Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/2010 141. Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali"

Transkriptio

1 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto, kunnanvaltuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 74 Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 76 Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 77 Kehitysvammahuollon työtoimitila Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 79 Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta Sairaankuljetussopimukset Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 83 Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 84 Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 85 Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa Muut asiat

2 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hietanen Aila jäsen Hillgren Olavi jäsen poistui 75 käsittelyn jälkeen Rautalin Outi jäsen Saastamoinen Merja jäsen Vanhanen Juha puheenjohtaja Eura Sonja jäsen Heikkilä Jouko varapuheenjohtaja Luotonen-Virtala Minna varajäsen (Myllymäki) Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Lumiainen Jyrki Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo Perusturvaky Akselin johtaja Ristimäki Jaana Saarinen Tapio Laivoranta-Nyman Susanna Hassinen-Laine Tuija Pettersson Marita sihteeri Maskun ktt ky:n talousjohtaja Työik palvelulinjajohtaja ikäimisten palvelulinjajohtaja Last ja nuort palvelulinjajoht POISSA Runola Jari jäsen Myllymäki Pekka jäsen Hietanen Esa varajäsen (Hietanen) Lehtilä Jaana varajäsen (Hillgren) Kalleinen Jouni varajäsen (Rautalin) Mäki-Turja-Grönroos Riitta varajäsen (Runola) Mäkelä Kari varajäsen (Saastamoinen) Ali-Sippola Vesa varajäsen (Vanhanen) Penttinen Alpo varajäsen (Eura) Lempiäinen Minna varajäsen (Heikkilä) 75 liittyen asiantuntijana ALLEKIRJOITUKSET Juha Vanhanen puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ohjausryhmän kokouksessa

3 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Jaana Ristimäki sihteeri

4 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 72 ( kj:t ) Ohjausryhmä tarkastaa kokouksen pöytäkirjan. Ohjausryhmä tarkasti kokouksen pöytäkirjan.

5 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Palvelulinjajohtajien visiot palvelulinjojen toiminnasta 2011 alkaen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 73 ( kyj ): Ohjausryhmä on valinnut Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjajohtajat. Lasten ja nuorten palvelulinjanjohtajaksi Marita Pettersson, työikäisten palvelulinjanjohtajaksi Susanna Laivoranta-Nyman ja ikäihmisten palvelulinjanjohtajaksi Tuija Hassinen-Laineen. Palvelulinjajohtajat on kutsuttu ohjausryhmään esittäytymään ja kertomaan omasta näke myksestä Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelulinjojen visioista Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kj:t ): Ohjausryhmä merkitsee palvelulinjajohtajien selvityksen tiedoksi. Merkittiin palvelulinjajohtajien selvitykset tiedoksi.

6 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatio 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 74 ( kyj ): Kuntayhtymän johtaja ja palvelulinjajohtajat ovat yhdessä suunnitelleet Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota. Henkilöstötyöryhmä kokoontuu Ryhmän puheenjohtaja Pekka Määttänen on kutsunut kuntayhtymän johtajan kertomaan Akselin organisaation valmistelusta. Marraskuun ohjausryhmässä käsitellään henkilöstötyöryhmän päätöksiä. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavio. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiokaavion. Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja ohjeisti organisaatiokaavion tarkennuksia. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteen hyväksyminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 75 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymän talousarvion laadinnassa käytetään Budnetti -ohjelmaa. Koulutus Budnetin osalta toteutuu Talousarvion laatimista varten on sovittava budjetoinnin eri vaiheet: raami, yhtymähallituksen esitys ja jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätös sekä käyttösuunni telma vuodet ja organisaatiotasojennimet. Oheismateriaalina on Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenne. Tililkarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Käyttösuunnitelma vuosiksi ehdotetaan 3 vuoden suunnitelma pohjaa (1+2). Ohjausryhmä hyväksyy oheismateriaalina jaetun talousarvion rakenteen ta lous ar vion poh jaksi ja esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hy väk syttä väk si. Tilikarttana käytetään Kuntaliiton mallia. Maskun kansanterveystyön kuntayhtymän talousjohtaja Tapio Saarinen oli kokouksen alussa selostamassa talousarvion rakennetta. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Jäsen Olavi Hillgren poistui klo 19:20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

8 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin omaishoidontuen periaatteet 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 76 ( kyj ): Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuki on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kunnassa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa talousarviossa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määristä, omaishoidon tukena annettavis ta palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitel masta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen myöntä misperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella omaishoitoon on varattu vuodelle 2010 määrärahaa yhteensä n Perusturvakuntayhtymä Akselissa hoidetaan vuoden 2011 alusta kaikki yli 65-vuotiaiden omaishoidontukiasiat. Omaishoidontukea saavia yli 65-vuotiaita on 74 henkilöä. Nykyiset yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen sopimukset irtisanotaan vuo den 2010 lopussa, jotta Akselin alueella maksuluokat, myöntämispe rus teet ja hoitoisuuskriteerit ovat samanlaiset. Omaishoidon maksuluokat, myöntämisperusteet ja hoitoisuuskriteerit, omaishoidontuen ha kemus ja ilmoitus nykyisten sopimusten irtisanomisesta ovat esitys listan oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontuki hakemuksen.

9 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä hyväksyi vuoden 2011 alusta voimaan tulevat maksuluokat, myöntämisperusteet, hoitoisuuskriteerit ja uuden omaishoidontukihakemuksen. Oheismateriaaliin tehdään kokouksessa hyväk sytyt korjaukset

10 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Kehitysvammahuollon työtoimitila 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 77 ( kyj ): Maskun kunnassa järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa Vanhusten tukiyhdistykseltä vuokratuissa tiloissa Luukan palvelukeskuksen vieressä. Tilat eivät ole riittävät ja tästä syystä on jouduttu ostamaan palveluita muualta. Maskuun val mistuu kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö kesäkuussa Tällöin toimintatiloja tullaan tarvitsemaan lisää. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kehitysvammahuollon viranhaltijat ovat yhteistyössä pohtineet mm. työ- ja päivätoiminnan jär jestämistä tulevan Akselin alueella. Mynämäessä on toimiva päivä toimintaosasto vaikeimmin kehitysvammaisille. Maskussa ja Nousiaisissa on puutteelliset tilat. Maskun perusturvalauta kunta päätti kysyä kannanottoja suunnitelmiinsa Mynämäen ja Nousiaisten lautakunnilta. Mynämäen pe rusturvalauta kunta ilmoitti puoltavansa Maskuun suunnit teilla olevan kehitysvammaisten toimintayksikön perustamista ja Nousiainen edellytti yhteistoimintaa asiassa. Maskussa on käyty alustavia neuvotteluja tilojen vuokraamiseksi rakennuttajalta, joka rakentaisi ne työtoimintatarkoituksiin. Asia tuodaan ohjausryhmälle tiedoksi. Tarkoitus on saada alueen yhteinen näkemys kehitysvammahuollon työtoimitilojen asian eteenpäin viemiseksi. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh (02) ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee tilajärjestelyistä. Ohjausryhmä keskusteli tilajärjestelyistä ja ehdottaa peruskunnille neuvottelujen järjestämistä asiasta. Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta klo 19:55.

11 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin sisäinen haku 1741/1/10/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 78 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiota esitetään käsiteltäväksi ohjausryhmässä. Kuntayhtymän hallinnossa tarvitaan sihteeriä ja valintaa esitetään tehtäväksi tämän vuoden puolella, jotta valittu henkilö pääsee aloittamaan heti vuoden alusta. Kuntayhtymän hallinnon sihteerin tehtäviin kuuluu asioiden valmistelua luottamuselinten käsittelyyn, kuntayhtymän hallituksen sihteeri nä toimiminen, päivittäisten sihteeritehtävien (kalenterinhallinta, kokous- ja matkajärjestelyt, esitysmateriaalien viimeistely) sopi musrekisterien hallinta, arkistointi, diaarikirjaukset ja yh teydenpitoa sidosryhmiin sekä muuta osallistumista kuntayhtymän joh tajan esittämien asioiden valmisteluun. Hakuilmoituksessa haetaan yhteistyökykyistä, joustavaa henkilöä, joka haluaa olla mukana kehittyvässä työyhteisössä. Akseli tarjoaa haastavan työn. Hakijalla on toimisto-ohjelmistojen hallinta sekä kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Hän on oma-aloitteinen ja täs mällinen. Hän pitää langat käsissään kiireenkin keskellä ja on tar vittaessa valmis joustamaan. Hallinnon sihteerin haku suoritetaan sisäisellä haulla Akselin jäsenkuntien ja kuntayhtymien alueella. Hakemus osoitetaan ohjausryhmälle ja lähetetään klo 15 mennessä osoitteeseen: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen Maskun terveyskeskus Ruutontie Masku Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä julistaa Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon sihteerin haettavaksi sisäisellä haulla. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, siten täydennettynä, että ilmoitukseen lisätään koulutusvaatimus.

12 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 79 ( kyj ): Perussopimuksen 6 :ssä mainitaan, että kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryh mien viimeksi toimitetuissa kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kun tayhtymän alueella kunta vaaleissa säädetyn suh teellisuusperiaat teen mukaisesti. Paikkajaos ta on sovittava ja kun tien on tehtävä henkilövalinnat kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun men nessä. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää osakaskunnan kunnanvaltuusto seuraavasti: Masku 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Mynämäki 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Nousiainen 2 jäsentä ja 2 varajäsentä Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen. Yhtymähallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poik keuksellisesti kaksi (2) vuotta. Aiesopimuksen mukaan ensimmäisen 2 vuoden ja seuraavan 4 vuoden toimikauden ajan hallituksen puheenjohtaja on Maskusta, 1 vpj Mynämäestä ja 2 vpj Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 6 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 80 ( kyj ): Perussopimuksen 11 mukaan tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljän (4) vuoden toimikaudeksi kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen toimikausi on kuitenkin poikkeuksellisesti kaksi (2) vuotta. Jokainen jäsenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheen johtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertää kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Perussopimuksen taustamuistion mukaan ensimmäisen 2 vuoden toimikauden ja sitä seuraavan 4 vuoden ajan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Mynämäestä ja varapuheenjohtaja Nousiaisista. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he valitsevat tarkastuslautakuntien jäsenet ja varajäsenet perussopimuksen 11 mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Sairaankuljetussopimukset 1743/0/03/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 81 ( kyj ): Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu tullee lakimuutoksen myötä siirtymään kunnilta sairaanhoitopiireille. Nykyinen Maskun ktt ky:n sairaankuljetussopimus on voimassa toistaiseksi ja Mynä mäen terveyskeskuksen sopimus ja yrittäjän välinen sopimus on voi massa vuoden 2010 loppuun. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää kuntainfoseminaarin , jossa esitellään tulevan terveydenhuoltolain aiheuttamia muutoksia ensihoitopalvelu jen järjestämiseen. Lisätietoa Varsinais-Suomen ensihoitopalvelun kokonaisuudistuksen suunnitteluprojektista (VEKSU) saa projektin nettisivuilta Terveydenhuoltolakiesityksen mukaan laki tulee voimaan vuoden 2011 toukokuussa ja ensi hoidon järjestämisen suhteen on annettu siirtymisaika asti, jolloin nykyisten kuntakohtaisten sairaankuljetussopimusten voimassaolo lakkaa. Sopimukset tulevat Perusturvakuntayhtymä Akselin hoidettavaksi. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Kuntayhtymän johtaja neuvottelee nykyisiä sairaankuljetuspalveluja antavien yritysten kanssa sopimusten voimassaolosta siihen asti kunnes sairaanhoitopiiri alkaa lain mukaan hallinnoimaan sairaankuljetusta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmän kannanotto Varsinais-Suomen Sininauha ry:n Verkottuvat arjen tukipolut -projekti RAY -hakemukseen 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 82 ( kyj ): Korvaushoito on melko uusi asia Suomessa. Sitä on laajemmin toteutettu vasta muutamia vuosia. Korvaushoidon ja sen lääkkeen jakelun toteuttavat pääsääntöisesti sairaanhoitopiirit, psykiatriset yksiköt, a-klinikat, terveyskeskukset. Korvaushoitopotilaiden ainoa kontakti on usein vain aamuinen lääkejakelu sekä harvat tapaamiset hoitohenkilökunnan kanssa. Suuri joukko korvaushoitoasiakkaita kulkee edelleen samoissa omissa piireissään ja heidän elämänhallintansa on hyvin heikko. Korvaushoitopotilaat ovat yleensä melko nuoria. He tervitsisivat monenlaista psyko-sosiaalis ta tukea. Usein myös oheiskäyttö on runsasta, haetaan hoidosta ns. perusannos ja sen päälle vielä muuta sekaisin. Useat potilaat ovat vailla vakinaista asuntoa, suurin osa työttöminä ja vailla ammattikou lutusta. Psyko-sosiaalisen tuen avuksi tarvitaan laaja joukko toimijoita, viranomaisia ja kolmatta sek toria. Toiminnan tueksi on tarkoitus muodostaa tukiverkko, -verkos to, että se kykenee mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti tarttu maan kokonaistilanteeseen. Projektin seurantaa ja hakijajoukkoon kuuluu Varsinais-Suomen Sininauha ry., Waihtoehto ry. ja A-klinik kasäätiö sekä kuntien edustajia (yhteensä n. 6-8 jäsentä). Ohjaus ryhmä arvio jatkuvasti projektin etenemistä ja muokkaa toimintaa saatujen kokemusten perusteella. Käytännön seurantaa tekee pro jektipäällikkö ja projektihenkilöstö, joka joka kirjaa ja raportoi sään nöllisesti tekemisiään. Projektissa pyritään jatkuvasti keräämään ja hyödyntämään myös yhteistyökumppanien ja toimintaan liittyvän verkoston palautetta ja sen mukaan muokkaa maan ja ohjaamaan toimintaa edelleen. Projektissa tehdään sään nöllistä kirjallista raportointia, jolloin nähdän pitemmän aikavälin ke hitys ja näkemään mikä tomii ja mitä olisi muutettava. Päätavoite on lisätä ja kehittää korvaushoitoasiakkaiden psyko-sosiaalista tukea arjessa ja hyödyntää tästä saatuja kokemuksia. Tavoitteena on laittaa liikkeelle sellainen prosessi, jossa vähitellen kudotaan yhä laajempi ja tiiviimpi tukiverkko kannattalemaan asiakkaan arkea. Tähän päätavoittee seen liittyy kiinteästi alueen toimijoiden verkostoituminen. Tähän verkostoon kuuluvat tukihenkilöt, vertaistukijat / kokemusasiantunti jat, viranomaiset, joissa näitä asiakkaita kohdataan, eri järjestöjen malliin soveltuvat toiminnot, erilaiset ryhmät, mahdollisimman laajas ti. Nykyisestä palvelujärjestelmästä

16 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ puuttuu sellainen keino, jolla tä hän ongelmaan voitaisiin puuttua. Päätavoite on sekä projektin ai kaisen psyko-sosiaalisen tuen kehittäminen ja mallintaminen että tä män mallin ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen alueella. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akselin ohjausryhmä esittää kannanottona RAY:lle seuraavaa: Ohjausryhmä toivoo RAY:n rahoitusta projektille ja siten yhteisen verkoston muodostumista Perusturvakuntayhtymä Akselin toimialueelle, jotta korvaushoito asiakkaat saavat myös mahdollisimman hyvää psykososiaalista tu kea. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tilin avaaminen Perusturvakuntayhtymä Akselille ja tililnkäyttöoikeuksien määrittäminen 1742/2/20/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 83 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselille on avattu yritystili Mynämäen Osuuspankin kanssa. Ohjausryhmän tulee päättää kenelle myönnetään tiliin käyttöoikeudet. Mynämäen kunta toimii aineistonhoitajana maksuliikepalveluissa, tästä syystä myös Mynämäen kunta tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Lisäksi on sovittava seuraavat asiat: 1) Kuka saa allekirjoittaa sopimukset pankin kanssa. 2) Mynämäen Osuuspankin kanssa allekirjoitettavat sopi mukset: - Laskujen maksupalvelu - Viite - E-laskujen lähetys ja vastaanotto - Suoraveloitus - Toistuvaissuoritus (=Palkanmaksu) - Verkkopalkka - C2B-sopimus - Konekielinen tiliote päivittäin. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy seuraaville henkilöille Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinkäyttöoikeuden ja sopimusten allekirjoitusoikeuden: Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntayhtymän johtajalle Timo Tolppaselle ja yhteisen taloushallintoyksikön johtajalle. Muista tilinkäyttöoikeuksista päätetään kuntayhtymän hallituksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietosuojatyöryhmän perustaminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 84 ( kyj ): Henkilötietolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelys tä sekä laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttävät, että rekis terinpitäjä osoittaa henkilötietojen suojaa koskevia asioita varten tietosuojavastaavan. Sanotuissa laeissa ja useassa erityislaissa on myös joukko salassapitosäännöksiä. Tietosuojakysymykset ovat nousseet julkisuuteen ja kuntien tietosuojakäytännöt ovat vaihtelevalla tasolla. Tietosuojakysymysten ratkominen on organisoitu vaihtelevasti, mutta yleinen menettely on kuitenkin tietosuojatyöryh män perustaminen. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Perusturvakuntayhtymä Akseliin perustetaan tietosuojatyöryhmä, jonka perustamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Tietojärjestelmät Perusturvakuntayhtymä Akselissa 1739/0/05/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 85 ( kyj ): Perusturvakuntayhtymä Akselin perustamiseen liittyy useita tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistoimenpiteitä. Potilastietojärjestelmät ovat yksi iso kokonaisuus ja kuntayhtymien purkautumisesta ja niiden yhteensovittaminen Akselin kokonaisuuteen on myös merkittävä. Perusturvakuntayhtymä Akselissa suunnitellaan käytettäväksi seuraavia tietojärjestelmiä: - Sonet Varasto -tietojärjestelmät Maskun tk:n ja Mynämäen tk:n osal ta yhdistetään yhdeksi pohjaksi. Fyysisesti varasto säilyvät. - Pro Consona Vanhustyö järjestelmät Maskussa ja Nousiaisissa korvautuvat Efficalla - Pro Consona Sosiaalityö siirtyy Akseliin 2013 alussa ja kuntien järjestelmät yhdistetään. Pro Consona Päivä hoito jää kuntiin. - Raindanceen luodaan Akselille oma uusi yritys Mynämäen ympäris töön (tehty erillinen tarjous). - Väestötietojen käyttö ja päivitys selvitetään kokonaisuutena ja orga nisoida keskitetysti ko. kuntien ja Akselin kesken - Titania - työvuorosuunnittelu - n. 300 lisenssiä - Huomioidaan myös (mahdolliset) muutokset ohjelmistojen välisiin liittymiin ja Oracle-tietokantaohjelmistoon. Tarjous numero on oheismateriaalina. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä hyväksyy tarjouksen seuraavilla muutok silla: Ohjausryhmä oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarjoukseen tarvittavat muutokset, kuten toimipaikkojen nimien tarkistus. Niiden ohjelmien osalta jotka liittyvät vuoden 2013 Akselissa aloitettavaan toimintaan kuten Pro Consona Sosiaalityö - pyydetään erillinen tarjous. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 10/ AKSELIN OHJAUSRYHMÄ Muut asiat 1740/0/01/2010 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 86 ( kyj ): Ohjausryhmälle saatetaan seuraavat asiat tietoon: - Ohjausryhmälle osoitettu kirje (oheismateri aalina) - Askaisten kyläyhdistyksen vetoomus Askaisten Terveys talon ja terveydenhuoltopalvelujen säilyttämisen puolesta - Tilannekatsaus Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh: ( kjt ): Ohjausryhmä keskustelee asioista ja merkitsee ne tie toon saaduksi. Ohjausryhmä keskusteli asioista ja merkitsi ne tietoon saaduiksi. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset päätettiin pitää klo 17:00 alkaen Maskussa klo 17:30 alkaen Nousiaisissa ja klo 18:00 alkaen Mynämäessä

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223. Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 14/2010 223 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 01.12.2010 AIKA 01.12.2010 klo 18:30-20:40 PAIKKA Mynämäen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 Ohjausryhmän 23.11.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161. Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 11/2010 161 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 03.11.2010 AIKA 03.11.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Maskun kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74. Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010 pöytäkirjan tarkastaminen Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 6/2010 74 AKSELIN OHJAUSRYHMÄ 23.06.2010 AIKA 23.06.2010 klo 17:00-19:10 PAIKKA Maskun kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Ohjausryhmän kokouksen 3.6.2010

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 2/

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 2/2010 16 OHJAUSRYHMÄ 08.04.2010 AIKA 08.04.2010 klo 17:00-19:30 PAIKKA Nousiaisten kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Pöytäkirjan 11.3.2010 tarkastaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa

Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa MYNÄMÄEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus 275 29.09.2014 Kunnanvaltuusto 57 20.10.2014 Raision kaupunginvaltuuston esitys kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudun läntisissä kunnissa 648/00.04.00/2014

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 16.03.2017 torstai klo 16:40-18:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. Yhtymäkokous 17.12.2015 1 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00-14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO / PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO / PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1 (5) 17.2.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN PERUSSOPIMUKSEN TAUSTAMUISTIO / PERUSTELUT PERUSSOPIMUKSEN ERI PYKÄLILLE 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Koska henkilökunnan ja luottamushenkilöiden tekemistä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot