. Tikkurila on tarjonnut yli 150 vuoden ajan kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.

Tikkurila lyhyesti. Tikkurila on tarjonnut yli 150 vuoden ajan kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. 2013 02 04 08 12 16 20 24 26 28 Tikkurila lyhyesti Vuosi lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Kohti kasvua Kannattavuuden turvaaminen Toiminnan vahvistaminen Liiketoimintakatsaus Johtoryhmä ja hallitus Sijoittajatietoa

Lisätiedot

Uponorin sijoittajasuhteet

Uponorin sijoittajasuhteet Tilinpäätös 2011 Uponorin sijoittajasuhteet Kysymykset ja tiedustelut Sähköposti: ir@uponor.com Tapaamispyynnöt Päivi Dahlqvist, johdon assistentti Puh. 020 129 2823 paivi.dahlqvist@uponor.com Muut yhteydenotot

Lisätiedot

Liikevoitto ilman kertaluonteisia. Vuosi 2011: Vuonna. liikevaihdon sekä. työskennellä

Liikevoitto ilman kertaluonteisia. Vuosi 2011: Vuonna. liikevaihdon sekä. työskennellä Tilinpäätöstiedote 2011 Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011: Vahva rahavirta ja tulos vuonna 2011 osakekohtainen Viimeinen neljännes: Liikevaihto oli 543,33 miljoonaa euroa (546,6). Liikevoitto ilman

Lisätiedot

Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Vuosikertomus 2011 Tikkurila lyhyesti Tikkurila vuonna 2011 Tuotteet Tuotteita ja palveluja kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2012

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2012 Kemira Oyj Tilinpäätös 2012 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2012

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 13 Osakekohtaiset tunnusluvut 14 Tunnuslukujen laskentakaavat 15 Konsernin laaja

Lisätiedot

Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla

Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Uponorin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot