Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 5.1.2009 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Kati Kannisto Asko Länsman Kati Eriksen Maria Sofia Aikio Ilmari Tapiola Urho Guttorm, varajäsen Pirjo Länsman-Kiimalainen, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Vieno Länsman, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Kari Guttorm, varajäsen Aulis Nordberg, n puheenjohtaja Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Esko Aikio, tulkki Läsnä x x x x x Poissa x x x x x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 2 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Tapiola ja Ossi Pursiheimo. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Ossi Pursiheimo Ilmari Tapiola PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 3 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi: Työllisyyden edistämistoimikuntien nimeäminen, Kuntapäiväedustajien valinta ja Teknisen toimen vuoden 2008 talousarvion toteutuma. Kati Eriksen esitti, että lisäasiana käsitellään n järjestäytymiskokouksen ajankohta. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan ja Kati Eriksenin esittämillä lisäyksillä hyväksyttiin. Tauko klo

3 Utsjoen kunta 3 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 4 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Heikkinen Ilpo Hakala Matti/ Utsjoki Hyvönen Risto ja Seppo Outakoski (sukulaisluovutus, Keskiteno määräosa 0,495 ha) RN:o 71:15 Jounila Anna-Liisa Lundbom Maija/ Utsjoki suomen valtio Nuorgam Lapin ympäristökeskus Vesala RN:o 41:1 Lahdelma Matti Heilala Asko/ Utsjoki Väätäinen Marko Kirkonkylä (koko kiinteistö) Plantaasi RN:o 21:5 Ruotsalainen Toni Kärkkäinen Niilo ja Päivi/ Utsjoki Suomen valtio, Nuorgam Lapin ympäristökeskus Itäranta (koko kiinteistö) RN:o 41:2 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Tiedoksi: Sodankylän oikeusaputoimisto, Utsjoen sivutoimisto

4 Utsjoen kunta 4 Valtuuston vaalilautakunnan valinta Kh 5 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa vaalilautakunnan vaalin n toimikaudeksi ja määrää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

5 Utsjoen kunta 5 Valtuuston puheenjohtajiston vaali Kh 6 Kuntalain 12 :n mukaan n valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Utsjoen kunnann työjärjestyksen mukaan ssa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi. Ehdotus: esittää lle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa n työjärjestyksen mukaisesti toimikaudelle

6 Utsjoen kunta 6 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 7 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja sama määrä henkilökohtaisia varajäseniä. KuntaL 35 rajaa vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen on, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka on yhteisön neuvottelija tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan n toimikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Lisäksi vaalissa on huomioitava tasa-arvolaki. Toimielimessä tulee olla edustettuna toista sukupuolta vähintään 40 %. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 Utsjoen kunta 7 Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali Kh 8 Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestelyistä ja ohjaa tilintarkastusta sekä valmistelee siihen liittyvät asiat lle. Kuntalain 71 :n mukaan asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintomenettelylain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Utsjoen kunnan tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet tulee nimetä valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi.

8 Utsjoen kunta 8 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 9 Kunnallisvaalilain mukaan n on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista n on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 Utsjoen kunta 9 Elinkeinolautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 10 Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan elinkeinolautakunnassa on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen on, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiö palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan n toimikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee a lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa elinkeinolautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

10 Utsjoen kunta 10 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 11 Perusturvalautakunnassa on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan toimialueena on sosiaalitoimen ja terveydenhuollon asioista päättäminen. KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen on, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiö palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan n toimikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee a lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa perusturvalautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

11 Utsjoen kunta 11 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 12 Sivistyslautakuntaa kuuluu seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Uusi sivistyslautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2005 alusta. KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen on, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiö palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan n toimikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee a lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa sivistyslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

12 Utsjoen kunta 12 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Kh 13 Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan toimialana on rakennustoimi, rakennustarkastus, ympäristönsuojelu sekä palotoimi ja väestönsuojelu. KuntaL 36.1 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen on, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiö palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan n toimikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee a lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa teknisen lautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

13 Utsjoen kunta 13 Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali Kh 14 Käräjäoikeuslain mukaan valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa käräjäoikeuden lautamiesten vaalin n toimikaudeksi. Valittavien lautamiesten määrä on seitsemän jäsentä.

14 Utsjoen kunta 14 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Kh 15 Valtuuston tulee valita neljäksi vuodeksi kerrallaan kuhunkin kuntaan vähintään kuusi uskottua miestä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja heidän vaalikelpoisuudestaan on muutoin voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta on säädetty. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaalin n toimikaudeksi.

15 Utsjoen kunta 15 Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali Kh 16 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan valitsee Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Inarin- Utsjoen, Koillis-Lapin, Ranuan-Posion, Sodankylän ja Rovaniemen kihlakuntien poliisilaitoksista muodostetaan alkaen Lapin poliisilaitos, jolle valitaan yksi Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunta. Lääninhallitus on vahvistanut jäsenten määräksi 15, josta Utsjoen kunnan edustajien osuus on 1. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaalin n toimikaudeksi.

16 Utsjoen kunta 16 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän n jäsenten vaali Kh 17 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien t valitsevat jäseniä kuntayhtymän on siten, että alle 8000 asukkaan kuntien jäsenten lukumäärä on 2 henkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän n toimikausi on n toimikausi. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän n jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin n toimikaudeksi.

17 Utsjoen kunta 17 Lapin liitto edustajan nimeäminen kuntien edustajakokoukseen Kh 18 Lapin Liiton perussopimuksen 6 :n mukaan kuntien edustajakokous valitsee Lapin Liiton n jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajakokoukseen jäsenkunta voi nimetä yhden edustajan alkavaa asukasta kohden. Edustajan sekä varaedustajan on oltava valtuutettuja. Ehdotus: esittää lle valittavaksi edustajan ja hänelle varaedustajan Lapin Liiton edustajakokokoukseen.

18 Utsjoen kunta 18 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymän jäsenen vaali Kh 19 Valtuusto valitsee Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymäon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymän jäsenen ja varajäsenen vaalin n toimikaudeksi.

19 Utsjoen kunta 19 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajien ja varaedustajien vaali Kh 20 Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunta muodostavat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän. Sen ylin päättävä elin on yhtymäkokous, jossa on kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Edustajista toisen tulee olla n puheenjohtaja. Nimityksissä on huomioitava tasaarvonäkökulma sekä varsinaisten edustajien että varajäsenten osalta. Kuntayhtymän hallituksen muodostavat yhtymäkokoukseen valitut edustajat. Työvaliokuntana toimivat jäsenkuntien kunnanjohtajat, jotka valmistelevat päätösehdotukset yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle yhteistyössä kuntayhtymän kehittämispäällikön kanssa. Ehdotus: Valtuusto suorittaa yhtymäkokouksen yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin n toimikaudeksi.

20 Utsjoen kunta 20 Porotalouslain mukaisen suunnittelutoimikunnan jäsenten vaali Kh 21 Porotalouslain 12 :n mukaiseen suunnittelutoimikuntaan kunnan valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan kaksi jäsentä ja heille varamiehet. Kunnann valitsemista jäsenistä tulee toisen ja hänen varamiehensä olla porotalouden harjoittaja. Milloin käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnassa olevaa maata, on kunnann valitsemista jäsenistä toisen ja hänen varamiehensä oltava saamelaissyntyinen. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa porotalouslain mukaisen suunnittelutoimikunnan vaalin n toimikaudeksi.

21 Utsjoen kunta 21 Luontaiselinkeinolain mukaisen suunnittelutoimikunnan jäsenten vaali Kh 22 Luontaiselinkeinolain 19 :n mukaiseen suunnittelutoimikuntaan kunnan valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan kaksi varsinaista jäsentä ja heille varamiehet. Milloin käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnassa olevaa maata, on kunnann valitsemista jäsenistä toisen sekä hänen varamiehensä oltava saamelaissyntyinen. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa luontaiselinkeinolain mukaisen suunnittelutoimikunnan vaalin n toimikaudeksi.

22 Utsjoen kunta 22 Karasjoen, Porsangin ja Utsjoen kuntien välisen kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten vaali Kh 23 Kirjastoautotoimikuntaan on valittu kustakin kunnasta kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ehdotus: esittää lle, että se suorittaa kirjastoauton hoitotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin n toimikaudeksi.

23 Utsjoen kunta 23 Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunnan jäsenten vaali Kh 24 Pohjoiskalottikomitean johdolla on työskennellyt Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunta. Ehdotus: esittää lle, että se määrää Utsjoen edustajien määräksi kolme, joista kaksi on luottamushenkilöä ja yksi viranhaltija. esittää lle, että se suorittaa kahden luottamushenkilön osalta vaalin n toimikaudeksi ja jättää viranhaltijajäsenen valitsemisen kunnanhallituksen tehtäväksi.

24 Utsjoen kunta 24 Edustajan nimeäminen Östra Finnmarks Avfallssällskap ANS:n edustajistoon sekä hallitukseen Kh 25 Utsjoen kunta on mukana otsikossa mainitussa yhtiössä yhdessä seitsemän norjalaisen kunnan kanssa. Kunta on sijoittanut yhtiöön peruspääomana NOK. Ehdotus: esittää lle, että se nimeää edustajan ja hänelle varaedustajan Östra Finnmarks Avfallssällskap ANS:n edustajistoon sekä jäsenen ja hänelle varajäsenen yhtiön hallitukseen n toimikaudeksi.

25 Utsjoen kunta 25 Tiedoksi saatettavat asiat Kh 26 Ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Inarin kunta Lapin liitto - Pöytäkirjan ote: Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - Valtuuston kokouksen pöytäkirja Lapin lääninhallitus/pelastusosasto - Valtionavustuksen hakeminen pelastustoimen kalusto-, järjestelmä- ja kehittämishankkeisiin sekä johtokeskusten kustannuksiin vuodelle Lapin lääninhallitus/poliisiosasto - Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän vahvistaminen Lapin lääninhallitus/sosiaali- ja terveysosasto - Lasten pulkkamäkien ja lapsille tarkoitettujen rinteiden turvallisuus laskettelukeskuksissa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Yhtymän kokouksen pöytäkirja Lapin ympäristökeskus - Kutsu alueidenkäytön ja rakentamisen neuvottelupäivät Torniossa - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös: Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy ja Majamaa Vesa perustettavan yhtiön lukuun Lauerma Jussi - Kiinteistönluovutusilmoituksen korjaus tiloihin Aslakkala RN:o 28:2 ja Mikkola RN:o 28:1 Metsähallitus - Muistio Utsjoen kunnan yhteistyöryhmän kokouksesta Muistio Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmän kokouksesta Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä - Yhtymäkokouksen pöytäkirja Vähemmistövaltuutettu - Saamenkielinen päivähoito/kuljetuskustannukset lisäselvitys Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26 Utsjoen kunta 26 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Työllisyyden edistämistoimikuntien nimittäminen Kh 344 Tasavallan presidentti on antanut Eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1I luvun 2 ja 3 :n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 :n muuttamisesta (HE 165/2008 vp). Lakiesityksessä ehdotetaan, että julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutettaisiin siten, että työvoimatoimikunnat muutettaisiin työllisyyden edistämis-toimikunniksi (te-toimikunniksi). Lait on ehdotettu tulemaan voimaan Oheismateriaalina on kirje toimikunnille esitetyistä tehtävistä, toimikunnan kokoonpanosta ja toiminnasta. Lakiesityksen mukaan te-toimikunta on säännöllisesti (vähintään neljännesvuosittain) kokoontuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtäväalue vastaa TE-toimistoksi muuttuvan työvoimatoimiston tehtäväaluetta. Tetoimikunta seuraa ja ennakoi TE-toimiston toiminta-alueen työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja suunnittelee muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi te-toimikunnalle kuuluu julkiseen työvoimapalveluun ja työvoimapolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Toimikunnassa käsitellään ainakin työllisyysmäärärahojen mitoitukseen ja käyttösuunnitelmaan liittyviä asioita, TE- toimiston toiminnalle asetettuja tulostavoitteita ja tavoitteiden toteumatietoja sekä muita toiminnan vaikuttavuutta ja laatua koskevia tietoja. Lisäksi tetoimikunnilla on tiettyjä työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä. Te-toimikunnalla on mahdollisuus antaa lausuntonsa eri tilanteissa. Te-toimikuntaan nimetään puheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen. Te-toimikunnan puheenjohtajana toimii TE-toimiston johtaja. TE-toimiston toimialueen kunnat nimeävät yhden jäsenen ja varajäsenen, josta kunnat sopivat keskenään. TE-keskus pyytää työvoimatoimistoja, työelämän järjestöjä ja kuntia tekemän esityksen toimikuntaan nimettävistä henkilöistä viimeistään Edustajia nimettäessä pyydetään kiinnittämään huomiota toimikunnan uusiin, aikaisempaa laaja-alaisempiin tehtäviin. Ehdotus: esittää toimikuntaan valittavaksi yhden jäsenen Utsjoelta. Perusteluna kunnanhallitus esittää, että ainoalla saamelaisenemmistöisellä kunnalla tulee olla oma edustaja toimikunnassa. tekee esityksen nimettävästä jäsenestä ja varajäsenestä. Päätös: Esko Härkönen esitti toimikuntaan valittavaksi Veikko Guttorm. Ilmari Tapiola esitti toimikuntaan varalle valittavaksi Aslak-Ilkka Niittyvuopio. Esko Härkösen ja Ilmari Tapiolan esitykset hyväksyttiin../..

27 Utsjoen kunta 27 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Työllisyyden edistämistoimikuntien nimittäminen./.. 27 Kh 27 Ehdotus: muuttaa aiempaa päätöstään siten, että esittää Utsjoelta valittavaksi varajäsenen ko. toimikuntaan. Muutosehdotus: täydentää aiempaa päätöstään siten, että päätös täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että kunta ei muuta aiempaa päätöstään oman edustajan osalta. Ilmari Tapiola ja Kati Eriksen kannattivat puheenjohtajan esitystä. Perusteluina esitettiin, että Utsjoen kunta on ainoa saamelaisenemmistöinen kunta ja kunnassa on runsaasti Norjan puolella työssä käyviä henkilöitä. Kunnanhallituksen saamien tietojen mukaan toimikuntaan ei olla nimeämässä edustajaa Utsjoelta, kunnan erityispiirteiden sekä kuntien tasapuolisuuden vuoksi oma edustaja nähdään toimikunnassa tarpeelliseksi. Siirryttiin käsittelemään 28 Kuntapäiväedustajien valinta ja päätettiin palata tämän pykälän käsittelyyn kokouksessa myöhemmin. päätti, että toimikuntaan nimetään varsinaisiksi jäseniksi Veikko Guttorm ja Maarit K. Pieski ja varajäseniksi Aslak-Ilkka Niittyvuopio ja Rauna Guttorm. Tiedoksi: Lapin TE-keskus, työvoimaosasto, nimetyt jäsenet Siirryttiin käsittelemään 29 Teknisen toimen vuoden 2008 talousarvion toteutuma.

28 Utsjoen kunta 28 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Kuntapäiväedustajien valinta Kh 28 Suomen Kuntaliiton kutsuu kuntapäivät koolle keväällä Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai ) nimeävät edustajat kuntapäiville. Alle 4000:n asukkaan kunnat valitsevat yhden edustajan ja varaedustajan. Ehdotus: esittää lle edustajan ja varaedustajan nimeämisestä kuntapäiville. Tauko klo Palattiin käsittelemään 27 Työllisyyden edistämistoimikuntien nimittäminen.

29 Utsjoen kunta 29 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Teknisen toimen vuoden 2008 talousarvion toteutuma Tekn. ltk 171 Käydään läpi vuoden 2008 talousarvion toteutuma ja investoinnit. Ehdotus: Tekninen lautakunta antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet esittää hallitukselle n hyväksyttäväksi hallintokunnalle varattujen määrärahojen sisäiset siirrot kustannuspaikkojen välillä. Kh 29 Talousarvion menoihin varattu euroa näyttää riittävän, sillä käyttämättä oli euroa, joka riittänee. Kustannuspaikka siirroilla menopuoli saadaan kohdalleen. Tulopuoli jää alijäämäiseksi. Joulukuun loppu näyttää euron alijäämää. Laskutusta on lähinnä vesi-, jätehuolto- ja vuokralaskuina sisällä, mutta niistä tullee vain euroa. Kiinteistöpuolella alijäämä on suurin, euroa. Muut myyntituotot ja muiden rakennusten vuokratulot on arvioitu liian suuriksi. Ne ovat nousseet vuodesta 2007 huomattavasti, mutta ennuste on ollut liian optimistinen. Myös sisäiset vuokrat ovat jääneet alle ennusteen. Jätehuolto näyttää euron alijäämää. Tämä kyllä hieman pienenee, kun laskutuksessa olevat laskut maksetaan. Summa jäänee kuitenkin noin euroa alijäämäiseksi. Vesilaitoksella tulot näyttävät euron alijäämää, mutta tämäkin summa pienenee laskujen kotiuduttua. Investointeihin varattuna oli euroa. Investointeihin käytettiin euroa. Ylitystä tuli kahdessa kohdassa: Karigasniemen koululla euroa ja tilapalvelun korjauksissa euroa. Aluelämpölaitoksen suunnittelua aikaistettiin ja siihen kului euroa. Valmistelijan esitys: esittää n hyväksyttäväksi vuoden 2008 talousarvion toteutumisen tilanteen pohjalta seuraavalla tavalla: 1. Menopuoli näyttää euron ylijäämää, joka riittänee. Hyväksytään syntynyt ylijäämä. 2. Tulopuoli näyttää euron alijäämää, joka arviolta pienenee noin eurolla laskujen kotiuduttua. Hyväksytään syntynyt alijäämä. 3. Investointeihin varatusta eurosta jää käyttämättä euroa. Hyväksytään syntynyt ylijäämä../..

30 Utsjoen kunta 30 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Teknisen toimen vuoden 2008 talousarvion toteutuma./.. 29 Menopuolella suoritetaan seuraavat kustannuspaikkojen väliset siirrot: Paikalle Paikalta Määrä 3100 Ympäristönhuolto 3800 Jätehuolto Tekn toim hall 3400 Isänn palv Liik väyl ja yl al 3210 Ulkoilualueet Kaavoitus 3210 Ulkoilualueet Maa-alueet 3210 Ulkoilualueet Kiinteistöt 3000 Rak valv Ulkoilualueet Isänn palv Palotoimi Öljyvah torj Kiint huolto 3600 Palotoimi Karig vesil 3700 Kk:n vesil Nuorg vesil Investoinneissa suoritetaan seuraavat kustannuspaikkojen väliset siirrot: Hankkeelle Hankkeelta Määrä 2213 Karigasniemen 2219 Korjaamo/huolto koulun liik sos 2215 Al lämpöl suunn 2216 Tk:n saneeraus Tilapalv korj 2207 RT 3:n korj Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen.

31 Utsjoen kunta 31 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Keskusteluasiat Kh 30 päätti yksimielisesti, että n järjestäytymiskokous siirretään yhteensattumien vuoksi pidettäväksi klo alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran klo alkaen.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Valtuusto Aika 25.01.2013 klo 12:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Keskiviikko 23.01.2013 klo 13.00-14.15 Kokouspaikka Savukosken kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Asiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 19 30 Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali

Kunnanhallitus. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 19 30 Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 26.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Ensio Ehtamo Mirja Sorri poissa. Helena Orre Simo Pihala

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Ensio Ehtamo Mirja Sorri poissa. Helena Orre Simo Pihala Viranomainen No 1/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 kello 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 16.1.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 16.1.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Kunnanhallitus 9.1.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.01.2013 klo 10.00-14.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

23 32 23 Sydän Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta toimikaudeksi 2013-2016

23 32 23 Sydän Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta toimikaudeksi 2013-2016 KOKOUSKUTSU 1/2013 Kunnanvaltuusto 16.1.2013 KOKOUSAIKA Torstai 24.1.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Kunnanvaltuuston kokoontumistavan määrääminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19. 1.2009 kello 17.00 18.43 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Saarilan Maatilamatkailutila

Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Saarilan Maatilamatkailutila Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Aika Maanantaina 21. tammikuuta 2013 klo 17.00-18.50 Paikka Saarilan Maatilamatkailutila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Asko Mustonen Veli Haaranen Harri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) Anitta Hakkarainen. (x) (x) (x) (x) (x) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) Anitta Hakkarainen. (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 14.01.2013 1 Kokousaika 14.01.2013 klo 15.00 20.31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 1/2013. KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 1/2013. KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 1/2013 KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 1 Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 35 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 3.2.2009 klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 35 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 3.2.2009 klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 35 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto, valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05

Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 21.1.2013 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013. 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013. 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016... PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013 Käsiteltävät asiat 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016...2 2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KUNNANHALLITUS 15.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KUNNANHALLITUS 15.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA ISO-KÖLLI RN:O 3:93 KOPSAMON KYLÄSSÄ... 2 2 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA TUISKULA RN:O

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 14.01.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus Aika 14.01.2013 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2015 klo 10:00-12:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

13.10.2009 klo 10.00-15.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

13.10.2009 klo 10.00-15.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15 387 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot