Paimenen kirje Perhe on paras 3. Saksofonin ylistys 7. Tutkimus adventisteista 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimenen kirje 2.2013. Perhe on paras 3. Saksofonin ylistys 7. Tutkimus adventisteista 19"

Transkriptio

1 Paimenen kirje Perhe on paras 3 Saksofonin ylistys 7 Tutkimus adventisteista 19

2 Pienryhmissä on tunnelmaa Paimenen kirje Julkaisija Tampereen adventtiseurakunta Ilomäentie 5, Tampere Ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa Toimitus ja taitto Jorma Katainen ja avustajat Jakelu Seurakunnan jäsenille ja ystäville kirkossa, postitse ja sähköpostitse. Ilmoitathan osoitteesi muuttuessa tai jos et halua tätä julkaisua. Lahjoitukset Paimenen kirjeen tukemiseksi FI , viite 178 Etukansi: Raamattutunti pienryhmissä sapattina 6.4. Kannessa ja yläkuvassa on hetki huhtikuun sapatista, kun seurakunta hajaantui raamattutunnin ajaksi ryhmiin. Ryhmissä ei ollut varsinaista nimettyä vetäjää. Valmistin kysymykset ja jaoin kaikille paperin, jonka pohjalta keskusteltiin. Innokkaiden osallistujien äänet täyttivät salin. Raamattutunti pienryhmissä on Ilomäentiellä toteutettu aikaisemminkin. Pienryhmän etu on vuorovaikutteisuus; uskalletaan ottaa osaa keskusteluun toisin kuin isossa joukossa. Toimiakseen pienryhmän tulisi olla mieluimmin alle kymmenen henkilöä. Kohtaamiseen tarvitaan paitsi organisoimista, myös kiireettömyyttä. Näin kokoontuminen muodostuu läheiseksi olematta muodollinen. Osallistuminen tuottaa iloa. Raamattupienryhmä on Jumalan kohtaamisen paikka. Herra lupaa olla siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni (Matt. 18:20). Lisää tällaisia raamattutunteja! toivottiin raamattutunti-kokeilun päätyttyä. Virkistävää kesää! Jorma Katainen PS. Seurakuntakokouksessa 2.5. päätettiin jatkaa kirkon tontin vuokrasopimusta. Lue lisää s. 17

3 stock.xchng Avioliitto ja perhe Sopusointuinen perhe-elämä osoittaa, miten kristillisyyden periaatteita sovelletaan käytännön elämässä 3 Raamattu kuvaa avioliittoa ratkaisevana tapahtumana, johon sisältyy sekä irtautuminen että yhteen liittyminen. "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi" (1. Moos. 2:24). JÄTTÄMINEN Aviosuhteen kannalta on elintärkeätä, että siinä jätetään taakse entiset ensisijaiset ihmissuhteet. Aviosuhteen on tärkeysjärjestyksessä syrjäytettävä vanhemman ja lapsen välinen suhde. Kun ihminen "jättää" isäänsä ja äitiinsä liittyvän suhteen taka-alalle, hänellä on mahdollisuus "liittyä" toiseen suhteeseen. Ilman tätä muutosta ei avioliitolla olisi lujaa perustaa.

4 Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Malakia 3:24 Tony Stone LIITTYMINEN Heprean kielessä sana, joka on tässä käännetty 'liittymiseksi', merkitsee alkuaan 'kiinni tarttumista', 'kiinnittymistä'. Sitä käytetään jopa metalliosien yhteen juottamisesta (Jes. 41:7). Tällaisen liitoksen lujuus kuvaa aviositeen luonnetta. Yritykset murtaa tuota liittoa vahingoittaisivat kumpaakin osapuolta. LIITTO Aviomiehen ja -vaimon välistä suhdetta verrataan siihen ikuiseen liittoon, jonka Jumala on tehnyt kansansa, seurakunnan, kanssa (Ef. 5:21 33). Heidän tulisi sitoutua toisiinsa yhtä uskollisesti kuin Jumala pysyy uskollisena (Ps. 89:34; Valit.v. 3:23). Kristitty aviopari ymmärtää, että solmiessaan avioliiton he ovat sitoutuneet olemaan toisilleen uskollisia niin kauan kun kumpikin elää. YHDEKSI LIHAKSI Yhdeksi lihaksi tulemisella viitataan avioliitossa tapahtuvaan fyysiseen yhtymiseen. Mutta sen lisäksi sillä viitataan myös siihen läheiseen mielen ja tunteiden yhteyteen, joka liittyy aviosuhteen fyysiseen puoleen. Sukupuoliyhteys on läheisin mahdollinen fyysinen yhteys; se edustaa sitä läheisyyttä, mitä aviopari voi tuntea myös henkisesti ja hengellisesti. Kristilliselle aviorakkaudelle tulisi olla luonteenomaista lämpö, ilo ja elämän riemu (Sananl. 5:18,19). Avioliitossa vaikuttavat monenlaiset rakkauden lajit. Siihen kuuluvat romanttiset ja intohimoiset hetket, 4

5 voimakkaan tunteelliset tuokiot sekä myös aikoja, jolloin puolisot kokevat läheistä toveruutta ja kumppanuutta. Mutta Uuden testamentin kuvailema agape-rakkaus epäitsekäs ja kaikkensa toisen hyväksi uhraava rakkaus muodostaa todellisen, kestävän aviollisen rakkauden perustuksen (1. Kor. 13:4 8). Isä Raamattu on antanut aviomiehelle ja isälle velvollisuuden olla perheen pää ja pappi (Kol. 3:18 21; 1. Piet. 3:1 8; Ef. 5:23 28). Perheen pappina, kuten Abraham, isä kokoaa perheensä jäsenet päivän alkaessa ja uskoo heidät Herran huomaan. Illalla hän johtaa heidät ylistämään Jumalaa ja kiittämään häntä saaduista siunauksista. Tämä perhehartaus on side, joka yhdistää. Viisas isä käyttää aikaa lastensa kanssa. Lapsi voi oppia paljon isältään: kunnioitusta ja rakkautta äitiään kohtaan, rakkautta Jumalaa kohtaan, rukouksen tärkeyttä, rakkautta muita ihmisiä kohtaan, työntekoa, vaatimattomuutta, rakkautta luontoa ja Jumalan tekoja kohtaan. Äiti Jonkun perheessä on kannettava päävastuu lasten luonteen muodostumisesta. Lapsen kasvatusta ei voida tehdä hutiloiden eikä luovuttaa muiden vastuulle, sillä kukaan toinen ei ole yhtä kiinnostunut lapsesta kuin lapsen vanhemmat. Jumala loi äidin kykeneväksi kantamaan lasta omassa ruumiissaan, imettämään lasta sekä hoivaamaan ja rakastamaan sitä. Lukuunottamatta poikkeuksellisia tilanteita, jotka johtuvat vakavista taloudellisista vaikeuksista tai yksinhuoltajuudesta, äidillä on mikäli hän haluaa ottaa sen vastaan ainutlaatuinen etuoikeus olla lastensa kanssa koko päivän; hän voi toimia yhdessä Luojan kanssa lastensa luonteiden muovaamiseksi ikuisuutta varten. "Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa" (Ps. 127:3). Sen vastuun ja velvollisuuden ohella, mikä puolisoilla on Herraa ja toisiaan kohtaan, vanhemmilla ei ole mitään suurempaa vastuuta kuin heillä on lapsiaan kohtaan, joita he ovat saattaneet maailmaan. Heidän on asetettava lastensa edut oman etunsa ja mukavuutensa edelle. Vanhempien rakkauden tulisi olla ehdotonta ja uhrautuvaa. Lapset tarvitsevat sitä, jotta heidän oma minäkuvansa ja tunnemaailmansa voisi pysyä terveenä läpi elämän. Lapset, jotka ovat varmoja vanhempiensa rakkaudesta, suhtautuvat myönteisesti myös muihin ihmisiin. Heitä voidaan opettaa antamaan yhtä hyvin kuin vastaanottamaan. Kun lapset kehittyvät, he voivat oppia ymmärtämään epäitsekkyyden arvon ja he oppivat kunnioittamaan Jumalaa. Kristittyjen vanhempien tulee pyhittää lapsensa Jumalan palvelukseen niin varhaisessa elämän vaiheessa kuin mahdollista. Lapset Adventtiseurakunnissa tämä on mahdollista tehdä seurakunnan läsnäollessa yksinkertaisessa juhlahetkessä, jossa vanhemmat tuovat lapsensa Jumalalle rukouksessa niin kuin Joosef ja Maria esittivät vastasyntyneen Jeesuksen Herralle temppelissä (Luuk. 2:22 39). Tällä tavoin lapsi aloittaa elämänsä osana laajempaa hengellistä perhettä. Tässä juhlahetkessä myös vanhemmat pyhittäytyvät kasvattamaan lastaan Herran sanan mukaan. Tämän vuoksi vanhemmat tuovat lapsensa säännöllisesti sapattikouluun ja seurakunnan yhteyteen, niin että pienokaiset tulevat jo varhain osaksi Kristuksen ruumista. "Teroita niitä [Herran käskyjä] alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, 5

6 LaNu-leirit ja Kallioniemen leirikeskus tarjoavat Raamatun opetusta, draamaa ja hyvää musiikkia. Kädentaitoja, liikuntaa ja seikkailuja. Iltanuotioita, laatuaikaa ystävien, ohjaajien ja taivaan Isän kanssa. Ja tietenkin uimista ja saunomista. Vuorokausihinnat täysihoidolla: 0 3 v. ilmaiseksi, 4 6 v. 15, 7 10 v. 18, v. 22, v. 26, aikuiset 30. Sisaralennus 20%. Perhealennus 20% lapsista. Lisätietoja ja lmoittautuminen: Kallioniemen leirikeskus, Finnintie 400, LAUKAA as. makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin" (5. Moos. 6:7 9; vrt. 11:18 seur.). Kun lapset oppivat varhain tottelemaan vanhempiaan, he eivät myöhemmin elämässään koe auktoriteettia ongelmana. Mutta on myös tärkeätä, minkälaista kuuliaisuutta opetetaan. Oikea kuuliaisuus ei perustu pelkästään vaatimukseen, vaan sen vaikuttimena on oikea asenne. Tämänkaltaisen kuuliaisuuden salaisuutena on uudestisyntyminen. Sosiaalinen ja kielellinen kehitys. Perheen piirissä lapset oppivat elämään yhteiskunnan jäseninä, joilla on siihen liittyvät velvollisuudet ja etuoikeudet. Sosiaaliseen ympäristöönsä sopeutuminen merkitsee lapselle sellaisten perustaitojen oppimista, joita hän tarvitsee yhteiskunnassa. Kodissa, jossa eri sukupuolta olevat henkilöt ovat terveessä vuorovaikutuksessa keskenään, lapsi oppii toimimaan miehenä tai naisena yhteiskunnassa. Lapsia on opetettava ymmärtämään heidän kehittyvän seksuaalisuutensa kauneutta antamalla heille oikeata ja sopivaa tietoa. Aikuisten velvollisuus on myös suojella lapsia seksuaaliselta väärinkäytöltä. Jumala kutsuu Kristitty perhe itsessään on välikappale voittamaan jäseniään Herralle ja pitämään heitä Herran omina. Vanhan testamentin viimeiset jakeet ovat ennustusta siitä, mitä tapahtuu ennen Herran takaisintuloa: "Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen" (Mal. 3:23,24). Vaikka monet voimat pyrkivät nykyaikana erottamaan perheen jäseniä toisistaan, Jumala kutsuu perheen jäseniä kääntymään toistensa puoleen, liittymään uudelleen toisiinsa, uudistamaan keskinäisen yhteytensä. Ne perheet, jotka vastaavat tähän Jumalan kutsuun, näyttävät kristinuskon todellisen voiman. Noista perheistä koostuvat seurakunnat kasvavat, niiden nuoret eivät jätä seurakuntaa ja näiden perheiden jäsenet antavat maailmalle selkeän kuvan Jumalan luonteesta. Otteita Adventtikirkon perusopetuksesta nro 23 Avioliitto ja perhe. Tunnustuskirjana pyhä Raamattu (Kirjatoimi 1995). 6

7 Mitä hän saarnasi? Jussi, tänään kuulet todella hyvää saarnaajaa. Pastori Moosesta. Hänen saarnansa viikko sitten oli upein ja inspiroivin mitä olen ikinä kuullut. Mitä hän saarnasi? Ööö.. Tuota.. Hmm.. Voi. Minä en kyllä nyt muista sanaakaan hänen saarnastaan. Varmasti se oli jotakin tärkeätä, koska se oli niin hyvä. Puhujan muistilista Hengellisen puheesi tarkoitus? Valitse raamatunteksti Käytä kertomuksia Mene suoraan asiaan Suosi verbejä, niukasti adjektiiveja Kerro Jeesuksesta persoonana, esimerkkinä, ystävänä ja pelastustienä Uskon todellisuus, kuuliaisuus, Pyhä Henki, Jeesuksen tulemus, ikuinen elämä aiheita kyllä riittää! 7

8 Terry De Coteau ylistää Jumalaa saksofonilla Terry on konsertoinut adventtikirkoissa eri puolilla Suomea Italo Josén kanssa. Kirkoissa heidän ohjelmistonsa rungon muodostavat yleensä uudelleen sovitetut virret. Terry asuu Tampereella ja on tehnyt talonmiehen töitä Ilomäentien adventtikirkon kiinteistössä. Terry korostaa, että uskovien ensisijaisena tehtävänä on välittää ihmisille evankeliumin ilosanomaa. Musiikki palvelee tätä Jeesuksen meille osoittamaa lähetystehtävää ainutlaatuisella tavalla: - Esimerkiksi meillä täällä Tampereen Ilomäentien adventtikirkossa toimii kerran kuussa Music and food musiikkia ja ruokaa tapahtuma. Terryn äiti on kotoisin Etelä-Trinidadista, perheestä, jossa oli 11 jäsentä. He olivat adventisteja. - Kun isäni tapasi äitini, hänestäkin oli tullut adventisti. Isäni piti huolta siitä, että menimme kirkkoon joka lauantai, jopa silloinkin kun olimme kipeitä, meidän täytyi olla mukana kirkossa. Minun vanhempani olivat hyvin tiukkoja, se tarkoittaa sitä että kun sinulle sanottiin jotain, niin sinulla ei ollut vaihtoehtoja. Tällainen painostus tuotti meistä kapinallisia, ja me eräällä tavalla kasvoimme sitten toiseen suuntaan. Isäni sanoi, että jos aiot asua talossamme, sinun kuuluu mennä kirkkoon. Se merkitsi sitä, että täytyi mennä ja hän oli pomo, me taas pelkkiä lapsia, jotka vietiin kirkkoon. Uskon että tämä kasvatustapa juontaa juurensa orjuuteen ja tietämättömyyteen, koska me mustat ihmiset olimme orjia Karibialla. Konsertit adventtikirkoissa Terryllä on ollut useita konsertteja adventtikirkoissa myös Suomessa. Muusikko Terry De Coteaun juuret ovat Trinidadilla, Karibian saaristossa. Hän saapui Suomeen vuonna 2006 Lontoon kautta opiskeltuaan siellä kahdeksan vuotta Royal Academy of Musicissa. 8

9 - Nyt meillä on Italo Josén kanssa yhtyeessä myös kolmas vahvistus, Makumba, senegalilainen rumputaitelija. Ihmiset näyttävät nauttivan musiikistamme, tällaisen palautteen olen saanut. He sanovat, että tämä on erilaista kuin se mitä he yleensä kuulevat kirkoissa. - Adventtikirkossa seurataan paljon perinteitä. Saattaa olla että olette lukkiutuneita traditioihin. Mielestäni musiikkia pitää pystyä muuntelemaan ja kehittelemään: osa voi jäädä, mutta osan täytyy lähteä. - Meidän musiikkimme kehittyy. Virret ovat kuitenkin kirkon konkreettisia tukipilareita. Virret menevät tajuntaasi, ne ovat hyvin syvällä siellä, en näe asiaa niin, että niitä tarvitsisi muuttaa, koska ne ovat syvällä meidän sydämessämme, mutta me yritämme sovittaa vanhat melodiat tuoreella tavalla. - Meidän on tehtävä laulusta jälleen kiinnostava. Saatan vaihtaa musiikin tempoa. Sen sijaan että soittaisin sitä 4/4 tahdissa, joka on hyvin neliskulmainen muoto, saatamme muuttaa sen 3/6 tahtilajiin, tai yhdistää sitä 6/16 tahtilajiin, ja saatamme laittaa sinne väliin joitain lisätahteja. Saatamme myös sovittaa sävellystä vähän karibialaiseen tyyliin, vähän calypso-rytmiin ja sitten saatamme tuoda siihen ripauksen suomalaista valssia, näin siitä sävellyksestä muodostuu aivan omanlaisensa kiinnostava uusi tulkinta. Musikaalisuus on lahja Jumalalta Terry sanoo, että hän on saanut musikaaliset lahjansa Jumalalta. - Olen jatkuvasti kiitollinen Jumalalle lahjastani. Pyrin siihen, että musiikki soisi aina Jumalan kunniaksi. Pekka Kärkkäinen Terry De Coteau (vas.) ja Italo José Ilomäentien adventtikirkossa huhtikuussa

10 - Tämä lahja on kuitenkin vasta osa kokonaisuudesta. Musiikin soittaminen vaatii paljon työtä ja harjoittelua ennen kuin pääset sillä minnekään. Olen tehnyt tietoisia valintoja silloin, kun olen lähtenyt opiskelemaan musiikkia. - Kun olen ollut kuolleen ihmisen lähellä, olen havahtunut ajattelemaan, että Hei, tuossa saattaisin olla minä itse, minähän saattaisin olla kuollut huomenna. Silloin tajuan oman pienuuteni. Tällaiset kokemukset auttavat laittamaan asiat perspektiiviin, tajuamaan sen, että kaikki vaivannäkö voi valua hetkessä tyhjiin. Yritän tästä syystä olla vähän realistisempi, minun täytyy joskus sanoa itselleni, että älä innostu liikaa itsestäsi. Siitä huolimatta näyttämöllä täytyy esiintyä ja olla vähän eri persoona. Vaarana on se, että kun sinulle osoitetaan suosiota, saatat luulla itsestään jotain. Tarvitaan kurinalaisuutta Kaksi asiaa, joita Terryn mielestä muusikko aivan erityisesti tarvitsee ovat kurinalaisuus ja koulutus. - Koulutus parantaa onnistumisen edellytyksiä. Jos on omaksunut huonoja vaikutteita ja tapoja, se taas vaikuttaa kielteisesti. On tärkeää oppia kunnon rutiinit ja järjestelmät, joiden pohjalle voi alkaa rakentaa. - On helpompi soittaa, kun hallitsee vähän musiikinteoriaa. Soittaessani sormeni painavat näppäimiä, keuhkot puhaltavat ilmaa sisään ja vatsalihaksillani kontrolloin ilmanpainetta, kaikki tapahtuu samanaikaisesti. - Kurinalaisuudella voidaan päästä kohti todellista luovuutta. Täytyy kontrolloida tunteita ja kun haluan päästää ne ulos, voin päästää ne vapaasti ulos, niin että se vain virtaa. Harjoitellessa täytyy kuitenkin pitää taukoja, soittamista voisi kuvailla vuoroveden aalloilla. Terry kertoo lopuksi opettavaisen tarinan kuuluisasta jalkapalloilijasta. - Eräs Trinidadista ja Tobagosta kotoisin oleva kuuluisuus oli Dwight Yorke, joka pelasi jalkapalloa Manchester Unitedissa 2000-luvun alussa ja tienasi paljon rahaa. Kun hän kuuli äidiltään siitä missä kunnossa adventtikirkko oli hänen kotimaassaan Trinidadissa, hän lahjoitti kirkon korjaustyöhön satojatuhansia puntia. - Hän teki tämän, koska muisti ne ajat jolloin adventtikirkko oli antanut hänelle mahdollisuuden harjoitella jalkapallon kanssa kirkon nurmella Trinidadissa. Noilla saarilla ei nimittäin ole kunnon viheriöitä harjoitteluun. TEKSTI Veli-Lauri Kotilainen Alkuperäinen kirjoitus Nykyajassa Julkaistaan lehden luvalla Raamattuleirit kesällä 2013 Raamattuluentoja, musiikkia, pienryhmiä ja yhdessäoloa kauniin luonnon keskellä. Mahdollisuus kysymyksille, rukouspalvelulle ja sielunhoitoon. Raamattuleiri Laukaan Kallioniemessä Raamattuleiri Piikkiön Toivonlinnassa Ilmoittaudu Media7 Raamattuopiston toimistoon, Pl. 200, Helsinki, puh , tai , tai Hinnat, aikuiset: Kallioniemi 180, Toivonlinna 204. Lapsille alennetut hinnat iän mukaan. Alle kouluikäisille omaa ohjelmaa. Tervetuloa! 10

11 AJANKOHTAISTA SAKSITTUA Avioerojen takana kristillisten arvojen puute Pelkkä kirkossa vihkiminen tuskin onnellisuutta lisää. Jos takana on yhteinen kristillisen avioliiton arvomaailma, niin tilanne onkin ihan toinen. Näkisin suurten avioerolukujen kuvastavan yleistä välinpitämättömyyttä kristillisiä arvoja kohtaan. Pelkästään henkilökohtainen suhde Jumalaan jo antaa pareille vahvan pohjan. Ilman tätä suhdetta parit ovat usein vain oman romanttisen rakkautensa varassa. En väitä, että vain kristityt voivat olla onnellisia, mutta onnellinen avioliitto rakentuu ihan tietyistä palikoista. Ne palikat sattuvat olemaan juuri kristillisiä arvoja. Merkillisintä on se, miten kovasti onnellisuutta kaivataan ja samalla torjutaan juuri ne arvot ja periaatteet, joiden varaan hyvän avioliiton voi rakentaa. Israelin siunaaminen turhaa Suomalaiseen kristilliseen puhetapaan kuuluu toisinaan toivotus siunatkaa Israelia. Uuden testamentin valossa Israelin siunaaminen on kuitenkin tarpeetonta, sanoi raamattuteologi Eero Junkkaala juutalaisevankelioinnin seminaarissa. Israelin siunaaminen on oikeastaan vain Kristuksen viemistä juutalaisille. KOTIMAA PEKKA PESONEN, Pirkkala Aamulehti / Lukijalta Suurin este kehitykselle Ennakkoluulot ovat suurin este ihmisen kehitykselle, ja ne romuttuvat vain kokemusten kautta. LAURA KANGASNIEMI Gloria Tytöillä edessä pitkä ikä Neljä tyttövauvaa kymmenestä voi nyt odottaa elävänsä 100 vuotta. Ja kehitys jatkuu siihen suuntaan, että vuonna 2060 satavuotiaiksi elää jo kuusi tyttöä kymmenestä. British Medical Journal KUNTO PLUS Tupakan tuhot elimistölle Näe miten tupakka vaikuttaa aknen muodostumiseen, hengitykseen, hermostuneisuuteen, hiuksiin, kasvoihin, keuhkosyövän kehittymiseen, kynsiin, naaman ja käsivarsien karvoitukseen, lihomiseen, raskauteen, ryppyihin, sukupuolielimiin, vatsan toimintaan, verisuoniin. röökikroppa.fi

12 Työuupumuksen oireet ja siitä parantuminen Työuupumus alkaa usein yleisenä väsymyksenä, joka ei lähde pois nukkumalla. Stressi työn suorittamisesta tai työyhteisön kohtaamisesta kasvaa ja sairaustuneesta voi tulla syrjäänvetäytyjä tai ärtynyt. Stressi ja työuupumus esiintyvät usein yhtä aikaa. Syytökset pahasta olosta kohdistuvat kelvottomaan työyhteisöön, huonoon esimieheen, kamaliin työtehtäviin tai huonoihin kotioloihin. Parantuminen alkaa vasta siitä, kun sairastunut pystyy avoimesti myöntämään olevansa sairas. Parantuminen vie aikaa. Stressin ja uupumuksen aiheuttajat tulee kartoittaa. Apua voi saada sielunhoitajalta tai psykologilta, mutta aiheesta on myös kirjoitettu paljon kirjallisuutta, jonka avulla omaan tilanteeseen voi perehtyä. Pahimmassa tapauksessa kyseeseen voi tulla työpaikan vaihdos. Kristityllä on yksi asia, joka voi helpottaa hänen selviytymistään työuupumuksesta: usko Jumalaan. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. (1. Piet. 5:7) ESA SALONEN Nykyaika Elämän päättymisen hyväksyminen On tärkeää, että ihminen tiedostaa, että nykyinen hetki on vain tilapäinen. Elämän päättymisen hyväksyminen voi olla myös innostava asia se voi kannustaa meitä käyttämään päivämme hyvin. MARIA GUZENINA-RICHARDSON Sydän Paha tulee jo kotiovesta sisään kannettuna ja nappulan painalluksella viihdekanavien kautta. Pitäisi pystyä valintaan. Useinkaan ei liene epäselvää kenen kuva kolikossa on: keisarin vai Jumalan! Ja miten suojaudutaan siltä pahalta, joka tulee sisältä päin? Ihminen ei ole kuin sipuli, jossa läpikuultavat kalvot voivat eristää pilaantuneen osan. Eikä auta, että lakaisee sydämensä huoneen jos jättää sen sitten autioksi. Entinen asukas palaa kyllä kavereineen ja loppu on pahempi kuin alku. MARJATTA QVIST Nykyaika Miten rahan kanssa pitää elää? Eivät raha ja varallisuus ole pahasta, vaan ratkaisevaa on se, miten niihin suhtautuu. Raamatusta käy kyllä selville, miten rahan kanssa pitää elää. Siksi ne kristityt, joilla on paljon varallisuutta, ovat erittäin vastuullisessa asemassa, sanoo tamperelainen Jari Hytti, joka pyörittää omaa asianajotoimistoaan. Kyse ei ole siitä, miten paljon saa rahaa, vaan siitä, miten rahansa käyttää. Tällä tarkoitan sitä, että myös pienituloinen tai köyhä voivat olla mammonan palvojia. TAMPEREEN KIRKKOSANOMAT Tony Stone

13 TAIVASTEN VALTAKUNNAN ONNELLISET KANSALAISET Mitkä Jeesuksen mukaan ovat tunnusomaisia piirteitä hänen valtakuntansa kansalaisille? Niitä kuvataan Vuorisaarnan alussa (Matt. 5:3 12). 1. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuas (makarios) ilmaisee selaista iloa, joka on puhdasta ja aitoa, täydellisesti riippumatonta ympärillä olevista vaihtelevista olosuhteista (Novum 1/255). Hengessään köyhä ihminen on saanut anteeksi syntinsä. Hän on Jumalan ystävä, ja Jumalan lapsi. Nimi on Elämän kirjassa. 13

14 4. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Hän omistaa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan. Ne ovat onnellisia, jotka kokevat elämänsä olevan osa suurempaa kokonaisuutta. (Martin Seligman) 2. Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. Jeesus puhuu tässä murheesta, joka liittyy ihmisen hengelliseen köyhyyteen, kun murehdimme hengellistä pinnallisuutta ja suruttomuutta. Jeesus toivottaa valtakuntaansa tervetulleeksi ne, jotka eivät ajattele itsestään liikoja; joilla ei ole mitään mistä kerskata. Heille kuuluu evankeliumin lupauksen sana pelastuksesta ilman omia ansioita. 3. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. Kolmas onnellisuuslupaus liittyy läheisesti kahteen edelliseen. Kun ihminen on hengessään köyhä ja Jumalan mielen mukaisesti murheellinen, se synnyttää kärsivällisyyttä itseä ja toisia kohtaan. Hän alkaa kaivata elämäänsä Jeesusta, joka oli aina kärsivällinen. Kärsivällinen ihminen odottaa, että Jumala laittaa asiat kohdalleen, sekä hänen että koko maailman. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa. Kun sydän haluinen Herraansa odottaapi, se tietä valmistaapi tulolle Jeesuksen (Seurakunta laulaa 502:3). Jeesuksen kuulijoilla oli omakohtaisia kokemuksia nälästä ja janosta. Elettiin aikoja, jolloin ruoka ei ollut itsestäänselvyys. Jeesus halusi heidän ymmärtävän, että aineelliset asiat, kuten filosofia, nautinnot tai kunnia antavat hetken kestävän tyydytyksen. Tekstissämme Jeesus tarkoittaa ensisijassa vanhurskauden omistamisesta. On kahdenlaista vanhurskautta. Ihmisen aikaansaama vanhurskaus tarkoittaa mukautumista hyväksyttyihin tapoihin, joita yhteiskunta vaatii jäseniltään. Jumalan valmistama vanhurskaus merkitsee alistumista siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta (Room. 10:9), jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo (Fil. 3:9). Tällaisen ihmisen nälkä ja jano tyydytetään. Jos sinä annat itsesi hänelle ja otat hänet vastaan Vapahtajanasi, niin olipa elämäsi ollut kuinka syntistä hyvänsä, sinut katsotaan hänen tähtensä vanhurskaaksi -- ja sinut hyväksytään Jumalan edessä aivan kuin et olisi koskaan syntiä tehnyt. Tämän lisäksi Kristus muuttaa sydämesi. Uskon kautta hän asuu sydämessäsi. (White, Tie Kristuksen luo, s. 54.) 14

15 Kun ihminen on vanhurskautettu, hänen elämässään alkavat näkyä uskosta kumpuavat hyvät teot: sairaita käydään tervehtimässä, köyhien tarpeista huolehditaan, orpoja ja leskiä muistetaan, alastomia vaatetetaan, jaetaan ruokaa puutteenalaisille. Jumalan saa kunnian. 5. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. Viides autuuslupaus koskee myös suhdetta lähimmäisiin. Kaikki minä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille (Matt. 7:12). Jeesus kertoi esimerkin armahtavasta ihmisestä vertauksessaan laupias samarialainen (Luuk. 10:25 37). Ehkä joskus sinun ystävällisyytesi on palkittu pahalla. Älä lannistu ajattelemaan ettei hyvä tekeminen kannata. Kannattaa se. Taivasten valtakunnan kansalaisina on siedettävä iskuja. Kuninkaa lapsilla on toinen henki kuin maailman lapsilla. Se vahvistaa heidän onnellista asennetta. Hyvin käy sen, joka on armelias (Ps. 112:5) 6. Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Tässä autuuslupauksessa Jeesus kiinnittää huomion sydämen, so. ajatusmaailman tilaan. Sydämestä lähtevät sekä hyvät että pahat ajatukset. Sydämessä tehdään päätöksiä, jotka määräävät koko hänen kohtalonsa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi -- siellä on koko elämäsi lähde (Sananl. 4:23). Jeesus ei tarkoita puhdassydämisellä virheetöntä ihmistä VANHURSKAUTTAMINEN JEESUKSEN VERTAUKSISSA Kadonnut lammas, Luuk. 15 Tuhlaajapoika, Luuk. 15 Fariseus ja publikaani, Luuk. 18 Armoton palvelija, Matt. 18 Kuninkaanpojan häät, Matt. 22 sellaisia kun ei ole. Puhdassydäminen on rehellinen ja suora, tarkoitusperät ja vaikuttimet ovat puhtaita. Synti ei hallitse heidän elämäänsä. Tämä kaiken on saanut aikaan Kristuksen armo. Kerran hän saa nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. 7. Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Rauhantekijät esiintyy Raamatussa vain tässä. Sen voi ajatella tarkoittavan ihmistä, joka pyrkii luomaan ympärilleen hyvinvointia, terveyttä ja menestystä (vrt. shalom, rauha). Rauhantekijä on kokenut itse rauhan Jumalan kanssa. Hän haluaa johtaa lähimmäisiään onneen ja rauhaan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa (Room. 5:1) 15

16 Tänä päivänä on miljoonia uskonsa tähden vainottuja kristittyjä. Vainon luonne on muuttunut aikojen kuluessa. Perussyy on ollut sama Abelin ajoista lähtien: viha Jumalan tahtoa vastaan. "Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta (Apt. 14:22), totesi Paavali. Hän jos kuka tiesi kokemuksesta mitä oli joutua Kristuksen takia vainotuksi. Autuaita ovat ne, joita 8. vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Viimeisessä autuuslupauksessaan Jeesus koskettelee ulkonaisia vaikeuksia, jopa vainoja. Tähän mennessä hän on kuvannut uskovan autuutta taivasten valtakunnan kansalaisina. Nyt onni luvataan niille, joita vainotaan heidän uskonsa tähden.vaikka evankeliumi on rauhan sanoma, on muistettava, että maailma on vihollisen temmellyskenttänä. Kun joudumme vaikeuksiin uskomme takia, saatamme ajatella: Tämä on vain minun henkilökohtainen ongelmani, ei sillä ole laajempaa merkitystä. Oikeasti asia ei ole niin. Olemme osa meitä laajempaa kokonaisuutta: koko maailmankaikkeutta koskevassa suuressa taistelussa. Tuo taistelu alkoi jo taivaassa (Ilm. 12:7 9). Emme siis missään tapauksesssa ole yksin. Olemme Jeesuksen, enkelien ja kaikkien uskovien hyvässä seurassa! Meidän puolellamme on enemmän kuin meitä vastaan. Olkaamme siis aivan rohkeita. Talven ja kevään 55 Plus läheisesti -tilaisuuksissa pohdittiin pastorin johdolla Jeesuksen kahdeksan autuuslupauksen merkitystä oli kevään päätöstilaisuus. Meidän puolellamme on enemmän kuin meitä vastaan. 16

17 Seurakunta teki kauaskantoisen päätöksen Toukokuun 2. päivän ilta oli ratkaisun hetki seurakunnan tulevaisuuden kannalta. Pitkin talvea ja kevättä oli mietitty miten jatketaan eteenpäin, kun kirkon tontin vuokrasopimus päättyy ensi maaliskuussa. Seurakuntakokous oli kutsuttu koolle. Avaussanoissaan Jorma Katainen lainasi Psalmin 48:14 sanoja: Suuri on Jumala. Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Tulee nähdä Jumalan työ ensimmäisenä, ei ensisijassa rakennus, mikä sekin on tärkeä. Adventtikirkon talousjohtaja Harri Saarinen oli estynyt olemasta läsnä, mutta lähetti viestin illan kokoukseen. Hän muistutti tontin pääkäytöstä, joka on luokiteltu YK-2:si, eli kirkolliseksi. Asumisen lisääminen vaatisi mahdollisesti tontin kaavan muutosta. Jos suunniteltua asumiskäyttöä lisätään huomattavasti, pitää varmistaa, ettei sen suhteen tule ongelmia kaupungin kanssa. Mitä tulisi rakennuksen asuntojen yhtiöittämiseen, tulisi miettiä, miten hyvin kiinteistö tulisi toimimaan yhtiöittämisen jälkeen, kun seurakunnalle jäisi vain kokoontumistilat. Harri vierasti ajatusta, että kiinteistöstä tehtäisiin maksimaalinen tuottokohde ja vaarana olisi, että seurakunnan perustehtävä jää taka-alalle. Käytetyissä puheenvuoroissa seurakuntalaiset ilmaisivat tahtonsa jatkaa nykyistä toimintaa. Todettiin ettei todellisia vaihtoehtoja ole. Äänestyksessä tontin vuokrasopimuksen jatkamista kannatti 23 puolesta, 3 tyhjää. Päätösrukouksessa palvelivat Ulla Katainen ja Anneli Ylönen (kuva). JK 17

18 Seurakuntalaiset olivat kokouksen jälkeen tyytyväisiä tehtyyn päätökseen. Nähtäväksi jää millainen uuden vuokrasopimuksen vuokra tulee olemaan; kaupungilla kun on tarve nostaa tonttien vuokria kuten muualla on jo tehty. Jäsenmäärän hidas väheneminen on myös huolenaihe. On tehtävä suunnitelmia evankeliumin saattamiseksi eteenpäin. Syksyksi on suunnitteilla kokoussarja, siitä lähemmin seuraavassa numerossa. Tänä kesänä on tarkoitus tehdä kirkon ulkopuolinen rappaus ja maalaus. Neuvottelut urakoitsijasta ovat tätä kirjoittaessa käynnissä. Jo nyt hintalappu on tehtyjen urakkatarjousten perusteella euron luokkaa. Seurakunnan varat riittävät urakkaan, mutta olisi hienoa jos Herra herättäisi ihmisiä avaamaan kukkaronsa ja lahjoittamaan järjestettiin soppa- ja leipäjakelu kirkon alakerrassa, Kornerissa. Väkeä olisi voinut olla enemmänkin, totesi Riku Janhunen. Avaus oli silti onnistunut ja sitä jatketaan, jos Herra suo, syyskuun alussa niin että soppaa, leipää ja myös EU-ruokaa olisi tarjolla vähävaraille kanssaihmisillemme. EU-ruoan suhteen tilanne on sikäli ongelmallinen, että sen nykymuotoinen ruoka-apu loppuu tämän vuoden jälkeen. Komissio on esittänyt sen korvaamista uudella eurooppalaisen avun vähävaraisten rahastolla. Jos niin käy, ruoka-apu EU-maille laskisi nykyisestä 500 miljoonasta 400 miljoonaan. Toinen muutos olisi, että rahastosta jaettaisiin myös tavara-apua köyhille lapsille ja asunnottomille. Neuvottelut rahastosta ovat keskeneräisiä. On jopa mahdollista, että ruoka-apu loppuu kokonaan. (AL ) Tämä tietäen seurakuntamme on odottavalla kannalla. Tälle vuodelle joka tapauksessa saadaan EU-ruokaa, mikä antaa toiminnallemme jatkuvuutta. Omaishoitaja on ihminen, joka nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt (Ansa Luumin runosta). Paljon rakkautta, kiintymystä, mutta myös väsymistä ja yksinäisyyttä sisältyy omaishoitajan päivään. Siksi hän tarvitsee elämäänsä toivoa, rohkaisua ja uutta näkökulmaa jaksaakseen. Seurakuntamme järjesti omaishoitajille Leena ja Markku Laineen aloitteesta hengellisen virkistyspäivän Hauholla, Vähäjärven lomakodissa. Ohjelmassa oli Raamatun opetusta, seurustelua ja hyvää ruokaa. Jorma Katainen toi seurakunnan tervehdyksen (kuva) rohkaisemalla omaishoitajia aina luottamaan Hyvän Markku Laine 18

19 Olen jättänyt kokouspullat syömättä ja siirtynyt hedelmiin ja vihanneksiin. Kun kunto on kohdallaan, jaksaa maailmaakin pelastaa paremmin. KRISTA KIURU, painoaan pudottanut opetusministeri Iltalehdessä Paimen johdatukseen. Palaute päivästä rohkaisi miettimään jatkoa. Onnea kasvissyöjille elät muita pidempään. Näin otsikoi Taloussanomat internetissä 4.6. uutisoiden Yhdysvaltojen lääkäreiden ammattijärjestön AMA:n adventisteista julkaistua tutkimustulosta. Tutkimukseen osallistui kuuden vuoden ajan yli adventtikirkon jäsentä. Seurannassa kävi ilmi, että kasvisruokavalioon siirtyneiden riski kuolla oli 12 prosenttia pienempi kuin lihaa syövillä. Sydänsairauksia kasvissyöjillä oli lähes viidennes lihansyöjiä vähemmän. Samoin pienempi diabetes- ja munuaissairausriski. Ei ole uutta se, että kasvisruokavaliota noudattavat adventistit elävän keskimäärin pidempään kuin lihaa nauttivat. Asiasta on tehty lukuisia tutkimuksia. Kun nykyisin joudutaan tavan takaa vetämään pois myynnistä lihasäilykkeitä esimerkiksi puutteellisten jäljittävyystietojen takia, on syytä miettiä yleensäkin, mitä suuhunsa laittaa. Takaisinvedoista kun näyttää tulleen jokapäiväistä. Luojamme antama alkuperäinen menu on yhä ajankohtaisempi. Vaihtelua ja terveyttä kesän kuumiin ja janoisiin päiviin tuo omenaviinietikka. Amerikkalainen maalaislääkäri D.C. Jarvis ( ) totesi omenaviinietikan nopeuttavan eläinten kasvua ja torjuvan sairauksia. Hän päätteli sen tehoavan myös ihmisiin ja määräsi pitkän iän saavuttamiseksi omenaviinietikan ja hunajan seosta. Havainnoistaan omenaviinietikan hyödyllisyydestä ihmiselle Jarvis kirjoitti kirjan. Terveysvaikutuksia: vaikuttaa suotuisasti elimistön happo-emästasapainoon parantaa ruoansulatusta vilkastuttaa aineenvaihduntaa pitää veren notkeana, jolloin se pääsee virtaamaan pienimpiinkin suoniin. laskee verenpainetta pienentää syöpäriskiä viivyttää osteoporoosia suojaa aivoja ikääntymiseltä auttaa kontrolloimaan ja normalisoimaan painoa. Itse olen käyttänyt vuoden ajan tätä ihmejuomaa ja hyväksi havainnut. Kannulliseen vettä 1/2 dl omenaviinietikkaa. Sopii myös kurlausvedeksi. Jos innostuit, osta luontaistuotekaupasta kypsyttämällä valmistettua omenaviinietikkaa. Olen siirtänyt vuosilomani marras joulukuulle Australian matkamme johdosta, joten olen tavattavissa koko kesän ajan. JK. 19

20 Herätys ja uskonpuhdistus Heinä syyskuun raamattutunnit keskittyvät herätyksen ja uskonpuhdistuksen eri puoliin. Mitä hengellinen herätys on? Miten se ilmenee? Mikä on aitoa mikä väärää? Ja miksi seurakunta tarvitsee uskonpuhdistusta? Lähetyskertomukset tulevat Portugalista,Tsekistä ja Bulgariasta. RAAMATUN SANOMA NELJÄ NUMEROA 37 KESTO VSK. TILAA Herätys suurin tarpeemme Rukous herätyksen edellytys Sana, herätyksen perustus Herätyksen hedelmiä 3.8. Kuuliaisuus, herätyksen hedelmä Herätyksen ehdot Välttämätön ykseys Oikea ja väärä herätys Uskonpuhdistus, herätyksen seuraus 7.9. Uskonpuhdistus, kasvua ja muutosta Uskonpuhdistus, muutosta ajatteluun Uskonpuhdistus, keskinäistä rakkautta Luvattu herätys Englanninkielistä raamattuaineistoa eri ikäisille 20

21 TÄMÄ SIVU ON SINUN Mihin uskot? Mitä toivot? Mistä kärsit? Kirjoita itsellesi. Halutessasi voit jakaa kokemuksesi Paimenen kirjeen lukijoiden kanssa (toimituksen osoite sivulla 2). 21

22 TAMPEREEN ADVENTTISEURAKUNTA Ilomäentie 5, Tampere Pastori, johtokunnan pj. Jorma Katainen Seurakunnan vanhimmat Markku Laine , Leena Laine , Anne Harju , Sergio Caja , Timo Ylönen Seurakunnanpalvelijat Ulla Katainen, Seurakunnan sihteeri Mervi Kanto Jäsensihteeri Anneli Rintamäki Rahastonhoitaja Pertti Harjula Sympatiakeräys Anne Harju Avustuspalvelu ja kirpputori Anne Harju, Helena Mäentaka , Ulla Katainen Vankilalähetystyö Mauri Laine Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta Leena Laine, Sergio Caja Perhetyö Sergio Caja, Leena Laine Lapsityö Anne Harju Nuorisotyö Sergio Caja, Keren Lopez Elämäntavat raittiiksi ETRA Jorma Katainen Kansainvälinen työ Veli-Lauri Kotilainen, , Dragoslav Vrcelj, Tiedotus käsiohjelma Anneli Rintamäki , lehti-ilmoittelu ja www-kotisivu Jorma Katainen Isännöitsijä Raimo Kallio Suojelupäällikkö Pertti Harjula Tampereen kristillisen koulun johtokunta Jorma Katainen P A N K K I Y H T E Y S FI Viitenumerot: kymmenykset 3104, liittouhri 2972, kotimaantyö 149, ulkolähetys 107, 13. sapatin lahja 152, Sympatia-keräys 123, seurakuntakoti 136 Paimenen kirje 178. Kiitos lahjastasi! 22

23 MENOVINKIT Adventtikirkossa kesä 2013 on täynnä tapahtumia ja kohtaamisia. Löydä omasi, ota aikaa ja koe siunaukset, jotka on varattuna juuri sinulle Ilomäentien srk kirjekursseja Kesäajan jumalanpalvelukset klo 10 joko saarna tai raamattutunti, yleensä ei molempia Herran ehtoollinen. Kirpputori on kesän ajan suljettu. EU-ruokajakelu pienituloisille toistaiseksi keskeytetty. Ke klo 19 rukouskokous Hervannassa, Insinöörinkatu 68 B 43, Nwarujen kodissa. Nuorten kokoontumiset Media7 Raamattuopiston kirjekurssit maksutta ja sitoumuksetta suoraan kotiin: MAAILMAN VALO Jeesuksen elämä ja opetukset, 25 ov. * LÖYTÖJÄ RAAMATUSTA 26 ov. * RAAMATTU AVAUTUU 25 ov. PAAVALIN MATKASSA 12 v. * ILMESTYSKIRJA AVAUTUU 16 ov. ELÄMÄÄ JA TERVEYTTÄ 18 ov. * = vaihtoehtoisesti internetin kautta tapahtumia ja leirejä muut Perheleiri, Kallioniemi, Laukaa Juhannusleiri, Kallioniemi Teinileiri, Kallioniemi Polunkävijäleiri, Kallioniemi Raamattuleiri, Kallioniemi Raamattuleiri, Toivonlinna, Piikkiö Lastenleiri, Kallioniemi Varhaisnuortenleiri, Kallioniemi Nollastasataanleiri, Kallioniemi Terveysprojekti Karpalon kurssi, Toivonlinna Perheviikonloppu, Kallioniemi The Power onf One, European Youth Congress, Novi Sad, Serbia. Radio Dei su klo 17 Sana elää Audiopankin saarnoja Aitolahden adventtiseurakunta aitolahti.adventist.fi/ Tämän linkin kautta voit osallistua suoriin nettijumalanpalveluksiin sapattisin klo 11. Arkistosta löytyy aikaisemmin esitettyjä lähetyksiä. Tietoja kesän tapahtumista Kansainvälinen adventtikirkko

24 2 Sinulle SOPPAA JA LEIPÄÄ Eivät kaikki voi mennä lähetyssaarnaajina vieraisiin maihin, mutta kaikki voivat olla kotilähetystyöntekijöitä perheittensä ja naapureittensa parissa. (Ellen White, Elävä usko) Riku Janhunen, Anne Harju ja Kaarlo Wallin järjestivät Jeesus Cafe -tilaisuuden Tampereen adventtikirkolla. Soppatarjoilu ja leipäjakelu tekivät tehtävänsä ja ihmiset olivat tyytyväisiä poistuessaan. Jakelu oli kokeiluluontoinen. Syksyllä on tarkoitus jatkaa laupeudentyötä pienituloisille Ilomäentie 5:n tiloissa. Kuva: JK

25 ILMOITUSKOKONAISUUS

26 T e r v e t u l o a a d v e n t t i k i r k k o o n Jumalanpalvelukset lauantaina klo 10, ellei toisin mainita. AKAA: Ryödintie 18, / Sirpa Halminen. Jumalanpalvelus la klo 11. ESPOO: Soukan Palvelutalo, Soukankaari 7, /Liia Kaitanen. Jumalanpalvelus la klo EVIJÄRVI: Kirkkotie 47, /Jyrki Kero. Raamattutunti la klo 11 ja jumalanpalvelus la klo 12. FORSSA-SOMERO: Forssa, Pekolanraitti 8, /Kalle Venäläinen. Jumalanpalvelus la klo Somero,Vanha Härkätie 10, /Kalle Venäläinen. HEINOLA: Taavilankatu 3, /Veikko Leppänen. Raamattutunti ja jumalanpalvelus la klo HELSINKI: Annankatu 7 A, /Sakari Vehkavuori, /Atte Helminen. Jumalanpalvelus la klo 11. Seed International Church: Every Saturday at a.m. Worship Service; /John Delapaz, /Mariel Pilois. Venäjänkielinen seurakunta: Jumalanpalvelus la klo 14, /Liia Kaitanen. HELSINKI: Castréninkatu 12, /Satu Mäkelä, /Terhi Turkka. Jumal anpalvelus la klo HYVINKÄÄ: Seittemänmiehenkatu 3, /Tapani Saarinen. HÄMEENLINNA: Tykistötie 13, /Sirpa Halminen. IISALMI: Satamakatu 5, /Erkki Haapasalo. IMATRA: Jukankatu 7, /Arja Rytkönen. ISOKYRÖ: Paanatie 3, Orismala, /Arja Nurmilahti. Jumalanpalvelus la klo 11. JOENSUU: Suvantokatu 14 (Pelastusarmeijan tilat), / Kaarina Villa. Jumalanpalvelus la klo 10.30, raamatturyhmät klo JYVÄSKYLÄ: Ilmarisenkatu 18, /Ansku Jaakkola. Jumalanpalvelus klo 11. JÄMSÄ: Mäkitie 1, HUOM! tilaisuudet pidetään Jämsänjokilaakson Vapaaseurakunnan tiloissa os. Mottilantie 2 JÄMSÄ Käynti pihan puolelta /Klaus Kalliokoski. JÄRVENPÄÄ: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Puistotie 83, /Mariel Pilois. KAAVI: Kaivotie 10, / Veli Keronen. KAJAANI: Väinämöisenkatu 13, /Antero ja Anneli Lampi. Jumalanpalvelus klo 11. KAUHAJOKI: Hyypäntie 30, /Kalervo Aromäki. Raamattutunti ja jumalanpalvelus la klo KEMI: Meripuistokatu 15, /Kari Nikkarinen. Jumalanpalvelus la klo 11, myös englanninkielinen raamatuntutkistelu. KEMIJÄRVI: Kiertotie 4, /Paavo Hautala. KOKKOLA: Teollisuuskatu 1, /Jyrki Kero. Raamattutunti la klo 11 ja jumalanpalvelus klo 12. KOTKA: Kalervonkatu 1, /Kai Arasola. Jumal anpalvelus la klo KOUVOLA: Väinöläntie 21, /Arja Rytkönen, / Onni Rytkönen. KUOPIO: Toivon Satama, Saastamoisenkatu 10, /Klaus Kalliokoski. Jumalanpalvelus klo KUUSAMO: Kitkantie 37, /Paavo Hautala. Jumalanpalvelus klo 11. LAHTI: Uudenmaankatu 14, /Arja Rytkönen, / Onni Rytkönen. Jumalanpalvelus la klo 10.30, raamattutunti klo LAPPEENRANTA: Raastuvankatu 16, /Timo Flink. LEPPÄVIRTA: Virran Majakka, Itäkalliontie 15. Paikka voi vaihdella, soita p /Jouni Konttinen. LIEKSA: Pielisentie 2 6, /Antero ja Anneli Lampi. LIEKSA: Siilotie 12 A, Mätäsvaara, /Antero ja Anneli Lampi. Jumalanpalvelus la klo 12. LIEVESTUORE: Liepeentie 16, /Ansku Jaakkola. LIPERI: Siikasalmi, Heinävedentie 21, /Veli Keronen. LOHJA: Petsamonrinne 4, /Aimo Launonen. Jumal an pal- velus la klo MIKKELI: Rouhialankatu 2, /Timo Flink. ORIVESI: Koulutie 4 B 12, /Orvo Miettinen. OULU: Tuulimyllynkatu 18, /Juha Mikkonen. Jumalanpalvelus klo 11. PIEKSÄMÄKI: Häyrisentie 22, /Klaus Kalliokoski. PIETARSAARI: Skutnäsgatan 2, /Jonathan Karlsson. Raamattutunti la klo 10, jumalanpalvelus klo PIIKKIÖ: Korvenmäentie 11, /Armo Kuoppakangas. Jumalanpalvelus la klo PIIKKIÖ: Toivonlinna, Toivonlinnantie 630, /Jyrki Vehkavuori. Jumal anpalvelus la klo PORI: Karhunkatu 13, / Kalervo Aromäki. Jumalanpalvelus la klo 11. PORVOO: Pihlajatie 9/Leppätie 2, /Terhi Turkka. Raamattutunti ja jumalanpalvelus la klo 12. RAUMA: Kanavakatu 10, /Aimo Helminen. RIIHIMÄKI: Keskuskatu 3, /Sirpa Halminen. ROVANIEMI: Korkalonkatu 2, /Paavo Hautala. SALO: Helsingintie 14, Atlantis-neuvotteluhuone, /Markku Heinänen. Jumalanpalvelus la klo 11. SAVONLINNA: Tulliportinkatu 1 5, huoneisto 43 (linja-autoasema 3.krs.), /Veli Keronen. Jumalanpalvelus la klo SEINÄJOKI: Kauppaneliö 13, /Taisto Hillberg. Raamattutunti ja jumalanpalvelus la klo 11. SODANKYLÄ: Pikkukirkko, Hampputörmäntie 24, /Kari Nikkarinen. Jumalanpalvelus la klo 11. SUOLAHTI: Siltakatu 1, /Sibrina Kalliokoski. SUONENJOKI: Peltotie 3, /Taneli Pirskanen. TAMPERE: Ketarantie 4, Aitolahti, /Kimmo Ilola. Raamattutunti la klo 10 ja jumalanpalvelus klo 11. TAMPERE: Ilomäentie 5, /Jorma Katainen. Raamattutunti la klo 10 ja jumalanpalvelus klo 11. TERVAJOKI: Olkitie 2, / Arja Nurmilahti. TORNIO: Saarenpäänkatu 18, /Kari Nikkarinen. Jumalanpalvelus la klo 11. TURKU: Betel-kirkko, Yliopistonkatu 29a/Puutarhakatu 8, / Antti Oksanen, /Armo Kuoppakangas. Raamattutunti la klo 10.30, jumalanpalvelus klo VAASA: Asemakatu 22, /Arja Nurmilahti. International Group Every Saturday 2 p.m. Bible Study; /Francis Korkor. VANTAA: Hiekkaharjun nuorisotalo, Leinikkitie 36, /Mervi Salonen. VARKAUS: Linjurikatu 7, /Veli Keronen. VIHTI: Nummela, Sykkivä Sydän, Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Matinsali, Ojakkalantie 2, /Sakari Vehkavuori. VIITASAARI: Rantatie 9, /Taneli Pirskanen. Jumalanpalvelus la klo 11. TUKHOLMA: Suomalainen adventtiseurakunta (Finska Adventkyrkan) Olof Palmes Gata 25, 3. kerros, /Eeva-Liisa Vihermö. Raamattutunti la klo 10, jumalanpalvelus klo Seuraava Nykyajan kuukausinumero ilmestyy 2.5. Radiossa YLE 1 Su 3.3. klo 18. radiojumalanpalvelus Kotkan adventtikirkosta, saarnaa Kai Arasola. La klo 6.15, uusinta klo 7.50 aamuhartaus, Timo Flink Radio Dei Su klo 17 Sana elää. nykyaika 5/ LÄHDE: NYKYAIKA

27 LÄHDE: NYKYAIKA NYKYAIKA on Suomen adventtikirkon hengellinen kuukausilehti. Tilaushinnat: seurakuntanumerot ja kuukausinumerot 102 /92 (kesto), vain kuukausinumerot 57 /52 (kesto). Tilaukset puh Jos Nykyaika tulee sinulle tilaamattasi, se on tilattu lahjaksi. Julkaistaan myös ilmaisena CDääniversiona näkövammaisille.

28

29 29

30 30

31 31

32 32

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä.

Viimeiseksi opetuslapsen huippujutuksi määrittelemme: Riippuvaisuus on vaikeaa, koska emme näe sinua Jumala. Auta meitä löytämään sinut joka päivä. MERKKIEN SELITYKSET: Koko tunnin pääajatus Kinkkinen pähkinä purtavaksi Viisastelijat kertovat joka tunti paljastuvan opetuslapsen huippuominaisuuden Sinun on valittava oikeat vaihtoehdot päästäksesi jatkamaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Paimenen kirje 1.2013. Löydä hengelliset vahvuutesi 6. Jeesuksen tuli kuolla 16. Kesä täynnä mahdollisuuksia

Paimenen kirje 1.2013. Löydä hengelliset vahvuutesi 6. Jeesuksen tuli kuolla 16. Kesä täynnä mahdollisuuksia Paimenen kirje 1.2013 Löydä hengelliset vahvuutesi 6 Jeesuksen tuli kuolla 16 LIBERO PURUS SODALES MAURIS, EU VEHICULA LECTUS VELIT NEC VELIT: Kesä täynnä mahdollisuuksia 23 www.apple.com/iwork JUMALA

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot