Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/2010 141. Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali"

Transkriptio

1 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 74 Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 76 Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 77 Kehitysvammahuollon työtoimitila Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 79 Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta Sairaankuljetussopimukset Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 83 Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 84 Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 85 Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa Muut asiat

2 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hietanen Aila jäsen Hillgren Olavi jäsen poistui 75 käsittelyn jälkeen Rautalin Outi jäsen Saastamoinen Merja jäsen Vanhanen Juha puheenjohtaja Eura Sonja jäsen Heikkilä Jouko varapuheenjohtaja Luotonen-Virtala Minna varajäsen (Myllymäki) Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Lumiainen Jyrki Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo Perusturvaky Akselin johtaja Ristimäki Jaana Saarinen Tapio Laivoranta-Nyman Susanna Hassinen-Laine Tuija Pettersson Marita sihteeri Maskun ktt ky:n talousjohtaja Työik palvelulinjajohtaja ikäimisten palvelulinjajohtaja Last ja nuort palvelulinjajoht POISSA Runola Jari jäsen Myllymäki Pekka jäsen Hietanen Esa varajäsen (Hietanen) Lehtilä Jaana varajäsen (Hillgren) Kalleinen Jouni varajäsen (Rautalin) Mäki-Turja-Grönroos Riitta varajäsen (Runola) Mäkelä Kari varajäsen (Saastamoinen) Ali-Sippola Vesa varajäsen (Vanhanen) Penttinen Alpo varajäsen (Eura) Lempiäinen Minna varajäsen (Heikkilä) 75 liittyen asiantuntijana ALLEKIRJOITUKSET Juha Vanhanen puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ohjausryhmän kokouksessa

3 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Jaana Ristimäki sihteeri

4 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 72 ( kj:t ) Ohjausryhmä tarkastaa kokouksen pöytäkirjan. Ohjausryhmä tarkasti kokouksen pöytäkirjan.

5 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 73 ( kyj ): Ohjausryhmä on valinnut Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjajohtajat. Lasten ja nuorten palvelulinjanjohtajaksi Marita Pettersson, työikäisten palvelulinjanjohtajaksi Susanna Laivoranta-Nyman ja ikäihmisten palvelulinjanjohtajaksi Tuija Hassinen-Laineen. Palvelulinjajohtajat on kutsuttu ohjausryhmään esittäytymään ja kertomaan omasta näke myksestä Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjojen visioista Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kj:t ): Ohjausryhmä merkitsee palvelulinjajohtajien selvityksen tiedoksi. Merkittiin palvelulinjajohtajien selvitykset tiedoksi.

6 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 74 ( kyj ): Kuntayhtymän johtaja ja palvelulinjajohtajat ovat yhdessä suunnitelleet Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota. Henkilöstötyöryhmä kokoontuu Ryhmän puheenjohtaja Pekka Määttänen on kutsunut kuntayhtymän johtajan kertomaan Akselin organisaation valmistelusta. Marraskuun ohjausryhmässä käsitellään henkilöstötyöryhmän päätöksiä. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavio. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavion. Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja ohjeisti organisaatiokaavion tarkennuksia. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 75 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymän talousarvion laadinnassa käytetään Budnetti -ohjelmaa. Koulutus Budnetin osalta toteutuu Talousarvion laatimista varten on sovittava budjetoinnin eri vaiheet: raami, yhtymähallituksen esitys ja jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätös sekä käyttösuunni telma vuodet ja organisaatiotasojennimet. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenne. Tililkarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Käyttösuunnitelma vuosiksi ehdotetaan 3 vuoden suunnitelma pohjaa (1+2). Ohjausryhmä hyväksyy oheismateriaalina jaetun talousarvion rakenteen ta lous ar vion poh jaksi ja esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hy väk syttä väk si. Tilikarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Maskun kansanterveystyön kuntayhtymän talousjohtaja Tapio Saarinen oli kokouksen alussa selostamassa talousarvion rakennetta. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Jäsen Olavi Hillgren poistui klo 19:20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

8 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 76 ( kyj ): Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavis ta palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitel masta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen myöntä misperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella omaishoitoon on varattu vuodelle 2010 määrärahaa yhteensä n Perusturvakuntayhtymä Akselissa hoidetaan vuoden 2011 alusta kaikki yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasiat. Omaishoidontukea saavia yli 65-vuotiaita on 74 henkilöä. Nykyiset yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen sopimukset irtisanotaan vuo den 2010 lopussa, jotta Akselin alueella maksuluokat, myöntämispe rus teet ja hoitoisuuskriteerit ovat samanlaiset. Omaishoidon maksuluokat, myöntämisperusteet ja hoitoisuuskriteerit, omaishoidontuen ha kemus ja ilmoitus nykyisten sopimusten irtisanomisesta ovat esitys listan oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontuki hakemuksen.

9 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä hyväksyi vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontukihakemuksen. Oheismateriaaliin tehdään kokouksessa hyväk sytyt korjaukset

10 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kehitysvammahuollon työtoimitila 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 77 ( kyj ): Maskun kunnassa järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa Vanhusten tukiyhdistykseltä vuokratuissa tiloissa Luukan palvelukeskuksen vieressä. Tilat eivät ole riittävät ja tästä syystä on jouduttu ostamaan palveluita muualta. Maskuun val mistuu kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö kesäkuussa Tällöin toimintatiloja tullaan tarvitsemaan lisää. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kehitysvammahuollon viranhaltijat ovat yhteistyössä pohtineet mm. työ- ja päivätoiminnan jär jestämistä tulevan Akselin alueella. Mynämäessä on toimiva päivä toimintaosasto vaikeimmin kehitysvammaisille. Maskussa ja Nousiaisissa on puutteelliset tilat. Maskun perusturvalauta kunta päätti kysyä kannanottoja suunnitelmiinsa Mynämäen ja Nousiaisten lautakunnilta. Mynämäen pe rusturvalauta kunta ilmoitti puoltavansa Maskuun suunnit teilla olevan kehitysvammaisten toimintayksikön perustamista ja Nousiainen edellytti yhteistoimintaa asiassa. Maskussa on käyty alustavia neuvotteluja tilojen vuokraamiseksi rakennuttajalta, joka rakentaisi ne työtoimintatarkoituksiin. Asia tuodaan ohjausryhmälle tiedoksi. Tarkoitus on saada alueen yhteinen näkemys kehitysvammahuollon työtoimitilojen asian eteenpäin viemiseksi. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh (02) ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee tilajärjestelyistä. Ohjausryhmä keskusteli tilajärjestelyistä ja ehdottaa peruskunnille neuvottelujen järjestämistä asiasta. Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta klo 19:55.

11 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 1741/1/10/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 78 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota esitetään käsiteltäväksi ohjausryhmässä. Kuntayhtymän hallinnossa tarvitaan sihteeriä ja valintaa esitetään tehtäväksi tämän vuoden puolella, jotta valittu henkilö pääsee aloittamaan heti vuoden alusta. Kuntayhtymän hallinnon sihteerin tehtäviin kuuluu asioiden valmistelua luottamuselinten käsittelyyn, kuntayhtymän hallituksen sihteeri nä toimiminen, päivittäisten sihteeritehtävien (kalenterinhallinta, kokous- ja matkajärjestelyt, esitysmateriaalien viimeistely) sopi musrekisterien hallinta, arkistointi, diaarikirjaukset ja yh teydenpitoa sidosryhmiin sekä muuta osallistumista kuntayhtymän joh tajan esittämien asioiden valmisteluun. Hakuilmoituksessa haetaan yhteistyökykyistä, joustavaa henkilöä, joka haluaa olla mukana kehittyvässä työyhteisössä. Akseli tarjoaa haastavan työn. Hakijalla on toimisto-ohjelmistojen hallinta sekä kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Hän on oma-aloitteinen ja täs mällinen. Hän pitää langat käsissään kiireenkin keskellä ja on tar vittaessa valmis joustamaan. Hallinnon sihteerin haku suoritetaan sisäisellä haulla Akselin jäsenkuntien ja kuntayhtymien alueella. Hakemus osoitetaan ohjausryhmälle ja lähetetään klo 15 mennessä osoitteeseen: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Maskun terveyskeskus Ruutontie Masku Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä julistaa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin haettavaksi sisäisellä haulla. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, siten täydennettynä, että ilmoitukseen lisätään koulutusvaatimus.

12 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 79 ( kyj ): Perussopimuksen 6 :ssä mainitaan, että kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh mien viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kun tayhtymän alueella kunta vaaleissa säädetyn suh teellisuusperiaat teen mukaisesti. Paikkajaos ta on sovittava ja kun tien on tehtävä henkilövalinnat kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun men nessä. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti: Masku 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen 2 jäsentä ja 2 varajäsentä Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poik keuksellisesti kaksi (2) vuotta. Aiesopimuksen mukaan ensimmäisen 2 vuoden ja seuraavan 4 vuoden toimikauden ajan hallituksen puheenjohtaja on Maskusta, 1 vpj Mynämäestä ja 2 vpj Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 6 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 80 ( kyj ): Perussopimuksen 11 mukaan tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljän (4) vuoden toimikaudeksi kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poikkeuksellisesti kaksi (2) vuotta. Jokainen jäsenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheen johtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertää kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Perussopimuksen taustamuistion mukaan ensimmäisen 2 vuoden toimikauden ja sitä seuraavan 4 vuoden ajan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Mynämäestä ja varapuheenjohtaja Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat tarkastuslautakuntien jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 11 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Sairaankuljetussopimukset 1743/0/03/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 81 ( kyj ): Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu tullee lakimuutoksen myötä siirtymään kunnilta sairaanhoitopiireille. Nykyinen Maskun ktt ky:n sairaankuljetussopimus on voimassa toistaiseksi ja Mynä mäen terveyskeskuksen sopimus ja yrittäjän välinen sopimus on voi massa vuoden 2010 loppuun. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää kuntainfoseminaarin , jossa esitellään tulevan terveydenhuoltolain aiheuttamia muutoksia ensihoitopalvelu jen järjestämiseen. Lisätietoa Varsinais-Suomen ensihoitopalvelun kokonaisuudistuksen suunnitteluprojektista (VEKSU) saa projektin nettisivuilta Terveydenhuoltolakiesityksen mukaan laki tulee voimaan vuoden 2011 toukokuussa ja ensi hoidon järjestämisen suhteen on annettu siirtymisaika asti, jolloin nykyisten kuntakohtaisten sairaankuljetussopimusten voimassaolo lakkaa. Sopimukset tulevat Perusturvakuntayhtymä Akselin hoidettavaksi. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Kuntayhtymän johtaja neuvottelee nykyisiä sairaankuljetuspalveluja antavien yritysten kanssa sopimusten voimassaolosta siihen asti kunnes sairaanhoitopiiri alkaa lain mukaan hallinnoimaan sairaankuljetusta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 82 ( kyj ): Korvaushoito on melko uusi asia Suomessa. Sitä on laajemmin toteutettu vasta muutamia vuosia. Korvaushoidon ja sen lääkkeen jakelun toteuttavat pääsääntöisesti sairaanhoitopiirit, psykiatriset yksiköt, a-klinikat, terveyskeskukset. Korvaushoitopotilaiden ainoa kontakti on usein vain aamuinen lääkejakelu sekä harvat tapaamiset hoitohenkilökunnan kanssa. Suuri joukko korvaushoitoasiakkaita kulkee edelleen samoissa omissa piireissään ja heidän elämänhallintansa on hyvin heikko. Korvaushoitopotilaat ovat yleensä melko nuoria. He tervitsisivat monenlaista psyko-sosiaalis ta tukea. Usein myös oheiskäyttö on runsasta, haetaan hoidosta ns. perusannos ja sen päälle vielä muuta sekaisin. Useat potilaat ovat vailla vakinaista asuntoa, suurin osa työttöminä ja vailla ammattikou lutusta. Psyko-sosiaalisen tuen avuksi tarvitaan laaja joukko toimijoita, viranomaisia ja kolmatta sek toria. Toiminnan tueksi on tarkoitus muodostaa tukiverkko, -verkos to, että se kykenee mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti tarttu maan kokonaistilanteeseen. Projektin seurantaa ja hakijajoukkoon kuuluu Varsinais-Suomen Sininauha ry., Waihtoehto ry. ja A-klinik kasäätiö sekä kuntien edustajia (yhteensä n. 6-8 jäsentä). Ohjaus ryhmä arvio jatkuvasti projektin etenemistä ja muokkaa toimintaa saatujen kokemusten perusteella. Käytännön seurantaa tekee pro jektipäällikkö ja projektihenkilöstö, joka joka kirjaa ja raportoi sään nöllisesti tekemisiään. Projektissa pyritään jatkuvasti keräämään ja hyödyntämään myös yhteistyökumppanien ja toimintaan liittyvän verkoston palautetta ja sen mukaan muokkaa maan ja ohjaamaan toimintaa edelleen. Projektissa tehdään sään nöllistä kirjallista raportointia, jolloin nähdän pitemmän aikavälin ke hitys ja näkemään mikä tomii ja mitä olisi muutettava. Päätavoite on lisätä ja kehittää korvaushoitoasiakkaiden psyko-sosiaalista tukea arjessa ja hyödyntää tästä saatuja kokemuksia. Tavoitteena on laittaa liikkeelle sellainen prosessi, jossa vähitellen kudotaan yhä laajempi ja tiiviimpi tukiverkko kannattalemaan asiakkaan arkea. Tähän päätavoittee seen liittyy kiinteästi alueen toimijoiden verkostoituminen. Tähän verkostoon kuuluvat tukihenkilöt, vertaistukijat / kokemusasiantunti jat, viranomaiset, joissa näitä asiakkaita kohdataan, eri järjestöjen malliin soveltuvat toiminnot, erilaiset ryhmät, mahdollisimman laajas ti. Nykyisestä palvelujärjestelmästä

16 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ puuttuu sellainen keino, jolla tä hän ongelmaan voitaisiin puuttua. Päätavoite on sekä projektin ai kaisen psyko-sosiaalisen tuen kehittäminen ja mallintaminen että tä män mallin ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen alueella. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akselin ohjausryhmä esittää kannanottona RAY:lle seuraavaa: Ohjausryhmä toivoo RAY:n rahoitusta projektille ja siten yhteisen verkoston muodostumista Perusturvakuntayhtymä Akselin toimialueelle, jotta korvaushoito asiakkaat saavat myös mahdollisimman hyvää psykososiaalista tu kea. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 83 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselille on avattu yritystili Mynämäen Osuuspankin kanssa. Ohjausryhmän tulee päättää kenelle myönnetään tiliin käyttöoikeudet. Mynämäen kunta toimii aineistonhoitajana maksuliikepalveluissa, tästä syystä myös Mynämäen kunta tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Lisäksi on sovittava seuraavat asiat: 1) Kuka saa allekirjoittaa sopimukset pankin kanssa. 2) Mynämäen Osuuspankin kanssa allekirjoitettavat sopi mukset: - Laskujen maksupalvelu - Viite - E-laskujen lähetys ja vastaanotto - Suoraveloitus - Toistuvaissuoritus (=Palkanmaksu) - Verkkopalkka - C2B-sopimus - Konekielinen tiliote päivittäin. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy seuraaville henkilöille Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinkäyttöoikeuden ja sopimusten allekirjoitusoikeuden: Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntayhtymän johtajalle Timo Tolppaselle ja yhteisen taloushallintoyksikön johtajalle. Muista tilinkäyttöoikeuksista päätetään kuntayhtymän hallituksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 84 ( kyj ): Henkilötietolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelys tä sekä laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että rekis terinpitäjä osoittaa henkilötietojen suojaa koskevia asioita varten tietosuojavastaavan. Sanotuissa laeissa ja useassa erityislaissa on myös joukko salassapitosäännöksiä. Tietosuojakysymykset ovat nousseet julkisuuteen ja kuntien tietosuojakäytännöt ovat vaihtelevalla tasolla. Tietosuojakysymysten ratkominen on organisoitu vaihtelevasti, mutta yleinen menettely on kuitenkin tietosuojatyöryh män perustaminen. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akseliin perustetaan tietosuojatyöryhmä, jonka perustamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 85 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin perustamiseen liittyy useita tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistoimenpiteitä. Potilastietojärjestelmät ovat yksi iso kokonaisuus ja kuntayhtymien purkautumisesta ja niiden yhteensovittaminen Akselin kokonaisuuteen on myös merkittävä. Perusturvakuntayhtymä Akselissa suunnitellaan käytettäväksi seuraavia tietojärjestelmiä: - Sonet Varasto -tietojärjestelmät Maskun tk:n ja Mynämäen tk:n osal ta yhdistetään yhdeksi pohjaksi. Fyysisesti varasto säilyvät. - Pro Consona Vanhustyö järjestelmät Maskussa ja Nousiaisissa korvautuvat Efficalla - Pro Consona Sosiaalityö siirtyy Akseliin 2013 alussa ja kuntien järjestelmät yhdistetään. Pro Consona Päivä hoito jää kuntiin. - Raindanceen luodaan Akselille oma uusi yritys Mynämäen ympäris töön (tehty erillinen tarjous). - Väestötietojen käyttö ja päivitys selvitetään kokonaisuutena ja orga nisoida keskitetysti ko. kuntien ja Akselin kesken - Titania - työvuorosuunnittelu - n. 300 lisenssiä - Huomioidaan myös (mahdolliset) muutokset ohjelmistojen välisiin liittymiin ja Oracle-tietokantaohjelmistoon. Tarjous numero on oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy tarjouksen seuraavilla muutok silla: Ohjausryhmä oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarjoukseen tarvittavat muutokset, kuten toimipaikkojen nimien tarkistus. Niiden ohjelmien osalta jotka liittyvät vuoden 2013 Akselissa aloitettavaan toimintaan kuten Pro Consona Sosiaalityö - pyydetään erillinen tarjous. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Muut asiat 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 86 ( kyj ): Ohjausryhmälle saatetaan seuraavat asiat tietoon: - Ohjausryhmälle osoitettu kirje (oheismateri aalina) - Askaisten kyläyhdistyksen vetoomus Askaisten Terveys talon ja terveydenhuoltopalvelujen säilyttämisen puolesta - Tilannekatsaus Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee asioista ja merkitsee ne tie toon saaduksi. Ohjausryhmä keskusteli asioista ja merkitsi ne tietoon saaduiksi. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset päätettiin pitää klo 17:00 alkaen Maskussa klo 17:30 alkaen Nousiaisissa ja klo 18:00 alkaen Mynämäessä

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 01.12.2010 AIKA 01.12.2010 klo 18:30-20:40 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 03.11.2010 AIKA 03.11.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 23.06.2010 AIKA 23.06.2010 klo 17:00-19:10 PAIKKA Maskun kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111. Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010 pöytäkirjan tarkastaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111. Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010 pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 09.09.2010 AIKA 09.09.2010 klo 17:00-18:10 PAIKKA Maskun kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 3/2010 31. Maskun kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 3/2010 31. Maskun kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 3/2010 31 OHJAUSRYHMÄ 14.04.2010 AIKA 14.04.2010 klo 17:00-17:30 PAIKKA Maskun kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot