/ Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.10.2010 / Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen"

Transkriptio

1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

2 Vt 5 Kallansillat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 2 Vt 17 Kuopio-Vartiala ys.

3 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 3

4 Hankkeen tausta Yleissuunnitelman laatiminen ja ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin vuonna 1993 lama-aika => hidasta etenemistä ja ratkaisun hakemista Merenkulkulaitoksen lausunto kiinteän sillan alikulkukorkeudesta yleissuunnitelma valmis vuonna 2004 =>Lvm:n hyväksymispäätös Tiesuunnitelman laatiminen suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2005 => Tiesuunnitelma on hyväksymispäätös Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 4

5 Kallansillat hankkeen taustaa Valtateiden 5 ja 17 välin Kuopio-Riistavesi tarveselvityksen hankepäätös tiehallituksessa yhteyden parantaminen tehdään vaiheittain ja aluksi keskitytään liikenneturvallisuuden parantamiseen valtatiellä 5 varaudutaan moottoritieksi muuttamiseen valtatien 17 osalla kaavoituksessa tulisi varautua Vaajasalon linjaukseen ja suunnittelua jatkaa kaavoituksen edellyttämässä laajuudessa => Yleissuunnitelma on hyväksytty Vaajasalon hankkeen ympäristövaikutusten tarkastelun yhteydessä haettiin niitä toimenpiteitä, joita vanhalle Kuopio-Vuorela-Vartiala tieyhteydelle tulisi tehdä, ellei Vaajasalon uutta linjausta tehtäisi (O+ vaihtoehto). Merenkulkulaitos antoi näiden keskusteluiden perusteella lausunnon , jonka mukaan Päiväranta-Vuorela hankkeella merenkulun vaatimukset täyttyvät, jos siltojen alikulkukorkeus on 12 metriä. => Kallansillat hankkeen perusratkaisu löytyi Vaajasalon hankkeen yhteydessä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 5

6 KVL / Hannu Nurmi Liikennemäärä Liikenne on lisääntynyt noin 30 %, 2008 oli noin ajon/vrk Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vt 5 Päiväranta - Vuorela LAM Tikkalansaari LAM Sorsasalo Lähde: Liikenteen automaattiset mittausasemat LAM Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 6

7 Onnettomuusmäärä / Hannu Nurmi Liikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on lisääntynyt noin 190 % Liikenneonnettomuudet Vt 5 Päiväranta - Vuorela Vuoden 2007 onnettomuusmäärä ennakkotieto tammi - elokuu Onnettomuusmäärä Onnettomuusmäärän kehitys Lähde: Tiehallinnon onnettomuusrekisteri Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 7

8 Tieliikenne jumissa 2-3 tuntia Vesiliikenne jumissa Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 8

9 NYKYTILA JA ONGELMAT Tiejakso on sekaliikennetie moottoritiejaksojen välissä Kuopio - Iisalmi laivaväylä risteää valtatien kanssa Päivärannassa, jossa on avattava läppäsilta, jota avataan noin 300 kertaa purjehduskaudessa. Läppäsillan koneisto on erittäin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. Tiejakson onnettomuustiheys on Savo-Karjalan suurin. Henkilövahinkoonnettomuustiheys on ~0,4 heva/tiekm. Vuosina tiejaksolla tapahtui yhteensä 84 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 17 oli henkilövahinkoonnettomuus. Onnettomuuksien määrä on kolminkertaistunut 10 vuoden aikana Onnettomuudet, läppäsillan avaukset, läppäsillalle tehtävät huoltotoimenpiteet ja läppäsillassa esiintyvät toimivuusongelmat aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuhkautuu joskus jopa useiksi tunneiksi Nykytilanne on aiheuttanut merkittävän yleisen turvallisuusriskin, kun pelastuskalustonkin liikkumismahdollisuudet tukkeutuvat. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 9

10 Hankkeen sisältö Nykyinen valtatie 5 muutetaan moottoritieksi (n. 6 km). Valtatien linjausta parannetaan Suosaaren ja Sorsasalon välillä Eritasoliittymiä parannetaan (Päiväranta, Sorsasalo, Vuorela) Melusuojauksia tehdään noin 4 km. Melukaide (0,8 m) säilyttää järvinäkymät. Ramppeja parannetaan 6,3 km Valtatietä 17 parannetaan 0,95 km (2+2 kaistaista osuutta 0,8 km) Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie (7,1 km) Rinnakkaistien vierelle tulee kevyen liikenteen väylä (väyliä 10,5 km) Kuopio - Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja Tikkalansaaren väliin. Rautatietä siirretään uuteen paikkaan Tikkalansaaren kohdalla noin 1,65 km Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle rakennetaan kiinteät 12 m korkeat sillat ja 199,6 m pitkät kiinteät sillat Laivaväylän kohdalle radalle rakennetaan 172 m pitkä, 5,7 m alikululla varustettu silta, jonka 50 m pitkä keskiaukko toimii hydraulisesti nostettavana nostosiltana Hankkeessa on 26 siltaa, joista uusia on 17 kpl, 9 korjataan ja 8 puretaan Nykyiset Päivärannan läppäsillat muutetaan kiinteiksi. Telemaattinen liikenne- ja keliohjautuva liikenteenohjaus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 10

11 Vt 5 Päiväranta-Vuorela vuosirahoitus Rahoitus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 11

12 Hankkeen päävaiheistus: Hankintailmoitus Ilmoittautumiset Tarjouspyyntö lähtee 4/2009. Tarjoukset sisään ja työt alkoivat 10-11/2009. (Sandels-patsaan siirron kilpailutus ja siirto kesän 2009 aikana) Työmaatien ja vesistöpenkereen rakentaminen välille Sorsasalo - Suosaari. (Lentokentän maantien rakentaminen alkaa) Uuden radan ja avattavan ratasillan sekä rinnakkaistiesillan rakentaminen ja rautatieliikenteen siirto uudelle radalle Tikkalansaaren moottoritiesiltojen rakentaminen ja laivaväylän siirto uudelle paikalleen. (Laivaväylän ruoppaus ja merkitseminen. Telematiikka-urakka alkaa) Rinnakkaistien rakentaminen välille Päiväranta - Suosaari, rinnakkaistien viimeistely välillä Päiväranta - Sorsasalo ja kevyen liikenteen siirto rinnakkaistien varteen Nykyisen valtatien parantaminen välillä Päiväranta - Suosaari sisältäen mm. Päivärannan läppäsiltojen kiinteäksi muuttamisen ja Suosaaren siltojen korjauksen ja hankkeen viimeistelytyöt (ei kuulu st-urakkaan) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 12

13 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Tiedottaminen on aktiivista ja avointa Hanke on Pohjois-Savon alueella poikkeuksellinen suuri ja se sijaitsee alueella, joka tunnetaan kansallismaisemana. Hankkeeseen kohdistuu toteuttamisen aikana suuri mielenkiinto. Avoimella tiedottamisella, kertoen onnistumisista ja epäonnistumisista, pyritään saamaan hankkeeseen ja tiehallinnon toimintaan myönteinen julkisuuskuva. Työn aikainen liikenteen hoito on erittäin vaativa tehtävä. Positiivinen asenne auttaa autoilijoita paremmin sietämään hankkeen toteuttamisen vääjäämättä aiheuttamia liikennehaittoja. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 13

14 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Liikennehaitta on minimoitu. Hankkeen toteuttaminen pääosin vanhan tien päälle, eritasoliittymien parantaminen, vanhojen siltojen leventäminen ja kunnostaminen, nykyisen avattavan sillan pitäminen toimintakunnossa koko hankkeen ajan ja läppäsillan kiinteäksi muuttaminen vaativat koko ajan tilapäisiä liikennejärjestelyitä aiheuttaen siten runsaasti haittaa liikenteelle työn aikana. Hankkeen toteuttaminen kestää useita vuosia, mikä asettaa erityisen suuria lisävaatimuksia työnaikaisille liikennejärjestelyille. Liikennehaitan minimointi ja liikennehaitasta tiedottaminen on koko hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen tekijä, joka vaatii erityisen suurta huolellisuutta ja paneutumista. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 14

15 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Lopputulos on laadukas Hankkeessa toteutetaan vaativia tie-, katu-, rata-, silta- ja vesirakenteita. Rakenteet siirtyvät usean eri tahon ylläpidettäväksi ja omistukseen hankkeen valmistuttua. Lopputuotteen laatuun tulee koko hankkeen toteuttamisen ajan kiinnittää erityisen suurta huomiota. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 15

16 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Ympäristö huomioidaan Hanke on kansallismaisemassa, mikä asettaa lisävaatimuksia viimeistelylle. Työn lopputulos on poikkeuksellisen hyvin esillä julkisuudessa koko hankkeen toteuttamisen ajan ja erityisen hyvin hankkeen valmistuttua. Järvipenkereen tekeminen aiheuttaa veden samentumista. Samentumisen määrää on seurattava (tilaaja) ja käytössä olevin keinoin säädeltävä, jotta veden samentuminen ei aiheuttaisi haittaa Powerfluten vedenotolle ja sellutehtaan prosesseille. Hankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ympäristötaiteen toteuttamiseen. Erityisen suuren mielenkiinnon kohteita ovat eritasoliittymät ja Tikkalansaaren siltojen alue (Tikkalansaaren ja Vuorelan alue) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 16

17 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Tikkalansaaren 12 m korkeat tiesillat 3 kpl Tikkalansaaren avattava ratasilta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Uusi laivaväylä Radan siirto 1,5 km Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 17

18 Vesistöpengerrys Suosaari-Tikkalansaari Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 18

19 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 19

20 Hanke Vuorelan suunnasta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 20

21 S6 Tikkalansaaren moottoritiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 21

22 S7 Tikkalansaaren avattava rautatiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 22

23 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymä Kajaaniin Joensuuhun Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 23

24 Vuorelan eritasoliittymä etelästä Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 24

25 Uudet sillat; Uusia 17 kpl + Läppäsillan (S1A ja S1B ) kiinteäksi muuttaminen Toteutetaan "puhtaasti" st- periaatteella ympäristöluvan ja tilaajan laatimien tuotevaatimusten mukaan Silloista on laadittu pääpiirustukset, siltakohtaiset tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus, jossa otettu kantaa myös perustamiseen, geotekniset leikkauskuvat, alustava, määräluettelo Tikkalansaaren avattavan ratasillan rakennussuunnitelma on valmis Tarjous suunnitelman mukaisesta ratkaisusta; tilaaja vastaa suunnitelmaratkaisun toimivuudesta ja urakoitsija toteuttamisesta Sisältää betonisiltaosuuden ja 50 metriä pitkän hydraulisesti nostettavan ristikkosillan Ratasillan rakennussuunnitelmaselostuksessa ja laatuvaatimuksissa on vaatimus kallioporauksen suorittamisesta jokaisen porapaalun kohdalta => kokonaishintainen urakan osa Uittojohteista on laadittu rakennussuunnitelma => kokonaishintainen urakan osa Uittoyhdistys purkaa Suosaaren uittojohteet sillan kohtaa lukuunottamatta Päivärannan laivajohteet puretaan Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 25

26 Korjattavat sillat Korjattavat sillat 9 kpl; Laadittu tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus / sillan suunnittelun lähtötiedot ja määräluettelot Suosaaren sillan mitoitus on tarkistettu => ei tarvittane vahvistamistoimenpiteitä Tarjous S6A+B, S12, S13, S14, S16A+B pyynnön mukaisesta korjaamis- ja levennystyöstä ja urakoitsijan omasta työarviosta => Siltakohtainen kokonaishinta => Tilaaja antaa sitovina määrinä kannen piikkaustyömäärän m2 ja oikaisuvalun m3-määrän Jos suunnitelma ratkaisut työn yhteydessä oleellisesti muuttuvat, aiheutuneesta muutoksesta keskustellaan, mutta riskiä työmäärien muuttumisesta pidetään pienenä (yksikköhintoja) Työn aikaiset liikennejärjestelyt haasteellinen asia Purettavia siltoja 8 kpl mukana piirustukset Esitys 1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 26

27 Pääurakan sisältöä Hankeosa 1; Päätie- ja rinnakkaistieurakka St-urakkana St-urakkaan ajatellen liikkumavaraa on aika tavalla vähän. Ympäristölupa silloista ja vanhat rakenteet rajoittavat. Pelivaraa on työ- ja liikennejärjestelyissä. Ongelman muodostaa pitkä rakennusaika, noin 5 vuotta Jokaiselle sillalle pyydetään hinta Osa rakenteista tehdään tilaajan suunnitelmien mukaan mm. valaistus, viitoitus telematiikka Hankeosa 2; Rataurakka kokonaishintaisena kokonaisurakkana Tehdään tilaajan rakennussuunnitelmien mukaan Hankeosa 3; Työmaatiestä st-urakka Kustannusjako kohde, jonka määrissä epävarmuutta=> kalliot sidottuina Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 27

28 Tilanne 9/2010 Sandels-patsaan siirto onnistui suunnitellusti, valmistui Sähkölinjojen siirrot pääosin tehty, mm Savon Sellun Telekaapeleiden siirto valtatien varresta valmistuu 2/2010 Tarjoukset saatiin klo => Kokonaistaloudellisimman tarjouksen teki TYL-Kalsium Niska&Nyyssönen, Intsto Rantala, Soraset Yhtiöt Sopimukset allekirjoitettiin Työt ovat alkaneet todella tehokkaasti vuonna 2009 toteutui 23 htv; työvoimasta oli Itä-Suomalaisia 75 % 6/2010 mennessä toteutui 70 htv; Itä-Suomalaisia oli 70 % Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 28

29 Tilanne 9/2010 Työmaatie valmis => jää pääosin kaduksi Kiertotie Suosaaressa pengerretty Sorsasalon mutkan kallion louhinta tehty Vuorelan kallioleikkaus radan varressa pääosin tehty Rinnakkaistien maansiirtotyöt Toivalassa pääosin tehty Kalliota louhittu m3-ktr, järvipengertä rakennettu m3 Sillat; työn alla 9 siltaa Sorsasalon rinnakkaistien ja yksityistiesiltojen kansien eristys menossa Vuorelassa 4 sillan perustukset valettu Tikkalansaaren ratasillan perustusten tekeminen käynnissä Tikkalansaaren rinnakkaistien siltojen perustusten tekeminen on alkanut, työsilta valmis Virtasalmen sillan perustusten tekeminen on käynnissä Työmaalla henkilöstöä noin 100 kpl+ suunnittelijat Lentokentäntiellä 20 kpl => yhteensä lähes 150 henkilöä Ilmakuvat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 29

30 Aliurakoitsijat Vuorelan maanrakennusurakka; Maansiirto Viktor Inola Oy Sorsasalon kiertotie; Meri-Lapin Kuljetus Sorsasalon oikaisu; Karjalan louhinta- ja lujitus Toivalan maanrakennusurakka; Maanrakennus Reijo Utriainen Oy Sorsasalon kallion louhinta ja vesistöpenkat; Lemminkäinen Infra Oy Vesistösillat; Insinööritoimisto Rantala Oy Maasillat; TYL Kalsium Ratatyöt; Oy VR-Rata Ab Päällysteet; Lemminkäinen Oy Vuorelan louhinta; Kaakon maarakennus Murskaus; Soraset Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 30

31 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Kiertotien rakentaminen Oikaisun louhinta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Louhepenkereen tekeminen Työmaatie valmis Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 31

32 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka, puhdistaminen ja louhinta Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymän rakentaminen Kajaaniin Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Vuorelan urakkaalue; menossa rinnakkaistien louhinta Toivalan urakkaalue 2/2010- Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 32

33 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 33

34 Vesistön laadun seuranta Pengerrykset tehdään Suosaaren ja Sorsasalon välillä suojapenkereen tai suojaverhon takana => haitta tulee olemaan pienempi kuin ympäristöluvan hakemisen yhteydessä on arvioitu Kalataloudellinen tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti tarkkailuohjelma laadittu ja toimitettu TE-keskukseen Velvoiteistutukset ympäristöluvan mukaisesti suunnitelma toimitetaan TE-keskukseen Vesistön laadun tarkkailu Ohjelma toimitettu ympäristökeskukseen kiintoaineen leviämisen seuranta syvänteiden seuranta rehevyyden seuranta Savon Sellun kiintoainepitoisuuden tarkkailu Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 34

35 Tilaajan organisaatio; Projektipäällikkö Hannu Nurmi Projektipäällikkö Ari Mäkelä toimii sijaisena erityisesti talouteen ja laskujen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Investointipäällikkö Vesa Partanen toimii sijaisena rakennuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Projektivastaava Jari Kuokkanen toimii projektivastaavana Lentokentän maantien 562 rakennuttamisessa ja Kallansilloilla osallistuu telematiikan hankintaan. Assistentti Kirsti Tuomainen vastaa eri urakoiden laskujen tiliöinnissä ja avustaa toimistotehtävissä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 35

36 Rakennuttajat avustajat työmaakokouksissa Hankkeen toteuttamisen ohjaukseen osallistuvat Liikenneviraston projektiorganisaation lisäksi seuraavat organisaatiot ja heidän edustajinaan toimivat: Kuopion kaupungin edustajana toimii kaupungininsinööri Ismo Heikkinen ja hänen sijaisinaan Paula Luikkonen ja Petri Pucilowski. Siilinjärven kunnan edustajana toimii tekninen johtaja Ari Kainulainen ja hänen sijaisenaan Jere Toppinen. Liikennevirasto / Rautatie osaston edustajat ovat Tuomo Käsnänen, jonka toimii alueella radan rakennuttamistehtävissä ja Markku Granlund, joka käytönjohtajana vastaa radan sähkö- ja turvatekniikasta. Liikennevirasto / Meriosaston edustajana toimii Tero Sikiö POS-ELY / Paavo Kosunen, joka toimii aluevastaavana ja on Päivärannan läppäsillan ylläpidon erityisasiantuntija. Projektipalvelutehtävä ja laadunvalvonta Ramboll Finland Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 36

37 Tulevaa Päivärannan alueella Suosaaren silta suljetaan loppuvuodesta 2010 noin 2 kuukauden ajaksi => ennen sitä aukaistaan Sorsasalon silta-aukko Kartta-esitys Suosaaren silta-aukko avataan heti, kun louhepenkereen rakentaminen on tapahtunut. Kesällä 2011 ja 2012 uitto on entisessä aukossa. => tiedotus virtaamien muuttumisesta. Jäätilanne alueella poikkeaa aikaisemmista talvista, koska veden virtaus Päivärannan aukosta kasvaa Urakoitsija pengertää alkutalvesta rinnakkaistietä Päivärannan suunnasta laivaväylän läheisyyteen. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 37

38 Tulevaa Päivärannan alueella Sillan S5 Suosaaren rinnakkaistiesillan rakentaminen talvella Laivaväylä siirtyy Tikkalansaaren aukkoon Sillan S3 Päivärannan rinnakkaistiesillan rakentaminen alkuvuodesta => rinnakkaistie liikenteelle Viimeisenä läppäsillan kannen uusiminen (samaan aikaan Suosaaren vanhan sillan korjaus) =>liikenne sen aikaa kiertotiellä ja silta-aukko on suljettuna Koko hanke valmis Tälle vuodelle jää istutusten tekemistä ja päällystetöitä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 38

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

11.1. Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA. Meluselvitykset

11.1. Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA. Meluselvitykset 11.1 Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta Vuorela, Kuopio, Siilinjärvi YLEISSUUNNITELMA Meluselvitykset SCC Viatek Oy 24.2.2004 Kuopio, Kari Kotro 1 Työnumero 58144 MUISTIO 24.2.2004 VALTATIE 5

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien mahdollisuudet

Uusiomateriaalien mahdollisuudet Uusiomateriaalien mahdollisuudet Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 7.6.2017 Kehätie & Uudenmaankatu 7.6.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 2 Yhteinen hanke Liikennevirasto

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 18.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus Tilannekatsaus ja tulevat työt Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Hollolan kunnan kuulumiset Suomen Maastorakentajat Oy:n

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 7.4.2017 Matti Aitomaa Viikko 39/2012 1 Miksi rakennetaan Rantatunnelin toteuttamisella saadaan lisää maata rakentamiseen turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON JA ROVANIEMEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS OUNASKOSKEN RATASILLAN KORJAUKSESTA

LIIKENNEVIRASTON JA ROVANIEMEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS OUNASKOSKEN RATASILLAN KORJAUKSESTA Rakentamissopimus 1 (8) SOPIMUSNUMERO xxxxx LIIKENNEVIRASTON JA ROVANIEMEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS OUNASKOSKEN RATASILLAN KORJAUKSESTA Rakentamissopimus 2 (8) 1. SOPIJAPUOLET 2. SOPIMUSKOHDE n kunnossapito-osaston

Lisätiedot

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN SIJAINTI

Lisätiedot

Yleiskartta hankkeesta

Yleiskartta hankkeesta Yleiskartta hankkeesta 1 Yleistietoja Urakkasopimuksen arvo noin 22 000 000 Valtatien 5 parantamisen kaksiajorataiseksi valtatieksi n. 4 km Nykyisten eritasoliittymien parantamisia 3 kpl Uusia siltoja

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

31.5.2002 0695 R 0001-53

31.5.2002 0695 R 0001-53 POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristönsuojelu Päiväys Dnro 31.5.2002 0695 R 0001-53 Savo-Karjalan Tiepiiri PL 1117 70101 Kuopio Viite kirjeenne 106/2000/08 8.1.2002 Asia Yhteysviranomaisen lausunto Valtatie

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt 1/6 FI-Kuopio: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat 2009/S 39-056688 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET):

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 14.9.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Viestinnän kevään palautekyselyn tulokset Hankkeen tilannekatsaus Vt12 Nikulan eritasoliittymän esittelyvideo,

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Vt12 Lahden eteläinen kehätie Uutiskirje 2 / 2017 Vt12 Lahden eteläinen kehätie Hankkeen syksyn kuulumisia Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen pääkohtia hankekokonaisuuden alkusyksyn kuulumisista ja töiden etenemisestä. Lukuiloa!

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysiväylän liikenneseminaari 6.5.2015 Kuopio Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.5.2015 1 Lähde: Ruut Rissanen, Antti Rehunen, Hanna Kalenoja, Ossi Ahonen, Tommi

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Mediatilaisuus 1.9.2016 1.9.2016 Hanke-esittelyn sisältö 1. Väylähankkeen yleisesittely, projektipäällikkö Seppo Paukkeri/ Liikennevirasto 2. Ruoppausurakan ajankohtainen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa 18.10.2017 Kotkassa 19.10.2017 Laamanen Juha 18.10.2017 Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Hankkeen taustat 1 Hankkeen 1.rakennusvaihe (20 M ) päätettiin vuoden 2009 lisätalousarviossa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 9.4.2015 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa; Ari Puhakka, ELY-keskus 17.05 Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 5 parantaminen välillä Hietanen- Pitkäjärvi

Valtatien 5 parantaminen välillä Hietanen- Pitkäjärvi Valtatien 5 parantaminen välillä Hietanen- Pitkäjärvi Yleissuunnitelma Havainnekuvia virtuaalimallista Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuurivastuualue 7.10.2014 1 Hietasen kylän asuinviihtyisyys

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 3.10.2017 Illan ohjelma Tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen tilannekatsaus Vt12 Nikulan eritasoliittymän esittelyvideo, n. 4 min VALTARI:n puheenvuoro Keskustelua

Lisätiedot

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen 9 Mestarintunnelin rakentaminen RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen Yleistä rakennuskohteesta Tilaaja: Espoon kaupunki Rakennuttaja: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Turvallisuuskoordinaattori:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen Savo-Karjalan tiepiiri

PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen Savo-Karjalan tiepiiri PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Valtatien 5 parantamiseen liittyvät vesistösiltojen ja penkereiden rakentaminen välillä Päiväranta

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi.

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto Kiertotalous kuntien maanrakentamisessa, Seminaari 3.10.2017 Luumäki Imatra ratahankkeen taustaa Hankkeesta aiemmin tehdyt suunnitelmat

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi 1 SISÄLTÖ 1. Katsaus liikennemäärien kehittymiseen tunnelin avaamisen jälkeen 2. Liikenneverkon

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

! " #!$%&%! (#!$ & %!) # (

!  #!$%&%! (#!$ & %!) # ( !"#" $$$%&' $ ! " #!$%&%! '# (#!$ & %!) )* # ( ( # ( ( (!#! (&)&*$ ( ( +, ( - (, - (- ". (. ". (/ / +$&&*, ( -! 0 1+2+"120&11345 / (( / (( / (( " / (,! 0 1+2+"120&11345 6 (( 6 (( 6 (( " 6 ((,!##' 6 ((-,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 3.6.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot