POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen Valtuuston puheenjohtajiston vaali ja valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi Valtuuston koollekutsumistapa vuonna 2005 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2005 Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Yrityslautakunnan vaali toimikaudeksi Perusturvalautakunnan vaali toimikaudeksi Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Lautamiesten vaali vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Ranua-Posio kihlakunnan poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekeskustoimikuntaan Edustajien nimeäminen Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun Suomen kuntaliiton kuntapäivien edustajien valinta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Olavi Lehtiniemi Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET Saapuvilla oli 27 varsinaista valtuutettua. JÄSENET Läsnäolopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja Reino Oikarainen 1-4 Kari Karasti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mauri Posio kunnanjohtaja (ja läsnäolon peruste) Markku Haapsaari pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t 1-24 Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Seppo Heikkala ja Ulla Törmänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Reino Oikarainen, 1-4 Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkistuspaikka ja -aika Kari Karasti Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla klo Allekirjoitukset Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seppo Heikkala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Ulla Törmänen Posiolla kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 1 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Reino Oikarainen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana siihen saakka, kunnes valtuuston puheenjohtajisto on valittu. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat kaikki varsinaiset valtuutetut. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 2 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Seppo Heikkala ja Ulla Törmänen.

5 5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Kh 313 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten valittavaan vaalilautakuntaan keskuudestaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kv 3 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten valittavaan vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Pirjo Hyypiö, pj. Terttu Loukusa, vpj. Olli Ronkainen Markku Tuomivaara Pentti Hiltunen Henkilökohtainen varajäsen Ulla-Maija Perttunen Toini Määttä Seppo Heikkala Keijo Honkanen Sakari Oikarainen Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Hyypiön ja varapuheenjohtajaksi Terttu Loukusan.

6 6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI JA VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN- PITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN TOIMIKAUDEKSI Kh 314 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ennen vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä. Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Valtuuston hyväksymän valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien toimikausi joko alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 4 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi kuntalain 12 :ssä säädetyssä järjestyksessä (samassa vaalitoimituksessa) ja, että valtuusto määrää hallintosihteerin toimimaan valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja huolehtimaan sen muistakin sihteerin tehtävistä. Kv 4 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Kari Karastin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Hämeenniemen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sakari Oikaraisen ja määräsi hallintosihteerin toimimaan valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja huolehtimaan sen muistakin sihteerin tehtävistä. Kari Karasti ryhtyi johtamaan puhetta tämän asian käsittelyn jälkeen.

7 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2005 Kh 315 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Posion valtuuston kokouskutsu on viime vuosina pyritty lähettämään valtuutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, jotta valtuutetut ovat voineet paremmin varautua kokoukseen. Lisäksi valtuuston asialista on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu Kuriirissa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää kutsua kokouksensa vuonna 2005 koolle siten, että kokouskutsu valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisessa ajassa ennen kokousta ja, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla samana aikana. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättäisi julkaista kokouskutsunsa Koillissanomissa ja Kuriirissa ja valtuuston kokouksen asialistan Kuriirissa. Kv 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Oiva Soudunsaari ilmoitti, että keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja on Oiva Soudunsaari, varapuheenjohtaja Pentti Korva ja sihteeri Pirjo Hyypiö. Markku Tuomivaara ilmoitti, että vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja on Markku Tuomivaara.

8 8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005 Kh 316 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vuonna 2004 kunnan ilmoitukset on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja muut ilmoitukset Kuriirissa ja Koillissanomissa. Toimielimen päätöksellä viranhakuilmoitukset on voitu julkaista muuallakin kuin alan ammattilehdissä. Koillissanomat ilmoittaa, että se myöntää ilmoitushinnoista Posion kunnalle 15 %:n alennuksen. Tehtäväyksiköiden toivomusten mukaisesti toimielimille, tehtäväalueille ja tehtävä-yksiköille on viime vuosina on ilmoittelun osalta annettu jouston varaa, koska määrärahoja on jouduttu säästösyistä karsimaan ja, koska tiedottaminenkaan ei aina vaadi kalliita ilmoituksia. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää julkaista kunnan ilmoitukset julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja muut ilmoitukset Koillissanomissa ja Kuriirissa. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että edellä esitetystä voidaan toimielimen päätöksellä poiketa, mikäli se katsoo, ettei jossakin asiassa ole tarvetta ilmoittaa edellä mainitussa laajuudessa. Kv 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

