JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JO020010 Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2013 2014"

Transkriptio

1 JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti Turun yliopiston eri tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Opinnot soveltuvat yliopistojen perustutkintoja opiskeleville esimerkiksi maisteritutkinnon sivuaineeksi. Kokonaisuudesta saa erillisen diplomin. Opintoneuvonta Opiskeluun liittyviä kysymyksiä voi esittää opintokoordinaattorille sekä tarvittaessa myös tutkimuskoordinaattorille. Yhteystiedot löytyvät opintojen www-sivuilta: Opiskeluoikeuden kesto Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen myönnetään kahden vuoden opintooikeus. Tarvittaessa opiskelija voi hakea lisäaikaa, jota myönnetään yhdeksi vuodeksi. Jatkoajan hakulomakkeen saa opintokoordinaattorilta. Ilmoittautuminen kursseille Yhteisille opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua. Valinnaisille opintojaksoille tulee aina ilmoittautua opintokoordinaattorille. Opintokoordinaattori muistuttaa ilmoittautumisten alkamisesta sähköpostitse. Ilmoittautumisajat löytyvät myös Moodlesta (pääsy vain opintoihin valituilla opiskelijoilla). Joillekin valinnaisille kursseille on kiintiöitä. Etusijalla ovat pitkällä Tyhe-opinnoissaan olevat. Mikäli opiskelija on kuitenkin jo suorittanut kokonaisuuteen tarvittavat 25 opintopistettä, menevät ne, joilla kokonaisuus on kesken tämän opiskelijan edelle. Kurssien suorittaminen Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelijan tulee valita valinnaisia opintojaksoja siten, että hän suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia valinnaisia opintojaksoja opintopistettä. Kurssit ovat tasoltaan aine- ja syventäviä opintoja. Opiskelija vastaa itse tarvittavien kurssien suorittamisesta kokonaisuutta varten. Mikäli jokin Tyhen opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kuuluu opiskelijan opintorekisteriotteella toiseen opintokokonaisuuteen, sitä ei voida lukea osaksi tätä kokonaisuutta. Mikäli opintojaksoa ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen, se voidaan sisällyttää osaksi valinnaisia opintoja. Tyhe-opintokokonaisuuteen ei tule kiinnittää opintoja, jotka löytyvät Tyhen opetussuunnitelmasta, mutta jotka aiotaan myöhemmin liittää opiskelijan omaan pääaineeseen tarvittaviin opintokokonaisuuksiin. Opintokokonaisuus alkaa pakollisella johdantoluennolla Johdantoluennolla informoidaan opintokokonaisuuden käytännön asioista. 1

2 OPETUSSUUNNITELMA Huom. Harmaalla merkittyjen kurssien sisältötiedot päivitetään elokuuhun mennessä. Pakollisten kurssien ajankohtiin saattaa tulla muutoksia. PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 14 op Koodi Opintojakso Laajuus Muuta Vastuuyksikkö ja -opettaja TYHE1 Työterveys ja 3 op Periodi I Työtieteiden keskus JO työhyvinvointi TYHE2 Työoikeuden 3 op Periodi II Työtieteiden keskus, JO perusasiat TYHE3 Esimies- ja 3 op Periodi II Työtieteiden keskus, JO alaistaidot TYHE4 Henkilöstöjohtamisen 3op Periodi III Työtieteiden keskus, JO keskeiset osa-alueet ja käytänteet TYHE5 JO Työelämän ajankohtaisia aiheita 2op Periodi IIII Työtieteiden keskus, VALINNAISET OPINTOJAKSOT, op Koodi Opintojakso Laajuus Muuta Vastuuyksikkö- ja opettaja JO JO1 Organisaatiokäyttäytyminen 6 op Kiintiö 15 opiskelijaa TuKKK, ja HRM JO JO4 Esimiestyö ja 6 op Kiintiö 10 TuKKK, JO vuorovaikutustaidot JO5 Henkilöstöjohtamisen käytännöt opiskelijaa 5 op Kiintiö 5 opiskelijaa TuKKK, YR YR4 Entrepreneurship and the entrepreneur 3-6 op TuKKK, TJ TJS18 Knowledge Work 5-10 op Informaatioteknologia, TYHE6 Henkilöstöjohtamisen 3 op Kiintiö 25 Työtieteidenkeskus, JO erityiskysymyksiä opiskelijaa TYHE7 Työn ja perhe-elämän 4 op Kirjatentti Työtieteiden keskus, JO yhteensovittaminen OTKU120 Sosiaaliturvaoikeus 5 op Kiintiö 10 Oikeustiede, vastuuopettaja 9 opiskelijaa selviää myöhemmin OTKU328 Paikallinen sopiminen 5 op Kiintiö 10 Oikeustiede, 9 työehdoista opiskelijaa ONOM100 Työoikeus 7 op Kiintiö? Oikeustiede, vastuuopettaja 4 selviää myöhemmin 2

3 AIKK3087 Sukupuoli työelämässä 4 op Kirjatentti Aikuiskasvatustiede, KTL0042 Osaaminen työorganisaatioissa 4 op Kirjatentti Kasvatustiede, AIKK0006 Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op Aikuiskasvatustiede, AIKK0013 Aikuis- ja työelämän koulutus 6 op Aikuiskasvatustiede, ICT and changes in work 5 op Hae JOOoikeus Åbo Akademi, tietojärjestelmätiede SUHI0388 Suomen taloushistoria op Suomen historia, PSYK3247 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op Psykologia, TALS0121 Työelämän sosiologia, 4 op Kirjatentti Taloussosiologia, TALS0120 SOSI9806 SOSI9803 kirjallisuus Työelämän sosiologia, luennot Sosiology of Industrial Relations Employment and Equality 2 op Talousosiologia, (opettaja 2-5op Sosiologia, 2-4 op Sosiologia, 3

4 PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 14 op TYÖTERVEYS JA TYÖHYVINVOINTI 3 op Vastuuhenkilö: Professori Jyrki Liesivuori Tavoitteet: Opintojakso antaa kokonaiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä yksittäiselle ihmiselle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Sisältö: Muutokset työssä ja työelämässä Työterveys ja ammattitaudit Ergonomia ja työhygienia Aivot ja työ Sosiaalinen pääoma ja terveys Työhyvinvointi Ajankohta: 10.9., 11.9., 12.9., 18.9., 19.9., 23.9, 24.9, 24.09, (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan elokuussa) Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennoilla käsitelty materiaali ESIMIES- JA ALAISTAIDOT 3 op Vastuuhenkilö: professori Soili Keskinen Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva siitä, miten esimies- ja alaistaidot ovat toisiaan täydentäviä ja miten niitä voidaan kehittää. Sisältö: esimiestaitojen ja alaistaitojen, työyhteisötaitojen määrittely johtajuuden vaihtoteoria (LMX) esimies-alais vuorovaikutuksen kuvaajana esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat luottamus, sitoutuneisuus ja psykologinen sopimus esimies-alaissuhteiden rakentajina Ajankohta: , , 5.11., (3h kerrallaan, ajat tarkentuvat elokuussa) Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: 1. Soili Keskinen Alaistaito. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja, 2. Ilies, R., Nahrgang, J. & Morgeson, F Leader-Member Exchange and Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Applied psychology, vol 92, no 1,

5 3. Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies no 9. Itä-Suomen yliopisto. Sivut TYÖOIKEUDEN PERUSASIAT 3 op Vastuuhenkilö Tohtorikoulutettava Jari Murto , vastaanotto ti 13 14, h 227 Calonia. Tavoitteet: Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuuden opiskelija ymmärtää opintojakson jälkeen pääpiirteet palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön sekä ymmärtää yritystasoista normituksen, yhteistoimintamenettelyn ja paikallisen sopimisen lähtökohdat. Sisältö: -Työoikeuden systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä oikeusperiaatteet -Työoikeuden normien soveltamisala -Työoikeuden normijärjestelmä -Individuaalisen työoikeuden pääpääkohdat -Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat; työehtosopimusoikeus ja työrauhavelvollisuus -Yritystasoinen normituksen pääkohdat, henkilöstön osallistuminen ja yhteistoiminta sekä paikallinen sopiminen Ajankohta: Periodissa II (tarkentuu elokuussa) Toteutustavat: Luento-opetus (15 t): prof. Martti Kairinen 6 t, OTK, KTM Jari Murto 6 t ja OTM Johannes Lamminen 3 t Suoritustavat: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa HENKILÖSTÖOSAAMISEN KESKEISET OSA-ALUEET JA KÄYTÄNTEET 3 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Opiskelija tuntee kurssin käytyään organisaation henkilöstöjohtamisen keskeisimmän tehtäväkentän ja tärkeimmät käytänteet. Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja niihin liittyvät käytänteet: henkilöstöjohtamisen perusteet, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, suoritusten johtaminen ja palkitseminen, yhteistoiminta, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstöraportointi menestyksekkään henkilöstöjohtamisen välineenä. Ajankohta: tiistaisin ja torstaisin (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan) Toteutustapa: Luento-opetus. Eri luennoitsijoita. 5

6 Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: 1.Kauhanen, Juhani, (2010): Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro, Helsinki 2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja erikseen nimettävä kirjallisuus. TYÖELÄMÄN AJANKOHTAISIA AIHEITA 2 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Kurssilla luodaan katsaus työelämän ajankohtaisaiheisiin. Näkökulma on monitieteinen. Sisältö: Kurssi muodostuu itsenäisistä, ajankohtaisia työelämäteemoja käsittelevistä erillisistä asiantuntijaluennoista. Ajankohta: seminaari Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja essee Oppimateriaalit: Luennoitsijoiden mahdollisesti erikseen ilmoittama materiaali. 6

7 VALINNAISET OPINTOJAKSOT, op JO1 ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMINEN JA HRM 6 op Vastuuhenkilö: KTT, tutkijatohtori Essi Saru Tavoitteet: Kurssin aikana opiskelija perehtyy organisaatiokäyttäytymisen tutkimusalueeseen. Kurssi jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: henkilöstövoimavarojen johtaminen, johtajuus ja organisaation kehittäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen kehitysvaiheet ja pystyy tunnistamaan erilaisia vaikuttavia tekijöitä henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden väliltä. Opiskelija perehtyy myös organisaation oppimisen nykysuuntauksiin ja pystyy erottamaan ne toisistaan ja pystyy sitä kautta hahmottamaan osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. Johtajuusosion aikana opiskelija saa valmiuksia analysoida organisaatiossa ilmeneviä vuorovaikutussuhteita kulttuurisesti erilaisista näkökulmista. Sisältö: Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osuudessa perehdytään HRM-tutkimukseen ja sen strategiseen merkitykseen organisaatiossa sekä pohditaan psykologisen sopimuksen roolia organisaatioon sitoutumisessa. Samalla pohditaan aiottujen, implementoitujen ja koettujen henkilöstökäytäntöjen merkitystä organisaation tuloksellisuuteen ylimmän johdon, linjajohdon ja yksilön näkökulmista. Johtajuusosion aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin ymmärtää ihmisten välisiä suhteita ja haastetaan opiskelijat pohtimaan kriittisesti, miten tietoa ihmisten välisissä suhteissa muodostetaan. Luennoilla käsitellään sekä perinteisen yksilöllistä että suhteissa rakentuvaa johtajuutta. Osana moduulia pohditaan vuorovaikutuksen kehollisuutta. Kolmantena teemana perehdytään organisaation oppimiseen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Aiheeseen perehdytään neljän eri organisaation oppimisen suuntauksen kautta. Näitä ovat käytäntöyhteisöjen, tietojohtamisen, valtanäkökulman ja käytännössä oppimisen näkökulmat. Kurssin teemoja konkretisoidaan erilaisten luentojen aikana ja itsenäisesti tehtävien harjoitustöiden avulla. Ajankohta: II periodi Toteutustapa: Luento-opetus 24 t. Suorittaminen: Kirjallinen tentti tai harjoitustyö(t). Oppimateriaalit: 1. Viitala, Riitta, Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, Edita Helsinki (2009) Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja luennoilla erikseen nimetyt artikkelit sekä luennoilla jaettava materiaali 7

8 JO4 ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 6 op Vastuuhenkilö: KTT, tutkijatohtori Jouko Toivonen Tavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta. Hän osaa toimia esimiehen roolissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (motivointi, palautteen antaminen, konfliktin ratkaiseminen, neuvottelu). Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan käytännön johtamistyöhön ja esimiesalaissuhteiden haasteisiin. Vuorovaikutusosaamisen ja oman johtajuuden kehittäminen ovat kurssin keskeisimmät teemat. Jaksolla harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa toimimista ja opetellaan soveltamaan oman johtajuuden kehittämisen työkaluja. Toteutustapa: Luento-opetus 12 h ja pienryhmäopetus 12 h (kaksi ryhmää) Suorittaminen: Kirjallinen tentti + harjoitustyö(t) + osallistuminen opetukseen. Harjoitustyöt sisältävät case-tehtäviä, keskusteluharjoituksia ja esseen. Jakson suorittaminen edellyttää sitä, että 80% harjoitustehtävistä on suoritettu. Oppimateriaalit: 1. Järvinen, Pekka; Ammattina esimies (2005), Nummelin, Tarja; Keskusteleva esimiestyö opitaan kokemuksesta (2007), Erikseen sovittava kirjallisuus JO5 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT 5 op Vastuuhenkilö: FM, emba Eija Kesti Tavoitteet: Kurssin kontaktiopetukseen osallistumisen ja osoitettuun kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen opiskelija tuntee Suomessa ajankohtaiset henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja niissä käytettäviä työtapoja ja välineitä. Sisältö: Opintojaksossa käsiteltäviä asioita ovat henkilöstöjohtaminen osana liiketoimintaa ja työsuhdeasioiden käsite, sisäinen ja ulkoinen rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja sen arviointi, tehtävän luokittaminen, palkka ja palkitseminen. Opintojaksossa perehdytään myös Suomessa yhteistoimintalain mukaisiin työnantajan ja työntekijän velvoitteisiin sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin työyhteisössä. Toteutustapa: Luento-opetus 28 h. Keskustelutuokiot, learning cafe, swot, tuplatiimi ja yritysesimerkit suomalaisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ajankohta: Periodi IV Suorittaminen: Kirjallinen tentti ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Oppimateriaalit: 8

9 1. Osaamisen kehittämistä käsittelevä teos, tekijä ilmoitetaan kurssin aikana. 2. Henkilöstövoimavarojen johtaminen, Kauhanen, Juhani (2006), Palkitseminen globaalissa Suomessa, Vartiainen, Matti; Kauhanen, Juhani (toim.) (2005), Uusin työmarkkinoita koskeva tieto luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. ENTREPRENEURSHIP AND THE ENTREPRENEUR 3-6 op Vastuuhenkilö: akatemiatutkija Teemu Kautonen Tavoitteet: The aim of the course is to broaden the students perceptions and ideas of entrepreneurship away from stereotypes and to bring forward new perspectives into understanding entrepreneurship. As a result, the students will understand entrepreneurship to be a complex phenomenon that can be viewed with different lenses. Sisältö: The course comprises different perspectives into entrepreneurship, such as ethnic, female, academic, rural and social entrepreneurship instead of focusing solely on entrepreneurship in general. Toteutustapa: During this course the students will actively work with the course material. The course work includes: Active participation in lectures Individual readings of articles Exercises comprising case studies Written exam (optional) Ajankohta: I periodi Suorittaminen: 1. Exercises YR2 Different perspectives on entrepreneurship, 3 ECTS cr. The exercises consist of both individual case assignments and group assignment. The book and articles are applied in the assignments. 2. Exam YR2 Different Perspectives on entrepreneurship, 3 ECTS cr, book and articles (optional). Oppimateriaalit: 1. Entrepreneurship research in Europe outcomes and perspectives. Edward Elgar Publishing, Fayolle, Alain, Paula Kyrö and Jan Uljin (eds.) (2005), Enterprise and small business. Principles, practice and policy. Prentice Hall, Sara Carter and Dylan Jones-Evans (eds.) 2006, II edition Additional readings will be provided by the lecturer at the beginning of the course. 9

10 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 3 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen osa-alueilla erityiskysymysten avulla. Sisältö: Opintojaksoilla syvennytään henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiin. Toteutustapa: Luento-opetus, harjoitukset Suorittaminen: Oppimispäiväkirja + harjoitustyö(t) Oppimateriaalit: Ilmoitetaan kurssilla TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN, 4 op Vastuuhenkilö: VTM Milla Salin Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tarkastella työn ja perhe-elämän yhteensovittamista kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä nykyyhteiskunnissa, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteeseen on eri yhteiskunnissa vastattu esimerkiksi sosiaalipolitiikan keinoin sekä miten nämä käytetyt keinot ovat yhteydessä äitien työssäkäynnin valintoihin. Sisältö: Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti, arviointi numerolla 1-5 Oppimateriaalit: 1. Esping-Andersen, Gøsta (2009) The Incomplete Revolution. Adapting to Women s New Roles. Polity Press: Cambridge. 2. Lewis, Jane (2009) Work-Family Balance, Gender and Policy. 3. Edward Elgar: Cheltenham. Scott, Jacqueline; Crompton, Rosemary & Lyonette, Clare (eds.) (2010) Gender Inequalities in the 21 st Century. New Barriers and Continuing Constraints. Edward Elgar: Cheltenham. HUOM. KIRJASTA TULEVAT VAIN SEURAAVAT OSIOT: Part II Occupational Structures and Welfare Regimes (s ) JA Part III The Challenge of Integrating Family and Work (s ). 10

11 SOSIAALITURVAOIKEUS 5 op KURSSIN TOETUTUMINEN VARMISTETAAN ELOKUUSSA Vastuuhenkilö: Selviää myöhemmin Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää Suomen sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta ja juridista pääsisältöä keskeisten toimeentuloturvaetuuksien osalta. Sisältö: Sosiaaliturvaoikeuden käsite, historia, perusperiaatteet, perusoikeudet ja rakenne hyvinvointivaltion osana. Asumiseen ja erityisesti työhön perustuvat keskeiset toimeentuloturvaetuudet. Etuuksien kokonaisjärjestelmän rakenne, etusijat, yhteensovitus ja koordinointi EY-alueella. Toteutustapa: Luento-opetus 14 h Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennot ja luennoilla jaettava materiaali sekä säädökset: 1. Korpiluoma, Riitta - Grönlund,Harri - Herrlin, Ove, ym.: Työeläke, Finva, Porvoo Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012, --> julkaisut (pdf) SÄÄDÖSLUETTELO: KansaneläkeL /347, So 101. Sairausvakuutuslaki /1224, So 111. Perhe-eläkeL /38, So 114. ÄitiysavustusL /477, So 116. LapsilisäL /796, So 118. AsumistukiL /408, So 122. OpintotukiL /65, Op 601. L asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta /1573, So 124. SosiaalihuoltoL /710, So 201. L toimeentulotuesta /1412, So 202. L lasten päivähoidosta /36, So 203. L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta /1128, So 205. L kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta /610, So 302. KuntoutusrahaL /611, So 307. Työntekijän eläkel /395, El 101. L urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta /276 Yrittäjän eläkel /1272, El 120. Valtion eläkel /1295, El 124. Kunnallinen eläkelaki, /549. El 140. TyöttömyysturvaL 1290/2002, Ty 126. TyöttömyyskassaL /603, Ra 219. L koulutusrahastosta 1306/2002, Ty 131. TapaturmavakuutusL /608, El 201. AmmattitautiL /1343, El 202. LiikennevakuutusL /279, :t 1-6 ja 20, El 301. L vakuutusoikeudesta /14, El 301. EläkesäätiöL /469, Ra

12 TYÖOIKEUS 7op KURSSIN TOETUTUMINEN VARMISTETAAN ELOKUUSSA Vastuuhenkilö: Selviää myöhemmin Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön. Sisältö: Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit Työoikeuden normien soveltamisala Työoikeuden normijärjestelmä Individuaalisen työoikeuden pääsisältö Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat Toteutustapa: Luento-opetus 24 h Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennot, luennoilla ilmoitettava oheismateriaali sekä keskeiset säädökset: 1. Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 SÄÄDÖSLUETTELO: TyösopimusL /55. Ty 101. L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta /609. Si 109. YhdenvertaisuusL /21. Ty 111a. L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta /56. TyöehtosopimusL /436. Ty 201. Valtion virkaehtosopimusl /664. Ty 202. Kunnallinen virkaehtosopimusl /669. Ty 206. L kunnallisista työehtosopimuksista /670. Ty 205. L työtuomioistuimesta /646. Ty 210. L työriitojen sovittelusta /420. Ty 212. L yhteistoiminnasta yrityksissä /334. Ty 214. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa /725. Ty 215. HenkilöstörahastoL /814. Ty 216. Palkkaturvalaki 866/1998. Ty 134. TyöaikaL /605. Ty 301. VuosilomaL /162. Ty 317. Opintovapaalaki /273. Ty 109. TyöturvallisuusL /738. Ty 401. Laki nuorista työntekijöistä /998.Ty 407. L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä /44 L yksityisyyden suojasta työelämässä /759. Ty 111. L työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista /400. Ty 416. VahingonkorvausL /412: 3 luvun 1. 4 luku sekä 7 luvun 1. Si

13 Työntekijän eläkel /395. El 101. TapaturmavakuutusL /608. El 201. TyöttömyysturvaL /1290. Ty 601. L julkisesta työvoimapalvelusta /1295. Ty 605. OHEISSÄÄDÖKSET Merityösopimuslaki (756/2011) Laki lähetetyistä työntekijöistä /1146. Ty 107. Valtion virkamiesl /750. Ty 103. Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304. Ty 106a. L kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta /951. Ty 102. Laki oppisopimuskoulutuksesta /1605. Ty 107. Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä /417; 1 ja 4 luvut. Si 405. Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus Ty 202. Kunnallinen pääsopimus Ty 206. L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa /651. Ty 217. L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335. Työterveyshuoltolaki /1383. So 406. L oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin /656: 1-8. Yr 410. TyöttömyyskassaL /603. Ra 219. Laki työmarkkinatuesta 1542/1992. Ty 129. Vuorotteluvapaalaki /1305. Ty 138. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella. TyEU 201. PAIKALLINEN SOPIMINEN TYÖEHDOISTA 5 op Vastuuhenkilö: OTK, KTM Jari Murto Tavoitteet: Työehtojen paikallinen sopiminen on yksi työelämän ja työoikeuden nykyisistä kehityspiirteistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee yritystasolla tapahtuvaa työehtojen paikallista sopimista ja sopimusten juridiikkaa. Lisäksi paikallista sopimista, sen kehitystä ja nykytilaa tarkastellaan sosiologista näkökulmasta. Sisältö: Yleiskuvan antaminen paikallisen sopimisen kehityksestä, nykytilasta ja merkityksestä yrityksissä sekä osana Suomen työmarkkinamallia. Paikallinen sopiminen osana työehtojen määräytymistä. Yleiset kysymykset yritystasoisten sopimusten jakautumisesta eri sopimustyyppeihin, sopimusten pätevyydestä ja henkilöstön edustajien sopimusoikeuden syntymisestä. Työehtosopimusjärjestelmään perustuva paikallinen sopiminen. Yhteistoimintalakiin perustuva sopiminen yritystoiminnan muutosten yhteydessä. Työsopimuksella tapahtuva sopiminen. Yrityksissä tapahtuva muu sopiminen ja työehtojen muuttaminen Toteutustapa: Luento-opetus 12h Suorittaminen: Kirjallinen tentti JA oppimispäiväkirja, arvostelu 1-5 Oppimateriaalit: 13

14 1. Kairinen, Martti Uhmavaara, Heikki Murto, Jari: Paikallinen sopiminen yksityisellä sektorilla, Turku Uhmavaara, Heikki - Kairinen, Martti - Murto, Jari - Arvidsson, Peter: Paikallinen sopiminen julkisella sektorilla, Turku Engblom, Matleena: Työsuhteen ehdot - määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen, SanomaPro 2013 SÄÄDÖSLUETTELO: L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista /228. Si 402. TyösopimusL /55. Ty 101. L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta /56. TyöehtosopimusL /436. Ty 201. Valtion virkaehtosopimusl /664. Ty 202. Kunnallinen virkaehtosopimusl /669. Ty 206. L kunnallisista työehtosopimuksista /670. Ty 205. L yhteistoiminnasta yrityksissä /334. Ty 214. L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335. L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa /651. Ty 217. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa /725. Ty 215. HenkilöstörahastoL /814. Ty 216. TyöaikaL /605. Ty 301. VuosilomaL /162. Ty 317. SUKUPUOLI TYÖELÄMÄSSÄ 4 op Vastuuhenkilö: KT Annukka Jauhiainen Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sukupuolen merkityksen työelämässä ja saa valmiuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseen toimintaan organisaatioiden kehittämis- ja koulutustehtävissä. Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti, arvostelu 1-5 Oppimateriaalit: Tentitään 4 kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta 1. Kolehmainen, S. (eds.) Research and Development of Gender Equality in Working Life. University of Tampere. Work Research Centre. Working Papers 73/2005 JA 2. Eriksson, P. & al. (toim.) Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä? Gender and organisations in flux? Forskingsraportter från Svenska handelshögskolan 60. Helsinki: Yliopistopaino JA 3. Kinnunen, M Luokittelu ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. JA 4. Henriksson, L. & Werde, S. (toim.) Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus. TAI Lavikka, R. (toim.) Sopeudu ja vaikuta. Työn tietoistuminen ja sukupuolen pysyvyys. Tampere: Tampereen vastapaino Oy. 14

15 OSAAMINEN TYÖORGANISAATIOSSA 4 op Vastuuhenkilö: KT Anne Laiho Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Tentitään 2 kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta 1. Eteläpelto A., Collin, K. & Saarinen J (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY. TAI Harisalo, R Organisaatioteoriat. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. JA 2. Hakkarainen, K, Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E Communities of Networked expertise: porfessional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier. TAI Räsänen, K. & Trux, M.-L Työkirja. Ammattilaisen paluu. Helsinki: Kansanvalistusseura. OPPIMISEN JA TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIA 4 op Vastuuhenkilö: KT, FL Marjo Nieminen ja KT Anne Laiho Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuisten oppimisen ja koulutuksen psykologiaan sekä työelämän muutosten yksilö- ja sosiaalipsykologiseen tutkimukseen Sisältö: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä sosiaalipsykologiaan Viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä Organisaatioiden kehittäminen, tiimit Työelämätaidot, johtaminen Työ, identiteetti ja oppiminen Työelämä ja tunteet, työtyytyväisyys Toteutustapa: Luento-opetus, mahdolliset ryhmätyöt Suorittaminen: Oppimispäiväkirja Oppimateriaalit: Kurssilla ilmoitetut artikkelit ja muu mahdollinen kirjallisuus 15

16 AIKUIS- JA TYÖELÄMÄN KOULUTUS 6 op Vastuuhenkilö: professori Heikki Silvennoinen Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuisen työelämän rakenteisiin ja vaatimuksiin, työyhteisöihin, työssä jaksamiseen sekä työssä oppimiseen. Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisen aikuiskasvatuksen lähtökohdista ja kehityksestä sekä oppii tuntemaan aikuiskasvatuksen toimintakentän ja sen tarjoamaa koulutusta sekä aikuiskoulutustutkimusta. Sisältö: nopeasti muuttuvan työelämän haasteet oppiminen työelämän ja yhteisöjen uudistajana aikuiskoulutuksen muodot suomalaisen aikuiskoulutusjärjestelmän muutokset elämänhistoriallinen näkökulma aikuiskoulutukseen miten koulutus vaikuttaa aikuisten elämässä? Toteutustapa: Luento-opetus 8h JA pienryhmätyöskentelyyn pohjautuva seminaari 20h Suorittaminen: Osallistuminen pienryhmiin sekä projektityön laatiminen. Projektityö perustuu tutustumiskäynteihin/haastatteluihin erilaisissa aikuiskoulutusorganisaatioissa ja aikuiskasvatusta koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen elämänhistoriallisesta näkökulmasta. Arviointi 1-5. Oppimateriaalit: Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa. KNOWLEDGE WORK 5-10 op Vastuuhenkilö: professori Jukka Heikkilä Tavoitteet: After this course the participant can interpret information systems as an inseparable part of organisational work and its organisation. is able to see the knowledge possessed by people and stored in information systems as a holistic resource. can distinguish and integrate the three modalities of work: individual work, collective work and service. can identify and operate with work roles that integrate use of and responsibility for information system with other aspects of work. is familiar with key frameworks for analysing and designing work. Sisältö: The aim of the course is to put information technology into the context of human activity as work and as business. Information technology has different function in different basic categories of work: in individual work, collective work and services. In each of them knowledge is recognised as a crucial factor. This holistic setting is first regarded as a static work situation, since this understanding 16

17 creates prerequisites to the change of this situation in form of system development and implementation. The individual as the subject of the work is emphasised, and the principles of flexible organisation of work are defined in terms of work roles. The course consists of five parts: 1) to do, 2) to do together, 3) to serve, 4) to know and 5) to change. Toteutustapa: Lectures and seminars Suorittaminen: Course work and exam. Discuss with the teacher whether you want to complete either 5 or 10 credits. Oppimateriaalit: Books and articles (to be announced) ICT AND CHANGES IN WORK 6 op Vastuuhenkilö: Dosentti Eija Karsten Tavoitteet: Kurssilla luodaan ajantasainen katsaus tieto- ja viestintätekniikoiden rooliin organisatorisissa muutoksissa. Käsiteltäviksi tekniikoiksi valitaan uusia tekniikoita, joilla on laajakantoisia muutosvaikutuksia. Näitä muutoksia tarkastellaan työprosessien, työkäytänteiden ja työyhteisöjen kannalta. Kurssilla opitaan käsitteellisiä työkaluja muutosten ymmärtämiseen. Tutkimusmenetelmänä opitaan työkäytänteiden havainnointia. Sisältö: Työnteko ja sen organisointi. Muutoksesta. Yhteistyö. Hallinto ja hallinta. Muutos ja tietotekniikka. Muutoksen ymmärtäminen. Toteutustapa: Opetus englanniksi. Luennot ja harjoitukset. Kutakin teemaa käsitellään luentoa seuraavassa harjoituksessa (yksilö- tai ryhmätyö). Harjoitukset raportoidaan eri tavoin. Ajankohta: IV periodi Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksien tekeminen, harjoituksien raportointi. Kurssilla ei ole tenttiä. Arvostelu 1-5. Turun yliopistossa kirjoilla olevan opiskelijan tulee hakea JOO-oikeus kurssille osallistumista varten. Lomakkeen täyttäminen tapahtuu joopas.fi - palvelussa ja vie noin 10 minuuttia. Joo-oikeuksia myönnetään joustavasti ympäri vuoden. Opiskelijaja hakijapalvelut siirtävät Åbo Akademissa tehdyt opintosuoritukset neljä kertaa vuodessa Turun yliopiston rekisteriin. Oppimateriaalit: Kokoelma ajankohtaisia artikkeleja. Ilmoitetaan kurssilla. 17

18 SUOMEN TALOUSHISTORIA op Vastuuhenkilö: professori Timo Myllyntaus Tavoitteet: Tämä luentokurssi antaa kokonaiskuvan Suomen muutoksesta maatalousmaasta jälkiteolliseksi avoimeksi taloudeksi. Se luotaa pitkiä kehityslinjoja ja analysoi ratkaisevia käännekohtia. Käsittelyn kohteena ovat niin makrotalouden rakennetekijät, kuten tuotanto, kauppa ja valtiontalous kuin tavallista ihmistä lähellä olevat asiat, kuten kulutus, elintaso ja elämänmuodot. Tavoitteena on valaista sekä teollistumisen, kaupungistumisen ja globalisoitumisen kaltaisia yleisiä rakennemuutoksia että modernisoitumisprosessin kansallisia erikoispiirteitä. Kurssi syventää opiskelijan asiantuntemusta Suomen taloudellisen kehityksen taustatekijöistä. Sisältö: Kurssi muodostuu kronologisesti etenevistä luennoista, joissa keskeisessä asemassa on Suomen selviytymisstrategioiden ja dynaamisten sektoreiden analysointi aikakausittain. Luentoja täydennetään omatoimisella perehtymisellä taloushistorialliseen kirjallisuuteen, jonka pohjalta laaditaan kotona noin kuuden tai kahdeksan liuskan essee. Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Luentokuulustelu 2 op ja essee 2-3 op Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA 3 op Vastuuhenkilö: PsT Tuomo Häikiö Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon. Sisältö: Ihmisen ja työn kuormittuminen ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ Toteutustapa: Luento-opetus. Kurssi on osa Psykonetin opetusta, mistä johtuen opetus tapahtuu videoluentojen avulla. Suorittaminen: Kirjallinen tentti. Arvostelu 1-5. Oppimateriaalit: Chmiel (ed.): Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective. 18

19 SOSIOLOGY OF INDUSTRIAL RELATIONS 2-5 op Vastuuhenkilö: VTT, tutkijatohori Paul Jonker-Hoffrén Sisältö: The course will deal with classical industrial relations theory as well as special topics such as industrial relations in the Finnish paper industry, outsourcing, large scale companies CEOs attitudes to employees; cultural industries, financial industries, IT industries, and greening in industrial relations. Toteutustapa: 10 lectures + exam Suorittaminen: Lectures, exam: short essays on lectures and literature; alternative modes negotiable. 2 credits (lectures) + 3 credits (optional: literature). Registration to the course will take place at the first lecture. Oppimateriaalit: Hyman, Richard: Understanding European trade unionism: between market, class and society OR Ahrne, Göran and Nils Brunsson: Meta-organizations(3 credits). EMPLOYMENT AND EQUALITY Vastuuhenkilö: VTT, tutkijatohtori Paul Jonker-Hoffrén Tavoitteet: The course aims at presenting an overall picture of the historical background, development, results and challenges of equality and equality politics, especially in the area of employment, in the Nordic countries in comparison with other European and developed countries. Sisältö: The course deals with the questions of the historical background, development, results and challenges of equality and equality politics, especially in the area of empolyment, in the Nordic countries in comparison with other European and developed countries. Toteutustapa: 12 hours (lectures) + 2 hours (examination) Suorittaminen: Lectures (2 credits), discussions and written examination based on lecture notes, and essay based on books (2 credits) Oppimateriaalit: Announced later 19

20 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 2/4/6 OP Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op) seuraavasti: TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, LUENNOT 2 OP Vastuuhenkilö: Outi Sarpila Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän muutosta käsittelevän sosiologisen tutkimuskentän. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan työelämän muutokseen tietoyhteiskunnassa, tietotyön erityispiirteisiin sekä uuden teknologian vaikutuksiin. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi työelämän laatuun ja työelämän rakenteisiin liittyviä kysymyksiä sekä arvioidaan kriittisesti työelämän nykytilasta käytävää julkista keskustelua. Toteutustapa: Luento-opetus 12 t.luentokurssi järjestetään intensiiviopetuksena. Luennoitsijana toimii dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta. Suorittaminen: Kertauskuulustelu TAI essee. Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: luentokurssille osallistumalla tai kirjoittamalla esseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät kurssin Moodle-sivuilta. Arviointi numerolla 1-5. Oppimateriaalit: Luennoitsijan ilmoittama lukemisto. TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 OP Vastuuhenkilö: Outi Sarpila Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella työelämää ja sen keskeisiä piirteitä sosiologisesta näkökulmasta. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työelämän muutosta ja nykyistä luonnetta käsitteleviin teoksiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Yleinen kirjallinen tentti. Suorittaminen: Kirjallinen tentti. Arviointi numerolla 1-5. Oppimateriaalit 1. Pyöriä, Pasi (2012)(toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki, Gaudeamus. 2. Furåker, Bengt et al. (2007): Flexibility and stability in working life. NY, Palgrave Macmillan. (HUOM! E-kirjana kirjaston kokoelmissa) 3. Noon, Mike & Blyton, Paul (2007): The realities of work: experiencing work and employment in contemporary society. NY, Palgrave Macmillan. Luvut 1 4 ja

Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2012 2013 25 40 op

Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2012 2013 25 40 op Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2012 2013 25 40 op OPETUSSUUNNITELMAT Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelijan tulee valita

Lisätiedot

JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna

JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna JO020010 Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2013 2014 Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti

Lisätiedot

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus lukuvuosina

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus lukuvuosina Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus lukuvuosina 2014 2016 Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 40 opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti Turun

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan viestintää johtamisen ja asiantuntijatyön näkökulmasta. Teoreettisesti kurssi nojaa. dynaamisiin muutosmalleihin

Tavoitteet: Kurssilla tarkastellaan viestintää johtamisen ja asiantuntijatyön näkökulmasta. Teoreettisesti kurssi nojaa. dynaamisiin muutosmalleihin Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Yleistä Leif Åberg kevät 2012 Aika ja paikka: 20.01. - 02.03.2012 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa Johtamisen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) Syksy Aalto-yliopiston avoin yliopisto Anu Hakonen

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) Syksy Aalto-yliopiston avoin yliopisto Anu Hakonen Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) Syksy 2016 Aalto-yliopiston avoin yliopisto Anu Hakonen Tervetuloa kurssille! Kurssin opettajana toimii Anu Hakonen (FT) Vaasan yliopiston Kauppatieteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

Työ- ja virkamiesoikeus, 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Työ- ja virkamiesoikeus, 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Työ- ja virkamiesoikeus, 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Työ- ja virkamiesoikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Työ- ja virkamiesoikeuden perusopintojen ideana on tarjota mahdollisuus

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Esimiestoiminta

Lisätiedot

Tuottava esimies - simulaatiopeli

Tuottava esimies - simulaatiopeli Tuottava esimies - simulaatiopeli Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor HRM-P University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Pelillistämisen viitekehys

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100)

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, organisaatioiden,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämässä. Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto

Y-sukupolvi työelämässä. Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto Y-sukupolvi työelämässä Kauppatieteiden tohtori Susanna Kultalahti Tutkijatohtori / Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto Uusi sukupolvi, uudet kujeet? Ennen Eläkevirat Yksi työnantaja Lojaalisuus, vakaus

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa Johtamisen sivuainekokonaisuutta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista.

tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. HISTORIAN OPETUSOHJELMA 2017 2018 tätä aikataulua ei päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkasta aikataulu aina WebOodista tai Lukarista. Aloitusopinnot 5111109 Hops 1 op Opettaja: amanuenssi Riikka Myllys 12.9.2017

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Yleisopinnot Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Yleisopinnot Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op Tilastotieteen johdantokurssi Basic Course in Statistics

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Heli Valokivi, Tay & Mari Suonio, UEF Sosnet PEDASHOP II 11.4.2014 Kurssin

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja)

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja) Paikallinen sopiminen työehdoista Valinnainen opintojakso 15.8.2014 Vastaukset kysymyksiin 1 (Kairinen) ja 2-3 (Murto) eri arkeille. 1. Voiko henkilöstön luottamusmies YT-menettelyssä sopia paikallisesti

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot