/ Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.10.2010 / Hannu Nurmi. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen"

Transkriptio

1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen

2 Vt 5 Kallansillat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 2 Vt 17 Kuopio-Vartiala ys.

3 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 3

4 Hankkeen tausta Yleissuunnitelman laatiminen ja ympäristövaikutusten arviointi aloitettiin vuonna 1993 lama-aika => hidasta etenemistä ja ratkaisun hakemista Merenkulkulaitoksen lausunto kiinteän sillan alikulkukorkeudesta yleissuunnitelma valmis vuonna 2004 =>Lvm:n hyväksymispäätös Tiesuunnitelman laatiminen suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2005 => Tiesuunnitelma on hyväksymispäätös Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 4

5 Kallansillat hankkeen taustaa Valtateiden 5 ja 17 välin Kuopio-Riistavesi tarveselvityksen hankepäätös tiehallituksessa yhteyden parantaminen tehdään vaiheittain ja aluksi keskitytään liikenneturvallisuuden parantamiseen valtatiellä 5 varaudutaan moottoritieksi muuttamiseen valtatien 17 osalla kaavoituksessa tulisi varautua Vaajasalon linjaukseen ja suunnittelua jatkaa kaavoituksen edellyttämässä laajuudessa => Yleissuunnitelma on hyväksytty Vaajasalon hankkeen ympäristövaikutusten tarkastelun yhteydessä haettiin niitä toimenpiteitä, joita vanhalle Kuopio-Vuorela-Vartiala tieyhteydelle tulisi tehdä, ellei Vaajasalon uutta linjausta tehtäisi (O+ vaihtoehto). Merenkulkulaitos antoi näiden keskusteluiden perusteella lausunnon , jonka mukaan Päiväranta-Vuorela hankkeella merenkulun vaatimukset täyttyvät, jos siltojen alikulkukorkeus on 12 metriä. => Kallansillat hankkeen perusratkaisu löytyi Vaajasalon hankkeen yhteydessä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 5

6 KVL / Hannu Nurmi Liikennemäärä Liikenne on lisääntynyt noin 30 %, 2008 oli noin ajon/vrk Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vt 5 Päiväranta - Vuorela LAM Tikkalansaari LAM Sorsasalo Lähde: Liikenteen automaattiset mittausasemat LAM Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 6

7 Onnettomuusmäärä / Hannu Nurmi Liikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on lisääntynyt noin 190 % Liikenneonnettomuudet Vt 5 Päiväranta - Vuorela Vuoden 2007 onnettomuusmäärä ennakkotieto tammi - elokuu Onnettomuusmäärä Onnettomuusmäärän kehitys Lähde: Tiehallinnon onnettomuusrekisteri Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 7

8 Tieliikenne jumissa 2-3 tuntia Vesiliikenne jumissa Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 8

9 NYKYTILA JA ONGELMAT Tiejakso on sekaliikennetie moottoritiejaksojen välissä Kuopio - Iisalmi laivaväylä risteää valtatien kanssa Päivärannassa, jossa on avattava läppäsilta, jota avataan noin 300 kertaa purjehduskaudessa. Läppäsillan koneisto on erittäin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. Tiejakson onnettomuustiheys on Savo-Karjalan suurin. Henkilövahinkoonnettomuustiheys on ~0,4 heva/tiekm. Vuosina tiejaksolla tapahtui yhteensä 84 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 17 oli henkilövahinkoonnettomuus. Onnettomuuksien määrä on kolminkertaistunut 10 vuoden aikana Onnettomuudet, läppäsillan avaukset, läppäsillalle tehtävät huoltotoimenpiteet ja läppäsillassa esiintyvät toimivuusongelmat aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuhkautuu joskus jopa useiksi tunneiksi Nykytilanne on aiheuttanut merkittävän yleisen turvallisuusriskin, kun pelastuskalustonkin liikkumismahdollisuudet tukkeutuvat. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 9

10 Hankkeen sisältö Nykyinen valtatie 5 muutetaan moottoritieksi (n. 6 km). Valtatien linjausta parannetaan Suosaaren ja Sorsasalon välillä Eritasoliittymiä parannetaan (Päiväranta, Sorsasalo, Vuorela) Melusuojauksia tehdään noin 4 km. Melukaide (0,8 m) säilyttää järvinäkymät. Ramppeja parannetaan 6,3 km Valtatietä 17 parannetaan 0,95 km (2+2 kaistaista osuutta 0,8 km) Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie (7,1 km) Rinnakkaistien vierelle tulee kevyen liikenteen väylä (väyliä 10,5 km) Kuopio - Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja Tikkalansaaren väliin. Rautatietä siirretään uuteen paikkaan Tikkalansaaren kohdalla noin 1,65 km Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle rakennetaan kiinteät 12 m korkeat sillat ja 199,6 m pitkät kiinteät sillat Laivaväylän kohdalle radalle rakennetaan 172 m pitkä, 5,7 m alikululla varustettu silta, jonka 50 m pitkä keskiaukko toimii hydraulisesti nostettavana nostosiltana Hankkeessa on 26 siltaa, joista uusia on 17 kpl, 9 korjataan ja 8 puretaan Nykyiset Päivärannan läppäsillat muutetaan kiinteiksi. Telemaattinen liikenne- ja keliohjautuva liikenteenohjaus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 10

11 Vt 5 Päiväranta-Vuorela vuosirahoitus Rahoitus Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 11

12 Hankkeen päävaiheistus: Hankintailmoitus Ilmoittautumiset Tarjouspyyntö lähtee 4/2009. Tarjoukset sisään ja työt alkoivat 10-11/2009. (Sandels-patsaan siirron kilpailutus ja siirto kesän 2009 aikana) Työmaatien ja vesistöpenkereen rakentaminen välille Sorsasalo - Suosaari. (Lentokentän maantien rakentaminen alkaa) Uuden radan ja avattavan ratasillan sekä rinnakkaistiesillan rakentaminen ja rautatieliikenteen siirto uudelle radalle Tikkalansaaren moottoritiesiltojen rakentaminen ja laivaväylän siirto uudelle paikalleen. (Laivaväylän ruoppaus ja merkitseminen. Telematiikka-urakka alkaa) Rinnakkaistien rakentaminen välille Päiväranta - Suosaari, rinnakkaistien viimeistely välillä Päiväranta - Sorsasalo ja kevyen liikenteen siirto rinnakkaistien varteen Nykyisen valtatien parantaminen välillä Päiväranta - Suosaari sisältäen mm. Päivärannan läppäsiltojen kiinteäksi muuttamisen ja Suosaaren siltojen korjauksen ja hankkeen viimeistelytyöt (ei kuulu st-urakkaan) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 12

13 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Tiedottaminen on aktiivista ja avointa Hanke on Pohjois-Savon alueella poikkeuksellinen suuri ja se sijaitsee alueella, joka tunnetaan kansallismaisemana. Hankkeeseen kohdistuu toteuttamisen aikana suuri mielenkiinto. Avoimella tiedottamisella, kertoen onnistumisista ja epäonnistumisista, pyritään saamaan hankkeeseen ja tiehallinnon toimintaan myönteinen julkisuuskuva. Työn aikainen liikenteen hoito on erittäin vaativa tehtävä. Positiivinen asenne auttaa autoilijoita paremmin sietämään hankkeen toteuttamisen vääjäämättä aiheuttamia liikennehaittoja. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 13

14 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Liikennehaitta on minimoitu. Hankkeen toteuttaminen pääosin vanhan tien päälle, eritasoliittymien parantaminen, vanhojen siltojen leventäminen ja kunnostaminen, nykyisen avattavan sillan pitäminen toimintakunnossa koko hankkeen ajan ja läppäsillan kiinteäksi muuttaminen vaativat koko ajan tilapäisiä liikennejärjestelyitä aiheuttaen siten runsaasti haittaa liikenteelle työn aikana. Hankkeen toteuttaminen kestää useita vuosia, mikä asettaa erityisen suuria lisävaatimuksia työnaikaisille liikennejärjestelyille. Liikennehaitan minimointi ja liikennehaitasta tiedottaminen on koko hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen tekijä, joka vaatii erityisen suurta huolellisuutta ja paneutumista. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 14

15 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Lopputulos on laadukas Hankkeessa toteutetaan vaativia tie-, katu-, rata-, silta- ja vesirakenteita. Rakenteet siirtyvät usean eri tahon ylläpidettäväksi ja omistukseen hankkeen valmistuttua. Lopputuotteen laatuun tulee koko hankkeen toteuttamisen ajan kiinnittää erityisen suurta huomiota. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 15

16 Toimintaa ohjaavat arvot toteuttamisen aikana Ympäristö huomioidaan Hanke on kansallismaisemassa, mikä asettaa lisävaatimuksia viimeistelylle. Työn lopputulos on poikkeuksellisen hyvin esillä julkisuudessa koko hankkeen toteuttamisen ajan ja erityisen hyvin hankkeen valmistuttua. Järvipenkereen tekeminen aiheuttaa veden samentumista. Samentumisen määrää on seurattava (tilaaja) ja käytössä olevin keinoin säädeltävä, jotta veden samentuminen ei aiheuttaisi haittaa Powerfluten vedenotolle ja sellutehtaan prosesseille. Hankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ympäristötaiteen toteuttamiseen. Erityisen suuren mielenkiinnon kohteita ovat eritasoliittymät ja Tikkalansaaren siltojen alue (Tikkalansaaren ja Vuorelan alue) Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 16

17 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Tikkalansaaren 12 m korkeat tiesillat 3 kpl Tikkalansaaren avattava ratasilta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Uusi laivaväylä Radan siirto 1,5 km Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 17

18 Vesistöpengerrys Suosaari-Tikkalansaari Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 18

19 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 19

20 Hanke Vuorelan suunnasta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 20

21 S6 Tikkalansaaren moottoritiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 21

22 S7 Tikkalansaaren avattava rautatiesilta Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 22

23 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymä Kajaaniin Joensuuhun Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Rinnakkaistie Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 23

24 Vuorelan eritasoliittymä etelästä Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 24

25 Uudet sillat; Uusia 17 kpl + Läppäsillan (S1A ja S1B ) kiinteäksi muuttaminen Toteutetaan "puhtaasti" st- periaatteella ympäristöluvan ja tilaajan laatimien tuotevaatimusten mukaan Silloista on laadittu pääpiirustukset, siltakohtaiset tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus, jossa otettu kantaa myös perustamiseen, geotekniset leikkauskuvat, alustava, määräluettelo Tikkalansaaren avattavan ratasillan rakennussuunnitelma on valmis Tarjous suunnitelman mukaisesta ratkaisusta; tilaaja vastaa suunnitelmaratkaisun toimivuudesta ja urakoitsija toteuttamisesta Sisältää betonisiltaosuuden ja 50 metriä pitkän hydraulisesti nostettavan ristikkosillan Ratasillan rakennussuunnitelmaselostuksessa ja laatuvaatimuksissa on vaatimus kallioporauksen suorittamisesta jokaisen porapaalun kohdalta => kokonaishintainen urakan osa Uittojohteista on laadittu rakennussuunnitelma => kokonaishintainen urakan osa Uittoyhdistys purkaa Suosaaren uittojohteet sillan kohtaa lukuunottamatta Päivärannan laivajohteet puretaan Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 25

26 Korjattavat sillat Korjattavat sillat 9 kpl; Laadittu tuotevaatimukset, suunnitelmaselostus / sillan suunnittelun lähtötiedot ja määräluettelot Suosaaren sillan mitoitus on tarkistettu => ei tarvittane vahvistamistoimenpiteitä Tarjous S6A+B, S12, S13, S14, S16A+B pyynnön mukaisesta korjaamis- ja levennystyöstä ja urakoitsijan omasta työarviosta => Siltakohtainen kokonaishinta => Tilaaja antaa sitovina määrinä kannen piikkaustyömäärän m2 ja oikaisuvalun m3-määrän Jos suunnitelma ratkaisut työn yhteydessä oleellisesti muuttuvat, aiheutuneesta muutoksesta keskustellaan, mutta riskiä työmäärien muuttumisesta pidetään pienenä (yksikköhintoja) Työn aikaiset liikennejärjestelyt haasteellinen asia Purettavia siltoja 8 kpl mukana piirustukset Esitys 1 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 26

27 Pääurakan sisältöä Hankeosa 1; Päätie- ja rinnakkaistieurakka St-urakkana St-urakkaan ajatellen liikkumavaraa on aika tavalla vähän. Ympäristölupa silloista ja vanhat rakenteet rajoittavat. Pelivaraa on työ- ja liikennejärjestelyissä. Ongelman muodostaa pitkä rakennusaika, noin 5 vuotta Jokaiselle sillalle pyydetään hinta Osa rakenteista tehdään tilaajan suunnitelmien mukaan mm. valaistus, viitoitus telematiikka Hankeosa 2; Rataurakka kokonaishintaisena kokonaisurakkana Tehdään tilaajan rakennussuunnitelmien mukaan Hankeosa 3; Työmaatiestä st-urakka Kustannusjako kohde, jonka määrissä epävarmuutta=> kalliot sidottuina Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 27

28 Tilanne 9/2010 Sandels-patsaan siirto onnistui suunnitellusti, valmistui Sähkölinjojen siirrot pääosin tehty, mm Savon Sellun Telekaapeleiden siirto valtatien varresta valmistuu 2/2010 Tarjoukset saatiin klo => Kokonaistaloudellisimman tarjouksen teki TYL-Kalsium Niska&Nyyssönen, Intsto Rantala, Soraset Yhtiöt Sopimukset allekirjoitettiin Työt ovat alkaneet todella tehokkaasti vuonna 2009 toteutui 23 htv; työvoimasta oli Itä-Suomalaisia 75 % 6/2010 mennessä toteutui 70 htv; Itä-Suomalaisia oli 70 % Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 28

29 Tilanne 9/2010 Työmaatie valmis => jää pääosin kaduksi Kiertotie Suosaaressa pengerretty Sorsasalon mutkan kallion louhinta tehty Vuorelan kallioleikkaus radan varressa pääosin tehty Rinnakkaistien maansiirtotyöt Toivalassa pääosin tehty Kalliota louhittu m3-ktr, järvipengertä rakennettu m3 Sillat; työn alla 9 siltaa Sorsasalon rinnakkaistien ja yksityistiesiltojen kansien eristys menossa Vuorelassa 4 sillan perustukset valettu Tikkalansaaren ratasillan perustusten tekeminen käynnissä Tikkalansaaren rinnakkaistien siltojen perustusten tekeminen on alkanut, työsilta valmis Virtasalmen sillan perustusten tekeminen on käynnissä Työmaalla henkilöstöä noin 100 kpl+ suunnittelijat Lentokentäntiellä 20 kpl => yhteensä lähes 150 henkilöä Ilmakuvat Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 29

30 Aliurakoitsijat Vuorelan maanrakennusurakka; Maansiirto Viktor Inola Oy Sorsasalon kiertotie; Meri-Lapin Kuljetus Sorsasalon oikaisu; Karjalan louhinta- ja lujitus Toivalan maanrakennusurakka; Maanrakennus Reijo Utriainen Oy Sorsasalon kallion louhinta ja vesistöpenkat; Lemminkäinen Infra Oy Vesistösillat; Insinööritoimisto Rantala Oy Maasillat; TYL Kalsium Ratatyöt; Oy VR-Rata Ab Päällysteet; Lemminkäinen Oy Vuorelan louhinta; Kaakon maarakennus Murskaus; Soraset Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 30

31 Toimenpiteitä välillä Päiväranta - Sorsasalo Kiertotien rakentaminen Oikaisun louhinta Nykyinen laivaväylä Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Louhepenkereen tekeminen Työmaatie valmis Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 31

32 Väli Sorsasalo-Vuorela Kallion ottopaikka, puhdistaminen ja louhinta Vuorelan kiertoliittymätyyppinen eritasoliittymän rakentaminen Kajaaniin Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Vuorelan urakkaalue; menossa rinnakkaistien louhinta Toivalan urakkaalue 2/2010- Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 32

33 Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 33

34 Vesistön laadun seuranta Pengerrykset tehdään Suosaaren ja Sorsasalon välillä suojapenkereen tai suojaverhon takana => haitta tulee olemaan pienempi kuin ympäristöluvan hakemisen yhteydessä on arvioitu Kalataloudellinen tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti tarkkailuohjelma laadittu ja toimitettu TE-keskukseen Velvoiteistutukset ympäristöluvan mukaisesti suunnitelma toimitetaan TE-keskukseen Vesistön laadun tarkkailu Ohjelma toimitettu ympäristökeskukseen kiintoaineen leviämisen seuranta syvänteiden seuranta rehevyyden seuranta Savon Sellun kiintoainepitoisuuden tarkkailu Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 34

35 Tilaajan organisaatio; Projektipäällikkö Hannu Nurmi Projektipäällikkö Ari Mäkelä toimii sijaisena erityisesti talouteen ja laskujen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Investointipäällikkö Vesa Partanen toimii sijaisena rakennuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Projektivastaava Jari Kuokkanen toimii projektivastaavana Lentokentän maantien 562 rakennuttamisessa ja Kallansilloilla osallistuu telematiikan hankintaan. Assistentti Kirsti Tuomainen vastaa eri urakoiden laskujen tiliöinnissä ja avustaa toimistotehtävissä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 35

36 Rakennuttajat avustajat työmaakokouksissa Hankkeen toteuttamisen ohjaukseen osallistuvat Liikenneviraston projektiorganisaation lisäksi seuraavat organisaatiot ja heidän edustajinaan toimivat: Kuopion kaupungin edustajana toimii kaupungininsinööri Ismo Heikkinen ja hänen sijaisinaan Paula Luikkonen ja Petri Pucilowski. Siilinjärven kunnan edustajana toimii tekninen johtaja Ari Kainulainen ja hänen sijaisenaan Jere Toppinen. Liikennevirasto / Rautatie osaston edustajat ovat Tuomo Käsnänen, jonka toimii alueella radan rakennuttamistehtävissä ja Markku Granlund, joka käytönjohtajana vastaa radan sähkö- ja turvatekniikasta. Liikennevirasto / Meriosaston edustajana toimii Tero Sikiö POS-ELY / Paavo Kosunen, joka toimii aluevastaavana ja on Päivärannan läppäsillan ylläpidon erityisasiantuntija. Projektipalvelutehtävä ja laadunvalvonta Ramboll Finland Oy Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 36

37 Tulevaa Päivärannan alueella Suosaaren silta suljetaan loppuvuodesta 2010 noin 2 kuukauden ajaksi => ennen sitä aukaistaan Sorsasalon silta-aukko Kartta-esitys Suosaaren silta-aukko avataan heti, kun louhepenkereen rakentaminen on tapahtunut. Kesällä 2011 ja 2012 uitto on entisessä aukossa. => tiedotus virtaamien muuttumisesta. Jäätilanne alueella poikkeaa aikaisemmista talvista, koska veden virtaus Päivärannan aukosta kasvaa Urakoitsija pengertää alkutalvesta rinnakkaistietä Päivärannan suunnasta laivaväylän läheisyyteen. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 37

38 Tulevaa Päivärannan alueella Sillan S5 Suosaaren rinnakkaistiesillan rakentaminen talvella Laivaväylä siirtyy Tikkalansaaren aukkoon Sillan S3 Päivärannan rinnakkaistiesillan rakentaminen alkuvuodesta => rinnakkaistie liikenteelle Viimeisenä läppäsillan kannen uusiminen (samaan aikaan Suosaaren vanhan sillan korjaus) =>liikenne sen aikaa kiertotiellä ja silta-aukko on suljettuna Koko hanke valmis Tälle vuodelle jää istutusten tekemistä ja päällystetöitä. Vt 5 välin Päiväranta-Vuorela parantaminen 38

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysiväylän liikenneseminaari 6.5.2015 Kuopio Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.5.2015 1 Lähde: Ruut Rissanen, Antti Rehunen, Hanna Kalenoja, Ossi Ahonen, Tommi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Rauman meriväylän ja sataman syventäminen Mediatilaisuus 1.9.2016 1.9.2016 Hanke-esittelyn sisältö 1. Väylähankkeen yleisesittely, projektipäällikkö Seppo Paukkeri/ Liikennevirasto 2. Ruoppausurakan ajankohtainen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi.

Länsimetron. Hanke-esittely 14.10.2014. www.liikennevirasto.fi. <Toimialue> Länsimetron liityntäyhteydet Hanke-esittely Projektipäällikkö Janne Wikström 14.10.2014 1 Länsimetron liityntäyhteydet -hanke Parempi Länsiväylä Hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi 1 SISÄLTÖ 1. Katsaus liikennemäärien kehittymiseen tunnelin avaamisen jälkeen 2. Liikenneverkon

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 3.6.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN RAUTATIESILLAN YLEISSUUNNITTELUA JA KATUSUUNNITELMAA Suunnittelukohde: Kyseessä on uusi rautatien alikulkusilta, jossa katu menee radan ali. Siltapaikka on Pietarsaaren kaupungin

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA

VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA MUISTIO 1 (5) VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA ESITTELYTILAISUUS 23.3.2010 KLO 18.00 20.00, ATALAN KOULU Läsnä Harri Vitikka Pirkanmaan ELY-keskus Marketta Hyvärinen

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Maailman suurin havusellutehdas

Maailman suurin havusellutehdas Maailman suurin havusellutehdas Mallinnus tulevasta näkymästä Puijontornista Finnpulpin uusi biotuotetehdas Savon Sellun nykyinen tehdas Hankkeen eteneminen 04/2016 Ympäristölupahakemus toimitettu AVI:lle

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421 Viranomaislautakunta 21 19.04.2016 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka Lappeenrannan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Lappeenranta 2016-2021 Pääasiallinen alue: Lappeenranta Luumäki Lemi Taipalsaari Savitaipale Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen vaativa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone.

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone. 4/2010 35 Tekninen lautakunta Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja Buuri

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen Savo-Karjalan tiepiiri

PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen Savo-Karjalan tiepiiri PÄÄTÖS Nro 25/08/1 Dnro ISY-2007-Y-190 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Valtatien 5 parantamiseen liittyvät vesistösiltojen ja penkereiden rakentaminen välillä Päiväranta

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 29.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Janne Wikström Käynnistyvät

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma. Etelä-Pohjanmaan UUMA 2 -alueseminaari Seinäjoki

ELY-keskuksen näkökulma. Etelä-Pohjanmaan UUMA 2 -alueseminaari Seinäjoki ELY-keskuksen näkökulma Etelä-Pohjanmaan UUMA 2 -alueseminaari Seinäjoki 21.4.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa viime vuosina Vt 8 Sepänkylän ohikulku Tiesuunnittelun loppuvaiheessa ennen hankkeen

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus Valtakunnallinen lähiöhanke 2008-11 Projektisuunnitelma Ver1.05.09 Asuntotoimi ja projektit Sisällysluettelo 1. Projektin tavoite...2 2. Projektin

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale Taloudenhallinta navettainvestoinnissa Vesa Lapatto Savitaipale Mäkelän tila Yrittäjät Nina ja Vesa Lapatto Työntekijöitä 2 Pojat Juho ja Joonas Peltoa 118 ha Metsää 56 ha Lehmiä 170 nuorkarjaa 160 Lähtökohta

Lisätiedot