VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen hallinto, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja matkailupalvelut. 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA (171110) 1.1 Tulosyksikön kuvaus Keuruun vapaa-ajanlautakunta luo edellytyksiä kaupunkilaisten monipuoliselle harrastusja viriketoiminnalle ja edistää aktiivista vapaa-ajanviettoa tuottamalla ja välittämällä tapahtumia, ylläpitämällä tiloja ja alueita sekä tarjoamalla tietopalveluita ja asiantuntija-apua. Vapaa-ajanlautakunnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja virikkeellinen vapaa-ajanpalvelujen verkosto Keuruulle Yleiset tavoitteet 1. Edistää liikuntapoliittista suunnitelmallisuutta 2. Parantaa kulttuurin saavutettavuutta kaikille ikäluokille 3. Lisätä matkailupalvelun merkitystä paikkakunnan tunnettavuuden kehittäjänä 4. Kehittää nuorten projekti- ja yrittäjyystoimintaa 2. VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO (171120) 2.1 Tulosyksikön kuvaus Vapaa-aikatoimen hallinnossa työskentelee vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-aikasihteeri (50%/10%). Hallinnon tehtävänä on vastata tulosalueen talouden seurannasta ja ohjauksesta, henkilöstöresursseista ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Hallinto tuottaa lisäksi tieto- ja asiakaspalvelua. Hallinto vastaa myös vapaa-ajanpalveluiden kehittämisestä, suunnittelusta ja tiedottamisesta. 2.2 Yleiset tavoitteet 1. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 2. Ajantasaisten ja virikkeellisten vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen kaikille ikäryhmille 3. Lasten harrastustoiminnan koordinoiminen yhteistyössä koulujen ja yhdistysten kanssa 4. Kehittää vapaa-aikatoimen hallinnoimien tilojen käyttöä ja tehokkuutta 5. Yhteistyö kaupungin muiden hallintokuntien kanssa

3 6. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä markkinoinnin kehittäminen 2.3 Mitattavat tavoitteet T1 yhteistyöprojektit 10 T2 asiakaspalvelupäivät 3 päivää/ viikko 3. LIIKUNTAPALVELUT (172110, , , ) 3.1 Tulosyksikön kuvaus Liikuntapalvelut tulosyksikön tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupungin liikuntatoimintaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut yksikkö toimii myös kaupungin liikuntasuunnittelun- ja liikuntapaikkarakentamisen asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi liikuntapalvelut tulosyksikkö tukee eri liikuntamuotoja harrastavien järjestöjen toimintaa tiedollisesti ja taloudellisesti sekä luo edellytyksiä vapaiden liikuntaryhmien toiminnalle. Liikuntapalvelut tulosyksikön vastuualueeseen kuuluvat liikuntalaitokset ja alueet, joissa työskentelee 4 henkilöä ja uimahallissa 7 vakituista työntekijää. Uimahallissa tapahtuva ohjattu toiminta keskittyy uinninopetukseen, vesiliikuntaan, ryhmäliikuntaan kuntosalissa ja liikuntatilassa. Tulosyksikön erityisliikunnanohjaajan toimi on Keuruun, Multian ja Petäjäveden yhteinen. Erityisliikunnanohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä myös laajemmalle kuntayhteistyölle liikuntapalveluissa. 3.2 Keskeiset tavoitteet Liikuntapalveluiden keskeisenä tavoitteena on liikunnan ja virkistymisen kannalta katsottuna Keuruun vetovoimatekijöiden; luonnon ja monipuolisten laadukkaiden liikuntaharrastusmahdollisuuksien kehittämistä eri ikäisten käyttöön. Luontoliikuntamahdollisuuksien markkinoiminen. Lähiliikuntaan kannustaminen asukkaille suunnattujen tiedotteiden ja karttojen avulla. Uimahallin toiminnassa keskitytään markkinointiin ja toiminnan hyvään laatuun. Erityisryhmien liikunnanohjaajan työn kohdentaminen palveluja tarvitseville ja erityisliikkujien liikuntapalveluja selkiyttämällä. 3.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet liikuntapalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika liikuntapoliittisen ohjelman toimenpidesuunnitelman toteutus v uimahallitoimintojen sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi perusliikuntapaikkojen ylläpito kansalaisaktiivisuuteen kannustaminen: seurojen työn tukeminen koordinoimalla koulutuksia, tukemalla tapahtumia sekä seurojen keskinäisen yhteistyön ja toiminnan markkinoinnin tukeminen. terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen kampanjojen avulla yhteistyössä koulujen, työpaikkojen sekä kaikkien järjestöjen ja seurakunnan kanssa

4 3.3.2 Lapsiperheiden hyvinvointi uimahallipalvelujen ja tapahtumien tiedottaminen lapsiperheille Keurusselän ja Tervan liikuntapuistojen sekä Kurkisaaren palveluista tiedottaminen lasten ja nuorten ohjatut urheilukoulut ja uimakoulut keväällä ja kesällä? päiväkotien ja koulujen liikunta- ja terveyskasvatukseen osallistuminen Ikääntyneiden hyvinvointi uimahallipalvelujen tiedottaminen käyttäjäryhmien laajentaminen myös alueellisesti yhteistyö kansalaisopiston kanssa? Voimaa Vanhuuteen ohjelmakauden hyvien käytänteiden juurruttaminen ja järjestöjen mukaan saaminen? Koulutustoimintaan ja ikääntyvien liikuntapalveluketjun parantaminen? Pyritään kohdentamaan liikuntatoimen resursseja laadukkaisiin liikuntaryhmiin erityisesti heikentyneen toimintakyvyn omaaville ihmisille.? Järjestöjen kanssa yhteistyö ennaltaehkäisevän liikunnan osalta. 3.4 Toiminta Kunto- ja terveysliikunta Valtakunnallinen 57. Keuruu-Multia laturetki lasten urheilukoulut 06/2015 Kunnon juttu kuntotapahtuma kampanja Suur-Keuruun ja tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyössä. muita järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavia tapahtumia kuntokampanjat hiihdossa, uinnissa ja pyöräilyssä Uimahallin ohjatut ryhmät ohjattuja vesivoimistelu- ja liikuntaryhmiä ryhmiä viikoittain ikääntyvien kuntosaliryhmiä viikoittain työikäisten kuntosaliryhmiä viikoittain naisten kuntosaliryhmiä viikoittain miesten kuntosaliryhmiä viikoittain vauvauinti liikuntarajoitteisten uimahallivuoro veteraanien ohjattu kuntoiluryhmä (kuntosali ja vesiliikunta) uimakoulut lapsille ja aikuisille Erityisryhmien liikunta erityisliikunnan koordinointi erityisliikunnan kalenteri vertaisohjaajakoulutus ikääntyvien lihasvoima- ja tasapainoryhmät lasten motoriikkaryhmät

5 mielenterveyskuntoutujien ryhmät kehitysvammaisten ryhmät yhdistelmäryhmät ns. erityisliikkujat erityisryhmien vesiliikuntatoiminta soveltavan liikunnan yhteistyötapahtumat 3.6 Avustusten jakaminen Liikuntapalvelut yksikkö jakaa avustuksia Keuruulaisille liikunta- ja urheiluseuroille. vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän avustus- ja palkitsemissäännön mukaan. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä mm. tiedossa olevien seuraavien tapahtumien kanssa yhteistyösopimuksin sovittavalla tavalla: Hiihtosuunnistukset Ice Skating tour Keuruu-Multia Laturetki Kansalliset ampumahiihtokilpailut Juhannuskisat Hyundai Mega cup jalkapalloturnaus Yö maraton, Lasten juoksu Syyshölkkä Lisäksi on useita muita pienempiä tapahtumia, joista ei tehdä yhteistyösopimusta, mutta olosuhteet luodaan ja kohdeavustusta voidaan myöntää avustussäännön mukaan. Tapahtumien järjestämisen tavoitteena on tuoda myös Keuruun tunnettuutta vireänä liikuntapaikkakuntana. 3.6 Mitattavat tavoitteet T 1 uimahallissa käyntikertaa T 2 liikuntapaikkoja 90 / käyntikertaa T 3 osanottajaa Keuruu-Multia laturetkiviikonlopussa 1700 T 4 osanottajia kuntokierroksessa sääntöjen mukaan toteutettuna 50 T 5 liikuntaryhmiä 25 (uimahalli + erityisryhmien liik. ohjaus) KULTTUURIPALVELUT (174110, , , , ,174160, ) 4.1 Tulosyksikön kuvaus Kulttuuripalvelut tulosyksikkö edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa ja tarjoaa taidepalveluita yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa kulloinkin käytettävissä olevien henkilö- ja talousresurssien mukaan Kulttuuritalo Kimaran puitteet ja olemassa olevat tapahtumat tehokkaasti hyödyntäen. Kulttuuri on Keuruulla merkittävä hyvinvoinnin edistäjä, imago- ja vetovoimatekijä sekä matkailuvaltti. Lisäksi kulttuuritoimi tukee

6 kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä Museosäätiön ostopalvelusopimukseen varatun määrärahan puitteissa Keskeiset tavoitteet Kulttuuripalvelut tulosyksikkö ottaa vuoden 2015 toimintansa tärkeimmäksi painopistealueeksi lastenkulttuurin kehittämisen kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen ja tehdään yhteistyötä myös Multian ja petäjäveden vastaavien toimijoiden kanssa. Opetusministeriön myöntämä avustus kuntataiteilijoiden palkkaamiseksi tukee myös tätä painopistealuetta vahvasti. Urpon ja Turpon matkailullista tuotteistamista suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kulttuurivuoden teema on kotikutoisesti ja sen myötä keskitytään oman paikallisen kulttuurityön toimintaedellytysten tukemiseen ja kehittämiseen. Kulttuuripalvelut vähentää entisestään omaa tapahtumatuotantoaan ja tarjoaa Kulttuuritalo Kimaraa kiertävien esitysten pitopaikaksi korvauksetta. Vierailunäytäntöjä ja esityksiä tuotetaan harkitusti ja liitetään ne osaksi isompia tapahtumakokonaisuuksia. Kulttuuritoimen henkilöresursseja ei voi sitoa ilta- ja viikonlopputyöhön kuin rajallisesti. Kuntarajat ylittävät yhteistyö on luonteva osa alueellista kulttuurituotantoa ja tähän työhön keskitytään edelleen. Kulttuuritoimialaa pyritään kehittämään niin, että tehdään tilaa myös kulttuurin uudenlaisille tuotantomalleille. Kunnallinen kulttuuritoimi ei pysty vastaamaan kaikkiin kentän haasteisiin ja siksi kaivattaisiin mm. osuuskuntatyyppistä toimintaa. Tällä mallilla mahdollistettaisiin uudenlaisten kulttuuripalveluiden tuotanto organisoidusti ja niin, että paikalliset kulttuuriyrittäjät voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä. 4.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet kulttuuripalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika Kulttuuritalo Kimara kulttuuritalo Kimaran ohjelmistosuunnittelua toteutetaan yhteistyössä esittävän taiteen talon tuki ry:n kanssa. paikallisen tapahtumatuotannon aktivointi ja tukeminen yhteistyösopimusten muodossa Lapsiperheiden hyvinvointi lastenkulttuurin opetussuunnitelman myötä yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu Kuntataiteilijat Biaccio Rosa ja Johanna Juvonen työskentelevät aktiivisesti lastenkulttuuria tuottavien toimijoiden kanssa koko vuoden. lasten oma tekeminen ja osallisuus kulttuurin tekemiseen nousee keskiöön lastenkulttuuri on luonteva osa koulujen ja päiväkotien arkea, kulttuurielämykset tuodaan koko ikäluokan ulottuville (kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus paranee, tasapuolista kaikille)

7 tuetaan valtakunnallista Keuruun musiikkileiriä ja Soiton paikka festivaalia. Tiedotetaan ja markkinoidaan sitä yhteistyössä Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistyksen kanssa kulttuuritoimi tukee lapsille suunnattujen tapahtumien, leirin, työpajojen järjestäjiä Kulttuurimatkailun osalta ollaan mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Urpon ja Turpon ympärille rakennettavaa palvelukokonaisuutta Ikääntyvien hyvinvointi aktivoidaan järjestöjä tuottamaan ohjelmapalveluita ja vierailuita ikääntyvien hoitopaikkoihin ja laitoksiin teemalla Kulttuuria ikä kaikki tehdään tiivistä yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa ja otetaan ryhmät mukaan yhteisiin kulttuurituotantoihin tarjotaan Kulttuuritalo Kimaran tilat eläkeläisjärjestöjen käyttöön kahtena arkipäivänä viikossa 6..4 Toiminta Kulttuuritoimen laajojen yhteistyöverkostojen kautta tuotetaan laadukasta tapahtumatarjontaa ympäri vuoden eri kohderyhmät huomioiden. Tuetaan taloudellisesti ja henkisesti paikallisten ryhmien toimintaa ja laadullisia kehitystavoitteita. Kulttuuritalo Kimaran sali tarjotaan korvauksetta tapahtumatuottajien ja kulttuuritoimijoiden käyttöön. Nuorisokulttuurin tuottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Kulttuuripalvelut toimii asiantuntijatahona, joka avaa yhteyksiä maakunnallisiin yhteistyöverkostoihin ja rahoituslähteisiin. Kulttuuripalvelut tukee tai on yhteistyössä mukana mm. seuraavien esitysten tukemisessa Irma Vehmaskoski- konsertti Kimarassa Keuruulaisen lapsen päivä Kisällit konsertti kimarassa Talvisodan päättymisen muistokonsertti Keuruun kirkossa Lamour-ryhmän konsertti Kimarassa Hanna Syrjän konsertti Kimarassa Piccante-kuoron konsertti Keuruun kirkossa Toivo Kärki Ilta Raimo Salon johdolla Kimarassa Veteraanipäivän juhla Haapamäen yläkoululla Joel Nokelaisen linnunrata-näyttelyn avajaiset museolla Läntisen Keski-Suomen kulttuurikesän avaus Vanhan

8 Keuruun alueella, Kirkkokonsertti, kevättori, tapahtumien esittelyä Sissi-näyttelyn avajaiset Pappilan vintillä Eskareiden Vuorelapäivä Ohjelmalliset Iltatorin vanhan Keuruun alueella Einari Vuorela -vaellus Musiikkileirin avajaiskonsertti (Saarikoski, Lehto, Jussila Keuruun kirkko Emilia Lajunen Fixed, Keuruun vanha kirkko Wanhalta virtaa, Tapahtuma- ja näyttelykesän avajaiset Wanhan näyttelyt Ryhmä Ukonselkä sekä Vanhat ja nuoret Musiikkia maailmalta, Jaakko Laitinen ja Väärä Raha Yhden Joukon yhtyeen lastenkonsertti Yläasteen Sali Pro Haapamäki -tapahtuma Britis Bridge ia A Bliss, Keuruun kirkko Pölkyltä pölkylle sanoin ja sävelin, Wanhalla (päiväesitys) Wanhalta virtaa väriä - taidepäivä Leirin päätöskonsertti, Keuruun kirkko Kirkkokonsertti, Pihlajaveden erämaakirkko Kolmas Artifex, kalle Ritokankaan ajatelmia ja runoja Wanhalla Runoilijoiden kesätapaaminen Runon vuori ja niitty, Kirjailijakoti Vuorela Korpirastas juhla, lauluja pimeässä, konsertti Anna Kortelaisen luento L. Onervan elämästä ja tuotannosta Ikäihmisten viikon tapahtumakokonaisuus lasten loistolauantai, yläkoulun tiloissa Oman elokuvan päivä Kimarassa Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Syksyn osalta tiedot täydentyvät keväällä avoimeen teoshakuun jätettyjen tarjousten pohjalta Toiminnalliset muutokset Painopistealueiden mukainen priorisointi. 4.6 Mitattavat tavoitteet T 1 kulttuuritapahtumat (omat/tuetut tuotannot 40/60 T 2 kulttuurin huomionosoitukset 2 T 3 kulttuuritalo Kimaran kävijät 6000 T 4 itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 1 T 5 kulttuuritapahtumissa kävijät 8000 T 7 Kimaran isäntäpalvelut korvauksetta tilaisuuksiin vapaaehtoistyönä 400 h/vuosi T8 Kimaran kahviopalvelut vapaaehtoisvoimin 800 h/vuosi T9 Kimaran muut huolto- ja ylläpitotoimen vapaaehtoisvoimin 100 h/vuosi T10 Kulttuuriopetussuunnitelmaan osallistuneet 3000 henk 5. NUORISOPALVELUT (173110, , , , )

9 5.1 Tulosyksikön kuvaus Keuruun kaupungin nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutus mahdollisuuksia ja ohjaa nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa, työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja tasavertaista. Tavoitteena on edistää nuoren aktiivista kansalaisuutta, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja kunnassa. Nuorisopalvelut luo toiminnallisia ja haasteellisia edellytyksiä nuorille toimia yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisopalvelun tulosalueesta vastaavat kaksi nuoriso-ohjaajaa (virka ja toimi) sekä tilatoiminnassa apuohjaajina tai erityisharrastusryhmien ohjaajina toimivat tuntityöntekijät. Nuorisopalvelut hallinnoi Keuruun ja Haapamäen nuorisotiloja. Vuoden 2015 teemoja ovat lasten ja nuorten kulttuuri ja taiteet sekä nuorten vaikuttaminen. Vuoden 2015 tavoitteeksi nostetaan nuorten taiteen ja kulttuurin näkyvyys, kansainvälisyys sekä koulun yhteistyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Nuorisopalvelun työmuotoina ovat projektimuotoinen toiminta, nuorisotiloissa tapahtuva aktiivinen tilatoiminta, nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja monipuolinen pienryhmä- sekä harrastustoiminta. Tilatoiminnassa kehitetään perusnuorisotyötä avoimen nuorisotyön metodein. Nuorisotyön muuttuviin haasteisiin vastataan kouluttamalla työntekijöitä ja ottamalla työkokouksissa huomioon nuorten elämänhallintaan liittyviä asioita. Nuorisopalvelut tekevät laajaa yhteistyötä koulujen kanssa läpi vuoden laaditun vuosikello-mallin mukaisesti. Nuorten itsetunnon ja itsetuntemuksen kohottamiseen paneudutaan erilaisien teemojen kautta kuten seksuaalisuus-, mielenterveys ja päihdekasvatus, vaikuttaminen ja osallisuus. Nuorten omaehtoinen toiminta mahdollistetaan tukemalla nuoria itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen niin nuorisotiloilla kuin erilaisissa nuorten tapahtumissa. Hyviä nuorten yhteistyötahoja ovat: Kipinän talotoimikunta, Keuruun nuorisovaltuusto ja nuorten työnvälitystiimi Duunirinki. Eriytynyttä pienryhmätoimintaa tarvitaan mm. kädentaidoissa, bändi- ja leiritoiminnassa. 5.2 Keskeiset tavoitteet Toimintavuoden aikana nuorisostrategian toteuttaminen seuraavien toimenpiteiden kautta: Nuorisotilatoiminta Kipinä ja Haapamäen nuorisotilat turvallinen ja laadukas tilatoiminta, missä osaava ja innostunut henkilökunta.

10 sisällöltään aktiivinen ja monipuolinen tarjonta, tarvittaessa nopea reagointi ilmiöihin, tavoitteellisuus toiminnassa läsnä tilakohtaiset toimintasuunnitelmat kevät- ja syyskaudelle, missä esillä ryhmätoiminnat ja te lat nuorista lähtöisin oleva toiminta esim. TaTon te lat Keväällä 2015 toimintaa painotetaan alakoulun luokkalaisten ikäryhmään Haapamäen uuden nuorisotilatoiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen Nuorten projekti- ja sisäinen yrittäjyystoiminta koulutus ja kurssitoiminta nuorten ideoimat, suunnittelemat ja toteuttamat projektimaiset tapahtumat Duunirinki, nuorten työnvälitystiimi, yhteistyössä Keuruun 4H-yhdistyksen kanssa Duunileiri kesäkuussa yhteistyöverkosto lähialueella, seutukunnalla ja hankkeitten kautta Nuorten sosiaalisen vahvistamisen, itsenäistymisen ja kasvun tukeminen tilatoiminnassa nuorten osallisuuden (nuoret sen tekevät) edistäminen, pysyvät ohjaajat kasvun tukena, toiminnan mukauttaminen tarpeen mukaan Erilaiset kohdennetut toimintaryhmät, sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö Leiri- ja seikkailukasvatus Tietoa Nuorille- pisteiden ylläpito vuorovaikutustaitojen arkipäiväiset harjoitteet (toiminnan kautta) nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö (Preventiimi verkostoyhteistyö) Haapamäen 7.-luokkalaisten ryhmäytys helmikuussa 2015 Yläkouluun siirtyvien nuorten ryhmäyttäminen, toukokuu 2015 lisäryhmäytystä tarjotaan kouluille tarvittaessa Vuoden 2015 teemana keväällä ihmissuhdetaidot ja syksyllä mielenterveystaidot. toteutetaan yhteistyönä seurakunnan, 4H:n, yläkoulujen ja Jämsän ammattioppilaitoksen nuoriso-ohjaajaopiskelijoiden kanssa

11 Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen järjestö- ja vapaiden toimintaryhmien yleis- ja kohdeavustukset, koulutukset, yhteistyöhankkeiden tukeminen ja suunnittelu, opastus, neuvonta ja yhteistyöpalaverit Nuorisovaltuuston ja talotoimikunnan osallistaminen toiminnan ydintehtäviin ja sisällön suunnitteluun Nuorisovaltuusto järjestää eduskuntavarjovaalit keväällä 2015 Talotoimikunta järjestää Kipinän pihajuhlan Mini Lions Party 2015 Päättäjät ja nuoret: Nuorten palveluluiden arvioinnissa -keskustelutilaisuus 1 x v, Haapamäen yhtenäiskoululla keväällä 2015/Nuorisovaltuusta Nuorten vaikuttajaryhmien yhteiskoulutuspäivät: koulujen oppilaskuntien hallitukset, nuorisovaltuusto, talotoimikunnat 1 x v, syksyllä STARTTI päivä Nuorten kannustaminen ja mahdollistaminen osallistumaan maakunnallisiin sekä valtakunnallisiin vaikuttamisfoorumeihin esim. Nuorten Keski-Suomi, Näks, ToukoFest Nuorille suunnatut hankkeet Nuorisopalvelut ovat mukana Kulttuuri- ja Opetusministeriön rahoittamassa kuntataiteilija hankkeessa. Nuorisokeskus Kipinä tarjoaa taiteilijoille toimitilan alakerran askartelutilasta. Hanke tulee näkymään Nuorisopalveluiden ryhmä-, leiri- ja tilatoiminnan sisällöissä Kansainvälisyys Nuorten ryhmän vierailu ja esiintyminen Jogevassa, Virossa keväällä Ryhmä koostuu nuortenbändistä, The Nameless ja nuorisovaltuuston edustajista. Ryhmä kokoontuu kevään ajan tutustuen Viron kulttuuriin ja suunnitellen vierailua vuorovaikutteisesti ystävyyskaupunki Jokevan toimijoiden kanssa. Kansainvälisen vapaaehtoistyön tarjoaminen nuorille Youth in Action ohjelman kautta esim. EVS. Kansainvälisyysmahdollisuuksista tiedottaminen teemapäivien avulla. 5.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet nuorisopalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika tarjotaan laadullista ja monipuolista ryhmä- ja projektitoimintaa tarjotaan nuorille tarpeellisia ja hyödyllisiä kulttuuri, koulutus- ja kurssitoimintoja

12 nuorisotilatoiminnan turvallisuus, monipuolisuus ja laadullisuus kehitetään uusia toimintamenetelmiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Lapsiperheiden hyvinvointi nuorisopalvelut mukana yhteistyössä koulujen, järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa resurssien mukaan Loisto Lauantai- teemapäivän suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaa-aikatoimen muun sektorin kanssa Tyttö- ja poikaryhmien kerääminen yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kokoperheen huvipuistoretki kesäisin yhteistyössä 4H:n kanssa Kaikkeen toimintaan osallistuminen mahdollistetaan tasavertaisesti ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden esille nostaminen, vuorovaikutuksellinen käsittely. Yhteistyö toiminnassa mukana olevien nuorten huoltajiin tarvittaessa sekä varhainen puuttuminen. 5.4 Toiminta Koulutus- ja kurssit ja toiminnalliset leirit Nuorten vaikuttajaryhmien koulutukset, NuKsu Tuntityöntekijöiden kouluttaminen Tyttöryhmän leirit Duunileiri yhteistyössä 4H:n kanssa Lasten leiri kesäkuussa Teemakurssit ja koulutukset ja leirit, kysynnän ja tarpeen mukaan esim. bändi, keramiikka, ihmissuhde, kädentaidot jne. Tilatoiminta Keuruulla ja Haapamäellä Talotoimikunnan kokous maanantaisin klo 15-17, joka toinen viikko Haapamäen tyttöryhmä maanantaisin klo 15-17, joka toinen viikko Haapamäen nuorisotila maanantaisin Kipinän tiistain tilavuoro 14-17, kaikille avoin

13 7.-luokkalisten tyttöryhmä tiistaisin klo 15-17, joka toinen viikko (yhd. srk) 8.-luokkalisten tyttöryhmä tiistaisin 15-17, joka toinen viikko (yhd. 4H) Kipinän keskiviikon tilavuoro kaikille avoin ja yläkoulu ja 2.aste MusaCorner keskiviikkoisin klo alakerran bänditilassa KeMakeryhmä keskiviikkoisin klo 17-20, Kipinän projektitilassa Duunirinki keskiviikkoisin klo 15:30-17, Kipinän projektitilassa Kipinän torstain tilavuoro 14-17, kaikille avoin 7.-luokkalisten poikaryhmä torstaisin Alakoulun luokkalaisten Spiraali torstaisin klo Kipinän perjantain tilavuoro alakoulu ja yläkoulu ja 2.aste Kitarakerho perjantaisin 15-17, bänditila Nuorten projektiryhmiä Lions Party, kevät 2015 Laskettelureissun suunnitteluryhmä 8lk poiken pienryhmä Kokkiprokkis muut syntyvät pienryhmät huomioiden mm. Pihlajaveden lapset ja nuoret 5.5 Mitattavat tavoitteet T 1 Nuorten omat projektit 4/100 T 2 Tapahtumat 22/1100 T 3 Kerho- ja ryhmätoiminta 13 T 4 Hankkeet 1 T 5 Nuorisotilat ja käyttöaste 2/ 8000 T 6 Leirit ja retket 10/400 T 7 Avustukset MATKAILUPALVELUT ( ) 6.1 Tulosyksikön kuvaus Matkailupalvelut edistää yhteistyössä matkailualan yrittäjien, kulttuuri- ja liikuntatoimen, järjestöjen sekä naapurikuntien kanssa kaupungin tunnettavuutta, vetovoimaisuutta, palvelujen markkinointia kuntalaisille ja matkailijoille. Kaupungin matkailutoimisto tiedottaa paikkakunnan sekä lähialueiden tarjonnasta kuntalaisille ja matkailijoille ympärivuotisesti.

14 Matkailutoimisto toteuttaa yhteistyössä Keuruun museosäätiön ja yrittäjien kanssa päivittäisen matkailuneuvontapalvelun kolmen kesäkuukauden ajan. Matkailusihteeri toimii yhteismarkkinointitoimien toimeenpanijana. Yhteismarkkinoinnin budjetista maksetaan matkailusihteerin työstä korvaus matkailutoimelle. 6.2 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet matkailupalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika tiedottaminen ja markkinointi paikkakunnan tapahtumista, harrastusmahdollisuuksista yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen Lapsiperheiden hyvinvointi tiedottaminen lapsiperheille suunnatuista tapahtumista yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen Ikääntyneiden hyvinvointi ikäihmisille kohdennettujen tapahtumien ja liikuntapalvelujen markkinointi, tiedottaminen tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen 6.3 Toiminta Palveleva matkailutoimisto ympäri vuoden Päivittäin avoinna oleva palveleva kaupungin informaatiopiste kesä-elokuussa yhteistyössä museosäätiön ja yrittäjän kanssa Keurusselän Liikuntapuiston tilojen vuokraus ja markkinointi Yhteistyö kulttuuripalvelujen markkinoinnissa (tapahtumat) Yhteistyö liikuntapalvelujen markkinoinnissa (liikuntapuistot, uimahalli) Tiedotus ja viestintä kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat

15 Kaupungin palvelujen markkinoiminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Matkailun internet sivujen ylläpito Matkailun facebook markkinointi Matkalla Suomen sydämessä hankkeen toteuttaminen Ylä-Pirkanmaan ja Jämsän kanssa yhteistyössä Vanhan Keuruun kulttuurimatkailuhanke (suunnitelma) Kaupungin matkailustrategian päivitys Matkailupalvelun toiminnan lisäksi matkailusihteeri koordinoi Keurusselän Seudun yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä Keurusselän Seutu 2015 esite, kotisivut ja facebook -markkinointi Kotimaan Matkailu 2015 messut, Tampere Keski-Suomi lähelläsi tapahtuma, Jyväskylä Hyvän tuulen messut, Jämsä SUOMA ryhmämyyntipäivät Mainostus linja-autoissa Keuruun myyntikierros Pohjanmaalle Yhteismarkkinoinnin muut toimenpiteet 6.4 Mitattavat tavoitteet T 1 Informaatiopiste kävijämäärät (kesä) 500 T 2 Ilmoittelu lehdissä, esitteissä 10 T 3 Yhteistyökumppanit 20 T 4 Yhteistyö tapahtumissa 5

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta TA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Vapaa-ajanlautakunta TA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2014 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Vapaa-ajan lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen hallinto,

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Vapaa-ajanlautakunta 1.1 Yleistä Keuruun vapaa-ajanlautakunta ylläpitää, kehittää ja tukee kaupunkilais ten monipuolista harrastus- ja viriketoimintaa tuottamalla

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Vapaa-ajanlautakunta 1.1 Yleistä Keuruun vapaa-ajanlautakunta ylläpitää, kehittää ja tukee kaupunkilais ten monipuolista harrastus- ja viriketoimintaa tuottamalla

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Vapaa-ajanlautakunta 1.1 Yleistä Keuruun vapaa-ajanlautakunta ylläpitää, kehittää ja tukee kaupunkilais ten monipuolista harrastus- ja viriketoimintaa tuottamalla

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) LIIKUNTATOIMI Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) viitteet: Liikuntapoliitiinen ohjelma vuosille 2010-2016 Liikuntalaki (1054/1998) Vapaa-aikatoimen strategia 2011-2017 Keuruun Kaupungin

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

MEILLÄ TEHDÄÄN VAPAA AIKAPALVELUJEN SUUNNITELMA

MEILLÄ TEHDÄÄN VAPAA AIKAPALVELUJEN SUUNNITELMA MEILLÄ TEHDÄÄN VAPAA AIKAPALVELUJEN SUUNNITELMA JOHDANTO Vuoden 2015 aikana on tehty ensimmäinen Alavuden vapaa aikapalveluiden suunnitelma otsikolla Meillä tehdään. Se perustuu kesäkuussa 2014 hyväksyttyyn

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus

Lisätiedot

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 YLEISIMMÄT VASTAUKSET TEEMOITTAIN 1. Klusterin vahvuudet Innostunut, eteenpäin katsova yhteinen toiminta - Innostunut ilmapiiri

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot