Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/2010 141. Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali"

Transkriptio

1 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 74 Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 76 Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 77 Kehitysvammahuollon työtoimitila Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 79 Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta Sairaankuljetussopimukset Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 83 Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 84 Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 85 Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa Muut asiat

2 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hietanen Aila jäsen Hillgren Olavi jäsen poistui 75 käsittelyn jälkeen Rautalin Outi jäsen Saastamoinen Merja jäsen Vanhanen Juha puheenjohtaja Eura Sonja jäsen Heikkilä Jouko varapuheenjohtaja Luotonen-Virtala Minna varajäsen (Myllymäki) Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Lumiainen Jyrki Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo Perusturvaky Akselin johtaja Ristimäki Jaana Saarinen Tapio Laivoranta-Nyman Susanna Hassinen-Laine Tuija Pettersson Marita sihteeri Maskun ktt ky:n talousjohtaja Työik palvelulinjajohtaja ikäimisten palvelulinjajohtaja Last ja nuort palvelulinjajoht POISSA Runola Jari jäsen Myllymäki Pekka jäsen Hietanen Esa varajäsen (Hietanen) Lehtilä Jaana varajäsen (Hillgren) Kalleinen Jouni varajäsen (Rautalin) Mäki-Turja-Grönroos Riitta varajäsen (Runola) Mäkelä Kari varajäsen (Saastamoinen) Ali-Sippola Vesa varajäsen (Vanhanen) Penttinen Alpo varajäsen (Eura) Lempiäinen Minna varajäsen (Heikkilä) 75 liittyen asiantuntijana ALLEKIRJOITUKSET Juha Vanhanen puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ohjausryhmän kokouksessa

3 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Jaana Ristimäki sihteeri

4 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 72 ( kj:t ) Ohjausryhmä tarkastaa kokouksen pöytäkirjan. Ohjausryhmä tarkasti kokouksen pöytäkirjan.

5 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 73 ( kyj ): Ohjausryhmä on valinnut Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjajohtajat. Lasten ja nuorten palvelulinjanjohtajaksi Marita Pettersson, työikäisten palvelulinjanjohtajaksi Susanna Laivoranta-Nyman ja ikäihmisten palvelulinjanjohtajaksi Tuija Hassinen-Laineen. Palvelulinjajohtajat on kutsuttu ohjausryhmään esittäytymään ja kertomaan omasta näke myksestä Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjojen visioista Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kj:t ): Ohjausryhmä merkitsee palvelulinjajohtajien selvityksen tiedoksi. Merkittiin palvelulinjajohtajien selvitykset tiedoksi.

6 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 74 ( kyj ): Kuntayhtymän johtaja ja palvelulinjajohtajat ovat yhdessä suunnitelleet Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota. Henkilöstötyöryhmä kokoontuu Ryhmän puheenjohtaja Pekka Määttänen on kutsunut kuntayhtymän johtajan kertomaan Akselin organisaation valmistelusta. Marraskuun ohjausryhmässä käsitellään henkilöstötyöryhmän päätöksiä. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavio. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavion. Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja ohjeisti organisaatiokaavion tarkennuksia. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 75 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymän talousarvion laadinnassa käytetään Budnetti -ohjelmaa. Koulutus Budnetin osalta toteutuu Talousarvion laatimista varten on sovittava budjetoinnin eri vaiheet: raami, yhtymähallituksen esitys ja jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätös sekä käyttösuunni telma vuodet ja organisaatiotasojennimet. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenne. Tililkarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Käyttösuunnitelma vuosiksi ehdotetaan 3 vuoden suunnitelma pohjaa (1+2). Ohjausryhmä hyväksyy oheismateriaalina jaetun talousarvion rakenteen ta lous ar vion poh jaksi ja esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hy väk syttä väk si. Tilikarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Maskun kansanterveystyön kuntayhtymän talousjohtaja Tapio Saarinen oli kokouksen alussa selostamassa talousarvion rakennetta. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Jäsen Olavi Hillgren poistui klo 19:20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

8 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 76 ( kyj ): Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavis ta palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitel masta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen myöntä misperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella omaishoitoon on varattu vuodelle 2010 määrärahaa yhteensä n Perusturvakuntayhtymä Akselissa hoidetaan vuoden 2011 alusta kaikki yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasiat. Omaishoidontukea saavia yli 65-vuotiaita on 74 henkilöä. Nykyiset yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen sopimukset irtisanotaan vuo den 2010 lopussa, jotta Akselin alueella maksuluokat, myöntämispe rus teet ja hoitoisuuskriteerit ovat samanlaiset. Omaishoidon maksuluokat, myöntämisperusteet ja hoitoisuuskriteerit, omaishoidontuen ha kemus ja ilmoitus nykyisten sopimusten irtisanomisesta ovat esitys listan oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontuki hakemuksen.

9 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä hyväksyi vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontukihakemuksen. Oheismateriaaliin tehdään kokouksessa hyväk sytyt korjaukset

10 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kehitysvammahuollon työtoimitila 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 77 ( kyj ): Maskun kunnassa järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa Vanhusten tukiyhdistykseltä vuokratuissa tiloissa Luukan palvelukeskuksen vieressä. Tilat eivät ole riittävät ja tästä syystä on jouduttu ostamaan palveluita muualta. Maskuun val mistuu kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö kesäkuussa Tällöin toimintatiloja tullaan tarvitsemaan lisää. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kehitysvammahuollon viranhaltijat ovat yhteistyössä pohtineet mm. työ- ja päivätoiminnan jär jestämistä tulevan Akselin alueella. Mynämäessä on toimiva päivä toimintaosasto vaikeimmin kehitysvammaisille. Maskussa ja Nousiaisissa on puutteelliset tilat. Maskun perusturvalauta kunta päätti kysyä kannanottoja suunnitelmiinsa Mynämäen ja Nousiaisten lautakunnilta. Mynämäen pe rusturvalauta kunta ilmoitti puoltavansa Maskuun suunnit teilla olevan kehitysvammaisten toimintayksikön perustamista ja Nousiainen edellytti yhteistoimintaa asiassa. Maskussa on käyty alustavia neuvotteluja tilojen vuokraamiseksi rakennuttajalta, joka rakentaisi ne työtoimintatarkoituksiin. Asia tuodaan ohjausryhmälle tiedoksi. Tarkoitus on saada alueen yhteinen näkemys kehitysvammahuollon työtoimitilojen asian eteenpäin viemiseksi. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh (02) ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee tilajärjestelyistä. Ohjausryhmä keskusteli tilajärjestelyistä ja ehdottaa peruskunnille neuvottelujen järjestämistä asiasta. Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta klo 19:55.

11 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 1741/1/10/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 78 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota esitetään käsiteltäväksi ohjausryhmässä. Kuntayhtymän hallinnossa tarvitaan sihteeriä ja valintaa esitetään tehtäväksi tämän vuoden puolella, jotta valittu henkilö pääsee aloittamaan heti vuoden alusta. Kuntayhtymän hallinnon sihteerin tehtäviin kuuluu asioiden valmistelua luottamuselinten käsittelyyn, kuntayhtymän hallituksen sihteeri nä toimiminen, päivittäisten sihteeritehtävien (kalenterinhallinta, kokous- ja matkajärjestelyt, esitysmateriaalien viimeistely) sopi musrekisterien hallinta, arkistointi, diaarikirjaukset ja yh teydenpitoa sidosryhmiin sekä muuta osallistumista kuntayhtymän joh tajan esittämien asioiden valmisteluun. Hakuilmoituksessa haetaan yhteistyökykyistä, joustavaa henkilöä, joka haluaa olla mukana kehittyvässä työyhteisössä. Akseli tarjoaa haastavan työn. Hakijalla on toimisto-ohjelmistojen hallinta sekä kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Hän on oma-aloitteinen ja täs mällinen. Hän pitää langat käsissään kiireenkin keskellä ja on tar vittaessa valmis joustamaan. Hallinnon sihteerin haku suoritetaan sisäisellä haulla Akselin jäsenkuntien ja kuntayhtymien alueella. Hakemus osoitetaan ohjausryhmälle ja lähetetään klo 15 mennessä osoitteeseen: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Maskun terveyskeskus Ruutontie Masku Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä julistaa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin haettavaksi sisäisellä haulla. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, siten täydennettynä, että ilmoitukseen lisätään koulutusvaatimus.

12 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 79 ( kyj ): Perussopimuksen 6 :ssä mainitaan, että kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh mien viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kun tayhtymän alueella kunta vaaleissa säädetyn suh teellisuusperiaat teen mukaisesti. Paikkajaos ta on sovittava ja kun tien on tehtävä henkilövalinnat kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun men nessä. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti: Masku 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen 2 jäsentä ja 2 varajäsentä Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poik keuksellisesti kaksi (2) vuotta. Aiesopimuksen mukaan ensimmäisen 2 vuoden ja seuraavan 4 vuoden toimikauden ajan hallituksen puheenjohtaja on Maskusta, 1 vpj Mynämäestä ja 2 vpj Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 6 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 80 ( kyj ): Perussopimuksen 11 mukaan tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljän (4) vuoden toimikaudeksi kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poikkeuksellisesti kaksi (2) vuotta. Jokainen jäsenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheen johtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertää kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Perussopimuksen taustamuistion mukaan ensimmäisen 2 vuoden toimikauden ja sitä seuraavan 4 vuoden ajan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Mynämäestä ja varapuheenjohtaja Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat tarkastuslautakuntien jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 11 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Sairaankuljetussopimukset 1743/0/03/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 81 ( kyj ): Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu tullee lakimuutoksen myötä siirtymään kunnilta sairaanhoitopiireille. Nykyinen Maskun ktt ky:n sairaankuljetussopimus on voimassa toistaiseksi ja Mynä mäen terveyskeskuksen sopimus ja yrittäjän välinen sopimus on voi massa vuoden 2010 loppuun. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää kuntainfoseminaarin , jossa esitellään tulevan terveydenhuoltolain aiheuttamia muutoksia ensihoitopalvelu jen järjestämiseen. Lisätietoa Varsinais-Suomen ensihoitopalvelun kokonaisuudistuksen suunnitteluprojektista (VEKSU) saa projektin nettisivuilta Terveydenhuoltolakiesityksen mukaan laki tulee voimaan vuoden 2011 toukokuussa ja ensi hoidon järjestämisen suhteen on annettu siirtymisaika asti, jolloin nykyisten kuntakohtaisten sairaankuljetussopimusten voimassaolo lakkaa. Sopimukset tulevat Perusturvakuntayhtymä Akselin hoidettavaksi. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Kuntayhtymän johtaja neuvottelee nykyisiä sairaankuljetuspalveluja antavien yritysten kanssa sopimusten voimassaolosta siihen asti kunnes sairaanhoitopiiri alkaa lain mukaan hallinnoimaan sairaankuljetusta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 82 ( kyj ): Korvaushoito on melko uusi asia Suomessa. Sitä on laajemmin toteutettu vasta muutamia vuosia. Korvaushoidon ja sen lääkkeen jakelun toteuttavat pääsääntöisesti sairaanhoitopiirit, psykiatriset yksiköt, a-klinikat, terveyskeskukset. Korvaushoitopotilaiden ainoa kontakti on usein vain aamuinen lääkejakelu sekä harvat tapaamiset hoitohenkilökunnan kanssa. Suuri joukko korvaushoitoasiakkaita kulkee edelleen samoissa omissa piireissään ja heidän elämänhallintansa on hyvin heikko. Korvaushoitopotilaat ovat yleensä melko nuoria. He tervitsisivat monenlaista psyko-sosiaalis ta tukea. Usein myös oheiskäyttö on runsasta, haetaan hoidosta ns. perusannos ja sen päälle vielä muuta sekaisin. Useat potilaat ovat vailla vakinaista asuntoa, suurin osa työttöminä ja vailla ammattikou lutusta. Psyko-sosiaalisen tuen avuksi tarvitaan laaja joukko toimijoita, viranomaisia ja kolmatta sek toria. Toiminnan tueksi on tarkoitus muodostaa tukiverkko, -verkos to, että se kykenee mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti tarttu maan kokonaistilanteeseen. Projektin seurantaa ja hakijajoukkoon kuuluu Varsinais-Suomen Sininauha ry., Waihtoehto ry. ja A-klinik kasäätiö sekä kuntien edustajia (yhteensä n. 6-8 jäsentä). Ohjaus ryhmä arvio jatkuvasti projektin etenemistä ja muokkaa toimintaa saatujen kokemusten perusteella. Käytännön seurantaa tekee pro jektipäällikkö ja projektihenkilöstö, joka joka kirjaa ja raportoi sään nöllisesti tekemisiään. Projektissa pyritään jatkuvasti keräämään ja hyödyntämään myös yhteistyökumppanien ja toimintaan liittyvän verkoston palautetta ja sen mukaan muokkaa maan ja ohjaamaan toimintaa edelleen. Projektissa tehdään sään nöllistä kirjallista raportointia, jolloin nähdän pitemmän aikavälin ke hitys ja näkemään mikä tomii ja mitä olisi muutettava. Päätavoite on lisätä ja kehittää korvaushoitoasiakkaiden psyko-sosiaalista tukea arjessa ja hyödyntää tästä saatuja kokemuksia. Tavoitteena on laittaa liikkeelle sellainen prosessi, jossa vähitellen kudotaan yhä laajempi ja tiiviimpi tukiverkko kannattalemaan asiakkaan arkea. Tähän päätavoittee seen liittyy kiinteästi alueen toimijoiden verkostoituminen. Tähän verkostoon kuuluvat tukihenkilöt, vertaistukijat / kokemusasiantunti jat, viranomaiset, joissa näitä asiakkaita kohdataan, eri järjestöjen malliin soveltuvat toiminnot, erilaiset ryhmät, mahdollisimman laajas ti. Nykyisestä palvelujärjestelmästä

16 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ puuttuu sellainen keino, jolla tä hän ongelmaan voitaisiin puuttua. Päätavoite on sekä projektin ai kaisen psyko-sosiaalisen tuen kehittäminen ja mallintaminen että tä män mallin ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen alueella. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akselin ohjausryhmä esittää kannanottona RAY:lle seuraavaa: Ohjausryhmä toivoo RAY:n rahoitusta projektille ja siten yhteisen verkoston muodostumista Perusturvakuntayhtymä Akselin toimialueelle, jotta korvaushoito asiakkaat saavat myös mahdollisimman hyvää psykososiaalista tu kea. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 83 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselille on avattu yritystili Mynämäen Osuuspankin kanssa. Ohjausryhmän tulee päättää kenelle myönnetään tiliin käyttöoikeudet. Mynämäen kunta toimii aineistonhoitajana maksuliikepalveluissa, tästä syystä myös Mynämäen kunta tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Lisäksi on sovittava seuraavat asiat: 1) Kuka saa allekirjoittaa sopimukset pankin kanssa. 2) Mynämäen Osuuspankin kanssa allekirjoitettavat sopi mukset: - Laskujen maksupalvelu - Viite - E-laskujen lähetys ja vastaanotto - Suoraveloitus - Toistuvaissuoritus (=Palkanmaksu) - Verkkopalkka - C2B-sopimus - Konekielinen tiliote päivittäin. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy seuraaville henkilöille Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinkäyttöoikeuden ja sopimusten allekirjoitusoikeuden: Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntayhtymän johtajalle Timo Tolppaselle ja yhteisen taloushallintoyksikön johtajalle. Muista tilinkäyttöoikeuksista päätetään kuntayhtymän hallituksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 84 ( kyj ): Henkilötietolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelys tä sekä laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että rekis terinpitäjä osoittaa henkilötietojen suojaa koskevia asioita varten tietosuojavastaavan. Sanotuissa laeissa ja useassa erityislaissa on myös joukko salassapitosäännöksiä. Tietosuojakysymykset ovat nousseet julkisuuteen ja kuntien tietosuojakäytännöt ovat vaihtelevalla tasolla. Tietosuojakysymysten ratkominen on organisoitu vaihtelevasti, mutta yleinen menettely on kuitenkin tietosuojatyöryh män perustaminen. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akseliin perustetaan tietosuojatyöryhmä, jonka perustamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 85 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin perustamiseen liittyy useita tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistoimenpiteitä. Potilastietojärjestelmät ovat yksi iso kokonaisuus ja kuntayhtymien purkautumisesta ja niiden yhteensovittaminen Akselin kokonaisuuteen on myös merkittävä. Perusturvakuntayhtymä Akselissa suunnitellaan käytettäväksi seuraavia tietojärjestelmiä: - Sonet Varasto -tietojärjestelmät Maskun tk:n ja Mynämäen tk:n osal ta yhdistetään yhdeksi pohjaksi. Fyysisesti varasto säilyvät. - Pro Consona Vanhustyö järjestelmät Maskussa ja Nousiaisissa korvautuvat Efficalla - Pro Consona Sosiaalityö siirtyy Akseliin 2013 alussa ja kuntien järjestelmät yhdistetään. Pro Consona Päivä hoito jää kuntiin. - Raindanceen luodaan Akselille oma uusi yritys Mynämäen ympäris töön (tehty erillinen tarjous). - Väestötietojen käyttö ja päivitys selvitetään kokonaisuutena ja orga nisoida keskitetysti ko. kuntien ja Akselin kesken - Titania - työvuorosuunnittelu - n. 300 lisenssiä - Huomioidaan myös (mahdolliset) muutokset ohjelmistojen välisiin liittymiin ja Oracle-tietokantaohjelmistoon. Tarjous numero on oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy tarjouksen seuraavilla muutok silla: Ohjausryhmä oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarjoukseen tarvittavat muutokset, kuten toimipaikkojen nimien tarkistus. Niiden ohjelmien osalta jotka liittyvät vuoden 2013 Akselissa aloitettavaan toimintaan kuten Pro Consona Sosiaalityö - pyydetään erillinen tarjous. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Muut asiat 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 86 ( kyj ): Ohjausryhmälle saatetaan seuraavat asiat tietoon: - Ohjausryhmälle osoitettu kirje (oheismateri aalina) - Askaisten kyläyhdistyksen vetoomus Askaisten Terveys talon ja terveydenhuoltopalvelujen säilyttämisen puolesta - Tilannekatsaus Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee asioista ja merkitsee ne tie toon saaduksi. Ohjausryhmä keskusteli asioista ja merkitsi ne tietoon saaduiksi. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset päätettiin pitää klo 17:00 alkaen Maskussa klo 17:30 alkaen Nousiaisissa ja klo 18:00 alkaen Mynämäessä

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 03.11.2010 AIKA 03.11.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 01.12.2010 AIKA 01.12.2010 klo 18:30-20:40 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111. Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010 pöytäkirjan tarkastaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111. Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010 pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 8/2010 111 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 09.09.2010 AIKA 09.09.2010 klo 17:00-18:10 PAIKKA Maskun kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Ohjausryhmän kokouksen 24.8.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 23.06.2010 AIKA 23.06.2010 klo 17:00-19:10 PAIKKA Maskun kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

392 kehittämiseksi 237 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja

392 kehittämiseksi 237 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2013 387 Yhtymähallitus Aika 21.11.2013 klo 18:00-20:34 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 233 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 2/2014 23 Yhtymähallitus Aika 12.02.2014 klo 18:00-19:40 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/2015 206 Yhtymähallitus Aika 26.08.2015 klo 18:10-20:50 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 112 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

119 valmistelu 66 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja

119 valmistelu 66 Kokonaisratkaisu kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 4/2015 114 Yhtymähallitus Aika 29.04.2015 klo 18:07-18:50 Paikka Moisiokodin ruokasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 9/2015 261 Yhtymähallitus Aika 30.09.2015 klo 18:00-20:35 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen

Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 313

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 313 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 313 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 11/2006 Kokousaika 12.12.2006 kello 15.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 18/2008

PÖYTÄKIRJA JT 18/2008 PÖYTÄKIRJA JT 18/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 30.9.2008 klo 8.30 9.45 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 8/2014 177 Yhtymähallitus Aika 20.08.2014 klo 18:00-19:50 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 131 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158 Kunnanhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 19.12.2013 kello 16:45-19:47

Kokousaika 19.12.2013 kello 16:45-19:47 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 12/2013 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 19.12.2013 kello 16:45-19:47 Kokouspaikka Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Takkahuone-kokoustila, Jokiharjuntie 3, Vuorela

Lisätiedot

Aaltonen Eija jäsen. Koivula Antero jäsen. Suuronen Pertti jäsen

Aaltonen Eija jäsen. Koivula Antero jäsen. Suuronen Pertti jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 18.12.2013 klo 16:45-19:50 Paikka Kuhmoisten kunnantalo, Toritie 3 A, Kuhmoinen Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Salonen Auli

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 9/2014 205 Yhtymähallitus Aika 17.09.2014 klo 18:00-21:45 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Hallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 Klo 10:00-15:13 Tauot: klo 12:00-12:52 ja 13:54-14:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Lisätiedot