Havisevan koulun. löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz. kerho-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Havisevan koulun. löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz. kerho-ohje 2011-2012"

Transkriptio

1 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Havisevan koulun löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz kerho-ohje xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

2 2 Sisältö 1.Yleistä kerhotoiminnasta Kangasalan kunnan kerhotoimisto Kerhon järjestäminen Koulun kerhot Palkkio-ohje Vanhempainyhdistyksen kerhot Yleistä Muut koulun ulkopuoliset kerhonjärjestäjät Palkkio-ohje Koulun tilat ja tarvikkeet, avaimet ja hälytykset Tilat ja Tarvikkeet Avaimet ja hälytykset Raportointi, kerhosuunnitelma ja arviointi Turvallisuus, vastuu Tiedottaminen Palkanmaksu, laskutus Liitteet...11

3 3 1.Yleistä kerhotoiminnasta Perusopetuslaki (628/ ) antaa kouluille mahdollisuuden järjestää opetus- ja kasvatustyönsä tukemiseksi kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan laadun takaa pedagogisesti ajatteleva ohjaaja, joka suunnittelee toiminnan paitsi tukemaan koulun kasvatustavoitteita myös koulutyön vastapainoksi. Koulun kerhot ovat oppilaalle maksutonta perustoimintaa, joka kirjataan työsuunnitelmaan. Kerhotoimintaa voidaan järjestää ennen tai jälkeen koulupäivän, sen keskellä tai iltaisin. Suositus on, että kerhot ajoittuvat ensisijaisesti koulupäivien yhteyteen. Kerhojen avulla koulut voivat monipuolistaa kouluyhteisön toimintaa esim. - täydentämällä ja syventämällä oppiaineiden opetusta oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan (esim. aihekokonaisuuksien käsittely) - järjestämällä kerhoja, joissa harjoitellaan opetussuunnitelmaan sisältymättömiä tietoja ja taitoja (esim. shakkikerho) - herättämällä kiinnostus kokonaan uuteen asiaan/harrastukseen - lisäämällä lasten kanssakäymistä ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon (esim. oppilaskuntatoiminta) - kannustamalla lapsia liikkumaan (liikuntakerhot) - tarjoamalla lahjakkaille oppijoille mahdollisuuden syventää ja kehittää taitojaan eri oppiaineissa (esim. kieli-, matematiikka- ja tiedekerhot) - antamalla erityistä tukea tarvitseville oppilaille lisätukea ja lisätä opiskelumotivaatiota - avustamalla koulun erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä vahvistamalla taitoja taideaineita (esim. esitysten valmistelu).

4 4 Kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Esimerkiksi yksi laskettelureissu/uimahallikäynti ei ole kerhotoimintaa. Kerho voi kuitenkin olla periodityyppinen. Tavoitteena ovat koko lukuvuoden kestävät kerhot ja erilaisen kerhotoiminnan järjestäminen läpi lukuvuoden. Yhden kerhotunnin pituus on 60 minuuttia. Mikäli kerhotunti on osa koulun tuntikehystä, sen pituus on 45minuuttia. Minimitavoite on, että yli 150 oppilaan koulussa on vähintään kolme kerhoa. Kerhoyhdyshenkilöinä Havisevan koululla toimivat rehtori Timo Korhonen ( ) ja Tarja Eskelinen ( ). 2. Kangasalan kunnan kerhotoimisto Kerhotoimisto järjestelee kerhoasioita. Kerhotoimiston tehtävänä on kerhotoiminnan hallinnointi, tiedottaminen, ohjeistaminen, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen sekä arkistointi ja viestintä. Kerhotoimistossa työskentelevät kerhotoiminnan koordinaattori Anssi Paavola ja opetuskoordinaattori Marja Mattila. Toimisto on avoinna tiistaisin klo 14-16, Kangasalan kunnan sivistyskeskus huone nro 103, Kuohunharjuntie 9. Muina aikoina sähköpostitse tai puhelimitse (Anssi Paaavola) tai (Marja Mattila) Kerhon järjestäminen Kerhot ovat koulun toimintaa. Koulun ulkopuoliset kerhotoimijat sopivat aina kerhoista ja käytännön järjestelyistä koulun rehtorin kanssa. Koululla on oma kerhobudjetti, jota hallinnoi rehtori. Lisäksi jokaisella vanhempainyhdistyksellä on oma erillinen kerhomääräraha. Ks. vanhempainyhdistyksen kerhot. Seurat, järjestöt, yhdistykset ja yritykset voivat olla myös kerhotoimijoita yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Koulun ulkopuolinen kerho-ohjaaja esittää tarvittaessa koulun rehtorille rikosrekisteriotteen. Kerhomäärärahaa voi käyttää kerho-ohjaajien palkkioihin, kerhokuljetuksiin ja kerhotoimintaan liittyviin kohtuullisiin materiaalikustannuksiin.

5 5 Kerhorahoja ei voi käyttää tilavuokriin eikä kalustohankintoihin. Yhden kerran tapahtuma, esim. lasketteluretki, ei ole kerho. Kerhosta laaditaan kirjallinen suunnitelma ja loppuarviointi. Täytetyt lomakkeet toimitetaan koulun kerhoyhdyshenkilölle. Kerhotunnin pituus on 60 minuuttia Koulun kerhot Jokaisella koululla on oma vuosittain jaettava kerhomääräraha. Koulun kerhotoimintaa hallinnoi rehtori. Koulun kerho-ohjaajina toimivat usein koulun omat opettajat. Kerho-ohjaajina voivat toimia myös koulunkäyntiavustajat ja koulun ulkopuoliset tahot. Kerhopalkkio maksetaan pidettyjen kokonaisten kerhotuntien perusteella. Kerhotunnin pituus on 60 min. Kerhosta laaditaan kirjallinen suunnitelma ja loppuarviointi. Täytetyt lomakkeet toimitetaan koulun kerhoyhdyshenkilölle Palkkio-ohje Ohjeet koulun opettajalle ja koulunkäyntiavustajalle: Palkkaus on OVTES:n mukainen. Kerhotuntipalkkio määräytyy kelpoisuuden perusteella kertatuntipalkkiona virkaehtosopimuksen mukaan. Huom. opetusvelvollisuudesta riippumatta kerhotuntipalkkiossa käytetään opetusvelvollisuutta 24. Koulun opettajan ja koulunkäyntiavustajan palkanmaksu tapahtuu kunnan palkkahallinto-ohjelma Populuksen kautta. Pidetyt kerhotunnit merkitään kuukausittain Populukseen. Vaihtoehtoisesti tiedot voi kirjata Pidetyt kerhotunnit lomakkeelle ja toimittaa koulun toimistosihteerille.

6 Vanhempainyhdistyksen kerhot Yleistä Vanhempainyhdistyksillä on mahdollisuus pienimuotoiseen kerhotoiminnan järjestämiseen Käytännön järjestelyistä sovitaan aina rehtorin kanssa. Jokaiselle vanhempainyhdistykselle tarjotaan vuosittain erillistä kerhomäärärahaa. Kerhomääräraha on käytettävä ja laskutettava kalenterivuoden loppuun mennessä. Kerhobudjetti on sitova eikä sitä voi ylittää. Vanhempainyhdistyksen kerhobudjetti vuonna 2011 on 500 euroa/vanhempainyhdistys. Esim. mikäli kerhomääräraha käytettäisiin kokonaisuudessaan ohjaajapalkkioihin ja ohjaajalla ei ole opettajan pätevyyttä, voi kerhoja pitää 18 h. Materiaali-, matka- ja kuljetuskustannukset maksetaan samasta budjetista ja siten vähentävät pidettävien tuntien määrää. Vanhempainyhdistykset voivat järjestää itse kerhotoimintaa tai pyytää erityisosaajia kerho-ohjaajaksi. Vanhempainyhdistysten toivotaan järjestävän erityisesti kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vanhemmuutta tukevia kerhoja, esim. vanhempi-lapsi kerhot. Kerhosta laaditaan kirjallinen suunnitelma ja loppuarviointi. Täytetyt lomakkeet toimitetaan koulun kerhoyhdyshenkilölle Muut koulun ulkopuoliset kerhonjärjestäjät Seurat, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yksityiset erityisosaajat voivat olla kerhotoimijoita yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Kerhot ovat koulun toimintaa. Koulun ulkopuoliset kerhotoimijat sopivat aina koulun rehtorin kanssa kerhon järjestämisestä. Koulun ulkopuolinen kerho-ohjaaja esittää tarvittaessa koulun rehtorille rikosrekisteriotteen. Kerhomäärärahaa voi käyttää kerho-ohjaajien palkkioihin, kerhokuljetuksiin ja kerhotoimintaan liittyviin kohtuullisiin materiaalikustannuksiin. Kerhorahoja ei voi käyttää tilavuokriin eikä kalustohankintoihin. Yhden kerran tapahtuma, esim. lasketteluretki, ei ole kerho. Kerhosta laaditaan kirjallinen suunnitelma ja loppuarviointi. Täytetyt lomakkeet toimitetaan koulun rehtorille. Kerhotunnin pituus on 60 minuuttia.

7 Palkkio-ohje Kerhotuntipalkkio voidaan maksaa yksityishenkilölle, yrittäjälle, yhdistykselle tai seuralle. Suositeltavin palkkionmaksutapa on laskutus. Kaikki palkkasaatavat on laskutettava vuoden loppuun mennessä Kerhopalkkio yritykselle, seuralle ja yhdistykselle vuodeksi 2011 maksetaan virkaehtosopimuksen mukaan. Laskutuslomake ja Pidetyt kerhotunnit -lomake toimitetaan täytettyinä ja tarkastettuina koulun rehtorille vanhempainyhdistyksen järjestämässä kerhossa vanhempainyhdistys tarkastaa laskun, jonka rehtori hyväksy Palkanmaksu, mikäli laskutus ei onnistu: kerho-ohjaaja täyttää Henkilötietolomakkeen ja Pidetyt kerhotunnit -lomakkeen ja toimittaa ne koulun rehtorille ohjaaja toimittaa verokortin kunnan palkkatoimistoon Palkkaus on OVTES:n mukainen. Kerhotuntipalkkio määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan. 3. Koulun tilat ja tarvikkeet, avaimet ja hälytykset 3.1. Tilat ja Tarvikkeet Havisevan koulun tilat ovat kerhojen käytössä rehtorin harkinnan mukaan. Tilojen kunnosta huolehtii ja vastaa kyseiselle kerholle nimetty vastuuhenkilö. Hän vastaa kerholaisten käytöksestä, koulun tiloista sekä koulun irtaimistosta. Vastuuhenkilö huolehtii (yhdessä koulun rehtorin tai kerhovastaavan kanssa) tarvittavien tilojen varaustilanteesta siten, ettei päällekkäisyyksiä muiden kerhojen tai koulun opetuksen kanssa pääse tulemaan. Koulun tarvikkeet ovat kerhojen käytettävissä sopimuksen mukaan ja niihin pätevät samat säännöt kuin tiloihin: rehtori antaa luvan tarvikkeiden käyttöön harkintansa mukaan ja kerhon vastuuhenkilö vastaa tarvikkeista kerhon aikana. On myös kohteliasta kysyä ko. luokkatilan muilta käyttäjiltä, mitä luokasta löytyvää välineistöä voi kerhossa käyttää. Kerhon pitäjällä on myös mahdollisuus kerhomäärärahojen ja kohtuuden puitteissa hankkia kerhoon tarvittavaa materiaalia. Esimerkiksi askartelu- ja käsityötarvikkeita, pelivälineitä ja myös kuljetuskustannuksia voidaan sisällyttää kerhon kuluihin. Hankinnat tulee kuitenkin ensin hyväksyttää rehtorilla.

8 8 Joskus luokkatiloissa pidettävissä kerhoissa on tarkoituksenmukaista siirtää esim. pulpetteja. Mikäli ko. luokan opettaja haluaa, että pulpetit ja muut kalusteet varmasti ovat kerhon jälkeen tietyssä järjestyksessä, on luokasta hyvä löytyä jonkinlainen istumakartta helpottamaan alkuperäisen järjestyksen palauttamista. Kerhotila siistitään aina käytön jälkeen kuntoon. Ennen kerhotoiminnan aloittamista kerhonpitäjän kannattaa varmistaa tarpeellisten siivousvälineiden saatavuus ja riittävyys Avaimet ja hälytykset Koulun ulko-ovet lukitaan iltapäivällä kello Kerhossa kuljetaan lähintä ulko-ovea käyttäen. Kerhonohjaajan kannattaa harkita, onko ulko-ovea tarpeen pitää avoimena kerhon aikana. Kerhonohjaajan tulee tarkistaa, ettei koulun tiloihin pääse kerhon aikana asiattomia henkilöitä ja ettei ketään jää koulun sisätiloihin lukkojen taakse. Koulun kaikki tilat ja käytävät väliovineen ovat lukittuja ja niistä poistumiseen tarvitaan avainta. Tarvittaessa avaimen saa kuittausta vastaan koulun kansliasta. Avainta kansliasta hakiessaan kerhonohjaajan tulee tarkistaa arki- ja viikonloppuhälytysten ajankohdat sekä toimintaohjeet mahdollisen hälytyksen varalle. 4. Raportointi, kerhosuunnitelma ja arviointi Kerho-ohjaaja laatii lukukausittain ennen kerhon alkamista kerhosuunnitelman, joka annetaan koulun kerhoyhdyshenkilölle. Kerhosuunnitelmaan kirjataan lyhyesti kerhon tavoitteet ja sisällöt sekä tarvittavat tilat ja tarvikkeet. Ohjaaja pitää myös listaa kerhoon osallistuvista oppilaista. Kerhoarviointilomake täytetään pidetyn kerhon jälkeen. Siinä kerrotaan lyhyesti kerhon toteutumisesta, arvioidaan kerhon onnistumista ja pohditaan kerhon kehittämistä. Arviointiin voi ottaa mukaan myös kerholaisia sekä vanhempia. Arviointipalautteet kootaan koulukohtaisesti. Lomakkeita raportointia varten saa kerhoyhdyshenkilöltä ja ne löytyvät myös sähköisessä muodossa kunnan internetsivuilta (koulut - kerhot - kerhojen järjestäminen - koulun kerhot). Raportoinnin tarkoituksena on Kangasalan koulujen kerhotoiminnan monipuolinen kehittäminen ja tilastoinnin helpottaminen. Kerhosuunnitelma ja kerhoarviointi toimivat myös dokumentteina koululla pidetyistä kerhoista.

9 9 5. Turvallisuus, vastuu Kerhotoimintaan osoitettujen tilojen, välineiden ja laitteiden turvallisuudelle asetetut vaatimukset ovat samat kuin opetustyössäkin. Myös kerhotoiminnassa noudatetaan koulun turvallisuusohjeistoa ja -suunnitelmaa sekä järjestyssääntöjä. Havisevan koulun turvallisuussuunnitelma löytyy opettajainhuoneesta ja koulun kansliasta. Kerhonohjaajan tulee tutustua turvallisuussuunnitelmaan sekä selvittää oman kerhotilansa lähistöllä sijaitsevat palopostit, poistumistiet ja ensiaputarvikkeiden säilytyspaikat. Tarvittaessa opastusta voi pyytää koulun kerhoyhdyshenkilöltä tai muilta opettajilta. Ensiaputarvikkeita löytyy liikuntasalin kaapista. Jos kerho toimii muissa tiloissa kuin liikuntasalissa, kerho-ohjaajan tulee kysyä koulun kerhoyhdyshenkilöltä lähin ensiapukaappi. Mikäli ensiaputarvikkeissa havaitaan puutteita, niistä ilmoitetaan viipymättä kerhoyhdyshenkilölle. Vaikka koulun vakuutus onkin voimassa koulun kerhoissa, ovat ohjaajan vastuulla kerhon aikana niin tilat, tarvikkeet kuin kerhoon osallistuvat lapset. Vahingon tai tapaturman sattuessa on kerho-ohjaaja velvollinen ilmoittamaan asiasta kerhoyhdyshenkilölle tai rehtorille, täyttämään tapaturmailmoituksen ja toimittamaan sen koulun kansliaan (lomakkeita kansliassa). Kerhot järjestetään pääsääntöisesti koulun tiloissa. Mikäli koulun kerhoja ohjataan muualla kuin koulun tiloissa, tulee rehtorin hyväksyä ulkopuolisten tilojen käyttö ja varmistua tilojen turvallisuudesta. Vastuun kannalta on tärkeää huolehtia kerhojen ja niiden ohjaajien merkitsemisestä koulun työsuunnitelmaan. Tällöin koulu on vastuussa oppilaista heidän ollessaan mukana kerhotoiminnassa. Opettajan toimiessa kerhonohjaajana, hänellä on kokonaisvastuu, vaikka toiminnan ohjaamiseen osallistuisi opettajan kanssa myös joku ulkopuolinen henkilö. Jos kerhonohjaajana toimii vapaaehtoinen tai muu sellainen henkilö, jolla ei ole palvelussuhdetta koulutuksen järjestäjään, on rehtorin varminta hoitaa hänen osaltaan erikseen vastuuvakuutus ja rikostaustan selvittäminen. Koulu voi antaa tiloja koulun ulkopuolisille tahoille kerhotoiminnan järjestämiseen. Ulkopuolisten tahojen järjestämät kerhot eivät ole koulun toimintaa, mutta niiden toiminnan ja tavoitteiden on oltava samansuuntaisia koulun tavoitteiden kanssa. Kerho-ohjaaja allekirjoittaa sopimuksen, jossa hän ilmoittaa tutustuneensa koulun turvallisuussuunnitelmaan. Kerhoyhdyshenkilö tai rehtori huolehtii kerhon järjestäjän perehdyttämisestä. Kerhon järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa mahdollisesta kerhon peruuntumisesta hyvissä ajoin, jotta tieto saadaan toimitettua kerholaisille viimeistään ko.

10 10 koulupäivän aikana. Ilmoitus tehdään soittamalla koulun kansliaan numeroon Tiedottaminen Tiedottaminen on tärkeä osa kerhotoimintaa. Hyvällä tiedottamisella oppilaat innostuvat kerhotoiminnasta, vanhemmat tietävät mitä kerhoja on sekä mitä niissä tapahtuu ja kouluyhteisö on tietoinen kerhotoiminnasta kokonaisuutena. Alkavasta kerhosta tulee tiedottaa oppilaille ja vanhemmille mahdollisimman kattavasti. Tiedotteessa on hyvä mainita ainakin kerhon alkamisaika, kerhon kesto ja kerhokertojen määrä. Kerhoista tiedotetaan koulun kerhoilmoitustaululla ja luokkiin jaettavilla ilmoituksilla (oppilaita varten), Wilma-järjestelmän kautta (vanhempia varten) sekä koulun yhteisessä tiedotelehdessä. Kerhotoiminnasta ilmoitetaan yleisesti kunnan internetsivuilla. Koulun omilla internetsivuilla ilmoitetaan koulukohtaiset kerhot, niiden ohjaajat ja kerhojen ajankohdat ym. tarpeelliset tiedot. Oppilaiden huoltajat eivät välttämättä osaa erottaa koulun kerhoja ja muuta iltapäivätoimintaa toisistaan, siksi on tärkeää mainita asiasta kerhoista tiedotettaessa. 7. Palkanmaksu, laskutus Kerhoa ohjaavan opettajan palkkaus määräytyy kerhotyön osalta virkaehtosopimuksen mukaan. Kerhotuntipalkkio määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan. Opetusvelvollisuudesta riippumatta kerhotuntipalkkiossa käytetään opetusvelvollisuutta 24. Koulun opettajan tai koulunkäyntiavustajan kerhotyön palkanmaksu tapahtuu kunnan palkkahallinto-ohjelma Populuksen kautta. Ohjeet ja lomakepohjat löytyvät kunnan internetsivuilta (koulut kerhot koulun omat kerhot).

11 11 8. Liitteet Kerhosuunnitelma Kerhoarviointi Henkilötietolomake Laskupohja Pidetyt kerhotunnit Kerhotoiveita Kysely kerholaisille Kysely kerholaisten vanhemmille Todistus

12 12 KERHOSUUNNITELMA Kerhon nimi: pvm: Koulun nimi: ohjaaja(t): 1. Kerhon nimi, kohderyhmä, kerhon kesto ja ajankohta 2. Kerhon tavoitteet 3. Kerhojen sisältö 4. Materiaalit ja välineet 5. Tarvittavat tilat 6. Muuta

13 13 KERHOARVIOINTI Kerhon nimi: pvm: Koulun nimi: 1. Arvioi kerhotoiminnan onnistumista. Missä onnistuttiin ja miksi? 2. Miten suunnitelmat onnistuivat? Miksi toteutui / Miksi ei toteutunut? 3. Miten kerholle asetetut tavoitteet saavutettiin? 4. Miten tiedottamisessa onnistuttiin? 5. Miten toiminta vastasi kerholaisten tarpeita? 6. Miten yhteistyö koulun kanssa sujui? 7. Miten Sinä onnistuit tehtävässäsi? 8. Miten kerhoa/toimintaa voisi jatkossa kehittää? 9. Kerhotuntien lkm yht: 10. Kerholaisia keskimäärin mukana:

14 14 HENKILÖTIETOLOMAKE Koulun ulkopuolisen kerhon-ohjaajan perustiedot palkanmaksua varten Opetusministeriön rahoittama kerhotoiminta vuonna 2011, toiminto 206 Nimi: Henkilötunnus: Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Sähköpostiosoite: Pankkiyhteys:

15 15 Maksaja KANGASALAN KUNTA LASKU Päivämäärä Maksun saaja Pankki ja tilinumero Asiaselitys Tilikohta Kerhotunnit Materiaalikustannukset Kerhokuljetukset Yhteensä Päiväys, nro/vastaanottotarkastus Päiväys ja hyväksyjän allekirjoitus

16 16 PIDETYT KERHOTUNNIT Ohjaajan nimi: Kerhon nimi: Koulun nimi: Kuukausi: Kerhopäivä Kerhotunteja Tarkastanut pvm. Hyväksyntä pvm.

17 17

18 18

19 19

20 20

Liuksialan koulun kerho-ohje

Liuksialan koulun kerho-ohje Liuksialan koulun kerho-ohje 2012 2013 Yleistä kerhotoiminnasta Perusopetuslaki (628/1998 47) antaa kouluille mahdollisuuden järjestää opetus- ja kasvatustyönsä tukemiseksi kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

2014-2015. Ruutanan koulun kerho-ohje. Ruutanan koulu Ruutanantie 750 36110 Ruutana

2014-2015. Ruutanan koulun kerho-ohje. Ruutanan koulu Ruutanantie 750 36110 Ruutana 2014-2015 Ruutanan koulun kerho-ohje Ruutanan koulu Ruutanantie 750 36110 Ruutana Sivu 2 / 7 Ruutanan koulun kerho-ohje 1 Yleistä kerhotoiminnasta 1.1 Kerhon tavoitteista, sisällöistä ja ajankohdasta Perusopetuslaki

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2 TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3 TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava?

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? ILMAJOEN KUNTA KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? Sivistyslauta 12.9.2012 125 Työryhmä: Saija Keski-Heikkilä, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimitus Asta Pietilä. Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen

Toimitus Asta Pietilä. Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen Toimitus Asta Pietilä Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen Kerhotoiminta Sisältö Kerhot oppilaan erilaisuuden huomioonottajana 3 Aslak Lindström Koulun kerhotoiminta 5 Asta Pietilä Koulun

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUONNOS 9.9.2014

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUONNOS 9.9.2014 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUONNOS 9.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET..2 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET...3 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Heinolan kaupunki Sivistystoimi. Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Heinolan kaupunki Sivistystoimi Heinolan kaupungin perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma 2015 2016 1. Johdanto... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Tavoitteet...

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT LUOKANVALVOJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 7-9 2015-2016 SISÄLTÖ LUOKANVALVOJAN TEHTÄVÄT... 3 PALKKIO LUOKANVALVOJANA TOIMIMISESTA... 3 ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN ASIAT... 3 MUITA UUSILLE OPPILAILLE SELVITETTÄVIÄ

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuusulan kunta PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 alkaen

SISÄLLYSLUETTELO. Tuusulan kunta PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 alkaen Kasvatus- ja sivistystoimi 1 SISÄLLYSLUETTELO Tuusulan kunta PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 alkaen Kasvatus- ja koulutuslautakunta 2.12.2014 114 1. Johdanto

Lisätiedot

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Sivu 1/27 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Koulun tiedot Koulu: Jokipuiston koulu Koulumuoto: Peruskoulu luokat 1.-6. Opetuskieli: suomi Koulupiiri: osittain yhteinen koulupiiri Lukkarin koulun kanssa

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava?

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? ILMAJOEN KUNTA KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? Päivitys 6.3.2015-5.7. oman auton käyttö oppilaskuljetuksissa. - Liitteet

Lisätiedot

Kerhotoiminnan laatu

Kerhotoiminnan laatu Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Tiina Karhuvirta ja Riikka Kuusisto (toim.) Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Kerhokeskus

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015-31.7.2016

Riihimäen kaupungin perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015-31.7.2016 Riihimäen kaupungin perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015-31.7.2016 Liitteenä OPH:n hyväksymät perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 Hyväksytty sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE Yleistä Peruskoululain 26 :n 3.momentin ja lukiolain 18 2 momentin mukaan peruskoulun ja lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella.

Lisätiedot

Hyvät vanhemmat! TERVETULOA GESTERBYN KOULUUN! Riikka Sameri Gesterbyn koulun rehtori vs.

Hyvät vanhemmat! TERVETULOA GESTERBYN KOULUUN! Riikka Sameri Gesterbyn koulun rehtori vs. Hyvät vanhemmat! Kädessänne on Gesterbyn koulun tietopaketti, joka sisältää tietoa koulumme toimintaperiaatteista ja niiden perusteista. Toivon, että säilytätte tietopaketin kuluvan kouluvuoden ajan, koska

Lisätiedot

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen käsikirja uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Lukuvuosi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (2011 2012 )

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (2011 2012 ) 1 KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (2011 2012 ) 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998), johon on lisätty

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki 27.9.2011 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LAKISÄÄTEISEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

SIPOON KUNNAN LAKISÄÄTEISEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SIPOON KUNNAN LAKISÄÄTEISEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo sivu 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat ja linjaukset 3 2. Toiminnan tavoitteet 4 2.1

Lisätiedot