/ Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.10.2010 / Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen"

Transkriptio

1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

2 Vt 5 Kallansillat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 2 Vt 17 Kuopio-Vartiala ys.

3 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 3

4 Hankkeen tausta Yleissuunnitelman laatiminen ja ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin vuonna 1993 lama-aika => hidasta etenemistä ja ratkaisun hakemista Merenkulkulaitoksen lausunto kiinteän sillan alikulkukorkeudesta yleissuunnitelma valmis vuonna 2004 =>Lvm:n hyväksymispäätös Tiesuunnitelman laatiminen suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2005 => Tiesuunnitelma on hyväksymispäätös Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 4

5 Kallansillat hankkeen taustaa Valtateiden 5 ja 17 välin Kuopio-Riistavesi tarveselvityksen hankepäätös tiehallituksessa yhteyden parantaminen tehdään vaiheittain ja aluksi keskitytään liikenneturvallisuuden parantamiseen valtatiellä 5 varaudutaan moottoritieksi muuttamiseen valtatien 17 osalla kaavoituksessa tulisi varautua Vaajasalon linjaukseen ja suunnittelua jatkaa kaavoituksen edellyttämässä laajuudessa => Yleissuunnitelma on hyväksytty Vaajasalon hankkeen ympäristövaikutusten tarkastelun yhteydessä haettiin niitä toimenpiteitä, joita vanhalle Kuopio-Vuorela-Vartiala tieyhteydelle tulisi tehdä, ellei Vaajasalon uutta linjausta tehtäisi (O+ vaihtoehto). Merenkulkulaitos antoi näiden keskusteluiden perusteella lausunnon , jonka mukaan Päiväranta-Vuorela hankkeella merenkulun vaatimukset täyttyvät, jos siltojen alikulkukorkeus on 12 metriä. => Kallansillat hankkeen perusratkaisu löytyi Vaajasalon hankkeen yhteydessä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 5

6 KVL / Hannu Nurmi Liikennemäärä Liikenne on lisääntynyt noin 30 %, 2008 oli noin ajon/vrk Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vt 5 Päiväranta - Vuorela LAM Tikkalansaari LAM Sorsasalo Lähde: Liikenteen automaattiset mittausasemat LAM Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 6

7 Onnettomuusmäärä / Hannu Nurmi Liikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on lisääntynyt noin 190 % Liikenneonnettomuudet Vt 5 Päiväranta - Vuorela Vuoden 2007 onnettomuusmäärä ennakkotieto tammi - elokuu Onnettomuusmäärä Onnettomuusmäärän kehitys Lähde: Tiehallinnon onnettomuusrekisteri Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 7

8 Tieliikenne jumissa 2-3 tuntia Vesiliikenne jumissa Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 8

9 NYKYTILA JA ONGELMAT Tiejakso on sekaliikennetie moottoritiejaksojen välissä Kuopio - Iisalmi laivaväylä risteää valtatien kanssa Päivärannassa, jossa on avattava läppäsilta, jota avataan noin 300 kertaa purjehduskaudessa. Läppäsillan koneisto on erittäin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. Tiejakson onnettomuustiheys on Savo-Karjalan suurin. Henkilövahinkoonnettomuustiheys on ~0,4 heva/tiekm. Vuosina tiejaksolla tapahtui yhteensä 84 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 17 oli henkilövahinkoonnettomuus. Onnettomuuksien määrä on kolminkertaistunut 10 vuoden aikana Onnettomuudet, läppäsillan avaukset, läppäsillalle tehtävät huoltotoimenpiteet ja läppäsillassa esiintyvät toimivuusongelmat aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuhkautuu joskus jopa useiksi tunneiksi Nykytilanne on aiheuttanut merkittävän yleisen turvallisuusriskin, kun pelastuskalustonkin liikkumismahdollisuudet tukkeutuvat. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 9

10 Hankkeen sisältö Nykyinen valtatie 5 muutetaan moottoritieksi (n. 6 km). Valtatien linjausta parannetaan Suosaaren ja Sorsasalon välillä Eritasoliittymiä parannetaan (Päiväranta, Sorsasalo, Vuorela) Melusuojauksia tehdään noin 4 km. Melukaide (0,8 m) säilyttää järvinäkymät. Ramppeja parannetaan 6,3 km Valtatietä 17 parannetaan 0,95 km (2+2 kaistaista osuutta 0,8 km) Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie (7,1 km) Rinnakkaistien vierelle tulee kevyen liikenteen väylä (väyliä 10,5 km) Kuopio - Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja Tikkalansaaren väliin. Rautatietä siirretään uuteen paikkaan Tikkalansaaren kohdalla noin 1,65 km Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle rakennetaan kiinteät 12 m korkeat sillat ja 199,6 m pitkät kiinteät sillat Laivaväylän kohdalle radalle rakennetaan 172 m pitkä, 5,7 m alikululla varustettu silta, jonka 50 m pitkä keskiaukko toimii hydraulisesti nostettavana nostosiltana Hankkeessa on 26 siltaa, joista uusia on 17 kpl, 9 korjataan ja 8 puretaan Nykyiset Päivärannan läppäsillat muutetaan kiinteiksi. Telemaattinen liikenne- ja keliohjautuva liikenteenohjaus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 10

11 Vt 5 Päiväranta-Vuorela vuosirahoitus Rahoitus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 11

12 Hankkeen päävaiheistus: Hankintailmoitus Ilmoittautumiset Tarjouspyyntö lähtee 4/2009. Tarjoukset sisään ja työt alkoivat 10-11/2009. (Sandels-patsaan siirron kilpailutus ja siirto kesän 2009 aikana) Työmaatien ja vesistöpenkereen rakentaminen välille Sorsasalo - Suosaari. (Lentokentän maantien rakentaminen alkaa) Uuden radan ja avattavan ratasillan sekä rinnakkaistiesillan rakentaminen ja rautatieliikenteen siirto uudelle radalle Tikkalansaaren moottoritiesiltojen rakentaminen ja laivaväylän siirto uudelle paikalleen. (Laivaväylän ruoppaus ja merkitseminen. Telematiikka-urakka alkaa) Rinnakkaistien rakentaminen välille Päiväranta - Suosaari, rinnakkaistien viimeistely välillä Päiväranta - Sorsasalo ja kevyen liikenteen siirto rinnakkaistien varteen Nykyisen valtatien parantaminen välillä Päiväranta - Suosaari sisältäen mm. Päivärannan läppäsiltojen kiinteäksi muuttamisen ja Suosaaren siltojen korjauksen ja hankkeen viimeistelytyöt (ei kuulu st-urakkaan) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 12

13 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Tiedottaminen on aktiivista ja avointa Hanke on Pohjois-Savon alueella poikkeuksellinen suuri ja se sijaitsee alueella, joka tunnetaan kansallismaisemana. Hankkeeseen kohdistuu toteuttamisen aikana suuri mielenkiinto. Avoimella tiedottamisella, kertoen onnistumisista ja epäonnistumisista, pyritään saamaan hankkeeseen ja tiehallinnon toimintaan myönteinen julkisuuskuva. Työn aikainen liikenteen hoito on erittäin vaativa tehtävä. Positiivinen asenne auttaa autoilijoita paremmin sietämään hankkeen toteuttamisen vääjäämättä aiheuttamia liikennehaittoja. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 13

14 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Liikennehaitta on minimoitu. Hankkeen toteuttaminen pääosin vanhan tien päälle, eritasoliittymien parantaminen, vanhojen siltojen leventäminen ja kunnostaminen, nykyisen avattavan sillan pitäminen toimintakunnossa koko hankkeen ajan ja läppäsillan kiinteäksi muuttaminen vaativat koko ajan tilapäisiä liikennejärjestelyitä aiheuttaen siten runsaasti haittaa liikenteelle työn aikana. Hankkeen toteuttaminen kestää useita vuosia, mikä asettaa erityisen suuria lisävaatimuksia työnaikaisille liikennejärjestelyille. Liikennehaitan minimointi ja liikennehaitasta tiedottaminen on koko hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen tekijä, joka vaatii erityisen suurta huolellisuutta ja paneutumista. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 14

15 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Lopputulos on laadukas Hankkeessa toteutetaan vaativia tie-, katu-, rata-, silta- ja vesirakenteita. Rakenteet siirtyvät usean eri tahon ylläpidettäväksi ja omistukseen hankkeen valmistuttua. Lopputuotteen laatuun tulee koko hankkeen toteuttamisen ajan kiinnittää erityisen suurta huomiota. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 15

16 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Ympäristö huomioidaan Hanke on kansallismaisemassa, mikä asettaa lisävaatimuksia viimeistelylle. Työn lopputulos on poikkeuksellisen hyvin esillä julkisuudessa koko hankkeen toteuttamisen ajan ja erityisen hyvin hankkeen valmistuttua. Järvipenkereen tekeminen aiheuttaa veden samentumista. Samentumisen määrää on seurattava (tilaaja) ja käytössä olevin keinoin säädeltävä, jotta veden samentuminen ei aiheuttaisi haittaa Powerfluten vedenotolle ja sellutehtaan prosesseille. Hankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ympäristötaiteen toteuttamiseen. Erityisen suuren mielenkiinnon kohteita ovat eritasoliittymät ja Tikkalansaaren siltojen alue (Tikkalansaaren ja Vuorelan alue) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 16

17 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Tikkalansaaren 12 m korkeat tiesillat 3 kpl Tikkalansaaren avattava ratasilta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Uusi laivaväylä Radan siirto 1,5 km Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 17

18 Vesistöpengerrys Suosaari-Tikkalansaari Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 18

19 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 19

20 Hanke Vuorelan suunnasta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 20

21 S6 Tikkalansaaren moottoritiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 21

22 S7 Tikkalansaaren avattava rautatiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 22

23 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymä Kajaaniin Joensuuhun Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 23

24 Vuorelan eritasoliittymä etelästä Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 24

25 Uudet sillat; Uusia 17 kpl + Läppäsillan (S1A ja S1B ) kiinteäksi muuttaminen Toteutetaan "puhtaasti" st- periaatteella ympäristöluvan ja tilaajan laatimien tuotevaatimusten mukaan Silloista on laadittu pääpiirustukset, siltakohtaiset tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus, jossa otettu kantaa myös perustamiseen, geotekniset leikkauskuvat, alustava, määräluettelo Tikkalansaaren avattavan ratasillan rakennussuunnitelma on valmis Tarjous suunnitelman mukaisesta ratkaisusta; tilaaja vastaa suunnitelmaratkaisun toimivuudesta ja urakoitsija toteuttamisesta Sisältää betonisiltaosuuden ja 50 metriä pitkän hydraulisesti nostettavan ristikkosillan Ratasillan rakennussuunnitelmaselostuksessa ja laatuvaatimuksissa on vaatimus kallioporauksen suorittamisesta jokaisen porapaalun kohdalta => kokonaishintainen urakan osa Uittojohteista on laadittu rakennussuunnitelma => kokonaishintainen urakan osa Uittoyhdistys purkaa Suosaaren uittojohteet sillan kohtaa lukuunottamatta Päivärannan laivajohteet puretaan Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 25

26 Korjattavat sillat Korjattavat sillat 9 kpl; Laadittu tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus / sillan suunnittelun lähtötiedot ja määräluettelot Suosaaren sillan mitoitus on tarkistettu => ei tarvittane vahvistamistoimenpiteitä Tarjous S6A+B, S12, S13, S14, S16A+B pyynnön mukaisesta korjaamis- ja levennystyöstä ja urakoitsijan omasta työarviosta => Siltakohtainen kokonaishinta => Tilaaja antaa sitovina määrinä kannen piikkaustyömäärän m2 ja oikaisuvalun m3-määrän Jos suunnitelma ratkaisut työn yhteydessä oleellisesti muuttuvat, aiheutuneesta muutoksesta keskustellaan, mutta riskiä työmäärien muuttumisesta pidetään pienenä (yksikköhintoja) Työn aikaiset liikennejärjestelyt haasteellinen asia Purettavia siltoja 8 kpl mukana piirustukset Esitys 1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 26

27 Pääurakan sisältöä Hankeosa 1; Päätie- ja rinnakkaistieurakka St-urakkana St-urakkaan ajatellen liikkumavaraa on aika tavalla vähän. Ympäristölupa silloista ja vanhat rakenteet rajoittavat. Pelivaraa on työ- ja liikennejärjestelyissä. Ongelman muodostaa pitkä rakennusaika, noin 5 vuotta Jokaiselle sillalle pyydetään hinta Osa rakenteista tehdään tilaajan suunnitelmien mukaan mm. valaistus, viitoitus telematiikka Hankeosa 2; Rataurakka kokonaishintaisena kokonaisurakkana Tehdään tilaajan rakennussuunnitelmien mukaan Hankeosa 3; Työmaatiestä st-urakka Kustannusjako kohde, jonka määrissä epävarmuutta=> kalliot sidottuina Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 27

28 Tilanne 9/2010 Sandels-patsaan siirto onnistui suunnitellusti, valmistui Sähkölinjojen siirrot pääosin tehty, mm Savon Sellun Telekaapeleiden siirto valtatien varresta valmistuu 2/2010 Tarjoukset saatiin klo => Kokonaistaloudellisimman tarjouksen teki TYL-Kalsium Niska&Nyyssönen, Intsto Rantala, Soraset Yhtiöt Sopimukset allekirjoitettiin Työt ovat alkaneet todella tehokkaasti vuonna 2009 toteutui 23 htv; työvoimasta oli Itä-Suomalaisia 75 % 6/2010 mennessä toteutui 70 htv; Itä-Suomalaisia oli 70 % Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 28

29 Tilanne 9/2010 Työmaatie valmis => jää pääosin kaduksi Kiertotie Suosaaressa pengerretty Sorsasalon mutkan kallion louhinta tehty Vuorelan kallioleikkaus radan varressa pääosin tehty Rinnakkaistien maansiirtotyöt Toivalassa pääosin tehty Kalliota louhittu m3-ktr, järvipengertä rakennettu m3 Sillat; työn alla 9 siltaa Sorsasalon rinnakkaistien ja yksityistiesiltojen kansien eristys menossa Vuorelassa 4 sillan perustukset valettu Tikkalansaaren ratasillan perustusten tekeminen käynnissä Tikkalansaaren rinnakkaistien siltojen perustusten tekeminen on alkanut, työsilta valmis Virtasalmen sillan perustusten tekeminen on käynnissä Työmaalla henkilöstöä noin 100 kpl+ suunnittelijat Lentokentäntiellä 20 kpl => yhteensä lähes 150 henkilöä Ilmakuvat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 29

30 Aliurakoitsijat Vuorelan maanrakennusurakka; Maansiirto Viktor Inola Oy Sorsasalon kiertotie; Meri-Lapin Kuljetus Sorsasalon oikaisu; Karjalan louhinta- ja lujitus Toivalan maanrakennusurakka; Maanrakennus Reijo Utriainen Oy Sorsasalon kallion louhinta ja vesistöpenkat; Lemminkäinen Infra Oy Vesistösillat; Insinööritoimisto Rantala Oy Maasillat; TYL Kalsium Ratatyöt; Oy VR-Rata Ab Päällysteet; Lemminkäinen Oy Vuorelan louhinta; Kaakon maarakennus Murskaus; Soraset Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 30

31 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Kiertotien rakentaminen Oikaisun louhinta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Louhepenkereen tekeminen Työmaatie valmis Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 31

32 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka, puhdistaminen ja louhinta Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymän rakentaminen Kajaaniin Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Vuorelan urakkaalue; menossa rinnakkaistien louhinta Toivalan urakkaalue 2/2010- Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 32

33 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 33

34 Vesistön laadun seuranta Pengerrykset tehdään Suosaaren ja Sorsasalon välillä suojapenkereen tai suojaverhon takana => haitta tulee olemaan pienempi kuin ympäristöluvan hakemisen yhteydessä on arvioitu Kalataloudellinen tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti tarkkailuohjelma laadittu ja toimitettu TE-keskukseen Velvoiteistutukset ympäristöluvan mukaisesti suunnitelma toimitetaan TE-keskukseen Vesistön laadun tarkkailu Ohjelma toimitettu ympäristökeskukseen kiintoaineen leviämisen seuranta syvänteiden seuranta rehevyyden seuranta Savon Sellun kiintoainepitoisuuden tarkkailu Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 34

35 Tilaajan organisaatio; Projektipäällikkö Hannu Nurmi Projektipäällikkö Ari Mäkelä toimii sijaisena erityisesti talouteen ja laskujen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Investointipäällikkö Vesa Partanen toimii sijaisena rakennuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Projektivastaava Jari Kuokkanen toimii projektivastaavana Lentokentän maantien 562 rakennuttamisessa ja Kallansilloilla osallistuu telematiikan hankintaan. Assistentti Kirsti Tuomainen vastaa eri urakoiden laskujen tiliöinnissä ja avustaa toimistotehtävissä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 35

36 Rakennuttajat avustajat työmaakokouksissa Hankkeen toteuttamisen ohjaukseen osallistuvat Liikenneviraston projektiorganisaation lisäksi seuraavat organisaatiot ja heidän edustajinaan toimivat: Kuopion kaupungin edustajana toimii kaupungininsinööri Ismo Heikkinen ja hänen sijaisinaan Paula Luikkonen ja Petri Pucilowski. Siilinjärven kunnan edustajana toimii tekninen johtaja Ari Kainulainen ja hänen sijaisenaan Jere Toppinen. Liikennevirasto / Rautatie osaston edustajat ovat Tuomo Käsnänen, jonka toimii alueella radan rakennuttamistehtävissä ja Markku Granlund, joka käytönjohtajana vastaa radan sähkö- ja turvatekniikasta. Liikennevirasto / Meriosaston edustajana toimii Tero Sikiö POS-ELY / Paavo Kosunen, joka toimii aluevastaavana ja on Päivärannan läppäsillan ylläpidon erityisasiantuntija. Projektipalvelutehtävä ja laadunvalvonta Ramboll Finland Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 36

37 Tulevaa Päivärannan alueella Suosaaren silta suljetaan loppuvuodesta 2010 noin 2 kuukauden ajaksi => ennen sitä aukaistaan Sorsasalon silta-aukko Kartta-esitys Suosaaren silta-aukko avataan heti, kun louhepenkereen rakentaminen on tapahtunut. Kesällä 2011 ja 2012 uitto on entisessä aukossa. => tiedotus virtaamien muuttumisesta. Jäätilanne alueella poikkeaa aikaisemmista talvista, koska veden virtaus Päivärannan aukosta kasvaa Urakoitsija pengertää alkutalvesta rinnakkaistietä Päivärannan suunnasta laivaväylän läheisyyteen. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 37

38 Tulevaa Päivärannan alueella Sillan S5 Suosaaren rinnakkaistiesillan rakentaminen talvella Laivaväylä siirtyy Tikkalansaaren aukkoon Sillan S3 Päivärannan rinnakkaistiesillan rakentaminen alkuvuodesta => rinnakkaistie liikenteelle Viimeisenä läppäsillan kannen uusiminen (samaan aikaan Suosaaren vanhan sillan korjaus) =>liikenne sen aikaa kiertotiellä ja silta-aukko on suljettuna Koko hanke valmis Tälle vuodelle jää istutusten tekemistä ja päällystetöitä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 38

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 välillä Haaransilta-Kempele TARVESELVITYS

Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 välillä Haaransilta-Kempele TARVESELVITYS Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 TARVESELVITYS Ekologiset yhteystarpeet valtatiellä 8 välillä Raahe-Liminka sekä valtatiellä 4 TARVESELVITYS Tiehallinto

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot