Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys"

Transkriptio

1 Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys Loppuraportti Osuuskunta Valomo Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Avoin Tampere ohjelma ja avoin data Toimintaympäristön sidosryhmät Tavoitteet, tarpeet ja odotukset Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infosharen opit Esiselvityksen tulokset Toimintaympäristö Tehtävät ja vastuut Hyödyt Esiselvityksessä toteutettu avoimen datan kysely Jatkoehdotukset Lähteet Liitteet Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 2

3 1 Johdanto Suomessa on koko ajan kasvava kiinnostus ja tahtotila yhä avoimempaan toimintaan ja yhteistyöhön verkossa. Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma kannustaa hallinnon läpinäkyvyyteen tarjoamalla yhä monipuolisempia sähköisiä palveluita kansalaisille ja yrityksille. Samalla pyritään yhä paremmin yhteentoimiviin ja avoimiin rajapintoihin ja järjestelmiin. Toisaalla kiinnostus ja suoranainen hypetys tietojen avaamiseen kansalaisten vapaasti käytettäväksi on nostanut päätään myös Suomessa. Viime aikoina on noussut ideoita sallia yksityisten henkilöiden ja yritysten ottaa käyttöönsä julkishallinnon tietovarantoja. Jatkuvasti avoimempi keskustelu ja asenneilmapiiri avoimemmasta ja sallivammasta tietojen käytöstä on johtanut myös käytännön ratkaisuihin ja toteutuksiin. On saatu konkreettisia tuloksia avattujen tietovarantojen käytöstä. Erityisesti liikennedatan avaamisen kautta on löydetty yllättäviäkin sovellutuksia, jotka ovat suoraan tai välillisesti tarjonneet parempaa ja monipuolisempaa palvelua käyttäjille. Samalla myös palvelun tuottajat ovat pystyneet arvioimaan ja kehittämään toimintaansa yhä paremmaksi ja sujuvammaksi. Sen lisäksi, että uudet innovaatiot ja sovellutukset ovat luoneet laadukkaampaa palvelua käyttäjille, se on luonut myös uusia markkinoita ja uusia yrityksiä. Useita uusia yrityksiä on syntynyt avoimeen dataan perustuvien sovelluksien ympärille yrityksiä, joita ei olisi ollut mahdollista luoda ilman arvokasta tietovarantoa. Suomen julkishallinnossa luodaan jatkuvasti huomattavia määriä dataa sisäisiin tietovarantoihin. Tietovarannot ovat pääsääntöisesti erittäin laadukkaita. Niiden käyttö on kuitenkin ollut melko rajallista ja vähäistä. Tämä on johtunut niin käytettyjen järjestelmien rajallisuudesta kuin myös tietovarantojen siilomaisuudesta. Tiedot ovat olleet käytettävissä vain yhden järjestelmän sisällä, jolloin tietovarantojen yhdistämisestä saatavia hyötyjä ei ole saatu käyttöön. Tietovarantojen avaamisen myötä tietovarannoille määritetään laadukkaat ja selkeät rajapinnat. Näiden rajapintojen kautta voidaan rakentaa yhä monimuotoisempia raportteja julkisen hallinnon toiminnasta. Uudet kehittyneet palvelut tyypillisesti yhdistävät kahden tai useamman tietovarannon tiedot yhdeksi palveluksi ja näkymäksi. Tätä kautta pystytään arvioimaan ja kehittämään julkisen hallinnon toimintaa yhä monipuolisemmin ja kattavammin. Tämä johtaa luonnollisesti myös hallinnon sisäisen toiminnan tehostumiseen ja uusien palveluiden syntyyn. Julkisten datavarantojen avaaminen edistää samanaikaisesti ainakin kolmea eri tavoitetta: demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä, uusien markkinoiden ja innovaatioiden syntymistä ja hallinnon sisäisen tehokkuuden lisäämistä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 3

4 1.1 Avoin Tampere ohjelma ja avoin data Tausta Avoin Tampere ohjelma on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ydintavoitteena on luoda Tampereesta kansainvälisesti vetovoimainen ja kiinnostava yritysympäristö ja vahvistaa Tampereen roolia koulutuksen ja tutkimuksen kaupunkina. Tavoitteiden saavuttamiseksi Avoin Tampere ohjelman tuen myötä panostetaan tuotekehitykseen, suunnitteluun ja innovointiin liittyvän osaamiseen kasvuun sekä uudistumiseen. Lisäksi rakennetaan ympäristö toimialariippumattomien innovaatioiden hyödyntämistä ja kehittämistä varten. Tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioympäristöjä sekä yritysryppäiden miniklustereita. Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Esiselvitys Avoin Tampere ohjelman avoimen datan esiselvityksen tavoitteena on luoda Tampereen alueelle yhtenäinen malli ja ohjeistus Tampereen kaupungin tietovarantojen avaamisesta, käyttöönotosta ja takaisinkytkemisestä kaupungin sisäisten toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen mallin tarkoituksena on luoda selkeä ja ymmärrettävä toimintaympäristö ja organisaatio hallinnoimaan ja ohjaamaan niin tietovarantojen avaamiseen liittyviä toimintoja kuin avattujen varantojen käyttöä ja hyödyntämistä. 1.2 Toimintaympäristön sidosryhmät Esiselvityksessä tunnistettiin seuraavat avoimen datan toimintaympäristöön liittyvät sidosryhmät, kts. kuva 1 alla. Kuvan sidosryhmät Clearing house ja Tiedon jakelija eivät Kuva 1. Toimintaympäristön sidosryhmät Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 4

5 Seuraavassa luetellaan sidosryhmät, niiden kuvaus ja rooli. Yksityiskohtaiset tiedot ovat kokonaisuudessaan esitelty tämän loppuraportin liitteessä 1. Ohjaavan toimijan sidosryhmät: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Avoin Tampere ohjelma Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Koordinoi avointa dataan liittyvää toimintaa yhtenä Avoin Tampere ohjelman osana. Tampereen kaupunki Datavarantojen omistaja ja avaaja. Hallinnoi kaupungin datavarantojen avaamista ja kehittämistä. Tredea Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö. Hallinnoi avoimeen dataan liittyvää toimintaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Valomo Tampereen alueen yrityksistä koostuva osuuskunta. Edesauttaa toiminnallaan Tampereen alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 5

6 Avoimen datan toimijan sidosryhmät: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tiedon tuottajat Datavarantojen omistajat. Tampereen kaupungin eri laitokset ja virastot, joilla itsellään dataa avattavaksi. Myös yritykset (tai muut toimijat), joilla samankaltaista intressiä oman tietovarantonsa avaamiselle. Varsinaisen avattavan tiedon omistaja. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) Avattavan datan formaatin ja julkaisutavan hyväksyjä. Toimii sidosryhmien 'Tiedon tuottaja' ja 'Tiedon jakelija' välissä. Tiedon laadun varmistaja. Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) Hyväksytyn datan jakelija loppukäyttäjille. Tiedon jakelija käyttäjille. Toimii viestintärajapintana loppukäyttäjien kanssa. Loppukäyttäjät sidosryhmän toimijat on eritelty seuraavasti: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Yritykset Tampereen seudun yritykset. Avattavan datan hyödyntäminen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Kansalaiset Yksityiset henkilöt. Avointa dataa suoraan toiminnassaan käyttävä henkilö, tai sen päälle tehdyn palvelun käyttäjä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 6

7 Julkishallinto Julkishallinnon osat. Julkishallinnon osat käyttävät avointa dataa hyväkseen omien palveluiden kehittämiseksi. Kolmas sektori Aatteelliset, vapaaehtois ja ei voittoa tavoittelevat järjestöt kuten esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Oman toiminnan kehittäminen. Koulutuslaitokset Tampereen alueen koululaitokset, mm. yliopistot ja korkeakoulut (Tampereen yliopisto, TTY, TAMK). Kehittää osaamista avoimen datan hyväksikäyttämiseen. Tutkimuslaitokset Tutkimustyötä tekevät laitokset, kuten esim. Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (VTT). Avoimen datan hyväksikäyttäjä omissa tutkimuksissaan. Yhteistyö (Uusi Tehdas) Tampereen alueen yhteisö, innovoinnin ja liikeideoiden itämiskeskus. Yhteistyössä kohtaavat Tampereen alueen yritykset, koululaitokset ja opiskelijat. Synnyttää avointa dataa hyväksikäyttämällä uutta osaamista, yhteistyötä, innovaatioita ja ideoita uusille liiketoiminnoille. Kehittäjät Mikä tai kuka tahansa instanssi, henkilö, yritys tai yhteisö. Kehittäminen harrastuksena, osana opiskelua, työelämässä tai sen ohessa tehtävää toimintaa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 7

8 1.3 Tavoitteet, tarpeet ja odotukset Toimintamalliin halutaan tuoda organisoituja vastuita, joiden avulla saavutetaan laadukasta toimintaa avoimen datan ekosysteemiin. Toiminnalta odotetaan markkinointi ja koulutusta datavarantojen omistajatahoille. Mallilta odotetaan myös viestintää loppukäyttäjien suuntaan ja vastaavasti loppukäyttäjien palautteen ja toiveiden keräämistä ja koostamista. Myös sopivista työkaluista on toivottu saatavan apua datan avaamiseen ja ylläpitoon. Avoimen datan toimintamallissa tavoitellaan kontrollointia, jolla pyritään estämään datan avaamisen mahdollisten negatiivisten seuraamuksien syntyminen. Tällaisia on muun muassa tietoturvarikkomukset tai muu avoimen datan avulla tehtävä tahallinen harmin aiheuttaminen. Tässä selvityksessä on huomioitu kontrollin tarve ja asetetaan tarvittava toimija, mutta ei oteta kantaa mitä harmia avoimen datan avulla mahdollisesti voi tehdä. Odotuksia on datan avoimuuden tuomat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi, ja etenkin jo olemassa olevien yritysten keskuudessa. Keinoja yritysten ansaintalogiikan löytämiseksi ei oteta kantaa tässä selvityksessä, vaikka mallissa painotetaan juuri yritysten tarpeeseen kasvattaa liiketoimintaa. Taustatekijänä ekosysteemin rakentamiselle on saada loppukäyttäjien ja yritysten kiinnostus kasvamaan avointa dataa kohtaan. Datan jatkojalostaminen ja osittain jalostetun datan avaaminen on ollut mukana puheissa ja myös toiveiden listalla. Tällainen toiminta siirtyy tämän esiselvityksen jatkokehityksen piiriin, joskin asiaan otetaan kantaa ehdotetussa mallissa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on ottaa opiksi vastaavista hankkeista, ja sellaiseksi on nähty seuraavassa kappaleessa esitelty projekti Helsingin seudun julkisen datan avaamisesta. Helsingin projekti ei kuitenkaan asettanut suurtakaan painoa uuden liiketoiminnan synnyttämiselle. Tavoitteenaan projekti valitsi ainoastaan mahdollisuuden synnyttää uutta liiketoimintaa Helsingin alueelle. Lähtökohtaisesti Avoin Tampere ohjelma pyrkii asettamaan tavoitteensa korkealle, ja viiden vuoden aikana saavuttamaan johtoaseman avoimen datan ja sähköisten palveluiden tuottajana Suomessa. Eräs edesauttava keino tavoitteen saavuttamiselle on saada yritykset mukaan datan ja sen käytön kehittämiseen ja rakentaa aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa, ja ottaa oppia yritysmaailmasta vastaavanlaisista rajapintojen avaamisesta. Muun muassa Suomen puhelinoperaattoreilla on vastaavanlainen intressi tietovarantonsa julkaisuun, ja näin kehittää palveluitaan omille asiakkailleen. Hyvänä ovat ulkomaiset puhelinoperaattorit ja heidän palvelut ja avoimet rajapinnat, joita operaattorit tarjoavat kehittäjilleen. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 8

9 Seuraavassa on listattu muutama webportaali, joissa opastetaan kehittäjiä operaattorin dataa ja rajapintaa käyttämisessä: Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 9

10 2 Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infoshare (HRI) on ensimmäinen laajemman mittakaavan kansallinen avoimen data projekti. Helsinki Region Infoshare projektin päällimmäisenä tavoitteena on avata Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Helsingin seutuun kuuluu metropolialueen kolme suurta kaupunkia Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä pienempiä ympäryskuntia. Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää metropolialuetta yhtenäisenä toimivana alueella. Tämän myötä syntyi myös tarve yhtenäistää ja järkeistää eri alueiden tietovarantoja ja toimintatapoja. Tavoitteena oli muodostaa yhtenäiset standardit ja säännöt tietojen yhtenäistämiseen ja välittämiseen. Samaa aikaa tuli vaatimus ja toive tietovarantojen avaamiselle. Muodostettu tahtotila tietovarantojen avaamisesta ja avoimien julkisten palvelujen kehittämisestä sekä tietojen avoimesta käytöstä johti käytännön projektiin. HRI projektissa päätettiin vastata molempiin haasteisiin samalla ratkaisulla yhtenäisellä avoimen tiedon toimintamallilla. Kuva 2 HRI-hankkeen toimintamalli ja keskeisimmät osa-alueet Hankkeessa kehitetään neljää keskeistä osa aluetta: tiedon tuottamista, avaamista, jakamista ja hyödyntämistä: Tiedon tuottaminen Hankkeessa edistetään kuntien olemassa olevan tiedon avaamista nykyistä laajempaan käyttöön. Tietoaineiston vertailtavuus, löydettävyys ja käytettävyys edellyttävät yhteistyötä kuntien eli tiedon tuottajien välillä. Tätä yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa tietojen harmonisoinnissa ja Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

11 tietoaineistojen jatkokehittämisessä. Tärkeää on kehittää tiedon tuottamista siten, että se tukee paremmin avointa, verkossa tapahtuvaa tiedon jakelua. Samalla otetaan huomioon myös tiedon käyttäjät. Tiedon avaaminen Hankkeessa perustetaan toiminto, jonka tarkoitus on avustaa ja koordinoida tiedon avaamista. Tämä ns. Clearinghouse toimii linkkinä seudullisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi avattavan tiedon priorisointi, tiedontuottajien avustaminen tiedon avaamisessa, laadunvarmistus sekä käyttäjäpalautteen kokoaminen ja välittäminen tiedontuottajille. Tiedon jakaminen Hankkeessa rakennetaan verkkopalvelu, jonka avulla avoimet datalähteet ovat helposti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä. Palvelua voi ajatella eräänlaisena tietoaineistojen hakukoneena, joka ohjaa loppukäyttäjän oikean tiedon luokse. Palvelussa kerätään myös käyttäjiltä suoraa palautetta tietolähteistä ja niiden soveltamisesta. Maailmalla on jo toteutettu vastaavia verkkopalveluja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso Britanniassa. Tiedon hyödyntäminen Avoin tieto on tarkoitettu kaikille siitä kiinnostuneille: kuntien hallinnolle, yrityksille, yliopistoille, korkeakoululle, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Tietoa voi soveltaa monella tapaa. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan päätöksenteon, suunnittelun tai tutkimuksen tueksi. Tietoa voidaan ottaa osaksi olemassa olevaa tai uutta sovellusta. Tai tietoja voidaan yhdistellä ja esittää vaikkapa aivan uudella tavalla. Tiedon käyttötarkoituksia ei kuitenkaan ole tarkoitus etukäteen rajata viime kädessä tiedon hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Tärkeintä on, että nykyistä laajempi käyttäjäkunta voi hyödyntää tietoja mahdollisimman helposti haluamallaan tavalla. HRI aloitti avoimen tiedon toimintamallin pilotoinnin Pilottivaihe päättyy 2012 aikana. Tämän jälkeen aloitetaan jatkuva toiminto. Toimijoina projektissa pääasiassa ovat Helsingin kaupungin tietokeskus sekä Forum Virium Helsinki. Forum Virium Helsingin rooli jatkuvan toiminnon aikana supistetaan pilotointi vaihetta pienemmäksi, jolloin Tietokeskus ottaa enemmän tehtäviä ja osa alueita omistukseensa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

12 Pilottivaiheen aikana avatut tietovarannot: Tilastot ja ennusteet o Kaupunki ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Karttapohjainen aineisto o Esim. kaupunkien osa alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjalla Muu aineisto o Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, talousarviot, jne. 2.1 Helsinki Region Infosharen opit HRI projektin tuloksia on vielä toistaiseksi erittäin vaikea arvioida. Pitkän aikavälin tuloksia ei voida vielä tunnistaa, mutta nopeita pikavoittoja on jo saatu. Kiitosta on saatu yllättäviltäkin tahoilta, kuten opiskelijoilta ja tutkijoilta, sekä erinomaisia tuotteita on jo nyt tullut markkinoille. Suurin osa sovelluksista on hyvinkin pieniä ja yksinkertaisia eikä siten kaikkia avoimen datan yhdistämisestä saatavia hyötyjä ole vielä valjastettu käyttöön. Kuitenkin jo pienistä oivalluksista on saatu suuria iloja irti. Lisäksi positiivinen ilmapiiri kasvaa jatkuvasti ja aktiivisia kansalaisia ja sovelluksien kehittäjiä löytyy yhä enemmän ja enemmän. Monet osaavat henkilöt tarvitsevat vain pienen tuen ja pohjan, josta lähteä liikkeelle. Datan avaamisen ja toimintaympäristön luomiseksi on jo tunnistettavissa selkeitä vaatimuksia ja suosituksia. Oheisessa taulukossa on eräitä näitä esiteltynä: Kriittisiä vaatimuksia Korkean tason tuki johdolta, resursseja datan avaamisen tukemiseen (tukiorganisaatio ja virastot) Kehittäjien ja muiden ulkoisten tahojen kanssa työskentely datan hyödyntämiseksi eri tavoin Avoimen datan mahdollisuuksista ja suorista hyödyistä viestiminen virastoille, kouluttaminen Opittua Avoimessa datassa on ennen kaikkea kyse mandaatista, asenteesta ja metodeista ei niinkään teknologiasta Tiedonomistajavirastoilla on tyypillisesti top 5 huolta koskien datan avaamista nämä tulee huomioida Kädet savessa tekeminen datalla on tärkeää, datan hyödyntäminen lisää ymmärrystä mitä kaikkea sillä voi tehdä Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

13 Suosituksia Aloita pienin askelin, avaa jotain ensin nopeasti ja opi siitä Vaiheet: kartoita tietovarannot, valitse muutama data joka voisi olla hyvin sovellettavissa ja avaa ne, käytä avaamisessa olemassa olevia suosituksia ja standardeja, käytä omia rajapintojasi ja dataasi, verkostoidu muiden avaajien kanssa ja opi ja jaa tietoa Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

14 3 Esiselvityksen tulokset 3.1 Toimintaympäristö Esiselvityksessä aiemmin esitettyjen tarpeiden, toiveiden ja oppien perusteella on päädytty seuraavanlaiseen avoimen datan toimintamalliin. Sidosryhmät Clearing house ja Tiedon jakelija on esityksessä yhdistetty yhdeksi toimijaksi, johon jatkossa viitataan nimellä Välitoimija. Kuva 3. Avoin data toimintamalli Toimintamallissa datan tuottajina ovat Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun avattavien tietovarantojen omistajat. Näiden lisäksi datan tuottajina toimivat myös yritykset, joilla on samanlaisia tavoitteita oman datavarantojensa julkistamiselle. Välitoimija toimii datan käsittelijänä ja jakelijana, sekä loppukäyttäjiltä saatavien palautteiden ja datatoiveiden vastaanottajana ja niiden esikäsittelijänä ennen lähettämistä tiedon tuottajille. Välitoimija ylläpitää ja kehittää loppukäyttäjille näkyvää julkista viestintäkanavaa (esim. web portaali), johon kerätään tietoa avoimesta datasta ja sen käytön kokemuksista. Myös sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt sopivat julkisen datan keskustelufoorumiksi. Esitetyssä mallissa painotetaan datan yhdenmukaista rajapintaa, joka on standardia muotoa ja skaalautuva. Tällainen käyttörajapinta mahdollistaa uusien datan tuottajien lisääminen tiedon tuottajaksi ekosysteemiin, ja tuoda oma datavarantonsa Välitoimijan julkaistavaksi sellaisenaan tai jatkojalostettavaksi. Mallissa painotetaan myös kysely vastaus prosessin toimivuutta ja laadukkuutta, ja yhteistyötä loppukäyttäjien kanssa. Näillä pyritään lisäämään interaktiivista mielipiteenvaihtoa loppukäyttäjien kanssa. Etenkin yhteistyö yritysten Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

15 kanssa lisää kiinnostusta avoimen datan käytön hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä sekä ohjaa Välitoimijaa kehittämään rajapintoja ja datan tarjontaa loppukäyttäjien kiinnostuksen mukaan. 3.2 Tehtävät ja vastuut Seuraavassa kuvataan tarkemmin ehdotetun toimintamallin toimijoiden tehtävät ja vastuut. Sidosryhmä Tiedon tuottajat Tehtävät ja vastuut 1) Avattavan tiedon valitseminen ja jalostaminen julkaistavaksi. 2) Kommunikoi tiedon muutoksista 'Clearing house':lle. 3) Vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 4) Suorittaa vaadittavat toimenpiteet datan avaamiselle. 5) Käsittelee saamansa toive ja muutospyynnöt kiirellisyyskriteerien mukaisesti. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) 1) Datan vastaanottaminen tuottajilta. 2) Datan arviointi ja julkaisutavan hyväksyminen. 3) Avustaa ja ohjeistaa tiedon tuottajia tiedon avaamisessa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

16 Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) 1) Tiedon julkaisu käyttäjille 2) Ylläpitää data ja sovelluskatalogia. 3) Verkkopalvelun ylläpito. 4) Käyttajäpalautteiden ja toiveiden kerääminen ja analysointi 5) Analysoitujen ja koostettujen palautteiden ja toiveiden viestittäminen 'Tiedon tuottajille'. 6) Kyselyiden analysointi ja niihin vastaaminen sovitun ajan kuluessa. 7) Julkisen keskustelun ylläpitäminen, hallinta ja kontrollointi sosiaalisessa mediassa, kuten tätä varten luoduissa foorumeissa (esim. Facebook, LinkedIn). 8) Tuottaa ja ylläpitää avoin dataan liittyvää julkista dokumentaatiota kuten mm. Q&A tietoja, käyttöönotto ja käyttöohjeitaohjeistusta, referenssitietoja tehdyistä ja tekeillä olevista projekteista. 9) Datarajapintojen kehittäminen ja ylläpito. Rajapinta yhdenmukainen kaikille loppukäyttäjille. Standard muotoinen ja skaalautuva. 10) Ylläpitää omaa tietovarastoa, jossa varastoidaan ajanmukaisia kopioita 'Tiedon tuottajien' datavarannoista. Tämän tehtävänä on datan tarjoaminen viiveettömästi loppukäyttäjille, ja samalla estää toiminnan häiriöt datan omistajille. 11) Kilpailuprojektien järjestäminen loppukäyttäjille. Loppukäyttäjät Avoimen datan hyödyntäminen ja palveluiden kehittäminen. Ideoiden ja palautteen antaminen datan jakelijalle toiminnan kehittämiseksi. Eri loppukäyttäjien osalta tehtävät ja vastuut eivät poikkea olennaisesti toisistaan. Kaikkien sidosryhmien tiedot ovat kokonaisuudessaan esitelty tämän loppuraportin liitteessä Hyödyt Edellä esitetty toimintamalli tarjoaa monia hyötyjä eri sidosryhmille. Tampereen kaupunki kykenee keskittämään toimintansa datavarantojen ja rajapintojen kehittämiseen, ja saa kaivattua tukea ja palvelua Välitoimijalta sisäiseen markkinointiin ja koulutukseen. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

17 Välitoimija toimii datan ja rajapinnan jakelun lisäksi pääasiallisena kontaktipisteenä kaikille loppukäyttäjille. Loppukäyttäjät hyötyvät koostetusta palvelusta, joka on tarjolla kaikille käyttäjille samasta paikasta ja on yhtenäinen. Ripeätoiminen Välitoimija parantaa laadukkaalla asiakaspalvelutyöllään Tampereen kaupungin palvelukuvaa. Kuvatun toimintamallin yhtenä tärkeänä hyötynä on ajan kuluessa kertyvä Q&A tietopankki (kuvassa 3 Q&A datasiilo), joka julkisena viestintäkanavan osana jakaa ohjeita ja kokemuksia loppukäyttäjille avoimen datan käyttöönottamisesta ja käytöstä. Sidosryhmä Tiedon tuottajat (Kaikki) Hyöty Saa palveluna heidän datansa jakamisen loppukäyttämisen. Saavat tukea ja apua datan avaamiseen. Pystyvät keskittymään oman datansa kehittämiseen. Tiedon tuottajat (erit. Tampereen seudun datavarantojen omistajat) Edellisen lisäksi toteuttavat avoimen datan valtiovallan julkishallinnon avoimelle datalle asetetut avaamisen tavoitteet. Tiedon tuottajat (Yritykset yms.) Saavat omat datansa julki yhteiseen rajapintaan, jota ylläpitää ulkopuolinen toimija (Välitoimija). Välitoimija Välitoimijalla on hyvä toiminnallinen sijainti tiedon tuottajien ja loppukäyttäjien välissä. Loppukäyttäjät Saavat avoimen datan käyttämällä rajapintaa, joka on yhtenäinen ja standardoitu. Ja myöhemmin lisättävät datat tulevat käyttämään samaa rajapintaa, joten kerran opittu rajapinta toimii uusien datavarantojen käyttämisessä. Sama rajapinta toimii yritysten avoimen datan, sekä mahdollisen jalostetun datan jakelussa. Muut sidosryhmät (Avoin Tampere ohjelma, Tampereen kaupunki, Tredea Oy) Välitoimijan tehtävät ja vastuut edesauttavat sidosryhmien avointa dataa liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

18 3.4 Esiselvityksessä toteutettu avoimen datan kysely Kysely (liite 2 ) suoritettiin Some kanavissa elokuun lopun ja syyskuun puolivälin aikana, kyselyn jakamiseen käytettiin sellaisia kanavia, (avoimen datan keskustelufoorumit ja jakelulistat) joiden käyttäjien voitiin olettaa ymmärtävän mistä avoimessa datassa on kyse. Kyselyyn tuli reilun kahden viikon aikana 78 vastausta. Yksi vastaaja saattoi rastittaa maksimissaan viisi vaihtoehtoa, mutta kaikki vastaajat eivät rastittaneet viittä vaihtoehtoa. Epäasiallisia vastauksia ei tullut. Jotkut vapaan tekstikentän ehdotukset avoimuudesta liittyvät enemmän hallintoon kuin avoimien datavarantojen hyödyntämiseen. Vastaukset on koottu ja listattu liitteessä 3. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

19 4 Jatkoehdotukset Jatkoehdotus yhteenveto HRI toimi hyvänä pohjana, mutta pelkän Datan avaaminen (selvityksen toteamus ) ei kuitenkaan johda ainakaan nopealla aikataululla merkittävään uusien palveluiden syntymiseen ja uusiin työpaikkoihin. Selvityksen aikana löytyi Tampereen seudulta selkeästi toimialakohtainen tutkimus, kehitys ja verkostohankkeita, joissa Datan toimialakohtaisella avaamisella ja sen kevyellä toimiala standardoinnilla voitaisiin saada aikaan nopeastikin uudenlaista globaaliakin liiketoimintaa. Kevyt standardointi tarkoittaa tässä vallitsevien standardien tunnistamista ja valintaa. Tarpeet eri toimialoissa ovat samankaltaisia, omin alueidensa syvempi osaaminen kuitenkin on toimialoilla itsellään, ja tarvitaan yhteinen välitoimija joka pystyy kokoamaan laajasti verkoston, jossa toimialakohtaiset määrittelyt ja tarpeet otetaan huomioon ja eri osaamiset kootaan toimimaan yhdessä. Tavoitteena on synnyttää hallittu laajan Avoimen Datan toimija (sisältää toimiala standardoidun Datan ) jollaista ei ole vielä missään muualla tässä laajuudessa toteutettu. Pilotiksi on lupautunut Tampereen kaupunki, jonka ympäristössä voidaan testata kokonaismallit, ja jonka hallitussa arkkitehtuurissa voidaan etsiä, luoda ja varmistaa tarvittavat prosessit. Samanaikaisesti pilotin kanssa, ja sen rinnalla, tehdään liiketoimintamalli ja suunnitelma mahdollisesta yhtiömallista välitoimijan rooliin. Uudenlaisen mallin syntymisen kannalta on välttämätöntä että mukana ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkiset toimijat yhdessä suunnitelmaa tekemässä. Vetovastuu Avoin Tampere ohjelma hyödyntäen alan yrityksiä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

20 4.1 Lähteet Antti Poikola, Petri Kola, Kari A. Hintikka, Julkinen data johdatus tietovarantojen avaamiseen. Liikenne ja Viestintäministeriö. Saatavilla: pdf&title=Julkinen%20data Helsinki Region Infoshare Hallinto työryhmä: HRI:n organisointi pääkaupunkiseudulla. Helsinki Region Infoshare hanke. Tampere avoin data seminaari Helsinki Region Infoshare Apps4Hallinto konseptiluonnos. Saatavilla: apps4 hallintokonsepti Liitteet Liite 1 Toimintaympäristön sidosryhmät. Sidosryhmän kuvaus, rooli, tehtävät ja vastuut, saamat palvelut/tuotokset. Avoin Tampere ohjelman Avoin datan Toimintaympäristön sidosryhmät. Määrittelyssä on käytetty valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suosituksen JHS179 määrittelypohjaa. Liite 2 Avoimen datan kyselylomake Liite 3 Kyselyn vastaukset Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

21 Liite 1 LIITE 1 Toimintaympäristön sidosryhmät. Sidosryhmän kuvaus, rooli, tehtävät ja vastuut, saamat palvelut/tuotokset. Avoin Tampere hankkeen Avoin datan Toimintaympäristön sidosryhmät. Määrittelyssä on käytetty valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suosituksen JHS179 määrittelypohjaa. Sidosryhmät Päiväys Versio 1 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Sidosryhmätyyppi <Sidosryhmä> Avoin data toimijat Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tehtävät ja vastuut Tiedon tuottajat Datavarantojen omistajat. Tampereen kaupungin eri laitokset ja virastot, joilla itsellään dataa avattavaksi. Myös yritykset (tai muut toimijat), joilla samankaltaista intressiä oman tietovarantonsa avaamiselle. Varsinaisen avattavan tiedon omistaja. 1) Avattavan tiedon valitseminen ja jalostaminen julkaistavaksi. 2) Kommunikoi tiedon muutoksista 'Clearing house ':lle. 3) Vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 4) Suorittaa vaadittavat toimenpiteet datan avaamiselle. 5) Käsittelee saamansa toive ja muutospyynnöt kiirellisyyskriteerien mukaisesti. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) Avattavan datan formaatin ja julkaisutavan hyväksyjä. Toimii sidosryhmien 'Tiedon tuottaja' ja 'Tiedon jakelija' välissä. Hyväksytyn datan jakelija loppukäyttäjille. Tiedon laadun varmistaja. 1) Datan vastaanottaminen tuottajilta. 2) Datan arviointi ja julkaisutavan hyväksyminen. 3) Avustaa ja ohjeistaa tiedon tuottajia tiedon avaamisessa. Tiedon jakelija käyttäjille. Toimii viestintärajapintana loppukäyttäjien kanssa. 1) Tiedon julkaisu käyttäjille 2) Ylläpitää data ja sovelluskatalogia. 3) Verkkopalvelun ylläpito. 4) Käyttajäpalautteiden ja toiveiden kerääminen ja analysointi 5) Analysoitujen ja koostettujen palautteiden ja toiveiden viestittäminen 'Tiedon tuottajille '. 6) Kyselyiden analysointi ja niihin vastaaminen sovitun ajan kuluessa. 7) Julkisen keskustelun ylläpitäminen, hallinta ja kontrollointi sosiaalisessa mediassa, kuten tätä varten luoduissa foorumeissa (esim. Facebook, LinkedIn). 8) Tuottaa ja ylläpitää avoin dataan liittyvää julkista dokumentaatiota kuten mm. Q&A tietoja, käyttöönotto ja käyttöohjeitaohjeistusta, referenssitietoja tehdyistä ja tekeillä olevista projekteista. 9) Datarajapintojen kehittäminen ja ylläpito. Rajapinta yhdenmukainen kaikille loppukäyttäjille. Standard muotoinen ja skaalautuva. 10) Ylläpitää omaa tietovarastoa, jossa varastoidaan ajanmukaisia kopioita 'Tiedon tuottajien ' datavarannoista. Tämän tehtävänä on datan tarjoaminen viiveettömästi loppukäyttäjille, ja samalla estää toiminnan häiriöt datan omistajille. 11) Kilpailuprojektien järjestäminen loppukäyttäjille. Ohjausryhmä Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tehtävät ja vastuut Avoin Tamperehanke Rahoittaa ja koordinoi toimintaa Tampereen elinkeinon kehittämiseksi. Tampereen kaupunki Tredea Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille Tampereen elinkeinokeskuksen Tredean ja Tampereen kaupungin yhteinen hanke Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Datavarantojen omistaja ja avaaja. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö. Koordinoi avointa dataan liittyvää toimintaa yhtenä Avoin Tampere hankkeen osana. Hallinnoi kaupungin datavarantojen avaamista ja kehittämistä. Hallinnoi avoimeen dataan liittyvää toimintaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tuottaa laadukasta ja ajantasaista avoin dataa käyttäjien hyödyntämiseksi. Edesauttaa Avoin Tampereen hankkeen toteutumista. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

22 Liite 2 Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

23 Liite 3 Osuuskunta Valomon toteuttama avoimen datan kysely: Kyselyyn tuli syyskuun (2012) kahden ensimmäisen viikon aikana 78 vastausta. Yksi vastaaja saattoi rastittaa maksimissaan viisi vaihtoehtoa, mutta kaikki vastaajat eivät rastittaneet viittä vaihtoehtoa. Kyselyn jakamiseen käytettiin sellaisia kanavia (avoimen datan keskustelufoorumit ja jakelulistat) joiden käyttäjien voitiin olettaa ymmärtävän mistä avoimessa datassa on kyse. Epäasiallisia vastauksia ei tullut. Jotkut vapaan tekstikentän ehdotukset avoimuudesta liittyvät enemmän hallintoon kuin avoimien datavarantojen hyödyntämiseen. Joukkoliikenteen infojärjestelmä 36 Joukkoliikenteen Reittiopas 26 Investoinnit 24 Talousarviodata 27 Tilinpäätösdata 24 Henkilöstön määrä toimialoittain 19 Hoitotakuun toteutumistilastot 19 Väestötilastot 22 Väestösuunnite 11 Kirjaston kokoelman käyttöön liittyvä data 18 (esim. teoskohtaiset lainaustiedot) Kirjaston teostiedot 12 Turvallisuus 15 Muuttoliike 11 Kestävän kehityksen indikaattorit 10 Liikuntapalveluiden käyttöaste 10 Liikuntapalveluiden kävijämäärät 4 Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan 3 Alla vapaan tekstikentän vastaukset: Olisi hienoa jos SAP:n ostoreskontra julkaistaisiin, voisi tutkia tarkkaan mihin kunnan rahat menee ja mahdollisesti tehdä jotain analyysia vaihtoehtoisista rahankäyttötavoista. Ostopalvelujen määrä (henkilöt/eurot) toimialoittain Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ja asialistat ovat keskeinen osa päätösprosessien avaamista. Reittioppaan ohella myös seutuliikenteen reittioppaan tiedot, aikataulut ja reitit on avattava: Esim. Lamminpäässä Länsilinjojen linja 85 hoitaa käytännössä Tampereen joukkoliikenteen liikennöintiä, mutta sen vuorot eivät näy Tampereen joukkoliikenteen reittioppaassa. Pääkaupunkiseudun palvelukarttaa vastaava data olisi myös hyödyllinen: Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

24 4. Bussien GPS sijaintitieto 5. WLAN tukiasemien MAC osoitteet ja vastaava sijainnit paikkariippuvaisia palveluita vaarten Kaikki data avoimeksi. Avoimuuden kautta tehokkuutta ja läinäkyvyyttä, sekä uutta liiketoimintaa. Kaikki liikenteeseen liittyvä data saataville mahdollisimman reaaliaikaisena: liikennevalojen ohjausjärjestelmistä saatava data (induktiosilmukkadata, liikennevalojen tiladata), pysäköintitalojen sisään/uloslaskurit Koiraveron tuotto Koiraveron maksajamäärät 1. Terveyspalveluiden käyttöaste, tai kävijämäärät, palveluittain ja alueittain (mielenterveys, hammaslääkäri, neuvola, jne; Tammela, Hervanta, Tesoma, jne.) 2. Liikennemäärät ja ruuhkat jollain(?) mittarilla Kiinnostaisi tietää, minkälaisessa vaiheessa ratikan suunnittelu nyt on, kun ei ole kuulunut mitään vähään aikaan. Sosiaalitoimiston hyväksymä asumiskustannusten enimmäissumma yksinäiselle henkilölle (nyt 510 /kk). Kuuluu ehkä talousarviodataan. Päättäjien kytkökset eli jääviysasiat tiedoksi. Ei pitäisi istua päättämässä isojen firmojen asioista, jos kuuluu niiden hallituselimiin tai omistajiin. Terveyspalvelujen(esim terveyskeskusten) käyttöasteet Kaupunkimittaustiedot Mielestäni hyödyllisimpiä ovat tietoaineistot, jotka päivittyvät jatkuvasti ja jotka liittyvät ihmisten jokapäiväiseen elämään. Hammashoitoloiden täyttöaste, käynnit ja peruutukset Myönnetyt yhdistyksien toiminta avustukset 2012 ja arvio seuraavan vuoden toiminta avustuksien jaosta Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

25 /talousarvio. Miten toiminta avustukset on jaettu eri yhdistyksille. Myös toiminta avustuksien jako periaatteet (esim. työntekijän palkkaamiseen, mihin rahat voi käyttää jne ) Tampereen kaupungin tiedottaminen ei ole todellakaan ollut avointa mitä tulee esim. erilaisiin suunnitelmiin. Pikemminkin asiat on tuotu julkisuuteen vasta, kun ne on jo päätetty tavalla tai toisella. Jo suunnitteillakin olevista hankkeista pitää jakaa tietoa sekä kaupunkilaisille että tietenkin päättäjille. Kuinka esimerkiksi voi olla niin, etteivät kaikki päättäjätkään tiedä suunnitteilla olevasta tehostetusta hoidosta juuri mitään. Ovat itse myöntäneet sen. Julkisuuteen pitää tuoda tiedot esim. siitä, mistä kaikesta ja kuinka paljon tehostetun hoidon piiriin tuleva ihminen joutuu maksamaan mistäkin palvelusta. Se on luultavasti kuitenkin niin paljon, ettei juuri kenenkään eläke riitä maksuihin. Mistä loput? ja mistä rahat muuhun tarpeelliseen, hygieniaan, vaatteisiin ym? Kaikkeahan tehostettu hoito ei kata. Tunneliasioissa on myös tiedotettu hyvin niukasti. Monien valtuutettujenkin myönteinen kanta perustuu hyvin niukkoihin tietoihin. Ennen vaaleja pitää levittää kaikki olemassa oleva tieto kaikkien saataville. Nyt nähtyjen perusteluiden perusteella ei tunnelia todellakaan tarvita. Kaavoitussuunnitelmat yleensäkin pitää julkistaa jo siinä vaiheessa, kun vielä ehditään puuttumaan asiaan. Joukkoliikenteen kulurakenne, tuloutusrakenne. Puoluekannan lisäksi, nimettyjen kaupunginvaltuutettujen tekemien esitysten ja päätösten läpimenojen Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa,

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Helsinki Region Infoshare - Yhteenveto Avataan Helsingin

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare -tiedon avaamisen ensimmäinen aalto

Helsinki Region Infoshare -tiedon avaamisen ensimmäinen aalto Helsinki Region Infoshare -tiedon avaamisen ensimmäinen aalto Projek'päällikkö Ville Meloni Forum Virum Helsinki 1.10.2010 OPEN FORUM Onko avoimessa 3edossa bisnestä? 10/1/10 Forum Virium Helsinki 1 www.julkinendata.fi

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Kokemuksia avoimen datan ekosysteemin rakentamisesta

Helsinki Region Infoshare Kokemuksia avoimen datan ekosysteemin rakentamisesta Helsinki Region Infoshare Kokemuksia avoimen datan ekosysteemin rakentamisesta Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 16.11.2011 - Sitra Asiakaskeskeisyys rakennetaan yhdessä -seminaari Forum

Lisätiedot

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Avoin tieto pohjana ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Uusia palveluinnovaatioita yritysten, julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Matti Saastamoinen, projektipäällikkö Twitter: @smoinen matti.saastamoinen@hermia.fi matti.saastamoinen@tampere.fi Jarkko Moilanen, yhteisömanageri

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen Näin julkaiset dataa Kuntien avoin data - miten liikkeelle 11.11.2014 Hami Kekkonen Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avoimen datan palvelu, datakatalogi, jossa olevia pääkaupunkiseutua tai sen osia

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Avoin data ja sen potentiaali. Vihreä foorumi Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus

Avoin data ja sen potentiaali. Vihreä foorumi Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus Avoin data ja sen potentiaali Vihreä foorumi 17.3.2017 Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus Valtavasti dataa MAANKÄYTTÖ ENERGIA VÄESTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO RAKENTAMINEN JULKINEN LIIKENNE

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset. 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus

Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset. 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus Avoimen datan ja APIen tuoreet kuulumiset 10.6.2015 Avointa kaupunkia rakentamassa Projektipäällikkö Tanja Lahti Helsingin kaupungin tietokeskus Datan avaaminen Helsingissä arkipäivää HRI jatkaa työtään

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.9 Päiväys 15.3.2017 Tiivistelmä 15.3.2017 2 (7) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Kuntien näkymät avoimeen dataan

Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien avoin data miten liikkeelle? seminaari 11.11.2014, Kuntatalo Twitter: #kuntienavoindata Facebook: https://www.facebook.com/groups/kuntienavointieto/ Elisa Kettunen,

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 2952/02.02.00/2011 296 Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) 816 22621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Avoin Data kyselyn yhteenveto 11.09.2017 Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Mikko Katajamäki Vesa Ilola Oletko käyttänyt toiminnassasi hyväksi avointa dataa 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 %

Lisätiedot

HSY Avoin data. Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015

HSY Avoin data. Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015 HSY Avoin data Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015 Avoin data Maksutonta koneluettavaa tietoa, jota kuka tahansa saa käyttää, muokata ja uudelleen jakaa

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DATAN AVAAJAN PIKAOPAS

DATAN AVAAJAN PIKAOPAS LOUNAIS-SUOMEN DATAN AVAAJAN PIKAOPAS Miksi avata? Toiminnalle läpinäkyvyyttä Datan arvo kasvaa, kun sitä voidaan hyödyntää Tietoon perustuvaa päätöksentekoa Hyötyä yksilöille, yhteisöille, yrityksille

Lisätiedot

Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori

Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori Paikkatietopoliittinen selonteko, yrityssektori Väliraportti Sito Parhaan ympäristön tekijät Sisältö Tilanne ja aikataulu Sähköiset kyselyt ja haastattelut Työpajojen kuvaus Nostoja haastattelusta Huom!

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Aiheet Verkostojen rakentaminen ja ylläpito Verkoston olemassa olon tarkoitus, osallistujien

Lisätiedot

Tietopolitiikan valmistelun tilanne O-P Rissanen JUHTA

Tietopolitiikan valmistelun tilanne O-P Rissanen JUHTA Tietopolitiikan valmistelun tilanne 31.1.2018 O-P Rissanen 24.1.2018 JUHTA Suomen tilanne 2018 Julkisen hallinnon perusrekisterit ovat pääasiassa hyvässä kunnossa Luottamus on edelleen korkealla tasolla

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi

HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi HANKEHAUN TEEMAT JA SISÄLLÖT Lähtökohdat keskustelun ja ideoinnin pohjaksi 6.6.2014 Infotilaisuus, Oulu Sari Luostarinen, Ville Meloni Timo Nousiainen, Outi Rouru ja Juha Sirviö Painopistealueet 1. haku

Lisätiedot

Data uuden mahdollistajana. Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki

Data uuden mahdollistajana. Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Data uuden mahdollistajana Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Data Data on digitaalista raaka- aine0a: 2lastoja, julkaisuja, videotallenteita, kuvia, kar0oja, 3D- malleja. Avoin data: Julkista

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut

ATT-areena Avoimen tieteen palvelut ATT-areena Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen, @vtenhunen 6.10.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Miksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot