Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010"

Transkriptio

1 Q3 osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2010

2 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet... 4 Vahinkovakuutus... 4 Henkivakuutus... 6 Omistusyhteisö... 7 Osakkuusyhtiö Nordea Bank... 8 Tapahtumat tammi-syyskuussa Henkilöstö... 9 Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät... 9 Osakkeet ja osakepääoma... 9 Sisäiset osingot Luottoluokitukset Konsernin vakavaraisuus Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Näkymät loppuvuodelle Taulukot Konsernin taloudellinen kehitys Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelma segmenteittäin Tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot Vakuutusmaksut Sijoitustoiminnan nettotuotot Korvauskulut Henkilöstökulut Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Johdannaissopimukset Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS)

3 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Yhteenveto SAMPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010 Vahva vuosineljännes jälleen kerran Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 tammi-syyskuulta kohosi voimakkaasti ja oli 959 miljoonaa euroa (625). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli miljoonaa euroa (3 524). - Osakekohtainen tulos kohosi 1,43 euroon (0,88) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 2,39 euroa (6,05). Konsernin oman pääoman tuotto oli 22,3 prosenttia (75,8). - Osakekohtainen substanssi ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 16,54 euroon (14,63) huhtikuussa 2010 maksetusta 1 euron osakekohtaisesta osingosta huolimatta. Tämä oli hyvien raportoitujen tulosten, Nordean osakekurssin nousun ja suotuisen valuuttakurssikehityksen ansiota. Konsernin käyvän arvon rahasto kasvoi verojen jälkeen 630 miljoonaan euroon (296). - Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 519 miljoonaan euroon (476) ja tulos markkina-arvoin ylsi 729 miljoonaan euroon (932). Oman pääoman tuotto oli 39,0 prosenttia (54,0). - Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85) ja tulos markkina-arvoin oli 228 miljoonaa euroa (404). Oman pääoman tuotto oli 35,2 prosenttia (116,5). - Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisösegmenttiin. Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta Nordean osuus oli 371 miljoonaa euroa. - Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli Nordea-omistus pois lukien 17,8 miljardia (16,1). Sijoitusomaisuudesta 79 prosenttia (82) oli korkoinstrumenteissa, 17 prosenttia (15) osakkeissa ja 3 prosenttia (3) muissa omaisuuslajeissa. Avainluvut Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Henkivakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Omistusyhteisö (pl. Nordea vuonna 2010) Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 1,43 0,88 0,55 0,51 0,27 0,24 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa (sis. käyvän arvon rahaston muutos), 2,39 6,05-3,66 1,01 2,72-1,71 Substanssi/osake, euroa*) 16,54 14,63 1, Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 167,0 158,3 8, Oman pääoman tuotto, % 22,3 75,8-53, *) Vertailuajankohta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. 2

4 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti Vuoden 2010 kolmas neljännes lyhyesti Sampo-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 338 miljoonaa euroa (192). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,27). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,01 euroa (2,72). Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2010 heinä-syyskuussa 2,04 euroa. Vahinkovakuutustoiminnassa kolmas vuosineljännes oli hyvä, yhdistetty kulusuhde parani 90,6 prosenttiin (90,9). Tulos ennen veroja kohosi 186 miljoonaan euroon (167). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (32). Maksutulo kasvoi 23 prosenttia 223 miljoonaan euroon (181). Omistusyhteisö-segmentin heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 121 miljoonaa euroa (-12), josta 140 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. 3

5 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 93,0 92,0 1,0 90,6 90,9-0,3 Riskisuhde, % 69,5 68,1 1,4 67,2 66,9 0,3 Toimintakulusuhde, % 23,5 23,8-0,3 23,5 24,0-0,5 Liikekulusuhde, % 17,0 17,3-0,3 17,0 17,3-0,3 Oman pääoman tuotto, % 39,0 54,0-15, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutuksen tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 519 miljoonaan euroon (476). Vakuutustekninen tulos aleni 340 miljoonaan euroon (374) alhaisesta korkotasosta johtuneiden pienempien allokoitujen sijoitustoiminnan tuottojen ja alhaisemman merkintätuloksen vuoksi. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 177 miljoonaa euroa (186), Yritysasiakkaiden 101 miljoonaa euroa (106), Suurasiakkaiden 45 miljoonaa euroa (55) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 13 miljoonaa euroa (20). Oman pääoman tuotto (RoE) ylitti selkeästi 17,5 prosentin tavoitteen ja oli 39,0 prosenttia (54,0). Oman pääoman tuottoa kasvatti valuuttakurssien suotuisa kehitys. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,7 prosenttia (13,8). Käyvän arvon rahasto kasvoi mennessä 283 miljoonaan euroon (105). Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0), johon vaikutti osaltaan se, että heinä-syyskuussa yhdistetty kulusuhde oli 90,6 prosenttia (90,9). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 92 miljoonalla eurolla (79). Riskisuhde oli 69,5 prosenttia (68,1). Riskisuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen vuoksi. Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde kohosi 93,2 prosenttiin (92,3). Nimelliskustannukset pysyivät ennallaan ja toimintakulusuhde aleni 0,7 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä ensimmäiselle vuosineljännekselle osuneiden vaikeiden talviolojen vuoksi. Riskisuhteeseen ei tullut kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä muutoksia Suomen poikkeuksellisista myrskyistä ja Tanskan rankkasateista huolimatta. Yritysasiakkaiden yhdistetty kulusuhde säilyi lähes ennallaan ja oli 93,3 prosenttia (93,1). Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 92,4 prosenttiin (90,9) suurvahinkoihin liittyvien korvauskulujen noustua. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä 73,9 prosenttiin. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 92,1 prosenttia (89,4). 4

6 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 9 prosenttia miljoonaan euroon (3 083). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,6 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 3,9 prosenttia. Kasvu oli suurinta Tanskassa, mutta maksutulokehitys oli suotuisaa kaikissa maissa. Yritysasiakkaiden maksutulo kasvoi 0,2 prosenttia Norjan ja Tanskan maksutulon kasvun ansiosta. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi edelleen taantumasta, maksutulo laski 4,4 prosenttia. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan maksutulo laski 18,4 prosenttia. Toimintakulusuhde parani kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla kuin Baltia ja Venäjä -liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde oli 23,5 prosenttia (23,8). Nimelliskulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 2 prosenttia. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,8 miljardia euroa (10,7), josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia (11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 341 miljoonaan euroon (284). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia (10,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5). If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli syyskuun 2010 lopussa 86 prosenttia (77). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa (2 943). Korvausvastuu oli maksutuloon suhteutettuna 174 prosenttia (172) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 241 prosenttia (240). 5

7 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Liikekustannussuhde, % 113,6 116,5 2, Oman pääoman tuotto, % 35,2 116,5-81, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Mandatum Lifen maksutulon kasvu ja tulos säilyivät kolmannella vuosineljänneksellä hyvinä. Maksutulo kohosi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 233 miljoonaa euroa (205). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 206 miljoonaa euroa (290). Käyvän arvon rahasto kasvoi 362 miljoonaan euroon, kun se vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 35,2 prosenttia (116,5). Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta 5,8 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,9 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 27 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 8,0 prosenttia (14,0). Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2010 lopussa 2,4 vuotta (2,6). Mandatum Lifen vakavaraisuuspääoma jatkoi nopeaa vahvistumistaan vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä ja oli miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde kohosi 23,4 prosenttiin (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,3 miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 2,9 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 39 prosenttiin (35). Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 113,6 prosenttiin (116,5). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan. Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 60 prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (69). Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 44 miljoonaa euroa (29). Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,9 prosenttia (23,6) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 28,0 prosenttia (26,6). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa kirjattu maksutulo, oli Mandatum Lifen markkinaosuus 24,9 prosenttia. Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen markkinaosuuksiin. Baltian maissa markkinaosuus oli 21 prosenttia (15). 6

8 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Omistusyhteisö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti yli 20 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö. Milj. e 1 9/ /2009 Muutos-% Q3/2010 Q3/2009 Muutos-% Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista Tulos ennen veroja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Muutos Muutos Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta 371 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean tammi-syyskuun 2010 tuloksesta. Segmentin kolmannen neljänneksen tulos ilman Nordean osuutta oli -19 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,5 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli noin 6,4 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita. Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa, josta senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli miljoonaa euroa ja yritystodistuksia 580 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 28 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta. 7

9 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Liiketoiminta-alueet Osakkuusyhtiö Nordea Bank Sammolla oli omistuksessaan Nordean osaketta, mikä vastaa 20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta ja kirja-arvo konsernin taseessa oli 6,65 euroa osakkeelta Nordean päätöskurssi oli 7,63 euroa. Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä. Alla oleva teksti perustuu Nordean julkaisemaan tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaukseen. Tuotot olivat ennätyksellisen hyvät. Ne kasvoivat 9 prosenttia edellisneljänneksestä ja 4 prosenttia edellisvuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. Asiakastoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta. Luotonannon volyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Marginaalit pysyivät neljänneksen aikana yleisesti vakaina ja markkinaosuudet kasvoivat lähinnä henkilöasiakassegmenteissä. Konsernin nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi toisen neljänneksen matalalta tasolta. Kulut kasvoivat prosentin ja henkilöstökulut 3 prosenttia edellisneljänneksestä. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut laskivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2 prosenttia, kun konsernin kehityshankkeisiin liittyviä kuluja ei oteta huomioon. Luottotappioiden nettomäärä oli 207 miljoonaa euroa. Summasta 50 miljoonaa euroa liittyy Tanskan valtion takausjärjestelmään. Luottotappiotaso laski noin 6 pistettä edellisneljänneksestä ja oli 29 pistettä, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon, ja 22 pistettä, kun niitä ei oteta huomioon. Liikevoitto kasvoi 32 prosenttia edellisneljänneksestä. Tämä oli lähinnä rahoituskatteen ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotuloksen nousun ansiota. Riskisopeutettu tulos kasvoi 37 prosenttia edellisneljänneksestä. Uusia avain- ja private banking -asiakkaita saatiin edelleen runsaasti. Näiden asiakkaiden määrä kasvoi kuukausittain yli :lla. Noin 60 prosenttia uusista avain- ja private banking -asiakkaista oli Nordealle uusia asiakkaita. Nordea hyötyi edelleen hyvästä maineestaan varainhankinnan markkinoilla ja laski liikkeeseen pitkäaikaisia lainoja koko kolmannen neljänneksen ajan. Nordea laski heinä-syyskuussa liikkeeseen ensimmäisen vakuudellisen joukkolainansa Norjassa. Lisäksi Nordea julkisti vakuudellisten joukkolainojen ohjelman Suomessa, ja ensimmäisen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen (ei sisällä hybridilainoja) suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 10,4 prosenttia ennen Basel II:n mukaisten siirtymäsäännösten huomioon ottamista (10,0 prosenttia toisella neljänneksellä). Siirtymäsäännösten mukaan laskettuna rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 9,1 prosenttia (9,0 prosenttia). Valuuttakurssimuutosten vaikutus tuottojen ja kulujen kasvuun oli noin 1 prosenttiyksikkö edellisneljänneksestä ja noin 4 5 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. 8

10 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Henkilöstö Sampo-konsernissa työskenteli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen henkeä, kun vastaava luku oli Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa henkeä (7 454). Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstöstä työskenteli Suomessa henkeä, Ruotsissa henkeä, Norjassa henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa henkeä. Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä laski hieman. Konsernin henkilöstöstä reilut 7 prosenttia eli 476 henkeä työskenteli henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 371 henkeä työskenteli Suomessa ja 105 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi vuodenvaihteesta viisi prosenttia. Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 53 henkeä työskenteli emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Emoyhtiön henkilöstövahvuus säilyi entisellään. Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Sammon hallitus hyväksyi kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat. Koodi käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa Internetissä osoitteessa Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika. Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika. Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin tammi-syyskuussa 2010 palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Sampo osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita (0). Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa Osakkeet ja osakepääoma Sammon hallitus päätti mitätöidä yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella vuoden 2009 lopulla hankitut yhtiön A-sarjan osaketta. Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Mitätöinti pienensi A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan. Sampo Oyj:n A-osakkeiden lukumäärä oli osaketta B-sarjan osaketta mukaan lukien osakkeiden kokonaismäärä oli osaketta. Sampo Oyj:n ei omistanut yhtiön omia osakkeita. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty. 9

11 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Tapahtumat tammi-syyskuussa 2010 Sisäiset osingot Emoyhtiö Sampo Oyj ei saanut heinä-syyskuussa 2010 osinkoa tytäryhtiöiltään. Sampo Oyj on saanut If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina 103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa. Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-syyskuussa Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa Konsernin vakavaraisuus Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Osingot Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 167,0 158,3 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli 167,0 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta. Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (7 077). 10

12 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Sampo vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti 4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä. 11

13 SAMPO-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Näkymät loppuvuodelle 2010 Maailmantalous elpyy edelleen suunnilleen odotusten mukaisesti. Talouden elpymisvauhti on ollut Pohjoismaissa hieman ennakoitua nopeampi valtioiden velkaongelmien aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Pääomamarkkinat säilyvät volatiileina ja sijoittajasentimentti on ailahteluille altis. Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden myötä. Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen odotetaan olevan 92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä. Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa edelleen kasvua. Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan säilyvän huomattavana vuonna Sampo Oyj Hallitus Lisätiedot: Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (Eurooppa) tai (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero , nimi Sampo 2010/Q3 release ja tunnus SAMPO. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta 12

14 Taulukot

15 Konsernin taloudellinen kehitys Tunnusluvut 1 9/ /2009 Konserni Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 22,3 75,8 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 24,9 Omavaraisuusaste % 28,7 28,8 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 167,0 810,8 Henkilöstön keskim. lukumäärä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,0 54,0 Riskisuhde ²) % 69,5 68,1 Toimintakulusuhde ²) % 23,5 23,8 Vahinkosuhde ²) % 76,9 75,8 Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,9 74,7 Liikekulusuhde ²) % 17,0 17,3 Yhdistetty kulusuhde % 94,0 93,1 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 93,0 92,0 Henkilöstön keskim. lukumäärä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 35,2 116,5 Liikekustannussuhde % 113,6 116,5 Henkilöstön keskim. lukumäärä Omistusyhteisö Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos euro 1,43 0,88 Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,39 6,05 Osakekohtainen oma pääoma euro 15,00 13,74 Osakekohtainen substanssi euro 16,54 13,76 Antioikaistu ylin kurssi euro 19,95 17,60 Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63 Osakekannan markkina-arvo Milj.e ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveys ministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei rasittanut konsernin vakavaraisuutta ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13. Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty kpl:tta. Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista. Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti. 14

16 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + kauden laaja tulos sijoitusten arvostuserojen muutos verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista) + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto muut laajan tuloksen erät ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko sijoitusten arvostuserojen muutos + taseen loppusumma sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + taseen loppusumma sijoitusten arvostuserot Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut - korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut vakuutusmaksutuotot x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut kuormitustulo x 100 % 15

17 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 16

18 Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 7 9/ / / / /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

19 Konsernin laaja tuloslaskelma Milj. e Liite 1 9/ /2009 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset -8 0 Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 38 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 1,43 0,88 18

20 Konsernitase Milj. e Liite 9/ /2009 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat 6, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

21 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muuntoerot *) Myytävissä olevat rahoitusvarat **) Rahavirtasuojaus ***) Yht. Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Siirrot oman pääoman erien välillä Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Kauden laaja tulos Oma pääoma Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Osakeperusteiset maksut Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista Kauden laaja tulos Oma pääoma *) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 38 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä. **) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 453 (2 851) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -113 (50) milj. euroa. ***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (0) milj. euroa. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. 20

22 Konsernin rahavirtalaskelma 1 9/ /2009 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset. 21

23 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään. 22

24 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 801 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 23

25 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 493 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 24

26 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 635 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

27 Tase segmenteittäin Milj. e Henkivakuutus Vahinkovakuutus Omistusyhteisö Eliminoinnit Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät 96 Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

28 Muut liitetiedot 1 Vakuutusmaksut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 3 3 Yhteensä Jälleenvakuutussopimukset 2 2 Sijoitussopimuksista Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 3 Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista Yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus -6-6 Henkivakuutustoiminta yhteensä Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, sijoitussopimukset Yhteensä Konserni yhteensä

29 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 8 25 Osakkeet 3 10 Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 9 11 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Tuotot muista varoista -1 0 Palkkiokulut -6-4 Kulut muista kuin rahoitusveloista Diskonttauksen purkuvaikutus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä

30 Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 4 4 Osakkeet ja osuudet 1 0 Yhteensä 5 4 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Lainat ja muut saamiset -1 - Muut 0 2 Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 4 4 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Muista varoista 4 20 Palkkiotuotot, netto 6 3 Henkivakuutustoiminta yhteensä

31 Omistusyhteisö 1 9/ /2009 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista 27 9 Lainoista ja muista saamisista 21 1 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset 7 13 Osakkeet ja osuudet 1 61 Yhteensä 7 74 Muista varoista 2 9 Palkkiot, netto 1 0 Omistusyhteisö yhteensä Segmenttien väliset eliminoinnit Konserni yhteensä

32 3 Korvauskulut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus 4 4 Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 0 0 Henkivakuutustoiminta yhteensä Konserni yhteensä

33 4 Henkilöstökulut Vahinkovakuutustoiminta 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -7-3 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1-1 Eläkekulut -3-3 Muut henkilösivukulut -2-1 Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 1 9/ /2009 Palkat ja palkkiot -6-6 Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -3-1 Eläkekulut -1-2 Muut henkilösivukulut -1 0 Omistusyhteisö yhteensä Konserni yhteensä

34 5 Aineettomat hyödykkeet Vahinkovakuutustoiminta 9/ /2009 Liikearvo Asiakassuhteet 1 6 Muut aineettomat hyödykkeet 12 8 Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 9/ /2009 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 9/ /2009 Muut aineettomat hyödykkeet 0 0 Konserni yhteensä

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010

Sisällys. SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 2010 t i l i n p ä ä t ö s t i e d o t e 9.2.2011 Tulos vuodelta 2010 SAMPO-KONSERNI Tulos vuodelta 2010 Sisällys Yhteenveto... 2 Vuoden 2010 viimeinen neljännes lyhyesti... 3 Liiketoiminta-alueet vuonna

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 2tammi kesäkuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 sisältö Q2 Varsinainen yhtiökokous 13 Sisältö yhteenveto 3 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Vuoden 2014 kolmas vuosineljännes lyhyesti 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö SISÄLTÖ Yhteenveto 3 VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Muut tapahtumat 13 Konsernijohtaja

Lisätiedot

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 12.8.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 toinen vuosineljännes lyhyesti 6 Solvenssi II -tilanne 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus 10 Osakkuusyhtiö Nordea

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö

Sisältö. 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö Sisältö 3 Yhteenveto 5 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 8 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 10 Henkivakuutus 12 Omistusyhteisö 13 Muut tapahtumat 13 Yhtiökokous 13 Henkilöstö 14 Palkitseminen 14 Osakkeet

Lisätiedot

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015

Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 5.11.2015 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2015 kolmas vuosineljännes lyhyesti 6 Raportointikäytännön muutos 1.1.2016 alkaen 7 Liiketoiminta-alueet 7 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 3. IFRS-tilinpäätös 2009

Sisältö. Toimintakertomus 3. IFRS-tilinpäätös 2009 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2009 Sisältö Toimintakertomus 3 2009 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 13 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2012 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 10. Konsernitase 11. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12. Konsernin rahavirtalaskelma 13

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 10. Konsernitase 11. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12. Konsernin rahavirtalaskelma 13 Vuosikertomus 2013 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2013 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 TUOTOT KASVOIVAT 22 % VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian yhdeksän kuukauden tulos on hyvä. Myynti- ja hallinnointipalkkiot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1)

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2015, klo 08.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 160 miljoonaa euroa (159) ja tulos ennen veroja käyvin arvoin

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 VAHVA KASVU SEKÄ PALKKIOISSA ETTÄ UUSANTOLAINAUKSESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktia pääsi hyvään puolivuotistulokseen, jota leimasivat edelleen vahvasti

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010

AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010 AKTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2010 SELKEÄ TULOSPARANNUS ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Konsernin tammi - maaliskuun 2010 liikevoitto parani 17,5 (8,2) miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot