TIEDOTE/ Helmikuu KASPERI Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE/ Helmikuu 2011. KASPERI Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET"

Transkriptio

1 KASPERI Väli-Sumen lasten, nurten ja perheiden palveluiden kehittämishanke KASPERIN TERVEISET Talviset terveiset Kasperilta Kiireinen lppuvusi n takana ja kyllähän sieltä lppuvuden salta nusee mieleen aivan upeasti kaiken muun peruskehittämistyön hessa tteuttamanne teemaseminaarit, jista n vinut lla ylpeä missä vain. Seminaarit livat myös tiedtuksellisesti kk Kasperille tdella is juttu. Nyt kun kaikki nrmaalia työtä stkeneet hankekuvit vat nnellisesti hitse, vi myös täällä hankejhdssakin keskittyä leelliseen. Vaikka timinta-aikaa n vielä hyvin jäljellä, katse käy j khti hankkeemme päättymistäkin. Nyt n entistä tärkeämpää miettiä sitä, miten kaikki Kasperin puitteissa tehty hien kehittämistyö visi jatkua tavalla tai tisella myös hankeajan jälkeen. Juurruttaminen n varmasti lpputyöskentelyn avainsana ja siinä tärkeässä rlissa n työn tulsten arviinti ja siitä raprtinti sekä siitä hulehtiminen, että kytkentä perustyöhön kunnissa ja kuntayhtymissä n riittävän vahva eikä kehittämistyö pääse eristäytymään perustyöstä. Kehittämistyön tulsten esiin nstamiseen ja niiden kuvaamiseen lemme saamassa hankkeen lppuajalle tukea THL:n käynnistämältä Innkylä - kknaisuudelta ja Innkylän timijat tulevat mukaan vetämään arviintityöpajja meille maaliskuussa ja kesäkuussa. Innkylän käyttämä menetelmä auttaa myös kehittämistyön tulsten juurruttamisessa ja jatkuvuuden turvaamisessa, jten tamme varmasti avun kiitllisina vastaan. Tuki- ja hjauskäyntikierrs n alkanut. Kierrämme yhdessä kaikki sahankkeet ja keskustelemme hankekuulumisista ja mninaisista asiita liittyen hanke-elämään ja tulksiin. Näiden tapaamisten yhteydessä vimme phtia myös sitä, mitä timintatapja tai -käytänteitä hankkeestanne vitaisiin levittää Innkylän kautta laajempaan jakeluun. Niiden sahankkeiden kanssa, jilla tämä tapaamisaikamme n vasta arviintityöpajan jälkeen, vimme käydä keskustelua puhelimessa ja sähköpsteilla. Viimeisissä hankerypästapaamisissa n tarkitus vaihtaa tureimmat kuulumiset ja arviida rypästimintaa kaiken kaikkiaan. Tiveita mahdllisista vierailijista vitte lähettää vielä Kasperin suuntaan. Niitä n mahdllista tapaamiseen vielä kutsua. Terve-Ss messut pidetään Espssa ja siellä lasten ja nurten Kaste-hankkeilla n ma sast. Mikäli ma hankebudjetti sallii, messuille vi hyvin sallistua. Mietitään vielä miten Kasperi n sastlla esillä, sahankkeiden materiaaleja ja pstereita sinne myös jka tapauksessa saadaan esiin. Messuille sallistuvien kannattaa varautua myös lyhyeen päivystysvurn messusastlla. Lppuseminaari n tiistaina Tampereella. Tarkituksena n saattaa kehittämistyö vahvasti esille. Psterinäyttely palvelisi tässä asiassa erityisen hyvin. Ideita ja kmmentteja tämän esittelyn järjestämiseksi kannattaa esittää. Juha ja Kirsi 1

2 Tiedssa levia aikatauluja HELMIKUU Kasperin Ohry Tampere 15 Hyvinvintiseminaari Kuntatal, Helsinki MAALISKUU 7 Arviintityöpaja Tampere, Juvenes, Kkustila 1, Åkerlundinkatu Ssiaalialan asiantuntijapäivät, Helsinki 29 Rypäs III:n tapaaminen Tampereella TOUKOKUU 4 Rypäs II:n tapaaminen Tampereella 16 Raprtit ajalta tammikuu-huhtikuu Juhalle ja Kirsille 18 Rypäs I:n tapaaminen Vaasassa Terve Ss messut, Esp KESÄKUU 9 Arviintityöpaja, Tampere ELOKUU 30 Lppuseminaari, Tampere SYYSKUU 1 KASTEHELMI seminaari. Tampere. Esillä kaikki Väli-Sumen alueen Kaste-hankkeet. (Muutkin kuin Kasperi). Psteri esittely, jhn sahankkeet esille! Hankkeen päätösvaiheen aikatauluista tulee erillinen hjeistus myöhemmin! 2

3 Osahankkeiden kuulumisia POHJANMAAN PERHEKASTE KASTE FAMILJEPROJEKTET I ÖSTERBOTTEN Timinta n jatkunut vilkkaana ja paljn eri prsesseja n meneillään. Kevään 2011 aikana viedään eteenpäin ja jalkautetaan maakunnassa useita kehittämisprsesseja. Sumen ensimmäinen rutsinkielinen Ta Upp Orn (Hupu) kulututtajakulutuksesta n käyty 6 päivää ja yksi n vielä jäljellä. Kulutukseen sallistuneet 40 kuntien työntekijää vetävät Ta Upp Orn ryhmiä hankekunnissa ja ryhmiä ehditään vetää hankeaikana ainakin n 15. THL:n järjestämään Sumenkieliseen Hupu kulutukseen n lähdössä myös väkeä hankealueelta. Kasvatuskumppanuuskuluttajakulutukseen sallistuneet alkavat myös vetää ryhmiä Vaasassa. Vanhemmuuden tukemisryhmät vat jatkuneet kuten myös vanhemmuuden arviinnin kehittäminen ja lastensujelutarpeen selvityskulutukset. Myös perhetyön kehittäminen n hyvällä mallilla. Mnikulttuurisen työn kehittämississa Helmessä n asiakkaita riittänyt ja lisää yhteistyökumppaneita n saatu mukaan (mm. seurakunta). Uudet, ismmat tilat vat vielä etsinnässä. Pietarsaaressa n Luetaan yhdessä ryhmät timineet hyvin ja vertaisryhmät vat jatkuneet. Tina Halpin työskentelee 1.1. alkaen hankkeessa vain maanantaisin, tinen työntekijä saataneen kevään aikana Pietarsaareen. Närpiössä kehitetään avinta päiväktitimintaa, jtta se saataisiin käyntiin kevään aikana. Tyttöryhmä n timinut aktiivisesti sekä läksypajatiminta ja Luetaan yhdessä timinta. Rutsinkielinen vertaishjaaja kulutus järjestetään Närpiössä maaliskuussa. Vertaistukiryhmät maahanmuuttajille alkavat myös Närpiössä ja Vaasassa helmi-maaliskuussa. Resurssikulu n Pietarsaaressa lähtenyt hyvin käyntiin ja kulussa n tällä hetkellä viisi lasta. Resurssitiimiä käytetään myös maakunnassa. Jarm Ylinen lisää työaikaansa hankkeessa 40%:iin alkaen. Intensiivityötä n tehty Vaasan lastensujeluperheiden kanssa yhteistyössä perhehitajien kanssa. Keväällä n hankkeessa tulssa seuraavia kulutuksia: 3.2. Ktuttamisen keinja meillä ja muualla -seminaari Vaasassa Vertaishjaaja kulutus Närpiössä yhteistyössä Sumen Paklaisavun kanssa tukkuussa Barfi kulutus Vaasassa tukkuussa mnikulttuurisen työn kuudes seminaari Ta Upp Orn kulutukset ympäri maakuntaa Kasvatuuskumppanuuskulutukset Vaasassa Lisätietja prjektikrdinaattrilta, -työntekijöiltä sekä hankkeen nettisivulta: KASTEfamiljeprjektet_i_Osterbtten Nra Muti 3

4 ETELÄ-POHJANMAAN LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET -KEHITTÄMISHANKE Etelä-Phjanmaan lapset, nuret ja lapsiperheet -kehittämishanke HENKILÖSTÖMUUTOKSET Mirka Nisula jäänyt äitiyslmalle ja hänen sijaisenaan alittanut Sari Hintsa. Työharjittelut: IT-tradenmipiskelija Anne Rantala (Seinäjen ammattikrkeakulu) alitti työharjittelujaksnsa hankkeessa Ssiaalityön piskelija Tanja Penninkangas (Jyväskylän ylipist / Kkklan ylipistkeskus Chydenius) jatkaa harjittelujaksaan hankkeessa. AJANKOHTAISTA KEHITTÄMISTYÖSTÄ Perhetyön kehittäminen Perhetyön pilttitiminta (5 kk:n piltintijaks) tteutettiin neljällä yhteistiminta-alueella. Kussakin piltissa työskenteli hankerahituksella jk kehittäjämentr tai kehittäjätyöntekijä. Työtä tuettiin kullakin alueella paikallisella perhetyön pilttityöryhmällä sekä erillisellä kehittämistyön hjauksella, jhn kehittäjämentrit / kehittäjätyöntekijä sallistuivat. Kaksineuvisen (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi) piltin tavitteena li työn sisällöllinen kehittäminen, perhetyön kehittämistyön arviinti ja vertaisryhmien käynnistäminen. Kehittäjämentrina li Marianne Takala. Piltissa saavutettiin tavitteet ja helmenä määriteltiin perhetyöntekijän ja hjaajan työkuva, työn sisällöt ja rlit. Suunnitelma kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta. JIK:n (Jalasjärvi, Ilmajki, Kurikka) piltin tavitteena li rakenteiden yhdenmukaistaminen, yhteistyön kehittäminen ja mallinnus. Kehittäjämentrina piltissa li Anu Leinnen. Tavitteet saavutettiin ja helmeksi nstettiin perhekeskuksen rakenne ja tiimityöskentelymalli. Suunnitelma perhekeskustiminnan kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta. Järvi-Phjanmaan (Alajärvi, Sini, Vimpeli) piltin tavitteena li mnialaisen yhteistyön kehittäminen, ehkäisevän perhetyön vahvistaminen ja sisällöllinen kehittäminen. Kehittäjämentrina piltissa työskenteli Leena Ojanperä. Tavitteet saavutettiin ja helmeksi tässä piltissa nstettiin intensiivisen perhetyön kkeilu / mallinnus, vertaisryhmätiminta. Suunnitelma kehittämisen jatksta n tehty vusien 2011 ja 2012 salta Suuphjan alueen (Kauhajki, Isjki, Karijki, Teuva) piltin tavitteena li kehittää ennaltaehkäisevää neuvlan perhetyötä perhekeskustimintamallin phjalle. Kehittäjäperhetyöntekijänä li Leena Huhtamäki. Tavitteet saavutettiin, mutta kehittämistyö jatkuu Selevä Paletin hankkeessa maaliskuun 2011 alkuun. Helmeksi nstettiin perhetupa-timinta ja neuvlan ennaltaehkäisevä perhetyö. Tulssa: Etelä-Phjanmaan sahanke järjestää keväällä 2011 työpajasarjan kuntien ja liikelaitskuntayhtymien ennaltaehkäisevää ja lastensujelun perhetyötä tekeville perhetyöntekijöille ja perhehjaajille. Näkökulmina vat vurvaikutus, ratkaisukeskeisyys ja työntekijöiden verkstllinen tuki. Sisältöjen lähtökhtana n työntekijöiden ma jaksaminen ( , ja ), perhetyön asiakassuhteet ( , , ja ) ja perhetyön dkumentaati ( ja ). 4

5 Verkkphjainen perhekeskus Väestöliitn kanssa n käynnistynyt yhteistyö Vastaam -palvelun (palvelusetelit) yhteydessä tehtävän työn mudssa. Etelä-Phjanmaan alueelle n stettu palveluseteleitä, jtka khdennetaan seuraavasti yhteistimintaalueittain/kunnittain: Tulssa: Laajennettuihin terveystarkistuksiin sallistuville vanhemmille Perhetyön asiakasperheiden vanhemmille Alakulun ppilashulln palveluita käyttävien lasten vanhemmille Neuvlan terveystarkastuksissa levien lasten vanhemmille Perheneuvlan palveluita käyttävien lasten vanhemmille Vastaam -palveluseteleiden käyttöönttkulutus Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Auli Rmppaiselta tai ja prjektikrdinaattri Sirpa Tumela-Jaskarilta tai Jalkautuvat palvelut Jalkautuvien palvelujen salta hankkeessa n käynnissä pilttitiminta niin neuvlassa, päiväkdissa kuin kuluilla. Piltinti Kuusikunissa Jalkautuvien palvelujen kehittämistyötä tteutetaan Kuusikuntien alueella (Alavus, Kurtane, Töysä, Ähtäri), jssa n käynnissä jalkautuvien palvelujen piltti. Piltin tavitteena n kehittää kuusikuntiin timintamalli nurten (13 17-vutiaiden) psyykkisen hyvinvinnin tukemiseksi ja nurten mielenterveyden hitamiseksi peruspalveluissa lähellä nurta ja perhettä sekä sana erityispalveluyksikkö Osviitan timintaa. Tavitteena n luda malli nurten mielenterveyden hitamiseen sana perusterveydenhulta. Piltinti kestää , jnka jälkeen timinnan jatkumisesta n keskusteltu paikallistaslla. Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Pöytälaakslta tai sähköpstitse Pilttineuvla Pajuluman pilttineuvlassa neuvlan perhetyö päättyi Perhetyöntekijä li pilttineuvlan perheiden käytettävissä yhden päivän / viikk. Kkeilun aikana perhetyötä annettiin yhteensä 16 perheeseen. Käyntejä perheissä li keskimäärin 4. Neuvlan perhetyötä saaneille perheille n tehty asiakaspalautekysely, jhn saadaan vastaukset tammikuussa Neuvlan perhetyöstä n tehty mallinnusta, jta jatketaan edelleen mm. asiakaspalautteen phjalta. Neuvlan perhetyö jatkuu Seinäjella kaupungin perhetyön uudelleen rganisitumisen myötä. Hanke n mukana kehittämässä neuvlan perhetyötä mm. vertaisryhmätiminnan mahdllisessa käynnistämisessä sekä kirjaamiseen liittyvien käytäntöjen selvittämisellä. Lisätietja vi tiedustella prjektikrdinaattri Sirpa Tumela-Jaskarilta Pilttikulut Psykssiaalisella työtteella kk perhe mukana 5

6 Pilttikulujen kk henkilökunnalle ja lähiverkstille tarjttiin syksyn aikana kahden iltapäivän käsittävä Hulen puheeksi ttaminen kulutus sekä itsetuhisuuden havaitseminen- kulutus. Vanhempainyhdistysten timintatapjen kartitusta sekä kulun ja kdin yhteistyö -kysely pilttikulujen vanhempaintimikunnille Kuluyhteistyö nuristimen, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Hankkeen prjektityöntekijä n sallistunut neljän kulun ppilashultryhmiin. Caset vat hjautuneet hankkeen prjektityöntekijälle ppilashulttyöryhmien kautta. Suunnitteilla: On mietitty syrjäytymisen ehkäisy -ajatuksella mm. iltakerhja, jka lisi avin kaikille halukkaille. Irti huumeista ry. ja Terveys ry. vat lleet mukana palavereissa, jissa n neuvteltu Tivlanrannan yhtenäiskululle timinnallista vanhempainiltaa. Lisäsi suunnitteilla n keväälle 2011 kululaisille suunnattu mp -päivä ja ajkrtti/ päihteet luent sekä illalla vanhemmille suunnattu ilta, jssa keskitytään päihteet / huumeet -teemihin Walking cafe -menetelmän avulla. Lisätietja vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Pöytälaakslta Pilttipäiväkdit Hyvinviva lapsi työprsessin kehittämistä jatketaan pilttityöskentelynä Seinäjella. Kehittämistimintaa n alitettu myös Lapualla. Marraskuun yhteisöillassa käsiteltiin työprsessin mallinnusta. Lapualla päiväkdeissa n tteutunut ryhmävierailuja sekä tinen yhteisöilta. Kuluneena syksynä maakunnan alueella kulutettiin kasvatuskumppanuuden kuluttajia. Syksyllä käynnistyi uutena timintana varhaiskasvatuksen esimiehille säännöllisesti tteutuvat esimiesten työpajat, jiden tapaamiset jatkuvat kevääseen 2010 saakka. Omaishitajuuden vertaisryhmän työpajat vat myös tteutuneet kerran kuukaudessa Hankkeen prjektityöntekijä n sallistunut kulutussuunnitteluun ja luentjen pitn eri yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten Seinäjen Ammattikrkeakulu ja yhteistyötä n myös Lapuan Kristillisen pistn kanssa. Lisätietja käynnissä levista ryhmistä ja alueemme kasvatuskumppanuuden peruskurssien kuluttajista vi tiedustella prjektityöntekijä Sari Hintsalta tai sähköpstitse JÄRJESTETYT KOULUTUKSET: NEPSY kulutus: 28.9 ja 7.10 Seinäjella. Kulutukseen sallistui kuntien ja liikelaitskuntayhtymien, perusterveydenhulln, ssiaalitimen, sivistystimen, Eskn ssiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sairaanhitpiirin työntekijöitä. Lisäksi kulutukseen sallistui usea vanhempi. HUPU - ja itsetuhisuuden havaitseminen- kulutukset Lintuviidan, Rastipuistn ja Tuklanpuistn alakulut: ja Tivlanrannan yhtenäiskulu: ja Kasvatuskumppanuus kulutus: , Seinäjki 6

7 TIEDOTE/ Helmikuu Vaasa Kasvatuskumppanuuden kuluttaja kulutus järjestettiin yhteistyössä Phjanmaan Perhekasteen, Selevä Paletti ja Etelä-Phjanmaan lapset, nuret ja lapsiperheen-hankkeen yhteistyönä. Kulutukseen sallistui Etelä-Phjanmaan ja Phjanmaan maakunnista yhteensä 18 timijaa. Kulutukseen sallistuneet syvensivät kasvatuskumppanuuden kuluttajakulutuksessa maa ppimisprsessiaan kasvatuskumppanuudesta. Kasvatuskumppanuus peruskulutus: Ensimmäiset kulutukset vat tteutuneet , ja Kulutuksessa mukana lleille tarjtaan keväällä 2011 mahdllisuus sallistua kasvatuskumppanuuden menetelmähjaukseen BAROfi -kulutuksen 3. kulutuspäivä / Vertaispäivä: Kaksipäiväinen menetelmäkulutus järjestettiin keväällä 2010 ja vertaispäivä marraskuussa 2010 Esimiesten työpajat Hankkeen alittamat vertaistuelliset varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatut työpajatyöskentelyt vat tteutuneet syksyllä 2010 Syksyn tapaamisissa n käsitelty varhaiskasvatusjhtamiseen liittyviä teemja, jissa näkökulmina vat lleet mm. työhyvinvinti ja siihen kannustava hyvä henkilöstöjhtaminen, varhaiskasvatuksen viestintä ja verkstyhteistyö, strateginen jhtaminen ja maan saamiseen liittyvän pedaggisen jhtamissaamisen kehittäminen. Työpajassa n esitelty myös hankkeen varhaiskasvatuskehittämiseen liittyvää timintaa Pajuluman pilttipäiväkdilta. Työpajatiminta jatkuu edelleen keväällä 2011 nin kerran kuukaudessa. TULEVAT TAPAHTUMAT / KOULUTUKSET: Pikkulapsiperheiden te lat keväällä Mitä lapseni tiv entä minä? Selviytymiskeinja lapsiperheen arkeen Mitä rakkaus ikein n Avier ja parisuhteen päättyminen Mitä tänään ruaksi? Yhdessä tekeminen Perhetyöntekijöille suunnatut työpajat keväällä Psyykkisten häiriöiden ylisukuplvinen siirtyminen ja ennaltaehkäisy. Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Mielenterveyshäiriöiden piirteet lapsella/nurella. Väkivalta/päihdengelma perheessä. Millin tarvitaan lisäapua/tukea? Miten? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Perhetyön dkumentinnin vurvaikutteinen työpaja, khderyhmä 1. Kuluttaja Pia Lahtinen Perhetyön dkumentinnin vurvaikutteinen työpaja, khderyhmä 2. Kuluttaja Pia Lahtinen Miten tukea perhettä, kun jllakin perheenjäsenellä n vaikeaa? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen Miten vanhempia vidaan tukea vanhemmuustehtävässään? Kuluttaja Veli-Matti Saarinen. Kasvatuskumppanuuden menetelmähjaus keväällä 2011 BAROfi-menetelmäkulutus keväällä / syksyllä 2011 MUUTA TIEDOTETTAVAA: 7

8 Arviintiakvaari: Hankkeessa tteutettiin arviinti akvaari syksyllä Arviinti akvaarin sallistui hankkeen hjausryhmä. Tilaisuudessa käyty keskustelu li hedelmällistä ja rakentavaa. Saatu palaute menetelmästä li psitiivinen. Vertaisarviinti: E-P:n sahankkeen vertaisarviintikumppanina timii Iina -hanke. Ennen vertaisarviinteja hankkeet perehtyivät tisen hankkeen hankesuunnitelmaan, raprtintiin, timintasuunnitelmiin, hjausryhmän muistiihin ja muihin timinnan kannalta keskeisiin muistiihin. Kumpikin hanke työsti ennen arviintia man SWOT -analyysin hankkeen vahvuuksista, mahdllisuuksista, haasteista ja uhista sekä kumpikin hanke arviinnin perusteella tisesta hankkeesta. Hankkeet pystyivät näin vertailemaan maa ja arviinnin perusteella syntyneitä SWOT - analyysejä. Palautekeskustelu arviinnista pidettiin syksyllä Sirpa Tumela-Jaskari SELEVÄ PALETTI Suuphjaan n hankkeen timesta kulutettu neljä kasvatuskumppanuuskuluttajaa. Ensimmäinen kasvatuskumppanuuskulutus ryhmä alitti Kauhajella Kulutuksessa n mukana 18 varhaiskasvattajaa; keltja sekä päiväkdin ja ryhmisten henkilökuntaa Isjelta ja Kauhajelta. Seuraava kulutusryhmä alittaa Teuvalla Tämäkin ryhmä n j täynnä. Sinne n ilmittautunut 16 sallistujaa Teuvalta: kelt sekä perhepäivähidn ja ryhmisten henkilökuntaa. Myös klmanteen, 9.4. alittavaan perhepäivähitajille suunnattuun ryhmään, n j tullut hyvin ilmittautumisia. Kuluttajina näissä kulutuksissa timivat hankkeen kehittäjätyöntekijät Merja Hakla ja Kaija Kulmala sekä Teuvan varhaiskasvatusjhtaja Leena Kittilä. Suuphjan laajennetun perhevalmennuksen mallintaminen n lppusuralla. Tulssa n valmennusmalli, jka rakentuu kahdesta sasta, tinen n suunnattu esikistaan dttaville ja nnstp-luentina tteutettava suus n tarkitettu kaikille lasta dttaville. Tavitteena n lisätä valmennuksen vurvaikutuksellisuutta, vanhemmuuden herättelyä, vanhempana lemisen tukemista sekä tarjta mahdllisuus vertaisuuden löytymiseen synnytyksenvalmennuksen lisäksi. Tavitteena mnialainen kknaisuus, jssa kunkin sa-alueen vetäjä timii man alansa asiantuntijana. Malli tetaan kkeiluun j kevättalvella Suuphjan perhevalmennusmallista tehdään paskirja perhevalmennushjaajille. Oppaassa annetaan vinkkejä mm. keskustelujen käynnistämiseen, eri sisältöalueiden käsittelyyn jne. Opaskirjan n tarkitus rhkaista vurvaikutuksellisen timintatavan käyttööntta. Opaskirja timii myös uusien neuvlan terveydenhitajien ja muiden perhevalmennukseen sallistuvien perehtymistä perhevalmennusmalliin. Kauhajen Perhetupa avasi vensa marraskuussa. Perhetuvan timinnassa vat kaupungin varhaiskasvatuksen lisäksi mukana neuvlan perhetyö, Kauhajen seurakunnan lapsityö, Etelä-Phjanmaan ensi- ja turvaktiyhdistys, Mll:n Kauhajen sast sekä äitien perustama Äippä ry. Timinnan tteuttamisessa ja kehittämisessä mukana n lupautunut lemaan myös kulutuskuntayhtymä Sedun Kauhajen yksikkö. Perhetupa n avinna jka arkipäivä. Timinnan sisältö vaihtelee perhekahvilasta muksuparkkiin ja 8

9 ryhmätimintaan erillisen viikk-hjelman mukaan. Perhetuvan viikk-hjelma löytyy sitteesta: ja perhetuvan mat sivut sitteesta: Päivi Lapilahti IINA (PIRKANMAA) IINA, ajankhtaista helmikuun 2011 alkaessa: Outi tisiin tehtäviin. IiNAn prjektihenkilöstö vähenee yhdellä kun Outi siirtyi alkaen tisiin tehtäviin. Hankkeen tavitteiden mukaisten tehtävien hitamiseksi n mietinnässä muutamia vaihtehtja; tivttavasti ehdtus mentr-tyyppiseen työskentelyyn satsaamisesta saa vastakaikua hankekunnissa. Uskmme, että sillä tavalla hankkeen tulsten juurruttamista vitaisiin saada parhaiten tehdyksi. Ssiaalityöntekijän intensiivinen työte. Helmikuun alussa hankkeessa käynnistyy klmen kuukauden mittainen jaks, jnka aikana tutkitaan ssiaalityöntekijän intensiivisen työtteen sisältöä ja tteutusta. Kymmenkunta eri hankekuntien ssiaalityöntekijää mudstaa pintpiirin, jssa kukin ttaa haasteekseen tutkia maa työtettaan mnialaisessa timintaympäristössä. Opintpiirin n tarkitus kkntua hjatusti kerran kuukaudessa reflektimaan tehtyä työtä - kevään tutkimusmatkan löydöksistä kuullaan tukkuussa. Intensiivijaks perhetyössä. Maaliskuun alussa lanseerataan kuntiin syksyllä 2010 kertaalleen piltitu ja sen perusteella krjattu intensiivijaks perhetyön välineenä käsikirja. Mnialaisesti tteutettu nuren tuen tarpeen arviinti. Yksi hankekunnista pilti tuttamaansa mallia kerran kuussa kkntuvassa mnialaisessa arviintitiimissä (tiimin työnimi n MATti). Arviintitiimiin kkntuvat nuren ja perheen lisäksi ssiaalityöntekijä, lastensujelun hjaaja, kulukuraattri, psykiatrinen sairaanhitaja, psyklgi. Tisessa kunnassa mnialainen arviintitiimi n syksyn harjittelunsa tulksena mietintävaiheessa: pitkäaikaisen asiakkaan kyseessä llessa, tulisik sittenkin kehittää asiakkaan tiimiä? Irene Rinne 9

10 PIRKAN PERHEPALVELUT (PIRKANMAA) PIRKAN perhepalvelut -sahankkeen keskeisenä kehittämistehtävänä keväällä 2011 n hjausryhmän linjausten mukaan kuvata tteutuneet kehittämistiminnat sekä saada paikkakuntien jhdlta selkeä kanta niin vakiinnutettaviin kuin lpetettaviinkin uusiin työmutihin. Lisäksi tavitteena n rakenteellistaa mnialaiset tiimit lasten, nurten ja perheiden palveluihin mlemmilla paikkakunnilla, sekä luda mnisektraalisen jhdn rakenteet saman teeman ympärille. Lisäksi kevään ajan kehittämistä tehdään sallisuus teeman, vasutyöskentelyn, sekä nuristyön kehittämisen parissa. Lasten KASTE seminaarin tutksena tarjan kunnille svellusta Jyväskylän neuvlassa tteutetusta Asiakasraati timinnasta kuntalaisten sallisuuden vahvistamiseksi. Svellusta siksi, että ajatuksenani n perustaa vastaavaa timintaa ylipäätään lapsiperhepalveluiden arviimiseen ja kehittämiseen. Katstaan mitä saamme aikaan js paikkakunnat lähtevät ideaan mukaan. Uusia varsinaisia kehittämisavauksia ei enää tehdä. Parkann nuristyön kehittämisprsessi tehdään mnialaisena kehittämisprsessina. Tällä hetkellä n liikkeellä kysely nurille (sama kysely vanhempainyhdistykselle) nuristyön kehittämistarpeista ydintiimin valmistaman suunnitelman phjalta. Nurten kyselyn ksteen valmistuttua prsessi viedään sivistyslautakuntaan, jssa keskustelu käynnistetään nimenmaan nurten ajatusten phjalta. Klmannen sektrin timijilla n mahdllisuus kmmentida nuristyön suunnitelmaa järjestettävässä Ystävänpäivä kahvituksessa. Nurten, lautakunnan, vanhempainyhdistyksen ja järjestöväen kmmenttien jälkeen suunnitelma kierrätetään vielä mnialaisessa tiimissä, minkä jälkeen lpullinen ehdtus Parkann kaupungin nuristyöstä jätetään lautakunnalle tukkuussa. Vertaisarviintiprsessi yhteistyössä Selevän paletin kanssa jatkuu aktiivisesti kevään ajan. Esittelyt vertaisarviinnin tulksista hjausryhmille tteutetaan elkuussa. Keväällä tarjtaan myös paljn kulutusta hankeväelle: Kulutus mnialaisille timijille Parkanssa Teemina: Lastensujelulaki/ ilmitusvelvllisuus, Parkann Lastensujelusuunnitelma sekä Hulta hujentavat käytännöt Jhdatus vivauttavaan valkuvaukseen (4 työpäivää) Er Lapsiperheessä kulutus Haasteellisesti käyttäytyvien lasten kanssa timiminen (2 työpäivää) Parkann perhepäivähidn ja seurakunnan vasu kulutus Pälkäneen vasu-kulutus (tarkentumatta) (2 työpäivää) Yhdistysten työntekijän palkkaaminen kulutus parkanlaisille yhdistystimijille Pälkäneen järjestötimijiden kulutuspäivä Kasvatuskumppanuus kuluttajakulutus (3x 2työpäivää) ART Aggressin Replacement Treatment kulutus järjestetään, mikäli Tampereen kaupungin nurispalvelut lähtee yhteistyökumppaniksi jakamaan kulutuksen kulut (2 työpäivää) ILOISTA KEVÄTKAUTTA KAIKILLE KASPERILAISILLE! Merja Nrdling 10

11 SIHTI (PÄIJÄT-HÄME) Sihti-mallin juurruttaminen Päijät-Hämeessä etenee Sihdin nykytilanne Tällä hetkellä Sihdissä työskentelee kaksi työryhmää, jista Kaste-hankkeen työryhmä hanketyönä saakka. Lahden kaupungin työryhmässä työskentelevät erikislääkäri, psyklgi, sairaanhitaja ja timistsihteeri Päijät-Hämeen keskussairaalasta sekä Lahden kaupungin palkkaamana terveydenhitaja ja ssiaalityöntekijä. Kastehjelman hankkeen päätyttyä valtinapurahituksen päättyessä henkilöstöresursien riittävyys n arviitava uudelleen Sihti-timinnan jatkuessa kk Päijät-Hämeen alueella. Tässä vaiheessa jatksuunnitelma n juduttu tekemään yhden työryhmän resurssimitituksella kutsuttiin klle uusi hjausryhmä Lahden Sihti-timinnan kehittämisen seuraamiseksi. Päätettiin kkntua viisi (5) kertaa kesään 2011 mennessä. Kkuksessa alitettiin myös hjeistuksen laatiminen peruspalvelujen työntekijöille. Yhteistyöpalavereja n svittu Sihti-mallin yhteensvittamiseksi Lahden kaupungin palvelumallien ja perheneuvlapalvelujen kanssa neuvttelijasapulina Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymän, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Lahden ssiaali- ja terveystimen sekä nurispsykiatrian erikissairaanhidn jhta. Yhteistyökkuksia n svittu HUS:n nurispsykiatrian yksikön kehittämistyöryhmän kanssa tiettekniikan hyödyntämiseksi nurten matalan kynnyksen hitnhjausjärjestelmän kehittämisessä ja svitetaan mallia pliisin Ankkuri-prjektiin syrjäytymisuhan alla levien nurten tavittamiseksi. Haasteena n henkilöstöresursseista ja työnjasta spiminen ja mallin kehittäminen Lahden palvelujärjestelmän yhteyteen. NeuvttelutSihti-timinnan vakiinnuttamiseksi n alitettu Päijät-Hämeen ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymän, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Lahden kaupungin ja nurispsykiatrian jhdn kesken. Tavitteena n turvata matalan kynnyksen knsultaatitiminnan jatkuminen yhteistyössä nurispsykiatrian, lastensujelun, kulujen ja terveystimen kanssa ja mahdllistaa nurten ja perheiden npea arvin- ja hitn pääsy Sihtimallin avulla. 11

12 SILTA (PÄIJÄT-HÄME) Silta-hankkeen tehtävänä n jatkaa perhekeskustiminnan kehittämistä sekä juurruttamista Heinlassa. Erityisesti hankkeessa kartitetaan ja humiidaan kuluikäisten lasten ja nurten perheiden tarpeet. Vusi 2011 käynnistyi meillä mukavan vauhdikkaaseen malliin. Perjantaina li Ilmaisutaidn kuluttaja Marja-Leena Haapanen puhumassa täydelle WPK-taln salille teemalla Ilmaisutait n väline khtaamiseen. Tilaisuuden järjesti yhdessä Silta-hanke ja Liikuntapalvelut. Mukaan li kutsuttu sivistystimen väki, Lasten ja perheiden palvelut yksikön väki, Jyränkölän setlementin ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia. Listava puhuja sai kiitsta ja mnia meistä puhe ksketti, kyynel li mnen silmäkulmassa välillä ilsta, välillä surusta, haikeudesta, teeman kskettavuudesta. Hyvä alku vudelle ja mukava tapa khdata yhteistyökumppaneita. Vertaisryhmätimintaa keväällä 2011: Tammikuussa käynnistyi Nurten äitien, alle 25-v ryhmä Vanamssa. Ryhmää hjaavat ssiaalihjaaja ja ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä Ryhmä kkntuu 10 kertaa kevään aikana. Ryhmä saatiin nyt mukavasti kasaan 5-6 äidin ja vauvan vimin. Timintamalli rakentuu aiemmin tehdyn ja hyväksi havaitun Käsikirjan mukaan. Khtaamispaikka kuluikäisten lasten vanhemmille jatkaa kevään ajan tapaamisiaan jka tinen viikk. Pieni, mutta tiivis prukka tapaa kahvin ääressä seurakunnan tarjamissa tilissa. Syksyllä li svittuja vierailijita ja muuta hjelmaa, mutta nyt päädyttiin siihen, että jutustelu n riittävää ja tarpeen mukaan ideidaan hjelmaa. Yhteistyössä MLL:N isvelimiesten kanssa Peli-illat isille ja lapsille jatkuvat myös jka tinen viikk iltaisin. Maaliskuussa käynnistyy keskusteluryhmä Murrsikäisten vanhemmille. Kkemukset näistä ryhmistä vat lleet hyviä ja ryhmä n rakentunut paljlti vanhempien tivmien teemjen mukaan. Ryhmää markkinidaan yläkuluille ja paikallislehti julkaissee pienen jutun asiasta. Kevään tavitteena n myös käynnistää Saatellen eskarista ekalle vanhempien prinaryhmiä neljällä alueella, lisäksi ma ryhmä perheille, jiden lapsella n erityisen tuen tarvetta. Alakulujen kuraattrin kanssa n perhekeskuskrdinaattri neuvtellut ryhmien alittamisesta sekä vetäjistä kuluilla ja päiväkdeilla. Vertaisryhmien käynnistymistä vetäjien salta tukee alkava Ryhmävimaa kulutus. Tämä kulutus vertaisryhmän hjaajille sisältää kaksi kknaista ja kaksi pulikasta kulutuspäivää. Avimet päiväkdit jatkavat timintaansa kahtena päivänä viikssa Vanamssa ja Elämänkaaritalssa. Kevään kulutuksia; Pedaggisia iltapäiväkahveja n svittu keväälle teemilla ; Pulmia aistisäätelyssä sekä Vurvaikutusleikki. Tiveena n llut myös iltapäiväkahvit Vertaisryhmien esittelyineen - millaisia vertaisryhmiä meillä timii ja mitä ne pitävät sisällään. Tiistaina n ammattilaisille kulutuspäivä Er lapsiperheessä miten tukea lasta ja vanhempia? tulee Olavi Sydänmaanlakka Helsinki Missiista puhumaan perheille ja ammattilaisillekin teemalla Vahvuutta vanhemmuuteen. ANNE MERITIE 12

13 MONIALAISESTI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI (KANTA-HÄME) Hyvinvintineuvla piltti Hyvinvintineuvlassa tteutuu npea apu perheille läheltä ja mniammatillisena yhteistyönä. Terveydenhitajan, perhetyöntekijän ja psyklgin yhteistyötä n entisestään tiivistetty. Laajempi yhteistyöverkst, kuten erityispäivähit ja A-klinikka n mukana tarpeen mukaan. Uusia yhteistyömutja varhaiskasvatuksen ja neuvlan välillä suunntellaan ja kkeillaan. Suunnitelmat ja usean tahn neuvttelut hankkeessa kehitetyn timintamallin juurruttamiseksi ja levittämiseksi n alitettu. Sirpa Seppänen Nivellukka - piltti - Lukkamme kaikki kuusi (myös kriisipaikka) ppilaspaikkaa vat täynnä kk lppukevään - Vanhempien tiveesta alitimme nivellukan ppilaiden vanhempien vertaisryhmän. Ryhmä kkntuu kerran kuussa ja lastenhidsta vastaa Tavastian lähihitajapiskelijat. Seuraavaksi kerraksi vanhemmat kutsuivat päättäjät vurpuheluun erityistä tukea vaativien lasten kulupaikista. - Nivellukan jatksta kävimme päättäjien kanssa keskustelua Tällä hetkellä tuntuu, ettei tiva jatksta le vielä kaivn heitetty. Knsepti tdettiin timivaksi ja jatkamisen arviseksi, jten rahitusta vielä mietitään. Marika Tumi Kasvatuskumppanuus piltti Kasvatuskumppanuuden kehittämisen tiivis kevätlukukausi n täydessä vauhdissa. Tutteistukseen tarvittavat palvelukuvaukset vat valmistumassa. Työajan seurantaan n sallistunut klme lukan pettajaa ja seitsemän lastentarhanpettajaa. Seurannan khteena n llut 1) kasvatuskumppanuus perheiden kanssa ja 2) mnialainen kasvatuskumppanuus eri timijiden kesken. On mielenkiintista nähdä miten paljn työaikaa käytetään ja tarvitaan kasvatuskumppanuuden tteuttamiseen. Tällä hetkellä kasvatuskumppanuuden kuluttajakulutuksessa n yksi rehtri ja klme lukanpettajaa. Heidän kanssaan alkavalta yhteistyöltä dtan paljn. Tivn heiltä vankkaa tukea kasvatuskumppanuuden viemiseksi myös kulumaailmaan. Pilttiyksiköiden ja vanhempien kanssa n alkanut tiivis yhteistyö. Kehittämistavitteita tiivistetään ja arviidaan. Keväällä tehdään pilttialueilla ns. Bikva-arviinti, jka lähtee liikkeelle vanhempien haastatteluista. 13

14 Kasvatuskumppanuusprsessiin liittyy kulutusta ja työpajja lapsen vasusta ja yksilöllisestä esipetussuunnitelmasta. Kelp-hankkeen kanssa yhdessä perehdytään justavaan alkupetukseen, jka n herättänyt suurta kiinnstusta kentällä. Muutenkin kasvatuskumppanuusteemaa levitetään pilttialueiden ulkpulelle Hämeenlinnan muiden hankkeiden kanssa eli ns. kasvatuskumppanuuden jalkauttaminen n alkanut. Arja Krhnen 14

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI Hanskassa! aikuistuvien tukiverkstprjekti vv. 2003-2007 LOPPURAPORTTI Julkaisija ja kustantaja: Savn Vammaisasuntsäätiö Kielnsaaren

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Kehitysvammaisten Tukiliitt ry SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS...3 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...4 Kehitysvammaisten asuminen...4 Lausunnt kannantt jaeduskunnan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki

VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja sosiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki VARHAISEN TUEN YHTEISTYÖ- JA PALVELUMALLI 0 6 v Varhaiskasvatuspalvelut, neuvla ja ssiaalipalvelut Hyvinkään kaupunki SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 JOHDANTO... 4 1 VARHAINEN JA AVOIN YHTEISTYÖ HUOLI PUHEEKSI...

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2012. (Luonnos)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2012. (Luonnos) Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2012 (Lunns) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT 2 1.1. Timitusjhtajan katsaus 2 1.2. Tuls, investinnit ja rahitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 13.2.2014 KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai 10.2.2014 kl 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella Nurten kesäyrittäjyys (smmarlvsentreprenör) Perämerenkaarella KESÄTYÖNÄ YRITTÄJYYS -ESISELVITYSHANKKEEN BENCHMARKING -MATKA 17. 18.6.2014: I) ÖVERTORNEÅ (RUOTSI) JA II) KEMI KEMINMAA TORNIO YLITORNIO (SUOMI)

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot