TIEDOTE/ Helmikuu KASPERI Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE/ Helmikuu 2011. KASPERI Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET"

Transkriptio

1 KASPERI Väli-Sumen lasten, nurten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET Talviset terveiset Kasperilta Kiireinen lppuvusi n takana ja kyllähän sieltä lppuvuden salta nusee mieleen aivan upeasti kaiken muun peruskehittämistyön hessa tteuttamanne teemaseminaarit, jista n vinut lla ylpeä missä vain. Seminaarit livat myös tiedtuksellisesti kk Kasperille tdella is juttu. Nyt kun kaikki nrmaalia työtä stkeneet hankekuvit vat nnellisesti hitse, vi myös täällä hankejhdssakin keskittyä leelliseen. Vaikka timinta-aikaa n vielä hyvin jäljellä, katse käy j khti hankkeemme päättymistäkin. Nyt n entistä tärkeämpää miettiä sitä, miten kaikki Kasperin puitteissa tehty hien kehittämistyö visi jatkua tavalla tai tisella myös hankeajan jälkeen. Juurruttaminen n varmasti lpputyöskentelyn avainsana ja siinä tärkeässä rlissa n työn tulsten arviinti ja siitä raprtinti sekä siitä hulehtiminen, että kytkentä perustyöhön kunnissa ja kuntayhtymissä n riittävän vahva eikä kehittämistyö pääse eristäytymään perustyöstä. Kehittämistyön tulsten esiin nstamiseen ja niiden kuvaamiseen lemme saamassa hankkeen lppuajalle tukea THL:n käynnistämältä Innkylä - kknaisuudelta ja Innkylän timijat tulevat mukaan vetämään arviintityöpajja meille maaliskuussa ja kesäkuussa. Innkylän käyttämä menetelmä auttaa myös kehittämistyön tulsten juurruttamisessa ja jatkuvuuden turvaamisessa, jten tamme varmasti avun kiitllisina vastaan. Tuki- ja hjauskäyntikierrs n alkanut. Kierrämme yhdessä kaikki sahankkeet ja keskustelemme hankekuulumisista ja mninaisista asiita liittyen hanke-elämään ja tulksiin. Näiden tapaamisten yhteydessä vimme phtia myös sitä, mitä timintatapja tai -käytänteitä hankkeestanne vitaisiin levittää Innkylän kautta laajempaan jakeluun. Niiden sahankkeiden kanssa, jilla tämä tapaamisaikamme n vasta arviintityöpajan jälkeen, vimme käydä keskustelua puhelimessa ja sähköpsteilla. Viimeisissä hankerypästapaamisissa n tarkitus vaihtaa tureimmat kuulumiset ja arviida rypästimintaa kaiken kaikkiaan. Tiveita mahdllisista vierailijista vitte lähettää vielä Kasperin suuntaan. Niitä n mahdllista tapaamiseen vielä kutsua. Terve-Ss messut pidetään Espssa ja siellä lasten ja nurten Kaste-hankkeilla n ma sast. Mikäli ma hankebudjetti sallii, messuille vi hyvin sallistua. Mietitään vielä miten Kasperi n sastlla esillä, sahankkeiden materiaaleja ja pstereita sinne myös jka tapauksessa saadaan esiin. Messuille sallistuvien kannattaa varautua myös lyhyeen päivystysvurn messusastlla. Lppuseminaari n tiistaina Tampereella. Tarkituksena n saattaa kehittämistyö vahvasti esille. Psterinäyttely palvelisi tässä asiassa erityisen hyvin. Ideita ja kmmentteja tämän esittelyn järjestämiseksi kannattaa esittää. Juha ja Kirsi 1

2 Tiedssa levia aikatauluja HELMIKUU Kasperin Ohry Tampere 15 Hyvinvintiseminaari Kuntatal, Helsinki MAALISKUU 7 Arviintityöpaja Tampere, Juvenes, Kkustila 1, Åkerlundinkatu Ssiaalialan asiantuntijapäivät, Helsinki 29 Rypäs III:n tapaaminen Tampereella TOUKOKUU 4 Rypäs II:n tapaaminen Tampereella 16 Raprtit ajalta tammikuu-huhtikuu Juhalle ja Kirsille 18 Rypäs I:n tapaaminen Vaasassa Terve Ss messut, Esp KESÄKUU 9 Arviintityöpaja, Tampere ELOKUU 30 Lppuseminaari, Tampere SYYSKUU 1 KASTEHELMI seminaari. Tampere. Esillä kaikki Väli-Sumen alueen Kaste-hankkeet. (Muutkin kuin Kasperi). Psteri esittely, jhn sahankkeet esille! Hankkeen päätösvaiheen aikatauluista tulee erillinen hjeistus myöhemmin! 2

3 Osahankkeiden kuulumisia POHJANMAAN PERHEKASTE KASTE FAMILJEPROJEKTET I ÖSTERBOTTEN Timinta n jatkunut vilkkaana ja paljn eri prsesseja n meneillään. Kevään 2011 aikana viedään eteenpäin ja jalkautetaan maakunnassa useita kehittämisprsesseja. Sumen ensimmäinen rutsinkielinen Ta Upp Orn (Hupu) kulututtajakulutuksesta n käyty 6 päivää ja yksi n vielä jäljellä. Kulutukseen sallistuneet 40 kuntien työntekijää vetävät Ta Upp Orn ryhmiä hankekunnissa ja ryhmiä ehditään vetää hankeaikana ainakin n 15. THL:n järjestämään Sumenkieliseen Hupu kulutukseen n lähdössä myös väkeä hankealueelta. Kasvatuskumppanuuskuluttajakulutukseen sallistuneet alkavat myös vetää ryhmiä Vaasassa. Vanhemmuuden tukemisryhmät vat jatkuneet kuten myös vanhemmuuden arviinnin kehittäminen ja lastensujelutarpeen selvityskulutukset. Myös perhetyön kehittäminen n hyvällä mallilla. Mnikulttuurisen työn kehittämississa Helmessä n asiakkaita riittänyt ja lisää yhteistyökumppaneita n saatu mukaan (mm. seurakunta). Uudet, ismmat tilat vat vielä etsinnässä. Pietarsaaressa n Luetaan yhdessä ryhmät timineet hyvin ja vertaisryhmät vat jatkuneet. Tina Halpin työskentelee 1.1. alkaen hankkeessa vain maanantaisin, tinen työntekijä saataneen kevään aikana Pietarsaareen. Närpiössä kehitetään avinta päiväktitimintaa, jtta se saataisiin käyntiin kevään aikana. Tyttöryhmä n timinut aktiivisesti sekä läksypajatiminta ja Luetaan yhdessä timinta. Rutsinkielinen vertaishjaaja kulutus järjestetään Närpiössä maaliskuussa. Vertaistukiryhmät maahanmuuttajille alkavat myös Närpiössä ja Vaasassa helmi-maaliskuussa. Resurssikulu n Pietarsaaressa lähtenyt hyvin käyntiin ja kulussa n tällä hetkellä viisi lasta. Resurssitiimiä käytetään myös maakunnassa. Jarm Ylinen lisää työaikaansa hankkeessa 40%:iin alkaen. Intensiivityötä n tehty Vaasan lastensujeluperheiden kanssa yhteistyössä perhehitajien kanssa. Keväällä n hankkeessa tulssa seuraavia kulutuksia: 3.2. Ktuttamisen keinja meillä ja muualla -seminaari Vaasassa Vertaishjaaja kulutus Närpiössä yhteistyössä Sumen Paklaisavun kanssa tukkuussa Barfi kulutus Vaasassa tukkuussa mnikulttuurisen työn kuudes seminaari Ta Upp Orn kulutukset ympäri maakuntaa Kasvatuuskumppanuuskulutukset Vaasassa Lisätietja prjektikrdinaattrilta, -työntekijöiltä sekä hankkeen nettisivulta: KASTEfamiljeprjektet_i_Osterbtten Nra Muti 3

4 ETELÄ-POHJANMAAN LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET -KEHITTÄMISHANKE Etelä-Phjanmaan lapset, nuret ja lapsiperheet -kehittämishanke HENKILÖSTÖMUUTOKSET Mirka Nisula jäänyt äitiyslmalle ja hänen sijaisenaan alittanut Sari Hintsa. Työharjittelut: IT-tradenmipiskelija Anne Rantala (Seinäjen ammattikrkeakulu) alitti työharjittelujaksnsa hankkeessa Ssiaalityön piskelija Tanja Penninkangas (Jyväskylän ylipist / Kkklan ylipistkeskus Chydenius) jatkaa harjittelujaksaan hankkeessa. AJANKOHTAISTA KEHITTÄMISTYÖSTÄ Perhetyön kehittäminen Perhetyön pilttitiminta (5 kk:n piltintijaks) tteutettiin neljällä yhteistiminta-alueella. Kussakin piltissa työskenteli hankerahituksella jk kehittäjämentr tai kehittäjätyöntekijä. Työtä tuettiin kullakin alueella paikallisella perhetyön pilttityöryhmällä sekä erillisellä kehittämistyön hjauksella, jhn kehittäjämentrit / kehittäjätyöntekijä sallistuivat. Kaksineuvisen (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi) piltin tavitteena li työn sisällöllinen kehittäminen, perhetyön kehittämistyön arviinti ja vertaisryhmien käynnistäminen. Kehittäjämentrina li Marianne Takala. Piltissa saavutettiin tavitteet ja helmenä määriteltiin perhetyöntekijän ja hjaajan työkuva, työn sisällöt ja rlit. Suunnitelma kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta. JIK:n (Jalasjärvi, Ilmajki, Kurikka) piltin tavitteena li rakenteiden yhdenmukaistaminen, yhteistyön kehittäminen ja mallinnus. Kehittäjämentrina piltissa li Anu Leinnen. Tavitteet saavutettiin ja helmeksi nstettiin perhekeskuksen rakenne ja tiimityöskentelymalli. Suunnitelma perhekeskustiminnan kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta. Järvi-Phjanmaan (Alajärvi, Sini, Vimpeli) piltin tavitteena li mnialaisen yhteistyön kehittäminen, ehkäisevän perhetyön vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen. Kehittäjämentrina piltissa työskenteli Leena Ojanperä. Tavitteet saavutettiin ja helmeksi tässä piltissa nstettiin intensiivisen perhetyön kkeilu / mallinnus, vertaisryhmätiminta. Suunnitelma kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta Suuphjan alueen (Kauhajki, Isjki, Karijki, Teuva) piltin tavitteena li kehittää ennaltaehkäisevää neuvlan perhetyötä perhekeskustimintamallin phjalle. Kehittäjäperhetyöntekijänä li Leena Huhtamäki. Tavitteet saavutettiin, mutta kehittämistyö jatkuu Selevä Paletin hankkeessa maaliskuun 2011 alkuun. Helmeksi nstettiin perhetupa-timinta ja neuvlan ennaltaehkäisevä perhetyö. Tulssa: Etelä-Phjanmaan sahanke järjestää keväällä 2011 työpajasarjan kuntien ja liikelaitskuntayhtymien ennaltaehkäisevää ja lastensujelun perhetyötä tekeville perhetyöntekijöille ja perhehjaajille. Näkökulmina vat vurvaikutus, ratkaisukeskeisyys ja työntekijöiden verkstllinen tuki. Sisältöjen lähtökhtana n työntekijöiden ma jaksaminen ( , ja ), perhetyön asiakassuhteet ( , , ja ) ja perhetyön dkumentaati ( ja ). 4

5 Verkkphjainen perhekeskus Väestöliitn kanssa n käynnistynyt yhteistyö Vastaam -palvelun (palvelusetelit) yhteydessä tehtävän työn mudssa. Etelä-Phjanmaan alueelle n stettu palveluseteleitä, jtka khdennetaan seuraavasti yhteistimintaalueittain/kunnittain: Tulssa: Laajennettuihin terveystarkistuksiin sallistuville vanhemmille Perhetyön asiakasperheiden vanhemmille Alakulun ppilashulln palveluita käyttävien lasten vanhemmille Neuvlan terveystarkastuksissa levien lasten vanhemmille Perheneuvlan palveluita käyttävien lasten vanhemmille Vastaam -palveluseteleiden käyttöönttkulutus Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Auli Rmppaiselta tai ja prjektikrdinaattri Sirpa Tumela-Jaskarilta tai Jalkautuvat palvelut Jalkautuvien palvelujen salta hankkeessa n käynnissä pilttitiminta niin neuvlassa, päiväkdissa kuin kuluilla. Piltinti Kuusikunissa Jalkautuvien palvelujen kehittämistyötä tteutetaan Kuusikuntien alueella (Alavus, Kurtane, Töysä, Ähtäri), jssa n käynnissä jalkautuvien palvelujen piltti. Piltin tavitteena n kehittää kuusikuntiin timintamalli nurten (13 17-vutiaiden) psyykkisen hyvinvinnin tukemiseksi ja nurten mielenterveyden hitamiseksi peruspalveluissa lähellä nurta ja perhettä sekä sana erityispalveluyksikkö Osviitan timintaa. Tavitteena n luda malli nurten mielenterveyden hitamiseen sana perusterveydenhulta. Piltinti kestää , jnka jälkeen timinnan jatkumisesta n keskusteltu paikallistaslla. Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Pöytälaakslta tai sähköpstitse Pilttineuvla Pajuluman pilttineuvlassa neuvlan perhetyö päättyi Perhetyöntekijä li pilttineuvlan perheiden käytettävissä yhden päivän / viikk. Kkeilun aikana perhetyötä annettiin yhteensä 16 perheeseen. Käyntejä perheissä li keskimäärin 4. Neuvlan perhetyötä saaneille perheille n tehty asiakaspalautekysely, jhn saadaan vastaukset tammikuussa Neuvlan perhetyöstä n tehty mallinnusta, jta jatketaan edelleen mm. asiakaspalautteen phjalta. Neuvlan perhetyö jatkuu Seinäjella kaupungin perhetyön uudelleen rganisitumisen myötä. Hanke n mukana kehittämässä neuvlan perhetyötä mm. vertaisryhmätiminnan mahdllisessa käynnistämisessä sekä kirjaamiseen liittyvien käytäntöjen selvittämisellä. Lisätietja vi tiedustella prjektikrdinaattri Sirpa Tumela-Jaskarilta Pilttikulut Psykssiaalisella työtteella kk perhe mukana 5

6 Pilttikulujen kk henkilökunnalle ja lähiverkstille tarjttiin syksyn aikana kahden iltapäivän käsittävä Hulen puheeksi ttaminen kulutus sekä itsetuhisuuden havaitseminen- kulutus. Vanhempainyhdistysten timintatapjen kartitusta sekä kulun ja kdin yhteistyö -kysely pilttikulujen vanhempaintimikunnille Kuluyhteistyö nuristimen, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Hankkeen prjektityöntekijä n sallistunut neljän kulun ppilashultryhmiin. Caset vat hjautuneet hankkeen prjektityöntekijälle ppilashulttyöryhmien kautta. Suunnitteilla: On mietitty syrjäytymisen ehkäisy -ajatuksella mm. iltakerhja, jka lisi avin kaikille halukkaille. Irti huumeista ry. ja Terveys ry. vat lleet mukana palavereissa, jissa n neuvteltu Tivlanrannan yhtenäiskululle timinnallista vanhempainiltaa. Lisäsi suunnitteilla n keväälle 2011 kululaisille suunnattu mp -päivä ja ajkrtti/ päihteet luent sekä illalla vanhemmille suunnattu ilta, jssa keskitytään päihteet / huumeet -teemihin Walking cafe -menetelmän avulla. Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Pöytälaakslta Pilttipäiväkdit Hyvinviva lapsi työprsessin kehittämistä jatketaan pilttityöskentelynä Seinäjella. Kehittämistimintaa n alitettu myös Lapualla. Marraskuun yhteisöillassa käsiteltiin työprsessin mallinnusta. Lapualla päiväkdeissa n tteutunut ryhmävierailuja sekä tinen yhteisöilta. Kuluneena syksynä maakunnan alueella kulutettiin kasvatuskumppanuuden kuluttajia. Syksyllä käynnistyi uutena timintana varhaiskasvatuksen esimiehille säännöllisesti tteutuvat esimiesten työpajat, jiden tapaamiset jatkuvat kevääseen 2010 saakka. Omaishitajuuden vertaisryhmän työpajat vat myös tteutuneet kerran kuukaudessa Hankkeen prjektityöntekijä n sallistunut kulutussuunnitteluun ja luentjen pitn eri yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten Seinäjen Ammattikrkeakulu ja yhteistyötä n myös Lapuan Kristillisen pistn kanssa. Lisätietja käynnissä levista ryhmistä ja alueemme kasvatuskumppanuuden peruskurssien kuluttajista vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Hintsalta tai sähköpstitse JÄRJESTETYT KOULUTUKSET: NEPSY kulutus: 28.9 ja 7.10 Seinäjella. Kulutukseen sallistui kuntien ja liikelaitskuntayhtymien, perusterveydenhulln, ssiaalitimen, sivistystimen, Eskn ssiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sairaanhitpiirin työntekijöitä. Lisäksi kulutukseen sallistui usea vanhempi. HUPU - ja itsetuhisuuden havaitseminen- kulutukset Lintuviidan, Rastipuistn ja Tuklanpuistn alakulut: ja Tivlanrannan yhtenäiskulu: ja Kasvatuskumppanuus kulutus: , Seinäjki 6

7 TIEDOTE/ Helmikuu Vaasa Kasvatuskumppanuuden kuluttaja kulutus järjestettiin yhteistyössä Phjanmaan Perhekasteen, Selevä Paletti ja Etelä-Phjanmaan lapset, nuret ja lapsiperheen-hankkeen yhteistyönä. Kulutukseen sallistui Etelä-Phjanmaan ja Phjanmaan maakunnista yhteensä 18 timijaa. Kulutukseen sallistuneet syvensivät kasvatuskumppanuuden kuluttajakulutuksessa maa ppimisprsessiaan kasvatuskumppanuudesta. Kasvatuskumppanuus peruskulutus: Ensimmäiset kulutukset vat tteutuneet , ja Kulutuksessa mukana lleille tarjtaan keväällä 2011 mahdllisuus sallistua kasvatuskumppanuuden menetelmähjaukseen BAROfi -kulutuksen 3. kulutuspäivä / Vertaispäivä: Kaksipäiväinen menetelmäkulutus järjestettiin keväällä 2010 ja vertaispäivä marraskuussa 2010 Esimiesten työpajat Hankkeen alittamat vertaistuelliset varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatut työpajatyöskentelyt vat tteutuneet syksyllä 2010 Syksyn tapaamisissa n käsitelty varhaiskasvatusjhtamiseen liittyviä teemja, jissa näkökulmina vat lleet mm. työhyvinvinti ja siihen kannustava hyvä henkilöstöjhtaminen, varhaiskasvatuksen viestintä ja verkstyhteistyö, strateginen jhtaminen ja maan saamiseen liittyvän pedaggisen jhtamissaamisen kehittäminen. Työpajassa n esitelty myös hankkeen varhaiskasvatuskehittämiseen liittyvää timintaa Pajuluman pilttipäiväkdilta. Työpajatiminta jatkuu edelleen keväällä 2011 nin kerran kuukaudessa. TULEVAT TAPAHTUMAT / KOULUTUKSET: Pikkulapsiperheiden te lat keväällä Mitä lapseni tiv entä minä? Selviytymiskeinja lapsiperheen arkeen Mitä rakkaus ikein n Avier ja parisuhteen päättyminen Mitä tänään ruaksi? Yhdessä tekeminen Perhetyöntekijöille suunnatut työpajat keväällä Psyykkisten häiriöiden ylisukuplvinen siirtyminen ja ennaltaehkäisy. Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Mielenterveyshäiriöiden piirteet lapsella/nurella. Väkivalta/päihdengelma perheessä. Millin tarvitaan lisäapua/tukea? Miten? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Perhetyön dkumentinnin vurvaikutteinen työpaja, khderyhmä 1. Kuluttaja Pia Lahtinen Perhetyön dkumentinnin vurvaikutteinen työpaja, khderyhmä 2. Kuluttaja Pia Lahtinen Miten tukea perhettä, kun jllakin perheenjäsenellä n vaikeaa? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Miten vanhempia vidaan tukea vanhemmuustehtävässään? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen. Kasvatuskumppanuuden menetelmähjaus keväällä 2011 BAROfi-menetelmäkulutus keväällä / syksyllä 2011 MUUTA TIEDOTETTAVAA: 7

8 Arviintiakvaari: Hankkeessa tteutettiin arviinti akvaari syksyllä Arviinti akvaarin sallistui hankkeen hjausryhmä. Tilaisuudessa käyty keskustelu li hedelmällistä ja rakentavaa. Saatu palaute menetelmästä li psitiivinen. Vertaisarviinti: E-P:n sahankkeen vertaisarviintikumppanina timii Iina -hanke. Ennen vertaisarviinteja hankkeet perehtyivät tisen hankkeen hankesuunnitelmaan, raprtintiin, timintasuunnitelmiin, hjausryhmän muistiihin ja muihin timinnan kannalta keskeisiin muistiihin. Kumpikin hanke työsti ennen arviintia man SWOT -analyysin hankkeen vahvuuksista, mahdllisuuksista, haasteista ja uhista sekä kumpikin hanke arviinnin perusteella tisesta hankkeesta. Hankkeet pystyivät näin vertailemaan maa ja arviinnin perusteella syntyneitä SWOT - analyysejä. Palautekeskustelu arviinnista pidettiin syksyllä Sirpa Tumela-Jaskari SELEVÄ PALETTI Suuphjaan n hankkeen timesta kulutettu neljä kasvatuskumppanuuskuluttajaa. Ensimmäinen kasvatuskumppanuuskulutus ryhmä alitti Kauhajella Kulutuksessa n mukana 18 varhaiskasvattajaa; keltja sekä päiväkdin ja ryhmisten henkilökuntaa Isjelta ja Kauhajelta. Seuraava kulutusryhmä alittaa Teuvalla Tämäkin ryhmä n j täynnä. Sinne n ilmittautunut 16 sallistujaa Teuvalta: kelt sekä perhepäivähidn ja ryhmisten henkilökuntaa. Myös klmanteen, 9.4. alittavaan perhepäivähitajille suunnattuun ryhmään, n j tullut hyvin ilmittautumisia. Kuluttajina näissä kulutuksissa timivat hankkeen kehittäjätyöntekijät Merja Hakla ja Kaija Kulmala sekä Teuvan varhaiskasvatusjhtaja Leena Kittilä. Suuphjan laajennetun perhevalmennuksen mallintaminen n lppusuralla. Tulssa n valmennusmalli, jka rakentuu kahdesta sasta, tinen n suunnattu esikistaan dttaville ja nnstp-luentina tteutettava suus n tarkitettu kaikille lasta dttaville. Tavitteena n lisätä valmennuksen vurvaikutuksellisuutta, vanhemmuuden herättelyä, vanhempana lemisen tukemista sekä tarjta mahdllisuus vertaisuuden löytymiseen synnytyksenvalmennuksen lisäksi. Tavitteena mnialainen kknaisuus, jssa kunkin sa-alueen vetäjä timii man alansa asiantuntijana. Malli tetaan kkeiluun j kevättalvella Suuphjan perhevalmennusmallista tehdään paskirja perhevalmennushjaajille. Oppaassa annetaan vinkkejä mm. keskustelujen käynnistämiseen, eri sisältöalueiden käsittelyyn jne. Opaskirjan n tarkitus rhkaista vurvaikutuksellisen timintatavan käyttööntta. Opaskirja timii myös uusien neuvlan terveydenhitajien ja muiden perhevalmennukseen sallistuvien perehtymistä perhevalmennusmalliin. Kauhajen Perhetupa avasi vensa marraskuussa. Perhetuvan timinnassa vat kaupungin varhaiskasvatuksen lisäksi mukana neuvlan perhetyö, Kauhajen seurakunnan lapsityö, Etelä-Phjanmaan ensi- ja turvaktiyhdistys, Mll:n Kauhajen sast sekä äitien perustama Äippä ry. Timinnan tteuttamisessa ja kehittämisessä mukana n lupautunut lemaan myös kulutuskuntayhtymä Sedun Kauhajen yksikkö. Perhetupa n avinna jka arkipäivä. Timinnan sisältö vaihtelee perhekahvilasta muksuparkkiin ja 8

9 ryhmätimintaan erillisen viikk-hjelman mukaan. Perhetuvan viikk-hjelma löytyy sitteesta: ja perhetuvan mat sivut sitteesta: Päivi Lapilahti IINA (PIRKANMAA) IINA, ajankhtaista helmikuun 2011 alkaessa: Outi tisiin tehtäviin. IiNAn prjektihenkilöstö vähenee yhdellä kun Outi siirtyi alkaen tisiin tehtäviin. Hankkeen tavitteiden mukaisten tehtävien hitamiseksi n mietinnässä muutamia vaihtehtja; tivttavasti ehdtus mentr-tyyppiseen työskentelyyn satsaamisesta saa vastakaikua hankekunnissa. Uskmme, että sillä tavalla hankkeen tulsten juurruttamista vitaisiin saada parhaiten tehdyksi. Ssiaalityöntekijän intensiivinen työte. Helmikuun alussa hankkeessa käynnistyy klmen kuukauden mittainen jaks, jnka aikana tutkitaan ssiaalityöntekijän intensiivisen työtteen sisältöä ja tteutusta. Kymmenkunta eri hankekuntien ssiaalityöntekijää mudstaa pintpiirin, jssa kukin ttaa haasteekseen tutkia maa työtettaan mnialaisessa timintaympäristössä. Opintpiirin n tarkitus kkntua hjatusti kerran kuukaudessa reflektimaan tehtyä työtä - kevään tutkimusmatkan löydöksistä kuullaan tukkuussa. Intensiivijaks perhetyössä. Maaliskuun alussa lanseerataan kuntiin syksyllä 2010 kertaalleen piltitu ja sen perusteella krjattu intensiivijaks perhetyön välineenä käsikirja. Mnialaisesti tteutettu nuren tuen tarpeen arviinti. Yksi hankekunnista pilti tuttamaansa mallia kerran kuussa kkntuvassa mnialaisessa arviintitiimissä (tiimin työnimi n MATti). Arviintitiimiin kkntuvat nuren ja perheen lisäksi ssiaalityöntekijä, lastensujelun hjaaja, kulukuraattri, psykiatrinen sairaanhitaja, psyklgi. Tisessa kunnassa mnialainen arviintitiimi n syksyn harjittelunsa tulksena mietintävaiheessa: pitkäaikaisen asiakkaan kyseessä llessa, tulisik sittenkin kehittää asiakkaan tiimiä? Irene Rinne 9

10 PIRKAN PERHEPALVELUT (PIRKANMAA) PIRKAN perhepalvelut -sahankkeen keskeisenä kehittämistehtävänä keväällä 2011 n hjausryhmän linjausten mukaan kuvata tteutuneet kehittämistiminnat sekä saada paikkakuntien jhdlta selkeä kanta niin vakiinnutettaviin kuin lpetettaviinkin uusiin työmutihin. Lisäksi tavitteena n rakenteellistaa mnialaiset tiimit lasten, nurten ja perheiden palveluihin mlemmilla paikkakunnilla, sekä luda mnisektraalisen jhdn rakenteet saman teeman ympärille. Lisäksi kevään ajan kehittämistä tehdään sallisuus teeman, vasutyöskentelyn, sekä nuristyön kehittämisen parissa. Lasten KASTE seminaarin tutksena tarjan kunnille svellusta Jyväskylän neuvlassa tteutetusta Asiakasraati timinnasta kuntalaisten sallisuuden vahvistamiseksi. Svellusta siksi, että ajatuksenani n perustaa vastaavaa timintaa ylipäätään lapsiperhepalveluiden arviimiseen ja kehittämiseen. Katstaan mitä saamme aikaan js paikkakunnat lähtevät ideaan mukaan. Uusia varsinaisia kehittämisavauksia ei enää tehdä. Parkann nuristyön kehittämisprsessi tehdään mnialaisena kehittämisprsessina. Tällä hetkellä n liikkeellä kysely nurille (sama kysely vanhempainyhdistykselle) nuristyön kehittämistarpeista ydintiimin valmistaman suunnitelman phjalta. Nurten kyselyn ksteen valmistuttua prsessi viedään sivistyslautakuntaan, jssa keskustelu käynnistetään nimenmaan nurten ajatusten phjalta. Klmannen sektrin timijilla n mahdllisuus kmmentida nuristyön suunnitelmaa järjestettävässä Ystävänpäivä kahvituksessa. Nurten, lautakunnan, vanhempainyhdistyksen ja järjestöväen kmmenttien jälkeen suunnitelma kierrätetään vielä mnialaisessa tiimissä, minkä jälkeen lpullinen ehdtus Parkann kaupungin nuristyöstä jätetään lautakunnalle tukkuussa. Vertaisarviintiprsessi yhteistyössä Selevän paletin kanssa jatkuu aktiivisesti kevään ajan. Esittelyt vertaisarviinnin tulksista hjausryhmille tteutetaan elkuussa. Keväällä tarjtaan myös paljn kulutusta hankeväelle: Kulutus mnialaisille timijille Parkanssa Teemina: Lastensujelulaki/ ilmitusvelvllisuus, Parkann Lastensujelusuunnitelma sekä Hulta hujentavat käytännöt Jhdatus vivauttavaan valkuvaukseen (4 työpäivää) Er Lapsiperheessä kulutus Haasteellisesti käyttäytyvien lasten kanssa timiminen (2 työpäivää) Parkann perhepäivähidn ja seurakunnan vasu kulutus Pälkäneen vasu-kulutus (tarkentumatta) (2 työpäivää) Yhdistysten työntekijän palkkaaminen kulutus parkanlaisille yhdistystimijille Pälkäneen järjestötimijiden kulutuspäivä Kasvatuskumppanuus kuluttajakulutus (3x 2työpäivää) ART Aggressin Replacement Treatment kulutus järjestetään, mikäli Tampereen kaupungin nurispalvelut lähtee yhteistyökumppaniksi jakamaan kulutuksen kulut (2 työpäivää) ILOISTA KEVÄTKAUTTA KAIKILLE KASPERILAISILLE! Merja Nrdling 10

11 SIHTI (PÄIJÄT-HÄME) Sihti-mallin juurruttaminen Päijät-Hämeessä etenee Sihdin nykytilanne Tällä hetkellä Sihdissä työskentelee kaksi työryhmää, jista Kaste-hankkeen työryhmä hanketyönä saakka. Lahden kaupungin työryhmässä työskentelevät erikislääkäri, psyklgi, sairaanhitaja ja timistsihteeri Päijät-Hämeen keskussairaalasta sekä Lahden kaupungin palkkaamana terveydenhitaja ja ssiaalityöntekijä. Kastehjelman hankkeen päätyttyä valtinapurahituksen päättyessä henkilöstöresursien riittävyys n arviitava uudelleen Sihti-timinnan jatkuessa kk Päijät-Hämeen alueella. Tässä vaiheessa jatksuunnitelma n juduttu tekemään yhden työryhmän resurssimitituksella kutsuttiin klle uusi hjausryhmä Lahden Sihti-timinnan kehittämisen seuraamiseksi. Päätettiin kkntua viisi (5) kertaa kesään 2011 mennessä. Kkuksessa alitettiin myös hjeistuksen laatiminen peruspalvelujen työntekijöille. Yhteistyöpalavereja n svittu Sihti-mallin yhteensvittamiseksi Lahden kaupungin palvelumallien ja perheneuvlapalvelujen kanssa neuvttelijasapulina Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymän, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Lahden ssiaali- ja terveystimen sekä nurispsykiatrian erikissairaanhidn jhta. Yhteistyökkuksia n svittu HUS:n nurispsykiatrian yksikön kehittämistyöryhmän kanssa tiettekniikan hyödyntämiseksi nurten matalan kynnyksen hitnhjausjärjestelmän kehittämisessä ja svitetaan mallia pliisin Ankkuri-prjektiin syrjäytymisuhan alla levien nurten tavittamiseksi. Haasteena n henkilöstöresursseista ja työnjasta spiminen ja mallin kehittäminen Lahden palvelujärjestelmän yhteyteen. NeuvttelutSihti-timinnan vakiinnuttamiseksi n alitettu Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymän, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Lahden kaupungin ja nurispsykiatrian jhdn kesken. Tavitteena n turvata matalan kynnyksen knsultaatitiminnan jatkuminen yhteistyössä nurispsykiatrian, lastensujelun, kulujen ja terveystimen kanssa ja mahdllistaa nurten ja perheiden npea arvin- ja hitn pääsy Sihtimallin avulla. 11

12 SILTA (PÄIJÄT-HÄME) Silta-hankkeen tehtävänä n jatkaa perhekeskustiminnan kehittämistä sekä juurruttamista Heinlassa. Erityisesti hankkeessa kartitetaan ja humiidaan kuluikäisten lasten ja nurten perheiden tarpeet. Vusi 2011 käynnistyi meillä mukavan vauhdikkaaseen malliin. Perjantaina li Ilmaisutaidn kuluttaja Marja-Leena Haapanen puhumassa täydelle WPK-taln salille teemalla Ilmaisutait n väline khtaamiseen. Tilaisuuden järjesti yhdessä Silta-hanke ja Liikuntapalvelut. Mukaan li kutsuttu sivistystimen väki, Lasten ja perheiden palvelut yksikön väki, Jyränkölän setlementin ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia. Listava puhuja sai kiitsta ja mnia meistä puhe ksketti, kyynel li mnen silmäkulmassa välillä ilsta, välillä surusta, haikeudesta, teeman kskettavuudesta. Hyvä alku vudelle ja mukava tapa khdata yhteistyökumppaneita. Vertaisryhmätimintaa keväällä 2011: Tammikuussa käynnistyi Nurten äitien, alle 25-v ryhmä Vanamssa. Ryhmää hjaavat ssiaalihjaaja ja ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä Ryhmä kkntuu 10 kertaa kevään aikana. Ryhmä saatiin nyt mukavasti kasaan 5-6 äidin ja vauvan vimin. Timintamalli rakentuu aiemmin tehdyn ja hyväksi havaitun Käsikirjan mukaan. Khtaamispaikka kuluikäisten lasten vanhemmille jatkaa kevään ajan tapaamisiaan jka tinen viikk. Pieni, mutta tiivis prukka tapaa kahvin ääressä seurakunnan tarjamissa tilissa. Syksyllä li svittuja vierailijita ja muuta hjelmaa, mutta nyt päädyttiin siihen, että jutustelu n riittävää ja tarpeen mukaan ideidaan hjelmaa. Yhteistyössä MLL:N isvelimiesten kanssa Peli-illat isille ja lapsille jatkuvat myös jka tinen viikk iltaisin. Maaliskuussa käynnistyy keskusteluryhmä Murrsikäisten vanhemmille. Kkemukset näistä ryhmistä vat lleet hyviä ja ryhmä n rakentunut paljlti vanhempien tivmien teemjen mukaan. Ryhmää markkinidaan yläkuluille ja paikallislehti julkaissee pienen jutun asiasta. Kevään tavitteena n myös käynnistää Saatellen eskarista ekalle vanhempien prinaryhmiä neljällä alueella, lisäksi ma ryhmä perheille, jiden lapsella n erityisen tuen tarvetta. Alakulujen kuraattrin kanssa n perhekeskuskrdinaattri neuvtellut ryhmien alittamisesta sekä vetäjistä kuluilla ja päiväkdeilla. Vertaisryhmien käynnistymistä vetäjien salta tukee alkava Ryhmävimaa kulutus. Tämä kulutus vertaisryhmän hjaajille sisältää kaksi kknaista ja kaksi pulikasta kulutuspäivää. Avimet päiväkdit jatkavat timintaansa kahtena päivänä viikssa Vanamssa ja Elämänkaaritalssa. Kevään kulutuksia; Pedaggisia iltapäiväkahveja n svittu keväälle teemilla ; Pulmia aistisäätelyssä sekä Vurvaikutusleikki. Tiveena n llut myös iltapäiväkahvit Vertaisryhmien esittelyineen - millaisia vertaisryhmiä meillä timii ja mitä ne pitävät sisällään. Tiistaina n ammattilaisille kulutuspäivä Er lapsiperheessä miten tukea lasta ja vanhempia? tulee Olavi Sydänmaanlakka Helsinki Missiista puhumaan perheille ja ammattilaisillekin teemalla Vahvuutta vanhemmuuteen. ANNE MERITIE 12

13 MONIALAISESTI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI (KANTA-HÄME) Hyvinvintineuvla piltti Hyvinvintineuvlassa tteutuu npea apu perheille läheltä ja mniammatillisena yhteistyönä. Terveydenhitajan, perhetyöntekijän ja psyklgin yhteistyötä n entisestään tiivistetty. Laajempi yhteistyöverkst, kuten erityispäivähit ja A-klinikka n mukana tarpeen mukaan. Uusia yhteistyömutja varhaiskasvatuksen ja neuvlan välillä suunntellaan ja kkeillaan. Suunnitelmat ja usean tahn neuvttelut hankkeessa kehitetyn timintamallin juurruttamiseksi ja levittämiseksi n alitettu. Sirpa Seppänen Nivellukka - piltti - Lukkamme kaikki kuusi (myös kriisipaikka) ppilaspaikkaa vat täynnä kk lppukevään - Vanhempien tiveesta alitimme nivellukan ppilaiden vanhempien vertaisryhmän. Ryhmä kkntuu kerran kuussa ja lastenhidsta vastaa Tavastian lähihitajapiskelijat. Seuraavaksi kerraksi vanhemmat kutsuivat päättäjät vurpuheluun erityistä tukea vaativien lasten kulupaikista. - Nivellukan jatksta kävimme päättäjien kanssa keskustelua Tällä hetkellä tuntuu, ettei tiva jatksta le vielä kaivn heitetty. Knsepti tdettiin timivaksi ja jatkamisen arviseksi, jten rahitusta vielä mietitään. Marika Tumi Kasvatuskumppanuus piltti Kasvatuskumppanuuden kehittämisen tiivis kevätlukukausi n täydessä vauhdissa. Tutteistukseen tarvittavat palvelukuvaukset vat valmistumassa. Työajan seurantaan n sallistunut klme lukan pettajaa ja seitsemän lastentarhanpettajaa. Seurannan khteena n llut 1) kasvatuskumppanuus perheiden kanssa ja 2) mnialainen kasvatuskumppanuus eri timijiden kesken. On mielenkiintista nähdä miten paljn työaikaa käytetään ja tarvitaan kasvatuskumppanuuden tteuttamiseen. Tällä hetkellä kasvatuskumppanuuden kuluttajakulutuksessa n yksi rehtri ja klme lukanpettajaa. Heidän kanssaan alkavalta yhteistyöltä dtan paljn. Tivn heiltä vankkaa tukea kasvatuskumppanuuden viemiseksi myös kulumaailmaan. Pilttiyksiköiden ja vanhempien kanssa n alkanut tiivis yhteistyö. Kehittämistavitteita tiivistetään ja arviidaan. Keväällä tehdään pilttialueilla ns. Bikva-arviinti, jka lähtee liikkeelle vanhempien haastatteluista. 13

14 Kasvatuskumppanuusprsessiin liittyy kulutusta ja työpajja lapsen vasusta ja yksilöllisestä esipetussuunnitelmasta. Kelp-hankkeen kanssa yhdessä perehdytään justavaan alkupetukseen, jka n herättänyt suurta kiinnstusta kentällä. Muutenkin kasvatuskumppanuusteemaa levitetään pilttialueiden ulkpulelle Hämeenlinnan muiden hankkeiden kanssa eli ns. kasvatuskumppanuuden jalkauttaminen n alkanut. Arja Krhnen 14

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023 A ryhmä Ryhmä 1 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensujelun työssä / millainen lastensujelun työn tulisi lla vunna 2023 peruspalveluja enemmän ktiin tehtävää työtä lisää vanhempien kanssa enemmän työskentelyä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE 1.1.2009 31.10.2011

Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE 1.1.2009 31.10.2011 Väli-Sumen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE 1.1.2009 31.10.2011 Seinäjki, 16.6.2010 Vukk Lehtimäki, prjektijhtaja Väli-Sumessa n saava, innvatiivinen ja jatkuvasti kehittyvä asiakas- ja asukaslähtöinen vanhustenhult,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

PAKASTEEN JA POSKELAPIN TYÖKOKOUS VAATTUNKI 20.5.2010

PAKASTEEN JA POSKELAPIN TYÖKOKOUS VAATTUNKI 20.5.2010 PAKASTEEN JA POSKELAPIN TYÖKOKOUS VAATTUNKI 20.5.2010 Paikalla: Petra, TuulaL., Leila, Petra, Emmaleena, Tiina, Tarja, SariA., Maarit, Asta, Inkerelli, Riikka, Katri, Pekka, Marja Sisk, Maria, Kerttu,

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot