Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10. 30 Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Aika , klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10 Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 30 Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen 32 Talouden toteuma 7/2015

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Osallistujat Pia Puntanen, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Sirpa Lokonen, sihteeri Nina Nyyssönen Jaana B. Strandman Markku Himanen Atte Ojanen Raimo Heinänen Jouni Riihelä, tekninen johtaja Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Riitta Väänänen

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Atte Ojanen ja Raimo Heinänen.

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kiinteistöjohtaja 11 Lämmitysjärjestelmän muutosurakka, Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9, Suomenniemi,

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma MliDno Liitteet 1 Vuokraustoiminnan markkinointisuunnitelma pdf Valmistelijat Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen ja vuokrauspäällikkö Nina Hurri Pääosa tilakeskuksen n. 32 milj. euron liikevaihdosta tulee tilojen vuokratuotoista. Tästä syystä tilakeskuksen toiminnassa on tärkeää panostaa suunnitelmallisesti tilojen vuokraukseen, edistää sitä eri markkinoinnin ja hyvän asiakaspalvelun keinoin, tehdä yhteistyötä eri kaupunkiorganisaatioiden kesken, tuntea markkinat ja olla kustannustietoinen, jotta vuokrausta pystytään tekemään kannattavasti. Tällä hetkellä tilojen vuokraajista puolet on hallintokunta-asiakkaita ja toinen puoli liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraajia. Useimmat tilakeskuksen vuokrattavina olevat liike- ja teollisuustilat ovat heikkokuntoisia ja ikääntyneitä sekä näistä syistä edullisia, kuitenkin vielä tarkoitustaan palvelevia. Tilat pyritään pitämään vuokrattuina, käyttämään ns. loppuun, niin kauan kuin vuokraus on kannattavaa. Kaupungin palvelurakenteen muuttuessa vapautuu myös kiinteistöjä, joita myydään, jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja puretaankin. Nykyisessä taloustilanteessa tehokkain tapa vaikuttaa korjausvelkaan on myydä tai purkaa kiinteistö, jota ei enää palvelutuotannossa tarvita. Vuokraustoiminnan yksi tehtävä on vastata myös kiinteistöjen myynneistä. Tilojen vuokrauksessa ja kiinteistöjen myynneissä tärkein markkinointiviestinnän tekijä on mainonta ja sitä kautta näkyvyys. Lähiajan markkinointiviestinnän painopisteet ovat: kohteessa näkyvät vuokrataan plakaatit www-sivut kuvien kera lehti-ilmoittelut jättinäyttö kohdennettu mainonta kiinteistövälitykseen panostus sosiaalinen media massatapahtumat kaupungin info-tv-mainonta Liitteenä oleva tilakeskuksen vuokraustoiminnan valmistelema vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi tilakeskuksen vuokraustoiminnan toiminta- markkinointisuunnitelman

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen urakkatarjoukset Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidosta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-julkiset hankinnat tietokannassa Hankinnan päälaajuus: kiinteistöjenhoito; muut rakennukset paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennukset pihojenhoito; muut pihat paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pihat sekä keskustan viiden (5) julkisen rakennuksen (kaupungintalo, virastotalo, kirjasto, matkakeskus ja taidemuseo) pihat kilpailutus kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren) sopimusaika (+ mahdolliset 2 optiovuotta) sopimukseen eivät sisälly kunnossapitotyöt, vaan ne teetätetään erikseen kilpailutettavilla puitejärjestelyurakoitsijoilla. Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset: taloudellinen suorituskyky; liikevaihdon vähimmäisvaatimus (vähintään 1 M /v viimeiseltä kolmelta (3) tilikaudelta) tekninen suorituskyky; henkilöiden koulutus ja kokemus kiinteistöjen- ja ulkoalueidenhoidosta viimeisen kolmen vuoden ajalta sekä referenssit tärkeimmistä asiakkaista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset: tarjouspyynnönmukaisuus selvitykset ja todistukset tarjoajien kelpoisuudesta (yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta). Tarjousten vertailuperusteet: kokonaisvertailuhinta, max. 90 pistettä laatu, max. 10 pistettä - laadunvarmistussuunnitelma (max. 4 pistettä), josta ilmenevät laadunvarmistus sopimuksen syntyessä (resurssit, koulutus ja perehdyttäminen), sitoutuminen laadun kehittämiseen ja seurantaan - omavalvontasuunnitelma (max. 6 pistettä), josta ilmenevät omavalvonnan soveltuvuus ja räätälöinti sopimukseen ja omavalvonnan suorittaminen. Saapuneet tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Päätösesitys annetaan kokouksessa.

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Talouden toteuma 7/2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen,Sirpa Lokonen Liitteet 1 Seuranta 7_2015.pdf Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden tiedossa olevista poikkeamista. Talous Tilakeskuksen liikevaihdon (ulkoiset vuokratuotot) ja muiden tuottojen arvioidaan toteutuvan n. + 0,25 M euroa parempana ja kulujen yhteensä n. 0,22 M euroa suurempana kuin talousarvio. Palveluiden ostoissa menoja kasvattavat sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden pienehköt korjaustyöt (+ n. 0,33 M ). Säästöt lämmitys- ja sähkökuluissa alentavat aineet ja tarvikkeet menoja n. - 0,30 M. Muissa kuluissa kasvua on n. + 0,25 M väistötilojen vuokrakuluista johtuen. Henkilöstömenosäästöjen ennuste on n Taseyksikölle asetetut sitovat tavoitteet: TA TOTEUMAENNUSTE liikeylijäämä n. 7,855 M korvaus peruspääomasta 3,6 % 3,6 % investointimäärärahat vakituisen henkilöstön määrä (2 oa.) Investoinnit Investointien menoennuste tilanteessa on euroa (investointiohjelman mukaiset menot euroa) ja tuloennuste euroa (investointiohjelman mukaiset tulot euroa). Rakennusten ja osakkeiden myyntituotot Rakennusten myyntituottoarvio (tilakeskukselle tuloutettavat tasearvot) on euroa (investointiohjelman mukaiset tuotot euroa). Toiminta Investointihankkeiden valmistelut ja toteutukset ovat aikataulussa lukuun ottamatta Anttolan yhtenäiskoulua, jonka korjauksia on jouduttu vielä jatkamaan. Vuokrausaste on saatu hienoiseen nousuun talouslamasta huolimatta suunnitelmallisella työllä. Sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden korjaustyöt ovat työllistäneet ylläpidon resursseja ja myös rakennuttajia. Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojen hoito on kilpailutettu touko- kesäkuussa, päätökset elokuussa. Lehmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu.

10 Mikkeli Kokouskutsu 10 (10) Teknisen lautakunnan jaosto Entinen Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty. Henkilöresurssien uudistaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kunnossapitoinsinöörin virka joudutaan laittamaan uudelleen hakuun elokuussa. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen talouden seurannan 7/2015. Tiedoksi Kaupunginhallitus, tekninen toimi

11 Tilakeskus VUOKRAUSTOIMINNAN TOIMINTA- JA MARKKINOINTISUUNNITELMA Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen ylläpitämiseksi hyvällä tasolla. Markkinointisuunnitelma on työkalu, jolla huolehditaan, että kaikki tehtävät markkinointitoimenpiteet ovat oikein kohdistettuja ja mahdollisimman tehokkaita. Markkinointi ei voi olla, eikä saa olla, pelkästään eteen ilmaantuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tämä dokumentti pitää sisällään tietoa kilpailijoista ja markkinoista, suunnitelman asiakassuhteiden hallintaan sekä vuokraustoiminnan tavoitteet, haasteet ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Vuokraustoiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hinnoitteluun. Mikkelin kaupungin tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen määrä on n m 2, lisäksi ulkoa vuokrattuja tiloja m 2. Tilojen vuokrausaste vuonna 2014 oli n. 94 %. Tilakeskuksen vuokraustoiminnan asiakkaat ja asiakasryhmät ovat pääsääntöisesti suurimpana kaupunkiorganisaatio, yritykset, kansalaiset, järjestöt ja harrastajaryhmät. Asiakkaiden määrä on suhteellisen vakiintunut. Yrityspuolella on odotettavissa vähäistä lisääntymistä heikentyneessä yhteiskunnallisessa taloustilanteessa. Tilakeskuksen hallinnoimat tilat ovat monesti edullisia ja useat hyvinkin heikkokuntoisia sekä ikääntyneitä, mutta kuitenkin tarkoitustaan palvelevia. Kiinteistöjen kunto asettaa haasteita, mutta periaatteessa markkinat ovat vakaat. Vuokraustoiminnassa tärkeää on kustannustietoisuus. Tappiollisia vuokrasopimuksia ei tehdä, joten hinnoittelulla toiminnassa on selkeä rooli. Myöskään suullisia sopimuksia ei tehdä, vaan kaikki asiat ja yksityiskohdat sovitaan kirjallisesti ja yksiselitteisesti. Sopimusvaiheessa sopimuksesta laaditaan yksiselitteinen, täsmällinen ja kattava. Tappiolliset kiinteistöt poistetaan vuokravalikoimasta ja valmistellaan purkua odottamaan. VUOKRAUSTOIMINNAN RESURSSIT Vuokrauksesta vastaa vuokrauspäällikkö ja markkinoija (vuokrausneuvottelija), lisäksi avustavia töitä vuokrauksen eteen tekevät toimistosihteeri ja tekninen avustaja. Varsinaisesti tiloja vuokraavat ja sopimuksia tekevät vuokrauspäällikkö ja markkinoija (vuokrausneuvottelija). Toimistosihteeri vastaa ensisijaisesti vuokralaskutuksesta ja vuokranmaksuseurannasta sekä sopimusten valmisteluista ohjeistuksen mukaan. Tekninen avustaja vastaa avainasioista ja toimii kiinteistötietojärjestelmän pääkäyttäjänä. Jokaisen henkilön työnkuvaan kuuluu myös muita tehtäviä varsinaisen vuokraustoiminnan ulkopuolella. Käytössä on Haahtela kiinteistötietokanta. MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Hinta on sekä helpoin että vaikein markkinoinnin kilpailukeinoista. Helppous on siinä, että alhaisella hinnalla asiakkaan saa varmasti ottamaan tilan, mutta vaikeus on siinä, millä hinnalla kannattavuus ja katetuotto saadaan pidettynä tavoitellulla tasolla. Oikean hinnan löytäminen palveluille ja tuotteille vaatii tarkkaa ja monipuolista tutkimusta alan hinnoittelusta, jotta on mahdollista toteuttaa onnistunut hinnoittelu. Lähtökohtaisesi tiloja on helppo markkinoida, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sijaitsevat yrityksille sopivilla paikoilla. On myös osattava esittää perusteet hinnoittelulle (ylläpitokulut, sijainti, kiinteistön arvot ) Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

12 Tilakeskus TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman tarkoituksena on rakentaa kilpailukeinojen yhdistelmä, jotta pystytään suorittamaan perustehtäviä kysynnän hankkimisesta kysynnän tyydyttämiseen. Tilakeskuksen toimintasuunnitelmassa 2015 on määritelty tavoitteiksi korkea vuokrausaste (98%) ja reaalinen vuokrataso. Lisäksi on linjattu, että kannattamattomien kiinteistöjen vuokrauksesta luovutaan. Toimintasuunnitelman tavoitteiden täyttämiseksi ja vuokrausasteen korkeana pitämiseksi on kuvattu haasteita, tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla tavoitellaan onnistunutta lopputulosta. VUOKRAUSTOIMINNAN TAVOITTEET, HAASTEET JA TOIMENPITEET 1. Osaava henkilöstö ja nopea asiakaspalvelu 2. Asiakkaita houkutteleva tarjoama (kohteet, palvelut) 3. Kohteiden hinnoittelu; onnistunut hinnoittelu ja markkinoiden seuraaminen 4. Kohteiden saatavuus; tilan tarvitsijoiden etsiminen, löytäminen, näkyvyys verkostoissa ja ilmoitukset kansalaisille. 5. Markkinointiviestintä (mainonta, myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta) 6. On itse oltava aktiivinen markkinoija, mitä kautta saadaan hyviä tuloksia. 7. Tilakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja rakennusten määrää pienennetään vähittäin aktiivisella myynti-, kehitys- ja purkutoiminnalla. 8. Loppuun käytettävät rakennukset (lisääntyvä korjausvelka, energian kallistuminen ja talotekniikan vanhentuminen) asettavat haasteita tilavuokraukselle. 9. Tilakeskus tarkkailee ja seuraa kiinteistöjen käyttökustannuksia ja sopeuttaa vuokranmääritykset aiheutuviin kustannuksiin. Tappiollisia sopimuksia ei tehdä ja mikäli sellaisia on, niistä hankkiudutaan eroon eri keinoin. 10. Asiakasyhteydenotot kirjataan ylös, mikäli tiloja ei ole ollut kysyntähetkellä saatavilla 11. Tilojen uudet käyttötarkoitukset (tiloille keksitään uusia käyttötarkoituksia) 12. Olemassa olevien asiakkaiden kontaktointi ja vuokrattujen tilojen ylläpito on viimevuosina jäänyt vähälle, tähän tullaan panostamaan jatkossa. 13. Haahtela kiinteistötietokannan tehokkaampi hyödyntäminen, tietojen täydentäminen ja ajantasaistaminen 14. Avainhallinta; avainasiat laitetaan järjestykseen kuluvan vuoden aikana ja kaupunkialueen putkilukot uusitaan nykyaikaisille avaimille. 15. Sivukylien tilat haltuun; Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren kohteet otetaan perusteellisemmin haltuun kuluvan vuoden aikana. 16. Kaikista käytössä olevista tiloista tehdään vuokrasopimukset, ilmaisia tiloja eikä neliöitä ole jatkossa kenellekään. 17. Harrastustilojen tarjoaminen 18. Resurssit; resurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöiden siirtyessä osittain toisiin tehtäviin, tulee varmistaa resurssien riittävyys vuokrauspuolella, jotta toiminta jatkuu onnistuneesti. Henkilöstön koulutusta ja tietoisuutta on lisättävä koulutuksilla, perehdytyksillä tms. 19. Kaikki vapaat / vapautuvat toimitilat rekisteriin www-sivustolle kuvien kanssa 20. Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmat ja pääomavuokrien tarkastus C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelman päivitys vuosittain 22. Budjetti 2014 ja toteutuma, budjetti 2015, korjauskustannukset, tiloittain ylläpitokustannukset vuosittain à kohteiden hinnanmääritys ja tarkastus. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

13 Tilakeskus KILPAILIJA-ANALYYSI On osattava tunnistaa ja määritellä kilpailijansa eli muut samalla toimialalla ja samalla markkina-alueella toimivat yritykset. Kilpailijoiden tuntemuksen lisäksi on usein osattava visioida myös tulevaisuutta, sillä on tärkeää pystyä arvioimaan, miten oman toimialan markkinat kehittyvät tulevaisuudessa tai esimerkiksi, onko alalle tulossa uusia yrittäjiä. Tilakeskuksen osalta merkittävimmät kilpailijat tilojen suhteen ovat varastomarkkinoilla. Kilpailevia yrityksiä / tarjoajia varastomarkkinoille on alueella muutamia, mutta varastojen vuokrausprosentti tilakeskuksen osalta on pysynyt hyvin vakaana. Vuonna 2015 on avattu uusi varastohotelli Suonsaaren entiseen vanhainkotiin korvaamaan Pankarannan entisen vanhainkodin sulkeutuvaa varastohotellia. Eräs varastohotellipalveluita tarjoava yritys on etsinyt toimitilaa Mikkelin alueelta ja harkitsee oman toimitilan rakentamista seuraavien vuosien kuluessa. Onnistuneeseen varastojen vuokraukseen vaikuttaa merkittävästi tilojen sijainti, tavaran lastattavuus, onnistunut hinnoittelu ja myös tilojen kunto. Tilojen kohdennettu markkinointi ja yleiset ilmoittelukanavat ovat uusia mahdollisuuksia. KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT JA MYYNTIHINTOJEN ARVIOINTI Omasta valikoimasta poistuvien kohteiden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysliikkeelle (vuoden 2015 loppuun saakka HUOM! kiinteistövälitys). Kiinteistövälityspalvelut tullaan kilpailuttamaan syksyllä 2015 seuraavalle parille vuodelle. Tärkeitä painotettavia osa-alueita tulee olemaan hinnan ja palvelukuvausten lisäksi etenkin näkyvyys ja myyntiilmoitusten helppo löytäminen sekä kohteiden eteen tehtävä työ (esittelyt, katsojaseuranta, jne.) Myytäviä kohteita vuositasolla on viimevuosina ollut vain muutamia, asuinhuoneistoja Haukivuorella useampia. Myytävät kiinteistökohteet ovat olleet erittäin toisluokkaisia ja Haukivuoren markkinatilanne on kauttaaltaan erittäin heikko. Haastavaa on löytää sopiva aktiivinen kiinteistövälittäjä, etenkin kun myytävä kiinteistökanta on erittäin vaikeasti myytävää ja myyntihinnat usein marginaalisia. Kiinteistövälityksen arvioimat myyntihinnat ovat olleet useassa tapauksessa toteutuneita hintoja alhaisemmat viime vuosina. Tilakeskuksessa on hyvä asiantuntemus tavoiteltavista ja ennustettavista kauppahinnoista. MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinointiviestinnän tärkein tekijä on mainonta, jota viimevuosina on tehty hyvinkin niukasti. Markkinointiviestintä näyttelee erittäin suurta roolia ja se on yksi keskeisimmistä kilpailukeinoista. Markkinointia on aikataulutettu niin, että näkyvyys on vakaa ja uusia markkinointikanavia on otettu onnistuneesti käyttöön. Viestinnän painopisteet: - vuokrataan- plakaatit vuokrattaviin kohteisiin pohjakuvan kanssa - vapaat kohteet www-sivulle kuvien kanssa (http://www.toimitilat.miset.fi/default.asp?op=naytatoimitilat) - lehti-ilmoittelu (uusittu ulkoasu ja kohdennettu mainonta vrt. listaus) - jättinäyttö (mainos) - Ruva-aho ja Urpolan kartano (näkyvyys kaupungin www-sivustoilla, esitteet, mainos) - kohdennettu mainonta (suorat asiakaskontaktit, kirjeet, tiedotteet) - kiinteistövälitykseen panostaminen ja välitystoiminnan valvominen - sosiaalinen media (facebook, twitter) - massatapahtumamainonta (esim. jääkiekkopelit) - kaupungin info tv-mainonta (syksy 2015) Tärkeää on sopia, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

14 Tilakeskus HARRASTUSTILAT Tilakeskus pyrkii osaltaan mahdollistamaan kansalaisten harrastustoimintaa vuokraamalla tiloja omakustannusperiaatteella, mikäli vain mahdollista. Veloituksetta ja ilmaiseksi tiloja ei kuitenkaan voi käyttöön antaa. Tilakeskuksen vuokralaisina on merkittävä määrä bändi-/ musiikkiharrastusryhmiä. Kysyjille on hyvin onnistuttu tiloja järjestämään ja lisää tiloja on tulossa syksyn 2015 aikana Siekkilän entiselle koululle. Bändi-/ musiikki-/ harrastustiloja on noin 20 kpl lähinnä entisen Karjaportin tehdaskiinteistössä. Lisäksi entisellä Siekkilän koululla vastaavia tiloja on kpl. Teatterilaisten kanssa on käyty tilantarvekeskustelua usean vuoden ajan ja keskustelu aina kiertää samaa rataa: tilakeskuksella on tiloja, mutta ei kuitenkaan ilmaisia, teatterilaisilla on tarve saada tiloja, mutta ei halua / kykyä maksaa niistä. Jotta harrastajat saisivat avustuksia, tulisi näiden olla järjestäytyneitä, mutta siihenkään ei ole ollut halukkuutta. Tilakeskus edelleen vastaa kysyntään niin, että kaikki saatavilla olevat vapaat tilat ovat vuokrattavissa, mutta siis vuokrattavissa, eivät ilmaisia. Tilakeskus on myös järjestänyt edullisempia vuokrausaikoja Urpolan kartanosta harrastus / yhdistystoimintaan. YHTEISTYÖ Yhteistyön eri toimijatahojen kanssa on erityisen tärkeää. Merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Miksei Oy. Tilojen kyselijöitä ohjataan kysymään yhteistyökumppanilta tiloja, mikäli itsellä ei ole ollut mitään mitä tarjota. Yhteistyön merkitys korostuu myös eri kaupungin toimialojen kesken (lähinnä kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja opetustoimi). Yhteistyötä tulee lisätä entisestään ja aktiivisesti ylläpitää hyvää sekä avointa keskusteluyhteyttä. SEURANTA Tulosten seuranta on hyvin tärkeää, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella. Toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisesti, jotta pystytään muuttamaan tarpeen tullen toimintatapoja markkinoinnin ja koko toiminnan suhteen. Seurannan tärkeimpinä hyötyinä on virheistä sekä onnistumisista oppiminen. Tällä tavoin voidaan kehittää tuloksia ja koko vuokraustoimintaa. Ongelmakohtien selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä parantavat toimet tilanteen korjaamiseksi. Onnistuneen seurannan ansiosta pystytään tulevaisuudessa suuntaamaan resurssit tehokkaasti. Tiloja vuokratessa myös vuokrat tulee maksaa ajallaan. Lähtökohtaisesti kaikista tiloista peritään vakuus (pl. pikkuvarastot) ja maksamattomat vuokrat ohjautuvat käytännön mukaan perintään eräpäivän jälkeen. Vuosibudjetti määrää maksimissaan käytettävissä olevat euromäärät. Budjetin rajoissa tiloissa toteutetaan muutos- ja kunnostustöitä, jotta ne vastaisivat asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Vuokrasuhteen alkaessa asiakkaasta johtuvien merkittävien muutostöiden kustannus lisätään tietyllä kuukausierällä vuokraan tietylle määräajalle (vuokrasuhteen purkautuessa aiemmin, maksuosuus kohdistuu vuokralaiselle). Lähtökohtaisesti tilojen muutostyöt ovat palvelu asiakkaalle. Tärkeää on, että henkilöstö on motivoitunutta, asiansa osaavaa ja todellisia asiakaspalvelijoita. Kaikkiin saapuneisiin yhteydenottoihin vastataan. Vuokraustoiminta pitää säännöllisiä palavereja / henkilökohtaisia keskustelutilaisuuksia (viikoittain), jotta kaikki ovat riittävän ajan tasalla toiminnan tilanteesta, vapaista kohteista, tulevista toiminnoista ja yleisistä asioista. Tilakeskus Teknikontie Mikkeli PL 278, FIN Puhelin (015) 1941 Fax (015)

15 Tilakeskus Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskus huolehtii toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se vastaa myös kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista. Palvelusuunnitelma Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina alueittain (3 aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa kaikkia investointeja, keskusta-alueen uusi päiväkoti toteutetaan vuokrausvaihtoehdolla. Purku-urakoiden kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä. Sitova tavoite Mittari Toteutuma Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,6 % 0 % Investointimäärärahat Vakituisen henkilöstön määrä (2 oa) Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon kilpailutus alueittain (3 aluetta). Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: - talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi - investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 prosenttia) - energiatalouden hallinta ja energian säästö - kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - reaalinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 prosenttia) - pihojen hoitotason alentaminen - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa (entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen). - toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan. Toteuma Sitovat tavoitteet Liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja vakituisen henkilöstön määrä tavoitteet saavutettaneen, mutta investointimäärärahat ylittyvät. Toiminta Tilakeskuksen tukipalveluiden kehittäminen on käynnissä osana koko kaupungin tukipalveluiden kehittämistä ja organisointia. Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma valmistunut.

16 Talouslamasta huolimatta vuokrausaste on saatu suunnitelmallisella työllä kasvuun, mikä näkyy myös tilakeskuksen liikevaihdon kasvuna ja mahdollisuutena tarvittavaan kunnossapitokorjausten lisäpanostukseen. Kustannustietoisuus ja kannattava vuokraustoiminta sekä markkinointi ja hyvä asiakaspalvelu näkyvät kantavana ajatuksena toiminnassa. Kysyntää on vähän ja omaisuuden myynti ei ns. vedä. Purkukohteet: - Lehmmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu - entisen löytöeläintalon ja Kuomapirtin purku valmistelussa (tavoite purku syksyn aikana) - Porrassalmenkatu vanhat meijerirakennukset; elementtirakennuksen myynti poissiirrettäväksi ja muun osan laitto ns. kylmilleen odottamaan purkua valmistelussa - purku-urakoissa on otettu huomioon materiaalien uusio- ja hyötykäyttö tiivistämällä yhteistyötä mm. toimintakeskuksen ja Ekotorin kanssa. Myytävät kohteet: - Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo (Luosantie 1) ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty - As. Oy Vaahteralehden osakkeiden (9 huoneistoa) myynti valmistelussa - Mannerheimintie 34 myynnissä tontteineen (miittaus- ja kiinteistöt yksikkö hoitaa). Kiinteistössä olevalle Vekkuliteatterille on järjestymässä uudet tilat - muilla myynnissä olevillä kiinteistöillä ja osakkeilla ei kysyntää. Korjausvelan määrä on laskettu tilanteessa ja toimenpideohjelma korjausvelan pienentämiseksi laadittu ja käsitelty jaostossa kesäkuussa. Tilakeskus ja YIT Kuntatekniikka Oy:n kiinteistöhoidon ja pihojenhoidon palvelusopimukset päättyvät Tilakeskusten rakennusten ja pihojen hoito on kilpailutettu touko-kesäkuussa ja päätösvaiheessa jaostossa elokuussa. Kilpailutus on tehty kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren). Sopimusaika (+ mahdolliset 2 optiovuotta). Sisäilmakorjauskohteisiin ja vuokrauskohteiden pienehköihin tilamuutoksiin on jouduttu kohdentamaan kunnossapitomäärärahoja, mistä syystä ostopalvelujen määrä on kasvanut. Lämmitys- ja sähkökulujen säästöt sekä kasvanutta liikevaihtoa kohdennetaan ed. mainittuihin töihin. Investoinnit - tilakeskuksen investointien menoennuste tilanteessa on euroa (investointiohjelman mukaiset menot euroa) ja tuloennuste euroa (investointiohjelman mukaiset tulot euroa). Määrärahaylitys johtuu Anttolan koulun sisäilmakorjauksista (uuteena korjausalueena ilmennyt kesän tutkimuksissa tarve korjata ilmastointikonehuoneen seinät ja ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammiot). Liikettä Anttola- hankkeeseen saatu euron lähiliikuntapaikka-avustus. Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu. Kohdekohtainen investointitoteuma liitteenä. Lisäksi Mikalo Oy:n rahoittaman keskusta-alueen uuden päiväkodin rakentaminen on menossa (rakennuttaminen ja valvonta tilakeskus) ja valmistuu sovitun aikataulun mukaan marraskuussa. MHC:n tuotantotilojen laajennukseen liittyvät rakennuttamistehtävät otettu tilakeskuksen hoidettavaksi. Henkilöstöasiat Henkilöstörekrytoinnit eivät ole onnistuneet; kunnossapitoinsinöörin virka laitetaan uudelleen hakuun elokuussa. Talouden totetuminen ja olennaiset poikkeamat Tilakeskuksen liikeylijäämäennuste on euroa eli toteutuu sitovien tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan n euroa kasvaneista vuokratuotoista johtuen. (vuokrausaste n. 95 %).

17 Tilakeskuksen investointien menot ylittyvät Anttolan koulun sisäilmakorjausten johdosta. Määrärahaylitystä ei pystytä kattamaan tilakeskuksen investointiohjelman sisällä, vaan kohteelle tullaan esittämään lisämääräraha (n euroa). Liikettä Anttola- hankkeeseen on saatu euron lähiliikuntapaikka-avustus. Omaisuuden myyntitulotavoite (=myytyjen kiinteistöjen tasearvo) epäreallistisena ei toteudu, alitus n euroa). Henkilöstömenosäästöt; ennuste euroa. Vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa on tavoitteen mukainen 18 (kaksi (2) osa-aikaista), jos avoinna olevaan kunnossapitoinsinöörin virkaan saadan rekrytoitua henkilö. Henkilöstömäärässä on ollut vajausta koko alkuvuoden ja töitä on jouduttu jakamaan/priorisoimaan uudelleen. Kunnossapitoinsinöörin paikka laitetaan uudelleen hakuun elokuussa. Palvelujen ostot; toteumaennuste euroa sisäilmakorjauksista ja vuokrauskohteiden pienehköistä korjaustöistä johtuen. Palveluostoista kuten muistakin kuluista ja tuotoista tilakeskuksella on tarkka seuranta kuukausittain. Koska omaa palvelutuotantoa/-henkilöstöä ei ole, palveluja ei ole mahdollista tuottaa omana työnä. Asiantuntijapalveluissa tarkistetaan ensin oma resurssi ja jos omaa resurssia ei ole, palvelu tilataan laskutyönä tai hankekohtaisen kilpailutuksen perusteella konsultti-/suunnittelutoimistoilta. Aineet ja tarvikkeet; toteumaennuste euroa säästyneistä lämmitys- ja sähkökuluista jotuen. Muut kulut; toteumaennuste + n euroa väliaikaistilojen (Päämajakoulu ja Anttolan koulu) vuokrakuluista johtuen. Riskit; sisäilmaongelmakohteet/niiden korjauskustannukset, jotka maksetaan joko kunnossapidosta tai investoinneista. Tunnusluvut TP 2014 Toteuma TA 2015 Toteuma Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m raportoidaan Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 61 2,3 61 vuoden 62lopun tilanteesssa 1,9 Toteuma % Muutos % 14/ 15 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 1) 18 1) Määräaikainen henkilökunta 2) KULUTUS 2014 Toteuma TAVOITE 2015 Toteutma Toteuma % Muutos % 14/ 15 Rakennusten ylläpito raportoidaan Kaukolämmön normitettu 42,6vuoden kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,0lopun Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) tilanteessa Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 3) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden ( m 3 )

18 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1) kirjaston käyttö/kävijät 2) museot/kävijät 3) orkesteri/kuulijamäärä 4) yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: - yhteiskäytön koordinointi - tilankäytön tehokkuuden parantaminen - tilojen moninaiskäyttö. Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: - Hänninkentän huoltorakennus - Naisvuoren uimahallin saneeraus - Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus - Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/-suunnitelma) Vastuutus toimialalla Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja Toteutuma Kulttuuripalvelujen, kansalaisopiston ja harrasteryhmien kanssa etsitty ratkaisuja tilatarpeisiin. Hänninkentän hankesuunitelma valmis. Lausunnot ja päätös puuttuvat. Uimahallin hankesuunnitelma valmistumassa ja lähdössä lausuntokierroksille. Urheilupuiston katsomon peruskorjauksen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytty. Sotahistoriallisen keskuksen hankeselvitys etenee Miksei Oy:n projektina.

19 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Yritysten nettolisäys Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta Vuokrauspäällikkö - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. Palvelujen kilpailutus - palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma valmistunut ja käsittelyssä jaostossa elokuussa. Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoito kilpailutettu 2 alueena. Päätökset elokuussa. Pienet hankkeet kilpailutettu pääosin minikilpailutuksena puitejärjestelyurakoitsijoiden kesken. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrat egiasta Ekologinen jalanjälki Energiainsinööri Energiasäästöhankkeet - energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energiaavustusten maksimointi - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin o energiainvestointitoimenpi deohjelma Uusiutuvan energian käyttö - puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana o edistetään lämpöyrittäjyyttä - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Siirtokelpoisten tilaratkaisut - Vanhalan koulun laajennus - uusi Rantakylän päiväkoti suunnitelmakaudella Energiatehokas rakentaminen - uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Energiainsinööri Kiinteistöjohtaja Rakennuttajat Energiainvestointien käyttösuunnitelma 2015 valmistunut ja kohteisiin haettu/saatu energiaavustukset. Hankkeet pääosin toteutuksessa. Ko. investointihankkeissa huomioitu kannattavuus ja uusiutuvan energian hyödynnys, esim. aurinkoenergia (Kyyhkylä ja uusi pk) ja lämpöpumpputekniikka (Metsätähti ja Vanhalan koulun uudisosa). Vanhalan koulun uudisosan rakentaminen käynnistymässä. Uusi pk; A-energialuokan rakennus. Muut uudis- ja peruskorjauskohteet; toteutus määräysten mukaisesti.

20 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrat egiasta Kaatopaikalle penkkaan Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö Toimistorakennusmestari /rakennuttajat Purkukohteissa huomioitu materiaalien uusio- ja loppusijoitetu n jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas) - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, Metsäsairilan Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa hyötykäyttö. Tiivistetty yhteistyötä toimintakeskuksen ja Ekotorin kanssa. Kaikki purkujäte viedään Metsäsairilaan. Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas ) Todetuista sisäilmaongel mista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökann asta Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Investointimäärärahat - korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssien lisäämien - kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C- salkkua) Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon - euro- ja henkilöstöresurssit - osaaminen - suunnitelmallisuus ja seuranta Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön. Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista kiinteistöistä. Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla. Investointimäärärahat Korjausvelan hallinta Kiinteistöjohtaja Kiinteistöpäällikkö Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat Kunnossapitoinsinööri Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja 2015 realisointisuunnitelmasta pyydetty lausunnot aluejohtokunnilta, suunnitelma käsitelty jaostossa kesäkuussa. Tilatehokkuuspilotit valmisteilla virastotalolla (kaupunkisuunnittelu- sekä mittaus- ja kiinteistötyksiköt). Korjausvelka laskettu tilanteessa , korjausvelan määrä kasvanut pidettävissä rakennuksissa n. 7,4 %. Toimenpideohjelma korjausvelan pienentämiseksi tehty ja käsitelty jaostossa kesäkuussa. Kunnossapitoon (sisäilmakorjauksiin) lisätty määrärahoja yksikön sitovat tavoitteet huomioiden. Euroresurssit ks. ed. kohta. Henkilöresursseissa vajetta, (kunnossapitoinsinöörin rekrytointi käynnistetään uudelleen). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen päivitys menossa. Investointitaso kaupungin talouden mahdollistama. Korjausvelka ks. ed. kohta.

21 Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v KLR = liitossopimuksen mukainen raha Vastuuhenkilö HANKE SISÄINEN TILAUS TA 2015 TOTEUMA 7/2015 ENNUSTE MENOT TULOT MENOT TULOT NETTO MENOT TULOT Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus Sivistystoimi RV Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun JJ tarpeisiin JK Vanhalan koulu peruskorjaus JJ Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) JM Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) JM Anttolan koulun saneeraus JM Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esi opetuksen kii nteis töjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Päämajankatu 18 jätekeräysjärjes tel män ja JJ henkilökunnan autopaikkojen rakentaminen JM - Liikettä Anttolaan -hanke Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi JM Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) JJ Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt PR - Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta JK - Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset muut erittelemättömä t ja takuutyöt Julkiset rakennukset JM Kaupungintalon pintakorjaus JK Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt JK - Tea tteri ravintolan muutostyöt JK - Annikinkatu 4 välipohjan korjaus muut erittelemättömä t ja takuutyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen JaK uudistaminen Yleiset suunnittelurahat RV Suunnittelumääräraha kes kusta-alueen päiväkoti Naisvuoren uimahalli Energiataloudelliset investoinnit JL Energiataloudelliset investoinnit Anttolan pal velukes kus, kets Kaupungin vi rastotalo, kets Tuppuralan koulu, kets Tea tteri ravintola, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus iv-kone, kets Kyyhkylän kuntoutuskeskus aurinkolämpö,kets Mikkeli lyseo, kets Toi mintakes kus Mesätähti, kets Mikkeli kirjasto, kets Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TILAKESKUS YHTEENSÄ PURKUKOHTEET JK - Lehmuskylän päiväkoti JK - Siekkilän päiväkoti MUUT KOHTEET JJ - MHC/Kii nteis tökehi tys Nais ti nki Oy JJ - Kes kusta-alueen uusi päiväkoti

TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2015 Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon

Lisätiedot

Sitova tavoite Mittari Toteutuma Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,6 % 0 %

Sitova tavoite Mittari Toteutuma Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 3,6 % 0 % Tilakeskus Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille, edistää toimitilojensa käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan jaosto , liite 1 Tilakeskus Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma

Teknisen lautakunnan jaosto , liite 1 Tilakeskus Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma Tilakeskus Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tilakeskus Tilakeskus kuuluu tekniseen toimialaan ja toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma Mikkeli Pöytäkirja 5/2015 1 (16) Aika 27.08.2015, klo 16:30-17:38 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 krs, Raatihuoneenkatu 8-10 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 1/2017 1 (6) Aika 26.01.2017, klo 16:30-16:39 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Aika 15.04.2015, klo 18:00-19:20 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 321, 3. krs. 34 Valonlähteet, lamput ja loisteputket, tarjousten hyväksyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 321, 3. krs. 34 Valonlähteet, lamput ja loisteputket, tarjousten hyväksyminen Mikkeli Pöytäkirja 5/2016 1 (12) Aika 25.08.2016, klo 16:34-16:57 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 321, 3. krs Käsitellyt asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00

Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00 Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Aika 12.10.2017, klo 17:00 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Vuoden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 19.10.2017, klo 16:30-17:26 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017 Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot 5 666 400 324 526 5 546 400 Toimintamenot -15

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57 Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 12.10.2017, klo 17:00-18:57 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

32 Ristiinan Ripeltäjät ry, akvarellikurssi, kohdeavustus. 33 Risla ry, biljardipöydän uusiminen, kohdeavustus

32 Ristiinan Ripeltäjät ry, akvarellikurssi, kohdeavustus. 33 Risla ry, biljardipöydän uusiminen, kohdeavustus Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 08.04.2015, klo 16:30 Paikka Ristiinan Metsälinna, Kitereentie Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Ristiinan Ripeltäjät

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 Tilakeskuksen organisaatio TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TILAKESKUS Toimitilajohtaminen Rakennuttaminen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018

Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8. Ristiinan aluejohtokunta 14.9.2016 Liite 1 71 Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016 Aluejohtokuntien määrä ja rakenne Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Aika 22.09.2016, klo 16:30-18:00 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (5) 157 Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden välinen palvelusopimus alueyhtiöiden tilakeskukselle tuottamista palveluista

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset. 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014

15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset. 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014 Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Aika 21.05.2015, klo 16:32-17:09 Paikka Tilakeskus, Teknikontie 1 Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU Harri Apell Tekninen johtaja Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Sivu 2/9 RUOVEDEN KUNNAN PÄIVÄKOTITILAN HANKESELVITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO...3 2. toteutusvaihtoehto

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (8) Aika 21.12.2017, klo 16:33-18:26 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 6/2013 1 (6)

Muonion kunta Esityslista/ 6/2013 1 (6) Muonion kunta Esityslista/ 6/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16 18.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEURANTARAPORTTI 10/ Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 2, 2.krs. 4 Teknisen lautakunnan jaoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2016

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 2, 2.krs. 4 Teknisen lautakunnan jaoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2016 Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (20) Aika 24.02.2016, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 2, 2.krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot