HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 07/ osasto Porkkalankatu Helsinki Annettu /20010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 07/30764 1. osasto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Annettu 8.11.2007 06/20010"

Transkriptio

1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 07/ osasto Porkkalankatu Helsinki Annettu /20010 Käräjäoikeuden kokoonpano: käräjätuomari Riitta Wirilander, puheenjohtaja käräjätuomari Hannele Lindholm käräjäviskaali Antti Romppainen Kantaja Vastaaja Asia Alpo Rusi Suomen valtio Vahingonkorvaus Vireille Kuultavat 1. Suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala 2. Apulaispäällikkö Petri Knape 3. Osastopäällikkö Hannu Moilanen 4. Ylietsivä Juhani Hakala 5. Ylitarkastaja Simo Siira 6. Valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski 7. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 8. Pääministeri Paavo Lipponen 9. Sisäasiainministeri Ville Itälä 10. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 11. Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 12. Oikeusministeri Johannes Koskinen

2 2 Sisällysluettelo RIIDATTOMAT TAPAHTUMATIEDOT...4 KANNE Esitutkinta Esitutkinnan aloittaminen Väitetyt virheet esitutkinnassa Asian siirtäminen syyteharkintaan Syyttämättäjättämispäätöksen sisältö Esitutkinnan kesto Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Tiedottaminen/tietovuoto Tiedonantaminen Tiedottaminen Tietovuoto Perusoikeudet Perusoikeuksista yleensä Väitetyt perus- ja ihmisoikeusloukkaukset Vahingonkorvausvaatimuksen peruste Yleiset perusteet vahingonkorvaukselle virkamiehen virheellisen menettelyn johdosta Edellä kohdissa 1 3 todettu virheellinen menettely Syntynyt vahinko Lakimieskulut Oikeudenkäyntikulut...14 VASTAUS Esitutkinta Esitutkinnan aloittaminen Väitetyt virheet esitutkinnassa Asian siirtäminen syyteharkintaan Syyttämättäjättämispäätöksen sisältö Esitutkinnan kesto Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Tiedottaminen/tietovuoto Tiedonantaminen Tiedottaminen Tietovuoto Perusoikeudet Perusoikeuksista yleensä Väitetyt perus- ja ihmisoikeusloukkaukset Vahingonkorvausvaatimuksen peruste Yleiset perusteet vahingonkorvaukselle virkamiehen virheellisen menettelyn johdosta Edellä kohdissa 1 3 todettu virheellinen menettely Syntynyt vahinko Lakimieskulut Oikeudenkäyntikulut...23

3 KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU...23 Perustelut Esitutkinta Esitutkinnan aloittaminen Väitetyt virheet esitutkinnassa Asian siirtäminen syyteharkintaan Syyttämättäjättämispäätöksen sisältö Esitutkinnan kesto Oikeusasiamiehen päätös Tiedottaminen ja tietovuoto Tiedonantaminen Tiedottaminen Tietovuoto Perusoikeudet Perusoikeuksista yleensä Väitetyt perus- ja ihmisoikeusloukkaukset Vahingonkorvausvaatimuksen peruste Yleiset perusteet vahingonkorvaukselle virkamiehen virheellisen menettelyn johdosta Edellä kohdissa 1 3 todettu virheellinen menettely Syntynyt vahinko Vastuuperuste Lakimieskulut Oikeudenkäyntikulut...63 Tuomiolauselma...64 Muutoksenhaku

4 4 RIIDATTOMAT TAPAHTUMATIEDOT Suomen suojelupoliisi (jäljempänä Supo) on kirjannut esitutkinnan alkaneeksi , jolloin rikosilmoitus on kirjattu ja kantaja Alpo Rusia on kuulusteltu syylliseksi epäiltynä törkeää vakoilua koskevassa asiassa. Esitutkintapöytäkirja on valmistunut ja loppulausunnot sen johdosta on epäiltyjen osalta annettu Esitutkintapöytäkirjan mukaan Alpo Rusille on asetettu seuraavan sisältöinen kielto: "kielletään ilmaisemasta seuraavia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ole ennestään hänen tiedossaan: kaikki suojelupoliisissa kello Alpo Rusin ja tutkijoiden välillä käydyt keskustelut ja kuulustelu". Kielto on ollut voimassa Esitutkintapöytäkirjan mukaan Alpo Rusille on asetettu seuraavan sisältöinen kielto: "kielletään ilmaisemasta seuraavia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ole ennestään hänen tiedossaan: suojelupoliisissa kuulustelutilaisuuksissa ilmaistut asiaa koskevat tiedot". Kielto on ollut voimassa Viimeksi mainitun kiellon kanssa samansisältöiset kiellot on asetettu (kiellon voimassaoloaika ), (kiellon voimassaoloaika ), (kiellon voimassaoloaika ) ja (kiellon voimassaoloaika ). Valtionsyyttäjä Rautakoski on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on Alpo Rusin kantelun johdosta antanut päätöksen, jossa Paunio on katsonut, että asia kokonaisuudessaan ei anna aihetta toimenpiteisiin. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on kansanedustaja Petri Neittaanmäen Alpo Rusia koskevassa asiassa tekemän kantelun johdosta antanut päätöksen. Päätöksessä Paunio on katsonut, että asiassa ei ole tullut esiin sellaista, joka edellyttäisi muita toimenpiteitä kuin, että päätöksessä esitetyt näkökohdat saatetaan ministeri Rajamäen tietoon. KANNE Kantaja Alpo Rusi on vaatinut, että vastaaja Suomen valtio velvoitetaan suorittamaan korvauksena Alpo Rusille 1. valtion palveluksessa taitamattomasti ja huolimattomasti sekä yksilön perusoikeuksia loukaten toimineiden virkamiesten esitutkintaan liittyneiden toimien sekä esitutkinnan ollessa vielä kesken ja esitutkinnan päättymisen jälkeen virkamiesten esitutkinnasta julkisuuteen antamien tietojen johdosta aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta euroa laillisine korkoineen lukien,

5 2. henkisestä kärsimyksestä, kipuun ja särkyyn verrattavasta henkisestä kärsimyksestä ja julkisesta halveksunnasta, jonka Suomen valtio ja viranomaiset ovat aiheuttaneet kantajalle sen johdosta, että esitutkinnasta oli tullut tietoa julkisuuteen esitutkinnan ollessa vielä kesken ja että valtion palveluksessa olevat ovat toimineet esitutkinnassa ja sen jälkeen taitamattomasti ja huolimattomasti sekä yksilön perusoikeuksia loukaten, määrältään euroa laillisine korkoineen lukien ja 3. lakimieskuluista, jotka ovat aiheutuneet Alpo Rusille aiheettomasta vakoiluepäilyn puolustautumisesta ja siihen liittyvistä prosesseista yhteensä ,52 euroa laillisine korkoineen ja 4. korvaus oikeudenkäyntikuluista laillisine korkoineen. Perusteluina kantaja on lausunut seuraavaa. 5 1 Esitutkinta 1.1 Esitutkinnan aloittaminen F16- ja F22-korttien tulkinta ja merkitys esitutkinnan aloittamisen kannalta Suojelupoliisin päällikkö Seppo Nevala, apulaispäällikkö Petri Knape sekä osastopäällikkö Hannu Moilanen ja ylietsivä Juhani Hakala ovat aloittaneet perusteettoman rikostutkinnan, joka on koskenut kantaja Alpo Rusin epäiltyä syyllistymistä törkeään vakoiluun vuosina Perusteiksi viranomaiset ovat esittäneet, että Alpo Rusin nimi on löydetty Saksan demokraattisen tasavallan (DDR) turvallisuuspoliisin Stasin arkistoja koskevasta ns. Rosenholz-aineistosta. Nevala, Knape sekä Moilanen ja Hakala eivät ole syksystä 2001 kevääseen 2006 saakka tehneet asiassa riittäviä perusselvityksiä tai ovat tehneet ne törkeän huolimattomasti tai tahallaan puutteellisina. Saksassa Stasin ulkomaan vakoilun (HVA) arkistoista on vastannut oma viranomainen Die Bundesauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutshen Demokratischen Republik (jäljempänä BStU). BStU on todennut, että Alpo Rusista ei Stasin arkistoissa ole muuta kuin hänen tietämättään laadittu F16-henkilökortti rekisteriin liitettäväksi "mahdollisena tulevaisuuden tietolähteenä". Henkilökortti ei kerro sellaisenaan sitä, onko merkitty henkilö ollut yhteistyössä Stasin kanssa vai onko asianosainen vain muuten tullut merkityksi arkistoihin jostain syystä kiinnostavana henkilönä. Saksasta on keväästä 2000 saatu ns. Rosenholz-aineistoa, joka on sisältänyt tietoa siitä, keitä suomalaisia on ollut Stasin arkistossa. Suojelupoliisi ei ole ymmärtänyt, että aineistossa on ollut myös Stasin toimintaan liittymättömien ja siten vakoilutoimintaan syyttömien nimiä. Supolla on ollut se väärä käsitys, että vakoilua harjoittaneet saadaan Rosenholz-aineiston F16-henkilökorteista. Kortin merkitystä ei ole koskaan asianmukaisesti selvitetty BStU:n kanssa, vaan vasta vuonna 2005 Alpo Rusin toimesta.

6 F22-kortti on operaatiokortti, joka on avattu ainoastaan Jukka Rusille. F16-kortti on Alpo Rusin henkilökortti. Alpo Rusille ei ole avattu omaa operaatiokorttia. Stasi ei ole koskaan laatinut yhteen operaatioon kahta korttia. Tämä on selvinnyt Supolle viimeistään Kelleriä kuultaessa Saksassa Peter Kellerin puhuttaminen ja sen merkitys Nevala, Knape, Moilanen ja Hakala Suposta ovat keväällä 2002 ennen Alpo Rusin kuulemista puhutelleet tiedustelu-upseeri Peter Kelleriä Saksassa. Puhuttelusta ei ole laadittu muistiota eikä sitä ole liitetty esitutkintaan. Menettely on ihmisoikeussopimuksen ja esitutkintalain vastaista. Lisäksi saksalaisille kuulusteluihin kutsutuille (Keller, Müller-Enbergs ja muut) on nähtävästi kerrottu Alpo Rusin rikosepäillyn kohde syyllistävällä tavalla, mikä on vahingollinen lähtökohta eikä esitutkintalain mukainen Yhteenveto: esitutkinnan aloittamisen kynnys Edellä kohdissa ja esitetyn mukaisesti esitutkinnan aloittamiseen ei ollut perusteita Rikoksen mahdollinen vanhentuminen esitutkinnan aloittamisen esteenä Supo on aloittanut esitutkinnan kiinnittämättä huomiota siihen, että joka tapauksessa kyse oli vanhentuneesta rikoksesta Väitetyt virheet esitutkinnassa Alpo Rusin asema esitutkinnassa Edelleen Supo on laiminlyönyt kansainvälisen yhteistyön saksalaisen viranomaisen kanssa, vaikka kyse oli juuri saksalaisten omasta, DDR:n aikaisesta tiedustelutoiminnasta. Lisäksi Nevala ja Knape ovat jättäneet selvittämättä ja ottamatta huomioon epäillyn puolesta vaikuttavat seikat ja todisteet Ulkoasiainministeriön muistioiden ja merkitys Nevala ja Knape eivät ole huomioineet ulkoasiainministeriön muistioita ja , joissa on nimenomaisesti varoitettu Rosenholzaineiston käyttämisestä virheellisesti ja sisäpolitiikassa. Kantajalla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua aineistoon muistiossa edellytetyllä tavalla. Kun hänellä ei ollut ollut siihen mahdollisuutta, hänen puolustautumisensa perusteetonta epäilyä vastaan on vaikeutunut Onko Alpo Rusille ilmoitettu rikosepäilyn peruste Rusilla on ollut oikeus saada tietoonsa, mitä esitutkinnassa on käynyt ilmi niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle.

7 Moilanen ja Hakala eivät ole ilmoittaneet Rusille rikosepäilyn perustetta. Rusi on vasta lähes vuoden kuluttua tutkinnan alkamisesta, eli kuulustelussa , saanut tietää rikosepäilyn perusteet, jolloin hänelle on esitetty F16-kortti. Helsingin Sanomien toimittaja Arto Asikainen on kertonut jo tohtori Olli Rehnille ja Alpo Rusille, että Alpo Rusin ja Jukka Rusin nimet ovat Rosenholz-aineistossa. Esitutkintaan ei ole liitetty tietoa salaisista pakkokeinoista, muun muassa telekuuntelusta Onko Rusille ilmoitettu hänen oikeudestaan hankkia puolustaja/avustaja Puhe-/ilmaisukielto Supo on aloittanut esitutkinnan antamatta Rusille mahdollisuutta hankkia paikalle oikeudellinen avustaja. Moilanen ja Hakala ovat esitutkinnassa asettaneet epäillylle ja hänen avustajilleen esitutkintalain vastaisen puhekiellon. Alpo Rusi on saanut kiellon, jonka mukaan hän ei saa lausua mitään häneen kohdistuneesta rikosepäilystä. Alpo Rusille olisi ollut erittäin tärkeätä kommentoida ilman rikostutkinnan painetta hänestä tehtyä F16- henkilökorttia. Puhekielto on vaikeuttanut Rusin puolustautumista ja aiheuttanut vahinkoa Asian siirtäminen syyteharkintaan Valtionsyyttäjä ei ole seurannut riittävästi esitutkintaa ja on jättänyt kokonaan puuttumatta tutkinnassa tapahtuneisiin virheisiin, laiminlyönteihin ja rikoksiin. Jukka Rusin ja Peter Kellerin esitutkinnassa kertoma on jätetty ottamatta huomioon Alpo Rusin syyttömyyttä tukevina seikkoina. Myös valtionsyyttäjä on laiminlyönyt kansainvälisen yhteistyön saksalaisen viranomaisen kanssa, vaikka kyse oli juuri saksalaisten omasta, DDR:n aikaisesta tiedustelutoiminnasta. 1.4 Syyttämättäjättämispäätöksen sisältö Valtionsyyttäjä on tehnyt epäillyn törkeän vakoilun johdosta päätöksen syyttämättäjättämisestä. Valtionsyyttäjä on puutteellisesti ja huolimattomasti tutustunut esitutkinta-aineistoon ja päätös on epätarkka ja sisältää lukuisia virheitä. Valtionsyyttäjä on katsonut, että asiassa ei ollut riittävää näyttöä siitä, että luovutettu tieto olisi ollut erittäin merkittävää tai omiaan aiheuttamaan erityisen suurta vahinkoa ja että luovutetun aineiston perusteella epäilty teko olisi myös kokonaisuutena arvioiden ollut törkeä. Valtionsyyttäjän mukaan mahdolliset muut lievemmät rangaistavat teot olivat vanhentuneet, eikä syyteharkinnan suorittaminen niiden osalta ollut enää mahdollista. Valtionsyyttäjän päätöksessä ei lausuta, että tutkinnassa ei ole tullut ilmi mitään, jonka nojalla Alpo Rusia olisi tullut epäillä rikoksesta. Kun teko oli vanhentunut, ei ole lausuttu edes sitä, että rikosta ei ollut tehty. Lisäksi päätöksessä on virheellisesti siteerattu esitutkinnassa kuultuja todistajia.

8 Sinänsä kantaja ei katso, että valtionsyyttäjän päätös olisi valtakunnansyyttäjän ohjeiden vastainen. Sen sijaan ohjeistus, jonka mukaan syyttäjä ei voisi kertoa, että syytön on syytön eikä tutkinnassa ole tullut esiin rikosepäilyä tukevia seikkoja tai että tutkinnassa ei ole saatu näyttöä tavallisesta vakoilusta, on ihmisoikeussopimuksen, perustuslain, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (jäljempänä EIT) käytännön ja syyttömyysolettaman vastainen. Lisäksi valtionsyyttäjä on siteerannut virheellisesti esitutkinnassa kuultua todistajaa Peter Kelleriä, minkä johdosta ei tule esille, että Alpo Rusi on syytön. Lisäksi valtionsyyttäjä on virheellisesti todennut, että "Alpo ja Jukka Rusi ovat olleet merkittyinä DDR:n HVA:n operaatiorekisteriin rekisterimerkinnällä XV/11/69 ja peitenimellä Pekka. Alpo Rusista on laadittu henkilörekisterikortti ja operaation arkistokortti". Kuitenkaan Alpo Rusia ei ollut merkitty operaatiorekisteriin, eikä edellä mainittu kortti tarkoita "Rusin veljeksiä koskevaa operaatiota". Alpo Rusista on ollut vain F16-kortti eikä häntä voida liittää sen vuoksi mihinkään operaatioon. Syyttämättäjättämispäätöksessä veljeksiä Alpo ja Jukka Rusia on käsitelty yhdessä. Päätöksen perustelut ovat samat, vaikka kysymys on kahdesta eri henkilöstä. Perustelut eivät sovi molempiin henkilöihin. Yhdessä käsittely on antanut harhaanjohtavan kuvan mm. medialle Esitutkinnan kesto Suposta Moilanen ja Hakala ovat pitkittäneet esitutkintaa ja jatkaneet sitä, vaikka lainmukaisia edellytyksiä sille ei ollut eikä ollut syytä epäillä rikosta. Ensimmäinen virka-apupyyntö Saksaan on toimitettu eli yli puoli vuotta kuulustelujen aloittamisen jälkeen. Ottaen huomioon kyseessä oleva rikosepäily, viive on ollut erityisen moitittavaa. 1.6 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Eduskunnan oikeusasiamiehen (jäljempänä EOA) päätös Alpo Rusin kantelun johdosta on pohjautunut suojelupoliisin lausumiin ja näin myös johtopäätökset Stasin arkistojen systematiikasta ovat vääriä. Päätös perustuu väärälle tiedolle ja myös asian oikeudellinen arviointi on sen mukainen. EOA ei ole pyytänyt asian käsittelyssä lausuntoa Saksan oikeusviranomaisilta eikä pyrkinyt selvittämään Rosenholz-aineiston merkitystä, vaikka näin olisi tullut menetellä. Menettelyllään hän on rikkonut virkavelvollisuutensa. Tuolloin oli jo tutkimustietoa Rosenholz-aineistosta, jonka perusteella F16-kortin merkitys olisi voitu arvioida oikein. EOA:n johtopäätökset "syytä epäillä" -kynnyksen ylittymisestä erityisesti siltä osin, kun oli syytä epäillä Alpo Rusin syyllistyneen törkeään vakoiluun, eivät ole vastanneet suomalaista esitutkintakäytäntöä. EOA on lausunnossaan todennut, että Saksassa toimitetut virka-apukuulustelut heikensivät Alpo Rusiin kohdistunutta rikosepäilyä, joka ei

9 alun perinkään ollut vahva. Huolellisesti harkitseva henkilö olisi nähnyt, että Alpo Rusia ei ole syytä epäillä rikoksesta. 9 2 Tiedottaminen/tietovuoto 2.1 Tiedonantaminen Rikosilmoitus on kirjattu suojelupoliisissa , jolloin myös Alpo Rusia ensimmäisen kerran asiasta kuultiin. Suposta Nevala on kertonut epäilystä presidenteille ilmeisesti jo paljon ennen vuoden 2002 talvea, jolloin läsnä oli ollut myös presidentin kabinetin jäseniä. Edelleen Nevalan esitutkinnassa kertoma tiedon antamisen ajankohta (helmikuu 2002) ei pidä paikkaansa, koska Nevala on puhunut Alpo Rusista valtionjohdolle jo aiemmin. Toisaalta edellä mainittu Nevalan lausuma todistaa tutkintavirheen. Nevala on myös yllyttänyt pääministeri Paavo Lipposen ja sisäasianministeri Ville Itälän kertomaan rikosepäilyn oppositiojohtaja Esko Aholle. Tämän jälkeen Lipponen on keväällä 2002 yhdessä Itälän kanssa kertonut rikosepäilystä Aholle. Lisäksi Nevala on itse vahvistanut tiedon Aholle. Missään vaiheessa edellytyksiä tiedon toimittamiselle entiselle presidentille, oppositiojohtaja Esko Aholle, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle tai valtiosihteeri Antti Satulille ei ollut. Tiedon antaminen on perustunut "poliittisen elämän häiriöttömyyteen" eikä tiedottamiseen ole ollut juridisia perusteita. 2.2 Tiedottaminen Nevala ja Knape ovat antaneet julkisuuteen tutkinnan kestäessä lukuisia lausuntoja ilman, että heillä on ollut muodollista asemaa esitutkinnassa. Nevala on mm Tasavallan presidentin kutsuilla tv-kameroiden edessä kommentoinut esitutkintaa. Lausunnot ovat olleet tarpeettomia ja vahingoittaneet kantajan mainetta. Lisäksi Nevala, Knape ja Moilanen ovat jatkaneet tiedottamista vielä senkin jälkeen, kun Alpo Rusi on valtionsyyttäjän päätöksellä todettu syyttömäksi. Valtionsyyttäjä on kommentoinut keskeneräistä tutkintaa julkisuudessa huolimattomasti ja syyttömyysolettaman vastaisesti. Valtionsyyttäjän lausumaa "varmuudella syyteharkintaan" siteerattiin eri tiedotusvälineissä seuraavasti: "Asia johtaa varmasti syyteharkintaan" tai "varmasti syytteeseen" (STT). Sisäasiainministeri Rajamäki on Helsingissä ja muualla kommentoinut Alpo Rusiin kohdistunutta rikostutkintaa valtionsyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen.

10 Oikeusministeri Koskinen on Helsingissä ja muualla kommentoinut Alpo Rusiin kohdistunutta rikostutkintaa valtionsyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen syyttömyysolettaman vastaisesti. Koskinen on antanut lausumia oikeusministerinä ja lainopillisen koulutuksen saaneena, minkä vuoksi menettelyä on pidettävä vakavana Tietovuoto Esitutkinnassa tiedottaminen on aloitettu huomattavasti ennen kuin rikoksesta epäiltyä on kuultu. Muun muassa Nevala on levittänyt tietoa "varmoista syyllisistä". Nevalan lisäksi Knape ja Siira ovat kertoneet Alpo Rusiin kohdistuneesta perusteettomasta rikosepäilystä Supon piiriorganisaatiolle ja myös viranomaistahon ulkopuolelle, minkä seurauksena tieto on myöhemmin vuotanut julkisuuteen. Siira on kesä-heinäkuussa 2002 tai jo aiemmin ennen esitutkinnan aloittamista keväällä kertonut rikosepäilystä ainakin Kalervo Kummolalle ja Urpo Helkovaaralle. Helsingin Sanomien (jäljempänä HS) toimittaja Arto Asikainen on jo kertonut tri Olli Rehnille syylliseksi epäilystä ja siitä, että Alpo ja Jukka Rusi ovat Rosenholz-aineistossa. HS on saanut suoraan valtionjohdolta tai Suposta tietoa, jonka epäillyt saivat vasta maaliskuussa Toimittaja Olli Ainola oli tavannut Alpo Rusin , jolloin keskusteluissa oli käynyt ilmi, että Ainola oli tietoinen rikosepäilystä. Puoluesihteeri Eero Lankia oli niin ikään saanut tietää rikosepäilystä. Edellä mainittu tieto on ollut peräisin Suposta. Lisäksi Supo on esittänyt väärää ja herjaavaa tietoa rikosepäilystä; väärää, koska rikosilmoitusta ei ollut vielä kirjattu ja herjaavaa, koska tieto ei pitänyt paikkaansa. Edellä mainituille tahoille ei ollut painavia syitä luovuttaa tietoja. Tieto Alpo Rusiin kohdistuvasta esitutkinnasta ei olisi saanut tulla julkisuuteen esitutkinnan ollessa kesken. Selvittämättä on jäänyt, miten rikosepäilyä koskeva tieto on päätynyt julkisuuteen huomattavasti ennen kuin epäiltyä oli edes asiassa kuultu. Varmuudella vuoto on kuitenkin lähtenyt viranomaistaholta. Edellä mainittu menettely on virkavelvollisuuden vastaista, koska mainittu tieto on pidettävä salassa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 :n 1 momentti 3 kohta). Lisäksi menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen (jäljempänä EIS) ja esitutkintalain vastaista. Epäiltyä on esitutkinnassa kohdeltava syyttömänä ja siitä on tiedotettava siten, ettei kenellekään aiheuteta vahinkoa tai haittaa (ks. jäljempänä kohta 3.1). EOA on päätöksessään todennut, että julkinen valta ei ole onnistunut varjelemaan rikoksesta vasta epäiltyä ja syyttömyysolettaman suojaamaa Alpo Rusia ennenaikaiselta ja leimaavalta julkisuudelta. Suojaamisvelvoite pohjautuu perustuslain 22 :ään, joka asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

11 Vuodot sekä virheellinen ja Suomen kansalaisen perusoikeuksien (10 :n yksityiselämän suoja) vastainen viranomaistoiminta ovat johtaneet siihen, että Alpo Rusi ei ole voinut asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. Toiminta on aiheuttanut hänelle faktisen virkakiellon ja kansalaisluottamuksen menettämiseen verrattavan tilan. EOA:n päätöksen perustelut eivät ole lainmukaisia ja päätöksellä on annettu hyväksyntä Alpo Rusin syrjäyttämiselle eduskuntavaaleissa Perusoikeudet 3.1 Perusoikeuksista yleensä Kantaja on katsonut, että valtio on rikkonut seuraavia perus- ja ihmisoikeuksia: yksityiselämän suoja, oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon. Lisäksi kantaja on vedonnut yhdenvertaisuuden periaatteeseen. 3.2 Väitetyt perus- ja ihmisoikeusloukkaukset Esitutkinta Valtionsyyttäjä Alpo Rusi on väittänyt, että esitutkinnan aikana ja sen jälkeen eri vaiheessa on tapahtunut perus- tai ihmisoikeuksien loukkauksia. Supo on jättänyt kohtelematta epäilyä Alpo Rusia esitutkinnassa syyttömänä. Muun muassa Hakala on todennut Alpo Rusille tämän poistuttua pitkästä kuulustelusta, että "olisitte aikanaan miettinyt, mitä teette". Tieto Alpo Rusiin kohdistuvasta esitutkinnasta ei olisi saanut tulla julkisuuteen esitutkinnan ollessa kesken. Selvittämättä on jäänyt, miten rikosepäilyä koskeva tieto on päätynyt julkisuuteen huomattavasti ennen kuin epäiltyä oli edes asiassa kuultu. Varmuudella vuoto on kuitenkin lähtenyt viranomaistaholta. Edellä mainittu menettely on virkavelvollisuuden vastaista, koska mainittu tieto on pidettävä salassa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 :n 1 momentti 3 kohta). Lisäksi menettely on EIS:n ja esitutkintalain vastaista. Epäiltyä on esitutkinnassa kohdeltava syyttömänä ja siitä on tiedotettava siten, ettei kenellekään aiheuteta vahinkoa tai haittaa. Valtionsyyttäjän päätös on virheellinen. Siinä on siteerattu esitutkinnassa kuultuja todistajia väärin ja siten vakavasti loukattu rikosoikeudessa yleisesti tunnustettua syyttömyysolettamaa. Päätöksellään valtionsyyttäjä on jättänyt ilmaan kysymyksen siitä, syyllistyikö Alpo Rusi "tavalliseen vakoiluun". Kyseinen näkemys on kansainvälisessä katsannossa täysin kestämätön ja ihmisoikeussopimuk-

12 3.2.3 Esitutkinnan jälkeen Eduskunnan oikeusasiamies sen syyttömyysolettaman vastainen (6. artikla, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin). Valtionsyyttäjä on kommentoinut keskeneräistä tutkintaa julkisuudessa huolimattomasti ja syyttömyysolettaman vastaisesti edellä kohdassa 2.2 selostetuin tavoin. Sisäministeri Rajamäki ja oikeusministeri Koskinen ovat edellä 2.2. kohdassa kerrotuin tavoin kommentoineet Alpo Rusiin kohdistunutta rikostutkintaa valtionsyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen syyttömyysolettaman vastaisesti. Oikeusasiamies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin Alpo Rusia koskevien perusoikeusloukkausten johdosta, vaikka hän on nämä päätöksissään todennut. Perustuslaissa on asetettu EOA:lle velvoite valvoa perusoikeuksien (PL 10 : yksityiselämän suoja) ja ihmisoikeuksien (EIS 5 artikla: oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, 6 artikla: oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 8 artikla: oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän suojaa ja 13 artikla: oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon) toteutumista. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on ja välisenä aikana Helsingissä ja muualla laiminlyönyt valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat julkista tehtävää hoitaessaan lakia ja täyttävät velvollisuutensa Vahingonkorvausvaatimuksen peruste 4.1 Yleiset perusteet vahingonkorvaukselle virkamiehen virheellisen menettelyn johdosta Virkamiehen vastuusta virkatoimistaan säädetään perustuslailla. Lain 118 :n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. 4.2 Edellä kohdissa 1 3 todettu virheellinen menettely Valtion viranomaiset ovat joko tahallisesti tai tuottamuksellisesti menetelleet asiassa virheellisesti edellä kohdissa 1, 2 ja 3 kerrotuin tavoin. 4.3 Syntynyt vahinko Taloudellinen vahinko Taloudellinen vahinko on muodostunut ensinnäkin siitä, että kantaja on ja välisenä aikana käyttänyt 300 päivää eli tuntia (á 50 euroa) asian selvittämiseen ja aineiston keräämiseen. Toiseksi Alpo Rusi on vuosina ollut virkakiellossa, eikä häntä aiempien ansioidensa ja kokemuksensa edellyttämällä tavalla ni-

13 mitetty avaintehtäviin. Tämän seurauksena hän ei muun muassa saanut syksyllä 2001 hakemaansa YK:n eikä Ankaran Suomen suurlähettilään virkaa. Antti Satuli oli sanonut Alpo Rusille, että YK sopisi sinulle hyvin, kunhan saisimme Supolta siihen luvan. Rusi oli joutunut vetäytymään myös eduskuntavaaleista syksyllä Tästä aiheutunut vahinko on arviolta yhteensä euroa. Kantajalla oli oma yritys konsulttiyhtiö Demissio Oy, jonka ensimmäinen suuri projekti oli joulukuussa 2001 valmistunut projekti Lapin ilmailuklusteri. Projektin arvo oli euroa. Talvella ja kesällä 2002 jatkui edelleen Rovaniemen kuntayhtymän kanssa projektiyhteistyö Murmanskin aloitteen kehittämiseksi. Uusia projekteja oli vireillä, kunnes jälkeen kaikki tilaukset loppuivat ja Rovaniemen kuntayhtymä sanoi rikosepäilyn johdosta yhteistyön irti. Supon menettelyn johdosta loppuivat konsulttiyhtiön toimeksiannot. Vuosina taloudelliset menetykset olivat yhteensä euroa/vuosi eli yhteensä euroa Kärsimys Viranomaiset ovat virheellisillä sekä taitamattomilla virkatoimillaan ja käyttäessään julkista valtaa aikaansaaneet poikkeuksellisen vahvan Rusia koskevan perättömän rikosepäilyn. Vastaaja on sallinut tiedon levittämisen laajalle henkilöpiirille ja poliittiselle johdolle, mihin ei ole ollut juridisia perusteita. Alpo Rusi ei ole ollut tuona aikana ulkoasiainministeriön palveluksessa vaan professorina Lapin yliopistossa, minkä vuoksi ei ole ollut perusteita antaa rikosepäilyä tiedoksi mm. presidentti Martti Ahtisaarelle. Menettelyllä Suomen valtio on loukannut oman diplomaattinsa sekä tämän perheen ja omaisten kunniaa ja yksityiselämää sekä aiheuttanut Rusille suurta vahinkoa ja vahingoittanut Rusin terveyttä, aiheuttanut kipua ja särkyä sekä suurta ja pitkäaikaista henkistä kärsimystä ja julkista halveksuntaa, joka on haitannut kantajan elämää ja menestymistä. Lisäksi kaikki Rusin perheenjäsenet ovat joutuneet sellaiseen paineeseen, joka on aiheuttanut heille henkistä kärsimystä. Sen vuoksi vastaaja on velvoitettava korvaamaan sen palveluksessa taitamattomasti ja huolimattomasti sekä yksilön perusoikeuksia (yksityisoikeuden suoja) loukaten toimineiden virkamiesten aiheuttama vahinko yhteensä euroa. Joka tapauksessa vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan perusoikeuksien loukkauksesta aiheutunut vahinko, jonka Suomen valtio, suojelupoliisi tai muu viranomainen on edellä kohdassa 2 mainitulla menettelyllä aiheuttanut hänelle sen johdosta, että tieto Alpo Rusiin kohdistuvasta sekä häntä ja hänen perhettään syvästi loukkaavasta esitutkinnasta on tullut julkisuuteen esitutkinnan ollessa vielä kesken. Valtion viranomaiset ovat toiminnallaan syyllistyneet kantajan vapautta, kunniaa tai kotirauhaa tai muuta sen kaltaista rikosta koskeneeseen menettelyyn, minkä vuoksi valtio on velvollinen suorittamaan Alpo Rusille korvauksen kipuun ja särkyyn verrattavasta henkisestä kärsimyk-

14 sestä (vahingonkorvauslaki 5 luku 2 ) ja henkisestä kärsimyksestä (vahingonkorvauslaki 5 luku 6 ) Lakimieskulut Kantajalle on aiheutunut tähän asiaan liittyvistä prosesseista lakimieskuluja tähän mennessä suoritetuista toimenpiteistä seuraavasti: 1. Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n laskun osalta yhteensä ,52 euroa, mikä koostuu seuraavista eristä: kyseistä rikosepäilyä koskeva puolustautuminen ,97 euroa, kantelu ja tutkintapyyntö eduskunnan oikeusasiamiehelle 9.821,00 euroa, tutkintapyyntö koskien Kari Rajamäen lausuntoa Ilta-Sanomissa 671,00 euroa, YLEn esitutkinnan julkistamisesta koskevan vastuun selvittäminen 890,60 euroa, Seppo Nevalan APU-lehdelle antaman haastattelun johdosta tehty tutkintapyyntö 878,40 euroa, valituksesta hallinto-oikeudelle ja KHO.lle euroa, Iltalehden kirjoittelu 5.017,25 euroa, tietovuoto 2.067,90 euroa ja Kansan Uutiset euroa. 2. Asianajaja Matti Wuoren ja asianajaja Markku Fredmanin kulut euroa, jotka koostuvat valituksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. 6 Oikeudenkäyntikulut Kantaja on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi varatuomari Olli Santasen osalta ,09 euroa (sis. alv.) ja Nordic Law Asianajotoimiston osalta ,50 euroa (sis. alv.). Kantaja on myöntänyt vastaajan oikeudenkäyntikulut määrällisesti oikeiksi. VASTAUS Vastaaja on kiistänyt kanteen perusteiltaan ja paljoksunut aiheutuneesta vahingosta esitettyjä vahingonkorvausvaatimuksia. Lisäksi vastaaja on vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan valtion oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä. Perusteluina vastaaja on esittänyt seuraavaa.

15 15 1 Esitutkinta 1.1 Esitutkinnan aloittaminen F16- ja F22-korttien tulkinta ja merkitys esitutkinnan aloittamisen kannalta Alkutilanteessa oli muiden selvitysten perusteella aihetta epäillä rikosta. F16-kortti on henkilökortti ja F22-operaatiokortti. Kortin olemassaolo ei ollut ratkaiseva seikka. Epäilyyn vaikuttivat monet seikat Peter Kellerin puhuttaminen ja sen merkitys Peter Kellerin puhuttelussa kertoma on osaltaan vaikuttanut siihen ratkaisuun, jonka Supo on tehnyt koskien "syytä epäillä" -kynnyksen ylittymistä Alpo Rusin kohdalta. Puhuttelusta ei ole laadittu muistiota eikä puhuttelu muutoinkaan ollut sellainen, että sitä olisi myöhemmin voitu käyttää näyttönä rikosasiassa Yhteenveto: esitutkinnan aloittamisen kynnys Supo ei ole menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuuksiaan täyttämättä koskien esitutkinnan aloittamista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan poliisin on aloitettava esitutkinta, kun on syytä epäillä rikosta. Varmuutta tai suurta todennäköisyyttä rikoksen tekemisestä ei vaadita. Rikosta on syytä epäillä, kun asioita huolellisesti harkitseva henkilö havaintojensa perusteella päätyy sellaiseen tulokseen. Kantaja on esittänyt, että todistajana kuullun Helmut Müller-Enbergsin myöhemmin vuonna 2006 Helsingin yliopistossa pitämän esitelmän sisältö on osoitus siitä, että Supon olisi tullut ryhtyä toisenlaisiin selvityksiin kuin mihin esitutkinnassa oli ryhdytty. Helmut Müller-Enbergsiä on kuultu esitutkinnassa, mikä osoittaa, että esitutkinta on asianmukaisesti ja perusteellisesti suoritettu. Tässä asiassa on ollut syytä epäillä törkeän vakoilurikoksen tapahtuneen (esitutkintalaki 2 ) seuraavilla perusteilla. 1. Rekisteröidyistä HVA:n hyväksi toimineista suomalaisista epäillyistä henkilöistä operaatio XV/11/69 "Pekka" oli ollut selvästi tuotteliain. Esitutkintaa aloitettaessa oli pääteltävissä, että tietoluovutuksia oli kirjattu HVA:n arkistoon alkaen vuoteen 1976 asti 74 kappaletta. Yhteensä kyseisestä rekisteristä on löytynyt 251 erityisesti Suomea koskenutta tietoluovutusta. 2. HVA:lle luovutetut asiakirjat on tuhottu. Niiden jäljittäminen oli jälkeenpäin mahdollista vain, jos ne voitiin SIRA-tietojen perusteella yksilöidä ja löytää jostakin muusta arkistosta. SIRA-nimikkeistötietojen arvioinnissa on käynyt ilmeiseksi, että "Pekka" oli luovuttanut asiakirjoja ja suullisia tietoja, jotka koskivat laajasti suomalaista yhteiskuntaa sekä Suomen kansainvälisiä suhteita. Tietoluovutuksiin liittyi laajoja asiaryhmiä, jotka liittyivät mm. Suomen ulkoasiainhallintoon ja kansantalouden kannalta merkittäviin etuihin sekä Suomen

16 sisäpoliittisen päätöksenteon valmisteluun ja puolueiden sisäiseen toimintaan. Tietoluovutuksessa oli myös ulkoasiainministeriöstä peräisin olevia asiakirjoja tai suullisia tietoja. 3. Ajallisesti oli syytä epäillä laittoman tietojen luovutuksen tapahtuneen HVA:lle vuodesta 1969 vuoteen 1976, jolloin viimeinen tietoluovutus on päivätty Rikoksen mahdollinen vanhentuminen esitutkinnan aloittamisen esteenä Rikos ei ollut vanhentunut, kun epäilyn kohteena oli törkeä vakoilurikos Väitetyt virheet esitutkinnassa Alpo Rusin asema esitutkinnassa Esitutkintalaissa ei ole säännöstä, milloin ylittyy raja siitä, että esitutkinta voidaan kohdistaa tiettyyn henkilöön. Vallitsevan käytännön mukaan esitutkinnassa ei aseteta korkeata kynnystä sille, milloin henkilö voidaan määrittää rikoksesta epäillyn asemaan. Esitutkinnassa ei ketään nimetä todistajaksi, jos on olemassa vähäistäkin syytä epäillä häntä rikoksesta. Esitutkinta on kohdistunut Alpo Rusiin seuraavilla perusteilla: 1. Supon käytettävissä olleiden arkistotietojen perusteella oli todettavissa, että operaation XV/11/69 alaisuuteen oli rekisteröity vain Alpo ja Jukka Rusi peitenimellä "Pekka". 2. Operaation "Pekka" hoitajan henkilöllisyys oli selvinnyt (Peter Keller). Puhuttelussa vuonna 2002 Keller oli vahvistanut Alpo Rusin yhteyden ao. peitenimeen ja -koodiin. 3. Alpo ja Jukka Rusin virka- ja työpaikkojen perusteella oli syytä epäillä, että heillä molemmilla oli ollut tilaisuus toimittaa SIRA-rekisteristä ilmenevää luovutettua aineistoa. Luovutetussa aineistossa oli sellaista ulkoasiainministeriön aineistoa, joka ei ole ollut Jukka Rusin työnantajan käytettävissä. Sen sijaan Alpo Rusi oli aloittanut ulkoasiainministeriön palveluksessa Tämän vuoksi oli epäiltävissä, että ulkoasiainministeriöstä operaation XV/11/69 "Pekka" kautta Stasin ulkomaantiedustelulle toimitettu aineisto oli toimitettu Alpo Rusin kautta Ulkoasiainministeriön muistioiden ja merkitys Rosenholz-aineisto ei ole tullut Suomeen muistioiden edellyttämällä tavalla Onko Alpo Rusille ilmoitettu rikosepäilyn peruste Esitutkintaa aloitettaessa kantajalle on ilmoitettu, mistä häntä epäillään. Rosenholz-aineistoon liittyvät kysymykset on kuulusteluissa esitetty siinä vaiheessa, kun niihin liittyvät kansainväliset selvitykset on Supon toimesta tehty. Sanottu aineisto ei ollut oleellinen osa Alpo Rusiin kohdis-

17 tuneen rikosepäilyn perusteista, minkä vuoksi sitä ei ollut tarpeen kuulusteluissa esittää varhaisemmassa vaiheessa. Esitutkinnassa ei ole käytetty pakkokeinoja Onko Alpo Rusille hänen oikeudestaan hankkia puolustajan/avustaja Puhe-/ilmaisukielto Kantajalle on ilmoitettu hänen oikeudestaan hankkia avustaja. Sen sijaan hänelle ei ole ilmoitettu oikeudesta hankkia puolustaja. Esitutkinnassa Alpo Rusille on asetettu kolme kuukautta kerrallaan voimassa oleva ilmaisukielto. Kyse on laillisesta menettelystä, joka tämänkaltaisen asian esitutkinnan kohdalla on varmuudella perusteltu ratkaisu. Kunkin annetun ilmaisukiellon sisältönä on ollut asianomaisessa kuulustelussa esille tulleet seikat. On selvää, että kuulustelussa esille tulleiden seikkojen ilmitulo esitutkinnan aikana olisi varmuudella vaikeuttanut rikoksen selvittämistä. Ilmaisukielto on ollut tarpeellinen ja oikea ratkaisu (esitutkintalaki 48 ). Myös EOA:n ratkaisussa on katsottu, että Supo ei ole perusteettomasti aloittanut Alpo Rusiin kohdistuvaa esitutkintaa. Päätöksen mukaan esitutkinnan aloittamiskynnys on selkeästi ylittynyt. Supo ei ole menetellyt lainvastaisesti päättäessään siitä, missä asemassa Alpo Rusia tuli kuulustella toukokuussa Myöskään se, että asia on kokonaisuudessaan siirretty syyteharkintaan, ei ole antanut aihetta toimenpiteisiin. Edelleen EOA:n ratkaisun mukaan Supo ei ole jättänyt Alpo Rusin oikeusturvaa huomioon ottamatta tai painottanut kohtuuttomasti rikoksen selvittämisintressiä Asian siirtäminen syyteharkintaan Asian siirtäminen syyteharkintaan on perustunut sen hetkiseen tietoon ja tutkinnan tulokseen. Myöskään valtionsyyttäjä ei ole voinut toimia muutoin kuin Helmut Müller-Enbergsin esitutkinnassa lausuman perusteella eikä hänellä ole ollut tarvetta edellyttää tältä osin toisenlaista selvitystä. 1.4 Syyttämättäjättämispäätöksen sisältö Valtionsyyttäjän päätös on perustunut päätösajankohtana tiedossa oleviin seikkoihin. Se on lainmukainen ja oikea sekä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeisiin. Syyttämättäjättämistä koskevassa päätöksessä ei voi lausua, että epäilty on mahdollisesti syyllistynyt johonkin rikokseen, josta syyteoikeus on vanhentunut. Myöskään päätöksessä ei voida todeta, että epäilty ei ole syyllistynyt rikokseen, josta häntä on epäilty, mutta jonka osalta syyteoikeus on vanhentunut.

18 Syyttämättäjättämispäätöksen perustelut koskevat päätöksen otsikon mukaisesti Alpo Rusia Esitutkinnan kesto Aineisto on ollut laaja, suurelta osin vuosia vanhaa sekä laajalta osalta saksankielistä. Lisäksi osa tutkinnasta on perustunut kansainväliseen yhteistoimintaan sekä vieraan maan saksankielisten arkistoasiakirjojen ja rekisterien analysointiin ja tutkintaan. Aineisto on ollut laaja, suurelta osin vuosia vanhaa sekä laajalta osalta saksankielistä. Asiassa on ollut kaksi epäiltyä ja siinä on kuultu 28 todistajaa. Esitutkinta on aloitettu rikosilmoituksen kirjaamisella sekä Alpo Rusin kuulustelemisella syylliseksi epäiltynä. Todistajien kuulustelut ovat ajoittuneet syyskuun 2002 ja maaliskuun 2003 väliselle ajalle. Esitutkintapöytäkirja on valmistunut Loppulausunnot sen johdosta on epäiltyjen osalta annettu Valtionsyyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättäjättämisestä. Edellä mainitun vuoksi käytettyä aikaa ei voi pitää kohtuuttoman pitkänä eikä Supo ole menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt huolehtia tutkinnan joutuisuudesta. Myös EOA on päätöksessään katsonut, että esitutkinta ei ole viipynyt tavalla, joka antaisi aihetta toimenpiteisiin. 1.6 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Kanteessa on esitetty kritiikkiä sitä kohtaan, että valtionsyyttäjä ja EOA eivät ole määränneet Supoa hankkimaan lisäselvitystä. Kanteessa ei ole esitetty asiallista perustetta sille, mikä olisi oikeuttanut tai velvoittanut tähän esitutkinnan päättymisen jälkeen. EOA:lla ole roolia tässä oikeudenkäynnissä. EOA:n ratkaisu on perustunut laajaan ja perusteelliseen aineiston läpikäymiseen sekä erilliseen EOA:n pyytämään esitutkintaan tietovuotoa koskien ja on päätynyt voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen lopputulokseen. Kun Helmut Müller-Enbergsiä on kuultu esitutkinnassa, ei EOA:lla ole ollut tarvetta edellyttää tältä osin muuta selvitystä. 2 Tiedottaminen/tietovuoto 2.1 Tiedonantaminen Supo on helmikuussa 2002 antanut tiedon Alpo Rusiin kohdistuvasta rikosepäilystä tasavallan presidentille, entiselle presidentille Martti Ahtisaarelle, silloiselle pääministerille Paavo Lipposelle, silloiselle sisäasiainministerille Ville Itälälle, silloiselle ulkoasiainministerille Erkki Tuomiojalle, silloiselle poliisiylijohtajalle Reijo Naulapäälle, valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoskelle, ulkoasiainneuvos Juhani Suomelle ja HVA:n entiselle tiedustelu-upseerille Peter Kellerille. Supo on hyväksynyt sen, että ulkoasiainneuvos Juhani Suomi on raportoinut asiasta esimiehelleen valtiosihteeri Antti Satulille.

19 Valtionsyyttäjä Rautakoskelle tapahtunut esitutkinnasta ilmoittaminen on esitutkintalain 15 :n 1 momentin mukaan poliisin velvollisuus, joten menettely on asianmukaista. Maan korkein poliittinen johto eli silloinen sisäasiainministeri Ville Itälä ja silloinen pääministeri Paavo Lipponen ovat yhteisesti päätyneet Supon päällikön Seppo Nevalan ehdotuksesta siihen, että silloiselle Suomen keskustan puheenjohtajalle Esko Aholle kerrotaan asiasta. Kertomiseen on ollut erittäin painavat syyt ottaen huomioon epäillyn rikoksen laatu ja se, että eduskuntavaalit olivat lähestymässä ja Alpo Rusi oli ilmoituksensa mukaan asettumassa kansanedustajaehdokkaaksi. Supon on tullut ilmoittaa kyseessä olevasta rikosepäilystä poliisin ylijohdolle ja sisäasiainministerille. Tieto ei ole ollut lainkaan heihin nähden salassa pidettävää tietoa ja joka tapauksessa tiedon antamiseen on ollut painava syy. Poliisin henkilöstöön kuuluvan vaitiolovelvollisuus ei estä asian ilmaisemista viranomaiselle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta harkittaessa henkilön luotettavuutta tai sopivuutta. Tällä perusteella asiasta informoimisen on tullut tapahtua edellä mainituille tahoille. Presidentti Ahtisaarelle tietojen antaminen on ollut perusteltua, kun Ahtisaari on toiminut ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä tehtävissä. Lisäksi Alpo Rusi on Ahtisaaren presidenttikaudella toiminut hänen ulkopoliittisena neuvonantajanaan. Alustavien selvitysten aikana on puhutettu Juhani Suomea ja Peter Kelleriä, minkä vuoksi heille on täytynyt kertoa asiasta. Juhani Suomea, jota on koskenut virkasalaisuus, on kuultu SIRA-aineiston laadun arvioinnissa liittyen XV/11/69-tapaukseen. Peter Kelleriä on kuultu edellä mainitun operaation hoitajana. Kysymys on ollut tehtävien hoitoon kuuluvasta esitutkintaa edeltävästä alustavasta selvitystyöstä. Juhani Suomi on kertonut asiasta esimiehelleen Antti Satulille, joka on ulkoasiainministeriön korkein virkamies. Kysymys on ollut asianmukaisesta ja laillisesta sisäisestä informaatiosta. Esitutkinnasta tiedottaminen ei sinänsä ole kiellettyä, mutta siihen tulee olla lain tarkoittama painava syy. Supo on edellä mainittujen henkilöiden kohdalla katsonut perustellusti näin olevan. Supon tietojärjestelmästä on vain hyvin pienellä henkilöpiirillä ollut mahdollisuus saada kyseinen törkeää vakoilua koskeva rikosilmoitus tietoonsa. Kun rikosepäilystä on annettu tieto mahdollisimman pienelle ryhmälle henkilöitä, jonka kunkin kohdalla on ollut lain tarkoittama painava syy tiedon antamiselle ja kun Supo on sisäisesti minimoinut tiedonsaajien piirin, sen toimintaan ei liity laiminlyöntiä Tiedottaminen Valtionsyyttäjä ei ole kantajan mainitsemalla lausumalla kommentoinut esitutkintaa tai päätöstään syyttömyysolettaman vastaisesti tai Rusia syyllistävästi.

20 Sisäministeri Rajamäen ja oikeusministeri Koskisen lausunnot pitävät paikkansa. Ministeri Rajamäen lehtihaastattelussa (IS ) otsikointi ja lainausten valinnat ovat toimittajan tekemiä. Lausuma ei ole Rusin kunniaa loukkaava eikä syyttömyysolettamaa ole rikottu esittämällä Rusin syyllistyneen rikokseen. Ministeri Koskisen lehtihaastattelu (IS ) on vastaava Tietovuoto Alpo Rusia koskeva rikosepäily on tullut julkisuuteen YLE TV1:n uutislähetyksessä Supo ei ole antanut piiriorganisaatiolle tietoa rikosepäilystä. Mitään tietoa ei ole olemassa siitä, että tieto olisi vuotanut viranomaisilta. Median edustajat ovat saaneet tietoja HVA:n arkistoja hallinnoivasta BStU-virastosta ja ovat siten omatoimisesti ennen esitutkintaa pyrkineet selvittämään suomalaisten mahdollisia Stasi-yhteyksiä. Myös Supon virkamiehiin median edustajat ovat olleet yhteydessä, mutta mitään tietoa sieltä ei ole annettu. Supolla on ollut painava syy antaa edellä kerrotuille kohdassa 2.1 kerrotuille tahoille tieto kyseessä olevasta rikosepäilystä. Asiassa ei ole tullut aihetta epäillä, että tietoa rikosepäilystä olisi luovutettu lainvastaisesti edelleen. Näin on myös EOA katsonut päätöksessään (kohdat ja 3.4.5). 3 Perusoikeudet 3.1 Perusoikeuksista yleensä Perus- tai ihmisoikeuksia ei ole asiassa rikottu. 3.2 Väitetyt perus- ja ihmisoikeusloukkaukset Esitutkinta Valtionsyyttäjä Vastaaja on lausunut väitteistä kohdittain seuraavaa. EOA:n ratkaisun mukaan Supo ei ole jättänyt Alpo Rusin oikeusturvaa huomioon ottamatta tai painottanut kohtuuttomasti rikoksen selvittämisintressiä. Valtionsyyttäjän päätös on perustunut päätösajankohtana tiedossa oleviin seikkoihin. Se on lainmukainen ja oikea sekä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeisiin.

21 Esitutkinnan jälkeen Eduskunnan asiamies Valtionsyyttäjä ei ole kantajan mainitsemalla lausumalla kommentoinut esitutkintaa tai päätöstään virheellisesti syyttömyysolettaman vastaisesti tai Rusia syyllistävästi (kohta 2.2). Ministeri Rajamäen tai ministeri Koskisen lehtihaastatteluissa otsikointi ja lainausten valinnat ovat toimittajan tekemiä. Lausumilla ei ole rikottu syyttömyysolettamaa esittämällä Rusin syyllistyneen rikokseen (kohta 2.2). Perustuslain 22 :n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kyseiset turvaamistoimet ovat tarpeen kaikilla valtion toiminta-alueilla. Kysymys on velvollisuudesta esimerkiksi luoda oikeusvaltion edellyttämä lainsäädäntö, järjestää oikeudenhoito ja hallinto asianmukaisesti. Mainittu yleisellä tasolla asetettu velvollisuus ei voi tarkoittaa sitä, että yksittäinen perusoikeuden loukkaus oikeuttaisi valtioon kohdistettavaan vahingonkorvausvaateeseen. 4 Vahingonkorvausvaatimuksen peruste 4.1 Yleiset perusteet vahingonkorvaukselle virkamiehen virheellisen menettelyn johdosta Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 :n 1 momentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Esitutkinta ja syyteharkinta ovat tyypillisesti julkisen vallan käyttämisen piiriin kuuluvia menettelyjä. Säännöksen tarkoittama vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Esitutkinnassa on noudatettu sille kohtuudella asetettavia vaatimuksia eikä perustetta korvauksen määräämiselle ole. 4.2 Edellä kohdissa 1 3 todettu virheellinen menettely Kuten edellä kohdissa 1 3 on esitetty, viranomaisen toiminnalle kohtuudella asetettavia vaatimuksia on kaikilta osin noudatettu eikä moitteettomasta menettelystä ole poikettu. Tämä käy ilmi myös EOA:n päätöksestä, jossa suojelupoliisin toimintaa on laajasti ja perusteellisesti arvioitu.

22 Syntynyt vahinko Taloudellinen vahinko Kärsimys Kantajalle ei ole aiheutunut sellaista taloudellista vahinkoa, jonka aiheuttamisesta valtio voisi olla vastuussa. Mikäli kantajalle on aiheutunut asian saaman julkisuuden johdosta vahinkoa, valtio ei voi olla siitä vastuussa. Valtion menettelyllä ei ole osuutta kantajan käyttämään aikaan selvittäessään asiaa. Valtio ei voi myöskään olla vastuussa välillisestä vahingosta, kuten kantajan yhtiön kautta aiheutuneesta tulonmenetyksestä. Täysin epäselvää on se, onko kantajalle tämän väittämän virkakiellon tai toteutumatta jääneen eduskuntavaaliehdokkuuden johdosta syntynyt vahinkoa. Korvausvaatimus on myös määrältään liiallinen. Kantaja on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa tietovuodon osalta vahingonkorvauslain 3 luvun 2 :n säännöksen lisäksi vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n säännökseen. Tapahtumahetkellä voimassa olleen vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n tarkoittamasta tilanteesta ei ole kysymys. Sanotussa säännöksessä tarkoitettuun vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistuneesta tai muusta sen kaltaisesta rikoksesta ei ole kysymys, joten vahingonkorvaukseenkaan ei ole oikeutta tällä perusteella. Tiedottamiselle on ollut juridinen pohja. Menettely on perustunut voimassaolevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan (mm. poliisilaki). Korvausvaatimus on oikeuskäytäntöön nähden moninkertainen. 5 Lakimieskulut Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a :n mukaan, mikäli syyttäjän syyte hylätään, jätetään tutkimatta tai jää sillensä, valtio on vastaajan vaatimuksesta velvollinen korvaamaan tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Sen sijaan esitutkinnan osalta ei lainsäädäntöön vastaavaa säännöstä sisälly. Edelleen kantajalla olisi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 :n mukaan ollut mahdollisuus esitutkinnan aikana pyytää itselleen määrättäväksi säännöksessä tarkoitettu puolustaja. Tällöin puolustajalla olisi ollut oikeus valtion varoista oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen mukaiseen palkkioon tehtävästään kyseisessä tilanteessa. Kantaja ei ole tätä etua käyttänyt hyväkseen. Syyttämättäjättämistä koskevan päätöksen jälkeen ei myöskään tällaista määräystä voida hakea. YLEn ja Iltalehden kirjoitteluun liittyvät kulut eivät teoriassakaan voi olla valtion vastattavia kuluja.

23 23 6 Oikeudenkäyntikulut Vastaaja on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi ,40 euroa (sis. alv.). Vastaaja on paljoksunut kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta määrältään ja pitänyt sitä kohtuuttomana sekä suhteessa suoritukseen liiallisena. KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU Perustelut 1 Esitutkinta 1.1 Esitutkinnan aloittaminen F16- ja F22-korttien tulkinta ja merkitys esitutkinnan aloittamisen kannalta Kuultavat Knape ja Moilanen sekä todistaja Sarvanto ovat kertoneet, että F16- ja F22-kortit olivat osa Stasin kortistointijärjestelmää. Viimeksi mainittu on operaatiokortti, josta voi päätellä Stasin operaatioon liittyviä tietoja kuten koodinumeron, jonka nimissä toiminta on tapahtunut. Supo oli vuonna 2000 tiedusteluteitse saanut tiedot korteista, joiden mukaan Alpo Rusilla oli henkilökortti F16, mutta ei operaatiokorttia F22. Knapen mukaan korttien merkitys oli poliisin näkökulmasta riittävästi selvitetty. Supon tutkijoiden tiedossa oli, että F16- ja F22-kortteja ei ollut enää Saksassa, koska ne sisältyivät Yhdysvaltoihin siirtyneeseen ns. Rosenholtz-aineistoon. Kuultavien mukaan korteilla ei ollut ratkaisevaa merkitystä harkittaessa esitutkinnan aloittamista. Esitutkintaa ei voitu perustaa siihen, mikä käytäntö Stasissa oli ollut, vaan muihin tutkinnassa esiin tulleisiin seikkoihin. Lähtökohtana oli ollut SIRA-rekisterin aineisto, joka oli tutkintatietojen mukaan kulkenut koodin XV/11/69 kautta. Rekisteristä oli pystytty päättelemään tietoluovutusten laatu ja määrä otsikkotasolla. Edelleen koodinimeen oli liittynyt kaksi henkilöä Jukka ja Alpo Rusi. Mainituilla henkilöillä oli ollut mahdollisuus hankkia niitä asiakirjoja, jotka olivat koodin alaisuudessa kulkeneet. Jukka Rusilla, joka oli aloittanut Metsäteollisuuden Keskusliiton palveluksessa, oli ollut mahdollisuus saada aineistoa metsäteollisuuden, työnantajajärjestön, talouselämän ja sisäpolitiikan alueilta. Hänellä oli pääsy ulkoasiainministeriön aineistoon vain vähäisiltä osin eli siltä osin kuin hänellä asiakirjassa olevan jakelulistan mukaan oli ollut mahdollisuus saada aineisto haltuunsa. Sen sijaan Alpo Rusilla, joka oli aloittanut ulkoasianministeriön palveluksessa , oli ollut mahdollisuus saada kyseinen aineisto haltuunsa. Lisäksi tietoluovutusten määrä ja ulkoasiainministeriön aines oli samana vuonna SIRA-tiedoston mukaan merkittävästi kasvanut. Tutkinnan missään vaiheessa ei käynyt ilmi, että aineistoa olisi voinut kulkea jonkun kolmannen henkilön kautta.

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä häneltä pyydetyn vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.11.2017 Dnro OKV/1334/1/2017 1/5 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen KANTELU Asianajaja on kantelijan edustajana oikeuskanslerille 19.6.2017 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Oikeustoimittajat ry korostaa, että Kivistön menettely haittasi julkisuuden toteuttamista, koska

Oikeustoimittajat ry korostaa, että Kivistön menettely haittasi julkisuuden toteuttamista, koska 13.3.1995 1735/4/94 Oikeustoimittajat ry c/o Suomen Journalistiliitto Timo Vuortama PL 252 00181 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 9.9.1994 osoittamassaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 85/99 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 Päätös nro 33/2000 Asia Irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.02.2014 Dnro OKV/1084/1/2012 1/5 ASIA Syyttämättäjättämispäätöksen lähettäminen rikosilmoituksen tehneelle KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 21.8.2012 osoittamassaan asiamiehensä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2017 Dnro OKV/17/30/2015 1/6 ASIA Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Kantelija arvosteli päivätyssä kirjeessään rikostarkastajan menettelyä esitutkinnasta tiedottamisessa.

Kantelija arvosteli päivätyssä kirjeessään rikostarkastajan menettelyä esitutkinnasta tiedottamisessa. 20.2.2008 Dnro 2886/4/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää ESITUTKINNASTA TIEDOTTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 9.8.2006 päivätyssä

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät

VIRKAVASTUU. Liikenteenohjauspäivät 1 VIRKAVASTUU 2 Virkavastuun määritelmä Virkavastuu on virkamiehen erityistä oikeudellista vastuuta, joka on kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta tiukempaa. Virkavastuun tarpeellisuutta on perusteltu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-,

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 81 Esinevahinko 13.7.2014 HEL 2014-012480 T 03 01 00 Viite: Sairaankuljetuksen ja ensihoitotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vahinko Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot