Antikainen Ari, Rinne, Risto & Koski Leena Kasvatussosiologia. 5. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antikainen Ari, Rinne, Risto & Koski Leena. 2013. Kasvatussosiologia. 5. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus."

Transkriptio

1 KTL:n henkilökunnan julkaisut vuodelta 2013 Amos Karin, Becquet Valérie, Jahnich Simon, Kazepov Yuri, Loncle Patricia, Martelli Alessandro, Rinne Risto, Robertson Susan & Theobald Ulrich Thematic Working Paper - Governance of Educational Trajectories. Deliverable No. 23. Antikainen Ari, Rinne, Risto & Koski Leena Kasvatussosiologia. 5. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus. Aro Mikko Koulutusekspansio ja koulutusinflaatio Suomessa vuosina Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), Berisha Anna-Kaisa Harjavallan Suurteollisuuspuiston ilmaperäisen kuormituksen spatiaalinen leviäminen/the spatial distribution of atmospheric pollution of Harjavalta Industrial Park. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos. Biggart, A. & Järvinen, T. (2013) Structural factors relating to educational access according to gender and parental education. In B. Stauber & M. Parreira do Amaral (eds.) Access and Education: Inequality and Diversity. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, Björn, P. M. & Kyttälä, M. (2013). Diversity in Family Structure Diversity in Communication Between Family Members? Psychology, 4, Borer Valérie Lussi & Lawn Martin Governing Education Systems by Shaping Data: from the past to the present, from national to international perspectives. European Educational Research Journal 12(1), Felouzis Georges, Maroy Christian & van Zanten Agnes Les marchés scolaires. Sociologie d une politique publique d éducation. Paris. Grek Sotiria, Lawn Martin, Ozga Jenny & Segerholm Christina Governing by Inspection? European Inspectorates and the creation of a European Education Policy Space. Comparative Education 49(4), Hakkarainen Kai Academic knowledge practices and quality of higher education. In Yngve Nordkvelle, Trine Fossland & Grete Netteland (ed.) Quality in ICT-supported higher education Nordic perspectives (partially in Norwegian). Akademika forlag, Hakkarainen Kai Mapping the research ground: expertise, collective creativity and shared knowledge practices. In Helena Gaunt & Heidi Westerlund (ed.) Collaborative learning in higher music education. UK: Ashgate, Hakkarainen Kai, Hytönen Kaisa, Makkonen Juho, Seitamaa-Hakkarainen Pirita, White Hal Interagency, collective creativity, and academic knowledge practices. In A. Sannino & V. Ellis (Eds.), Learning and collective creativity. Activity-theoretical and socio-cultural studies. UK: Taylor&Francis/Routledge, Hakkarainen Kai, Hytönen Kaisa, Makkonen Juho & Lehtinen, Erno Kollektiivista mallia voidaan soveltaa kasvatustieteen tohtorikoulutuksessa. Aikuiskasvatus 33(4),

2 Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P Socio-cultural perspectives on collaborative learning: Towards collaborative knowledge creation. In C. E. Hmelo-Silver, A. M. O Donnell, C. Chan, & C. A. Chinn (eds). The International Handbook of Collaborative Learning. London, UK: Routledge, Hakkarainen, K., Wires, S., Stubb, J.,Keskinen, J., Paavola, S., Pohjola, P., Lonka, K., & Pyhältö, K On personal and collective dimensions of agency in doctoral training: Medicine and natural science programs. Studies in Continuing Education. Heikkinen Hannu L T & Huttunen Rauno Opettajuuden vallitseva kertomus ja muutama villi vaihtoehto. Teoksessa Anna-Maija Puroila, Saara-Leena Kaunisto & Leena Syrjälä (toim.) NAISEN ÄÄNELLÄ - Professori Eila Estolan juhlakirja. Acta Universitatis Ouluensis, E 141. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, Helle, L., Laakkonen, E., Tuijula, T. & Vermunt, J The developmental trajectory of perceived self-regulation, personal interest, and general achievement throughout high school: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology 83 (2), Inkinen, M., Lonka, K., Hakkarainen K., Muukkonen, H., Litmanen, T., & Salmela-Aro, K The interface between core affects and the challenge-skill relationship. Journal of Happiness Studies 14. Jauhiainen Arto & Tähtinen Juhani Tieteemme tila ja tulevaisuus. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 44 (1), 3 6. Jauhiainen Arto & Tähtinen Juhani Koulu, opetussuunnitelma ja kasvatuksen kaikkinaisuus. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (2), Jauhiainen Arto & Tähtinen Juhani Kansankynttilästä vientituotteeksi. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (4), Järvinen Tero, Vanttaja Markku Koulupudokkaiden työurat: Vuosina 1985 ja 1995 koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden nuorten urapolkujen vertailua.yhteiskuntapolitiikka 78(5), Kakkori, L. & Huttunen, R Schopenhauer and Nietzsche on Moral Growth. In M. Peters, P. Ghiraldelli, B. Zarnic, A. Gibbons (toim.) The Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory. Kanerva Kaisa & Kyttälä Minna Varhaisten matemaattisten taitojen harjoittaminen: matematiikkaspesifiä vai yleistä kognitiivista harjoitusta? NMI-bulletin 23(1), Kangas, K, Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen K Design thinking in elementary students collaborative lamp designing process. Design and Technology Education An international Journal, 18, Kangas K., Seitamaa-Hakkarainen P. & Hakkarainen K Design expert's participation in elementary students' collaborative design process. International Journal of Technology and Design Education 23(2),

3 Kangas K., Seitamaa-Hakkarainen P. & Hakkarainen K Figuring the world of designing: Expert participation in elementary classroom. International Journal of Technology and Design Education 23 (2) Kankaanpää Jenni Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa. Valtiovallan tahto Suomessa vuosina ja kokemukset kolmessa yliopistossa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 369. Kazepov, Y., Robertson, S. & Rinne, R Space, Scale and the Governing of Youth Trajectories and Transitions in Europe. In M. Parreira do Amaral, R. Dale, K. Amos, V. Becquet, S. Jahnich, Y. Kazepov, P. Loncle, A. Martelli, R. Rinne, S. Robertson & U. Theobald (Eds.) Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, Ketovuori Heli & Ketovuori Mikko Inclusion through storytelling and arts. Journal of Teaching and Education.UniversityPublications.net Kinnari, H Miten elinikäisestä oppimisesta puhutaan? Aikuiskasvatus 33 (2), Kivirauma Joel Koulutuspoliittisella etnografialla virallisten totuuksien taakse. Yhteiskuntapolitiikka 73(6). Koskivaara Eija & Pihlaja Päivi Advantages and challenges of digital service guidance in early childhood education. In: In: Proceedings of the 22nd Nordic Academy of Management Conference, August, 2013, Reykjavik, Iceland. Kuusela Sini Näkökulmia korkeakoulutuksen kannattavuuteen. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44(4), Kyttälä, M., Sinkkonen, H-M, & Ylinampa, K. (2013). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolut - oppilaiden kokemuksia koulunkäyntiin liittyneistä merkityksellisistä tekijöistä. NMI-Bulletin, 3, Kyttälä, M., Aunio, P., Lepola, J., & Hautamäki, J The role of the working memory and language skills in the prediction of word problem solving in 4- to 7-year-old children. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology 83. Lagström Hanna, Rautava Päivi, Kaljonen Anne, Räihä Hannele, Pihlaja Päivi, Korpilahti Pirjo, Peltola Ville, Rautakoski Pirkko, Österbacka Eva, Simell Olli, Niemi Pekka Cohort Profile: Steps to the Healthy Development and Well-being of Children (the STEPS Study). International Journal of Epidemiology 42(5), Laiho, A Kätilötyötä Ruotsi-Suomessa 1700-luvun naisammattilaisten historiaa ja ylempien säätyjen synnytyskulttuuria. Kirja-arvostelu. Kasvatus & Aika 7(1), Laiho Anne Sukupuolten tasa-arvo koulutuspoliittisena tavoitteena ja käsitteenä erityistarkastelussa 2000-luvun politiikkadokumentit. Kasvatus & Aika 6(4)

4 Laiho, A. & Ruoholinna, T The Pull between Profession and Scholarship Antiacademic Discourse voiced by Finnish Health Professionals. Journal of Training and Vocational Education 65 (3), Laine Pertti Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 372. Lawn Martin (eds.) The Rise of Data in Education Systems: collection, visualization and use. Oxford: Symposium books. Lawn Martin Voyages of Measurement in Education in the Twentieth Century: experts, tools and centres. European Educational Research Journal 12(1), Lawn Martin The Understories of European Education: The Contemporary Life of Experts and Professionals. Sisyphus - Journal of education 1(1). Lawn Martin A Systemless System: designing the disarticulation of English state education. European Educational Research Journal 12(2), Lawn, M. & Deary I The New Model School of Education: Thompson, Moray House and Teachers College, Columbia. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 49. Lindberg Matti Koulutuspolitiikan uusliberalisoitumisen vääjäämättömyys? Tieteessä tapahtuu 31(2), Lindberg Matti Oikeisto-kriittinen muutoskritiikki. Arvio kirjasta Yhteinen yliopisto. Tiedepolitiikka (2), Maniscalco Rosario Sergio Adult education policy in the European Union during the Lisbon decade: the shift to vocational adult learning and work skills matching. Annales Universitatis Turkuensis B 370. Nori, H Korkeakoulutuksen kaupallistumisen seuraukset - vaikuttaako maksullinen koulutus eri sosiaaliryhmien osallistumiseen? Teoksessa J. Harju & J. Leivonen (toim.) Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansainvälistymiseen, SYL-julkaisu 2/2013, Ozga Jenny, Baxter Jacqueline, Clarke, John, Grek, Sotiria & Lawn Martin The Politics of Educational Change. Revue Suisse de Sociologie 39(2), Palmu, T. & Jauhiainen, A Kauppaopisto, talouskoulu vai ammattikoulu? (Nais)työntekijäkansalaisuuteen kasvamassa: tyttökoulun jälkeiset ammatilliset koulutusvalinnat 1970-luvulla. Teoksessa K. Brunila, K. Hakala, E. Lahelma & A. Teittinen (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus, Palonen Tuire, Boshuizen Henny, Hytönen Kaisa, Hakkarainen Kai, Lehtinen Erno Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen. Teoksessa Anne Rouhelo & Heli Trapp (toim.) Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. FUTUREX Future Experts -hanke,

5 Parreira do Amaral, M., Amos, K. & Rinne, R Reading Discourses in the Governance of Educational Trajectories of Youth in Europe. In M. Parreira do Amaral, R. Dale, K. Amos, V. Becquet, S. Jahnich, Y. Kazepov, P. Loncle, A. Martelli, R. Rinne, S. Robertson & U. Theobald (Eds.) Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. Frankfurt: University of Frankfurt, Parreira do Amaral, M., Dale, R., Amos, K., Becquet, V., Jahnich,S., Kazepov, Y., Loncle, P., Martelli, A., Rinne, R., Robertson, S. & Theobald, U. Governance of Educational Trajectories. GOETE Thematic Working Paper. (Eds.) Frankfurt: University of Frankfurt. Pihlaja Päivi & Holst Teija How reflective are teachers? A Study of Kindergarten Teachers' and Special Teachers' Levels of Reflection in Day Care. Scandinavian Journal of Educational Research 57(2), Rahikainen K. & Hakkarainen K Nordic Experiences: Participants' Expectations and Experiences of Short-Term Study Abroad Programs. Scandinavian Journal of Educational Research 57(5), Rinne, R Ilkeät ongelmat ja tiedepolitiikan puute. Aikuiskasvatus 33(1), Rinne, R Tutkintojen ja taitojen globaali huutokauppa: Koulutuksen töiden ja tulojen petetyt lupaukset. Kasvatus 44(2), Rinne Risto & Ozga Jenny The OECD and the Global Re-Regulation of Teacher s Work. Knowledge-Based Regulation Tools and Teachers in Finland and England. In Terri Seddon & Levin John (ed.) Educators, Professionalism and Politics: Global transitions, national spaces and professional projects. World Yearbook of Education Routledge, Rissanen, O., Pitkänen, P., Palonen, T., Kuhn, G., & Hakkarainen, K Personal social networks and cultivation of expertise in magic: An interview study. Vocations and Learning 6(3), Salo Tiina-Leena & Saarinen Taina Paikallisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kohtaamisia: kansainvälistymisen implikaatiot yliopistopedagogiikalle. Teoksessa Minna Maijala, Mike Nelson & Timo Hulkko (toim.) Kielikeskus tutkii. Vuosikirja nro 1. Turku, Seppänen, P Agenda positiiviseen kulttuurienvälisyyteen. Kasvatus (3)44, Silvennoinen, H. & Nori, H Työelämän koulutuksen etujoukko. Teoksessa Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivät Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013. Tampere: Tampereen yliopisto, Silvennoinen H Koulutuksen arviointineuvoston asema arvioinnin kentällä ja koulutuspolitiikassa. Teoksessa G. Knubb-Manninen, H. Niemi & V. Pietiläinen (toim.) Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston 10- vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto,

6 Silvennoinen, H Hyvät tiedot eivät takaa poliittista osallistumista. Aikuiskasvatus 33 (1), 2 3. Silvennoinen, H Politiikan teoria ennen 1900-lukua. Aikuiskasvatus 33 (1), Silvennoinen, H Elinikäinen oppiminen kriittisen tutkimuksen kohteena. Aikuiskasvatus 33 (2), Silvennoinen, H Tiedeviestintä tarvitsee tekijät ja voimavarat. Aikuiskasvatus 33 (2), Silvennoinen, H Narratiivinen oppiminen elämänkulussa. Aikuiskasvatus 33 (2), Silvennoinen, H Valtio, kansalaisyhteiskunta ja sivistystyö. Aikuiskasvatus 33 (3), Silvennoinen, H Aikuisten osallistuminen koulutukseen Aikuiskasvatus 33 (3), Silvennoinen H Vaihtoehto kilpailukapitalismille. Aikuiskasvatus 33(4), Silvennoinen, H Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Hyvinvointikatsaus 24(1), Simola, H. & Rinne, R Politiques éducatives et contingence: croyance, statut et confiance dans le miracle finlandais de PISA [Education Politics and Contingency: Belief, status and trust behind the Finnish PISA miracle]. Recherches en Education Nr 16, Simola, H., Rinne, R., Varjo, J. & Kauko, J The Paradox of the Education Race: How to win the ranking game by sailing to headwind. Journal of Education Policy 28(5), Simola Hannu & Rinne Risto Education politics and contingency: Belief, status and trust behind the Finnish PISA miracle. Recherches en Education n 16. Tikkanen Jenni Educational systems as transition spaces: description of institutional contexts. In Morena Cuconato & Andreas Walther (ed.) Education and the life course. Governance of educational trajectories in Europe (GOETE), Thematic report, Tähtinen, J. & Vainio-Korhonen, K Kasvatuksen historia ja vanhemman ajan tutkimus. Kasvatus & Aika 6 (1), 3 6. Van Zanten A Connaissances et politiques publiques: quelles interactions? Revue Francaise de Pedagogie 182(1), 5-8.

7 Van Zanten A La competition entre fractions des classes moyennes supérieures et la mobilisation des capitaux autour des choix scolaires.in P. Coulangeon & J. Duval (ed.) Trente ans après La Distinction, de Pierre Bourdieu. Paris: La Decouverte, coll., Van Zanten A A good match: Appraising worth and estimating quality in school choice. In J. Beckert & C. Musselin (ed.) Constructing Quality. The Classification of Goods in the Economy. Oxford: University Press, Van Zanten A. & Kosunen, S School choice research in five European countries: the circulation of Stephen Ball s concepts and interpretations. London Review of Education 11(3), Varjo Janne, Simola Hannu & Rinne Risto Finland s PISA Results. An Analysis in Education Politics. In Meyer, H-D. & Benavot, A. (eds.). PISA, Power, and Policy: The emergence of global educational governance. Oxford: Symposium Books, Vepsäläinen Marketta Pelätty, vihattu vai rakastettu tietotekniikka elinikäisessä työ- ja oppimisympäristössä. Tietotekniikan merkitys työn ja työympäristön hallinnassa. Annales Universitatis Turkuensis C 370. Yoon Junghyun Record-top, interest-lowest... Korean students are not happy. A South Korean online news website: Oh My News. Zacheus Tuomas Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turussa ja sen lähialueilla. Siirtolaisinstituutti: Web Reports 79. Zacheus Tuomas Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turun seudulla. Turun kaupunki, Kaupunkitutkimusohjelma. Tutkimuskatsauksia 10/2013.

Hallikuja 7, 20660 Littoinen, FINLAND +358 400 523093 vesa.valkila@utu.fi www.tis.utu.fi Sex Male Date of birth 28.09.1959 Finn WORK EXPERIENCE

Hallikuja 7, 20660 Littoinen, FINLAND +358 400 523093 vesa.valkila@utu.fi www.tis.utu.fi Sex Male Date of birth 28.09.1959 Finn WORK EXPERIENCE Lehtinen, Erno, PhD e-mai: erno.lehtinen@utu.fi, http://users.utu.fi/ernoleh/english03.html Phone: +358-2-3338824, Fax: +358-2-3338500 Address: Faculty of Education, University of Turku, FIN-20014 Turku,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 13.3.2014 14

CURRICULUM VITAE 13.3.2014 14 PITKÄNEN, Pirkko Anneli (female) Professor, Ph.D., Lic.Soc.Sc., M.A., Dip.Ed. Date and place of birth 31.05.1954, Tuusniemi (Finland) Nationality Finnish Current residence Tampere, Finland Education and

Lisätiedot

ALUSTAVA KIRJALLISUUS 1 PEDAGOGISET HAASTEET TUTKIMUKSESSA: KIRJAPAKETTIKURSSI

ALUSTAVA KIRJALLISUUS 1 PEDAGOGISET HAASTEET TUTKIMUKSESSA: KIRJAPAKETTIKURSSI ALUSTAVA KIRJALLISUUS 1 PEDAGOGISET HAASTEET TUTKIMUKSESSA: KIRJAPAKETTIKURSSI 2015 1 Kirjallisuus lopullisessa muodossaan ilmoitetaan kunkin kirjapaketin aloitustapaamisessa. 1 Kirjallisuus: Kasvatuksen

Lisätiedot

University of Tampere Centre for Advanced Study (UTACAS)

University of Tampere Centre for Advanced Study (UTACAS) University of Tampere Centre for Advanced Study (UTACAS) and scientific presentations (no posters included) accomplished/finished on academic year 2008-2009 UTACAS Fellows 2008-2009 (in alphabetical order)

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

AKATEEMISET JULKAISUT. KTT Elina Henttonen & KTT Kirsi LaPointe Valtaamo Oy. Artikkelit tieteellisissä lehdissä

AKATEEMISET JULKAISUT. KTT Elina Henttonen & KTT Kirsi LaPointe Valtaamo Oy. Artikkelit tieteellisissä lehdissä AKATEEMISET JULKAISUT KTT Elina Henttonen & KTT Kirsi LaPointe Valtaamo Oy Artikkelit tieteellisissä lehdissä LaPointe, Kirsi & Heilmann, Pia (2014) Daring leaps. Construction of meaning and individual

Lisätiedot

SYMPOSIUMIT JA TEEMARYHMÄT KASVATUKSEN JA OPPIMISEN YMPÄRISTÖT ENTÄ ARVOT?

SYMPOSIUMIT JA TEEMARYHMÄT KASVATUKSEN JA OPPIMISEN YMPÄRISTÖT ENTÄ ARVOT? SYMPOSIUMIT JA TEEMARYHMÄT KASVATUKSEN JA OPPIMISEN YMPÄRISTÖT ENTÄ ARVOT? SYMPOSIUMIT 1. Kamppailu kasvatuksesta oppivelvollisuuden tuolla puolen 2. Opettajankoulutus haasteiden edessä tulevaisuuden taitoja

Lisätiedot

Suomalaista kansalaisvaikuttamista koskevia tutkimuksia ja selvityksiä 1990 alkaen

Suomalaista kansalaisvaikuttamista koskevia tutkimuksia ja selvityksiä 1990 alkaen 148 Liitteet Liite 1 Suomalaista kansalaisvaikuttamista koskevia tutkimuksia ja selvityksiä 1990 alkaen Oheinen suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuskirjallisuutta koskeva bibliografia sisältää selvityksessä

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE 1 CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE Education Doctor of Education, University of Helsinki 1998 Master of Science, University of Tampere 1984 Latest Career Professor 1.6.2011- Research professor 1.6.2008-31.5.2011

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE

CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE 1 CURRICULUM VITAE of PIRJO STÅHLE Education Doctor of Education, University of Helsinki 1998 Master of Science, University of Tampere 1984 Latest Career Visiting Professor (Societal Innovations) Aalto

Lisätiedot

Annual Report 2010 & 2011

Annual Report 2010 & 2011 The Turku Institute for Advanced Studies, TIAS, is part of the University of Turku. TIAS promotes cutting-edge university research in the humanities and social sciences. Turku institute for Advanced Studies,

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66.

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66. University of Turku Leino-Kilpi Helena 01/2013 PUBLICATIONS A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 1985-1989 1. Leino H 1985. Opiskelija-arviointi

Lisätiedot

ReflekTori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9. 10.12.2010 Symposium of Engineering Education December 9 10, 2010

ReflekTori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9. 10.12.2010 Symposium of Engineering Education December 9 10, 2010 ReflekTori 2010 Tekniikan opetuksen symposium 9. 10.12.2010 Symposium of Engineering Education December 9 10, 2010 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Aalto University School

Lisätiedot

BIBLIOGRAPHY (December 2003) YRJÖ ENGESTRÖM PUBLISHED WORK

BIBLIOGRAPHY (December 2003) YRJÖ ENGESTRÖM PUBLISHED WORK BIBLIOGRAPHY (December 2003) YRJÖ ENGESTRÖM PUBLISHED WORK 1. Engeström, Y. (1967). Nykyisen koulukasvatuksen BOOK periaatteellisia epäkohtia (Principal weaknesses of the present school education). In

Lisätiedot

Finnish Journal of Ethnicity and Migration

Finnish Journal of Ethnicity and Migration Finnish Journal of Ethnicity and Migration Vol. 5, No. 3 / 2010 (Publication: March 2011) www.etmu.fi Publisher The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) This journal

Lisätiedot

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66.

PUBLICATIONS. 5. Leino-Kilpi H. 1989. Learning to care - a qualitative perspective of student evaluation. Journal of Nursing Education 28(2), 61 66. 1 University of Turku Leino-Kilpi Helena 10/2015 PUBLICATIONS A. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES (in non-english publications, the translation is in parenthesis) 1985-1989 1. Leino H 1985. Opiskelija-arviointi

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. III Previous Employment. a. Universities

CURRICULUM VITAE. III Previous Employment. a. Universities CURRICULUM VITAE Name: Liisa Marjatta Hietala (née Puusa), Ph.D. Professor of General History, University of Tampere married, three adult children Work address, telephone: School of Social Sciences and

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

AIKATAULU. 1. KASVATUSFILOSOFIA koordinaattori Michael Uljens

AIKATAULU. 1. KASVATUSFILOSOFIA koordinaattori Michael Uljens AIKATAULU 1. KASVATUSFILOSOFIA koordinaattori Michael Uljens Teemaryhmäsessio 1 to 20.11. klo 13.30-15.00 SH 117 Katariina Holma: Voiko realisti olla pluralisti? Israel Schefflerin plurealismi Mauri Åhlberg:

Lisätiedot

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals

PUBLICATIONS 30 April 2015. 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals PUBLICATIONS 30 April 2015 Elina Eriksson (former name Hietaranta) 1. Original articles in international peer-reviewed scientific journals 1.1. Eriksson E, Lauri S. Participation of relatives in the care

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

List of Publications

List of Publications List of Publications 22-05-2015 Jarkko Saarinen, PhD Professor (Human Geography, Tourism Geographies) Department of Geography, University of Oulu Docent (Human Geography), University of Eastern Finland

Lisätiedot

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish ESA SAARINEN P.O. Box 1100, 02015 HUT, Finland PROFESSOR Phone +358 9 451 5856, fax -3096 APPLIED PHILOSOPHY Mobile +358 400 503 509 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY esa@hut.fi www.sal.hut.fi January

Lisätiedot