9 9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 318 Valtuuston hyväksymän Posion kunnan hallintosäännön 3 :n 2 momentin mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallintosäännön 3 :n 3 momentin mukaan valtuusto valitsee jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuusto valitsee hallintosäännön mukaan valitsemiensa toimielinten jäsenistä toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jollei muualla toisin ole säädetty. Kuntalain 35 :ssä on säädetty vaalikelpoisuuden rajoituksista kunnanhallitukseen. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei erikseen koske myöskään puheenjohtajistoa. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 29/80/2000 mukaan Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä (samassa vaalitoimituksessa). Kv 7 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

10 10 Kunnanvaltuusto Kv 7 Jäsen Olavi Lehtiniemi Henna Sarajärvi Oiva Soudunsaari Pentti Korva Olli Ronkainen Eila Seppänen Pirjo Hyypiö Toini Määttä Markku Tuomivaara Henkilökohtainen varajäsen Reino Oikarainen Merja Lonnakko Seppo Heikkala Matti Karjalainen Tuomo Ylisirniö Irja Lohilahti Anne Pitkänen Terttu Loukusa Lauri Iivari Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Olavi Lehtiniemen ja varapuheenjohtajaksi Henna Sarajärven.

11 11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 319 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuuston hyväksymän Posion kunnan tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen valittavaan tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 8 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Ulla-Maija Perttunen Timo Tapaninen Marja-Leena Tuomivaara Ulla Törmänen Veli Arola Henkilökohtainen varajäsen Heino Kulojärvi Arja Harju-Autti Taina Karasti Teemu Luokkanen Pentti Hiltunen Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Ulla-Maija Perttusen ja varapuheenjohtajaksi Timo Tapanisen.

12 12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 320 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnanjäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2004 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Viime kunnallisvaaleissa Posiolla asettivat ehdokkaita Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se asettaa kuntaan kunnan keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 9 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet sekä varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan: Jäsen Veikko Kelloniemi Marketta Kostamo Kaarina Tapaninen Teemu Luokkanen Irja Hiltunen Varajäsen järjestyksessä 1. Riitta-Liisa Karjalainen 2. Seppo Heikkala 3. Terttu Luksua 4. Ahti Moilanen 5. Eino Takaluhta Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Veikko Kelloniemen ja varapuheenjohtajaksi Marketta Kostamon.

13 13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YRITYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 321 Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 33 :ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan luottamustoimeen. Lain 34, 35 ja 36 :issä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista. Vaalikelpoisuuden menetyksen vaikutuksista säädetään erikseen kuntalain 37 :ssä. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan yrityslautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto päätti hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta. Muiden toimielinten toimikauden lyhentämisestä valtuusto ei ole tehnyt päätöstä. Valtuusto voi vielä ennen varsinaisen vaalin suorittamista päättää lyhyemmästä toimikaudesta, jos se katsoo sen jostakin syystä tarpeelliseksi. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yrityslautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 10 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita yrityslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Ari Takapuro Anne Pitkänen Tapani Marttila Riitta-Liisa Karjalainen Leila Luksua Janne Ylisirniö Tuula-Maija Nygård Timo Posio Lauri Iivari Henkilökohtainen varajäsen Reima Revonmäki Arja Koivukangas Jouni Vuollet Päivi Hyväri Marika Lahtela Jukka Tuomivaara Martti Kaukua Solja Pätsi Tuomo Oikarainen Valtuusto päätti yksimielisesti valita yrityslautakunnan puheenjohtajaksi Ari Takapuron ja varapuheenjohtajaksi Anne Pitkäsen.

14 14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 322 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan perusturvalautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 11 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita perusturvalautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Irja Lohilahti Seppo Heikkala Merja Lonnakko Benjami Ruokamo Taina Karasti Kauko Ylisirniö Tuomo Ylisirniö Keijo Honkanen Irmeli Granlund Henkilökohtainen varajäsen Riitta Karjalainen Veli-Matti Hautala Maija-Leena Maaninka Pauli Iinatti Irmeli Pitkänen Simo Anetjärvi Anja Ylisirniö Lauri Iivari Eino Takaluhta Valtuusto valitsi yksimielisesti perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi Irja Lohilahden ja varapuheenjohtajaksi Seppo Heikkalan.

15 15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 324 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenten vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 12 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Pertti Varanka Matti Karjalainen Aino Pyrrö Helvi Kylmäniemi Ritva Määttä, (osoite Alatolvantie) Liisa Karvonen Olavi Laatikainen Heino Kulojärvi Leo Mattila Henkilökohtainen varajäsen Harri Ronkainen Hanna Pesonen Oiva Kitkala Raili Varanka Maarit Kitkala Tuomas Ruokamo Aimo Määttä Marja-Leena Tuomivaara Veijo Ruokamo Valtuusto valitsi yksimielisesti Sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Pertti Varangan ja varapuheenjohtajaksi Matti Karjalaisen

16 16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 325 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenten vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsisi tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsisi jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 13 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Reino Oikarainen Markku Hyypiö Kaisa Palojärvi Pirkko Posio Terttu Luksua Anna-Kaija Laivamaa Antti Lasanen Ossi Kynsijärvi Pertti Suojärvi Sisko Niskala Tuija Revonmäki Lauri Hämeenniemi Antero Mourujärvi Elsa Ryynänen Leila Luksua Harri Ylisirniö Pentti Varanka Ahti Moilanen Valtuusto valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Reino Oikaraisen ja varapuheenjohtajaksi Markku Hyypiön.

17 17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN LAPIN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Kh 326 Lapin liiton kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntayhtymän edustajainkokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Posion valtuusto valitsee em. 7 :n perusteella näin ollen kaksi edustajaa ja kaksi henkilökohtaista varaedustajaa, koska Posiolla vuodenvaihteessa oli yli 3500, mutta alle 7000 asukasta. Edustajainkokous valitsee Lapin liiton valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaisen varaedustajat. Kv 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen Posion kunnan edustajiksi Olavi Lehtiniemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Karasti sekä toiseksi edustajaksi Eila Seppäsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Toini Määtän.

18 18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI Kh 327 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kaksi (2) jäsentä, jos kunnan asukasluku vuodenvaihteessa on ollut enintään Perussopimuksessa ei vaadita, että kuntayhtymän valtuutettujen tulisi kuulua jäsenkuntien valtuustoon. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Kv 15 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon Pirjo Hyypiön ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Lonnakon sekä toiseksi jäseneksi Seppo Heikkalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tuomo Ylisirniön.

19 19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI Kh 328 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä silloin, kun kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan on Perussopimuksessa ei vaadita, että yhtymävaltuustoon valittavien tulisi kuulua jäsenkuntiensa valtuustoon. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kv 16 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Pentti Korvan ja henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Karjalaisen sekä toiseksi jäseneksi Irja Lohilahden ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Tikkasen.

20 20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAUTAMIESTEN VAALI VUONNA 2005 ALKAVAKSI TOIMIKAUDEKSI Kh 329 Käräjäoikeuslain 7 :n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ).. Rovaniemen käräjäoikeuteen kuuluu 38 lautamiestä, joista Posion valtuusto valitsee 3, Ranuan valtuusto 3, Rovaniemen mlk:n valtuusto 12 ja Rovaniemen kaupunginvaltuusto 20. Kunnanhallitus ehdottanee valtuustolle, että se valitsisi kolme lautamiestä Rovaniemen käräjäoikeuteen vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi. Lautamiehille ei valita varajäseniä. Kv 17 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Rovaniemen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi Seppo Aholan, Rainer Ruokamon ja Maritta Mursun.

21 21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LAPIN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Kh 330 Lapin Urheiluopiston ylläpito on siirtynyt alkaen Lapin Urheiluopisto Oy:lle. Tämä perustuu säätiön valtuuskunnan sekä osakeyhtiön taustalla olevien Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lapin Urheiluopistosäätiö on edelleen suurin osakas Lapin Urheiluopisto Oy:ssä. Lapin Urheiluopistosäätiön sääntöjen 7 :n mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu 46 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Posion kunnalla on oikeus nimetä säätiön valtuuskuntaan yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunta kokoontuu yhden kerran vuodessa (jakaa muutaman stipendin urheilijoille). Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Posion kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Kv 18 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Matti Karjalaisen ja varalle Oiva Soudunsaaren.

22 22 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 331 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimikaudeksi Kv 19 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valta kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Ahti Alatarvas, Taisto Oikarainen, Jukka Tuomivaara, Esko Ahola, Kauko Ylisirniö, Kristiina Maaninka ja Veijo Ruokamo.

23 23 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN RANUA-POSION KIHLAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Kh 332 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisipiirin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lääninhallitus vahvistaa jäsenten määrän. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Lapin lääninhallitus on määrännyt, että Ranua-Posion kihlakuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista Posion valtuusto valitsee kolme ja Ranuan valtuusto samoin kolme. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Ranua-Posion kihlakuntaan toimikaudeksi Kv 20 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Ranua-Posion kihlakuntaan 2005 alkavaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Sakari Oikarainen Ulla-Maija Perttunen Antti Hämeenniemi Henkilökohtaiset varajäsenet Anne Pitkänen Timo Posio Pertti Varanka

24 24 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KOILLIS-SUOMEN TULEVAISUUS- JA ALUEKESKUSTOIMI- KUNTAAN Kh 345 Koillis-Suomen aluekehityksen strategista ohjausta ja Naturpolis Oy:n hallintoa koskevan sopimuksen mukaan kukin osakaskunta sekä kunkin kunnan yrittäjäjärjestö ja Oulun kauppakamarin Koillismaan osasto valitsevat edustajansa Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekehitystoimikuntaan. Tulevaisuus- ja aluekehitystoimikuntaan kuuluu kuusitoista (16) jäsentä, joista kuusi (6) Kuusamon kaupungin, kolme (3) Taivalkosken kunnan ja kolme (3) Posion kunnan edustajaa sekä yksi (1) edustaja kunkin kunnan yrittäjäjärjestöstä ja yksi (1) Oulun kauppakamarin Koillismaan osastosta. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kesken. Esittelijänä tulevaisuus- ja aluekeskustoimikunnassa toimii aluekeskusjohtaja. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on Naturpolis Oy:n toimitusjohtajalla ja kuntajohtajilla. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää Koillis-Suomen tulevaisuusja aluekeskustoimikuntaan kolme edustajaa Posion kunnasta. Kv 21 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekeskustoimikuntaan Posion kunnan edustajiksi Olavi Lehtiniemen, Henna Sarajärven ja Kari Karastin.

25 25 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KOILLIS-SUOMEN ALUEKESKUKSEN TULEVAISUUSFOORUMIIN TOIMIKAUDEKSI Kh 346 Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumitoiminta tukee yhteisen näkemyksen syntymistä aluekehittämisestä ja elinkeinojen kehittämisestä sekä lisää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken Koillis-Suomessa. Tulevaisuusfoorumissa kuntia edustavat seitsemän (7) Kuusamon kaupunginvaltuuston, viisi (5) Taivalkosken kunnanvaltuuston ja viisi (5) Posion kunnanvaltuuston jäsentä. Nämä edustajat valitaan vaalikausittain. Tulevaisuusfoorumissa elinkeinoelämää edustavat kuusi (6) tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunnan nimeämää eri toimialaryhmien edustajaa ja heidän varaedustajansa. Tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunta nimeää edustat toimialaryhmien esitysten perusteella. Toimialaryhmien edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnassa on huomioitava alueellinen kattavuus ja eri toimialojen tasapuolinen kohtelu. Lisäksi tulevaisuus- ja aluekehitysfoorumiin nimeävät Kuusamon, Taivalkosken ja Posion yrittäjäjärjestöt kukin yhden (1) edustajan ja varaedustajan. Tulevaisuusfoorumissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus Kuusamon kaupunginjohtajalla, Taivalkosken kunnanjohtajalla ja Posion kunnanjohtajalla sekä Naturpolis Oy:n toimitusjohtajalla. Yrityspalvelu- ja aluekehitysviranomaisilla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolooikeus. Esittelijänä toimii aluekeskusjohtaja. Tulevaisuusfoorumin työskentelytapojen kehittämisellä pyritään turvaamaan laaja alueellinen vuoropuhelu. Tulevaisuusfoorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan viisi (5) jäsentä Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Kv 22 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskuudestaan Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Pentti Korvan, Olli Ronkaisen, Ulla-Maija Perttusen, Oiva Soudunsaaren ja Pirjo Hyypiön.

26 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRINTÖVAARAN HOTELLIKIINTEISTÖN MYYMINEN REIJO LANTOLLE PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Kh 14 Kunnan omistama hotellikiinteistö on ollut vuokrattuna Elämyshotelli Kirintö Oy:lle viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, joka on päättynyt Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan / 113 asettaa hotellikiinteistön myytäväksi. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan / 43 myydä hotellikiinteistön Asko Leppilammille ja Harri Jylhälle perustettavan yhtiön lukuun, mutta kauppa on rauennut ostajien vetäydyttyä kaupasta. Posion kunta neuvotellut uudelleen kiinteistön kaupasta loppuvuoden 2004 aikana ja neuvottelujen perusteella kunta on saanut kaksi tarjousta kiinteistökauppa koskevaksi esisopimukseksi. Esisopimusta koskevan tarjouksen jättivät Reijo Lantto perustettavan yhtiön lukukuun sekä Ruka Safaris Oy. Tarjouksista Reijo Lanton tarjous oli kauppahinnaltaan korkeampi tarjouksen ollessa ,00 euroa. Ruka Safaris Oy tarjosi kauppahinnaksi ,00 euroa. Kunnanhallitus päätti / 354 hyväksyä Reijo Lanton tarjouksen esisopimukseksi kiinteistökaupasta sekä Kirintövaaran matkailualueen kehittämistoimista. Reijo Lanton tarjous sekä tarjouksen pohjalta allekirjoitettu esisopimus liitteenä. Reijo Lanton kanssa ollaan neuvoteltu kiinteistökaupan ehdoista ja saavutettu asiassa yhteisymmärrys. Kaupan kohteena oleva määräalan on rajattu n. 0,7 ha suuremmaksi kuin, mitä Lanton tarjous oli alun perin, josta johtuen kauppahinnaksi on sovittu ,00 euroa poiketen tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta ,00 euroa. Kauppakirja ja sen liitteeksi laadittu kartta esitettään kunnanhallitukselle liitteessä. Kirintövaaran hotellikiinteistön tasearvo on tilanteen mukaisesti ,00 euroa. Kun kiinteistö myydään neuvotellun kauppakirjan mukaisella hinnalla, aiheutuu siitä kunnalle vuoden 2005 tilinpäätöksen tulokseen vaikuttavaa tappiota ,00 euroa. Aiheutuva tappio on mahdollista kattaa alentamalla kunnan omaa pääomaa. Hotellikiinteistössä vuokralla ollut Elämyshotelli Kirintö Oy on toimittanut kunnalle ilmoituksen, jonka mukaan yhtiö käyttää sillä yhtiön käsityksen mukaan olevaa lunastusoikeutta. Ilmoitus liitteenä. Kunnanjohtaja on antanut asianajotoimisto Korvenoja & Niinistö Oy:lle / Pertti Korvenojalle toimeksiannon edustaa Posion kuntaa ko. riitaasiassa. Varatuomari Pertti Korvenoja on laatinut vastineen lunastusilmoitukseen. Vastineen mukaan kunnan ja Elämyshotelli Kirintö Oy:n vuokrasopimuksessa mainittu etuoikeus hotellikiinteistön lunastamiseen ei sido kuntaa eikä vuokralaista, koska ko. vuokrasopimusta ei olla laadittu maakaaren 2 luvun 7 :n tarkoittamassa määrämuodossa eikä sopimukselle ole hankittu mm. kaupanvahvistajan vahvistusta. Vastine esitetään kunnanhallitukselle liitteenä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun n. 6,92 ha suuruisen määräalan Posion kunnan Ylikitkan kylässä sijaitsevasta Kirintö RN:o 32:10 nimisestä tilasta sekä määräalalla sijaitsevan ravintola- ja hotellirakennuksen sekä rantasaunan irtaimistoineen ja liittymineen yhteensä ,00 euron suuruisella kauppahinnalla. Kaupan ehdot sekä myytävän määräalan rajaus ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

27 27 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan sekä kunnansihteerin / hallintosihteerin allekirjoittamaan kiinteistön myyntiä koskevan liitteen mukaisen kauppakirjan mahdollisimman pian valtuuston asiaa koskevan päätöksen jälkeen edellyttäen, että kauppakirjan allekirjoittamiselle ei ole oikeudellista tai muuta estettä. hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 23 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

28 28 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVIEN EDUSTAJIEN VALINTA Kh 15 Suomen Kuntaliiton sääntöjen mukaan varsinaiset kuntapäivät pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton valtuusto on päättänyt kutsua Kuntapäivät koolle Tampereelle. Kokouspaikkana on Tampere-talo. Jäsenkuntien valtuustot saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan kuntapäiviä edeltävän kalenterivuoden tammikuun ensimmäisen päivän väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, että valtuusto valitsee kaksi (2) edustajaa, jos kunnan asukasluku on ollut Jäsenkunta voi valita varsinaisille jäsenille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustajalla on oikeus osallistua kuntapäiville, mikäli varsinainen edustaja on estynyt saapumasta Tampereelle. Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni. Kuntapäivillä käsitellään - hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus vuoden 2001 kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta toiminnasta - päätetään valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista - valitaan valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Kultakin osanottajalta Suomen Kuntaliitto perii 370 euron suuruisen osanottomaksun, jolla katetaan kokouksesta aiheutuvat kustannukset. Kukin kunta vastaa valitsemiensa edustajien matka-, majoitus ym. kustannuksista. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi Posion kunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tampereella 2005 pidettäville Suomen Kuntaliiton kuntapäiville. Jos molemmille varsinaisille edustajille valitaan useampi kuin yksi varaedustaja, valtuuston tulee määrätä missä järjestyksessä he tulevat varsinaisen edustajan tilalle. hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 24 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Posion kunnan edustajiksi Tampereella 2005 pidettäville Suomen Kuntaliiton kuntapäiville Olavi Lehtiniemen ja hänen varalleen Henna Sarajärven ja toiseksi edustajaksi Kari Karastin ja hänen varajäseneksi Antti Hämeenniemen.

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 4/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 4/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 4/2017 52 KOKOUSAIKA Maanantai 12.6.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keiteleranta, Laituritie

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalilain 13 :n mukaan keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KOKOUSAIKA Tiistai 17.1.2017 klo 18.23-18.47 KOKOUSPAIKKA Torikeskuksen Olohuone KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 4/ (38) Kunnanvaltuusto

Muonion kunta Esityslista 4/ (38) Kunnanvaltuusto Muonion kunta Esityslista 4/2017 1 (38) n kokous Aika to klo 18.00 Paikka Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut Muut läsnäolijat kunnantalon valtuustosali Mika Brännare Manu Friman Mikael Heikkilä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1

SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1 SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1 Kunnanhallitus Tiistai 06.06.2017 AIKA 17:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 10/ (41) Kunnanhallitus Raija Lehtimäki Pirkko Rauhala Markku Vuollo

Muonion kunta Esityslista 10/ (41) Kunnanhallitus Raija Lehtimäki Pirkko Rauhala Markku Vuollo Muonion kunta Esityslista 10/2017 1 (41) Kunnanhallituksen kokous Aika ma 5.6.2017 klo 17.30 Paikka kunnantalon valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Matti Myllykangas varapuheenjohtaja Hannaleena

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 1/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 1/2013 -3, KV 31.1.2013 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 31.1.2013 Esityslista 1/2013 -2, KV 31.1.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 31.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 11.11.2016 klo 09.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1

Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1 Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1 uusto Aika 19.06.2017 klo 12:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 35 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 12.6.2017 klo 15.00-15.58 Savukosken kunnanvirasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 10.02.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Valtuusto Aika 25.01.2013 klo 12:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Maanantai 12.6.2017 klo 18.00 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymäkokous

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymäkokous KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 17.1.2013 1 KOKOUSAIKA Torstai 14.2.2013 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot