Guru ry:n FUKSIOPAS. Laajan oppimäärän lukijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Guru ry:n FUKSIOPAS. Laajan oppimäärän lukijoille"

Transkriptio

1 Guru ry:n FUKSIOPAS 2008 Laajan oppimäärän lukijoille

2 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 3 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ... 4 OPISKELU LAAJASSA OPPIMÄÄRÄSSÄ... 6 MITÄ HYÖTYÄ LAAJAN OPISKELUSTA ON?... 8 GURU RY - MIKÄ SE ON?... 9 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS GURUN TOIMINTA GURUN HALLITUS TAPAHTUMAKALENTERI YHTEYSTIEDOT Oppaan tiedot ovat voimassa painohetkellä ja voivat muuttua. Guru ry ja Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitos. Ulkoasu ja taitto: Olli Sjöberg Paino: Otamedia Oy, kesäkuu 2008 neljäs uudistettu painos

3 Otaniemessä Hyvä lukija, Tämä opas sisältää tärkeää tietoa perusaineiden laajassa oppimäärässä aloittaville opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Oppaan ovat toteuttaneet yhteistyössä GURU ry ja Teknillisen korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitos. Oppaan tarkoituksena ei ole korvata oman kiltasi fuksiopasta vaan tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa laajasta oppimäärästä ja GURU ry:stä. Isohenkilösi ja osastosi opintoneuvoja auttavat sinua opintoihin ja teekkarielämään liittyvissä asioissa, mutta erityisesti laajaa oppimäärää koskevissa asioissa voit kääntyä Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ja GURUn väen puoleen. Katriina Korhonen Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen suunnittelija Olli Sjöberg GURU ry:n fuksivastaava 3

4 Perusaineiden laaja oppimäärä TAVOITTEET Teknillisen korkeakoulun tavoitteena on tuottaa riittävästi sellaisia diplomi-insinöörejä, jotka pystyvät vastaamaan tutkimuksen ja elinkeinoelämän nopeimminkin muuttuviin haasteisiin. Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on perusta insinööritieteiden osaamiselle. Lahjakkaita matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneita opiskelijoita tarvitaan kaikilla insinööritieteiden aloilla. Professori Juhani Pitkäranta Matematiikan ja systeemianalyysin laitos LAAJA OPPIMÄÄRÄ Teknillisessä korkeakoulussa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Tutkinto-ohjelmasta ja omista valinnoista riippuen matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on ohjelmassa laajempaa ja samalla myös vaativampaa, kuin tutkintoohjelmissa muuten. Laaja oppimäärä on mahdollista suorittaa kaikissa tutkinto-ohjelmissa paitsi kiinteistötaloudessa ja arkkitehtuurissa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan kandidaattiohjelmaan laaja oppimäärä sisältyy pakollisena. OPPILASVALINTA Vuosittain noin kymmenen prosenttia kunkin tutkinto-ohjelman parhaista opiskelijoista kutsutaan suorittamaan laajaa oppimäärää. Tutkinto-ohjelmasta riippumatta ohjelmaan voi myös hakea. Hakeneista noin 100 opiskelijaa on vuosittain hyväksytty. OPISKELU Laajan oppimäärän suorittaminen tarjoaa vankan perustan muille opinnoille ja korvaa opiskelijan valinnoista riippuen tutkinto-ohjelman omat perusopinnot matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan kurssien osalta. Laajan oppimäärän opiskelu tarjoaa paitsi vankat perusaineiden taidot myös mahdollisuuden tutustua muidenkin kuin oman tutkintoohjelman opiskelijoihin. Tällaisesta verkostosta voi myöhemmin niin työelämässä kuin opinnoissakin olla monenlaista etua. 4

5 OPINTOKOKONAISUUS Perusaineiden laaja oppimäärä sijoittuu kandidaattitutkinnossa moduuleihin P ja B1. P-moduulissa suorittavat kaikki laajan perusaineen lukijat ensimmäisenä lukuvuonna kurssit: Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 op syyslukukausi Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 op kevätlukukausi Fysiikan ja tietotekniikan opintojen, samoin myöhempien matematiikan opintojen, osalta laajan P-moduulin sisältö vaihtelee tutkinto-ohjelmittain, ks. lähemmin Laajan perusaineen B1-moduuli voidaan suorittaa valinnaisesti joko matematiikka-, fysiikka- tai tietotekniikkapainotteisena. Myös B1- moduulin suositeltu sisältö vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Tämä tieto löytyy myös opetusohjelmasta sekä opintooppaastasi. Laajan oppimäärän kokonaisuudessaan lukeneille kirjataan kandidaatin tutkintoon perustieteiden sivuaine. Suoritettuaan laajan perusaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa B1-moduulin jatkoksi yksilöllisen, matematiikan laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2- moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen ylemmässä tutkinnossa. Perusaineiden laajan oppimäärän suorittaneilla on mahdollisuus valita sivuaineekseen myös Laskennallinen tiede ja tekniikka (LTT). Kursseista ja suunnitellusta aikataulusta enemmän: Lehtori Petri Salo Fysiikan laboratorio 5

6 SYKSYN 2008 INFOTILAISUUDET Perusaineiden laajan oppimäärän infotilaisuudet pidetään syksyllä 2008 seuraavasti: Torstaina 4.9 klo L-salissa. Perjantaina 5.9. klo L-salissa. Infotilaisuudet ovat samansisältöisiä, yritä siis saapua niistä jompaan kumpaan. Tarkista infotilaisuuksien ajankohdat vielä lähempänä sivulta: kohdasta Hakeminen. 6 YHTEYSTIETOJA Korkeakoulun rehtori on asettanut erillisen laajan oppimäärän seurantaryhmän kehittämään opetusta. Vastaamme mielellämme asiaan liittyviin kysymyksiin. Yhteydenotot voi osoittaa Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle, professori Juhani Pitkärannalle, puh , sähköposti tai opintojen suunnittelija Katriina Korhoselle, puh , sähköposti hut.fi. Ks. myös Opiskelu laajassa oppimäärässä YLEISTÄ Laaja oppimäärä tulee olemaan suuri muutos siihen, mitä olet lukiossa mieltänyt matematiikan tai fysiikan opinnoiksi. Totuttelu uuteen opiskelutyyliin ja rytmiin vie väistämättä aikansa, mutta voin lohduttaa, että et ole tämän ongelman kanssa yksin. KURSSIT Opinnot laajan peruskursseilla koostuvat laskuharjoituksista ja luennoista. Luennot on tarkoitettu koko kurssille ja niillä luennoitsija käy havainnollistaen läpi kurssin sisältöä. Luennot ovat yleensä puolentoista tunnin paketteja, jotka on vartin tauoilla jaettu kahteen 45 minuutin jaksoon. Usein luennoitsija on myös valmistellut kurssia varten prujun (=monisteen), jonka tahdissa luennot ja sen myötä koko kurssi etenevät. Prujujen sisältö vaihtelee kursseittain luentokalvojen kokoelmasta mainiosti itseopiskeluunkin sopivaksi materiaaliksi.

7 Itse kurssin suorittaminen tapahtuu läpäisemällä kurssin tentti tai keräämällä läpäisyyn tarvittava pistemäärä kurssin aikana järjestettävistä pienemmistä välikokeista. Laajan kursseilla suorittaminen välikokeilla on suositeltavampaa, koska kerralla omaksuttava tietomäärä on tällöin pienempi ja laskuharjoituksista kerätyt pisteet otetaan yleensä huomioon ainoastaan välikokeilla kurssia suoritettaessa. LASKUHARJOITUKSET Laskuharjoitukset ovat se osa kurssia, jolla oikeasti opitaan ratkaisemaan luennoilla esiteltyjä ongelmia. Yleensä kaksi kertaa viikossa pienempien ryhmien kesken pidettävien laskuharjoitusten tehtävät julkaistaan noin viikkoa ennen itse harjoitusta. Tehtävät koostuvat hieman kurssista riippuvassa suhteessa assistentille kirjallisesti palautettavista ja taulutehtävistä. Lasketuista tehtävistä saa laskaripisteitä, jotka voivat kurssin lopussa korottaa arvosanaa tai jopa ratkaista kurssin läpäisyn. Kirjalliset tehtävät palautetaan yleensä viimeistään laskareissa assistentille, joka korjaa ne ja palauttaa aikanaan merkinnöillään varustettuna. Tehdyt taulutehtävät merkitään itsenäisesti listaan, jonka jälkeen assistentti kutsuu listan perusteella opiskelijan esittämään tehtävän ratkaisun taululle. Taulutehtävien tekoa ei kannata häpeillä vaikka ne omat notaatiot ja käsiala eivät olisikaan maailman täydellisimpiä. Yleensä jo hyvä yritys on riittävä syy merkitä tehtävä, koska lopuksi tehtävän avainkohdat käydään läpi assistentin johdolla. ITSEOPISKELU? Tulet vielä moneen kertaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana kuulemaan sanat vapaus ja vastuu, jotka liittyvät kiinteästi yliopistoopiskeluun. Eräs tärkeimmistä vapauksista on oikeus päättää kurssiensa suorittamisesta. Missään luennoilla ja laskuharjoituksissa ei kenenkään ole siis pakko käydä ellei siitä erikseen mainita ja kurssit voi suorittaa yhtä pätevästi pelkän tentin tekemällä. Tälläistä menetelmää ei kuitenkaan suositella etenkään laajan oppimäärän kursseilla, koska näin opintoja on vaikea rytmittää ja opiskelijan harteille saattaa kerääntyä ylivoimainen työtaakka. 7

8 Mitä hyötyä laajan opiskelusta on? Minkä takia kukaan haluaisi vapaaehtoisesti käyttää suuren osan ensimmäisistä opiskeluvuosistaan matikan ja fysiikan pänttäämiseen, kun tarjolla on myös houkuttelevampia oman tutkinto-ohjelman kursseja? Varsinkin vaikean tentin lähestyessä on helppo kyseenalaistaa perustieteiden pänttäämisen hyödyllisyys. Parhaan vastauksen laajan oppimäärän hyödyllisyydestä voinee antaa jo jonkin aikaa työelämässä vaikuttanut diplomi-insinööri ja entinen GURUlainen Mervi Jylhäkallio, joka työskentelee nykyisin ABB Corporate Researchissa Sveitsissä, tehtävänimikkeellä Scientist - suomalaisen vaatimattomasti tutkija. Työssäni olen huomannut, että paras ratkaisu ongelmaan edellyttää usein uuden tieteenalan opiskelua. Perustieteiden, kuten matematiikan ja fysiikan syvällinen tuntemus helpottaa uuden oppimista ja on avain todellisiin innovaatioihin. Mervi on lisäksi kokenut hyödylliseksi GURUn poikkitieteellisen ilmapiirin sekä verkottumisen muiden opiskelijoiden kanssa. Yleisesti opiskelijoiden keskuudessa on tunnustettu, että laajan kurssit opettavat vahvan matematiikan ja fysiikan perustan lisäksi omaksumaan suuria määriä uutta tietoa, mikä on tärkeä taito jo opiskeluaikana työelämästä puhumattakaan. Mikään koulu ei pysty opettamaan alojen viimeisimpiä hienouksia ja tekniikoita, vaan tavoitteena on tarjota opiskelijalle edellytykset nousta kehityksen kärkeen. Mielestämme juuri tätä päämäärää laaja oppimäärä palvelee erinomaisesti ja sen tavoittelu on aiheutuvan lisävaivan arvoista. 8

9 GURU ry - mikä se on ja kuka siihen voi liittyä? GURU perustettiin vuonna 1996 laajan oppimäärän lukijoiden omaksi yhdistykseksi. Laajaan oppimäärään valitaan noin kymmenesosa uusista Teknillisen korkeakoulun opiskelijoista. Kutsuttuja on suhteessa saman verran jokaisesta tutkinto-ohjelmasta, joten mukana on monenhenkistä porukkaa. GURUn tavoitteena on toimia laajan lukijoiden yhdyssiteenä ja tarjota heille yhteistä poikkitieteellistä toimintaa. GURUn toinen tehtävä on ajaa jäsentensä etuja pitämällä yhteyttä matematiikan ja systeemianalyysin laitokseen. GURUn varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) varsinainen jäsen. Liittyä voit kenties kätevimmin lukukauden alussa pidettävissä laajan oppimäärän tiedotustilaisuuksissa tai ensimmäisillä matematiikan luennoilla. Myöhemminkin liittyminen onnistuu lähes yhtä helposti internet-sivuiltamme löytyvien ohjeiden avulla. Toistaiseksi perimme elinikäisestä jäsenyydestä ainoastaan viiden euron maksun, joka käytetään tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan tukemiseen. 9

10 Puheenjohtajan tervehdys Tervehdys! Ajattelin tuoda filosooffista näkökulmaa tähän oppaaseen. Ehkä hieman asiaakin. Sinut on siis kutsuttu lukemaan perusaineiden laajaa oppimäärää. Tämä pitää nähdä suurimpana mahdollisena kunniana ainakin näin opintojen alkuvaiheessa. Kutsu tarkoittaa konkreettisesti, että olet tekniikan alojen opiskelijoiden ehdottomassa huippujoukossa - juuri sitä, mistä yritykset ja tutkimuslaitokset näkevät päiväunia. Älykäs, motivoitunut, soveltamiskykyinen ja mikä tärkeintä, muuten kuin kuka tahansa muukin. Työelämään siirtyessä olet siis haluttua tavaraa. Oskar Elmgren GURU ry:n puheenjohtaja Mitä GURU sitten voi sinulle enää tarjota kun kerran opiskelu ja opiskelujen jälkeinenkin elämä näyttää hyvältä? No ensijaisesti tietenkin yhteydenpitovälineen muihin hyviin tyyppeihin. GURUn tapahtumissa voi hengailla, tutustua ja pohtia kaikkea mahdollista muiden GURUlaisten kanssa. Lisäksi GURU on oiva kanava löytää kavereita joiden kanssa pohtia laskuharjoituksia. Tarjoamme luonnollisesti myös hyvää seuraa ekskursioille, joista vuoden suurin on heti syksyn alkupuolella Nokian fuksiekskursio Tervetuloa mukaan! Lisäksi tarjoamme muita erilaisia yhteydenpitokanavia yrityksiin. Itse olen laajan opiskelija TKK:lla, aivan kuten tekin. GURU on siis yhdistys jossa laajan lukijat järjestävät laajan lukijoille ohjelmaa. Minulle ja muullekin hallituslaisille voi siis aivan vapautuneesti tulla juttusille, olemme kaikki samassa veneessä. Hallitukseen ja GURUn toimintaan voivat aivan kaikki osallistua. 10

11 Mitä GURUlaiset sitten tekevät? Laajan oppimäärän lukijoita löytyy joka osastolta ja joukkoon kuuluu kaikenlaisia ihmisiä. Hyvin laajan alan opiskelijoilla on tietenkin myös hyvin erilaisia harrastuksia ja kiinnostumisen kohteita. GURUn hallituksessakin on hyvin erilaisia opiskelijoita. Osalle kurssit ovat oikea kiinnostumisen aihe ja osalle enemmän tai vähemmän pelkkää puurtamista. Itse kuulun valitettavasti jälkimmäiseen ryhmään. Se ei tosin ole estänyt minua osallistumasta GURUn toimintaan. Olemme todellinen laajan lukijoiden etujärjestö, emme pelkkä pienen aktiivisen opiskelijajoukon sisäpiiri. Oskar Elmgren GURU ry:n hallituksen Puheenjohtaja

12 GURUn toiminta GURUn toiminta on varsin monimuotoista ja aina avointa uusille ideoille. Viime vuosien aikana vakiintuneiksi tapahtumiksi ovat muodostuneet erilaiset saunaillat, excursiot ja tietysti oma vuosijuhlamme Meditaatio. Seuraavassa tapahtumista hieman tarkemmin. SAUNAILLAT Saunailloissa on rento meininki ja ne ovat täydellisiä tilaisuuksia uusien ihmisten tapaamiseen ja puhtaaseen rentoutumiseen. GURUn saunailloissa on yleensä jokin teema, joista esimerkkinä mainittakoon syksyinen pizzasauna, jossa hallitus paistaa pizzaa kaikille jäsenille. Vakioohjelmana saunailloissa on ollut aina lautapelien pelaamista ja oudon musiikin soittamista, sekä tietysti itse saunomista. EXCURSIOT Teemme myös tutustumiskäyntejä yrityksiin eli ekskursioita, joihin kuuluu yleensä esittely yrityksestä, kierros yrityksen tiloissa ja jonkinlainen tarjoilu. Excujen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua tulevaan alaansa tai jopa tulevaisuuden työpaikkaan. Yrityksille excursiot ovat mahdollisuus houkutella opiskelijoita töihin yritykseensä, joten nälästä ja tylsyydestä näillä reissuilla ei tarvi kärsiä. Lähes aina exculta palatessa suussa onkin makea (tai maltainen) maku. GURUn syksy polkaistaan käyntiin perinteisellä Nokiaexcursiolla, jossa kuulee aina kännykkämarkkinoiden uusimmat trendit ja tekniikan kehityssuunnat. Lukukauden mittaan pyritään järjestämään lisää tutustumisia muihin yrityksiin kulloisenkin tilanteen mukaan. 12

13 MEDITAATIO Meditaatio on GURUn oma vuosijuhla, joka on normaaleja illanviettoja selkeästi juhlallisempi tilaisuus - ainakin alkuillasta. Keväällä pidettävään Meditaatioon pukeudutaan iltapukuun ja itse tilaisuuteen kuuluu illallistaminen jossakin tasokkaammassa paikassa. Alkuillan viralliseen osuuteen liittyy järjestettyä ohjelmaa pääasiassa erilaisten esitysten muodossa. Illallistamisen jälkeen juhlat jatkuvat yleensä jollakin saunalla, jossa kravattiakin saa jo löysätä. KERHOHUONE GURUlla on myös oma kerhohuone Gurula aivan koulun päärakennuksen sydämessä huoneessa Y163, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita pohtimaan tehtäviään, lukemaan yhdistyksen omistamia oppikirjoja tai ihan vaan hengailemaan. 13

14 GURUn hallitus 2008 OSKAR ELMGREN SUURGURU (PJ) Oskar visioi gurun tulevaisuutta ja vetää suuria linjoja. VILLE VALTONEN KAKKOSGURU, SPÄMMIGURU Ville pitää postilaatikkosi täynnä ja nettisivut ajan tasalla. SIMO SEPPÄLÄ KYNÄGURU Simo hoitaa yhdistyksen viralliset paperihommat. EEVA RINTA EERO VESAOJA FINANSSIGURU Eeva pitää GURUn kassalippaan lukossa ja budjetin ojennuksessa. JÄSENGURU Eero voi lisätä sinut GURUmaailmaan silmänräpäyksessä. OLLI SJÖBERG Olli vastaa fuksien huoliin ja murheisiin. FUKSIGURU EMIL KARLSON Emilin tehtävä on kehittää GURUn toimintaa. BYROKRATIAGURU 14

15 Alustava tapahtumakalenteri lukuvuodelle NOKIA-EXCURSIO Perinteinen Nokia-excursio aloittaa GURUn syksyn. Tapahtumassa kuullaan ensin pätkä Nokian uusimmista kujeista, jonka jälkeen nautitaan teleyrityksen tarjoiluista - luonnollisesti ilmaiseksi! FUTURICE SPONSORISAUNA Futurice tulee kertomaan toiminnastaan. Syksyn ensimmäinen mahdollisuus hankkia kesäduuni! UUTISVUOTO-EXCURSIO Mennään seuraamaan Uutisvuodon nauhoitusta. Tunnistatko oman naurusi TV:stä? SPONSORISAUNA Myöhemmin julkistettava yritys tulee kertomaan toiminnastaan. PIZZASAUNA JA SYYSKOKOUS Hallitus paistaa jäsenille pitsaa vaihtelevin täyttein ja menestyksin. Yleensä suurin osa selviää saunaan saakka. PIKKUJOULUSITSIT GURUn historian toiset pikkujoulusitsit! Ruoka jäähtyy, juoma lämpenee ja laulu raikaa. KEVÄTKAUDEN AVAJAISET Koulun penkille palaaminen vaatii usein hieman lomailun nollaamista... VUOSIJUHLA MEDITAATIO HUHTIKUUSSA GURU juhlii tänä vuonna 13. syntymäpäiväänsä ja perinteisesti juhlat vietetään sitsien muodossa. L2/L4 KAATO LOPPUKEVÄÄSTÄ Ennen kesälaitumille lähtöä keräännytään vielä puhumaan viimeiset kuulumiset ja kaatamaan kevään kurssit. 15

16 Yhteystietoja GURU RY:N HALLITUS VUONNA 2008 SuurGuru (PJ) Oskar Elmgren KakkosGuru (VPJ) Ville Valtonen KynäGuru Simo Seppälä FinanssiGuru Eeva Rinta JäsenGuru Eero Vesaoja ByrokratiaGuru Emil Karlson FuksiGuru Olli Sjöberg TEKNILLINEN KORKEAKOULU Yleiset opintoihin liittyvät asiat: Opintotoimiston kanslia /2042/2043 Laajaan oppimäärään liittyvät asiat: Suunnittelija Katriina Korhonen Opintotukitoimisto Vaihde TÄRKEITÄ WEB-OSOITTEITA Teknillinen korkeakoulu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta GURU ry Laaja oppimäärä

Tietokillan. Phuksiopas

Tietokillan. Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 1998 Tietokillan Phuksiopas 1998 Tietokilta/TKK PL 1100 02015 TKK Sähköposti: WWW: TiK@hut.fi http://tik.cs.hut.fi/ 2 Taitto ja toimitus: Mikko Hämäläinen Antti Tiainen Avustajat:

Lisätiedot

Phuksiopas. Koneinsinöörikillan. juuri sinulle, ole hyvä!

Phuksiopas. Koneinsinöörikillan. juuri sinulle, ole hyvä! phuksiopas Koneinsinöörikillan Phuksiopas juuri sinulle, ole hyvä! 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tervehdykset 2 Antti Surma-aho antti.surma-aho@aalto.fi 040 508 0716 Juho Jyrkiäinen juho.jyrkiainen@aalto.fi 050

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2013

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2013 FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2013 KIPPARIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Tämä lehti on tehty vain ja ainoastaan Sinua varten! Melko eeppistä, eikö? Olen Nicolas Saulny, Koneinsinöörikillan fuksikapteeni ja

Lisätiedot

PL 5400 Otaniementie 17 ash@list.tky.fi 02105 TKK 02150 Espoo http://as.tky.fi

PL 5400 Otaniementie 17 ash@list.tky.fi 02105 TKK 02150 Espoo http://as.tky.fi Toimitus ja taitto Etukannen kuva Takakannen kuva Kiitokset Painopaikka Paula Priha Niko Koski Erkki-Juhani Lämsä Kiitos kaikille kirjoittaneille, valokuvaajille, killalle, laitokselle ja tiedekunnalle.

Lisätiedot

Sisällys. TERVEHDYKSET SuurPhuksi... 3 ISOpomo... 4 Majuri... 6 Laitoksen johtaja... 8 Teknologföreningen... 9 Phuksin tarina...

Sisällys. TERVEHDYKSET SuurPhuksi... 3 ISOpomo... 4 Majuri... 6 Laitoksen johtaja... 8 Teknologföreningen... 9 Phuksin tarina... ta ta n liopisto koulu Aalto-y niikan korkea k sähköte Sisällys Automaatio- ja systeemitekniikan killan phuksiopas 2012 Toimitus & taitto: Sara Parikka Painatus: Unigrafia Oy Kansien kuvat: Sara Parikka

Lisätiedot

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia.

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia. PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] BUGS Tämä opas ei jostain kumman syystä johda valmistumiseen. - 2 - TiK Phuksiopas 2003 DESCRIPTION

Lisätiedot

Prodekon 2011 fuksiopas

Prodekon 2011 fuksiopas n 2011 fuksiopas Fuksikapteenin tervehdys Heipähei fuksi! Ilmoitathan minulle aloitatko opintosi nyt vai myöhemmin. Kerro myös osallistutko 13.8 Varaslähtöön. Minuun voi ja saaa ottaa aina muutenkin yhteyttä,

Lisätiedot

Fuksikapteenin tervehdys

Fuksikapteenin tervehdys Fuksiopas 2011 Sisältö Fuksikapteenin tervehdys Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 6 Rehtori 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 AYY 11 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2014 FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Pidät juuri käsissäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta vuodelle 2014, mikä tarkoittaa sitä, että sinut on noin 150 muun ohella

Lisätiedot

Fukslaaki. Kaplaaki Ry. Lappeenrannan tuotantotalouden opiskelijoiden kilta

Fukslaaki. Kaplaaki Ry. Lappeenrannan tuotantotalouden opiskelijoiden kilta Fukslaaki 2009 Kaplaaki Ry Lappeenrannan tuotantotalouden opiskelijoiden kilta 2 Sisällys Alkusanat 3 Arvon tulevat fuksit 4 Osaston tervehdys 5 Kaplaaki ry:n hallitus ja 6 toimihenkilöt Opinto-osio 16

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas

Tietokillan Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 2002 Muistettavaa ennen 2.9.2002 1. Lähetä ilmoittautumislaput ja todistusjäljennökset koululle (myös ilmoittautuessasi poissaolevaksi). 2. Hoida ilmoittautumismaksu ajoissa. Hoida

Lisätiedot

Sisältö. Tervehdykset. Kilta. Opiskelut ja eläminen. Teekkarius. Inkubio 2

Sisältö. Tervehdykset. Kilta. Opiskelut ja eläminen. Teekkarius. Inkubio 2 Fuksiopas 2012 Sisältö Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 Korkeakoulukaverimme 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Tekstit: Samuli Suvisto Juulia Suvilehto Tuija Pulkkinen ELEC-fuksikapteenit

Lisätiedot

Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja. 17 Kiltakummi

Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja. 17 Kiltakummi 2 Sisällys Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja 16 ELECaverit 17 Kiltakummi Opinnot 18 Apua opinnoissa 19 Phuksisyksyn opinnot 20 Opiskelutekniikan

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

FuksioPAs 2014 Inkubio

FuksioPAs 2014 Inkubio FuksioPAs 2014 Inkubio QR-koodi: Viivakoodi:! www.rwbk.fi www.youtube.com/user/retuperae sisällysluettelo tervehdykset Fuksikapteenin tervehdys 4 Fuksimajurin tervehdys 6 Phuxivatorns hälsning 8 Dekaanin

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas 04

Tietokillan Phuksiopas 04 Tietokillan Phuksiopas 04 PHUKSIOPAS(1) NAME SYNOPSIS phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas

Tietokillan Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 2000 PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

-t teekkarihenkeä Teekkarihengestä ei ehkä vielä voida puhua, mutta tärkeintä on, että olet hengessä mukana.

-t teekkarihenkeä Teekkarihengestä ei ehkä vielä voida puhua, mutta tärkeintä on, että olet hengessä mukana. Fuksiopas 2014 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vtel] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan Fuksiopas 2015 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vteyl] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot

Phuksiopas 2011. Don't Panic!

Phuksiopas 2011. Don't Panic! Phuksiopas 2011 Don't Panic! P h u PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtel] TiK Phuksiopas 2011 k s i o p a s 2 0 1 1 DESCRIPTION Phuksiopas

Lisätiedot

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 ELECaverit 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat 14 Oltermannin tervehdys 18 Kiltakummin terveiset

Lisätiedot

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden. Vaihtoehtoinen opinto-opas

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden. Vaihtoehtoinen opinto-opas Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden Vaihtoehtoinen opinto-opas Vaihtoehtoinen Opinto-Opas Sisällys: 3 Luuppi 4 Tutorvastaavan tervehdys 6 Hallitus 2013 8 Luupin toimiston ABC 10

Lisätiedot

Phuksiopas 2008. Rakennusinsinöörikilta

Phuksiopas 2008. Rakennusinsinöörikilta Phuksiopas 2008 Rakennusinsinöörikilta Sisällysluettelo 3 Phuksikapteenin päiväkäsky 4 Fuksimajurin tervehdys 5 Phuxivatorns hälsning 6 R-laitoksen johtaja... ja Oltermanni 8 Y-laitoksen johtajan tervehdys

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE

PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE 4 PHUKSIKAPTEENIN PULINAT 6 FUKSIMAJURIN TERVEHDYS 8 TEKNOLOGFÖRENINGENS HÄLSNINGAR 9 MIKÄ IHMEEN KILTA? 10 HALLITUS 13 TOIMIHENKILÖT 14 ISOHENKILÖT

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

TEKNILLINEN KORKEAKOULU PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 2.5.2007 TIIVISTELMÄ Perusopetuksen kehittämistyöryhmä asetettiin selvittämään Teknillisen korkeakoulun perusopetuksen nykyistä tilaa,

Lisätiedot

P H U K S I O P A S 2012

P H U K S I O P A S 2012 P H U K S I O P A S 2012 phuksikapteenin tervehdys H 1 Oppaan jaksollinen järjestelmä Oppaan jaksollinen järjestelmä H TERVEHDYKSET: phuksikapteenin tervehdys Dekaanin tervehdys Aalto-yliopisto Fuksimajurin

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan

Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan Valitse huippuala 8 syytä opiskella Teekkarin arki yhtä juhlaa Oulu vetää mukaan 1 www.solmukohdassa.fi Sis llys 3 Mene pidemmälle valitse teknillistieteellinen 4 Valitse oma huippualasi 8 8 syytä opiskella

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas 2013

Tietokillan Phuksiopas 2013 Tietokillan Phuksiopas 2013 PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtel] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com

Hallituskatu 1. www.nightravintolat.com 1 Hallituskatu 1 2 www.nightravintolat.com SISÄLLYSLUETTELO FUKSIJAOKSEN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 OTY:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>> 5 TIEDEKUNNAN TERVEHDYS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lisätiedot