RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ"

Transkriptio

1 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä antaman määräyksen RVI/480/412/2008. RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

2 2(47) Sisältö 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT YLEISTÄ OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS SEIS Junaliikenne Vaihtotyö ODOTA SEIS AJA AJA, ODOTA SEIS AJA ODOTA AJA ODOTA AJA ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA TOISTO-OPASTIN AJA VAROVASTI Junaliikenne Vaihtotyö LÄHESTY VAROVASTI MUUT OPASTEET VAARA SEIS LÄHTÖLUPA VALMIS LÄHTÖÖN HILJENNÄ VEDÄ TYÖNNÄ AJA SEISLIPPU VIHELLINOPASTEET SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET RADAN MERKIT YLEISTÄ VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkin etumerkki Merkitty nopeus päättyy JKV-nopeus Erityiskohteen nopeusmerkki Laske virroitin Laske virroitin etumerkki Seismerkki Seislevy Veturin ajokieltomerkki Liikennepaikan raja Liikennepaikan vaihtotyön raja... 26

3 3(47) Alueen rajamerkki Junakulkutien päätekohta -merkki OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Erotusjakson etumerkki Erotusjakso alkaa Erotusjakso päättyy Ajojohdin päättyy Nosta virroitin Vaarallinen jännite Ajolangan korkeus alle 6,0 m Liikenteen kilometrimerkki Lyhyt kilometri Sijainnin tarkentava lisäkilpi Linjavaihdemerkki JKV alkaa JKV päättyy JKV rakennusalue alkaa JKV rakennusalue päättyy Baliisiryhmämerkki Matkustajalaiturin ennakkomerkki Lähestymismerkki Eristysmerkki Valtion rataverkon rajamerkki Tasoristeyksen lisäkilvet Rajamerkki Pysähdyspaikkamerkki Junan pituusmerkki ATUn rajoitusmerkki Tunnelin nimikilpi Raidenumeromerkki Yleinen varoitusmerkki OPASTIMIIN KUULUVAT MERKIT Raideopastimen tunnus Pääopastimen tunnus Suojastusopastimen tunnus Tasoristeysopastimen tunnus Esiopastimen tunnus Vaihtotyö sallittu VAIHTEISIIN KUULUVAT MERKIT VAIHTEEN MERKKI VAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN ASENNONILMAISIN RAITEENSULUN MERKKI AUKIAJETTAVAN VAIHTEEN MERKKI KÄÄNTYVÄKÄRKISEN RISTEYKSEN LISÄKILPI Liite, opasteet, opastimet ja merkit... 45

4 4(47) 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA Tätä määräystä sovelletaan valtion rataverkolla sekä yksityisraiteilla, poisluettuna ne raiteet, joilla on sallittu vain museoliikenne. 2 MÄÄRITELMÄT JKV-veturilaite on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. Liikennepaikka on alue, jonka radanpitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista. Liikennepaikan alueen raja on Liikennepaikan raja -merkin kohdalla tai liikennepaikan tulosuunnan pääopastimen kohdalla, ellei Liikennepaikan raja -merkkiä ole. Liikennepaikan raja, katsottuna liikennepaikan suuntaan, on 20 m ennen ensimmäistä vaihdetta, kun liikennepaikalla ei ole Liikennepaikan raja -merkkiä eikä tulosuunnan pääopastinta. Liikenteenohjauksen piirissä oleva alue on radanpitäjän määrittämä vaihdepiiri ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue, poisluettuna linjavaihteiden ja seisakkeiden liikenteenohjauksen piiriin kuulumattomat raiteet. Nopeusrajoitus on kalustosta tai kaluston ja kuorman yhdistelmästä aiheutuva nopeus km/h, joka kyseisellä alueella enintään on mahdollinen. Näkemä on raiteen keskeltä, korkeudelta 2000 ± 1000 mm kiskon selän yläpuolella, todettu etäisyys, jolta opastin tai merkki on nähtävissä. Näkemää todettaessa on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. Opaste on näkyvä tai kuuluva lupa, käsky tai ilmoitus. Opastimella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan antaa tai välittää opaste. Suurin nopeus on nopeus km/h, joka on teknisesti, toiminnallisesti tai tilannekohtaisesti enintään mahdollinen. Tavanomainen kalusto on muuta kuin kallistuvakorista kalustoa. Tilapäinen nopeusrajoitus on nopeus km/h, joka on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty. Työselostus on vaihtotyönjohtajan vaihtotyöhön osallistuvalle henkilöstölle antama kuvaus tehtävästä vaihtotyöstä.

5 5(47) Vaihdepiirin ulkopuolinen alue on raiteistokaaviossa ilmoitettu alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Vaihtotyönjohtaja on henkilö, joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käskyt vaihtotyöhön osallistuville. Varattu raide on raide, joka ei ole vapaa junalle varmistetun kulkutien päätekohtaan saakka. Velvoittava merkki on radan merkki, joka edellyttää merkin tarkoituksen mukaista toimintaa.

6 6(47) 3 YLEISTÄ Tässä määräyksessä radan merkkien ulkoasua ja asentamista kuvataan liikenneturvallisuustehtävää tekevän henkilön näkökulmasta. Määräykset opastimien ja radan merkkien ulkoasusta sekä asentamisesta annetaan erikseen. Jos opaste on epäselvä, sitä on noudatettava kuten Seis-opastetta. Opastimen ja velvoittavan merkin käyttöönottamisesta, siirtämisestä sekä käytöstä poistamisesta on kyseisellä alueella liikkuville yksiköille ilmoitettava ennakkoilmoituksessa, kun opastin tai merkki on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ja tällä alueella kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan ja yksiraiteisen radan raide on vasemmanpuolinen raide. Laskumäessä käytettävistä opastimista ja niiden opasteista antaa ohjeet rataverkon haltija.

7 7(47) 4 OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET Opastimet: Pääopastin Suojastusopastin Esiopastin Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Toisto-opastin Opastimen yhteydessä käytettävät suuntanuolet:

8 8(47) Opastimella annetaan Ei opasteita -opaste, kun opastin on käytössä, mutta sillä ei anneta opasteita: Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Opastimen saa ohittaa, kun sillä annetaan Ei opasteita -opaste. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä, varoituslaitoksella varustettu rautatien tasoristeys tai vaihteita, joiden asento on varmistettava. Opastimessa, joka ei ole käytössä, on pätemättömyysmerkki ja opastin on peitetty siten, ettei väärinkäsitystä voi syntyä. Valoaukon peittävät pätemättömyysmerkit on asetettava opastimen kaikkiin valoaukkoihin. Opastimen tunnus on jätettävä näkyviin, kun opastin otetaan tilapäisesti pois käytöstä. Pätemättömyysmerkin asettaminen ja opastimen peittäminen on tehtävä seuraavassa kuvassa esitetyn periaatteen mukaisesti. Kun käytössä olevasta esi-, pää-, suojastus-, raide- tai lukitusopastimesta puuttuu opaste (opastin on pimeä): - Esiopastin antaa Odota seis -opasteen. - Pää-, suojastus-, raide- ja lukitusopastin antaa Seis-opasteen. - Tasoristeysopastin antaa Lähesty varovasti -opasteen.

9 9(47) 4.1 OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS Samassa kohdassa olevat samaa raidetta tarkoittavat pää- ja raideopastin sijoitetaan samalle puolelle raidetta. Suuntanuolta käytetään osoittamaan opastimen tarkoittamaa raidetta: - liikennepaikalla, kun opastin on raiteen vasemmalla puolella ja - liikennepaikan ulkopuolella, kun opastin on muun kuin vasemmanpuolisen raiteen vasemmalla puolella. Opastimen on oltava näkyvissä näkemävaatimuksen etäisyydellä opastimesta. Näkemä saa lyhyen esteen takia katketa. Yhteenlasketun näkemän on kuitenkin oltava yli puolet vaaditusta näkemästä. Näkemää määritettäessä on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. 4.2 SEIS Seis-opasteen ohittamisesta erityistilanteissa on määrätty Rautatieviraston määräyksessä Viestintä rautatiejärjestelmässä Junaliikenne Kaikkien opastimien Seis-opastetta on noudatettava, vaikka opaste annettaisiin ilman ennakkotietoa. Junaliikenteessä ennakkotieto Seis-opastetta näyttävästä opastimesta voidaan antaa: - Odota seis -opasteella, - Aja, Odota seis -opasteella, - tietona määräpaikasta, - tietona lupapaikasta tai - liikenteenohjauksen ilmoituksena. Junaliikenteessä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raideopastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa.

10 10(47) Vaihtotyö Vaihtotyössä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raide opastin Lukitus opastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa. Pääopastimen saa ohittaa, kun pääopastimessa on Vaihtotyö sallittu -merkki. 4.3 ODOTA SEIS Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. Seuraavaa Odota seis -opastetta käytetään vain Helsingin liikennepaikalla. Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. EoE 257 Opasteyhdistelmässä Odota seis tarkoittaa, että: - seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta, - seuraava junakulkutien päätekohta -merkillä varustettu raideopastin näyttää Seis-opastetta tai - kulkutie päättyy junakulkutien päätekohta -merkkiin tai raidepuskimeen.

11 11(47) Aja/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. Aja 35/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on varatulle raiteelle, kun on annettu ennakkotieto varatun raiteen käyttämisestä, tai raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. 4.4 AJA Aja tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. P 25 E AJA, ODOTA SEIS Aja, Odota seis tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa ja että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. 4.6 AJA 35 Aja 35 tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. E 252 Junan nopeus opastimen jälkeen saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 35 km/h. 35 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella. Junan nopeus opastimen jälkeen, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu tai vaunu, jonka akselipaino on yli 22,5 tonnia, saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 20 km/h. 20 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella.

12 12(47) 4.7 ODOTA AJA 35 Odota aja 35 tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja ODOTA AJA Odota aja tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja tai seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja. 4.9 ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA Opastetta käytetään Helsingin liikennepaikalla. E 252 E 252 Opasteyhdistelmässä esiopastimen Odota aja 35 / Odota aja tarkoittaa, että: - seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja 35 tai Aja tai - seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja TOISTO-OPASTIN Toisto-opastinta käytetään Helsingin liikennepaikalla. Toisto-opastimen opaste tarkoittaa, että junan saa siirtää lähtöluvan antavalle pääopastimelle.

13 13(47) 4.11 AJA VAROVASTI Junaliikenne Aja varovasti tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa opastin Vaihtotyö Aja varovasti tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä tai vaihteita, joiden asento on varmistettava LÄHESTY VAROVASTI Lähesty varovasti tarkoittaa, että: - opastimen saa ohittaa ja - opastimen takana olevaan ensimmäiseen rautatien tasoristeykseen saavuttaessa nopeus saa olla enintään 10 km/h.

14 14(47) 5 MUUT OPASTEET Muut opasteet annetaan suullisesti tai käsiopasteena opastelipulla, opastelyhdyllä, opasteenantajan käsillä tai opastelipulla (Seislippu). Muun opasteen vastausopasteena käytetään tarvittaessa vihellinopastetta. Muun opasteen antamiseen käytettävän opastelipun koon on oltava sellainen, että opastelippu näkyy selvästi opasteen saajalle ja materiaalin sellainen, että opastelipun väristä ei voi olla epäselvyyttä. Opastevalon koon ja valotehon on oltava sellainen, että opasteet näkyvät selvästi opasteen saajalle. 5.1 VAARA Opaste tarkoittaa, että: - välitön vaara on uhkaamassa ja - liike on pysäytettävä mahdollisimman nopeasti. Suullisesti Vaara-opaste on annettava sanalla Hätäpunainen. Käsiopasteet ovat: Opastelippu tai valo viedään nopeasti ylös ja alas. Kädet viedään ylhäällä nopeasti yhteen ja erilleen. Vastausopaste vihellinopasteena on Vaara uhkaa.

15 15(47) 5.2 SEIS Opaste tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Opastetta on vaihtotyössä käytettävä pysäyttämään Vedä- ja Työnnä -opasteilla tehtävät liikkeet. Suullisesti Seis-opaste on annettava sanalla Punainen. Käsiopasteet ovat: Valkoinen valo viedään hitaasti ylös ja alas. Vastausopaste vihellinopasteena on Seis havaittu. 5.3 LÄHTÖLUPA Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa junakulkutien päätekohta -merkki tai - lupa lähteä paikalta, johon se on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt. Suullisesti opaste on annettava sanalla Lähtölupa. Käsiopasteet ovat:

16 16(47) 5.4 VALMIS LÄHTÖÖN Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste on junamiehistön ilmoitus matkustajajunan lähtövalmiudesta. Suullisesti opaste on annettava sanoilla Valmis lähtöön. Käsiopasteet ovat: Vilkkuva valo. 5.5 HILJENNÄ Opaste tarkoittaa,että nopeutta on hiljennettävä niin kauan kuin opastetta näytetään. Suullisesti opaste on annettava sanalla Hiljennä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Hiljennä havaittu.

17 17(47) 5.6 VEDÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen vetämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Vedä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.7 TYÖNNÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen työntämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Työnnä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Työnnän.

18 18(47) 5.8 AJA Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaihtotyön saa tehdä. Opaste on annettava sanalla Aja. Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.9 SEISLIPPU Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Seislippu (opastelippu) kalustoon kiinnitettynä tarkoittaa, että kalustoon ei saa mennä kiinni eikä kalustoa saa liikuttaa.

19 19(47) 6 VIHELLINOPASTEET Vihellinopasteet annetaan liikkuvan kaluston viheltimillä. Vihellinopasteet ovat: Juna tulee Vedän Työnnän Seis havaittu ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä pitkä vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä peräkkäin kaksi lyhyttä vihellystä. ( ) karkeaäänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. Opaste annetaan tarvittaessa vastausopasteena, kun annettua käsiopastetta ei voida noudattaa. Hiljennä havaittu ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kaksi lyhyttä vihellystä. Vaara uhkaa ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kolme pitkää vihellystä. Opaste annetaan tarvittaessa toistaen ilmoituksena vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, kun apua tarvitaan viipymättä. 7 SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET Sähkösoitto-opasteet ovat: Seis, ( ) vähintään viisi peräkkäistä lyhyttä soittoa, joka tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Valmis lähtöön, ( ) peräkkäin lyhyt-pitkä-lyhyt soitto, joka on junamiehistön ilmoitus junan lähtövalmiudesta. Sähkösoitto-opasteet annetaan liikkuvan kaluston sähkösoitto-opastejärjestelmällä. Soittokello-opaste on, Varokaa junaa, joka annetaan pitkänä soittona vetokaluston soittokellolla.

20 20(47) 8 RADAN MERKIT 8.1 YLEISTÄ Raiteen poikkisuuntainen merkki asennetaan asteen kulmaan sen tarkoittamaan raiteeseen tai raiteisiin nähden, poikkeuksena rautatietunneli, jossa Liikenteen kilometrimerkki ja Lyhyt kilometri -merkki voidaan asentaa asteen kulmaan niiden tarkoittamaan raiteeseen nähden. Raiteen suuntainen merkki asennetaan enintään 10 asteen kulmassa lähimpään sen tarkoittamaan raiteeseen nähden. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkin yhteydessä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta vain, jos ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Muut merkin sijoittamiseen liittyvät asiat kuvataan merkkikohtaisesti. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan. Väliaikaisesti käytöstä poistettu merkki on peitetty mustalla merkin muotoisella peitelevyllä tai -suojalla. Matkustaja- tai kuormauslaiturin kohdalle merkki voidaan sijoittaa enintään 7000 mm päähän sen raiteen keskiviivasta, jota merkki tarkoittaa. Merkissä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta, kun: - merkki liikennepaikalla on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - muun kuin vasemmanpuolisen raiteen merkki liikennepaikan ulkopuolella, on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - merkki raiteiden välissä tarkoittaa kumpaakin raidetta tai - muuten ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Merkin yhteydessä käytettävä suuntanuoli tai merkin sisään asemoitu nuoli, joilla tarvittaessa osoitetaan merkin tarkoittama raide tai raiteet, on esitetty kunkin merkin kohdalla.

21 21(47) 8.2 VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkki tarkoittaa, että merkin kohdalta alkaa alue, jolla raiteen suurin nopeus on merkin tai JKV-veturilaitteen osoittama. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Nopeusmerkin etumerkki Nopeusmerkin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä, on Nopeusmerkki.

22 22(47) Merkkiä ei käytetä: - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan lyhyen vaihteen jälkeen ja kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h tai - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan pitkän vaihteen jälkeen ja Nopeusmerkin osoittama nopeus on suurempi tai yhtä suuri kuin suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella tai - raiteella, jolla merkin tarkoittama Nopeusmerkki on, raiteen suurin nopeus on enintään 35 km/h. Merkki sijoitetaan m etäisyydelle Nopeusmerkistä, tai merkki varustetaan kohdan mukaisella lisäkilvellä. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin levys on 640 mm tai 400 mm Merkitty nopeus päättyy Merkitty nopeus päättyy tarkoittaa, että merkkiä edeltävän Nopeusmerkin osoittama nopeus päättyy. Merkkiä käytetään vain raiteella, jolla raiteen suurin nopeus osoitetaan opasteella Aja 35. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm.

23 23(47) JKV-nopeus JKV JKV-nopeus-merkki osoittaa kohdan, josta alkaa alue, jolla yksikön nopeus saa olla enintään JKV-veturilaitteen näyttämä ja jolla raiteen suurin nopeus on vähintään 80 km/h. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Erityiskohteen nopeusmerkki 5 km/h Kääntöpöytä Erityiskohteen nopeusmerkki tarkoittaa, että merkissä osoitetussa kohteessa raiteen suurin nopeus on merkissä osoitettu. Merkkiä käytetään vain rautatieliikennepaikalla, kun osoitetaan raiteen suurin nopeus alle 10 km/h. Merkin osoittama nopeus alkaa merkin kohdalta ja päättyy merkissä ilmoitetun kohteen ohittamisen jälkeen tai seuraavaan Nopeusmerkkiin tai Merkitty nopeus päättyy -merkkiin. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin. Merkin leveys on 250 mm, korkeus 450 mm.

24 24(47) Laske virroitin Laske virroitin tarkoittaa, että merkin ohi ei saa liikennöidä sähkökäyttöisellä kalustolla virroitin nostettuna. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkki voi olla kääntyvä, jolloin se raiteen suuntaisena on peittämätön. Raiteen suuntaisena merkki ei tarkoita mitään. Merkin koko on 600 mm Laske virroitin etumerkki Laske virroitin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Laske virroitin -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen.

25 25(47) Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin koko on 600 mm Seismerkki Seismerkki rautatieliikennepaikalla liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella tarkoittaa, että sen osoittamaa kohtaa ei saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen lupaa. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle. Punavalkoisesta merkistä on kaksi kokoa 900 mm ja 300 mm. Mustavalkoisesta merkistä on erilaisia versioita. Yleisimmät koot ovat: leveys 904 mm korkeus 1000 mm ja leveys 280 mm korkeus 310 mm Seislevy Seislevyä ei saa ohittaa. Levy asennetaan raiteen keskelle. Punareunaisen merkin leveys on 900 mm. Valkoreunaisen merkin koko on 640 mm.

26 (47) Veturin ajokieltomerkki Veturin ajokieltomerkki tarkoittaa, että sen osoittaman kohdan ohi ei saa liikennöidä veturilla. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkin koko on 640 mm Liikennepaikan raja Liikennepaikan raja tarkoittaa, että sen kohdalla on liikennepaikan raja. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle. Merkki asennetaan vähintään 700 m etäisyydelle kulkusuunnassa olevasta Junakulkutien päätekohta -merkistä, kun liikennepaikalla liikennepaikan rajalla ei ole pääopastinta. Merkin koko on 600 mm Liikennepaikan vaihtotyön raja Liikennepaikan vaihtotyön raja tarkoittaa, että kyseisen liikennepaikan alueelle vaihtotyöhön luvan saanut yksikkö ei saa ohittaa merkkiä. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle.

27 27(47) Kun rinnakkaisilla raiteilla merkit ovat eri kohdissa tai jos samalla kohdalla kaikilla raiteilla ei ole Liikennepaikan vaihtotyön raja -merkkejä, käytetään raiteen vasemmalle puolelle asennetussa merkissä suuntanuolta. Käytettävä suuntanuoli on punavalkoinen. Merkin koko on 600 mm Alueen rajamerkki Alueen rajamerkki (ilman valkoista aluetta) tarkoittaa, että: - merkin kohdalla on vaihdepiirin raja tai - merkin kohdalta alkaa liikenteenohjauksen piirissä oleva alue. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan vaihdepiirin nimi. Alueen rajamerkki (valkoinen alue) tarkoittaa, että merkin kohdalla alkaa alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan alueen nimi. Merkki asennetaan enintään 50 m etäisyydelle rajasta raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin tai kyseistä raidetta tarkoittavan raideopastimen varteen. Merkistä on kaksi kokoa: leveys 400 mm korkeus 600 mm ja leveys 250 mm korkeus 350 mm.

28 28(47) Alueen rajamerkki (Vaihdepiirin rajamerkki) tarkoittaa, että kyseisellä kohdalla on vaihdepiirin raja. Merkki ei ilmoita, onko kyse vaihdepiirien välisestä rajasta vai vaihdepiirin ja liikenteenohjauksen piiriin kuulumattoman alueen välisestä rajasta. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella (keltainen nuoli) varustettuna raiteen vasemmalle puolelle. Merkin leveys on 400 mmm korkeus 600 mm Junakulkutien päätekohta -merkki Junakulkutien päätekohta -merkki (musta oranssi varsi) kiinnitettynä raideopastimeen tai yhdessä junakulkutien päätekohta -tunnuksen kanssa tarkoittaa, että juna ei saa ohittaa merkkiä ilman lähtölupaa tai merkin yhteydessä olevan raideopastimen opastetta Aja varovasti silloin, kun junalle on annettu ennakkotieto kulkutien päättymisestä junakulkutien päätekohta -merkkiin. Junakulkutien päätekohta -tunnus on raiteen numero ja punainen palkki, kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus. Junakulkutien päätekohta -tunnus, jossa on pääopastimen tunnus, tarkoittaa lisäksi, että kyseisellä raiteella on noudatettava Junakulkutien päätekohta - tunnukseen merkityn pääopastimen opasteita. Junakulkutien päätekohta -tunnuksella varustettu Junakulkutien päätekohta -merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle.

29 29(47) Junakulkutien päätekohta -tunnuksen leveys on 120 mm ja korkeus 600, kun tunnuksessa on kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus, ja 900 mm, kun tunnuksessa on raiteen numero ja punainen palkki. 8.3 OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Etäisyyttä metreinä ilmoittava lisäkilpi Nopeusmerkin etumerkin yhteydessä tarkoittaa, että etäisyys Nopeusmerkin etumerkin tarkoittamaan Nopeusmerkkiin on lisäkilven mukainen. Lisäkilpeä käytetään, kun Nopeusmerkin etumerkki on alle 1200 m tai yli 1500 m päässä Nopeusmerkistä. Lisäkilpi asennetaan Nopeusmerkin etumerkin alapuolelle. Lisäkilven leveys on 500 mm ja korkeus 200 mm Erotusjakson etumerkki Erotusjakson etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Erotusjakso alkaa -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla muulla kuin vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna.

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RATO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RAMO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 Yleistä... 3 2 Radan merkin valmistaminen... 3 3 Merkin toimittaminen... 4 4 Kiinnittimet... 4 5 Dokumentointi... 4. Tyyppipiirustukset

SISÄLTÖ. 1 Yleistä... 3 2 Radan merkin valmistaminen... 3 3 Merkin toimittaminen... 4 4 Kiinnittimet... 4 5 Dokumentointi... 4. Tyyppipiirustukset Radan merkkien tekniset toimitusehdot 2 (5) SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Radan merkin valmistaminen... 3 3 Merkin toimittaminen... 4 4 Kiinnittimet... 4 5 Dokumentointi... 4 6 Tyyppipiirustukset... 4 7 Muualla

Lisätiedot

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten Ohje 1 (5) Liikenteen palvelut / Liikenne ja tieto Juha Kröger Säädösperusta Korvaa/muuttaa RTJJ Dnro 1351/1000/2014 Kohdistuvuus Voimassa Liikennöinti, liikennesuunnittelu 1.6.2017 Asiasanat Ratatyö,

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Muutosesitys 1 I 2 Ajonesto on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. Huonosti muotoiltu ilmaus Ajonesto on menetelmä,

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 86 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 86 Muutoshistoria

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 85 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 15.11.2010 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 85 Muutoshistoria

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely

Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely 4 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely Yhdistelmäopastin järjestelmämäärittely Liikenneviraston oppaita 4/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Jari Viitanen

Lisätiedot

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 1 RATO 6 Sisältö SISÄLTÖ 6 TURVALAITTEET... 7 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 21 6.2.1 Yleistä... 21 6.2.1.1

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla 23 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 23/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 6 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 6/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Muistio 1(17) xx.xx.2013 Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmän (CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Sisällysluettelo Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 7 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 1 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 2 VAROITUSMERKIT 1/3 PIIRUSTUS NRO Mutka oikealle 8A-111-1 03.02.1995 Mutka vasemmalle 8A-112-1 " Mutkia, joista

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Päivitetty 1.8.2017. Korvaa Kokkolan Sataman 1.6.2016 antamat turvallisuusohjeet vaihto- ja ratatyöstä 1.6.2017 alkaen. Julkaistu 1.8.2017 2 Sisältö

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta R2013-E2 Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Vaaratilanne Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA 1(14) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 21.10.2008 RVI/725/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Junaturvallisuussääntöön liittyvät

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tutkintaselostus C 3/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3 1/10 VERKKOSELOSTUS AIKATAULUKAUDELLE 2019 Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2 RATAVERKKO... 2 RATAVERKON KUVAUS, LAATU JA LAAJUUS... 2 RATAVERKON KÄYTTÄMISEN

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 Liikenteenohjauksen käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 LIIKENTEENHALLINTA... 4 2.1 Liikenteenohjaus... 4 2.1.1 Liikenteenohjaamisen aloittaminen ja lopettaminen... 4 2.1.2 Vuoronvaihto... 5

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Geneerisen testijärjestelmän implementointi Itävaltaan vähäliikenteisten rataosien testaukseen

Geneerisen testijärjestelmän implementointi Itävaltaan vähäliikenteisten rataosien testaukseen Geneerisen testijärjestelmän implementointi Itävaltaan vähäliikenteisten rataosien testaukseen Niko Haapa-aho Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), automaatiotekniikan

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 8/ RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 8/ RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9 Liikenneviraston ohjeita 8/2014 5 Sisällysluettelo 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 10.1.1 Symbolit... 17 10.1.2 Lyhenteet... 17 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä ll Määräys 1 (53) Antopäivä: 29.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU (32012D0088;

Lisätiedot

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 4 KIIREELLINEN ERITYISTYÖ RAUTATIEALUEELLA... 6 4.1 Paikantaminen... 6 4.2 Rautatieliikenteen keskeyttäminen...

Lisätiedot

Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle

Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle 26.5.2014 Jeti-järjestelmä ja paikantaminen Jeti-käyttöönoton jälkeen liikenteenohjaus ilmoittaa yksiköille ilmoitettavat asiat

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 1 RATO 10 Sisältö SISÄLTÖ 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 5 10.1.1 Symbolit... 15 10.1.2 Lyhenteet... 16 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET... 19 10.2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 1/2014 Esipuhe

Lisätiedot

Kuljettajan aikataulun pikaohje

Kuljettajan aikataulun pikaohje Kuljettajan aikataulun pikaohje Uusi kuljettajan aikataulu yhdistää nykyisen aikataulutulosteen ja ETJ-tulosteen tiedot. Se korvaa nämä molemmat huhtikuussa 2014. Uudenmallista aikataulutulostetta käytetään

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Järvelässä

Vaaratilanne junaliikenteessä Järvelässä Tutkintaselostus C 18/1997 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot