Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10. 30 Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Aika , klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10 Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 30 Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen 32 Talouden toteuma 7/2015

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Osallistujat Pia Puntanen, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Sirpa Lokonen, sihteeri Nina Nyyssönen Jaana B. Strandman Markku Himanen Atte Ojanen Raimo Heinänen Jouni Riihelä, tekninen johtaja Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Riitta Väänänen

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Atte Ojanen ja Raimo Heinänen.

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kiinteistöjohtaja 11 Lämmitysjärjestelmän muutosurakka, Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9, Suomenniemi,

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma MliDno Liitteet 1 Vuokraustoiminnan markkinointisuunnitelma pdf Valmistelijat Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen ja vuokrauspäällikkö Nina Hurri Pääosa tilakeskuksen n. 32 milj. euron liikevaihdosta tulee tilojen vuokratuotoista. Tästä syystä tilakeskuksen toiminnassa on tärkeää panostaa suunnitelmallisesti tilojen vuokraukseen, edistää sitä eri markkinoinnin ja hyvän asiakaspalvelun keinoin, tehdä yhteistyötä eri kaupunkiorganisaatioiden kesken, tuntea markkinat ja olla kustannustietoinen, jotta vuokrausta pystytään tekemään kannattavasti. Tällä hetkellä tilojen vuokraajista puolet on hallintokunta-asiakkaita ja toinen puoli liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraajia. Useimmat tilakeskuksen vuokrattavina olevat liike- ja teollisuustilat ovat heikkokuntoisia ja ikääntyneitä sekä näistä syistä edullisia, kuitenkin vielä tarkoitustaan palvelevia. Tilat pyritään pitämään vuokrattuina, käyttämään ns. loppuun, niin kauan kuin vuokraus on kannattavaa. Kaupungin palvelurakenteen muuttuessa vapautuu myös kiinteistöjä, joita myydään, jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja puretaankin. Nykyisessä taloustilanteessa tehokkain tapa vaikuttaa korjausvelkaan on myydä tai purkaa kiinteistö, jota ei enää palvelutuotannossa tarvita. Vuokraustoiminnan yksi tehtävä on vastata myös kiinteistöjen myynneistä. Tilojen vuokrauksessa ja kiinteistöjen myynneissä tärkein markkinointiviestinnän tekijä on mainonta ja sitä kautta näkyvyys. Lähiajan markkinointiviestinnän painopisteet ovat: kohteessa näkyvät vuokrataan plakaatit www-sivut kuvien kera lehti-ilmoittelut jättinäyttö kohdennettu mainonta kiinteistövälitykseen panostus sosiaalinen media massatapahtumat kaupungin info-tv-mainonta Liitteenä oleva tilakeskuksen vuokraustoiminnan valmistelema vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi tilakeskuksen vuokraustoiminnan toiminta- markkinointisuunnitelman

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen urakkatarjoukset Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidosta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-julkiset hankinnat tietokannassa Hankinnan päälaajuus: kiinteistöjenhoito; muut rakennukset paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennukset pihojenhoito; muut pihat paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pihat sekä keskustan viiden (5) julkisen rakennuksen (kaupungintalo, virastotalo, kirjasto, matkakeskus ja taidemuseo) pihat kilpailutus kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren) sopimusaika (+ mahdolliset 2 optiovuotta) sopimukseen eivät sisälly kunnossapitotyöt, vaan ne teetätetään erikseen kilpailutettavilla puitejärjestelyurakoitsijoilla. Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset: taloudellinen suorituskyky; liikevaihdon vähimmäisvaatimus (vähintään 1 M /v viimeiseltä kolmelta (3) tilikaudelta) tekninen suorituskyky; henkilöiden koulutus ja kokemus kiinteistöjen- ja ulkoalueidenhoidosta viimeisen kolmen vuoden ajalta sekä referenssit tärkeimmistä asiakkaista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset: tarjouspyynnönmukaisuus selvitykset ja todistukset tarjoajien kelpoisuudesta (yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta). Tarjousten vertailuperusteet: kokonaisvertailuhinta, max. 90 pistettä laatu, max. 10 pistettä - laadunvarmistussuunnitelma (max. 4 pistettä), josta ilmenevät laadunvarmistus sopimuksen syntyessä (resurssit, koulutus ja perehdyttäminen), sitoutuminen laadun kehittämiseen ja seurantaan - omavalvontasuunnitelma (max. 6 pistettä), josta ilmenevät omavalvonnan soveltuvuus ja räätälöinti sopimukseen ja omavalvonnan suorittaminen. Saapuneet tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Päätösesitys annetaan kokouksessa.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Talouden toteuma 7/2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen,Sirpa Lokonen Liitteet 1 Seuranta 7_2015.pdf Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden tiedossa olevista poikkeamista. Talous Tilakeskuksen liikevaihdon (ulkoiset vuokratuotot) ja muiden tuottojen arvioidaan toteutuvan n. + 0,25 M euroa parempana ja kulujen yhteensä n. 0,22 M euroa suurempana kuin talousarvio. Palveluiden ostoissa menoja kasvattavat sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden pienehköt korjaustyöt (+ n. 0,33 M ). Säästöt lämmitys- ja sähkökuluissa alentavat aineet ja tarvikkeet menoja n. - 0,30 M. Muissa kuluissa kasvua on n. + 0,25 M väistötilojen vuokrakuluista johtuen. Henkilöstömenosäästöjen ennuste on n Taseyksikölle asetetut sitovat tavoitteet: TA TOTEUMAENNUSTE liikeylijäämä n. 7,855 M korvaus peruspääomasta 3,6 % 3,6 % investointimäärärahat vakituisen henkilöstön määrä (2 oa.) Investoinnit Investointien menoennuste tilanteessa on euroa (investointiohjelman mukaiset menot euroa) ja tuloennuste euroa (investointiohjelman mukaiset tulot euroa). Rakennusten ja osakkeiden myyntituotot Rakennusten myyntituottoarvio (tilakeskukselle tuloutettavat tasearvot) on euroa (investointiohjelman mukaiset tuotot euroa). Toiminta Investointihankkeiden valmistelut ja toteutukset ovat aikataulussa lukuun ottamatta Anttolan yhtenäiskoulua, jonka korjauksia on jouduttu vielä jatkamaan. Vuokrausaste on saatu hienoiseen nousuun talouslamasta huolimatta suunnitelmallisella työllä. Sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden korjaustyöt ovat työllistäneet ylläpidon resursseja ja myös rakennuttajia. Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojen hoito on kilpailutettu touko- kesäkuussa, päätökset elokuussa. Lehmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu.

10 Mikkeli Kokouskutsu 10 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Entinen Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty. Henkilöresurssien uudistaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kunnossapitoinsinöörin virka joudutaan laittamaan uudelleen hakuun elokuussa. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen talouden seurannan 7/2015. Tiedoksi Kaupunginhallitus, tekninen toimi

11 Tilakeskus VUOKRAUSTOIMINNAN TOIMINTA- JA MARKKINOINTISUUNNITELMA Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen ylläpitämiseksi hyvällä tasolla. Markkinointisuunnitelma on työkalu, jolla huolehditaan, että kaikki tehtävät markkinointitoimenpiteet ovat oikein kohdistettuja ja mahdollisimman tehokkaita. Markkinointi ei voi olla, eikä saa olla, pelkästään eteen ilmaantuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tämä dokumentti pitää sisällään tietoa kilpailijoista ja markkinoista, suunnitelman asiakassuhteiden hallintaan sekä vuokraustoiminnan tavoitteet, haasteet ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Vuokraustoiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hinnoitteluun. Mikkelin kaupungin tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen määrä on n m 2, lisäksi ulkoa vuokrattuja tiloja m 2. Tilojen vuokrausaste vuonna 2014 oli n. 94 %. Tilakeskuksen vuokraustoiminnan asiakkaat ja asiakasryhmät ovat pääsääntöisesti suurimpana kaupunkiorganisaatio, yritykset, kansalaiset, järjestöt ja harrastajaryhmät. Asiakkaiden määrä on suhteellisen vakiintunut. Yrityspuolella on odotettavissa vähäistä lisääntymistä heikentyneessä yhteiskunnallisessa taloustilanteessa. Tilakeskuksen hallinnoimat tilat ovat monesti edullisia ja useat hyvinkin heikkokuntoisia sekä ikääntyneitä, mutta kuitenkin tarkoitustaan palvelevia. Kiinteistöjen kunto asettaa haasteita, mutta periaatteessa markkinat ovat vakaat. Vuokraustoiminnassa tärkeää on kustannustietoisuus. Tappiollisia vuokrasopimuksia ei tehdä, joten hinnoittelulla toiminnassa on selkeä rooli. Myöskään suullisia sopimuksia ei tehdä, vaan kaikki asiat ja yksityiskohdat sovitaan kirjallisesti ja yksiselitteisesti. Sopimusvaiheessa sopimuksesta laaditaan yksiselitteinen, täsmällinen ja kattava. Tappiolliset kiinteistöt poistetaan vuokravalikoimasta ja valmistellaan purkua odottamaan. VUOKRAUSTOIMINNAN RESURSSIT Vuokrauksesta vastaa vuokrauspäällikkö ja markkinoija (vuokrausneuvottelija), lisäksi avustavia töitä vuokrauksen eteen tekevät toimistosihteeri ja tekninen avustaja. Varsinaisesti tiloja vuokraavat ja sopimuksia tekevät vuokrauspäällikkö ja markkinoija (vuokrausneuvottelija). Toimistosihteeri vastaa ensisijaisesti vuokralaskutuksesta ja vuokranmaksuseurannasta sekä sopimusten valmisteluista ohjeistuksen mukaan. Tekninen avustaja vastaa avainasioista ja toimii kiinteistötietojärjestelmän pääkäyttäjänä. Jokaisen henkilön työnkuvaan kuuluu myös muita tehtäviä varsinaisen vuokraustoiminnan ulkopuolella. Käytössä on Haahtela kiinteistötietokanta. MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Hinta on sekä helpoin että vaikein markkinoinnin kilpailukeinoista. Helppous on siinä, että alhaisella hinnalla asiakkaan saa varmasti ottamaan tilan, mutta vaikeus on siinä, millä hinnalla kannattavuus ja katetuotto saadaan pidettynä tavoitellulla tasolla. Oikean hinnan löytäminen palveluille ja tuotteille vaatii tarkkaa ja monipuolista tutkimusta alan hinnoittelusta, jotta on mahdollista toteuttaa onnistunut hinnoittelu. Lähtökohtaisesi tiloja on helppo markkinoida, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sijaitsevat yrityksille sopivilla paikoilla. On myös osattava esittää perusteet hinnoittelulle (ylläpitokulut, sijainti, kiinteistön arvot ) Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

12 Tilakeskus TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman tarkoituksena on rakentaa kilpailukeinojen yhdistelmä, jotta pystytään suorittamaan perustehtäviä kysynnän hankkimisesta kysynnän tyydyttämiseen. Tilakeskuksen toimintasuunnitelmassa 2015 on määritelty tavoitteiksi korkea vuokrausaste (98%) ja reaalinen vuokrataso. Lisäksi on linjattu, että kannattamattomien kiinteistöjen vuokrauksesta luovutaan. Toimintasuunnitelman tavoitteiden täyttämiseksi ja vuokrausasteen korkeana pitämiseksi on kuvattu haasteita, tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla tavoitellaan onnistunutta lopputulosta. VUOKRAUSTOIMINNAN TAVOITTEET, HAASTEET JA TOIMENPITEET 1. Osaava henkilöstö ja nopea asiakaspalvelu 2. Asiakkaita houkutteleva tarjoama (kohteet, palvelut) 3. Kohteiden hinnoittelu; onnistunut hinnoittelu ja markkinoiden seuraaminen 4. Kohteiden saatavuus; tilan tarvitsijoiden etsiminen, löytäminen, näkyvyys verkostoissa ja ilmoitukset kansalaisille. 5. Markkinointiviestintä (mainonta, myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta) 6. On itse oltava aktiivinen markkinoija, mitä kautta saadaan hyviä tuloksia. 7. Tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja rakennusten määrää pienennetään vähittäin aktiivisella myynti-, kehitys- ja purkutoiminnalla. 8. Loppuun käytettävät rakennukset (lisääntyvä korjausvelka, energian kallistuminen ja talotekniikan vanhentuminen) asettavat haasteita tilavuokraukselle. 9. Tilakeskus tarkkailee ja seuraa kiinteistöjen käyttökustannuksia ja sopeuttaa vuokranmääritykset aiheutuviin kustannuksiin. Tappiollisia sopimuksia ei tehdä ja mikäli sellaisia on, niistä hankkiudutaan eroon eri keinoin. 10. Asiakasyhteydenotot kirjataan ylös, mikäli tiloja ei ole ollut kysyntähetkellä saatavilla 11. Tilojen uudet käyttötarkoitukset (tiloille keksitään uusia käyttötarkoituksia) 12. Olemassa olevien asiakkaiden kontaktointi ja vuokrattujen tilojen ylläpito on viimevuosina jäänyt vähälle, tähän tullaan panostamaan jatkossa. 13. Haahtela kiinteistötietokannan tehokkaampi hyödyntäminen, tietojen täydentäminen ja ajantasaistaminen 14. Avainhallinta; avainasiat laitetaan järjestykseen kuluvan vuoden aikana ja kaupunkialueen putkilukot uusitaan nykyaikaisille avaimille. 15. Sivukylien tilat haltuun; Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren kohteet otetaan perusteellisemmin haltuun kuluvan vuoden aikana. 16. Kaikista käytössä olevista tiloista tehdään vuokrasopimukset, ilmaisia tiloja eikä neliöitä ole jatkossa kenellekään. 17. Harrastustilojen tarjoaminen 18. Resurssit; resurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöiden siirtyessä osittain toisiin tehtäviin, tulee varmistaa resurssien riittävyys vuokrauspuolella, jotta toiminta jatkuu onnistuneesti. Henkilöstön koulutusta ja tietoisuutta on lisättävä koulutuksilla, perehdytyksillä tms. 19. Kaikki vapaat / vapautuvat toimitilat rekisteriin www-sivustolle kuvien kanssa 20. Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmat ja pääomavuokrien tarkastus C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelman päivitys vuosittain 22. Budjetti 2014 ja toteutuma, budjetti 2015, korjauskustannukset, tiloittain ylläpitokustannukset vuosittain à kohteiden hinnanmääritys ja tarkastus. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

13 Tilakeskus KILPAILIJA-ANALYYSI On osattava tunnistaa ja määritellä kilpailijansa eli muut samalla toimialalla ja samalla markkina-alueella toimivat yritykset. Kilpailijoiden tuntemuksen lisäksi on usein osattava visioida myös tulevaisuutta, sillä on tärkeää pystyä arvioimaan, miten oman toimialan markkinat kehittyvät tulevaisuudessa tai esimerkiksi, onko alalle tulossa uusia yrittäjiä. Tilakeskuksen osalta merkittävimmät kilpailijat tilojen suhteen ovat varastomarkkinoilla. Kilpailevia yrityksiä / tarjoajia varastomarkkinoille on alueella muutamia, mutta varastojen vuokrausprosentti tilakeskuksen osalta on pysynyt hyvin vakaana. Vuonna 2015 on avattu uusi varastohotelli Suonsaaren entiseen vanhainkotiin korvaamaan Pankarannan entisen vanhainkodin sulkeutuvaa varastohotellia. Eräs varastohotellipalveluita tarjoava yritys on etsinyt toimitilaa Mikkelin alueelta ja harkitsee oman toimitilan rakentamista seuraavien vuosien kuluessa. Onnistuneeseen varastojen vuokraukseen vaikuttaa merkittävästi tilojen sijainti, tavaran lastattavuus, onnistunut hinnoittelu ja myös tilojen kunto. Tilojen kohdennettu markkinointi ja yleiset ilmoittelukanavat ovat uusia mahdollisuuksia. KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT JA MYYNTIHINTOJEN ARVIOINTI Omasta valikoimasta poistuvien kohteiden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysliikkeelle (vuoden 2015 loppuun saakka HUOM! kiinteistövälitys). Kiinteistövälityspalvelut tullaan kilpailuttamaan syksyllä 2015 seuraavalle parille vuodelle. Tärkeitä painotettavia osa-alueita tulee olemaan hinnan ja palvelukuvausten lisäksi etenkin näkyvyys ja myyntiilmoitusten helppo löytäminen sekä kohteiden eteen tehtävä työ (esittelyt, katsojaseuranta, jne.) Myytäviä kohteita vuositasolla on viimevuosina ollut vain muutamia, asuinhuoneistoja Haukivuorella useampia. Myytävät kiinteistökohteet ovat olleet erittäin toisluokkaisia ja Haukivuoren markkinatilanne on kauttaaltaan erittäin heikko. Haastavaa on löytää sopiva aktiivinen kiinteistövälittäjä, etenkin kun myytävä kiinteistökanta on erittäin vaikeasti myytävää ja myyntihinnat usein marginaalisia. Kiinteistövälityksen arvioimat myyntihinnat ovat olleet useassa tapauksessa toteutuneita hintoja alhaisemmat viime vuosina. Tilakeskuksessa on hyvä asiantuntemus tavoiteltavista ja ennustettavista kauppahinnoista. MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinointiviestinnän tärkein tekijä on mainonta, jota viimevuosina on tehty hyvinkin niukasti. Markkinointiviestintä näyttelee erittäin suurta roolia ja se on yksi keskeisimmistä kilpailukeinoista. Markkinointia on aikataulutettu niin, että näkyvyys on vakaa ja uusia markkinointikanavia on otettu onnistuneesti käyttöön. Viestinnän painopisteet: - vuokrataan- plakaatit vuokrattaviin kohteisiin pohjakuvan kanssa - vapaat kohteet www-sivulle kuvien kanssa (http://www.toimitilat.miset.fi/default.asp?op=naytatoimitilat) - lehti-ilmoittelu (uusittu ulkoasu ja kohdennettu mainonta vrt. listaus) - jättinäyttö (mainos) - Ruva-aho ja Urpolan kartano (näkyvyys kaupungin www-sivustoilla, esitteet, mainos) - kohdennettu mainonta (suorat asiakaskontaktit, kirjeet, tiedotteet) - kiinteistövälitykseen panostaminen ja välitystoiminnan valvominen - sosiaalinen media (facebook, twitter) - massatapahtumamainonta (esim. jääkiekkopelit) - kaupungin info tv-mainonta (syksy 2015) Tärkeää on sopia, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

14 Tilakeskus HARRASTUSTILAT Tilakeskus pyrkii osaltaan mahdollistamaan kansalaisten harrastustoimintaa vuokraamalla tiloja omakustannusperiaatteella, mikäli vain mahdollista. Veloituksetta ja ilmaiseksi tiloja ei kuitenkaan voi käyttöön antaa. Tilakeskuksen vuokralaisina on merkittävä määrä bändi-/ musiikkiharrastusryhmiä. Kysyjille on hyvin onnistuttu tiloja järjestämään ja lisää tiloja on tulossa syksyn 2015 aikana Siekkilän entiselle koululle. Bändi-/ musiikki-/ harrastustiloja on noin 20 kpl lähinnä entisen Karjaportin tehdaskiinteistössä. Lisäksi entisellä Siekkilän koululla vastaavia tiloja on kpl. Teatterilaisten kanssa on käyty tilantarvekeskustelua usean vuoden ajan ja keskustelu aina kiertää samaa rataa: tilakeskuksella on tiloja, mutta ei kuitenkaan ilmaisia, teatterilaisilla on tarve saada tiloja, mutta ei halua / kykyä maksaa niistä. Jotta harrastajat saisivat avustuksia, tulisi näiden olla järjestäytyneitä, mutta siihenkään ei ole ollut halukkuutta. Tilakeskus edelleen vastaa kysyntään niin, että kaikki saatavilla olevat vapaat tilat ovat vuokrattavissa, mutta siis vuokrattavissa, eivät ilmaisia. Tilakeskus on myös järjestänyt edullisempia vuokrausaikoja Urpolan kartanosta harrastus / yhdistystoimintaan. YHTEISTYÖ Yhteistyön eri toimijatahojen kanssa on erityisen tärkeää. Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Miksei Oy. Tilojen kyselijöitä ohjataan kysymään yhteistyökumppanilta tiloja, mikäli itsellä ei ole ollut mitään mitä tarjota. Yhteistyön merkitys korostuu myös eri kaupungin toimialojen kesken (lähinnä kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja opetustoimi). Yhteistyötä tulee lisätä entisestään ja aktiivisesti ylläpitää hyvää sekä avointa keskusteluyhteyttä. SEURANTA Tulosten seuranta on hyvin tärkeää, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella. Toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisesti, jotta pystytään muuttamaan tarpeen tullen toimintatapoja markkinoinnin ja koko toiminnan suhteen. Seurannan tärkeimpinä hyötyinä on virheistä sekä onnistumisista oppiminen. Tällä tavoin voidaan kehittää tuloksia ja koko vuokraustoimintaa. Ongelmakohtien selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä parantavat toimet tilanteen korjaamiseksi. Onnistuneen seurannan ansiosta pystytään tulevaisuudessa suuntaamaan resurssit tehokkaasti. Tiloja vuokratessa myös vuokrat tulee maksaa ajallaan. Lähtökohtaisesti kaikista tiloista peritään vakuus (pl. pikkuvarastot) ja maksamattomat vuokrat ohjautuvat käytännön mukaan perintään eräpäivän jälkeen. Vuosibudjetti määrää maksimissaan käytettävissä olevat euromäärät. Budjetin rajoissa tiloissa toteutetaan muutos- ja kunnostustöitä, jotta ne vastaisivat asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Vuokrasuhteen alkaessa asiakkaasta johtuvien merkittävien muutostöiden kustannus lisätään tietyllä kuukausierällä vuokraan tietylle määräajalle (vuokrasuhteen purkautuessa aiemmin, maksuosuus kohdistuu vuokralaiselle). Lähtökohtaisesti tilojen muutostyöt ovat palvelu asiakkaalle. Tärkeää on, että henkilöstö on motivoitunutta, asiansa osaavaa ja todellisia asiakaspalvelijoita. Kaikkiin saapuneisiin yhteydenottoihin vastataan. Vuokraustoiminta pitää säännöllisiä palavereja / henkilökohtaisia keskustelutilaisuuksia (viikoittain), jotta kaikki ovat riittävän ajan tasalla toiminnan tilanteesta, vapaista kohteista, tulevista toiminnoista ja yleisistä asioista. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

15 Tilakeskus Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskus huolehtii toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se vastaa myös kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista. Palvelusuunnitelma Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina alueittain (3 aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa kaikkia investointeja, keskusta-alueen uusi päiväkoti toteutetaan vuokrausvaihtoehdolla. Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä. Sitova tavoite Mittari Toteutuma Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,6 % 0 % Investointimäärärahat Vakituisen henkilöstön määrä (2 oa) Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon kilpailutus alueittain (3 aluetta). Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: - talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi - investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 prosenttia) - energiatalouden hallinta ja energian säästö - kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - reaalinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 prosenttia) - pihojen hoitotason alentaminen - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen). - toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan. Toteuma Sitovat tavoitteet Liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja vakituisen henkilöstön määrä tavoitteet saavutettaneen, mutta investointimäärärahat ylittyvät. Toiminta Tilakeskuksen tukipalveluiden kehittäminen on käynnissä osana koko kaupungin tukipalveluiden kehittämistä ja organisointia. Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma valmistunut.

16 Talouslamasta huolimatta vuokrausaste on saatu suunnitelmallisella työllä kasvuun, mikä näkyy myös tilakeskuksen liikevaihdon kasvuna ja mahdollisuutena tarvittavaan kunnossapitokorjausten lisäpanostukseen. Kustannustietoisuus ja kannattava vuokraustoiminta sekä markkinointi ja hyvä asiakaspalvelu näkyvät kantavana ajatuksena toiminnassa. Kysyntää on vähän ja omaisuuden myynti ei ns. vedä. Purkukohteet: - Lehmmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu - entisen löytöeläintalon ja Kuomapirtin purku valmistelussa (tavoite purku syksyn aikana) - Porrassalmenkatu vanhat meijerirakennukset; elementtirakennuksen myynti poissiirrettäväksi ja muun osan laitto ns. kylmilleen odottamaan purkua valmistelussa - purku-urakoissa on otettu huomioon materiaalien uusio- ja hyötykäyttö tiivistämällä yhteistyötä mm. toimintakeskuksen ja Ekotorin kanssa. Myytävät kohteet: - Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo (Luosantie 1) ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty - As. Oy Vaahteralehden osakkeiden (9 huoneistoa) myynti valmistelussa - Mannerheimintie 34 myynnissä tontteineen (miittaus- ja kiinteistöt yksikkö hoitaa). Kiinteistössä olevalle Vekkuliteatterille on järjestymässä uudet tilat - muilla myynnissä olevillä kiinteistöillä ja osakkeilla ei kysyntää. Korjausvelan määrä on laskettu tilanteessa ja toimenpideohjelma korjausvelan pienentämiseksi laadittu ja käsitelty jaostossa kesäkuussa. Tilakeskus ja YIT Kuntatekniikka Oy:n kiinteistöhoidon ja pihojenhoidon palvelusopimukset päättyvät Tilakeskusten rakennusten ja pihojen hoito on kilpailutettu touko-kesäkuussa ja päätösvaiheessa jaostossa elokuussa. Kilpailutus on tehty kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren). Sopimusaika (+ mahdolliset 2 optiovuotta). Sisäilmakorjauskohteisiin ja vuokrauskohteiden pienehköihin tilamuutoksiin on jouduttu kohdentamaan kunnossapitomäärärahoja, mistä syystä ostopalvelujen määrä on kasvanut. Lämmitys- ja sähkökulujen säästöt sekä kasvanutta liikevaihtoa kohdennetaan ed. mainittuihin töihin. Investoinnit - tilakeskuksen investointien menoennuste tilanteessa on euroa (investointiohjelman mukaiset menot euroa) ja tuloennuste euroa (investointiohjelman mukaiset tulot euroa). Määrärahaylitys johtuu Anttolan koulun sisäilmakorjauksista (uuteena korjausalueena ilmennyt kesän tutkimuksissa tarve korjata ilmastointikonehuoneen seinät ja ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammiot). Liikettä Anttola- hankkeeseen saatu euron lähiliikuntapaikka-avustus. Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu. Kohdekohtainen investointitoteuma liitteenä. Lisäksi Mikalo Oy:n rahoittaman keskusta-alueen uuden päiväkodin rakentaminen on menossa (rakennuttaminen ja valvonta tilakeskus) ja valmistuu sovitun aikataulun mukaan marraskuussa. MHC:n tuotantotilojen laajennukseen liittyvät rakennuttamistehtävät otettu tilakeskuksen hoidettavaksi. Henkilöstöasiat Henkilöstörekrytoinnit eivät ole onnistuneet; kunnossapitoinsinöörin virka laitetaan uudelleen hakuun elokuussa. Talouden totetuminen ja olennaiset poikkeamat Tilakeskuksen liikeylijäämäennuste on euroa eli toteutuu sitovien tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan n euroa kasvaneista vuokratuotoista johtuen. (vuokrausaste n. 95 %).

17 Tilakeskuksen investointien menot ylittyvät Anttolan koulun sisäilmakorjausten johdosta. Määrärahaylitystä ei pystytä kattamaan tilakeskuksen investointiohjelman sisällä, vaan kohteelle tullaan esittämään lisämääräraha (n euroa). Liikettä Anttola- hankkeeseen on saatu euron lähiliikuntapaikka-avustus. Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu, alitus n euroa). Henkilöstömenosäästöt; ennuste euroa. Vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa on tavoitteen mukainen 18 (kaksi (2) osa-aikaista), jos avoinna olevaan kunnossapitoinsinöörin virkaan saadan rekrytoitua henkilö. Henkilöstömäärässä on ollut vajausta koko alkuvuoden ja töitä on jouduttu jakamaan/priorisoimaan uudelleen. Kunnossapitoinsinöörin paikka laitetaan uudelleen hakuun elokuussa. Palvelujen ostot; toteumaennuste euroa sisäilmakorjauksista ja vuokrauskohteiden pienehköistä korjaustöistä johtuen. Palveluostoista kuten muistakin kuluista ja tuotoista tilakeskuksella on tarkka seuranta kuukausittain. Koska omaa palvelutuotantoa/-henkilöstöä ei ole, palveluja ei ole mahdollista tuottaa omana työnä. Asiantuntijapalveluissa tarkistetaan ensin oma resurssi ja jos omaa resurssia ei ole, palvelu tilataan laskutyönä tai hankekohtaisen kilpailutuksen perusteella konsultti-/suunnittelutoimistoilta. Aineet ja tarvikkeet; toteumaennuste euroa säästyneistä lämmitys- ja sähkökuluista jotuen. Muut kulut; toteumaennuste + n euroa väliaikaistilojen (Päämajakoulu ja Anttolan koulu) vuokrakuluista johtuen. Riskit; sisäilmaongelmakohteet/niiden korjauskustannukset, jotka maksetaan joko kunnossapidosta tai investoinneista. Tunnusluvut TP 2014 Toteuma TA 2015 Toteuma Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m raportoidaan Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 61 2,3 61 vuoden 62lopun tilanteesssa 1,9 Toteuma % Muutos % 14/ 15 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 1) 18 1) Määräaikainen henkilökunta 2) KULUTUS 2014 Toteuma TAVOITE 2015 Toteutma Toteuma % Muutos % 14/ 15 Rakennusten ylläpito raportoidaan Kaukolämmön normitettu 42,6vuoden kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,0lopun Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) tilanteessa Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 3) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden ( m 3 )

18 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1) kirjaston käyttö/kävijät 2) museot/kävijät 3) orkesteri/kuulijamäärä 4) yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: - yhteiskäytön koordinointi - tilankäytön tehokkuuden parantaminen - tilojen moninaiskäyttö. Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: - Hänninkentän huoltorakennus - Naisvuoren uimahallin saneeraus - Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus - Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/-suunnitelma) Vastuutus toimialalla Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja Toteutuma Kulttuuripalvelujen, kansalaisopiston ja harrasteryhmien kanssa etsitty ratkaisuja tilatarpeisiin. Hänninkentän hankesuunitelma valmis. Lausunnot ja päätös puuttuvat. Uimahallin hankesuunnitelma valmistumassa ja lähdössä lausuntokierroksille. Urheilupuiston katsomon peruskorjauksen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytty. Sotahistoriallisen keskuksen hankeselvitys etenee Miksei Oy:n projektina.

19 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Yritysten nettolisäys Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta Vuokrauspäällikkö - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. Palvelujen kilpailutus - palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma valmistunut ja käsittelyssä jaostossa elokuussa. Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoito kilpailutettu 2 alueena. Päätökset elokuussa. Pienet hankkeet kilpailutettu pääosin minikilpailutuksena puitejärjestelyurakoitsijoiden kesken. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrat egiasta Ekologinen jalanjälki Energiainsinööri Energiasäästöhankkeet - energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energiaavustusten maksimointi - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin o energiainvestointitoimenpi deohjelma Uusiutuvan energian käyttö - puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana o edistetään lämpöyrittäjyyttä - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Siirtokelpoisten tilaratkaisut - Vanhalan koulun laajennus - uusi Rantakylän päiväkoti suunnitelmakaudella Energiatehokas rakentaminen - uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Energiainsinööri Kiinteistöjohtaja Rakennuttajat Energiainvestointien käyttösuunnitelma 2015 valmistunut ja kohteisiin haettu/saatu energiaavustukset. Hankkeet pääosin toteutuksessa. Ko. investointihankkeissa huomioitu kannattavuus ja uusiutuvan energian hyödynnys, esim. aurinkoenergia (Kyyhkylä ja uusi pk) ja lämpöpumpputekniikka (Metsätähti ja Vanhalan koulun uudisosa). Vanhalan koulun uudisosan rakentaminen käynnistymässä. Uusi pk; A-energialuokan rakennus. Muut uudis- ja peruskorjauskohteet; toteutus määräysten mukaisesti.

20 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrat egiasta Kaatopaikalle penkkaan Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö Toimistorakennusmestari /rakennuttajat Purkukohteissa huomioitu materiaalien uusio- ja loppusijoitetu n jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas) - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, Metsäsairilan Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa hyötykäyttö. Tiivistetty yhteistyötä toimintakeskuksen ja Ekotorin kanssa. Kaikki purkujäte viedään Metsäsairilaan. Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas ) Todetuista sisäilmaongel mista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökann asta Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Investointimäärärahat - korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssien lisäämien - kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C- salkkua) Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon - euro- ja henkilöstöresurssit - osaaminen - suunnitelmallisuus ja seuranta Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön. Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä. Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla. Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta Kiinteistöjohtaja Kiinteistöpäällikkö Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat Kunnossapitoinsinööri Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja 2015 realisointisuunnitelmasta pyydetty lausunnot aluejohtokunnilta, suunnitelma käsitelty jaostossa kesäkuussa. Tilatehokkuuspilotit valmisteilla virastotalolla (kaupunkisuunnittelu- sekä mittaus- ja kiinteistötyksiköt). Korjausvelka laskettu tilanteessa , korjausvelan määrä kasvanut pidettävissä rakennuksissa n. 7,4 %. Toimenpideohjelma korjausvelan pienentämiseksi tehty ja käsitelty jaostossa kesäkuussa. Kunnossapitoon (sisäilmakorjauksiin) lisätty määrärahoja yksikön sitovat tavoitteet huomioiden. Euroresurssit ks. ed. kohta. Henkilöresursseissa vajetta, (kunnossapitoinsinöörin rekrytointi käynnistetään uudelleen). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen päivitys menossa. Investointitaso kaupungin talouden mahdollistama. Korjausvelka ks. ed. kohta.

21 Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v KLR = liitossopimuksen mukainen raha Vastuuhenkilö HANKE SISÄINEN TILAUS TA 2015 TOTEUMA 7/2015 ENNUSTE MENOT TULOT MENOT TULOT NETTO MENOT TULOT Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus Sivistystoimi RV Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun JJ tarpeisiin JK Vanhalan koulu peruskorjaus JJ Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) JM Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) JM Anttolan koulun saneeraus JM Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esi opetuksen kii nteis töjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Päämajankatu 18 jätekeräysjärjes tel män ja JJ henkilökunnan autopaikkojen rakentaminen JM - Liikettä Anttolaan -hanke Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi JM Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) JJ Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt PR - Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta JK - Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset muut erittelemättömä t ja takuutyöt Julkiset rakennukset JM Kaupungintalon pintakorjaus JK Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt JK - Tea tteri ravintolan muutostyöt JK - Annikinkatu 4 välipohjan korjaus muut erittelemättömä t ja takuutyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen JaK uudistaminen Yleiset suunnittelurahat RV Suunnittelumääräraha kes kusta-alueen päiväkoti Naisvuoren uimahalli Energiataloudelliset investoinnit JL Energiataloudelliset investoinnit Anttolan pal velukes kus, kets Kaupungin vi rastotalo, kets Tuppuralan koulu, kets Tea tteri ravintola, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus iv-kone, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus aurinkolämpö,kets Mikkeli lyseo, kets Toi mintakes kus Mesätähti, kets Mikkeli kirjasto, kets Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TILAKESKUS YHTEENSÄ PURKUKOHTEET JK - Lehmuskylän päiväkoti JK - Siekkilän päiväkoti MUUT KOHTEET JJ - MHC/Kii nteis tökehi tys Nais ti nki Oy JJ - Kes kusta-alueen uusi päiväkoti

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset. 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014

15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset. 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Aika 21.05.2015, klo 16:32-17:09 Paikka Tilakeskus, Teknikontie 1 Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 04.12.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10. 23 Teknisen lautakunnan jaoston syksyn 2015 kokousaikataulu

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10. 23 Teknisen lautakunnan jaoston syksyn 2015 kokousaikataulu Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (20) Teknisen lautakunnan jaosto 25.06.2015 Aika 25.06.2015, klo 16:30-17:21 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10 Käsitellyt asiat 19

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kokoustiedot Aika 10.11.2014 Maanantai klo 12.00-18.23 Tauko klo 15.00-15.30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Mikkelin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma -2018 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 1 Sisällysluettelo n rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet... 4 n rakenne... 4 Toiminnan ja talouden sitovuus...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Kokoustiedot Aika 13.10.2014 Maanantai klo 18.00-19.42 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 2014 1 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 2.2.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Kokoustiedot Aika 27.10.2014 Maanantai klo 14.00-14.52 ja 15.15-20.39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot