File Protomo pilotti projektisuunnitelma.doc Projektisuunnitelma. Protomo Jyväskylä pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "File Protomo pilotti projektisuunnitelma.doc 2009-06-03. Projektisuunnitelma. Protomo Jyväskylä pilotti"

Transkriptio

1 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 1 (18) Projektisuunnitelma Protomo Jyväskylä pilotti Versio Muutoshistoria umer Pvm Selitys Tekijä(t) o Projektisuunnitelma pohja Tiina Siitonen Projektisuunnitelma draft Tiina Siitonen, Petri Ahonen Projektisuunnittelupalaverin muutokset Tiina Siitonen, Petri Ahonen, Kari Halttunen Laatutavoitteita, markkinointi, prosessi, toimintaympäristö, alihankkijoiden ja partnereiden kilpailutus, tiimiyttäminen, liiketoimintavalmennus, ideapankki, aikataulu, organisaatio, budjetti, ohjauskäytäntöjä Prosessi, IPR Linkitys valtakunnalliseen osahankeeeseen 1, kestoaika , 10 tiimiä Tiina Siitonen Tiina Siitonen Kari Halttunen

2 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 2 (18) Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ TAUSTA PROTOMO PROTOMO PILOTTI RAJAUS LAATUTAVOITTEET PILOTIN TOTEUTUS PILOTIN OSAT / TUOTOKSET Pilotin määrittely Markkinointi Pilotin protomoprosessi Toimintaympäristön toteuttaminen Alihankkijoiden ja partnereiden kilpailutus Pilottitiimien rekrytointi Pilottitiimien tiimiyttäminen Liiketoimintavalmennus Pilottitiimien fasilitointi Ideapankki Loppuraportti Muu dokumentointi PILOTIN AIKATAULU PILOTTIA SEURAAVAT TOIMENPITEET TOTEUTUS JA OHJAUS PROJEKTIORGANISAATIO Pilotin organisaatio Osaprojekti 1 organisaatio RAPORTOINTI JA TIEDONVÄLITYS PALAVERIT RISKIEN HALLINTA HANKINTOJEN HALLINTA Hankinnat protomoon Innovaatiotiimien rahankäyttö DOKUMENTOINTISUUNNITELMA DOKUMENTOINTISTANDARDIT VERSIOHALLINTA / DOKUMENTTIEN HALLINTA LÄHTÖKOHTADOKUMENTIT MUUT DOKUMENTIT... 18

3 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 3 (18) 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ Tämä Protomo Jyväskylä pilottiprojekti liittyy Teknologiakeskus Hermia Oy:n toteuttamaan Protomo-toimintamalliprojektiin (osahanke 1, valmisteluvaihe 2), jossa yhteistyössä määritellään tarvittavat toimintamallit, sopimukset ja muut valtakunnallistamisen vaatimat toimenpiteet. Molempien projektien loputulokset tukevat ja vahvistavat PK-yrityssektoria. 1.1 Tausta Talouden laskukausi ja siihen liittyvä rakennemuutos uhkaa suomalaista osaamispääomaa työpaikkojen merkittävän vähenemisen myötä. Laskukauden aikaansaama muutos saa aikaan resurssivajeen jolloin ideoita jää käyttämättä eikä yrityksillä ole tuotekehitykseen varaa. Samanaikaisesti innovaatiojärjestelmän rakenteet eivät ole keveitä eikä niihin suunnatuista voimavaroista valtaosa kohdennu itse innovaatioiden tuottamiseen ja markkinoille saattamiseen. Avoimmuuden ja monialaisuuden hyödyntämisen globaali trendi keskittyy osaamissiilojen purkamiseen, käytännön asiakaslähtöisten prototyyppien tuottamiseen, ketteriin innovaatiomenetelmiin sekä tiimien ja sidosryhmien avoimeen vuorovaikutukseen. Tätä taustaa vasten Jyväskylän seudun rakennemuutosprojekti Jyväsverso on perustettu ideoiden, tarpeiden ja resurssien yhdistämiseen yli toimialarajojen. Innovaatiopohjainen yrittäjyys- ja työllisyysohjelma Protomo on kohdennettu rakannemuutoksen vaikutusten pienentämiseen valtakunnallisesti, ja toimii Jyväskylän seudulla Jyväsverson osana.

4 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 4 (18) 1.2 Protomo Protomoiden toiminta-ajatuksena on tarjota prosessi, fasiliteetit ja yhteisö uusien monialaista osaamista edellyttävien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi. Protomon tavoitteena on synnyttää uusia käyttökelpoisia palvelu- ja tuoteprototyyppejä ja kasvuyrityksien aihioita sekä käyttäjälähtöisten innovaatioiden tuottamiseen kykeneviä tiimejä jotka voivat kehittää liiketoimintaansa käytettävissä olevien tukirakenteiden avulla. Toiminta on pääasiallisesti kohdennettu korkeakoulutetuille työttömille, lopputyöntekijöille ja vasta-valmistuneille sekä tutkijoille. Protomossa työstettävät ideat ja ongelmat tuotetaan yksityisten tahojen lisäksi yritysyhteistyön avulla vapauttamalla yritysten ideoita Protomon käyttöön. 1.3 Protomo Pilotti Protomo Jyväskylä pilotin tehtävänä on luoda Jyväskylän Protomoon valmius käynnistää varsinainen Protomotoiminta vuonna 2010 (fasiliteettien ja partnereiden hankinta/järjestäminen, resurssointi, budjetointi, tarvittavien päätösten tukeminen) sekä iteratiivisesti kehittää käytännön kautta valtakunnallisen Protomon toimintamallia ja prosesseja kuten innovaatiotiimien muodostaminen, tiimien fasilitointi ja Protomon markkinointi osallistuville tahoille tehokkaan toiminnnan aloituksen mahdollistamiseksi. Lisäksi pilotoidaan tiimien, Protomo-operaattorin ja ideoita luovuttavien yritysten välille sopimuskäytäntöä. Pilottiin valitaan viisi innovaatiotiimiä pääasiassa Nokian ICT ja viisi paperinvalmistusteknologian ammattilaisista joihin rakennemuutos kohdentuu.

5 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 5 (18) 1.4 Rajaus Protomo Jyväskylä Pilotti toteuttaa Protomon prosesseja Jyväskylän toiminnan osalta, eikä vastaa Protomon osahankkeen 1:n valtakunnallisesta Protomo toteutuksesta. Protomo Pilotti keskittyy ICT alan ideoihin. Pilotin haastavalla aikataululla lopullista Protomoprosessia ei pilotoida täydellisenä, vaan soveltuvin osin valtakunnallisen Protomon prosessin kehittämiseksi. Tavoitteena on myös luoda toimintavalmius Jyväskylän Protomoon. 1.5 Laatutavoitteet 1. Rakennetyöryhmä ja Protomo ohjausryhmä arvioi pilotin onnistumista 2. Pilotti on määräaikainen: pilotti tulee olla suoritettu mennessä 3. Pilotin tulee pysyä Protomo osaprojekti 2:n budjetissa 4. Pilottiin valitut innovaatioryhmät viedään protomo-prosessin läpi määräaikaan mennessä 5. Pilottiin valitut innovaatioryhmät saavuttavat kullekin ryhmälle asetetut tavoitteet

6 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 6 (18) 2 Pilotin toteutus 2.1 Pilotin osat / tuotokset Pilotin määrittely Protomo Jyväskylä pilotti määritellään tässä projektisuunnitelmassa. Työmääräarvio: 4 viikkoa Protomo Jyväskylä pilotin budjetti JKL PROTOMO Pilot Volyymi selite Protomot 1 Kuukaudet 8 Protomokuukaudet 8 Tiimien lukumäärä (keskimäärin/ kk),oletus 1 tiimi / 4 kk ja yht. 10 tiimiä Protomossa 5 Henkilömäärä tiimeissä 4 20 Tiimifasilitaattorit 1 per 5 tiimiä 0 Protomojohtaja (toimii myös Tiimifasilitaatorina) 1 per Protomo 0 Käyttäjäyhteisöjen fasilitaattorit 0 Tilatarve m Kustannukset (sivukustannukset huomiotu palkka* 1,8) Tiimifasilitaattorit Protomojohtaja Käyttäjäyhteisöjen fasilitaattorit Valmennukset / tiimi (Supercoach) Tilavuokra + kalusteet + siivous /m Ohjelmanjohto / toimintamallit (linkitykset vastaaviin) Ulkoiset palvelut; tiimien kehitys-, proto- ja ratkaisun proof-ofconcept selvitysten ja prototyyppien edistäminen, 7 tiimiä * / tiimi (3 tiimillä oma rahoitus) Tietoliikenne, PC ja puh. kustannukset / 2 henkilöä Viestintä, laki-asiat ja esim. tilasuunnittelmat Yhteensä katalysointi Per henkilö per kk Markkinointi Pilottia markkinoidaan yrittäjyydestä kiinnostuneille, ensisijaisesti Nokia Jyväskylän osaajille. Markkinoinnin tavoitteena on tavoittaa 1. Valmiita tiimejä joilla on jo idea 2. Henkilöitä joilla on uusia tuote tai palveluideoita ja halua yrittäjyyteen

7 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 7 (18) 3. Henkilöitä jotka haluavat perustaa yrityksen tai osallistua yritystoimintaan sekä informoida ko. tahoja ideoiden saatavuuden, protomoprosessin, partneriverkoston, fasiliteettien, liiketoimintakoulutuksen ja rahoituksen mahdollisuudesta syksyllä Sekundäärisenä tavoittena on lisätä tietoisuutta valtakunnallisen protomon tavoitteista, aikataulusta ja yhteyshenkilöistä sekä sivustosta. Markkinointikanavina käytetään kohdennettuja informaatiotilaisuuksia, sähköposti-informaatiota ja sosiaalisen median työkaluja kuten LinkedIn ja facebook. Lisäksi pilotin markkinointia tulee tehdä yrityksille varsinaisessa Protomossa kehitettävien ideoiden laadun, määrän ja osallistuvien yritysten varmistamiseksi. Varsinaista Protomotoimintaa varten tulee huomioida, että osallistujien kohderyhmä on vieläkin laajempi ja vaikeammin tavoitettava kuin pilotin kohderyhmä, joten oikein ajoitettua ja riittävän laaja markkinointia tulee suunnitella. Työmääräarvio: 1 viikko Pilotin protomo toimintamalli Työmääräarvio: 2 viikkoa

8 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 8 (18) Protomon toimintamalli 1. Yksityshenkilö tai yritys luovuttaa idean Protomon suojattuun ideatietokantaan. Idea sisältää tiedon siitä onko idea vapaasti käytettävissä vai sisältääkö sen käyttö joitakin ehtoja kuten a. Yrityksen X% osallisuuden mahdollisesti muodostuvaan startup yritykseen idean muodostuessa innovaatioksi b. Etuosto-oikeuden muodostuvaan idean ratkaisuun. Avoinna: kuinka markkinahinta muodostetaan? sekä idean kuvauksen ja mahdolliset olemassa olevat taustatiedot ja tutkimukset. Mikäli idealla on yksityinen omistaja, voi idean kuvaus sisältää tunnistettuja osaamisprofiileja tarvittavien asiantuntijoiden löytämiseksi. Sopimukset: Yritys ja Protomo-operaattori sopivat yrityksen toimintaan osallistumisen yleisistä ehdoista, sekä yrityksen luovuttamien ideoiden käyttöehtomerkinnöistä. 2. Monialaiset korkeakoulutetut osaajat: työttömät työnhakijat, pitkäaikaislomautetut, vastavalmistuneet ja pitkällä opinnoissan olevat voivat ilmoittautua Protomoon. Protomon toimintaehdot hyväksymällä osallistujalla on mahdollisuus hakea alkaviin protomo-projekteihin tai

9 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 9 (18) selata ideatietokantaa ja osoittaa mielenkiintonsa haluamiaan ideoita kohtaan protomo-operaattorille. Lisäksi kustakin hakijasta muodostetaan osaamis-, kyky-, ja kiinnostusprofiili jota Protomon toimintaan osallistujat voivat lukea etsiessään Lisättävä: ilmoittautumismenettely, millä statuksella osaajan tulee olla että osallistuminen ei vaikuta työttömyyskorvaukseen. Sopimukset: Protomo-operaattori ja osaaja sopivat Protomoon osallistumisen ehdoista. Protomon toimintaan osallistuja saa mahdollisuuden perehtyä idea- ja osaajatietokantoihin ja tullessaan valituksi protomo-projektiin saa tiimeineen käyttöönsä kolmeksi kuukaudeksi tilat ja fasiliteetit tiimin toiminnan pyörittäimseen, protomo-operaattorin tarjoaman coachauspalvelun, liiketoimintakoulutuksen ja sovitun määrän palveluihin käytettävää rahaa. 3. Protomo-operaattori julkaisee neljännesvuosittain (tammikuu, huhtikuu, heinäkuu, lokakuu) haun uusiin protomoprojekteihin ideoiden pohjalta joihin on kohdistunut erityistä kiinnostusta, joilla on jo omistaja/yrittäjyydestä kiinnostunut osaaja tai jotka ovat muuten ajankohtaisia. Valinnan aloitettavista Protomo-projekteista tekee Protomo-operaattori. Protomoprojekteja voidaan aloittaa myös muulloin osallistujien aloitteesta, mikäli tilat ja muut fasiliteetit sen mahdollistavat. Haun perusteella päätetään Protomoprojektien aloituksesta ja projekteihin valituista henkilöistä. Valinnan kuhunkin Protomoprojektiin tekee Protomo-operaattori, mutta on mahdollista ja suotavaa ehdottaa mahdollisia protomotiimejä. Tiimien ei tarvitse olla haun perusteella valmiita, vaan valitut tiimiläiset voivat etsiä protomon jäsenistä vahvistusta tiimiinsä tarvittavien kompetenssien perusteella. Tiimin tiimiytymistä fasilitoi Protomo-operaattori. Ks Sopimukset: Muodostuva tiimi sopii toiminnan pelisäännöistä, osallistujien rooleista ja panostuksesta sekä siitä miten innovaation syntyessä päätetään jatkotoimista. 4. Ks Kolmen kuukauden projektiajan kuluttua tai tarvittaessa aiemmin voidaan projekti lopettaa seuravilla tavoilla a. Projekti lopetetaan tuloksettomana johtuen selvitystyössä ilmenneistä esim. liiketoimintaa estävistä syistä tai muista ongelmista b. Tiimi jatkaa muodostuneen innovaation liiketoiminnan kehittämistä start-up yrityksenä tai jatkaa omalla tahollaan

10 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 10 (18) selvitystyötä. Protomo-operaattori avustaa yrityshautomon tai rahoitusvaihtoehtojen selvityksessä tarvittaessa c. Tiimi myy muodostuneen innovaation joko idean luovuttaneelle yritykselle tai jollekin muulle taholle Pilottitiimien tiimiyttäminen Olemassa olevien tiimien tiimiyttämisessä keskitytään tiimin jäsenten osaamisen ymmärtämiseen ja motivaatioiden ja valmiustilan selkiyttämiseen. Uusissa muodostuvissa tiimeissä tulee ottaa edellä mainittujen lisäksi erityisesti huomioon ennalta tuntemattomien jäsenten erilaisten taustojen, ikäryhmien ja poikkitieteellisyyden aiheuttamien kommunikaatiohaasteiden vaikutus. Tavoitteena tiimiyttämisellä on muodostaa yhdessä tekemiseen sitoutuneita tiimejä joilla on yhteiset arvot, tiimin tavoitteet ja pelisäännöt, selkeät roolit ja viestintä/palautemekanismit sekä innostusta tavoitteen saavuttamiseen. Seuraavia työkaluja tullaan ottamaan käyttöön tiimin kehittämistoiminnassa: 1. Tiimivalmennus? 2. tiimiroolit? 3. Innovointivalmennus? Avoinna: kuinka varmistetaan tiimien välinen verkostoituminen ja mahdollinen osaamisen jakaminen? Työmäärä-arvio: 4 viikkoa Liiketoimintavalmennus Pilotin liiketoimintavalmennus suunnitellaan toteutettavan Supercoaching valmennuskurssilla ja coachauksella. Muita vaihtoehtoja arvioidaan, sillä riippuen lopullisen Protomo prosessin toteutuksesta Supercoaching saattaa olla sopimaton vaihtoehto joustavalle tiimien aloitukselle. Työmääräarvio: 1 viikkoa Pilottitiimien fasilitointi Protomo-operaattori ja tiimi järjestävät yhdessä aloituskokouksen jossa käytään läpi idean ja tiimin tilanne sekä selvitetään tarvittavien ja tarjolla olevien palveluiden ja fasiliteettien tila. Prosessoitavan idean sisällöstä ja valmiustilasta sekä tiimin jäsenten kompetensseista riippuen ideaa ryhdytään jalostamaan eri tavoin. Protomo-operaattori avustaa tarvittaessa osaamis- koulutus- ja

11 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 11 (18) tutkimustarpeiden kartoituksessa. Protomotiimit osallistuvat liiketoimintavalomennukseen ja kukin Protomotiimi tuottaa itse tai ostopalveluna seuraavaa: d. Projektisuunnitelma e. Liiketoimintasuunnitelma f. Markkinatutkimus g. Kilpailija-analyysi h. Idean/ongelman/tuotteen/palvelun ratkaisu ja kuvaus i. Lisäksi on mahdollista idean laadusta riippuen tehdä tai hankkia esimerkiksi j. web-sivusto k. käytettävyystutkimus l. patentoitavuus selvitys m. prototyyppi n. Kullakin tiimillä on X käytettävissä Protomon partnereiden ja alihankkijoiden palveluihin tai esim. protoyypin valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin joiden hankinnassa avustaa Protomo-operaattori. Protomo-operaattori ja tiimi järjestävät vähintään kerran viikossa palaverin jossa voidaan arvioida edistymistä, ongelmia ja tarpeita sekä sparrata tiimin suoritusta esimerkiksi riittävän kevyiden kehitysmallien käytössä. Innovaation kypsyyttä ja prosessin etenemistä seurataan täyttämällä checklistaa. On myös mahdollista päättää tiimin toiminnan lopettamisesta esimerkiksi liiketoimintaympäristössä havaittujen ongelmien vuoksi. Mikäli alkuperäinen idea on yrityksen ja on sovittu yrityksen tulevasta osallisuudesta muodostuvaan start-up yritykseen, voi yritys halutessaan rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä. Työmääräarvio: Ideapankki Protomon ideapankin toteutus edellyttää sopimuksia mukana oleville yrityksille, tiimeille ja Protomolle. Protomo pilotin sopimusrakenne on

12 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 12 (18) yksinkertaisempi johtuen pienestä tiimimäärästä jolloin yrityssopimuskumppaneita ei ole useita. Ennen pilottitiimien aloitusta tulee neuvotella ja muodostaa sopimukset pilotin ideoiden osalta ideoita luovuttavien yritysten ja mahdollisten mentoriyritysten kanssa. Pilotin aikana neuvotellaan myös muiden ideoita luovuttavien yrityksien kanssa sillä valtakunnallisen Protomon käynnstymisen edellytyksenä on olemassa oleva ideapankki jossa on riittävä määrä riittävän laadukkaita ideoita. Tarvittavia sopimuspohjia: 1. Protomo-operaattori idean luovuttava yritys Yrityksen yleiset ehdot Protomon toimintaan liittymiselle. Ideat säilötään tietokantaan johon Protomoon osallistuvilla henkilöillä on pääsy. Idean kuvauksen luomisesta vastaa yritys, ja yrityksen tulee ilmoittaa protomo-operaattorille idean luovutuksen yhteydessä mikäli haluaa määritellä idealle käyttöehtoja. 2. Protomo-operaattori osallistuva osaaja Sopimus Protomon toimintaan osallistumisen ehdoista, ideatietokantaa ideoiden salassa pidettävyydestä, mahdollisuudesta käyttää ideapankkia soveltuvien liiketoimintaiedoiden löytämiseksi ja henkilötietokantaa tarvittavien osaajien identifioimiseksi. Sopimuksessa kerrotaan että mikäli henkilö tulee valituksi Protomoprojektiin, on tulevan tiimin käytössä toimintaympäristö (kuten tilat, tietokoneet, liittymät) kolmen kuukauden ajan, mahdollisuus partneri ja alihankinta ostopalveluihin ennalta sovitulla rahamäärällä, liiketoimintakoulutus sekä coaching ja muita tukipalveluita. 3. Tiimin jäsenten välinen sopimus IPR:stä, Osakassopimus Muodostuneen tiimin toiminnan pelisäännöt, osallistumiseen sitoutuminen, tiimin jäsenten roolit ja päätöksentekomekanismi sekä kunkin jäsenen panostus/osallisuus% 4. Yrityksen ja tiimin välinen sopimus yrityksen luovuttaman idean käytöstä Idean käytön ehdot, esimerkiksi idean luovuttavan yrityksen osuus muodostuvasta yrityksestä, mahdollisuus työllistymiseen tai etu-osto oikeus tuloksiin. IPR oikeudet innovaatioon omistaa tiimi. Määriteltävää: Ideatietokannan toteutus Toimintamalliin tulee toteuttaa tarkastelupisteitä joissa päätetään mahdollisista yrityksen investoinneista idean kehittämiseksi soveltuvilta osin.

13 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 13 (18) Työmääräarvio: 3 viikkoa Toimintaympäristön toteuttaminen Tilat Tiloiksi etsitään innovatiivinen ympäristö, jossa syntyy ihmisten kohtaamisia ja luontaista ideointia. Tilojen suunnittelussa tullaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita, osallistumaan asiaan liittyviin projekteihin ja ohjelmiin, kuten esim. SITRAn innovatiivisten ympäristöjen kehitysprojektit. Toimitila tulee olemaan ryhmätyötila, ja tilan tulee mahdollistaa yksittäisen ryhmän tai ryhmien yksityisyys tarvittaessa. Hankittavat tarvikkeet Sohvat Pöydät Toimistotarvikkeet Virikemateriaali Sisustusmateriaalit (esim. verhot) Projektori / white board Tutkitaan mahdollisuutta saada materiaaleja lahjoituksena. Työmääräarvio 2 viikkoa Laitteet ja ohjelmistot Kullekin tiimiläiselle hankitaan kannettava tietokone ja tarvittavat oheislaitteet sekä tyypilliset ohjelmistot. Mahdollisuus leasing sopimukseen tutkitaan. Projektien tarvitsema erityislaitteisto ja lisenssit kustannetaan ja hankitaan projektikohtaisista kehitysbudjeteista ja projektien toimesta hyödyntäen mahdollisuutta lainata/vuokrata yhteistyökumppaneiden resursseja. Hankittavat laitteet ja lisenssit 10 x kannettava tai pöytä tietokone Mokkulat tai kiinteä laajakaista Liittymät mm. Internet Puhelimet Työmääräarvio 2 viikkoa Alihankkijoiden ja partnereiden kilpailutus Partneri ja alihankintaverkosto tullaan selvittämään pilotin etenemisen ja esiintyvien tarpeiden myötä. Tavoitteena on muodostaa yhteistyösuhteita joita voidaan hyödyntää valtakunnallisen Protomon käynnistyessä.

14 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 14 (18) Partneri Yhteyshenkilö Toimiala laboratoriopalvelut laajakaistayhteydet käytettävyystutkimus liiketoimintaosaaminen markkinatutkimus kilpailija-analyysi Vastuuhenkilö Protomossa Työmääräarvio 4 viikkoa Pilottitiimien rekrytointi Pilottiin valitaan viisi innovaatiotiimiä pääasiassa Nokian ICT ja viisi paperinvalmistusteknologian ammattilaisista joihin rakennemuutos kohdentuu. Tavoitteena on, että osa pilottiin osallistuvaa tiimeistä valitaan Jyväskylän Nokialta syntyvistä start-up tiimeistä joilla on valittuna kehitettävä idea ja osa pilottitiimeistä muodostetaan uusien ideoiden ympärille. Työmäärä-arvio: 2 viikkoa Loppuraportti Työmääräarvio: 3 viikkoa Muu dokumentointi

15 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 15 (18) 2.2 Pilotin aikataulu 2.3 Pilottia seuraavat toimenpiteet Pilotin onnistumisen ja myönteisten loppupäätelmien perusteella päätetään perustaa valtakunnallinen Protomo toiminto ja protomopilotti/protomo operaattoritoiminta monistetaan toisille paikkakunnille. Protomo-operaattoritoiminta käynnistetään Protomon rahoitus

16 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 16 (18) 3 TOTEUTUS JA OHJAUS 3.1 Projektiorganisaatio Pilotin organisaatio Pilottiprojektissa ei ole Protomoon palkattua henkilökuntaa vaan budjetin resurssit käytetään täysmääräisesti itse protomon pilotin toimintaan. Protomon henkilökustannukset hoidetaan käyttämällä Jyväskylä Innovationsin ja Nokian henkilökuntaa. Protomon toiminnan edellyttämät roolit: Rooli Kuvaus Yhteystiedot Vastuut Valtuudet Varamies Ideapankin omistaja Ideoiden hankinta, ideoiden hallinnointi Tiimien kokoaja Tiimien muodostamisen organisointi Tiimifasilitaattori Tiimien toiminnan fasilitointi Sopimuksien laatija IPR ja tiimisopimuksien laatija, lakimies IPR asiantuntija Protomo johtaja Ideoiden seuloja yrityksessä 1 Ideoiden seuloja yrityksessä 2 Ideoiden seuloja yrityksessä 3 Markkinointi vastaava Kommunikaatio vastaava Partneri- ja alihankintaverkosto n neuvottelija / ylläpitäjä sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio Osaprojekti 1 organisaatio Osaprojekti 1:n vastuuhenkilöt kullekin osa-alueelle

17 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 17 (18) 3.2 Raportointi ja tiedonvälitys - kenelle raportoidaan vaiko vain loppuraportti? - Miten tiedotetaan ja kuka tiedottaa, mitä ja milloin? Suunnitelma! 3.3 Palaverit - Kokouskäytäntö? - Osallistujat valtakunnallisen protomon palavereihin o Lähinnä kai kuinka hallitaan löydöksien siirtyminen jouhevasti valtakunnalliseen protomoon / muihin protomotiimeihin? - Onko muita pilotin ulkoisia säännöllisiä palavereja? - Päätöksenteko miten tehdään? - Katselmoidaanko jotain, ja jos, niin mitä? 3.4 Riskien hallinta Kriittisten taskien identifiointi # Riski Vastuu henkilö t o d e n n ä k ö i s y y s Vaikutus 3.5 Hankintojen hallinta Hankinnat protomoon Esim. fasiliteetit

18 PROTOMO JYVÄSKYLÄ Projektisuunnitelma 18 (18) Innovaatiotiimien rahankäyttö 4 DOKUMENTOINTISUUNNITELMA 4.1 Dokumentointistandardit Käytetään osaprojekti 1:n toimittamaa dokumenttipohjaa 4.2 Versiohallinta / dokumenttien hallinta Dokumentteja säilytetään Protomon wikityökalussa ja niitä versioidaan dokumentteihin itseensä. Innovaatiotiimien dokumentaatiosta vastaavat tiimit itse 4.3 Lähtökohtadokumentit - Valtakunnallisen protomon projektisuunnitelma - IPR sopimusmallit (osaprojekti 1) - Jyväsverso? - Pilotin toimeksianto? - Rakennemuutostyöryhmän matskut? 4.4 Muut dokumentit - Onko joitakin muita tahoja joiden ohjeistusta, säädöksiä, suunnitelmia tms. tulisi ottaa huomioon, jotka ovat potentiaaliaia asiakkaita tms.?

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:10:24 Skill No. D2 Skill Yrittäjyys Competitor No. Competitor Name Member Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015

TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 19.11.2015 9.00-9.30 Aamukahvi 9.30-9.40 Tilaisuuden avaus Ohjelman vaiheiden esittely 9.40-10.40 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma: alkutilanteen kartoitus ja kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot