RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ"

Transkriptio

1 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä antaman määräyksen RVI/480/412/2008. RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

2 2(47) Sisältö 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT YLEISTÄ OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS SEIS Junaliikenne Vaihtotyö ODOTA SEIS AJA AJA, ODOTA SEIS AJA ODOTA AJA ODOTA AJA ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA TOISTO-OPASTIN AJA VAROVASTI Junaliikenne Vaihtotyö LÄHESTY VAROVASTI MUUT OPASTEET VAARA SEIS LÄHTÖLUPA VALMIS LÄHTÖÖN HILJENNÄ VEDÄ TYÖNNÄ AJA SEISLIPPU VIHELLINOPASTEET SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET RADAN MERKIT YLEISTÄ VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkin etumerkki Merkitty nopeus päättyy JKV-nopeus Erityiskohteen nopeusmerkki Laske virroitin Laske virroitin etumerkki Seismerkki Seislevy Veturin ajokieltomerkki Liikennepaikan raja Liikennepaikan vaihtotyön raja... 26

3 3(47) Alueen rajamerkki Junakulkutien päätekohta -merkki OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Erotusjakson etumerkki Erotusjakso alkaa Erotusjakso päättyy Ajojohdin päättyy Nosta virroitin Vaarallinen jännite Ajolangan korkeus alle 6,0 m Liikenteen kilometrimerkki Lyhyt kilometri Sijainnin tarkentava lisäkilpi Linjavaihdemerkki JKV alkaa JKV päättyy JKV rakennusalue alkaa JKV rakennusalue päättyy Baliisiryhmämerkki Matkustajalaiturin ennakkomerkki Lähestymismerkki Eristysmerkki Valtion rataverkon rajamerkki Tasoristeyksen lisäkilvet Rajamerkki Pysähdyspaikkamerkki Junan pituusmerkki ATUn rajoitusmerkki Tunnelin nimikilpi Raidenumeromerkki Yleinen varoitusmerkki OPASTIMIIN KUULUVAT MERKIT Raideopastimen tunnus Pääopastimen tunnus Suojastusopastimen tunnus Tasoristeysopastimen tunnus Esiopastimen tunnus Vaihtotyö sallittu VAIHTEISIIN KUULUVAT MERKIT VAIHTEEN MERKKI VAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN ASENNONILMAISIN RAITEENSULUN MERKKI AUKIAJETTAVAN VAIHTEEN MERKKI KÄÄNTYVÄKÄRKISEN RISTEYKSEN LISÄKILPI Liite, opasteet, opastimet ja merkit... 45

4 4(47) 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA Tätä määräystä sovelletaan valtion rataverkolla sekä yksityisraiteilla, poisluettuna ne raiteet, joilla on sallittu vain museoliikenne. 2 MÄÄRITELMÄT JKV-veturilaite on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. Liikennepaikka on alue, jonka radanpitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista. Liikennepaikan alueen raja on Liikennepaikan raja -merkin kohdalla tai liikennepaikan tulosuunnan pääopastimen kohdalla, ellei Liikennepaikan raja -merkkiä ole. Liikennepaikan raja, katsottuna liikennepaikan suuntaan, on 20 m ennen ensimmäistä vaihdetta, kun liikennepaikalla ei ole Liikennepaikan raja -merkkiä eikä tulosuunnan pääopastinta. Liikenteenohjauksen piirissä oleva alue on radanpitäjän määrittämä vaihdepiiri ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue, poisluettuna linjavaihteiden ja seisakkeiden liikenteenohjauksen piiriin kuulumattomat raiteet. Nopeusrajoitus on kalustosta tai kaluston ja kuorman yhdistelmästä aiheutuva nopeus km/h, joka kyseisellä alueella enintään on mahdollinen. Näkemä on raiteen keskeltä, korkeudelta 2000 ± 1000 mm kiskon selän yläpuolella, todettu etäisyys, jolta opastin tai merkki on nähtävissä. Näkemää todettaessa on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. Opaste on näkyvä tai kuuluva lupa, käsky tai ilmoitus. Opastimella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan antaa tai välittää opaste. Suurin nopeus on nopeus km/h, joka on teknisesti, toiminnallisesti tai tilannekohtaisesti enintään mahdollinen. Tavanomainen kalusto on muuta kuin kallistuvakorista kalustoa. Tilapäinen nopeusrajoitus on nopeus km/h, joka on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty. Työselostus on vaihtotyönjohtajan vaihtotyöhön osallistuvalle henkilöstölle antama kuvaus tehtävästä vaihtotyöstä.

5 5(47) Vaihdepiirin ulkopuolinen alue on raiteistokaaviossa ilmoitettu alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Vaihtotyönjohtaja on henkilö, joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käskyt vaihtotyöhön osallistuville. Varattu raide on raide, joka ei ole vapaa junalle varmistetun kulkutien päätekohtaan saakka. Velvoittava merkki on radan merkki, joka edellyttää merkin tarkoituksen mukaista toimintaa.

6 6(47) 3 YLEISTÄ Tässä määräyksessä radan merkkien ulkoasua ja asentamista kuvataan liikenneturvallisuustehtävää tekevän henkilön näkökulmasta. Määräykset opastimien ja radan merkkien ulkoasusta sekä asentamisesta annetaan erikseen. Jos opaste on epäselvä, sitä on noudatettava kuten Seis-opastetta. Opastimen ja velvoittavan merkin käyttöönottamisesta, siirtämisestä sekä käytöstä poistamisesta on kyseisellä alueella liikkuville yksiköille ilmoitettava ennakkoilmoituksessa, kun opastin tai merkki on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ja tällä alueella kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan ja yksiraiteisen radan raide on vasemmanpuolinen raide. Laskumäessä käytettävistä opastimista ja niiden opasteista antaa ohjeet rataverkon haltija.

7 7(47) 4 OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET Opastimet: Pääopastin Suojastusopastin Esiopastin Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Toisto-opastin Opastimen yhteydessä käytettävät suuntanuolet:

8 8(47) Opastimella annetaan Ei opasteita -opaste, kun opastin on käytössä, mutta sillä ei anneta opasteita: Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Opastimen saa ohittaa, kun sillä annetaan Ei opasteita -opaste. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä, varoituslaitoksella varustettu rautatien tasoristeys tai vaihteita, joiden asento on varmistettava. Opastimessa, joka ei ole käytössä, on pätemättömyysmerkki ja opastin on peitetty siten, ettei väärinkäsitystä voi syntyä. Valoaukon peittävät pätemättömyysmerkit on asetettava opastimen kaikkiin valoaukkoihin. Opastimen tunnus on jätettävä näkyviin, kun opastin otetaan tilapäisesti pois käytöstä. Pätemättömyysmerkin asettaminen ja opastimen peittäminen on tehtävä seuraavassa kuvassa esitetyn periaatteen mukaisesti. Kun käytössä olevasta esi-, pää-, suojastus-, raide- tai lukitusopastimesta puuttuu opaste (opastin on pimeä): - Esiopastin antaa Odota seis -opasteen. - Pää-, suojastus-, raide- ja lukitusopastin antaa Seis-opasteen. - Tasoristeysopastin antaa Lähesty varovasti -opasteen.

9 9(47) 4.1 OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS Samassa kohdassa olevat samaa raidetta tarkoittavat pää- ja raideopastin sijoitetaan samalle puolelle raidetta. Suuntanuolta käytetään osoittamaan opastimen tarkoittamaa raidetta: - liikennepaikalla, kun opastin on raiteen vasemmalla puolella ja - liikennepaikan ulkopuolella, kun opastin on muun kuin vasemmanpuolisen raiteen vasemmalla puolella. Opastimen on oltava näkyvissä näkemävaatimuksen etäisyydellä opastimesta. Näkemä saa lyhyen esteen takia katketa. Yhteenlasketun näkemän on kuitenkin oltava yli puolet vaaditusta näkemästä. Näkemää määritettäessä on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. 4.2 SEIS Seis-opasteen ohittamisesta erityistilanteissa on määrätty Rautatieviraston määräyksessä Viestintä rautatiejärjestelmässä Junaliikenne Kaikkien opastimien Seis-opastetta on noudatettava, vaikka opaste annettaisiin ilman ennakkotietoa. Junaliikenteessä ennakkotieto Seis-opastetta näyttävästä opastimesta voidaan antaa: - Odota seis -opasteella, - Aja, Odota seis -opasteella, - tietona määräpaikasta, - tietona lupapaikasta tai - liikenteenohjauksen ilmoituksena. Junaliikenteessä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raideopastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa.

10 10(47) Vaihtotyö Vaihtotyössä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raide opastin Lukitus opastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa. Pääopastimen saa ohittaa, kun pääopastimessa on Vaihtotyö sallittu -merkki. 4.3 ODOTA SEIS Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. Seuraavaa Odota seis -opastetta käytetään vain Helsingin liikennepaikalla. Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. EoE 257 Opasteyhdistelmässä Odota seis tarkoittaa, että: - seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta, - seuraava junakulkutien päätekohta -merkillä varustettu raideopastin näyttää Seis-opastetta tai - kulkutie päättyy junakulkutien päätekohta -merkkiin tai raidepuskimeen.

11 11(47) Aja/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. Aja 35/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on varatulle raiteelle, kun on annettu ennakkotieto varatun raiteen käyttämisestä, tai raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. 4.4 AJA Aja tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. P 25 E AJA, ODOTA SEIS Aja, Odota seis tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa ja että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. 4.6 AJA 35 Aja 35 tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. E 252 Junan nopeus opastimen jälkeen saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 35 km/h. 35 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella. Junan nopeus opastimen jälkeen, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu tai vaunu, jonka akselipaino on yli 22,5 tonnia, saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 20 km/h. 20 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella.

12 12(47) 4.7 ODOTA AJA 35 Odota aja 35 tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja ODOTA AJA Odota aja tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja tai seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja. 4.9 ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA Opastetta käytetään Helsingin liikennepaikalla. E 252 E 252 Opasteyhdistelmässä esiopastimen Odota aja 35 / Odota aja tarkoittaa, että: - seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja 35 tai Aja tai - seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja TOISTO-OPASTIN Toisto-opastinta käytetään Helsingin liikennepaikalla. Toisto-opastimen opaste tarkoittaa, että junan saa siirtää lähtöluvan antavalle pääopastimelle.

13 13(47) 4.11 AJA VAROVASTI Junaliikenne Aja varovasti tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa opastin Vaihtotyö Aja varovasti tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä tai vaihteita, joiden asento on varmistettava LÄHESTY VAROVASTI Lähesty varovasti tarkoittaa, että: - opastimen saa ohittaa ja - opastimen takana olevaan ensimmäiseen rautatien tasoristeykseen saavuttaessa nopeus saa olla enintään 10 km/h.

14 14(47) 5 MUUT OPASTEET Muut opasteet annetaan suullisesti tai käsiopasteena opastelipulla, opastelyhdyllä, opasteenantajan käsillä tai opastelipulla (Seislippu). Muun opasteen vastausopasteena käytetään tarvittaessa vihellinopastetta. Muun opasteen antamiseen käytettävän opastelipun koon on oltava sellainen, että opastelippu näkyy selvästi opasteen saajalle ja materiaalin sellainen, että opastelipun väristä ei voi olla epäselvyyttä. Opastevalon koon ja valotehon on oltava sellainen, että opasteet näkyvät selvästi opasteen saajalle. 5.1 VAARA Opaste tarkoittaa, että: - välitön vaara on uhkaamassa ja - liike on pysäytettävä mahdollisimman nopeasti. Suullisesti Vaara-opaste on annettava sanalla Hätäpunainen. Käsiopasteet ovat: Opastelippu tai valo viedään nopeasti ylös ja alas. Kädet viedään ylhäällä nopeasti yhteen ja erilleen. Vastausopaste vihellinopasteena on Vaara uhkaa.

15 15(47) 5.2 SEIS Opaste tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Opastetta on vaihtotyössä käytettävä pysäyttämään Vedä- ja Työnnä -opasteilla tehtävät liikkeet. Suullisesti Seis-opaste on annettava sanalla Punainen. Käsiopasteet ovat: Valkoinen valo viedään hitaasti ylös ja alas. Vastausopaste vihellinopasteena on Seis havaittu. 5.3 LÄHTÖLUPA Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa junakulkutien päätekohta -merkki tai - lupa lähteä paikalta, johon se on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt. Suullisesti opaste on annettava sanalla Lähtölupa. Käsiopasteet ovat:

16 16(47) 5.4 VALMIS LÄHTÖÖN Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste on junamiehistön ilmoitus matkustajajunan lähtövalmiudesta. Suullisesti opaste on annettava sanoilla Valmis lähtöön. Käsiopasteet ovat: Vilkkuva valo. 5.5 HILJENNÄ Opaste tarkoittaa,että nopeutta on hiljennettävä niin kauan kuin opastetta näytetään. Suullisesti opaste on annettava sanalla Hiljennä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Hiljennä havaittu.

17 17(47) 5.6 VEDÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen vetämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Vedä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.7 TYÖNNÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen työntämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Työnnä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Työnnän.

18 18(47) 5.8 AJA Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaihtotyön saa tehdä. Opaste on annettava sanalla Aja. Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.9 SEISLIPPU Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Seislippu (opastelippu) kalustoon kiinnitettynä tarkoittaa, että kalustoon ei saa mennä kiinni eikä kalustoa saa liikuttaa.

19 19(47) 6 VIHELLINOPASTEET Vihellinopasteet annetaan liikkuvan kaluston viheltimillä. Vihellinopasteet ovat: Juna tulee Vedän Työnnän Seis havaittu ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä pitkä vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä peräkkäin kaksi lyhyttä vihellystä. ( ) karkeaäänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. Opaste annetaan tarvittaessa vastausopasteena, kun annettua käsiopastetta ei voida noudattaa. Hiljennä havaittu ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kaksi lyhyttä vihellystä. Vaara uhkaa ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kolme pitkää vihellystä. Opaste annetaan tarvittaessa toistaen ilmoituksena vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, kun apua tarvitaan viipymättä. 7 SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET Sähkösoitto-opasteet ovat: Seis, ( ) vähintään viisi peräkkäistä lyhyttä soittoa, joka tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Valmis lähtöön, ( ) peräkkäin lyhyt-pitkä-lyhyt soitto, joka on junamiehistön ilmoitus junan lähtövalmiudesta. Sähkösoitto-opasteet annetaan liikkuvan kaluston sähkösoitto-opastejärjestelmällä. Soittokello-opaste on, Varokaa junaa, joka annetaan pitkänä soittona vetokaluston soittokellolla.

20 20(47) 8 RADAN MERKIT 8.1 YLEISTÄ Raiteen poikkisuuntainen merkki asennetaan asteen kulmaan sen tarkoittamaan raiteeseen tai raiteisiin nähden, poikkeuksena rautatietunneli, jossa Liikenteen kilometrimerkki ja Lyhyt kilometri -merkki voidaan asentaa asteen kulmaan niiden tarkoittamaan raiteeseen nähden. Raiteen suuntainen merkki asennetaan enintään 10 asteen kulmassa lähimpään sen tarkoittamaan raiteeseen nähden. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkin yhteydessä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta vain, jos ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Muut merkin sijoittamiseen liittyvät asiat kuvataan merkkikohtaisesti. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan. Väliaikaisesti käytöstä poistettu merkki on peitetty mustalla merkin muotoisella peitelevyllä tai -suojalla. Matkustaja- tai kuormauslaiturin kohdalle merkki voidaan sijoittaa enintään 7000 mm päähän sen raiteen keskiviivasta, jota merkki tarkoittaa. Merkissä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta, kun: - merkki liikennepaikalla on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - muun kuin vasemmanpuolisen raiteen merkki liikennepaikan ulkopuolella, on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - merkki raiteiden välissä tarkoittaa kumpaakin raidetta tai - muuten ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Merkin yhteydessä käytettävä suuntanuoli tai merkin sisään asemoitu nuoli, joilla tarvittaessa osoitetaan merkin tarkoittama raide tai raiteet, on esitetty kunkin merkin kohdalla.

21 21(47) 8.2 VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkki tarkoittaa, että merkin kohdalta alkaa alue, jolla raiteen suurin nopeus on merkin tai JKV-veturilaitteen osoittama. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Nopeusmerkin etumerkki Nopeusmerkin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä, on Nopeusmerkki.

22 22(47) Merkkiä ei käytetä: - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan lyhyen vaihteen jälkeen ja kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h tai - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan pitkän vaihteen jälkeen ja Nopeusmerkin osoittama nopeus on suurempi tai yhtä suuri kuin suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella tai - raiteella, jolla merkin tarkoittama Nopeusmerkki on, raiteen suurin nopeus on enintään 35 km/h. Merkki sijoitetaan m etäisyydelle Nopeusmerkistä, tai merkki varustetaan kohdan mukaisella lisäkilvellä. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin levys on 640 mm tai 400 mm Merkitty nopeus päättyy Merkitty nopeus päättyy tarkoittaa, että merkkiä edeltävän Nopeusmerkin osoittama nopeus päättyy. Merkkiä käytetään vain raiteella, jolla raiteen suurin nopeus osoitetaan opasteella Aja 35. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm.

23 23(47) JKV-nopeus JKV JKV-nopeus-merkki osoittaa kohdan, josta alkaa alue, jolla yksikön nopeus saa olla enintään JKV-veturilaitteen näyttämä ja jolla raiteen suurin nopeus on vähintään 80 km/h. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Erityiskohteen nopeusmerkki 5 km/h Kääntöpöytä Erityiskohteen nopeusmerkki tarkoittaa, että merkissä osoitetussa kohteessa raiteen suurin nopeus on merkissä osoitettu. Merkkiä käytetään vain rautatieliikennepaikalla, kun osoitetaan raiteen suurin nopeus alle 10 km/h. Merkin osoittama nopeus alkaa merkin kohdalta ja päättyy merkissä ilmoitetun kohteen ohittamisen jälkeen tai seuraavaan Nopeusmerkkiin tai Merkitty nopeus päättyy -merkkiin. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin. Merkin leveys on 250 mm, korkeus 450 mm.

24 24(47) Laske virroitin Laske virroitin tarkoittaa, että merkin ohi ei saa liikennöidä sähkökäyttöisellä kalustolla virroitin nostettuna. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkki voi olla kääntyvä, jolloin se raiteen suuntaisena on peittämätön. Raiteen suuntaisena merkki ei tarkoita mitään. Merkin koko on 600 mm Laske virroitin etumerkki Laske virroitin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Laske virroitin -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen.

25 25(47) Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin koko on 600 mm Seismerkki Seismerkki rautatieliikennepaikalla liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella tarkoittaa, että sen osoittamaa kohtaa ei saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen lupaa. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle. Punavalkoisesta merkistä on kaksi kokoa 900 mm ja 300 mm. Mustavalkoisesta merkistä on erilaisia versioita. Yleisimmät koot ovat: leveys 904 mm korkeus 1000 mm ja leveys 280 mm korkeus 310 mm Seislevy Seislevyä ei saa ohittaa. Levy asennetaan raiteen keskelle. Punareunaisen merkin leveys on 900 mm. Valkoreunaisen merkin koko on 640 mm.

26 (47) Veturin ajokieltomerkki Veturin ajokieltomerkki tarkoittaa, että sen osoittaman kohdan ohi ei saa liikennöidä veturilla. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkin koko on 640 mm Liikennepaikan raja Liikennepaikan raja tarkoittaa, että sen kohdalla on liikennepaikan raja. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle. Merkki asennetaan vähintään 700 m etäisyydelle kulkusuunnassa olevasta Junakulkutien päätekohta -merkistä, kun liikennepaikalla liikennepaikan rajalla ei ole pääopastinta. Merkin koko on 600 mm Liikennepaikan vaihtotyön raja Liikennepaikan vaihtotyön raja tarkoittaa, että kyseisen liikennepaikan alueelle vaihtotyöhön luvan saanut yksikkö ei saa ohittaa merkkiä. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle.

27 27(47) Kun rinnakkaisilla raiteilla merkit ovat eri kohdissa tai jos samalla kohdalla kaikilla raiteilla ei ole Liikennepaikan vaihtotyön raja -merkkejä, käytetään raiteen vasemmalle puolelle asennetussa merkissä suuntanuolta. Käytettävä suuntanuoli on punavalkoinen. Merkin koko on 600 mm Alueen rajamerkki Alueen rajamerkki (ilman valkoista aluetta) tarkoittaa, että: - merkin kohdalla on vaihdepiirin raja tai - merkin kohdalta alkaa liikenteenohjauksen piirissä oleva alue. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan vaihdepiirin nimi. Alueen rajamerkki (valkoinen alue) tarkoittaa, että merkin kohdalla alkaa alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan alueen nimi. Merkki asennetaan enintään 50 m etäisyydelle rajasta raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin tai kyseistä raidetta tarkoittavan raideopastimen varteen. Merkistä on kaksi kokoa: leveys 400 mm korkeus 600 mm ja leveys 250 mm korkeus 350 mm.

28 28(47) Alueen rajamerkki (Vaihdepiirin rajamerkki) tarkoittaa, että kyseisellä kohdalla on vaihdepiirin raja. Merkki ei ilmoita, onko kyse vaihdepiirien välisestä rajasta vai vaihdepiirin ja liikenteenohjauksen piiriin kuulumattoman alueen välisestä rajasta. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella (keltainen nuoli) varustettuna raiteen vasemmalle puolelle. Merkin leveys on 400 mmm korkeus 600 mm Junakulkutien päätekohta -merkki Junakulkutien päätekohta -merkki (musta oranssi varsi) kiinnitettynä raideopastimeen tai yhdessä junakulkutien päätekohta -tunnuksen kanssa tarkoittaa, että juna ei saa ohittaa merkkiä ilman lähtölupaa tai merkin yhteydessä olevan raideopastimen opastetta Aja varovasti silloin, kun junalle on annettu ennakkotieto kulkutien päättymisestä junakulkutien päätekohta -merkkiin. Junakulkutien päätekohta -tunnus on raiteen numero ja punainen palkki, kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus. Junakulkutien päätekohta -tunnus, jossa on pääopastimen tunnus, tarkoittaa lisäksi, että kyseisellä raiteella on noudatettava Junakulkutien päätekohta - tunnukseen merkityn pääopastimen opasteita. Junakulkutien päätekohta -tunnuksella varustettu Junakulkutien päätekohta -merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle.

29 29(47) Junakulkutien päätekohta -tunnuksen leveys on 120 mm ja korkeus 600, kun tunnuksessa on kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus, ja 900 mm, kun tunnuksessa on raiteen numero ja punainen palkki. 8.3 OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Etäisyyttä metreinä ilmoittava lisäkilpi Nopeusmerkin etumerkin yhteydessä tarkoittaa, että etäisyys Nopeusmerkin etumerkin tarkoittamaan Nopeusmerkkiin on lisäkilven mukainen. Lisäkilpeä käytetään, kun Nopeusmerkin etumerkki on alle 1200 m tai yli 1500 m päässä Nopeusmerkistä. Lisäkilpi asennetaan Nopeusmerkin etumerkin alapuolelle. Lisäkilven leveys on 500 mm ja korkeus 200 mm Erotusjakson etumerkki Erotusjakson etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Erotusjakso alkaa -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla muulla kuin vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna.

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla

Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla ESPOO 2003 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 1295/03 Kuva: Erkki Ritari Tasoristeysten turvallisuus Turun ympäristön satamaradoilla Jouni Hytönen & Erkki Ritari VERKKOVERSIO ILMAN KARTTOJA JA KUVALIITETTÄ VTT RAKENNUS-

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa.

Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa. Ratavalvonnan ohjekirja Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa. Tutustu ohjeeseen huolellisesti, tutustu myös nopeuskilpailun

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Sisällysluettelo TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV)... 5 1 SOVELTAMISALA...6 1.1 Liikenneturvallisuustehtävät...6

Lisätiedot

Valomääräyksiä MÄÄRÄYS OHJE 14.1.2004 79/208/2004. täytäntöönpanopäätökseen. 1. Autossa vaaditut ja sallitut valaisimet

Valomääräyksiä MÄÄRÄYS OHJE 14.1.2004 79/208/2004. täytäntöönpanopäätökseen. 1. Autossa vaaditut ja sallitut valaisimet Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 14.1.2004 79/208/2004 Sisältöalue Toimivallan säädösperusta 1248/2002 ja Ajoneuvo Asetuksen täytäntöönpanopäätös Kohderyhmät Voimassaoloaika Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sääntö 1: Pelikenttä... 5 Sääntö 2: Pallo... 10 Sääntö 3: Pelaajien lukumäärä... 12 Sääntö 4: Pelaajien varusteet...

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA 1 (20) Antopäivä: 25.4.2013 Voimaantulopäivä: 1.5.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeet 559/208/2004;

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO EROTUOMARIN OHJEKIRJA 2010 2014 - Toimintaohjeet ja säänt tötulkinnat KANSAINVÄLINEN JÄÄKIEKKOLIITTO 1.8.2011 TÄHÄN PAINOK KSEEN UUSITUT KOHDAT T ON ALLEVIIVAUKSELLA SISÄLLYS SISÄLLYS

Lisätiedot

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle Opetuslupa Opas opetuslupaa hakevalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen sekä poliisin ohjeisiin

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 23 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita asettaminen ja merkitseminen vesialueella Liikenneviraston ohjeita 23/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot