Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010"

Transkriptio

1 Q3 osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2010

2 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet... 4 Vahinkovakuutus... 4 Henkivakuutus... 6 Omistusyhteisö... 7 Osakkuusyhtiö Nordea Bank... 8 Tapahtumat tammi-syyskuussa Henkilöstö... 9 Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät... 9 Osakkeet ja osakepääoma... 9 Sisäiset osingot Luottoluokitukset Konsernin vakavaraisuus Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Näkymät loppuvuodelle Taulukot Konsernin taloudellinen kehitys Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelma segmenteittäin Tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot Vakuutusmaksut Sijoitustoiminnan nettotuotot Korvauskulut Henkilöstökulut Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS)

3 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Yhteenveto SAMPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010 Vahva vuosineljännes jälleen kerran Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 tammi-syyskuulta kohosi voimakkaasti ja oli 959 miljoonaa euroa (625). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli miljoonaa euroa (3 524). - Osakekohtainen tulos kohosi 1,43 euroon (0,88) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 2,39 euroa (6,05). Konsernin oman pääoman tuotto oli 22,3 prosenttia (75,8). - Osakekohtainen substanssi ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 16,54 euroon (14,63) huhtikuussa 2010 maksetusta 1 euron osakekohtaisesta osingosta huolimatta. Tämä oli hyvien raportoitujen tulosten, Nordean osakekurssin nousun ja suotuisen valuuttakurssikehityksen ansiota. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 630 miljoonaan euroon (296). - Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 519 miljoonaan euroon (476) ja tulos markkina-arvoin ylsi 729 miljoonaan euroon (932). Oman pääoman tuotto oli 39,0 prosenttia (54,0). - Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85) ja tulos markkina-arvoin oli 228 miljoonaa euroa (404). Oman pääoman tuotto oli 35,2 prosenttia (116,5). - Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisösegmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta Nordean osuus oli 371 miljoonaa euroa. - Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli Nordea-omistus pois lukien 17,8 miljardia (16,1). Sijoitusomaisuudesta 79 prosenttia (82) oli korkoinstrumenteissa, 17 prosenttia (15) osakkeissa ja 3 prosenttia (3) muissa omaisuuslajeissa. Avainluvut Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Henkivakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Omistusyhteisö (pl. Nordea vuonna 2010) Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 1,43 0,88 0,55 0,51 0,27 0,24 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa (sis. käyvän arvon rahaston muutos), 2,39 6,05-3,66 1,01 2,72-1,71 Substanssi/osake, euroa*) 16,54 14,63 1, Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 167,0 158,3 8, Oman pääoman tuotto, % 22,3 75,8-53, *) Vertailuajankohta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. 2

4 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti Sampo-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 338 miljoonaa euroa (192). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,27). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,01 euroa (2,72). Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2010 heinä-syyskuussa 2,04 euroa. Vahinkovakuutustoiminnassa kolmas vuosineljännes oli hyvä, yhdistetty kulusuhde parani 90,6 prosenttiin (90,9). Tulos ennen veroja kohosi 186 miljoonaan euroon (167). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (32). Maksutulo kasvoi 23 prosenttia 223 miljoonaan euroon (181). Omistusyhteisö-segmentin heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 121 miljoonaa euroa (-12), josta 140 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. 3

5 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 93,0 92,0 1,0 90,6 90,9-0,3 Riskisuhde, % 69,5 68,1 1,4 67,2 66,9 0,3 Toimintakulusuhde, % 23,5 23,8-0,3 23,5 24,0-0,5 Liikekulusuhde, % 17,0 17,3-0,3 17,0 17,3-0,3 Oman pääoman tuotto, % 39,0 54,0-15, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutuksen tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 519 miljoonaan euroon (476). Vakuutustekninen tulos aleni 340 miljoonaan euroon (374) alhaisesta korkotasosta johtuneiden pienempien allokoitujen sijoitustoiminnan tuottojen ja alhaisemman merkintätuloksen vuoksi. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 177 miljoonaa euroa (186), Yritysasiakkaiden 101 miljoonaa euroa (106), Suurasiakkaiden 45 miljoonaa euroa (55) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 13 miljoonaa euroa (20). Oman pääoman tuotto (RoE) ylitti selkeästi 17,5 prosentin tavoitteen ja oli 39,0 prosenttia (54,0). Oman pääoman tuottoa kasvatti valuuttakurssien suotuisa kehitys. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,7 prosenttia (13,8). Käyvän arvon rahasto kasvoi mennessä 283 miljoonaan euroon (105). Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0), johon vaikutti osaltaan se, että heinä-syyskuussa yhdistetty kulusuhde oli 90,6 prosenttia (90,9). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 92 miljoonalla eurolla (79). Riskisuhde oli 69,5 prosenttia (68,1). Riskisuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen vuoksi. Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde kohosi 93,2 prosenttiin (92,3). Nimelliskustannukset pysyivät ennallaan ja toimintakulusuhde aleni 0,7 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä ensimmäiselle vuosineljännekselle osuneiden vaikeiden talviolojen vuoksi. Riskisuhteeseen ei tullut kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä muutoksia Suomen poikkeuksellisista myrskyistä ja Tanskan rankkasateista huolimatta. Yritysasiakkaiden yhdistetty kulusuhde säilyi lähes ennallaan ja oli 93,3 prosenttia (93,1). Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 92,4 prosenttiin (90,9) suurvahinkoihin liittyvien korvauskulujen noustua. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä 73,9 prosenttiin. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 92,1 prosenttia (89,4). 4

6 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 9 prosenttia miljoonaan euroon (3 083). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,6 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 3,9 prosenttia. Kasvu oli suurinta Tanskassa, mutta maksutulokehitys oli suotuisaa kaikissa maissa. Yritysasiakkaiden maksutulo kasvoi 0,2 prosenttia Norjan ja Tanskan maksutulon kasvun ansiosta. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi edelleen taantumasta, maksutulo laski 4,4 prosenttia. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan maksutulo laski 18,4 prosenttia. Toimintakulusuhde parani kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla kuin Baltia ja Venäjä -liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde oli 23,5 prosenttia (23,8). Nimelliskulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 2 prosenttia. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,8 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 341 miljoonaan euroon (284). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia (10,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5). If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli syyskuun 2010 lopussa 86 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa (2 943). Korvausvastuu oli maksutuloon suhteutettuna 174 prosenttia (172) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 241 prosenttia (240). 5

7 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Liikekustannussuhde, % 113,6 116,5 2, Oman pääoman tuotto, % 35,2 116,5-81, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Mandatum Lifen maksutulon kasvu ja tulos säilyivät kolmannella vuosineljänneksellä hyvinä. Maksutulo kohosi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 233 miljoonaa euroa (205). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 206 miljoonaa euroa (290). Käyvän arvon rahasto kasvoi 362 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 35,2 prosenttia (116,5). Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta 5,8 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,9 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 27 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 8,0 prosenttia (14,0). Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2010 lopussa 2,4 vuotta (2,6). Mandatum Lifen vakavaraisuuspääoma jatkoi nopeaa vahvistumistaan vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä ja oli miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde kohosi 23,4 prosenttiin (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,3 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,9 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 39 prosenttiin (35). Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 113,6 prosenttiin (116,5). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan. Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (69). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 44 miljoonaa euroa (29). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,9 prosenttia (23,6) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 28,0 prosenttia (26,6). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa kirjattu maksutulo, oli Mandatum Lifen markkinaosuus 24,9 prosenttia. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin. Baltian maissa markkinaosuus oli 21 prosenttia (15). 6

8 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Omistusyhteisö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti yli 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista Tulos ennen veroja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Muutos Muutos Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta 371 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean tammi-syyskuun 2010 tuloksesta. Segmentin kolmannen neljänneksen tulos ilman Nordean osuutta oli -19 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,5 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli noin 6,4 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita. Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 580 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 28 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta. 7

9 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Osakkuusyhtiö Nordea Bank Sammolla oli omistuksessaan Nordean osaketta, mikä vastaa 20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta ja kirja-arvo konsernin taseessa oli 6,65 euroa osakkeelta Nordean päätöskurssi oli 7,63 euroa. Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä. Alla oleva teksti perustuu Nordean julkaisemaan tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaukseen. Tuotot olivat ennätyksellisen hyvät. Ne kasvoivat 9 prosenttia edellisneljänneksestä ja 4 prosenttia edellisvuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. Asiakastoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta. Luotonannon volyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Marginaalit pysyivät neljänneksen aikana yleisesti vakaina ja markkinaosuudet kasvoivat lähinnä henkilöasiakassegmenteissä. Konsernin nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi toisen neljänneksen matalalta tasolta. Kulut kasvoivat prosentin ja henkilöstökulut 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut laskivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2 prosenttia, kun konsernin kehityshankkeisiin liittyviä kuluja ei oteta huomioon. Luottotappioiden nettomäärä oli 207 miljoonaa euroa. Summasta 50 miljoonaa euroa liittyy Tanskan valtion takausjärjestelmään. Luottotappiotaso laski noin 6 pistettä edellisneljänneksestä ja oli 29 pistettä, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon, ja 22 pistettä, kun niitä ei oteta huomioon. Liikevoitto kasvoi 32 prosenttia edellisneljänneksestä. Tämä oli lähinnä rahoituskatteen ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotuloksen nousun ansiota. Riskisopeutettu tulos kasvoi 37 prosenttia edellisneljänneksestä. Uusia avain- ja private banking -asiakkaita saatiin edelleen runsaasti. Näiden asiakkaiden määrä kasvoi kuukausittain yli :lla. Noin 60 prosenttia uusista avain- ja private banking -asiakkaista oli Nordealle uusia asiakkaita. Nordea hyötyi edelleen hyvästä maineestaan varainhankinnan markkinoilla ja laski liikkeeseen pitkäaikaisia lainoja koko kolmannen neljänneksen ajan. Nordea laski heinä-syyskuussa liikkeeseen ensimmäisen vakuudellisen joukkolainansa Norjassa. Lisäksi Nordea julkisti vakuudellisten joukkolainojen ohjelman Suomessa, ja ensimmäisen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen (ei sisällä hybridilainoja) suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,4 prosenttia ennen Basel II:n mukaisten siirtymäsäännösten huomioon ottamista (10,0 prosenttia toisella neljänneksellä). Siirtymäsäännösten mukaan laskettuna rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 9,1 prosenttia (9,0 prosenttia). Valuuttakurssimuutosten vaikutus tuottojen ja kulujen kasvuun oli noin 1 prosenttiyksikkö edellisneljänneksestä ja noin 4 5 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. 8

10 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Henkilöstö Sampo-konsernissa työskenteli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen henkeä, kun vastaava luku oli Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa henkeä (7 454). Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa henkeä, Ruotsissa henkeä, Norjassa henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä laski hieman. Konsernin henkilöstöstä reilut 7 prosenttia eli 476 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 371 henkeä työskenteli Suomessa ja 105 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi vuodenvaihteesta viisi prosenttia. Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 53 henkeä työskenteli emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Emoyhtiön henkilöstövahvuus säilyi entisellään. Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Sammon hallitus hyväksyi kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat. Koodi käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa Internetissä osoitteessa Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika. Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika. Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin tammi-syyskuussa 2010 palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Sampo osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0). Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa Osakkeet ja osakepääoma Sammon hallitus päätti mitätöidä yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella vuoden 2009 lopulla hankitut yhtiön A-sarjan osaketta. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Mitätöinti pienensi A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan. Sampo Oyj:n A-osakkeiden lukumäärä oli osaketta B-sarjan osaketta mukaan lukien osakkeiden kokonaismäärä oli osaketta. Sampo Oyj:n ei omistanut yhtiön omia osakkeita. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty. 9

11 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Sisäiset osingot Emoyhtiö Sampo Oyj ei saanut heinä-syyskuussa 2010 osinkoa tytäryhtiöiltään. Sampo Oyj on saanut If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-syyskuussa Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa Konsernin vakavaraisuus Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Osingot Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 167,0 158,3 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli 167,0 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta. Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (7 077). 10

12 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Sampo vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti 4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä. 11

13 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Maailmantalous elpyy edelleen suunnilleen odotusten mukaisesti. Talouden elpymisvauhti on ollut Pohjoismaissa hieman ennakoitua nopeampi valtioiden velkaongelmien aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Pääomamarkkinat säilyvät volatiileina ja sijoittajasentimentti on ailahteluille altis. Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä. Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen odotetaan olevan 92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä. Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua. Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan säilyvän huomattavana vuonna Sampo Oyj Hallitus Lisätiedot: Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (Eurooppa) tai (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero , nimi Sampo 2010/Q3 release ja tunnus SAMPO. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta 12

14 Taulukot

15 Konsernin taloudellinen kehitys Tunnusluvut 1 9/ /2009 Konserni Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 22,3 75,8 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 24,9 Omavaraisuusaste % 28,7 28,8 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 167,0 810,8 Henkilöstön keskim. lukumäärä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,0 54,0 Riskisuhde ²) % 69,5 68,1 Toimintakulusuhde ²) % 23,5 23,8 Vahinkosuhde ²) % 76,9 75,8 Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,9 74,7 Liikekulusuhde ²) % 17,0 17,3 Yhdistetty kulusuhde % 94,0 93,1 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 93,0 92,0 Henkilöstön keskim. lukumäärä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 35,2 116,5 Liikekustannussuhde % 113,6 116,5 Henkilöstön keskim. lukumäärä Omistusyhteisö Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos euro 1,43 0,88 Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,39 6,05 Osakekohtainen oma pääoma euro 15,00 13,74 Osakekohtainen substanssi euro 16,54 13,76 Antioikaistu ylin kurssi euro 19,95 17,60 Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63 Osakekannan markkina-arvo Milj.e ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveys ministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei rasittanut konsernin vakavaraisuutta ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13. Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty kpl:tta. Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista. Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti. 14

16 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + kauden laaja tulos sijoitusten arvostuserojen muutos verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista) + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto muut laajan tuloksen erät ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko sijoitusten arvostuserojen muutos + taseen loppusumma sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + taseen loppusumma sijoitusten arvostuserot Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut - korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut vakuutusmaksutuotot x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut kuormitustulo x 100 % 15

17 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 16

18 Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 7 9/ / / / /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

19 Konsernin laaja tuloslaskelma Milj. e Liite 1 9/ /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset -8 0 Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 38 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 1,43 0,88 18

20 Konsernitase Milj. e Liite 9/ /2009 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat 6, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

21 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muuntoerot *) Myytävissä olevat rahoitusvarat **) Rahavirtasuojaus ***) Yht. Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Siirrot oman pääoman erien välillä Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Kauden laaja tulos Oma pääoma Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista Kauden laaja tulos Oma pääoma *) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 38 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä. **) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 453 (2 851) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -113 (50) milj. euroa. ***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (0) milj. euroa. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. 20

22 Konsernin rahavirtalaskelma 1 9/ /2009 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset. 21

23 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään. 22

24 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 801 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 23

25 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 493 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 24

26 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 635 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

27 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 96 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

28 Muut liitetiedot 1 Vakuutusmaksut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 3 3 Yhteensä Jälleenvakuutussopimukset 2 2 Sijoitussopimuksista Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 3 Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista Yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus -6-6 Henkivakuutustoiminta yhteensä Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, sijoitussopimukset Yhteensä Konserni yhteensä

29 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 8 25 Osakkeet 3 10 Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 9 11 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Tuotot muista varoista -1 0 Palkkiokulut -6-4 Kulut muista kuin rahoitusveloista Diskonttauksen purkuvaikutus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä

30 Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 4 4 Osakkeet ja osuudet 1 0 Yhteensä 5 4 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Lainat ja muut saamiset -1 - Muut 0 2 Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 4 4 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Muista varoista 4 20 Palkkiotuotot, netto 6 3 Henkivakuutustoiminta yhteensä

31 Omistusyhteisö 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista 27 9 Lainoista ja muista saamisista 21 1 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset 7 13 Osakkeet ja osuudet 1 61 Yhteensä 7 74 Muista varoista 2 9 Palkkiot, netto 1 0 Omistusyhteisö yhteensä Segmenttien väliset eliminoinnit Konserni yhteensä

32 3 Korvauskulut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus 4 4 Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 0 0 Henkivakuutustoiminta yhteensä Konserni yhteensä

33 4 Henkilöstökulut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -7-3 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1-1 Eläkekulut -3-3 Muut henkilösivukulut -2-1 Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot -6-6 Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -3-1 Eläkekulut -1-2 Muut henkilösivukulut -1 0 Omistusyhteisö yhteensä Konserni yhteensä

34 5 Aineettomat hyödykkeet Vahinkovakuutustoiminta 9/ /2009 Liikearvo Asiakassuhteet 1 6 Muut aineettomat hyödykkeet 12 8 Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 9/ /2009 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 9/ /2009 Muut aineettomat hyödykkeet 0 0 Konserni yhteensä

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Q2 osavuosikatsaus 11.8.2010 tammikuu kesäkuu 2010 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 toinen neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet... 4 Vahinkovakuutus...

Lisätiedot

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 2010 t i l i n p ä ä t ö s t i e d o t e 9.2.2011 Tulos vuodelta 2010 SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 viimeinen neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet vuonna

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia

Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2009 Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes lyhyesti 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Henkilöstö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 2tammi kesäkuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 sisältö Q2 Varsinainen yhtiökokous 13 Sisältö yhteenveto 3 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 12.8.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 toinen vuosineljännes lyhyesti 6 Solvenssi II -tilanne 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus 10 Osakkuusyhtiö Nordea

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö SISÄLTÖ Yhteenveto 3 VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Muut tapahtumat 13 Konsernijohtaja

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 5.11.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 kolmas vuosineljännes lyhyesti 6 Raportointikäytännön muutos 1.1.2016 alkaen 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö Sisältö 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Yhtiökokous 13 Henkilöstö 14 Palkitseminen 14 Osakkeet

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Finanssikriisi on ohi Itraxx Europe -alasektorien 5 v. luottojohdannaisten marginaalit Lehmanin konkurssia edeltäneellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj Yhtiökokous 7.4.29 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Bruttokansantuote USA, Euro-alue ja Suomi %, vuosimuutos vuosineljänneksittäin 7 7 6 5 4 USA Suomi 6 5 4 3 3 2 1-1 Euro-alue 2 1-1 -2 1996 1997

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo konsernilla oli erinomainen vuosi 2013 milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 864 929 Sampo konsernin

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja j Sampo konsernin tulos vuonna 2011 Vuodesta 2011 näytti tulevan elpymisen vuosi... 25 % Saksan 2 vuoden Kreikan 2 vuoden

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 Björn Wahlroos Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Teollisuustuotanto, USA ja Euroalue 2002=100 USA Euroalue Lähde: ReutersEcowin Source: EcoWin OECD ennakoiva

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot