Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi"

Transkriptio

1 Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2011

2 Kirjoittajat ja Taitto: Taittotalo PrintOne, Helsinki 2011 Yliopistopaino Helsinki 2011

3 Alkusanat Terveystaloustieteen päivä on vuotuinen seminaaritapahtuma terveydenhuollon asiantuntijoille, päätöksentekijöille, tutkijoille ja muille terveystaloustieteestä kiinnostuneille. Tapahtuman järjestää Terveystaloustieteen Seura yhdessä Svenska handelshögskolanin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tänään terveystaloustieteen päivä täyttää kaksikymmentä vuotta. Päivän teemana on terveydenhuollon rahoituksen vaihtoehdot. Terveyspalvelujen rahoitus- ja järjestämisvastuu jakautuu nykyjärjestelmässä lukuisiin kooltaan pieniin alueellisiin yksiköihin. Hajautetussa rahoitusjärjestelmässä kuntien on vaikea toimia ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Pieniin yksiköihin eriytynyt palvelujärjestelmä heikentää mahdollisuuksia järjestää palvelut tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti sekä potilaan hoidon kannalta mielekkäiksi hoitokokonaisuuksiksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain tavoitteena on tehostaa kunnallisen toiminnan ja palveluiden rakenteita (PARAS-hanke). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa laki edellyttää, että perusterveydenhuollon palvelut ja niihin läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjille. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä parantaa terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuotantoa. Uuden lain avulla pyritään kehittämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä ja palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä mahdollisuuksia saada terveyspalveluja yli kuntarajojen. Terveydenhuollon rahoituksen uudistamista koskevissa malleissa on esitetty rahoituksen ja palvelujen tuottamisen keskittämistä laajemmille terveysalueille, yleistä terveysvakuutusta (Kela), sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja vanhustenhuollon yhdistämistä ja rahoituksen kytkemistä kansallisen tilaaja-rahoittajan hallinnoimaksi (Sitra). Tuoreessa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta käsittelevässä selvityksessä (THL) ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun keskittämistä huomattavasti nykyistä suuremmille alueellisille toimijoille (vähintään asukasta) sekä monikanavaisuudesta luopumista keskittämällä kaikki julkinen rahoitus alueelliselle palvelujen järjestäjälle. Kaikissa ehdotetuissa malleissa korostuu tarve keskittää terveydenhuollon rahoitus ja palvelujen järjestäminen nykyistä laajemmille alueorganisaatioille tai kansalliselle vakuutuslaitokselle. Seminaaripäivän esityksissä luodaan katsaus näihin viime vuosina esillä olleisiin terveydenhuollon rahoitusta koskeviin uudistusehdotuksiin. Tavoitteena on koota yhteen erillisten uudistusmallien esittäjätahot, edistää keskustelua mallien mahdollisista yhtymäkohdista ja niistä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ongelmakohdista, joihin kaivataan pikaisia uudistusratkaisuja. Varsinaisten teemaesitysten lisäksi seminaarissa esitellään monipuolisesti viimeisintä suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Terveystaloustieteen Seura kiittää Terveystaloustieteen päivän valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä ja organisaatioita, erityisesti Congrex Oy:tä, Svenska handelshögskolania ja ta. Lisäksi kiitämme Yrjö Jahnssonin säätiötä tapahtuman taloudellisesta tukemisesta. Terveystaloustieteen päivä järjestetään seuraavan kerran 3. helmikuuta Tervetuloa! Jan Klavus Terveystaloustieteen Seuran sihteeri 3

4 Sisällys Alkusanat Terveystaloustieteen päivä Helsingissä (ohjelma)... 7 Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskeva odotusaika ovatko ennakoidut taloudelliset ohjausvaikutukset toteutuneet? Juha Laine, Klaus Nyblin Viitehintajärjestelmän vaikutukset lääkekustannuksiin - esimerkkeinä klotsapiini ja olantsapiini.. 15 Hanna Koskinen, Hennamari Mikkola, Leena K. Saastamoinen ja Jaana E. Martikainen Rokotusohjelma ja rokotteiden sairausvakuutuskorvaus -vertailua Heini Salo Sairausvakuutuksesta (sv) rahoitetun terveysturvan merkitys terveydenhuollossa tarvitseeko köyhä kunta enemmän sv-rahoitusta kuin rikas? Timo Hujanen, Jussi Tervola, Timo Maljanen ja Hennamari Mikkola Sairausvakuutuksen taksankorotusten vaikutus hammaslääkärien perimiin palkkioihin Timo Maljanen, Merja Komu ja Hennamari Mikkola Kela-korvausten merkitys yksityisten terveyspalveluiden käytössä Ulla Tuominen, Heikki Hiilamo, Liisa Dadi, Hennamari Mikkola Mikä selittää yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten vaihtelua lisäävätkö vai vähentävätkö kuntien terveydenhuoltomenot niitä? Jussi Tervola, Timo Maljanen, Hennamari Mikkola Voidaanko tilaajan ja tuottajan toiminnan eriyttämisellä parantaa toiminnan tehokkuutta alustavia havaintoja haastatteluista Maijaliisa Junnila, Liina-Kaisa Tynkkynen, Sami Fredriksson, Tuomas Aho, Ilmo Keskimäki, Juhani Lehto, Miika Linna, Sari Miettinen Ikääntyneiden kuntoutuksen kustannusvaikuttavuus Sari Kehusmaa, Ilona Autti-Rämö, Pekka Rissanen Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju - Teija Mikkola - Tuomas Mänttäri - Tero Tyni - Maija Valta Riippuvatko kuntien perusterveydenhuollon käyttö ja kustannukset erikoissairaanhoidon hinnoista? Hannu Valtonen, Ismo Linnosmaa, Eila Kankaanpää Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyödykkeinä vai tulonsiirtoina? Ismo Linnosmaa, Hannu Tanninen Kansallisesti yhtenäisten erikoissairaanhoidon hoitotyön henkilöstöhallinnan vuodeosastojen tunnuslukujen kehittäminen Pitkäaho Taina, Karjalainen Senja, Saarinen Jari, Tervo-Heikkinen Tarja The link between health care systems and financing: evaluation of payment systems in OECD countries Eero Siljander Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen sairaala-apteekkiin Jaakko Asikainen ja Jouni Asikainen 5

5 Terveystaloustieteen päivä Helsingissä Aika: Perjantai klo (ilmoittautuminen ) Paikka: Svenska handelshögskolan, Runeberginkatu 10, Helsinki Järjestäjät: Terveystaloustieteen Seura ry,, Svenska handelshögskolan Terveydenhuollon rahoituksen vaihtoehdot Ilmoittautuminen Svenska handelshögskolanin aulassa (Runeberginkatu 10) Tilaisuuden avaus Terveystaloustieteen Seuran pj, Maj-Britt Hedvall, Svenska handelshögsklolan Terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, ongelmat ja kehittämistarpeet Markku Pekurinen, tutkimusprofessori, THL Kelan malli terveydenhuollon rahoituksen järjestämiseksi Mikael Forss, johtaja, KELA Kahvi Sitran malli terveydenhuollon rahoitus- ja ohjausjärjestelmäksi Aki Kangasharju, tutkimusprofessori, VATT Terveydenhuollon alueellinen rahoitusmalli Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yleiskeskustelu aiheesta Lounas (omatoiminen lounas lähiseudun ravintoloissa) Iltapäivän ohjelma seuraavalla sivulla 7

6 Sessio A (Auditorium Aulan) Puheenjohtaja: Eero Linnakko Juha Laine, Klaus Nyblin Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskeva odotusaika ovatko ennakoidut taloudelliset ohjausvaikutukset toteutuneet? Hanna Koskinen, Hennamari Mikkola, Leena K. Saastamoinen, Jaana E. Martikainen Viitehintajärjestelmän vaikutukset lääkekustannuksiin esimerkkeinä klotsapiini ja olantsapiini Heini Salo Rokotusohjelma ja rokotteiden sairausvakuutuskorvaus vertailua Kahvi Puheenjohtaja: Urpo Kiiskinen Timo Hujanen, Jussi Tervola, Timo Maljanen, Hennamari Mikkola Sairausvakuutuksesta (sv) rahoitetun terveysturvan merkitys terveydenhuollossa tarvitseeko köyhä kunta enemmän sv-rahoitusta kuin rikas? Timo Maljanen, Merja Komu, Hennamari Mikkola Sairausvakuutuksen taksakorotuksen vaikutus hammaslääkärien perimiin palkkioihin Ulla Tuominen, Heikki Hiilamo, Liisa Dadi, Hennamari Mikkola Kela-korvausten merkitys yksityisten terveyspalvelujen käytössä Jussi Tervola, Timo Maljanen, Hennamari Mikkola Mikä selittää yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten vaihtelua lisäävätkö vai vähentävätkö kuntien terveydenhuoltomenot niitä? Viinibuffet 8

7 Sessio B (Auditorium Maximum) Puheenjohtaja: Jan Klavus Maijaliisa Junnila, Liina-Kaisa Tynkkynen, Sami Fredriksson, Tuomas Aho, Ilmo Keskimäki, Juhani Lehto, Miika Linna, Sari Miettinen Voidaanko tilaajan ja tuottajan eriyttämisellä parantaa toiminnan tehokkuutta alustavia havaintoja haastatteluista Sari Kehusmaa, Ilona Autti-Rämö, Pekka Rissanen Ikääntyneiden kuntoutuksen kustannusvaikuttavuus Aki Kangasharju, Teija Mikkola, Tuomas Mänttäri, Tero Tyni, Maija Valta Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Kahvi Puheenjohtaja: Kaisa Taipale Hannu Valtonen, Ismo Linnosmaa, Eila Kankaanpää Riippuvatko kuntien perusterveydenhuollon käyttö ja kustannukset erikoissairaanhoidon hinnoista? Ismo Linnosmaa, Hannu Tanninen Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyödykkeinä vain tulonsiirtoina? Taina Pitkäaho, Senja Karjalainen, Jari Saarinen, Tarja Tervo-Heikkinen Kansallisesti yhtenäisten erikoissairaanhoidon hoitotyön henkilöstöhallinnan ja vuodeosastojen tunnuslukujen kehittäminen Eero Siljander The link between health care systems and financing: evaluation of payment systems in OECD countries Jaakko Asikainen, Jouni Asikainen Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen sairaala-apteekkiin Viinibuffet 9

8 Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskeva odotusaika ovatko ennakoidut taloudelliset ohjausvaikutukset toteutuneet? Juha Laine, FT, terveystalouspäällikkö, Pfizer Oy Klaus Nyblin, OTM, osakas, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Lääkekorvausjärjestelmän tehtävä ja lääkemarkkinoiden sääntely Lääkekorvausjärjestelmä on osa verorahoitteista vakuutusjärjestelmää. Lääkekorvausjärjestelmän yleinen tehtävä on ilmaistu sairausvakuutuslain (1224/2004, SVL) 1 luvun 1 :ssä, jonka mukaan potilaiden (vakuutettujen) oikeus korvaukseen tarpeellisista sairauden hoidon aiheuttamista kustannuksista turvataan siten kuin SVL:ssa tarkemmin säädetään. Lääkekorvausjärjestelmää koskevassa sääntelyssä keskiössä ovat potilaiden taloudelliset oikeudet, mutta järjestelmän taustaperusteluihin on erityisesti 1990-luvun loppupuolelta lähtien tullut voimakkaasti mukaan myös yleinen pyrkimys ohjata lääkekulutusta ns. rationaalisen lääkehoidon suuntaan. Lääkekorvaukset jakautuvat peruskorvauksiin (42 %) ja erityiskorvauksiin (72 tai 100 %, viimeksi mainitussa potilaalla 3 euron lääkekohtainen omavastuuosuus). Potilaiden taloudellisena turvana on lisäksi lääkekustannusten vuotuinen omavastuuraja (maksukatto). Vuonna 2010 raja oli 672,70 euroa. Sen tarkoituksena on keventää lääkkeistä potilaille aiheutuvaa kustannustaakkaa poikkeuksellisissa tapauksissa, esimerkiksi harvinaisten sairauksien tai erityisen kalliiden lääkehoitojen yhteydessä. Erityiskorvattavuuden kahden vuoden odotusaika sääntelykeinona Lääkekorvausjärjestelmä on 1960-luvulta lähtien sisältänyt jaon matalammin ja korkeammin korvattaviin lääkkeisiin. Alun perin tarkoitus oli, että peruskorvattavat lääkkeet muodostaisivat maksettavien korvausten rungon, jota erityiskorvattavat lääkkeet täydentäisivät. Jo 1970-luvun puolivälissä potilaille maksettujen erityiskorvausten arvo kuitenkin ylitti peruskorvausten arvon. Tämä suunta on myöhemmin edelleen vahvistunut. Vuoden 1998 alusta voimaan tulleella aikaisemman sairausvakuutuslain (364/1963) muutoksella (laki 1133/1997) lääkkeiden erityiskorvattavaksi hyväksymisen lähtökohtaiseksi edellytykseksi säädettiin kahden vuoden odotusaika. Sama sääntely on säilynyt myös nykyisin voimassa olevassa SVL:ssa (6 luvun 9 :n 3 momentti). Pääsääntö on, että lääkevalmiste voidaan hyväksyä erityiskorvattavaksi vasta sen oltua peruskorvattuna vähintään kaksi vuotta. Lainsäädännön perustelujen (ks. erityisesti hallituksen esitys 175/1997) mukaan lähtökohtaisesti noin kahden vuoden kuluessa saadaan riittävän selvä käsitys lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta, joka on edellytys erityiskorvattavuuden myöntämiselle. Myös muissa Euroopan unionin maissa on käytössä ohjauskeinoja uusien lääkkeiden korvattavaksi hyväksymisen aiheuttamien kustannusten hallitsemiseksi, mutta edellä mainittu korkeampaa korvattavuutta koskeva lähtökohtainen kahden vuoden odotusaika on käytössä vain Suomessa. Odotusajan sisällyttämistä lakiin on perusteltu hallituksen esityksessä 175/1997 erityisesti seuraavilla näkökohdilla, jotka tuovat esiin sääntelyn taloudelliset tavoitteet: Uudet lääkkeet ovat useimmiten kalliimpia kuin kauemmin markkinoilla olleet. Jos lääke pääsee liian nopeasti erityiskorvattavaksi, tämä madaltaa kynnystä hankkia kyseistä lääkettä, mikä saattaa johtaa siihen, että lääke otetaan käyttöön tarpeettoman laajasti. 11

9 Korvausjärjestelmällä yleensä ja myös erityiskorvattavuuden lähtökohtaisella kahden vuoden odotusajalla voidaan ohjata lääkkeiden käyttöä kustannustehokkaaseen suuntaan, jolloin vältetään tarpeetonta lääkekustannusten kasvua. Lääkkeen todelliset hyödyt ja haitat selviävät yleensä vasta useamman vuoden käytön jälkeen. Kilpailuvirasto on vuosina 2002 ja 2003 arvostellut erityiskorvattavuutta koskevaa sääntelyä kilpailua vääristäväksi. Kilpailuviraston mukaan erityiskorvattavuuden saamista koskeva kahden vuoden lähtökohtainen viive johtaa siihen, että vielä odotusajalla olevaa lääkettä voidaan Suomessa enimmilläänkin myydä vain vähäisiä määriä, jolloin ei asiallisesti voi syntyä ainakaan Suomessa sellaista lisäkokemusta, johon laissa viitataan. Kysymys on Kilpailuviraston mielestä eräänlaisesta vapaamatkustuksesta ulkomaisilla tiedoilla. Kilpailuviraston mukaan erityiskorvattavuutta koskeva odotusaika heikentää yritysten kannustimia tuoda uusia lääkkeitä Suomen markkinoille ja asiallisesti rajoittaa lääkkeiden valinnan mahdollisuuksia juuri vakavimpien sairauksien hoidossa. (Ks. Kilpailuvirasto aloitteet ja lausunnot) Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut testata niiden taloudellisten oletusten paikkaansa pitävyyttä, joiden varaan sääntely on aikanaan rakennettu, ja kuvata erityiskorvattavuuden aikaansaamia vaikutuksia lääkemarkkinoiden toimintaan. Tutkimusaineisto ja menetelmät Valmisteiden myyntitiedot on koottu kvartaaleittain SLD-tietokannasta niistä valmisteista, joille on vuosien aikana myönnetty erityiskorvattavuus. Kunkin terapiaryhmän kasvu arvioitiin ATC4-ryhmän kokonaismyynnin perusteella vastaavina vuosina. Käytetyt myyntitiedot ovat tukkumyyntiä apteekeille ja volyymimyyntiä (myytyjä pakkauksia). Aineistoon otettiin mukaan valmisteet, jotka olivat saaneet erityiskorvattavuuden odotusajan jälkeen ja joiden erityiskorvattavuus oli tullut voimaan ennen vuoden 2009 viimeistä vuosineljännestä. Valmisteista vain viisi kuului alemman (72 %) erityiskorvattavuuden ryhmään. Valmisteista noin 75 prosenttia kuului ATC-luokkiin A, L ja N. Menetelminä käytettiin paneeliaineiston (n=37, t=32) analysoimiseen soveltuvaa regressiomallia. Tulokset Tutkimusaineistossa mukana olleiden valmisteiden käytöstä aiheutuvat potilaskohtaiset vuosikustannukset vähittäismyyntihinnoin olivat keskimäärin ja mediaani 650, kun kustannukset arvioitiin myydyimmän pakkauksen ja pääkäyttöaiheen mukaan. Valmisteista noin puolet oli sellaisia, joiden kohdalla maksukatto ylittyy hoitovuoden aikana. Paneelimallin mukaan erityiskorvattavuuden voimaantulo lisää myytyjen pakkausten määrää. Erityiskorvattavan valmisteen myynti on kuitenkin kasvanut yhtäaikaisesti saman ATC4-ryhmän muiden valmisteiden kanssa. 12

10 Taulukko 1. Paneelimallin tulokset Kerroin T-arvo p-arvo Ajanjakso erityiskorvattavuuden 0,06 20,53 0,000 jälkeen ATC-4 myynti 0,12 2,36 0,019 Vakio 5,06 9,96 0,000 Selitysaste 85,2 Selittävien muuttujien osuus 33,2 Hausmanin testi 12,29 0,002 Laskimme myös kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet, jos kaikki vuosien aikana erityiskorvattavuuden odotusajan jälkeen saaneet valmisteet olisivat saaneet erityiskorvattavuuden kaksi vuotta aiemmin. Keskimäärin tämä olisi aiheuttanut noin 20 M lisäkustannukset vuosittain vuosien aikana vähittäismyyntihinnoin laskettuna. Vuosina lisäkustannukset olivat vastaavasti vuosittain noin 14 M. Laskelma on kuvaileva ja staattinen, eikä siinä ole otettu huomioon hintojen tai markkinaosuuksien muutoksia. Vuosien aikana yhdeksän valmistetta on vedetty pois markkinoilta haittavaikutusten vuoksi (ks. Fimean Tiedotteet terveydenhuollon ammattilaisille). Näistä kaksi, joissa molemmissa oli samaa vaikuttavaa ainetta, sisältyivät tässä tutkimuksessa mukana olleisiin valmisteisiin. Kävimme myös läpi yleisimmät haittavaikutusilmoitukset vuosina (ks. Tabu ). Ilmoituksia haittavaikutuksista oli tehty tutkimuksessa mukana olleista valmisteista varsin vähän. Tutkimusta jatketaan edelleen tutkimusaineiston täydentyessä. Pohdinta Lääkevalmisteen siirtyminen peruskorvattavuudesta erityiskorvattavuuteen lisää odotettavasti myyntiä. Erityiskorvattavien valmisteiden myynnin kasvun ohella myös muiden samaan ATC4- ryhmään kuuluvien valmisteiden myynti on kasvanut. Erityiskorvattavuus ei kaikissa tilanteissa välttämättä johda siihen, että lääkekäyttö siirtyisi erittäin voimakkaasti muista lääkkeistä ko. erityiskorvattavan lääkkeen käyttöön. Aineistosta myös havaitaan, että useissa tapauksissa valmisteen myynti on lähtenyt kasvuun jo peruskorvattavuuden aikana, mutta kulmakerroin jyrkkenee erityiskorvattavuuden myötä. Odotusajalla pyritään ohjaamaan lääkevalintoja edullisiin valmisteisiin, jolloin vältetään tarpeetonta lääkekustannusten kasvua. Nykyinen hintojen sääntelyjärjestelmä johtaa kuitenkin usein lähelle tasahinnoittelua, jos vertailuvalmisteet katsotaan terapeuttisiksi substituuteiksi tai jos kyseessä on toinen tai kolmas uusi lääkeaine samassa terapeuttisessa ryhmässä. On myös mahdollista, että tasahinnoittelun peruste määräytyy ryhmän uusimman lääkevalmisteen mukaan. Tällöin yhteiskunta käytännössä arvottaa ko. lääkkeet samanarvoisiksi hoidollisen ja taloudellisen arvon suhteen (ml. taloudelliset vaikutukset ja haitta-hyöty suhteen). Tällaisissa erityistapauksissa erityiskorvattavuuden odotusaika on sisällöllisesti ongelmallinen ja voi myös pahimmillaan vääristää markkinoiden toimintaa. Korvattavuustason ajallisen sääntelyn sijaan voisikin olla perustellumpaa painottaa lääkkeen budjettivaikutusta ja hoidolliseen ja taloudelliseen arvoon liittyvän epävarmuuden merkityksen arviointia. Jos lääkkeen budjettivaikutus arvioidaan pieneksi ja hoidollinen arvo myönteiseksi, sääntely nimenomaan erityiskorvattavuuden odotusajan avulla saattaa olla liian suoraviivaista. Eräitä vain peruskorvattavuuteen oikeutettuja lääkkeitä myydään elinkaaren kaikissa vaiheissa 13

11 enemmän kuin monia erityiskorvattavia lääkkeitä. Lisäksi maksukatto johtaa siihen, että usean yksikkökustannuksiltaan korkean peruskorvattavan tai alemman erityiskorvausluokan lääkkeen todellinen korvaustaso nousee lähellä 100 prosenttia. Haitta-hyöty -suhteeseen liittyvä epävarmuus koskee kaikkia lääkehoitoja. Odotusaika koskee kuitenkin vain korvattavia lääkkeitä. Muihin terveydenhuollon menetelmiin, kuten uusiin sairaalalääkkeisiin tai lasten rokotusohjelman rokotteisiin, ei sovelleta kahden vuoden odotusajan tyyppistä sääntelyä nimenomaan haittariskien hallitsemiseksi. Jos erityiskorvattavuudella ei ole merkittäviä budjettivaikutuksia tai lääkettä käyttävien potilaiden lukumäärä on vähäinen, yhteiskunnan riski huonon tuotteen käyttöönotosta on pieni. Suurin riski on aina potilaalla ja lääkeyrityksellä, mutta erityiskorvattavuuden rajoittaminen ei liene tehokkain keino suojata potilasta (tai yritystä) tältä riskiltä. Lääkkeiden vetäminen pois markkinoilta on suhteellisen harvinaista, sillä markkinoillaolon aikana tutkimus- ja tuotekehitysprojektin onnistumistodennäköisyys on jo noin prosenttia. Esimerkiksi faasi III -vaiheessa todennäköisyys on vain 60 prosenttia (Hermans & Kulvik 2009). Odotusajan käyttäminen sairasvakuutuksesta erityiskorvattavien valmisteiden haittariskien minimoimiseen vaikuttaa tutkimusaineiston perusteella tehottomalta. Yhteenvetona voidaan todeta, että erityiskorvattavuuden odotusaika ei ole todennäköisesti täsmällisin tai ainakaan oikeudenmukaisin keino saavuttaa kaikkia vuonna 1997 asetettuja tavoitteita. Odotusaika hillitsee kustannuksia ja kysyntää, mutta ei ole selvää, että se merkitsee nimenomaan tarpeettoman kysynnän hillitsemistä, tarpeettomien lääkekustannusten kasvun välttämistä tai kustannusvaikuttavan lääkehoidon turvaamista. Odotusajan käyttäminen korvattavien lääkkeiden haittariskien hallitsemiseen ei myöskään ole yhdenmukainen suhteessa sairaalassa annosteltaviin lääkkeisiin tai rokotteisiin. Odotusaikaan liittyvien kilpailullisten (ks. Virtanen 2010) ja sisällöllisten ongelmien vuoksi tavoitellut ohjausvaikutukset tulisi pyrkiä saavuttamaan ensisijaisesti muita ohjauskeinoja käyttäen, jotka ottaisivat paremmin huomioon kunkin valmisteen ja sairauden erityispiirteet. Päätöksenteossa ja epävarmuuden arvioinnissa voitaisiin painottaa esimerkiksi kustannusvaikuttavuusarviointia ja tarvittaessa kohdentaa hoito siitä eniten hyötyville potilasryhmille. Yhdellä sääntelykeinolla ei tulisi olla monta erilaista tavoitetta, koska tällöin sääntelyn tuloksellisuuden arviointi on hankalaa ja yhteisvaikutukset muiden sääntelykeinojen kanssa voivat olla vaikeasti ennakoitavissa. Lähteet Fimean tiedotteet terveydenhuollon ammattilaisille, Haettu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 175/1997 vp). Hermans R & Kulvik M. Risk and return of stringently regulated drug development. Teoksessa Hermans ym. (edit.) Medical Innovation and government intervention; ETLA B 236, Kilpailuvirasto. Aloitteet ja lausunnot, ja , Haettu Tabu-lehdet vuosilta , Haettu Virtanen M. Kilpailuneutraliteetti ja lääke- ja terveydenhuollon kehitys. Teoksessa Lääkkeistä terveyttä? Lääketietokeskus 2010, Helsinki, s

12 Viitehintajärjestelmän vaikutukset lääkekustannuksiin - Esimerkkeinä klotsapiini ja olantsapiini Hanna Koskinen, Hennamari Mikkola, Leena K. Saastamoinen ja Jaana E. Martikainen Kela, tutkimusosasto Johdanto Lääkekustannukset ovat kasvaneet nopeasti lähes kaikissa länsimaissa, mikä on johtanut useiden eri kustannuskasvua hillitsevien menetelmien käyttöönottoon. Pohjimmiltaan lääkkeiden kustannuskasvun hillintään tähtäävissä toimenpiteissä on kyse pyrkimyksestä vaikuttaa lääkkeiden kysyntään ja tarjontaan. Viitehinnoittelu on kansainvälisesti paljon käytetty menetelmä lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi. Viitehintajärjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Saksassa vuonna 1989, ja se tai sitä vastaava järjestelmä on tällä hetkellä käytössä 18 Euroopan unionin jäsenmaan lisäksi muun muassa Islannissa, Norjassa, Kanadassa ja Australiassa (Danzon 2004; HE 100/2008). Viitehintajärjestelmissä on maakohtaisia eroja, mutta periaatteena on lääkkeiden jakaminen ryhmiin ja ryhmien korvauksen perusteena olevan hinnan, eli viitehinnan, asettaminen. Viitehintaryhmät voivat koostua valmisteista, jotka sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta, kuuluvat samaan lääkeryhmään tai joita käytetään samaan käyttöaiheeseen. Ryhmille määritellään viitehinta, joka voi perustua esimerkiksi ryhmän edullisimman valmisteen hintaan tai ryhmän kaikkien valmisteiden keskihintaan. Viitehintajärjestelmällä pyritään edistämään lääkevalmistajien välistä hintakilpailua sekä rationaalista lääkkeiden käyttöä. Järjestelmää on kritisoitu. On muun muassa esitetty, että sillä ei pyritä lääkkeiden kokonaiskustannusten kasvun hillintään, vaan tavoitteena on kolmantena osapuolena toimivan maksajan kustannustaakan vähentäminen (Lopez-Casasnovas & Puig-Junoy 2000). Järjestelmä toimii kuitenkin myös asiakkaiden edunvalvojana, koska se edistää hintakilpailua epätäydellisesti toimivilla lääkemarkkinoilla (de Vos 1996). Viime vuosikymmeninä Suomessa on toteutettu useita eri lääkekustannusten kasvun hillintään tähdänneitä toimenpiteitä. Tuorein uudistus tapahtui , jolloin otettiin käyttöön vaikuttavan aineen mukaiseen ryhmittelyyn perustuva niin sanottu geneerinen viitehintajärjestelmä. Siinä viitehintaryhmät muodostetaan valmisteista, joilla on sama vaikuttava aine, vahvuus ja annostelumuoto sekä läheisesti toisiaan vastaavat pakkauskoot. Ryhmän viitehinta lasketaan edullisimman ryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta, johon lisätään 1,50 euroa, jos valmisteen hinta on alle 40 euroa, ja muissa tapauksissa 2 euroa. Sairausvakuutus korvaa asiakkaalle korkeintaan viitehinnan perusteella lasketun osan kustannuksesta. Jos asiakas kieltää viitehintaa kalliimman lääkkeen vaihdon, joutuu hän maksamaan viitehinnan ylittävän osuuden itse. Lääkärin kieltäessä vaihdon lääketieteellisestä tai hoidollisesta syystä, asiakas saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Samaan aikaan viitehintajärjestelmän käyttöönoton kanssa lääkevaihtoon sisällytettiin analogiamenetelmäpatentilla suojatut valmisteet. Lääkevaihdon piiriin tuli täten 11 uutta lääkeainetta tai lääkeaineiden yhdistelmää. (Haula ym. 2010) Tässä tutkimuksessa arvioidaan viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon laajentamisen vaikutuksia psykoosilääkkeiden klotsapiinin ja olantsapiinin kustannuksiin. Näistä klotsapiini tuli lääkevaihtoon jo ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa ja olantsapiini sisällytettiin lääkevaihtoon viitehintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Vertailuvalmisteena käytetään psykoosilääke aripipratsolia, joka ei kuulu lääkevaihtoon eikä viitehintajärjestelmään (taulukko 1). Selitettävänä kustannusmuuttujana tutkimuksessa käytetään vuorokausiannoksen kustannusta, jolloin myös mahdolliset kulutuksen muutokset tulevat huomioiduksi. 15

13 Taulukko 1. Tutkimuslääkkeiden myyntilupa, kauppaantulo, korvattavuus ja lääkevaihdon sekä viitehinnoittelun käyttöönotto. Myyntilupa Kauppaan Korvattavuus Erityiskorvattava Lääkevaihto Viitehinta Klotsapiini /1/2006 4/1/2009 Olantsapiini /1/2009 4/1/2009 Aripipratsoli ei ei Psykoosilääkkeiden kustannukset kasvoivat viitehintajärjestelmän käyttöönottoa edeltävänä kymmenenä vuotena nopeasti. Tutkimuksessa, jossa psykoosilääkkeiden kustannuskehitystä selitettiin neljällä eri tekijällä; väestönkasvulla, lääkitystä saavien potilaiden lukumäärällä, lääkkeen vuorokausiannoksien määrällä sekä vuorokausiannoksien kustannuksella, kasvu osoittautui johtuvan lähes yksinomaan vuorokausiannoksen kustannuksen kasvusta eli uusien, aikaisempaa kalliimpien lääkkeiden käyttöönotosta (Koskinen ym. 2009). Taulukossa 2 esitellään tutkimuslääkkeiden ja kaikkien sairausvakuutuksesta korvattujen lääkkeiden kustannukset, korvaukset ja korvauksia saaneiden määrät vuonna 2008, ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa. Taulukko 2. Vuonna 2008 sairausvakutuuksesta korvattujen lääkeostojen kokonaiskustannukset, maksetut korvaukset ja korvauksen saajat. Kokonaiskustannukset ( ) Korvaukset ( ) Korvauksen saajat Kaikki lääkkeet Kaikki psykoosilääkkeet Klotsapiini Olantsapiini Aripipratsoli Aineisto ja menetelmät Kelan reseptitiedostosta poimittiin kaikki klotsapiinin (N05AH02), olantsapiinin (N05AH03) ja aripipratsolin (N05AX12) ostot ajanjaksolla Aineisto sisältää tiedot oston kokonaiskustannuksista ja maksetuista korvauksista, valmisteen anatomis-terapeuttis-kemiallisesta (ATC) -luokasta ja kauppanimestä, mahdollisesta valmisteen vaihdon kiellosta ja sen syystä, sekä oston sisältämästä määriteltyjen vuorokausiannosten (Defined Daily Dose, DDD) määrästä. Tutkimusaineisto ei sisällä tietoa määrätyistä vuorokausiannoksista, joten keskimääräisenä vuorokausiannoksena käytettiin kunkin lääkeaineen DDD-annosta. DDD on Maailman terveysjärjestön kehittämä lääkkeiden kulutuksen tilastointiin tarkoitettu mittayksikkö, joka määrittelee valmisteen tyypillisen vuorokausiannoksen aikuisilla lääkkeen tärkeimmässä käyttöaiheessa (WHO 2010). DDD-järjestelmä on kansainvälisesti hyväksytty ja käytetty. DDD-annosten on todettu (Nosè ym. 2008) soveltuvan hyvin psykoosilääkkeiden kulutuksen tutkimukseen. Tutkimuslääkkeiden vuorokausiannoksen kustannuksen tasossa ja trendissä viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen tapahtuneita muutoksia analysoitiin keskeytetyn aikasarjan asetelmalla segmentoidun regressioanalyysin avulla (Wagner ym. 2002). Tutkimusaineisto mahdollisti klotsapiinin ja olantsapiinin vuorokausiannosten kustannusten seurannan 39 kuukautta ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa ja 12 kuukautta sen jälkeen. 16

14 Klotsapiinin ja olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannuksen analysoinnissa käytettiin seuraavaa lineaarista regressiomallia: Y t = β 0 + β 1 x aika + β 2 x interventio + β 3 x aika intervention jälkeen. Y t on tutkimuslääkkeen vuorokausiannoksen kustannus kuukautena t; aika on jatkuva muuttuja, joka ilmaisee aikaa kuukausina seurannan alusta; interventio on indikaattori ajalle t, ja saa arvon 0 ennen järjestelmämuutosta (lääkevaihdon ja/tai viitehintajärjestelmän käyttöönotto) ja arvon 1 järjestelmämuutoksen jälkeen; aika intervention jälkeen, saa arvon 0 ennen järjestelmämuutosta ja ilmaisee aikaa kuukausina, järjestelmämuutoksesta alkaen jatkuvana muuttujana; β 0 ilmaisee kuukausittaisen vuorokausiannoksen kustannuksen lähtötason; β 1 ilmaisee vuorokausiannoksen kustannuksen kuukausittaisen muutoksen ennen järjestelmämuutosta; β 2 ilmaisee vuorokausiannoksen kustannuksen tason muutoksen välittömästi järjestelmämuutoksen jälkeen; β 3 ilmaisee vuorokausiannoksen kustannuksen kuukausittaisen suunnanmuutoksen järjestelmämuutoksen jälkeen verrattuna kuukausittaiseen muutokseen ennen järjestelmämuutosta; Malleille suoritettiin testit koskien autokorrelaatiota, normaalisuutta ja heteroskedastisuutta. Aineistossa esiintyvää autokorrelaatiota korjattiin käyttäen suurimman uskottavuuden menetelmää. Tilastolliset analyysit tehtiin SAS-tilasto-ohjelman versiolla 9.1. Alustavat tulokset Tutkimuksessa käytetty malli selitti hyvin klotsapiinin ja olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannuksen kehitystä tarkastelu-ajanjaksolla. Molempien mallien selitysaste oli korkea. Klotsapiinin vuorokausiannoksen kustannustaso oli lähtötilanteessa noin 2,30 euroa (kuvio 1). Kustannuksen trendi oli laskeva ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa, mutta tämä trendimuutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Välittömästi viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen klotsapiinin vuorokausiannoksen kustannus aleni 0,49 euroa. Myös viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen kustannuksen trendi oli laskeva, mutta lasku ei edelleenkään ollut tilastollisesti merkitsevä. Seuranta-ajan lopussa klotsapiinin vuorokausiannoksen kustannus oli mallin perusteella laskenut noin 1,50 euroon, kun se ilman viitehintajärjestelmän käyttöönottoa olisi mallin mukaan ollut noin 2,14 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden kuluttua viitehintajärjestelmän käyttöönotosta klotsapiinin kustannukset olivat noin 70 prosenttia siitä, mitä ne olisivat olleet ilman viitehintajärjestelmän käyttöönottoa. Olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannuksen lähtötaso oli 4,92 euroa, ja taso aleni jonkin verran jo ennen viitehintajärjestelmää (kuvio 1). Viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannus aleni välittömästi 1,72 euroa ja trendin lasku nopeutui. Mallin perusteella voidaan laskea olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannuksen laskeneen seuranta-ajan päättyessä noin 1,57 euroon, kun se olisi ilman järjestelmämuutosta ollut noin 4,64 euroa. Näin ollen vuoden kuluttua viitehintajärjestelmän käyttöönotosta olantsapiinin kustannukset olivat noin 34 prosenttia siitä, mitä ne olisivat olleet ilman viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon käyttöönottoa. Vertailuvalmiste aripipratsolin vuorokausiannoksen kustannus pysyi tarkastelujakson vakaana (kuvio 1). 17

15 Klotsapiini Olantsapiini Aripipratsoli 6,00 Viitehintajärjestelmä 5,00 4,00 Euroa 3,00 2,00 1,00 0,00 Kuvio 1. Klotsapiinin, olantsapiinin ja aripipratsolina vuorokausiannoksen keskimääräinen kustannus Pohdinta Tutkimus osoitti, että viitehintajärjestelmän käyttöönotto pienensi tilastollisesti merkitsevästi sekä klotsapiinin että olantsapiinin vuorokausiannoksen kustannusta. Muutosten voimakkuus oli lääkeaineilla kuitenkin erilainen. Viitehintajärjestelmä alensi klotsapiinin kustannuksia huomattavasti maltillisemmin kuin olantsapiinin kustannuksia eikä klotsapiinin hinta juurikaan enää alentunut välittömän muutoksen jälkeen. Olantsapiinin kustannukset laskivat heti viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen klotsapiinin kustannuksia enemmän ja kustannusten lasku jatkui koko tarkasteluajan. Ero selittynee paljolti valmisteiden erilaisella markkinoillaoloajalla ja käyttäjämäärällä. Klotsapiini on jo kauan käytössä ollut lääkeaine, sillä ei ollut viitehintajärjestelmän voimaan tullessa enää patenttisuojaa ja se kuului lääkevaihtoon. Lääkeaineen käyttöön liittyy vakavia haittoja, mistä syystä sen käyttö on pysynyt varsin vähäisenä. Olantsapiini taas on selvästi klotsapiinia uudempi mutta myös suositumpi lääkeaine. Se ei kuulunut lääkevaihtoon ennen viitehintajärjestelmää, mistä syystä sen hintakilpailu vasta alkoi viitehintajärjestelmän myötä. Olantsapiinin suurehko myynti todennäköisesti teki siitä houkuttelevan lääkeaineen rinnakkaisvalmisteita tuottaville lääkeyrityksille, mikä johti voimakkaaseen hintakilpailuun. Tutkimuksen tuloksia ei sellaisenaan voida yleistää muihin lääkeryhmiin. Psykoosilääkkeet kuuluvat ylempään erityiskorvausluokkaan skitsofrenian hoidossa. Ylemmässä erityiskorvausluokassa potilas maksaa lääkkeestään vain 3 euron lääkekohtaisen omavastuun, ja siten viitehinnan ylittävän osuuden siirtyminen potilaan maksettavaksi lisäisi merkittävästi potilaan lääkekustannuksia. Tämä voi lisätä potilaiden halukkuutta vaihtaa viitehintaa kalliimmat lääkkeensä edullisempaan ja edelleen lääkeyritysten halukkuuteen hinnoitella lääkevalmisteensa enintään viitehintaiseksi. Haula ym. (2010) arvioivat tutkimuksessaan viitehintajärjestelmästä syntyneitä säästöjä ja niiden jakautumista eri lääkeryhmien ja sairausvakuutuksen sekä potilaiden kesken. Tutkimuksen mukaan kokonaissäästöt olivat suurimmat keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ryhmässä, johon myös psykoosilääkkeet kuuluvat. Tässä ryhmässä sairausvakuutuksen säästöt viitehintajärjestelmän ensimmäisen vuoden aikana olivat hieman yli 30 miljoonaa euroa, ja potilaiden puolestaan noin 9 miljoonaa euroa. 18

16 Lähteet Danzon PM, Ketcham JD. Reference pricing of pharmaceuticals for Medicare: evidence from Germany, The Netherlands, and New Zealand. Frontiers in Health Policy Research; 7: de Vos CM. The 1996 pricing and reimbursement policy in The Netherlands. Pharmacoeconomics 1996; 10 Suppl 2: HE 100/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Haula T, Martikainen JE, Saastamoinen LK. Viitehintajärjestelmän ensimmäisen vuoden säästöt ylittivät tavoitteet. Suomen Lääkärilehti 2010; 65 (47): Koskinen H, Martikainen JE, Maljanen T. Antipsychotics and antidepressants: an analysis of cost growth in Finland from 1999 to Clinical Therapeutics 2009; (Pt 1): López-Casasnovas G, Puig-Junoy J. Review of the literature on reference pricing. Health Policy 2000; 54(2): Nosè M, Tansella M, Thornicroft G, Schene A, Becker T, Veronese A, Leese M, Koeter M, Angermeyer M, Barbui C. Is the Defined Daily Dose system a reliable tool for standardizing antipsychotic dosages? International Clinical Psychopharmacology 2008; 23: Wagner AK, Soumerai SB, Zhang F, Ross-Degnan D. Segmented regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2002; 27: WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC). ATC/DDD Index Haettu , 19

17 Rokotusohjelma ja rokotteiden sairausvakuutuskorvaus - vertailua Heini Salo, (THL), Rokotusohjelmayksikkö Suomalaisten kotimaassaan tarvittavasta rokotussuojasta huolehditaan ensisijaisesti kansallisen rokotusohjelman maksuttomilla ja vapaaehtoisilla rokotuksilla. Lasten rokotusohjelman kattavuus on ollut Suomessa perinteisesti korkea. Rokotusohjelman mukaisista rokotuksista vain 1-3 lasta tuhannesta jää täysin rokottamatta (http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/rokottaminen/rokotuskattavuus/). Kun uutta rokotetta harkitaan Suomessa rokotusohjelmaan, rokote ja rokotusohjelma arvioidaan tieteelliseen näyttöön perustuen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Rokotusohjelman tulee täyttää neljä ehtoa, jotka Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on asettanut. Rokottamisen seurauksena tautien väheneminen on kansanterveydellisesti merkittävää, rokote on turvallinen sekä yksilö- että väestötasolla ja rokotusohjelman kustannukset ovat saavutettavaan terveyshyötyyn nähden kohtuulliset. Tähän mennessä päätöksentekijät ovat hyväksyneet rokotusohjelmaan asiantuntijaryhmien suosittelemat uudet, kustannusvaikuttavat rokotteet. Rokotusohjelman rokotteet hankitaan keskitetysti ilman välikäsiä ja niiden hinta määräytyy tarjouskilpailussa. Useat tahot ovat viime vuosina ajaneet rokotusohjelmaan kuulumattomille rokotteille Kansaneläkelaitoksen maksamaa sairausvakuutuskorvausta. Kansaneläkelaitos korvaisi kansalaisen apteekista ostamista rokotteista 42 % apteekkihinnasta (peruskorvaus). On esitetty, että uudet rokotteet olisivat sairausvakuutuksesta korvattavia sen ajan, jonka niiden sisällyttämistä kansalliseen rokotusohjelmaan harkitaan. Lisäksi peruskorvattaviksi on ehdotettu rokotteita, jotka eivät ole päässeet rokotusohjelmaan. Uudet rokotteet ovat kalliita. Esimerkiksi halvempi ihmisen papillomavirus (HPV) rokotesarja maksaa apteekissa 381 euroa. Vaikka peruskorvattavuus pakottaisi lääkeyritykset kohtuullistamaan tukkuhintaa, uudet rokotteet olisivat kansalaiselle edelleen kalliita. Rokotekustannusten lisäksi lääkemääräyksen hankkiminen ja rokottaminen aiheuttavat kustannuksia. Peruskorvattunakin rokottaminen kohdentuisi maksukyvyn ja terveystietoisuuden mukaan. Rokottamisen kustannusvaikuttavuus Kustannusvaikuttavuus on keskeinen tavoite sekä rokotusohjelmassa että sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmässä. Ei ole perusteltua, että kansallisen rokotusohjelman ulkopuolelle kustannusvaikuttavuuskriteerin takia jäävät rokotteet pääsisivät sairausvakuutuksen korvaamiksi, koska sairausvakuutusjärjestelmässä rokotteen kustannusvaikuttavuus on väistämättä huonompi kuin rokotusohjelmassa. Tämä johtuu siitä, että sairausvakuutuksen korvaamana sekä rokotekustannukset että rokottamisen kustannukset olisivat korkeammat ja vaikuttavuus sama tai huonompi kuin rokotusohjelmassa. Rokottamisen oikeudenmukaisuus Sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan terveydentilassa, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa ilmeneviä systemaattisia eroja sosioekonomisten väestöryhmien välillä (STM 2008). Jos rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttöä tuetaan sairausvakuutuksesta, tuki ja sillä saatu terveyshyöty kohdistetaan maksukykyisimpään ja terveimmäksi tiedettyyn väestön osaan. Huo- 20

18 nosti toimeentulevilla on huonompi terveys kuin keski- ja hyvätuloisilla. Jos sairausvakuutuksen korvauksilla parannetaan vain maksukykyisimmän väestönosan terveyttä, väestöryhmien välisiä terveyseroja kasvatetaan entisestään. Koska sairausvakuutuksesta korvatun rokottamisen voi olettaa lisäävän vain keskimäärin terveimmäksi tiedetyn väestöryhmän terveyttä, se ei lisää tasavertaisuutta vaan päinvastoin. Sairausvakuutuksen korvaama rokottaminen kyllä alentaisi rokottamisen kynnystä. Tähänkin tavoitteeseen on joskus tyytyminen ennaltaehkäisyä suunniteltaessa. Rokotteiden sairausvakuutuskorvaus Ruotsissa Toisin kuin Suomessa rokotusohjelman ulkopuolisille rokotteille on Ruotsissa mahdollista hakea korvattavuutta lääkekorvausjärjestelmästä. HPV-rokote on ainoa rokote, jolle korvattavuus on tähän mennessä myönnetty. Toukokuusta 2007 HPV-rokote on korvattu sairausvakuutuksesta vuotiaille tytöille. Ruotsissa korvauksen piirissä olevien lääkkeiden korvausosuus nousee portaittain vuosittaisten ostojen lisääntyessä (SOU 2010). Vuonna 2009 korvattiin 4-valenttista HPV-rokotetta noin 9 milj. eurolla. (Socialstyrelsen 2010). Syyskuussa 2010 noin 20 % vuotiaista tytöistä oli rokotettu (Pär Sparén, henkilökohtainen tiedonanto ). Lopuksi Rokotusohjelma ja rokotteiden SV-korvattavuus ovat vaihtoehtoisia tapoja tukea kansalaisten rokotesuojaa. Parhaan mahdollisen vaihtoehdon löytämiseksi eri vaihtoehtoja verrataan systemaattisesti ja arvioidaan samoin kriteerein. Jos rokote ei kustannusvaikuttavuuskriteerin takia pääse kansalliseen rokotusohjelmaan, vaihtoehtona on ennemminkin riskiryhmiin kohdennetut rokotusohjelmat, jolloin ennaltaehkäisy kohdentuu kustannusvaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti. Lähteet Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16. Helsinki Ny ordning för nationella vaccinationsprogram. Betänkande av Vaccinutredningen. SOU 2010:39. Stockholm sb/d/12603/a/ Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. Socialstyrelsen

19 Sairausvakuutuksesta (sv) rahoitetun terveysturvan merkitys terveydenhuollossa tarvitseeko köyhä kunta enemmän sv-rahoitusta kuin rikas? Timo Hujanen, Jussi Tervola, Timo Maljanen ja Hennamari Mikkola Kela, tutkimusosasto Johdanto Kansaneläkelaitoksen kautta maksettiin terveyteen liittyviä etuuksia vuonna 2008 reilut kolme miljardia euroa eli Kelan terveysturvan osuus oli neljännes julkisista terveydenhuoltomenoista (12 mrd ) (THL 2010). Tässä laskelmassa terveysturva sisältää sairaanhoitokorvausten lisäksi myös kuntoutuksen etuudet ja sairauspäivärahat. Kuntien terveyspalvelujen rahoituksesta on saatavissa tietoa useista eri lähteistä (Mikkola 2010a, Mikkola 2010b, Hujanen ym. 2010). Toisin kuin kuntien valtiolta saama terveyspalvelujen rahoitus, Kelan kautta korvaukset maksetaan suoraan kuntalaiselle. Työterveyshuollon osalta kuntalaisen sijaan korvaukset maksetaan suoraan työnantajalle. Terveydenhuollon kokonaismenoista mukaan lukien Kelan terveysturva ja asiakasmaksut, ei julkaista säännöllisesti kuntakohtaista jakaumaa. Varsinkin työterveyshuollon arviointi kunnittain on haasteellista. Asiakkaiden omavastuuosuuksia ja asiakasmaksuja ei tilastoida kunnittain. Kelan kautta rahoitettu terveysturva on tulkittu terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen näkökulmasta ongelmalliseksi. Erityisesti eduskuntavaalien läheisyydessä monikanavainen rahoitus on usein nostettu esiin ja ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty ratkaisumalleja. Viimeksi monikanavarahoitus oli keskustelussa STM:n tilaaman THL:n asiantuntijaraportin myötä (Pekurinen ym. 2010). Pekurisen (myös 2007, 2008) raporttien lisäksi aikaisemmin monikanavarahoitusta ovat selvittäneet muun muassa Kuusi ym. (2006) ja Huttunen (2007). Monikanavarahoituksen eduista ja haitoista on kuitenkin tehty vähän laskelmia ja empiirisiä tutkimuksia. Indeksi 1996= Työterveyshuolto (267 milj. v.2008) Reseptilääkkeet (1 243 milj. v.2008) Muut sairaanhoitokorvaukset ml. matkat (468 milj. v.2008) Sairauspäivärahat (781 milj. ) 100 Kuntoutus (266 milj. v.2008) Kuntien ja valtion menot (ei Kela) (9 150 milj. v.2008) Kuvio 1. Kelan kautta maksetut terveyteen liittyvät korvaukset sekä valtion ja kuntien terveydenhuollon rahoitus vuosina (indeksi 1996=100, käyvin hinnoin). 22

20 Kelan kautta korvatuista menoista ovat suhteellisesti eniten kasvaneet työterveyshuollon ja reseptilääkkeiden korvaukset (kuvio 1). Lisäksi muista sairaanhoidon korvauksista ovat kasvaneet voimakkaasti yksityishammaslääkärikorvaukset ja matkakulut (Kelasto 2010). Yhteenlaskettuna Kelan kautta maksetut korvaukset ovat kasvaneet suhteellisesti nopeammin kuin kuntien ja valtion kustantamat muut terveydenhuoltomenot (THL 2010). Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on arvioida Kelan terveysturvan jakautumista kunnittain ja merkitystä terveydenhuollon kokonaisuudessa. Tavoitteena on arvioida aikaisempaa tarkemmin miten asiakasmaksut ja omavastuuosuudet jakautuvat kunnittain. Tutkimuksessa kehitetään menetelmä, jossa työterveyshuollon palvelujen käyttöä arvioidaan kunnittain. Lisäksi tutkimuksen avulla selvitetään, millaisten kuntien väestö käyttää erityisesti Kelan terveysturvaa. Tutkimus arvioi myös voidaanko kuntatason aineistolla löytää havaintoja monikanavarahoituksen haitoista ja hyödyistä. Tutkimuksessa oletetaan, että taloudelliseen ahdinkoon joutuneet kunnat (nk. köyhät kunnat) tarvitsevat valtion rahoituksen ja kuntien omarahoituksen lisäksi enemmän Kelan kautta maksettua terveysturvan rahoitusta. Tutkimuksessa selvitetään onko kuntatason yhden vuoden poikkileikkausaineiston avulla havaittavissa, että köyhien kuntien väestölle kohdistuu suhteellisesti enemmän sairausvakuutuksen korvauksia kuin rikkaampien kuntien asukkaille? Minimoivatko köyhät kunnat menojaan ja siirtävätkö ne kuluja muille? Vai onko köyhissä kunnissa tehty päätöksiä moniarvoisesti, jolloin taloudellisella ahdingolla ja suhteellisesti korkeammalla Kelan korvaaman terveysturvan osuudella terveydenhuollon kustannuksista ei ole yhteyttä. Tutkimusaineisto ja menetelmät Tutkimusaineistossa on terveydenhuoltoon liittyviä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kustannuksia yhteensä 12,9 miljardin euron arvosta vuonna Kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menotiedot ovat Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoista (Altika, Tilastokeskus 2010). Kelan sairausvakuutus- ja kuntoutustiedot ovat Kelan tietokannoista (Kelasto 2010). Kuntien valtionosuustietoja on arvioitu valtionvarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton tietojen avulla. Terveydenhuoltoon kohdentuvat valtionosuudet ovat laskennallisia ja niissä otetaan huomioon valtion verotulotasaukset. Aineiston kuntakohtaiset asiakasmaksutiedot ovat laskennallisia. Arvioinnissa tuotetut tiedot esitetään voimassa olevan kuntajaon mukaisesti Manner-Suomessa. Kainuun maakunnan kuntayhtymä edustaa siihen kuuluvia kuntia, koska kuntien kaikkia menotietoja ei ole saatavissa erillisinä. Alustavassa aineistossa ei ole mukana työterveyshuoltoa, koska ei tiedetä miten työterveyshuollon palvelujen käyttö ja kustannukset jakautuvat kunnittain. Terveystaloustieteen päivillä esittävässä aineistossa työterveyshuollon kustannusten ja korvausten jakaumasta esitetään arviot kunnittain. Työterveyshuolto arvioidaan työnantajien Kelalle lähettämien korvaushakemustietojen avulla hyödyntäen yritysten sijainti-, toimiala- ja kokotietoja sekä palvelutuottajatietoja sekä kuntakohtaisia tietoja yrityksistä ja työllisten määrästä. Kuntien kautta rahoitettujen palveluiden asiakasmaksuina maksetaan keskimäärin 6,6 prosenttia kunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokonaismenoista (THL 2010). Terveystaloustieteen päivän esitykseen asiakasmaksut lasketaan kuntien ja kuntayhtymille kohdistuneiden maksutulojen avulla kun on otettu huomioon erilaiset palveluiden järjestämismallit (kunnat itse, kuntayhtymät, isäntäkunnat, kunnalliset liikelaitokset). 23

21 Tiedot köyhistä ja velkaisimmista kunnista perustuvat valtionvarainministeriön laskelmiin kuntien lainamäärästä, omavaraisuusasteesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta (Valtionvarainministeriö 2010). Aineiston arviointimenetelminä ovat suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit ja monimuuttujamenetelmät. Alustavia tuloksia Aineiston avulla voidaan arvioida Kelan kautta korvatun 2,8 miljardin terveysturvan (pl. työterveyshuolto) merkitystä kunnille. Kolmannes terveysturvasta (34 %) kohdistuu 10 suurimpaan kaupunkiin, joissa asuu 37 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Puolet terveysturvasta (50 %) kohdistuu 24 suurimpaan kuntaan (asukkaita väestöstä 53 %). Kokonaisrahoituksena terveysturvalla on ylivoimaisesti suurin merkitys Helsingille, jonne kohdistuu yhteensä 278 miljoonaa (kuvio 2) eli noin kymmenesosa terveysturvasta. Suurimmissa kaupungeissa terveysturvan osuus on viidennes (21 %) terveydenhuollon kustannuksista. Milj Korvaukset yhteensä pl.työterveyshuolto asukasta kohti ( /as): Helsinki: 477 Espoo: 436 Tampere:496 Vantaa: 487 Turku: 524 Oulu: 536 Jyväskylä: 491 Kuopio: 572 Kainuun maak. ky:671 Kouvola: Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Kainuun Kouvola maak.ky. Sairauspäivärahat Reseptilääkkeet Yksityislääkärit Yksityishammaslääkärit Yksityinen tutkimus ja hoito Matkat Kuntoutus Kuvio 2. Suurimmat terveyteen liittyvät Kelan korvaukset pl. työterveyshuolto yhteensä (Milj. ) ja asukasta kohti ( /asukas) vuonna Kelan korvausten (pl. työterveyshuolto) osuus on suurimmillaan vajaa kolmannes (27 32 %) terveysmenoista (kuvio 3). Yli asukkaan Nivalaa lukuun ottamatta kunnat ovat pieniä alle 3000 asukkaan kuntia. Suuri korvausosuus ei välttämättä tarkoita korkeita terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Kuvion 3 joka kolmannessa kunnassa kokonaiskustannukset ovat maan asukaskohtaista keskiarvoa (2419 /asukas) pienemmät. Pääsääntöisesti näissä kunnissa asuu keskimääräistä iäkkäämpää ja sairaampaa väestöä. 24

22 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Utsjoki Kivijärvi Kannonkoski Kinnula Karvia Konnevesi Lestijärvi Halsua Nivala Jämijärvi Kelan korvaukset yhteensä Kuntien omarahoitus Valtionosuudet ml. tuloverotasaukset Asiakkaiden maksut ja omavastuut Kuvio kuntaa, joissa Kelan osuus (%) terveydenhuollon kustannuksista suurin vuonna Asukasta kohti Kelan terveysturvan merkitys on suurin Utsjoella (kuvio 4), jonka asukkaille kohdistuu korvauksia yhteensä 1408, joka on lähes 500 enemmän kuin Sallassa (927 ). Asukkailla on runsaasti matka- ja lääkekustannuksia. Kuvion 4 kuntien asukkaille kohdistuu noin 60 prosenttia enemmän korvauksia kuin väestölle keskimäärin (533 /asukas). /asukas Utsjoki Salla Heinävesi Savukoski Tervo Puumala Siikalatva Lestijärvi Rautavaara Kinnula Sairauspäivärahat Reseptilääkkeet Yksityislääkärit Yksityishammaslääkärit Yksityinen tutkimus ja hoito Matkat Kuntoutus yhteensä Kuvio 4. Suurimmat terveyteen liittyvät Kelan korvaukset yhteensä (pl. työterveyshuolto) asukasta kohti ( / asukas) vuonna

Terveystaloustiede 2009

Terveystaloustiede 2009 AVAUKSIA AVAUKSIA Jan Klavus (toim.) Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 4 2009 4 2009

Lisätiedot

Terveystaloustiede 2013

Terveystaloustiede 2013 Jan Klavus (toim.) TYÖPAPERI Terveystaloustiede 2013 11 2013 Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2013 Helsinki 2013 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Taittotalo PrintOne Terveyden

Lisätiedot

Terveystaloustiede 2007

Terveystaloustiede 2007 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 / 2 0 0 7 jan klavus (toim.) Terveystaloustiede 2007 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531

Lisätiedot

Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA. Terveystaloustiede 2010

Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA. Terveystaloustiede 2010 Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA Terveystaloustiede 2010 2 2010 Avauksia 2/2010 Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2010 Helsinki 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Taittotalo PrintOne

Lisätiedot

Työpapereita 49/2013

Työpapereita 49/2013 Työpapereita 49/2013 Signe Jauhiainen, Veera Holappa, Timo Maljanen, Lauri Virta, Sari Helminen ja Hennamari Mikkola Vaihtoehtoisia korvausmalleja hammashoidon sairausvakuutusjärjestelmän kehittämiseksi

Lisätiedot

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen 2012 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Jaana Martikainen Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

LÄÄKEKORVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:33 LÄÄKEKORVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2013 2 3 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa

Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 4/2004 ARTIKKELEITA Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa Jan Klavus VTT, tutkimuspäällikkö Stakes, Terveystaloustieteen keskus CHESS Jutta Järvelin LL,

Lisätiedot

Terveystaloustiede 2006

Terveystaloustiede 2006 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 / 2 0 0 6 jan klavus (toim.) Terveystaloustiede 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Kela tiedottaa. Julkaisuvapaa 6.6.2012 klo 12

Kela tiedottaa. Julkaisuvapaa 6.6.2012 klo 12 Kela tiedottaa Julkaisuvapaa 6.6.2012 klo 12 Sisältö Kansallista vai paikallista Kansalaisen asema ja oikeudet Yrjö Mattila Potilaan aseman ja oikeuksien kehitys Suomen terveydenhuollossa Mikko Niemelä

Lisätiedot

Lääkkeiden viitehintajärjestelmää

Lääkkeiden viitehintajärjestelmää Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:46 Lääkkeiden viitehintajärjestelmää selvittäneen työryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ANALOGIAMENETELMÄPATENTOITUJEN LÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN VIITEHINTAJÄRJESTELMÄÄN 2.12.2009

ANALOGIAMENETELMÄPATENTOITUJEN LÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN VIITEHINTAJÄRJESTELMÄÄN 2.12.2009 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatintutkielma ANALOGIAMENETELMÄPATENTOITUJEN LÄÄKKEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN VIITEHINTAJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN Miina Leussu Pro gradu-tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2 Sari Valliluoto LÄÄKEHuolloSta LÄÄKEMarKKINoiHIN ArvoKEtju ja SÄÄNtely Sari Valliluoto Lääkehuollosta lääkemarkkinoihin Arvoketju ja sääntely

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin

Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin Antti Väisänen Ismo Linnosmaa Janne Eskelinen Päivi Nurmi-Koikkalainen Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin RAPORTTI 1/2014 Raportti 1 / 2014

Lisätiedot

LÄÄKEKUSTANNUSTEN HALLINTASTRATEGIAT EU:ssa

LÄÄKEKUSTANNUSTEN HALLINTASTRATEGIAT EU:ssa LÄÄKEKUSTANNUSTEN HALLINTASTRATEGIAT EU:ssa Esimerkkinä kolesterolilääkkeiden hinnat ja korvattavuus eri maissa Lauri Pelkonen TOPSOS-Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

IKÄRYHMIEN VÄLISET EROT SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYDESSÄ JA KUSTANNUKSISSA

IKÄRYHMIEN VÄLISET EROT SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYDESSÄ JA KUSTANNUKSISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos IKÄRYHMIEN VÄLISET EROT SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYDESSÄ JA KUSTANNUKSISSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2008 Ohjaaja: Antti Kanto Taina Puisto 69760

Lisätiedot

Lääkekustannusten kasvu Suomessa -seminaarin raportti

Lääkekustannusten kasvu Suomessa -seminaarin raportti Lauri Vuorenkoski (toim.) Lääkekustannusten kasvu Suomessa -seminaarin raportti Aiheita 5/2004 ISBN 951-33-1434-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN EI-KORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

IÄKKÄIDEN EI-KORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ IÄKKÄIDEN EI-KORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ Elina Puolakka Pro gradu -tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, terveystieteiden

Lisätiedot

Sairaanhoidon kustannuksiin alueellisesti vaikuttavat tekijät tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa vuonna 2007

Sairaanhoidon kustannuksiin alueellisesti vaikuttavat tekijät tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa vuonna 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sairaanhoidon kustannuksiin alueellisesti vaikuttavat tekijät tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa vuonna 2007 Taloustiede Pro Gradu -tutkielma Lokakuu 2014 Ohjaaja:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA ENTISTÄ TEHOKKAAMMIN Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja

HYVINVOINTIPALVELUJA ENTISTÄ TEHOKKAAMMIN Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja VATT-JULKAISUJA 48 VATT PUBLICATIONS HYVINVOINTIPALVELUJA ENTISTÄ TEHOKKAAMMIN Uudistusten mahdollisuuksia ja keinoja Toimittanut Seija Ilmakunnas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:19 Sosiaali- ja terveydenhuollon MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, haitat ja kehittämistarpeet RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, haitat ja kehittämistarpeet RAPORTTI Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen RAPORTTI 4 2011 THL:n asiantuntijaryhmä: Markku Pekurinen, Marina Erhola, Unto Häkkinen, Pia Maria Jonsson, Ilmo Keskimäki, Simo Kokko, Jukka Kärkkäinen,

Lisätiedot

Jonottamatta hoitoon

Jonottamatta hoitoon L U O N N O S 3.10.2013 Marina Erhola, Pia Maria Jonsson, Markku Pekurinen, Juha Teperi Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveystaloustiede 2015

Terveystaloustiede 2015 TYÖPAPERI TYÖPAPERI Suvi Mäklin (toim.) Suvi Mäklin (toim.) Terveystaloustiede 2015 Terveystaloustieteen päivä 6.2.2015 Terveystaloustieteen päivä on jokavuotinen seminaari, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon

Lisätiedot