JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JO020010 Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna 2013 2014"

Transkriptio

1 JO Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus lukuvuonna Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti Turun yliopiston eri tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Opinnot soveltuvat yliopistojen perustutkintoja opiskeleville esimerkiksi maisteritutkinnon sivuaineeksi. Kokonaisuudesta saa erillisen diplomin. Opintoneuvonta Opiskeluun liittyviä kysymyksiä voi esittää opintokoordinaattorille sekä tarvittaessa myös tutkimuskoordinaattorille. Yhteystiedot löytyvät opintojen www-sivuilta: Opiskeluoikeuden kesto Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen myönnetään kahden vuoden opintooikeus. Tarvittaessa opiskelija voi hakea lisäaikaa, jota myönnetään yhdeksi vuodeksi. Jatkoajan hakulomakkeen saa opintokoordinaattorilta. Ilmoittautuminen kursseille Yhteisille opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua. Valinnaisille opintojaksoille tulee aina ilmoittautua opintokoordinaattorille. Opintokoordinaattori muistuttaa ilmoittautumisten alkamisesta sähköpostitse. Ilmoittautumisajat löytyvät myös Moodlesta (pääsy vain opintoihin valituilla opiskelijoilla). Joillekin valinnaisille kursseille on kiintiöitä. Etusijalla ovat pitkällä Tyhe-opinnoissaan olevat. Mikäli opiskelija on kuitenkin jo suorittanut kokonaisuuteen tarvittavat 25 opintopistettä, menevät ne, joilla kokonaisuus on kesken tämän opiskelijan edelle. Kurssien suorittaminen Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelijan tulee valita valinnaisia opintojaksoja siten, että hän suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia valinnaisia opintojaksoja opintopistettä. Kurssit ovat tasoltaan aine- ja syventäviä opintoja. Opiskelija vastaa itse tarvittavien kurssien suorittamisesta kokonaisuutta varten. Mikäli jokin Tyhen opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kuuluu opiskelijan opintorekisteriotteella toiseen opintokokonaisuuteen, sitä ei voida lukea osaksi tätä kokonaisuutta. Mikäli opintojaksoa ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen, se voidaan sisällyttää osaksi valinnaisia opintoja. Tyhe-opintokokonaisuuteen ei tule kiinnittää opintoja, jotka löytyvät Tyhen opetussuunnitelmasta, mutta jotka aiotaan myöhemmin liittää opiskelijan omaan pääaineeseen tarvittaviin opintokokonaisuuksiin. Opintokokonaisuus alkaa pakollisella johdantoluennolla Johdantoluennolla informoidaan opintokokonaisuuden käytännön asioista. 1

2 OPETUSSUUNNITELMA Huom. Harmaalla merkittyjen kurssien sisältötiedot päivitetään elokuuhun mennessä. Pakollisten kurssien ajankohtiin saattaa tulla muutoksia. PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 14 op Koodi Opintojakso Laajuus Muuta Vastuuyksikkö ja -opettaja TYHE1 Työterveys ja 3 op Periodi I Työtieteiden keskus JO työhyvinvointi TYHE2 Työoikeuden 3 op Periodi II Työtieteiden keskus, JO perusasiat TYHE3 Esimies- ja 3 op Periodi II Työtieteiden keskus, JO alaistaidot TYHE4 Henkilöstöjohtamisen 3op Periodi III Työtieteiden keskus, JO keskeiset osa-alueet ja käytänteet TYHE5 JO Työelämän ajankohtaisia aiheita 2op Periodi IIII Työtieteiden keskus, VALINNAISET OPINTOJAKSOT, op Koodi Opintojakso Laajuus Muuta Vastuuyksikkö- ja opettaja JO JO1 Organisaatiokäyttäytyminen 6 op Kiintiö 15 opiskelijaa TuKKK, ja HRM JO JO4 Esimiestyö ja 6 op Kiintiö 10 TuKKK, JO vuorovaikutustaidot JO5 Henkilöstöjohtamisen käytännöt opiskelijaa 5 op Kiintiö 5 opiskelijaa TuKKK, YR YR4 Entrepreneurship and the entrepreneur 3-6 op TuKKK, TJ TJS18 Knowledge Work 5-10 op Informaatioteknologia, TYHE6 Henkilöstöjohtamisen 3 op Kiintiö 25 Työtieteidenkeskus, JO erityiskysymyksiä opiskelijaa TYHE7 Työn ja perhe-elämän 4 op Kirjatentti Työtieteiden keskus, JO yhteensovittaminen OTKU120 Sosiaaliturvaoikeus 5 op Kiintiö 10 Oikeustiede, vastuuopettaja 9 opiskelijaa selviää myöhemmin OTKU328 Paikallinen sopiminen 5 op Kiintiö 10 Oikeustiede, 9 työehdoista opiskelijaa ONOM100 Työoikeus 7 op Kiintiö? Oikeustiede, vastuuopettaja 4 selviää myöhemmin 2

3 AIKK3087 Sukupuoli työelämässä 4 op Kirjatentti Aikuiskasvatustiede, KTL0042 Osaaminen työorganisaatioissa 4 op Kirjatentti Kasvatustiede, AIKK0006 Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op Aikuiskasvatustiede, AIKK0013 Aikuis- ja työelämän koulutus 6 op Aikuiskasvatustiede, ICT and changes in work 5 op Hae JOOoikeus Åbo Akademi, tietojärjestelmätiede SUHI0388 Suomen taloushistoria op Suomen historia, PSYK3247 Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op Psykologia, TALS0121 Työelämän sosiologia, 4 op Kirjatentti Taloussosiologia, TALS0120 SOSI9806 SOSI9803 kirjallisuus Työelämän sosiologia, luennot Sosiology of Industrial Relations Employment and Equality 2 op Talousosiologia, (opettaja 2-5op Sosiologia, 2-4 op Sosiologia, 3

4 PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, 14 op TYÖTERVEYS JA TYÖHYVINVOINTI 3 op Vastuuhenkilö: Professori Jyrki Liesivuori Tavoitteet: Opintojakso antaa kokonaiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä yksittäiselle ihmiselle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Sisältö: Muutokset työssä ja työelämässä Työterveys ja ammattitaudit Ergonomia ja työhygienia Aivot ja työ Sosiaalinen pääoma ja terveys Työhyvinvointi Ajankohta: 10.9., 11.9., 12.9., 18.9., 19.9., 23.9, 24.9, 24.09, (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan elokuussa) Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennoilla käsitelty materiaali ESIMIES- JA ALAISTAIDOT 3 op Vastuuhenkilö: professori Soili Keskinen Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva siitä, miten esimies- ja alaistaidot ovat toisiaan täydentäviä ja miten niitä voidaan kehittää. Sisältö: esimiestaitojen ja alaistaitojen, työyhteisötaitojen määrittely johtajuuden vaihtoteoria (LMX) esimies-alais vuorovaikutuksen kuvaajana esimies- ja alaistaitojen kehittämisen ongelmat luottamus, sitoutuneisuus ja psykologinen sopimus esimies-alaissuhteiden rakentajina Ajankohta: , , 5.11., (3h kerrallaan, ajat tarkentuvat elokuussa) Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: 1. Soili Keskinen Alaistaito. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja, 2. Ilies, R., Nahrgang, J. & Morgeson, F Leader-Member Exchange and Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Applied psychology, vol 92, no 1,

5 3. Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies no 9. Itä-Suomen yliopisto. Sivut TYÖOIKEUDEN PERUSASIAT 3 op Vastuuhenkilö Tohtorikoulutettava Jari Murto , vastaanotto ti 13 14, h 227 Calonia. Tavoitteet: Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuuden opiskelija ymmärtää opintojakson jälkeen pääpiirteet palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön sekä ymmärtää yritystasoista normituksen, yhteistoimintamenettelyn ja paikallisen sopimisen lähtökohdat. Sisältö: -Työoikeuden systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä oikeusperiaatteet -Työoikeuden normien soveltamisala -Työoikeuden normijärjestelmä -Individuaalisen työoikeuden pääpääkohdat -Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat; työehtosopimusoikeus ja työrauhavelvollisuus -Yritystasoinen normituksen pääkohdat, henkilöstön osallistuminen ja yhteistoiminta sekä paikallinen sopiminen Ajankohta: Periodissa II (tarkentuu elokuussa) Toteutustavat: Luento-opetus (15 t): prof. Martti Kairinen 6 t, OTK, KTM Jari Murto 6 t ja OTM Johannes Lamminen 3 t Suoritustavat: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa HENKILÖSTÖOSAAMISEN KESKEISET OSA-ALUEET JA KÄYTÄNTEET 3 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Opiskelija tuntee kurssin käytyään organisaation henkilöstöjohtamisen keskeisimmän tehtäväkentän ja tärkeimmät käytänteet. Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja niihin liittyvät käytänteet: henkilöstöjohtamisen perusteet, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, suoritusten johtaminen ja palkitseminen, yhteistoiminta, henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstöraportointi menestyksekkään henkilöstöjohtamisen välineenä. Ajankohta: tiistaisin ja torstaisin (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan) Toteutustapa: Luento-opetus. Eri luennoitsijoita. 5

6 Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: 1.Kauhanen, Juhani, (2010): Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro, Helsinki 2. Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja erikseen nimettävä kirjallisuus. TYÖELÄMÄN AJANKOHTAISIA AIHEITA 2 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Kurssilla luodaan katsaus työelämän ajankohtaisaiheisiin. Näkökulma on monitieteinen. Sisältö: Kurssi muodostuu itsenäisistä, ajankohtaisia työelämäteemoja käsittelevistä erillisistä asiantuntijaluennoista. Ajankohta: seminaari Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen ja essee Oppimateriaalit: Luennoitsijoiden mahdollisesti erikseen ilmoittama materiaali. 6

7 VALINNAISET OPINTOJAKSOT, op JO1 ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMINEN JA HRM 6 op Vastuuhenkilö: KTT, tutkijatohtori Essi Saru Tavoitteet: Kurssin aikana opiskelija perehtyy organisaatiokäyttäytymisen tutkimusalueeseen. Kurssi jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: henkilöstövoimavarojen johtaminen, johtajuus ja organisaation kehittäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen kehitysvaiheet ja pystyy tunnistamaan erilaisia vaikuttavia tekijöitä henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden väliltä. Opiskelija perehtyy myös organisaation oppimisen nykysuuntauksiin ja pystyy erottamaan ne toisistaan ja pystyy sitä kautta hahmottamaan osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. Johtajuusosion aikana opiskelija saa valmiuksia analysoida organisaatiossa ilmeneviä vuorovaikutussuhteita kulttuurisesti erilaisista näkökulmista. Sisältö: Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osuudessa perehdytään HRM-tutkimukseen ja sen strategiseen merkitykseen organisaatiossa sekä pohditaan psykologisen sopimuksen roolia organisaatioon sitoutumisessa. Samalla pohditaan aiottujen, implementoitujen ja koettujen henkilöstökäytäntöjen merkitystä organisaation tuloksellisuuteen ylimmän johdon, linjajohdon ja yksilön näkökulmista. Johtajuusosion aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin ymmärtää ihmisten välisiä suhteita ja haastetaan opiskelijat pohtimaan kriittisesti, miten tietoa ihmisten välisissä suhteissa muodostetaan. Luennoilla käsitellään sekä perinteisen yksilöllistä että suhteissa rakentuvaa johtajuutta. Osana moduulia pohditaan vuorovaikutuksen kehollisuutta. Kolmantena teemana perehdytään organisaation oppimiseen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Aiheeseen perehdytään neljän eri organisaation oppimisen suuntauksen kautta. Näitä ovat käytäntöyhteisöjen, tietojohtamisen, valtanäkökulman ja käytännössä oppimisen näkökulmat. Kurssin teemoja konkretisoidaan erilaisten luentojen aikana ja itsenäisesti tehtävien harjoitustöiden avulla. Ajankohta: II periodi Toteutustapa: Luento-opetus 24 t. Suorittaminen: Kirjallinen tentti tai harjoitustyö(t). Oppimateriaalit: 1. Viitala, Riitta, Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, Edita Helsinki (2009) Muu luennoitsijan osoittama materiaali ja luennoilla erikseen nimetyt artikkelit sekä luennoilla jaettava materiaali 7

8 JO4 ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 6 op Vastuuhenkilö: KTT, tutkijatohtori Jouko Toivonen Tavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta. Hän osaa toimia esimiehen roolissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (motivointi, palautteen antaminen, konfliktin ratkaiseminen, neuvottelu). Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan käytännön johtamistyöhön ja esimiesalaissuhteiden haasteisiin. Vuorovaikutusosaamisen ja oman johtajuuden kehittäminen ovat kurssin keskeisimmät teemat. Jaksolla harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa toimimista ja opetellaan soveltamaan oman johtajuuden kehittämisen työkaluja. Toteutustapa: Luento-opetus 12 h ja pienryhmäopetus 12 h (kaksi ryhmää) Suorittaminen: Kirjallinen tentti + harjoitustyö(t) + osallistuminen opetukseen. Harjoitustyöt sisältävät case-tehtäviä, keskusteluharjoituksia ja esseen. Jakson suorittaminen edellyttää sitä, että 80% harjoitustehtävistä on suoritettu. Oppimateriaalit: 1. Järvinen, Pekka; Ammattina esimies (2005), Nummelin, Tarja; Keskusteleva esimiestyö opitaan kokemuksesta (2007), Erikseen sovittava kirjallisuus JO5 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT 5 op Vastuuhenkilö: FM, emba Eija Kesti Tavoitteet: Kurssin kontaktiopetukseen osallistumisen ja osoitettuun kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen opiskelija tuntee Suomessa ajankohtaiset henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja niissä käytettäviä työtapoja ja välineitä. Sisältö: Opintojaksossa käsiteltäviä asioita ovat henkilöstöjohtaminen osana liiketoimintaa ja työsuhdeasioiden käsite, sisäinen ja ulkoinen rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja sen arviointi, tehtävän luokittaminen, palkka ja palkitseminen. Opintojaksossa perehdytään myös Suomessa yhteistoimintalain mukaisiin työnantajan ja työntekijän velvoitteisiin sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin työyhteisössä. Toteutustapa: Luento-opetus 28 h. Keskustelutuokiot, learning cafe, swot, tuplatiimi ja yritysesimerkit suomalaisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ajankohta: Periodi IV Suorittaminen: Kirjallinen tentti ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Oppimateriaalit: 8

9 1. Osaamisen kehittämistä käsittelevä teos, tekijä ilmoitetaan kurssin aikana. 2. Henkilöstövoimavarojen johtaminen, Kauhanen, Juhani (2006), Palkitseminen globaalissa Suomessa, Vartiainen, Matti; Kauhanen, Juhani (toim.) (2005), Uusin työmarkkinoita koskeva tieto luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. ENTREPRENEURSHIP AND THE ENTREPRENEUR 3-6 op Vastuuhenkilö: akatemiatutkija Teemu Kautonen Tavoitteet: The aim of the course is to broaden the students perceptions and ideas of entrepreneurship away from stereotypes and to bring forward new perspectives into understanding entrepreneurship. As a result, the students will understand entrepreneurship to be a complex phenomenon that can be viewed with different lenses. Sisältö: The course comprises different perspectives into entrepreneurship, such as ethnic, female, academic, rural and social entrepreneurship instead of focusing solely on entrepreneurship in general. Toteutustapa: During this course the students will actively work with the course material. The course work includes: Active participation in lectures Individual readings of articles Exercises comprising case studies Written exam (optional) Ajankohta: I periodi Suorittaminen: 1. Exercises YR2 Different perspectives on entrepreneurship, 3 ECTS cr. The exercises consist of both individual case assignments and group assignment. The book and articles are applied in the assignments. 2. Exam YR2 Different Perspectives on entrepreneurship, 3 ECTS cr, book and articles (optional). Oppimateriaalit: 1. Entrepreneurship research in Europe outcomes and perspectives. Edward Elgar Publishing, Fayolle, Alain, Paula Kyrö and Jan Uljin (eds.) (2005), Enterprise and small business. Principles, practice and policy. Prentice Hall, Sara Carter and Dylan Jones-Evans (eds.) 2006, II edition Additional readings will be provided by the lecturer at the beginning of the course. 9

10 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ 3 op Vastuuhenkilö: HTM Eija Vuorio Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen osa-alueilla erityiskysymysten avulla. Sisältö: Opintojaksoilla syvennytään henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiin. Toteutustapa: Luento-opetus, harjoitukset Suorittaminen: Oppimispäiväkirja + harjoitustyö(t) Oppimateriaalit: Ilmoitetaan kurssilla TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN, 4 op Vastuuhenkilö: VTM Milla Salin Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tarkastella työn ja perhe-elämän yhteensovittamista kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä nykyyhteiskunnissa, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteeseen on eri yhteiskunnissa vastattu esimerkiksi sosiaalipolitiikan keinoin sekä miten nämä käytetyt keinot ovat yhteydessä äitien työssäkäynnin valintoihin. Sisältö: Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti, arviointi numerolla 1-5 Oppimateriaalit: 1. Esping-Andersen, Gøsta (2009) The Incomplete Revolution. Adapting to Women s New Roles. Polity Press: Cambridge. 2. Lewis, Jane (2009) Work-Family Balance, Gender and Policy. 3. Edward Elgar: Cheltenham. Scott, Jacqueline; Crompton, Rosemary & Lyonette, Clare (eds.) (2010) Gender Inequalities in the 21 st Century. New Barriers and Continuing Constraints. Edward Elgar: Cheltenham. HUOM. KIRJASTA TULEVAT VAIN SEURAAVAT OSIOT: Part II Occupational Structures and Welfare Regimes (s ) JA Part III The Challenge of Integrating Family and Work (s ). 10

11 SOSIAALITURVAOIKEUS 5 op KURSSIN TOETUTUMINEN VARMISTETAAN ELOKUUSSA Vastuuhenkilö: Selviää myöhemmin Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää Suomen sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta ja juridista pääsisältöä keskeisten toimeentuloturvaetuuksien osalta. Sisältö: Sosiaaliturvaoikeuden käsite, historia, perusperiaatteet, perusoikeudet ja rakenne hyvinvointivaltion osana. Asumiseen ja erityisesti työhön perustuvat keskeiset toimeentuloturvaetuudet. Etuuksien kokonaisjärjestelmän rakenne, etusijat, yhteensovitus ja koordinointi EY-alueella. Toteutustapa: Luento-opetus 14 h Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennot ja luennoilla jaettava materiaali sekä säädökset: 1. Korpiluoma, Riitta - Grönlund,Harri - Herrlin, Ove, ym.: Työeläke, Finva, Porvoo Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012, --> julkaisut (pdf) SÄÄDÖSLUETTELO: KansaneläkeL /347, So 101. Sairausvakuutuslaki /1224, So 111. Perhe-eläkeL /38, So 114. ÄitiysavustusL /477, So 116. LapsilisäL /796, So 118. AsumistukiL /408, So 122. OpintotukiL /65, Op 601. L asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta /1573, So 124. SosiaalihuoltoL /710, So 201. L toimeentulotuesta /1412, So 202. L lasten päivähoidosta /36, So 203. L lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta /1128, So 205. L kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta /610, So 302. KuntoutusrahaL /611, So 307. Työntekijän eläkel /395, El 101. L urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta /276 Yrittäjän eläkel /1272, El 120. Valtion eläkel /1295, El 124. Kunnallinen eläkelaki, /549. El 140. TyöttömyysturvaL 1290/2002, Ty 126. TyöttömyyskassaL /603, Ra 219. L koulutusrahastosta 1306/2002, Ty 131. TapaturmavakuutusL /608, El 201. AmmattitautiL /1343, El 202. LiikennevakuutusL /279, :t 1-6 ja 20, El 301. L vakuutusoikeudesta /14, El 301. EläkesäätiöL /469, Ra

12 TYÖOIKEUS 7op KURSSIN TOETUTUMINEN VARMISTETAAN ELOKUUSSA Vastuuhenkilö: Selviää myöhemmin Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisälllön. Sisältö: Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit Työoikeuden normien soveltamisala Työoikeuden normijärjestelmä Individuaalisen työoikeuden pääsisältö Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat Toteutustapa: Luento-opetus 24 h Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Luennot, luennoilla ilmoitettava oheismateriaali sekä keskeiset säädökset: 1. Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 SÄÄDÖSLUETTELO: TyösopimusL /55. Ty 101. L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta /609. Si 109. YhdenvertaisuusL /21. Ty 111a. L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta /56. TyöehtosopimusL /436. Ty 201. Valtion virkaehtosopimusl /664. Ty 202. Kunnallinen virkaehtosopimusl /669. Ty 206. L kunnallisista työehtosopimuksista /670. Ty 205. L työtuomioistuimesta /646. Ty 210. L työriitojen sovittelusta /420. Ty 212. L yhteistoiminnasta yrityksissä /334. Ty 214. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa /725. Ty 215. HenkilöstörahastoL /814. Ty 216. Palkkaturvalaki 866/1998. Ty 134. TyöaikaL /605. Ty 301. VuosilomaL /162. Ty 317. Opintovapaalaki /273. Ty 109. TyöturvallisuusL /738. Ty 401. Laki nuorista työntekijöistä /998.Ty 407. L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä /44 L yksityisyyden suojasta työelämässä /759. Ty 111. L työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista /400. Ty 416. VahingonkorvausL /412: 3 luvun 1. 4 luku sekä 7 luvun 1. Si

13 Työntekijän eläkel /395. El 101. TapaturmavakuutusL /608. El 201. TyöttömyysturvaL /1290. Ty 601. L julkisesta työvoimapalvelusta /1295. Ty 605. OHEISSÄÄDÖKSET Merityösopimuslaki (756/2011) Laki lähetetyistä työntekijöistä /1146. Ty 107. Valtion virkamiesl /750. Ty 103. Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304. Ty 106a. L kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta /951. Ty 102. Laki oppisopimuskoulutuksesta /1605. Ty 107. Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä /417; 1 ja 4 luvut. Si 405. Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus Ty 202. Kunnallinen pääsopimus Ty 206. L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa /651. Ty 217. L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335. Työterveyshuoltolaki /1383. So 406. L oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin /656: 1-8. Yr 410. TyöttömyyskassaL /603. Ra 219. Laki työmarkkinatuesta 1542/1992. Ty 129. Vuorotteluvapaalaki /1305. Ty 138. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella. TyEU 201. PAIKALLINEN SOPIMINEN TYÖEHDOISTA 5 op Vastuuhenkilö: OTK, KTM Jari Murto Tavoitteet: Työehtojen paikallinen sopiminen on yksi työelämän ja työoikeuden nykyisistä kehityspiirteistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee yritystasolla tapahtuvaa työehtojen paikallista sopimista ja sopimusten juridiikkaa. Lisäksi paikallista sopimista, sen kehitystä ja nykytilaa tarkastellaan sosiologista näkökulmasta. Sisältö: Yleiskuvan antaminen paikallisen sopimisen kehityksestä, nykytilasta ja merkityksestä yrityksissä sekä osana Suomen työmarkkinamallia. Paikallinen sopiminen osana työehtojen määräytymistä. Yleiset kysymykset yritystasoisten sopimusten jakautumisesta eri sopimustyyppeihin, sopimusten pätevyydestä ja henkilöstön edustajien sopimusoikeuden syntymisestä. Työehtosopimusjärjestelmään perustuva paikallinen sopiminen. Yhteistoimintalakiin perustuva sopiminen yritystoiminnan muutosten yhteydessä. Työsopimuksella tapahtuva sopiminen. Yrityksissä tapahtuva muu sopiminen ja työehtojen muuttaminen Toteutustapa: Luento-opetus 12h Suorittaminen: Kirjallinen tentti JA oppimispäiväkirja, arvostelu 1-5 Oppimateriaalit: 13

14 1. Kairinen, Martti Uhmavaara, Heikki Murto, Jari: Paikallinen sopiminen yksityisellä sektorilla, Turku Uhmavaara, Heikki - Kairinen, Martti - Murto, Jari - Arvidsson, Peter: Paikallinen sopiminen julkisella sektorilla, Turku Engblom, Matleena: Työsuhteen ehdot - määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen, SanomaPro 2013 SÄÄDÖSLUETTELO: L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista /228. Si 402. TyösopimusL /55. Ty 101. L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta /56. TyöehtosopimusL /436. Ty 201. Valtion virkaehtosopimusl /664. Ty 202. Kunnallinen virkaehtosopimusl /669. Ty 206. L kunnallisista työehtosopimuksista /670. Ty 205. L yhteistoiminnasta yrityksissä /334. Ty 214. L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä /335. L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa /651. Ty 217. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa /725. Ty 215. HenkilöstörahastoL /814. Ty 216. TyöaikaL /605. Ty 301. VuosilomaL /162. Ty 317. SUKUPUOLI TYÖELÄMÄSSÄ 4 op Vastuuhenkilö: KT Annukka Jauhiainen Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää sukupuolen merkityksen työelämässä ja saa valmiuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseen toimintaan organisaatioiden kehittämis- ja koulutustehtävissä. Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti, arvostelu 1-5 Oppimateriaalit: Tentitään 4 kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta 1. Kolehmainen, S. (eds.) Research and Development of Gender Equality in Working Life. University of Tampere. Work Research Centre. Working Papers 73/2005 JA 2. Eriksson, P. & al. (toim.) Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä? Gender and organisations in flux? Forskingsraportter från Svenska handelshögskolan 60. Helsinki: Yliopistopaino JA 3. Kinnunen, M Luokittelu ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. JA 4. Henriksson, L. & Werde, S. (toim.) Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus. TAI Lavikka, R. (toim.) Sopeudu ja vaikuta. Työn tietoistuminen ja sukupuolen pysyvyys. Tampere: Tampereen vastapaino Oy. 14

15 OSAAMINEN TYÖORGANISAATIOSSA 4 op Vastuuhenkilö: KT Anne Laiho Toteutustapa: Kirjallinen tentti Suorittaminen: Kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Tentitään 2 kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta 1. Eteläpelto A., Collin, K. & Saarinen J (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY. TAI Harisalo, R Organisaatioteoriat. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. JA 2. Hakkarainen, K, Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E Communities of Networked expertise: porfessional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier. TAI Räsänen, K. & Trux, M.-L Työkirja. Ammattilaisen paluu. Helsinki: Kansanvalistusseura. OPPIMISEN JA TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIA 4 op Vastuuhenkilö: KT, FL Marjo Nieminen ja KT Anne Laiho Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuisten oppimisen ja koulutuksen psykologiaan sekä työelämän muutosten yksilö- ja sosiaalipsykologiseen tutkimukseen Sisältö: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä sosiaalipsykologiaan Viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä Organisaatioiden kehittäminen, tiimit Työelämätaidot, johtaminen Työ, identiteetti ja oppiminen Työelämä ja tunteet, työtyytyväisyys Toteutustapa: Luento-opetus, mahdolliset ryhmätyöt Suorittaminen: Oppimispäiväkirja Oppimateriaalit: Kurssilla ilmoitetut artikkelit ja muu mahdollinen kirjallisuus 15

16 AIKUIS- JA TYÖELÄMÄN KOULUTUS 6 op Vastuuhenkilö: professori Heikki Silvennoinen Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuisen työelämän rakenteisiin ja vaatimuksiin, työyhteisöihin, työssä jaksamiseen sekä työssä oppimiseen. Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisen aikuiskasvatuksen lähtökohdista ja kehityksestä sekä oppii tuntemaan aikuiskasvatuksen toimintakentän ja sen tarjoamaa koulutusta sekä aikuiskoulutustutkimusta. Sisältö: nopeasti muuttuvan työelämän haasteet oppiminen työelämän ja yhteisöjen uudistajana aikuiskoulutuksen muodot suomalaisen aikuiskoulutusjärjestelmän muutokset elämänhistoriallinen näkökulma aikuiskoulutukseen miten koulutus vaikuttaa aikuisten elämässä? Toteutustapa: Luento-opetus 8h JA pienryhmätyöskentelyyn pohjautuva seminaari 20h Suorittaminen: Osallistuminen pienryhmiin sekä projektityön laatiminen. Projektityö perustuu tutustumiskäynteihin/haastatteluihin erilaisissa aikuiskoulutusorganisaatioissa ja aikuiskasvatusta koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen elämänhistoriallisesta näkökulmasta. Arviointi 1-5. Oppimateriaalit: Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa. KNOWLEDGE WORK 5-10 op Vastuuhenkilö: professori Jukka Heikkilä Tavoitteet: After this course the participant can interpret information systems as an inseparable part of organisational work and its organisation. is able to see the knowledge possessed by people and stored in information systems as a holistic resource. can distinguish and integrate the three modalities of work: individual work, collective work and service. can identify and operate with work roles that integrate use of and responsibility for information system with other aspects of work. is familiar with key frameworks for analysing and designing work. Sisältö: The aim of the course is to put information technology into the context of human activity as work and as business. Information technology has different function in different basic categories of work: in individual work, collective work and services. In each of them knowledge is recognised as a crucial factor. This holistic setting is first regarded as a static work situation, since this understanding 16

17 creates prerequisites to the change of this situation in form of system development and implementation. The individual as the subject of the work is emphasised, and the principles of flexible organisation of work are defined in terms of work roles. The course consists of five parts: 1) to do, 2) to do together, 3) to serve, 4) to know and 5) to change. Toteutustapa: Lectures and seminars Suorittaminen: Course work and exam. Discuss with the teacher whether you want to complete either 5 or 10 credits. Oppimateriaalit: Books and articles (to be announced) ICT AND CHANGES IN WORK 6 op Vastuuhenkilö: Dosentti Eija Karsten Tavoitteet: Kurssilla luodaan ajantasainen katsaus tieto- ja viestintätekniikoiden rooliin organisatorisissa muutoksissa. Käsiteltäviksi tekniikoiksi valitaan uusia tekniikoita, joilla on laajakantoisia muutosvaikutuksia. Näitä muutoksia tarkastellaan työprosessien, työkäytänteiden ja työyhteisöjen kannalta. Kurssilla opitaan käsitteellisiä työkaluja muutosten ymmärtämiseen. Tutkimusmenetelmänä opitaan työkäytänteiden havainnointia. Sisältö: Työnteko ja sen organisointi. Muutoksesta. Yhteistyö. Hallinto ja hallinta. Muutos ja tietotekniikka. Muutoksen ymmärtäminen. Toteutustapa: Opetus englanniksi. Luennot ja harjoitukset. Kutakin teemaa käsitellään luentoa seuraavassa harjoituksessa (yksilö- tai ryhmätyö). Harjoitukset raportoidaan eri tavoin. Ajankohta: IV periodi Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksien tekeminen, harjoituksien raportointi. Kurssilla ei ole tenttiä. Arvostelu 1-5. Turun yliopistossa kirjoilla olevan opiskelijan tulee hakea JOO-oikeus kurssille osallistumista varten. Lomakkeen täyttäminen tapahtuu joopas.fi - palvelussa ja vie noin 10 minuuttia. Joo-oikeuksia myönnetään joustavasti ympäri vuoden. Opiskelijaja hakijapalvelut siirtävät Åbo Akademissa tehdyt opintosuoritukset neljä kertaa vuodessa Turun yliopiston rekisteriin. Oppimateriaalit: Kokoelma ajankohtaisia artikkeleja. Ilmoitetaan kurssilla. 17

18 SUOMEN TALOUSHISTORIA op Vastuuhenkilö: professori Timo Myllyntaus Tavoitteet: Tämä luentokurssi antaa kokonaiskuvan Suomen muutoksesta maatalousmaasta jälkiteolliseksi avoimeksi taloudeksi. Se luotaa pitkiä kehityslinjoja ja analysoi ratkaisevia käännekohtia. Käsittelyn kohteena ovat niin makrotalouden rakennetekijät, kuten tuotanto, kauppa ja valtiontalous kuin tavallista ihmistä lähellä olevat asiat, kuten kulutus, elintaso ja elämänmuodot. Tavoitteena on valaista sekä teollistumisen, kaupungistumisen ja globalisoitumisen kaltaisia yleisiä rakennemuutoksia että modernisoitumisprosessin kansallisia erikoispiirteitä. Kurssi syventää opiskelijan asiantuntemusta Suomen taloudellisen kehityksen taustatekijöistä. Sisältö: Kurssi muodostuu kronologisesti etenevistä luennoista, joissa keskeisessä asemassa on Suomen selviytymisstrategioiden ja dynaamisten sektoreiden analysointi aikakausittain. Luentoja täydennetään omatoimisella perehtymisellä taloushistorialliseen kirjallisuuteen, jonka pohjalta laaditaan kotona noin kuuden tai kahdeksan liuskan essee. Toteutustapa: Luento-opetus Suorittaminen: Luentokuulustelu 2 op ja essee 2-3 op Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA 3 op Vastuuhenkilö: PsT Tuomo Häikiö Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon. Sisältö: Ihmisen ja työn kuormittuminen ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ Toteutustapa: Luento-opetus. Kurssi on osa Psykonetin opetusta, mistä johtuen opetus tapahtuu videoluentojen avulla. Suorittaminen: Kirjallinen tentti. Arvostelu 1-5. Oppimateriaalit: Chmiel (ed.): Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective. 18

19 SOSIOLOGY OF INDUSTRIAL RELATIONS 2-5 op Vastuuhenkilö: VTT, tutkijatohori Paul Jonker-Hoffrén Sisältö: The course will deal with classical industrial relations theory as well as special topics such as industrial relations in the Finnish paper industry, outsourcing, large scale companies CEOs attitudes to employees; cultural industries, financial industries, IT industries, and greening in industrial relations. Toteutustapa: 10 lectures + exam Suorittaminen: Lectures, exam: short essays on lectures and literature; alternative modes negotiable. 2 credits (lectures) + 3 credits (optional: literature). Registration to the course will take place at the first lecture. Oppimateriaalit: Hyman, Richard: Understanding European trade unionism: between market, class and society OR Ahrne, Göran and Nils Brunsson: Meta-organizations(3 credits). EMPLOYMENT AND EQUALITY Vastuuhenkilö: VTT, tutkijatohtori Paul Jonker-Hoffrén Tavoitteet: The course aims at presenting an overall picture of the historical background, development, results and challenges of equality and equality politics, especially in the area of employment, in the Nordic countries in comparison with other European and developed countries. Sisältö: The course deals with the questions of the historical background, development, results and challenges of equality and equality politics, especially in the area of empolyment, in the Nordic countries in comparison with other European and developed countries. Toteutustapa: 12 hours (lectures) + 2 hours (examination) Suorittaminen: Lectures (2 credits), discussions and written examination based on lecture notes, and essay based on books (2 credits) Oppimateriaalit: Announced later 19

20 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 2/4/6 OP Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op) seuraavasti: TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, LUENNOT 2 OP Vastuuhenkilö: Outi Sarpila Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän muutosta käsittelevän sosiologisen tutkimuskentän. Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan työelämän muutokseen tietoyhteiskunnassa, tietotyön erityispiirteisiin sekä uuden teknologian vaikutuksiin. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi työelämän laatuun ja työelämän rakenteisiin liittyviä kysymyksiä sekä arvioidaan kriittisesti työelämän nykytilasta käytävää julkista keskustelua. Toteutustapa: Luento-opetus 12 t.luentokurssi järjestetään intensiiviopetuksena. Luennoitsijana toimii dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta. Suorittaminen: Kertauskuulustelu TAI essee. Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: luentokurssille osallistumalla tai kirjoittamalla esseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät kurssin Moodle-sivuilta. Arviointi numerolla 1-5. Oppimateriaalit: Luennoitsijan ilmoittama lukemisto. TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA, KIRJALLISUUS 4 OP Vastuuhenkilö: Outi Sarpila Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella työelämää ja sen keskeisiä piirteitä sosiologisesta näkökulmasta. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työelämän muutosta ja nykyistä luonnetta käsitteleviin teoksiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Yleinen kirjallinen tentti. Suorittaminen: Kirjallinen tentti. Arviointi numerolla 1-5. Oppimateriaalit 1. Pyöriä, Pasi (2012)(toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki, Gaudeamus. 2. Furåker, Bengt et al. (2007): Flexibility and stability in working life. NY, Palgrave Macmillan. (HUOM! E-kirjana kirjaston kokoelmissa) 3. Noon, Mike & Blyton, Paul (2007): The realities of work: experiencing work and employment in contemporary society. NY, Palgrave Macmillan. Luvut 1 4 ja