Guru ry:n FUKSIOPAS. Laajan oppimäärän lukijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Guru ry:n FUKSIOPAS. Laajan oppimäärän lukijoille"

Transkriptio

1 Guru ry:n FUKSIOPAS 2008 Laajan oppimäärän lukijoille

2 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 3 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ... 4 OPISKELU LAAJASSA OPPIMÄÄRÄSSÄ... 6 MITÄ HYÖTYÄ LAAJAN OPISKELUSTA ON?... 8 GURU RY - MIKÄ SE ON?... 9 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS GURUN TOIMINTA GURUN HALLITUS TAPAHTUMAKALENTERI YHTEYSTIEDOT Oppaan tiedot ovat voimassa painohetkellä ja voivat muuttua. Guru ry ja Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitos. Ulkoasu ja taitto: Olli Sjöberg Paino: Otamedia Oy, kesäkuu 2008 neljäs uudistettu painos

3 Otaniemessä Hyvä lukija, Tämä opas sisältää tärkeää tietoa perusaineiden laajassa oppimäärässä aloittaville opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Oppaan ovat toteuttaneet yhteistyössä GURU ry ja Teknillisen korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitos. Oppaan tarkoituksena ei ole korvata oman kiltasi fuksiopasta vaan tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa laajasta oppimäärästä ja GURU ry:stä. Isohenkilösi ja osastosi opintoneuvoja auttavat sinua opintoihin ja teekkarielämään liittyvissä asioissa, mutta erityisesti laajaa oppimäärää koskevissa asioissa voit kääntyä Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ja GURUn väen puoleen. Katriina Korhonen Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen suunnittelija Olli Sjöberg GURU ry:n fuksivastaava 3

4 Perusaineiden laaja oppimäärä TAVOITTEET Teknillisen korkeakoulun tavoitteena on tuottaa riittävästi sellaisia diplomi-insinöörejä, jotka pystyvät vastaamaan tutkimuksen ja elinkeinoelämän nopeimminkin muuttuviin haasteisiin. Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on perusta insinööritieteiden osaamiselle. Lahjakkaita matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneita opiskelijoita tarvitaan kaikilla insinööritieteiden aloilla. Professori Juhani Pitkäranta Matematiikan ja systeemianalyysin laitos LAAJA OPPIMÄÄRÄ Teknillisessä korkeakoulussa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Tutkinto-ohjelmasta ja omista valinnoista riippuen matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on ohjelmassa laajempaa ja samalla myös vaativampaa, kuin tutkintoohjelmissa muuten. Laaja oppimäärä on mahdollista suorittaa kaikissa tutkinto-ohjelmissa paitsi kiinteistötaloudessa ja arkkitehtuurissa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan kandidaattiohjelmaan laaja oppimäärä sisältyy pakollisena. OPPILASVALINTA Vuosittain noin kymmenen prosenttia kunkin tutkinto-ohjelman parhaista opiskelijoista kutsutaan suorittamaan laajaa oppimäärää. Tutkinto-ohjelmasta riippumatta ohjelmaan voi myös hakea. Hakeneista noin 100 opiskelijaa on vuosittain hyväksytty. OPISKELU Laajan oppimäärän suorittaminen tarjoaa vankan perustan muille opinnoille ja korvaa opiskelijan valinnoista riippuen tutkinto-ohjelman omat perusopinnot matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan kurssien osalta. Laajan oppimäärän opiskelu tarjoaa paitsi vankat perusaineiden taidot myös mahdollisuuden tutustua muidenkin kuin oman tutkintoohjelman opiskelijoihin. Tällaisesta verkostosta voi myöhemmin niin työelämässä kuin opinnoissakin olla monenlaista etua. 4

5 OPINTOKOKONAISUUS Perusaineiden laaja oppimäärä sijoittuu kandidaattitutkinnossa moduuleihin P ja B1. P-moduulissa suorittavat kaikki laajan perusaineen lukijat ensimmäisenä lukuvuonna kurssit: Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 op syyslukukausi Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 op kevätlukukausi Fysiikan ja tietotekniikan opintojen, samoin myöhempien matematiikan opintojen, osalta laajan P-moduulin sisältö vaihtelee tutkinto-ohjelmittain, ks. lähemmin Laajan perusaineen B1-moduuli voidaan suorittaa valinnaisesti joko matematiikka-, fysiikka- tai tietotekniikkapainotteisena. Myös B1- moduulin suositeltu sisältö vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Tämä tieto löytyy myös opetusohjelmasta sekä opintooppaastasi. Laajan oppimäärän kokonaisuudessaan lukeneille kirjataan kandidaatin tutkintoon perustieteiden sivuaine. Suoritettuaan laajan perusaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa B1-moduulin jatkoksi yksilöllisen, matematiikan laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2- moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen ylemmässä tutkinnossa. Perusaineiden laajan oppimäärän suorittaneilla on mahdollisuus valita sivuaineekseen myös Laskennallinen tiede ja tekniikka (LTT). Kursseista ja suunnitellusta aikataulusta enemmän: Lehtori Petri Salo Fysiikan laboratorio 5

6 SYKSYN 2008 INFOTILAISUUDET Perusaineiden laajan oppimäärän infotilaisuudet pidetään syksyllä 2008 seuraavasti: Torstaina 4.9 klo L-salissa. Perjantaina 5.9. klo L-salissa. Infotilaisuudet ovat samansisältöisiä, yritä siis saapua niistä jompaan kumpaan. Tarkista infotilaisuuksien ajankohdat vielä lähempänä sivulta: kohdasta Hakeminen. 6 YHTEYSTIETOJA Korkeakoulun rehtori on asettanut erillisen laajan oppimäärän seurantaryhmän kehittämään opetusta. Vastaamme mielellämme asiaan liittyviin kysymyksiin. Yhteydenotot voi osoittaa Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle, professori Juhani Pitkärannalle, puh , sähköposti tai opintojen suunnittelija Katriina Korhoselle, puh , sähköposti hut.fi. Ks. myös Opiskelu laajassa oppimäärässä YLEISTÄ Laaja oppimäärä tulee olemaan suuri muutos siihen, mitä olet lukiossa mieltänyt matematiikan tai fysiikan opinnoiksi. Totuttelu uuteen opiskelutyyliin ja rytmiin vie väistämättä aikansa, mutta voin lohduttaa, että et ole tämän ongelman kanssa yksin. KURSSIT Opinnot laajan peruskursseilla koostuvat laskuharjoituksista ja luennoista. Luennot on tarkoitettu koko kurssille ja niillä luennoitsija käy havainnollistaen läpi kurssin sisältöä. Luennot ovat yleensä puolentoista tunnin paketteja, jotka on vartin tauoilla jaettu kahteen 45 minuutin jaksoon. Usein luennoitsija on myös valmistellut kurssia varten prujun (=monisteen), jonka tahdissa luennot ja sen myötä koko kurssi etenevät. Prujujen sisältö vaihtelee kursseittain luentokalvojen kokoelmasta mainiosti itseopiskeluunkin sopivaksi materiaaliksi.

7 Itse kurssin suorittaminen tapahtuu läpäisemällä kurssin tentti tai keräämällä läpäisyyn tarvittava pistemäärä kurssin aikana järjestettävistä pienemmistä välikokeista. Laajan kursseilla suorittaminen välikokeilla on suositeltavampaa, koska kerralla omaksuttava tietomäärä on tällöin pienempi ja laskuharjoituksista kerätyt pisteet otetaan yleensä huomioon ainoastaan välikokeilla kurssia suoritettaessa. LASKUHARJOITUKSET Laskuharjoitukset ovat se osa kurssia, jolla oikeasti opitaan ratkaisemaan luennoilla esiteltyjä ongelmia. Yleensä kaksi kertaa viikossa pienempien ryhmien kesken pidettävien laskuharjoitusten tehtävät julkaistaan noin viikkoa ennen itse harjoitusta. Tehtävät koostuvat hieman kurssista riippuvassa suhteessa assistentille kirjallisesti palautettavista ja taulutehtävistä. Lasketuista tehtävistä saa laskaripisteitä, jotka voivat kurssin lopussa korottaa arvosanaa tai jopa ratkaista kurssin läpäisyn. Kirjalliset tehtävät palautetaan yleensä viimeistään laskareissa assistentille, joka korjaa ne ja palauttaa aikanaan merkinnöillään varustettuna. Tehdyt taulutehtävät merkitään itsenäisesti listaan, jonka jälkeen assistentti kutsuu listan perusteella opiskelijan esittämään tehtävän ratkaisun taululle. Taulutehtävien tekoa ei kannata häpeillä vaikka ne omat notaatiot ja käsiala eivät olisikaan maailman täydellisimpiä. Yleensä jo hyvä yritys on riittävä syy merkitä tehtävä, koska lopuksi tehtävän avainkohdat käydään läpi assistentin johdolla. ITSEOPISKELU? Tulet vielä moneen kertaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana kuulemaan sanat vapaus ja vastuu, jotka liittyvät kiinteästi yliopistoopiskeluun. Eräs tärkeimmistä vapauksista on oikeus päättää kurssiensa suorittamisesta. Missään luennoilla ja laskuharjoituksissa ei kenenkään ole siis pakko käydä ellei siitä erikseen mainita ja kurssit voi suorittaa yhtä pätevästi pelkän tentin tekemällä. Tälläistä menetelmää ei kuitenkaan suositella etenkään laajan oppimäärän kursseilla, koska näin opintoja on vaikea rytmittää ja opiskelijan harteille saattaa kerääntyä ylivoimainen työtaakka. 7

8 Mitä hyötyä laajan opiskelusta on? Minkä takia kukaan haluaisi vapaaehtoisesti käyttää suuren osan ensimmäisistä opiskeluvuosistaan matikan ja fysiikan pänttäämiseen, kun tarjolla on myös houkuttelevampia oman tutkinto-ohjelman kursseja? Varsinkin vaikean tentin lähestyessä on helppo kyseenalaistaa perustieteiden pänttäämisen hyödyllisyys. Parhaan vastauksen laajan oppimäärän hyödyllisyydestä voinee antaa jo jonkin aikaa työelämässä vaikuttanut diplomi-insinööri ja entinen GURUlainen Mervi Jylhäkallio, joka työskentelee nykyisin ABB Corporate Researchissa Sveitsissä, tehtävänimikkeellä Scientist - suomalaisen vaatimattomasti tutkija. Työssäni olen huomannut, että paras ratkaisu ongelmaan edellyttää usein uuden tieteenalan opiskelua. Perustieteiden, kuten matematiikan ja fysiikan syvällinen tuntemus helpottaa uuden oppimista ja on avain todellisiin innovaatioihin. Mervi on lisäksi kokenut hyödylliseksi GURUn poikkitieteellisen ilmapiirin sekä verkottumisen muiden opiskelijoiden kanssa. Yleisesti opiskelijoiden keskuudessa on tunnustettu, että laajan kurssit opettavat vahvan matematiikan ja fysiikan perustan lisäksi omaksumaan suuria määriä uutta tietoa, mikä on tärkeä taito jo opiskeluaikana työelämästä puhumattakaan. Mikään koulu ei pysty opettamaan alojen viimeisimpiä hienouksia ja tekniikoita, vaan tavoitteena on tarjota opiskelijalle edellytykset nousta kehityksen kärkeen. Mielestämme juuri tätä päämäärää laaja oppimäärä palvelee erinomaisesti ja sen tavoittelu on aiheutuvan lisävaivan arvoista. 8

9 GURU ry - mikä se on ja kuka siihen voi liittyä? GURU perustettiin vuonna 1996 laajan oppimäärän lukijoiden omaksi yhdistykseksi. Laajaan oppimäärään valitaan noin kymmenesosa uusista Teknillisen korkeakoulun opiskelijoista. Kutsuttuja on suhteessa saman verran jokaisesta tutkinto-ohjelmasta, joten mukana on monenhenkistä porukkaa. GURUn tavoitteena on toimia laajan lukijoiden yhdyssiteenä ja tarjota heille yhteistä poikkitieteellistä toimintaa. GURUn toinen tehtävä on ajaa jäsentensä etuja pitämällä yhteyttä matematiikan ja systeemianalyysin laitokseen. GURUn varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) varsinainen jäsen. Liittyä voit kenties kätevimmin lukukauden alussa pidettävissä laajan oppimäärän tiedotustilaisuuksissa tai ensimmäisillä matematiikan luennoilla. Myöhemminkin liittyminen onnistuu lähes yhtä helposti internet-sivuiltamme löytyvien ohjeiden avulla. Toistaiseksi perimme elinikäisestä jäsenyydestä ainoastaan viiden euron maksun, joka käytetään tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan tukemiseen. 9

10 Puheenjohtajan tervehdys Tervehdys! Ajattelin tuoda filosooffista näkökulmaa tähän oppaaseen. Ehkä hieman asiaakin. Sinut on siis kutsuttu lukemaan perusaineiden laajaa oppimäärää. Tämä pitää nähdä suurimpana mahdollisena kunniana ainakin näin opintojen alkuvaiheessa. Kutsu tarkoittaa konkreettisesti, että olet tekniikan alojen opiskelijoiden ehdottomassa huippujoukossa - juuri sitä, mistä yritykset ja tutkimuslaitokset näkevät päiväunia. Älykäs, motivoitunut, soveltamiskykyinen ja mikä tärkeintä, muuten kuin kuka tahansa muukin. Työelämään siirtyessä olet siis haluttua tavaraa. Oskar Elmgren GURU ry:n puheenjohtaja Mitä GURU sitten voi sinulle enää tarjota kun kerran opiskelu ja opiskelujen jälkeinenkin elämä näyttää hyvältä? No ensijaisesti tietenkin yhteydenpitovälineen muihin hyviin tyyppeihin. GURUn tapahtumissa voi hengailla, tutustua ja pohtia kaikkea mahdollista muiden GURUlaisten kanssa. Lisäksi GURU on oiva kanava löytää kavereita joiden kanssa pohtia laskuharjoituksia. Tarjoamme luonnollisesti myös hyvää seuraa ekskursioille, joista vuoden suurin on heti syksyn alkupuolella Nokian fuksiekskursio Tervetuloa mukaan! Lisäksi tarjoamme muita erilaisia yhteydenpitokanavia yrityksiin. Itse olen laajan opiskelija TKK:lla, aivan kuten tekin. GURU on siis yhdistys jossa laajan lukijat järjestävät laajan lukijoille ohjelmaa. Minulle ja muullekin hallituslaisille voi siis aivan vapautuneesti tulla juttusille, olemme kaikki samassa veneessä. Hallitukseen ja GURUn toimintaan voivat aivan kaikki osallistua. 10

11 Mitä GURUlaiset sitten tekevät? Laajan oppimäärän lukijoita löytyy joka osastolta ja joukkoon kuuluu kaikenlaisia ihmisiä. Hyvin laajan alan opiskelijoilla on tietenkin myös hyvin erilaisia harrastuksia ja kiinnostumisen kohteita. GURUn hallituksessakin on hyvin erilaisia opiskelijoita. Osalle kurssit ovat oikea kiinnostumisen aihe ja osalle enemmän tai vähemmän pelkkää puurtamista. Itse kuulun valitettavasti jälkimmäiseen ryhmään. Se ei tosin ole estänyt minua osallistumasta GURUn toimintaan. Olemme todellinen laajan lukijoiden etujärjestö, emme pelkkä pienen aktiivisen opiskelijajoukon sisäpiiri. Oskar Elmgren GURU ry:n hallituksen Puheenjohtaja

12 GURUn toiminta GURUn toiminta on varsin monimuotoista ja aina avointa uusille ideoille. Viime vuosien aikana vakiintuneiksi tapahtumiksi ovat muodostuneet erilaiset saunaillat, excursiot ja tietysti oma vuosijuhlamme Meditaatio. Seuraavassa tapahtumista hieman tarkemmin. SAUNAILLAT Saunailloissa on rento meininki ja ne ovat täydellisiä tilaisuuksia uusien ihmisten tapaamiseen ja puhtaaseen rentoutumiseen. GURUn saunailloissa on yleensä jokin teema, joista esimerkkinä mainittakoon syksyinen pizzasauna, jossa hallitus paistaa pizzaa kaikille jäsenille. Vakioohjelmana saunailloissa on ollut aina lautapelien pelaamista ja oudon musiikin soittamista, sekä tietysti itse saunomista. EXCURSIOT Teemme myös tutustumiskäyntejä yrityksiin eli ekskursioita, joihin kuuluu yleensä esittely yrityksestä, kierros yrityksen tiloissa ja jonkinlainen tarjoilu. Excujen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua tulevaan alaansa tai jopa tulevaisuuden työpaikkaan. Yrityksille excursiot ovat mahdollisuus houkutella opiskelijoita töihin yritykseensä, joten nälästä ja tylsyydestä näillä reissuilla ei tarvi kärsiä. Lähes aina exculta palatessa suussa onkin makea (tai maltainen) maku. GURUn syksy polkaistaan käyntiin perinteisellä Nokiaexcursiolla, jossa kuulee aina kännykkämarkkinoiden uusimmat trendit ja tekniikan kehityssuunnat. Lukukauden mittaan pyritään järjestämään lisää tutustumisia muihin yrityksiin kulloisenkin tilanteen mukaan. 12

13 MEDITAATIO Meditaatio on GURUn oma vuosijuhla, joka on normaaleja illanviettoja selkeästi juhlallisempi tilaisuus - ainakin alkuillasta. Keväällä pidettävään Meditaatioon pukeudutaan iltapukuun ja itse tilaisuuteen kuuluu illallistaminen jossakin tasokkaammassa paikassa. Alkuillan viralliseen osuuteen liittyy järjestettyä ohjelmaa pääasiassa erilaisten esitysten muodossa. Illallistamisen jälkeen juhlat jatkuvat yleensä jollakin saunalla, jossa kravattiakin saa jo löysätä. KERHOHUONE GURUlla on myös oma kerhohuone Gurula aivan koulun päärakennuksen sydämessä huoneessa Y163, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita pohtimaan tehtäviään, lukemaan yhdistyksen omistamia oppikirjoja tai ihan vaan hengailemaan. 13

14 GURUn hallitus 2008 OSKAR ELMGREN SUURGURU (PJ) Oskar visioi gurun tulevaisuutta ja vetää suuria linjoja. VILLE VALTONEN KAKKOSGURU, SPÄMMIGURU Ville pitää postilaatikkosi täynnä ja nettisivut ajan tasalla. SIMO SEPPÄLÄ KYNÄGURU Simo hoitaa yhdistyksen viralliset paperihommat. EEVA RINTA EERO VESAOJA FINANSSIGURU Eeva pitää GURUn kassalippaan lukossa ja budjetin ojennuksessa. JÄSENGURU Eero voi lisätä sinut GURUmaailmaan silmänräpäyksessä. OLLI SJÖBERG Olli vastaa fuksien huoliin ja murheisiin. FUKSIGURU EMIL KARLSON Emilin tehtävä on kehittää GURUn toimintaa. BYROKRATIAGURU 14

15 Alustava tapahtumakalenteri lukuvuodelle NOKIA-EXCURSIO Perinteinen Nokia-excursio aloittaa GURUn syksyn. Tapahtumassa kuullaan ensin pätkä Nokian uusimmista kujeista, jonka jälkeen nautitaan teleyrityksen tarjoiluista - luonnollisesti ilmaiseksi! FUTURICE SPONSORISAUNA Futurice tulee kertomaan toiminnastaan. Syksyn ensimmäinen mahdollisuus hankkia kesäduuni! UUTISVUOTO-EXCURSIO Mennään seuraamaan Uutisvuodon nauhoitusta. Tunnistatko oman naurusi TV:stä? SPONSORISAUNA Myöhemmin julkistettava yritys tulee kertomaan toiminnastaan. PIZZASAUNA JA SYYSKOKOUS Hallitus paistaa jäsenille pitsaa vaihtelevin täyttein ja menestyksin. Yleensä suurin osa selviää saunaan saakka. PIKKUJOULUSITSIT GURUn historian toiset pikkujoulusitsit! Ruoka jäähtyy, juoma lämpenee ja laulu raikaa. KEVÄTKAUDEN AVAJAISET Koulun penkille palaaminen vaatii usein hieman lomailun nollaamista... VUOSIJUHLA MEDITAATIO HUHTIKUUSSA GURU juhlii tänä vuonna 13. syntymäpäiväänsä ja perinteisesti juhlat vietetään sitsien muodossa. L2/L4 KAATO LOPPUKEVÄÄSTÄ Ennen kesälaitumille lähtöä keräännytään vielä puhumaan viimeiset kuulumiset ja kaatamaan kevään kurssit. 15

16 Yhteystietoja GURU RY:N HALLITUS VUONNA 2008 SuurGuru (PJ) Oskar Elmgren KakkosGuru (VPJ) Ville Valtonen KynäGuru Simo Seppälä FinanssiGuru Eeva Rinta JäsenGuru Eero Vesaoja ByrokratiaGuru Emil Karlson FuksiGuru Olli Sjöberg TEKNILLINEN KORKEAKOULU Yleiset opintoihin liittyvät asiat: Opintotoimiston kanslia /2042/2043 Laajaan oppimäärään liittyvät asiat: Suunnittelija Katriina Korhonen Opintotukitoimisto Vaihde TÄRKEITÄ WEB-OSOITTEITA Teknillinen korkeakoulu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta GURU ry Laaja oppimäärä

FUKSIOPAS 11. Perustieteen laajan oppimäärän lukijoille GURU RY & MATEMATIIKAN JA SYSTEEMIANALYYSIN LAITOS

FUKSIOPAS 11. Perustieteen laajan oppimäärän lukijoille GURU RY & MATEMATIIKAN JA SYSTEEMIANALYYSIN LAITOS FUKSIOPAS 11 Perustieteen laajan oppimäärän lukijoille GURU RY & MATEMATIIKAN JA SYSTEEMIANALYYSIN LAITOS Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Perustieteiden laaja oppimäärä... 4 Opiskelu laajassa oppimäärässä...

Lisätiedot

Fuksiopas 2012. Perustieteiden laajan oppimäärän lukijoille. Matematiikan ja systeemianalyysin laitos. GURU ry

Fuksiopas 2012. Perustieteiden laajan oppimäärän lukijoille. Matematiikan ja systeemianalyysin laitos. GURU ry Fuksiopas 2012 Perustieteiden laajan oppimäärän lukijoille GURU ry Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Sisältö Alkusanat 3 Perustieteiden laaja oppimäärä 4 Opiskelu laajassa oppimäärässä 6 Mitä hyötyä

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA)

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) 1 JOHDANTO ehops on WebOodista löytyvä työkalu, jolla opiskelijan on mahdollista tehdä tutkintorakenteensa kurssisuorituksien yhteyteen. Se ei korvaa opinto-opasta,

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta Tuotantotalous - Menestyjän valinta Sisältö Oulun yliopisto ja tekniikan opiskelu Mikä ihmeen tuotantotalous? Tutalainen työelämässä Opiskelu tutalla Opiskelun ohessa Miten haen? Yhteystiedot Oulun yliopisto

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan

Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Menetelmiä jatkuvaan opiskeluun kannustamiseen ja oppimisen seurantaan Matemaattiset menetelmät, syksy 2012 Lassi Korhonen, Oulun yliopisto, Matematiikan jaos 4.12.2012 1 Lähtökohta, opiskelijan näkökulma

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO

Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO Tietotekniikka kandifuksit FUKSIVIIKKO 28.8. 1.9.2017 Klo 9 10 10 11 11 12 Maanantai 28.8. 10:00 11:30 Tervetuloa @LUT Tiistai 29.8. 9:00 10:00 Info aiempia opintoja suorittaneille Sali 2209 10:00 10:15

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa. Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen

HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa. Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen HOPS ja tuutorointi kandivaiheessa Anna-Kaarina Hakala Esitys perustuu tutkintorakennetyöryhmän hyväksymään ohjeeseen 14.8.2006 Tuutorointi kandivaiheessa järästäytyminen Fyysikkokilta jakaa opiskelijat

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Tervetuloa Elimäen lukioon!

Tervetuloa Elimäen lukioon! Tervetuloa Elimäen lukioon! www.edukouvola/elimaenlukio Lukioon vai ammatilliseen koulutukseen? Lukio ei valmista ammattiin, mutta antaa monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet. Ammattiopistojen yo-linjat

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa Aalto-yliopistossa Helle Majander ja Linda Havola Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu helle.majander@aalto.fi 23. elokuuta 2011 Johdanto Esittelemme kaksi

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tuotantotalouden pääaineinfo

Tuotantotalouden pääaineinfo Tuotantotalouden pääaineinfo 1.4.2014 Klo 9-11 Sali 4301+02 Maija Eronen Opintoneuvoja, LUT Tuotantotalous tuta.opintoneuvoja@lut.fi Agenda 9:15-9:40 Yleisinfo (4301-02) Miksi pääaine valitaan? Miten pääaine

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Tietotekniikan laitoksen uusi linja

Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitos 2011- Yhteisen rungon ympärille liittyvät oksina Tietotekniikan laitoksen perinteiset ja uudet linjat Haluatko harrastuksiisi liittyvän ammatin?

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Aktivoiviin opetusmenetelmiin perustuvat matematiikan opetuskokeilut Aalto-yliopistossa

Aktivoiviin opetusmenetelmiin perustuvat matematiikan opetuskokeilut Aalto-yliopistossa Aktivoiviin opetusmenetelmiin perustuvat matematiikan opetuskokeilut Aalto-yliopistossa Linda Havola, Helle Majander, Harri Hakula ja Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Tervetuloa! Matematiikka tutuksi

Tervetuloa! Matematiikka tutuksi Tervetuloa! Matematiikka tutuksi Tavoitteet Yritetään vastata seuraaviin kysymyksiin: Mitä matematiikassa tutkitaan ja mihin sitä tarvitaan? Mitä tarkoitetaan todistuksella ja mitä hyötyä on käsitteiden

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille)

Assari 2.0 Kevät 2011. Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Assari 2.0 Kevät 2011 Aloitustapaamisen ajatuksia (muistiinpanot Systeemianalyysin laboratorion assistenttikoulutukseen 17.1.2011 osallistuneille) Kevään valmennuksen tavoitteet Assarijoukkue Yksittäisten

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

Tervetuloa assistenttikoulutukseen

Tervetuloa assistenttikoulutukseen Tervetuloa assistenttikoulutukseen Matematiikan laitos September 6, 2010 Ohjelma 12.00 Tervetulosanat ja päivän ohjelma 12.15 Työsuhdeasiat ja talon tavat sekä assistentin työnkuva 13.15 Kahvitauko 13.35

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Pitkä matematiikka...4 Laaja fysiikka...5 Laaja kemia...6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Verkkokurssit...8

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot