POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen Valtuuston puheenjohtajiston vaali ja valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi Valtuuston koollekutsumistapa vuonna 2005 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2005 Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Yrityslautakunnan vaali toimikaudeksi Perusturvalautakunnan vaali toimikaudeksi Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Lautamiesten vaali vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi Jäsenten valitseminen Ranua-Posio kihlakunnan poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi Edustajien valitseminen Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekeskustoimikuntaan Edustajien nimeäminen Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun Suomen kuntaliiton kuntapäivien edustajien valinta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Olavi Lehtiniemi Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET Saapuvilla oli 27 varsinaista valtuutettua. JÄSENET Läsnäolopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja Reino Oikarainen 1-4 Kari Karasti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mauri Posio kunnanjohtaja (ja läsnäolon peruste) Markku Haapsaari pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia :t 1-24 Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Seppo Heikkala ja Ulla Törmänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Reino Oikarainen, 1-4 Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Tarkistuspaikka ja -aika Kari Karasti Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Posiolla klo Allekirjoitukset Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seppo Heikkala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Ulla Törmänen Posiolla kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 1 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Reino Oikarainen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana siihen saakka, kunnes valtuuston puheenjohtajisto on valittu. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat kaikki varsinaiset valtuutetut. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 2 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Seppo Heikkala ja Ulla Törmänen.

5 5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Kh 313 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten valittavaan vaalilautakuntaan keskuudestaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kv 3 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten valittavaan vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Pirjo Hyypiö, pj. Terttu Loukusa, vpj. Olli Ronkainen Markku Tuomivaara Pentti Hiltunen Henkilökohtainen varajäsen Ulla-Maija Perttunen Toini Määttä Seppo Heikkala Keijo Honkanen Sakari Oikarainen Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Hyypiön ja varapuheenjohtajaksi Terttu Loukusan.

6 6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI JA VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN- PITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN TOIMIKAUDEKSI Kh 314 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ennen vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä. Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Valtuuston hyväksymän valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien toimikausi joko alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 4 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi kuntalain 12 :ssä säädetyssä järjestyksessä (samassa vaalitoimituksessa) ja, että valtuusto määrää hallintosihteerin toimimaan valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja huolehtimaan sen muistakin sihteerin tehtävistä. Kv 4 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Kari Karastin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Hämeenniemen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sakari Oikaraisen ja määräsi hallintosihteerin toimimaan valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja huolehtimaan sen muistakin sihteerin tehtävistä. Kari Karasti ryhtyi johtamaan puhetta tämän asian käsittelyn jälkeen.

7 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2005 Kh 315 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Posion valtuuston kokouskutsu on viime vuosina pyritty lähettämään valtuutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, jotta valtuutetut ovat voineet paremmin varautua kokoukseen. Lisäksi valtuuston asialista on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu Kuriirissa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää kutsua kokouksensa vuonna 2005 koolle siten, että kokouskutsu valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle lähetetään kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisessa ajassa ennen kokousta ja, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla samana aikana. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättäisi julkaista kokouskutsunsa Koillissanomissa ja Kuriirissa ja valtuuston kokouksen asialistan Kuriirissa. Kv 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Oiva Soudunsaari ilmoitti, että keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja on Oiva Soudunsaari, varapuheenjohtaja Pentti Korva ja sihteeri Pirjo Hyypiö. Markku Tuomivaara ilmoitti, että vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja on Markku Tuomivaara.

8 8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005 Kh 316 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vuonna 2004 kunnan ilmoitukset on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja muut ilmoitukset Kuriirissa ja Koillissanomissa. Toimielimen päätöksellä viranhakuilmoitukset on voitu julkaista muuallakin kuin alan ammattilehdissä. Koillissanomat ilmoittaa, että se myöntää ilmoitushinnoista Posion kunnalle 15 %:n alennuksen. Tehtäväyksiköiden toivomusten mukaisesti toimielimille, tehtäväalueille ja tehtävä-yksiköille on viime vuosina on ilmoittelun osalta annettu jouston varaa, koska määrärahoja on jouduttu säästösyistä karsimaan ja, koska tiedottaminenkaan ei aina vaadi kalliita ilmoituksia. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää julkaista kunnan ilmoitukset julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä lisäksi viranhakuilmoitukset alan ammattilehdissä ja muut ilmoitukset Koillissanomissa ja Kuriirissa. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että edellä esitetystä voidaan toimielimen päätöksellä poiketa, mikäli se katsoo, ettei jossakin asiassa ole tarvetta ilmoittaa edellä mainitussa laajuudessa. Kv 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

9 9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 318 Valtuuston hyväksymän Posion kunnan hallintosäännön 3 :n 2 momentin mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallintosäännön 3 :n 3 momentin mukaan valtuusto valitsee jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuusto valitsee hallintosäännön mukaan valitsemiensa toimielinten jäsenistä toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jollei muualla toisin ole säädetty. Kuntalain 35 :ssä on säädetty vaalikelpoisuuden rajoituksista kunnanhallitukseen. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Vaatimus ei erikseen koske myöskään puheenjohtajistoa. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 29/80/2000 mukaan Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä (samassa vaalitoimituksessa). Kv 7 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

10 10 Kunnanvaltuusto Kv 7 Jäsen Olavi Lehtiniemi Henna Sarajärvi Oiva Soudunsaari Pentti Korva Olli Ronkainen Eila Seppänen Pirjo Hyypiö Toini Määttä Markku Tuomivaara Henkilökohtainen varajäsen Reino Oikarainen Merja Lonnakko Seppo Heikkala Matti Karjalainen Tuomo Ylisirniö Irja Lohilahti Anne Pitkänen Terttu Loukusa Lauri Iivari Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Olavi Lehtiniemen ja varapuheenjohtajaksi Henna Sarajärven.

11 11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 319 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuuston hyväksymän Posion kunnan tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen valittavaan tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 8 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Ulla-Maija Perttunen Timo Tapaninen Marja-Leena Tuomivaara Ulla Törmänen Veli Arola Henkilökohtainen varajäsen Heino Kulojärvi Arja Harju-Autti Taina Karasti Teemu Luokkanen Pentti Hiltunen Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Ulla-Maija Perttusen ja varapuheenjohtajaksi Timo Tapanisen.

12 12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 320 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnanjäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2004 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Viime kunnallisvaaleissa Posiolla asettivat ehdokkaita Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se asettaa kuntaan kunnan keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 9 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet sekä varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan: Jäsen Veikko Kelloniemi Marketta Kostamo Kaarina Tapaninen Teemu Luokkanen Irja Hiltunen Varajäsen järjestyksessä 1. Riitta-Liisa Karjalainen 2. Seppo Heikkala 3. Terttu Luksua 4. Ahti Moilanen 5. Eino Takaluhta Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Veikko Kelloniemen ja varapuheenjohtajaksi Marketta Kostamon.

13 13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YRITYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 321 Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 33 :ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan luottamustoimeen. Lain 34, 35 ja 36 :issä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista. Vaalikelpoisuuden menetyksen vaikutuksista säädetään erikseen kuntalain 37 :ssä. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan yrityslautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto päätti hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta. Muiden toimielinten toimikauden lyhentämisestä valtuusto ei ole tehnyt päätöstä. Valtuusto voi vielä ennen varsinaisen vaalin suorittamista päättää lyhyemmästä toimikaudesta, jos se katsoo sen jostakin syystä tarpeelliseksi. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yrityslautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 10 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita yrityslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Ari Takapuro Anne Pitkänen Tapani Marttila Riitta-Liisa Karjalainen Leila Luksua Janne Ylisirniö Tuula-Maija Nygård Timo Posio Lauri Iivari Henkilökohtainen varajäsen Reima Revonmäki Arja Koivukangas Jouni Vuollet Päivi Hyväri Marika Lahtela Jukka Tuomivaara Martti Kaukua Solja Pätsi Tuomo Oikarainen Valtuusto päätti yksimielisesti valita yrityslautakunnan puheenjohtajaksi Ari Takapuron ja varapuheenjohtajaksi Anne Pitkäsen.

14 14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 322 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan perusturvalautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 11 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita perusturvalautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Irja Lohilahti Seppo Heikkala Merja Lonnakko Benjami Ruokamo Taina Karasti Kauko Ylisirniö Tuomo Ylisirniö Keijo Honkanen Irmeli Granlund Henkilökohtainen varajäsen Riitta Karjalainen Veli-Matti Hautala Maija-Leena Maaninka Pauli Iinatti Irmeli Pitkänen Simo Anetjärvi Anja Ylisirniö Lauri Iivari Eino Takaluhta Valtuusto valitsi yksimielisesti perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi Irja Lohilahden ja varapuheenjohtajaksi Seppo Heikkalan.

15 15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 324 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenten vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 12 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Pertti Varanka Matti Karjalainen Aino Pyrrö Helvi Kylmäniemi Ritva Määttä, (osoite Alatolvantie) Liisa Karvonen Olavi Laatikainen Heino Kulojärvi Leo Mattila Henkilökohtainen varajäsen Harri Ronkainen Hanna Pesonen Oiva Kitkala Raili Varanka Maarit Kitkala Tuomas Ruokamo Aimo Määttä Marja-Leena Tuomivaara Veijo Ruokamo Valtuusto valitsi yksimielisesti Sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Pertti Varangan ja varapuheenjohtajaksi Matti Karjalaisen

16 16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 325 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 3 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi ellei valtuusto kuntalain 19 :n perusteella toisin päätä. Lautakunnan jäsenten vaalikelpoisuuden rajoituksista on säädetty kuntalain 36 :ssä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsisi tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja, että valtuusto valitsisi jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntalain 20 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Kv 13 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Reino Oikarainen Markku Hyypiö Kaisa Palojärvi Pirkko Posio Terttu Luksua Anna-Kaija Laivamaa Antti Lasanen Ossi Kynsijärvi Pertti Suojärvi Sisko Niskala Tuija Revonmäki Lauri Hämeenniemi Antero Mourujärvi Elsa Ryynänen Leila Luksua Harri Ylisirniö Pentti Varanka Ahti Moilanen Valtuusto valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Reino Oikaraisen ja varapuheenjohtajaksi Markku Hyypiön.

17 17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN LAPIN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Kh 326 Lapin liiton kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntayhtymän edustajainkokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Posion valtuusto valitsee em. 7 :n perusteella näin ollen kaksi edustajaa ja kaksi henkilökohtaista varaedustajaa, koska Posiolla vuodenvaihteessa oli yli 3500, mutta alle 7000 asukasta. Edustajainkokous valitsee Lapin liiton valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaisen varaedustajat. Kv 14 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen Posion kunnan edustajiksi Olavi Lehtiniemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Karasti sekä toiseksi edustajaksi Eila Seppäsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Toini Määtän.

18 18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI Kh 327 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kaksi (2) jäsentä, jos kunnan asukasluku vuodenvaihteessa on ollut enintään Perussopimuksessa ei vaadita, että kuntayhtymän valtuutettujen tulisi kuulua jäsenkuntien valtuustoon. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Kv 15 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon Pirjo Hyypiön ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Lonnakon sekä toiseksi jäseneksi Seppo Heikkalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tuomo Ylisirniön.

19 19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON TOIMIKAUDEKSI Kh 328 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä silloin, kun kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan on Perussopimuksessa ei vaadita, että yhtymävaltuustoon valittavien tulisi kuulua jäsenkuntiensa valtuustoon. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kv 16 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Pentti Korvan ja henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Karjalaisen sekä toiseksi jäseneksi Irja Lohilahden ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Tikkasen.

20 20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAUTAMIESTEN VAALI VUONNA 2005 ALKAVAKSI TOIMIKAUDEKSI Kh 329 Käräjäoikeuslain 7 :n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 ).. Rovaniemen käräjäoikeuteen kuuluu 38 lautamiestä, joista Posion valtuusto valitsee 3, Ranuan valtuusto 3, Rovaniemen mlk:n valtuusto 12 ja Rovaniemen kaupunginvaltuusto 20. Kunnanhallitus ehdottanee valtuustolle, että se valitsisi kolme lautamiestä Rovaniemen käräjäoikeuteen vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi. Lautamiehille ei valita varajäseniä. Kv 17 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Rovaniemen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi Seppo Aholan, Rainer Ruokamon ja Maritta Mursun.

21 21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LAPIN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Kh 330 Lapin Urheiluopiston ylläpito on siirtynyt alkaen Lapin Urheiluopisto Oy:lle. Tämä perustuu säätiön valtuuskunnan sekä osakeyhtiön taustalla olevien Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lapin Urheiluopistosäätiö on edelleen suurin osakas Lapin Urheiluopisto Oy:ssä. Lapin Urheiluopistosäätiön sääntöjen 7 :n mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu 46 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Posion kunnalla on oikeus nimetä säätiön valtuuskuntaan yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunta kokoontuu yhden kerran vuodessa (jakaa muutaman stipendin urheilijoille). Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Posion kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Kv 18 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Matti Karjalaisen ja varalle Oiva Soudunsaaren.

22 22 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Kh 331 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimikaudeksi Kv 19 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valta kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Ahti Alatarvas, Taisto Oikarainen, Jukka Tuomivaara, Esko Ahola, Kauko Ylisirniö, Kristiina Maaninka ja Veijo Ruokamo.

23 23 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALITSEMINEN RANUA-POSION KIHLAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI Kh 332 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisipiirin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lääninhallitus vahvistaa jäsenten määrän. Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia, lääninhallitus määrää, kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Lapin lääninhallitus on määrännyt, että Ranua-Posion kihlakuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista Posion valtuusto valitsee kolme ja Ranuan valtuusto samoin kolme. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Ranua-Posion kihlakuntaan toimikaudeksi Kv 20 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Ranua-Posion kihlakuntaan 2005 alkavaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Sakari Oikarainen Ulla-Maija Perttunen Antti Hämeenniemi Henkilökohtaiset varajäsenet Anne Pitkänen Timo Posio Pertti Varanka

24 24 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KOILLIS-SUOMEN TULEVAISUUS- JA ALUEKESKUSTOIMI- KUNTAAN Kh 345 Koillis-Suomen aluekehityksen strategista ohjausta ja Naturpolis Oy:n hallintoa koskevan sopimuksen mukaan kukin osakaskunta sekä kunkin kunnan yrittäjäjärjestö ja Oulun kauppakamarin Koillismaan osasto valitsevat edustajansa Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekehitystoimikuntaan. Tulevaisuus- ja aluekehitystoimikuntaan kuuluu kuusitoista (16) jäsentä, joista kuusi (6) Kuusamon kaupungin, kolme (3) Taivalkosken kunnan ja kolme (3) Posion kunnan edustajaa sekä yksi (1) edustaja kunkin kunnan yrittäjäjärjestöstä ja yksi (1) Oulun kauppakamarin Koillismaan osastosta. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kesken. Esittelijänä tulevaisuus- ja aluekeskustoimikunnassa toimii aluekeskusjohtaja. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on Naturpolis Oy:n toimitusjohtajalla ja kuntajohtajilla. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää Koillis-Suomen tulevaisuusja aluekeskustoimikuntaan kolme edustajaa Posion kunnasta. Kv 21 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Koillis-Suomen tulevaisuus- ja aluekeskustoimikuntaan Posion kunnan edustajiksi Olavi Lehtiniemen, Henna Sarajärven ja Kari Karastin.

25 25 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KOILLIS-SUOMEN ALUEKESKUKSEN TULEVAISUUSFOORUMIIN TOIMIKAUDEKSI Kh 346 Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumitoiminta tukee yhteisen näkemyksen syntymistä aluekehittämisestä ja elinkeinojen kehittämisestä sekä lisää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken Koillis-Suomessa. Tulevaisuusfoorumissa kuntia edustavat seitsemän (7) Kuusamon kaupunginvaltuuston, viisi (5) Taivalkosken kunnanvaltuuston ja viisi (5) Posion kunnanvaltuuston jäsentä. Nämä edustajat valitaan vaalikausittain. Tulevaisuusfoorumissa elinkeinoelämää edustavat kuusi (6) tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunnan nimeämää eri toimialaryhmien edustajaa ja heidän varaedustajansa. Tulevaisuus- ja aluekehitystoimikunta nimeää edustat toimialaryhmien esitysten perusteella. Toimialaryhmien edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnassa on huomioitava alueellinen kattavuus ja eri toimialojen tasapuolinen kohtelu. Lisäksi tulevaisuus- ja aluekehitysfoorumiin nimeävät Kuusamon, Taivalkosken ja Posion yrittäjäjärjestöt kukin yhden (1) edustajan ja varaedustajan. Tulevaisuusfoorumissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus Kuusamon kaupunginjohtajalla, Taivalkosken kunnanjohtajalla ja Posion kunnanjohtajalla sekä Naturpolis Oy:n toimitusjohtajalla. Yrityspalvelu- ja aluekehitysviranomaisilla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolooikeus. Esittelijänä toimii aluekeskusjohtaja. Tulevaisuusfoorumin työskentelytapojen kehittämisellä pyritään turvaamaan laaja alueellinen vuoropuhelu. Tulevaisuusfoorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan viisi (5) jäsentä Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Kv 22 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskuudestaan Koillis-Suomen aluekeskuksen tulevaisuusfoorumiin toimikaudeksi Pentti Korvan, Olli Ronkaisen, Ulla-Maija Perttusen, Oiva Soudunsaaren ja Pirjo Hyypiön.

26 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRINTÖVAARAN HOTELLIKIINTEISTÖN MYYMINEN REIJO LANTOLLE PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Kh 14 Kunnan omistama hotellikiinteistö on ollut vuokrattuna Elämyshotelli Kirintö Oy:lle viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, joka on päättynyt Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan / 113 asettaa hotellikiinteistön myytäväksi. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan / 43 myydä hotellikiinteistön Asko Leppilammille ja Harri Jylhälle perustettavan yhtiön lukuun, mutta kauppa on rauennut ostajien vetäydyttyä kaupasta. Posion kunta neuvotellut uudelleen kiinteistön kaupasta loppuvuoden 2004 aikana ja neuvottelujen perusteella kunta on saanut kaksi tarjousta kiinteistökauppa koskevaksi esisopimukseksi. Esisopimusta koskevan tarjouksen jättivät Reijo Lantto perustettavan yhtiön lukukuun sekä Ruka Safaris Oy. Tarjouksista Reijo Lanton tarjous oli kauppahinnaltaan korkeampi tarjouksen ollessa ,00 euroa. Ruka Safaris Oy tarjosi kauppahinnaksi ,00 euroa. Kunnanhallitus päätti / 354 hyväksyä Reijo Lanton tarjouksen esisopimukseksi kiinteistökaupasta sekä Kirintövaaran matkailualueen kehittämistoimista. Reijo Lanton tarjous sekä tarjouksen pohjalta allekirjoitettu esisopimus liitteenä. Reijo Lanton kanssa ollaan neuvoteltu kiinteistökaupan ehdoista ja saavutettu asiassa yhteisymmärrys. Kaupan kohteena oleva määräalan on rajattu n. 0,7 ha suuremmaksi kuin, mitä Lanton tarjous oli alun perin, josta johtuen kauppahinnaksi on sovittu ,00 euroa poiketen tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta ,00 euroa. Kauppakirja ja sen liitteeksi laadittu kartta esitettään kunnanhallitukselle liitteessä. Kirintövaaran hotellikiinteistön tasearvo on tilanteen mukaisesti ,00 euroa. Kun kiinteistö myydään neuvotellun kauppakirjan mukaisella hinnalla, aiheutuu siitä kunnalle vuoden 2005 tilinpäätöksen tulokseen vaikuttavaa tappiota ,00 euroa. Aiheutuva tappio on mahdollista kattaa alentamalla kunnan omaa pääomaa. Hotellikiinteistössä vuokralla ollut Elämyshotelli Kirintö Oy on toimittanut kunnalle ilmoituksen, jonka mukaan yhtiö käyttää sillä yhtiön käsityksen mukaan olevaa lunastusoikeutta. Ilmoitus liitteenä. Kunnanjohtaja on antanut asianajotoimisto Korvenoja & Niinistö Oy:lle / Pertti Korvenojalle toimeksiannon edustaa Posion kuntaa ko. riitaasiassa. Varatuomari Pertti Korvenoja on laatinut vastineen lunastusilmoitukseen. Vastineen mukaan kunnan ja Elämyshotelli Kirintö Oy:n vuokrasopimuksessa mainittu etuoikeus hotellikiinteistön lunastamiseen ei sido kuntaa eikä vuokralaista, koska ko. vuokrasopimusta ei olla laadittu maakaaren 2 luvun 7 :n tarkoittamassa määrämuodossa eikä sopimukselle ole hankittu mm. kaupanvahvistajan vahvistusta. Vastine esitetään kunnanhallitukselle liitteenä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun n. 6,92 ha suuruisen määräalan Posion kunnan Ylikitkan kylässä sijaitsevasta Kirintö RN:o 32:10 nimisestä tilasta sekä määräalalla sijaitsevan ravintola- ja hotellirakennuksen sekä rantasaunan irtaimistoineen ja liittymineen yhteensä ,00 euron suuruisella kauppahinnalla. Kaupan ehdot sekä myytävän määräalan rajaus ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

27 27 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan sekä kunnansihteerin / hallintosihteerin allekirjoittamaan kiinteistön myyntiä koskevan liitteen mukaisen kauppakirjan mahdollisimman pian valtuuston asiaa koskevan päätöksen jälkeen edellyttäen, että kauppakirjan allekirjoittamiselle ei ole oikeudellista tai muuta estettä. hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 23 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

28 28 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVIEN EDUSTAJIEN VALINTA Kh 15 Suomen Kuntaliiton sääntöjen mukaan varsinaiset kuntapäivät pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton valtuusto on päättänyt kutsua Kuntapäivät koolle Tampereelle. Kokouspaikkana on Tampere-talo. Jäsenkuntien valtuustot saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan kuntapäiviä edeltävän kalenterivuoden tammikuun ensimmäisen päivän väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, että valtuusto valitsee kaksi (2) edustajaa, jos kunnan asukasluku on ollut Jäsenkunta voi valita varsinaisille jäsenille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustajalla on oikeus osallistua kuntapäiville, mikäli varsinainen edustaja on estynyt saapumasta Tampereelle. Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni. Kuntapäivillä käsitellään - hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus vuoden 2001 kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta toiminnasta - päätetään valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista - valitaan valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi. Kultakin osanottajalta Suomen Kuntaliitto perii 370 euron suuruisen osanottomaksun, jolla katetaan kokouksesta aiheutuvat kustannukset. Kukin kunta vastaa valitsemiensa edustajien matka-, majoitus ym. kustannuksista. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi Posion kunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tampereella 2005 pidettäville Suomen Kuntaliiton kuntapäiville. Jos molemmille varsinaisille edustajille valitaan useampi kuin yksi varaedustaja, valtuuston tulee määrätä missä järjestyksessä he tulevat varsinaisen edustajan tilalle. hyväksyttiin yksimielisesti. Kv 24 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Posion kunnan edustajiksi Tampereella 2005 pidettäville Suomen Kuntaliiton kuntapäiville Olavi Lehtiniemen ja hänen varalleen Henna Sarajärven ja toiseksi edustajaksi Kari Karastin ja hänen varajäseneksi Antti Hämeenniemen.

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Ensio Ehtamo Mirja Sorri poissa. Helena Orre Simo Pihala

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Ensio Ehtamo Mirja Sorri poissa. Helena Orre Simo Pihala Viranomainen No 1/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 kello 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 28.1.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto, valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

23 32 23 Sydän Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta toimikaudeksi 2013-2016

23 32 23 Sydän Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan edustajan ja varaedustajan valinta toimikaudeksi 2013-2016 KOKOUSKUTSU 1/2013 Kunnanvaltuusto 16.1.2013 KOKOUSAIKA Torstai 24.1.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Kunnanvaltuuston kokoontumistavan määrääminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 1/2013. KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 1/2013. KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 1/2013 KOKOUSAIKA 17.1.2013 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 1 Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Lisätiedot

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Keskiviikko 23.01.2013 klo 13.00-14.15 Kokouspaikka Savukosken kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Asiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05

Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 17.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 16.1.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 16.1.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 1/2013 Kunnanhallitus 9.1.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.01.2013 klo 10.00-14.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Saarilan Maatilamatkailutila

Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Saarilan Maatilamatkailutila Kunnanhallitus 1/2013 1 (-74) Aika Maanantaina 21. tammikuuta 2013 klo 17.00-18.50 Paikka Saarilan Maatilamatkailutila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Asko Mustonen Veli Haaranen Harri

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 19 30 Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali

Kunnanhallitus. 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 19 30 Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 26.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Valtuusto Aika 25.01.2013 klo 12:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KUNNANHALLITUS 15.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KUNNANHALLITUS 15.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN MÄÄRÄALAA TILASTA ISO-KÖLLI RN:O 3:93 KOPSAMON KYLÄSSÄ... 2 2 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA TUISKULA RN:O

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 21.1.2013 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19. 1.2009 kello 17.00 18.43 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013. 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013. 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016... PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kunnanhallitus 7.1.2013 Käsiteltävät asiat 1. Suhteellisen vaalien vaalilautakunta valtuustossa pidettäviä vaaleja varten 2013-2016...2 2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) Anitta Hakkarainen. (x) (x) (x) (x) (x) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) Anitta Hakkarainen. (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 14.01.2013 1 Kokousaika 14.01.2013 klo 15.00 20.31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 1/2013

KUNNANVALTUUSTO 1/2013 KUNNANVALTUUSTO 1/2013 Aika Torstai 24.1.2013 klo 19.00 20.35 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika 28.01.2013 klo 18:00-18:51 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 n vaalilautakunnan jäsenten vaali 4 2 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2013. KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2013. KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2013 KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus Aika 14.01.2013 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot