RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ"

Transkriptio

1 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä antaman määräyksen RVI/480/412/2008. RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

2 2(47) Sisältö 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT YLEISTÄ OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS SEIS Junaliikenne Vaihtotyö ODOTA SEIS AJA AJA, ODOTA SEIS AJA ODOTA AJA ODOTA AJA ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA TOISTO-OPASTIN AJA VAROVASTI Junaliikenne Vaihtotyö LÄHESTY VAROVASTI MUUT OPASTEET VAARA SEIS LÄHTÖLUPA VALMIS LÄHTÖÖN HILJENNÄ VEDÄ TYÖNNÄ AJA SEISLIPPU VIHELLINOPASTEET SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET RADAN MERKIT YLEISTÄ VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkin etumerkki Merkitty nopeus päättyy JKV-nopeus Erityiskohteen nopeusmerkki Laske virroitin Laske virroitin etumerkki Seismerkki Seislevy Veturin ajokieltomerkki Liikennepaikan raja Liikennepaikan vaihtotyön raja... 26

3 3(47) Alueen rajamerkki Junakulkutien päätekohta -merkki OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Erotusjakson etumerkki Erotusjakso alkaa Erotusjakso päättyy Ajojohdin päättyy Nosta virroitin Vaarallinen jännite Ajolangan korkeus alle 6,0 m Liikenteen kilometrimerkki Lyhyt kilometri Sijainnin tarkentava lisäkilpi Linjavaihdemerkki JKV alkaa JKV päättyy JKV rakennusalue alkaa JKV rakennusalue päättyy Baliisiryhmämerkki Matkustajalaiturin ennakkomerkki Lähestymismerkki Eristysmerkki Valtion rataverkon rajamerkki Tasoristeyksen lisäkilvet Rajamerkki Pysähdyspaikkamerkki Junan pituusmerkki ATUn rajoitusmerkki Tunnelin nimikilpi Raidenumeromerkki Yleinen varoitusmerkki OPASTIMIIN KUULUVAT MERKIT Raideopastimen tunnus Pääopastimen tunnus Suojastusopastimen tunnus Tasoristeysopastimen tunnus Esiopastimen tunnus Vaihtotyö sallittu VAIHTEISIIN KUULUVAT MERKIT VAIHTEEN MERKKI VAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN TUNNUS RISTEYSVAIHTEEN ASENNONILMAISIN RAITEENSULUN MERKKI AUKIAJETTAVAN VAIHTEEN MERKKI KÄÄNTYVÄKÄRKISEN RISTEYKSEN LISÄKILPI Liite, opasteet, opastimet ja merkit... 45

4 4(47) 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA Tätä määräystä sovelletaan valtion rataverkolla sekä yksityisraiteilla, poisluettuna ne raiteet, joilla on sallittu vain museoliikenne. 2 MÄÄRITELMÄT JKV-veturilaite on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. Liikennepaikka on alue, jonka radanpitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista. Liikennepaikan alueen raja on Liikennepaikan raja -merkin kohdalla tai liikennepaikan tulosuunnan pääopastimen kohdalla, ellei Liikennepaikan raja -merkkiä ole. Liikennepaikan raja, katsottuna liikennepaikan suuntaan, on 20 m ennen ensimmäistä vaihdetta, kun liikennepaikalla ei ole Liikennepaikan raja -merkkiä eikä tulosuunnan pääopastinta. Liikenteenohjauksen piirissä oleva alue on radanpitäjän määrittämä vaihdepiiri ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue, poisluettuna linjavaihteiden ja seisakkeiden liikenteenohjauksen piiriin kuulumattomat raiteet. Nopeusrajoitus on kalustosta tai kaluston ja kuorman yhdistelmästä aiheutuva nopeus km/h, joka kyseisellä alueella enintään on mahdollinen. Näkemä on raiteen keskeltä, korkeudelta 2000 ± 1000 mm kiskon selän yläpuolella, todettu etäisyys, jolta opastin tai merkki on nähtävissä. Näkemää todettaessa on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. Opaste on näkyvä tai kuuluva lupa, käsky tai ilmoitus. Opastimella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan antaa tai välittää opaste. Suurin nopeus on nopeus km/h, joka on teknisesti, toiminnallisesti tai tilannekohtaisesti enintään mahdollinen. Tavanomainen kalusto on muuta kuin kallistuvakorista kalustoa. Tilapäinen nopeusrajoitus on nopeus km/h, joka on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty. Työselostus on vaihtotyönjohtajan vaihtotyöhön osallistuvalle henkilöstölle antama kuvaus tehtävästä vaihtotyöstä.

5 5(47) Vaihdepiirin ulkopuolinen alue on raiteistokaaviossa ilmoitettu alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Vaihtotyönjohtaja on henkilö, joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käskyt vaihtotyöhön osallistuville. Varattu raide on raide, joka ei ole vapaa junalle varmistetun kulkutien päätekohtaan saakka. Velvoittava merkki on radan merkki, joka edellyttää merkin tarkoituksen mukaista toimintaa.

6 6(47) 3 YLEISTÄ Tässä määräyksessä radan merkkien ulkoasua ja asentamista kuvataan liikenneturvallisuustehtävää tekevän henkilön näkökulmasta. Määräykset opastimien ja radan merkkien ulkoasusta sekä asentamisesta annetaan erikseen. Jos opaste on epäselvä, sitä on noudatettava kuten Seis-opastetta. Opastimen ja velvoittavan merkin käyttöönottamisesta, siirtämisestä sekä käytöstä poistamisesta on kyseisellä alueella liikkuville yksiköille ilmoitettava ennakkoilmoituksessa, kun opastin tai merkki on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ja tällä alueella kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan ja yksiraiteisen radan raide on vasemmanpuolinen raide. Laskumäessä käytettävistä opastimista ja niiden opasteista antaa ohjeet rataverkon haltija.

7 7(47) 4 OPASTIMET JA OPASTIMIEN OPASTEET Opastimet: Pääopastin Suojastusopastin Esiopastin Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Toisto-opastin Opastimen yhteydessä käytettävät suuntanuolet:

8 8(47) Opastimella annetaan Ei opasteita -opaste, kun opastin on käytössä, mutta sillä ei anneta opasteita: Raideopastin Tasoristeysopastin Lukitusopastin Opastimen saa ohittaa, kun sillä annetaan Ei opasteita -opaste. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä, varoituslaitoksella varustettu rautatien tasoristeys tai vaihteita, joiden asento on varmistettava. Opastimessa, joka ei ole käytössä, on pätemättömyysmerkki ja opastin on peitetty siten, ettei väärinkäsitystä voi syntyä. Valoaukon peittävät pätemättömyysmerkit on asetettava opastimen kaikkiin valoaukkoihin. Opastimen tunnus on jätettävä näkyviin, kun opastin otetaan tilapäisesti pois käytöstä. Pätemättömyysmerkin asettaminen ja opastimen peittäminen on tehtävä seuraavassa kuvassa esitetyn periaatteen mukaisesti. Kun käytössä olevasta esi-, pää-, suojastus-, raide- tai lukitusopastimesta puuttuu opaste (opastin on pimeä): - Esiopastin antaa Odota seis -opasteen. - Pää-, suojastus-, raide- ja lukitusopastin antaa Seis-opasteen. - Tasoristeysopastin antaa Lähesty varovasti -opasteen.

9 9(47) 4.1 OPASTIMEN SIJOITTAMINEN JA NÄKYVYYS Samassa kohdassa olevat samaa raidetta tarkoittavat pää- ja raideopastin sijoitetaan samalle puolelle raidetta. Suuntanuolta käytetään osoittamaan opastimen tarkoittamaa raidetta: - liikennepaikalla, kun opastin on raiteen vasemmalla puolella ja - liikennepaikan ulkopuolella, kun opastin on muun kuin vasemmanpuolisen raiteen vasemmalla puolella. Opastimen on oltava näkyvissä näkemävaatimuksen etäisyydellä opastimesta. Näkemä saa lyhyen esteen takia katketa. Yhteenlasketun näkemän on kuitenkin oltava yli puolet vaaditusta näkemästä. Näkemää määritettäessä on oletettava, että viereiset raiteet ovat täynnä umpinaista kalustoa. 4.2 SEIS Seis-opasteen ohittamisesta erityistilanteissa on määrätty Rautatieviraston määräyksessä Viestintä rautatiejärjestelmässä Junaliikenne Kaikkien opastimien Seis-opastetta on noudatettava, vaikka opaste annettaisiin ilman ennakkotietoa. Junaliikenteessä ennakkotieto Seis-opastetta näyttävästä opastimesta voidaan antaa: - Odota seis -opasteella, - Aja, Odota seis -opasteella, - tietona määräpaikasta, - tietona lupapaikasta tai - liikenteenohjauksen ilmoituksena. Junaliikenteessä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raideopastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa.

10 10(47) Vaihtotyö Vaihtotyössä Seis-opaste voidaan antaa seuraavilla opastimilla: Pääopastin Suojastusopastin Raide opastin Lukitus opastin Seis tarkoittaa, että opastinta ei saa ohittaa. Pääopastimen saa ohittaa, kun pääopastimessa on Vaihtotyö sallittu -merkki. 4.3 ODOTA SEIS Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. Seuraavaa Odota seis -opastetta käytetään vain Helsingin liikennepaikalla. Odota seis tarkoittaa, että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. EoE 257 Opasteyhdistelmässä Odota seis tarkoittaa, että: - seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta, - seuraava junakulkutien päätekohta -merkillä varustettu raideopastin näyttää Seis-opastetta tai - kulkutie päättyy junakulkutien päätekohta -merkkiin tai raidepuskimeen.

11 11(47) Aja/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. Aja 35/Odota seis -opasteyhdistelmässä Odota seis -opaste voi myös tarkoittaa, että kulkutie on varatulle raiteelle, kun on annettu ennakkotieto varatun raiteen käyttämisestä, tai raiteelle, jolla ei ole pää-, suojastus-, tai raideopastinta eikä junakulkutien päätekohta -merkkiä. 4.4 AJA Aja tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. P 25 E AJA, ODOTA SEIS Aja, Odota seis tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa ja että seuraava pää- tai suojastusopastin näyttää Seis-opastetta. 4.6 AJA 35 Aja 35 tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. E 252 Junan nopeus opastimen jälkeen saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 35 km/h. 35 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella. Junan nopeus opastimen jälkeen, kun junassa on itäisen yhdysliikenteen tavaravaunu tai vaunu, jonka akselipaino on yli 22,5 tonnia, saa olla enintään JKV-veturilaitteen osoittama tai ensimmäisestä vaihteesta alkaen enintään 20 km/h. 20 km/h päättyy pääopastimeen tai liikennepaikalta poistuttaessa viimeisellä vaihteella.

12 12(47) 4.7 ODOTA AJA 35 Odota aja 35 tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja ODOTA AJA Odota aja tarkoittaa, että seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja tai seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja. 4.9 ODOTA AJA 35 / ODOTA AJA Opastetta käytetään Helsingin liikennepaikalla. E 252 E 252 Opasteyhdistelmässä esiopastimen Odota aja 35 / Odota aja tarkoittaa, että: - seuraava pääopastin näyttää opastetta Aja 35 tai Aja tai - seuraava suojastusopastin näyttää opastetta Aja, Odota seis tai Aja TOISTO-OPASTIN Toisto-opastinta käytetään Helsingin liikennepaikalla. Toisto-opastimen opaste tarkoittaa, että junan saa siirtää lähtöluvan antavalle pääopastimelle.

13 13(47) 4.11 AJA VAROVASTI Junaliikenne Aja varovasti tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa opastin Vaihtotyö Aja varovasti tarkoittaa, että opastimen saa ohittaa. Opastimen takana olevalla alueella voi olla liikkuvaa kalustoa, esteitä tai vaihteita, joiden asento on varmistettava LÄHESTY VAROVASTI Lähesty varovasti tarkoittaa, että: - opastimen saa ohittaa ja - opastimen takana olevaan ensimmäiseen rautatien tasoristeykseen saavuttaessa nopeus saa olla enintään 10 km/h.

14 14(47) 5 MUUT OPASTEET Muut opasteet annetaan suullisesti tai käsiopasteena opastelipulla, opastelyhdyllä, opasteenantajan käsillä tai opastelipulla (Seislippu). Muun opasteen vastausopasteena käytetään tarvittaessa vihellinopastetta. Muun opasteen antamiseen käytettävän opastelipun koon on oltava sellainen, että opastelippu näkyy selvästi opasteen saajalle ja materiaalin sellainen, että opastelipun väristä ei voi olla epäselvyyttä. Opastevalon koon ja valotehon on oltava sellainen, että opasteet näkyvät selvästi opasteen saajalle. 5.1 VAARA Opaste tarkoittaa, että: - välitön vaara on uhkaamassa ja - liike on pysäytettävä mahdollisimman nopeasti. Suullisesti Vaara-opaste on annettava sanalla Hätäpunainen. Käsiopasteet ovat: Opastelippu tai valo viedään nopeasti ylös ja alas. Kädet viedään ylhäällä nopeasti yhteen ja erilleen. Vastausopaste vihellinopasteena on Vaara uhkaa.

15 15(47) 5.2 SEIS Opaste tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Opastetta on vaihtotyössä käytettävä pysäyttämään Vedä- ja Työnnä -opasteilla tehtävät liikkeet. Suullisesti Seis-opaste on annettava sanalla Punainen. Käsiopasteet ovat: Valkoinen valo viedään hitaasti ylös ja alas. Vastausopaste vihellinopasteena on Seis havaittu. 5.3 LÄHTÖLUPA Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste tarkoittaa, että junalla on: - lähtölupa tai - lupa ohittaa junakulkutien päätekohta -merkki tai - lupa lähteä paikalta, johon se on liikenteenohjauksen määräyksestä pysähtynyt. Suullisesti opaste on annettava sanalla Lähtölupa. Käsiopasteet ovat:

16 16(47) 5.4 VALMIS LÄHTÖÖN Opastetta käytetään vain junaliikenteessä. Opaste on junamiehistön ilmoitus matkustajajunan lähtövalmiudesta. Suullisesti opaste on annettava sanoilla Valmis lähtöön. Käsiopasteet ovat: Vilkkuva valo. 5.5 HILJENNÄ Opaste tarkoittaa,että nopeutta on hiljennettävä niin kauan kuin opastetta näytetään. Suullisesti opaste on annettava sanalla Hiljennä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Hiljennä havaittu.

17 17(47) 5.6 VEDÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen vetämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Vedä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.7 TYÖNNÄ Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaunujen työntämisen saa tehdä. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan määrättävä liikkeen suunta, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Suullisesti opaste on annettava sanalla Työnnä. Käsiopasteet ovat: Vastausopaste vihellinopasteena on Työnnän.

18 18(47) 5.8 AJA Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Opaste tarkoittaa, että vaihtotyönjohtajan työselostuksen mukaisen vaihtotyön saa tehdä. Opaste on annettava sanalla Aja. Vastausopaste vihellinopasteena on Vedän. 5.9 SEISLIPPU Opastetta käytetään vain vaihtotyössä. Seislippu (opastelippu) kalustoon kiinnitettynä tarkoittaa, että kalustoon ei saa mennä kiinni eikä kalustoa saa liikuttaa.

19 19(47) 6 VIHELLINOPASTEET Vihellinopasteet annetaan liikkuvan kaluston viheltimillä. Vihellinopasteet ovat: Juna tulee Vedän Työnnän Seis havaittu ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä pitkä vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. ( ) kimeä-äänisellä viheltimellä peräkkäin kaksi lyhyttä vihellystä. ( ) karkeaäänisellä viheltimellä lyhyt vihellys. Opaste annetaan tarvittaessa vastausopasteena, kun annettua käsiopastetta ei voida noudattaa. Hiljennä havaittu ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kaksi lyhyttä vihellystä. Vaara uhkaa ( ) karkeaäänisellä viheltimellä kolme pitkää vihellystä. Opaste annetaan tarvittaessa toistaen ilmoituksena vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, kun apua tarvitaan viipymättä. 7 SÄHKÖSOITTO- JA SOITTOKELLO-OPASTEET Sähkösoitto-opasteet ovat: Seis, ( ) vähintään viisi peräkkäistä lyhyttä soittoa, joka tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. Valmis lähtöön, ( ) peräkkäin lyhyt-pitkä-lyhyt soitto, joka on junamiehistön ilmoitus junan lähtövalmiudesta. Sähkösoitto-opasteet annetaan liikkuvan kaluston sähkösoitto-opastejärjestelmällä. Soittokello-opaste on, Varokaa junaa, joka annetaan pitkänä soittona vetokaluston soittokellolla.

20 20(47) 8 RADAN MERKIT 8.1 YLEISTÄ Raiteen poikkisuuntainen merkki asennetaan asteen kulmaan sen tarkoittamaan raiteeseen tai raiteisiin nähden, poikkeuksena rautatietunneli, jossa Liikenteen kilometrimerkki ja Lyhyt kilometri -merkki voidaan asentaa asteen kulmaan niiden tarkoittamaan raiteeseen nähden. Raiteen suuntainen merkki asennetaan enintään 10 asteen kulmassa lähimpään sen tarkoittamaan raiteeseen nähden. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkin yhteydessä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta vain, jos ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Muut merkin sijoittamiseen liittyvät asiat kuvataan merkkikohtaisesti. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan. Väliaikaisesti käytöstä poistettu merkki on peitetty mustalla merkin muotoisella peitelevyllä tai -suojalla. Matkustaja- tai kuormauslaiturin kohdalle merkki voidaan sijoittaa enintään 7000 mm päähän sen raiteen keskiviivasta, jota merkki tarkoittaa. Merkissä käytetään suuntanuolta tai merkin sisään asemoitua nuolta, kun: - merkki liikennepaikalla on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - muun kuin vasemmanpuolisen raiteen merkki liikennepaikan ulkopuolella, on sijoitettu raiteen vasemmalle puolelle, - merkki raiteiden välissä tarkoittaa kumpaakin raidetta tai - muuten ei ole yksiselitteisen selvää, mitä raidetta merkki tarkoittaa. Merkin yhteydessä käytettävä suuntanuoli tai merkin sisään asemoitu nuoli, joilla tarvittaessa osoitetaan merkin tarkoittama raide tai raiteet, on esitetty kunkin merkin kohdalla.

21 21(47) 8.2 VELVOITTAVAT MERKIT Nopeusmerkki Nopeusmerkki tarkoittaa, että merkin kohdalta alkaa alue, jolla raiteen suurin nopeus on merkin tai JKV-veturilaitteen osoittama. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Nopeusmerkin etumerkki Nopeusmerkin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä, on Nopeusmerkki.

22 22(47) Merkkiä ei käytetä: - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan lyhyen vaihteen jälkeen ja kyseisen raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h tai - kun Nopeusmerkki on alle 300 m poikkeavalle raiteelle olevan pitkän vaihteen jälkeen ja Nopeusmerkin osoittama nopeus on suurempi tai yhtä suuri kuin suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella tai - raiteella, jolla merkin tarkoittama Nopeusmerkki on, raiteen suurin nopeus on enintään 35 km/h. Merkki sijoitetaan m etäisyydelle Nopeusmerkistä, tai merkki varustetaan kohdan mukaisella lisäkilvellä. Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esim. 7 tarkoittaa 70 km/h). Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin levys on 640 mm tai 400 mm Merkitty nopeus päättyy Merkitty nopeus päättyy tarkoittaa, että merkkiä edeltävän Nopeusmerkin osoittama nopeus päättyy. Merkkiä käytetään vain raiteella, jolla raiteen suurin nopeus osoitetaan opasteella Aja 35. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm.

23 23(47) JKV-nopeus JKV JKV-nopeus-merkki osoittaa kohdan, josta alkaa alue, jolla yksikön nopeus saa olla enintään JKV-veturilaitteen näyttämä ja jolla raiteen suurin nopeus on vähintään 80 km/h. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkistä on kaksi kokoa: Ø 640 mm tai Ø 400 mm Erityiskohteen nopeusmerkki 5 km/h Kääntöpöytä Erityiskohteen nopeusmerkki tarkoittaa, että merkissä osoitetussa kohteessa raiteen suurin nopeus on merkissä osoitettu. Merkkiä käytetään vain rautatieliikennepaikalla, kun osoitetaan raiteen suurin nopeus alle 10 km/h. Merkin osoittama nopeus alkaa merkin kohdalta ja päättyy merkissä ilmoitetun kohteen ohittamisen jälkeen tai seuraavaan Nopeusmerkkiin tai Merkitty nopeus päättyy -merkkiin. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin. Merkin leveys on 250 mm, korkeus 450 mm.

24 24(47) Laske virroitin Laske virroitin tarkoittaa, että merkin ohi ei saa liikennöidä sähkökäyttöisellä kalustolla virroitin nostettuna. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkki voi olla kääntyvä, jolloin se raiteen suuntaisena on peittämätön. Raiteen suuntaisena merkki ei tarkoita mitään. Merkin koko on 600 mm Laske virroitin etumerkki Laske virroitin etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Laske virroitin -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan muu kuin vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna tai sähkörataportaalin ripustusorteen.

25 25(47) Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisen radan vasemmanpuoleisinta raidetta tarkoittava merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella yksiraiteisella radalla merkki sijoitetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Merkin koko on 600 mm Seismerkki Seismerkki rautatieliikennepaikalla liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella tarkoittaa, että sen osoittamaa kohtaa ei saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen lupaa. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle. Punavalkoisesta merkistä on kaksi kokoa 900 mm ja 300 mm. Mustavalkoisesta merkistä on erilaisia versioita. Yleisimmät koot ovat: leveys 904 mm korkeus 1000 mm ja leveys 280 mm korkeus 310 mm Seislevy Seislevyä ei saa ohittaa. Levy asennetaan raiteen keskelle. Punareunaisen merkin leveys on 900 mm. Valkoreunaisen merkin koko on 640 mm.

26 (47) Veturin ajokieltomerkki Veturin ajokieltomerkki tarkoittaa, että sen osoittaman kohdan ohi ei saa liikennöidä veturilla. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Merkin koko on 640 mm Liikennepaikan raja Liikennepaikan raja tarkoittaa, että sen kohdalla on liikennepaikan raja. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle. Merkki asennetaan vähintään 700 m etäisyydelle kulkusuunnassa olevasta Junakulkutien päätekohta -merkistä, kun liikennepaikalla liikennepaikan rajalla ei ole pääopastinta. Merkin koko on 600 mm Liikennepaikan vaihtotyön raja Liikennepaikan vaihtotyön raja tarkoittaa, että kyseisen liikennepaikan alueelle vaihtotyöhön luvan saanut yksikkö ei saa ohittaa merkkiä. Merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen yläpuolelle.

27 27(47) Kun rinnakkaisilla raiteilla merkit ovat eri kohdissa tai jos samalla kohdalla kaikilla raiteilla ei ole Liikennepaikan vaihtotyön raja -merkkejä, käytetään raiteen vasemmalle puolelle asennetussa merkissä suuntanuolta. Käytettävä suuntanuoli on punavalkoinen. Merkin koko on 600 mm Alueen rajamerkki Alueen rajamerkki (ilman valkoista aluetta) tarkoittaa, että: - merkin kohdalla on vaihdepiirin raja tai - merkin kohdalta alkaa liikenteenohjauksen piirissä oleva alue. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan vaihdepiirin nimi. Alueen rajamerkki (valkoinen alue) tarkoittaa, että merkin kohdalla alkaa alue, joka ei ole liikenteenohjauksen piirissä. Merkin tunnuksena on merkin takana olevan alueen nimi. Merkki asennetaan enintään 50 m etäisyydelle rajasta raiteen oikealle puolelle tai merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai kumpaakin raidetta tarkoittavalla merkin sisään asemoidulla nuolella varustettuna raiteiden väliin tai kyseistä raidetta tarkoittavan raideopastimen varteen. Merkistä on kaksi kokoa: leveys 400 mm korkeus 600 mm ja leveys 250 mm korkeus 350 mm.

28 28(47) Alueen rajamerkki (Vaihdepiirin rajamerkki) tarkoittaa, että kyseisellä kohdalla on vaihdepiirin raja. Merkki ei ilmoita, onko kyse vaihdepiirien välisestä rajasta vai vaihdepiirin ja liikenteenohjauksen piiriin kuulumattoman alueen välisestä rajasta. Merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella (keltainen nuoli) varustettuna raiteen vasemmalle puolelle. Merkin leveys on 400 mmm korkeus 600 mm Junakulkutien päätekohta -merkki Junakulkutien päätekohta -merkki (musta oranssi varsi) kiinnitettynä raideopastimeen tai yhdessä junakulkutien päätekohta -tunnuksen kanssa tarkoittaa, että juna ei saa ohittaa merkkiä ilman lähtölupaa tai merkin yhteydessä olevan raideopastimen opastetta Aja varovasti silloin, kun junalle on annettu ennakkotieto kulkutien päättymisestä junakulkutien päätekohta -merkkiin. Junakulkutien päätekohta -tunnus on raiteen numero ja punainen palkki, kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus. Junakulkutien päätekohta -tunnus, jossa on pääopastimen tunnus, tarkoittaa lisäksi, että kyseisellä raiteella on noudatettava Junakulkutien päätekohta - tunnukseen merkityn pääopastimen opasteita. Junakulkutien päätekohta -tunnuksella varustettu Junakulkutien päätekohta -merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle.

29 29(47) Junakulkutien päätekohta -tunnuksen leveys on 120 mm ja korkeus 600, kun tunnuksessa on kirjain E tai P ja raiteen numero tai pääopastimen tunnus, ja 900 mm, kun tunnuksessa on raiteen numero ja punainen palkki. 8.3 OPASTAVAT JA TIEDOTTAVAT MERKIT Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi Etäisyyttä metreinä ilmoittava lisäkilpi Nopeusmerkin etumerkin yhteydessä tarkoittaa, että etäisyys Nopeusmerkin etumerkin tarkoittamaan Nopeusmerkkiin on lisäkilven mukainen. Lisäkilpeä käytetään, kun Nopeusmerkin etumerkki on alle 1200 m tai yli 1500 m päässä Nopeusmerkistä. Lisäkilpi asennetaan Nopeusmerkin etumerkin alapuolelle. Lisäkilven leveys on 500 mm ja korkeus 200 mm Erotusjakson etumerkki Erotusjakson etumerkki tarkoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä m päässä on Erotusjakso alkaa -merkki. Liikennepaikalla ja liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla muulla kuin vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle puolelle tai suuntanuolella varustettuna raiteen vasemmalle puolelle tai raiteiden väliin kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna. Liikennepaikan ulkopuolella useampiraiteisella radalla vasemmanpuoleisimmalla raiteella merkki asennetaan raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle tai raiteen oikealle puolelle kumpaakin raidetta tarkoittavalla suuntanuolella varustettuna.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RAMO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Muutosesitys 1 I 2 Ajonesto on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. Huonosti muotoiltu ilmaus Ajonesto on menetelmä,

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 86 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 86 Muutoshistoria

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 85 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 15.11.2010 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 85 Muutoshistoria

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla 23 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 23/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Muistio 1(17) xx.xx.2013 Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmän (CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Sisällysluettelo Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 6 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 6/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + =

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + = Mikä X? Esimerkki: Merkitse yhtä puuta kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3 + 2 = 5 + = 5 + = 1. Merkitse yhtä päärynää kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi? Mikä tulee vastaukseksi?

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi)

Vektorit. Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Vektorit Kertausta 12.3.2013 Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi) Sisällys Vektorit Nimeäminen Vektorien kertolasku Vektorien yhteenlasku Suuntasopimus Esimerkki: laivan nopeus Vektorit Vektoreilla

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä Raportti R2015-S1-02 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 4 KIIREELLINEN ERITYISTYÖ RAUTATIEALUEELLA... 6 4.1 Paikantaminen... 6 4.2 Rautatieliikenteen keskeyttäminen...

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.7.2014 L 201/9 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2014/88/EU, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta yhteisten turvallisuusindikaattorien

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(20) 28.6.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 818 final Osa 3/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 8/ RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 8/ RATO 10 Junien kulunvalvonta JKV 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9 Liikenneviraston ohjeita 8/2014 5 Sisällysluettelo 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 9 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 10.1.1 Symbolit... 17 10.1.2 Lyhenteet... 17 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus Päivityspäivämäärä Versio Päivityskohde 1.7.2016 1.0 Dokumentti julkaistu 15.9.2016 1.1 Lisätty IRROTUS_PVM kentät Rataverkko RAIDE_TEXT ALKU_M LOPPU_M LENGTH LEN_CALIB KM_TUNNUS RAIDE_NUM OMAISUUS START_KM

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 Liikenteenohjauksen käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 LIIKENTEENHALLINTA... 4 2.1 Liikenteenohjaus... 4 2.1.1 Liikenteenohjaamisen aloittaminen ja lopettaminen... 4 2.1.2 Vuoronvaihto... 5

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ESIOPETUKSEEN Induktiivisen päättelyn opetuskuvat Tehtävät 1 ja 2 Ryhmän muodostaminen ja ryhmän laajentaminen 1. Jaa palikat kahteen ryhmään. Ryhmän muodostaminen

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(37) 18.12.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /..

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.10.2013 C(2013) 6280 final LIITE LIITE III [ ] KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien

Lisätiedot

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 1 RATO 10 Sisältö SISÄLTÖ 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 5 10.1.1 Symbolit... 15 10.1.2 Lyhenteet... 16 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET... 19 10.2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Sisältö Toimeksiantajasta sananen Poikkeamatilanteiden hallintajärjestelmä Mitä, miksi, minkälainen Poikkeamatilanteen

Lisätiedot

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN HARJOITUSPAKETTI ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Induktiivisen päättelyn opetuskuvakortit Tehtävät 1 ja 2 Ryhmän muodostaminen ja ryhmän laajentaminen 1. Jaa palikat kahteen ryhmään. Ryhmän

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV. Liikenneviraston ohjeita 9/2012

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV. Liikenneviraston ohjeita 9/2012 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 9/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Hannu Lehikoinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pääopastimen seis-opasteen ohittamisesta aiheutunut vaaratilanne

Pääopastimen seis-opasteen ohittamisesta aiheutunut vaaratilanne Tutkintaselostus C 8/1999 R Pääopastimen seis-opasteen ohittamisesta aiheutunut vaaratilanne Keravalla 23.6.1999 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Virheellinen kulkutien Joutsenossa

Virheellinen kulkutien Joutsenossa Raportti R2015-S1-07 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Ruukissa

Virheellinen kulkutie Ruukissa Raportti R2015-S1-05 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Liikenneviraston määräys 1 (11) Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2016 Liikennevirasto on määrännyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain (503/2005)

Lisätiedot

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 21/10 Raidetta lumesta puhdistanut työntekijä jäi junan alle Kunnossapitoyrityksen työntekijä NN (50-v.) oli puhdistamassa tasoristeystä polttomoottorikäyttöisellä

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 2.2.2016 Turun Urheiluliiton logo Turun Urheiluliiton logo yhdistettynä kolmiomerkkiin Turun Urheiluliiton tunnus Turun Urheiluliitto -tunnuksen muodostaa logon Ja merkin

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Raportti. Virheellinen kulkutie Laihialla R2015-S1-13

Raportti. Virheellinen kulkutie Laihialla R2015-S1-13 Raportti R2015-S1-13 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKE Pikakäyttöohje: kiireellinen kapasiteetti

LIIKE Pikakäyttöohje: kiireellinen kapasiteetti 1 (23) LIIKE Pikakäyttöohje: kiireellinen kapasiteetti 1. Perusnäkymä ja infratiedot... 2 2. Kiireellisen kapasiteetin hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen tilan seuraaminen... 7 3. Yksittäisen aikataulun suunnitteleminen...

Lisätiedot

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuuskertomus

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuuskertomus 1 (16) Antopäivä: 18.12.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission direktiivi 2014/88/EU Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx

RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx Käyttösopimus 1(6) RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx Osapuolet Rataverkon haltija Rautatieliikenteen harjoittaja Yrityksen nimi PL 33 Postiosoite 00521 HELSINKI Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016

Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäen tavararatapihalla 28.1.2016 Raportti alustavasta tutkinnasta: R2016-E1 ALKUSANAT Raportissa on kuvattu lyhyesti onnettomuuteen johtaneet tapahtumat sekä

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016

RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016 RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016 Ratagolfin eterniittiratojen ratasäännöt ja mittapiirustukset Copyright SUOMEN RATAGOLFLIITTO ry TEKNINEN KOMITEA Toimittanut ARI AHRENBERG ERSÄÄ2016

Lisätiedot