Vuosikatsaus perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikatsaus 2013. perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013 perheyritys & TEOLLINEN OMISTAJA

2 Yritysostojen ja yhdistymisien vuosi Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 Oras Investin vuosi Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 Missio Megatrendit Oras Investin strategia Visio Arvot Oras & Hansa Portfolioyhtiöt Oras Group Uponor Tikkurila Kemira Pitkän aikavälin tavoitteet Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Hallitus Henkilöstö Hallintoperiaatteet Graafinen suunnittelu ja taitto Kreab Gavin Anderson Valokuvat Mika Malo Kuvien taideteokset Erkki Paasikivi, teoksesta Metalli ja vesi (1988), teoksen valokuvat Pentti M. Valmunen A.R.P.S Helsinki 2014 Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi.

3 Oras Invest lyhyesti Oras Invest lyhyesti Perheyritys Oras Investillä on lähes 70 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Nykyiset teolliset omistukset ovat Oras Groupissa, Uponorissa, Tikkurilassa ja Kemirassa. Vuoden 2013 lopussa Oras Investin nettovarallisuus oli 776 miljoonaa euroa. Oras Investin omistukset Oras Group 100 % Vuodesta 1945 Uponor 23 % Vuodesta 1999 Tikkurila 18 % Vuodesta 2010 Kemira 18 % Vuodesta 2007 Kooste avainluvuista 2013 LIIKEVAIHTO 3,9 miljardia TYÖNTEKIJÖITÄ keskimäärin TOIMIMME 40 maassa Vuosikatsaus

4 Oras Investin vuosi 2013 Vuosi 2013 pähkinänkuoressa 100 % perheomisteinen hanayhtiö Oras Group kaksinkertaisti kokonsa ostamalla Hansan. Oras Investin omistusten arvo (nettovarallisuus) nousi 20 % 776 miljoonaan euroon, velat suhteessa markkina-arvoon olivat 16 %. Yritystemme yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa, ja ne työllistävät yhteensä henkilöä 40 maassa. 2

5 Luomme vaurautta yhteiskunnalle Omistuksiemme yhteenlasketut osuudet vuonna 2013 Tulot asiakkailta milj. euroa milj. euroa RAAKA-AINEIDEN, TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJAT TYÖNTEKIJÄT 581 milj. euroa 147 milj. euroa YHTEISKUNTA 44 milj. euroa PANKIT Osingot 148 milj. euroa osakkeenomistajalle Oras Investin avainluvut Tilikauden tulos 27,4 milj. euroa 28,1 milj. euroa Oma pääoma 485,0 milj. euroa 459,1 milj. euroa Koko pääoma 635,6 milj. euroa 639,8 milj. euroa Oma pääoma/koko pääoma 76 % 72 % Gearing 30 % 37 % Nettovarallisuus (NAV)* 776 milj. euroa 617 milj. euroa Omistajan kokonaistuotto (TSR) 26 % 49 % Velkojen suhde markkina-arvoisiin sijoituksiin 16 % 22 % *NAV= Uponorin, Tikkurilan ja Kemiran markkina-arvo (Oras Group + Hansa proforma) EBITDA 8 nettovelat Vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan tervehdys Yritysostojen ja yhdistymisien vuosi Vuonna 2013 markkinat pysyivät epävakaina ja suhdannevaihtelut olivat merkittäviä jopa kuukausitasolla. Kesäkuukausien aikana markkinat lähtivät nousuun, mutta joulun lähestyessä oli aika palata todellisuuteen. Kuten edellisenäkin vuonna, neljäs vuosineljännes oli pettymys. Tulevaisuuden suunnittelua haittasi olematon näkyvyys sekä markkinoiden heikko tai olematon ennakoitavuus. Markkinat eivät juuri tarjonneet virikkeitä, joten yrityksissämme tarvittiin käytännön lähestymistapaa. Vuosien tehostaminen alkoi vihdoin tuottaa tuloksia kasvun muodossa. Omistamiemme yritysten portfolio on kehittynyt ja löytänyt optimaalisen tasapainon kahden päätoimialamme (vesi ja rakentaminen) välillä, vaikka perheyrityksemme juuret ovatkin hana-alalla. Oras Groupilla oli mielenkiintoinen vuosi, kun sen koko kaksinkertaistui Hansan ostamisen myötä. Putkisto- ja sisäilmastoratkaisujen tarjoaja Uponor kasvoi fuusion myötä, kun sen yhteisyritys KWH Pipen kanssa aloitti toimintansa heinäkuussa. Kansainvälisen vesikemikaaliyritys Kemiran vuoteen mahtui sekä strategisia yritysostoja että divestointeja. Maaliyritys Tikkurilalle viime vuosi oli melko lailla tavanomainen liiketoiminnan kannalta. Vakaat tulokset Perheyrityksemme lähestyy 70 vuoden ikää, joten on syytä tarkastella, mitä olemme saaneet aikaan teollisena omistajana. Valmistelemme parhaillaan yrityksemme ensi vuonna julkaistavaa historiikkia. Tavoitteenamme on aina ollut rakentaa yrityksiä, joilla on vahva tase, vakaa ja positiivinen kassavirta ja joiden kannattavuus on kestävää. Fokuksen siirtäminen kasvuun onnistuu vasta sitten, kun kasvulle on luotu vakaa perusta. Viime vuosi oli osoitus siitä, että yrityksemme pystyvät kasvamaan vakaasti vaarantamatta kannattavuuttaan. Johtoryhmiemme viime vuosien ponnistelut organisaatioidemme tehostamiseksi tuottavat vihdoin tuloksia. Viime aikoina yrityksemme ovat selkeästi siirtyneet investointimoodiin. Yleisesti ottaen kaikki yrityksemme pärjäsivät vuoden 2013 epävarmasta taloustilanteesta huolimatta melko hyvin. Kilpailu markkinaosuuksista kuitenkin kovenee markkinoilla, jotka edelleen kärsivät heikosta tai nollakasvusta. Euroopan rakennusmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko ja kuluttajien varovaisuus vaikuttaa kysyntään. Positiivisena seikkana voidaan mainita se, että Yhdysvaltojen markkinoiden kehitys edisti kasvua; Uponor ja Kemira hyötyivät Yhdysvaltojen vilkkaista markkinoista vuonna Oras Group uudistui viime vuonna Hansan ostamisen myötä. Avainlukuihin sisältyvät Hansan neljännen vuosineljänneksen tulokset. Konsernin liikevaihto kohosi 156,7 miljoonaan euroon, kun edellisenä vuonna liikevaihto oli 131,1 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali laski 5,6 prosenttiin (13,1 %) Hansan hankintaan liittyvien kertaluonteisten kustannusten ja poistojen vuoksi. Gearing nousi 53,4 prosenttiin (15,2 %) yritysostolainojen vuoksi. Olemme ryhtyneet koordinoituihin ja päättäväisiin toimiin uuden Oras Groupin täydellisen integraation saavuttamiseksi. Tavoitteena on luoda yksi yhtenäinen yritys, johon kuuluu kaksi vahvaa ja tunnistettavaa brändiä: Oras ja Hansa. Oras Groupista on hyvää vauhtia tulossa merkittävä eurooppalainen toimija saniteettikalustealalla. Uponorilla oli kiireinen vuosi infrastruktuuriliiketoiminnan fuusion vuoksi. Liikevaihto kasvoi 906,0 (811,5) miljoonaan euroon (sisältäen KWH Pipen H2:n taloudelliset tulokset). Uponorin liikevoittomarginaali oli 5,5 % (7,1 %) ja gearingprosentti laski 33,7 prosenttiin (45,4 %). Uusi yritys, Uponor Infra, luotiin yhteisyrityksenä, jonka omistus jakautuu Uponorin (55,3 %) ja KWH Groupin (44,7 %) kesken. Kemiran liikevaihto oli miljoona euroa (2 241) vuonna Liikevoittomarginaali nousi 7,4 prosenttiin (6,9 %), mikä johtui suurista myyntivolyymeistä sekä Fit for Growth -ohjelmaan liittyvistä kiinteiden kustannusten säästöistä. Liikevaihdon laskusta huolimatta Kemira raportoi orgaanisen kasvun parantumisesta. Kemiran gearing-prosentti on tasaisessa laskussa 4

7 Viime aikoina yrityksemme ovat selkeästi siirtyneet investointimoodiin. Toimitusjohtaja Jari Paasikivi ja vuoden lopussa se oli 40,6 % (42,2 %). Wolfgang Büchele ilmoitti jättävänsä tehtävänsä toimitusjohtajana huhtikuun 2014 lopussa. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että jatkuvuus on turvattu, sillä Wolfgang on sitoutunut jatkamaan Kemiran kehittämistä hallituksen jäsenenä. Kemiran hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Jari Rosendalin, 48, joka aloittaa työnsä toukokuun alussa. Tikkurila saavutti hyvän tuloksen edellisen vuoden ennätystuloksen jälkeen. Liikevaihdon laskusta huolimatta yritys onnistui säilyttämään hyvän kannattavuuden. Tikkurilan liikevaihto oli 653,0 miljoonaa euroa (670,4) ja liikevoittomarginaali 11,1 % (11,0 %). Voimakkaan kassavirran ansiosta gearing-prosentti lähes puolittui päätyen 23,4 prosenttiin (40,6 %). Oras Invest saavutti hyvän tuloksen vuonna Tilikauden voitto oli 27,4 (28,1) miljoonaa euroa. Nettovarallisuutemme kasvoi 20 % ja oli vuoden lopussa 776 miljoonaa euroa (617) ja kokonaistuotto osakkeenomistajille oli 26 % (49 %). Osinkovirtamme vuodelle 2013 on noin 32 (32) miljoonaa euroa eli odotustemme mukainen. Olemme vahvistaneet tasettamme entisestään strategiamme mukaisesti. Oras Investin omavaraisuusaste nousi 76 prosenttiin (72 %) ja gearing-prosentti laski 30 prosenttiin (37 %). Liiketoimintamallimme jatkuva kehittäminen Uskomme kysynnän pysyvän heikkona useimmilla päämarkkinoillamme vuonna Lisäksi Venäjän ja Ukrainan väliset poliittiset jännitteet aiheuttavat levottomuutta markkinoilla. Liikevaihdon kasvu on silti kaikkien yritystemme ykköstavoite. Kypsillä markkinoilla liikevaihdon kasvu on mahdollista ainoastaan markkinaosuutta kasvattamalla. Teollisena omistajana yksi tärkeimmistä tehtävistämme on huolehtia siitä, että yritystemme henkilöstöllä on tarvittava osaaminen kovenevassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Yrityksistämme löytyvää osaamista ja ammattitaitoa on jatkuvasti kehitettävä. Kasvumahdollisuuksia luovat ihmiset, jotka haluavat saavuttaa samat tavoitteet. Tällaisten tavoitteiden tulisi koostua sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille tarjottavista paremmista tuotteista ja arvolupauksista. Strategiset yritysostot, teknologian innovaatiot, maailmanluokan tuotekehitys ja uusiin tuotantoteknologioihin sijoittaminen ovat menestyksen tekijöitä. Jatkamme sinnikästä työtämme yritystemme terveen ja kestävän kasvun tukemiseksi. Haluan kiittää lämpimästi menestyksekkäästä vuodesta 2013 kaikkia yritystemme työnte kijää ympäri maailmaa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä heidän tuestaan ja ennakointikyvystään sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Maaliskuussa 2014 Jari Paasikivi Vuosikatsaus

8 Oras Investin tarina Meidän tarinamme teollisen omistajan synty Edelläkävijäyritys Perheyrityksemme aloitti toimintansa Raumalla vuonna 1945, kun Erkki ja Irja Paasikivi sekä Irjan isä Kosti Oras perustivat pienen pajan Kostin kellariin heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Yritys nimettiin alkuvaiheessa rahoittajana toimineen Kosti Oraksen mukaan luvulle tultaessa sarjatuotanto oli jo hyvässä vauhdissa. Erkki oli onnistunut hankkimaan ylijäämäkranaattien kuoria Ammus Oy:ltä, ja niistä valmistettiin lämpöpatterien putkenliittimiä. Näin alkoi työ metallin ja veden yhdistelmän parissa, josta yritys edelleen tunnetaan ja 1970-lukujen välinen aika ei ollut kasvun aikaa vain Orakselle, vaan myös koko Suomelle, kun se nousi jaloilleen sodan jälkeen luvun loppupuolella Oras oli jo tunnettu vipuhanojen valmistaja. Arvostettuna työnantajana pidetty Oras oli tuonut kotiseudulleen uutta teollisuutta ja osoittanut todellista yrittäjähenkeä. Ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistymistä oli otettu viennin muodossa ja ennen kaikkea tuomalla Suomeen tietotaitoa ja osaamista. Erkki Paasikivi rakensi itse Oraksen ensimmäisen valimon saksalaisen yhteistyökumppaninsa avulla. Kasvua, kansainvälistymistä ja yrityskauppoja 1980-luvulla Oras laajeni ja kasvoi Pohjoismaiden markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan suurimmista hanavalmistajista. Omistajat kehittivät yhdessä johdon kanssa yritykselle selkeän liikeidean. Innovatiiviset tuotteet, liikevaihdon tasainen kasvu ja laajeneminen uusille markkinoille takasivat kannattavuuden ja tarjosivat vakaan pohjan strategisille yritysostoille. Ensin Oras osti saksalaisen hanavalmistajan, sen jälkeen suurimman kotimaisen kilpailijansa ja kolmanneksi norjalaisen kilpailijan. Vuonna 1995 Oras julkisti kunnianhimoisen kasvustrategian nimeltä Visio Yrityksen tavoitteena oli valloittaa Euroopan markkinat ja kolminkertaistaa liikevaihto. Tähän pyrittiin tuotekehityspuolella, kun Oras toi ensimmäisenä eurooppalaisena valmistajana markkinoille elektronisen hanan. Yrityksen nimi ja tavaramerkki olivat kehittyneet tunnetuksi ja arvostetuksi brändiksi, joka yhdistettiin kestävyyteen, innovatiivisuuteen ja laadukkaaseen muotoiluun. Yritys teki jälleen yritysoston, tällä kertaa Puolassa. Vision toteuttaminen osoittautui kuitenkin liian haastavaksi, ja omistajat alkoivat tarkastella toimialaa laajemmin. Samaan aikaan hiljattain perustettu energiajätti Fortum Oyj etsi uutta omistajaa muoviputkiliiketoiminnalleen. Teollinen omistaja Vuonna 1999 Oraksesta tuli Uponorin suurin omistaja. Näin alkoi teollisen omistajuuden aikakausi. Pekka Paasikivestä tuli Uponorin hallituksen puheenjohtaja. Hän toi yritykseen liikeideakeskeisen ajattelutavan ja yhden brändin strategian. Uuden omistajan lähestymistapa oli aktiivinen ja huomattavan sitoutunut. Uponorin osakkeet ostettiin hyvään aikaan ja osakkeen hinta nousi tasaisesti. Vakaasti kasvanut osinkovirta saavutti huippunsa vuonna Samaan aikaan Oraksen omistajat päättivät organisoida nämä kaksi teollisuusyritystä yhden emoyhtiön alaisuuteen. 6

9 Lähes 70 vuotta teollista kokemusta Substanssiarvo Oras Oy:n aika Perheyritys L I I K E Yritysostot Johtoryhmä Yrittäjä Oras Investin aika Perheyritys & teollinen omistaja Kemira Uponor Tikkurila Uusi Oras Group I D E A T Sukupolvi 1 Sukupolvi 2 Sukupolvi Oras Invest perustettiin hallinnoimaan perheen omistuksia. Sillä oli alusta alkaen selvä strategia. Tavoitteena oli olla pörssiyhtiöiden suurin omistaja ja yksityisomistuksessa olevien yhtiöiden enemmistöomistaja pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti. Samaan aikaan kolmas omistajasukupolvi alkoi osallistua yrityksen toimintaan hallituksen jäseninä. Vuoteen 2007 mennessä Oras Investistä oli tullut kaikkien tuntema toimija LVI- ja rakennustarvikealalla. Omistajat olivat valmiita laajentamaan uudelle toimialalle. Perusteellisten selvitysten jälkeen Kemira osoittautui kiinnostavaksi sijoituskohteeksi. Kemiran toiminta globaaleilla vesikemianmarkkinoilla ja sen tytäryhtiö Tikkurila olivat ratkaisevia tekijöitä. Suomen valtio, joka oli tuohon aikaan Kemiran pääomistaja, oli valmis luopumaan riittävän suuresta osakemäärästä, jotta Oras Investistä voisi tulla yhtiön suurin omistaja. Oras Invest näki Kemirassa konsolidaation mahdollisuuden ja osti valtion tarjoamat osakkeet. Vesialalla toimivan Kemiran liikevaihdosta neljännes tuli rakennusteollisuudesta, joten yhtiö nähtiin sopivan strategisesti hyvin Oras Investin Nykyään teollisiin omistuksiin. Pian sen jälkeen, kun yhtiöstä tuli Kemiran suurin omistaja, Oras Invest lisäsi alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti salkkuunsa neljännen elementin, kun Tikkurila erotettiin Kemirasta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Vuonna 2013 perustettiin uusi Oras Group, kun Oras osti Hansan. Yritysoston myötä yhtiön koko kaksin kertaistui sekä liikevaihdon että henkilöstö määrän osalta. Nykyään Oras lnvest jatkaa työtään Oras Groupin, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana. Kaikki lähes 70-vuotisen historiamme aikana ottamamme askeleet ovat lisänneet ymmärrystämme ja osaamistamme ja samalla mahdollistaneet uusien haasteiden kohtaamisen. Olemme pystyneet säilyttämään pitkän aikavälin näkemyksen ja kasvamaan tasaisesti merkittäväksi yhteiskunnalliseksi arvontuottajaksi. Oras lnvest on pysynyt koko historiansa ajan sataprosenttisesti perheyrityksenä. Oras Invest jatkaa työtään sitoutuneena ja aktiivisena pitkän tähtäimen omistajana. Vuosikatsaus

10 Oras Investin missio Oras Invest on perheyhtiö ja teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa päämääränä luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua. 8

11 Megatrendit Megatrendeissä on mahdollisuus Teolliset investoinnit vaikuttavat pitkään. Sitoutuneen omistajan on talouden lyhyiden ja sumeiden näkymienkin vallitessa kyettävä hahmottamaan kuvaa siitä, mihin maailma on menossa. Megatrendien tunnistaminen on tärkeätä. Pitkän aikavälin isot suuntaviivat vaikuttavat teollisuuksiimme ja avaavat niille mahdollisuuksia, joihin pitää osata tarttua. Ne ovat pitkän ajan arvonluonnin kehys. Oras Investin nykyiset omistukset ovat yhtiöissä, jotka tarjoavat rakentamisen ja vedenkäsittelyn ratkaisuja. Oras, Uponor, Kemira ja Tikkurila kykenevät kaikki tarjoamaan kestäviä tuotteita ja ratkaisuja muuttuvan maailman tarpeisiin. Ympäristömääräykset kiristyvät, puhdas vesi vähenee, maailman väkiluku kasvaa ja kehittyneiden maiden väestö ikääntyy, kaupungistuminen kiihtyy ja nopeasti kehittyvät maat rakentavat infrastruktuurejaan. Näiden pitkän aikavälin trendien vaatimusten muuntaminen yritystemme tulevaisuuden mahdollisuuksiksi ja niiden sovittaminen myös lähiajan tavoitteisiin ovat aktiivisen omistustyömme johtoteemoja. Vuosikatsaus

12 Strategia Aktiivisen omistajan strategia Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa. Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa. Perheyritystaustamme on vaikuttanut vahvasti luonteeseemme ja tavoitteisiimme pitkäjänteisesti sitoutuneena ja yrityksiään määrätietoisesti kehittävänä teollisena omistajana. Yritystemme jatkuva arvonlisäys yli talouden vaihtelujen ja tarvittaessa rohkeatkin liikkeet sekä varautuminen haastaviin vaiheisiin ohjaavat strategiaamme. Aktiivinen teollinen omistaminen merkitsee meille sitä, että tuemme omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen strategiaa. Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua yritystemme muiden omistajien sekä lähimpien sidosryhmiemme kanssa. Käytämme ansaitsemiamme osinkoja joko taseemme vahvistamiseen tai lisäsijoituksiin sekä nykyisiin että uusiin yhtiöihin. Pyrimme arvon kasvattamiseen, mikä edellyttää aktiivista hallitustyöskentelyä sekä rakentavaa yhteistyötä yritysten johdon kanssa. On välttämätöntä ja kaikkien 10

13 Liiketoiminnan perusolettamat KESTÄVÄ KASVU KANNATTAVUUS LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN PERUSTA osakkeenomistajien ja sidosryhmien etu, että hallitukset kykenevät luomaan kirkkaan kuvan yrityksen olosuhteista, liikeideasta, strategioista, johdosta ja sen toimenpiteistä sekä riskeistä. Pörssiyhtiöissä tavoitteemme on suurimman omistajan asema, listaamattomissa yrityksissä enemmistöomistus. Noudatamme hyvää hallintotapaa. Yhtiöiden omistajina päätämme ja vaikutamme yhtiökokouksissa, hallituksissa ja toimikunnissa. Osaltamme huolehdimme siitä, että yhtiöiden pääomarakenne pysyy terveenä ja antaa niille voimaa kehittymiseen, uudistumiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen. Luodaksemme jatkuvuutta aktiiviseen teolliseen omistamiseemme tarkkailemme signaaleja teollisuuksiemme näkymistä ja talouden sekä rahoitusmarkkinoiden vaihteluista. Arvioimme yritysten kehitysmahdollisuuksia ja arvonluontikykyä sekä niiden johdon osaamista. Pörssiyhtiöissä tavoitteenamme on suurimman omistajan asema, muissa enemmistöomistus. Vuosikatsaus

14 Oras Investin visio Tavoitteenamme on olla halutuin omistaja teollisille yrityksille. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä tähtäimellä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja. 12

15 Arvot Pitkällä tiellä kestävin arvoin Hyvä omistajuus on Oras Investin sisäistämä arvo ja elämäntapa. Se vaatii rehellistä, avointa ja vastuullista otetta, työn kunnioitusta ja reilua peliä. Aktiivisena teollisena omistajana katsomme yli talouden vaihtelujen. Oras Investin jatkuvan, pitkän tähtäimen arvonluonnin perustana ovat elinvoima, sitoutuminen ja kestävyys. Huolehdimme siitä, että omistamamme yritykset uudistuvat, ja osoitamme hyvin konkreettisesti sitoutumisemme niiden pitkän tähtäimen kehittämiseen. Haluamme tukea osaamisellamme ja kokemuksellamme omistamiemme yritysten kestävää arvonluontia. Kannamme osaltamme vastuun siitä, että yrityksillämme on hyvä omistusrakenne, hyvä hallitus ja hyvä toimitusjohtaja. Näillä edellytyksillä varmistetaan yritystoiminnan terve pohja ja jatkuva parantaminen. Yritys voi täyttää yhteiskuntavastuunsa vain, jos se toimii vakaalla alustalla, kannattavasti ja arvoa luoden. Oras Investin arvot OMISTAJUUS on itseisarvo ja elämäntapa. Omistajuus edellyttää rehellisyyttä, avoimuutta, vastuuntuntoa, työn ja yrittämisen kunnioittamista sekä reilua peliä. ELINVOIMAISUUS KESTÄVYYS SITOUTUMINEN Vuosikatsaus

16 Oras & Hansa Oras ilmoitti syyskuussa 2013 yrityskaupasta, jolla Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen liitettiin Oras Groupiin. Lokakuun 1. päivänä uudesta Oras Groupista tuli Euroopan suurin talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvien tuotteiden toimittaja. Yhtiöllä on keskeinen asema useiden Euroopan maiden markkinoilla. 14

17 Oras & Hansa: yksi yhtiö, kaksi brändiä, täydellinen integraatio! Oras ilmoitti jo vuonna 2009 hakevansa kasvua yritysostojen kautta. Piti vain löytää oikea ostokohde. Hansaa mietittiin yhtenä vaihtoehtona jo vuonna 2010, jolloin yhtiön omistajat laittoivat sen myyntiin. Oras päätti kuitenkin olla tekemättä tarjousta Hansa Groupista, johon tuolloin kuului myös sveitsiläinen hanavalmistaja KWC. Yhdistelmä oli yksinkertaisesti liian suuri. Hansa Group myytiin pääomasijoitusyritys IK Investment Partnersille. Kolme vuotta myöhemmin IK ilmoitti haluavansa luopua Hansasta ja KWC:stä erikseen. Oraksen mielestä tilaisuus oli liian hyvä ohitettavaksi. Molempien osapuolten intressit kohtasivat, ja Hansa Metallwerke AG löysi oman paikkansa osana uutta Oras Groupia. Yrityskaupassa yhdistyivät kaksi toisiaan täydentävää yhtiötä, jotka sopivat strategisesti hyvin yhteen. Oraksen ja Hansan historiat kietoutuvat toisiinsa, ja jälkeenpäin ajatellen voidaan sanoa, että nämä kaksi oli tarkoitettu toisilleen. Molemmat yhtiöt tulivat jo ennen voimien yhdistämistä tunnetuiksi laadukkaiden tuotteiden valmistajina, arvostettujen brändien omistajina ja kilpailukykyisinä toimijoina pitämällä yllä vahvoja markkina-asemia toisiaan täydentävillä markkinoilla. Oras nousi johtavaan asemaan Pohjoismaissa, ja Hansa puolestaan oli alan johtava brändi Manner-Euroopassa. Uusi Oras Group kaksin kertaisti yhtiön koon. Oraksen ja Hansan integrointi aloitettiin välittömästi yrityskaupan solmimisen jälkeen. Lopullinen tavoite on yksi yhtiö, jolla on kaksi vahvaa brändiä. Tätä kohti on kuljettu päättäväisesti lokakuusta 2013 lähtien. Integrointi aloitettiin Uusi Oras Group kaksinkertaisti yhtiön koon. tutkimalla, analysoimalla ja pyrkimällä ymmärtämään erikseen sekä Oraksen että Hansan nykytilaa. Analyysi toi esiin toiminta tapoja ja mahdollisia synergiaetuja sekä tulevaisuuden kehittämiskohteita. Yli 50 hanavalmistuksen ammattilaista työskenteli väsymättä selvittääkseen kummankin yhtiön parhaat käytännöt. Tämän tutkimuksen perusteella toimintatiimit ehdottivat integrointia koskevia toimintasuunnitelmia. Integrointisuunnitelman ensimmäiset 100 päivää osoittivat yrityskaupan alkuperäiset perusteet oikeiksi: kaupalla yhdistettiin kaksi brändiä, jotka pystyvät yhdessä saavuttamaan myyntiin, toimintoihin ja tuotevalikoimiin liittyvät markkinaasemat ja synergiaedut, joita kumpikaan ei olisi pystynyt saavuttamaan yksin. Oras Group on nyt konserni, jonka vuosittainen liikevaihto on neljännesmiljardi euroa. Sillä on toimintaa 20 maassa, ja se työllistää lähes henkilöä. Uusi yhtiökokonaisuus pystyy saavuttamaan selviä synergiaetuja jakelukanavien laajennuksen, toisiaan täydentävien tuotevalikoimien hyödyntämisen sekä toiminnan suurtuotannon etujen myötä. Muutosten toteutusnopeus vaihtelee toiminnoittain, ja tärkein yhteensovitus tapahtuu yrityskulttuurissa. Jotta Oras Group menestyisi, johdon on luotsattava yhtiötä yhtenäisesti ja johdonmukaisesti, ja koko henkilöstön on työskenneltävä yhteisten arvojen mukaisesti yhteisiä päämääriä kohti. Oras Groupin kaksi arvokkainta kilpailuvalttia ovat kiistattomasti kuuman punainen Oras ja viileän sininen Hansa. Punainen ja sininen ovat kautta hanojen historian olleet veden lämpötilaa kuvaavat värit! Vuosikatsaus

18 Portfolioyhtiöt Oras Group Pohjoismaiden markkinajohtajasta eurooppalaisten hanavalmistajien ykkösketjuun Oras Investin omistus 100 % Vuodesta 1945 Oras Group on johtava eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja Pohjolassa ja johtavien yritysten joukossa Manner-Euroopassa. Syyskuun 30. päivänä 2013 Oras osti saksalaisen hanavalmistajan Hansa Metallwerke AG:n tytäryhtiöineen, ja yhdessä yritykset muodostavat uuden Oras Groupin. Yrityskaupan myötä Oras Groupista tuli toimialan todellinen pelintekijä Euroopassa, ja sillä on strateginen asema ja tarvittava mittakaavaetu useilla Euroopan markkinoilla. Katsaus vuoteen 2013 Oras Groupin liikevaihto oli 156,7 miljoonaa euroa (131,1) sekä liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa, joka oli 5,6 % liikevaihdosta (17,2 miljoonaa euroa ja 13,1 %). Kokonaismarkkinoiden laskusta huolimatta Oras Group saavutti kasvua elektronisissa hanoissa sekä älyhanoissa. Koska yritys kasvatti strategisesti tärkeimpien tuoteryhmien myyntiä, yrityksen strateginen asema vahvistui. Kehitys oli positiivista erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. 16

19 Vuosi 2013 tulee jäämään merkittäväksi virstanpylvääksi yrityksen historiaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Oras panosti voimakkaasti tuotekehitykseen ja toi markkinoille ensimmäisen aallon uutta vesikalustestandardia edustavaa tuotteistoa, Oras Optima -tuoteperheen. Tässä tuoteperheessä yhdistyvät älykkäät, käyttäjäystävälliset, vettä ja energiaa säästävät ratkaisut, jotka perustuvat Oras Groupin erityisosaamisiin. Ensimmäiset markkinoilta saadut palautteet ovat erittäin positiivisia. Toiseksi, yritys kaksinkertaisti kokonsa ostamalla saksalaisen hanavalmistajan Hansa Metallwerke AG tytäryhtiöineen. Hansa siirtyi Oraksen omistukseen Yhdessä yritykset muodostavat uuden Oras Groupin. Liikevaihto 156,7 milj. euroa Viimeisen vuosineljänneksen aikana viitisenkymmentä esimiestä osallistui konsernin integraatiosuunnitelmaa laatineiden työryhmien työskentelyyn. Kolmen kuukauden ajan molempien yritysten toimintatapoja analysoitiin ja parhaita käytäntöjä tunnistettiin. Tulevaisuuden näkymät Konsernin päämarkkinoilla ei ole odotettavissa kasvua. Vähäisiä positiivisia merkkejä talouden hitaasta elpymisestä on näkyvissä, mutta vaikutus vesikalustemarkkinoihin tulee pitkähköllä viiveellä. Markkinat ovat pitkittyneen talouskriisin aikana pirstaloituneet yhä voimakkaammin, ja uusia jakeluteitä, tuotemerkkejä ja toimintatapoja on ilmaantunut Euroopan markkinoille. Oraksen ja Hansan yhdistymisen myötä Oras Group harppaa Pohjolan markkinajohtajuuden lisäksi merkittäväksi eurooppalaiseksi hanavalmistajaksi ja selkeästi vahvistaa asemaansa Manner-Euroopassa. Konsernin molempia brändejä Orasta ja Hansaa vahvistetaan entisestään huolellisesti laadituilla ja toteutetuilla markkinakohtaisilla strategioilla. faktat&luvut Oras Groupin liikevaihdon kehitys milj. euroa Oras Group lyhyesti Liikevaihto: 156,7 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 16,3 milj. euroa Henkilöstö kauden lopussa: Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Pekka Kuusniemi 10 Oras Group (pro forma 2013) Liikevaihto: 252,7 milj. euroa Liikevoitto: 22,1 milj. euroa Vuosikatsaus

20 Portfolioyhtiöt Uponor kansainvälinen talotekniikan, LVI-ratkaisujen ja yhdyskuntatekniikan toimittaja Uponor on yksi johtavista rakennusten sisäilmastoja käyttövesijärjestelmien sekä yhdyskuntateknisten putkijärjestelmien toimittajista. Yhtiön tuotteita myydään noin sadassa maassa. Uponorin liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin: Talotekniikka Eurooppa, Talotekniikka Pohjois-Amerikka ja Uponor Infra. Oras Investin omistus 23 % Vuodesta 1999 Katsaus vuoteen 2013 Katsauskauden tapahtumista merkittävin oli Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyrityksen, Uponor Infra Oy:n perustaminen Yhteisyritykseen yhdistettiin molempien yhtiöiden yhdyskuntatekniset liiketoiminnat. Uponorin omistus tytäryhtiöstä on 55,3 % ja KWH-yhtymän 44,7 %. Vuoden merkittävimpiin investointeihin kuului Yhdysvaltain Minnesotassa sijaitsevan Apple Valleyn tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattaminen noin 15 prosentilla. Myös uuden, saumattoman alumiinisen komposiittiputken valmistukseen sekä muihin uusiin teknologioihin tehtiin merkittäviä investointeja Talotekniikka Eurooppa -segmentissä. Euroopan rakennusmarkkinoiden kehitys jatkui epävarmana vuonna 2013, vaikuttaen sekä talotekniikan että yhdyskuntatekniikan kysyntään. Pohjois-Amerikan liiketoimintaympäristö kehittyi vahvasti, mikä piristi alueen uudisrakennusmarkkinoita. 18

21 Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen kasvu oli 1,5 %. Euroopan haastava taloustilanne näkyi Talotekniikka Euroopan liikevaihdon epätyydyttävänä kehityksenä. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä todettu lupaava kehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja paikallisen tuotehyväksynnän tilapäinen menetys Ranskassa vielä vahvisti tätä vaikutusta. Talotekniikka Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana koko vuoden, ja ennätyksiä rikottiin niin myynnin kuin tuotannonkin puolella. Uponor Infran liikevaihto kasvoi yhteisyrityksen muodostamisen myötä. Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta olivat: Saksa 15,9 %, USA 15,8 %, Suomi 13,8 %, Ruotsi 9,5 % ja Kanada 6,1 %. Konsernin liikevoitto oli 50,2 milj. euroa, laskua 13,0 % edellisvuodesta. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 7,1 prosentista 5,5 prosenttiin. Liikevoiton laskuun edellisvuodesta vaikuttivat ennen kaikkea Uponor Infran integraatio- ja perustamiskustannukset sekä Ranskan tuotehyväksynnän menettäminen. Liikevaihto 906,0 milj. euroa Lähiajan näkymät Vuoden 2014 aikana tilanteen Uponorin päämarkkina-alueilla uskotaan kehittyvän eri suuntiin: Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskehityksen odotetaan jatkuvan vahvana, mikä lupaa kohtuullista kasvua myös rakennusmarkkinoilla. Euroopassa markkinatilanteen sen sijaan uskotaan jatkuvan tasaisena eikä rakennus- ja käyttövesiratkaisujen kysynnän odoteta kasvavan. Kehitys on jatkossakin epävakaata ja tilapäisten heilahdusten vaara on olemassa. Maailmantalouden megatrendien vanavedessä Uponor jatkaa lisäarvoa tuottavien, kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen markkinointia. Viime vuosina tarjontaa on uudistettu voimakkaasti. Odotuksena on, että uusien tuotteiden ja ratkaisujen myötä myynti kasvaa ja kannattavuus paranee. Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki uusien tilaisuuksien varalta. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla. Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta Suurimmat osakkeenomistajat Oras Invest Oy 22,6 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,1 % Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 4,0 % Sijoitusrahasto Nordea Nordenfonden 1,7 % Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1,3 % Sigrid Juséliuksen Säätiö 1,1 % Muut 62,3 % faktat&luvut 62,3 % 22,6 % 7,1 % 4,0 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % Uponor lyhyesti Liikevaihto: 906,0 milj. euroa Liikevoitto: 50,2 milj. euroa Henkilökunta keskimäärin: Toimitusjohtaja: Jyri Luomakoski Hallituksen puheenjohtaja: Jari Paasikivi Oras Invest Oy:n omistus Uponorissa Vuodesta 1999 Osuus osakepääomasta: 22,6 % Osuus äänimäärästä: 22,6 % Omistuksen markkina-arvo: 235,7 milj. euroa Vuosikatsaus

22 Portfolioyhtiöt Tikkurila on tarjonnut kestävää kauneutta vuodesta 1862 Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2010 Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman maaleja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen sekä kuluttajille että ammattilaisille. Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa maaleja, lakkoja ja efektituotteita sisätiloihin, puu-, kiviaines- ja metallipintojen maaleja ulkotiloihin sekä erilaisia maalaamiseen liittyviä palveluja. Tikkurilan brändit kuuluvat tunnetuimpiin maalituotemerkkeihin myyntialueillaan. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, ja ne muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila panostaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja. Tikkurilalla on tuotantoa kahdeksassa maassa. Eniten tuotantokapasiteettia on Venäjällä, joka on Tikkurilan suurin yksittäinen markkina. Vuoden 2013 kehitys Kysyntä jatkui melko vaisuna vuoden aikana, mikä näkyi vertailukautta pienempinä myyntivolyymeina kaikilla Tikkurilan päämarkkinoilla. Myynnin lasku johtui epävarmasta taloustilanteesta, rakentamisen vähenemisestä, asuntokaupan 20

23 hidastumisesta ja kuluttajien varovaisesta rahankäytöstä. Keskeisten markkinoiden talouskasvu jäi varsin alhaiseksi, arviolta alle prosenttiin. Lisäksi heikentyneet valuutat laskivat euromääräistä liikevaihtoa. Myyntimixin suotuisalla kehityksellä ja tietyillä markkinoilla tehdyillä hinnankorotuksilla oli puolestaan suotuisa vaikutus liikevaihtoon, jonka kokonaiskehitys jäi viime vuonna hieman vertailukautta alhaisemmalle tasolle. Operatiivinen kannattavuus säilyi vuonna 2013 vertailukauden erinomaisella tasolla. Kannattavuutta tukivat etenkin viime vuosina tehdyt rakennemuutokset, toiminnan tehostaminen ja vertailukautta alhaisempi kustannustaso. Markkinointikustannukset olivat hieman vertailukautta korkeammat ja vastasivat 14 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoprosentti oli 11 prosenttia konsernitasolla, ja se parani selvästi kaikissa Liikevaihto 653,0 milj. euroa raportointisegmenteissä lukuun ottamatta Venäjä-vetoista SBU Eastia, missä liikevaihdon lasku, korkeampi kustannustaso ja valuuttojen heikkeneminen rasittivat tulosta. Tulevaisuuden näkymät Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän melko vähäiseksi. Tikkurilan keskeisten markkinoiden eli Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin kaksi prosenttia vuonna Näihin arvioihin perustuen Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana. Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla. Oras Invest Oy 18,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9,1 % Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 5,6 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3,6 % Muut 63,6 % faktat&luvut Suurimpien osakkeenomistajien jakautuminen Tikkurilassa ,6 % Tikkurila lyhyesti Liikevaihto: 653,0 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 72,6 milj. euroa Henkilöstö keskimäärin: Puheenjohtaja: Jari Paasikivi Toimitusjohtaja: Erkki Järvinen 18,1 % 9,1 % 5,6 % 3,6 % Oras Invest Oy:n omistus Tikkurilassa Vuodesta 2010 Osuus osakepääomasta: 18,1 % Osuus äänimäärästä: 18,1 % Omistuksen markkina-arvo: 158,6 milj. euroa Vuosikatsaus

24 Portfolioyhtiöt Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Kemira on kansainvälinen kemian alan yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi. Olemme vahvimmillamme paperi- ja massateollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, kaivostoiminnassa ja vedenkäsittelyssä. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Henkilöstön määrä oli Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. Oras Investin omistus 18 % Vuodesta 2007 Katsaus vuoteen 2013 Kemira saattoi loppuun merkittäviä muutoksia matkalla kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi. Huhtikuussa Kemira terävöitti strategiaansa neljän avainalueen osalta: liiketoiminta, kasvu, maantieteellinen fokus ja innovaatio. Kemiran ainutlaatuisena strategiana on tarjota asiakkaailleen kemikaaleja teollisen veden laadun ja määrän hallintaan. Kemira myi useita ei ydinliiketoimintaan kuuluvia liiketoimintoja; osakkeensa Sachtlebenin yhteisyrityksestä, ChemSolutions-segmenttiin kuuluvan muurahaishappoliiketoiminnan ja Brasilian saostuskemikaaliliiketoiminnan. Toisaalta 3F yrityskauppa vahvisti asemiamme markkinoilla veden laadun ja määrän hallinnassa. Vuoden loppua kohden Kemira vankisti tuotantoverkostoaan tehdasinvestoinneilla Nanjingissa, Kiinassa sekä Dormagenissa, Saksassa. Nämä investoinnit vahvistavat Kemiran asemaa Kiinan paperimarkkinoilla ja tukevat Kemiran asemaa johtavana yrityksenä kunnallisessa ja teollisessa vedenkäsittelyssä Euroopan markkinoilla. 22

25 Vuonna 2012 Kemira asetti 60 miljoonan säästötavoitteen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman avulla vuoteen 2014 mennessä. Ohjelma etenee suunnitellusti ja ohjelman mukainen säästötavoite lähes saavutettiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät toimenpiteet tehostivat toimintaamme merkittävästi ja vahvistivat tasettamme vuonna Kemira jatkoi myös LEAN-toimintamallin implementoimista, jonka kautta yritys pystyy tehostamaan liiketoimintaasa sekä parantamaan kilpailukykyään selkeytyneiden prosessien ja alentuneiden kustannusten kautta. Lisäksi Kemira optimoi tuotantoverkostoa sulkemalla tai myymällä 18 tehdasta ja 2 tuotantolaitosta vuoden aikana. Kemiran liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 % Papersegmentin korkeampien myyntimäärien ansiosta. Oil & Miningsegmentin liikevaihto paikallisissa valuutoissa oli edellisen vuoden tasolla, kun Pohjois-Amerikan kasvaneet myyntimäärät kompensoivat kaivosteollisuudessa käytettävien vedenkäsittelykemikaalien heikkona jatkunutta markkinatilannetta. Municipal & Industrial-segmentin liikevaihtoon vaikutti osittan uuden liiketoimintamallin käynnistäminen, jonka odotetaan parantavan segmentin kannattavuutta. Kemiran liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja kavoi 6 % korkeampien myyntimäärien Liikevaihto 2 229,1 milj. euroa ja Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kiinteiden kustannussäästöjen ansiosta. Kemiran sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi merkittävästi 11,9 %:iin (10,0 %) vuoden aikana. Lisäksi Kemiran operatiivisen toiminnan rahavirta oli yli 200 miljoona euroa ja nettovelka pieneni 15 %:lla 456 miljoonaan euroon (532). Näkymät Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden sekä kassavirran parantamiseen. Lisäksi yhtiö jatkaa investointeja varmistaakseen liiketoiminnan kasvun veden laadun ja määrän hallinnassa. Kemira odottaa vuoden 2014 liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien olevan jonkin verran korkeampi vuoteen 2013 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan korkeampi vuoteen 2013 verrattuna. KEMIRAN NÄKYMÄ MÄÄRITELMÄ Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % 5 % tai 0 % -5 % Korkeampi/alhaisempi 5 % 15 % tai -5 % -15 % Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 % faktat&luvut Suurimpien osakkeenomistajien jakautuminen Kemirassa ,4 % Oras Invest Oy 18,2 % Solidium Oy 16,7 % Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 6,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,5 % Kemira Oyj 2,1 % Muut 54,4 % 18,2 % 6,1 % 2,5 % 2,1 % 16,7 % Kemira lyhyesti Liikevaihto: 2 229,1 milj. euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 164,2 milj. euroa Henkilöstöä keskimäärin: Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Viinanen Toimitusjohtaja: Wolfgang Büchele Oras Invest Oy:n omistus Kemirassa Vuodesta 2007 Osuus osakepääomasta: 18,2 % Osuus äänimäärästä: 18,2 % Omistuksen markkina-arvo: 343,9 milj. euroa Vuosikatsaus

26 Nettovarallisuuden kasvu ja osinkotuotot luovat omistuksen kokonaisarvon. Oras Invest tähtää omistajien kokonaistuottoon, joka on enemmän kuin pääomakustannukset suhdannekierron aikana. Pitkän aikavälin tavoitteet 24

27 Tilinpäätöstiivistelmä Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Hallitus Henkilöstö Hallintoperiaatteet Vuosikatsaus

28 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tuloslaskelma fas Oras Invest Oy (EUR) Liikevaihto , ,00 Henkilöstökulut , ,56 Poistot , ,34 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,82 Satunnaiset erät +/ , ,00 Voitto ennen veroja , ,82 Tilinpäätössiirrot 1 888, ,20 Tuloverot , ,13 Tilikauden voitto , ,49 26

29 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön tase fas Oras Invest Oy (EUR) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,76 Aineelliset hyödykkeet , ,24 Osuudet konserniyrityksissä , ,51 Muut sijoitukset , , , ,95 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset , ,93 Lyhytaikaiset saamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,68 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , , , ,62 Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 888,20 Vieras pääoma Pitkäaikainen , ,32 Lyhytaikainen , , , ,86 Vastattavaa yhteensä , ,68 Vuosikatsaus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat luettavissa englannin- ja suomenkielisinä myös yrityksemme verkkosivuilla osoitteessa orasinvest.fi Vuosikatsaus

30 Tilinpäätöstiivistelmä Emoyhtiön rahavirtalaskelma fas Oras Invest Oy (1000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys( )/vähennys (+) 8 1 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys ( )/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 3 16 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta

31 Tilinpäätöstiivistelmä Oras Invest Oy (1000 euroa) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3 Investointien rahavirta 0 3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Saatu konserniavustus Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) /vähennys ( ) 6 96 Rahavarat tilikauden alusssa Rahavarat tilikauden lopussa Vuosikatsaus

32 Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi s. 1944, insinööri Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy, vuodesta 2004 hallituksen jäsen, Liikesivistysrahasto, vuodesta 2003 hallituksen puheenjohtaja, Kemira, Eerik Paasikivi s. 1983, kauppatieteiden yo., Turun kauppakorkeakoulu Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, Erkki Paasikiven säätiö, vuodesta 2008, varapuheenjohtaja vuodesta 2010 hallituksen puheenjohtaja, Wate Oy, vuodesta 2007 Risto Paasikivi s. 1976, BA International Business (RBS London) Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2012 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, Erkki Paasikiviven säätiö, vuodesta 2010 hallituksen jäsen, NextStone, vuodesta Vesa Puttonen s. 1966, KTT Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Suomen Jääkiekkoliitto, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Taaleritehdas, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Suomi-Yhtiö, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Pörssisäätiö, vuodesta 2011 hallituksen jäsen, Rocla, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2006 Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp s. 1948, Saksan kansalainen, University of Freiburg/ Germany, M.Sc. (Econ.), Ph.D. Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, E. Merek KG, Darmstadt/ Saksa, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2012 hallintoneuvoston jäsen, M.A.X. Automation AG, Duesseldorf/Saksa asti hallituksen puheenjohtaja, Travel Asset Group, Lontoo, vuodesta 2007 hallintoneuvoston puheenjohtaja, Fortas AG, Roesrath/ Saksa, vuodesta 2000

33 Henkilöstö Kaj Paasikivi s. 1968, B.Sc. (Business Administration, Woodbury University), MBA (Helsingin kauppakorkeakoulu) Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, Oras Oy, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2010 hallituksen puheenjohtaja, NextStone, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2006 Toimitusjohtaja Jari Paasikivi s. 1954, KTM Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Kemira, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, vuodessa 2014 hallituksen puheenjohtaja, Oras Oy, vuodesta 2013 hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuus, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto, vuodesta 2013 hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila, vuodesta 2010 COO Annika Paasikivi s. 1975, BA International Business (EBS London), M.Sc. Global Politics (University of Southampton) Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, Uponor, vuodesta 2014 hallituksen jäsen, Oras Oy, vuodesta 2012 hallituksen jäsen, Finow, vuodesta 2007 hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, Christoph Vitzthum s. 1969, M.Sc. (Econ), MBA (Massachusetts Institute of Technology) Toimitusjohtaja, Fazer Oy, vuodesta 2013 Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Oras Invest Oy, vuodesta 2013 hallituksen jäsen, NCC, vuodesta 2010 Talousjohtaja Tuula Ylhäinen s. 1955, KTM Johdon assistentti Susanne Cronstedt s. 1965, QBA Vuosikatsaus

34 Hallintoperiaatteet Oras Invest Oy on Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Se noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, joka pohjautuu Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Oras Invest Oy on Oras Invest -konsernin emoyhtiö. Siinä ominaisuudessa se vastaa konsernin toiminnan kehittämisestä ja hoitaa konsernin taloudellisen raportoinnin sekä antaa tukea konserniyhtiöille talous-, laki- ja hallintoasioissa. Konserni muodostuu useista itsenäisistä alakonserneista ja erillisistä yhtiöistä. Alakonsernien ja yksittäisten yhtiöiden toimintaa koskevat päätökset tehdään näiden yhtiöiden päättävissä elimissä. Oras Invest toteuttaa omistajuuttaan tytärja osakkuusyhtiöissä hallituksensa näiden päättäviin elimiin vuosittain valitsemien edustajien kautta. Yhtiökokous Oras Investin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista: yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tilinpäätöksen vahvistamisesta osingonjaosta hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta. Vitzthum valittiin hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja suunnittelee ja johtaa yhtiön toimintaa sekä vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Palkat ja palkkiot Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuodeksi kerrallaan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista sekä vahvistaa muun johdon palkat, kannustimet ja edut. Valvontajärjestelmät Oras Investin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, pää vastuullisina tilintarkastajina KHT Minna Toivonen ja KHT Heikki Ilkka. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön johdolle ja hallitukselle. Hallitus Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata yhtiön toimintoja tavalla, joka pitkällä aikavälillä varmistaa voiton tuottamisen osakkeenomistajille ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa heidät valitaan, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Huhtikuussa 2013 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä: Pekka Paasikiven, Eerik Paasikiven, Kaj Paasikiven, Vesa Puttosen ja Frank Stangenberg-Haverkampin. Christoph 32

35

36 ORAS INVEST OY Fabianinkatu 14 A, 4. krs Helsinki Puhelin Johdon assistentti Susanne Cronstedt Puhelin

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa, USA:ssa edelleen heikko markkinatilanne Kysyntä jatkui hyvänä Sekä taloteknisten että yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2012. perheyritys TEOLLINEN OMISTAJA

Vuosikatsaus 2012. perheyritys TEOLLINEN OMISTAJA Vuosikatsaus 2012 perheyritys TEOLLINEN OMISTAJA sivu 8 sivu 12 sivu 22 sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 Oras Investin vuosi 2012... 2 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 Missio....

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 24.4.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 IR: Päivi Antola, tel +358 10 862 1140 1 Hyvä kehitys jatkui neljännelle neljännekselle Jatkavien liiketoimintojen liikevaihto nousi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 8.5.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot