VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJANLAUTAKUNTA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen hallinto, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja matkailupalvelut. 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA (171110) 1.1 Tulosyksikön kuvaus Keuruun vapaa-ajanlautakunta luo edellytyksiä kaupunkilaisten monipuoliselle harrastusja viriketoiminnalle ja edistää aktiivista vapaa-ajanviettoa tuottamalla ja välittämällä tapahtumia, ylläpitämällä tiloja ja alueita sekä tarjoamalla tietopalveluita ja asiantuntija-apua. Vapaa-ajanlautakunnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja virikkeellinen vapaa-ajanpalvelujen verkosto Keuruulle Yleiset tavoitteet 1. Edistää liikuntapoliittista suunnitelmallisuutta 2. Parantaa kulttuurin saavutettavuutta kaikille ikäluokille 3. Lisätä matkailupalvelun merkitystä paikkakunnan tunnettavuuden kehittäjänä 4. Kehittää nuorten projekti- ja yrittäjyystoimintaa 2. VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO (171120) 2.1 Tulosyksikön kuvaus Vapaa-aikatoimen hallinnossa työskentelee vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-aikasihteeri (50%/10%). Hallinnon tehtävänä on vastata tulosalueen talouden seurannasta ja ohjauksesta, henkilöstöresursseista ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Hallinto tuottaa lisäksi tieto- ja asiakaspalvelua. Hallinto vastaa myös vapaa-ajanpalveluiden kehittämisestä, suunnittelusta ja tiedottamisesta. 2.2 Yleiset tavoitteet 1. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 2. Ajantasaisten ja virikkeellisten vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen kaikille ikäryhmille 3. Lasten harrastustoiminnan koordinoiminen yhteistyössä koulujen ja yhdistysten kanssa 4. Kehittää vapaa-aikatoimen hallinnoimien tilojen käyttöä ja tehokkuutta 5. Yhteistyö kaupungin muiden hallintokuntien kanssa

3 6. Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä markkinoinnin kehittäminen 2.3 Mitattavat tavoitteet T1 yhteistyöprojektit 10 T2 asiakaspalvelupäivät 3 päivää/ viikko 3. LIIKUNTAPALVELUT (172110, , , ) 3.1 Tulosyksikön kuvaus Liikuntapalvelut tulosyksikön tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupungin liikuntatoimintaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut yksikkö toimii myös kaupungin liikuntasuunnittelun- ja liikuntapaikkarakentamisen asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi liikuntapalvelut tulosyksikkö tukee eri liikuntamuotoja harrastavien järjestöjen toimintaa tiedollisesti ja taloudellisesti sekä luo edellytyksiä vapaiden liikuntaryhmien toiminnalle. Liikuntapalvelut tulosyksikön vastuualueeseen kuuluvat liikuntalaitokset ja alueet, joissa työskentelee 4 henkilöä ja uimahallissa 7 vakituista työntekijää. Uimahallissa tapahtuva ohjattu toiminta keskittyy uinninopetukseen, vesiliikuntaan, ryhmäliikuntaan kuntosalissa ja liikuntatilassa. Tulosyksikön erityisliikunnanohjaajan toimi on Keuruun, Multian ja Petäjäveden yhteinen. Erityisliikunnanohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä myös laajemmalle kuntayhteistyölle liikuntapalveluissa. 3.2 Keskeiset tavoitteet Liikuntapalveluiden keskeisenä tavoitteena on liikunnan ja virkistymisen kannalta katsottuna Keuruun vetovoimatekijöiden; luonnon ja monipuolisten laadukkaiden liikuntaharrastusmahdollisuuksien kehittämistä eri ikäisten käyttöön. Luontoliikuntamahdollisuuksien markkinoiminen. Lähiliikuntaan kannustaminen asukkaille suunnattujen tiedotteiden ja karttojen avulla. Uimahallin toiminnassa keskitytään markkinointiin ja toiminnan hyvään laatuun. Erityisryhmien liikunnanohjaajan työn kohdentaminen palveluja tarvitseville ja erityisliikkujien liikuntapalveluja selkiyttämällä. 3.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet liikuntapalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika liikuntapoliittisen ohjelman toimenpidesuunnitelman toteutus v uimahallitoimintojen sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi perusliikuntapaikkojen ylläpito kansalaisaktiivisuuteen kannustaminen: seurojen työn tukeminen koordinoimalla koulutuksia, tukemalla tapahtumia sekä seurojen keskinäisen yhteistyön ja toiminnan markkinoinnin tukeminen. terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen kampanjojen avulla yhteistyössä koulujen, työpaikkojen sekä kaikkien järjestöjen ja seurakunnan kanssa

4 3.3.2 Lapsiperheiden hyvinvointi uimahallipalvelujen ja tapahtumien tiedottaminen lapsiperheille Keurusselän ja Tervan liikuntapuistojen sekä Kurkisaaren palveluista tiedottaminen lasten ja nuorten ohjatut urheilukoulut ja uimakoulut keväällä ja kesällä? päiväkotien ja koulujen liikunta- ja terveyskasvatukseen osallistuminen Ikääntyneiden hyvinvointi uimahallipalvelujen tiedottaminen käyttäjäryhmien laajentaminen myös alueellisesti yhteistyö kansalaisopiston kanssa? Voimaa Vanhuuteen ohjelmakauden hyvien käytänteiden juurruttaminen ja järjestöjen mukaan saaminen? Koulutustoimintaan ja ikääntyvien liikuntapalveluketjun parantaminen? Pyritään kohdentamaan liikuntatoimen resursseja laadukkaisiin liikuntaryhmiin erityisesti heikentyneen toimintakyvyn omaaville ihmisille.? Järjestöjen kanssa yhteistyö ennaltaehkäisevän liikunnan osalta. 3.4 Toiminta Kunto- ja terveysliikunta Valtakunnallinen 57. Keuruu-Multia laturetki lasten urheilukoulut 06/2015 Kunnon juttu kuntotapahtuma kampanja Suur-Keuruun ja tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyössä. muita järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavia tapahtumia kuntokampanjat hiihdossa, uinnissa ja pyöräilyssä Uimahallin ohjatut ryhmät ohjattuja vesivoimistelu- ja liikuntaryhmiä ryhmiä viikoittain ikääntyvien kuntosaliryhmiä viikoittain työikäisten kuntosaliryhmiä viikoittain naisten kuntosaliryhmiä viikoittain miesten kuntosaliryhmiä viikoittain vauvauinti liikuntarajoitteisten uimahallivuoro veteraanien ohjattu kuntoiluryhmä (kuntosali ja vesiliikunta) uimakoulut lapsille ja aikuisille Erityisryhmien liikunta erityisliikunnan koordinointi erityisliikunnan kalenteri vertaisohjaajakoulutus ikääntyvien lihasvoima- ja tasapainoryhmät lasten motoriikkaryhmät

5 mielenterveyskuntoutujien ryhmät kehitysvammaisten ryhmät yhdistelmäryhmät ns. erityisliikkujat erityisryhmien vesiliikuntatoiminta soveltavan liikunnan yhteistyötapahtumat 3.6 Avustusten jakaminen Liikuntapalvelut yksikkö jakaa avustuksia Keuruulaisille liikunta- ja urheiluseuroille. vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän avustus- ja palkitsemissäännön mukaan. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä mm. tiedossa olevien seuraavien tapahtumien kanssa yhteistyösopimuksin sovittavalla tavalla: Hiihtosuunnistukset Ice Skating tour Keuruu-Multia Laturetki Kansalliset ampumahiihtokilpailut Juhannuskisat Hyundai Mega cup jalkapalloturnaus Yö maraton, Lasten juoksu Syyshölkkä Lisäksi on useita muita pienempiä tapahtumia, joista ei tehdä yhteistyösopimusta, mutta olosuhteet luodaan ja kohdeavustusta voidaan myöntää avustussäännön mukaan. Tapahtumien järjestämisen tavoitteena on tuoda myös Keuruun tunnettuutta vireänä liikuntapaikkakuntana. 3.6 Mitattavat tavoitteet T 1 uimahallissa käyntikertaa T 2 liikuntapaikkoja 90 / käyntikertaa T 3 osanottajaa Keuruu-Multia laturetkiviikonlopussa 1700 T 4 osanottajia kuntokierroksessa sääntöjen mukaan toteutettuna 50 T 5 liikuntaryhmiä 25 (uimahalli + erityisryhmien liik. ohjaus) KULTTUURIPALVELUT (174110, , , , ,174160, ) 4.1 Tulosyksikön kuvaus Kulttuuripalvelut tulosyksikkö edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa ja tarjoaa taidepalveluita yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa kulloinkin käytettävissä olevien henkilö- ja talousresurssien mukaan Kulttuuritalo Kimaran puitteet ja olemassa olevat tapahtumat tehokkaasti hyödyntäen. Kulttuuri on Keuruulla merkittävä hyvinvoinnin edistäjä, imago- ja vetovoimatekijä sekä matkailuvaltti. Lisäksi kulttuuritoimi tukee

6 kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä Museosäätiön ostopalvelusopimukseen varatun määrärahan puitteissa Keskeiset tavoitteet Kulttuuripalvelut tulosyksikkö ottaa vuoden 2015 toimintansa tärkeimmäksi painopistealueeksi lastenkulttuurin kehittämisen kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen ja tehdään yhteistyötä myös Multian ja petäjäveden vastaavien toimijoiden kanssa. Opetusministeriön myöntämä avustus kuntataiteilijoiden palkkaamiseksi tukee myös tätä painopistealuetta vahvasti. Urpon ja Turpon matkailullista tuotteistamista suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kulttuurivuoden teema on kotikutoisesti ja sen myötä keskitytään oman paikallisen kulttuurityön toimintaedellytysten tukemiseen ja kehittämiseen. Kulttuuripalvelut vähentää entisestään omaa tapahtumatuotantoaan ja tarjoaa Kulttuuritalo Kimaraa kiertävien esitysten pitopaikaksi korvauksetta. Vierailunäytäntöjä ja esityksiä tuotetaan harkitusti ja liitetään ne osaksi isompia tapahtumakokonaisuuksia. Kulttuuritoimen henkilöresursseja ei voi sitoa ilta- ja viikonlopputyöhön kuin rajallisesti. Kuntarajat ylittävät yhteistyö on luonteva osa alueellista kulttuurituotantoa ja tähän työhön keskitytään edelleen. Kulttuuritoimialaa pyritään kehittämään niin, että tehdään tilaa myös kulttuurin uudenlaisille tuotantomalleille. Kunnallinen kulttuuritoimi ei pysty vastaamaan kaikkiin kentän haasteisiin ja siksi kaivattaisiin mm. osuuskuntatyyppistä toimintaa. Tällä mallilla mahdollistettaisiin uudenlaisten kulttuuripalveluiden tuotanto organisoidusti ja niin, että paikalliset kulttuuriyrittäjät voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä. 4.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet kulttuuripalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika Kulttuuritalo Kimara kulttuuritalo Kimaran ohjelmistosuunnittelua toteutetaan yhteistyössä esittävän taiteen talon tuki ry:n kanssa. paikallisen tapahtumatuotannon aktivointi ja tukeminen yhteistyösopimusten muodossa Lapsiperheiden hyvinvointi lastenkulttuurin opetussuunnitelman myötä yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu Kuntataiteilijat Biaccio Rosa ja Johanna Juvonen työskentelevät aktiivisesti lastenkulttuuria tuottavien toimijoiden kanssa koko vuoden. lasten oma tekeminen ja osallisuus kulttuurin tekemiseen nousee keskiöön lastenkulttuuri on luonteva osa koulujen ja päiväkotien arkea, kulttuurielämykset tuodaan koko ikäluokan ulottuville (kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus paranee, tasapuolista kaikille)

7 tuetaan valtakunnallista Keuruun musiikkileiriä ja Soiton paikka festivaalia. Tiedotetaan ja markkinoidaan sitä yhteistyössä Läntisen Keski-Suomen musiikkileiriyhdistyksen kanssa kulttuuritoimi tukee lapsille suunnattujen tapahtumien, leirin, työpajojen järjestäjiä Kulttuurimatkailun osalta ollaan mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Urpon ja Turpon ympärille rakennettavaa palvelukokonaisuutta Ikääntyvien hyvinvointi aktivoidaan järjestöjä tuottamaan ohjelmapalveluita ja vierailuita ikääntyvien hoitopaikkoihin ja laitoksiin teemalla Kulttuuria ikä kaikki tehdään tiivistä yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa ja otetaan ryhmät mukaan yhteisiin kulttuurituotantoihin tarjotaan Kulttuuritalo Kimaran tilat eläkeläisjärjestöjen käyttöön kahtena arkipäivänä viikossa 6..4 Toiminta Kulttuuritoimen laajojen yhteistyöverkostojen kautta tuotetaan laadukasta tapahtumatarjontaa ympäri vuoden eri kohderyhmät huomioiden. Tuetaan taloudellisesti ja henkisesti paikallisten ryhmien toimintaa ja laadullisia kehitystavoitteita. Kulttuuritalo Kimaran sali tarjotaan korvauksetta tapahtumatuottajien ja kulttuuritoimijoiden käyttöön. Nuorisokulttuurin tuottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Kulttuuripalvelut toimii asiantuntijatahona, joka avaa yhteyksiä maakunnallisiin yhteistyöverkostoihin ja rahoituslähteisiin. Kulttuuripalvelut tukee tai on yhteistyössä mukana mm. seuraavien esitysten tukemisessa Irma Vehmaskoski- konsertti Kimarassa Keuruulaisen lapsen päivä Kisällit konsertti kimarassa Talvisodan päättymisen muistokonsertti Keuruun kirkossa Lamour-ryhmän konsertti Kimarassa Hanna Syrjän konsertti Kimarassa Piccante-kuoron konsertti Keuruun kirkossa Toivo Kärki Ilta Raimo Salon johdolla Kimarassa Veteraanipäivän juhla Haapamäen yläkoululla Joel Nokelaisen linnunrata-näyttelyn avajaiset museolla Läntisen Keski-Suomen kulttuurikesän avaus Vanhan

8 Keuruun alueella, Kirkkokonsertti, kevättori, tapahtumien esittelyä Sissi-näyttelyn avajaiset Pappilan vintillä Eskareiden Vuorelapäivä Ohjelmalliset Iltatorin vanhan Keuruun alueella Einari Vuorela -vaellus Musiikkileirin avajaiskonsertti (Saarikoski, Lehto, Jussila Keuruun kirkko Emilia Lajunen Fixed, Keuruun vanha kirkko Wanhalta virtaa, Tapahtuma- ja näyttelykesän avajaiset Wanhan näyttelyt Ryhmä Ukonselkä sekä Vanhat ja nuoret Musiikkia maailmalta, Jaakko Laitinen ja Väärä Raha Yhden Joukon yhtyeen lastenkonsertti Yläasteen Sali Pro Haapamäki -tapahtuma Britis Bridge ia A Bliss, Keuruun kirkko Pölkyltä pölkylle sanoin ja sävelin, Wanhalla (päiväesitys) Wanhalta virtaa väriä - taidepäivä Leirin päätöskonsertti, Keuruun kirkko Kirkkokonsertti, Pihlajaveden erämaakirkko Kolmas Artifex, kalle Ritokankaan ajatelmia ja runoja Wanhalla Runoilijoiden kesätapaaminen Runon vuori ja niitty, Kirjailijakoti Vuorela Korpirastas juhla, lauluja pimeässä, konsertti Anna Kortelaisen luento L. Onervan elämästä ja tuotannosta Ikäihmisten viikon tapahtumakokonaisuus lasten loistolauantai, yläkoulun tiloissa Oman elokuvan päivä Kimarassa Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Syksyn osalta tiedot täydentyvät keväällä avoimeen teoshakuun jätettyjen tarjousten pohjalta Toiminnalliset muutokset Painopistealueiden mukainen priorisointi. 4.6 Mitattavat tavoitteet T 1 kulttuuritapahtumat (omat/tuetut tuotannot 40/60 T 2 kulttuurin huomionosoitukset 2 T 3 kulttuuritalo Kimaran kävijät 6000 T 4 itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 1 T 5 kulttuuritapahtumissa kävijät 8000 T 7 Kimaran isäntäpalvelut korvauksetta tilaisuuksiin vapaaehtoistyönä 400 h/vuosi T8 Kimaran kahviopalvelut vapaaehtoisvoimin 800 h/vuosi T9 Kimaran muut huolto- ja ylläpitotoimen vapaaehtoisvoimin 100 h/vuosi T10 Kulttuuriopetussuunnitelmaan osallistuneet 3000 henk 5. NUORISOPALVELUT (173110, , , , )

9 5.1 Tulosyksikön kuvaus Keuruun kaupungin nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutus mahdollisuuksia ja ohjaa nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa, työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja tasavertaista. Tavoitteena on edistää nuoren aktiivista kansalaisuutta, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja kunnassa. Nuorisopalvelut luo toiminnallisia ja haasteellisia edellytyksiä nuorille toimia yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisopalvelun tulosalueesta vastaavat kaksi nuoriso-ohjaajaa (virka ja toimi) sekä tilatoiminnassa apuohjaajina tai erityisharrastusryhmien ohjaajina toimivat tuntityöntekijät. Nuorisopalvelut hallinnoi Keuruun ja Haapamäen nuorisotiloja. Vuoden 2015 teemoja ovat lasten ja nuorten kulttuuri ja taiteet sekä nuorten vaikuttaminen. Vuoden 2015 tavoitteeksi nostetaan nuorten taiteen ja kulttuurin näkyvyys, kansainvälisyys sekä koulun yhteistyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Nuorisopalvelun työmuotoina ovat projektimuotoinen toiminta, nuorisotiloissa tapahtuva aktiivinen tilatoiminta, nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja monipuolinen pienryhmä- sekä harrastustoiminta. Tilatoiminnassa kehitetään perusnuorisotyötä avoimen nuorisotyön metodein. Nuorisotyön muuttuviin haasteisiin vastataan kouluttamalla työntekijöitä ja ottamalla työkokouksissa huomioon nuorten elämänhallintaan liittyviä asioita. Nuorisopalvelut tekevät laajaa yhteistyötä koulujen kanssa läpi vuoden laaditun vuosikello-mallin mukaisesti. Nuorten itsetunnon ja itsetuntemuksen kohottamiseen paneudutaan erilaisien teemojen kautta kuten seksuaalisuus-, mielenterveys ja päihdekasvatus, vaikuttaminen ja osallisuus. Nuorten omaehtoinen toiminta mahdollistetaan tukemalla nuoria itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen niin nuorisotiloilla kuin erilaisissa nuorten tapahtumissa. Hyviä nuorten yhteistyötahoja ovat: Kipinän talotoimikunta, Keuruun nuorisovaltuusto ja nuorten työnvälitystiimi Duunirinki. Eriytynyttä pienryhmätoimintaa tarvitaan mm. kädentaidoissa, bändi- ja leiritoiminnassa. 5.2 Keskeiset tavoitteet Toimintavuoden aikana nuorisostrategian toteuttaminen seuraavien toimenpiteiden kautta: Nuorisotilatoiminta Kipinä ja Haapamäen nuorisotilat turvallinen ja laadukas tilatoiminta, missä osaava ja innostunut henkilökunta.

10 sisällöltään aktiivinen ja monipuolinen tarjonta, tarvittaessa nopea reagointi ilmiöihin, tavoitteellisuus toiminnassa läsnä tilakohtaiset toimintasuunnitelmat kevät- ja syyskaudelle, missä esillä ryhmätoiminnat ja te lat nuorista lähtöisin oleva toiminta esim. TaTon te lat Keväällä 2015 toimintaa painotetaan alakoulun luokkalaisten ikäryhmään Haapamäen uuden nuorisotilatoiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen Nuorten projekti- ja sisäinen yrittäjyystoiminta koulutus ja kurssitoiminta nuorten ideoimat, suunnittelemat ja toteuttamat projektimaiset tapahtumat Duunirinki, nuorten työnvälitystiimi, yhteistyössä Keuruun 4H-yhdistyksen kanssa Duunileiri kesäkuussa yhteistyöverkosto lähialueella, seutukunnalla ja hankkeitten kautta Nuorten sosiaalisen vahvistamisen, itsenäistymisen ja kasvun tukeminen tilatoiminnassa nuorten osallisuuden (nuoret sen tekevät) edistäminen, pysyvät ohjaajat kasvun tukena, toiminnan mukauttaminen tarpeen mukaan Erilaiset kohdennetut toimintaryhmät, sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö Leiri- ja seikkailukasvatus Tietoa Nuorille- pisteiden ylläpito vuorovaikutustaitojen arkipäiväiset harjoitteet (toiminnan kautta) nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö (Preventiimi verkostoyhteistyö) Haapamäen 7.-luokkalaisten ryhmäytys helmikuussa 2015 Yläkouluun siirtyvien nuorten ryhmäyttäminen, toukokuu 2015 lisäryhmäytystä tarjotaan kouluille tarvittaessa Vuoden 2015 teemana keväällä ihmissuhdetaidot ja syksyllä mielenterveystaidot. toteutetaan yhteistyönä seurakunnan, 4H:n, yläkoulujen ja Jämsän ammattioppilaitoksen nuoriso-ohjaajaopiskelijoiden kanssa

11 Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen järjestö- ja vapaiden toimintaryhmien yleis- ja kohdeavustukset, koulutukset, yhteistyöhankkeiden tukeminen ja suunnittelu, opastus, neuvonta ja yhteistyöpalaverit Nuorisovaltuuston ja talotoimikunnan osallistaminen toiminnan ydintehtäviin ja sisällön suunnitteluun Nuorisovaltuusto järjestää eduskuntavarjovaalit keväällä 2015 Talotoimikunta järjestää Kipinän pihajuhlan Mini Lions Party 2015 Päättäjät ja nuoret: Nuorten palveluluiden arvioinnissa -keskustelutilaisuus 1 x v, Haapamäen yhtenäiskoululla keväällä 2015/Nuorisovaltuusta Nuorten vaikuttajaryhmien yhteiskoulutuspäivät: koulujen oppilaskuntien hallitukset, nuorisovaltuusto, talotoimikunnat 1 x v, syksyllä STARTTI päivä Nuorten kannustaminen ja mahdollistaminen osallistumaan maakunnallisiin sekä valtakunnallisiin vaikuttamisfoorumeihin esim. Nuorten Keski-Suomi, Näks, ToukoFest Nuorille suunnatut hankkeet Nuorisopalvelut ovat mukana Kulttuuri- ja Opetusministeriön rahoittamassa kuntataiteilija hankkeessa. Nuorisokeskus Kipinä tarjoaa taiteilijoille toimitilan alakerran askartelutilasta. Hanke tulee näkymään Nuorisopalveluiden ryhmä-, leiri- ja tilatoiminnan sisällöissä Kansainvälisyys Nuorten ryhmän vierailu ja esiintyminen Jogevassa, Virossa keväällä Ryhmä koostuu nuortenbändistä, The Nameless ja nuorisovaltuuston edustajista. Ryhmä kokoontuu kevään ajan tutustuen Viron kulttuuriin ja suunnitellen vierailua vuorovaikutteisesti ystävyyskaupunki Jokevan toimijoiden kanssa. Kansainvälisen vapaaehtoistyön tarjoaminen nuorille Youth in Action ohjelman kautta esim. EVS. Kansainvälisyysmahdollisuuksista tiedottaminen teemapäivien avulla. 5.3 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet nuorisopalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika tarjotaan laadullista ja monipuolista ryhmä- ja projektitoimintaa tarjotaan nuorille tarpeellisia ja hyödyllisiä kulttuuri, koulutus- ja kurssitoimintoja

12 nuorisotilatoiminnan turvallisuus, monipuolisuus ja laadullisuus kehitetään uusia toimintamenetelmiä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Lapsiperheiden hyvinvointi nuorisopalvelut mukana yhteistyössä koulujen, järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa resurssien mukaan Loisto Lauantai- teemapäivän suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaa-aikatoimen muun sektorin kanssa Tyttö- ja poikaryhmien kerääminen yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kokoperheen huvipuistoretki kesäisin yhteistyössä 4H:n kanssa Kaikkeen toimintaan osallistuminen mahdollistetaan tasavertaisesti ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden esille nostaminen, vuorovaikutuksellinen käsittely. Yhteistyö toiminnassa mukana olevien nuorten huoltajiin tarvittaessa sekä varhainen puuttuminen. 5.4 Toiminta Koulutus- ja kurssit ja toiminnalliset leirit Nuorten vaikuttajaryhmien koulutukset, NuKsu Tuntityöntekijöiden kouluttaminen Tyttöryhmän leirit Duunileiri yhteistyössä 4H:n kanssa Lasten leiri kesäkuussa Teemakurssit ja koulutukset ja leirit, kysynnän ja tarpeen mukaan esim. bändi, keramiikka, ihmissuhde, kädentaidot jne. Tilatoiminta Keuruulla ja Haapamäellä Talotoimikunnan kokous maanantaisin klo 15-17, joka toinen viikko Haapamäen tyttöryhmä maanantaisin klo 15-17, joka toinen viikko Haapamäen nuorisotila maanantaisin Kipinän tiistain tilavuoro 14-17, kaikille avoin

13 7.-luokkalisten tyttöryhmä tiistaisin klo 15-17, joka toinen viikko (yhd. srk) 8.-luokkalisten tyttöryhmä tiistaisin 15-17, joka toinen viikko (yhd. 4H) Kipinän keskiviikon tilavuoro kaikille avoin ja yläkoulu ja 2.aste MusaCorner keskiviikkoisin klo alakerran bänditilassa KeMakeryhmä keskiviikkoisin klo 17-20, Kipinän projektitilassa Duunirinki keskiviikkoisin klo 15:30-17, Kipinän projektitilassa Kipinän torstain tilavuoro 14-17, kaikille avoin 7.-luokkalisten poikaryhmä torstaisin Alakoulun luokkalaisten Spiraali torstaisin klo Kipinän perjantain tilavuoro alakoulu ja yläkoulu ja 2.aste Kitarakerho perjantaisin 15-17, bänditila Nuorten projektiryhmiä Lions Party, kevät 2015 Laskettelureissun suunnitteluryhmä 8lk poiken pienryhmä Kokkiprokkis muut syntyvät pienryhmät huomioiden mm. Pihlajaveden lapset ja nuoret 5.5 Mitattavat tavoitteet T 1 Nuorten omat projektit 4/100 T 2 Tapahtumat 22/1100 T 3 Kerho- ja ryhmätoiminta 13 T 4 Hankkeet 1 T 5 Nuorisotilat ja käyttöaste 2/ 8000 T 6 Leirit ja retket 10/400 T 7 Avustukset MATKAILUPALVELUT ( ) 6.1 Tulosyksikön kuvaus Matkailupalvelut edistää yhteistyössä matkailualan yrittäjien, kulttuuri- ja liikuntatoimen, järjestöjen sekä naapurikuntien kanssa kaupungin tunnettavuutta, vetovoimaisuutta, palvelujen markkinointia kuntalaisille ja matkailijoille. Kaupungin matkailutoimisto tiedottaa paikkakunnan sekä lähialueiden tarjonnasta kuntalaisille ja matkailijoille ympärivuotisesti.

14 Matkailutoimisto toteuttaa yhteistyössä Keuruun museosäätiön ja yrittäjien kanssa päivittäisen matkailuneuvontapalvelun kolmen kesäkuukauden ajan. Matkailusihteeri toimii yhteismarkkinointitoimien toimeenpanijana. Yhteismarkkinoinnin budjetista maksetaan matkailusihteerin työstä korvaus matkailutoimelle. 6.2 Kaupungin yleisiä painopistealueita tukevat toimenpiteet matkailupalvelut tulosyksikössä Harrastukset ja vapaa-aika tiedottaminen ja markkinointi paikkakunnan tapahtumista, harrastusmahdollisuuksista yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen Lapsiperheiden hyvinvointi tiedottaminen lapsiperheille suunnatuista tapahtumista yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen Ikääntyneiden hyvinvointi ikäihmisille kohdennettujen tapahtumien ja liikuntapalvelujen markkinointi, tiedottaminen tapahtumakalenterin hyödyntäminen matkailuneuvontapalvelujen hyödyntäminen 6.3 Toiminta Palveleva matkailutoimisto ympäri vuoden Päivittäin avoinna oleva palveleva kaupungin informaatiopiste kesä-elokuussa yhteistyössä museosäätiön ja yrittäjän kanssa Keurusselän Liikuntapuiston tilojen vuokraus ja markkinointi Yhteistyö kulttuuripalvelujen markkinoinnissa (tapahtumat) Yhteistyö liikuntapalvelujen markkinoinnissa (liikuntapuistot, uimahalli) Tiedotus ja viestintä kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat

15 Kaupungin palvelujen markkinoiminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Matkailun internet sivujen ylläpito Matkailun facebook markkinointi Matkalla Suomen sydämessä hankkeen toteuttaminen Ylä-Pirkanmaan ja Jämsän kanssa yhteistyössä Vanhan Keuruun kulttuurimatkailuhanke (suunnitelma) Kaupungin matkailustrategian päivitys Matkailupalvelun toiminnan lisäksi matkailusihteeri koordinoi Keurusselän Seudun yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä Keurusselän Seutu 2015 esite, kotisivut ja facebook -markkinointi Kotimaan Matkailu 2015 messut, Tampere Keski-Suomi lähelläsi tapahtuma, Jyväskylä Hyvän tuulen messut, Jämsä SUOMA ryhmämyyntipäivät Mainostus linja-autoissa Keuruun myyntikierros Pohjanmaalle Yhteismarkkinoinnin muut toimenpiteet 6.4 Mitattavat tavoitteet T 1 Informaatiopiste kävijämäärät (kesä) 500 T 2 Ilmoittelu lehdissä, esitteissä 10 T 3 Yhteistyökumppanit 20 T 4 Yhteistyö tapahtumissa 5

Vapaa-ajanlautakunta TA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Vapaa-ajanlautakunta TA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2014 Vapaa-ajanlautakunta määrittää Keuruun kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tason ja laadun. Vapaa-ajan lautakunta jakaantuu viiteen tulosyksikköön, jotka ovat vapaa-aikatoimen hallinto,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Vapaa-ajanlautakunta 1.1 Yleistä Keuruun vapaa-ajanlautakunta ylläpitää, kehittää ja tukee kaupunkilais ten monipuolista harrastus- ja viriketoimintaa tuottamalla

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) LIIKUNTATOIMI Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) viitteet: Liikuntapoliitiinen ohjelma vuosille 2010-2016 Liikuntalaki (1054/1998) Vapaa-aikatoimen strategia 2011-2017 Keuruun Kaupungin

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Terveysliikunnan tila kunnissa

Terveysliikunnan tila kunnissa Selkee Johanna & Sjöholm Kari Terveysliikunnan tila kunnissa Terveyttä edistävää liikuntaa koskevan kuntakyselyn tulokset Helsinki 2014 Sisältö 1 Kyselyn tarkoitus...2 1.1 Terveysliikunnan määrittely...

Lisätiedot

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia vuosille 2015-2020 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURI

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

SIVISTYSPALVELUT. Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, varhaiskasvatus, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakun nta 29.1.2015 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Avainprosessien

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Kannen kuvat: Tulivirta-tapahtuma 27.3.2010 Lempäälässä. Raija Kolehmainen Tervahaudan latojat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KEMPELEEN NUORISOTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Kempeleen kunnan nuorisotoimi tarjoaa vuonna 2014-2015 ennaltaehkäisevää, lasten mielipiteet huomioivaa ja lasta sekä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Johanna Will-Orava Perhepalveluiden johtaja Mikkelin seudun

Lisätiedot

Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Palvelutuotannon periaatteet:

Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Palvelutuotannon periaatteet: TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 31.12.2014 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

Puhtaan veden sinfonia

Puhtaan veden sinfonia Puhtaan veden sinfonia Ähtärin kaupungin KULTTUURISTRATEGIA 2011-2020 Ähtärin kaupungin Kulttuuristrategia vuosille 2011-2020 Sisällys 1. JOHDANTO JA TAUSTAT 2 2. ARVOT, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 4 2.1.

Lisätiedot

Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Palvelutuotannon periaatteet:

Toimielin: sivistyslautakunta. Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Palvelutuotannon periaatteet: SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie 18 60800 Ilmajoki Puhelinvaihde (06) 419 1111 www.ilmajoki.fi etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LUONNOS 9.12.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta,

Lisätiedot

Raision Kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA. Palveluiden nykytilan kuvaus

Raision Kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA. Palveluiden nykytilan kuvaus Raision Kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Palveluiden nykytilan kuvaus 6.5.2014 Sisällys JOHDANTO... 2 Väestörakenne... 1 Nuorten työllisyystilanne Raisiossa... 2 Koulutusmahdollisuudet...

Lisätiedot

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN... 4 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima... 4 2.2 Lapset, lapsiperheet

Lisätiedot

NUORISOTOIMI / toimintasuunnitelma 2016 295

NUORISOTOIMI / toimintasuunnitelma 2016 295 NUORISOTOIMI / toimintasuunnitelma 2016 295 Nuorisotoimen tehtävä Raahen nuorisotoimi huolehtii nuorisolain toteuttamisesta Raahen kaupungissa. Nuorisotoimi vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton ja ELY keskuksen kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat...

Lisätiedot

EVIVA 2011 2015. ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma 2011 2015

EVIVA 2011 2015. ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma 2011 2015 EVIVA 2011 2015 ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma 2011 2015 TIIVISTELMÄ...2 1. JOHDANTO...2 1.1. Tausta...2 1.2. Aiempia ennaltaehkäisevän toiminnan hankkeita...3 1.3. Vertailuprojekteja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI

PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDESUUNNITELMAT PAKETTI PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A190 * 2011 PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTIEN TERVEYSLIIKUNNAN

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 SYKSY 2011 KITTILÄN KUNTA 2 ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA... 6 2.1

Lisätiedot