4 LUENTO. Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 LUENTO. Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II"

Transkriptio

1 4 LUENTO Strateginen johtaminen organisaatioanalyysi II 1

2 Organisaatioanalyysin kohteita Henkilöstöjohtaminen Organisaation rakenne Organisaatiokulttuuri Strategiavaihtoehdot 2

3 Strateginen henkilöstöjohtaminen Suunnittelun hyödyntäminen Jäsentynyt ajatus henkilöstöjärjestelmän suunnittelusta ja sen yhteys strategiaan työntekijät kilpailuetuna (Hendry & Pettigrew 1986) Johtajuus (leadership) Työelämän suhteet (industrial relations) Henkilöstön voimavarat (Human resource management) Kasvokkain face to face työehdot henkilöstön määrä, osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio 3

4 Tayloristisen työnjaon ongelmat Hierarkia ja työnjako tuhoavat sitoutumisen, lojaalisuuden, vastuullisuuden ja järjen käytön Pehmennä työnjaon haitallisia seurauksia Lisää tyytyväisyyttä arkielämässä Yritä kohottaa työntekijän omanarvontuntoa, jonka työ on vienyt (Davis et al. 1972) 4

5 Keskeisiä piirteitä Henkilöstöjohtaminen Rekrytointi, palkitseminen, koulutus, arviointi, suunnittelu Ei vahvaa teoreettista perustaa Erotteluja: Henkilöstöhallinto, henkisten voimavarojen johtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen Keskittyminen suurten organisaatioiden tutkimiseen 5

6 Henkilöstöjohtaminen Työelämän suhteet Työtehtävien jako henkilöstövoimavarojen kehittäminen Työturvallisuus & työterveys Henkilöstöjohtamisen alueita Palkka & etuudet 6

7 Henkilöstöjohtamisen evoluutio 1900-luvun alku: Henkilöstöhallinnon ensimmäiset yksiköt vastauksena työntekijöiden rekrytointi-ongelmiin, vaihtuvuuteen, tehottomuuteen, lakkoiluun ja ammattiyhdistysten merkityksen kasvuun : Ihmissuhteiden koulukunta psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat työtyytyväisyyteen,yhteistyöhön ja tuloksellisuuteen luvut: Työnsuunnittelu pikemmin kuin viestinnän tai yhteistyön tutkimus. Työnsuunnittelulla motivaatiota ja pienryhmissä tehokkuutta ja itsensä toteuttamista. Työelämän laatu quality of work life. Henkilöstövoimavarat puhetavaksi s-nykyaika: Henkilöstöasiat johtamistekniikoiden osana, henkilöstö strategian osana, henkilöstöjohtaminen tehokkuuden välineenä high involvement, high commitment, high performance work system, innovative work practices. 7

8 Henkilöstöjohtamisen normatiiviset mallit (Storey 1987) Kova' välineellinen suhtautuminen Pehmeä - kehittävä suuntautuminen' Rationaalinen ei tunteellinen Yhtenäinen henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtaminen sopii, tukee ja ohjaa strategisia tavoitteita Tuotannontekijät. Oikea määrä oikeita taitoja käytössä alhaisimmilla kustannuksilla Etsi ja käytä (taitoja) Esim. UPS Rationaalinen ja tunnetuki Henkilöstöjohtaminen turvaa toiminnalliset tavoitteet Aktiiviset työntekijät arvokkaita. Vapauta luovat voimat. Sitoutuminen, sopeutuminen, laadukkaat taidot lisäävät organisaation kilpailukykyä Työntekijät kehityskykykyisiä, luottamuksen arvoisia, osallistuminen tärkeää Luo sitoutumista, ole työntekijöiden johtaja, kommunikoi ja motivoi Esim. Fedex 8

9 henkilöstöjohtamisen malleja Fombrun, Tichy & Devanna 1984 Poliittinen kulttuurinen ja taloudellinen ympäristö Strategia ja Missio Henkilöstövoimavarojen johtamisjärjestelmä Palkka, etuudet Organisaatiorakenne Rekrytointi Työn tuloksellisuus Työn tuloksellisuuden arviointi Koulutus, urasuunnittelu 9

10 Fombrun ym. malli Arviointia: Perusmalli joka tunnistaa tärkeitä henkilöstöjohtamisen alueita - Antaa vain vähän tietoa siitä, miten alueisiin liittyvät tehtävät pitäisi toteuttaa - kuvaileva pikemmin kuin selittävä malli 10

11 Henkilöstöjohtamisen Harvardin malli (1984) Sidosryhmien edut Osakkeenomistajat Johto Työntekijäryhmät Julkinen sektori Paikallisyhteisö Ammattijärjestöt Tilannetekijät Työvoiman piirteet Strategia Johtamisnäkemys Työmarkkinat Ammattijärjestöt Teknologia Lait ja yhteiskunnan arvot Henkilöstöpolitiikka Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet Henkilöstövoimavarojen Kulku palkitsemisjärjestelmä Työnkuvien kokonaisuus Henkilöstöjohtamisen tulokset Sitoutuminen Pätevyydet Yhteensopivuus kustannukset vaikuttavuus Pitkän tähtäimen vaikutukseti Yksilöllinen hyvinvointi Organisaation Toimintakyky Yhteisön hyvinvointi Lähde: M. Beer, B. Spector, P.R. Lawrence, D.Q. Mills & R.E. Walton, Managing human assets, Free Press, New York, 1984, 11 p. 16.

12 Harvardin malli Arviointia: liittyy jotenkin organisaation strategiaan ei pelkkä lisäke Mallin perusteella tavoitellaan sitoutumista pelkän myöntymisen lisäksi Korostaa johdon ja työntekijöiden yhteisiä etuja Olettaa kausaalisia suhteita toiminta-alueiden välillä 12

13 Urakehityksen malleja Esiteollinen käsityöläisura: Epävarma, yksilöllisyys, työn ja vapaa-ajan yhteisyys, samaistuminen työhön Teollinen hierarkkinen ura: Usko etenemiseen organisaatiossa kovalla työllä. Eteneminen tehtäväalueen sisällä. Samaistuminen organisaatioon. Horisontaalinen ura: Generalistipätevyydet, työnkierto organisaation tehtäväalueilla. samaistuminen organisaatioon. Jälkiteollinen ura: Ulkoistamisen ja alasajon luomat organisaatiopakolaiset, toimitussuhteita entisiin työnantajiin. Samaistuminen ammattiryhmään. 13

14 Henkilöstöhallinnon elinkaarimalli (Kochan & Baracci 1985) Ulottuvuus Kehitys Kasvu Kypsyys Taantuma Rekrytointi Houkuttele parhaat Taitojen kirjo, johdon Luonnollinen Irtisanomiset ja ja tehtävät kyvyt eteneminen, työvoiman kysynnän muutokset poistuma, sisäinen liikkuvuus uudelleensijoitus Palkkaedut Maksa enemmän kuin Markkinoiden vaateet, Tarkka Tarkka muut tasa-arvo, palkkapolitiikka kustannusvalvonta palkkapolitiikka Koulutus Tulevaisuuden Perusta johtoryhmä Säilytä ikääntyvän Uudelleenkoulutus, vaatimukset, työvoiman uranvaihtopalvelut urasuunnittelu joustavuus ja taidot Työelämän Määritä perusteet Säilytä työrauha, Tarkkaile Lisää tuottavuutta. suhteet motivaatio ja toimintatarmo kustannuksia, säilytä työrauha, Joustavuus työehdoissa, Työsuhdeturvan tuottavuuden heikennykset/muutokset kasvatus 14

15 Mekanistinen ja orgaaninen organisaatiorakenne (Burns & Stalker 196?) Mekanistinen Orgaaninen Rakenteen muotoja Monimutkaisuus Formalisaatio Sentralisaatio Yksinkertainen Funktionaalinen Matriisi Virtuaalinen Keiretsu Johtojänne Lyhyt Pitkä Standardisaatio

16 Funktionaalinen organisaatiorakenne Pääjohtaja Tuotanto Myynti ja markkinointi Rahoitus ja kirjanpito Henkilöstö Etuja Ylin johto selvillä koko toiminnasta Yksinkertainen valvontajärjestelmä Velvollisuuksien selvä määrittely Asiantuntijat organisaation keski- ja ylätasoilla Haittoja Rutiiniasiat kuormittavat ylintä johtoa Ylin johto lyö laimin strategian Eriytymistä vaikea hallita Toimintojen koordinointi hankalaa Sopeutuminen vaikeaa 16

17 Monialainen divisioonarakenne Pääkonttori Esikunta (esim. rahoitus) Divisioona A Divisioona B Divisioona C Divisioona D Divisioona E Toiminnot Toiminnot Toiminnot Toiminnot Toiminnot Etuja Keskittää huomion liiketoiminta-alueisiin (Tuotteet/markkinat) Helpottaa uusien yksiköiden hankintaa ja entisten myyntiä Auttaa ylintä johtoa keskittymään strategiaan Haittoja Vastuusuhteet voivat hämärtyä (Keskittäminen ja hajauttaminen menevät sekaisin) Divisioonien välinen konflikti ja kilpailu Kallis Divisioonat kasvavat liikaa Yhteensovittaminen hankalaa, jos paljon divisioonia 17

18 HOLDING YHTIÖ RAKENNE Emoyhtiö Pääkonttori TYTÄRYHTIÖ A (Täysin omistettu) TYTÄRYHTIÖ B (9/10 omistus) TYTÄRYHTIÖ C (40% omistus) TYTÄRYHTIÖ D (25% omistus) TYTÄRYHTIÖ E (10% omistus) Etuja Pienet keskushallinnon kulut Voittojen ja tappioiden tasapainotus Halvan rahoituksen saanti Riskien hajauttaminen Tytäryhtiöiden myynti helppoa Haittoja Riski joutua myydyksi Tukipalvelujen puute Synergian puute Keskushallinnon valvonnan vaikeus 18

19 MATRIISIORGANISAATIO Laitoksen esimies Asiajohtajuus Kansainvälinen politiikka Yleinen valtiooppi Hallinto-oppi Aineopinnot Opiskelijaryhmät Syventävät opinnot Yliopisto Jatko-opinnot Etuja Päätöksenteon laatu parantuu kun edut joutuvat ristiriitaan Suora yhteys korvaa byrokratian Johtamisen motivaatio paranee Johtajat kehittyvät, kun osallistuvat päätöksentekoon Haittoja Päätöksenteko hidastuu Epäselvä vastuunjako Konfliktialttius Päämäärien hajaantuminen 19

20 ORGANISAATION VIISI PERUSOSAA (Mintzberg 1979) Strateginen ydin Tukirakenne Asiantuntijarakenne Keskijohto Toiminnallinen ydin 20

21 Mintzbergin organisaatiotyypit I TILANNETEKIJÄT MUOTOILUN PIIRTEET TYYPPI YMPÄRISTÖN PIIRTEET SISÄINEN RAKENNE ORGANISAATION TÄRKEIN OSA KESKEINEN YHTEENSOVITUS- MEKANISMI Yksinkertainen rakenne Yksinkertainen/ dynaaminen Vihamielinen Pieni Strateginen ydin Nuori Yksinkertaiset tehtävät TJ valvoo Suora valvonta Yksinkertainen/ staattinen Vanha Suuri Säädellyt tehtävät Asiantuntijavalta Konebyrokratia Asiantuntijarakenne Työn standardointi Professionaalinen byrokratia Monimutkainen/ staattinen Yksinkertaiset järjestelmät Toiminnallinen ydin Taitojen standardointi Professioiden valvonta 21

22 Mintzbergin organisaatiotyypit II TILANNETEKIJÄT MUOTOILUN PIIRTEET TYYPPI YMPÄRISTÖN PIIRTEET SISÄINEN RAKENNE ORGANISAATION TÄRKEIN OSA KESKEINEN YHTEENSOVITUS- MEKANISMI Divisioonarakenne Yksinkertainen/ staattinen Eriytyminen Vanha Erittäin suuri Jaettavat tehtävät Keskijohdon valvonta Keskijohto Suoritteiden standardointi Adhokratia Monimutkainen/ dynaaminen usein nuori monimutkaiset tehtävät Asiantuntijavalta Toiminnallinen ydin Tukirakenne Keskinäinen sopeuttaminen Lähetyssaarnaaja (Missionary) Yksinkertainen/ staattinen Keski-ikä Yksinkertainen rakenne Ideologinen valvonta Ideologia kulttuuri Sosiaalisten normien standardointi 22

23 Vanhemmuuden yhteensopivuusmatriisi YHTEENSOPIMATTOMUUS kriittisten menestystekijöiden ja vanhemmuuden piirteiden välillä matala korkea matala Painolasti Vieras alue Ydinalueen reuna Ydinalue Arvoansa Vanhemmuuden mahdollisuuksien ja vanhemman ominaisuuksien välinen YHTEENSOPIVUUS korkea Lähde: Alexander, Campbell & Goold

24 PÄÄKONTTORIN JA ALAYKSIKÖIDEN SUHDE NÄKÖKULMA OMINAISPIIRTEET ETUJA HAITTOJA ESIMERKKI Strateginen suunnittelu Masterplanner Ylhäältä-alas Erittäin yksityiskohtainen valvonta Yhteensovittaminen Keskushallinto ei ajan tasalla Divisioonien keskinäinen peli Julkinen sektori ennen 90-lukua taloudellinen valvonta pankkiiri Taloudelliset tavoitteet Sijoitusten valvonta Alhaalta-ylös Responsiivisuus Suunta katoaa Keskushallinnosta ei ole hyötyä Strateginen valvonta Strateginen muotoilija Strategiset ja Taloudelliset tavoitteet Alhaalta-ylös Valvonta yleistä Keskushallinnon/ divisioonien työnjako Yhteensovittaminen helpottuu Motivaatio lisääntyy Liikaa kaupankäyntiä Tarvitaan kulttuurin muutos Uudet byrokratiat Julkinen sektori 90 luvulta eteenpäin 24

25 Tehokkaan johtoryhmän persoonallisuudet (Belbin 1981) Johtaja Tehtävien jakaja Keskijohtaja ajatusten levittäjä Voimavarojen tutkija myyntimies Rivityöntekijä ojankaivaja Ryhmätyöntekijä empaatti Loppuunsaattaja hoppuheppu Muotoilija räyhähenki Ulottuuvuuksia tasaisuus hallitsevuus extro/introvertti ideointikyky 25

26 Yleiset Kilpailustrategiat (Porter 1985) kustannusetu kyky tuottaa kilpailijoita tehokkaammin Erikoistuminen kyky tuottaa asiakkaalle erityistä arvoa (buyer value) Kilpailutilanteen laajuus massamarkkinat vs. kohderyhmät 26

27 Strategian neljä perustyyppiä (Porter 1995) Alhaiset kustannukset Erikoistuminen Laaja kohderyhmä Kustannusjohtajuus Erikoistuminen Kapea kohderyhmä Keskitetty kustannusetu Keskitetty erikoistuminen 27

28 Strategian kolme perustyyppiä (Porter 1995) 1) kustannusjohtajuus kustannusten minimointi massahankinnat vähän tuotekehitystä Esim. Pirkka, vaara: matkiminen, teknologia muuttuu 2) Erikoistuminen erityinen tuote tai palvelu nostaa hintaa merkkiuskollisuus Esim. WP vaara: matkiminen, erityisyys häviää 3) keskitetty erikoistuminen eriytynyt kohderyhmä kohderyhmällä erityistarpeita, omintákeinen tuotantotapa Esim. pankkiiriliikkeiden verkkopankit keskittyminen vaarat: kohderyhmän erityisyys häviää/menettää merkityksensä uudet keskittyjät eriyttävät kysyntää 28

29 Organisaatiokulttuurin kysymyksiä Tarinat ja myytit mitä heijastavat miten liittyvät vahvuuksiin ja heikkouksiin miten sankarit suhteutuvat omiin uskomuksiin Rituaalit ja symbolit mikä on normaalia käytöstä millaista kieltä käytetään miten sidosryhmiin suhtaudutaan Johtajuus ja johtamistapa mitä asioita korostetaan julkisuudessa mitä piirteitä uusissa työntekijöissä korostetaan Organisaatiorakenteet kannustaako yhteistoimintaan/kilpailuun mitä strategian osa-alueita tarkkaillaan eniten 29

30 Organisaation oppimiskäyrä (BCG) Yksikkökustannukset Oppimisfunktio tekemällä oppii kun taitojen määrä tuplaantuu, tehokkuus lisääntyy 10-15% erikoistuminen tuotannon laajentuessa työnjako helpottuu Tee puolet kaksi kertaa useammin Tuotannon määrä 30

31 5 LUENTO Strateginen johtaminen Strategian toimeenpano 31

32 Strategian toimeenpanon sisältö Kuka toteuttaa Mitä pitää tehdä Miten tehdään se, mitä pitää tehdä 32

33 Toimeenpano Miten pääkonttorin suuret odotukset kääntyvät kirveleviksi tappioksi työpaikoilla?..tai miksi on ihmeellistä, että strategia voi ylipäätään toteutua? 33

34 Ympäristö ja päätöstilanne Päätöstilanteessa pohdittava Mitkä tärkeimpiä sidosryhmiä Mitä sidosryhmät hyötyvät strategiasta Mitä sidosryhmät tekevät, jos ovat tyytyväisiä Mitä sidosryhmät tekevät, jos tyytymättömiä Vaihtoehtojen esiinsaaminen pirun liittolaiset dialektiset ryhmät keskijohdon ottaminen mukaan suunnitteluun 34

35 Viisi syytä toimeenpanon tutkimuksen vähäisyydelle (Alexander 1990, Ks. Siivonen 2002) (1) useimmat uskovat, että toimeenpano onnistuu keneltä tahansa, kunhan strategia on muotoiltu; (2) monet tutkijat uskovat, että organisaatio pystyy toteuttamaan strategian, ja keskittyvät muotoiluun (3) tutkijayhteisö ei ole varma, mistä strategian implementointi alkaa ja mihin se päättyy; (4) strategian toimeenpanosta on olemassa vain vähän käsitteellisiä malleja ja (5) aineistoa strategian toimeenpanosta on vaikeampi kerätä kuin strategian sisällöstä. Kohdat 1 3 perustuvat lähestymistapoihin, joissa toimeenpanon merkitys strategiaprosessissa jää huomaamatta. Kohdat 4 ja 5 käytännön ongelmia toimeenpanon tutkimuksessa. Alexander (1990, Ks. Siivonen 2002) 35

36 Strategian muodostaminen ja toimeenpano (Van Cauwenbergh & Cool 1982) vaihe Strategian Strategian Organisaation strategia taso muotoilu aktivointi Ylin johto hahmotus ehdotusten hyväksyminen asioihin puuttuminen Keskijohto muotoutuminen sovittaminen toimeenpano Työnjohto tarkat ehdotukset työstäminen tiedusteluihin vastaaminen 36

37 Keskijohdon osallistuminen strategiatyöhön (Floyd & Woolridge 1992, Floyd & Lane 2000, ks. Mikkola 2003) Parantunut päätöksenteko -> hyvät strategiat vahva konsensus -> sujuva toimeenpano rooleja ylöspäin: vaihtoehtojen puolustaja, yhdistäminen rooleja alaspäin: sopeuttaminen, toimeenpano 37

38 Toimeenpanotutkimus (politiikan ja hallinnon tutkimuksessa) Implementaatio tai toimeenpano: jonkin asiantilan toteuttamista tai saavuttamista (engl.) Toimeenpano seuraa päätöksentekoa. Klassisessa mielessä mekaanista soveltamista (Wilson). Täydellisen toimeenpanon ehdot: Ei fyysisiä eikä poliittisia esteitä, riittävästi aikaa ja rahaa, voimavarat saatavilla, oikeat kausaalioletukset, vain yksi toteuttaja, tavoitteet ymmärretty/hyväksytty, toimeenpanotehtävä oikein ajoitettu, täydellinen kommunikaatio/ tottelevaisuus (Hogwood & Gunn 1984) Kun nämä täydellisen toimeenpanon ehdot eivät täyty, syntyy "toimeenpanokuilu". Toimeenpano ei enää vastaakaan alun perin tehtyä päätöstä. 38

39 Neljä ideaalityyppistä toimeenpanon mallia (Uusikylä 1996) Keskitetty Toimeenpano Hajautettu Yksittäisen toimeenpanijan harkintavalta Suuri kenttä A: johtajakeskeinen Pieni kenttä C: byrokraattinen kenttä B: professionaalinen kenttä D: verkostomalli 39

40 Toimeenpanon top-down malli (Esim. Sabatier 1986) TD kysymyksiä 1) Ovatko toimeenpanevien toimet yhteensopivia tavoitteiden kanssa? 2) Saavutettiinko tavoitteet määrättynä ajankohtana? 3) Mitkä tekijät vaikuttivat tulokseen (output) tai vaikutuksiin (outcome)? 4) Miten toimintaohjelma muuttui ajassa. Opittiinko toimeenpanossa jotain? TD ongelmia 1) Prosessiongelmat: -Päätökset voivat olla ristiriitaisia Antaako johto ylipäätään selviä toimintaohjeita? 2) Normatiiviset ongelmat -pitääkö tavoitteiden ylipäätään tulla ylhäältä? -päätöksenteko symbolista. Sisältää tavoitteita, jota ei voida toteuttaa 40

41 Toimeenpanon Bottom-up malli (esim. Hjern & Porter 1981) Olennaisia piirteitä: -Ei etukäteen määritellä toimijatahoja, ohjelmakeskeisyys - >implementaatiorakenne -huomio toimijoiden mielipiteisiin, tiedollisiin näkemyksiin "kognitio" -Arvioidaan vuorovaikutusta toimijoiden välillä -pohditaan toimijoiden vallankäytön mahdollisuuksia -Toimeenpanevan koneiston kyky oppia virheistä Implementaatiorakenne eroaa organisaatiosta: -vähemmän kontrollia -muuttuvat enemmän osallistuminen ohjelman toimeenpanoon sattumanvaraista -Implementaatiorakenne on hallinnollinen kokonaisuus, se on rakentunut jonkin ohjelman tai päätösryppään ympärille -toimijat ovat sitoutuneita pikemmin ohjelmaan, kuin organisaatioon 41

42 Organisaatio seuraa strategiaa Uuden strategian luominen Hallinnolliset ongelmat Taloudellinen menestys heikentyy Keksitään uusi rakenne Tulos palaa entiselle tasolle 42

43 Ylimmän johtajan rooli eri tilanteissa Vertikaalinen tai horisontaalinen integraatio Eriytyminen uusille toimialoille Vakaa kehitys heikosti menestyvät organisaatiot kiinnostavilla toimialoilla Konkurssikypsä organisaatio Dynaaminen toimialaasiantuntija Analyyttinen portfoliojohtaja Varovainen pankinjohtaja Muutosasiantuntija Lahtari 43

44 Organisaation muutostyyppejä (Nutt- Backoff 1992) vaihtoehtoja 1) Henkilöstön tarpeet (tasa-arvo) Huomion pääpaino Sisäinen 2) Perinteiden säilyttäminen Tarkastelutapa Avoin 3) Innovaatio ja muutos (siirtymä) 4) Toiminnan rationalisointi (tehokkuus) Säädelty Ulkoinen 1) Tarpeet Toimivien ja tehottomien kannustimien tunnistaminen koulutus ja palkitseminen uudistukset neuvotteluin 2) Säilytys kulttuurin vaaliminen 3) Siirtymä ympäristön lukeminen tarpeet, joita täyttää tilaisuudet, joilla vivuttaa vaikutusvalta, budjetti 4) Rationalisointi miten tehdään nyt, miten voidaan tehdä paremmin 44

45 Strategian toimeenpanon helppous ja vaikeus Suomessa (Aaltonen ym. 2002) Helppouksia Organisaatiorakenteet ei este Henkilöstö hyväksyy Toimintatavat eivät ole piintyneet Vaikeuksia johdolla ei aikaa paneutua sidosryhmien vaatimukset palkitsemisjärjestelmä ei yhteydessä strategiaan strategian viestintä alaspäin Keskijohdon tärkeä asema tiedon suodattajana 45

46 Strategian ja kulttuurin yhteensopivuus Kulttuuri normit, uskomukset arvot, ideologiat ajattelutapa ja sen käytännön ilmentymät paksut vai ohuet Yhtenäinen vai eriytynyt Esim. IBM, Euro- Disney, Disnoidi, Serbit ja Kroaatit Jos kulttuuri ei sovi strategiaan, yritä muuttaa kulttuuria Jos et pysty muuttamaan helposti, valmistaudu viivytyksiin Harkitse kannattaako strategiaa panna toimeen Esim. EXXON ja tulevaisuuden toimisto 46

47 Tavoitejohtaminen (MBO) Nollapohjabudjetointi (ZBB) MBO Liittää organisaation tavoitteet työntekijän käyttäytymiseen tavoitteiden määrittely ja kommunikointi Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen Toimenpiteiden määrittely tavoitteiden saavuttamiseksi Säännöllinen tulosten seuranta (väh. ¼ vuosi) Esim. Suomen valtionhallinto 1990-luku ZBB Tausta yksityisistä yrityksistä (Kodak) Johtajan perusteltava budjetti verrattuna muihin käyttötarkoituksiin Edellisen vuoden budjetti ei ole hyväksyttävä peruste value for money taloudellisuuspainotus esim. UK paikallishallinto 1970-luku 47

48 Laatujohtaminen (TQM) Malli Japanista (Deming) Paremmat ja tasalaatuiset tuotteet Nopeampi reagointi asiakkaiden tarpeisiin Joustavuuden lisääminen tuotannossa Alemmat kustannukset laadun parantuessa Sopii kustannusstrategiaan eriytymisstrategiaan Edellyttää kulttuurisia muutoksia Ennakoiva tekniikka Painotuksia Asiakastyytyväisyys Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat Kaikkien kriittisten muuttujien mittaaminen Laadun jatkuva parantaminen Ryhmätyön mallit Esim. Suomen kunnallishallinto 48

49 Tulosjohtaminen Tavoitejohtamisessa keskeisessä osassa tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen Tulosjohtamisessa huomio kiinnittyy tuloksen tekemiseen Tulosjohtamisen keskeisiä tekijöitä Tuloksellisuusajattelun strategian ja ulottuvuuksien määrittely, Tietojärjestelmien luominen, Yksiköiden vastuullisuus Resurssien käytön tehokkuus Suunnitteluorientoitunut ja henkilöstöorientoitunut suuntaus Strategisen ja operatiivisen erottaminen Työryhmätyöskentely (A. Koski) Tulosyksiköiden muodostaminen ja tulosvastuun määrittely, Objektiivisen arviointijärjestelmän luominen, Henkilöstön osallistuminen, Organisaation yksikköjako itsenäisiin yksiköihin Päätösvallan hajauttaminen, Ulkoinen arviointi. (Lumijärvi 1990, 39.) 49

50 Tulosjohtamisen ongelmia poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välinen työnjako strategisessa suunnittelussa Poliitikkojen niukka strateginen rooli viranhaltijoiden toimeenpanon kulttuuri strategisen suunnittelun ja vuosibudjettien kamppailu työyksiköiden tulosjohtamisen ja strategisen johtamisen vaikeudet Johtajuus (leadership) vaikeaa Työryhmien toiminnan vaikeudet (yksilöllinen kulttuuri/legalistinen perintö tulosyksikköajattelu ja sisäinen kilpailu arvioinnin ongelma 50

51 Just in time (JIT), Kuiluanalyysi (Gapanalysis) JIT Voimavarojen hallinnan väline Materiaalit käsillä aina oikeaan aikaan varastojen minimointi Ei alijäämää Jos et tarvitse sitä nyt älä osta sitä nyt Gap-analyysi julkisen sektorin pitkän tähtäimen sitoumukset kuilu nykyhetken tuotannon ja tulevaisuuden ennusteiden välillä Esim. väestön ikääntyminen Valtion BKT osúuksien kasvu vuoteen 2025 mennessä 51

52 Reengineering (uudelleenorganisointi) (Hammer) radikaali uudelleenjärjestely tähtäimenä kustannussäästöt, palveluiden parannus, nopeus työn tekemisen uudelleenarviointi hierarkioiden korvaaminen erikoisalat ylittävillä ryhmillä uudet informaatio ja mittausjärjestelmät Vanha: kustannukset kasvu kontrolli Uusi: laatu innovaatio - palvelu Jos tämä olisi uusia organisaatio, niin mitä me tekisimme työnjako suoritteiden ympärille, ei tehtävien tekeekö prosessin hyödyntäjä itse mitään? infon tuottajalle vastuuta muokkaamisesta alueellisesti jakautuneet voimavarat kokonaisuutena Liitä rinnakkaisprosessit yhteen jo tuotannossa siirrä päätöksenteko työn lähelle kerää tieto vain kerran 52

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Tehokas strategia ja toimeenpano

Tehokas strategia ja toimeenpano Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano Tehokas

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt

Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt JOHTAJANA MUUTOKSISSA seminaari Kuntatalo, Helsinki 28.10.2014 Johtajana oleminen -työn sisältö, uudistuvat organisaatiot ja muuttuvat toimintaympäristöt Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion

Lisätiedot

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa STM, TTL Johtamisen kehittämisverkosto, 28.5.2013 Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT www.uef.fi/stj/johtavat-hanke Professori Vuokko

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010

Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010 Strateginen ketteryys johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010 Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010

Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010 Sisäisen toimivuuden perusulottuvuudet Palvelutyytyväisyys Sisäinen toimivuus Työelämän laatu

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Johdatusta strategiaan

Johdatusta strategiaan Strategia, taktiikka 1924 kenraali Karl von Clausewitz: strategia on sotavoimien laaja toiminnan kuvaus taistelujen yhdistämisestä palvelemaan sodan tarkoitusta, taktiikka on taas yksittäisten taisteluiden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Henry Uudista ja uudistu messut 28.9.2011 Saara Tarumo, toimitusjohtaja 1 Taustaksi ALEXANDER PAY MANAGEMENT Palkitsemisen

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tuloksia julkisen sektorin uudistamista koskevasta kyselytutkimuksesta (COCOPS) Tutkimus ja tiedolla johtaminen valtionhallinnon kehittämisessä tutkijat ja

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä

Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Työeläkejärjestelmän kenttä: yksityisen ja julkisen hallinnon välissä Jan-Erik Johanson & Ville-Pekka Sorsa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa 14.1.2010 Lähtökohta: Yksityisen ja julkisen kumppanuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Marja Sivula, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea- amma/korkeakoulu Teemu Ylikoski, yliope@aja, Laurea- amma/korkeakoulu, Lohja Länsi- Uudenmaan HyvinvoinJfoorumi

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa : Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa Jani Johanson, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Päivi Husman, teemajohtaja, Työhön osallistuminen ja

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja

Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja HeVa - Henkilöstöteema Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja Kirsi-Marja i Lievonen, varapuheenjohtaja ht j Toimintaympäristö - samankaltainen käsitys toimintaympäristöstä ja sen asettamista

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Mitä henkilöstöasioita kuntaliitostutkimukset (A) ja kuntajakoselvitykset (B) nostavat esille kuntaliitoksissa

Mitä henkilöstöasioita kuntaliitostutkimukset (A) ja kuntajakoselvitykset (B) nostavat esille kuntaliitoksissa Asia 3. Mitä henkilöstöasioita kuntaliitostutkimukset (A) ja kuntajakoselvitykset (B) nostavat esille kuntaliitoksissa A. Kolme tärkeää tutkimusraporttia: A1. Stenvall, Jari & Majoinen, Kaija & Syväjärvi,

Lisätiedot

HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos

HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos HENRY Fellows Johtamisen ja johtamiskulttuurin muutos Kari Kasanen 12.2.2008 Suomalainen johtaminen maailman huipulle 2008 Talent Partners Group Huippuosaamisella menestyviä asiakkaitatalent Partners ja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Raimo Vuorinen Erikoistutkija, KT Koulutuksen tutkimuslaitos Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? Satu Huber 30.8.2010 30.8.2010 1 Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 1. Poimintoja

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot