HANKE TOTEUTUSAIKA HYÖDYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKE TOTEUTUSAIKA HYÖDYT"

Transkriptio

1 Työjärjestelyjen läpikäynti kaupunginkansliassa 6/2011 edelleen Sivistystoimelta hallinnon sihteerin palkkakuluja (30 %) Toimistosihteerin palkasta 50 % Merikanto-opistolta Tehtävänkuvien selkeyttäminen Sähköisten palveluiden hyödyntäminen ja asianhallinnan yhteisen ohjeistuksen laatiminen Kesä 2011 edelleen Työajan säästö Kuntien Tiera Oy:n laatima nykytilaanalyysi 6/2011 9/2011, raportti KH:lle Tietohallinnon kehittäminen ja työn tehostaminen

2 / HAITAT Terveyskeskuksen Titania ohjelmiston suora linjayhteys palkkahallinnon Pegasos ohjelmaan 2012 Nopeuttaa palkanmaksua edeltäviä toimenpiteitä Ei vaikuta kulurakenteeseen Sähköinen laskutus 2012 vaiheittain Lisää kuluja Toimivat laitteet tietotekniikassa ja monistuksessa Työprosessien kehittäminen ja työn tarkoituksenmukainen jakaminen Säästää työaikaa Keskeisen tt:n osa-aikaistaminen ilman rekrytointia Säästö palkkakuluissa Vaara, että sisäinen tarkastustoiminta alv. ynm asioissa vähenee ja kulut tältä osin lisääntyvät

3 Kotihoidon rakenteen ja toimintatapojen kehittäminen 1.Kotihoidon osaamisen lisääminen sisällöllisin koulutuksin ja analyysein sekä henkilöstön rekrytoinnin kohdentaminen palvelemaan muutosta 2.Etsitään koko kaupungin alueen palvelutarpeen ratkaisemiseksi räätälöityjä ratkaisuja 3.Kehitetään prosessina kotiutusta ja siirtymistä palveluiden piiriin siten, että odotusajat lyhenevät merkittävästi Toteutus tapahtuu kolmena eri osiona Samalla kustannuksella vaikuttavampia toimenpiteitä ja enemmän palveluita kuntalaisille

4 IT-teknologia-hanke Virtain lukion laitteistot ja tietoverkot tietoyhteiskuntakelpoisiksi KELPO-hanke / Erityisopetuksen kehittäminen uuden perusopetuslain mukaiseksi Opetuksen tason nostaminen Varautuminen mm. tuleviin tietokoneella suoritettaviin yokirjoituksiin Yleis- ja erityisopetuksen yhteistyön kehittäminen Joustavien opetuskäytäntöjen kehittäminen Varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin Moniammatillinen yhteistyö Kuljetussuunnitelman laadinta Kuljetussuunnitelma ja kuljetusten kilpailutus tulevaksi 3 v. + 1 v. optio Ruokahuoltoselvitys edelleen Synergiahyödyt eri osastojen ruokahuollon järjestämisessä Hyvinvointistrategiatyö Suunnitelma valmistunut Lautakunnilla lausunnoilla Eri osastojen toiminnan yhteenniveltäminen Hyvinvointikertomuksen laadinta osana tilinpäätöstä ja toiminnan arviointia

5 SIVISTYSTOIMI HANKE TOTEUTUSAIKA HYÖDYT Kansalaisopistoyhteistyö ja saadut erityisavustukset Yläkoulun ja lukion yhteinen rehtorin virka Lv Lv Monipuolisempi opetustarjonta Mahdollisuus tarjota erityisryhmille tuettua koulutusta Säästöjä henkilöstökuluissa Kiertävän englanninopettajan viran täyttämättä jättäminen Perusopetuksen 1-6 luokkien tuntikehyksen pienentäminen 1 viikkotunnilla Kirjaston työpanoksen myynti TAMK:lle alkaen Säästöjä henkilöstökuluissa alkaen Säästöä henkilöstökuluissa alkaen Säästöä henkilöstökuluissa

6 HANKE Opettajien toimipisteet Opettajien kimppakyydit Postitus- ja kuljetusmaksujen minimoiminen Monistus tarkkailussa Oppilasmaksujen tehokas perintä ja seuranta Talousarvion seuranta Stipendi ja soitinrahaston käyttö ja kartuttaminen Kotien ja vanhempainyhdistysten rooli Valtion erillisrahoitusten aktiivinen hakeminen HYÖDYT / HAITAT Opettajien sijoittelu toimialueella kustannus-tehokkaasti matkakustannukset minimoiden Yhteiskuljetukset Työpäivät pitenevät vailla korvausta Opettajat toimivat kuriireina ja kuljetusfirmana Monistuskoneissa omat koodit seuranta Tulot toteutuneet lähes täysimääräisesti Seurataan kuukausittain Rahaston kartuttaminen monin eri keinoin Soitinpankki vuokratuloja Taloudellisuustalkoot Tuotoilla tuettu orkesterileiriä ja jaettu stipendejä Avustusta myönnetty v alkaen joka vuosi Kuluvan vuonna euroa

7 HANKE Tuntiresurssien tehokas käyttö HYÖDYT / HAITAT Oppilaspaikkoja pyritään järjestämään kaikille soveltuvuustestissä hyväksytyn pistemäärän saaneille hakijoille Tuntikehyksen tehokas käyttäminen, vasta-alkajille 30 min /viikko (suositus 45 min / viikko) Pienimmät valmennusryhmiin jolloin saadaan mahdollisimman monta hyväksyttyä taloon sisälle ja lisää maksavia asiakkaita Yksikkökustannukset alle valtakunnallisen keskiarvon Kustannustehokkuus yksikköhinnoissa Hallintohenkilökunta mitoitettu minimiin Virtain kaupungin osuus budjetista 25 % ja loput 75 % maksavat sopimuskunnat Kuluja saadaan Virtain osalta pienemmäksi vain vähentämällä opetusta

8 Uimarantojen hoidon uudelleen organisointi Yleisten alueiden aluekartoitus / hoitoluokituksen laatiminen Valaistuksen ja valaistuksen ohjausjärjestelmän uudistaminen Katujen korjausohjelman toteuttaminen Valmistelu meneillään, käytäntöön 2012 Valmistelu meneillään, käyttöön 2012 Valmistelu aloitettu, toteutus vaiheittain vuoteen 2017 saakka Jatkuva toiminto Kalliit ja käytännössä tarpeettomat vesitutkimukset ja sukeltajien tarkastukset voidaan jättää tekemättä uimapaikkojen käytettävyyden kärsimättä Vähenevien resurssien aikana osataan suunnata toimenpiteet oikeisiin kohteisiin Energian säästö katuvalaistuksessa sähkön hinnan nousun jatkuessa samalla, kun ErPdirektiivin velvoittamana joudu-taan luopumaan mm. elohopealamppuisista valaistusjärjestelmistä Tuloksia saavutetaan pienemmillä investoinneilla, kun korjaustoimenpiteet tehdään ajoissa Kunnossapito myös vaatii sitä vähemmän mitä parempikuntoinen katuverkko on

9 Siivoustyön mitoitus Valmistuu 2011 Henkilöstömäärän tarve jo vähentynyt Mitoituksen valmistututtua voidaan arvioida kokonaisuus eli henkilöitä sijoitetaan kohteiden resurssien tarpeet huomioiden Osa toimista voidaan mahdollisesti jättää täyttämättä Laitoshuollon / kiinteistöhoidon kehittäminen yhteistyössä Tilapalvelun taloudenhallinnan kehittäminen / erikoisammattitutkinnon opinnäyte Oman rakennustoiminnan kehittäminen / erikoisammattitutkinnon opinnäyte Kiinteistöjen korjaustoimen dokumentointi Suunnitelma tekeillä Suunnittelu aloitettu, opinnäyte keväällä 2013 Osaamisen laajentaminen lisää kiinteistönpidon laatua ja toisaalta tehokkuutta

10 Kaukolämpölaitoksen pääkattilan uusiminen / laitoksen saneeraus Vuotovesiselvitys / jätevesiverkoston kunnostus-suunnitelma Luonnosvaiheessa Toimintavarmuuden parantu-minen puhdistamon prosessissa Vuotovesien vähentäminen vähentää energia-, huolto- ja laitekuluja sekä lisää toimintavarmuutta puhdistamon prosessissa ja vähentää ympäristökuormitusta Riskien arviointi kaiken toiminnan osalta, perehdytysopas Parantaa työskentelyolosuhteita, vähentää tapaturmien vaaraa

11 Strategisen alueidenkäytön suunnitelman laatiminen Rakennus- ja maa-ainestaksojen tarkistus Selvitys alueellisen rakennusvalvonnan toimintaedellytyksistä Taloudellinen hyöty toteutuu pidemmällä aikajaksolla Suunnitelma edesauttaa ja nopeuttaa maankäytön yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja toteuttamista 2011 (voimaan 2012) Edesauttaa kustannustason noususta aiheutuvien toimintakulujen nousun ja maksutuottojen suhteen säilymistä vähintäänkin ennallaan 2011 Yhteistyöllä saavutetaan laadukas ja toimintavarma palvelutaso Tarkastusmestarin työprosessin kehittäminen mobiilitekniikan avulla 2011 Tehostaa ajankäyttöä Tuo lisää aikaa asiakaspalveluun Tietojen tallentaminen reaaliaikaistuu

12 Nykyisen öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen hakkeeseen perustuvaan lämmöntuotantoon Palvelu- ja toimintaprosessien kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa parantamalla Liiketoimintatiedon laadun ja hallinnan kehittäminen Laskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn tehostaminen Siirtyminen mobiilivaihteeseen Avustuksella toteutettuna investoinnin takaisinmaksuaika n. 2 ½ vuotta, jonka jälkeen saatava säästö n / vuosi Vähentää päällekkäisen työn määrää sekä tuo tarvittavan tiedon helpommin saataville parantaen näin myös asiakaspalvelun laatua Kasvavien asiakasmäärien myyntiin ja laskutukseen liittyvä asiakaspalvelu pystytään tässä vaiheessa hoitamaan ilman lisäresursseja Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointi ja tuottavuus toisiaan tukevia käsitteitä Sairauspoissaolojen väheneminen Liikevaihdon kasvattaminen markkinointia tehostamalla ja palveluja kehittämällä alkaen markkinointipäällikkö sosiaalinen nuorisotyö Palveluiden kysynnän ja liikevaihdon kasvaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille

Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 TOTEUMASEURANTA 12/2013 Hallinto- ja talousosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: - 110 000 (alkup.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Osavuosikatsaus II/2015

Talousarvio 2015 Osavuosikatsaus II/2015 Talousarvio 215 Osavuosikatsaus II/215 Kaupunginvaltuusto 29.9.215 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 6 3. PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN... 1 4.

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014

Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014 Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014 Kunnanhallitus 13.10.2014 305 Kunnanvaltuusto 20.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMAN TOTEUMA 3 1.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelma 2014-2016

Talouden tasapainotusohjelma 2014-2016 Talouden tasapainotusohjelma 2014-2016 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 27.3.2014 21 Yhtymähallitus 23.4.2014 Pta-liite 17 Yhtymäkokous 23.4.2014 Pta-liite 5 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 203-206 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kunnanvaltuustolle

Siilinjärven kunta. Kunnanvaltuustolle Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2015 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELO- KUUSSA 2015 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset. Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Vuoden 2009 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset 795/02.06.01/2010 Kaupunginhallitus 01.11.2010 678 Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02-778

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3)

RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) 45-1 H E I N Ä VE D E N K U N T A Rakennustarkastus RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5020 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja T O IM IN T A -A

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 OSA TA203-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV:ssa 02.2.202), maapohjavuokrien määrärahamuutokset (KV 7 2..203) ja Kummelin liiketoimintaoston kaupungille

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014 Iin kunnan väliraportti 31.7.2014 Julkaistu 25.9.2014 2 Iin kunnan väliraportointi 31.7.2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2014 talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lapuan kaupunki. Talouden ja toiminnan toteutuminen Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 31.8.2014 2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2014 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden

Lisätiedot

Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / 2014

Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / 2014 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / Sisällys Yleistä... 1 Tuloslaskelma... 2 Henkilöstö... 3 Henkilöstömäärän kehitys 31.12.2013 30.4.... 3 Sairauspoissaolojen kehitys 2013 -... 4 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2010 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. TALOUSTILANNE... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT... 5 2.1 TULOSLASKELMA...5 2.2 RAHOITUSLASKELMA...6

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen kunta. Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen kunta. Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014 MUHOKSEN KUNTA Muhoksen kunta Osavuosikatsaus 1.1 30.4.2014 Kunnanhallitus käsittely 9.6.2014 / 243, valtuusto käsittely 16.6.2014 Kunnanjohtajan katsaus 1 2 2. TOIMINTAKAUDEN TULOS 1.1-30.4.2014 Tässä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009 TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 2012 TULOALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...10

Lisätiedot

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden

Lisätiedot